Page 1

WindStock Haalbaarheid windmolens, energieopslag en zonnepanelen

14 juni 2017, Amsterdam


WindStock

20-6-2017

2


Doel Technische en economische haalbaarheid

WindStock

20-6-2017

3


Aanpak Windunie cases geselecteerd:

= 0,8 MW

= 14 MW

WindStock

20-6-2017

4


Aanpak Markten en inkomsten verkend: Frequentiehandhaving (FCR) Onbalansmarkt Zelf consumptie Reduceren van aansluitkosten

WindStock

20-6-2017

5


Aanpak Opslagsystemen getoetst: Lithium-ion batterij Flowbatterij Vliegwiel (Lithium) Condensatoren Natrium-zwavel accu Zeezout batterij Nickel-metaal hydride

Wat niet: Grootschalige opslag voor regio of portfolio Warmteopslag, en andere ĂŠĂŠn-richtings conversieslagen

WindStock

20-6-2017

6


Resultaat Verdienmodel ontwikkeld Voor de toepassing van opslag en/of zonnepanelen bij bestaande windmolens Opslagsystemen en markten met de meeste potentie

WindStock

20-6-2017

7


Verschillende flexibiliteitsopties

Demand side management

Flexible power

Energy storage

Supergrids/ interconnectors

WindStock

20-6-2017

8


Opslag: meerdere diensten op meerdere locaties

WindStock

20-6-2017

9


Inkomsten en besparingen De ‘flexibiliteitsmarkt’, bestaande uit: FCR of primaire reserve (frequentie handhaving) FRR of secundaire reserve (onbalansmarkt) Tertiaire reserve

De spot markt Zelf-consumptie Aansluitkosten

Various reserves as required by Tennet . Source: Energie & Vermogen, Tennet, 26 mei 2015

WindStock

20-6-2017

10


Wind en opslag – meerdere projecten Windpark Giessenwind Prinses Alexia Windpark (122 MW), Zeewolde Scholt EC, Nuon, Dong, Vestas, etc. Onbalans, frequentiehandhaving, zelfconsumptie

WindStock

20-6-2017

11


Scenario’s

WindStock

20-6-2017

12


Voorkomen onbalans windpark middels opslag Het opslagsysteem wordt gebruikt om de onbalans van een turbine of park te voorkomen

WindStock

20-6-2017

13


Handel onbalansmarkt – alleen leveren Laden van opslagsysteem uit opwek windturbine of park Voorkomen aansluitkosten Enkel leveren op onbalansmarkt Mogelijke verbetering bij onbalanslevering: Algoritme kan slimmer omgaan met laden uit het windpark Curtailment is nog niet meegenomen en heeft positief effect op business case

WindStock

20-6-2017

14


Conclusies

WindStock

20-6-2017

15


Conclusies Wind + opslag voor onbalans: Beperken werkelijke onbalans is financieel niet interessant Handelen op onbalansmarkt met windladen is wel interessant, afhankelijk van algoritme en toekomstige prijzen. Voor deze combinatie is een opslagsysteem met hoge C-rate interessant. Wind + opslag met zelfconsumptie: aansluitkosten kunnen omlaag daarmee interessante additionele inkomstenstroom. Voor deze optie is juist een lagere C-rate interessant. Combinatie wind en zon-PV is interessant, zonder aanpassing van de aansluiting. Kan laadprofiel van opslagsysteem verbeteren. Opslag voor FCR is voor grotere systemen (10+MW) financieel aantrekkelijk met prijjzen 2016, koppeling met windproductie heeft geen toegevoegde waarde. Combineren van FCR met windladen voor onbalans handel, heeft als voordeel dat marktrisico’s worden gespreid.

WindStock

20-6-2017

16


WindStock

20-6-2017

17


Bedankt voor uw aandacht!

WindStock  

Haalbaarheid windmolens, energieopslag en zonnepanelen - Windday Conference 14-06-2017

WindStock  

Haalbaarheid windmolens, energieopslag en zonnepanelen - Windday Conference 14-06-2017