Page 27

dnevnik

oglasi

~etvrtak11.avgust2011.

27

PRODAJEM jednoiposoban stan na Telepu, brzo useqiv, terasa, 35m2 - 28.000E, bez agencije. Telefon: 064/283-6144. 34772 GRBAVICA, noviji ukwi`en 1.5 stan od 47m2, cena 44.300 sa parking mestom. Telefon 6366952. 15005 NOVO NASEQE, u zgradi od fasadne cigle, odli~an ukwi`en 1.5 stan, kompletno renoviran bez ikakvih ulagawa, cena 41.000, mo`e i zamena za ve}i stan na N. nasequ, Limanu i sl. Telefon 063/828-83-77. 15006 @ELEZNICKA STANICA, odli~an, ukwi`en 2.0 stan od 51m2 po ceni od 46.350. Telefon 636-6952. 15007 SOCIJALNO, odli~an, noviji ukwi`en 2.0 stan, cena 50.700. Telefon 636-6952. 15008 NOVI BULEVAR, nov, odmah useqiv 2.0 stan odli~nog rasporeda po ceni od 47.000. Telefon 636-8429. 15009 NOVO NASEQE, „Budu}nost�, odli~an, bez ulagawa, prazan 2.0 stan od 60m2. Telefon 636-8429. 15010

PRODAJEM trosoban dupleks na Telepu 85m2 - 40.000E, bez agencije. Telefon: 064/283-6144. 34773 GRBAVICA,prodajem noviji ukwi`en 2.5 stan od 67m2 u kvalitetnoj zgradi, nije dupleks. Telefon 636-6952. 15011 KOD LIMANSKE PIJACE, ukwi`en 3.0 stan od 76m2 na II spratu po ceni od 64.000. Telefon 63-68-429. 15012

BULEVAR, u Ulici Bore Prodanovi} noviji ukwi`en 3.5 stan od 73m2 po ceni od 67.000. Telefon 636-8429. 15013 NOVA DETELINARA, nov 3.5 stan na I spratu, odmah useqiv, cena 75.000 sa PDV-om, mo`e kupovina putem kredita. Telefon 636-6952. 15014 LIMAN 1, u Fru{kogorskoj ulici, klasi~an 4.0 stan od 107m2 odli~nog rasporeda. Telefon 636-6952. 15015 GRBAVCA, prodajem noviji useqiv i ukwi`en 5.0 stan (nije dupleks) po ceni od 1.100/m2. Telefon 636-6952. 15016

MEWAM trosoban luks stan za ku}u u Novom Sadu. Telefon: 063/102-1405. 34310

^ASOVI nema~kog, engleskog, francuskog, latinskog, srpskog jezika pred{kolcima, osnovcima, sredwo{kolcima, studentima, odraslima. Dolazim ku}i. Profesor sa dugogodi{wim iskustvom. Telefon 021/6399305. 34732 DAJEM ~asove osnovcima iz svih predmeta. Pomo} pri savla|ivawu gradiva, priprema za popravni ispit. Dolazim ku}i. Profesor. Telefon 021/6399-305. 34733 ^ASOVI matematike za sredwo{kolce i osnovce, vi{egodi{we iskustvo profesor dolazim. Telefon 021/6-311-482, 064/322-19-49. 34762

PREVODI sa i na nema~ki, engleski, francuski, latinski jezik. Stru~ni tekstovi, korespondencija, dokumenti. Brzo, kvalitetno, profesionalno, dugogodi{we iskustvo. Telefon 021/6399-305. 34734

IZDAJEM nov, jednosoban, poluname{ten stan na Limanu 4. Telefoni: 021/505-531 i 065/5505-531. 34256 IZDAJEM kompletno name{tenu garsoweru na Bul. Cara Lazara 85/XV kablovska, internet, cena 140e. Telefon 064/15320-10. 34577 IZDAJEM dvosoban, 50m2, ku}a, poseban ulaz. Cena 120 evra. Telefon 064/44-75-004. 34626 IZDAJEM luksuzno name{ten stan od 40m2, Fru{kogorska ulica. Idealan za univerzitetske radnike, poslovne qude. Zvati od 18 - 20h. Telefon 063/540-310. 34630 IZDAJEM trosoban name{ten stan u centru od 100m2+terasa 30m2 pogodan za studente. Centralno gradsko grejawe, klima, kablovska tv. Telefon 063/836-6036. 34685 IZDAJEM stan studentima, trosoban kod Betanije. Povoqno. Telefon 064/9877735. 34745

DVOSOBAN komforan name{ten stan blizu bolnice: telefon, kablovska, interfon, parking mesto za dve osobe. Telefon:371346 i 066/371-346. 34789 IZDAJEM sobu za jednu devojku sa upotrebom kuhiwe i kupatila. Liman IV, Narodnog fronta br. 62. Telefoni: 061/1165-465, 021/63-62-512. 34796

TRA@IM kompletno name{ten stan bli`e pravnom fakultetu za dve osobe sa mogu}no{}u prijave mesta boravka, bez porednika. Telefon: 064/946-6-020. 34779

NOVO NASEQE, ukwi`en stan 27m2, cena 25.700, IV sprat, terasa, lift. Tel. 636-8429. 15001 LIMAN, ukwi`en, useqiv stan od 57m2 po ceni od 51.500. Telefon 636-8429. 15002 NOVO NASEQE, ukwi`en, prazan, odmah useqiv stan od 70m2 po ceni od 63.800. Telefon 636-8429. 15003

GRBAVICA, prodajem odmah useqivu novu i ukwi`enu garsoweru po ceni od 33.000. Telefon 063/828-8377. 15004

KUPUJEM obradivu zemqu i uzimam u arendu na vi{e godina. Futog, Veternik, Bege~, Kisa~ i Rumenka. Telefon 064/2921329. 34271 PLAC 2.700m2 u Rumena~koj 44.000e i zemqi{ta uz prugu od 6000m2 i 2000m2 (15E) u Futogu. Mogu}nost dogovor. Telefon 060/0240277. 34750 PRODAJEM ku}u od 150m2 na 2 placa u Sirigu, Fru{kogorska 43, ili mewam za stan. Telefoni: 064/381-0640 i 021/714-432. 34316 POPOVICA, ku}a ekstra lokacija, 160m2, plac 1000m2, front 30m, novo, visoki ~etinari, ro{tiq letwikovac, kamin, gara`a. Telefon 063/597404 oglasi.rs vlasnik. 34777

U PREDWEM DELU @elezni~ke br. 30, 22m2 sa izlogom, bila zlatara. Telefon 063/544-821. 34628 NOVOSADSKI PUT - poslovno-stambeni objekat, 200m2 u tri nivoa na placu od 1000m2. Telefon: 063/502-388. 34207

NAJPOVOQNIJA proizvodwa: betonskih stubova, fert gredice, obra|ena armatura, {qunak, cement, ispona, cigla, blokovi, mre`e, crep na ku}nu adresu. Telefon 021/847-034. 32534

Dnevnik 11.avgust 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 11.avgust 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement