__MAIN_TEXT__

Page 36

36

B E S Z Á M O LÓ

IV. Dobmánia Tábor ELőSzÓ: nAGY uTAT TETTünK MEG 2010. ÓTA, AMIKOR KITALÁLTuK, ÉS A MűVÉSzTAnÁROK ILLETVE HAnGSzERüzLETEK ÖSSzEFOGÁSÁnAK KÖSzÖnHETőEn LÉTREHOzTuK A DOBMÁnIA TÁBORT. Az ELSő ÉVBEn 25, A MÁSODIK ÉVBEn 35, A HARMADIK ÉVBEn 42, ÉS A nEGYEDIK ÉVBEn, 2013-BAn 51 nÖVEnDÉK SzAKMAI TOVÁBKÉPzÉSE zAjLOTT A MűVÉSzKÉPző TÁBORBAn. MÁRA EGY nEMzETEKET ÁTÖLELő DOB ÉS üTőHAnGSzERES HATnAPOS MűVÉSzETI nYÁRI BEnTLAKÁSOS TÁBORRÁ VÁLT: nÉMETORSzÁG, AuSzTRIA, SzLOVÁKIA, ÉS ROMÁnIA FIATAL DOBOSAI IS ELLÁTOGATTAK IDE.

DOBMÁ n IA TÁ BOR 2013.

Kiemelt fontossággal bír az esélyegyenlőség és a tehetséggondozás a tábor életében: a Magyar Jazz Szövetség és a Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából két növendéket térítésmentesen, illetve kedvezménnyel vendégül láthattunk, és hazánk hangszerforgalmazó cégeinek példa nélküli összefogásának köszönhetően értékes ajándékokat oszthattunk ki a IV. Dobmánia Tábor dobversenyen. A verseny idei nyertese az eddigiektől eltérően nem egy, hanem két kiemelkedő tehetségű fiatal dobos lett, Vetési Gergő és Tarjányi Dávid személyében. A tábor 10 hónapos előkészület után Vácon nyitotta ki kapuját július 8-án. Úgy gondoltam, a leghitelesebb az, ha nem én, hanem a táborlakók számolnak be a táborról. Két növendéket kértem fel erre, hogy különböző szemszögből világítsák meg az eseményeket. Ferenczi Bettina kezdetektől velünk van, így végigkísérte mind a négy évet. Őt arra kértem: hasonlítsa össze az elmúlt évek történéseit. Magda Zsoltnak az idei tábor volt az első, így objektívan részletezve tud beszámolni a IV. Dobmánia Táborról. Bordás József Dobmánia Tábor művészeti vezető

Profile for Dobos Magazin

Dobos magazin  

2013. augusztus – november XIV. évfolyam 2.

Dobos magazin  

2013. augusztus – november XIV. évfolyam 2.

Advertisement