Page 1

str. 11

„Dobry Znak” nr 10(92) 31 maja 2012

W

ydaje się, iż w obraz pracy kuratora sądowego silnie wkomponowane jest środowisko osób przejawiających wszelkie cechy patologii społecznej, długotrwale bezrobotnych, borykających się z problemem alkoholowym, w pewien sposób niedostosowanych do życia w społeczeństwie. Kim więc jest tak naprawdę kurator sądowy? Instytucja kurateli sądowej ma bogatą historię. W obecnym kształcie jest ewolucją idei resocjalizacji skazanych, realizowanej w „naturalnym” środowisku skazanego, a nie w sztucznym tworze, jakim jest więzienie. Organizację kuratorskiej służby sądowej określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych. Akt ten utrzymał znany już wcześniej model podziału na zawodowych kuratorów sądowych oraz społecznych kuratorów sądowych. Przedstawiciele pierwszej z wymienionych grup, jak nazwa wskazuje, wykonują swoją pracę zawodowo, za co pobierają wynagrodzenie. Są oni specjalnie przygotowani do wykonywania powierzonych obowiązków, gdyż muszą posiadać wyższe wykształcenie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo też mieć ukończone inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych oraz odbyć roczną aplikację. Siedziba kuratora zawodowego znajduje się w danym sądzie rejonowym, a swoje obowiązki wykonuje on na określonym terenie (np. na obszarze niewielkiego miasta). Kieruje on również pracą społecznych kuratorów sądowych, którzy siłę do wykonywania zadań czerpią przede wszystkim ze swego społecznego zaangażowania oraz doświadczenia życiowego. Nie otrzymują wynagrodzenia za swą pracę, lecz jedynie zwrot kosztów poniesionych w związku z nią. Kuratorzy sądowi dzielą się również, w zależności od rodzaju wykonywanych obowiązków na kuratorów dla dorosłych, prowadzących dozory nad osobami skazanymi za popełnienie przestępstwa oraz na kuratorów rodzinnych, prowadzących nadzory orzeczone w sprawach rodzinnych i nieletnich. Dalsze rozważania skupię na pierwszej z wymienionych grup. Kurator sądowy dla dorosłych jest nie tylko organem postępowania wykonawczego. Oprócz prowadzenia dozorów nad osobami skazanymi na karę pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres próby oraz na karę ograniczenia wolności, przeprowadza wywiady śro-

PRAWO

Postać kuratora sądowego jest mało rozpoznawalna w społeczeństwie. Statystyczny obywatel, wiodący ustabilizowany tryb życia w codziennych relacjach nie ma okazji się z nim spotkać i tak naprawdę nie wie, jakie wykonuje on obowiązki. Kojarzy tylko, że kurator sądowy wkracza w tę sferę życia społecznego i te relacje międzyludzkie, które muszą być rozwiązane przez sąd w imieniu Państwa

Kurator sądowy

Karol Boński

dowiskowe na potrzeby postępowania przygotowawczego. To od ich treści często zależy rozstrzygnięcie danej sprawy, a dzięki nim prokurator lub sędzia ma wgląd w środowisko, w którym żyje oskarżony i na jego dotychczasowe zachowanie. Zdecydowana większość pracy kuratora polega jednak na pracy z podopiecznym w jego środowisku naturalnym, poprzez prowadzenie nad nim dozoru, a także kontrolowaniu go poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zlecenie organów postępowania wykonawczego (sądów, zakładów karnych). W tym celu funkcjonariusz ten został wyposażony w możliwość odwiedzania w godzinach pracy od 700 do 2200 osób objętych postępowaniem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także w zakładach zamkniętych, żądania okazania przez osobę objętą postępowaniem dokumentu pozwalającego na stwierdzenie jej tożsamości, żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od podopiecznych objętych dozorem, nadzorem lub inną formą kontroli zleconej przez sąd, przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz dostępu do dokumentacji dotyczącej podopiecznego i innych osób objętych postępowaniem, jak również żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych. Utrzymując stały kontakt z osobą oddaną pod dozór, prowadząc rozmowy motywujące, pouczające, czy w razie konieczności ostrzegawcze, jak również nawiązując kontakt z jego rodziną, domownikami, sąsiedztwem, jednostką Policji, czy Ośrodkiem Pomocy Społecznej kurator poznaje środowisko, w którym funkcjo-

nuje jego podopieczny, jego potrzeby, oczekiwania i dzięki posiadanej wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościom pomaga mu funkcjonować w sposób zgodny z porządkiem prawnym i zasadami współżycia społecznego. W rzeczywistości bowiem skazani nie są tylko wyzutymi ze wszelkich wartości moralnych recydywistami, odnajdującymi przyjemność wyrządzaniem szkody innemu człowiekowi, lecz w znakomitej większości przeciętnymi ludźmi, którzy nie potrafią odnaleźć się w społecznej rzeczywistości - wykazują braki w wykształceniu, nie mają właściwych wzorów postępowania, nie potrafią zadbać o swoją sytuację prawną i w głównej mierze dlatego popełniają przestępstwa. Ustawodawca słusznie więc uznał, że umieszczenie ich w zakładzie karnym nie jest celowe i dlatego postanowił objąć je opieką osoby godnej zaufania. Nie oznacza to jednak, że osoby te są całkowicie bezkarne, gdyż w przypadku braku współpracy z kuratorem, unikania z nim kontaktu, czy prowadzenia w dalszym ciągu nagannego trybu życia zostaną umieszczone w więzieniu. Często słyszy się słowa krytyki, kierowane pod adresem kuratorów sądowych. Zarzuca im się, że ich praca nie przynosi rezultatów, nie wpływa na zmniejszenie powrotu skazanych na drogę przestępstwa, a nakłady poniesione na pracę resocjalizacyjną nigdy się nie zwrócą. Zarzuty te, niestety często uzasadnione, powinny zostać skierowane jednak przede wszystkim pod adresem sędziów, wydających wyroki bez ustalenia warunków osobistych skazanego, jak i wobec odmawiających chęci współpracy z kuratorem organów, aż wreszcie samych podopiecznych, nie wykazujących zainteresowania pomocą i radami kuratora.

Bywają specjaliści od pilnowania własnych praw i cudzych obowiązków - Tadeusz Kotarbiński REKLAMA

Wasz prawnik radzi Wiele się mówi na temat związków małżeńskich i ich niestety rozpadów. Rozpad i „wpędzenie” w niebyt małżeństwa są jakby czynnikami unicestwiającymi małżeństwo, jednakże nie skutki owego małżeństwa


NAUKA

str. 12

O

lejki eteryczne zawierają w swoim składzie węglowodory terpenowe, alkohole, aldehydy, ketony, estry, etery, związki fenolowe, a także pochodne azotowe i siarkowe. Olejki eteryczne stanowią doskonałe źródło antyutleniaczy i substancji czynnych o wielokierunkowym działaniu. Otrzymywane są poprzez destylację z parą wodną lub poprzez wyciskanie, enfleurange, ekstrakcję rozpuszczalnikami, pirogenizację.

„Dobry Znak” nr 10(92) 31 maja 2012 Olejki eteryczne są to lotne, bezbarwne cieczepochodzenia roślinnego. Niektóre mają barwę złocistą, nieliczne posiadają zabarwienie zielone, błękitne lub brunatne. Charakteryzują się silnym, na ogół przyjemnym zapachem. Są to wieloskładnikowe mieszaniny lotnych związków chemicznych (substancji biologicznie czynnych i zapachowych) z parą wodną

Olejki eteryczne

Zastosowanie olejków eterycznych Podstawowe cechy fizykochemiczne to: płynna, oleista konsystencja, lipofilność, lotność, czynność optyczna, są niemal nierozpuszczalne w wodzie, dobrze się rozpuszczają w alkoholu etylowym, rozpuszczalnikach tłuszczowych oraz tłuszczach, posiadają charakterystyczny intensywny zapach. Olejki eteryczne od dawna znano jako zapachowe substancje roślinne stosowane do celów kosmetycznych, dezynfekcyjnych, spożywczych, oraz leczniczych. W kosmetyce olejki eteryczne są wykorzystywane w perfumach, preparatach do pielęgnacji skóry, do pielęgnacji włosów, a także wykazują działanie pielęgnacyjne oraz mogą być wykorzystywane jako czynnik chłodzący (np. olejek miętowy) dając długotrwałe uczucie świeżości. W preparatach kosmetycznych regeneracyjnych i opóźniających proces starzenia polecane są olejki: lawendowy, cytrynowy, geraniowy, melisowy. Dla osób starszych z wyraźnymi zmarszczkami wprowadza się dodatkowo olejek drzewa różanego. Przy likwidowaniu rozstępów skóry wykorzystywane są cenne właściwości olejku geraniowego. W preparatach przeciwtrądzikowych stosowane są olejki jałowcowy, cytrynowy. Do preparatów pielęgnujących włosy stosuje się olejek rozmarynowy, tymiankowy, geraniowy, sandałowy, lawendowy. Olejki eteryczne coraz częściej są składnikami preparatów do masażu czy też do kąpieli, są to oleje ze słodkich migdałów, z pestek winogron, olej z oliwek, olej słonecznikowy lub sojowy. Olejki eteryczne mogą być również wykorzystywane do odprężającej kąpieli przez dodanie do wody gotowego kosmetyku lub kilku kropel czystego produktu. Olejki eteryczne stosowane w farmakologii wykazują różne właściwości. W dużych dawkach działają jako trucizny i mogą spowodować ciężkie schorzenia jelit, nerek, wątroby. Mogą również doprowadzić do śmierci poprzez porażenie ośrodka oddechowego. W małych dawkach nie są szkodliwe, zostają zneutralizowane i wydzielone z moczem. Olejki działają drażniąco, przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, przeciwskurczowo, moczopędnie, pobudzająco na system trawienny, uspokajająco, znieczulająco. Jako leki mają zastosowanie w stanach zapalnych dróg oddechowych, astmie, katarach, zaburzeniach trawienia oraz schorzeniach dróg żółciowych. Zewnętrznie stosuje się je do inhalacji i nacierań. Poniżej przedstawiam charakterystykę trzech wybranych olejków eterycznych najczęściej stosowanych w przemyśle kosmetycznym:

Olejek geraniowy Olejek geraniowy (Oleum pelargonii rosei), otrzymuje się przez destylację z parą wodną z liści i pędów pelargonii (Pelargonium roseum), zebranych tuż przed kwitnieniem, kiedy ich zapach jest szczególnie silny. Ta metoda otrzymywania pozwala na zachowanie w jego składzie substancji mineralnych i witamin. Olejek ma barwę zieloną i świeżą, różaną woń. Ma rozmaite cenne właściwości, przede wszystkim regulujące funkcjonowanie organizmu. Działa antydepresyjnie, antyseptycznie, przeciwbólowo, regenerująco, tonizująco. Olejek geraniowy stosuje się w leczeniu dolegliwości związanych z miesiączkowaniem: zespołu napięcia przedmiesiączkowego i towarzyszącego mu często zatrzymywania moczu, kłopotach związanych z klimakterium, na przykład uderzeń krwi. Normalizuje cykl u kobiet. Ma działanie kojące i uspokajające, zmniejsza napięcie, stany lękowe, niepokój, a przy tym nie powoduje senności. Jest środkiem przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Stosowany do kąpieli, łagodzi objawy zapalenia pęcherza moczowego, ospy wietrznej oraz półpaśca. Stymuluje układ odpornościowy. Stosowany jest w profilaktyce chorób onkologicznych. Skutecznie działa przy leczeniu żylaków i hemoroidów. Działa przeciwbólowo przy zapaleniu stawów, reumatyzmie, nerwobólach. Ze względu

Anna Noga

Otrzymywanie olejków eterycznych W przemyśle używa się najczęściej destylacji z parą wodną. W skrócie polega ona na przeprowadzeniu w stan pary substancji odpowiedzialnych za skład olejku eterycznego poprzez przepuszczanie pary wodnej przez rozdrobnione części aromatyczne roślin, wymieszanych z niewielką ilością wody. Z kolby oznaczonej nr 1 poprzez ogrzewanie wytwarza się strumień pary wodnej, która doprowadzona jest prawie do dna kolby nr 2, zawierającej rozdrobnione części roślin, oraz niewielką ilość wody. Kolbę nr 2 delikatnie się podgrzewa. Przepływający gorący strumień pary wodnej wyodrębnia z roślin składniki danego olejku eterycznego. Para wodna oraz lotne składniki olejków wchodzą do urządzenia nr 3 zwanego chłodnicą, w której się skraplają i spływają do naczynia nr 4. Jako, że olejki eteryczne są nierozpuszczalne w wodzie, tworzą się dwie warstwy - wody i olejku, które łatwo jest rozdzielić. Oczyszczanie olejku eterycznego polega na jego destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem. Tłoczenie: Metoda ta jest stosowana tylko w przypadku skórek owoców cytrusowych. Zgniata się je ręcznie lub prasą następnie uzyskaną mieszaninę filtruje się.  Enfleurage: To ciekawy sposób otrzymywania olejków. Na powierzchniach, pokrytych tłuszczem, kładzie się sprasowany materiał kwiatowy. Codziennie wymienia się kwiaty, aż do całkowitego przesiąknięcia tłuszczu olejkiem eterycznym. Następnie alkoholem etylowym oddziela się tłuszcz od olejku. To pracochłonna, ale wydajna metoda. Tą metodą otrzymuje się np. olejek jaśminowy.  Ekstrakcja rozpuszczalnikami: Materiał roślinny jest umieszczany w bębnie wraz z rozpuszczalnikiem węglowodorowym lub alkoholowym. Pozwala to na połączenie rozpuszczalnika z pożądanymi olejkami. Potem otrzymaną mieszaninę poddaje się destylacji, by oddzielić rozpuszczalnik węglowodorowy od olejku lub odparowuje rozpuszczalnik alkoholowy. 

na działanie przeciwzapalne stosowany jest do leczenia rożnych objawów skórnych - oparzeń, egzemy, ostrego zapalenia skóry, trądziku. Nadaje się zarówno dla skóry przetłuszczającej się, jak i suchej. Olejek geraniowy wykorzystuje się jako składnik kremów i oliwek do masażu przy cellulicie. Stosowany jest jako składnik do mleczek, balsamów i mgiełek do ciała, mleczek do demakijażu, odżywek do włosów, kremów i toników do twarzy, olejków do twarzy i ciała.

Olejek lawendowy Stosowany jest zarówno w kosmetyce, jak i terapii. Wykazuje działanie odkażające, rozgrzewające i przeciwbólowe (masaż przy bólach reumatycznych). Aromaterapia korzystnie działa na układ nerwowy. Olejek lawendowy jest jednym z najstarszych składników perfum i jednym z najcenniejszych olejków aromaterapeutycznych. Zapach olejku lawendowego odgrywa ważną rolę w procesie nauki i zapamiętywania. W aromaterapii stosowany jest najczęściej 1 procentowy olejek lawendowy. W takim stężeniu łagodzi lęki, niepokoje, poprawia nastrój, stąd możliwości wykorzystania go w opiece zdrowotnej (nawanianie olejkiem sal w przychodniach, szpitalach). Przynosi także ulgę w bólach migrenowych, gdzie dobre efekty daje inhalacja. Aromaterapia połączona z masażem przy użyciu olejku lawendowego okazała się skuteczna w łagodzeniu dolegliwości bólowych przy reumatoidalnym zapaleniu stawów, bowiem olejek jako składnik mazideł i balsamów działa rozgrzewająco i miejscowo znieczulająco. Działa przeciwzapalnie, odkażająco, antybakteryjnie oraz przeciwgrzybicznie. Ponadto ma działanie spazmolityczne, przeciwbólowe, uspokajające i antydepresyjne. Podany miejscowo na skórę łagodzi dolegliwości po ugryzieniach owadów. Znalazł także zastosowanie w kąpieli, do nacierania ciała, w celu nadania mu przyjemnego zapachu, dlatego też przemysł kosmetyczny oferuje setki produktów pachnących lawendą: sole kąpielowe, mydła, żele pod prysznic, mleczka.

Olejek pomarańczowy Naturalny olejek eteryczny pozyskuje się z owoców drzewa słodkiej pomarańczy (Citrus aurantium var. Dulcis). Obecnie głównymi producentami olejku pomarańczowego są: USA, Brazylia, Hiszpania, Izrael, Argentyna, Włochy i Maroko. Jest wytwarzany metodą tłoczenia na zimno, czyli poprzez zwykłe wyciskanie otartej, zewnętrznej części skórki owocu lub skórki pozostałej po wyciśnięciu soku (wydajność 0,3-0,5%). Ma intensywny, złotożółty kolor i świeży, słodki zapach, typowy dla pomarańczowych skórek. Dzisiaj olejek ten należy do najtańszych, ponieważ jest wytwarzany praktycznie z odpadów, jakimi są przecież skórki pozostające przy produkcji soku. Z tego powodu raczej nie bywa fałszowany. Znany jest również olejek pozyskiwany ze skórek pomarańczy gorzkiej (Citrus aurantium var.amara), zwanej także sewilską. Kolor tego olejku jest porównywalny z kolorem olejku z owoców słodkiej pomarańczy, jednak zapach ma odrobinę delikatniejszy. Oprócz charakterystycznego dla olejków cytrusowych działania antyseptycznego, wykazuje również bardzo skuteczne działanie uspokajające, łagodzące nadmierną nerwowość, pomaga myśleć pozytywnie. Z tego powodu doskonale sprawdza się przy leczeniu różnego rodzaju depresji, stanów lękowych, napięć nerwowych, bezsenności. Pomaga przy spazmach, drgawkach, skurczach mięśni. Jest jednym z najpopularniejszych olejków stosowanych na dużą skalę w przemyśle spożywczym jako dodatek do słodyczy i napojów w celu aromatyzacji oraz także w przemyśle kosmetycznym i perfumeryjnym. Daje ciekawe mieszanki z wieloma olejkami pozyskiwanymi z roślin przyprawowych - cynamonowym, muszkatołowym, goździkowym, a także z lawendowym. Jest bardzo dobrym olejkiem kąpielowym w okresie chłodów, jednak należy stosować go w niewielkiej ilości (do czterech kropli na wannę), aby nie doszło do podrażnień skóry. Olejek pomarańczowy stosuje się do : masażu (działa uspakajająco w stanach depresji, nadpobudliwości, ułatwia zasypianie przy bezsenności), do kąpieli, inhalacji i aromatyzacji.


str. 13

„Dobry Znak” nr 10(92) 31 maja 2012 Zdarzały się już w historii igrzysk olimpijskich różne demonstracje, bojkotowanie najważniejszej imprezy sportowego świata, ale nigdy na tak dużą skalę, nigdy przez państwa nadające ton międzynarodowej rywalizacji. Bojkot zainicjował prezydent Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter, a udziału w igrzyskach odmówiły m.in. Kanada, Japonia, Norwegia, Kenia, Republika Federalna Niemiec... Przyczyną - zbrojna interwencja Związku Radzieckiego w Afganistanie. Organizacja imprezy, w której przeprowadzenie gospodarze zainwestowali ponad dziewięć miliardów dolarów, stanęła w obliczu totalnej klęski

SKWA - 1980 19 MOSKWA Krzysztof Kraśnicki

B

ez względu jednak na przyczyny bojkotu, wymierzona w organizatorów akcja, odbiła się przede wszystkim na samych sportowcach. Ani w roku 1980, ani cztery lata później w Los Angeles nie brano pod uwagę, nie pytano o zdanie tych, którzy mieli być głównymi bohaterami, odbywającego się przecież tylko raz na cztery lata, wielkiego światowego spektaklu. Bojkot sprawił, iż ogromna praca sportowców, ich zaangażowanie, marzenia o olimpijskim podium dla kilkunastu, może kilkudziesięciu możliwość kolejnego potwierdzenia prymatu - to wszystko zostało przekreślone. Polityka, niestety po raz kolejny zwyciężyła z piękną ideą olimpizmu. Protest kilkudziesięciu państw był dla organizatorów wielkim ciosem, ale tym większych starań dołożono, aby ci, którzy wzięli udział w igrzyskach oraz publiczność na stadionach i miliony telewidzów na całym świecie mieli wrażenie, iż uczestniczą w spektaklu pod każdym względem wyjątkowym, niepowtarzalnym, niedościgłym. Trzeba było pokazać całemu światu, iż demonstracyjna absencja państw zachodnich niczego nie zakłóciła, nie miała wpływu na przebieg zawodów pod względem organizacyjnym, a tym bardziej sportowym. Bogactwem programu artystycznego, pomysłowością i wystrojem, a przede wszystkim gościnnością i serdecznym przyjęciem próbowano przysłonić polityczne tło moskiewskich igrzysk. Z oczywistych względów udziału w igrzyskach nie odmówiły kraje socjalistyczne. Do Moskwy przyjechały olimpijskie ekipy NRD, Bułgarii, Kuby, Węgier, Rumunii, Czechosłowacji, Jugosławii, również licząca ponad 300 sportowców reprezentacja Polski. Nasz team nie był już tak silny jak przed czterema laty. Wprawdzie tu i ówdzie nasi sportowcy zdobywali medale, odnosili sukcesy, ale nie na miarę oczekiwań i ambicji. Mało budująca sytuacja gospodarczo-polityczna miała również swoje odbicie w sporcie. Oczywiście, jak przed każdymi igrzyskami dokonywano analiz, obliczano potencjalne punkty, zakładano zdobycze. Najbardziej liczono na lekkoatletów, bokserów, zapaśników i ciężarowców, z umiarkowanym optymizmem spoglądano na szermierzy. Pierwszy dla polskich barw medal - brązowy w szermierce, zdobyła kobieta, Barbara Wysoczańska. Turniej finałowy rozpoczęła nie najlepiej: przegrała z Węgierką, a następnie z Rumunką. I kiedy stracono już wszelkie nadzieje, pani Barbara nagle się odrodziła. Pokonała kolejno zawodniczkę francuską, włoską, a do ostatniego pojedynku stanęła naprzeciw faworytki, drugiej Francuzki, Trinquet. I wygrała aż 5:1. Gdyby nie zawiodły nerwy w pierwszych walkach, byłoby złoto, jednak pierwsze porażki zadecydowały, iż musiała zadowolić się medalem brązowym. Dobre wieści napływały z olimpijskiego ringu. Grzegorz Skrzecz, jako pierwszy Polak w historii, wygrał pojedynek w wadze ciężkiej. Jego przeciwnik, reprezentant Tanzanii, stawiał opór jedynie przez połowę pierwszej rundy. Niestety, kolejnym rywalem Polaka był sam Teofilo Stevenson, dwukrotny mistrz olimpijski. Kubańczyk zmierzał do wyrównania rekordu Węgra, Laszlo Pappa, który trzy razy stawał na najwyższym podium. Dobrze spisywał się w Moskwie złoty medalista z Montrealu, Jerzy Rybicki, kolejną walkę wygrał Kazimierz Szczerba.

O największą niespodziankę postarał się Jan Kowalczyk, w mało u nas popularnej dyscyplinie, w jeździectwie - konkursie skoków. Moskwa była dla Kowalczyka trzecim turniejem olimpijskim, w poprzednich nie osiągnął sukcesów. Za to w stolicy Związku Radzieckiego wspiął się na sam szczyt, zdobył złoty medal. Sport jeździecki zyskał na popularności, zasłużoną sławę zyskał koń, na którym Kowalczyk wywalczył złoto, Artemor. Sam Kowalczyk był pewien zwycięstwa. W jednym z wywiadów wyznał, że sukcesy odnosi zawsze, gdy w noc poprzedzającą zawody śnią mu się łabędzie, gołębie lub śliczna blondynka. Który wariant przyśnił mu się przed olimpijskim finałem - nie powiedział. Bronisław Malinowski nie był w środowisku lekkoatletycznym postacią anonimową. Już dekadę wcześniej był mistrzem Europy juniorów w biegu na 2 tys. metrów z przeszkodami oraz zdobywcą tytułu wicemistrza świata w biegach przełajowych. Na 3 tys. metrów z przeszkodami zajął IV miejsce w Monachium, w Montrealu był już wicemistrzem olimpijskim, faworytem w Moskwie. I nie zawiódł oczekiwań, choć polscy kibice na moskiewskim stadionie i przed ekranami telewizorów zwątpili w złoty medal. - Na ostatnim okrążeniu przewaga doskonałego biegacza, Filiberta Bayi, wynosiła już 35 metrów. Tanzańczyk wydawał się być niezagrożony, pewnie zmierzał po olimpijski laur. I wtedy Bronek rozpoczął niesamowity finisz, dogonił, a potem z dziecinną łatwością minął, wręcz znokautował rywala, niezagrożony przeciął linię mety. To, co działo się na łużnickim stadionie podczas finałowego konkursu skoku o tyczce, przechodziło ludzkie pojęcie. Każde pojawienie się na rozbiegu Władysława Kozakiewicza, najgroźniejszego rywala reprezentanta gospodarzy, Konstantina Wołkowa, radziecka widownia witała gwizdami. Podczas każdego skoku Polaka otwierano bramy stadionu, co powodowało zmianę kierunku wiatru. Po zwycięskim skoku Kozakiewicz zwrócił się do okupowanej przez gospodarzy części stadionu, na oczach milionów telewidzów, pokazał szowinistom gest polegający na zgięciu jednej ręki w łokciu i skrzyżowaniu jej z drugą, czyli tzw. wała. Władysław stanął na najwyższym podium, na drugim miejscu uplasował się Tadeusz Ślusarski. Wołkow, mimo „pomocy” publiczności i organizatorów, zajął dopiero

SPORT

trzecie miejsce. Gest Kozakiewicza miał swój ciąg dalszy. Ambasador ZSRR w Polsce, Borys Aristow domagał się dyskwalifikacji i odebrania „Kozakowi” złotego medalu! I to już było ostatnie najwyższe podium polskiego sportowca w Moskwie. Najgorszy wynik od dwudziestu lat, od Rzymu (1960), gdzie po raz pierwszy znaleźliśmy się w światowej czołówce. Po raz pierwszy od dwudziestu lat na najwyższym podium nie stanął polski bokser. Najbliżej złota był warszawski pięściarz, Paweł Skrzecz, brat bliźniak Grzegorza. Do najwyższego podium zabrakło mu zaledwie 37. sekund. W finale, podobnie jak w Montrealu, gdzie Rybicki pokonał Jugosłowianina Tadiję Kaczara, rywalem Pawła był również bokser jugosłowiański, brat Tadiji, Slobodan. Polak w pierwszej rundzie, trafiając przeciwnika licznymi sierpowymi, uzyskuje wyraźną przewagę. W drugiej rundzie przewaga Pawła nieco się zmniejsza, ale ciągle jest po jego stronie. W ostatniej minucie Kaczar zadaje dwa potężne ciosy, po których Skrzecz jest liczony. Za chwilę kolejny prawy sierp i nasz zawodnik jest liczony po raz drugi. Traci uzyskaną wcześniej przewagę. Ostatnia runda jest wyrównana, teraz chwile niepewności: czy dwukrotne liczenie w ciągu kilkunastu sekund drugiego starcia mogło przesądzić o porażce Skrzecza? Niestety, tak! Do góry wędruje ręka Kaczara. Polakowi pozostaje srebrny medal. Również ogromny sukces, ale pozostaje i uczucie niedosytu. Gdyby nie te 37 sekund... Tak więc bokserzy kończą rywalizację z jednym srebrnym i czterema medalami brązowymi, zdobytymi przez Krzysztofa Kosedowskiego, Kazimierza Adacha, Jerzego Rybickiego i Kazimierza Szczerbę. Wielką postacią moskiewskiego ringu był Teofilo Stevenson, Kubańczyk. Trzeci raz sięgnął po złoty medal olimpijski, tym samym wyrównał rekord Laszlo Pappa. W Moskwie pięściarze po raz pierwszy ustąpili pod względem liczby zdobytych medali zapaśnikom, którzy stawali na podium aż siedmiokrotnie i zdobyli pięć srebrnych oraz dwa medale brązowe (cztery srebrne klasyków, jeden srebrny i dwa brązowe w stylu wolnym). Wielki sukces zapaśników to również długoletnia, konsekwentna praca Janusza Tracewskiego. Ale po turnieju olimpijskim trener kadry nie był w stu procentach zadowolony, uważał, że w finałowej walce wagi ciężkiej Roman Bierła był lepszym zawodnikiem od rywala, to Polakowi należał się złoty medal. Niestety, znów sędziowie nie dostosowali się do rangi i poziomu imprezy. W gronie faworytów skoku wzwyż był Jacek Wszoła, aktualny rekordzista świata. W moskiewskim finale skoczył na wysokość 2:31 m, ale trzy próby na wysokość 2:33 miał nieudane. Będący w świetnej formie Niemiec Gerd Wessig z NRD wynikiem 2:36 odebrał Polakowi światowy rekord, również najwyższe, zarezerwowane dla mistrza, podium olimpijskie. Wszoła zakończył rywalizację na drugim miejscu, co nasz doskonały skoczek uznał za porażkę! Srebrny medal olimpijski w skoku wzwyż kobiet z pewnością nie był porażką dla Urszuli Kielan. Dla niej ogromny sukces, dla miłośników „królowej sportu” - lekkoatletyki ogromna, radosna niespodzianka. Wielką gwiazdą moskiewskich igrzysk był radziecki gimnastyk, Aleksander Ditjaton. Zdobył dwa złote medale indywidualnie, w ćwiczeniach na kółkach i w wieloboju, gdzie zajął również 1. miejsce z drużyną. Wydarzeniem był drugi występ olimpijski objawienia z Montrealu, Nadii Comaneci. Słynna Rumunka do trzech złotych i srebrnego medalu w Kanadzie dorzuciła dwa złote i tyle samo medali srebrnych.

P

olska reprezentacja wyjechała z Moskwy z 3. medalami złotymi, 14. srebrnymi i 15. brązowymi, zajęła w klasyfikacji dziesiąte miejsce. Na kolejne olimpijskie wyczyny Polaków przyszło nam czekać osiem długich lat. Ale o tym w kolejnym numerze „Dobrego Znaku”. Oprócz wymienionych, medale dla Polski wywalczyli jeszcze inni zawodnicy. Srebrne: kolarstwo - Czesław Lang, jeździectwo - drużyna, za konkurs skoków, lekkoatletyka - sztafeta 4 x 100 m., drużyna szpadzistów, wioślarstwo - kobiety: dwójka, zapasy, styl klasyczny - Józef Lipień, Andrzej Supron, Jan Dołgowicz i Roman Bierła, zapasy, styl wolny - Władysław Stecyk. Medale brązowe: judo - Janusz Pawłowski, lekkoatletyka, bieg na 110 m przez płotki - Lucyna Langer, pływanie 400 m styl zmienny - Agnieszka Czopek, podnoszenie ciężarów - Marek Seweryn, Tadeusz Rutkowski, szermierka - floret drużynowo, wioślarstwo, czwórka ze sternikiem, zapasy, styl wolny - Aleksander Cichoń i Adam Sandurski.

Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe - Kazimierz Górski


KULTURA

„Dobry Znak” nr 10(92) 31 maja 2012

str. 14

Z

aledwie 23-minutowy film „Córka” w reżyserii Marii Dłużewskiej nie zawiera rozważań na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej i politycznych przepychanek. Jest autentyczną i szczerą rozmową Marty Kaczyńskiej na temat jej mamy i taty. Kobieta nie do końca wierzy, że ich już nie ma. To ułatwia jej prowadzić nas przez mieszkanie i znajdujące się w nim przedmioty należące do Marii i Lecha Kaczyńskich w niecały tydzień od tragicznych wydarzeń. W śmierć pary prezydenckiej nie mogła uwierzyć Lula, pies znaleziony przez Lecha Kaczyńskiego na stacji benzynowej w Mławie w 2000 roku, kiedy wracał z wykładów z Warszawy do Sopotu. Po katastrofie suczka przez trzy, cztery dni nic nie jadła. Nie chciała wychodzić na spacery. „Lula” wzięła się od imienia bohaterki serialu „Dzikość serca”, który oglądała Marta, gdy tata przywiózł psa. Spotykamy też drugiego psa - Tytusa. Jego najukochańszą właścicielką była pani Maria. Nigdy jej nie ugryzł i nigdy nie pokazał przed nią swego prawdziwie diabelskiego charakteru. Kaczyńscy uwielbiali zwierzęta. Nie zakłopotali się więc, gdy podczas premiery musicalu „Koty” otrzymali właśnie koty. Jeden z drapieżników otrzymał imię na cześć Rudolfa Valentino, ponieważ według Marii Kaczyńskiej dorównywał mu urodą. Razem z Martą Kaczyńską spacerujemy po wnętrzach Pałacu. Kobieta przyznaje, że nie odpowiadały one do końca gustom skromnych Kaczyńskich. Kiedyś im wystarczał do szczęścia materac i regał z książkami. Przyzwyczaili się do mieszkania, które wynajmowali na Powiślu. Teraz musieli odnaleźć się w pełnych przepychu, pozłacanych salonach. Źle się czuli w dużej jadalni, korzystali z niej tylko z okazji świąt. Duża sala służyła do ustawienia choinki, pod którą prezent zostawiał Aniołek (u Kaczyńskich św. Mikołaj przychodził 6 grudnia) i do grania na fortepiania Calisia przez panią prezydentową. REKLAMA

Na lotnisku w Warszawie płacząca Marta Kaczyńska pochyla się nad trumną rodziców. Jest 10 kwietnia 2010 roku. Sześć dni później, na walizkach w apartamencie Pałacu Prezydenckiego opowiada o tym, jacy byli i jak mieszkali jej rodzice.

Wzruszająca opowieść córki Agnieszka Żądło-Jadczak

„Córka”, reż. Maria Dłużewska; zdj. Ryszard Jaworski, Włodzimierz Resiak; wyd. „Niezależne Wydawnictwo Polskie. Gazeta Polska”, 2012.

Ważną i prywatną przestrzenią dla nich była kuchnia, w której w kameralnym gronie mogli zjeść śniadanie. Obok szafek kuchennych na ścianie wiszą zdjęcia Marty i jej córek: Ewy i Martynki. Takim kameralnym miejscem była sypialnia, w której część rzeczy została już spakowana. Na toaletce Marii Kaczyńskiej stoi figurka „Małego księcia”. Prezydentowa bardzo lubiła tę mądrą, zawierającą wiele prawd życiowych książkę. W mieszkaniu spotykamy dużo bibelotów: obrazków religijnych, karykatury Marii i Lecha, zdjęć (np. Lech Kaczyński z czasów prezesowania NIK-iem czy Maria Kaczyńska w samolocie) oraz mnóstwo książek. W gabinecie prezydenta jego córka po katastrofie smoleńskiej zastaje otwartą publikację „1812. Bitwa z Rosją” Adama Zamojskiego. Na regałach rzucają się w oczy „Wielki poczet królów i książąt polskich”, „W imieniu Kremla”, „Ślady Boga”, „Katyń”, „Syberia” czy „Księga Sybiraków”. Marta przyznaje, że ojciec uwielbiał historię i miał z niej nieprawdopodobną wiedzę. Wzruszenie córki wywołuje znalezienie między książkami zdjęcia przedstawiającego ją w wieku 5 lat, kiedy uczyła się jeździć na nartach oraz zdjęcie taty siedzącego z wnuczką Ewą i czytającego jej Kubusia Puchatka. Obok adaptera leżą płyty z piosenkami Jacka Kaczmarskiego i Bułata Okudżawy, ulubionych artystów prezydenta. Wszystko pozostało tak, jakby za chwilę Kaczyńscy mieli tu wrócić… - Byli wyśmiewani za patriotyzm, zrzucani tylko i wyłącznie do polityki historycznej, do czegoś archaicznego, a przecież to jest szalenie ważne. To daje siłę państwu, żeby funkcjonowało, żeby miało jakieś znaczenie - wyznaje Marta. Jest to chyba jedyny „polityczny” moment filmu, ale nawet wtedy wyczuwa się emocjonalną perspektywę córki, próbującej zachować pamięć o swoim rodzicu. - Ojcu chodziło o to, żeby ludziom żyło się dobrze, żeby byli dumni z tego, że są z Polski, żeby nasz kraj był szanowanym, wpływowym na arenie międzynarodowej, żeby to nie był kraj, który się wykorzystuje do partykularnych interesów. Naszym oczom ukazuje się Wawel. Tłum skanduje „dziękujemy”. Widzimy grób Lecha Aleksandra Kaczyńskiego i Marii Heleny Mackiewicz-Kaczyńskiej. Ich córka mówi „tato, było warto”.

Wskazówka dlaczego tak się stało dlaczego tak się stało dlaczego tak się dlaczego tak dlaczego dlaczego dla czego dla cóż za różaniec cóż to za modlitwa dlaczego tak się stało dla tego dla Tego wskazówka przekleństwa katyńskiego zatoczyła obrót i jakby wybiła godzina ECHO które nie mogły zabrzmieć przerwało milczenie wybuchło kolejna sztafeta walczących zginęła na froncie walki w męce o Pamięć w męce o Prawdę w męce o Przyszłość zwyciężyła najwyższą ceną jest inaczej zupełnie inaczej Naród Polski z ofiar zbudowany o dwunastej zawyły lamentem syreny i zastygła Polska w zadumie i zjednoczyła się Polska w odwiecznym własnym dramacie śmierć rodzi nadzieję już nikt nic za nas już wszystko my sami osamotnieni wyłącznie my dla przyszłości dla marzeń - Juliusz Erazm Bolek


„Dobry Znak” nr 10(92) 31 maja 2012

str. 15

Polskie tradycje rodzinne

Dzień Matki W

e wszystkich kulturach świata matka była i jest osobą czczoną, kochaną. W XVII-XIX wieku w Anglii istniał piękny zwyczaj zwany „niedzielą u matki”. Był to dzień wolny od pracy po to, by pójść do kościoła i pomodlić się za matkę, odwiedzić ją ze słodyczami i kwiatami, otrzymać od niej błogosławieństwo. Po drugiej wojnie światowej tradycja ta odżyła. W USA w 1858 roku wprowadzono święto Dni Matczynej Pracy, a od 1872 roku - Dzień Matek dla Pokoju. W 1914 roku Kongres uchwalił święto narodowe - Dzień Matki, wyznaczając jego termin na każdą drugą niedzielę maja. W Polsce dzień ten obchodzono po raz pierwszy w 1914 roku w Krakowie. Wszyscy ludzie na świecie kochają swoją matkę, bo z niej otrzymali życie, ona jest źródłem i kolebką ich istnienia. W Polsce stosunek do matki naznaczony jest miłością pełną nostalgii, może dlatego, że zawieruchy dziejowe na naszych ziemiach powodowały częstą rozłąkę rodzin: mężczyźni szli do powstania, na wojnę, emigrowali za chlebem. Matka, bogini szczęśliwych lat dzieciństwa w rodzinnym domu, jawiła się im jako miłość najczystsza, kojąca rany zadawane przez życie, tak jak wtedy, gdy czułym pocałunkiem leczyła pięciolatkowi ból stłuczonego kolana. Czczono ją w Polsce zawsze jako centrum i ostoję życia rodzinnego. Głos matki - głos Boga - mawiano, a także „Dla każdej matki miłe jej dziatki”, a „U matki dobrze jak za piecem”, czyli ciepło i błogo. Społeczeństwo polskie jest Maryjne. Tak się o nas mówi. Kochamy i czcimy Matkę Boską. Jej wizerunki były i są we wszystkich polskich kościołach i domach. Ona stawiana jest za wzór matkom: pokorna, ufna, ofiarna, czuła, cierpliwa. Choć żyła w odległym czasie i miejscu, te Jej cechy wskazane na kartach Ewangelii i Dziejów Apostolskich, są cenione u chrześcijańskich matek, bo są konieczne dla dobrego wychowania dzieci i szczęśliwego życia w rodzinie. Maryja, nosząc i rodząc Syna, doświadczyła tych spraw, które są udziałem każdej matki. Jest więc oczywiste,

że Ją obrały za naturalną patronkę macierzyństwa. Bardzo wiele kobiet, nawet tych wyemancypowanych, usiłując budować swoje losy niezależnie od tradycyjnych zasad, stale nosi przy sobie obrazek Matki Boskiej lub różaniec na dnie torebki. Skołatane myśli w chwilach desperacji biegną do Niej. Rodzona matka często nie pomoże, ale Ta w niebie czyni cuda, wstawiając się u swojego Syna. W sanktuariach Maryjnych są księgi łask i nadzwyczajnych wydarzeń dokonanych za sprawą Maryi. Ilu cudów i darów nie zapisano? Tego nikt nie zliczy. W naszej kulturze funkcjonuje pojęcie matki - Polki, kobiety dzielnej, rodzącej i wychowującej dzieci nie dla własnej pociechy, ale dla ojczyzny potrzebującej obrońców wolności i tradycji narodowej. W symbol matki - Polki włączone jest cierpienie, bo walka o ojczyznę wymaga ofiar. W okresie powstań narodowych i później, podczas obu wojen światowych, ideał matki - Polki był żywy. W poezji przywoływano go jako świętość. Otaczano go najwyższym szacunkiem jeszcze do czasu przemian ustrojowych w 1989 roku. Obecnie matka-Polka została postawiona do kąta historii. Podzielanie jej postawy jest uważane za niepotrzebne cierpiętnictwo. Słowa ojczyzna i patriotyzm nie są często używane poza lekcjami historii w szkole. Dziewczęta stają się matkami, nie myśląc o dobru Polski, bo ta nie jest zagrożona okupacją. Myślą o zdrowiu, dobrym wychowaniu i wykształceniu swoich dzieci, aby wyrosły na szczęśliwych, wartościowych ludzi. O takim macierzyństwie dawne ofiarne matki-Polki nie umiały nawet marzyć. Współczesne matki są równie mężne i wspaniałe jak ich poprzedniczki sprzed wieków. Walczą o swoje dzieci, o ich utrzymanie, zdrowie, edukację, zbyt często samotne REKLAMA

RODZINA I TRADYCJA

w tych heroicznych działaniach. Odprowadzają i przyprowadzają ze żłobka, przedszkola, szkoły na drugim końcu miasta, wożą na rehabilitację i same wykonują w domu cierpliwie i czule zabiegi przy swoich dzieciach chorych na porażenie mózgowe, autyzm, mukowiscydozę… Obserwują talenty maluchów, kupują godziny na pływalni, lekcje angielskiego, gry na skrzypcach, baletu. Wieczorem czytają bajki, układają do snu, całują na dobranoc, tak jakby rozłąka na czas snu była zbyt długa. I przy tym wszystkim - pracują zawodowo. Dzień Matki przypada w czasie pełnego rozkwitu wiosny. Wielu uważa ten okres za najpiękniejszy w roku. Kwitną tulipany, narcyzy, konwalie, niezapominajki, bzy. Łąki pełne jastrunów jak białe słońca, stokrotek, fiołków. Wśród takiej przyrody, wywołującej myśli o wiośnie życia, jak niektórzy zwą dzieciństwo, niewinności, urodzie czystej, wyrażonej choćby w kwiatach dzikiej róży, jaśminach, śpiewie słowików, jawi się postać matki. Trzeba do niej pójść z bukietem, z pamięcią czasem zażenowaną własną czułością. Dla matki forma pamięci nie jest najważniejsza, ale pamięć sama. Niewątpliwie wielką radość sprawia jej okazały bukiet czerwonych róż, ale w swojej matczynej wspaniałomyślności znajdzie głęboką radość z krótkich życzeń przez telefon. Bolesne jest milczenie syna czy córki, jakby ich nie było. Macierzyństwo i wzajemna miłość matki i dzieci są podstawą istnienia społeczeństwa. Na tej więzi buduję się prawość i siłę charakteru młodych pokoleń. Dlatego Dzień Matki jest uroczyście obchodzony w instytucjach wychowania i edukacji, przedszkolach i szkołach. Dzieci dużo wcześniej przygotowują się do obchodów tego święta. Wycinają, kleją, piszą laurki, uczą się na pamięć wierszy i piosenek na akademię ku czci mam. To przedszkolne czy szkolne spotkanie z udziałem mamusi jest dla dziecka wielkim przeżyciem. Mama, wzruszona do łez, ukradkiem je ociera.

S

tara prawda głosi, że póki żyje matka, nie jest się sierotą. Sierota to osoba najbardziej nieszczęśliwa. Niektórzy mają żale do matki, nie potrafią zapomnieć urazów z dzieciństwa. Ona jest człowiekiem z rozmaitymi słabościami, ale jest jedyna. Innej nie będzie. Kochajmy ją i otaczajmy troską, aby była z nami jak najdłużej. Szczęśliwa. (Vanessa)


ALE WIEŚ

„Dobry Znak” nr 10(92) 31 maja 2012

str. 16

Od 22 maja telewizja TVR rozpoczęła prezentację biograficznych filmów o największych piłkarzach świata. Wśród nich Pele, Maradona, Platini, Del Pierro, Zidane, Vailli, Maldini, Shevchenko, Ronaldo, Totti... Nim porwą kibiców emocje związane z Euro, włączcie TVR i zobaczcie największych geniuszy światowego futbolu!

C

Zapewne nie wszyscy wiedzą, że nie tylko kraje śródziemnomorskie mogą szczycić się hodowlą „przysmaku bogaczy”, czyli trufli. Niewykluczone, że w XVII wieku uprawiano w Polsce trufle i spożywano je w kręgach szlacheckich. Dzisiaj również istnieją profesjonalne hodowle, mimo, że o tym biznesie nie jest głośno

C

Piłkarze wszechczasów

ykl „Piłkarze wszechczasów to niesamowite historie prawdziwych bohaterów piłkarskich boisk. Jak znaleźli się na liście najlepszych graczy świata? Co spowodowało, że swoje życie poświęcili piłce nożnej? Dlaczego postawili na ten wyjątkowy sport? TVR pokaże ich losy, perypetie, spektakularne sukcesy i bolesne upadki, czyli prawdziwy piłkarski świat i jego kulisy. Każdy z odcinków cyklu to 60 minut niepowtarzalnych wrażeń i magii piłki nożnej w najlepszym wydaniu. Szefowa Anteny Telewizji TVR, Agata Łysakowska: - Cykl piłkarskich dokumentów to gratka dla fanów piłki nożnej i nie tylko. To okazja do przybliżenia historii gwiazd futbolu przed Euro. Wierzymy, że te niesamowite materiały będą wyjątkową pozycją na antenie TVR. Stacja stale się rozwija, dlatego dokładamy wszelkich starań, by rozpieszczać naszych widzów jak najatrakcyjniejszą ramówką. Już niebawem kolejne niespodzianki, w tym cykl filmów prezentujący sylwetki największych bohaterów XX wieku! - dodaje Łysakowska. We wtorek, 29 maja dokument będzie zaprezentowany o godzinie 20:35. Powtórka w niedzielę o 22:15.W czerwcowe wtorki cykl będzie prezentowany o godz. 19:55. Powtórki w niedziele o 22:15. Zapraszamy! Unia Europejska zadbała nie tylko o wymianę klatek dla kur niosek, ale też o dobrostan innych zwierząt hodowlanych. Od 1 stycznia 2013 roku trzoda chlewna ma być utrzymywana w nowych, lepszych warunkach. Czasu na ich dostosowanie do wymogów pozostało niewiele. Kto nie zdąży, może dużo stracić

Czas na poprawę dobrostanu trzody O

d 2005 roku Unia Europejska wprowadziła między innymi powiązanie otrzymywania płatności bezpośrednich i płatności specyficznych dla określonych kierunków produkcji z obowiązkiem spełniania określonych standardów przez gospodarstwo, zwanych minimalnymi wymogami wzajemnej zgodności (cross-compliance). Hodowcy dostali czas do końca 2012 roku na dostosowanie warunków utrzymania trzody chlewnej do nowych wymogów. Jakich? Jednym z warunków produkcji jest zakaz stosowania w chowie i hodowli zwierząt praktyk powodujących cierpienie świń lub ich trwałe okaleczenie (dozwolone jest wykonywanie niektórych zabiegów jedynie w przypadku krótkotrwałego cierpienia i zranienia np. zabiegi weterynaryjne). Świnie utrzymywane w budynkach inwentarskich, powinny być minimum raz dziennie kontrolowane (np. podczas codziennej obsługi zwierząt). Zwierzęta gospodarskie należy żywić paszą zgodnie z ich zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe. Pasza powinna być zadawana minimum raz dziennie. W przypadku utrzymywania świń grupowo i żywienia dawkowanego, należy zapewnić wszystkim zwierzętom jednoczesny dostęp do skarmianej paszy. Oprócz powyższych warunków, świnie muszą mieć stały dostęp do wody (nie dotyczy to prosiąt do 2 tygodnia życia). Lochy należy utrzymywać grupowo w okresie między 4 tygodniem po pokryciu do 1 tygodnia przed planowanym wyproszeniem. Pojedynczo można utrzymywać jedynie lochy w okresie między 4 tygodniem po pokryciu do 1 tygodnia przed spodziewanym wyproszeniem, w przypadku gospodarstw utrzymujących mniej niż 10 loch oraz w gospodarstwach, powyżej tej granicy w budynkach oddanych do użytku przed dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w UE (okres przejściowy do 31.12.2012 r.). W przypadku utrzymania loch w grupie mniejszej niż 6 sztuk podaną powyżej powierzchnię należy zwiększyć o 10%, zaś w przypadku grupy powyżej 40 sztuk wymaganą powierzchnię można zmniejszyć o 10%. Bardzo ważnym elementem w procesie produkcyjnym jest zapobieganie agresji u świń utrzymywanych grupowo. Odpowiedni dobór grup świń wpływa korzystnie na zachowanie w stadzie spokoju i dodatnio wpływa na uzyskiwane wyniki produkcyjne. Zgodnie z wymogami zapewnienia dobrostanu, konieczne będzie także zapewnienie świniom stałego dostępu do materiałów absorbujących ich uwagę. Wszystkie świnie powinny mieć zapewniony stały dostęp do „materiału manipulacyjnego” (np.: piłki, wiszące łańcuchy, worki napełnione słomą lub sianem, drewno do obgryzania, kiszonkę z całych roślin kukurydzy itp.), który nie może jednocześnie być dla nich niebezpieczny. Dobrze jest, gdy są to przedmioty zawieszane, ponieważ świnie niechętnie zajmują się przedmiotami zabrudzonymi, śmierdzącymi. Henryk Sobolewski

Więcej branżowych porad, artykułów, informacji oraz rolniczych aktualności znajdą Państwo na portalu telewizji rolniczej: www.tvr24.pl. Na stronie obejrzą Państwo również odcinki archiwalne ulubionych programów, sprawdzą pogodę na najbliższe dni, czy najświeższe notowania cen produktów rolnych. Zapraszamy!

Trufle - złoty interes

ena tych najdroższych grzybów świata liczona jest w tysiącach euro za kilogram, ponieważ są one rzadkim przysmakiem. Rosną na głębokości ok. 20 centymetrów pod ziemią. Obecnie w Polsce występuje kilka gatunków trufli. W 2007 roku przyjechała do Polski specjalna komisja z Turynu z przeszkolonym psem zajmującym się tropieniem trufli. Dzięki pomocy Włochów odkryto na południu Polski truflę letnią, truflę rudą i truflę wydrążoną. W związku z tymi odkryciami rozpoczęły się pierwsze próby hodowli trufli w Polsce przy pomocy zarodników trufli znalezionych na terenie Polski. Uprawa dobrze rokuje na przyszłość, wydaje się więc, iż z czasem hodowle takie będą znacznie bardziej powszechne. W Polsce trufle do tej pory znaleziono na obszarze Borów Tucholskich i Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego odkryli ogromne pole trufli na granicy województw łódzkiego i śląskiego. Ale jak się ich szuka? Bardzo pomocne są wytresowane psy i świnie. Od pewnego czasu chętniej używa się do tego celu psów, gdyż świnie często po znalezieniu cennych grzybów biorą się niezwłocznie za ich pożeranie. Rasą psów nadającą się do poszukiwania trufli jest lagotto romagnolo. Jednak praktycznie każdy pies po odpowiednim i udanym przeszkoleniu może nadawać się do poszukiwania trufli. Grzyby znalezione w okolicach Częstochowy rosną na terenie rezerwatu przyrody. Dzięki temu ingerencja w badania naukowe osób trzecich jest ograniczona. Gatunek trufli, który odkryto w Polsce, występuje w południowej Europie. Grzyby spod Częstochowy najbardziej zbliżone są do trufli burgundzkich z grupy tzw. trufli letnich. Jak rozpoznać trufla? Ma on kształt bulwiasty i jest wielkości orzecha włoskiego. Z zewnątrz ma czarny kolor, a po przekrojeniu jej wnętrze ma marmurkowy deseń. Są to jaśniejsze żyłki na nieco ciemniejszym tle. Miąższ wygląda, jakby był nasiąknięty wodą. Ewa Duluk Więcej branżowych porad, artykułów, informacji oraz rolniczych aktualności znajdą Państwo na portalu telewizji rolniczej: www.tvr24.pl. Na stronie obejrzą Państwo również odcinki archiwalne ulubionych programów, sprawdzą pogodę na najbliższe dni, czy najświeższe notowania cen produktów rolnych. Zapraszamy! REKLAMA


„Dobry Znak” nr 10(92) 31 maja 2012

str. 17

WITAMY W TVR

Program Telewizji Rolniczej na czerwiec piątek 1.06.2012 05:05 05:10 05:15 05:25 05:35 05:45

POBUDKA POGODA NOTOWANIA KWIATY NOTOWANIA WARZYWA, OWOCE NOTOWANIA ZBOŻA NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER 06:00 UPRAWIAMY BIZNES 06:25 POGODA 06:35 NOTOWANIA WARZYWA, OWOCE 06:45 NOTOWANIA KWIATY 06:55 NOTOWANIA ZBOŻA 07:05 NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER 07:20 MDS TOP LISTA 07:40 POGODA 07:50 TO NAS DOTYCZY 08:15 NA ZDROWIE 08:35 PRZEDSZKOLE TVR 09:00 R JAK REPORTAŻ 09:05 ZWIERZYNIEC 09:25 TO NAS DOTYCZY 09:50 R JAK REPORTAŻ 10:05 MUZYKA MIX 11:05 POGODA 11:10 KULTUROLNIK 11:15 AGRO-SZPIEG 11:25 INSPIRACJE 11:40 NOTOWANIA WARZYWA, OWOCE 11:50 NOTOWANIA KWIATY 12:00 HODOWCA 12:25 POGODA 12:35 NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER 12:45 NOTOWANIA ZBOŻA 13:00 TELEZAKUPY 15:25 POGODA 15:35 AGROTURYSTKA 16:10 BUDUJ Z PSB 16:25 WIEŚ POD GWIAZDAMI 16:55 ROZGRZEWKA 17:10 KULTUROLNIK 17:20 TO NAS DOTYCZY 17:45 NOTOWANIA WARZYWA, OWOCE 17:55 NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER 18:10 NOTOWANIA KWIATY 18:20 OGRÓD BEZ TAJEMNIC 18:40 R JAK REPORTAŻ 18:45 AGRO - SZPIEG 18:50 POGODA 19:00 NOTOWANIA ZBOŻA 19:15 MDS DOMÓWKA 03:10 ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

sobota 2.06.2012 05:05 05:10 05:15 05:25 05:35 05:45

POBUDKA POGODA NOTOWANIA KWIATY NOTOWANIA WARZYWA, OWOCE NOTOWANIA ZBOŻA NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER 06:00 HODOWCA 06:25 POGODA 06:35 NOTOWANIA WARZYWA, OWOCE 06:45 NOTOWANIA KWIATY 06:55 NOTOWANIA ZBOŻA 07:05 TELEZAKUPY 08:15 PRZEDSZKOLE TVR 08:50 ZWIERZYNIEC 09:10 AGROTURYSTKA 09:50 TO NAS DOTYCZY 10:25 ROZGRZEWKA 10:45 KABARET SZPRYCHOZA 10:55 KULTUROLNIK 11:05 POGODA 11:15 MDS TOP LISTA 11:40 MDS EXTRA 11:50 KABARET SZPRYCHOZA 11:55 R JAK REPORTAŻ 12:05 OGRÓD BEZ TAJEMNIC 12:25 POGODA 12:35 NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER 12:45 NOTOWANIA ZBOŻA 13:00 KASZUBY DOTĄD NIEZNANE 13:20 DARZ BÓR 14:00 STRAŻAK Z OSP 14:45 POJEMNOŚĆ 2400 15:15 AGROFLASH TYDZIEŃ 16:15 TO NAS DOTYCZY 16:50 KABARET SZPRYCHOZA 17:00 NATURA. LEŚNE DZIEDZICTWO 17:35 MUSIC DANCE SHOW 18:55 WIEŚ POD GWIAZDAMI 19:25 POGODA 19:35 MDS DOMÓWKA 03:15 ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

Jak znaleźć telewizję TVR? TVR jest niekodowaną telewizją satelitarną o zasięgu ogólnoświatowym. Odbiór programu możliwy jest za pośrednictwem największych w naszym kraju platform cyfrowych: Cyfrowego Polsatu - na kanale 168 Cyfry + - na kanale 172 Platformy „n” - na kanale 222

środa 6.06.2012 05:05 05:10 05:15 05:25 05:35 05:45

POBUDKA POGODA NOTOWANIA KWIATY NOTOWANIA WARZYWA, OWOCE NOTOWANIA ZBOŻA NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER 06:00 HODOWCA 06:25 POGODA 06:35 NOTOWANIA WARZYWA, OWOCE 06:45 NOTOWANIA KWIATY 06:55 NOTOWANIA ZBOŻA 07:05 NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER 07:20 MDS EXTRA 07:40 POGODA 07:50 TO NAS DOTYCZY 08:15 R JAK REPORTAŻ 08:35 NA SPÓŁDZIELCZYM SZLAKU 08:50 ARCYDZIEŁA ARCYMYŚLI 09:50 R JAK REPORTAŻ 10:05 MUZYKA POP 11:05 POGODA 11:10 KULTUROLNIK 11:15 AGRO-SZPIEG 11:25 NA ZDROWIE 11:40 NOTOWANIA WARZYWA, OWOCE 11:50 NOTOWANIA KWIATY 12:00 NAUKA POSZŁA W POLE 12:10 NA SPÓŁDZIELCZYM SZLAKU 12:25 POGODA 12:35 NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER 12:45 NOTOWANIA ZBOŻA 13:00 TELEZAKUPY 15:25 POGODA 15:35 PRZEDSZKOLE TVR 16:10 ZWIERZYNIEC 16:30 OGRÓD BEZ TAJEMNIC 16:50 KASZUBY DOTĄD NIEZNANE 17:10 KULTUROLNIK 17:20 TO NAS DOTYCZY 17:45 NOTOWANIA WARZYWA, OWOCE 17:55 NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER 18:10 NOTOWANIA KWIATY 18:20 HODOWCA 18:40 AGRO - SZPIEG 18:50 POGODA 19:00 NOTOWANIA ZBOŻA 19:15 WIEŚ POD GWIAZDAMI 19:45 KABARET SZPRYCHOZA 19:55 OGRÓD BEZ TAJEMNIC 20:15 HODOWCA 20:45 ARCYDZIEŁA ARCYMYŚLI 21:40 POGODA 21:50 BUDUJ Z PSB 22:10 STRAŻAK Z OSP 22:45 MUZYKA MIX 03:15 ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

niedziela 3.06.2012 05:05 05:10 05:15 05:25 05:35 05:45 06:00 06:15 06:25 06:35 06:45 06:55 07:05 07:20 07:40 07:50 08:15 08:30 08:55 09:20 09:45 10:45 10:55 11:05 11:15 11:45 11:55 12:05 12:25 12:35 12:45 13:00 13:05 13:30 13:35 13:45 14:15 14:55 15:30 15:50 16:00 16:35 17:00 17:35 18:05 19:05 19:20 19:25 19:35 19:50 20:20 20:40 21:55 22:15 23:15 03:15

czwartek 7.06.2012 05:05 05:10 05:15 05:25 05:35 05:45 06:00 06:10 06:25 06:35 06:45 06:55 07:05 07:20 07:40 07:50 08:15 08:35 08:40 09:00 09:35 09:50 10:05 11:05 11:10 11:15 11:25 11:40 11:50 12:00 12:10 12:15 12:25 12:35 12:45 13:00 15:25 15:35 16:10 16:30 17:05 17:10 17:20 17:45 17:55 18:10 18:20 18:30 18:50 19:00 19:15 19:30 19:45 19:55 20:15 20:35 21:00 21:35 21:40 21:50 22:00 22:20 22:40 22:45 03:15

POBUDKA POGODA NOTOWANIA KWIATY NOTOWANIA WARZYWA, OWOCE NOTOWANIA ZBOŻA NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER NAUKA POSZŁA W POLE R JAK REPORTAŻ POGODA NOTOWANIA WARZYWA, OWOCE NOTOWANIA KWIATY NOTOWANIA ZBOŻA NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER ROZGRZEWKA POGODA TO NAS DOTYCZY NIE TYLKO PIŁKA AGRO - SZPIEG ZWIERZYNIEC AGROTURYSTKA MDS EXTRA R JAK REPORTAŻ MUZYKA DANCE POGODA KULTUROLNIK AGRO-SZPIEG INSPIRACJE NOTOWANIA WARZYWA, OWOCE NOTOWANIA KWIATY BUDUJ Z PSB KABARET SZPRYCHOZA R JAK REPORTAŻ POGODA NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER NOTOWANIA ZBOŻA TELEZAKUPY POGODA AGROTURYSTKA NIE TYLKO PIŁKA DEBATA GMO AGRO - SZPIEG KULTUROLNIK TO NAS DOTYCZY NOTOWANIA WARZYWA, OWOCE NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER NOTOWANIA KWIATY NAUKA POSZŁA W POLE DARZ BÓR POGODA NOTOWANIA ZBOŻA BUDUJ Z PSB ZWIERZYNIEC KABARET SZPRYCHOZA KASZUBY DOTĄD NIEZNANE NIE TYLKO PIŁKA UPRAWIAMY BIZNES DEBATA GMO AGRO - SZPIEG POGODA R JAK REPORTAŻ KŁUSOWNICY W SIECI NA ZDROWIE R JAK REPORTAŻ MUZYKA MIX ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

POBUDKA POGODA NOTOWANIA KWIATY NOTOWANIA WARZYWA, OWOCE NOTOWANIA ZBOŻA NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER NA ZDROWIE KABARET SZPRYCHOZA POGODA NOTOWANIA WARZYWA, OWOCE NOTOWANIA KWIATY NOTOWANIA ZBOŻA NOTOWANIA - NABIAŁ MIĘSO, CUKIER ZWIERZYNIEC POGODA TO NAS DOTYCZY NAUKA POSZŁA W POLE HODOWCA UPRAWIAMY BIZNES OGRÓD BEZ TAJEMNIC AGROFLASH TYDZIEŃ INSPIRACJE KULTUROLNIK POGODA WIEŚ POD GWIAZDAMI NA SPÓŁDZIELCZYM SZLAKU AGRO - SZPIEG DARZ BÓR POGODA NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER NOTOWANIA ZBOŻA SŁOWO NA NIEDZIELĘ NATURA. LEŚNE DZIEDZICTWO R JAK REPORTAŻ AGRO - SZPIEG BUDUJ Z PSB STRAŻAK Z OSP POPULISTA ROZGRZEWKA KABARET SZPRYCHOZA AGROTURYSTKA NIE TYLKO PIŁKA DEBATA GMO TO NAS DOTYCZY AGROFLASH TYDZIEŃ NAUKA POSZŁA W POLE R JAK REPORTAŻ POGODA MDS EXTRA POJEMNOŚĆ 2400 NIE TYLKO PIŁKA MUSIC DANCE SHOW ROZGRZEWKA PIŁKARZE WSZECHCZASÓW MUZYKA MIX ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

poniedziałek 4.06.2012 05:05 05:10 05:15 05:25 05:35 05:45

POBUDKA POGODA NOTOWANIA KWIATY NOTOWANIA WARZYWA, OWOCE NOTOWANIA ZBOŻA NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER 06:00 NATURA. LEŚNE DZIEDZICTWO 06:40 KABARET SZPRYCHOZA 06:45 NOTOWANIA KWIATY 06:55 NOTOWANIA ZBOŻA 07:05 NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER 07:20 OGRÓD BEZ TAJEMNIC 07:40 POGODA 07:50 TO NAS DOTYCZY 08:15 ROZGRZEWKA 08:35 MUSIC DANCE SHOW 09:50 R JAK REPORTAŻ 10:05 PRZEDSZKOLE TVR 10:40 MUZYKA POP 11:05 POGODA 11:10 KULTUROLNIK 11:15 AGRO-SZPIEG 11:25 NA ZDROWIE 11:40 NOTOWANIA WARZYWA, OWOCE 11:50 NOTOWANIA KWIATY 12:00 UPRAWIAMY BIZNES 12:25 POGODA 12:35 NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER 12:45 NOTOWANIA ZBOŻA 13:00 TELEZAKUPY 15:25 POGODA 15:35 POPULISTA 16:10 KASZUBY DOTĄD NIEZNANE 16:30 AGROTURYSTKA 17:10 KULTUROLNIK 17:20 TO NAS DOTYCZY 17:45 NOTOWANIA WARZYWA, OWOCE 17:55 NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER 18:10 NOTOWANIA KWIATY 18:20 NAUKA POSZA W POLE 18:35 HODOWCA 18:50 POGODA 18:55 AGRO-SZPIEG 19:00 NOTOWANIA ZBOŻA 19:15 POJEMNOŚĆ 2400 19:45 KABARET SZPRYCHOZA 19:50 R JAK REPORTAŻ 19:55 AGROTURYSTKA 20:30 NA SPÓŁDZIELCZYM SZLAKU 20:45 NATURA. LEŚNE DZIEDZICTWO 21:20 DARZ BÓR 21:40 POGODA 21:50 MDS TOP LISTA 22:10 MDS EXTRA 22:30 KULTUROLNIK 22:40 MUZYKA MIX 02:20 ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

piątek: 8.06.2012 05:05 05:10 05:15 05:25 05:35 05:45 06:00 06:25 06:35 06:45 06:55 07:05 07:20 07:40 07:50 08:15 08:35 09:05 09:25 09:50 10:05 11:05 11:10 11:15 11:25 11:40 11:50 12:00 12:25 12:35 12:45 13:00 15:25 15:35 16:10 16:25 16:55 17:10 17:20 17:45 17:55 18:10 18:20 18:40 18:45 18:50 19:00 19:15 03:10

POBUDKA POGODA NOTOWANIA KWIATY NOTOWANIA WARZYWA, OWOCE NOTOWANIA ZBOŻA NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER UPRAWIAMY BIZNES POGODA NOTOWANIA - WARZYWA, OWOCE NOTOWANIA KWIATY NOTOWANIA ZBOŻA NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER MDS TOP LISTA POGODA TO NAS DOTYCZY NA ZDROWIE PRZEDSZKOLE TVR ZWIERZYNIEC TO NAS DOTYCZY R JAK REPORTAŻ MUZYKA MIX POGODA KULTUROLNIK AGRO-SZPIEG NIE TYLKO PIŁKA NOTOWANIA - WARZYWA, OWOCE NOTOWANIA KWIATY HODOWCA POGODA NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER NOTOWANIA ZBOŻA TELEZAKUPY POGODA POPULISTA BUDUJ Z PSB WIEŚ POD GWIAZDAMI ROZGRZEWKA KULTUROLNIK TO NAS DOTYCZY NOTOWANIA WARZYWA, OWOCE NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER NOTOWANIA KWIATY OGRÓD BEZ TAJEMNIC R JAK REPORTAŻ AGRO - SZPIEG POGODA NOTOWANIA ZBOŻA MDS DOMÓWKA ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

sobota: 9.06.2012 05:10 05:15 05:25 05:35 05:45 06:00 06:25 06:35 06:45 06:55 07:05 08:15 08:50 09:10 09:50 10:25 10:45 10:55 11:05 11:15 11:40 11:50 11:55 12:05 12:25 12:35 12:45 13:00 13:20 14:00 14:45 15:15 16:15 16:50 17:00 17:35 18:55 19:25 19:35 03:15

POGODA NOTOWANIA KWIATY NOTOWANIA WARZYWA, OWOCE NOTOWANIA ZBOŻA NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER HODOWCA POGODA NOTOWANIA WARZYWA, OWOCE NOTOWANIA KWIATY NOTOWANIA ZBOŻA TELEZAKUPY PRZEDSZKOLE TVR ZWIERZYNIEC AGROTURYSTKA POPULISTA ROZGRZEWKA KABARET SZPRYCHOZA KULTUROLNIK POGODA MDS TOP LISTA MDS EXTRA KABARET SZPRYCHOZA R JAK REPORTAŻ OGRÓD BEZ TAJEMNIC POGODA NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER NOTOWANIA ZBOŻA KASZUBY DOTĄD NIEZNANE DARZ BÓR STRAŻAK Z OSP POJEMNOŚĆ 2400 AGROFLASH TYDZIEŃ TO NAS DOTYCZY KABARET SZPRYCHOZA NATURA. LEŚNE DZIEDZICTWO MUSIC DANCE SHOW WIEŚ POD GWIAZDAMI POGODA MDS DOMÓWKA ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

Kanał 168

Kanał 222 Kanał 172

Wszyscy posiadacze talerza satelitarnego i dekodera, mają możliwość odbioru programu TVR: HotBird 9 @13 dgr East, Transponder: 16 Częstotliwość: 11 508 Mhz, SR: 27.5 M/s, FEC: 5/6, Polaryzacja: V, SID: 15809

wtorek 5.06.2012 05:05 05:10 05:15 05:25 05:35 05:45

POBUDKA POGODA NOTOWANIA KWIATY NOTOWANIA WARZYWA, OWOCE NOTOWANIA ZBOŻA NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER 06:00 UPRAWIAMY BIZNES 06:25 POGODA 06:35 NOTOWANIA WARZYWA, OWOCE 06:45 NOTOWANIA KWIATY 06:55 NOTOWANIA ZBOŻA 07:05 NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER 07:20 NA ZDROWIE 07:40 POGODA 07:50 TO NAS DOTYCZY 08:15 ZWIERZYNIEC 08:35 KULTUROLNIK 08:40 NA ZDROWIE 09:00 DEBATA GMO 09:35 MDS EXTRA 09:50 R JAK REPORTAŻ 10:05 MUZYKA DISCO-POLO 11:05 POGODA 11:10 KULTUROLNIK 11:15 AGRO-SZPIEG 11:25 ROGRZEWKA 11:40 NOTOWANIA WARZYWA, OWOCE 11:50 NOTOWANIA KWIATY 12:00 HODOWCA 12:25 POGODA 12:35 NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER 12:45 NOTOWANIA ZBOŻA 13:00 TELEZAKUPY 15:25 POGODA 15:35 DEBATA GMO 16:10 DARZ BÓR 16:30 POJEMNOŚĆ 2400 17:00 INSPIRACJE 17:10 KULTUROLNIK 17:20 TO NAS DOTYCZY 17:45 NOTOWANIA WARZYWA, OWOCE 17:55 NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER 18:10 NOTOWANIA KWIATY 18:20 UPRAWIAMY BIZNES 18:40 AGRO - SZPIEG 18:50 POGODA 19:00 NOTOWANIA ZBOŻA 19:15 STRAŻAK Z OSP 19:55 PIŁKARZE WSZECHCZASÓW 20:55 KABARET SZPRYCHOZA 21:05 POPULISTA 21:40 POGODA 21:50 AGRO - SZPIEG 21:55 R JAK REPORTAŻ 22:05 WIEŚ POD GWIAZDAMI 22:35 KULTUROLNIK 22:40 MUZYKA MIX 03:15 ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

niedziela: 10.06.2012 05:05 05:10 05:15 05:25

POBUDKA POGODA NOTOWANIA KWIATY NOTOWANIA -WARZYWA, OWOCE 05:35 NOTOWANIA ZBOŻA 05:45 NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER 06:00 NA ZDROWIE 06:15 KABARET SZPRYCHOZA 06:25 POGODA 06:35 NOTOWANIA - WARZYWA, OWOCE 06:45 NOTOWANIA KWIATY 06:55 NOTOWANIA ZBOŻA 07:05 NOTOWANIA - NABIAŁ MIĘSO, CUKIER 07:20 ZWIERZYNIEC 07:40 POGODA 07:50 TO NAS DOTYCZY 08:15 NAUKA POSZŁA W POLE 08:30 HODOWCA 08:55 UPRAWIAMY BIZNES 09:20 OGRÓD BEZ TAJEMNIC 09:45 AGROFLASH TYDZIEŃ 10:45 INSPIRACJE 10:55 KULTUROLNIK 11:05 POGODA 11:15 WIEŚ POD GWIAZDAMI 11:45 NA SPÓŁDZIELCZYM SZLAKU 11:55 AGRO - SZPIEG 12:05 DARZ BÓR 12:25 POGODA 12:35 NOTOWANIA - NABIAŁ, MIĘSO, CUKIER 12:45 NOTOWANIA ZBOŻA 13:00 SŁOWO NA NIEDZIELĘ 13:05 NATURA. - LEŚNE DZIEDZICTWO 13:45 BUDUJ Z PSB 14:15 STRAŻAK Z OSP 14:55 POPULISTA 15:30 ROZGRZEWKA 15:50 KABARET SZPRYCHOZA 16:00 AGROTURYSTKA 16:35 NIE TYLKO PIŁKA 17:00 DEBATA GMO 17:35 TO NAS DOTYCZY 18:05 AGROFLASH TYDZIEŃ 19:05 NAUKA POSZŁA W POLE 19:20 R JAK REPORTAŻ 19:25 POGODA 19:35 MDS EXTRA 19:50 POJEMNOŚĆ 2400 20:20 NIE TYLKO PIŁKA 20:40 MUSIC DANCE SHOW 21:55 ROZGRZEWKA 22:15 PIŁKARZE WSZECHCZASÓW 23:15 MUZYKA MIX 03:15 ZAKOŃCZENIE PROGRAMU


REKLAMA

str. 18

„Dobry Znak” nr 10(92) 31 maja 2012

� � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

������������������ ���������������

EKSPRESOWA GOTÓWKA - W domu klienta �������������������� �������������������� ������������������������� ������������������ ���������������������������������

���������������������������������������������������������������

�������������������

���������������������


„Dobry Znak” nr 10(92) 31 maja 2012

ROZMAITOŚCI

str. 19

REKLAMA

Robert T. Preys

Daj przyjacielowi Dobry Znak... Orędzie Rozdział II

Dwutygodnik „Dobry Znak” 05-200 Wołomin ul. Legionów 27/7 telefon: 22 787 32 06 www.gazetadobryznak.pl e-mail: redakcja@gazetadobryznak.pl reklama: 503 168 783 lub 22 787 32 06 reklama@gazeta-dobryznak.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

Szanowni Czytelnicy Informujemy, że kolejny numer „Dobrego Znaku” będzie dostępny od 11 czerwca 2012 r. we wszystkich placówkach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej w Wołominie, (lista adresów placówek na ostatniej stronie gazety) w sieci sklepów „MOKPOL” w Warszawie, sieci supermarketów „Polo Market” oraz w wybranych placówkach „SPOŁEM” WSS Śródmieście (SDH „Sezam”, SDH „Hala Mirowska”, „LUX” Marszałkowska 76, Mokotowska 67, Solec 46 i 66, Krakowskie Przedmieście 16/18, gen. Andersa 25).

Auta droższe kupię 507 14 0012 Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę kupię tel. 601 336 063 lub 500 034 552  Tanie noclegi Warszawa 16 km od Centrum www.novyhostel.pl tel. 791 831 131  Do wynajęcia pokoje w Wołominie tel. 508 144 087 

 Zapraszamy do współpracy elektryków, elektromonterów. Potrzebna znajomość Internetu, wykształcenie średnie. Możliwość wysokich zarobków. Może to być praca dodatkowa. Proszę o CV na adres arataj@op.pl lub tel 507 135 163.  Sprzedam dom w Warszawie, Stare Bielany, 280 m.kw. tel.: 888 833 208 

zespół redakcyjny

Kupię mieszkanie; komunalne, zadłużone, z lokatorem, z lokatorem z przydziału, z możliwością wykupu, z dowolnym problemem prawnym lub tzw. dzikim lokatorem. 796 796 596 nuHouz@aol.com

Wydawca: U.B.R. sp. z o.o. Adres redakcji: 05-200 Wołomin ul. Legionów 27/7 telefon: (022) 787 32 06 adres internetowy: www.gazetadobryznak.pl e-mail: redakcja@gazetadobryznak.pl reklama: 503 168 783 lub (022) 787 32 06 reklama@gazeta-dobryznak.pl Redaktor naczelny: Mariusz Gazda Sekretarz redakcji: Robert Grzesiński Skład i łamanie: Klementyna Tomza Druk: Presspublica Spółka z o.o. w Warszawie, Drukarnia Warszawa-Print, ul. Drukarska 2, 05-090 Raszyn-Jaworowa

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania i redagowania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych reklam nakład: 142 000 egz.

Atrakcyjne pożyczki dla każdego, minimum formalności, tel.: 22 787 23 23 Aby szybko sprzedać lub wynająć, ogłoś swoją nieruchomość na 70-ciu portalach internetowych www.wojmacz.com

Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu, okolice Osiedla Słowicza, Piaseczno. Tel. 695 097 788.  Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie w Warszawie przy ul. Anielewicza (bez pośredników). tel.: 601 073 405  Tartak obwoźny. Tel. 668 372 552  Ekologia - firma energetyczna poszukuje współpracowników do wdrażania innowacyjnych technologii. Wymagania: Internet, wykształcenie średnie. Wysokie zarobki. Kontakt:arataj@op.pl lub tel. 507 135 163 

- Uciekamy! – wrzasnął Tom, pociągając Laisa za rękaw kurtki. Rozglądali się dookoła za jakimś schronieniem, choćby miejscem mniej płaskim, aby się zaprzeć przed siłą grawitacji, która ściągała ich w coraz bardziej nachyloną przestrzeń płaskiej tafli lodowca. - Tam! – krzyknął Lais, wskazując po lewej stronie niewielkie pofałdowania i skupisko lodowych brył. Szybko, ale w miarę ostrożnie, przesunęli się w kierunku nagromadzonego lodu. Ich oczom ukazała się dość głęboka, ale poszarpana szczelina o długości około trzydziestu do czterdziestu metrów i metrowej szerokości. Położyli się na krawędzi, chcąc znaleźć najbardziej optymalny punkt oparcia. Jednak zbyt śliska powierzchnia spowodowała, że obaj zsunęli się w głąb szczeliny. Nachylenie przekraczało już 25º, obaj zjeżdżali jeszcze w jej głąb, choć odbywało się to już dość wolno. Brak możliwości zahaczenia się o coś mniej śliskiego powodował ciągłe zagłębianie się do wewnątrz. Szczelina była tam szersza, całość przypominała swoją budową gruszkę. Wąskie wejście, niczym ogonek, przechodziło w szerszą pustkę, aby za chwilę zmniejszyć się do półtora metra szerokości, po czym utworzyć dość pokaźną, pofałdowaną, owalną jamę. Poczuli, że przechył osiągnął 45º i nadal się powiększa, powodując, że jeszcze niedawne wejście stało się teraz wylotem powrotnym. Ześlizgując się inną krawędzią ściany, natrafili na kolejną dziurę, która wchłonęła ich do wnętrza lodowej jaskini. Nim dotarło do nich, co się z nimi naprawdę dzieje, usłyszeli głośny trzask spękanego lodu. Dezorientacja i grawitacja rzuciły ich na zimne, twarde podłoże lodowego piekła.

ODOSOBNIENIE

Helikoptery niemal w ostatniej chwili poderwały się do lotu. Wszyscy z trwogą obserwowali, jak potężny jęzor lodowca oddala się od lądu i przechyla, stając na dotychczasowej krawędzi. Długi na jakieś czterysta metrów, szeroki na dwieście, zakończony ostrym wysokim wzniesieniem odłam lodowca stawał się górą lodową. Sama płaska powierzchnia była niecałe pięćdziesiąt metrów nad poziomem morza. Jak tonący okręt, płaskowyż uniósł się ponad fale oceanu, odsłaniając dno lodu. Cieplejsze prądy morskie rozpuszczały wystający jęzor lodowca, a wzniesienie na powierzchni trzymało go zjednoczone z całą bryłą lodu i skał. Jednak gdzieś bliżej wzniesienia był środek ciężkości, który musiał w końcu zadziałać zgodnie z wolą natury, powodując oderwanie się masy lodowej od całości podmytej dość wyraźnie cieplejszą, a może bardziej słoną morską wodą. Jak ząb mleczny oderwany od dziąsła dziecka rozpoczyna nowy epizod w jego rozwoju, tak stercząca teraz całym swym dotychczasowym blatem pionowo w dół góra rozpoczęła samodzielny żywot, płynąc z prądem na południe. Każdy milczał, wyobrażając sobie ciała zsuwające się po płaskiej lodowej tafli w fale mroźnej wody. Gdyby nawet przez chwilę udawało się wytrzymać to przejmujące zimno i tak wiry morskie spowodowane przez tonącą część lodowca wessałyby chłopców pod wodę. - Lais i Tom, gdzie oni są? – to pytanie zadawali sobie wszyscy. Peter wypatrywał syna przez okno śmigłowca. W głowie miał pustkę. Co powie żonie? Jak będzie żył z tą świadomością straty? - Mignęły mi ich czerwone kurtki, jak lodowiec zaczął się podnosić – powiedział do Petera Aleks – biegli od północnej strony wzniesień w kierunku wschodnim. Tam były jakieś duże odłamki lodu. - Może się przytrzymali i nie spadli do wody!? – z nadzieją krzyknął Peter. Helikopter podleciał od strony przypuszczalnie ostatniego miejsca pobytu zaginionych. Chwilę krążyli, nie zbliżając się za bardzo do ściany lodu. - Widzisz! Są! – krzyknął Peter. - Gdzie? – wypatrywał Aleks. - Tam, trochę nad poziomem morza, widzisz? - Tak, pozioma szczelina i kawałek jakiegoś materiału. - To chyba ten szeroki szal, który Tom założył na głowę, aby lepiej opatulić czapkę – głośno domyślał się Aleks. Przez radio słychać było z drugiego śmigłowca okrzyki Qiuka. On też widział to miejsce, gdzie mogli się ukryć dwaj zagubieni. cdn.


Dobry Znak  

Nr 10 (92)/ 2012 r cz2

Advertisement