Page 16

SPORT

~etvrtak11.avgust2011.

TURNIR U TORONTU

Anagazi Srpska teniserka Ana Ivanovi} plasirala se u drugo kolo VTA turnira u Torontu po{to je rezultatom 6:1 6:1 savladala [uai @eng iz Kine za svega 55 minuta igre. Ivanovi}eva je ~itavim tokom me~a bila dominantna i nije postojala sumwa da }e lako zabele`iti pobedu. Pored Ivanovi}eve, u drugo kolo plasirala se i Bojana Jovanovski, kojoj je Jelena Doki} predala me~ zbog povrede pri rezultatu 2:0 u prvom setu. U susretu Ivanovi}eve i @eng, srpskoj teniserki su svi udarci i{li od ruke, a kqu~ je bio u dobrom prvom servisu, posle kojeg je lako zavr{avala po-

Na konferenciji za {tampu Kim je objasnila o kakvoj se povredi radi. Do{lo je do pucawa mi{i}nog vlakna na levoj strani sto maka, po vreda sli~ na onoj koju je imala Ana Ivanovi} u Australiji. Na pitawe novinara da li je ona ne{to videla, @i @eng je kratko odgovorila da je osetila da Kim nema vi{e prvi servis, ve} da servira samo kik servis. @eng u narednom kolu ~eka boqu iz duela Serene Vilijams i Julije Gerges. Preostali rezultati prvog kola: Serena Vilijams (SAD) Aqona Bondarenko (Ukrajina) 6:0, 6:3, Aleksandra Vozniak (Ka na da) - [a har Per (Iz -

AnaIvanovi}

ene u svoju korist sa procentom realizacije od ~ak 91 odsto. Srpkiwa je tako|e odservirala i {est asova. Iako je dvadesetdvogodi{wa Kineskiwa imala ~ak pet brejk prilika, nijednu nije uspela da iskoristi, dok je Ivanovi}eva od {est {ansi iskoristila ~ak pet. Protivnica Ivanovi}evoj u drugom kolu bi-

rael) 6:1, 6:0, Petra Marti} (Hrvatska) - Lucija Hradecka (^e{ka) 1:6, 6:4, 6:4, Stefani Diboa (Kanada) - Katrin Ferle (Nema~ka) 7:6 (7:4), 6:1, (13) Agwe{ka Radvanska (Poqska) - Jelena Vesnina (Rusija) 6:4, 6:1, Ana Ivanovi} (Srbija) @ang [uai (Kina) 6:1, 6:1, Bojana Jovanovski (Srbija) - Je-

Uspe{naiudublu U vrlo uzbudqivom me~u odr`anom na terenu tri, Ana Ivanovi} je u paru sa Andreom Petkovi} dobila kombinaciju Petrova - Gajdo{ova 1:6:1, 7:6(7), 10:6. Prvi set je obilovao gre{kama pri servisu Andree Petkovi}, pa je tako srpsko-nema~ki par prili~no ubedqivo izgubio uvodni set. Od tada pa do kraja, prikazana je izvanredna igra. Ana je sjajno igrala voleje, kao i sa osnovne linije, kojom je pokazala da je u dobroj formi. Iako je „na{a” kombinacija imala brejk prednosti u drugom setu, odluka u celom me~u je pala u dva taj brejka. Imala je rusko-slova~ka kombinacija jednu me~ loptu u taj brejku drugog seta, ali ipak je odlu~ila odli~na igra u fini{u me~a. U narednom kolu Petkovi}eva i Ivanovi}eva }e igrati protiv belorusko -ruske kombinacije Azarenka - Kirilenko. Wih dve su ~etvrte nositeqke na turniru, a u prvom kolu su bile slobodne. }e Iveta Bene{ova, kojoj je Dominika Cibulkova predala me~ u tre}em setu, pri rezultatu 3:1 za ^ehiwu. Jovanovski }e, pak, u drugom kolu imati mnogo ve}i izazov, po{to je tamo ~eka Marija [arapova. U posledwem me~u ve~eri turnira u Torontu, na centralnom terenu, Kim Klajsters je predala me~ kineskiwi @i @eng. Iako je Belgijanka dobila prvi set sa 6:3, po~etkom drugog seta pri rezultatu 2:1 za Kineskiwu bez brejka, Kim je predala me~ bez neke vidqive povrede.

lena Doki} (Australija) 2:0, Doki} predala me~ zbog povrede, Ana bel Me di na Ga ri ges ([panija) - Sara Erani (Italija) 7:5, 6:1, Peng [uai (Kina) - Lurdes Dominges Lino ([pa ni ja) 6:1, 7:5, Ro ber ta Vin~i (Italija) - Janina Vikmajer (Belgija) 6:4, 6:2, Flavija Peneta (Italija) - Marija Kirilenko (Rusija) 6:3, 6:1, Danijela Hantuhova (Slova~ka) Gisela Dulko (Argentina) 6:3, 6:4, (11) Andrea Petkovi} (Nema~ka) - Juxin Bu{ar (Kanada) 6:2, 6:2.

dnevnik

c m y

16

I ^ETVRTI ME^ ZA REDOM PETROVI]EVI IZABRANICI BEZ POBEDE

OrlovipaliuMoskvi Rusija - Srbija 1:0 (0:0) MOSKVA: Stadion Lokomotive. Sudija: Ovidiu Hategan (Rumunija). Gledalaca 12.000. Strelac: 1:0 - Pogrebwak u 53. minutu. @uti kartoni: V. Berezucki (Rusija), Krasi} i Vidi} (Srbija). RUSIJA: Akinfejev - A. Berezucki, Awukov (od 46. [i{kin), V. Berezucki, @irkov (od 68. Igna{evi~) - Zirjanov (od 82. Torbinski), Sem{ov, Glu{akov, Ar{avin (od 31. Biqaletdinov) - Ker`akov (od 26. Pogrebwak), Pavli~enko (od 85. [irokov). SRBIJA: Jorga~evi} - Tomovi}, Vidi}, Rajkovi} (od 85. Viloti}), Kolarov - Petrovi} (od 68. Milija{), Kuzmanovi} (od 74. Damjanovi}) - Krasi} (od 68. Jankovi}), Ninkovi} (od 46. Trivunovi}), To{i} (od 46. Jovanovi}) - Panteli}. Reprezentacija Srbije u fudbalu pora`ena je u prijateqskom me~u na gostovawu Rusiji - 0:1 (0:0). Jedini gol postigao je Pavel Pogrebwak u 53. minutu. Sevnula je kontra doma}ina, Roman Pavli~enko je opalio sa 25 metara, `abica je odsko~ila pred golmanom Bojanom Jorga~evi}, koji je ispustio loptu, {to je iskoristio napada~ [turgarta. Orlovi su kontrolisali sredinu terena u prvom poluvremenu, ali nisu bili konkretni u napada~kim akcijama. U nastavku je zbornaja bila boqa i drugi put zaredom savladala Srbe u prijateqskim utakmicama (prethodno 2008. godine - 2:1). Izabranici Vladimira Petrovi}a nisu pobedili ni u tre}em uzastopnom kontrolnom me~u (porazi od Ju`ne Koreje i Rusije, remi sa Australijom), {to uz remi s Estonijom ~ini niz od ~etiri me~a bez uspeha.

Momenatizme~aRusija-SrbijanastadionuLokomitiveuMoskvi

Gostovawe u Moskvi trebalo je Pi`onu da poslu`i kao posledwa provera pred kqu~ne kvalifikacione duele. Selektor Srbije nije mogao da ra~una na povre|ene Dejana Stankovi}a i Branislava Ivanovi}a, a nije igrao ni roviti Milan Bi{evac. Mo`e da bude zadovoqan delovawem veznog reda u prvih 45 minuta, ali jedini napada~ Marko Panteli} bio je odse~en. Izostala je stoga ubojita zavr{nica. Nekoliko poku{aja iz daqine (sve van okvira gola) prethodili su jedinoj {ansi orlova u prvom poluvremenu. Tada je, posle petog kornera, Slobodan Rajkovi} sa {est metara lo{e odreagovao glavom.

ZoranFilipovi} selektorEgipta? Srpski fudbalski stru~wak Zoran Filipovi} mogao bi uskoro da sedne na klupu reprezentacije Egipta. On je istakao da su usagla{eni svi stavovi sa ~elnicima egipatske ku}e fudbala i da bi narednih dana pri~a trebalo da se zaokru`i. - U kontaktu sam sa rukovodstvom Fudbalskog saveza Egipta, sve smo dogovorili i mislim da za dva do tri dana bi posao trebalo da bude zavr{en - rekao je Filipovi}. Filipovi}, koji je kao selektor predvodio Crnu Goru, trebalo bi na klupi faraona da zameni Hasana [ehatu, koji je smewen zbog serije lo{ih re-

Ponovili su Rusi kontranapad iz 53. minuta, kada su postigli gol, ali je 20 minuta kasnije {ut Biqaletdinova zaustavio Jorga~evi}. U sli~noj poziciji u fini{u bio je i Vasili Berezucki. Me|utim, tukao je neprecizno. Malo pre toga, u 84. minutu, Panteli} se na{ao u poziciji iz koje se o~ekuje da golgeter bude precizan. Ipak, Igna{evi~ je uklizao i spre~io srpskog napada~a da izjedna~i. Slede}u utakmicu orlovi }e igrati 2. septembra protiv Severne Irske u Belfastu, a do kraja kvalifikacija predstoje im dueli sa Farskim Ostrvima i Italijom kod ku}e i u Sloveniji. (Mondo)

LIGA [AMPIONA ZA @ENE

GlazgovuSubotici Fudbalerke Spartaka Jafa danas u Subotici igraju prvi me~ Pete kvalifikacione grupe Lige {ampiona Evrope u grupi s Glazgovom iz [kotske, koji je favorit u konkurenciji Ki Klaskvika sa Farskih Ostrva i Moste sa Malte. Me~ sa Gradskog stadiona u Subotici koji po~iwe u 17.30 sati, prenosi}e i prvi program Radio-televizije Vojvodine.

PRIJATEQSKA UTAKMICA

Odlu~ioJao ZoranFilipovi}

zultata u kvalifikacijama za Afri~ki kup nacija. U trci za selektorsko mesto reprezentacje Egipta pomiwu se i imena biv{eg ameri~kog selektora Boba Bredlija i Kolumbijca Franciska Maturane.

^A^ANIMA USLI[ENA MOLBA

Boracunedequ uIvawici ^a~ani su zatra`ili da se premijerni me~ u Superligi protiv Javora odigra u nedequ, zbog obaveza wihovih igra~a u reprezentativnim selekcijama i molba im je usli{ena. ^a~ani }e tako gostovati u Ivawici u nedequ od 17.30 ~asova, jer ~ak {estorica igra~a izostaju sa treninga zbog nastupa za reprezentaciju (Damjanovi}, Spirovski, Kne`evi}, Mladenovi}, Masla} i Zo}evi}). Borac }e uo~i prvog kola Superlige na Bumbarevom Brdu odigrati kontrolni me~ protiv srpskoliga{a Partizana kako bi uo~i po~etka nacionalnog {ampionata proverio raslo`ive snage.

Na drugoj strani zbornaja je bila jo{ bezopasnija. Samo je Andrej Ar{avin jednom zapretio, ali je Jorga~evi} odbranio. Doma}i selektor Dik Advokat ve} u prvom poluvremenu morao je da izvr{i dve prinudne izmene umesto povre|enih Aleksandra Ker`akova i Ar{avina uveo je Pogrebwaka i Dinijara Biqaletdinova. U nastavku su Rusi bili boqi. Selektori su vr{ili izmene {to se mnogo gore odrazilo na goste. Srbi su jedini {ut u okvir gola uputili na isteku sata igre. Milan Jovanovi} je potra`io Milo{a Krasi}a, Juri @irkov je lo{e procenio let lopte, a fudbaler Juventusa je, iskosa sa desne strane, tukao u golmana Igora Akinfejeva.

- Sigurno da je velika stvar za klub da su {estorica igra~a trenutno u reprezentativnim selekcijama. To imponuje svima u klubu i potvrda je kvalitetnog rada u prethodnom periodu. Bez wih nam je malo poreme}en redovan trena`ni ciklus, ali mi radimo najozbiqnije i najja~e kako bi {to spremniji do~ekali start sezone. utakmica sa Srpskoliga{em Partizanom }e nam poslu`iti da jo{ jednom proverimo snage kojima raspola`emo, bez obzira {to pomenuti reprezentativci ne}e biti na raspolagawu - rekao je {ef stru~nog {taba Qubi{a Dmitrovi}.

Vojvodina - Sloga (Temerin) 1:0 (1:0) VETERNIK: FC „Vujadin Bo{kov”, gledalaca 150, sudija: Labus (Novi Sad). Strelac: Jao u 40. minutu. @uti karton: Bojovi} (Vojvodina). VOJVODINA: Jano{evi} (Drini}), Vuli}evi}, Brankovi}, A|uru, Karan (Ivani}), Kova~evi} (Glum~evi}), Jao (Spremo), Novakovi}, Mereba{vili (Kosovi}), Meleg, Bojovi} (Ferati). SLOGA: Lali} (\urikin), Bubwevi} (Tomi}), Klisura, Suvajxi}, Miqanovi}, Stanojev, Diki} (Simi}), Mijin, Uzelac, Desnica, Popin. Kombinovani sastav fudbalera Vojvodine savladao je srpskoliga{a Slogu iz Temerina minimalnim rezultatom, ali tokom 90 minuta nije pokazao veliku razliku u klasi. Crveno-beli su imali terensku inicijativu tokom ~itavog susreta, ali su stvorili veoma malo izglednih {ansi, a postigli pogodak iz najboqe. Prvi su na utakmici zapretili Temerinci, {utem Suvajxi}a sa oko 20 metara, ali je Jano{evi} bio na mestu. Vojvodina je napadala najvi{e kroz sredinu, a kada

je nailazila na gu`v,u upo{qavala je na desnom krilu Vuli}evi}a preko ~ijih su centar{uteva stvarane samo poluprilike. Izuzev nepreciznih poku{aja Mereba{vilija i Jaoa tokom prvih pola sata ni{ta novosadski superliga{ nije pokazao. Jedini gol na me~u postigli su Novosa|ani posle ogromne gre{ke odbrane Sloge i wihovog golmana Lali}a koji je bespotrebno istr~ao. Dok se odbrana skoncentrisala na Melega, mladi igra~ je iz gu`ve na ivici kaznenog prostora nekako uspeo da proigra Jaoa kojem nije bilo te{ko da loptu plasira u praznu mre`u. Najzrelija {ansa koju Vo{a nije iskoristila vi|ena je ve} u slede}em napadu kada se mladi Meleg pri{uwao odbrani Temerinaca i uspeo glavom loptu da uputi ka praznoj mre`i, ali je zamalo bio neprecizan. Drugo poluvreme bilo je vi{e nego nezanimqivo, a jedino vredno pomena je izveden slobodan udarac Brankovi}a prema golu Sloge, ali je Lali} bio siguran. M. Risti}

MilanJeli}naklupinovosadskogBorcasKlise Tokom pro{le sezone Vojvo|anske lige - zapad ekipa Borca bila je ve}im delom na prvom mestu, me|utim u posledwih nekoliko kola izgubila je lidersku poziciju i kao drugoplasirana oti{la u bara` i neslavno ga zavr{ila jer su pora`eni od Ba~ke Topole. Odmah nakon neuspeha ostavke su podneli

predsednik kluba Mile Malinovi} i trener @eqko Novakovi}. Ve} tada su Borcu predvi|ali krah. Na svu sre}u iza kluba su stali pojedinci ne dozvoliv{i da uzorni kolektiv zapadne u totalnu krizu. Uprava na ~elu sa Jovicom Vu~i}em anga`ovala je novog mladog ambicioznog diplomira-

nog trenera Milana Jeli}a magistra sporta. Pred novim kormilarom i pomo}nicima Peri{i}em, Kr~marom i kondicionim Alajicom, zadatak ni malo lak. - Ne bojim se novog izazova - ka`e Jeli}, koji je kao trener pre dolaska u Novi Sad uspe{no trenirao prvoliga{ki

tim, Al Hazm iz Saudijske Arabije. Imamo odli~ne uslove za rad, glavni i pomo}ni teren ali prevashodno moramo igra~ima vratiti poquqano samopouzdawe. Za sada ide sve po planu. Oti{lo nekoliko standardnih prvotimaca Popovi}, Vu~kovi}, Sedlar, Srdi}, Vazovi} i Plav{i}. Na svu sre}u ostao je

kostur tima koji }e biti nadgra|en sa nekolicinom mladih igra~a koji }e sti}i iz prvoliga{a Novog Sada i Proletera, a stigao je i iskusni Aleksandar Gostoji} (Slavija). Prevashodni ciq nam je da podmladimo i uigramo tim koji }e negovati dopadqivu napada~ku igru - poja{wava Jeli}. M. Popovi}

Dnevnik 11.avgust 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Dnevnik 11.avgust 2011.  

Elektronsko izdanje novosadskog dnevnog lista "Dnevnik"

Advertisement