Page 1


Ant贸n

Sabela


Ficha 1

Obxectivo didáctico: Contidos: Actividade:

Planificar e secuenciar. Resolver tarefas sinxelas ou problemas da vida cotiá. O traxe rexional galego. Coñecemento de tradicións. Conceptos: Nocións básicas de orientación no espacio e tempo. neno ou nena en relación cos obxectos e cos Procedementos: O demais. Actitudes: Resolver labirintos. Unir e colorear, con diferentes cores ó neno e a nena cos seus respectivos traxes.


Ficha 2

Obxectivo didáctico: Contidos:

Actividade:

Planificar e secuenciar. Resolver tarefas sinxelas ou problemas da vida cotiá. O traxe rexional galego. Coñecemento de tradicións. Conceptos: Nocións básicas de orientación no espacio e tempo. neno ou nena en relación cos obxectos e cos Procedementos: O demais. Asociación de elementos, confianza nas propias Actitudes: posibilidades de acción. Unir e colorear, con diferentes cores ós nenos e as nenas cos seus respectivos traxes.


Ficha 3

4

2

2

Obxectivo didáctico: Contidos: Actividade:

Utilizar as propiedades da forma de representación matemática. O traxe rexional galego. Coñecemento de tradicións. Conceptos: Representación gráfica dos números. neno ou nena en relación cos obxectos e cos Procedementos: O demais. Actitudes: Apreciación da utilidade dos náumeros. Contar os bonecos e escribir o número no círculo branco.


Ficha 4

Obxectivo didáctico: Contidos: Actividade:

Utilizar formas de representación e expresión para evocar o tema tratado. O traxe rexional galego. Coñecemento de tradiConceptos: cións. Desenrolo da creatividade. posibilidades expresivas en situacións creaProcedementos: Utilizar tivas. Actitudes: Participación en situacións creativas. Debuxo libre


Ficha 5

Obxectivo didáctico: Contidos: Actividade:

Utilizar técnicas e recursos básicos das diferentes formas de representación e expresión para aumentar as súas posibilidades comunicativas. O traxe rexional galego. Coñecemento de tradicións. Conceptos: Materiais útiles para a expresión plástica. Procedementos: Elaboracións plásticas. Actitudes: Goce coas elaboracións propias e das doutros. Colorear e recortar con punzón, pegar unha palliña por detras para facer un monicreque.


Ficha 6

Obxectivo didáctico: Contidos: Actividade:

Utilizar técnicas e recursos básicos das diferentes formas de representación e expresión para aumentar as súas posibilidades comunicativas. O traxe rexional galego. Coñecemento de tradicións. Conceptos: Materiais útiles para a expresión plástica. Procedementos: Elaboracións plásticas. Actitudes: Goce coas elaboracións propias e das doutros. Colorear e recortar con punzón, pegar unha palliña por detras para facer un monicreque.


Ficha 7

Obxectivo didáctico: Contidos:

Actividade:

Planificar e secuenciar. Resolver tarefas sinxelas ou problemas da vida cotiá. O traxe rexional galego. Coñecemento de tradicións. Conceptos: Nocións básicas de orientación no espacio e tempo. neno ou nena en relación cos obxectos e cos Procedementos: O demais. Asociación de elementos, confianza nas propias Actitudes: posibilidades de acción. Sinalar e colorear, con diferentes cores, os nenos e nenas que estean vestidos con traxes rexionais.


Ficha 8

Obxectivo didáctico: Contidos: Actividade:

Utilizar técnicas e recursos básicos das diferentes formas de representación e expresión para aumentar as súas posibilidades comunicativas. Observar e explorar a súa contorna física. O traxe rexional galego. Coñecemento de tradiConceptos: cións. Texturas e traballo en volume. Procedementos: Produción de elaboracións plásticas. Actitudes: Goce coas elaboracións propias e das doutros. Realización de bonecos de plastilina vestidos con traxes rexionais galegos.


Ficha 9

Obxectivo didáctico: Contidos: Actividade:

Utilizar técnicas e recursos básicos das diferentes formas de representación e expresión para aumentar as súas posibilidades comunicativas. Observar e explorar a súa contorna física. O traxe rexional galego. Coñecemento de tradiConceptos: cións. Texturas e traballo en volume. Procedementos: Produción de elaboracións plásticas. Actitudes: Goce coas elaboracións propias e das doutros. Colorear os bonecos e vestilos con plastilina.


Ficha 10

Obxectivo didáctico: Contidos: Actividade:

Utilizar técnicas e recursos básicos das diferentes formas de representación e expresión para aumentar as súas posibilidades comunicativas. O traxe rexional galego. Coñecemento de tradicións. Conceptos: Materiais útiles para a expresión plástica. Procedementos: Elaboracións plásticas. Actitudes: Goce coas elaboracións propias e das doutros. Colorear e recortar os debuxos para facer uns monicreques danzaríns.


Ficha 11

Obxectivo didáctico: Contidos: Actividade:

Utilizar técnicas e recursos básicos das diferentes formas de representación e expresión para aumentar as súas posibilidades comunicativas. Observar e explorar a súa contorna física. O traxe rexional galego. Coñecemento de tradicións. Conceptos: Texturas e traballo en volume. Procedementos: Produción de elaboracións plásticas. Actitudes: Goce coas elaboracións propias e das doutros. Colorear a boneca e os complementos. Recortar os complementos e pegalos na boneca. Recortar a saia da boneca e pegar papel charon pola parte traseira.


Antón

Sabela

Edita: CENTRAD Centro de Artesanía e Deseño · Deputación Provincial de Lugo Rúa Chantada, s/n - 27004 Lugo Maquetación e deseño: www.dobleuve.com Ilustracións: J. A. Cruz Lago Imprime: euroGráficas Pichel, s.l. D.L.: I.S.B.N.: © Non se permite a reproducción total ou parcial, nin a transmisión ou incorporación a sistemas informáticos, mecánicos ou

electrónicos, das imaxes e textos incluidos neste caderno, sen autorización previa e por escrito dos titulares do copyright.


O traxe rexional  

Fichas didácticas educación infantil. Deseño dobleuve