Page 15

c m y

SPORT

DNEVNIK

nedeqa29.novembar2009.

15

SUPER LIGA SRBIJE 13. KOLO BEOGRAD: Crvena zvezda - Partizan KRAGUJEVAC: Metalac - Spartak Z.V. SMEDEREVO: Smederevo - BSK PO@AREVAC: Mladi radnik - Hajduk BEOGRAD: OFK Beograd - ^ukari~ki Stankom Danas BEOGRAD: Rad - Vojvodina KRU[EVAC: Napredak - Jagodina 1. Crvena zvezda 13 11 1 1 2. Partizan 13 10 3 0 3. Vojvodina 12 7 3 2 4. OFK Beograd 13 7 3 3 5. Spartak ZV 13 5 5 3 6. Jagodina 12 5 3 4 7. Smederevo 13 4 4 5 8. Borac 13 5 1 7 9. Javor 13 3 6 4 10. Mladi radnik 13 3 5 5 11. Metalac 13 4 2 7 12. Hajduk 13 3 4 6 13. BSK 13 3 4 6 14. Napredak 12 2 4 6 15. Rad 12 1 5 6 16. ^ukari~ki 13 2 1 10

1:2 (1:1) 0:0 1:1 (0:1) 1:3 (1:0) 4:1 (1:0)

23:4 27:9 21:6 17:8 15:8 14:13 13:16 11:16 9:11 8:16 6:15 13:17 9:17 9:16 10.17 8:24

(13) (13) 34 33 24 24 20 18 16 16 15 14 14 13 13 10 8 7

U slede}em kolu (5/6.decembra) sastaju se - NOVI SAD: Vojvodina - Habitfarm Javor, KULA: Hajduk - Borac, BEOGRAD: ^ukari~ki Stankom - Mladi radnik, BEOGRAD: Partizan - OFK Beograd, BOR^A: BSK - Crvena zveda, SUBOTICA: Spartak Z.V. Smederevo, JAGODINA: Jagodina - Metalac, BEOGRAD: Rad Napredak.

Revija proma{aja Metalac - Spartak Zlatibor voda 0:0 KRAGUJEVAC: Stadion: „^ika Da~a“, gledalaca: 300, sudija: Stojanovi} (Ni{). @uti kartoni: Vasi}, Nenadi}, Savi}evi} (Metalac), Miri}, Popovi}, [arac, Oletuemanuel (Spartak ZV). Crveni karton: Popovi} u 41. minutu (Spartak Z.V). METALAC: @ivkovi} 7, Vasi} (od 29. Pavlovi} 7), Nenandi} 7, Rako~evi} 7, Ota{evi} 7, Gojak 7, Tasi} 6, Teodorovi} 6, (od 82. Obradovi}), Savi}evi} (od 6. To{kovi} 6), Simovi} 6, Jovanovi} 6. SPARTAK: Jovani} 7, Pu{kari} 6, [arac 7, Milankovi} 6, Oletuemanuel 7, Popovi} 6, Torbica 7, Jawu{ 7 (od 89. Noskovi} ), Veselinov 6 (od 82. Bo{kovi} -), Miri} 7 (od 46. Simovi} 7). Provala oblaka zalivala je tren stadiona „^ika Da~a“ tokom svih 90 minuta utakmice. U tako te{kim uslovima najte`e je bilo napada~ima. Vodila se `estoka borba, ali mre`e su ostale mirne. U osmom minutu prvi korner na utakmici izveli su gosti, [arac je centrirao sa leve strane, a Ota{evi} glavom loptu izbacio iz

kaznenog prostora. Na loptu je natr~ao Veselinov, {utirao kao iz topa sa 20 metara, a @ivkovi} sigurno interveni{e. U 41. minutu Stojanovi} opravdano pokazuje drugi `uti karton Igoru Popovi}u zbog prigovora, a Suboti~ani ostaju sa igra~em mawe. U 57. minutu korner sa leve strane izveo je Simovi}, lopta dolazi do Ota{evi}a koji centrira sa desne strane, a Jovanovi} {utira glavom sa deset metara preko pre~ke. Pavlovi} je u 66. minutu centrirao sa desne strane, Teodorovi} u padu {utirao, Jovani} bez problema uhvatio loptu. Deset minuta kasnije posle centar{uta Nenadi} sa leve strane, lopta je do{la do Sto{kovi}a koji {utira sa nekih deset metara, Jovanovi} je loptu samo dotakao, ali je i to bilo dovoljno da ona ode je u korner. U 87. minutu Nenadi} ulazi u kazneni prostor gostiju, idealno centrira sa leve strane, a Jovanovi} ne sti`e da sa tri metra loptu ubaci u praznu mre`u golmana gostiju Jovani}a.

VOJVODINA DANAS IGRA NA BAWICI

Babi} poziva na oprez Neugodno gostovawe o~ekuje danas fudbalere Vojvodine. Koliko god slab polo`aj na prvenstvenoj tabeli ne potkrepquje snagu Vo{inog doma}ina, toliko igre Radovih fudbalera pozivaju na oprez. Uostalom, isto mi{qewe deli i {ef stru~nog {taba novosadskog superliga{a Branko Sosa Babi}. - Rad je ekipa koja te`i da nametne igru. Ukoliko u tome uspe, onda rival nailazi na velike pote{ko}e. Gledao sam nekoliko me~eva Rada kada je ovaj tim igrao dobro, napadao, stvarao {anse ali i proma{ivao i za te proma{aje bivao ka`wen. Na na{em sredwem redu je da ne dozvoli da mu suparnik nametne igru, a onda bi sve trebalo da bude lak{e za nas – smatra Babi}. Trenera Vojvodine po malo brine podatak da relativno mali broj igra~a na ple}ima nosi prvenstvenu jesen. - Velikog izbora nemam. Sve se vrti oko 12-13 fudbalera i od toga ne mo`emo da pobegnemo. \urovski je i daqe van stroja, prema posledwim informacijama nalazi se u Beogradu s povi{enom temperaturom i na wega i daqe ne mogu da ra~unam. Ipak, fudbaleri koji su u pogonu za sada uspe{no obavqaju poverene zadatke, iako je kup utak-

mica sa Smederevom pokazala odre|ene oscilacije – priznaje Babi}. Miroslav Vuli}evi} je stigao letos u Vojvodinu iz Ivawice. Nametnuo se standardnim igrama i osigurao mesto uz desnu aut liniju. - Ukupno gledaju}i zadovoqan sam onim {to sam do sada pru`io u dresu Vojvodine. Se}am se koliko mi je bilo te{ko ispo~etka da se naviknem na novu sredinu, ali sam odli~no primqen od saigra~a i to mi je pomoglo da se br`e prilagodim. Znam da mogu jo{ boqe da igram, a s obzirom na to da volim ofanzivan fudbal, odgovara mi stil koji negujemo. Dobro se sla`em s mladim Aleksi}em kojem novi trener Babi} redovno pru`a {ansu, a va`no je i to da Vojvodina ravnomerno napada po oba boka jer na levoj strani imamo Tadi}a i Kizita. Nadam se da }emo uspe{ni biti i danas na Bawici iako tim Rada veoma po{tujem – rekao je Vuli}evi}. O~ekuje se da Vojvodina danas zaigra u postavi koja je u sredu u ~etvrtfinalu Lav kupa bila boqa od Smedereva: Brki}, Vuli}evi}, Ple~, Lovri}, Kizito, A|uru, Medojevi}, Tumbasevi}, Aleksi}, Mr|a, Tadi}. S. Savi}

Kleo zaustavio lidera Crvena zvezda - Partizan 1:2 (1:1) BEOGRAD: Stadion Crvene zvezde, gledalaca 30.000, sudija: Stankovi} (Beograd), strelci: Kne`evi} u 43. (autogol) za Crvenu zvezdu, a Diara u 4. i Kleo u 61. minutu za Partizan. @uti kartoni: Igwatijevi}, Isah (Crvena zvezda), Kne`evi}, Qaji}, Moreira, \or|evi} (Partizan). Crveni karton: Kne`evi} (Partizan). CRVENA ZVEZDA: Stamenkovi} 6, Miqkov 6, Igwatijevi} 7, Viloti} 6, \or|evi} 6, Isah 7 (Bla`i} -), Bogdanovi} 7, Savio 7, Perovi} 7 (Kadu -), Leki} 6, Jefti} 7. PARTIZAN: Bo`ovi} 7, Kne`evi} 6, Lomi} 7, \or|evi} 7, Krstaji} 7, Petrovi} 7, Fejsa 8, Qaji} 7 (Tomi} -), Moreira 8, Kleo 8 (Va{ington -), Diara 7 (Jovanovi} 6). Aktuelni {ampion je u 137. ve~itom derbiju bio boqi od lidera prvenstva pa je zaslu`eno slavio vredan trijumf. Partizan je uspeo da prekine uspe{nu seriju crvenobelih i nanese prvi poraz Zvezdi, a ujedno zabele`i i 13. trijumf na naj{em najve}em stadionu. U zanimqivoj, ne previ{e kvalitetnoj fudbalskoj predstavi crno-beli su nadmudrili doma}ina i pobedom se potpuno primakli prvoj poziciji.

kani se okupilo oko 30.000 gledalaca {to je sasvim pristojna poseta. Dekor zaista lep u pojedinim momentima i atmosfera za pam}ewe. Ipak, bez incidenata se ne mo`e, a ovoga puta predwa~ili su simpatizeri crno-belih lomqewem i palewem stolica na ju`noj tribini. Me~ je zbog toga u 75. minutu bio prekinut dok se vatra nije ugasila. Sre}om brzom intervencijom nadle`nih slu`bi prekid je potrajao 2-3 minuta. To je svakako i jedina mrqa. Trener crveno-belih Vladimir Petrovi} opredelio se za ofanzivnu postavu sa trojicom napada~a, bez povre|enog kapitena Lazeti}a. Stevanovi} nije previ{e ekperimentisao, pa je startna postava bila o~ekivana. I ve} na samom startu me~a gosti Kleo je odlu~io ve~iti derbi sti`u do vo|stva. Petrovi} je zano jedini {ut u okvir gola pretvapo~eo akciju nastavio je Kne`erila je u izjedna~ewe. U 43. minuvi} potom je Moreira kraj konfutu Jefti} je centrirao, a nespretzne Zvezdine odbrane prona{ao no je u kaznenom prostoru interDiaru a ovaj loptu ugurao u mre`u. venisao nervozni Sr|an Kne`eNeo~ekivani pogodak verovatvi} i loptu glavom sproveo u gol no je razbio mnoge takti~ke konkraj Bo`ovi}a. I po~etak drugog cepte dvojice trenera, ali na tepoluvremena bio je veoma buran. renu su dominirali crno-beli. Trener Stevanovi} je propustio

Pobeda za ro|endan Treneru Partizana Goranu Stevanovi}u ju~e je bio 43 ro|endan. Pobeda u 137. ve~itom derbiju sigurno mu je i najvredniji poklon. - Ostvarili smo veli~anstvenu pobedu. Dominirali smo sve vreme i potpuno zaslu`eno slavili.

Vremenske prilike nisu i{le u prilog srpskoj fudbalskoj svetkovini, dosadna ki{a i prohladno vreme sasvim izvesno ostavilo je i uz TV prijemnike veliki broj qubiteqa fudbala. No, na Mara-

Bili smo organizovani, takti~ki dobri i ostvarili trijumf nad rivalom koji ima solidan tim, igru i trenera. U prvom poluvremenu smo mo`da mogli i ubedqivije da vodimo, ali smo gre{kama vratili Zvezdu u me~. U nastavku smo se}no stigli do drugog gola, izdr`ali pritisak i pokazali da ova ekipa ipak ima kvalitet - rekao je Stevanovi} i dodao da }e pobeda u derbiju zna~iti samo ako se ve`e i uspe{na serija. Vladimir Petrovi} Pi`on nije mnogo zamerio svojim igra~ima. Po wemu, neiskustvo ekipe u ve~itim derbijima odlu~ila je pobednika. - ^estitao bih Partizanu na pobedi. Bili su boqi, znali {ta ho}e i stigli do trijumfa. Presudio je wihov sta` u velikim utakmicama, koji mi nismo imali. Imali smo igra~a vi{e, ali smo bili naivni i nismo ga iskoristili. Mo`da bi rezultat bio i boqi da je igrao Nikola Lazeti} - rekao je trener Crvene zvezde. I. L.

Do{lo je do izra`aja wihova pas igra, dok se Zvezda nije najboqe sna{la u situaciji kada je morala da juri „minus“. Mogao je Qaji} u dva navrata ozbiqnije da ugrozi Stamenkovi}a, a Zvezda prakti~-

Fewer na Banovom brdu OFK Beograd - ^ukari~ki Stankom 4:1 (1:0) BEOGRAD: Omladinski stadion, bez gledalaca, sudija:Popovi}, strelci: Simi} u 30, Mili} u 63, Trivunovi} u 69. i Oumaru u 78. minutu za OFK Beograd, a Kr~marevi} u 80. minutu (iz jedanaesterca) za ^ukari~ki. @uti: [aranov (OFK Beograd), Kiso i Dobra{inovi} (^ukari~ki). OFK BEOGRAD: [aranov, Nikoli}, Stankovi}, Lazarevi}, Plani}, Trifunovi}, Markovi}, Beqi}, Simi} (Oumaru), [}epanovi} (Jeli}), Mili} (Sin|i}). ^UKARI^KI STANKOM: Isailovi}, Okuka (Nedeqkovi}), Popovi}, @ivanovi}, Kecojevi}, Kiso, Stani} (Dobra{inovi}), Tintor, Zavi{i}, Kr~marevi}, Pavlovi} (Rni}). Da }e „fewer“ ostati u rukama „br|ana“ nagovestio je najboqi strelac OFK Beograda Nikola Simi}. Svoj peti gol u {ampionatu postigao je udarcem sa desetak metara. Da }e „romanti~ari“ ostvariti tre}u uzastopnu pobedu, posle dve na gostovawima (protiv Hajduka u prvenstvu i Borca u Kupu), bilo je jasno kada je Nemawa Mili} pove}ao na 2:0 u 63. minutu. Negudo zatim, Bojana Isailovi}a savla-

dali su i Petar Jeli} i Oumaru Abubakar, a poraz gostiju ubla`io je Nikola Kr~marevi} iz penala.

Borac - Habitfarm Javor 1:0 (1:0) ^A^AK: Stadion Borca kraj Morave, gledalaca 800, sudija D. Bogdanovi} (Kraqevo), strelac Grkajac u 45. minutu. @uti kartoni: Mari} i Grkajac (Borac), Nikitovi} (Habitfarm Javor). BORAC: Grahovac -, Pejovi} 8, Mari} 7, Alver 7, Dragutinovi} 7 (\okovi} 7), Dmitrovi} 7, Kosti} 7, Mugo{a 7, Spasojevi} 6 (Kne`evi} -)? Davidov 7, Grkajac 8 (Prtewak-). HABITFARM JAVOR: Kahriman 6, Milovanovi} 6, Milovi} 6, Dragovi} 6, Pavlovi} 6, Gogi} 6 (^uki} -), Nikitovi} 6, Aberhara 6 (Pani} -), Stojakovi} 7, Trifunovi} 6, Stojanovi} 6 (Ifeani -). Kao i svaki derbi, tako i ovaj ali kom{ijski izazivao je veliku neizvesnost. Jedini gol postigao je Grkajac. Posle solo prodora po desnoj strani Kosti}a uba~enu loptu prihvatio glavom i pogodio desni ugao golmana Kahrimana. A. Stefanovi}

priliku da zameni indisponiranog Kne`evi}a koji je ve} zaradio `uti karton a u 48. minutu u jednom duelu nagazio je Leki}a dok je ovaj bio na zemqi pa je sudija Stankovi} sasvim opravdano po-

kazao drugi `uti, odnosno crveni karton defanzivcu Partizana. ^inilo se da ovaj trenutak mo`e biti i preloman u nastavku duela. Zvezda je dobila vetar u le|a ali ga nije iskoristila, jednostavno bitku na sredini terena dobili su Petrovi}, Fejsa i Moreira koji su apsolutno nadvisili vezni red crveno-belih. U 61. minutu najlep{i potez na utakmici. Sevnula je kontra Partizana Qaji} je proigrao Brazilca Klea, a ovaj u velikom stilu dugo vukao loptu, izdr`ao nekoliko duela i onda preciznim {utem sa ivice kaznenog prostora pogodio ciq. Efektan, pravi evro gol dovoqan za Partizanov trijumf. Inicijativa je bila na strani doma}ina , ali se i Partizan ume{no branio, na ~elu sa iskusnim {toperskim tandemom Krstaji} \or|evi}. Zapretili su dva puta glavom iz neposredne blizine Jefti} i Leki}, ali opipqivijih {ansi za izjedna~ewe nije bilo. Ponestalo je snage i fudbalerima Partizana tako da nisu iskoristili {upqine u Zvezdinoj odbrani i nekoliko kontri okon~ano je bez rezultata. U solidnoj, interesantnoj i tek prose~nog kvaliteta utakmici Partizan je izborio bodove kojima se primakao crveno-belima {to je svakako garancija da }e zavr{nica jeseweg dela sezone biti veoma uzbudqiva. Z. Rangelov

Preokret za tri boda Mladi radnik - Hajduk 1:3 (1:0) PO@AREVAC: Gradski stadion, gledalaca: 800, sudija: Vukadinovi} (Beograd). Strelci: Frenklin u 21. minutu za Mladi radnik, Radanovi} u 64, @ivanovi} u 67. i Bogi} u 78. minutu za Hajduk. @uti karton: Duki} (Hajduk) u 59. minutu. MLADI RADNIK: Pejovi}, Mileti}, Ja{i}, Lazi}, Ceni} ( od 74. Sepuja), Vasiqevi}, Luka, Mati}, Frenklin, Simi}, Savanovi} ( od 61. \or|evi}). HAJDUK: Manolov, Duki}, Fejsa, Radanovi}, Top~agi}, Maksimovi}, Jovanovi} (od 85. Kozo{), Bogi}, Pauqevi} (od 55. Ko-

mazec), @ivanovi} (od 88. Milosavqevi}), Davidov. Hajduk je prekunuo crni niz. Posle ~etiri „vezana“ poraza ceh je platio Mladi radnik. Doma}in je u Po`arevcu poveo evrogolom iz voleja Nigerijca Ajodelea Frenklina, ali su Kuqani u drugom poluvremenu napravili preokret za samo tri minuta, preko Sini{e Radanovi}a i Milo{a @ivanovi}a. Kona~an rezultat (1:3) postavio je Nikola Bogi}. Tako je {ok terapija Kuqana uspela i posle pet su{nih jutakmica hajduci su osvojili va`ne bodove.

Dva penala Smederevo - BSK Bor~a 1:1 (0:1) SMEDEREVO: Stadion Smedereva, gledalaca 500, sudija: Ki{~epegi (Novi Sad), strelci: Komadina u 58. za Smederevo, a \uki} u 17. (iz penala) minutu za BSK Bor~a. @uti kartoni: Atanakovi}, Kova~evi}, Miqkovi}, Bojatovi} (Smederevo), Savi}, Mati}, Kne`evi} (BSK Bor~a). SMEDEREVO: Rankovi} 9, Stamenkovi} 6, Atanackovi} 6, Kova~evi} 7 (Gegi} -), Miqkovi} 6, Komadina 7, ]eran 6, @ivkovi} 6 (Milosavqevi} -), Mladenovi} 6 (Bojatovi} 6), Jovanovi} 7, Rankovi} 7. BSK BOR^A: Jankovi} 8, Milo{evi} 7, Bo{kovi} 6, Topi} 7, Radunovi} 7, Savi} 6, Alivodi} 6

(^esarevi} -), Mati} 7, \uki} 6, Kne`evi} 7, Babi} 6 (Krsti} -). Gosti iz Bor~e od po~etka utakmice krenuli su silovito i ta agresivnost krunisana je pogotkom. Posle nepropisnog starta u 17. minutu Antanackovi}a nad Kne`evi}em Ki{~epegi je pokazao na belu ta~ku, a siguran sa bele ta~ke bio je \uki}. Smederevo je izjedna~ilo. S leve strane @ivkovi} je izveo slobodan udarac, a Komadina sa ivice peterca glavom je u u 58. minutu zakucao loptu kraj nemo}nog Jankovi}a. Verovatno da bi doma}i stigli do celog plena da je ]eran u 79. minutu iskoristio najstro`u kaznu. uhvatio. T. Gli{i}

Dnevnik 29.novembar 2009.  
Dnevnik 29.novembar 2009.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement