__MAIN_TEXT__

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Simmermoanne

Juny 2018


WOUDSTRA BORGERS - IRENES BILDTSTAR Menno van Coehoornwei 27 Britsum, tel. 058 - 257 1670

Mondzorg Stiens 06- 215 929 51 www.mondzorgstiens.nl 2


Fan de Redaksje Beste lezer, Om een Flapút voor u te maken deze keer, zijn wij veel op pad geweest. Zo kwamen we nieuwsgierige zaken tegen, zoals deze prachtige houten vogel in het Aldlân in Jelsum, van afstand niet te onderscheiden van een levende vogel. We hebben genoten, ook van de Kasteelmiddag op Dekema State met de ‘levende portretten'. Geschiedenis gaat leven! Wellicht een aanrader voor u voor een volgend jaar. Wandelend over de Spoardyk (het nieuwe wandel/fietspad) konden we genieten van de mooie bloemenpracht die daar is ingezaaid. Mocht u door voorgaande zijn aangestoken, dan zou u de nieuwe fietsroutes, beschreven verderop in deze krant, kunnen gaan verkennen. Wij wensen u veel genoegen, De redactie 3


Dorpsbelangen Heeft u vragen of ideeĂŤn? U kunt ons altijd mailen! Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: Auke Rijpstra voorzitter Janna ProsĂŠ secretaris, Mirjam van Heumen penningmeester Germ de Jong algemeen lid Jaap Keizer algemeen lid Algemeen e-mailadres Ver.v. Dorpsbelangen Jelsum-Koarnjum: dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl Website: http://jelsumcornjum.nl of jelsumkoarnjum.nl

Noodoproep Europa Kinderhulp Friesland zoekt vakantiegezinnen. Bent u bereid om deze zomer een kind voor een korte periode in uw gezin op te nemen.

Meldt u dan aan via het onderstaande mailadres, friesland@europakinderhulp.nl. Sieberen Kamstra Medewerker Friesland ACKplv-OLD Stichting Europa Kinderhulp 0518-431842 sieberen.kamstra@europakinderhulp.nl www.europakinderhulp.nl

4


5


Dekema State 19 mei 2018 op Dekema State: Dag van het kasteel Portretten stappen uit hun lijst en vertellen hun verhaal

Links Juliana Lucia Doys (1701-1738) met parelketting horende bij haar stand. Naast haar, haar dochter Anna Maria van Burmania. De Leeuwarder detectiveschrijver Havank ontwikkelde met haar portret een bijzondere band en verwerkte dit in het boek Caviaar en CocaĂŻne. 6


Uit zijn schilderij stapte ook Jurjen Ripperda (15551632), afkomstig van kasteel Vorden. Hij huwde de laatste Dekema, Anna Catharina. Het huwelijk bleef kinderloos. Handschoenen en molensteenkraag horen bij zijn status.

Jacobus Gerardus van Wageningen (1795-1870) streed met de Friesche Schutterij in de Tiendaagse Veldtocht tegen BelgiĂŤ (1831). 7


De paarden van Anneke Kuipers In de FlapĂşt van maart 2018 heeft u kunnen lezen over de passie van Anneke Kuipers. Zij had op dat moment dat we bij haar waren twee merries die drachtig waren. Inmiddels zijn er twee prachtige veulens geboren. Op 16 april is geboren Alke Leffert.

23 april tweede veulen Hielke Fonger Tetse. Jullie kunnen wel begrijpen dat Anneke erg trots is op beide veulens!!! Succes en plezier Anneke met deze twee beauty’s

8


9


10


Werkzaamheden Dekemawei Jelsum Van donderdag 6 juli t/m vrijdag 27 juli worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Dekemawei te Jelsum. Dit betreft het gedeelte tussen de Finsterbuorren / LanghĂşsterdyk en Op ‘e Terp. De weg is gedurende deze periode gestremd voor doorgaand verkeer. De asfaltverharding wordt vernieuwd . Plaatselijk wordt een bermverharding aangebracht van grasbetonblokken. Van maandag 9 juli t/m vrijdag 13 juli wordt de bestaande asfaltverharding gefreesd en wordt de nieuwe asfaltverharding aangebracht. De panden Dekemawei 3 en 6 zijn dan niet per auto bereikbaar. Er dient elders te worden geparkeerd. Ook zijn de aangrenzende percelen dan niet bereikbaar. Vragen? Als u vragen heeft over de uitvoering, kunt u contact opnemen met Haije Stellingwerf via telefoonnummer 06-43365343 of via het telefoonnummer 14058. Met vriendelijke groet, Haije Stellingwerf/Gemeente Leeuwarden

11


Fietsroutes in onze omgeving Het weer nodigt weer uit om naar buiten te gaan. Daarom aandacht voor drie mooie fietsroutes die vanuit Jelsum en Koarnjum gestart kunnen worden. Nog net voor de overgang van onze gemeente naar Leeuwarden de uitgave van twee nieuwe fietsroutes in Leeuwarderadeel. Fietsen door het oude noorder trimdeel van Leeuwarderadeel De kaart met twee fietsroutes is samengesteld en uitgegeven door de Documentatiestichting Leeuwarderadeel met steun van de gemeente Leeuwarderadeel.

De route door het oude noorder trimdeel van Leeuwarderadeel bestaat uit twee delen, een noordelijke en een zuidelijke route, aangegeven door knooppuntborden en witte pijlen. Onderweg is er aandacht voor bijzonderheden. U bepaalt zelf het aantal kilometers.

Een kaartje van deze routes is gratis verkrijgbaar in TĂşnmanswente 12


.

13


Zuidelijke route

14


Noordelijke route

15


Kening fan ‘e Greide fietsroute Deze routekaart is uitgegeven door de St. Bestemming Noardwest 2017. De route heeft een lengte van 59 km via het fietsknooppuntennetwerk Friesland. Fietsen door een gebied dat is geïnspireerd door een oude zee, de waddenregio rond Leeuwarden. De route loopt langs vier vogelkijkhutten.

Gratis routekaarten bij Dekema State en Túnmanswente 16


17


WEL EN WEE in uw straat Op de jaarvergadering van Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum hield de voorzitter van Doarpsbelang Reduzum, dhr. Van der Meulen een inleiding over onder andere hoe zijn vereniging in het dorp te werk gaat. Een in het oog springend onderwerp was de wijze van communiceren met de inwoners. Naast de dorpskrant verloopt de communicatie over het wel en wee in het dorp via een contactpersoon per straat. Dit spreekt ons bestuur erg aan; een bestuur kan nu eenmaal niet van alles op de hoogte zijn van wat er gebeurt in het dorp. Daarom willen wij graag per straat óf per buurtvereniging een contactpersoon, zodat we bijvoorbeeld weten van nieuwe bewoners, die welkom heten in onze dorpen en hen zo mogelijk betrekken bij de vele (verenigings-)activiteiten in onze dorpen. Graag horen wij van u of u ervoor voelt om als contactpersoon van uw straat of buurt de ogen en oren te worden/te zijn voor Doarpsbelang.

U kunt uw reactie kwijt aan ons secretariaat: Janna Prosé, Aldlânsdyk 3, 9056 LK, Koarnjum jannaprose@planet.nl ________

Nieuwe inwoner op de Skierhústerwei sinds vorige week: Mathias Welkom in Jelsum!

18


19


Drokte yn Koarnjum Opnames videoclip Op zaterdag 19 mei was het een gezellige drukte in het Koarnjummer bosk. Met allemaal vrijwilligers in prachtige middeleeuwse kleding deden de beelden soms denken aan de tv serie Floris.

Aanleiding was het maken van video opnames voor de Friese versie van de Kinderballade van Boudewijn de Groot: Berneballade. Gezongen door Adri de Boer. De opnames zijn gemaakt door Sanermotions uit Stiens

20


Midzomeravond in Koarnjum Kom en beleef de sfeervolle midzomeravond bij Túnmanswente en in park Martenastate in Koarnjum! Datum: donderdagavond 21 juni 2018 Ontvangst 21.00 uur Túnmanswente / Aanvang 21.30 uur

Voor het tweede achtereenvolgende jaar zal er weer een sfeervolle midzomernacht met mooie verhalen worden georganiseerd. Onder het genot van een hapje en een drankje wordt u door het park geleid naar een viertal plekken waar vier vertellers een boeiend verhaal voordragen tijdens de schemering en in het donker op deze langste dag van het jaar. Deze sfeervolle avond met wandelingen door het prachtige park Martenastate wordt afgesloten met een heel bijzonder slotverhaal. foto Bob de Boer

Deze avond wordt georganiseerd door Túnmanswente, huiskamertheater De Wier en de kring “Vertellers in Friesland”. De entree bedraagt €10,- per persoon, inclusief gratis koffie/thee en iets lekkers bij ontvangst in Túnmanswente. Toegang alleen na aanmelding op tel.nr. 058-2572190 of via informatie@tunmanswente.nl De locatie vindt u op: Túnmanswente en park Martenastate Martenawei 2 9056 PE Koarnjum Voor meer informatie over deze avond kunt u contact opnemen met Túnmanswente: telefoon 058-2572190 / 06-12743436, mail informatie@tunmanswente.nl of via Bob de Boer, telefoon 06-54763154, mail bobdeboer@pinupsanddowns.com. 21


LOOP Leeuwarden 2018 LOOP Leeuwarden 2018, de twaalfde editie! LOOP Leeuwarden is als evenement, maar ook als mijlpaal in de agenda van duizenden hardlopers en wandelaars niet meer weg te denken. Op zondag 20 mei 2018 gingen weer duizenden hardlopers en wandelaars van start. Jong en oud trokken de (hardloop)schoenen aan voor het leukste sportieve evenement in Friesland!

Ook dit jaar deden de lopers van de halve marathon Jelsum en Koarnjum aan.

22


23


Gevraagd Wij zijn op zoek naar een mooie oude foto (uit de beginjaren) van het voormalige schoolgebouwtje It Bernesluske in Koarnjum (kleine schooltje). Wellicht zijn er mensen die nog een oude foto van het schooltje hebben dat een mooi beeld geeft van die tijd en dit met ons willen delen. Het mag een foto op hardcopy zijn, maar digitaal is ook prima. Zet je op de envelop je naam en adres? Dan brengen we de foto z.s.m. weer terug. Mvg. Familie Dijkstra, Skeltedyk 4, devindingrijkheid@hotmail.com

De oude kleuterschool It Bernesluske, maar nu verbouwd tot woonhuis voor de fam. Dijkstra ----------------------------------------------

Wie kan deze gratis compostbak gebruiken? Mail dan naar mdevries028@gmail.com

24


25


Túndiner Túnmanswente

Heb jij altijd al eens willen dineren in een bijzondere omgeving? Grijp dan nu je kans! De studenten van de opleiding zelfstandig werkend kok zullen op 6 juni 2018 bij de Tunmanswente een zes gangen diner bereiden en daarbij passende wijnen schenken. Het belooft een spetterend diner te worden! Info en tickets bij informatie@tunmanswente.nl , telefoonnummer 058-257 2190 / 06-127 434 36 Wacht niet te lang… we hebben slechts 20 tickes beschikbaar! 26


27


Alde foto’s

28


Oer Barend Philippus Rinsma Yn dit nûmer in stikje oer Barend Philippus Rinsma (1876 Nieuwe Pekela-1951 Ljouwert), de man dy’t mei syn húshâlding yn Koarnjum wenne hat, earst op Martenastate, letter op wat wij no neame “de Wier”, dêrnei yn de Bokkestege en noch wer letter yn Jelsum. Hy wie troud mei Korneliske (Kee) Sinnema (1880 Feinsum – 1970 Ljouwert). Mar foar dat hij yn Koarnjum kaam, wenne hij earst noch yn Dokkum; dêr waard ek dochter Elisabeth berne. Ek soan Roelof (Roel) is berne yn Dokkum en Geertruida (Trude) is berne yn Koarnjum. Barend wie postrinner en letter waard hij kantoarhâlder yn it helpkantoar yn de krekt al neamde Bokkestege. Barend hat ferskate jierren, frijwol wis fanôf it oprjochtingsjier 1917 foarsitter west fan de Feestferiening. Hij waard opfolge – yn hokker jier is net efterhelle -troch Jacob van Broek. Dochter Elisabeth wie troud mei Abelius van der Vegt. Se ha lange jierren yn Jelsum, û.o. oan it plantsoen wenne. Dêr fuort njonken wenne har broer Roel mei mem Kee yn de winkel oan it plantsoen. Suster Trude wenne mei har man yn Weidum. Op bijgeande foto steane Barend en de jongste dochter Trude efter it hûs dat no it hûsnûmer 2 op ‘e Wier hat. Yn maaie 1920 kaam dizze- wy soenen no sizze: “twa ûnder ienkapper” te keap. Barend kocht de helte doe foar 1808 gûne. Yn Flapút nr. 216 – wa hat him noch? - is alris in stikje skreaun oer it helppostkantoar. Beeke Beeksma

29


Afvalwijziging Let op. Extra leegdagen groene afvalbak!! Misschien hebben jullie het in de afvalkalender gelezen, of er overheen gelezen. De hele zomer wordt de groene bak elke week geleegd. Gewoon volgens schema in de week dat de grijze bak op vrijdag geleegd wordt, wordt op donderdagmorgen de groene bak geleegd. Hij moet voor 7 uur 's morgens bij de weg staan. Dit is ingegaan op 12 mei en gaat door tot en met 13 september. Jannie Bruining

Zie ook de maandelijkse afvalkalender achterin dit blad!

30


31


Concerts & More De Wier

15 juni: Warren Byrd

15 juni: Saskia Laroo 32


Zeg het met BLOM‌ voor al uw gelegenheidsbloemwerk Langebuorren 45A Stiens, 058-250 4691, bloembinderijblom.nl

33


34


Concerts & More De Wier

35


Fair 2018 op Dekema State

Jos Langhout van bioboerderij De Melkweg, Jelsum/ biomelktap.nl

Historisch bloemwerk

36


Janna ProsĂŠ van Vandaag anders eten, Koarnjum/ vandaaganderseten.nl

Demonstratie historisch bloemschikken door Philomeen Koumans, meesterbinder

37


Concerts & More De Wier Op zaterdagavond 9 juni zal in samenwerking met de plaatselijke commissie van de Nicolaaskerk en het huiskamertheater ‘De Wier’ in Koarnjum een eerste concert gaan plaatsvinden. Op deze avond zal het Friese vocaal ensemble “Sânman & Sikke” de spits afbijten en een uitvoering geven in deze prachtige kerk op de terp aan De Wier 7. Het is bijzonder dat kerk en theater graag willen gaan samenwerken op muzikaal gebied in de nabije toekomst.

Sânman & Sikke is ontstaan in 1994 in Workum en nu dus ruim 20 jaar actief en heeft met zijn samenstelling en repertoirekeuze geleidelijk een unieke plaats in het Friese muziekleven weten te verwerven. De groep staat vanaf het begin onder leiding van Siebren Kramer. Het repertoire mag gerust breed genoemd worden; de diversiteit aan stijlen, van barbershop tot Beatles en van gospel tot Westcoast, zorgt ervoor dat het publiek zich geen moment hoeft te vervelen. 38


Ook de eigen Friestalige nummers en de informele en prikkelende presentatie dragen in belangrijke mate bij aan de identiteit en uitstraling van de groep. Uit de vele reacties tijdens optredens in de provincie (maar ook daarbuiten) in dorpshuizen, kerkjes en theaters, is wel gebleken dat de sound van Sânman & Sikke bij een breed publiek in de smaak valt. De mannen worden echter ook regelmatig gevraagd voor andere muzikale uitstapjes. Zo hebben ze bijvoorbeeld aan theatervoorstellingen meegewerkt, de achtergrondzang verzorgd bij de film ‘De hel van ‘63’ en het bijbehorende nummer ‘De hel foarby’ van De Kast. Ook hebben ze meegewerkt aan een nieuwjaarsrevue van Rients Gratama. Met Frederike Kleefstra is een programma ontwikkeld waarin de zangeres zich van een heel andere kant laat zien. Het nummer Whisky Widzesang is een van de liedjes die daaruit voortgekomen is. Sânman & Sikke is tevens een graag geziene groep bij de zogeheten Fryske Kriten, die over heel Nederland verspreid zijn. Ook combinatieconcerten met bijvoorbeeld fanfares, korpsen, brassbands, bigbands, andere koren en verhalenvertellers komen regelmatig voor. De kerstconcerten van Sânman & Sikke (meestal om het jaar) blijken keer op keer bijzondere publiekstrekkers te zijn. Voor meer informatie en luistervoorbeelden, kijk op www.sanmanensikke.nl. De aanvang is om 20.30 uur en de kerkdeur is open vanaf 20.00 uur. De entree bedraagt €15,- per persoon. Alleen toegang na aanmelding op: bobdeboer@pinupsanddowns.com of per telefoon: 06-54763154 Bij binnenkomst wordt u getrakteerd op een kopje koffie of thee. Na afloop is het mogelijk om in het huiskamertheater naast de kerk nog wat te drinken en met de muzikanten gezellig na te praten. U bent allen van harte welkom! Bob de Boer - initiatiefnemer 39


Kalinder Zo 3 juni

Concerts & More De Wier, zie pag. 32

Di 5 juni

Ouderenproject

Wo 6 juni

TĂşndiner, zie pag. 26

Za 9 juni

Concerts & More De Wier, zie pag. 38

Vr 15 juni

Concerts & More De Wier, zie pag. 32

15-16-17 juni

Dorpsfeest

Di 19 juni

Ouderenproject

Do 21 juni

Midzomeravond in Koarnjum, zie pag. 21

6 t/m 27 juli

Werkzaamheden Dekemawei, zie pag. 11

Openingstijden TĂşnmanswente Maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 16.30 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur. Op zaterdag van 13.30 uur tot 17.30 en zondags van 10.30 uur tot 17.30 uur.

Openingstijden Dekema State Vanaf 19 juni t/m 16 september 2018 dinsdag t/m zondag van 13.00 - 17.00 uur. Alle weekenden van april tot en met oktober van 13.00- 17.00 uur geopend.

40


Tel. 06- 537 782 07

41


Wichtige tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Huisartsen

Dhr. Heuberger: Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht:

058-257 1969 058-257 1254 058-257 3572

Avond-, nacht– en weekenddienst huisartsen

Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112 Dokterswacht Friesland (www.dokterswacht.nl): 0900-112 7112 Apotheek Stiens, Griene Leane 5-A, Stiens: 058-257 2131

Dorpenteam Noord

Na 1 januari 2018 heet Gebiedsteam Leeuwarderadeel voortaan Dorpenteam Noord. Het team blijft vanuit De Skalm in Stiens werken. U kunt daar iedere werkdag van 9.00 – 12.30 uur terecht. U kunt ook bellen. We zijn dagelijks bereikbaar via 14 058. Voor meer informatie over de dorpenteams kunt u kijken op www.lwdvoorelkaar.nl

Zorgaanbieders

Buurtzorg Stiens (stiens.buurtzorg.net): 06-5177 9732 St. Palet (www.paletgroep.nl): 0900-321 3213 Het Friese Land (www.thfl.nl): 0900-8864 of 058-257 6306 Interzorg Groep Ferwert (www.interzorggroep.nl): 088-518 0200

Begraffenisferiening Eare en Plicht Jelsum-Koarnjum Boade mw. W. Hoekstra: 06-2011 9960 of Helpboade dhr. Joh. van der Galiën:

42

058-257 4388 058-266 7722


Ynformaasje foar ús ynwenners Vanaf 1 januari 2018 bent u inwoner van de gemeente Leeuwarden. Gemeentehuis Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Postbus 21000, 8900 JA, Leeuwarden, tel. 14 058. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Donderdag van 8.30 tot 19.30 uur. Wilt u direct geholpen worden? Maak dan vooraf een afspraak via www.leeuwarden.nl.

Vliegbasis Leeuwarden

058-234 6700 Vragen/klachten: luchtmacht.nl/geluidshinder 0800-022 6033 Vliegbewegingen: luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766.

Zwembad It Gryn

Ieleane 1, Stiens (www.bvsport.nl):

058-257 2400

Milieustraat (inclusief depot klein chemisch afval) Seerob 23, Stiens (online zoekterm ‘Milieustraat Stiens’) 0900-210 0215 Al het afval dat niet in de sortibak of biobak mag/past kunt u naar de milieustraat brengen op maandag t/m vrijdag: 13-16.30 uur en op zaterdag: 9-13 uur.

Ophalen grof vuil en/of ophalen grof tuinafval Aanmelden via www.omrin.nl of tel.

0900-210 0215

Afvalkalender Grijze container (Sortibak): op vrijdag 8 en 22 juni Groene container (Biobak): op vrijdag 1, 15 en 29 juni Groene container extra data: donderdag 7 en 21 juni Papiercontainer: op dinsdag 12 juni na 18:00 uur 43


Ferskiningsdata 2017/2018 Nรป. 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389

Moanne Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug. Septimber Oktober Novimber Desimber Jannewaris

Kopij uterlik

Ferskining

11-12-17 15-01-18 12-02-18 19-03-18 16-04-18 14-05-18 18-06-18 20-08-18 17-09-18 15-10-18 12-11-18 10-12-18

22-12-17 26-01-18 23-02-18 30-03-18 27-04-18 25-05-18 29-06-18 31-08-18 28-09-18 26-10-18 23-11-18 21-12-18

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite

www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. We helpen u graag! 44


Tsjerketsjinsten

Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum Dei

Tiid

Foargonger

Doarp/ Bysรปnderheden

03 juni

9.30

Ds. C.J. v.d. Beukel

De Hoekstien Britsum

10 juni

9.30

Ds. M. Hulzebos

Genovevatsjerke Jelsum

17 juni

9.30

Ds. M. Hulzebos

Johannestsjerke Britsum/

24 juni

9.30

Zangdienst

De Hoekstien Britsum 45


Redaksje 38ste jiergong nr. 383

oplage 500 eksimplaren

Yvon Wolfslag, Swarte Singel 2, Koarnjum

tel.: 2153671

Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum

tel.: 2572550

Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum

tel.: 0612743436

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl

tel.: 2572600

Drukker: Rijnja Repro BV Leeuwarden E-mailadres: doarpskranteflaput@hotmail.com Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op banknûmer NL98 INGB 0004 3489 00 fan: Redaksje De Flapút, doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

29-06-18 18-06-18

doarpskranteflaput@hotmail.com 46


47


Doarpshûs

De Bining

De Bining, it brûzjende sintrum fan de sosjale mienskip en it ferieningslibben yn en rûn Koarnjum In pân op in treflike lokaasje mei multyfunksjonele sealen, in bar en in keuken Yn De Bining binne jo te plak foar in gearkomst, feestjûn, resepsje, lêzing, presentaasje of kursus By ynteresse kinne jo skilje mei Baukje vd Burg 058-257 4282 of maile nei baukje62@hotmail.com Webside:www.debining.nl Lokaasje: Wylde Tulpstrjitte 2 9056 PW Koarnjum 058– 257 1690 48

Profile for Doarpskrante Flapút

Deflapút juni2018  

Deflapút juni2018  

Advertisement