Page 1

miesięcznik inspirowany dzieckiem

www.dobra-mama.pl

kalendarz

szczepień

z laktacją Problemy

pierwsza

Pomoc

KARTA

KONTAKTÓW

RABATY do -20%

WYDANIE BEZPŁATNE 2013

Szkoła przewijania

www.dobra-mama.pl

malucha


Zamów prenumeratę

DOBREJ MAMY bez wychodzenia z domu!

6+ KOSMETYK wydaŃ *

29zł

12 wydaŃ + KOSMETYK*

55 zł

www.dobra-mama.pl/prenumerata infolinia: 17 85 25 230

wysyłka gratis!

Kosmetyki gratis! * kosmetyki dostępne do wyczerpania zapasów

dobra–mama.pl

Zamów już dziś na:

3


WWW.RACHWA LSKA.COM

Badania laboratoryjne w ciąży

Ciąża to czas, w którym każdej kobiecie należy się szczególny poziom opieki medycznej. To również czas, w którym na mamie spoczywa wyjątkowa odpowiedzialność za zdrowie swoje i dziecka. W praktyce, dla świadomej mamy, oznacza to regularne wizyty kontrolne u lekarza ginekologa-położnika oraz wykonywanie obowiązkowych i zalecanych badań laboratoryjnych.

dobra–mama.pl

mgr Danuta Kozłowska Diagnosta laboratoryjny, specjalista II-go Stopnia analityki klinicznej, Ogólnopolski Koordynator ds. Kontroli Jakości Sieci Laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA, Kierownik Laboratorium Centralnego DIAGNOSTYKI w Krakowie

4

Badania obowiązkowe mają charakter przesiewowy (screeningowy) i w przypadku opieki lekarza posiadającego kontrakt NFZ – są bezpłatne. Celem badań przesiewowych wykonywanych u kobiet w ciąży jest wykrycie zaburzeń w jak najwcześniejszym stadium, mogących w sposób negatywny wpłynąć zarówno na zdrowie matki, jak i jej nienarodzonego dziecka. Drugą grupą są badania „zaleca-

ne”, których wykaz znaleźć można w Rekomendacjach wydawanych przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Badania z tej grupy są bardzo ważne, a ich wykonanie może pozwolić uniknąć poważnych powikłań, groźnych dla matki i dziecka. Niestety badania z tej grupy nie są refundowane przez NFZ. Można je jednak (również bez skierowania) wykonać w laboratorium medycznym.

Więcej przeczytasz w miesięczniku ZAMÓW PRENUMERATĘ! str. 3

Obserwacja prawidłowego przebiegu ciąży ma swój „kalendarz” - są odpowiednie zalecenia aby

zgłaszać się na wykonanie pewnych badań w określonym czasie.

MORFOLOGIA KRWI Tak samo często jak badanie ogólne moczu, wykonywana jest u przyszłych mam morfologia krwi. W czasie ciąży obserwuje się fizjologiczne (prawidłowe) obniżenie hematokrytu (stosunku krwinek czerwonych do pełnej krwi), hemoglobiny, jak również spadek ilości erytrocytów (krwinek czerwonych) i podwyższenie leukocytów (krwinek białych). Kontrolowanie parametrów krwi

pozwala na wczesne wykrycie zmian niedoborowych i zaordynowanie stosowania preparatów niedopuszczających do wywiązania się anemii. Ciężka, nieleczona anemia, poza objawami takimi jak zmęczenie, rozkojarzenie, ból głowy i senność może powodować wady wrodzone dziecka, nieprawidłowości w rozwoju łożyska a nawet poronienie.


REKLAMA

Pilnuj terminów! Niezwykle ważne jest, by poszczególne badania wykonywać we właściwym okresie ciąży.

badanie ogólne moczu Wśród laboratoryjnych badań przesiewowych wykonywanych w czasie ciąży, praktycznie przed każdą wizytą, znajduje się ogólne badanie moczu. Ma ono na celu monitorowanie pracy nerek, które w tym okresie muszą przefiltrować i oczyścić znacznie (bo około 3040%) więcej krwi niż przed ciążą. Wczesne wykrycie w moczu bakterii i białka umożliwia zastosowanie odpowiedniego leczenia i pozwala uniknąć hospitalizacji, która staje się konieczna przy pełnoobjawowym zapaleniu dróg moczowych. Monitorowanie ilości białka wydalanego z moczem jest z kolei ważne, ponieważ wiąże się z występowaniem obrzęków, nadciśnieniem tętniczym i diagnostyką stanu przedrzucawkowego. Stan

przedrzucawkowy jest konsekwencją zaburzonej pracy nerek i wątroby w czasie ciąży. Ponieważ stanowi on poważne zagrożenie dla matki i dziecka, ważne jest jego wykrycie i leczenie. Warto jednak uspokoić panie: u kobiet w ciąży może pojawiać się łagodny białkomocz, rzędu 0,2-0,3 g/dobę, uznawany za zjawisko tolerowane i naturalne. Natomiast w stanach przedrzucawkowych proteinuria może wzrastać do 3,0 g/dobę. Z kolei kontrolowanie pojawienia się glukozy w moczu ma znaczenie przy zaburzeniach gospodarki węglowodanowej, a jej wykrycie nasuwa podejrzenia o występowaniu cukrzycy ciążowej. Sygnalizować może to częste oddawanie moczu i jego niski ciężar właściwy.

GRUPA KRWI W pierwszym okresie ciąży należy również wykonać - u obojga rodziców, oznaczenie grupy krwi, w celu potwierdzenia lub wykluczenia konfliktu serologicznego. Konflikt serologiczny występuje wówczas, gdy rodzice posiadają różne grupy w panelu głównym (AB0) lub na poziomie czynnika Rh. Na przykład: matka posiada grupę krwi z czynnikiem Rh(-), a ojciec dziecka grupę krwi z czynnikiem Rh(+). W takiej sytuacji organizm matki może traktować dziecko z grupą krwi Rh(+) dziedziczoną po ojcu jako „intruza” i może

wytwarzać przeciwko niemu przeciwciała. Wytwarzanie przeciwciał u matki zaczyna się zazwyczaj w pierwszej ciąży i stanowi zagrożenie dla następnych ciąż. Po przeprowadzeniu badań czynnika Rh u obojga rodziców należy ustalić wskazania do podania preparatów w celu zapobiegania uodpornieniu matek antygenem Rho/D/ i w konsekwencji do profilaktyki choroby hemolitycznej noworodków. Interwencja lekarzy może zapobiec powikłaniom, takim jak ciężka anemia i nasilona żółtaczka u dziecka.

Celem badań przesiewowych wykonywanych u kobiet w ciąży jest wykrycie zaburzeń w jak najwcześniejszym stadium, by uniknąć ich negatywnego wpływu na mamę i dziecko.


W trosce o was oboje Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie ciąży pozwalają lekarzowi prowadzącemu na bieżąco kontrolować stan twojego organizmu i rozwijającego się w nim dziecka.

BADANIA TARCZYCY W pierwszym trymestrze powinno się ocenić również funkcje tarczycy mamy. Oznaczenie poziomu TSH i przeciwciał przeciwko enzymom tarczycy, tzw. anty-TPO, umożliwia zdiagnozowanie łagodnej niewydolności tarczycy i pozwala na określenie ryzyka

wystąpienia zapalenia tarczycy po porodzie. Niewydolność tarczycy u kobiet w ciąży jest czynnikiem krytycznym dla rozwoju płodu, stanowi przyczynę poronień, ale także może być bezpośrednim czynnikiem wpływającym na spadek inteligencji dziecka.

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE Około 35. tygodnia ciąży przeprowadza się przesiewowe, mikrobiologiczne badanie czystości pochwy. Wykrycie chorobotwórczych bakterii jest wskazaniem do antybiotykoterapii, pozwalającej na uniknięcie zakażenia okołopo-

rodowego noworodka. Ponadto niewykryta i nieleczona infekcja dróg rodnych u kobiety w ciąży może doprowadzić do osłabienia worka owodniowego i przedwczesnego porodu.

O – od others – inne infekcje, np.: listerioza, chlamydioza, odra, grypa czy wymienione wyżej infekcje wirusowe R – różyczka C – cytomegalia H – Herpes Simple wirus, czyli po polsku opryszczka.

za) oraz że niektóre z patogenów mogą być przyczyną problemów z zajściem w ciążę (np. chlamydia trachomatis). Warto w tej kwestii zasięgnąć informacji u lekarza – udzieli on pełnych informacji o możliwości wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych, znajdujących się poza koszykiem świadczeń gwarantowanych i poza obowiązkową listą badań, które muszą być przeprowadzone w tym wyjątkowym okresie życia.

INFEKCJE Początek pierwszego trymestru to ostateczny termin wykonania wszystkich testów wykluczających bądź stwierdzających odpowiedni status wobec przebytych infekcji bakteryjnych, wirusowych i pierwotniaczych. Bardzo korzystnie jest posiadać wyniki badań (z tego zakresu), wykonanych przed zajściem w ciążę. Możemy wtedy wykluczyć wszelkie nietypowe reakcje immunologiczne, które mogą towarzyszyć testom wykonywanym już w ciąży. Ułatwia to interpretację wyników i ustalenie stanu właściwego mamy poddają-

cej się badaniom. Do tych badań należy (obowiązkowy) test stwierdzający lub wykluczający obecność kiły - Treponema pallidum (a dokładniej przeciwciał anty-kiłowych). Ważne jest także oznaczenie poziomu przeciwciał przeciwko WZW B (wirusowe zapalenie wątroby typu B). Do badań, które wykonuje pacjentka na swój koszt, należą badania w kierunku żółtaczki typu C, HIV i tzw. TORCH. TORCH to grupa infekcji groźnych dla ciąży i przyszłego zdrowia dziecka. Skrót ten rozwijamy jako: T – toksoplazmoza

dobra–mama.pl

Badanie poziomu glukozy

6

W drugim trymestrze ciąży wykonuje się doustny test tolerancji glukozy. Zgodnie z zaleceniami WHO i PTD kobiety w ciąży wykonują oznaczenie glikemii na czczo w czasie pierwszego badania lekarskiego. Jeżeli stężenie glukozy w krwi żylnej jest równe lub przekracza 5,8 mmol/l należy wykonać Test tolerancji glukozy (DTTG), polegający na wypiciu roztworu zawierającego 75 g cukru i wykonaniu oznaczenia poziomu glukozy we krwi. Test wykonuje się też u wszystkich ciężarnych między 24. a 28. tygodniem. Test można wykonać w dowolnej porze dnia i niezależnie od przyjmowanych

posiłków. Jeśli wynik testu przesiewowego znacznie przekroczy normę, lekarz kieruje pacjentkę do ośrodka referencyjnego, w celu rozpoznania i ewentualnego leczenia cukrzycy ciążowej. To groźne schorzenie, którego konsekwencjami mogą być: - wady wrodzone u dziecka, - wysoka masa urodzeniowa, - opóźniony rozwój płodu - zwiększone ryzyko śmierci okołoporodowej. U matki cukrzyca ciążowa może prowadzić do nadciśnienia, infekcji dróg moczowych, zaburzeń widzenia i poronienia.

Więcej przeczytasz w miesięczniku ZAMÓW PRENUMERATĘ! str. 3

Wszystkie infekcje TORCH w ciąży, jeśli nie są zdiagnozowane i leczone, mogą prowadzić do powikłań i wad rozwojowych. Warto też zwrócić uwagę, że część chorób powinno się diagnozować przed zajściem w ciążę (np. toksoplazmo-

Przesiewowe bad. prenatalne Specyficzną grupą badań wykonywanych tylko u pewnej grupy kobiet w ciąży są przesiewowe badania prenatalne, oceniające możliwość urodzenia dziecka z wadą genetyczną. Wykonywane są tylko w populacji zwiększonego ryzyka, to znaczy u kobiet po 35. roku życia. Wskazaniem

do diagnostyki prenatalnej jest również wcześniejsze urodzenie dziecka z zespołem Downa, gdy stwierdzono nieprawidłowości chromosomalne u rodziców, choroba Downa w rodzinie, wiek ojca powyżej 55, lat ale także poronienia samoistne.

badania NIELABORATORYJNE Wśród badań przesiewowych wykonywanych w czasie ciąży należy wyróżnić też grupę badań nielaboratoryjnych. Zaliczamy do nich kontrolę ciśnienia tętniczego krwi i masy ciała. Takim badaniem

skriningowym jest także USG. W czasie ciąży powinno być wykonane minimum 3 razy: między 8. a 12. tygodniem ciąży, między 18. a 20. tygodniem ciąży i ostatnie między 32. a 34. tygodniem ciąży.


CUKRZYCA w ciąży

Problem coraz powszechniejszy Od pewnego czasu, w związku ze zmianą stylu życia i odżywiania, wzrasta liczba zachorowań na cukrzycę. Oznacza to też wzrost odsetek ciężarnych z cukrzycą. Zmniejszona aktywność fizyczna i nadmierna otyłość w miarę upływu czasu (wiek) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń tolerancji glukozy i cukrzycy.

Kobieta w ciąży podlega całemu szeregowi zmian hormonalnych. Nowa sytuacja w metabolizmie ma swoje odbicie na wielu płaszczyznach. Zmianie ulega samopoczucie, apetyt, wrażliwość na zapachy, pokarmy, otoczenie i  wiele innych czynników, które do tej pory nie stanowiły problemów. Oczywiście jest też duża grupa szczęśliwych kobiet, które właśnie w ciąży czują się wspaniale. Tak duża jest siła oddziaływania zmian hormonalnych i metabolicznych. dr n. med. Tadeusz Oleszczuk Ginekolog położnik współpracujący z Centrum Zdrowia Kobiet w Warszawie, www.centrumzdrowiakobiet.pl

II jest jej upośledzone wydzielanie i spadek wrażliwości na ten hormon w tkankach. Choroba jest bardzo podstępna i rozwija się przez wiele lat. Zmiany dotyczą głównie ścian naczyń krwionośnych. Wzrasta ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu czy nadciśnienia. Z powodu długotrwałego zaburzenia wykorzystania glukozy przez tkanki, jej poziom we krwi stale rośnie. Nad-

dobra–mama.pl

Istotne dla ciężarnej są zagrożenia, jakie niesie za sobą stwierdzenie cukrzycy, ryzyko powikłań i szansa na urodzenie zdrowego dziecka przy prawidłowo prowadzonej kontroli poziomu glukozy we krwi.

8

Typy cukrzycy Cukrzycę dzielimy na: typu I, typu II, wtórną i ciążową (WHO 2002 r). Cukrzyca typu I rozwija się z powodu niszczenia komórek wysp trzustkowych produkujących insulinę. Taki proces, kiedy własne przeciwciała niszczą miejsce powstawania insuliny, w końcu doprowadza do całkowitego zaprzestania jej produkcji. Cukrzyca typu I najczęściej dotyczy osób młodych i dzieci, ale obecnie zdarza się i u ludzi starszych. Charakteryzuje się nagłym początkiem: gwałtowna utrata masy ciała pomimo wzrostu łaknienia, wielomocz, nadmierne pragnienie, osłabienie, a w końcowym etapie kwasica ketonowa. Hormonem odpowiedzialnym za prawidłową gospodarkę glukozą jest insulina. Przyczyną cukrzycy typu Więcej przeczytasz w miesięczniku ZAMÓW PRENUMERATĘ! str. 3

mierny poziom glukozy (cukru) we krwi dlatego jest określany cukrzycą. Analogicznie pojawia się też osłabienie, zaburzenie koncentracji, złe samopoczucie, wahania masy ciała, skłonność do nawracających infekcji dróg moczowych, skóry, nasilenie miażdżycy naczyń, a w późniejszym okresie wielomocz i wzmożone pragnienie. Obecnie Polskie Towarzystwo Diabetologiczne określa prawidłowe stężenie glukozy na czczo jako 60-99 mg/dl, nieprawidłowa glikemia

na czczo to wartości 100–125 mg/dl. Innym badaniem jest doustne obciążenie glukozą i wtedy nieprawidłowa glikemia wystąpi, jeśli w dwie godziny po podaniu glukozy wartość zawiera się pomiędzy 140–199 mg/dl. Cukrzyca u mamy Groźnym powikłaniem ciąży jest cukrzyca, która pojawi się w ciąży, a najczęściej ustępuje po porodzie. Dzięki obecnie prowadzonym u każdej ciężarnej badaniom jest to zagrożenie wcześnie rozpoznawane i leczone w specjalnie zorganizowanych przychodniach. Cukrzyca w ciąży komplikuje około

czynniki ryzyka cukrzycy ciążowej:

ciąża po 35 roku życia, nadwaga przed ciążą (BMI pow. 27), wcześniejsze porody dzieci o masie ciała powyżej 4000 g, występowanie cukrzycy w rodzinie, cukrzyca w poprzedniej ciąży.


Dla mamy:

poronienia, porody przedwczesne, zgony wewnątrzmaciczne płodu, wielowodzie, nadciśnienie tętnicze, stan przedrzucawkowy, infekcje bakteryjne i grzybicze, zwiększony odsetek cięć cesarskich czy urazów kanału rodnego podczas porodu.

Dla dziecka: wady wrodzone, hipotrofia płodu, makrosomia płodu.

3-4% ciąż w Polsce. Jej obecność w obecnej ciąży predysponuje do ujawnienia się w kolejnych ciążach, ale istnieje niebezpieczeństwo, że choroba wystąpi w ciągu następnych 10-15 lat. Przyczyny O przyczynach powstania cukrzycy powinno się mówić w kontekście interakcji czynników genetycznych i środowiskowych. Wśród czynników środowiskowych wymienia się infekcje wirusowe (świnka, różyczka, cytomegalia, zapalenie wątroby, mononukleoza zakaźna), otyłość, wpływy hormonalne (hormon wzrostu, tarczycy, glukokortykosteroidy), czy choroby trzustki, brak aktywności fizycznej, nieprawidłowa dieta (mała ilość świeżych warzyw i owoców, wysoka kaloryczność posiłków). Rodzaje cukrzycy Stwierdzenie cukrzycy w ciąży obejmuje dwie opcje: 1. cukrzyca ciążowa - kiedy po raz pierwszy w obecnej ciąży zostały wykryte zaburzenia tolerancji glukozy, 2. cukrzyca przedciążowa - gdy kobieta chorująca na cukrzycę jest w ciąży. Stosowana jest jeszcze inna klasyfikacja uwzględniająca czas trwania cukrzycy, wiek, w którym się ujawniła, obecność powikłań, oraz konieczność leczenia insuliną. Badaj się! Istotne dla ciężarnej są zagrożenia, jakie niesie za sobą stwierdzenie cukrzycy, ryzyko powikłań i szansa na urodzenie zdrowego dziecka przy prawidłowo prowadzonej kontroli poziomu glukozy we krwi. W początkowym stadium rozwoju cukrzycy ciążowej zwykle nie ma objawów klinicznych choroby, a rozpoznanie zagrożenia jest możliwe tylko poprzez pomiar stężenia glukozy we krwi oraz wykonanie

testów obciążenia glukozą. Badaniem, które pozwala określić stopień nieprawidłowych poziomów glukozy trwających wcześniej jest poziom hemoglobiny HbA1c. Poziom glukozy we krwi a rozpoznawanie cukrzycy: <105 mg% - wyniki prawidłowy, >105 mg% - <126 mg% – należy wykonać test obciążenia 75 g glukozy >126 mg% pozwala rozpoznać cukrzycę ciążową. Leczenie Ważne jest, że około 60%-90% kobiet z cukrzycą ciążową może być leczona wyłącznie dietą i umiarkowanym wysiłkiem fizycznym. W diecie należy ograniczyć cukier biały, słodycze i produkty zawierające cukier. Kaloryczność posiłków powinna być dostosowana do okresu ciąży, masy ciała i aktywności fizycznej. Zalecany przyrost masy ciała przez okres całej ciąży dla kobiet z nadwagą (BMI>29) wynosi 7 kg, a dla kobiet z niedowagą (BMI<19) do 18 kg. Jeżeli leczenie dietetyczne nie prowadzi do normalizacji poziomu glukozy we krwi, trzeba w okresie ciąży wprowadzić leczenie insuliną. Przełomem okazało się wprowadzenie pomp insulinowych, które naśladują fizjologiczne wydzielanie insuliny. Miernikiem dobrego wyrównania metabolicznego jest stężenie hemoglobiny glikonowej HbA1c poniżej 6. Profilaktyka najważniejsza Częstość występowania zaburzeń zależy od stopnia wyrównania metabolicznego cukrzycy. Dlatego świadomość potrzeby wyrównania glikemii już przed zajściem w ciążę, jak i w ciąży, pozwala na cieszenie się z narodzin zdrowego dziecka. Dzięki działalności WOŚP i zakupieniu pomp insulinowych do ośrodków diabetologicznych, rozpoczęto program profilaktyki wad wrodzonych umożliwiający kontrolę glikemii zanim kobieta zajdzie w ciążę, ponieważ działają one naśladując fizjologiczne wydzielanie insuliny i pozwalają utrzymać normoglikemię.

Więcej przeczytasz w miesięczniku ZAMÓW PRENUMERATĘ! str. 3

dobra–mama.pl

Najgroźniejsze skutki

9


Krew pępowinowa co skrywa?

dobra–mama.pl

PHILIPS AVENT

10

Jeszcze kilkanaście lat temu medycyna nie znała skarbu, jaki skrywała w sobie krew pępowinowa. Do 2011 roku, po odkryciu jej możliwości, na świecie wykonano ponad 25 tys. przeszczepień komórek macierzystych z krwi pępowinowej u dzieci i dorosłych. W USA liczba przeszczepień komórek macierzystych z krwi pępowinowej jest większa niż przeszczepień ze szpiku. W Polsce do tej pory przeprowadzono kilkadziesiąt takich zabiegów; do 8 z nich użyto krwi z rodzinnego banku Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM), do pozostałych z banków publicznych (z zagranicy).

Nazywane są medycyną XXI wieku. Dzięki niezwykłym właściwościom robią błyskotliwą karierę. Już dziś leczą ponad 70 chorób. Jednak mimo nadziei, jaką niosą, nadal budzą wiele kontrowersji. A zatem co takiego skrywa krew pępowinowa i czym są komórki macierzyste? dr Tomasz Baran Polski Bank Komórek Macierzystych

Niezwykły skarb z krwI Komórki macierzyste występujące w krwi pępowinowej są to niewyspecjalizowane, pierwotne komórki wielopotencjalne. Ich unikatowość polega na cennej zdolności do samoodnowy i przekształcania się w inne komórki (m.in. nerwowe, mięśniowe, krwi i układu odpornościowego), z których zbudowane są tkanki człowieka. Właśnie dzięki tym niezwykłym zdolnościom wykorzystywane są

Więcej przeczytasz w miesięczniku ZAMÓW PRENUMERATĘ! str. 3

w leczeniu wielu chorób, których zdiagnozowanie, jeszcze nie tak dawno, niosło bardzo poważne rokowanie. Jedyna szansa na pobranie Przez dziesiątki lat komórki macierzyste pobierane były wyłącznie ze szpiku. Obecnie coraz częściej pozyskuje się je z krwi pępowinowej dziecka. Proces pobrania jest prosty i krótki, całkowicie nieinwazyjny i niezaburzający przebiegu porodu. Odbywa się tuż po

narodzinach, po odcięciu pępowiny*. Jest on również bezbolesny (zarówno dla matki, jak i dziecka), w przeciwieństwie do pobierania szpiku, które wymaga znieczulenia ogólnego. Co ważne, poród przez cesarskie cięcie czy ciąża mnoga nie stanowią przeciwwskazania do pobrania krwi pępowinowej. Krew pobierana jest przez położną lub lekarza do specjalnego zestawu pobraniowego. * Zobacz pobranie krwi pępowinowej na stronie www.pbkm.pl


bezcenny dar dla dziecka

TM

 NAJWIÊKSZY bank komórek macierzystych w Polsce  TYLKO PBKM przekazał przechowywaną krew do przeszczepień  JEDYNY bank w Polsce posiadaj¹cy akredytacjê American Association of Blood Banks  WŁASNE laboratorium przy Centrum Zdrowia Dziecka

Biuro: ul. Grzybowska 2/41 00-131 Warszawa tel./fax 22 436-40-50

Laboratorium: Centrum Zdrowia Dziecka: Al. Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa

www.pbkm.pl


Dzięki swoim niezwykłym zdolnościom komórki macierzyste wykorzystywane są w leczeniu wielu chorób, których zdiagnozowanie, jeszcze nie tak dawno, traktowane było jak wyrok. Jedna przeciętna porcja krwi pępowinowej wystarcza do pełnej odbudowy układu krwiotwórczego osoby ważącej 40-50 kg. Z sali porodowej prosto do banku Pobrana i zabezpieczona krew trafia do laboratorium, gdzie poddawana jest badaniom na oznaczenie liczby leukocytów, żywotność komórek oraz badaniom mikrobiologicznym w kierunku obecności bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów. Następnie dodawany jest środek zapobiegający uszkodzeniom komórek w czasie mrożenia. Krew przechowuje się w oparach ciekłego azotu (w temp. -190 stopni Celsjusza). Najnowsze doniesienia z USA mówią o zachowaniu żywotności komórek macierzystych nawet po 24-letnim okresie przechowywania.

dobra–mama.pl

Wielka moc małych bohaterów Możliwość wykorzystania komórek macierzystych, pobranych z krwi pępowinowej, jest niewątpliwym sukcesem współczesnej medycyny. Ze względu

12

na swoje krwiotwórcze właściwości znajdują one zastosowanie przede wszystkim w onkologii i chorobach układu krwiotwórczego. Pozwalają pokonać takie choroby, jak m.in. ostre i przewlekłe białaczki, anemie o różnej genezie, dziedziczne anomalie krwinek czerwonych, chłoniaki czy guzy ośrodkowego układu nerwowego. Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mogą zostać wykorzystane na potrzeby dziecka, od którego pochodzą, lub członków jego najbliższej rodziny. Nadzieja na przyszłość Terapia komórkami macierzystymi to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi medycyny. Zdaniem naukowców badania nad ich wykorzystaniem już wkrótce pozwolą opracować leki na wiele chorób, m.in. raka, cukrzycę typu I, chorobę Parkinsona, stwardnienie rozsiane, chorobę Alzheimera czy niewydolność serca. Niedawno Parlament Europejski przyjął raport podkreślający konieczność współpracy publicznych, jak i rodzinnych banków krwi pępowinowej.

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mogą zostać wykorzystane na potrzeby dziecka, od którego pochodzą lub członków jego najbliższej rodziny.

Więcej przeczytasz w miesięczniku ZAMÓW PRENUMERATĘ! str. 3

www.beatawojtczak.pl

Alternatywa dla szpiku Przeprowadzone badania dowiodły, że komórki macierzyste z krwi pępowinowej mają pod wieloma względami przewagę nad komórkami ze szpiku. Przede wszystkim posiadają większą zdolność do przekształcania się w  komórki pożądanych tkanek. Odznaczają się dużym potencjałem do namnażania się po przeszczepieniu. Komórki macierzyste z krwi pępowinowej charakteryzuje mniejsza „dojrzałość” immunologiczna, dzięki czemu ich przeszczepienie zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań u biorcy. Ponadto mogą być wykorzystane przy niepełnej zgodności antygenów tkankowych, co zwiększa możliwość przeszczepień pomiędzy członkami najbliższej rodziny. Zdeponowanie komórek macierzystych w banku rodzinnym pozwala pominąć czasochłonny i kosztowny etap poszukiwania dawcy, który jest nieunikniony w  przypadku poszukiwania niespokrewnionego dawcy szpiku.


my DziaĹ&#x201A;a r. 2 od 200


Higiena intymna w ciąży

Pielęgnacja ciała w ciąży skupia się głównie na zmieniającej się sylwetce i stosowaniu kremów na rozstępy i pękające naczynka. Tymczasem higiena intymna jest równie ważna. Co daje pielęgnacja i przed czym może uchronić mamy? mgr farm. Piotr Majka Pracownik firmy Farmina sp. z o.o. www.farmina.pl

Zdrowy nawyk Właściwa higiena intymna to nie tylko pielęgnacyjny rytuał mający zapewnić uczucie czystości i świeżości, ale przede wszystkim doskonała profilaktyka zakażeń bakteryjnych i grzybiczych. Zagadnienia te są dobrze znane większości kobiet a wynikające z nich profity zjednują sobie także coraz większą liczbę mężczyzn, troszczących się o zdrowie swoje i partnerek. Są sytuacje, kiedy dbanie o okolice genitalne będzie miało kluczowe znaczenie, np. latem i zimą, kiedy występuje wzmożona potliwość czy w okresie ciąży, gdy naturalne mechanizmy odpornościowe kobiety ulegają osłabieniu. Delikatna równowaga Pochwa stanowi bardzo złożone środowisko o stosunkowo delikatnej równowadze, na którą wpływ ma szereg powiązanych ze sobą czynników. Decydującą rolę odgrywa prawidłowy skład flory bakteryjnej, a w szczególności bakterie kwasu mlekowego, które zapobiegają powstawaniu infekcji. Kwas mlekowy jest odpowiedzialny za prawidłowy, kwaśny odczyn pochwy o pH w granicach 3,8-4,2. W zależności od dnia cyklu i aktualnego stanu fizjologicznego, zachodzą również zmiany stężenia hormonów, które także będą miały wpływ na poziom odporności miejscowej organizmu. Pod wpływem czynników zewnętrznych i wewnętrznych układ ten podlega zmianom.

14

prOVag żel- łagodzenie podrażnień i szybka ochrona intymna Innowacyjny żel do smarowania miejsc intymnych, który łagodzi podrażnienia, nawilża i ochroni okolice intymne przed chorobotwórczymi bakteriami i grzybami. Stosuj przy podrażnieniach oraz zwiększonym ryzyku infekcji min. basen, depilacja, antybiotykoterapia. Produkt nagrodzony złotym Otis 2012, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. 18,50 zł, IBSS BIOMED S.A., www.provag.pl

Więcej przeczytasz w miesięczniku ZAMÓW PRENUMERATĘ! str. 3

A.com .ANIT www

dobra–mama.pl

Ryzyko infekcji Ze względu na ograniczone możliwości stosowania leków w ciąży, ważne jest wykluczenie obecności stanów zapalnych w obrębie dróg rodnych kobiet planujących ciążę i będących w ciąży. Większego znaczenia nabierze również właściwa higiena intymna. Zwiększona podatność na infekcje intymne wynika z szeregu zmian hormonalnych zachodzących w organizmie okresie ciąży.

Najważniejszą rzeczą jest umiar. Zbyt częste zabiegi higieniczne mogą spowodować wypłukanie bakterii kwasu mlekowego i podrażnienie śluzówek.


REKLAMA

Vagical Idealnie sprawdza się w dolegliwościach dróg rodnych objawiających się świądem, pieczeniem, zaczerwienieniem czy upławami, dzięki wysokiej zawartości standaryzowanego ekstraktu z nagietka lekarskiego o działaniu przeciwzapalnym, przeciwdrobnoustrojowym i wspomagającym gojenie. Vagical ochrania twoje zdrowie intymne także w stanach osłabienia odporności, przy fizjologicznej skłonności do zapaleń, w trakcie kuracji antybiotykowych czy po korzystaniu z publicznych kąpielisk. Podmiot odpowiedzialny: Farmina sp. z o.o., ul. Lipska 44, 30-721 Kraków, Cena: ok. 17 zł, www.vagical.pl Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Zagrożenia i konsekwencje Powszechnie obserwuje się, że kobiety ciężarne mają większą skłonność do uporczywych, nawracających, ale bezobjawowych zakażeń drożdżakowych, czy rzadszych infekcji wirusowych. Do niedawna uważano, że zakażenia pochwy w ciąży, mimo swej uciążliwości, nie niosą poważnych konsekwencji zdrowotnych. Obecnie jednak wiadomo, że infekcje intymne mogą mieć poważne konsekwencje dla matki i dziecka. Do najczęstszych komplikacji należą: przedterminowy poród i przedwczesne odpływanie płynu owodniowego, zakażenie błon płodowych czy sepsa. Bezobjawowe nosicielstwo grzybów i bakterii chorobotwórczych może sięgać nawet 40%, dlatego kobiety w ciąży oraz planujące ciążę powinny regularnie wykonywać badanie biocenozy pochwy. W przeważającej części infekcjom intymnym towarzyszą specyficzne objawy, obejmujące zapach i kolor wydzieliny z pochwy, świąd, zaczerwienienie, obrzęk i podrażnienie. Takie symptomy w okresie ciąży są wskazaniem do wizyty lekarskiej, gdyż różne środki stosowane na własną rękę mogą pogorszyć stan zdrowia. Podczas wizyty lekarz zadecyduje, czy pacjentka wymaga stosowania środków na receptę, czy łagodniejszych ziołowych np. na bazie nagietka czy szałwi. Kosmetyki do higieny intymnej W większości wypadków mamy nie muszą kupować specjalnych środków do higieny intymnej. Kobiety z wrażliwą i alergiczną skórą powinny stosować kosmetyki z jak najmniejszą ilością barwników i środków zapachowych oraz z odpowiednim dla pochwy - pH 5.5. Szczególnie dobre rezultaty przynosi stosowanie tych wzbogaconych o kwas mlekowy. Istnieje też szeroki wybór preparatów zawierających środki kojące, jak alantoina czy ziołowe ekstrakty. Szałwia i tymianek mają zdolności przeciwbakteryjne, rumianek i nagietek przeciwzapalne a babka lancetowata zwiększa zdolności ochronne pochwy. Uzupełnieniem toalety są chusteczki do higieny intymnej, które sprawdzają się w sytuacji braku dostępu do łazienki.


Problemy jak je pokonać? Karmienie piersią jest piękne! Jednak kobiecie, która urodziła swoje pierwsze dziecko, ma obolałe brodawki piersiowe i pękające od nadmiaru pokarmu piersi w okresie nawału, trudno jest w to uwierzyć. Mimo mogących się pojawić trudności i przejściowych problemów, świeżo upieczona mama powinna dołożyć wszelkich starań, by je pokonać i jak najdłużej cieszyć się z możliwości karmienia piersią. Bożena Florczyk Pediatra Neonatolog, Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny, Ordynator Oddziału Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka i OION Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Założycielka szkoły rodzenia Bona Familia. www.bonafamilia.ovh.org

Kłopoty z karmieniem Karmienie piersią to przyjemność, satysfakcja, dopełnienie kobiecości i macierzyństwa, ale i sztuka, umiejętność, której kobieta XXI wieku musi się uczyć. Tak naturalna rzecz jest dla wielu ssaków sprawą instynktowną, ale nie dla współczesnych matek, które często są zagubione i niepewne. Sięgają po niewłaściwe rozwiązania. Pierwsze dni po porodzie to poznawanie się wzajemne matki i dziecka. Czas na

doskonalenie przystawiania maluszka do piersi i opanowanie przez dziecko trudnej sztuki koordynacji ssania, oddychania i połykania. Chcąc uniknąć przykrych sytuacji i niepotrzebnych problemów, warto przygotować się do karmienia piersią, a więc zapoznać się z prawidłową techniką karmienia, znać podstawowe sposoby radzenia sobie w trudnościach i wiedzieć, gdzie szukać pomocy.

PLUSY DLA MALUCHA Zdaniem pediatrów dzieci karmione naturalnie zdecydowanie rzadziej miewają zapalenie ucha, biegunki, infekcje dróg oddechowych i moczowych. Rzadziej są pacjentami oddziałów dziecięcych. Mają mniejsze ryzyko wystąpienia otyłości, cukrzycy typu I, chorób z autoagresji (np. stwardnienia rozsianego), chorób atopowych, nadciśnienia i chorób układu krążenia. Szybciej i w sposób bardziej harmonijny się rozwijają, mają wyższy iloraz inteligencji.

dobra–mama.pl

MAGDA, MAMA AMELKI

16

Więcej przeczytasz w miesięczniku ZAMÓW PRENUMERATĘ! str. 3

Naucz się właściwie przystawiać dziecko! To podstawa udanego, długiego karmienia. Należy pamiętać o głębokim uchwyceniu przez dziecko brodawki piersiowej. Nos i broda maluszka powinny dotykać do piersi. Przy właściwej technice karmienia i prawidłowej pielęgnacji (wietrzenie, smarowanie własnym pokarmem bądź maścią lanolinową), po 2-3 dniach fizjologicznej bolesności brodawek piersiowych wszystkie przykre dolegliwości powoli ustępują.


REKLAMA

Stan zapalny piersi

Następstwem przewlekającego się obrzęku i zastoju może być stan zapalny piersi. Najczęstsze objawy: najczęściej jedna pierś jest zaczerwieniona, gorąca i bolesna. Szybko, nawet do 400C narasta gorączka, pojawia się grypopodobne, złe samopoczucie.

Jak sobie poradzić? 1. Nie zaprzestawaj karmić! 2. Karm częściej z chorej piersi, zmieniaj pozycję podczas jednego karmienia, aby pierś jak najlepiej opróżnić. Ważny jest dobry wypływ pokarmu (patrz na zalecenia przy zastoju pokarmu) i właściwa pielęgnacja często, uszkodzonych wówczas, brodawek piersiowych. 3. Niezbędne może okazać się leczenie antybiotykowe. Przy braku poprawy w ciągu 24 godzin, szukaj pomocy w poradni laktacyjnej, u lekarza rodzinnego lub położnej. 4. Ulgę mogą przynieść okłady z zimnych, potłuczonych liści kapusty. 5. Warto położyć się do łóżka. 6. Weź leki obniżające gorączkę np. paracetamol.

monitory oddechu Pierwsze aktywne monitory oddechu przeznaczone dla dzieci od narodzin do 14tego miesiąca życia wyświetlające ilość oddechów. Skonstruowane tak aby nieinwazyjnie wykrywać każdy oddech dziecka.

Bezprzewodowe monitory oddechu Odpowiednimi komunikatami informuje o aktywności dziecka. Daje poczucie bezpieczeństwa – ponieważ wraz z pojawiającym się alarmem dźwiękowym wyświetla się informacja graficzna, która odnosi się do odpowiedniej sytuacji a nie tylko bezdechu. W przypadku bezdechu po ok 20 sekundach alarmuje.

Obrzęk piersi

Konsekwencją nieprawidłowego postępowania w nawale pokarmu może być obrzęk piersi. Najczęstsze objawy: piersi są twarde, zaczerwienione, błyszczące i  bolesne. Temperatura ciała może być podwyższona. Pogarsza się samopoczucie matki.

Jak sobie poradzić? 1. Działaj szybko! Przystawiaj dziecko do piersi bardzo często, w sposób prawidłowy, ze zmianą ułożenia, pamiętaj o pozycji spod pachy. 2. Jeśli dziecko nie jest w stanie opróżnić piersi, poratuj się laktatorem. 3. Po karmieniu zastosuj na 10-20 minut zimny okład, stosując np. gotowe kompresy żelowe przykładane na pierś przez pieluszkę lub ściereczkę. 4. Przy dużej bolesności piersi pomocne są leki przeciwbólowe np. paracetamol dostępny w aptece bez recepty (1 tabletka 0,5 g co 6-8 godzin). Jeśli powyższe działanie nie przynosi zadowalającego efektu, szukaj pomocy u położnej lub konsultanta laktacyjnego.

Infant snooze z elektroniczną nianiĄ współpracuje z smartphonami i tabletami w technologii android

Infant smart mat

Uszkodzone lub bolesne brodawki

Najczęstsze objawy: brodawki mogą być zaczerwienione, zauważalne są ranki, strupki, występuje ból.

Jak sobie poradzić? 1. W takiej sytuacji warto zastosować na brodawki ciepły kompres z naparu z szałwii lub nagietka. 2. Dostępne są przyśpieszające gojenie opatrunki żelowe, które można nałożyć na brodawki po karmieniu. Jeśli w czasie karmienia opatrunki żelowe chłodziły się w lodówce, ból po karmieniu szybciej ustąpi. 3. Doraźnie można wziąć tabletkę 0,5 g paracetamolu.

Korzystanie z aktywnych bezprzewodowych monitorów oddechu iBabyGuard pozwala w pełni cieszyć się urokami macierzyństwa.

www.babyguard.pl


Warto pokonać trudności Podczas licznych dyskusji w szkołach rodzenia i poradniach laktacyjnych większość kobiet na pytanie dlaczego warto karmić naturalnie, odpowiada po prostu, że jest to wygodne. Nie trzeba przygotowywać butelek, smoczków, kupować mleka i wody, czyli oszczędza się czas i pieniądze. Inną wymienianą zaletą jest większa swoboda, bo karmić piersią można praktycznie zawsze i wszędzie: na spacerze, na zakupach, w podróży. Jeśli dziecko jest wygodnie ułożone przy piersi np. w chuście, nikt nie zauważy, że właśnie się posila. Co więcej, mama i dziecko są ciągle blisko siebie. Czasem matki z dumą dodają, że nikt ich nie może zastąpić w karmieniu piersią, więc czują się niezwykle ważne. Po chwili zastanowienia przyznają, że dzieci karmione piersią mniej chorują. Co więcej, psychologowie twierdzą, że dzieci karmione piersią mają lepszy rozwój emocjonalny i społeczny.

Ginekolodzy potwierdzają, że u matek karmiących piersią występuje mniejsze ryzyko krwotoku poporodowego, szybsza odbudowa rezerw żelaza, poprzez laktacyjny brak miesiączki. Z reguły sukcesywna utrata zbędnych kilogramów. Mniejsze ryzyko raka gruczołu piersiowego i raka jajnika.

Nawał pokarmu

Najczęściej karmienie piersią przebiega w sposób harmonijny i nie wiąże się z dużymi problemami. Ale nie zawsze. Pierwszym kłopotem może być nawał pokarmu, czyli okres fizjologicznej nadprodukcji mleka. Pojawia się on najczęściej w 3-4 dobie po porodzie fizjologicznym lub 4-6 dobie po cięciu cesarskim. Najczęstsze objawy: piersi są przepełnione mlekiem, ciężkie, ciepłe, ale niebolesne. Temperatura ciała matki jest prawidłowa.

Jak sobie poradzić? 1. Przystawiaj dziecko do piersi, gdy jest głodne, ale i wtedy, gdy się przepełniają. Pamiętaj o prawidłowej technice karmienia i właściwej pielęgnacji brodawek piersiowych. 2. Przed karmieniem możesz odciągnąć nieco pokarmu, aby zmiękczyć otoczkę i ułatwić dziecku uchwycenie brodawki. 3. Ważne jest karmienie w pozycji spod pachy, która pomaga w opróżnieniu często przepełniających się bocznych partii piersi. 4. Po karmieniu połóż na obie piersi zimny kompres np. ze zmoczonych w zimnej wodzie pieluszek tetrowych. 5. Jeśli przystawiasz dziecko często, a piersi nadal są przepełnione warto, „dla uczucia ulgi”, odciągnąć nieco pokarmu.

Zastój pokarmu

Jeśli szybko nie opanujesz obrzęku piersi, to może dojść do zastoju pokarmu. Najczęstsze objawy: pierś w określonym miejscu jest twarda i bolesna, zastojowi towarzyszy gorszy wypływ mleka lub brak wypływu pokarmu z przepełnionych piersi.

Jak sobie poradzić? Sytuacja jest trudna, ale do opanowania! Ważna jest konsekwencja w działaniu i wsparcie najbliższej rodziny, ojca dziecka. 1. W sytuacji zastoju nie wolno przerywać karmienia! Karmienie trzeba zaczynać z piersi, w której jest zastój. Z tej piersi trzeba też karmić częściej. 2. Możesz stosować zalecenia pomocne w nawale lub obrzęku piersi. www .ANIT A.com

3. Ważny jest spokój i odpoczynek. Obowiązki domowe mogą poczekać! Spróbuj się zrelaksować. 4. Przed karmieniem warto wziąć relaksującą kąpiel lub ciepły, odprężający prysznic. 5. Dziecko powinno być przystawione do piersi tak, aby żuchwa dziecka była skierowana w stronę zastoju.

dobra–mama.pl

6. Pamiętaj o lekach przeciwbólowych.

18

CHUSTECZKI DO PIELĘGNACJI PIERSI Wzbogacone w proteiny pszenicy i mleka, pozwalają na utrzymanie naturalnej równowagi hydrolipidowej skóry. CHICCO, 11,90 zł/20 szt. www.chiccopolska.pl Więcej przeczytasz w miesięczniku ZAMÓW PRENUMERATĘ! str. 3


ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Bezpieczny sen dziecka, komfort dla rodziców

Mamo, zadbaj o swój spokój!

Wszystkie mamy wiedzą, jak ciężko wygospodarować chwilę wolnego czasu przy nowonarodzonym bobasie. Każde, nawet najmniejsze kwilenie powoduje zrywanie się zapracowanego rodzica. Na pomoc przychodzą elektroniczne nianie, które nie tylko rejestrują dźwięk, ale i obraz. Bezcenne chwile oraz poczucie spokoju i bezpieczeństwa jakie zyskuje rodzic są niezastąpione. Dbając o całkowite bezpieczeństwo maluszka warto zastanowić się też nad zakupem monitora oddechu. Urządzenie kontroluje sen dziecka i może uratować mu życie. Elektroniczna video niania LUVION Grand Elite

Luvion Grand Elite to najbardziej płaska video niania na świecie z dużym kolorowym ekranem 3,5”. Doskonała jakość dźwięku i obrazu. Zasiąg aż do 300 m. Umożliwia monitoring dziecka w całkowitych ciemnościach, 100% wolna od zakłóceń innych urządzeń w domu, 100% kodowanie przekazu. Do niani można podłączyć aż do 4 kamer i monitorować kilka miejsc jednocześnie. Można podłączyć ją także bezpośrednio do telewizora. Cena: 799 PLN Producent: LUVION Premium Babyproducts www.luvion.pl

Kieszonkowa niania dla mamy ITZBEEN

Urządzenie jest bardzo pomocne dla świeżo upieczonych rodziców, pozwala zapamiętać wszystkie podstawowe czynności pielęgnacyjne małego dziecka. Wyposażone jest w 4 liczniki czasu, które po jednym przyciśnięciu klawisza odliczają czas dla ciebie i pozostałych opiekunów. Kilka dodatkowych funkcji pomocnych w codziennej pielęgnacji np dyskretna nocna lampka oraz wygodny klip do paska. Dostępne kolory: niebieski, różowy, zielony. Cena: 129 PLN Producent: ITZBEEN - Coastal Innovation www.itzbeen.pl www.kieszonkowaniania.pl

SNUZA Trio 3w1 - mobilny system monitoringu dla niemowląt

100% mobilny system monitoringu dla niemowląt, który łączy funkcję monitora oddechu z elektroniczną nianią i monitorem video 3w1. W przypadku braku oddechu monitor pobudzi maluszka delikatnie wibracjami. W przypadku braku oddechu przez kolejne 5 sekund monitor podniesie głośny alarm. Dzięki elektronicznej niani z ekranem video możesz słyszeć i widzieć dziecko. Cena: 879 PLN Producent: SNUZA www.snuza.pl www.facebook/SnuzaPolska

Mobilny monitor oddechu SNUZA Halo

Przenośny monitor oddechu dla noworodków i niemowląt. Jedyny, który liczy i mierzy intensywność ruchów oddechowych dziecka. W przypadku braku ruchów oddechowych monitor delikatnie pobudzi maluszka wibracjami, jeśli przez kolejne 5 sekund nie zostanie wykryty oddech monitor podniesie głośny alarm. Zastosowanie od 0 do 12 miesiąca życia. Posiada specjalny wygodny zaczep, który umożliwia zapięcie do pieluszki lub ubranka. Cena: 389 PLN Producent: SNUZA www.snuza.pl www.facebook/SnuzaPolska

Elektroniczna video niania LUVION Prestige Touch

Luvion Prestige Touch to video niania z największym ekranem 7” i unikalną funkcją Quad Screen, do jednoczesnego monitorowania obrazu z 4 kamer. Doskonała jakość dźwięku i obrazu. Zasięg aż do 300 m. Posiada również monitoring dziecka w całkowitych ciemnościach, 100% wolna od zakłóceń innych urządzeń w domu, 100% kodowanie przekazu. Video niania posiada bardzo wygodny panel dotykowy. Cena: 999 PLN Producent: LUVION Premium Babyproducts www.luvion.pl

Mobilny monitor oddechu SNUZA Go

Liczy i mierzy intensywność ruchów oddechowych dziecka. W przypadku braku zarejestrowania ruchów, podniesie głośny alarm po 15, 18 lub 20 sekundach. Cena: 319 PLN Producent: SNUZA Bielizna ciążowa www.snuza.pl i dla mam www.facebook/ karmiących SnuzaPolska

www.carriwell.pl


Wstydliwyproblem nietrzymanie moczu po porodzie

Mam 25 lat. Rodziłam dwa razy, czuję się dobrze, nic mi nie dolega. A mocz Pani nie ucieka przy kaszlu i kichaniu? - pytam przerywając badanie. Widzę przecież obniżenie ścian pochwy. A… no tak, trochę - odpowiada mocno zawstydzona pacjentka. Witold Skręt Lekarz Ginekolog Położnik, instruktor NPR.

To nie tylko Twój problem! Typowy obrazek z praktyki ginekologa. Nietrzymanie wysiłkowe moczu, to problem społeczny o bardzo dużym zasięgu, dotyczy bowiem prawie 30% kobiet. Co trzecia kobieta musi stosować podpaski, czy pieluchy! Nasilenie tego problemu jest bardzo różne, od niewielkiego popuszczenia podczas kichania, które zdarza się sporadycznie i nie przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu, po ciągły wyciek moczu, z towarzyszącym przykrym zapachem, który wymaga noszenia pampersów i uniemożliwia normalne kontakty towarzyskie oraz pracę zawodową. Nic więc dziwnego, że kobiety niechętnie o tym rozmawiają, nawet ze swoim ginekologiem.

dobra–mama.pl

Skąd to się bierze? Jedną z głównych przyczyn jest uszkodzenie mięśni dna miednicy podczas porodu. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim dlatego, że nie dbamy o nasze mięśnie, a w szczególności o te, które zamykając jamę brzuszną od dołu, dźwigają cały ciężar trzewi – mięśnie „dna miednicy”. Bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę z ich obecności. Przy leniwym, siedzącym trybie życia ulegają one osłabieniu. Jeśli dojdzie do tego poród dużego dziecka, przebiegający zbyt szybko, dochodzi do znacznego ich uszkodzenia. Skutkuje to obniżeniem ścian pochwy i zmianą położenia pęcherza oraz cewki moczowej. Próbujemy tym uszkodzeniom zapobiegać szeroko stosując nacięcie krocza. Okazuje się jednak, na podstawie badań, że znacznie lepszym sposobem jest odpowiednie postępowanie podczas porodu (ochrona krocza i wolne rodzenie główki) z ćwiczeniami wzmacniającymi dno miednicy tuż po porodzie. Nacięcie krocza, któremu tak zaufaliśmy okazuje się mniej skuteczne niż jego ochrona połączona z rehabilitacją poporodową.

20

Ćwiczenia przede wszystkim Najprostszą formą regeneracji poporodowej mięśni są ich ćwiczenia. Zapewne niejedna z pań słyszała o napinaniu mięśni Kegla. Jednak tylko słyszała, albo stosowała przez

Więcej przeczytasz w miesięczniku ZAMÓW PRENUMERATĘ! str. 3

Leczenie operacyjne nietrzymania moczu przywraca właściwe stosunki anatomiczne, ale nie odbudowuje odruchu mikcji. Najlepsze efekty daje rehabilitacja, stosowana zarówno przed jak i po operacji.


ZWRÓĆ UWAGĘ NA PROFILAKTYKĘ I ĆWICZENIA

1

OKOŁO 30% KOBIET prawidłowo ćwiczy mięśnie dna miednicy. Dlatego skonstruowano stożki lub stymulatory. Stymulacja unerwienia dna miednicy może zadecydować o lepszych efektach leczenia i zmniejszyć bóle kręgosłupa. PRAWIDŁOWO PROWADZONA REHABILITACJA pozwala na redukcję zaburzeń trzymania lub oddawania moczu, a także ustąpienie stanów zapalnych dróg moczowych. ELEKTROSTYMULACJA w Polsce nie jest powszechnie stosowana, jednak umożliwia wzmacnianie mięśni, regenerację unerwienia, poprawę ukrwienia, łagodzenie bólu. JUŻ KILKANAŚCIE TYGODNI ćwiczeń wystarczy, aby ustąpiła część przykrych objawów. Poprawisz jakość twojego życia towarzyskiego, seksualnego. Będziesz zdrowa i wolna od obaw. ĆWICZ MIĘŚNIE KEGLA kilka razy w ciągu dnia. Początkowo wystarczą cztery sesje, gdzie skurcz trwa ok. 5 sekund. Wykonaj 4-5 powtórzeń w ramach jednej sesji. Z czasem zwiększ ilość powtórzeń.

2 3 4 5

kilka dni… A dla przywrócenia właściwej funkcji potrzebne są ćwiczenia trwające wiele miesięcy. Polegają one na napinaniu mięśni otaczających pochwę przez kilka sekund, powtarzanym kilkakrotnie w ciągu dnia. Na początek skurcz trwa ok. 5 sekund, a wystarczą cztery sesje po 4-5 skurczów dziennie. Później można trening zintensyfikować. Nie należy ćwiczyć przerywając strumień moczu - jak można przeczytać w wielu poradnikach, gdyż może to doprowadzić do poważnych zaburzeń mikcji.

Technologiczni pomocnicy W Polsce niezbyt powszechną metodą poprawy stanu dna miednicy jest elektrostymulacja, przy pomocy specjalnej elektrody dopochwowej i aparatu generującego prąd „TENS”. Zastosowana wcześnie po porodzie pozwala uzyskać znakomite efekty, szczególnie kiedy mięśnie są osłabione i nie można ich samodzielnie skurczyć. Podobny efekt uzyskujemy stosując ciężarki o kształcie stożka zakładane do pochwy, które kobieta nosi około 20 minut dziennie. Aby zapobiec ich wypadaniu mięśnie miednicy muszą pracować. Jeszcze innym rozwiązaniem dostępnym na naszym rynku jest przyrząd, który pozwala ocenić, czy ćwicząca prawidłowo wykonuje skurcz mięśni. Należy wiedzieć, że niewłaściwie wykonywane ćwiczenia mogą przynieść efekt niekorzystny.

Przy leniwym, siedzącym trybie życia mięśnie dna miednicy ulegają osłabieniu. Lepiej zapobiegać niż leczyć Nietrzymaniu moczu można zapobiegać. Niestety wiedza na ten temat, zarówno wśród lekarzy i położnych, jak i samych pacjentek jest bardzo uboga i dlatego rzadko się zdarza, żeby kobieta po porodzie otrzymała właściwe zalecenia dotyczące ćwiczeń mięśni dna miednicy. REKLAMA


Ewa Ceborska-Scheiterbauer Specjalista dietetyk, www.food-diet.pl

Laktacja to szczególny okres w życiu kobiety. Niestety czasem bagatelizowany i sztucznie skracany. Żywienie dziecka mlekiem matki to jednak olbrzymia korzyść zarówno dla młodej mamy, jak i jej maleństwa: skład mleka matki jest idealnie dopasowany do potrzeb dziecka, mleko naturalne zabezpiecza maluszka przez infekcjami i w dużej mierze chroni przed alergiami, związki odżywcze zawarte w mleku matki zapewniają prawidłowy rozwój układu nerwowego, co ma wpływ na rozwój intelektualny dziecka, karmienie piersią formuje żuchwę i zapobiega wadom zgryzu, karmienie naturalne pozwala kobiecie powrócić do sylwetki sprzed ciąży.

Produkty polecane

fide.PL

Produkty niepolecane

z pełnego ziarna, grube kasze, nieprzetworzone płatki śniadaniowe, mąka pełnoziarnista

Produkty zbożowe

białe pieczywo, słodzone mocno przetworzone płatki śniadaniowe, biała mąka, mączne produkty smażone

drób, ryby, chuda wołowina, pełnowartościowe wędliny, najlepiej pochodzenia ekologicznego

Mięsa

mięsa smażone, mielonki, parówki, hamburgery, konserwy mięsne, surowe mięso

jogurt, kefir, maślanka – najlepiej naturalne, twaróg, serek wiejski

Nabiał

mleko prosto od krowy, sery pleśniowe, topione

wszystkie warzywa z wyjątkiem wzdymających

Warzywa

warzywa wzdymające to m.in.: kapusta, brukselka, rośliny strączkowe, czosnek, cebula, por

wszystkie owoce z wyjątkiem alergizujących

Owoce

owoce silnie alergizujące: truskawki, poziomki, cytrusy, orzechy

oleje roślinne, masło

Tłuszcze

margaryny utwardzane, tłuszcze cukiernicze, smalec

woda, łagodne herbatki ziołowe (np. melisa, rumianek), kawa zbożowa

Napoje

mocna czarna herbata, kawa naturalna, alkohol, napoje sztucznie słodzone, napoje mocno słodzone, napoje gazowane, napoje energetyzujące, izotoniki

świeże owoce, ciasta drożdżowe (np. z owocami), budyń, kisiel

Słodycze

kruche herbatniki, batony, czekolada, tłuste kremy

suszone warzywa i owoce (najlepiej z upraw ekologicznych)

Przekąski

produkty fast food, chipsy, frytki, orzeszki, paluszki

dobra–mama.pl

Produkty polecane i niepolecane w żywieniu zdrowej kobiety w okresie laktacji, karmiącej zdrowe dziecko bez alergii i nietolerancji pokarmowych.

22

Więcej przeczytasz w miesięczniku ZAMÓW PRENUMERATĘ! str. 3

Syrop Prenalen Magnez Uzupełnia zwiększone zapotrzebowanie na magnez i witaminę B6 u kobiet w ciąży i matek karmiących. Dzięki olejkowi z wiesiołka dodaje blasku każdej mamie. Polski Lek, 15 zł www.polskilek.pl


Kochane Mamy, zanim wpadniecie w wir zakupów, mamy dla was niespodziankę w postaci kuponów rabatowych, które pozwolą zaoszczędzić nawet do 20% i dadzą wiele możliwości wyboru wspaniałych i praktycznych pomysłów.

Udane zakupy

Udane zakupy

miesięcznik inspirowany dzieckiem

z

miesięcznik inspirowany dzieckiem

z

www.dobra-mama.pl

www.dobra-mama.pl

-15 %

-10 %

Rabat 15% do wykorzystania na cały asortyment sklepu www.troll.sklep.meble.pl, na hasło: DOBRA MAMA. Kupon ważny: do 30.04.2013 r. www.lulubaby.pl

Rabat 10% na sesję ciążową, noworodkową lub dziecięcą na terenie woj. mazowieckiego Kupon ważny do 30.06.2013 r. www.photosfera.pl

-5 %

Udane zakupy

miesięcznik inspirowany dzieckiem

z

www.dobra-mama.pl

-10 %

Rabat 10% na zakup wszystkich produktów firmy Osmoza Care na hasło:„Naturalnie Razem z Dobrą Mamą” do zrealizowania w aptece internetowej FamJed www.aptekawaw.pl. Akcja trwa do 30.04.2013 r.

Udane zakupy

miesięcznik inspirowany dzieckiem

z

www.dobra-mama.pl

Dodatkowe 5% rabatu na meble. Nie dotyczy marki Timoore. Kupon ważny do 30.04.2013. Łączy się z innymi promocjami. Kod rabatowy: DOBRE MEBLE. www.muzpony.pl

Udane zakupy

Udane zakupy

miesięcznik inspirowany dzieckiem

z

www.dobra-mama.pl

miesięcznik inspirowany dzieckiem

z

1- 0 % -20zł Rabat 10% na wszystkie akcesoria Chicco w sklepach z artykułami dziecięcymi na terenie całego kraju. Lista sklepów na www.chiccopolska.pl

Rabat 20 zł w prezencie przy zakupach powyżej 200 zł do wykorzystania w salonach firmowych Happymum *rabat nie łączy się z innymi promocjami Kupon ważny do 30.04.2013 r.

www.dobra-mama.pl


Udane zakupy

Udane zakupy

miesięcznik inspirowany dzieckiem

z

miesięcznik inspirowany dzieckiem

z

-5 % -15 %

www.dobra-mama.pl

Rabat 5% na wszystkie artykuły na hasło: dobra mama 3. Kupon ważny do 31-12-2012 r. www.babydeco.pl

www.dobra-mama.pl

Rabat 15% do wykorzystania na cały asortyment sklepu www.BaggiDesign.pl na hasło: ABC Dobrej Mamy. Kupon ważny do 31.12.2013 r. www.BaggiDesign.pl

Udane zakupy

miesięcznik inspirowany dzieckiem

z

Udane zakupy

miesięcznik inspirowany dzieckiem

z

www.dobra-mama.pl

-10 %

Rabat 10% na wszystkie produkty firmy Branco. Kupon ważny do 30-06-2013 r. www.branco.pl

Udane zakupy

miesięcznik inspirowany dzieckiem

z

-5 %

www.dobra-mama.pl

Rabat 5% przy zakupie dowolnego monitora oddechu iBabyGuard w dobrych sklepach stacjonarnych z art. dziecięcymi oraz w sklepie internetowym. Kupon ważny do 30.04.2013 r. www.Agito.pl na hasło: DOBRAM

www.dobra-mama.pl

-10 % Rabat 10%* do wykorzystania wyłącznie w sklepie internetowym www.motherhood.pl po wprowadzeniu hasła: DMMHOOD20013. Kupon ważny do 31-12-2012 r. *Dotyczy wyłącznie produktów w cenach regularnych. Promocje nie łączą się.

Rabat

10 %

Udane zakupy

miesięcznik inspirowany dzieckiem

z

www.dobra-mama.pl

Rabat 10% na zakup dowolnych produktów w sklepie biustonoszedokarmienia.pl na hasło: DOBRA MAMA Kupon ważny do 30.04.2013 r. www.biustonoszedokarmienia.pl

Udane zakupy

Udane zakupy

miesięcznik inspirowany dzieckiem

miesięcznik inspirowany dzieckiem

z

z

www.dobra-mama.pl

-20% -50 zł

Rabat 20% przy zakupie mebelków Sponge Designe, na hasło: „Dobra mama”. Zobacz i przekonaj się sam www.mebelkizgabki.pl Oferta ważna do 30.04.2013 r.

50 zł rabatu na produkty WhyCry. Rabat ważny do 30.04.2013 r. www.sklep.why-cry.pl

www.dobra-mama.pl


dobra

mama www.dobra-mama.pl Twój pediatra

www.ziololek.pl

www.medela.pl

Twoja położna

Twoja przychodnia

www.paklanki.pl

Twoja niania WWW.NAJKA.PL

Wytnij i zachowaj

Ważne kontakty

Rodzina

www.BaggiDesign.pl

Szpital

Inne

Pogotowie

999/112 - kom.

Straż

998/112 - kom.

Policja

997/112 - kom.

www.farmina.pl REKLAMA


Pierwsza pomoc przy zadławieniu 1

4. Jeśli ucisk klatki piersiowej nie przynosi rezultatu, ułóż dziecko na plecach i wdmuchuj powietrze do ust. Czynność powtarzaj 5 razy. W przypadku kiedy nie udaje Ci się wtłoczyć powietrza zadzwoń po pogotowie i kontynuuj

3

2. Silnie, ale z wyczuciem, uderzaj otwartą dłonią w okolicę miedzyłopatkową, aż połknięty przedmiot wypadnie z dróg oddechowych dziecka.

ucisk i wdmuchiwanie.

2

4 3. W przypadku kiedy uderzanie w okolicę miedzyłopatkową nie przynosi efektu, a dziecko jest przytomne, odwróć je i ułóż na plecach na swoich kolanach, z głową opuszczoną w dół i wykonaj uciśnięcie klatki piersiowej. Uciskaj jego klatę piersiową dwoma palcami. Czynność powtórz 5 razy.

1. Połóż dziecko na swoim udzie w pozycji takiej, by jego główka zwisała poza

kolanem.

Pierwsza pomoc przy utracie przytomności 1. Ułóż dziecko na plecach, delikatnie odchyl głowę do tyłu przytrzymując czoło i unieś żuchwę dziecka.

3

2. Sprawdź, czy w jamie ustnej dziecka nie ma ciał obcych – połkniętego przedmiotu czy kawałków pożywienia. jeśli są, usuń je delikatnie.

1

3. Oceń czy oddech jest prawidłowy, zwróć uwagę czy klatka piersiowa się unosi. Posłuchaj oddechu

4

2 5. Rozchyl nieco usta dziecka i weź głęboki oddech.

4. Odegnij głowę i unieś nieco brodę

5

dziecka.

w okolicach nosa i ust.

6

7

Pamiętaj o numerach alarmowych W przypadku konieczności kontynuacji zabiegów resuscytacyjnych lub oceny stanu zdrowia dziecka, potrzeby diagnostyki i obserwacji szpitalnej wezwij pomoc medyczną.

8

10

9

112 999

8. Powtórz tę czynność 5 razy.

9. Ułóż 2 opuszki palców: wskazującego i środkowego pionowo na

mostku.

10. Wykonaj 30 ucisków następnie wykonaj 2 wdechy ratownicze, czyli oddychanie usta-usta

lub usta-nos. miesięcznik inspirowany dzieckiem

www.dobra-mama.pl

dobra–mama.pl

Wytnij i zachowaj

6. Obejmij szczelnie swoimi ustami nos i usta dziecka.

7. Wykonaj powolny wydech do ust dziecka przez 1-1,5 sekundy – do momentu kiedy zobaczysz, że klatka piersiowa się unosi.

27


i szczepień zalecanych na 2013 rok

SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE WZW B (I dawka), gruźlica

24 h

pneumokoki (II dawka), rota wirus (II dawka) pneumokoki (III dawka), meningokoki (II dawka), rota wirus (III dawka)

grypa WZW A, ospa wietrzna, kleszczowe zapalenie mózgu pneumokoki (dawka uzupełniająca), meningokoki (dawka przypominająca)

WZW B (II dawka), Hib (I dawka), błonica-tężec-krztusiec (3 w 1) (I dawka)

błonica-tężec-krztusiec (3 w 1) (II dawka), Hib (II dawka), polio (I dawka) lub szczepienia 5 w 1

błonica-tężec-krztusiec (3 w 1) (III dawka), Hib (III dawka), polio (II dawka) lub szczepienia 5 w 1 WZW B (III dawka) odra-świnka-różyczka (3 w 1) (I dawka)

błonica-tężec-krztusiec (3 w 1) (IV dawka), Hib (dawka uzupełniająca), polio (III dawka) lub szczepienia (5 w 1)

2. miesiąc

3.-4. miesiąc

5.-6. miesiąc

7. miesiąc

13.-14. miesiąc

16.-18. miesiąc

pneumokoki (I dawka), meningokoki (I dawka), rota wirus (I dawka)

brak

SZCZEPIENIA ZALECANE

Kalendarz szczepień obowiązkowych

WIEK

www.dobra-mama.pl

miesięcznik inspirowany dzieckiem

Wytnij i zachowaj

KALENDARZ SZCZEPIEŃ FARMINA


Pierwsza kąpiel Niedoświadczeni rodzice mogą czuć wielkie obawy przed wykonywaniem kąpieli. Dzięki znajomości kilku podstawowych zasad, każda mama i tata mają szansę stać się wysoce kompetentnymi specjalistami od kąpieli swojego dziecka.

MIEJSCE KĄPIELI Kąpiel powinna przebiegać etapowo (mycie, suszenie, pielęgnacja), a ustawienie wanienki i przewijaka powinno zapewniać sprawne i bezkolizyjne wykonywanie czynności. UWAGA NA PAZNOKCIE! Jeśli płytki paznokciowe na naszych palcach wystają poza opuszki, musimy liczyć się z tym, że istnieje możliwość zadrapania skóry noworodka. To samo dotyczy biżuterii - zegarka czy pierścionków.

Techniki kąpielowe Twarzyczkę dziecka delikatnie obmywamy nawilżonymi wacikami nie używając mydełka. Miskę lub wanienkę napełniamy niewielką ilością wody, do wysokości ok. 5 cm. Głowę dziecka opieramy na przegubie naszej ręki i palcami tej samej ręki obejmujemy maleństwo pod paszkę. Zanurzając malucha w wodzie, dla bezpieczeństwa, zawsze podtrzymujemy miednicę obejmując za bioderko.

Zabawa w kąpieli Dziecko spróbujmy stopniowo przyzwyczajać do kontaktu z wodą, zamaczając etapami poszczególne części ciałka. Delikatnie namydloną ręką lub myjką rozpoczynamy ruchami kolistymi masować głowę dziecka przechodząc w stronę fałdków skórnych w okolicy szyi, a następnie w kierunku klatki piersiowej omijając twarzyczkę maleństwa. Spłukujemy pianę z głowy za pomocą początkowo kilkunastu kropel wody. Pozostałe części ciałka obmywamy namydloną myjką i spłukujemy. Spokojny ruch wody zapewne stworzy lepszą atmosferę do zasypiania. Woda to relaks Ciepła woda dobrze wpływa na rozluźnienie mięśni. Kąpiel można wykorzystać jako doskonałe chwile na relaks dla naszego maleństwa. Mydląc skórę kolistymi ruchami pobudzamy ją do lepszego krążenia i wytchnienia od stałego dotyku z podłożem w długotrwałych pozycjach. Powtarzajmy koliste ruchy opuszkami palców bardzo spokojnie na ciele dziecka, w okolicach karku, na pleckach i piętkach. Dotknijmy każdy z pa-

jane

Materacyk Midi Myszka W całości wykonany z gąbki, dopasowany do dziecięcych wanienek. Pozwala bezpiecznie położyć niemowlę i swobodnie je kąpać. Odpowiednie wyprofilowanie gąbki sprawi, że malec nie będzie się zsuwał. Trzy wielkości w jakich produkowane są gąbki pozwalają dobrać je do wielkości dziecka. 11 zł, BADUM, www.badum.com.pl

luszków u rączek i nóżek. Takie rozluźnienie na pewno przyniesie naszemu maluchowi polepszenie komfortu w kąpieli. Po kąpieli Po osuszeniu skóry noworodka znajdźmy czas na masaż maleństwa. Najlepiej robić to podczas nawilżania oliwką. Delikatny masaż z pewnością pomoże rozluźnić ciałko małego domownika, pełnego nowych, nieznanych wrażeń i pomoże mu uwolnić poczucie zwiększonego bezpieczeństwa w tym, jeszcze nieznanym dla niego, świecie. Poobserwujmy przez chwilę dziecko, jaką pozycję przyjęło dla siebie najlepszą. Nasze dłonie niech otulą delikatnie każdą cześć ciałka naszego drogocennego skarbu. Ruchem głaskającym zapewniamy, że jesteśmy blisko. Szepczemy, mówimy, możemy cichutko nucić. Rozcieramy w dłoniach oliwkę i po uspokojeniu naszego oddechu przystępujemy do ćwiczeń relaksacyjnych.

Więcej przeczytasz w miesięczniku ZAMÓW PRENUMERATĘ! str. 3

dobra–mama.pl

Aleksandra Osińska  Położna i arteterapeutka, Założycielka Szkoły Rodzenia ABC Dobry Start w Prudniku, Członek Polskiego Towarzystwa Położnych

31


Sposób na

żółtaczkę

Tuż po porodzie mama z zachwytem ogląda swojego maluszka. Sprawdza, czy wszystko jest w porządku. Ale już w  drugiej dobie zaczyna się zastanawiać, czy jej dziecko ma, a  może będzie miało żółtaczkę. Czy nie trzeba będzie pozostać dłużej w szpitalu, żeby ją leczyć? Bożena Florczyk Pediatra Neonatolog Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny, Ordynator Oddziału Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka i OION Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Założycielka szkoły rodzenia Bona Familia. www.bonafamilia.ovh.org

czalnych norm. Następnie powoli obniża się. Ustępuje zazwyczaj do końca pierwszego miesiąca życia, chociaż u dzieci karmionych wyłącznie piersią może utrzymywać się do 3 miesięcy.

www.bEATAWOJTCZAK.pl

dobra–mama.pl

Główny sprawca Żółtaczka to żółte zabarwienie skóry, białkówek oczu, śluzówek jamy ustnej spowodowane nadmiarem we krwi i tkankach żółtego barwnika żółci - bilirubiny. W pierwszych dobach życia dochodzi do rozpadu dużej ilości krwinek czerwonych, których już tak dużo, w przeciwieństwie do płodu, noworodek nie potrzebuje. Uwalniana z krwinek czerwonych hemoglobina przetwarzana jest w bilirubinę, której nadmiar powoduje obserwowane żółte zabarwienie skóry i białkówek oczu. Dodatkowym czynnikiem odpowiedzialnym za narastanie poziomu bilirubiny jest mniej wydolny metabolizm wątroby noworodkowej i gorsza perystaltyka przewodu pokarmowego.

32

Fizjologiczna żółtaczka Występuje u około 75% noworodków. Pojawia się w drugiej dobie życia, a w kolejnych dobach (3-5), a więc już po wypisie do domu, nasila się nie przekraczając dopusz-

Więcej przeczytasz w miesięczniku ZAMÓW PRENUMERATĘ! str. 3

Żółtaczka dzieci karmionych piersią Trwa dłużej, lecz na ogół nie przekracza bezpiecznych poziomów bilirubiny. Może wymagać diagnostyki polegającej na wykluczeniu innych przyczyn żółtaczki noworodkowej. Z reguły nie wymaga przerwania karmienia piersią czy też karmienia pasteryzowanym pokarmem matki. Zazwyczaj po takim karmieniu noworodek oddaje duże ilości smółki. Tą drogą pozbywa się nadmiaru bilirubiny. W kolejnych dobach również warto dbać o karmienie przebiegające z dobrym przyrostem masy ciała i prawidłową ilością charakterystycznych, żółtych stolców.

Duże znaczenie w zapobieganiu nasilania się żółtaczki ma prawidłowe pierwsze karmienie pokarmem matki, czyli siarą, która ma działanie przeczyszczające. Domowe obowiązki Po wypisie noworodka do domu warto przyglądać się swojemu dziecku. Jeśli w ocenie rodziców żółtaczka nasila się, należy poprosić o pomoc położną lub lekarza rodzinnego, który ewentualnie zleci badania kontrolne i zdecyduje, jakie powinno być dalsze postępowanie.


REKLAMA

Żółtaczka patologiczna okresu noworodkowego Żółtaczka taka, przekraczająca dopuszczalne normy, może pojawiać się już w pierwszej dobie życia, wymaga diagnostyki i leczenia. Wówczas lekarz neonatolog szuka przyczyny żółtaczki. Dziecku pobierana jest krew, aby ustalić poziom bilirubiny, morfologię, grupę krwi dziecka, czynnik Rh, bezpośredni odczyn Coombsa, aktywność enzymów wątrobowych. Przy niezgodności w grupach krwi (np. matka z grupą krwi O, a dziecko z grupą krwi A lub B) dodatkowo sprawdzana jest obecność przeciwciał termostabilnych odpowiedzialnych za nadmierny rozpad krwinek czerwonych dziecka. Sprawdzane jest badanie ogólne moczu. Dlatego pobierane jest badanie bakteriologiczne krwi i moczu. Jeśli jest potrzeba poszerzenia diagnostyki, sprawdza się, czy dziecko nie ma infekcji cytomegalowirusowej, różyczki lub toksoplazmozy. Wykonywane jest badanie ultrasonograficzne narządów jamy brzusznej i mózgu.

Częstą przyczyną żółtaczki patologicznej są różnego typu infekcje okresu noworodkowego.

Dzieci po przebytej żółtaczce patologicznej powinny być obserwowane w Poradni Neonatologicznej funkcjonującej przy oddziałach noworodkowych posiadających patologię noworodka.

protector

Długość i sposób leczenia Parametry te ustala lekarz neonatolog, analizując przyczynę żółtaczki, stan zdrowia noworodka, towarzyszące czynniki ryzyka (np. wcześniactwo, przebyte niedotlenienie okołoporodowe, zaburzenia metaboliczne, Zespół Downa, obecność sferocytozy, posocznicy czy zakażenia układu moczowego).

ADAC

FIX

Sposób na żółtaczkę Najczęstszym sposobem opanowania żółtaczki jest fototerapia, czyli leczenie światłem. Noworodek może być naświetlany specjalną lampą, która jest ustawiana nad rozebranym dzieckiem ułożonym w inkubatorze lub pod promiennikiem ciepła. Oczy osłania się okularami. Drugim sposobem jest układanie dziecka na specjalnych, świecących kocykach – łóżeczkach. Przy takim sposobie fototerapii nie ma potrzeby osłony oczu. Przy szybko narastającym poziomie bilirubiny przekraczającym normy bezpieczeństwa stanu zdrowia dziecka może być wskazanie do wykonania tzw. transfuzji wymiennej krwi. Taki zabieg wykonuje się najczęściej drogą naczyń pępowinowych. W ostatnich latach wykonuje się go coraz rzadziej, dzięki efektywnej fototerapii i profilaktyce choroby hemolitycznej w zakresie czynnika Rh prowadzonej podczas ciąży polegającej na podaży globuliny anty-D u kobiet Rh ujemnych.

www.casualplay.pl e-mail: info@miko.poznan.pl

61 842 29 74


Szkoła PRZEWIJANIA Jedną z podstawowych czynności wykonywanych wiele razy w ciągu doby jest przewijanie noworodka. W pierwszych dniach wszystko leci z rąk, boisz się dotknąć swojego maluszka, aby nie zrobić mu krzywdy. Z czasem nabierzesz wprawy, a my ci w tym pomożemy. Dr n. med. Katarzyna Siewierska–Wasilewska Bezpłatna Szkoła Rodzenia Centrum Dydaktycznego IPS, www.szkolarodzenia.ips.pl www.edytawolek.blogspot.com

dobra–mama.pl

Miejsce odpowiednie Aby czynność ta przebiegała sprawnie, proponuję stworzyć kącik do przewijania. Najlepiej nadaje się materacyk umieszczony na stelażu lub położony na szafce na wysokości dopasowanej do wzrostu mamy. W zasięgu ręki powinny być pieluchy, śpiochy, przybory toaletowe (miseczka z wodą i waciki lub chusteczki nasączone płynem albo oliwką, alkohol do przemywania pępka, pałeczki bawełniane do czyszczenia uszu dla dorosłych, kremy ochronne, oliwka bądź talk).

34

Pieluchy, pieluszki… Do przewijania możemy stosować pieluchy jednorazowe, tetrowe lub flanelowe. Większość matek stosuje pieluszki jednorazowe, sprawdzające się podczas spacerów lub snu. Dla najmłodszych pociech, posiadających jeszcze kikut pępowinowy, dostępne są na rynku pieluszki posiadające półokrągłe wycięcie w pasie. Pieluszka jednorazowa przypomina majteczki dopasowane rozmiarem do wielkości dziecka. Pieluszki mają warstwę środkową, pochłaniającą wilgoć i zewnętrzną nieprzepuszczalną. Po bokach Więcej przeczytasz w miesięczniku ZAMÓW PRENUMERATĘ! str. 3

posiadają rzepy do zapinania. Wykonane są z materiałów przyjaznych dla skóry dziecka. Tetrowa alternatywa Pieluszki z materiału stosowane są najczęściej wtedy, gdy dziecko jest uczulone na pieluchy jednorazowe, albo ze względów ekologicznych. Tetrowe są miękkie i szybko schną. Szczególnie nadają się dla noworodków i niemowląt. Flanelowe mogą wchłaniać więcej wilgoci. Stosuje się je u starszych dzieci, głównie podczas snu. Często służą np. jako podkład do położenia na przewijak. Wówczas skóra dziecka zawsze ma kontakt z własnym środowiskiem. Eko-maluch Na naszym rynku dostępne są eko-pieluchy, które cechuje możliwość wielokrotnego wykorzystania oraz łatwość i wygoda w użyciu. Można je podzielić na trzy kategorie. Pieluszka z kieszenią składa się z dwóch warstw, wewnętrznej z mikropolaru, który odprowadza wilgoć do


REKLAMA

wkładki oraz zewnętrznej z oddychającego poliesteru, który chroni ubranko przed zamoczeniem. Pomiędzy warstwy, do kieszonki, wsuwamy wkładkę chłonną: z mikrowłókna, bawełny, bambusa czy konopi. Zaletą jest bardzo szybki czas schnięcia (oddzielnie suszymy pieluszkę i wkładkę), możliwość stosowania różnych wkładek i tym samym regulacji chłonności oraz łatwość zastosowania. Druga kategoria to pieluszki formowane, wykonane z bawełny, bambusa, konopi, mikrowłókna i innych mieszanek. Na pieluszkę należy założyć otulacz, który ochroni ubranko przed zamoczeniem. Trzecia kategoria to pieluszki składane, wielowarstwowe, z naturalnych tkanin (tetra, flanela, frotte), które pozwalają skórze oddychać. Czas na przewijanie Chłopca i dziewczynkę należy przewijać w różny sposób. Nie podnoś dziecka za nóżki, wsuń dłoń pod pupę i lekko unieś do góry. Zmieniając pieluchę nie zdejmuj jej od razu, w tym momencie dzieci często zaczynają siusiać. Rozwiń pieluchę, rozchyl nóżki dziecka. Czystym rogiem lub chusteczką wytrzyj pupę. Jeśli musisz oczyścić ją z resztek kału, uchwyć malca za uda i delikatnie przygnij je do brzuszka. Kładąc dziecko na boku oczyść zabrudzone okolice pleców i kości ogonowej. Kolejną chusteczką umyj pośladki i pachwiny dziecka wycierając od przodu do tyłu. Robiąc to odwrotnie możesz wywołać zakażenie układu moczowego. U chłopców zwróć uwagę na

NIEZAWODNA LINOMAG® maść Skuteczna walka z odparzeniami u twojego maluszka. 8 zł, Ziołolek, www.ziololek.pl

okolice wokół worka mosznowego i pod penisem. W tych miejscach gromadzą się zanieczyszczenia. Nie ściągaj napletka, delikatnie odsłoń ujście cewki moczowej i przemyj wilgotną chusteczką. U dziewczynek nie oczyszczaj warg sromowych, a jeśli się tam coś dostało, to jedynie usuń delikatnie resztki. Oczyszczoną pupę dziecka należy osuszyć. Pośladki, pachwiny i fałdy skóry posmaruj kremem ochronnym lub oliwką. Plecy i brzuszek możesz posypać talkiem. Lewą ręką unieś pupę dziecka, prawą podłóż pieluszkę. Górna część pieluszki powinna być powyżej pępka. Między nóżkami podnieś do góry przednią część pieluszki, upewnij się, że jest dobrze rozłożona i zapnij samoprzylepnymi plastrami. Pamiętaj, aby taśmy samoprzylepne nie przykleiły się do skóry niemowlęcia. Pieluszka nie powinna być zbyt luźna, ani zbyt obcisła.


Dolegliwości małego

B RZ US Z K A Pojawieniu się na świecie dziecka towarzyszy nie tylko ogromna radość, ale i wiele obaw o zdrowie najmłodszego członka rodziny. W  pierwszych miesiącach szczególnie niepokojące i nieprzyjemne mogą okazać się dolegliwości związane z  układem pokarmowym maluszka. Warto poznać podstawowe objawy i  sposoby ich łagodzenia, by móc odpowiednio reagować na pojawiające się problemy. Monika Kołodziejczyk–Majewska Specjalista Chorób Dziecięcych, pediatra współpracujący z Centrum Medycznym Puławska (CMP), www.cmp.med.pl

lki

dobra–mama.pl

Nie ma leczenia przyczynowego ko jednak niemowlęcej, pocieszający jest z wra fakt, iż dolegliwości ustępują cka. z wiekiem dzie

36

Kolka niemowlęca Zespół objawów wynika z dolegliwości przewodu pokarmowego. Najczęściej dotyczy niemowląt do 4. miesiąca życia. Typowym objawem jest niepokój i płacz, napinanie brzuszka, podkurczanie nóżek. Przyczyną jest niedojrzałość przewodu pokarmowego, enzymów trawiennych, brak fizjologicznej flory bakteryjnej i nieskoordynowana perystaltyka jelit. W niektórych przypadkach podejrzewa www.iwonabaldyga.pl się nietolerancję białek mleka krowiego lub dolegliwości wynikające z refluksu żołądkowo–przełykowego. Można stosować preparaty z dodatkiem koperku np. Plantex lub Ulewanie leki zmniejszające wytwarzanie soków w jelitach, jak Mimowolne zwracanie niewielkich ilości mleka towarzyEspumisan, Esputicon. W cięższych przypadkach można szące zwracaniu połkniętego powietrza („odbijaniu”). zastosować dietę bezmleczną u mamy karmiącej lub Ulewanie o większej objętości bywa objawem refluksu preparaty hydrolizatów białek żołądkowo–przełykowego (czyli cofaniu się mleka krowiego u dzieci treści pokarmowej z żołądka do przełyku). karmionych sztucznie. Zazwyczaj nie wymaga postępowania leczmoże być Powodem jmo niczego. Pomocne może być zagęszczanie zbyt duża ilość pokarmu przy

ulewań

wanego przez maluszka.

Więcej przeczytasz w miesięczniku ZAMÓW PRENUMERATĘ! str. 3


REKLAMA

pokarmu u dzieci karmionych sztucznie, bezpośrednio do butelki, u dzieci karmionych piersią przez podanie zagęstnika pokarmu z wodą przed karmieniem. Preparatem dostępnym bez recepty jest Nutriton. Należy układać maluszka do spania nieco wyżej, aby zapobiegać cofaniu się spożytego pokarmu. Możemy podłożyć podkładki pod nóżki łóżeczka. W przypadku obfitych i częstych ulewań należy skonsultować się z lekarzem pediatrą i sprawdzać przybieranie masy ciała.

agają Wymioty każdorazowo wym szczególnie

konsultacji z lekarzem pediatrą, u małych dzieci i niemowląt.

Wymioty Dynamiczne wydalanie zawartości żołądka, którego przyczyną mogą być zakażenia przewodu pokarmowego, ostre stany chirurgiczne, refluks. Należy pamiętać o bezpiecznym ułożeniu dziecka na boku lub w pozycji pionowej, aby uniknąć zachłyśnięcia. Zaparcia U niemowlęcia karmionego piersią wypróżnienie może być po każdym karmieniu, ale także 1 raz na 5-6 dni. Częstsze zaparcia dotyczą niemowląt sztucznie karmionych. Pomocniczo stosuje się herbatki koperkowe, probiotyki a u dzieci karmionych sztucznie po 4. m–cu życia lepiej wprowadzać soczki i owoce. Decyzję co do postępowania podejmuje lekarz. Biegunki Częstsze niż dotychczas, luźne lub wodniste stolce. W przypadku podejrzenia zakaźnego charakteru biegunki (wirusowej lub bakteryjnej) leczenie jest objawowe. Dbamy o nawodnienie dziecka, nie odstawiamy od piersi. Dzieci karmione sztucznym mlekiem nawadniamy specjalnymi płynami, które można kupić w aptece bez recepty, np. Orsalit, ORS-200, Hydronea. Podajemy preparaty probiotyczne. Ostra biegune moż wląt emo ka zazwyczaj u ni oleniet lub gią aler a ogranicza się być spowodowan e moż e toci w is ale , ową samoistnie do rancją pokarm kcji infe się ącej ynaj zacz szyć 10 dni. towarzy

Biegunka

przewodu pokarmowego lub zakażeniom układu moczowego.


Skóra malucha z problemami Już od momentu narodzin rodzice muszą radzić sobie z problemami skórnymi swoich pociech. Zamiast wpadać w  panikę, warto sprawdzić, które dolegliwości są naturalne, a które wymagają konsultacji medycznej.

Monika Kołodziejczyk–Majewska Specjalista Chorób Dziecięcych, pediatra współpracujący z Centrum Medycznym Puławska (CMP).

Aby uniknąć zmian skórnych, do prania warto używać płatków mydlanych lub proszków dla alergików. Bezpieczniej jest wybierać ubranka niezawierajace kolorowych barwników. Pomocne bywa też zastosowanie diety hipoalergicznej, bezmlecznej u mamy karmiącej piersią lub podawanie dziecku specjalnych mieszanek – hydrolizatów mleka krowiego przepisanych przez pediatrę.

Leczenia Wymagają

2. Wyprysk atopowy – choroba skóry, która wymaga konsultacji pediatryczno – dermatologicznej. Objawy to zmiany rumieniowo – łuszczące pojawiające się początkowo na twarzy, tułowiu, a wraz ze wzrostem dziecka pojawiające się na zgięciach łokciowych, nadgarstkowych, podkolanowych, którym towarzyszy uporczywy świąd. Przyczyna wyprysku nie jest do końca znana. Ta choroba skórna ma predyspozycje genetyczne, duże znaczenie może mieć również alergia pokarmowa. Najważniejszym postępowaniem w leczeniu wyprysku atopowego jest codzienna pielęgnacja skóry odpowiednio do tego przeznaczonymi emolientami (kosmetykami zawierającym ciekłą parafinę) oraz codzienna kąpiel i smarowanie tuż po osuszeniu skóry.

dobra–mama.pl

3. Łojotokowe zapalenie skóry niemowląt – najczęściej dotyczy owłosionej skóry głowy. Jest to tzw. „ciemieniucha”. Zapalenie to może także lokalizować się na twarzy, w okolicy zausznej i fałdów skórnych. W odróżnieniu od zmian atopowych nie swędzi. W łagodnych przypadkach wystarczy złuszczanie przy użyciu emolientów, odsuwanie gazikiem „pod włos” mas łojotokowych. Bardzo nasilone zmiany łojotokowe wymagają konsultacji dermatologa i mogą świadczyć o predyspozycjach do alergii.

38

4. Pieluszkowe zapalenie skóry – związane jest z drażniącym działaniem moczu lub stolca, szczególnie w  okresach letnich, gdy skóra przykryta pieluszką gorzej oddycha. Pojawiają się wtedy rumieniowe wykwity w okolicy pośladków, krocza, którym często towarzyszą nadkażenia grzybicze. W ciągu dnia możemy stosować maści osuszające, a na noc posmarować 1% Gencjaną na wodzie. W  cięższych przypadkach pomogą leki i maści przeciwgrzybicze przepisane przez lekarza.

Więcej przeczytasz w miesięczniku ZAMÓW PRENUMERATĘ! str. 3

DERMASILK

1. Pleśniawica jamy ustnej – jest bardzo powszechna w 1. miesiącu życia. Pojawia się w postaci białych nalotów na śliniawkach języka, policzków, które można leczyć samodzielnie preparatem dostępnym bez recepty. W przypadku bardzo masywnych zmian należy stosować leki zalecone przez lekarza.

W przypadku pieluszkowego zapalenia skóry należy unikać stosowania perfumowanych chusteczek, każdorazowo myć okolice krocza pod wodą bieżącą z dodatkiem emolientów oraz często wietrzyć skórę chorobowo zmienioną.

Leczenia Nie Wymagają 1. Kapilarne naczyniaki – pojawiają się w postaci różowych plamek na powiekach, na środku czoła i na karku u podstawy czaszki. Są one spowodowane poszerzeniem włosowatych naczyń skórnych. 2. Prasówki (milia) – czyli białe kropki i grudki występujące na nosku oraz na policzkach powstające w wyniku zastoju łoju i keratyny w mieszkach gruczołów skórnych. 3. Trądzik noworodkowy – czyli zmiany grudkowo – krostne, często na rumieniowym podłożu, przypominające trądzik u młodzieży. Przyczyną ich powstawania są zmiany hormonalne po porodzie. Wykwity te ustępują wraz z wiekiem dziecka w ciągu pierwszych 2 miesięcy. Wymagają okresowej pielęgnacji najlepiej maściami osuszającymi wykwity (np. Dermopanten, Sudocrem, Linomag i inne). 4. Błękitne plamy mongoidalne – są to zmiany skórne przybierające kolor niebiesko–siny. Pojawiają się w  okolicy krzyżowo–pośladkowej. Bledną samoistnie w okresie pierwszych lat życia dziecka. Są pozostałością po przodkach z Azji.


Zapalenia ucho, oko, pępek

Wszystkie procesy chorobowe, jakie najczęściej charakteryzują okres niemowlęctwa przy jeszcze chwiejnej przemianie materii, niedojrzałości układów i sporym zapotrzebowaniu na płyny, a przede wszystkim niedostatecznym systemie ochronnym, zawsze należy traktować poważnie. Aleksandra Osińska Położna i arteterapeutka, założycielka Szkoły Rodzenia ABC DOBRY Start w Prudniku. Członek Polskiego Towarzystwa Położnych, www.szkolarodzeniaprudnik.pl

OKO

UCHO

Zapaleniu ucha towarzyszy ból. Dziecko ociera bolącą częścią główki o podłoże, szuka ciepła. Lekarz decyduje czy doszło do infekcji. Lżejsze postaci szybko ustąpią przy odpowiednim leczeniu. Zwracamy uwagę na podwyższoną temperaturę i zaburzenia żołądkowo-jelitowe. W trakcie i po karmieniu nie układamy dziecka w pozycjach poziomych, aby nie doszło do zarzucania treści pokarmowej lub śluzu z jamy nosowo-gardłowej do trąbki słuchowej.

PĘPEK

W dwa, trzy dni po porodzie kikut pępowinowy ulega wyschnięciu, a po kolejnych 8-10 odpada. Jeśli rana źle się goi, wilgotnieje lub przybiera barwę brunatną z towarzyszącym brzydkim zapachem, obficie gromadzi się wydzielina ropna możemy podejrzewać, że rozpoczął się proces zapalny. Leczenie z zastosowaniem antybiotykoterapii i przemywaniem rany.

Zapalenie spojówek często występuje tuż po urodzeniu dziecka. Charakterystyczne jest zaczerwienienie i obrzęk, czy śluzoworopna wydzielina z worka spojówkowego. Wymaga to zgłoszenia lekarzowi lub położnej. Przemywamy oczka wacikami nasączonymi solą fizjologiczną, albo słabym naparem rumianku. Zapalenie spojówek, zatykanie się kanalików łzowych i ich niedrożność mogą wymagać konsultacji z okulistą.

Działania zapobiegające

dobra–mama.pl

40

Unikanie kontaktu z zakażeniami bakteryjnymi i wirusowymi. Unikanie zanieczyszczonego środowiska i dużych skupisk ludzkich. Dbanie o podstawowe zasady higieny. Właściwe żywienie z uwzględnieniem karmienia naturalnego. Prawidłowa pielęgnacja. Kontrola rozwoju fizycznego dziecka.

Więcej przeczytasz w miesięczniku ZAMÓW PRENUMERATĘ! str. 3

www.rachwalska.com


Higiena noska Pielęgnacja noska to ważny element higieny noworodka i niemowlęcia. Bobas przez pierwsze miesiące życia potrafi oddychać tylko przez nos (nie potrafi przez usta). Dlatego jego nosek musi być drożny. Zapchany utrudnia dziecku oddychanie, ssanie oraz sen. Drożny nosek naturalnie zabezpiecza organizm maluszka przed zanieczyszczeniami z powietrza. Ponadto nosek niemowlaka nawilża wdychane przez niego powietrze i je ogrzewa.

Dorota Dąbek Położna

Ważna atmosfera Ważne jest też, aby pokój, w którym przebywa dziecko był odpowiednio nawilżony - zwłaszcza w okresie grzewczym (wilgotność optymalna to ok. 50%), a temperatura w nim nie była zbyt wysoka (19-21oC). Pokój dziecka należy wietrzyć oraz nawilżać powietrze używając nawilżaczy lub mokrych ręczników. Nie dopuścić do przesuszenia Śluzówka noska małego dziecka jest bardzo delikatna i cienka oraz podatna na wysychanie i podrażnienia. Przesuszona śluzówka nosa jest podatna na infekcje bakteryjne i wirusowe, co może doprowadzić do jej obrzęku lub nadmiernej wydzieliny - kataru. Do podrażnienia lub wysuszenia śluzówki noska dochodzi najczęściej z powodu zbyt suchego powietrza oraz zbyt wysokiej temperatury otoczenia. Wskutek suchego powietrza zalegająca w nosku wydzielina staje się wysuszona, twarda. Często wtedy pojawia się sapka, która raczej nie powinna niepokoić rodziców.

dobra–mama.pl

Pomoc z apteki W aptekach można kupić preparaty do nawilżania i codziennej higieny nosa przeznaczone specjalnie dla niemowląt i małych dzieci. Charakteryzują się one delikatną aplikacją i łagodną dawką. Najczęściej zalecane to

42

www.rachwalska.com

0,9% chlorek sodu (sól fizjologiczna) w ampułkach lub roztwór wody morskiej najlepiej w kroplach lub w aerozolu. Środki te nie zawierają konserwantów i nie powodują podrażnienia błony śluzowej nosa. Ich działanie polega na wspomaganiu mechanizmów obronnych śluzówki, ułatwianiu oczyszczania jam nosa z drobnoustrojów. Sole morskie z miedzią posiadają właściwości bakteriobójcze, a z manganem - przeciwalergiczne. Ponadto nie powodują podrażnień, a także mogą być stosowane długotrwale.

Przy katarze nosek należy oczyszczać często, aby wydzielina nie spływała do gardła i ucha, ponieważ infekcja może się rozszerzyć i wywołać zapalenie ucha. Więcej przeczytasz w miesięczniku ZAMÓW PRENUMERATĘ! str. 3


REKLAMA

CO podrażnia śluzówkę nosa? suche powietrze klimatyzacja ogrzewanie wysoka temperatura kurz domowy roztocza

Nawilżanie W okresie jesienno - zimowym śluzówki noska nawilżamy i oczyszczamy kilka razy w ciągu dnia, szczególnie przed i po karmieniu oraz przed snem. Do każdego otworu nosowego podajemy 1-2 krople soli fizjologicznej lub roztworu wody morskiej. Dobrze jest położyć niemowlaka na boku lub na brzuszku i odczekać około minuty, aby zaschnięta wydzielina uległa rozmiękczeniu. Zanieczyszczenia z noska powinny wypłynąć same i można je wtedy usunąć gazikiem czy chusteczką higieniczną.

Lampki dziecięcych marzeń Komfort Super Nomade lampka wielofunkcyjna

Zabawa Tęczowy przyjaciel z Sawanny

Nosek można wycierać, ale tylko z zewnątrz. Do higieny noska nie wolno używać wacików i patyczków higienicznych! Odsysanie Nosek należy odessać wtedy, jeśli zalega w nim wydzielina lub pojawi się katar, ponieważ maluszek sam nie umie go wydmuchiwać. Przy katarze nosek należy oczyszczać często, aby spływająca wydzielina nie spływała do gardła i ucha, ponieważ infekcja może się rozszerzyć i wywołać zapalenie ucha. Do odsysania najlepiej sprawdza się aspirator, ponieważ jest bezpieczniejszy niż gruszka. Wystarczy włożyć końcówkę aspiratora płytko w dziurki noska, a on skutecznie i głęboko usunie zalegającą wydzielinę. Można użyć również gruszki, ale tylko takiej z szeroką końcówką. Odsysanie gruszką jest mniej delikatne i może uszkodzić naczynia włosowate śluzówki nosa. Aspirator i gruszę można nabyć w aptece. Po każdorazowym użyciu gruszki lub aspiratora należy urządzenie rozebrać, dokładnie umyć i osuszyć. Jeśli aspirator ma filtry jednorazowe, należy je wymienić po każdym użyciu. Wygodnym rozwiązaniem jest aspirator, który nie wymaga zakupu dodatkowych jednorazowych filtrów. Ważne jest też, aby aspirator nie miał zbyt skomplikowanej budowy, żeby łatwo wyczyścić wszystkie jego elementy. Jeśli odsysana wydzielina jest żółta lub zielonkawa (sygnał nadkażenia bakteryjnego), albo wystąpi gorączka, koniecznie malucha skonsultuj z lekarzem! Nosek można wycierać, ale tylko z zewnątrz. Do higieny noska nie wolno używać wacików i patyczków higienicznych!

Sen Projektor gwiazdek Music Star z melodyjką

zobacz na www.pabobo.pl Poznaj też inne marki:

zobacz na www.mablo.pl


APTECZKA malucha

Każda mama chciałaby, by jej dziecko omijały wszelkie infekcje i choroby. Rzeczywistość jest jednak inna i może się zdarzyć, że maluch zachoruje. Warto wtedy mieć pod ręką podstawowe farmaceutyki i suplementy, które mogą okazać się pomocne w przypadku infekcji.

1 ORSALIT® Stosuje się podczas biegunki, wymiotów i sytuacji, w których może występować ryzyko odwodnienia. Może być stosowany u niemowląt, dzieci i osób dorosłych. Niemowlętom poniżej 6 miesiąca życia zaleca się podawać Orsalit® bez dodatków smakowych. Dostępny w aptekach, bez recepty.

dobra–mama.pl

14 zł, IBSS BIOMED, www.orsalit.pl

44

3 2 Paracetamol Farmina 50 mg Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy stosowany u noworodków polecany przez Światową Organizację Zdrowia – WHO. Forma czopka umożliwia podanie leku nawet gdy dziecko wymiotuje, ulewa czy podczas snu, gdy gorączka jest wysoka. Czopki dostępne w dawce w 50 mg, idealne dla najmłodszych. 5,50 zł, Farmina, www.farmina.pl

4 5

Lizaki z witaminami Vitapiraci

Osmoza Clic&Go Zestaw Pierwszej Pomocy

Suplement diety o smaku owocowym uzupełnia dietę dzieci powyżej 3 roku życia i zapewnia utrzymanie prawidłowego metabolizmu energii w organizmie. Zalecane spożycie: 1 lizak dziennie. Zawierają kwas foliowy, kwas pantotenowy, witaminy K, D, C, B oraz biotynę i niacynę.

Do zastosowania zawsze i wszędzie, w każdej sytuacji. Składa się z trzech elementów. Odkażającego roztworu na bazie chlorheksydyny, który dezynfekuje rany. Eozyna 2% oczyszcza i wysusza uszkodzenia skóry a plastry opatrunkowe chronią.

Zalecany do pielęgnacji skóry dzieci i niemowląt od pierwszych dni życia. Krem w swoim składzie nie zawiera wody, doskonale chroni skórę maluszka podczas zimowych spacerów. Może być stosowany u noworodków przedwcześnie urodzonych. Wyrób posiada pozytywną opinię IMiDz.

29 zł, OsmozaCare, www.osmozacare.pl

13 zł/50 ml, P.F. Ziołolek, www.ziololek.pl

ok. 1 zł/szt., Infarmacja, www.infarmacja.pl

AQUASTOP® krem dla noworodków

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.

Więcej przeczytasz w miesięczniku ZAMÓW PRENUMERATĘ! str. 3


mebli przed dzieckiem wbrew pozorom nie jest JAK CHRONIĆ DZIECKO? Zabezpieczenie trudne. Szybki montaż ułatwia zadanie i daje gwarancję skuteczności.

PATRULL blokada szuflady/szafki, czarny. Haczyk to prosty sposób, aby dziecko nie mogło dosięgnąć do nieodpowiedniej zawartości w szufladach i szafkach. Cena: IKEA FAMILY - 7,99 zł/5 szt. cena regularna - 9,99 zł/5 szt. Producent: Ikea www.ikea.pl

Blokada drzwi

PATRULL

Chroni przed przytrzaśnięciem palców dziecka. Zamocowana na górnej krawędzi, tuż przy zawiasach utrzymuje drzwi stale otwarte.

blokada drzwi, biały. Ogranicznik utrzymuje drzwiczki otwarte - szybki i prosty sposób na zabezpieczenie dziecka przed przytrzaśnięciem palców drzwiczkami.

Cena: IKEA FAMILY - 15,99 zł/2 szt. cena regularna - 19,99 zł/2 szt., Producent: Ikea www.ikea.pl

Cena: 5 zł, Producent: BabyOno www.babyono.pl

Od momentu, gdy dziecko zaczyna raczkować, a potem chodzić, musimy mieć je nieustannie na oku. Warto skorzystać wtedy z różnorodnych udogodnień, które pozwolą przetrwać krytyczny czas, a  pociechom umożliwią bezpieczne poznawanie najbliższego otoczenia.

Zabezpieczenia Zabezpieczają szafki przed otwarciem. Zakładane bezpośrednio na drzwiczki szafki, dzięki temu rodzaj uchwytów nie ma wpływu na montaż. Cena: 7,65 zł, Producent: Canpol Babies www.canpolbabies.com

Bezpieczny

DOM

4.

2.

1. 3. 1 PATRULL zaślepka do gniazdka, biały. Zatyczki zabezpieczające zmniejszają ryzyko wetknięcia przez dziecko palców lub przedmiotów do gniazdka. Zatyczki można stosować w gniazdkach z uziemieniem i bez uziemienia. Ikea, IKEA FAMILY - 7,99 zł/12 szt., cena regularna - 9,99 zł/12 szt. www.ikea.pl 2. Blokada szafek 2szt. Blokuje otwarcie szafki, posiada płynną regulację umożliwiającą zastosowanie do różnych typów szafek. BabyOno, 9 zł, www.babyono.pl 3 Osłony narożników, ochronią dziecko przed uszkodzeniami głowy i ciała, wyposażone w taśmę samoprzylepną. Canpol babies, 26,60 zł, www.canpolbabies.com 4. Bramka ochronna Baby Dan Alugate. Montowana rozporowo (nie wymaga wiercenia), wyposażona w 2 wskaźniki poprawnego montażu, 4-stopniowy mechanizm zabezpieczający przed otwarciem przez dziecko, wyprodukowana w Danii. Baby Dan, 349 zł, www.scandinavianbaby.pl

www.mebelkizgabki.pl

Więcej przeczytasz w miesięczniku ZAMÓW PRENUMERATĘ! str. 3

dobra–mama.pl

REKLAMA

45


www.katarzynapiwecka.pl

Kiedy idą

ząbki

Wraz z narodzinami dziecka rozpoczyna się pielęgnacja jamy ustnej, która stanowi nierozerwalną część pielęgnacji ciała noworodka. Od początku mama powinna zaglądać do buzi maluszka i wyczuwać za pomocą palca wyrostek zębodołowy. Dzięki temu rodzice mogą zobaczyć i wyczuć wszelkie zmiany w jamie ustnej i w ten sposób staną się „ekspertami”, a dziecko przyzwyczai się do codziennej higieny.

Bernadetta Wiercioch-Klin  Specjalista stomatologii dziecięcej, konsultant wojewódzki w dziedzinie stomatologii dziecięcej dla województwa podkarpackiego współpracująca ze Szpitalem Specjalistycznym PRO-FAMILIA w Rzeszowie, www.pro-familia.pl

dobra–mama.pl

Kiedy ząbków jeszcze nie ma… Oglądaj regularnie jamę ustną. Będziesz mile zaskoczona obserwując, jakie zmiany zachodzą w buzi waszego dziecka! Przemywaj dziąsełka wyjałowionym gazikiem. Zwilż go w przegotowanej wodzie i nawiń na palec wskazujący. Delikatnie przesuwając go po dziąsłach, wargach i języku dokładnie wyczyścisz jamę ustną. Masuj delikatnie wyrostek zębodołowy. Dzięki temu przyniesiesz maluchowi ulgę przy spuchniętych dziąsłach oraz przyzwyczaisz go do pielęgnacji zębów. Sami rodzice będą świadkami jak z miękkiego, podatnego wyrostka powstanie twarda listewka zębodołowa, a następnie będą z niej stopniowo wyrzynały się zęby mleczne.

46

Pojawił się pierwszy ząb! Nadal kontynuuj przemywanie dziąseł wyjałowionym gazikiem. Pierwszy ząbek trzeba czyścić co wieczór ze wszystkich stron, za pomocą szczoteczki do zębów. Będzie to miła zabawa i przyjemność a co najważniejsze stanie się miłym nawykiem, a nie przymusowym

zabiegiem higienicznym. Jeśli pierwszych ząbków robi się coraz więcej, oczyść dokładnie powierzchnie wszystkich zębów zawsze przed położeniem dziecka do snu. Użyj do tego miękkiej szczoteczki i odrobiny pasty do zębów dla dzieci (zawierającej maksymalnie 500 ppm fluoru, bezsmakowej, wielkości ziarenka groszku). Czyść zęby dziecka przy zmianie pieluszek na stole do przewijania, znacznie ułatwi ci to pielęgnację. W ten sposób główka utrzymywana jest stabilnie dzięki podgłówkowi. Za pomocą wolnej ręki można delikatnie przytrzymywać ruchliwe rączki dziecka. W takiej pozycji, gdy niemowlę leży na pleckach, rodzice pozostają w bezpośrednim kontakcie wzrokowym z dzieckiem i mogą się świetnie z nim porozumiewać.

Gdy wszystko ląduje w buzi Jak tylko niemowlę rozpocznie wkładać różne przedmioty do ust, podaj mu małą, miękką szczoteczkę do zębów do zabawy, ssania i gryzienia. Dzięki temu pozna wszystkimi zmysłami szczoteczkę i „oswoi się” z nią. Szczoteczka dla dzieci powinna być bezpieczna, mieć zaokrąglone krawędzie, odpowiednią wielkość, antypoślizgowy uchwyt oraz miękkie włosie. Pamiętaj, by po użyciu szczoteczkę dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą i przechowywać w pionie, co pozwoli jej wyschnąć. Jest to bardzo ważne ze względu na ryzyko rozwoju drobnoustrojów na mokrych włóknach. Szczoteczkę wymieniaj regularnie co 3 miesiące oraz po każdym przeziębieniu czy chorobie dziecka.

1. Szczoteczki do zębów (3 kolory). Mała, zaokrąglona główka, idealna dla małych dzieci. Chicco, 16,90 zł, www.chiccopolska.pl 2. Szczoteczka do masażu dziąseł. Delikatnie masuje swędzące dziąsła oraz utrzymuje w czystości pierwsze ząbki. BabyOno, 5,50 zł, www.babyono.pl 3. Nenedent baby pasta do zębów dla dzieci. Do stosowania od pierwszego ząbka. W zestawie gratis dołączona silikonowa szczoteczka nakładana na palec. Miralex, ok. 20 zł (dostępna tylko w aptece), www.zabkowaniebezbolu.pl

1.

3. Więcej przeczytasz w miesięczniku ZAMÓW PRENUMERATĘ! str. 3

2.


www.dobry-dom.pl

czas na dobre zmiany

rodzina się powiększa? powiększ swoją przestrzeń wybierz projekt domu


Adresy szkół rodzenia

@

Szkoła Rodzenia przedPORODEM.pl kurs internetowy www.przedporodem.pl tel. 793 330 990 tel. 61 622 76 09 BIAŁYSTOK Szkoła Rodzenia BOBAS Beata Bogusz ul. Warszawska 15, Białystok tel. 609 265 551 www.szkolabobas.pl beatabogusz@op.pl Szkoła Rodzenia przy Szpitalu Miejskim ul. Bukowskiego 4, Białystok tel. (85) 741 58 95 Szkoła Rodzenia „DAR” ul. Wojskowa 4, Białystok tel. 501 675 997, 506 616 999, (85) 651 35 69 www.szkolarodzeniadar.pl

BIELSKO-BIAŁA Szkoła Rodzenia z poradnią laktacyjną „Pod Szyndzielnią” al. Armii Krajowej 101, Bielsko-Biała tel. (33) 810 20 44, 691 351 229 www.szkolarodzenia.bielsko.eu Szkoła Rodzenia – Bożena Węglarz-Kwarcińska ul. Kochanowskiego 4, Czechowice–Dziedzice tel. 606 124 737 NZOZ Szkoła Rodzenia Marek Chrzanowski przy Szpitalu Ogólnym im. dr E. Wojtyły ul. Wyspiańskiego 26, Bielsko Biała tel.: 503 010 980, 602 262 206 biuro@szkolarodzenia.bielsko.pl www.szkolarodzenia.bielsko.pl BYDGOSZCZ Szkoła Rodzenia „Brzdąc” ul. Obrońców Bydgoszczy 1, Bydgoszcz tel. (52) 372 30 25, 601 499 747 www.brzdac.bydgoszcz.eu Szkoła Łagodnego Rodzenia Plac Weyssenhoffa 2/6, Bydgoszcz tel. 502 51 77 52 www.lagodnerodzenie.pl Szkoła Rodzenia „Vita” FUH Anna Appelt ul. Sobieskiego 5/12, Bydgoszcz tel. 607 329 426 anna.appelt@vita.edu.pl www.vita.edu.pl

dobra–mama.pl

CHEŁM Szkoła Rodzenia przy Medycznym Studium Zawodowym w Chełmie ul. Słowackiego 33, Chełm www.szkola-rodzenia.chelm24.pl

48

CHEŁMNO Szkoła Rodzenia Pl. Rydygiera 1, Chełmno tel. (56) 677 26 45

Indywidualna Szkoła Rodzenia Ewa Chabas, Giżycko tel. 600 924 875 www.ewachabas.pl

KĘDZIERZYN KOŹLE Szkoła Rodzenia w Szpitalu nr 1 ul. Roosvelta 4, Kędzierzyn Koźle tel. (77) 406 24 12

CHORZÓW Szkoła Rodzenia Familia tel. 698 799 181 szkolafamilia@gmail.com www.szkoladlarodzicow.eu

GLIWICE „Rodzimy w Gliwicach” Szkoła Rodzenia przy Szpitalu Wielospecjalistycznym ul. Kościuszki 1, Gliwice tel. 32 238 20 91 wew. 307 www.rodzimywgliwicach.pl

KIELCE Szkoła Rodzenia przy Woj. Szpitalu Zespolonym ul. Grunwaldzka 45, Kielce tel. (41) 345 10 71

Szkoła Rodzenia Babi-Med ul. Sobieskiego 19, Chorzów tel. (32) 241 28 31 www.babi-med.eu DZIERŻONIÓW Dzierżoniowska Szkoła Rodzenia przy NZOZ Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie ul. Cicha 1 tel. 72 401 00 08 ELBLĄG Szkoła Rodzenia przy SP SZOZ ul. Żeromskiego 22 (szpital), Elbląg tel. (55) 230 42 53, 604 574 489, 507 068 508 GDAŃSK Szkoła Rodzenia przy Przychodni Rejonowej nr 11 ul. Gałczyńskiego 6, Gdańsk tel. (58) 342 90 15 Szkoła Rodzenia przy Szpitalu Klinicznym nr 2 ul. Kliniczna 1 A, Gdańsk tel. 502 156 827, (58) 341 18 03 Cud Narodzin. Szkoła Rodzenia ul. Powstańców Warszawskich 1/2, Gdańsk tel. 503 429 235 www.cudnarodzin.ehost.pl Szkoła Rodzenia Maria Sokólska ul. Ks. Zator-Przytockiego Gdańsk Wrzeszcz tel. (58) 559 79 30, 603 316 153 GDYNIA Szkoła Rodzenia „Bobas” ul. Zbożowa 2/1, Gdyni tel. (58) 623 46 78, 503 975 060 www.bobas.szkola.pl Szkoła Rodzenia Iwony Guć ul. Powstania Styczniowego 1, Gdynia tel. 602 122 672 www.macierzynstwo.info GIŻYCKO Szkoła Rodzenia przy SP ZOZ Giżycko ul. Warszawska 41, Giżycko tel. (87) 42 96 715 w. 215

LEGNICA ul. Chojnowska 112, Legnica tel. (76) 850 23 23 Szkoła Rodzenia przy Woj. Szpitalu Specjalistycznym ul. Iwaszkiewicza 5, Legnica tel. (76) 721 18 45, 516 076 737 LUBLIN Szkoła dla Przyszłych Rodziców „Bajbus” ul. Leonarda 12, Lublin tel. 603 130 850 www.szkolabajbus.ubf.pl

GŁOGÓW Szkoła Rodzenia Bocian ul. Kościuszki 15a, Głogów tel. 502 232 979 www.bocian.glogow.pl

KOŁOBRZEG Szkoła Rodzenia przy Regionalnym Szpitalu ul. Łopuskiego 33, Kołobrzeg tel. (94) 353 03 79 www.zoz.kolobrzeg.pl

GORZÓW WIELKOPOLSKI Szkoła Rodzenia przy Szpitalu Wojewódzkim ul. Dekerta 1, Gorzów Wielkopolski tel. (95) 733 12 77 www.szpital.gorzow.pl

KÓRNIK RUBUS Malinowa Szkoła Rodzenia Iwona Marczak ul. Wyspiańskiego 13, Kórnik tel. 692 194 491 www.malinowerodzenie.pl

INOWROCŁAW Szkoła Rodzenia przy PS ZOZ Szpital Powiatowy ul. Poznańska 97, Inowrocław tel. (52) 354 54 12 www.pszozino.org.pl

KRAKÓW Szkoła Rodzenia „Gemelli” ul. Os. Jagiellońskie 1, Kraków tel. (12) 648 61 52 www.gemelli.pl

Konsultacja przedporodowa z wykonaniem zapisu KTG w domu pacjentki, kontrola żółtaczki i masy ciała noworodka www.polozna.lublin.pl

Szkoła Rodzenia przy Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego Os. Na Skarpie 66 (szpital), Kraków tel. (12) 644 01 44 w. 592

ŁOMŻA Szkoła rodzenia Bona Familia ul. Sadowa 2, Łomża tel. 602 460 478 www.bonafamilia.ovh.org

JELENIA GÓRA Szkoła Rodzenia przy SP ZOZ Szpitalu Wojewódzkim ul. Ogińskiego 6, Jelenia Góra tel. (075) 753 76 35 www.spzoz.jgora.pl KALISZ Szkoła Rodzenia Doctor ul. Śródmiejska 34, Kalisz tel. (62) 767 70 40 www.doctor.kalisz.pl

Szkoła Rodzenia im. Dr Jadwigi Beaupre przy Szpitalu PołożniczoGinekologicznym ul. Słowackiego 48, Kraków tel. (12) 423 36 66 www.rodzic.pl

KATOWICE Szkoła Rodzenia przy Szpitalu im. St. Leszczyńskiego ul. Raciborska 27 (szpital), Katowice tel. (32) 251 52 31 34

Szkoła Rodzenia Ecopartus ul. Radzikowskiego 47B/7, Kraków tel. (12) 442 43 00, 666 304 430 www.ecopartus.pl

Szkoła Rodzenia „TERCET” Małgorzata Bącalska ul. Witosa 17 (klub „PLUS”), Katowice tel. 692 880 409 meg-ewa@wp.pl www.tercet.katowice.pl

Szkoła Rodzenia „Ujastek” ul. Ujastek 5B, Kraków tel. (12) 680 34 00 www.szkola-rodzenia.ujastek.pl

Szkoła Rodzenia „Studio Świadomych Narodzin” ul. Wojewódzka 50, KatowiceCentrum tel. 512 058 068 www.studionarodzin.pl info@studionarodzin.pl Szkoła Rodzenia „Będziemy Rodzicami” - Helena Fiuk ul. Zawiszy Czarnego 8, Katowice tel. 608 195 456 www.szkolarodzenia.katowice.pl

Groszki ul. Sadzawki 1, Kraków tel: 502 610 513 www.groszki.com.pl groszki@groszki.com.pl KUTNO Szkoła Rodzenia przy Szpitalu Im. Troczewskiego, ul. Kościuszki 52, Kutno tel. (24) 355 81 00 w. 297 www.szpital.kutno.pl

Jesteś Mamą, Tatą? Napisz do nas i wygraj atrakcyjne nagrody!

www.dobra-mama.pl/listy

Szkoła Rodzenia przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 ul. Staszica 16, Lublin tel. (81) 534 97 74 Szkoła Rodzenia „Lidia” ul. Żulińskiego 8, Lublin tel. 607 217 417 www.szkolarodzenia-lublin.pl

ŁÓDŹ Szkoła Rodzenia „Centrum dla Mamy” ul. Piotrkowska 247, Łódź tel. (42) 636 34 32 www.centrumdlamamy.com Szkoła Rodzicielstwa w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, Łódź tel. (42) 271 10 24 Szkoła Rodzenia „NAS TROJE” ul. Sterlinga 16/18, Łódź www.nas-troje.ipt.pl Szkoła Rodzenia przy II Szpitalu Miejskim im. dr L. Rydygiera ul. Sterlinga 13, Łódź tel. (42) 632 34 65 Ewa Jatczak BabyLacta ul. Zachodnia 97 p. 302, Łódź ul. Kopernika 23/25 bl 15 m 13 Głowno, www.babylacta.pl Szkoła rodzenia Agnieszki Piątkowskiej i Katarzyny Gontarek ul. Żeromskiego 52, Łódź tel. 668 276 517 www.rodzimy.com.pl MIASTKO Szkoła Rodzenia „Maluszek” przy Szpitalu Powiatu Bytowskiego w Miastku, ul.Gen.Wybickiego 30, Miastko tel. 600 33 65 60


Zapraszamy do współpracy!!! Jeśli chcesz, by Twoja Szkoła Rodzenia znalazła się w naszym spisie – napisz do nas! Dane adresowe zamieścimy również na naszej stronie www.dobra-mama.pl Jeśli chcesz podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie przygotowywania do macierzyństwa i opieki nad niemowlęciem – skontaktuj się z nami! Na maile czekamy pod adresem: redakcja@dobra-mama.pl Szkoła Rodzenia przy Oddziale Położniczo-Ginekologicznym ul. Mickiewicza 2, Poznań tel. (61) 848 13 15, 848 10 11 w. 231 www.raszeja.poznan.pl

Szkoła Rodzenia ul. Wańkowicza 5, Olsztyn tel. (89) 542 97 66 www.szkolarodzenia.olsztyn.pl

Grzybkowo. Szkoła Rodzenia ul. Nałęczowska 21, Poznań tel. 604 223 764 www.grzybkowo.pl renata@grzybkowo.pl

OPOLE Szkoła Rodzenia przy Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków ul. Reymonta 8, Opole tel. (77) 454 54 01 OSTROŁĘKA Szkoła Rodzenia przy SP ZOZ ul. Sienkiewicza 56, Ostrołęka tel. (29) 765 13 25 OSTRÓW WIELKOPOLSKI Szkoła Rodzenia „DANA” Danuta Szczerba ul.Strzelecka 118/1, Ostrów Wielkopolski tel. 691 310 797 (wieczorem) www.szkoladana.pl PIASECZNO Szkoła Rodzenia w Centrum Medycznym CMP ul. Puławska 49, Piaseczno tel. 801 412 414 www.cmp.med.pl Szkoła Rodzenia „Strefa Mamy” ul. Granitowa 18 C, Piaseczno tel. 0 603 554 226 www.klubdlamam.pl PIEKARY ŚLĄSKIE Szkoła Rodzenia „Klub Świadomego Rodzica” przy NZOZ „Medis+” ul. Szkolna 1a, Piekary Śląskie (Kozłowa – Góra) tel: 509-951-180 www.medisplus.pl PIŁA Szkoła Naturalnego Rodzenia i Karmienia, Renata Gilewska ul. Żeromskiego 3 D/44, Piła tel. (67) 213 37 11, 601 587 857 www.gilewska.com.pl PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Szkoła Rodzenia Jolanty Dędek ul. Grota-Roweckiego 7/17, Piotrków Trybunalski tel. 501 299 476 www.szkolajoli.info

Szkoła Rodzenia przy Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu w Poznaniu ul. Polna 33, Poznań tel. (61) 841 95 65 www.gpsk.am.poznan.pl PRUDNIK Szkoła Rodzenia ABC Dobry Start ul. Kościuszki 36/1, Prudnik tel. (77) 436 30 39 aleksandra.osinska@op.pl www.szkolarodzeniaprudnik.pl PRUSZKÓW Szkoła Rodzenia „Powitajmy Je Razem” ul. Armii Krajowej 2/4, Pruszków tel. 603 099 771 Szkoła Rodzenia, masaż, pielegnacja i kosmetyka w czasie ciąży Beauty Mama ul. Chopina2/4 m. 68, Pruszków Magdalena Hryciuk tel. 606 517 379 biuro@beautymama.com.pl www.beautymama.com.pl PSZCZYNA Szkoła rodzenia Bożeny Kowalik ul. Z. Nałkowskiej 8, Pszczyna tel. 607 683 527 RADOMSKO Szkoła rodzenia ul. Piastowska 5, Radomsko tel. 515 496 617 www.szkolarodzenia.bloog.pl RYBNIK Szkoła Rodzenia NZOZ „PRO FEMINAE” S.C. ul. Reymonta 60, Rybnik tel. (32) 422 65 82, 607 677 320 profeminae@poczta.onet.pl www.szkolarodzenia.rybnik.pl Szkoła Rodzenia LIFTMED ul. Cegielniana 14, Rybnik tel. 500 311 877, 324 408 899 ekubis@gmail.com www.liftmed.pl

Szkoła Rodzenia w Przychodni dla Kobiet ul. Kostromska 51, Piotrków Trybunalski tel. 608 611 114

RZESZÓW Szpital Pro Familia ul. Witolda 6b, Rzeszów tel. (17) 773 57 00 www.pro-familia.pl

POZNAŃ Szkoła rodzenia „Dobry Początek” os. Powstańców Warszawy 6Ł, Poznań tel. (61) 66 19 413, 606 95 99 92 dp@dobrypoczatek.pl

Szkoła Rodzenia przy szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie ul. Lwowska 60, Rzeszów tel. (17) 866 40 07 www.szpital2.rzeszow.pl

Szkoła Rodzenia dr Jadwigi Łuczak-Wawrzyniak ul. Jackowskiego 36/1, Poznań tel. (61) 662 88 01 (wieczorem) 661 651 110, 667 677 353 www.cafebocian.pl biuro@cafebocian.pl

Szkoła Rodzenia przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie ul. Rycerska 4, Rzeszów tel. 609 546 352 Szkola Rodzenia Nasz Skarb nasz.skarbek@gmail.com tel. 506 436 323, 601 316 546 www.naszskarb.glt.pl

SANOK Przyszpitalna Szkoła Rodzenia ul. 800-lecia 26, Sanok tel. (13) 465 62 06 www.zozsanok.pl

Gierady- Radoń ul. Nowolipki 21 lok.114, Warszawa tel. 601 342 645 www.magiera.com.pl

SIEDLCE Szkoła Rodzenia p.w. Św. Rodziny Marta Głódź ul. Sokołowska 124, Siedlce tel: 604 686 056 www.szkolarodzenia-siedlce.pl

Szkoła Rodzenia, Alina Rumowska ul. Czerniakowska 231 00-416 Warszawa tel. (22) 584 12 03, 605 304 657 www.klinikap.pl klinikap@wp.pl

SOSNOWIEC Szkoła rodzenia w Poliklinice Doktora Bessera ul. Sucha 7a tel. (32) 294-51-77 besser.sosnowiec@gmail.com

STALOWA WOLA Szkoła Rodzenia przy Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli ul. Staszica 4, Stalowa Wola tel. (15) 843 33 38, 843 33 58 www.szpital-stw.com „Cud Narodzin” Warsztaty Przedporodowe dla Przyszłych Rodziców, Wypożyczalnia Laktatorów ul. Okulickiego 12, Stalowa Wola tel. 790 601 399 email: cudnarodzin@gmail.com www.cudnarodzin.com.pl SZCZECIN Szkoła Rodzenia im. św. Joanny Beretty Molli pl. Ofiar Katynia 1 (klasztor oo. Dominikanów), Szczecin tel. 692 359 179 www.szkolarodzenia.org

Centrum Rodziny. Szkoła rodzenia. Joanna Wilk ul. Drzeworytników 1, Warszawa tel. 608 360 458 centrumrodziny@wp.pl www.centrumrodziny.com Szkoła Narodzin Jeannette Jeannette Kalyta ul. Grupy AK Północ 2/33, Warszawa tel. (22) 402 24 03 szkola-jeannette@home.pl www.szkola-jeannette.pl Szkoła Rodzenia „Przy Inflanckiej” Małgorzata Stefaniak ul. Inflancka 6, Warszawa tel. 508 066 787 www.szkolarodzenia.org.pl Szkoła Rodzenia Beaty Szol przy Szpitalu GinekologicznoPołożniczym ul. Inflancka 6, Warszawa tel. 601 234 367 info@szkolarodzenia.com www.szkolarodzenia.com

SZCZYTNO Szkoła Rodzenia ul. Skłodowskiej 12, Szczytno tel. (89) 623 21 14

Szkoła Rodzenia im. Ks. Anny Mazowieckiej, Elżbieta Szparaga ul. Karowa 2, Warszawa tel. (22) 596 62 84 www.szpitalkarowa.pl

ŚRODA WIELKOPOLSKA Szkoła Rodzenia Bajbus Elżbieta Socha ul. Daszyńskiego 20/7, Środa Wielkopolska tel. 609 618 434 www.spzozsrodawlkp.pl

Bezpłatna Szkoła Rodzenia Centrum Dydaktycznego Instytutu Psychosomatycznego ul. Poleczki 49, Warszawa tel. (22) 332 75 22, 501 380 424 www.szkolarodzenia.ips.pl

ŚWIĘTOCHŁOWICE Szkoła Rodzenia w Świętochłowicach ul. Zubrzyckiego 36, Świętochłowice tel. 694 626 831 www.zoz.net.pl

Szkoła Rodzenia Bogumiły Wiśniewskiej ul. Kleszczowa 19 /3, Warszawa tel. 502 618 775 bogumila.wisniewska1@ neostrada.pl

TORUŃ Szkoła Rodzenia „Maleństwo” ul. Szczytna 3, Toruń tel. 604 708 677

Szkoła Rodzenia przy Fundacji Rodzić po Ludzku p. Joanna Pietrusiewicz ul. Nowolipie 13/15, Warszawa tel. (22) 887 78 76, 77, 78 w. 10 www.rodzicpoludzku.pl

WARSZAWA PRO-GYM Agnieszka Świątek Masaż Shantala, gimnastyka dla niemowląt, gimnastyka korekcyjna, tel. 608 38 38 83 www.pro-gym.pl Szkoła Rodzenia w Centrum Medycznym CMP ul. Berensona 11, Białołęka, Warszawa tel. 801 412 414 www.cmp.med.pl Szkoła rodzenia Małgorzaty

Szkoła Rodzenia przy Szpitalu Praskim ul. Al. Solidarności 67, Warszawa tel. 508 280 847 Szkoła Rodzenia przy Centrum Medycznym Damiana Agnieszka Donaj ul. Emilii Plater 25/4, Warszawa tel. (22) 566 22 48, 602 653 664 www.damian.pl

Szkoła Rodzenia przy I Klinice Położnictwa i Ginekologii AM, Elżbieta Szparaga Pl. Starynkiewicza 1/3, Warszawa tel. (22) 502 11 68, 502 16 93 www.starynkiewicza.pl Szkoła Rodzenia „Anna” Osiedle Tarchomin, Warszawa tel. (22) 614 87 40 www.abcrodzenia.republika.pl Polskie Centrum Edukacji Szkoła Rodzenia ul. Żelazna 41/6, Warszawa tel. (22) 620 23 38 www.szkolarodzenia.com.pl WIELICZKA Lulu Przyjazna Szkoła Rodzenia, Centrum Medyczne Liszki ul. Brata Alojzego Kosiby 6 lub Liszki 469 Wieliczka tel: 881 461 125 e-mail: kontakt@szkola-lulu.pl WROCŁAW Mamy Dziecko. Fundacja ul. Kościuszki 35 lok. b, Wrocław tel. (71) 327 70 77 Kusiak Ewa. Szkoła rodzenia. Odział Fundacji „Promyk Słońca” ul. Swobodna 8a, Wrocław tel. 606 782 284 www.szkolarodzeniawroclaw. com.pl Szkoła Rodzenia Bodyfit Mama. Teresa Popowicz ul. Pretficza 37, Wrocław tel. (71) 361 72 62 www.bodyfit.pl Bezpłatna Szkoła Rodzenia ,,Świadomi Rodzice” ul. Partynicka 34c/2u, Wrocław tel. 607 855 212 mar.olb@interia.pl www.fizjomedicum.pl Szkoła Rodzenia Jadwigi Wolnej ul. Wałbrzyska 26, Wrocław tel. 513 352 608 www.jadwigawolna.pl Szkoła Rodzenia Doroty Fortunko przy Medycznym Centrum Rodzinnym ul. Gajowa 1/3, Wrocław tel. 601 157 159 lub 727 400 310 www.centrumrodzinne.com kontakt@centrumrodzinne.com ZABRZE Natura. Anita Rzepka ul. 3-maja 33/9, Zabrze tel. 601 456 487 ZAMOŚĆ Szkoła Rodzenia przy Woj. Szpitalu im. Jana Pawła II, Kazimiera Rogucka ul. Al. Jana Pawła II 10, Zamość tel. (84) 677 34 74, 513 042 690 ŻORY Pracownia KINEZIS Ośrodek Wsparcia Rodziny ul. Biesiadna 2, Żory–Osiny tel. 603 122 055 www.kinezis.com.pl pracownia@kinezis.com.pl

dobra–mama.pl

OLSZTYN Szkoła Rodzenia przy Szpitalu Miejskim ul. Niepodległości 44, Olsztyn tel. 609 230 318 www.szpital.olsztyn.pl

49


Zatrzymaj wspomnienia

Pierwszy uśmiech, pierwsze kroki, pierwszy ząbek… Nie pozwól, aby wyblakły wspomnienia pięknych chwil z waszym maleństwem. Fotografie pozwolą uchwycić ulotny moment i zatrzymać szczególne wydarzenia na wiele lat. Województwo ŚLĄSKIE

Województwo MAZOWIECKIE

Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE

Województwo MAŁOPOLSKIE

dobra–mama.pl

KRAKÓW

50

RZESZÓW

Fotografia Edyta Wołek www.edytawolek.pl

Magda Tobiasz-Dawidowicz www.magdatobiasz.com

Województwo LUBUSKIE

OSTRÓDA

Iwona Bałdyga www.iwonabaldyga.pl

WARSZAWA

Ilona Szymańska www.najka.pl

POZNAŃ

WARSZAWA

Katarzyna Piwecka Photography www.katarzynapiwecka.com

Studio Fotografii dziecięcej i ciążowej www.elefantti.pl


NowoÊç

poszewka na kołdr´ 100x135cm poszewka na poduszk´ 60x40cm „Jasiek” ze zdejmowanà poszewkà

100% bawełny – najwy˝szy komfort u˝ytkowania Oddychajàcy, lecz w pełni nieprzemakalny Dost´pny w kilku rozmiarach* * 65x90, 65x120, 65x160, 90x195, 160x190cm


Butelka, która zmienia sposób karmienia.

0

6

m+

Ukośny smoczek pozostaje zawsze wypełniony mlekiem, aby zmniejszać ryzyko wystąpienia kolek.

m+

Nieznacznie zaokrąglona nasada i dłuższy elastyczny smoczek wspomagają naturalny odruch ssania.

2 4

m+ m+

Szeroka, miękka i zaokrąglona nasada naśladująca pierś mamy.

Step Up narodziła się. Butelka, która podąża za rozwojem dziecka. Step Up to butelka, która podąża za rozwojem dziecka od pierwszych dni życia. Posiada trzy smoczki o różnych kształtach, które mają na celu dostosowanie się do rozwoju jamy ustnej dziecka, zmieniającej się z miesiąca na miesiąc i podążają za zmianami sposobu jedzenia. Ponieważ dzieci rozwijają się, Step Up jest teraz z nimi, aby wspierać je krok po kroku. Mleko mamy jest idealne dla noworodka, ale gdy karmienie piersią nie jest możliwe, wówczas najlepszym rozwiązaniem jest Step Up.

www.stepup.chicco.com

www.chiccopolska.pl Pozytywna Opinia Instytutu Matki i Dziecka Produkty dostępne tylko w dobrych aptekach

Szczęście jest podróżą, która zaczyna się gdy jesteś dzieckiem.

ABC DOBREJ MAMY 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you