Page 1

Một số vấn đề sửa đổi và phát triển một số văn bản pháp lý quan trọng về quản lý & bảo vệ ĐVHD tại Việt Nam

Nguyễn Hoàng Phượng Điều phối viên Chương trình Chính sách và Pháp luật Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV)


VĂN BẢN ĐANG ĐƯỢC SOẠN THẢO Dự thảo Thông tư thay thế Quyết định 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/09/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PT NT về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi Dự thảo Thông tư quy định điều kiện khai thác và gây nuôi một số loài động vật rừng thông thường


Thông tư thay thế Quyết định 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/09/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PT NT về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi


QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ GẤU NUÔI

Quyết định 02/2005/QĐBNN ngày 01/05/2005

Quyết định 47/2006/QĐ- BNN ngày 06/06/2006

Quyết định 95/208/QĐ-BNN ngày 29/09/2008

Thông tư mới (đang soạn thảo)


Quyết định 02/2005/QĐ-BNN ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc ban hành quy định về quản lý gấu nuôi nhốt

Quy định • Thời hạn đăng ký gấu. • Gắn chíp cho toàn bộ gấu nuôi.

28-02 2005

Mục tiêu • Quản lý số lượng gấu nuôi tại các trang trại • Dần chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu tại Việt Nam


Quyết định 47/2006/QĐ-BNN ngày 06/06/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc ban hành Quy chế về quản lý gấu nuôi • Cấm giết mổ, khai thác, vận chuyển, kinh doanh mật và các bộ phận cơ thể của gấu • Nhà nước không công nhận quyền sở hữu • Chủ gấu nuôi có trách nhiệm nuôi các cá thể gấu đến hết đời của chúng.

• Tịch thu gấu con sinh ra tại các trang trại


Vấn đề xử lý gấu con sinh trong các trang trại Quyết định 47/2006/QĐ-BNN ngày 06/06/2006

Quyết định 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/09/2008

• Chủ gấu nuôi có trách nhiệm nôi dưỡng trong thời gian tối đa 1 năm kể từ ngày gấu con được sinh ra • Cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh giám sát, thu hồi để chuyển cho Trung tâm cứu hộ gấu.

• Không quy định. • Thực tế các chủ gấu nuôi tiếp tục nuôi nhốt gấu


Vấn đề quản lý gấu con trong các trang trại

• Gấu con sinh ra từ gấu mẹ gắn chíp

• Gấu con bị bắt từ tự nhiên


Vấn đề giết mổ, khai thác, vận chuyển, kinh doanh • Quyết định 47 cấm khai thác và kinh doanh mật gấu; • Quyết định 95 không quy định. •Quyết định 47 cấm giết mổ, khai thác, vận chuyển, kinh doanh mật và các bộ phận cơ thể của gấu. •Quyết định 95 cấm giết mổ, vận chuyển, mua, bán gấu và các sản phẩm, dẫn xuất từ gấu trái quy định của pháp luật.


Vấn đề quyền sở hữu đối với gấu nuôi

• Hai con gấu ngựa “làm rối” cơ quan nhà nước! (Báo Pháp luật Thành phố HCM ngày 30/11/2010)


Mục tiêu chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu liệu có đạt được? Cam kết tiến tới mục tiêu chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu tại Việt Nam.

? Vẫn phát hiện gấu mới tại các trang trại sau thời hạn hết hạn đăng ký ? Gấu con sinh ra tiếp tục được nuôi nhốt ? Gấu vẫn tiếp tục được khai thác


Dự thảo Thông tư quy định điều kiện khai thác và gây nuôi một số loài động vật rừng thông thường


Nội dung bản dự thảo hiện nay • Cho phép khai thác, gây nuôi thương mại 340 loài • Một số loài được liệt kê trong sách đỏ và CITES • Khai thác ngoài mùa sinh sản? • Thời hạn khai thác tối đa là 6 tháng? • Có nguồn gốc hợp pháp (tiêu chí phân biệt?) • Cấp phép tự động sau 10 ngày đăng ký (nếu Cơ quan Kiểm lâm sở tại không có ý kiến)


Tiêu chí và danh mục các công cụ. phương tiên được phép sử dụng để khai thác


Khả năng của các cơ quan Nhà nước quản lý địa phương • Khả năng định dạng loài chính xác; • Xác định nguồn gốc gây nuôi phải hợp pháp; • Mùa sinh sản để cấp Giấy phép khai thác của 340 loài được phép gây nuôi; • Vấn đề quản lý sự biến động về số lượng loài được gây nuôi


Khuyến nghị của ENV Chỉ nên cho khai thác và nhân nuôi những loài đạt được tất cả các tiêu chí sau: • Là loài thông thường • Các đặc tính sinh học của loài đã được nghiên cứu sâu rộng, trong đó bao gồm cả đặc tính sinh trưởng và sinh sản • Phải là loài dễ phân biệt với các loài khác • Loài có hiệu quả kinh tế cao • Việc lựa chọn loài được phép khai thác và gây nuôi phải được xem xét cẩn thận dựa theo các tiêu chí trên và khả năng quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng địa phương


Khuyến nghị của ENV • Cần có các tiêu chí và danh mục các công cụ. phương tiên được phép sử dụng để khai thác • Tăng cường công tác hậu kiểm sau cấp phép • Xác định rõ trách nhiệm của các bên khai thác, nhân nuôi và quản lý trong trường hợp xảy ra vi phạm

• Thông tư xây dựng cần dựa trên tình hình thực tế tại Việt Nam cũng như năng lực hiện tại của các cơ quan chức năng địa phương


Xin cảm ơn! Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) ĐC: Số 5, ngõ 192 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội ĐT/Fax: 04.3514 8850 Hotline bảo vệ ĐVHD: 1800 1522 Website: www.thiennhien.org

Motsogopy_chinhsach  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you