Wine&Fine br.9

Page 78

life style

Mor(nar)ski post

zapisi jednog brodolomnika

Ivana Marinković Mandić

V

ratila sam se. I već mi nedostaje. Klobuk mora, razbijanje talasa o stenje, deep blue sea... Konopac stenje i škripi kao da ga neko čereči. Ljuljkanje na talasima, bolje nego u kolevci. Sidro, čekrk, jedro, prelet. I mornarski čvor. Zaboravite na filmove u kojima bogati jahtaši izlaze na palubu da popiju koju čašu vinca. Jedrilica je šator na vodi. Vina ima, u izobilju. Na flašu, ne na čašu. Po čitav bogovetni dan. :) A dan je dug, sunce pada za horizontom tek kada mu more da znak. ;) Puna sam strahopoštovanja prema tom Velikom Plavetnilu. Kada živite život u bademovoj ljusci, dođe vam odnekud da krho je sve... Da čovek je mali iako je veliki, da je nemoćan ma koliko je moćan. Taj osećaj ili volite ili ne. Ravnodušni teško možete biti. Vetarvam se neprestano mota po kosi, osećate ga u ušima, u porama. Sopo koži, so u vazduhu. Pure nature. Pokoji delfin dođe do broda da se poigra i da vam se javi. Poželite da ste nestašno nesputani. Korak i buć u prozirnu masu. Svetlo se prelama pod vodom. Zagnjur, ne diši. Bestežinsko stanje počinje. Stanje tirkizne boje. A whole new world... Pod vodom, u glavi. Onda izronite po još daha. Punim plućima. Plivate do obale da robinzonski kročite na Svetu zemlju peska. Bez ičega. Potpuno drugačiji doživljaj. Na obali se pružite i puštate sunce da upije kapljice vode. Plaža je samo vaša, bez ljudi ovog leta, moliću... Peskom se zatrpavate, grejete i upijate snagu zemlje. Zatim skoknete do stene pored da vam ispriča svoju usamljeničku priču. Kamen je crven, kamen je beo, u njemu zemlje je malo. Život buja i izbija na nanometru, tolicno mu treba. Kap vode i pukotina u steni, dovoljno za čitav vek.

78 Wine & Fine

Specijalizovani magazin za vinsku i gastro kulturu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.