Page 1

SKOK/ 17

12 października w Galerii Freta w Warszawie już po raz trzeci ogłoszono zwycięzców konkursu Najlepszy SKOK 2012

Najlepszy SKOK 2012 Tegoroczne rozdanie nagród połączone było z debatą na temat aktualnych problemów gospodarczych. W debacie i uroczystości rozdania nagród uczestniczyli prezesi zarządów oraz przedstawiciele spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowychm, jak również główny ekonomista SKOK-ów pan Janusz Szewczak, przedstawiciele Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., a także dziennikarze na czele z moderatorem debaty - Maciejem Goniszewskim, redaktorem naczelnym „Gazety Bankowej”. Z przyjemnością informujemy, że Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa w Wołominie została zwyciężczynią III edycji konkursu „Najlepszy SKOK 2012” w kategorii Najwyższa efektywność organizowanego przez „Gazetę Bankową”. Ten konkurs to doskonała okazja do prezentacji wyników spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, ich sukcesów w rozwijaniu idei spółdzielczości oraz wysokiej jakości usług i produktów

finansowych, które oferują. Warto zwrócić uwagę, że spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe nie podlegają subiektywnej ocenie jury, jak to miało miejsce w konkursie Najlepsze Banki. Konkurs Najlepszy SKOK oparty jest zatem jedynie na ocenie obiektywnej, opierającej się na uzyskanych punktach z poszczególnych kategorii. SKOK w Wołominie jest laureatem licznych nagród. Tylko w ostatnim czasie Kasa otrzymałą nagrodę SYMBOL SKOK 2011 przyznawaną przez Monitor Rynkowy. Za wspieranie inicjatyw społeczno - kulturalnych, patronat udzielany twórcom oraz inicjowanie wielu znaczących wydarzeń kulturalnych SKOK w Wołominie otrzymała nagrodę Złoty Laur Spółdzielczości. Prezes Zarządu SKOK w Wołominie Mariusz Gazda otrzymał najwyższą nagrodę w systemie spółdzielczych kas, Nagrodę Feniksa, wśród Laureatów Konkursu jest m.in. śp. Prezydent Lech Kaczyński. Wszystkim Członkom - stałym Klientom dziękujemy (skok)

Poznaj ofertę SKOK Wołomin SKOK w Wołominie oferuje swoim Klientom atrakcyjne usługi finasowe: lokaty, pożyczki, konta osobiste i firmowe z dostępem do rachunku przez Internet i karty płatnicze. Konta osobiste prowadzone są bezpłatnie, ich oprocentowanie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych na rynku, gdyż wynosi 3,5 do 6,3 %. To wygodne, bezpieczne i wysoko oprocentowane konto umożliwiające gromadzenie na nim swoich środków finansowych, regulowanie płatności. Możliwość posiadania lini pożyczkowej w ROR. Dodatkowym atutem są zlecenia stałe gratis. SKOK w Wołominie jako jedna z nielicznych instytucji finansowych na rynku oferuje lokaty terminowe, które można założyć przez Internet bez konieczności wizyty w placówce. Oprocentowanie lokat jest atrakcyjne i cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród obecnych, jak również nowych Klientów Kasy z całego Kraju. SKOK w Wołominie przygotowuje dla swoich Klientów również oferty specjalne - Przyjazne pożyczki dla każdego - szybko, na korzystnych zasadach, bez prowizji, bez opłaty przygotowawczej, bez poręczycieli. Pożyczasz dziś, a spłatę rozpoczynasz po trzech miesiącach. Warto podkreślić, że pożyczki w SKOK w Wołominie dostosowane są do potrzeb i możliwości Klienta bez względu na jego wiek, zatrudnienie i stan zamożności. Ich atrakcyjne oprocentowanie, szybkość decyzji i ograniczenia formalności do minimum to podstawowe atuty oferty. Osoby fizyczne mają możliwość szerokiego wyboru spośród bogatej oferty. Kasę charakteryzyje indywidualne podejście do Klienta.

Wyniki rankingu „Gazety Bankowej” wg. efektywności - Najlepszy SKOK 2012 Pozycja w rankingu

nazwa SKOK

Koszty/przychody (ogółem)

Stopa zwrotu z aktywów (ROA czyli zysk netto/aktywa x 100 proc.)

1

SKOK w Wołominie

68%

3,30%

2

Wielkopolska SKOK

88%

1,91%

3

SKOK im E. Kwiatkowskiego

89%

1,42%

Lokata Internetowa od

7,50 % - tylko w SKOK Wołomin

SKOK w Wołominie oferuje swoim Klientom lokaty o atrakcyjnym oprocentowaniu. Warto podkreślić, że cieszą się one ogromną popularnością i zainteresowaniem wśród obecnych, jak również nowych kilentów naszej Kasy z całego kraju. Obecnie SKOK w Wołominie wprowadził Lokatę Internetową z oprocentowaniem od 7,50 % (oprocentowanie w skali roku). Do wyboru oprocentowanie stałe i zmienne. Okres oszczędzania od 1 m-ca do 4 m-cy. Lokatę można założyć drogą mailową, bez konieczności wizyty w oddziale SKOK.

Gwarancja bezpieczeństwa w SKOK W ciągu 20 lat spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w Polsce rozwinęły się i żaden z jej członków (współwłaścicieli) nie stracił swoich oszczędności. Kasy dobrze są wbudowane w sieć bezpieczeństwa obejmującą działające w Polsce uprawnione do przyjmowania oszczędności instytucje. Depozyty w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych gwarantowane są zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Unii Europejskiej do wysokości 100 tys. EURO, tj. na poziomie analogicznym do gwarancji dla depozytów bankowych. Niedawno przyjęta nowa ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych opublikowana 27 lipca br. ustanawia nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością kas.


18 / FINANSE

Szkoła Inwestowania nr 95

Wciąż dobra pogoda dla funduszy obligacji W dzisiejszej Szkole Inwestowania pochylimy się nad dwoma z ciekawszych rozwiązań spośród funduszy obligacji dostępnych w ofercie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SKOK oraz Ipopema TFI. Bartłomiej Grochulski - Fundacja na Rzecz Dobrego Inwestowania

Oba z tych rozwiązań łączy osoba zarządzającego, a jest nim pan Arkadiusz Bogusz, doktor nauk ekonomicznych, zdobywca wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, między innymi „Złotego Portfela” przyznawanego przez gazetę giełdy Parkiet za najlepsze wyniki inwestycyjne w kategorii najlepszy fundusz krajowych papierów dłużnych za lata 2008 i 2010. Warto tutaj zaznaczyć, że najlepszy to nie tylko taki, który wygenerował najwyższą stopę zwrotu, ale też najbardziej stabilny i bezpieczny.

SKOK Obligacji Zacznijmy od funduszu SKOK Obligacji, którego historia sięga 2007 roku, kiedy to rozpoczął swoje działanie pod rządami zespołu kierowanego przez pana Bogusza. Obecnie proces zarządzania funduszem SKOK Obligacji jest nadzorowany przez komitet inwestycyjny. W jego spotkaniach, oprócz zarządzających i dyrektora inwestycyjnego (CIO), udział może brać również osoba odpowiedzialna za ryzyko oraz inspektor nadzoru. Na wniosek zarządzającego komitet inwestycyjny akceptuje proponowane inwestycje zagraniczne, a także zakup papierów komercyjnych. Od 2008 r. za zarządzanie funduszem odpowiada Arkadiusz Bogusz, który oprócz portfeli klientów, kieruje funduszem SKOK Rynku Pieniężnego. Bogusz w przeszłości zarządzał funduszami dłużnymi z oferty PKO TFI (m.in. PKO Obligacji Długoterminowych). Przed rozpoczęciem współpracy z Credit Suisse Asset Mana-

gement Polska, Bogusz pracował w Pioneer Pekao TFI. Arkadiusz Bogusz sprawuje funkcję Kierownika Zespołu Papierów Dłużnych, a na potrzeby komitetu pełni także obowiązki makroekonomisty. Firma badawcza Analizy Online, która na bieżąco monitoruje i ocenia rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce przyznała temu rozwiązaniu bardzo wysokie noty na bazie szczegółowej analizy sprawozdań finansowych funduszu i jego wyników na tle rynku i konkurencji.

Na polskim rynku Jak możemy przeczytać w opinii analityków Analiz Online, SKOK Obligacji charakteryzuje się dosyć szerokim spektrum inwestycyjnym. Zarówno pod względem geograficznym, jak również w zakresie inwestycji w papiery nieskarbowe zarządzający posiada szerokie możliwości inwestycyjne. Mimo to, przynajmniej jak pokazują dostępne sprawozdania, Arkadiusz Bogusz z tej drugiej opcji lokowania środków jeszcze nie korzystał. Nie można jednak wykluczyć, że papiery komercyjne pojawią się w funduszu już w niedalekiej przyszłości. Średni ważony wielkością pozycji termin do wykupu nie powinien przekraczać 5,5 roku. Teoretycznie środki funduszu mogą być również ulokowane w papierach emitentów spoza naszego kraju, głównie w obrębie Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej członków z Europy Środkowo - Wschodniej. Podstawowym obszarem zainteresowania zarządzającego jest jednak rynek polskich obligacji

skarbowych. Zarządzający stosuje wyjątkowo elastyczne podejście inwestycyjne, na które składa się przede wszystkim bardzo duża rotacja portfela, nieustanne zmiany w zakresie ryzyka stopy procentowej, a także wykorzystanie dźwigni finansowej.

Mało ryzykowna jednostka Doskonałe długoterminowe wyniki funduszu wiążą się z inną niż u większości konkurentów charakterystyką ryzyka. Z punktu widzenia zmienności jednostka funduszu nie należy, jak już wspomnieliśmy, do nadmiernie ryzykownych, o czym świadczy niższe od przeciętnego odchylenie standardowe miesięcznych stóp zwrotu (1,06%). W większości przypadków wynika to ze skutecznego antycypowania przez zarządzającego zmian zachodzących na rynku obligacji, a także braku gwałtownych zmian ceny jednostki w krótkich okresach czasu. Jest to cecha szczególnie istotna dla tych inwestorów, którzy wypierają tego typu fundusze jako rozwiązania konkurencyjne dla bankowych depozytów i liczą właśnie na stosunkowo niewielką wahliwość jednostki uczestnictwa. Spójrzmy na poniższą tabelę, w której możemy sprawdzić, jak w praktyce realizowana jest polityka inwestycyjna rzeczonego funduszu. Pamiętajmy jednak przy tym,

że prezentowane wyniki są historyczne i że nie gwarantują powtórzenia podobnych w przyszłości. Powinny stanowić jedynie materiał informacyjny, pokazujący potencjał funduszu i umiejętności zespołu zarządzającego. Spójrzmy teraz na wykres 1 ilustrujący zachowanie się jednostki funduszu w porównaniu z konkurencją w skali minionych 12 miesięcy.

Promocja dla inwestorów Już na pierwszy rzut oka zwraca naszą uwagę wyjątkowa stabilność funduszu, z jaką nie mamy do czynienia w przypadku lidera tego zestawienia. Dokonując wyboru funduszu na bazie załączonego wykresu, należy odpowiedzieć sobie na pytanie: na czym nam, jako inwestorom, najbardziej zależy. Czy oczekujemy lepszego niż na depozycie wyniku inwestycyjnego przy niskim ryzyku, czy możemy sobie pozwolić na większe wahnięcia ceny jednostek i godzimy się z okresowymi stratami. Tyle, że w tym drugim przypadku może sensowniejszym byłby wybór funduszu akcyjnego. Jeśli wybierzemy pierwszą z wspominanych opcji, wybór funduszu SKOK Obligacji może być bardzo trafionym pomysłem. Warto też w tym miejscu nadmienić o promocji, jaką SKOK TFI zorganizowało dla


FINANSE / 19

Wykres 1 - Zachowanie się jednostki funduszu w porównaniu z konkurencją w skali minionych 12 miesięcy.

potencjalnych inwestorów. Polega ona na obniżeniu do końca 2012 roku o 100 % opłat manipulacyjnych pobieranych od Uczestników i Klientów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, którzy złożą zlecenie otwarcia rejestru i nabycia jednostek w Funduszu oraz dokonają wpłaty środków pieniężnych na rachunek nabyć wybranego Funduszu lub w okresie promocji złożą zlecenie konwersji lub zlecenie zamiany jednostek uczestnictwa w ramach Funduszy. Więcej szczegółów: www.inwestuj.tfiskok.pl

Ipopema Obligacji Przyjrzyjmy się teraz drugiemu z zarządzanych przez Pana Bogusza funduszy, czyli Ipopema Obligacji. Celem funduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku dokonywania lokat w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe. Od 50% do 100% wartości aktywów funduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, przy czym papiery przedsiębiorstw mogą stanowić maksymalnie 25% lokat. Instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić do 100% środków. Portfel obligacji koncentruje się na

Fundacja na rzecz dobrego inwestowania ul. Mysia 5, 00 - 496 Warszawa tel.: 22 596 53 12

walorach o krótkim bądź średnim terminie zapadalności (2-5 lat), co eliminuje wahania wartości jednostki uczestnictwa funduszu pod wpływem zmian rentowności obligacji. Taka struktura portfela umożliwia stabilny wzrost oszczędności w długim horyzoncie czasowym i wysoki poziom bezpieczeństwa. Fundusz nie może dokonywać lokat w instrumenty udziałowe z wyjątkiem sytuacji, gdy takie nabycie jest wynikiem konwersji długu, a instrumenty takie stanowić będą nie więcej niż 10% wartości aktywów funduszu. Fundusz charakte-

ryzuje się niskim ryzykiem inwestycyjnym.

„Pogoda dla obligacji jest zawsze” Początek działalności tego funduszu pod tą nazwą to grudzień 2011 r. - jest to więc produkt stosunkowo młody. Od niedawna więc zaczął pojawiać się w ofercie zewnętrznych dystrybutorów. Prezes jednej z takich firm, czyli Private Wealth Consulting, Tomasz Olszewski tłumaczy ten fakt przede wszystkim unikalnością polityki

inwestycyjnej stosowanej przez Arkadiusza Bogusza. - Postanowiliśmy dołączyć do naszej oferty produktowej fundusz Ipopema Obligacji z uwagi na zapotrzebowanie wśród naszych klientów na fundusze obligacyjne bez ekspozycji na ryzyko korporacyjne. Faktem jest, że choć statut funduszu, jak wspomniane zostało wyżej, umożliwia zarządzającemu lokowanie w papiery korporacyjne części środków, to jednak nie robi tego z małymi, acz znaczącymi wyjątkami. Chodzi o obligacje dużych polskich banków, czyli de facto z gwarancją Skarbu Państwa. Dodatkowo fundusz inwestuje część swoich aktywów w obligacje w zagraniczne papiery skarbowe, co nie tylko powiększa spektrum inwestycyjne, ale także pozwala uniknąć ryzyka jednego tylko rynku, w myśl dywersyfikacji geograficznej. Sama filozofia inwestowania w tym funduszu zbliżona jest do tej realizowanej już z sukcesem od kilku lat w funduszu SKOK Obligacji. Czyni to te fundusze dobrym rozwiązaniem na praktycznie każdy czas. Pogoda dla obligacji jest zawsze, zwykł mawiać dr Arkadiusz Bogusz, czego potwierdzenie możemy znaleźć w wynikach zarządzanych przez niego funduszy. Spójrzmy jeszcze na wyniki tego funduszu w porównaniu z konkurentami od początku bieżącego roku:


20 / SPORT

Grzegorz Lato, ustępujący prezes PZPN

Czas decyzji

Jerzy Rybicki, aktualny prezes PZB

Obaj mają za sobą wspaniałe i błyskotliwe kariery. Stawali na najwyższym stopniu olimpijskiego podium. Byli idolami miłośników futbolu i pięściarstwa. I Lato, i Rybicki cztery lata temu podjęli próbę wyciągnięcia swoich dyscyplin z głębokiego kryzysu. Jak się okazało - bezskutecznie! Krzysztof Kraśnicki

Okres ich triumfów przypadał na lata 70. Jerzy Rybicki stanął na najwyższym stopniu olimpijskiego podium w Montrealu. Cztery lata później - w Moskwie - był trzeci. Brązowe medale zdobywał dwukrotnie, podczas mistrzostw Europy i w mistrzostwach świata. Był sześciokrotnym mistrzem Polski. Przed czterema laty stanął na czele Polskiego Związku Bokserskiego. W Montrealu Lato zdobył srebrny medal, ale wcześniej, w Monachium stanął wraz z narodową reprezentacją na najwyższym stopniu podium monachijskich igrzysk. W tym samym mieście

polski zespół pod kierownictwem Kazimierza Górskiego znalazł się w czołówce światowego futbolu, zajął trzecie miejsce w mistrzostwach świata - Lato został królem strzelców. Ponownie trzecie miejsce, tym razem pod wodzą Antoniego Piechniczka, wywalczył w Barcelonie, w roku 1982. Obaj objęli przed czterema laty stery związków sportowych. Z tą różnicą, że Rybicki pełnił tę funkcję społecznie - za darmo, podczas gdy Lato wywalczył dla siebie ogromne honorarium, 50 tysięcy złotych miesięcznie! Bo PZPN mimo, iż znajduje się w ogonie światowej piłki nożnej, należy do organizacji zamożnych. W przeciwieństwie do boksu, którego w wydaniu amatorskim nie kupuje telewizja, a jeśli (niezmiernie rzadko) zdecyduje się pokazać zawody pięściarskie, to każe sobie za

transmisję słono zapłacić. Skoro nie ma telewizji - nie ma również i hojnych sponsorów. Więc bieda wyziera z każdego kąta. Dziwi zatem, że o stanowisko prezesa bokserskiego związku ubiega się aż pięciu kandydatów. Wśród nich Rybicki, który liczy na reelekcję. Dziś obie dyscypliny znajdują się w stanie głębokiej zapaści. Piłkarze nie wyszli nawet z grupy w ostatnich mistrzostwach Europy rozgrywanych we własnym kraju! Do ostatnich igrzysk olimpijskich nie zakwalifikowali się futboliści, awansu nie uzyskali bokserzy - po raz pierwszy od 1932 roku. Ale do Los Angeles nie polecieli z braku funduszy, teraz nie przebrnęli przez eliminacyjne sito. W Londynie wystąpiła jedynaczka – kobieta. Karolina Michalczuk zdobywała wcześniej tytuły mistrzyni

świata i Starego Kontynentu. Była nadzieja, że w Anglii również stanie na podium. Tak się nie stało, Karolina przegrała już pierwszą walkę. Czy za brak sukcesów można winić Rybickiego i Latę? Przecież zapaść w obu dyscyplinach nie powstała wyłącznie z winy sportowych centrali, a wynika z poziomu, jaki prezentują sami zawodnicy. Tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Jeśli prezesom obu związków można coś zarzucić, to chyba jedynie, że zaniechali postawienia diagnozy. Bo od tego trzeba zacząć każdą naprawę; najpierw diagnoza, potem leczenie choroby. Bo w tych kategoriach należy oceniać stan polskiej piłki i pięściarstwa. Kryzys w boksie i futbolu nie zaczął się przed czterema laty, to proces, który trwa już przynajmniej dwa dziesięciolecia. Rybicki był ostatnim złotym medalistą olimpijskim - w 1976 roku, a brązowym medalem Bartnika w Barcelonie zakończyły się sukcesy bokserów. Sukcesy w piłkarstwie odnosiliśmy do 1982 roku, czyli trzy dekady temu. Winą za ten stan można obarczyć wszystkich:


SPORT / 21 kluby, związki okręgowe, sportowe centrale, ale i ministerstwo. Na pierwszych szczeblach zabrakło fachowców, przede wszystkim menedżerów. Ludzi, którzy potrafiliby zdobywać środki na utrzymanie sekcji w klubach i racjonalnie tymi pieniędzmi dysponować. Brakuje również trenerów i działaczy-pasjonatów. Ci ostatni zniechęceni niedocenianiem ogromu włożonej pracy po prostu zrezygnowali z zajmowania się sportem. I trudno im się dziwić, rola „Leśnych dziadków” - chłopców do bicia nie jest zachęcająca. Wręcz przeciwnie. A gdzie wina ministerstwa? Przede wszystkim w nadmiernej, rozbuchanej biurokracji, wynikającej z braku zaufania. Tony papierów, niesławne „łączki”, które muszą wypełniać trenerzy czy

Czy za brak sukcesów można winić Rybickiego i Latę? Przecież zapaść w obu dyscyplinach nie powstała wyłącznie z winy sportowych centrali, a wynika z poziomu, jaki prezentują sami zawodnicy. Jeśli prezesom obu związków można coś zarzucić, to chyba jedynie, że zaniechali postawienia diagnozy.

szefowie wyszkolenia, nie pozwalają na wykonanie pracy, do której zostali powołani. A jeśli nawet, to w znacznie ograniczonym stopniu. Ministerstwo wymyśliło projekty celowe i obwarowało je mnóstwem ograniczeń. O sprawach kluczowych dla rozwoju dyscy-

pliny nie decydują ci, którzy mają dużą wiedzę: trenerzy czy działacze, tylko ministerialni urzędnicy. Często nie mający o sporcie bladego pojęcia. Kongres Polskiego Związku Piłki Nożnej odbędzie się w piątek 26 października, następnego dnia w Polskim Związku Bokserskim. Już dziś wiadomo, że Lato nie będzie kandydować na stanowisko prezesa, Rybicki jeszcze się waha. W rozgrywce o schedę po panu Grzegorzu weźmie udział pięciu

Dzieci z AMP GOOL DUCZKI miały niepowtarzalną okazję zmierzyć się z pierwszą drużyną Legii Warszawa pod wodzą Jana Urbana na Pepsi Arenie. A wszystko dzięki konkursowi plastycznemu…

Akademia Młodego Piłkarza GOOL kontra Legia Warszawa Dzieci z AMP GOOL Duczki dzięki mobilizacji trenera wzięły udział w zorganizowanym przez Legię Warszawa konkursie plastycznym „Spełnij marzenie, zagraj z Legią” Wspaniałe prace plastyczne wyłoniły aż siedmiu zwycięzców (na jedenastu) z AMP GOOL Duczki! Do meczu przystąpił pierwszy skład Legii Warszawa na czele z kapitanem Michałem Żewłakowem oraz z takimi piłkarzami jak Danijel Ljuboja.

Piłkarze, oprócz rozegranego meczu, w którym ulegli dzieciom 3:2, chętnie rozdawali autografy i pozowali do zdjęć. Zarówno zawodnicy klubu, jak i sam trener Legii Warszawa przyznali, że trenerzy AMP mają szczęście mieć takich podopiecznych! Jeszcze raz serdecznie gratulujemy młodym piłkarzom z AMP GOOL Duczki: Bartek Więch, Franciszek Oleksiak, Maciej Kacprzak, Olaf Sycik, Oliwia Katowicz, Sebastian Jarosz oraz Tobiasz Żmijewski, a także rodzicom i trenerowi. REKLAMA

kandydatów. Tylu, a może więcej jest chętnych na prezesurę w centrali bokserskiej. Będą przekonywać delegatów, że wyprowadzą swoje dyscypliny z zapaści. Czy mają szansę powodzenia? Oczywiście, jeśli swoją działalność rozpoczną, o czym już wyżej wspomniałem, od szczegółowej diagnozy i będą rzetelnie aplikować lekarstwa. Z ministerstwem jako partnerem, a nie - jak dotychczas - wyłącznie nadzorcą.


22 / PODRÓŻE

Etiopia to kraj niezwykły, jedyny w Afryce poza Egiptem z tak bogatą historią i oryginalną, trwającą od wieków kulturą.

Etiopia

- chrześcijańska perła Rogu Afryki Andrzej Zarzecki

Północ to ostoja chrześcijaństwa, dzięki czemu Etiopia nazywana bywa wyspą czarnego chrześcijaństwa, otoczoną morzem islamu. Jadąc na południe, znajdziemy się w prawdziwej czarnej Afryce, gdzie czas zatrzymał się wiele wieków temu. Muzułmański Wschód od wieków pozostawał pod wpływem narodów z Półwyspu Arabskiego. W Aksum przechowywana jest legendarna Arka Przymierza, czyli tablice, które Mojżesz otrzymał od Boga. Nikt jej jednak nie może zobaczyć, poza wyznaczanym strażnikiem, który pełni tę funkcję przez całe swoje życie. Etiopia (dawniej nazywana również Abisynią) to państwo położone we wschodniej Afryce, w tak zwanym Rogu Afryki (Półwysep Somalijski). Większa część kraju znajduje się na wyżynach lub wzgórzach, jedynie wschodnia jest nizinna.

Kraj rozcina Rów Abisyński, będący najbardziej na północ wysuniętą częścią Wielkich Rowów Afrykańskich. Rozpoczyna się na północy, w pobliżu cieśniny oddzielającej Morze Czerwone od Zatoki Adeńskiej, szerokim, depresyjnym zapadliskiem Afar, oddzielającym Wyżynę Abisyńską od Somalijskiej. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim, tworząc głębokie obniżenie, którego dno w kilku miejscach wypełniają wody jezior. W okolicy jeziora Turkana, przy granicy Etiopii z Kenią, przechodzi w Wielki Rów Wschodni.

Początki etiopskiej historii Historia Etiopii zaczyna się wraz z naszym praprzodkiem – Lucy. Żyła ona przed 3,2 milionami lat w miejscu nazywanym dziś Doliną Awash w Hadar. Szkielet „Lucy” odnaleziono w roku 1974. Jej naukowa nazwa to Australopithecus afarensis. Pierwsze słowo znaczy: południowa małpa człekokształtna; dru-

gie, że została odkryta w regionie Afar. Etiopczycy nazywają ją „Dinqnesh” czyli piękna. Prawdopodobnie Lucy żyła nie dłużej niż 20 lat, ważyła poniżej 30 kilogramów, miała trochę ponad metr wzrostu. Jej szkielet można oglądać w Narodowym Muzeum w Addis Abebie. Skąd wzięło się imię Lucy? Donald Johansson, antropolog z Uniwersytetu w Chicago, który ją odkrył, opowiadał: „Ta mała kobieta z pewnością pochodziła z wielkiego rodu i zasługuje na własne imię. Kiedyś wraz z całą ekspedycją usiedliśmy w kręgu, słuchając piosenek Beatlesów. Ktoś wtedy powiedział: „Nazwijmy ją Lucy”. Jak w piosence “Lucy in the Sky with Diamonds“. Tak narodziła się „Lucy”. I choć dziś odkryto o wiele starsze ślady naszych przodków, żaden nie

stał się tak popularny jak ta pra... celebrytka. Zgodnie z legendą etiopski naród został zapoczątkowany przez Etiopika, wielkiego wnuka Noaha. Aksum założył syn Etiopika - Aksumai. W Starym Testamencie można odnaleźć ponad trzydzieści wzmianek o Etiopii. Na przykład Mojżesz poślubił etiopską kobietę. Królowa Makeda (dla nas królowa Saby) była potomkiem tej dynastii. Władała ona ogromnym obszarem, łącznie z Jemenem. Etiopczycy utrzymywali stosunki handlowe z tak odległymi krajami jak Palestyna i Indie.

Królowa Saby i król Salomon Epos Kebra Nagast, czyli Chwała Królów, stanowi dla Etiopczy-

Menelik zabrał z jerozolimskiej świątyni biblijną Arkę Przymierza - kamienne tablice z dziesięcioma przykazaniami, które Mojżesz otrzymał od Boga. Do dziś przechowywana jest ona w Etiopii.


PODRÓŻE / 23 jej komnatę w pałacu, wspaniałe jedzenie i również obsypywał drogocennymi podarkami. Każdego dnia królowa otrzymywała 11 wyjątkowo pięknych szat. Codziennie prowadzili dysputy filozoficzne, aż pod wpływem mądrości Salomona królowa Saby postanowiła czcić Boga Izraela. Po jakimś czasie zapragnęła wrócić do swojego narodu. Salomon wydał na jej cześć pożegnalną ucztę, podczas której stół był siedmiokrotnie nakrywany. Władca z rozmysłem kazał przyrządzić pikantne i słone potrawy wzmagające pragnienie. Gdy odeszli słudzy, poprosił, by została do rana. Zgodziła się pod warunkiem, że Salomon zapewni jej nietykalność. Król też

ków jedyną prawdę o ich historii. Jej częścią jest barwna opowieść o spotkaniu i miłości królowej Saby i króla Salomona. Wszystko zaczęło się, gdy bogaty etiopski kupiec Tamarin przybył do Jerozolimy, by dostarczyć materiały do budowy świątyni. Kupca oczarowała mądrość izraelskiego monarchy i po powrocie opowiedział o wszystkim swojej królowej. Uznała ona, że na świecie nie istnieje nic bardziej wartościowego niż mądrość. Królowa, choć go nie znała, pokochała Salomona za jego wiedzę. Wkrótce przysposobiła się z wielkim przepychem do drogi i wyruszyła do Jerozolimy, wioząc wspaniałe podarki. Król ofiarował

postawił warunek - ona nie tknie niczego, co jest jego. Obok łoża królowej kazał ustawić dzban z wodą. Obudziła się z ustami suchymi z pragnienia. Przekonana, że Salomon śpi, postanowiła się napić i w ten sposób złamała przyrzeczenie. Gdy ruszyła w drogę do Etiopii, otrzymała królewski pierścień. Po powrocie do kraju urodziła syna, który później przyjął imię Menelik (od Ibn-al-Malik, czyli Syn Króla). Gdy dorósł, zapragnął on poznać ojca i zaopatrzony w królewski pierścień wyruszył do Jerozolimy. Salomon uznał go prawowitym następcą i pobłogosławił. Etiopczyk przebywał na królewskim dworze kilka lat, ucząc się od Salomona

królewskiej mądrości. Jednak w końcu postanowił wrócić do rodzinnego kraju. Na królewski rozkaz towarzyszyli mu pierworodni synowie władców wszystkich izraelskich plemion. Menelik zabrał z jerozolimskiej świątyni biblijną Arkę Przymierza - kamienne tablice z dziesięcioma przykazaniami, które Mojżesz otrzymał od Boga. Do dziś przechowywana jest ona w Etiopii. W ten sposób zapoczątkowana została dynastia Salomona, której potomkowie władali Etiopią aż do roku 1974, gdy obalono cesarza Hajle Sellasje.

Etiopskie krzyże Krzyż był dla etiopskich chrześcijan bardzo ważny od zarania ich państwowości. Pierwszy chrześcijański król, Ezana, już w IV wieku umieścił jego symbol na monetach. Etiopskie krzyże ewoluowały przez wieki i dziś podobne bogactwo form nie występuje nigdzie indziej na świecie. Krzyże procesyjne są duże i imponujące. Mają pusty trzonek, w który wkładane są drzewce umożliwiające niesienie ich ponad głowami podczas uroczystości religijnych. Krzyże osobiste czy też ręczne mają mniejsze rozmiary i trzonek zakończony ozdobnym rozszerzeniem dającym oparcie dłoni. Używane są do błogosławienia wiernych. Wierni noszą krzyże naszyjne. Początkowo oznaką przynależności do Kościoła był sznur (matab) zawiązywany wokół szyi po ceremonii chrztu. Z czasem na sznur zaczęto nawlekać krzyże. W XV wieku cesarz Zara Jakob wydał dekret nakazujący każdemu z chrześcijan nosić na szyi krzyż. Ze względu na styl wyróżniane są krzyże: Lalibela - o charakterystycznym owalnym

kształcie, Gonder - zazwyczaj będące kwadratem opartym jednym z boków na rękojeści, i Aksum, najbardziej zbliżone do klasycznej formy. Krzyż może być piękną i oryginalną pamiątką.

Parki narodowe i krajobrazy Podróżowanie po Etiopii to nieustające podziwianie występujących tu krajobrazów, które w tym kraju są wyjątkowo różnorodne i fascynujące. Większość obszaru Etiopii zajmuje rozciągająca się na długości około 1000 kilometrów, zbudowana ze skał wulkanicznych Wyżyna Abisyńska, ze średnią wysokością 2000–2500 metrów n.p.m. Na Wyżynie Abisyńskiej znajdują się źródła wielkich rzek, m.in. Nilu Błękitnego, który wypływa z jeziora Tana i wraz z pobliskimi wodospadami swoją wyjątkowością przyciąga wszystkich zwiedzających Etiopię turystów. Po jeziorze Tana, największym w Etiopii wciąż pływają łodzie wykonane z papirusa, a wyspy na jeziorze ukrywają liczne średniowieczne klasztory i kościoły z pięknymi malowidłami. Rzeki okresowe oraz suche doliny wypełniające się wodą po epizodycznych deszczach dodają krajobrazom Etiopii swego rodzaju dzikości i naturalności. Wyjątkowości i szczególnego piękna krajobrazowi wyżynnemu nadają liczne doliny o znacznej szerokości i głębokości, uformowane przez erozję rzeczną. Dopełnieniem tego naturalnego piękna Etiopii są miasteczka i wioski. Położone niekiedy wysoko w górach - wręcz przyklejone do stromych stoków, na zboczach wyżyn, w dolinach, wzdłuż dróg, przy czym każde z nich wygląda inaczej. Wiele z nich to prawdziwe dzieła architektury.

Stronę przygotował:


24 / ALE WIEŚ

Komu przeszkadzają ogródki działkowe? Mogłoby się wydawać, że nikomu. Jednak już od lat podejmuje się próby ich usunięcia z miejskiego krajobrazu.

DZIAŁKI DO PODZIAŁKI Marta Bartkowska

Działkowcy wykonują ostatnie przedjesienne prace w swoich ogródkach i zastanawiają się, czy przetrwają one do kolejnej wiosny. Barbara Frydrychewicz - prezes Ogrodu im. Waszyngtona w Warszawie mówi, że działkowicze boją się. - Jest zawieszenie, nie wiadomo, co robić. Działki to nie jest przedmiot, ławka, którą można przestawić. W to trzeba w inwestować - w każdy kwiatek w każdą roślinkę - dodaje pani prezes. 11 lipca tego roku Trybunał Konstytucyjny uchylił 24 zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Trybunał dał parlamentowi 18 miesięcy na uchwalenie nowych przepisów. Warszawscy działkowicze zorganizowali ostatnio spotkanie, na które zaprosili przedstawicieli władz miasta i polityków, aby zaprezentować im swoje stanowisko i prosić o wsparcie dla sprawy. Okazuje się, że przyszłość ogródków interesuje, a nawet łączy polityków z różnych opcji. Zmiana prawa to jedno, lecz bardzo wiele zależy również od samych władz polskich miast. Chodzi o projekt zagospodrowania przestrzeni i to, jakie miejsce zajmą w nim ogródki działkowe. Można je zlikwidować, a teren sprzedać deweloperom lub potraktować je jak dodatkowy park. Paweł Ludwicki, redaktor naczelny „Kuriera Warszawskiego” już od lat interesuje się sprawami działkowiczów. - Miasto jest zbiorowiskiem społecznym. Nie służy tylko do robienia kasy i tworzenia nowych kompleksów handlowych. Miasto jest instytucją do spełniania oczekiwań społecznych, również działkowiczów. Oni mają prawo mieć swoje dzialki. Żeby działkowców „wykurzyć”, wystarczy nałożyć na nich czynsz dzierżawny, który w miastach jest wysoki. To skutecznie zniechęci ich przed dalszym korzystaniem z działek. „Boimy sie, że gmina uzna, że ogrody istnieją, ale jak wystawi nam sklad-

kę opłaty dzierżawczej warszawskiej, to nas nie będzie po prostu na to stać” - mówi Barbara Frydrychewicz. Jednak poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki podkreśla, że na razie nie ma sensu nikogo straszyć. „Będziemy brać pod uwagę bardzo istotne interesy działkowców” - dodaje poseł. Polscy działkowicze już przywykli do ciagłej walki o swoje ogródki. Zawsze znajdzie się chętny do zrealizowania w ich miejscu jakiejś dochodowej inwestycji. Miasto często argumentuje, że nie chodzi o budowę blokowisk, ale nowej drogi czy publicznego przedszkola. Jednak działkowcy nigdy nie protestowali przeciwko takim inwestycjom. Gdy chodziło o budynki pożytku publicznego, bez problemu ustępowali. Trudno jest pojąć inne posuniecia władz miejskich. W Olsztynie od lat istnieją Ogrody Działkowe „Krokus”. Kiedyś otaczał je las. Dziś po lesie nie ma śladu, a osiedle jednorodzinne, które tam powstało, sięga już pod same płoty działek, które wkrótce z pewnością również znikną. Tą sytuację już trudniej zrozumieć. Z osiemnastu miesięcy, jakie dał posłom Trybunał na przygotowanie nowego prawa pozostało już tylko czternaście. Czas leci nieubłagalnie a jesli obowiązujące przepisy wygasną, to istnieje ryzyko, że ogrody działkowe staną sie skansenem.

Program Telewizji Rolniczej Poniedziałek 22.10.2012 Wtorek 23.10.2012 06:00 Muzyczna pobudka 06:05 Pogoda 06:15 Notowania Kwiaty, WO 06:35 Notowania Zboża, NMC 07:00 Agroflash Tydzień 07:35 To nas dotyczy: My Poznaniacy 07:50 Superliga Bednary 2012 08:05 Pogoda 08:15 Polska Teraz 09:05 Notowania Kwiaty, Zboża 09:25 Notowania WO, NMC 09:45 Arcydzieła Arcymyśli 10:50 Populista 11:25 Superliga Bednary 2012 11:45 Uprawiamy Biznes 12:25 Kaszuby dotąd nieznane 12:40 Pozdrowienia z Bednar 12:45 Superliga Bednary 2012 12:55 Kabaret Szprychoza 13:05 Pogoda 13:15 Studio TVR 13:50 Superliga Bednary 2012 14:20 Telezakupy 15:25 To nas dotyczy: Metamorfozy - Odkryj w sobie piękno 15:40 Wieś pod Gwiazdami 16:05 Pogoda 16:10 Notowania Zboża, WO 16:30 Notowania NMC 16:45 Notowania Kwiaty 16:50 R jak Reportaż 17:00 Na Zdrowie 17:20 To nas dotyczy: Kocham żużel 17:35 Fundacja Wolność 17:45 Superliga Bednary 2012 18:00 To nas dotyczy: Oddech 18:10 R jak Reportaż 18:15 ROLNICZY BIZNES Dzień z życia hodowcy 18:30 Kaszuby dotąd nieznane 18:55 Inspiracje 19:20 Buduj z PSB 19:50 Kabaret Szprychoza 19:55 Pogoda 20:05 Studio TVR 20:40 Polska Teraz 21:30 Wieś pod Gwiazdami 22:00 Kabaret Szprychoza 22:10 Strażak z OSP 22:45 R jak Reportaż 22:55 Kabaret Szprychoza 23:05 R jak Reportaż 23:10 Pogoda 23:15 Pozdrowienia z Bednar 23:20 Disco Show 00:35 Wieś pod Gwiazdami 01:00 Arcydzieła Arcymyśli 02:00 Kabaret Szprychoza

06:00 Muzyczna pobudka 06:05 Pogoda 06:15 Notowania Kwiaty, WO 06:35 Notowania Zboża, NMC 07:00 Natura. Leśne dziedzictwo Parki Narodowe Gór Skalistych i Lasy Dziewicze wyspy Vancouver 07:30 R jak Reportaż 07:40 Buduj z PSB 08:00 Superliga Bednary 2012 08:05 Pogoda 08:15 Polska Teraz 09:05 Notowania Kwiaty, Zboża 09:25 Notowania WO, NMC 09:45 Wieś pod gwiazdami 10:10 Natura. Leśne dziedzictwo - Parki Narodowe 10:40 Superliga Bednary 2012 10:55 Disco Show 12:10 Superliga Bednary 2012 12:25 Nauka poszła w pole 12:45 Superliga Bednary 2012 13:00 Kabaret Szprychoza 13:05 Pogoda 13:15 Studio TVR 13:50 Superliga Bednary 2012 14:05 R jak Reportaż 14:10 Kabaret Szprychoza 14:20 Telezakupy 15:25 Uprawiamy Biznes 16:05 Pogoda 16:10 Notowania Zboża, WO 16:30 Notowania NMC, Kwiaty 16:50 Na Zdrowie 17:10 Superliga Bednary 2012 17:25 To nas dotyczy: Śladami słynnych Europejczyków - Szlakiem Napoleońskim 17:45 Hodowca 18:10 Populista 18:40 SGGW - Tradycja i nowoczesność 19:00 Fundacja Wolność 19:10 Superliga Bednary 2012 19:20 To nas dotyczy 19:45 Kabaret Szprychoza 19:55 Pogoda 20:05 Studio TVR 20:40 Ogród bez Tajemnic 21:10 R jak Reportaż 21:15 Polska Teraz 22:10 Natura. Leśne dziedzictwo: Barczatka Syberyjska 22:40 To nas dotyczy: Wyprawa po marzenia 23:00 R jak Reportaż 23:10 Pogoda 23:20 Kaszuby dotąd nieznane 23:35 Kwadrans z dobrym przesłaniem 23:55 Wieś pod Gwiazdami 00:20 To nas dotyczy 00:45 Notowania Kwiaty, Zboża 01:10 Notowania WO, NMC 01:30 Inspiracje 01:45 To nas dotyczy: Kaziuki - Wilniuki 02:00 Kabaret Szprychoza


PROGRAM TVR / 25

22 - 28 października 2012 r. Środa 24.10.2012

Czwartek 25.10.2012

06:00 Muzyczna pobudka 06:05 Pogoda 06:15 Notowania Kwiaty, WO 06:35 Notowania Zboża, NMC 07:00 Ogród bez Tajemnic 07:25 Uprawiamy Biznes 08:05 Pogoda 08:15 Polska Teraz 09:05 Notowania Kwiaty, Zboża 09:25 Notowania WO, NMC 09:45 R jak Reportaż 09:50 Kwadrans z dobrym przesłaniem 10:10 Superliga Bednary 2012 10:20 To nas dotyczy 10:45 Natura. Leśne dziedzictwo. Barczatka Syberyjska 11:15 To nas dotyczy: Śladami słynnych Europejczyków - Szlakiem Napoleońskim 11:35 Ogród bez Tajemnic 12:00 Superliga Bednary 2012 12:15 Wieś pod Gwiazdami 12:40 Buduj z PSB 12:55 Superliga Bednary 2012 13:05 Pogoda 13:15 Studio TVR 13:50 Superliga Bednary 2012 14:10 Kabaret Szprychoza 14:20 Telezakupy 15:25 Nauka poszła w pole 15:45 Kwadrans z dobrym przesłaniem 16:05 Pogoda 16:10 Notowania Zboża 16:20 Notowania WO 16:30 Notowania NMC 16:45 Notowania Kwiaty 16:50 Na Zdrowie 17:10 Disco Show 18:25 Superliga Bednary 2012 18:45 R jak Reportaż 18:50 Wieś pod Gwiazdami 19:20 Kaszuby dotąd nieznane 19:40 Kabaret Szprychoza 19:50 Superliga Bednary 2012 19:55 Pogoda 20:05 Studio TVR 20:40 Superliga Bednary 2012 21:00 R jak Reportaż 21:10 Kabaret Szprychoza 21:15 Polska Teraz 22:10 Darz Bór 22:40 Pojemność 2400 23:10 Pogoda 23:15 Superliga Bednary 2012 23:25 Hodowca 23:50 Kabaret Szprychoza 00:00 Populista 00:35 To nas dotyczy: My Poznaniacy 00:50 Pozdrowienia z Bednar 01:00 Na Zdrowie 01:15 Notowania Kwiaty 01:30 Notowania Zboża 01:35 Notowania WO 01:45 Notowania NMC 01:55 Kabaret Szprychoza

06:00 Muzyczna pobudka 06:05 Pogoda 06:15 Notowania Kwiaty, WO 06:35 Notowania Zboża, NMC 07:00 To nas dotyczy 07:25 Kaszuby dotąd nieznane 07:45 Superliga Bednary 2012 08:00 R jak Reportaż 08:05 Pogoda 08:15 Polska Teraz 09:05 Notowania Kwiaty 09:15 Notowania Zboża 09:25 Notowania WO 09:30 Notowania NMC 09:45 Darz Bór 10:10 Superliga Bednary 2012 10:20 Nauka poszła w pole 10:40 Superliga Bednary 2012 10:45 SGGW - tradycja i nowoczesność 11:05 Arcydzieła Arcymyśli 12:10 Superliga Bednary 2012 12:25 Fundacja Wolność 12:35 R jak Reportaż 12:40 Nauka poszła w pole 12:55 Kabaret Szprychoza 13:05 Pogoda 13:15 Studio TVR 13:50 Wieś pod Gwiazdami 14:15 Superliga Bednary 2012 14:20 Telezakupy 15:25 Na Zdrowie 15:45 R jak Reportaż 15:50 Superliga Bednary 2012 16:05 Pogoda 16:10 Notowania Zboża, WO 16:30 Notowania NMC 16:45 Notowania Kwiaty 16:55 Superliga Bednary 2012 17:05 Pojemność 2400 17:40 Kabaret Szprychoza 17:50 Superliga Bednary 2012 17:55 R jak Reportaż 18:05 Wieś pod Gwiazdami 18:30 Kaszuby dotąd nieznane 18:50 Superliga Bednary 2012 19:00 Darz Bór 19:30 Inspiracje 19:55 Pogoda 20:05 Studio TVR 20:40 Buduj z PSB 21:10 Kabaret Szprychoza 21:15 Polska Teraz 22:10 Rolniczy Biznes - Było sobie jabłko 22:20 R jak Reportaż 22:25 Hodowca 22:50 Kabaret Szprychoza 23:00 R jak reportaż 23:10 Pogoda 23:20 To nas dotyczy 23:45 Ogród bez Tajemnic 00:10 Natura. Leśne dziedzictwo. Barczatka Syberyjska 00:45 To nas dotyczy: Nocka 01:05 Populista 01:40 Notowania Kwiaty 01:50 Notowania Zboża 01:55 Notowania WO 02:00 Kabaret Szprychoza

TVR jest niekodowaną telewizją satelitarną o zasięgu ogólnoświatowym. Kanał 168 Odbiór programu możliwy jest za pośrednictwem największych w naszym kraju platform cyfrowych: Cyfrowego Polsatu (kanał 168) Cyfry + (kanał 172) Kanał 172 Platformy „n” (kanał 222) Wszyscy posiadacze talerza satelitarnego i dekodera, mają możliwość odbioru programu TVR: HotBird 9 @13 dgr East, Transponder: 16 Częstotliwość: 11 508 Mhz, SR: 27.5 M/s, FEC: 5/6, Polaryzacja: V, SID: 15809

Kanał 222

Piątek 26.10.2012

Sobota 27.10.2012

Niedziela 28.10.2012

06:00 Muzyczna pobudka 06:05 Pogoda 06:15 Notowania Kwiaty 06:20 Notowania WO 06:35 Notowania Zboża 06:40 Notowania NMC 07:00 Pojemność 2400 07:30 Uprawiamy Biznes EXTRA 07:40 Ogród bez Tajemnic 08:05 Pogoda 08:15 Hodowca 08:40 Superliga Bednary 2012 09:05 Notowania Kwiaty, Zboża 09:25 Notowania WO 09:30 Notowania NMC 09:45 Nauka poszła w pole 10:05 Na Zdrowie 10:25 Superliga Bednary 2012 10:40 Inspiracje 11:10 Uprawiamy Biznes EXTRA 11:15 Superliga Bednary 2012 11:30 Fundacja Wolność 11:40 To nas dotyczy 12:05 Uprawiamy Biznes EXTRA 12:10 Strażak z OSP 12:50 Superliga Bednary 2012 13:05 Pogoda 13:15 Studio TVR 13:50 Uprawiamy Biznes EXTRA 13:55 Wieś pod Gwiazdami 14:20 Telezakupy 15:25 Populista 16:05 Pogoda 16:10 Notowania Zboża 16:20 Notowania WO 16:30 Notowania NMC 16:45 Notowania Kwiaty 16:50 Superliga Bednary 2012 17:15 Uprawiamy Biznes EXTRA 17:20 Wieś pod Gwiazdami 17:50 Fundacja Wolność 17:55 R jak Reportaż 18:00 Uprawiamy Biznes 18:40 Nauka poszła w pole 19:00 Kabaret Szprychoza 19:05 Pojemność 2400 19:45 Pozdrowienia z Bednar 19:50 Kabaret Szprychoza 19:55 Pogoda 20:05 Pojemność 2400 20:35 Buduj z PSB 21:05 Wichura 03:00 Kabaret Szprychoza

06:00 Muzyczna pobudka 06:05 Pogoda 06:15 Notowania Kwiaty, WO 06:35 Notowania Zboża, NMC 07:00 Telezakupy 08:05 Pogoda 08:10 Superliga Bednary 2012 08:25 R jak Reportaż 08:30 Superliga Bednary 2012 08:40 Fundacja Wolność 08:50 To nas dotyczy 09:15 Na zdrowie 09:35 Uprawiamy Biznes 10:15 Populista 10:50 R jak Reportaż 10:55 Superliga Bednary 2012 11:15 SGGW - tradycja i nowoczesność 11:35 R jak Reportaż 11:40 Pojemność 2400 12:10 Ogród bez tajemnic 12:35 Superliga Bednary 2012 12:50 Buduj z PSB 13:05 Pogoda 13:15 Inspiracje 13:40 Superliga Bednary 2012 13:50 Hodowca 14:15 Superliga Bednary 2012 14:25 Natura. Leśne dziedzictwo. Barczatka Syberyjska 15:00 To nas dotyczy: Zatrzymane w kadrze. 20 lat minęło 15:15 Agroflash Tydzień 15:50 Superliga Bednary 2012 16:05 Pogoda 16:15 Darz Bór 16:40 Superliga Bednary 2012 16:50 Kwadrans z Dobrym Przesłaniem 17:10 R jak Reportaż 17:15 Kabaret Szprychoza 17:30 Pojemność 2400 18:00 Strażak z OSP 18:35 R jak Reportaż 18:40 Inspiracje 19:05 Kaszuby dotąd nieznane 19:25 Notowania WO 19:40 Fundacja Wolność 19:50 Kabaret Szprychoza 19:55 Pogoda 20:05 Disco Show 21:20 Wichura 03:00 Kabaret Szprychoza

06:00 Muzyczna pobudka 06:05 Pogoda 06:15 Notowania Kwiaty, WO 06:35 Notowania Zboża, NMC 07:00 Uprawiamy Biznes 07:40 Ogród bez Tajemnic 08:05 Pogoda 08:15 Pojemność 2400 08:40 Pozdrowienia z Bednar 08:45 Superliga Bednary 2012 09:05 Polska Teraz 10:00 R jak Reportaż 10:05 Polska Teraz 11:00 Agroflash Tydzień 11:35 Superliga Bednary 2012 12:05 Pogoda 12:15 Darz Bór 12:40 Inspiracje 13:05 Pojemność 2400 13:40 Superliga Bednary 2012 13:50 Studio TVR 14:35 Hodowca 15:00 Superliga Bednary 2012 15:05 Polska Teraz 16:00 Superliga Bednary 2012 16:05 Pogoda 16:10 Nauka poszła w pole 16:30 Superliga Bednary 2012 16:45 Fundacja Wolność 16:55 R jak Reportaż 17:05 Polska Teraz 18:00 Studio TVR 18:40 To nas dotyczy: Metamorfozy 18:50 Kabaret Szprychoza 19:00 Superliga Bednary 2012 19:20 Strażak z OSP 19:55 Pogoda 20:05 Darz Bór 20:30 Buduj z PSB 21:00 Uprawiamy Biznes 21:40 Kabaret Szprychoza 22:00 Biografie: Michael Jackson 23:00 Pogoda 23:05 Pozdrowienia z Bednar 23:10 Natura. Leśne dziedzictwo. Barczatka Syberyjska 23:40 Populista 00:20 Notowania Kwiaty, Zboża 00:35 Notowania WO, NMC 01:00 To nas dotyczy: Tragedia Patrycji 01:10 Disco Show 02:10 Kabaret Szprychoza


26 / ZDROWIE

NAJWYŻSZY CZAS ZBADAĆ WZROK Wzrok jest jednym z najważniejszych ludzkich zmysłów - oczy przekazują nam 80% informacji o otaczającym nas świecie. W czasie, gdy obchodzimy Światowy Dzień Wzroku (11 października) warto bliżej przyjrzeć się swoim oczom. Agnieszka Sulewska

Niezależnie od wieku i stanu wzroku, każdy powinien wykonać raz w roku badania okulistyczne. Istnieje wiele groźnych objawów, które wymagają uwagi specjalisty, gdyż mogą być oznaką poważnych problemów, lub pogorszenia objawów istniejącej choroby. Według prognoz jeden na 30 Europejczyków straci wzrok w ciągu swojego życia. - Obecnie z powodu ciężkiego upośledzenia wzroku na całym świecie cierpi 284 mln ludzi, co stanowi połowę populacji krajów Unii Europejskiej - mówi prof. Wojciech Omulecki, prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Badania wykonane w Polsce nie skłaniają do optymizmu. Prawie połowa Polaków w wieku 16-54 lat potrzebuje korekcji wzroku. Najczęstsze wady to krótkowzroczność, nadwzroczność,

astygmatyzm oraz starczowzroczność (prezbiopia).

KRÓTKOWZROCZNOŚĆ - przedmioty znajdujące się bliżej (w odległości od kilku centymetrów do pół metra) są bardziej wyraźne, a przedmioty znajdujące się dalej wydają się przymglone lub nieostre. NADWZROCZNOŚĆ (dalekowzroczność) - odległe przedmioty są lepiej widoczne niż przedmioty znajdujące się w mniejszej odległości. Jeśli masz dalekowzroczność umiarkowaną lub wysoką, będziesz widzieć zarówno przedmioty znajdujące się blisko, jak i daleko, z pewnym przymgleniem. ASTYGMATYZM - powstaje w sy-

tuacji, gdy przednia część oka (rogówka) lub soczewka oka ma nieregularny kształt. Zamiast ku-

listego kształtu, wydłuża się niczym piłka do rugby. Ze względu na ten nieregularny kształt, światło dochodzące do siatkówki, znajdującej się w tylnej części oka, nie jest prawidłowo zogniskowane, przez co tworzy się nieregularnie nieostry obraz.

(WHO), profilaktyka i właściwa terapia mogą zapobiec upośledzeniu wzroku u 80 proc. chorych. Nieleczone, pogłębiające się wady wzroku to nie tylko groźba utraty wzroku, ale także znacznie większa urazowość, depresja i konieczność opieki osób trzecich.

PREZBIOPIA - nadwzroczność związana z wiekiem, utrudnia widzenie znajdujących się blisko przedmiotów. W przypadku, gdy nie jest korygowana, wywołuje bóle głowy i szybkie zmęczenie oczu.

Światowy Dzień Wzroku ustanowiono nie tylko dla tych, którzy widzą źle, ale również dla ludzi, którym wydaje się, że nie mają problemów ze wzrokiem. Dlatego w tym roku, już po raz drogi, firma Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., wspólnie z Polskim Towarzystwem Okulistycznym, przez cały październik, prowadzi ogólnopolską kampanię pod hasłem Dobry wzrok na całe Zycie. W ramach kampanii, w prawie 600 salonach w całej Polsce, które zgłosiły swój udział w kampanii, można było wykonać bezpłatne badanie wstępne wzroku - w dniach 11-14 października.

Dobry wzrok ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania człowieka. Okresowe badanie u okulisty pozwala poznać ogólny stan zdrowia pacjenta, m.in. przebieg cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy oraz wielu innych dolegliwości i schorzeń. Potrzebna jest jednak profilaktyka - mówi prof. Omulecki. Według Światowej organizacji Zdrowia

REKLAMA

���������������������������������� ��������������������������

������������� ������

������

�����

�����

������

�����

�����

������

���������������������� ��������������


NAUKA / 27

Prehistoryczne zdjęcie Takiej „fotki” nie powstydziłby się najlepszy fotograf z National Geographic! Wykonała je natura, a przedstawia ono pająka atakującego osę - nie tylko w HD, ale w trzech wymiarach. Zachowaną w bursztynie scenkę rodzajową odnaleźli paleontologowie w Dolinie Hukawng w północnej Birmie. Datowany przez ekspertów na okres wczesnej kredy (ok. 110-97 mln lat p.n.e.) obraz jest niezwykły z kilku powodów. Przede wszystkim sam fakt uchwycenia ataku pająka to niemal cudowny zbieg okoliczności. Ośmionogi stawonóg mógł czekać godzinami na swoją ofiarę, ale żywica zalała go dokładnie w momencie, w którym posiłek zjawił się w jego pajęczynie. Po drugie, w obiedzie uczestniczył również starszy pająk. Zachowane w bursztynie dwa okazy stanowią ciekawy wgląd w zachowanie gatunku w dawnych czasach. Biorąc pod uwagę, że pająki zazwyczaj prowadzą samotne życie i nie stronią od kanibalizmu, obecność dwóch pająków na jednej sieci można uznać za dość niezwykłą. Do tego w półszlachetnym kamieniu da się wyróżnić 15 nienaruszonych pajęczych nici. Co prawda nie jest to ani najstarsza, ani największa zachowana pajęczyna, jednak nie ma co kręcić nosem: znalezienie nie tylko śladów życia, ale życia zatrzymanego na zawsze w dramatycznym, prehistorycznym momencie budzi duże emocje w środowisku naukowym i nie tylko. Co więcej, zarówno oba pajęczaki, jak i ich ofiara należą do dawno wymarłych gatunków. Dogłębna analiza może umożliwić nam lepsze poznanie biologicznej różnorodności młodej Ziemi oraz uzupełnić luki w naszym obrazie ewolucji gatunków.

Odkrycie takiej pocztówki z wczesnej kredy zmusza do zastanowienia się nad pojęciem prehistorii. Mimo braku źródeł pisanych, mamy do czynienia z bardzo wyraźnym zapisem historii naturalnej - w tym wypadku obraz mówi dużo więcej niż słowa byłyby w stanie. Tak też opisuje to George Poinar, Jr., emerytowany profesor zoologii na Oregon State University i światowej klasy ekspert od skamieniałości w bursztynie. Według niego osa należała do gatunku, który pasożytował na pajęczych jajach, a w sieć zaplątała się, szukając pożywienia: – To był dla osy najgorszy koszmar i ten koszmar nigdy się nie skończył - komentuje badacz. Wiele podobnych historii czeka wciąż na odkrycie – być może dzięki wysiłkowi paleontologów i innych badaczy prehistoria już wkrótce znowu odkryje przed nami nowe tajemnice.

Kto może skorzystać na naszym DNA? Czy ktoś broni naszych najbardziej intymnych danych? Zobacz, jak cenne informacje genetyczne mogą w niepowołanych rękach obrócić się przeciwko nam. Choć od triumfalnego zakończenia Human Genome Project przez prezydenta USA Billa Clintona minęło już ponad 10 lat, większość tajemnic DNA czeka wciąż na odkrycie. Jednak rządowy projekt sekwencjonowania ludzkiego genomu przyniósł na razie przynajmniej jedną z oczekiwanych korzyści: poznanie pełnego zapisu genetycznego kosztuje dziś mniej niż kiedykolwiek wcześniej. W Stanach Zjednoczonych możemy poznać wszystkie 3 miliony „liter” naszego DNA za jedyne 1000 dolarów. Można się było spodziewać, że wraz ze spadkiem ceny wzrośnie liczba chętnych, by odkryć swój genetyczny alfabet. I faktycznie, z każdym miesiącem jest ich coraz więcej, dzięki czemu w bankach da-

DNA pod specjalnym nadzorem

nych posiadamy coraz więcej profili, które mówią o nas dużo więcej niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazic. Właśnie tu tkwi największe niebezpieczeństwo. Załóżmy, że informacja o naszym DNA wpadnie w niepowołane ręce jako wynik ataku hakera, błędu, nieostrożności lub niedyskrecji. Oczywiście chwilowo (oby tylko!) nie powinniśmy obawiać się, że szalony naukowiec sklonuje naszego złego bliźniaka, który zszarga naszą reputację. Są jednak tacy, dla których nasze najbardziej prywatne informacje mogłyby okazać się niezwykle przydatne. Weźmy pod uwagę choćby towarzystwa ubezpieczeniowe. Obecnie ich przedstawiciele są w stanie jedynie w przybliżeniu

oszacować stawkę, jaką powinniśmy zapłacić za ubezpieczenie zdrowotne. Na naszą niekorzyść wpłynie otyłość, palenie papierosów i znane im dziedziczne choroby. Co jednak stanie się, jeśli są takie choroby (lub jedynie ryzyko zachorowania na nie), o których sam ubezpieczany nie ma pojęcia? Analiza ludzkiego genomu będzie dostarczać nam coraz więcej informacji, a ubezpieczyciel może tę informację wykorzystać - i odpowiednio podwyższyć naszą składkę. Skoro sekwencja naszego genomu jest tak cenna, to na pewno jej poufność jest ściśle chroniona -

prawda? Wręcz przeciwnie. Obecnie nie istnieją na ten temat żadne specjalne przepisy. Jak zauważyła Komisja Prezydenta USA ds. Bioetyki, nawet najbardziej zaawansowana w badaniach nad DNA Ameryka nie doprecyzowała swoich ustaw tak, aby chroniły ewentualne ofiary „genetycznego hakerstwa”. Nowe czasy będą wymagały od nas rozszerzenia pojęcia „prywatności danych osobowych” i ograniczenia nieautoryzowanego sekwencjonowania ludzkiego genomu. Pytanie, jak tego dokonać, nie blokując jednocześnie rozwoju naukowego, pozostaje otwarte.

Kolumna przygotowana przy współpracy portalu


28 / RODZINA I TRADYCJA Vanessa

Dla większości osób kresem życia zawodowego jest przejście na emeryturę. Po wielu latach pracy ma być „zasłużonym wypoczynkiem”. Wielu o niej marzy i z utęsknieniem czeka na ostatni dzień pracy. Przez stulecia pojęcie wieku emerytalnego i związanego z nim prawa do zabezpieczenia finansowego na resztę życia nie było znane. W każdym razie nie było mowy o obowiązku państwa czy pracodawcy w tej sprawie. Jednakże szlachetny pan ziemianin, mieszczanin, arystokrata dbał o swoje sługi, zapewniał im byt do ostatniej ziemskiej godziny. Zwano to „łaskawym chlebem”. Okres życia na łaskawym chlebie był dość krótki, ponieważ obowiązek pracy trwał do ostatnich dni choćby ograniczonej sprawności fizycznej pracownika. Osoby zasłużone w życiu publicznym odchodziły ze służby otoczone wdzięcznością szerszego grona obywateli. W XX wieku rozwinęły się prawa socjalne dla wszystkich

Na emeryturze Dla większości osób kresem życia zawodowego jest przejście na emeryturę. Po wielu latach pracy ma być „zasłużonym wypoczynkiem”. Wielu o niej marzy i z utęsknieniem czeka na ostatni dzień pracy. zatrudnionych, w tym także prawo do zabezpieczenia materialnego po latach pracy, na starość. Ostatni dzień w pracy zawsze był wzruszający, niezapomniany, bez względu na rodzaj zawodu i zajmowane stanowisko. W drugiej połowie XX wieku, ale także obecnie, pracodawca i współtowarzysze pracy obdarowywali starszą koleżankę czy kolegę medalami, wyróżnieniami, listem gratulacyjnym i osobistymi życzeniami wyrażonymi w toastach i uściskach. Do zwyczaju należało (i tak jest nadal) ufundowanie cenniejszego podarunku o trwałej wartości.

W czasach PRL-u standardowym upominkiem był kryształowy wazon i do niego - bukiet pięciu czerwonych goździków z gałązką asparagusa. To całkiem ładne, przyjemne rzeczy, ale kupujący kierowali się w ich wyborze nie tyle estetyką, co faktem, że niewiele ładnych przedmiotów, także kwiatów, było dostępnych. Dzisiaj przechodzących na emeryturę obdarowuje się markowymi zegarkami, luksusowo wydanymi książkami, artystycznym szkłem i ogromnymi bukietami kwiatów dostępnych w bardzo szerokim asortymencie, niezależnie od pory roku.

Przejście na emeryturę to często niemal całkowite wycofanie się ze środowiska osób, z którymi przebywało się wiele godzin każdego dnia przez dziesiątki lat. Trzeba się pożegnać, po raz ostatni zamknąć za sobą te ważne drzwi, za którymi zostają młode lata, zdrowie, życiodajne nadzieje, smutki i radości. Jednak w wielu zawodach emerytura nie oznacza wcale zaprzestania pełnienia zawodu. Artyści, prawnicy, lekarze, nauczyciele akademiccy i wiele innych osób - nadal aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, choć pewnie z ograniczeniami, bo zdrowie i siły już nie pozwalają pracować ciężej.

REKLAMA

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Domów jednorodzinnych i mieszkań Następstw nieszczęśliwych wypadków Sprzętu elektronicznego Szyb i elementów szklanych Prac budowlano - montażowych Mienia w transporcie krajowym Cargo Odpowiedzialności cywilnej (ogólnej)

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych AUTOCASCO Następst w nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

BANCASSURANCE Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia kart bankowych Ubezpieczenie utraty gotówki pobranej z bankomatu Ubezpieczenie NNW posiadaczy ROR lub użytkowników kart bankowych Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych lub użytkowych stanowiących zabezpieczenia kredytów i pożyczek

UBEZPIECZENIA FINANSOWE

ZYSKAJ POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

Gwarancja zapłaty wadium Gwarancja dobrego wykonania kontraktu Gwarancja usunięcia wad i usterek Gwarancja branży turystycznej

CENTRALA �������������������������������� ��������������������������������������

����������������������� ����������


KUCHNIA / 29

Barszcz na zakwasie Składniki: buraczki - ½ kg, marchewka - 2 szt., pietruszka - 1 szt., cebula - 1 szt., seler - ¼ szt., czosnek - 3 ząbki, liść laurowy - 1 szt., ziele angielskie - 3 szt., pieprz w ziarnach - 1 łyżeczka, cukier - 1 łyżeczka, sól - do smaku pieprz czarny świeżo mielony - do smaku, majeranek suszony - 1 łyżeczka, kwaśne jabłko - 1 szt., kwas z kiszonych buraczków - ½ litra Sposób wykonania:

Marchewkę, pietruszkę i seler obieramy, kroimy na kawałki, wkładamy do garnka. Dodajemy obraną cebulę, umyte i pozbawione gniazda nasiennego jabłko, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz w ziarnach, sól. Wlewamy wodę i doprowadzamy do wrzenia, a później gotujemy na bardzo małym ogniu około godziny. Pod koniec gotowania dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, a po zdjęciu garnka z ognia łyżeczkę majeranku. Do drugiego garnka wkładamy obrane i pokrojone na części buraczki, sól, zalewamy wodą, zagotowujemy i gotujemy bez pokrywki na wolnym ogniu około 20 minut. Oba garnki odstawiamy na noc. Następnego dnia przecedzamy i łączymy oba wywary. Dodajemy porcjami zakwas buraczany, kosztując, czy barszcz jest odpowiednio kwaśny. Garnek bez pokrywki stawiamy na małym ogniu i bardzo mocno podgrzewamy. Doprawiamy do smaku cukrem, świeżo mielonym czarnym pieprzem i ewentualnie solą.

Tradycyjna baba drożdżowa Składniki: mąka - ½ kg, świeże drożdże - 25 g, cukier - ¾ szk., żółtka - 6 szt., jajko - 1 szt., ciepłe mleko - 1 szkl., masło - 125 g, kandyzowana skórka pomarańczowa - 100 g, cukier puder do posypania

Sposób wykonania:

Drożdże rozcieramy z łyżeczką cukru, dodajemy łyżkę mąki i dwie łyżki letniego mleka, mieszamy i odstawiamy do wyrośnięcia. Żółtka i całe jajko miksujemy z cukrem pudrem na gładki krem. Do miski przesiewamy mąkę, dodajemy ubite jajka, wyrośnięte drożdże, pozostałe letnie mleko. Całość dokładnie mieszamy i odstawiamy do wyrośnięcia na 20 minut. Następnie dodajemy rozpuszczone i przestudzone masło i wyrabiamy tak długo, aż ciasto wchłonie cały tłuszcz. Dodajemy kandyzowaną skórkę pomarańczową i jeszcze raz dokładnie wyrabiamy. Ciasto będzie dość rzadkie, ale nie podsypujemy dużo mąką. Miskę nakrywamy folia spożywczą i odstawiamy, aż ciasto potroi swoją objętość. Do dużej formy na babkę, spryskanej tłuszczem w aerozolu, przekładamy wyrośnięte ciasto. Nakrywamy ściereczką i odstawiamy na pół godziny do wyrośnięcia. Wstawiamy do nagrzanego do 170°C i piekę 35-40 min. Jeśli to konieczne, to w połowie pieczenia nakrywamy papierem do pieczenia, aby babka nie spiekła się od góry. Upieczone ciasto wyjmujemy z piekarnika, a po 10 minutach z formy. Zostawiamy na kratce kuchennej do wystudzenia. Wystudzone ciasto posypujemy cukrem pudrem

REKLAMA


30 / ROZRYWKA REKLAMA

WYKREŚLANKA Z

A

W

I

E

R

U

C

H

A

S

Z

C

Z

E

U

A

D

A

P

A

K

S

E

J

R

R

I

E

B

P

P

K

O

M

P

O

Z

Y

C

J

A

A

I

N

I

U

R

T

A

Y

B

A

J

A

R

K

A

N

B

K

L

L

Z

U

F

T

I

S

L

C

W

T

A

L

I

S

E

S

E

M

L

P

A

A

K

Ó

O

W

N

N

T

Ś

T

O

J

J

R

E

H

M

S

Ł

Y

S

Z

E

N

I

E

W

M

E

E

S

P

K

A

P

A

C

T

I

C

I

R

A

O

W

K

L

A

E

U

R

Ą

D

C

W

D

S

R

N

Ś

ODPOWIEDŹ:

Studiuj w Wołominie!

Nowe

kierunki! filologia angielska, arabistyka, italianistyka ekonomia administracja geodezja i kartografia inżynieria środowiska Szkoła Technik Aktorskich Marka Wysockiego

Nowa siedziba! ul. Laskowa 4, 05-200 Wołomin tel. 22 787-40-44

Film z Jackiem NIcholsonem REKLAMA

To miejsce czeka na

Twoją reklamę

Zadzwoń: tel. 503 168 783, lub 22 787 32 06

Radzymin, ul. Komunalna 6, tel. 22 786 63 10, 22 786 63 60

Warszawa, ul. Płowiecka 76, www.signella-nissan.pl tel.: 22 517 17 17, czynne pn-pt: 7:00 - 19:00 sob. 9.00-14.00

BAJARKA BILETER CHASZCZE EKSCENTRYK EKSHALACJA ESKAPADA HRABSTWO INDIE JELEŃ KATAMARAN KOMPOZYCJA LEŚNICZY ŁĄCZNIK MARKA OBROŃCZYNI OJCOSTWO OKUPYWANIE PULSOWANIE SEPTYMA SKŁADKA SŁYSZENIE TAKSÓWKARZ ULEPEK UPRZEJMOŚĆ WEJMUTKA ZAWIERUCHA


ROZMAITOŚCI / 31

OGŁOSZENIA DROBNE Auta droższe kupię 507 14 0012 Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę kupię. tel. 601 336 063 lub 504 017 418  Tanie noclegi, Warszawa, 16 km od Centrum. www.novyhostel.pl tel. 791 831 131  Do wynajęcia pokoje w Wołominie tel. 508 144 087  Sprzedam dom w Warszawie, Stare Bielany, 280 m.kw. tel.: 888 833 208

Listy do redakcji…

Dożywotnia renta hipoteczna w zamian za przekazanie praw do własności mieszkania - tel. 600 09 65 67  Kupię mieszkanie: komunalne, zadłużone, z lokatorem, z lokatorem z przydziału, z możliwością wykupu, z dowolnym problemem prawnym lub tzw. dzikim lokatorem. 796 796 596 nuHouz@aol.com

„Sami musimy przebrnąć przez tę mgłę, więc daj nam Boże światło Twojego Ducha nim się wykrwawi Polska ze swych ran może nas Pan Bóg z litością wysłucha.” Kazimierz Józef Węgrzyn

Sprzedam działkę budowlaną ogrodzoną, media, w miejscowości Paplin, 200 m. od rzeki Liwiec tel.: 607 381 052

Hydraulik tel. 602 724 738

Auto-skup Warszawa tel. 501 291 812

Tartak obwoźny. tel.: 668 372 552

Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu, ok. Osiedla Słowicza, Piaseczno, tel. 695 097 788 2  Atrakcyjne mieszkanie bez pośredników 48 m Warszawa, ul. Anielewicza tel. 724 732 039  Aby szybko sprzedać lub wynająć, ogłoś swoją nieruchomość na 70-ciu portalach internetowych www.wojmacz.com 

Opiekunka do dziecka - pogodna, bez nałogów, mobilna, z doświadczeniem. Wołomin, Radzymin i okolice, tel. 500 780 247  Menedżer 39 l., doświadczenie w obsłudze klienta, marketingu, branży reklamowej, podejmie się współprowadzenia firmy, tworzenia wizerunku firmy, zaprojektowania reklamy, załatwienia spraw formalnych. Warunki współpracy do uzgodnienia, tel. 693 186 157 

Kobieta 38 lat z dzieckiem oraz mężem zajmie się prowadzeniem domu, ewentualnie zaopiekuje się osobą samotną w zamian za wynagrodzenie i zamieszkanie, najchętniej na terenie Zielonki lub okolic. Solidna, sumienna. tel.: 722 115 223  Szukam pracy - opieka nad dzieckiem. Zaprowadzę lub przyprowadzę ze szkoły, przedszkola. tel.: 790 251 214. 

Poszukuję pracy, wykształcenie wyższe, doświadczenie w pracy biurowej i administracyjnej. Znajomość procedur logistycznych: import-eksport. Wiedza z zakresu finansów i podstaw księgowości. Biegła znajomość języków angielskiego i francuskiego, tel.: 608 612 993 Lekcje z języka angielskiego i francuskiego, tel. 608 612 993

Sprzedam działkę 3 tys. m2. Tel. 518 796 749 14 września 2012 r. ok. godz. 8 rano na ul. Niepodległości w Wołominie zasłabłam i dostałam silnego krwotoku z nosa. Serdecznie dziękuję dwóm panom, którzy zatrzymali się samochodem i wezwali karetkę, to uratowało mi życie.  Posprzątam dom i mieszkanie, mycie okien, tel. 511 85 39 13  

Przeprowadzki 24/7, utylizacja mebli, AGD, RTV 663 833 288 Remonty mieszkań, układanie glazury, terakoty, malowanie itp. Solidnie i terminowo 693 752 655 Do wynajęcia lokal na szkołę, przedszkole w centrum Radzymina tel. 606 89 77 70

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Pani Świętokrzyskiej, w Kałkowie-Godowie koło Starachowic ma już dwadzieścia dziewięć lat. Takiego Sanktuarium nie ma w żadnym innym miejscu świata. Twórcą i kustoszem Sanktuarium w Kałkowie Godowie jest ksiądz infułat Czesław Wala. Ksiądz Czesław Wala nie był nigdy zupełnie zdrowy, nigdy też nie miał pieniędzy. Miał natomiast wielkie marzenia, odwagę i siłę woli, by marzenia te realizować. Matka Boża pomaga, przybywa pielgrzymów, ludzie chętnie dzielą się nawet ostatnim groszem, gdy widza piękny cel. Sanktuarium jest w ciągłej budowie. W Sanktuarium jest kilku księży, siostry zakonne, bracia Chrystusa Cierpiącego (to spełnione marzenie Franciszkanina z Jarosławia, ojca Albina Sroki), ludzie świeccy - wszyscy mają pełne ręce roboty. O Sanktuarium napisano już setki artykułów, broszur i książek – ja pragnę podzielić się mymi wrażeniami, gdyż mogłam wziąć udział w niezwykle pięknej uroczystości, która odbyła się 24 czerwca tego roku w celu uczczenia Ofiar Smoleńska. W ubiegłym roku pan Stanisław Karbowniczek, człowiek prosty, lecz wielki artysta, dobudował do Golgoty Polskiej Golgotę Wschodu (Katyń, Ponary i inne).

REKLAMA

���������������������������„GUMISIE” ����������������������������

Doświadczonych cukierników i piekarzy zatrudnię - praca w Łomiankach, tel. 693 893 380

Profesjonalna dzienna ������������������� ���������������������� ����������������������

Szanowni Czytelnicy Informujemy, że kolejny numer „Dobrego Znaku” będzie dostępny od 9 listopada 2012 roku (w zależności od województwa) we wszystkich placówkach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie (lista adresów placówek na ostatniej stronie gazety), w sieci sklepów „MOKPOL” w Warszawie, sieci supermarketów „Polo Market” oraz wybranych placówkach „SPOŁEM” WSS Śródmieście oraz „SPOŁEM” WS Wola zespół redakcyjny

Na zewnątrz Golgoty Wschodu jest estetycznie wykonana duża plansza ze zdjęciami i nazwiskami wszystkich Ofiar Smoleńska. Przed tą plansza palą się znicze. Przed Golgotą Polską znajduje się spora łąka, która wydawała się księdzu kustoszowi zbyt pusta. Więc pan Stanisław, z kilkoma pomocnikami, zabrał się do pracy. I właśnie 24 czerwca 2012 roku, po Mszy Świętej za ofiary Smoleńska, odbyło się poświęcenie białego Tupolewa. Na uroczystość tę przybyło wielu księży, orkiestra (zagrano hymn polski, pieśni legionowe i wojskowe), chór młodzieży ze Śląska, kombatanci (24 czerwca przybyli do Sanktuarium w Kałkowie-Godowie, na swą coroczną uroczystość byli żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych - Żołnierze Wyklęci) i tłumy wiernych. Ten biały samolot zrobił ogromne wrażenie. Oczy wszystkich napełniły się łzami. W oknach samolotu umieszczono zdjęcia twarzy ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Ryszarda Kaczorowskiego, Janusza Kurtyki, Przemysława Gosiewskiego i Anny Walentynowicz. W drzwiach Tupolewa znajduje się naturalnej wielkości zdjęcie Pary Prezydenckiej - Marii i Lecha Kaczyńskich. Panie Prezydencie, przyrzekamy… Zofia Pogonowska

������������������ ������������������

�������������������������� ���������������������������


Dobry Znak  

nr 19 (101)/ 2012 r. cz2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you