Page 17

Fudbaler Mladog radnika Juxin Sepuja pretu~en je u subotu u svom stanu na Banovom brdu. Razlog za napad na Sepuju je, najverovatnije, nepla}ena kirija. Oko 14 ~asova Sepuja je do{ao u stan, ispred zgrade se sreo sa dvojicom nepoznatih mu{karaca. Videla sam kad je Sepuja dolazio ku}i, bio je u dru{tvu svoje devojke. Nekoliko minuta posle ~ula sam galamu, a onda su se ~uli i udarci. Pre toga sam primetila da neki momci stoje na ulici, ali nisam na to obratila pa`wu. Nikada pre nismo imali problema sa sportistom, ali pri~a se da je imao neke neizmirene dugove - rekla je jedna od kom{inica. Posle incidenta igra~ je prevezen kolima Hitne pomo}i u Urgentni centar. Fudbaler iz Ugande do{ao je u Srbiju u januaru 2008. godine iz Jermenije. Igrao je za novosadsku Vojvodinu godinu dana, od po~etka 2009. do oktobra bio

Juyin Sepuja

je ~lan ^ukari~kog, a u oktobru se preselio u Mladi radnik. Stan na Banovom brdu pla}ao je ^ukari~ki, a Sepuja se ranije `alio da postoji problem sa pla}awem kirije.

„Arena sport” prenosi me~eve Jelen superlige ^elnici Zajednice superliga{a Srbije dogovorili su se sa televizijskom ku}om „Arena sport“ o prenosima fudbalskog {ampionata Srbije na toj TV stanici. Prema ovom sporazumu, svaki klub }e dobijati po 5.000 evra za prenos svoje utakmice. „Arena sport“ je druga televizija koja }e prenositi utakmice Jelen superlige, pored Radio televizije Srbije. Ve} u prvom prole}nom kolu, 27. februara, na Areni sport }e od 16 sati biti prenos utakmice Crvena zvezda - Jagodina, dok }e dan kasnije na programu biti me~ OFK Beograd - Spartak, od 13 sati.

ISKUSNI GOLMAN SE POVLA^I IZ DR@AVNOG TIMA

Di{qenkovi} napu{ta orlove Rezervni golman reprezentacije Srbije Vladimir Di{qenkovi} (28) najavio je da se povla~i iz nacionalnog tima zbog ~estih povreda. Di{qenkovi} je, samo nekoliko meseci pred po~etak Svetskog prvenstva, odlu~io da ne dovodi u pitawe nastavak klupske karijere, tako da }e ubudu}e

Vladimir Di{qenkovi}

braniti samo za Metalurg iz Dowecka, s kojim je nedavno potpisao ugovor do juna 2012. godine. Iskusni golman je tokom karijere ~esto imao probleme s povredama, naj~e{}e mi{i}a. Di{qenkovi} je uvek u bio naju`em izboru otkako je Radomir Anti} preuzeo selekciju Srbije, a na po~etku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, branio je na me~u s Farskim Ostrvima. Golman Metalurga je svojevremeno morao da napusti Evropsko prvenstvo za igra~e ispod 21 godine 2004. godine, kada se, brane}i za tada{wu selekciju SCG, povredio posle prvog me~a s Hrvatskom. Di{qenkovi} je debitovao za prvi tim reprezentacije jo{ 2004. godine i od tada je branio na sedam utakmica. Nekada{weg golmana Crvene zvezde bi na mestu rezervnog golmana mogli da zamene @eqko Brki} iz Vojvodine ili Bojan Isailovi}, koji nastupa za Zaglebqe. Srbija naredni me~ igra sa Al`irom tre}eg marta, a selektor Anti} }e spisak saop{titi u petak, 26. februara.

17

Dobar nagove{taj prole}a Vojvodina – Big bul 4:0 (2:0) VETERNIK: FC “Vujadin Bo{kov”, gledalaca 300. Sudija: Labus (Novi Sad). Strelci: Tumbasevi} u 16, Mojsov u 41, Mudrinski u 63. i \urovski u 74. minutu. VOJVODINA: Brki}, Vuli}evi}, Ple~, Mojsov, Nestorovi}, Tumbasevi}, Medojevi}, Novakovi}, Mereba{vili, Bilbija, Mr|a. Igrali su jo{: Kesi}, Smiqani}, Faber, \uri{i}, Karan, Mito{evi}, A|uru, \urovski, Stjepanovi}, Katai, Mudrinski. BIG BUL: Davidovi}, ^obanovi}, Dasovi}, Pani}, Vulobrat, Simeunovi}, Veselinovi}, Drobwak, @ivkovi}, Petkovi}, Mari~i}. Igrali su jo{: Mladenovi}, Trebovac, ]iri}, Savinovi}, Erak, Ga~i}, Kne`i}, Pr{i}, Despotovi} i Simi}. Po veoma hladnom i vetrovitom vremenu, a sasvim solidnom terenu za ovo doba godine, fudbaleri Vojvodine i Big bula odigrali su prijateqski me~ u FC “Vujadin Bo{kov” u Veterniku. Pobedio je superliga{, a oko 300 gledalaca imalo je zbog ~ega da se smrzava. Trener Vojvodine Branko Babi} bio je li{en usluga Du{ana Tadi}a (nema pravo da igra u prvom kolu s Hajdukom zbog kartona) i lak{e povre|enih Sadika Adamsa i \or|a [u{wara, ali generalno mo`e da bude zadovoqan izdawem obe postave. [ansu je od prvog minuta dobio Gruzijac Giorgi Mereba{vili i sa nekoliko poteza nagovestio je da je u wemu Vojvodina zaista dobila poja~awe.

Janko Tumbasevi} posti`e prvi gol

U prvom delu Big bul je izveo nekoliko odli~nih napada, a u 23. minutu Veselinovi} je pogodio stativu. Vojvodina je povela sedam minuta ranije golom Janka Tumbasevi}a. Bilbija je uputio loptu iz kornera,a Tumbasevi} je bio najvi{i u skoku i sa pet-{est metara glavom pogodio ciq. Na 2:0

povisio je Makedonac Daniel Mojsov, zakucav{i loptu pod pre~ku s desetak metara posle kratkog proigravawa Medojevi}a. U nastavku se rastr~ala i druga postava, re|ali su se napadi i {anse, a posle kornera \urovskog, mladi Ogwen Mudrinski je glavom lobovao su-

ALEKSANDAR LAZEVSKI, FUDBALER PARTIZANA

Novi po~etak Nastavak prvenstva se bli`i, ekipe svode ra~une sa priprema i razmi{qaju o prvom prole}nom duelu. Kristali{e se prvih jedanaest igra~a i oni koji im ozbiqno duvaju za vrat. Na le-

prema polomio je metatarzalnu kost desne noge, zbog koje je na prole}e 2008. odigrao jo{ samo ~etiri me~a. Slavi{a Jokanovi}, tada{wi trener, na leto ga je poveo na Taru, ali je La-

Aleksandar Lazevski

vom beku u Partizanu neprikosnoven je Marko Lomi}, a Aleksandar Lazevski je zdrava konkurencija. Mladi fudbaler (22) debitovao je za prvi tim Partizana u Lu~anima 2007. godine i postigao fantasti~an gol. Vezao je jo{ 13 me~eva, strelac bio jo{ tri puta, a onda je usledio maler. Na po~etku zimskih pri-

UEFA U BORBI PROTIV NAME[TAWA REZULTATA

Sudija Novo Pani} do`ivotno diskvalifikovan Evropska ku}a fudbala ozbiqno je krenula u borbu protiv name{tawa utakmica, a prva `rtva je sudija iz Bosne i Hercegovine Novo Pani}, koji je do`ivotno suspendovan zbog ume{anosti u montirawe utakmice mladih reprezentacija [vajcarske i Gruzije. Bez obzira na visoku ocenu koju je Pani} dobio od kontrolora utakmice, UEFA je do{la do neoborivih dokaza protiv arbitra iz Doboja. Zbog

ponedeqak22.februar2010.

PRIJATEQSKA UTAKMICA

NA BANOVOM BRDU, U BEOGRADU

Pretu~en Juyin Sepuja

c m y

SPORT

DNEVNIK

toga mu je izre~ena kazna do`ivotne zabrane vo|ewa fudbalskih utakmica na svim nivoima, od me|unarodnih do me~eva nacionalnog {ampionata. Pored Pani}a, disciplinska komisija UEFA je izrekla kaznu od 16 meseci zabrane vo|ewa utakmica hrvatskom arbitru Tomislavu [etku, koji se tereti za kontaktirawe s kriminalnom grupom iz Berlina koju predvode kontraverzna bra}a [apina.

zevski ve} prvog dana do`iveo istu povredu, samo ovoga puta na levoj nozi. To je bio povod da talentovani defanzivac izgubi mesto u prvom timu i bude prekomandovan u Teleoptik. Da li }e sada Lazevski biti po{te|en malera, pita se i on sam. Goran Stevanovi} vratio ga je u prvi tim, kao alternativu Marku Lomi}u.

- Ne mogu opisati koliko sam sre}an zbog toga. Mladom fudbaleru sva{ta pro|e kroz glavu kod te`ih povreda. Taman sam po~eo da koristim priliku koja mi se ukazala, kada sam vi{om silom bio spre~en da se potpuno nametnem. Bio sam potpuno utu~en, ali sam morao da nastavim daqe. Trudio sam se u Teleoptiku, kod Zvonka Varge, kada je usledio Stevanovi}ev poziv. Drago mi je da Partizan jo{ uvek ra~una na mene – pri~a Lazevski. Kako ocewuje{ period proveden me|u opti~arima? - Kao spasonosni. Sre}a je da postoji i da sam, fakti~ki, ostao me|u crno – belima. Varga je znao moju situaciju i u skladu sa wom smo radili. A sve u ciqu da ponovo zaigram u Partizanu. Uspeli smo i eto me ponovo ovde. Jesenas sam odigrao 10 utakmica. Teleoptik ima dobru generaciju? - Da. Rezultati u Prvoj ligi su iznad svih o~ekivawa. Drugi su na tabeli, sa ~etiri boda mawe od Kolubare. Pobedili smo Banat u gostima 3:0 i to vam sve govori – isti~e Lazevski. Daqi planovi? - Ostati nepovre|en (smeh) i nametnuti se Stevanovi}u. Volim Partizan i voleo bih da ostavim trag u Humskoj. Na reprezentativnom planu ciq mi je da budem standardan u Makedoniji. I. Lazarevi}

POSLE RAZO^ARAVAJU]EG REMIJA SA SAMPDORIJOM

U Interu }ute, do daqeg

Nakon razo~aravaju}eg remija (0:0) protiv Sampdorije u 25. kolu Serije A, u milanskom Interu su se odlu~ili na bojkot medija i do daqeg ne}e biti izjava iz redova aktuelnog {ampiona Italije. Na ovakav potez u Interu su se odlu~ili pre svega zbog odluka sudije Taqaventa koji je u razmaku od samo sedam minuta iskqu~io oba centahalfa milanskog kluba - najpre Samuela, a potom i Kordobu. Svoje mi{qewe o sudijskim odlukama trener nero-azura @oze Muriwo jasno je pokazao tokom utakmice prekrstiv{i nekoliko puta ruke, aludiraju}i da na wima ima lisice. Ovakav potez ~elnika Intera li~i na blagu paniku u klubu Dejana Stankovi}a, po{to je tim vezao tri uzastopna remija, a po{to je Roma u nedequ savladala Kataniju, pri{la je na samo pet bodova zaostatka i ozbiqno je uzdrmala poziciju ekipe iz Milana.

Foto: B. Lu~i}

parni~kog golmana. Kona~an rezultat postavio je Mario \urovski. U svom stilu je u 74. minutu zalomio dvojicu protivni~kih igra~a na ivici kaznenog prostora i onda sna`nim udarcem, poluvisoko, smestio loptu u levi golmanov ugao. S. Savi}

Real `eli Vengera Fudbalski klub Real iz Madrida zainteresovan je da na mesto trenera ekipe dovede menaxera Arsenala Arsena Vengera, prenosi „Dejli mejl“. Prema navodima tog lista, predsednik Reala Florentino Perez sigurno }e otpustiti Manuela Pelegrinija ukoliko Real ispadne u osmini finala Lige {ampiona od francuskog Liona. Podsetimo, Lion je dobio prvi me~ minimalnim rezultatom 1:0. Madri|ani su nekoliko puta u posledwih pet godina imali ambicija da anga`uju Arsena Vengera, ali je on ostajao veran Arsenalu. Ipak, pre nekoliko meseci je izjavio da bi voleo jednog dana da radi u Realu jer je to „kruna karijere svakog trenera“. Tako|e, prvi ~ovek kraqevskog kluba Florentino Perez priznao je da se divi Vengeru i da bi bio „najsre}niji ~ovek na svetu kada bi on preuzeo Real“. Na listi potencijalnih kandidata nalaze se jo{ menaxer Liverpula Rafael Benitez i strateg milanskog Intera @oze Muriwo. Me|utim, Portugalac je bli`i opciji da se vrati u Englesku, gde se za wega raspituju Liverpul i Man~ester siti.

STRANE LIGE Engleska: Blekburn – Bolton 3:0, Aston Vila – Barnli 5:2, Fulam – Birmingem 2:1, Man~ester Siti – Liverpul 0:0, Vigan – Totenhem 0:0. Italija: Roma – Katania 1:0, Atalanta – Kjevo 0:1, Bolowa – Juventus 1:2, Kaqari – Parma 2:0, Fiorentina – Livorno 2:1, Palermo – Lacio 3:1, Siena – Napoli 0:0. Nema~ka: Frajburg – Herta 0:3, Verder – Leverkuzen 2:2, Volfsburg – [alke 2:1. [panija: Bilbao – Tenerife 4:1, Malaga – Espawol 2:1, Osasuna – Vaqadolid 1:1, Saragosa – Hihon 1:3. Francuska: Marseq – Nansi 3:1, So{o – Lion 0:4.

Dnevnik 22.februar 2010.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 22.februar 2010.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"