Page 30

30

07.00 08.00 08.05 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.05 14.00 14.30 16.30 17.00 17.22 17.30 18.30 18.55

TV PROGRAM

nedeqa29.novembar2009.

TV ba{tina Vesti Legenda o vuku, film Neverovatne pri~e Cvrletova ma{taonica Putevi nade Znawe imawe Vesti Koliko se poznajemo, kviz Dodati `ivot godinama Sredina Mira Bawac: Publici u ~ast, snimak Gala ve~eri Ta divna stvorewa TV Dnevnik Tajna hrane: Pirina~ [tikla papu~a ^ari ribolova Vaterpolo - Liga {ampiona: Vojvodina - Mladost (Zagreb), prenos

06.05 08.15 09.06 11.05 12.47 13.00 13.13 13.15 13.30 14.10 15.08 15.15 15.30 Roselin San~ez

Edison Uloge: Morgan Frimen, Kevin Spejsi, Roselin San~ez, Pajper Perabo Re`ija: Dejvid Y. Burk (Panonija, 20.50) 08.35 09.50 12.00 14.20 15.30 17.00 17.30 18.30 19.00 20.00 20.50 23.00

Nedeqom u Panoniji De~iji program Ubistva u Midsameru Halo predsedni~e Vojvo|anske vesti E-tv Vojvo|anske vesti Vrele gume Hronika Op{tine @abaq Svet divqine Film: Edison Vojvo|anske vesti

16.03 16.59 17.02 18.00 18.27 19.00 19.01 19.30 20.09 20.16 21.05 23.05 00.00 00.19 02.08 03.03 03.48 04.30 05.03

Jutarwi program Jutarwi dnevnik @ikina {arenica Dizni na RTS Kulinarski letopis Dnevnik Na{ auto na{im gledaocima Sport plus Balkanskom ulicom Vreme je za bebe Na{ auto na{im gledaocima SAT ili Tenis: Masters, London, finale, prenos Ono kao qubav Na{ auto na{im gledaocima Bra}a po oru`ju Robna ku}a Sasvim prirodno Na{ auto na{im gledaocima Slagalica, kviz Dnevnik Na{ auto na{im gledaocima Ono kao qubav Opasni umovi, film Ri~ijevi Dnevnik Egzit Ono kao qubav SAT Vreme je za bebe Sasvim prirodno Slagalica

14.30 15.00 16.00 16.30 17.00 18.30 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00

Kuhiwica (ma|) Porodica Serano Gradovi sveta Kina, nebesko carstvo Duhovka Verska emisija (slov) TV magazin (rum) Brazde (ma|) Ma|arska narodna muzika Trio - Evroregionalni magazin Ose}ajte se kao kod ku}e Nedeqni magazin (rom) Muzi~ki program Hronika Slavonije, Barawe i zapadnog Srema Galantni prevaranti, film Crtani film TV Dnevnik (ma|) Sportske vesti (ma|) Crtani film (ma|) TV magazin (rus) Kultura i tradicija (rom) TV sport (ma|) Opasan `ivot ministranata, film

16.29 16.55 18.57 20.00 21.12 22.12 22.10 22.56 23.29 23.29 00.26 02.10

06.00 06.30 08.00 08.45 09.10 10.00 13.00 13.30 14.00 14.15 14.45 16.30 17.00 17.55 18.30 19.00

Povodom proslave 60 godina Radio Novog Sada, Dana RUV-RTV i 34 godine TV Novi Sad, u petak je u Studiju M odr`ana centralna proslava kojoj je prisustvovao veliki broj zvanica, predstavnika ovda{we kulturne i politi~ke elite. (RTV 1, 21.00)

06.35 07.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.00 13.30 14.00

09.42 09.57 10.29 11.00 12.00 12.29 13.07 13.33 14.02 14.25

04.00

Proslava 60 godina Radio Novog Sada

20.10 Ru~ak na lepe o~i 20.30 Zabavni program 21.00 Proslava 60 godina Radio Novog Sada 22.00 Vojvo|anski dnevnik 22.30 Dr`ava mrtvih, film 00.05 Metronom 00.40 Dnevnik bicikliste 01.10 Iz na{eg sokaka

07.00 07.40 07.55 08.55 09.27

10.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.30 16.30 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30

NS klinci Najboqi lek Dok. program Granice nauke Film @ivot na Marsu Hrana i vino Katapultura Novosa|anka Objektiv Evo nas kod vas @ivot na Marsu Objektiv Buntovnici

06.00 ATP Masters kup London – dubl 1/ 2 finale 08.15 ATP Masters kup London – singl 1/2 finale 12.30 Pregled Evrolige 13.30 ATP Masters kup London – dubl, finale 15.00 NBA u`ivo 15.15 ATP Masters kup London – singl, finale 17.00 ACB Liga: Bilbao – Joventut 19.00 NBA: Toronto – Finiks 21.30 Serija A: Katanija – Milan 22.45 NBA u`ivo 23.00 Serija A: Atalanta – Roma

Radio Novi Sad PROGRAM NA SRPSKOM JEZIKU: UKT 87.7, 99.3, 99.6MHz i SR 1269 KHz (00,00-24,00) PROGRAM NA MA\ARSKOM JEZIKU: UKT 90.5, 92.5 i 100.3 MHz (00,00-24,00) PROGRAM NA OSTALIM JEZICIMA - SLOVA^KOM, RUMUNSKOM, RUSINSKOM, ROMSKOM, BUWEVA^KOM I MAKEDONSKOM JEZIKU UKT 100 i 107,1 MHz (00,00-24,00)

Mi{el Fajfer

Opasni umovi

20.30 21.00 23.00 23.30 00.30 01.00 03.00

Amen a|es Agroinfo Dozvolite Pustolov Moja li~na olimpijada, EBU dok. program Na tatinom mestu, EBU drama Akva viva derbi Moj qubimac Znawe imawe UNHCR - Povratak: Kosovo Interfejs Trag u prostoru Kulturako aresipe Srpski isto~nici Fudbal - Premijer liga: Everton - Liverupul, prenos Magazin Lige {ampiona Fudbal - Premijer liga: Arsenal - ^elzi, prenos Put humanizma Horizont Generali ili srodstvo po oru`ju, film Tenis: Masters, London, finale, snimak ili Detektivske pri~e Beogradski yez festival Muzi~ki program Vikend evronet Fudbal: Premijer liga: Everton - Liverpul Fudbal: Premijer liga: Arsenal - ^elzi Tenis: MAsters, London, finale (r)

Glas Amerike SMS - omnibus Na{a formula zdravqa Oranica Genius Domus Za dobar dan Slike `ivota Present Vesti Top {op Film: Savamala Sva{tarica Pop muzika Vesti Zaustavno vreme Bejlijeve milijarde, de~. film Tuk na luk Qubav za sva vremena Beli svet Pop mjuzik Glas Amerike Qubav za sva vremena Doma}a muzika

Profesorka otkriva da joj je potrebno mnogo vi{e od obi~nog predavawa i ocewivawa da bi vodila odelewe problemati~ne dece. Kada Lu En Yonson zapo~ne novi posao u {koli, upravnik je upozorava da }e joj biti jako te{ko... Uloge: Mi{el Fajfer, Bruklin Haris, Vejd Domingez, Renoli Santijago Re`ija: Yon N. Smit (RTS 1, 21.05)

05.25 06.25 07.00 08.20 10.30 13.00 14.00 17.30 18.30 19.00 21.00 23.00 23.35 00.25 01.00 02.00 03.30 05.00

Mame u {trajku e-TV Doma}in Fudbal: Crvena zvezda - Partizan Survajver Na terapiji Film: 10:5 Apokalipsa Mame u {trajku Kviz: Ke{ taksi Film: Inspektor Geyet Film: Ta~ka prekida Fajront republika Ameri~ko rvawe - do koske Kviz: Ke{ taksi Top spid Film: Sjaj u o~ima Film: Ni~ija zemqa Ameri~ko rvawe - do koske

Din Kejn

DNEVNIK

07.00 08.30 09.00 11.00 11.30 12.00 12.05 12.55 13.00 14.00 16.00 16.35 17.00 18.30 19.05 20.05 21.00 23.00 23.35 00.10 01.00 01.25

Film: Psi milioneri Trnav~evi}i u divqini Znawe na poklon Veliki brat, u`ivo Nadrealiti {ou Vesti za osobe o{te}enog sluha Veliki brat, u`ivo Dvougao Potraga specijal Film: Longinovo kopqe Vesti B92 Veliki brat, u`ivo Popodne Vesti B92 Nacionalna geografija i Bi-Bi-Si: U {etwi sa pe}inskim qudima Veliki brat Utisak nedeqe Vesti B92 Kalifornikacija Jelen Top 10 Vrlo va`ni Oplaneti se

Bekstvo sa ostrva [korpiona (Hepi, 10.45 i 15.55)

06.44 07.00 08.00 08.30 08.40 09.10 09.32 10.00 10.20 10.45 11.18 12.02 13.12 13.25 13.50 14.55 15.30 15.55 16.25 18.00

Meda Rupert Mala princeza Presovawe Nodi novi Engleski sa Nodijem Sa Sa{om u avanturu Skipijeve avanture Skajlend Idemo u`ivo Bekstvo sa ostrva [korpiona Dinosaur king [aman king Papirmanija Sa Sa{om u avanturu ^eli~ni alhemi~ar Tajna Idemo u`ivo Bekstvo sa ostrva {korpiona Film Riznica

18.55 19.20 19.30 21.10 22.00 23.00 23.55 00.50 01.40 02.30 04.10

Telemaster Rekord Film Srce Klinika Biseri Telemaster Nije lako biti ja Budi faca Film Klinika

Madagaskar Kada se ~etiri razma`ene `ivotiwe iz wujor{kog Central parka slu~ajno na|u kao brodolomci na egzoti~nom ostrvu Madagaskar, otkrivaju da je svet zaista yungla... Uloge: Ben Stiler, Kris Rok, Dejvid [vimer Re`ija: Erik Garnel i Tom Mekgrat (Pink, 10.00) 07.00 09.00 10.00 11.45 12.00 13.00 15.00 16.15 17.45 18.45 19.30 20.00 21.00 23.00 01.00 02.45 03.00

Jutro sa Ne{om Risti}em Farma (u`ivo) Film: Madagaskar Siti Grand hitovi Farma (u`ivo) Vi pitate Nedeqno popodne Lee Ki{ Farma (u`ivo) (Ne)mogu}a misija Nacionalni dnevnik Farma Grand - Narod pita Farma (u`ivo) Film: Glasnik smrti Siti 2 Film: Igraj ili umri

Bejlijeve milijarde Slatka pri~a o zlatnom retriveru, Bejliju, koji nije neobi~an samo po tome {to govori, ve} je i naslednik milijardskog bogatstva. Kao jedinog naslednika, wegova gazdarica je imenovala upravo wega... Uloge: Din Kejn, Lori Holden, Yenifer Tili Re`ija: Dejvid Divajn (Avala, 19.00)

08.00 De~iji program, 09.00 Nedeqni magazin, 10.00 Kuhiwica, 11.00 Kultura tela, 11.30 U na{em ataru, 12.30 Travel klub, 13.30 Kuda ide Vojvodina, 14.00 Film, 15.30 Sport, 16.30 ABS {ou, 17.00 Nedeqni magazin, 18.00 Svet na dlanu, 18.30 Stajl, 19.00 Rat, revolucija, gerila, 20.00 Auto fle{, 21.00 Film, 22.30 Nedeqni magazin, 23.00 Film, 00.00 No}ni program.

08.30 Bawe Srbije, 09.00 Udahnite Zlatibor, 09.15 Turisti~ke razglednice, 09.30 Fokus, 10.00 Mozaik, 12.00 NK Koktel, 13.30 Fokus, 14.00 Mozaik, 16.00 Zdravqe i vi, 16.55 Fokus, 17.25 Turisti~ke razglednice, 18.00 Mozaik, 20.00 Fokus, 20.40 Ludi kamen, 21.00 Bulevar, 22.00 Holivud, 23.00 Fokus, 23.40 Turisti~ke razglednice, 00.20 Haj-faj mjuzik, 01.00 Fokus, 01.30 Muzika.

12.00 Cicina tezga, 13.30 Paor, 14.30 Zoo Hobi, 15.00 Film, 17.00 Bez tambure nema pesme, 18.00 Mobil E, 18.30 Nemi svedok, 19.30 Dokumentarni program, 20.00 Film, 21.45 Sport STV-a, 22.00 Sremske pri~e, 22.30 E TV, 23.00 Nemi svedok, 00.00 Yuboks.

07.00 De~ija serija, 08.00 555 li~nosti, 09.00 Sva{taonica, 09.30 Ispod poklopca, 10.00 Film info, 10.30 Zdravqe, 12.15 Zlatno poqe, 14.00 Akcenti, 14.15 Volej, 15.00 Izazovi istine, 15.30 Serija, 16.00 Akcenti, 16.30 Dok. film, 18.00 Akcenti, 18.15 Izvori zdravqa, 19.00 Putopis, 20.30 Samo vas gledamo, 22.30 Akcenti dana, 23.00 Film.

07.00 Autosprint, 08.00 Beli luk i papri~ica, 08.30 Uz kafu, 09.00 Od Tokija do Milvokija, 09.30 Start, 10.00 Smeh terapija, 11.00 Moj grad-Retrospektiva nedeqe, 12.00 1 na 1, 12.30 U na{em ataru, 13.30 Pod sjajem zvezda, 15.00 Folk {ou, 17.00 Tok {ou, 19.00 Politikon, 20.00 Bez cenzure, 22.00 Portret, 23.00 Tajm aut.

08.00 Hrana i vino, 09.00 Film, 10.30 Mufquz, 11.00 Pod suncem, 12.00 Do kraja sveta, 12.30 Panorama op{tine @iti{te, 13.00 Produkcija mre`e, 14.00 Agrosfera, 15.05 Film, 17.00 Do kraja sveta, 18.00 Iza scene, 18.30 Nodi, 19.00 Mozaik dana, 19.30 Hrana i vino, 20.00 Odgovor, 21.05 Tajni znak, 22.00 Mozaik dana, 22.30 Slu`ba 21, 23.00 Film.

Dnevnik 29.novembar 2009.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement