Page 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας» Στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας: •

10 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της

έρευνας

και

της

καινοτομίας

στις

8

περιφέρειες

Σύγκλισης» •

11 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της

έρευνας

και

της

καινοτομίας

στις

3

περιφέρειες

Σταδιακής Εξόδου» •

12 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της

έρευνας

και

της

καινοτομίας

στις

2

περιφέρειες

Σταδιακής Εισόδου» Κατηγοριών Πράξεων: •

10.74.11.03.«Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας» για τον Άξονα Προτεραιότητας 10 11.74.11.03.«Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας» για τον Άξονα Προτεραιότητας 11 12.74.11.03.«Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας» για τον Άξονα Προτεραιότητας 12

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

1


Το Έντυπο Υποβολής είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης και του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης. Συμπληρώνεται ξεχωριστά για κάθε μια πρόταση χρηματοδότησης ερευνητικών ομάδων στην Πρόταση του Ιδρύματος. Αφορά στοιχεία τα οποία κρίνονται από τη Διαχειριστική Αρχή αναγκαία για την αξιολόγηση της πρότασης και τα οποία δεν περιλαμβάνονται καθόλου ή δεν έχουν το ίδιο βάθος ανάλυσης στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης. Η συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική από τον Τελικό Δικαιούχο.

Α. Γενικές Πληροφορίες 1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ(Προκύπτει ανάλογα με την έδρα του Ιδρύματος): 10.74.11.03 11.74.11.03

X

12.74.11.03 2.1.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Ομάδα μετρήσεων, προσομοιώσεων και ανάλυσης παραμέτρων ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝ ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ (Φορέας Υλοποίησης): Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 2.2.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Ομάδα μετρήσεων φυσικών αερίων ρύπων εσωτερικών χώρων ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2.3.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Γ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Ομάδα μετρήσεων ραδιενεργών ρύπων εσωτερικών χώρων ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

2


2.4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Ομάδα προσομοιώσεων διακίνησης αερίων ρύπων εσωτερικών χώρων ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 2.5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Ε ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Ομάδα διάγνωσης και δυναμικής προσομοίωσης παρουσίας αερίων ρύπων εσωτερικών χώρων ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων ΓΓΕΤ (Πάτρα) 3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Δρ. Ζήσος Αθανάσιος, Καθηγητής ΤΕΙ 4.ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ): Πολυκατευθυντική μελέτη της ποιότητας αέρα με έμφαση στους εσωτερικούς χώρους

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

3


5.Κωδικός Πρότασης :

37/____/4,5

Συμπληρώνεται ο κωδικός της πρότασης ο οποίος αποτελείται από τρία (3) πεδία. Στο πρώτο συμπληρώνεται ο κωδικός που αναλογεί στο Ίδρυμα, όπως αυτός φαίνεται στο Πίνακα: «Λίστα Ιδρυμάτων», στο τέλος του Εντύπου Υποβολής. Στο δεύτερο συμπληρώνεται ο Αύξων Αριθμός της Έρευνας που υποβάλλεται από το εκάστοτε Ίδρυμα (συμπληρώνεται με βάση την ταξινόμηση που θα κάνει η Επιτροπή Ερευνών στις προτάσεις που θα υποβάλει στην ΕΥΔ προς αξιολόγηση, βλέπε και πίνακα στο Παράρτημα Γ΄). Τέλος στο τρίτο συμπληρώνεται ο κωδικός της Θεματικής Περιοχής ή οι κωδικοί των Θεματικών, αν η έρευνα της πρότασης ανήκει σε περισσότερες από μια Θεματική Περιοχή, όπως αυτές ορίζονται στο κείμενο της Πρόσκλησης.

6.Θεματική ή Θεματικές περιοχές (1)- Επιστημονική ή Επιστημονικές περιοχές: Πίνακας 1 Α/Α Κωδικός Ποσοστό Κωδικός Προσδιορισμός σε Θεματικής Θεματικής Επιστημονικής περίπτωση κωδικού Περιοχής Περιοχής περιοχής με .99 1 4 40 11.9.3 2 5 60 11.9.99 Μέτρηση και ανάλυση ρύπανσης αέρα εσωτερικών χώρων 3 Σύνολο: 100% Στο πλαίσιο του προγράμματος του Θαλή, μια ερευνητική πρόταση δύναται να ανήκει σε μέχρι τρεις θεματικές περιοχές. Η θεματική περιοχή ή οι θεματικές περιοχές, συμπληρώνονται με βάση το κείμενο της Πρόσκλησης, σελ. 41. Η επιλογή αυτή θα καθορίσει την θεματική επιτροπή και τους αξιολογητές οι οποίοι θα βαθμολογήσουν την πρόταση (σελ. 36 Πρόσκλησης). Για κάθε θεματική περιοχή, θα συμπληρωθεί ο κωδικός της καθώς και ο συντελεστής βαρύτητας της θεματικής, δηλαδή κατά τι ποσοστό ταιριάζει το αντικείμενο της πρότασης στην συγκεκριμένη θεματική. Για κάθε θεματική, θα συμπληρωθεί ένας κωδικός επιστημονικής περιοχής, όπως προκύπτει από τη κωδικοποιημένη κατάταξη των επιστημονικών περιοχών του Παραρτήματος Α’. Προσοχή, θα πρέπει να ταυτίζεται με το αντικείμενο της έρευνας, προκειμένου να επιλεχθούν αντίστοιχης ερευνητικής ειδίκευσης εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση της πρότασης. Ο κωδικός επιστημονικής περιοχής θα πρέπει να είναι τριτοβάθμιος και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τριτοβάθμιος, τότε θα πρέπει να συμπληρώνεται ο δευτεροβάθμιος. Σε περίπτωση που δε δύναται να αντιστοιχηθεί η πρόταση με ένα συγκεκριμένο κωδικό, τότε χρησιμοποιείται ο κωδικός της αντίστοιχης επιστημονικής περιοχής, που λήγει σε .99 και προσδιορίζεται. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των παραπάνω στοιχείων, η ερευνητική πρόταση δεν δύναται να αξιολογηθεί.

1

Όπως προσδιορίζονται στο Κείμενο της Πρόσκλησης

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

4


7.Χρονική Διάρκεια έρευνας :από 01/09/2010 έως 31/12/2012 Αριθμός Μηνών:36 Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης έρευνας

8. Προϋπολογισμός: 521,740 ευρώ

Ο προϋπολογισμός της έρευνας σε ευρώ, όπως αυτός καθορίζεται με βάση την Πρόσκληση και το έγγραφο των διευκρινιστικών απαντήσεων

9.Μέλη της Κύριας Ερευνητικής Ομάδας (ΚΕΟ)

Στοιχεία των μελών της κύριας ερευνητικής ομάδας (ΚΕΟ) (η κύρια ερευνητική ομάδα μπορεί να απαρτίζεται από τουλάχιστον 9 έως το πολύ 18 μέλη)

Ονοματεπώνυμο Συντονιστή: 9.1

Δρ. Ζήσος Αθανάσιος

Ιδιότητα / Θέση : Καθηγητής ΤΕΙ ΤΜΗΜΑ: Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών ΙΔΡΥΜΑ : ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχυδρομική διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω, Αθήνα

Τηλ.: 210-5381229 9.2

Fax : 210-5381161

e-mail :

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου 1ης ερευνητικής ομάδας: Δρ. Ζήσος Αθανάσιος

Ιδιότητα / Θέση : Καθηγητής ΤΕΙ ΤΜΗΜΑ: Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών ΙΔΡΥΜΑ : ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχυδρομική διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω, Αθήνα

Τηλ.: 210-5381229

zisosathanasios@gmail.com

Fax : 210-5381161

e-mail:

Ονοματεπώνυμο 2ου μέλους: Δρ. Καλογεροπούλου Σοφία

Ιδιότητα / Θέση : Καθηγήτρια ΤΕΙ, Προϊσταμένη ΤΜΗΜΑ: Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών ΙΔΡΥΜΑ : ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχυδρομική διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω, Αθήνα Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

5


Τηλ.: 210-5381385 Fax: 210-5381161 e-mail:skalogskalog@in.teipir.gr

Ονοματεπώνυμο 3ου μέλους: Δρ. Γιαννακόπουλος Παναγιώτης

Ιδιότητα / Θέση : Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ ΤΜΗΜΑ

/

Συστημάτων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

:

Τμήμα

Ηλεκτρονικών

Υπολογιστικών

ΙΔΡΥΜΑ : ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχυδρομική διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω, Αθήνα

Τηλ.:2105381-431/560 Fax:2105381436

9.3

e-mail: pyannakopoulos@yahoo.co.uk

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου 2ης ερευνητικής ομάδας: Δρ. Διονύσιος Κουλουγλιώτης

Ιδιότητα / Θέση : Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ ΤΜΗΜΑ : ΤΕΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ : ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ταχυδρομική διεύθυνση 29100, Ζάκυνθος Τηλ.: 26950-24940

υπευθύνου:

Πλατεία

Κάλβου

2,

Fax:26950-24949 e-mail:dkoul@teiion.gr

Ονοματεπώνυμο 2ου μέλους:

Δρ. Καλημέρης Αναστάσιος

Ιδιότητα / Θέση : Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΤΜΗΜΑ : ΤΕΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ : ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ταχυδρομική Ζάκυνθος

διεύθυνση:

Τηλ.: 26950-24940

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

Πλατεία

Κάλβου

2,

29100,

Fax:26950-24949 e-mail:taskal@teiion.gr

6


9.4

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου 3ης ερευνητικής ομάδας: Δρ. Σκυλλάκου-Λουίζη Άννα

Ιδιότητα / Θέση : Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΕΙ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχυδρομική διεύθυνση υπευθύνου: Μικράς Ασίας 75, 11527, Γουδή

Τηλ.: 210-742371 alouizi@gmail.gr

Fax

Ονοματεπώνυμο 2ου μέλους:

:

210-7462368

e-mail

:

Δρ. Κόττου Σοφία

Ιδιότητα / Θέση : Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΕΙ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχυδρομική διεύθυνση: Μικράς Ασίας 75, 11527, Γουδή Τηλ.: 210-742371 Fax:210-7462368 e-mail:skottou@med.uoa.gr

9.4

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου 4ης ερευνητικής ομάδας: Δρ. Καπλάνης Σωκράτης

Ιδιότητα / Θέση : Καθηγητής ΤΕΙ, Πρόεδρος ΤΕΙ Πάτρας ΤΜΗΜΑ : Μηχανολογίας ΙΔΡΥΜΑ : ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Ταχυδρομική διεύθυνση υπευθύνου: Μ. Αλεξάνδρου 1, 26334 Πάτρα. Τηλ.: 2610-325102. Fax: 2610-325102 e-mail : kaplanis@teipat.gr

Ονοματεπώνυμο 2ου μέλους: Δρ. Γιαννόπουλος Ανδρέας Ιδιότητα / Θέση : Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος

Τμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Πάτρας

ΤΜΗΜΑ : Μηχανολογίας ΙΔΡΥΜΑ : ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Ταχυδρομική διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 1, 26334 Πάτρα. Τηλ.: 2610-369232 Fax : 2610-369232 e-mail: andyiann@teipat.gr

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

7


9.5

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου 5ης ερευνητικής ομάδας: Δρ. Ρηγάτος Γεράσιμος

Ιδιότητα / Θέση : Ερευνητής Γ ΤΜΗΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ : Iνστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων ΓΓΕΤ Ταχυδρομική διεύθυνση υπευθύνου: Iνστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων ΓΓΕΤ

26504, Ρίον Πάτρα

Τηλ.: 6948278397 Fax:2610910297 e-mail:ger9711@ath.forthnet.gr

Ονοματεπώνυμο 2ου μέλους:

Δρ. Κουλαμάς Χρήστος

Ιδιότητα / Θέση : Ερευνητής Γ ΤΜΗΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ : Iνστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων ΓΓΕΤ Ταχυδρομική διεύθυνση: Iνστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων ΓΓΕΤ

Τηλ.:

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

26504, Ρίον Πάτρα Fax :

e-mail :

8


10.Ονόματα / Ιδιότητες συνεργατών (ΟΕΣ)

των

μελών

της

Ομάδας

Εξωτερικών

Όπου είναι ήδη γνωστά αναγράφονται τα ονόματα των συνεργατών, σε αντίθετη περίπτωση αναγράφεται η ιδιότητα

Ονοματεπώνυμο 1ου μέλους: Δρ. Νικολόπουλος Δημήτριος Συνεργάτης Ερευνητικής Ομάδας: 1 Ιδιότητα / Θέση : Φυσικός (Ιατρική και Περιβαλλοντική Φυσική) / Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ- Ερευνητής Φυσικών Επιστημών

ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών ΙΔΡΥΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ : ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχυδρομική διεύθυνση μέλους: Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω, Αθήνα

Τηλ.: 210-5381229 Fax : 210-5381164 e-mail : dniko@teipir.gr

Ονοματεπώνυμο 2ου μέλους: Δρ. Κρυπωτού Σωτηρία Συνεργάτης Ερευνητικής Ομάδας: 1 Ιδιότητα / Θέση : Φυσικός

/ Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-

Ερευνητής Φυσικών Επιστημών

ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών ΙΔΡΥΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ : ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχυδρομική διεύθυνση μέλους: Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω, Αθήνα

Τηλ.: 210-5381229 Fax : 210-5381164 e-mail : kroula@gmail.com

Ονοματεπώνυμο 3ου μέλους: Δρ. Βογιάννης Ευστράτιος Συνεργάτης Ερευνητικής Ομάδας: 3 Ιδιότητα / Θέση : Φυσικός (Περιβαλλοντική Φυσική) / Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ- Ερευνητής Φυσικών Επιστημών

ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχυδρομική διεύθυνση μέλους: Μικράς Ασίας 75, 11527, Γουδή Τηλ.: 210-742369 Fax : 210-7462368 e-mail : svog@env.aegean.gr

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

9


Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

10


Ονοματεπώνυμο 4ου μέλους:Δρ. Παναγιωτάρας Διονύσιος Συνεργάτης Ερευνητικής Ομάδας 4 Ιδιότητα

/ Θέση : Χημικός (Περιβαλλοντική Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Γεωχημία-Φυσική)

/

ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τμήμα Μηχανολογίας ΙΔΡΥΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ : ΤΕΙ Πάτρας Ταχυδρομική διεύθυνση μέλους: ΤΕΙ Πάτρας, Τμήμα Μηχανολογίας, Μ. Αλεξάνδρου 1, 26334 Πάτρα Τηλ.:2610-369299 Fax :

e-mail: sakpanag@teipat.gr

Ονοματεπώνυμο 5ου μέλους:Δρ. Μπακάλης Άρης Συνεργάτης Ερευνητικής Ομάδας 4 Ιδιότητα / Θέση : Πτυχιούχος Τμήματος Ηλεκτρολογίας (MSc Συστήματα σε πληροφοριών και ανάπτυξη Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πληροφοριακών Συστημάτων

λογισμικού,

Δρ.Επιστήμης

Επιχειρηματικού

ΗΥ)

Σχεδιασμού

/

και

ΙΔΡΥΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ : ΤΕΙ Πάτρας Ταχυδρομική διεύθυνση μέλους: ΤΕΙ Πάτρας, Τμήμα Μηχανολογίας, Μ. Αλεξάνδρου 1, 26334 Πάτρα Τηλ.: 2610-311776 Fax: 2610-331774

e-mail:abakalis @teipat .gr aris .bakalis @gmail .com

Ονοματεπώνυμο 6ου μέλους: Δρ. Μυστακίδης Ιωάννης Συνεργάτης Ερευνητικής Ομάδας: 1 Ιδιότητα / Θέση : Φυσικός

/ Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-

Ερευνητής Φυσικών Επιστημών

ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών ΙΔΡΥΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ : ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχυδρομική διεύθυνση μέλους: Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω, Αθήνα

Τηλ.: 210-5381229 Fax : 210-5381164 e-mail : is.mist@hotmail.com

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

11


Ονοματεπώνυμο

7ου

μέλους:

Πετράκη

Ερμιόνη,

MSc,

Υποψηφία

Δρ.Περιβάλλοντικών Επιστημών

Συνεργάτης Ερευνητικής Ομάδας: 1 Ιδιότητα / Θέση : Φυσικός (Περιβαλλοντική Φυσική) / Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ- Ερευνητής Φυσικών Επιστημών

ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών ΙΔΡΥΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ : ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχυδρομική διεύθυνση μέλους: Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω, Αθήνα

Τηλ.: 210-5381229

Fax : 210-5381164 e-mail : ermionip@otenet.gr

Ονοματεπώνυμο 8ου μέλους: Μιχαήλ Χρίστος, MSc Συνεργάτης Ερευνητικής Ομάδας: 2 Ιδιότητα / Θέση : Μηχανικός Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων/ MSc Ιατρικής Φυσικής

ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ : ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ταχυδρομική διεύθυνση μέλους: Πλατεία Κάλβου 2, 29100, Ζάκυνθος Τηλ.: 26950-24940

Fax:26950-24949 e-mail : michail @upatras.gr

Ονοματεπώνυμο 9ου μέλους: Δαυίδ Ευστράτιος, MSc Συνεργάτης Ερευνητικής Ομάδας 2 Ιδιότητα / Θέση : Μηχανικός Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων/

MSc

Ιατρικής Φυσικής

ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τμήμα Μηχανολογίας, Μ. Αλεξάνδρου 1, 26334 Πάτρα

ΙΔΡΥΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ : ΤΕΙ Πάτρας Ταχυδρομική διεύθυνση μέλους: ΤΕΙ Πάτρας, Τμήμα Μηχανολογίας, Μ. Αλεξάνδρου 1, 26334 Πάτρα

Τηλ.:2610-369299 Fax : e-mail : davidstratos@yahoo.gr

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

12


Ονοματεπώνυμο 10ου μέλους: Αργυρίου Ξενοφών Συνεργάτης Ερευνητικής Ομάδας 1 Ιδιότητα / Θέση : Προπτυχιακός Φοιτητής ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών ΙΔΡΥΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ : ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχυδρομική διεύθυνση μέλους: Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω, Αθήνα

Τηλ.: 210-5381229 Fax: 210-5381164 e-mail:shogoku p@windowslive .com

Ονοματεπώνυμο 11ου μέλους: Φωτόπουλος Αναξαγόρας Συνεργάτης Ερευνητικής Ομάδας 1 Ιδιότητα / Θέση : Προπτυχιακός Φοιτητής ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών ΙΔΡΥΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ : ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχυδρομική διεύθυνση μέλους: Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω, Αθήνα

Τηλ.: 210-5381229 Fax: 210-5381164 e-mail:anaxsaroum @hotmail .com

Ονοματεπώνυμο 12ου μέλους: Βλαμάκης Εμμανουήλ Συνεργάτης Ερευνητικής Ομάδας 1 Ιδιότητα / Θέση : Προπτυχιακός Φοιτητής ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών ΙΔΡΥΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ : ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχυδρομική διεύθυνση μέλους: Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω, Αθήνα

Τηλ.: 210-5381229 Fax: 210-5381164 e-mail:vem_23@hotmail.com

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

13


Ονοματεπώνυμο 13ου μέλους: Αναστασίου Κωνσταντίνος Συνεργάτης Ερευνητικής Ομάδας 1 Ιδιότητα / Θέση : Προπτυχιακός Φοιτητής ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών ΙΔΡΥΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ : ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχυδρομική διεύθυνση μέλους: Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω, Αθήνα

Τηλ.: 210-5381229 Fax: 210-5381164 e-mail:konst_anast @hotmail.com

Ονοματεπώνυμο 14ου μέλους: Μαρουσάκη Άννα Συνεργάτης Ερευνητικής Ομάδας 1 Ιδιότητα / Θέση : ΕΔΤΠ ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών ΙΔΡΥΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ : ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχυδρομική διεύθυνση μέλους: Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω, Αθήνα

Τηλ.: 210-5381229 Fax: 210-5381164 e-mail:

Ονοματεπώνυμο 15ου μέλους: Συνεργάτης Ερευνητικής Ομάδας 2 Ιδιότητα / Θέση : Προπτυχιακός Φοιτητής

11.Συμμετέχει στην ΚΕΟ τουλάχιστον μια ερευνητική ομάδα από άλλο Ίδρυμα ή Ερευνητικό Κέντρο (διιδρυματικότητα);

ΝΑΙ X ΟΧΙ

12.Συμμετέχει στην ΚΕΟ μετακαλούμενος ερευνητής από το εξωτερικό; Τα παραπάνω πεδία συμπληρώνονται προκειμένου να ελεγχθεί ερευνητική πρόταση δικαιούται επαύξηση στην βαθμολογία.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

X

αν

η

14


Β.

Περιγραφή – Ανάλυση Φυσικού Αντικειμένου ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πριν την

αναλυτική περιγραφή

παρακολούθηση

του

κειμένου

του αντικειμένου

και

των

συνημμένων

της προτεινόμενης εγγράφων

της

έρευνας και

πρότασης,

για την

παρατίθεται

ευχερή

αρχικά

κατάλογος των χρησιμοποιούμενων συντομογραφιών εντός του κειμένου.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΑ ΕΧ ΠΑ-ΕΧ ΑΡ AΡ-ΕΧ ΑΣ ΦΑΡ ΦΑΡ-ΕΧ ΤΑΡ ΤΑΡ-ΕΧ ΦΑΡ και ΤΑΡ-ΕΧ ΗΜΑΠ Ρ Ρ-ΕΧ ΒΠ ΒΠ Ρ και ΒΠ ΕΧ γΑΥ γΑΥ ΕΧ ΥΟ γΑΥ-ΥΟ Υ ΣΑΚΙ

Ποιότητα Αέρα Εσωτερικοί Χώροι Ποιότητα Αέρα Εσωτερικών Χώρων Αέριοι Ρύποι Αέριοι Ρύποι Εσωτερικών Χώρων Αιωρούμενα Σωμάτια Φυσικοί Αέριοι Ρύποι Φυσικοί Αέριοι Ρύποι Εσωτερικών Χώρων Τεχνητοί Αέριοι Ρύποι Τεχνητοί Αέριοι Ρύποι Εσωτερικών Χώρων Φυσικοί Αέριοι και Τεχνητοί Αέριοι Ρύποι Εσωτερικών Χώρων Ηλεκτρομαγνητικές (ΗΜ) Ακτινοβολίες Περιβάλλοντος Ραδόνιο Ραδόνιο Εσωτερικών Χώρων Βραχύβια Θυγατρικά Παράγωγα (ραδονίου) Βραχύβια Θυγατρικά Παράγωγα (ραδονίου) Εσωτερικών Χώρων Ραδόνιο και Βραχύβια Θυγατρικά Παράγωγα (ραδονίου) Εσωτερικών Χώρων Γάμμα (γ) Ακτινοβολίες Υποστρώματος Γάμμα (γ) Ακτινοβολίες Υποστρώματος Εσωτερικών Χώρων Υλικά Οικοδομής Γάμμα (γ) Ακτινοβολίες Υποστρώματος Υλικών Οικοδομής Υπόστρωμα Στερεοί Ανιχνευτές Καταγραφής Ιχνών

Ε.Ε. US-EPA

Ευρωπαϊκή Ένωση United States-Environmental Protection Agency

KEO ΟΕΣ Π.Ε.

Κεντρική Ερευνητική Ομάδα Ομάδα Εξωτερικών Συνεργατών Πακέτο Εργασίας

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

15

ο


1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Α. Σύντομη περιγραφή Αντικειμένου Η ποιότητα αέρα (ΠΑ)και ιδιαίτερα η ΠΑ εσωτερικών χώρων (ΕΧ) περιλαμβάνει τη μελέτη φυσικών και τεχνητών Αερίων Ρύπων (ΦΑΡ, ΤΑΡ). Η βασική πηγή ΦΑΡ είναι το ραδόνιο (Ρ) και τα θυγατρικά του παράγωγα (ΘΠ) (WHO, 2000). Λόγω της δημιουργίας τους και από αιωρούμενα ραδιενεργά σωμάτια ως ΦΑΡ δύνανται να θεωρηθούν και οι γ-ακτινοβολίες υποστρώματος (γ-ΑΥ) (CEC, 1994). Οι ΤΑΡ διακρίνονται σε οργανικούς, ανόργανους και κλασσικούς ΑΡ (WHO, 2000). Γνωστοί ΤΑΡ είναι οι πτητικές οργανικές ενώσεις, όλα τα προϊόντα καύσης, ο αμίαντος, ο καπνός του τσιγάρου, τα οξείδια του θείου (SOx), αζώτου (NOx) και άνθρακα (COx), το όζον (O3) και τα αιωρούμενα σωμάτια

(ΑΣ)(Particulate Matter-

PM). H βασική επίπτωση από την έκθεση του ανθρώπου στους ΦΑΡ και ΤΑΡ, και ειδικά στους ΦΑΡ και ΤΑΡ ΕΧ,

είναι

η

αύξηση

της

πιθανότητας

πρόκλησης

καρκίνου

και

γενετικών

βλαβών.

Επιπτώσεις

εμφανίζονται επίσης και από τις οικοτοξικές διαταραχές στην τροφική αλυσίδα και το περιβάλλον λόγω των ΤΑΡ. Λόγω των σημαντικών τους επιπτώσεων, συνίσταται η μελέτη της διακίνησης ΑΡ τόσο με πειραματικές διαδικασίες όσο και με προσομοιώσεις. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής πρότασης είναι η μελέτη της διακίνησης επιλεγμένων ΦΑΡ και ΤΑΡ ΕΧ με σκοπό την εκτίμηση του κινδύνου των Ελλήνων από την έκθεση σε αυτούς. Προς την κατεύθυνση αυτή θα μελετηθούν επιλεγμένοι πληθυσμοί σε περιοχές στόχους μέσω των εμπλεκομένων φορέων της παρούσας διιδρυματικής

συνεργασίας

μέσω

πολυκατευθυντικής

προσέγγισης

που

στόχο

έχει

την

επίτευξη

διεπιστημονικής έρευνας. Η μελέτη θα περιλαμβάνει μετρήσεις, προσομοιώσεις και εκτιμήσεις έκθεσης και κινδύνου λόγω ΦΑΡ και ΤΑΡ. Κύρια θα μελετηθούν ΦΑΡ και ΤΑΡ ΕΧ. Οι ΦΑΡ που θα ελεγχθούν θα είναι το Ρ και τα ΘΠ του και οι γ-ΑΥ. Οι υπό μελέτη ΤΑΡ θα είναι οι ενώσεις CH4, CO, H2S, SO2, HCN, NH3, NO, NO2, Ο3, βενζόλιο, τολουόλιο και ξυλένιο, καθώς και τα ΑΣ.

Β. Επιδιωκόμενοι στόχοι Αναφέρονται οι επιδιωκόμενοι στόχοι της διενέργειας της προτεινόμενης έρευνας Επιδιωκόμενοι στόχοι της πρότασης είναι: α/ Η συλλογή δεδομένων επιλεγμένων ΦΑΡ και ΤΑΡ σε περιοχές στόχους μέσω διιδρυματικής προσέγγισης με έμφαση στους ΦΑΡ και ΤΑΡ ΕΧ. β/ Η συλλογή συσχετιζόμενων παραμέτρων (μικροκλιματικές παράμετροι, θερμοκρασία, σχετική υγρασία, διεύθυνση και ταχύτητα ανέμου και συναφή μετεωρολογικά δεδομένα) γ/

Ανάπτυξη

προσομοιώσεων

(μαθηματικές

εξισώσεις-μοντέλα)

διακίνησης

ΦΑΡ

και

ΤΑΡ

στη

βάση

αντιστοίχων προσομοιώσεων διεθνούς βιβλιογραφίας, υπαρχόντων στοιχείων ΠΕΡΠΑ, Δημοσίων Φορέων (π.χ. Δήμων), Ερευνητικών Ινστιτούτων (π.χ. Εθνικού Αστεροσκοπείου) κ.α. καθώς και συλλεχθεισών μετρήσεων. Η ανάπτυξη προσομοιώσεων θα γίνει μέσω κατασκευής εξειδικευμένων προγραμμάτων σε ευρέως αποδεκτές πλατφόρμες (MATLAB και LINUX Octave, gcc, gFortran)καθώς και σε έτοιμα έγκυρα πακέτα προσομοιώσεων ευρείας επιστημονικής αποδοχής (US-EPA RISK, CONTAMWZ, AEROMOD). δ/ Η ανάλυση των δεδομένων και η εκτίμηση των σχετικών επιπτώσεων.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

16


Απώτεροι στόχοι αναμένεται να είναι: 1/ Η επέκταση της υπάρχουσας γνώσης διακίνησης ΑΡ ΕΧ. 2/ Η περαιτέρω διερεύνηση και ερμηνεία συσχετίσεων ΑΡ ΕΧ με τα κατασκευαστικά στοιχεία οικοδομών. 3/ Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Η ερευνητική μεθοδολογία θα περιλάβει: Α/ Τη βαθμονόμηση πειραματικών διατάξεων για μέτρηση ΑΡ ΕΧ. Β/ Την ανάλυση του Α/ με τη χρήση νέων μεθοδολογιών.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

17


2.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (κριτήρια Αξιολόγησης Α1 + Α2)

Παρακάτω αναλύεται το φυσικό αντικείμενο που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πράξης με την κάτωθι σειρά: 1. Περιγράφονται αναλυτικά οι σημερινές εξελίξεις στο γνωστικό αντικείμενο του έργου και γίνεται βιβλιογραφική επισκόπηση του ερευνητικού πεδίου. α.Αναλύεται η προτεινόμενη έρευνα σε πακέτα εργασίας. Αναλύεται το ερευνητικό έργο που προτείνεται να χρηματοδοτηθεί στο σύνολό του. Η ανάλυση γίνεται σε πακέτα εργασίας. Στην ανάλυση κάθε πακέτου εργασίας αιτιολογούνται οι δραστηριότητες που αναμένεται να υλοποιηθούν και η μεθοδολογία οργάνωσης, σχεδιασμού και υλοποίησης των στόχων που εκτέθηκαν στο εδάφιο Β1Β. Αναφέρονται τα παραδοτέα και η χρονική διάρκεια του κάθε πακέτου εργασίας. Στην

ανάλυση

δίνεται

έμφαση

στη

σκοπιμότητα,

τα

χρησιμοποιούμενα

μέσα

και

τα

αναμενόμενα

αποτελέσματα του κάθε πακέτου. Σχολιάζεται η πρωτοτυπία του προτεινόμενου έργου ως προς προηγούμενες εργασίες της ερευνητικής ομάδας και αναφέρονται οι τυχόν ανάγκες σε εξοπλισμό. Για την ανάλυση των χρησιμοποιούμενων μέσων και την αιτιολόγηση της πρωτοτυπίας του έργου και των αναγκών

σε

εξοπλισμού,

αναφέρονται

στοιχεία

εμπειρίας

της

ΚΕΟ

και

ΟΕΣ

και

εξοπλισμού

των

εμπλεκομένων φορέων. Η πλήρης αναφορά των σχετικών στοιχείων παρέχεται στα εδάφια 3 και 8, 11 και 12. β. Αναλύεται ο χρονικός προγραμματισμός σε συσχέτιση με τα πακέτα εργασίας και παρέχεται το αντίστοιχο Gannt diagram. 3.α. Αναλύεται η προτεινόμενη έρευνα ανά συνεργαζόμενη ομάδα σε πακέτα εργασίας. Αναλύεται

το

ερευνητικό

έργο

που

προτείνεται

να

χρηματοδοτηθεί

ανά

συνεργαζόμενη

ομάδα.

Αναφέρονται τα τμήματα του προτεινόμενου έργου στα οποία θα συμμετάσχει η κάθε συνεργαζόμενη ομάδα. β. Αναλύεται ο χρονικός προγραμματισμός σε συσχέτιση με τα πακέτα εργασίας ανά συνεργαζόμενη ομάδα και παρέχεται το αντίστοιχο Gannt diagram. 4. Αναλύεται η πρόοδος που θα επιτευχθεί με την προτεινόμενη έρευνα. 5. Παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία.

2.1.Αναλυτική περιγραφή των σημερινών εξελίξεων και επισκόπηση του ερευνητικού πεδίου (state of the art).

βιβλιογραφική

2.1.1. Γενικά Είναι γενικά παραδεκτό ότι η καθαρότητα του εισπνεόμενου αέρα αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την ανθρώπινη υγεία και την αειφόρο ανάπτυξη. Παρά την εισαγωγή, κατά την τελευταία δεκαετία, πράσινων τεχνολογιών, φιλικών προς το περιβάλλον, στη βιομηχανία, τις μεταφορές και την παραγωγή ενέργειας, η μόλυνση της ατμόσφαιρας παραμένει μείζον πρόβλημα για τη δημόσια υγεία. Πολλαπλές επιδημιολογικές μελέτες (π.χ. WHO 2000; WHO 2003) έχουν αποδείξει ότι, και αυτό μόνο για την Ευρώπη, εκατοντάδες χιλιάδες πρόωροι θάνατοι σημειώνονται σε ετήσια βάση λόγω της μόλυνσης της ατμόσφαιρας. Η διάσταση του προβλήματος είναι τόσο μεγάλη, που έχει κινητοποιήσει τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τους πολιτικούς φορείς των ανεπτυγμένων χωρών ώστε να καταστεί εφικτή η θέσπιση κανόνων για τη μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

18


Σήμερα (2009) έχει γίνει αποδεκτό ότι η μόλυνση της ατμόσφαιρας αποτελεί μία μόνο παράμετρο του γενικότερου προβλήματος της ποιότητας του εισπνεόμενου αέρα και των επιπτώσεων αυτής στον άνθρωπο, αντικείμενο που μελετάται υπό τον τίτλο ΠΑ. Διάφοροι ερευνητές και διεθνείς οργανισμοί ασχολούνται με την ΠΑ (π.χ. Dockery et al., 1993; Pope et al.,1995; USEPA, 1999a,b; Samet et al., 2000; WHO 2000; WHO 2002; WHO 2005; Stein et al., 2007; Krzyzanowski and Cohen, 2008). Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους ΕΧ, διότι εκεί ο άνθρωπος περνά έως και 80% του χρόνου του (UNSCEAR, 2003,2006). Στους ΕΧ ο άνθρωπος εκτίθεται σε ποικιλία ΑΡ που συχνά ανιχνεύονται σε υψηλές συγκεντρώσεις συγκριτικά με τις αντίστοιχες του ατμοσφαιρικού αέρα. Οι σχετικές μελέτες ΠΑ και ΠΑ-ΕΧ επιχειρούν την αξιολόγηση με βάση τη διακίνηση και συγκέντρωση ΑΡ και ΑΡ-ΕΧ συνδυαστικά με παράγοντες, όπως είναι

οι

περιβαλλοντικοί

(πίεση,

υγρασία,

θερμοκρασία),

τα

προσθετικά,

συνεργιστικά

και

ανταγωνιστικά αποτελέσματα μεταξύ διαφόρων ΑΡ, οι οικοτοξικές συνέπειες, οι τεχνικές οικοδόμησης, η ελάττωση της ανανέωσης του αέρα ΕΧ με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας κ.α. (π.χ. Λουίζη και Νικολόπουλος, 1998; WHO, 2002; WHO 2005). Αξιοσημείωτα είναι επίσης τα αποτελέσματα των ερευνών αναφορικά με τα επιθετικά αποτελέσματα στην υγεία (adverse health effects) (π.χ. WHO, 2000; WHO, 2003) τα οποία εμφανίζονται ακόμη και για χαμηλά επίπεδα ΑΡ όπως αυτά που συνήθως συναντώνται στου τόπους και χώρους διαβίωσης του ανθρώπου. Είναι

σαφώς

ανιχνεύονται

διαπιστωμένο σε

χώρους

ότι

η

έκθεση

διαβίωσης

σε

ανθρώπων,

ΦΑΡ

και

αποτελούν

ΤΑΡ,

ακόμη

αιτία

και

σε

πρόκλησης

επίπεδα καρκίνου

που ή

συνήθως

ακόμη

και

γενετικών βλαβών (π.χ. USEPA, 1999b, Dockery et al., 1993; Pope et al.,1995; Samet et al., 2000; UNSCEAR,

2000;

WHO

2000)

και,

όπως

επιθετικών αποτελεσμάτων στην υγεία.

αναφέρθηκε,

αποτελούν

αιτία

πρόωρων

θανάτων

καθώς

και

Λόγω της αντίστοιχης καρκινογόνου δράσης και των συναφών

αποτελεσμάτων, στο αντικείμενο της ΠΑ και της ΠΑ-ΕΧ περιλαμβάνονται κατά τα τελευταία χρόνια και οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες περιβάλλοντος(ΗΜΑΠ). Πρώτο στάδιο στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων στην υγεία λόγω της παρουσίας ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ, είναι οι μετρήσεις καταλλήλων μεγεθών (π.χ. συγκεντρώσεις, πυκνότητα ενέργειας κ.λπ.) τόσο στον αέρα όσο και σε ΕΧ. Οι μετρήσεις μπορούν να γίνονται πιλοτικά ή με μορφή επισκόπησης (π.χ. Νικολόπουλος, 2000). Οι πιλοτικές μετρήσεις επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για τον έλεγχο της επαναληψιμότητας και την ανίχνευση πιθανών εποχιακών διακυμάνσεων και μπορούν να περιλαμβάνουν

και

ενεργητικές

μετρήσεις

διαρκούς

παρακολούθησης.

Οι

τελευταίες,

όπως

και

οι

μετρήσεις επισκόπησης, είναι πολύ υψηλού κόστους και απαιτούν την ύπαρξη εξειδικευμένου, και πολλές φορές, μόνιμα εγκατεστημένου εξοπλισμού. Σε δεύτερο στάδιο γίνεται η εκτίμηση του κινδύνου από την έκθεση σε ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ. Η εκτίμηση μπορεί να γίνεται με χρήση έγκυρων πακέτων ή με ανάπτυξη μοντέλων και προσομοιώσεων στη βάση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Η εκτίμηση της έκθεσης και των σχετικών κινδύνων αποτελεί και το βασικό στόχο των διαφόρων μετρήσεων.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

19


2.1.2.Φυσικοί Αέριοι Ρύποι Οι ΦΑΡ

και ΦΑΡ-ΕΧ είναι αναπόσπαστο χαρακτηριστικό του ανθρωπίνου περιβάλλοντος. Αποτελούνται από

ισότοπα που υπάρχουν στον αέρα, το έδαφος, τα νερά και τα υλικά οικοδόμησης (ΥΟ)καθώς και η γακτινοβολία από αυτά (γΑΥ) (UNSCEAR, 2000,2006). Το μισό σχεδόν της αναπόφευκτης έκθεσης του ανθρώπου στους ΦΑΡ, οφείλεται στο

222

Rn (Ρ) και τα βραχύβια θυγατρικά του παράγωγα (ΒΠ). Περίπου το

20% στη γΑΥ (WHO 2007; UNSCEAR 2006). Λόγω της σημασίας των ΦΑΡ στην έκθεση του ανθρώπου, η παρούσα ερευνητική πρόταση θα επικεντρωθεί στη μελέτη όλων των ΦΑΡ με έμφαση στους ΦΑΡ-ΕΧ. Παρακάτω ακολουθεί ανάλυση της φυσικής των ΦΑΡ και των

μεθόδων

ανίχνευσης

και

μέτρησης

τους,

ώστε

να

παρουσιασθούν

τα

απαραίτητα

στοιχεία

που

σχετίζονται με την υλοποίηση του προτεινόμενου ερευνητικού έργου στον τομέα των ΦΑΡ. 2.1.2.1. Ραδόνιο Το Ρ είναι άχρωμο, άοσμο, άγευστο, ευγενές, φυσικά ραδιενεργό αέριο, με χρόνο ημιζωής 3.82 μέρες μέλος της φυσικής σειράς του 226

238

U (CEC, 1993; BEIR 1999). Πατρικό ισότοπο του Ρ είναι το στερεό

226

Ra. Το

Ra και τα πατρικά του ισότοπα του

238

U, βρίσκονται στο φλοιό της γης, και στα Υλικά

Φλοιού (ΥΦ) (π.χ. ΥΟ) (Cothern, 1987; Nazaroff and Nero, 1988). Αναλόγως των ιδιοτήτων του μέσου, το Ρ εκρέει, αφού μεταφερθεί σε κοντινές ή μακρινές αποστάσεις, με τους μηχανισμούς της προσαγωγής και

διάχυσης

και

διασπάται

σε

ραδιοβιολογικώς σημαντικά (218Po, 1994). Τα

στερεά

214

Pb,

ισότοπα

214

Bi και

(CEC,

1994).

Τέσσερα

από

αυτά

θεωρούνται

214

Po) και χαρακτηρίζονται ως ΒΠ (ICRP, 1994; NRPB

218

Po και214Po εκπέμπουν σωματίδια-α, ενώ τα

214

214

Pb και

Bi, σωματίδια-β και γ-ακτινοβολία.

Στους ΕΧ, Ρ και ΒΠ συγκεντρώνονται σημαντικά. Αυτό οφείλεται στο ότι ο ρυθμός εισόδου Ρ είναι μεγαλύτερος από το ρυθμό εξόδου. Βασικές πηγές εισόδου είναι: (α) το έδαφος, (β) ο ατμοσφαιρικός αέρας, (γ) τα ΥΟ. Σημαντική πηγή μπορεί να είναι και τα χρησιμοποιούμενα ύδατα. Η έξοδος γίνεται μόνο μέσω του εξαερισμού (φυσικού ή τεχνητού). Η συνεισφορά των πηγών α, β και γ σε ισόγειες μονοκατοικίες εκτιμάται σε 60%, 20% και 20% και σε κατοικίες ορόφου πολυκατοικιών σε 0%, 50%, 50% (UNSCEAR, 2006; USEPA, 1999a; WHO, 2007). Οι παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση της συγκέντρωσης του Ρ και ΒΠ ΕΧ είναι: (α) ο ρυθμός εκροής ραδονίου από το έδαφος και τα ΥΟ, (β) το είδος θεμελίωσης της οικοδομής, (γ) το ύψος από το έδαφος, (δ) ο εξαερισμός, (ε) η διαφορά πίεσης εσωτερικού-εξωτερικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ύπαρξη: (i) μικρορωγμών στο δάπεδο, (ii) κενών ή ρωγμών στους τοίχους, (iii) κενών στα σημεία σύνδεσης τοίχου-δαπέδου, (iv) διάκενων σε ξύλινα πατώματα, (V) κενών στα σημεία εισόδου σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης (vi) κενών στα σημεία σύνδεσης τοίχων με πόρτες και παράθυρα (UNSCEAR, 2000; USEPA, 1993; WHO, 1996). Τα ΒΠ στους ΕΧ δύνανται να: (α) μείνουν αδέσμευτα, (β) προσκολληθούν σε ΑΡ και ΣΑ ΕΧ, (γ) να επικαθίσουν σε επιφάνειες, αδέσμευτα ή προσκολλημένα. Παράγοντες που επηρεάζουν, είναι: (i) η συγκέντρωση ΑΡ και ΣΑ ΕΧ, (ii) ο εξαερισμός, (iii) η κατανομή μεγεθών ΑΡ και ΣΑ ΕΧ, (iv) η υγρασία (Nikolopoulos et al., 2005, 2007; Nikolopoulos and Louizi, 2008; Vogiannis and Nikolopoulos 2008; Nikolopoulos et al., 2009). Για τους παραπάνω λόγους όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν θεσπίσει μέγιστα

αποδεκτά

όρια

συγκεντρώσεων

ραδονίου

ΕΧ

και

όρια

λήψης

δράσης

ή

εφαρμογής

τεχνικών

ελάττωσης συγκεντρώσεων. Την τελευταία εικοσαετία, ερευνητές και διεθνείς οργανισμοί ασχολούνται με το αντικείμενο του Ρ και των ΒΠ, κυρίως μέσω μελετών καταγραφής συγκεντρώσεων Ρ και ΒΠ, ΕΧ, υδάτων

και

ΥΟ,

της

συσχέτισης

με

επιδρώντες

παράγοντες

και

της

συναφούς

εκτίμησης

κινδύνων

(EURATOM, 2001).

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

20


Το Ρ και τα ΒΠ ΕΧ, λόγω της μεγάλης συνεισφοράς τους στην έκθεση του ανθρώπου, έχουν σημαντική καρκινογόνο επίδραση και χαρακτηρίζονται ως καρκινογενή τύπου-Α (ύψιστης σημαντικότητας) (Vogiannis et al., 2004a,b; Vogiannis and Nikolopoulos, 2007). H καρκινογόνος δράση εμφανίζεται κύρια στους πνεύμονες (Nikolopoulos and Louizi, 2008). Το Ρ και τα ΒΠ ΕΧ θεωρούνται ως η κυριότερη φυσική αιτία ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα και η δεύτερη σε σειρά μετά το τσιγάρο (UNSCEAR, 2000, 2006; WHO, 1996,2007). Η καρκινογόνος δράση, είναι αποδεδειγμένη ακόμη και για μέτριες συγκεντρώσεις, όπως αυτές των ΕΧ κατοικιών. Θεωρούνται σημαντικότατοι ΦΑΡ ΕΧ (UNSCEAR, 2006; WHO, 2007). Το πρόβλημα της μείωσης των επιπέδων ΦΑΡ στον εισπνεόμενο αέρα είναι πεπλεγμένο. Σε πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την ανίχνευση συγκεκριμένων ΦΑΡ και τον προσδιορισμό των επιπέδων συγκεντρώσεων. Σε δεύτερο στάδιο αποτιμάται η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων επιπέδων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και εξετάζεται η αποδοχή ή μη του κινδύνου. Στις περιπτώσεις που εντοπίζονται υπερβάσεις εφαρμόζονται τεχνικές ελάττωσης συγκεντρώσεων (mitigation techniques) κατά τον πιο αποδοτικό και οικονομικό Για

τους

τρόπο. παραπάνω

λόγους

όλα

τα

κράτη

μέλη

της

Ε.Ε.

έχουν

θεσπίσει

μέγιστα

αποδεκτά

όρια

συγκεντρώσεων ραδονίου ΕΧ και όρια λήψης δράσης ή εφαρμογής τεχνικών ελάττωσης συγκεντρώσεων. Την τελευταία εικοσαετία, ερευνητές και διεθνείς οργανισμοί ασχολούνται με το αντικείμενο του Ρ και των ΒΠ, κυρίως μέσω μελετών καταγραφής συγκεντρώσεων Ρ και ΒΠ, ΕΧ, υδάτων και ΥΟ, της συσχέτισης με επιδρώντες παράγοντες και της συναφούς εκτίμησης κινδύνων (EURATOM, 2001) Για τη μέτρηση, χρησιμοποιούνται ανιχνευτές ακτινοβολιών και καταμετρώνται τα σωματίδια α, β και οι ακτίνες-γ. Οι τεχνικές μέτρησης διακρίνονται σε: (α) ενεργητικές, (β) παθητικές. Στις πρώτες, απαιτείται

ηλεκτρική

ισχύς

και

τακτικός

έλεγχος

τεχνικού

προσωπικού.

Οι

τεχνικές

αυτές

είναι

συνεχούς επιτήρησης, δηλαδή μετράται συνεχώς η συγκέντρωση Ρ από μερικά λεπτά, έως και αρκετές μέρες, με αποτέλεσμα, την καταγραφή συνόλου τιμών που αντιστοιχούν στις συγκεντρώσεις Ρ σε διάφορες χρονικές στιγμές. Στις δεύτερες, οι ανιχνευτές τοποθετούνται είτε απευθείας σε επαφή με τον αέρα, είτε,

συνηθέστερα,

μέτρηση

Ρ

και

ΒΠ,

εγκλεισμένοι

εντός

ή

Στη

ΒΠ

μόνο.

συγκεκριμένης

δεύτερη,

γεωμετρίας.

μετράται

το

Ρ.

Στην

Οι

πιο

πρώτη τακτικά

περίπτωση,

γίνεται

χρησιμοποιούμενοι

ανιχνευτές είναι οι Στερεοί Ανιχνευτές Καταγραφής Ιχνών (ΣΑΚΙ). Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι ΣΑΚΙ είναι τα πολυμερή CR-39 και LR-115 και καταμετρώνται α-σωμάτια με βοήθεια μικροσκοπίου. Οι τεχνικές αυτές είναι ολοκληρωτικές, δηλαδή πραγματοποιούνται μετρήσεις συγκέντρωσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, από μερικές ημέρες έως αρκετούς μήνες, με αποτέλεσμα τον υπολογισμό μιας τιμής που αντιστοιχεί στο μέσο όρο, όλων των πραγματικών συγκεντρώσεων εντός του χρονικού διαστήματος της μέτρησης. Οι ενεργητικοί ανιχνευτές είναι βαθμονομημένοι από τον κατασκευαστή. Για τη μέτρηση με παθητικούς

ανιχνευτές

απαιτείται

κατάλληλη

βαθμονόμηση.

Έρευνα

πραγματοποιείται

τελευταία,

στη

βαθμονόμηση (μέσω μετρήσεων ή προσομοιώσεων Μόντε Κάρλο) ΣΑΚΙ για παθητικές ολοκληρωτικές μετρήσεις ΒΠ (π.χ.Nicezic et al., 2004;Nicezic and Yu, 2006; Yu et al, 2006; Eapen 2006; Elmagd, 2006). Με κατάλληλη χρήση διατάξεων μέτρησης (ενεργητικών ή παθητικών) είναι δυνατή η εκτίμηση του ρυθμού εκροής Ρ από το έδαφος ή ΥΟ. Για το σκοπό αυτό, συνηθέστερα απαιτείται η τοποθέτηση μετρητών σε διάφορες αποστάσεις από το έδαφος ή τα ΥΟ, η χρήση κατάλληλου κυτίου, ή η εργαστηριακή μέτρηση με συνδυασμένη χρήση ανιχνευτών ακτινοβολιών-γ (Louizi et al., 2003,2005). 2.1.2.2. γ-Ακτινοβολία Υποστρώματος Η γΑΥ ΕΧ προέρχεται από: (α) το φλοιό της γης, (β) τα ΥΟ, (γ) τα ΒΠ ΕΧ. Η γΑΥ από τα (α) και (β) οφείλεται σε ισότοπα που παράγονται από τις διασπάσεις των φυσικών ραδιενεργών σειρών ( 238U, 232

Th) και από το

40

Κ (Petalas et al., 2005).

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

21

235

U,


Στην ύπαιθρο, η παγκόσμια μέση τιμή του ρυθμού απορροφούμενης δόσης λόγω έκθεσης στη γΑΥ είναι 57 nGy.h-1 πάντως το εύρος 10-200 nGy.h-1 θεωρείται φυσιολογικό. Εμφανίζονται όμως και περιοχές με ιδιαίτερα υψηλά ποσά ρυθμού δόσης, λόγω της ύπαρξης πετρωμάτων πλούσιων σε ουράνιο. Στους ΕΧ, η αντίστοιχη

μέση

τιμή

είναι

84

nGy.h-1

και

το

αντίστοιχο

εύρος

10-200

nGy.h-1(UNSCEAR,

2006).

Εξειδικευμένες μελέτες με τεχνικές προσομοίωσης Μόντε-Κάρλο έχουν επίσης αναφερθεί. Οι σημειούμενες διαφορές οφείλονται κύρια στη συνεισφορά των ΥΟ. Αναφέρεται σχετικά, ότι στη Σουηδία η χρήση συγκεκριμένης ποιότητας σκυροδέματος πλούσιου σε

226

Ra(Alum shale) έχει οδηγήσει σε εξαιρετικά υψηλές

συγκεντρώσεις Ρ και ΒΠ καθώς και γ-αΥ ΕΧ. Λόγω της καρκινογόνου επίδρασης της γΑΥ καθώς και του τύπου του εδάφους σε συνδυασμό με το είδος της οικοδομής, των συναφών ΥΟ και της απόστασης της οικοδομής από το έδαφος, κρίνεται απαραίτητη η μελέτη των συγκεντρώσεων γ-ακτινοβολίας Υ και των σχετικών μεταβολών τόσο μέσω μετρήσεων όσο και μέσω

προσομοιώσεων.

Η

μέτρηση

της

γΑΥ

πραγματοποιείται

συνήθως

με

χρήση

φορητών

ανιχνευτών.

Προαπαιτείται κατάλληλη βαθμονόμηση, η οποία πραγματοποιείται είτε μετρητικά, είτε με τεχνικές Μόντε-Κάρλο. Οι ίδιες διατάξεις χρησιμοποιούνται και για τη μέτρηση της γΑΥ-ΥΟ. 2.1.3.Τεχνητοί Αέριοι Ρύποι Όπως αναφέρθηκε, οι ΤΑΡ διακρίνονται στους οργανικούς, ανόργανους και κλασικούς ΑΡ. Οι οργανικοί ΤΑΡ είναι το ακρυλονιτρίλιο, οι ατμοί βενζίνης, το δισουλφίδιο του άνθρακα (θειούχος άνθρακας), το μονοξείδιο του άνθρακα, το 1,2-διχλωροαιθάνιο, η φορμαλδεΰδη, οι πολυκυκλικοί αρωματικοί άνθρακες, το στυρένιο, το τετραχλωροαιθυλένιο, το τολουόλιο, το τριχλωροαιθυλένιο και το βινυλοχλωρίδιο και οι πτητικές οργανικές ενώσεις (Volatile Organic Compounds-VOCs) (π.χ.USEPA, 1999;

WHO, 2000).

Ανόργανοι ΤΑΡ είναι το αρσενικό, ο άσβεστος, το κάδμιο, το χρώμιο, το φθόριο, το υδρίδιο του υδρογόνου, (WHO,2000).

ο

μόλυβδος, Κλασικοί

το

ΤΑΡ

μαγνήσιο, είναι

το

ο

υδράργυρος,

διοξείδιο

του

το

νικέλιο,

θείου,

το

ο

όζον

λευκόχρυσος και

τα

και

υπόλοιπα

το

βανάδιο

φωτοχημικά

οξειδωτικά, τα ΑΣ, το διοξείδιο του θείου, ο καπνός του τσιγάρου και οι υαλώδεις ίνες,

τα

σωματίδια αεροζόλ (ΣΑ) (π.χ. WHO, 2000). Οι ποσότητες των εκπεμπόμενων ΤΑΡ μπορεί να κυμαίνονται από εκατοντάδες έως χιλιάδες τόνους ετησίως (WHO, 2000). Οι ποσότητες των ΤΑΡ στην ατμόσφαιρα εξαρτώνται από μετεωρολογικούς παράγοντες (πίεση, θερμοκρασία, άνεμος, κατανομές πιέσεων και θερμοκρασιών κ.λπ.), αλλά και από φυσικές πηγές που προέρχονται από έμβιους ή αβιοτικούς οργανισμούς, όπως για παράδειγμα τα φυτά, οι δασικές πυρκαϊές, οι εκπομπές από την ύπαιθρο και το ύδωρ καθώς και οι πηγές γεωθερμίας. Κύρια όμως η περιεκτικότητα του εισπνεόμενου αέρα σε ΤΑΡ εξαρτάται από ανθρωπογενείς παράγοντες όπως η καύση άνθρακα, προϊόντων πετρελαίου, η χρήση διαφόρων τύπου χημικών στη βιομηχανία, τη γεωργία και τις οικίες κ.α. Η γνώση των πηγών, της φύσης, των ποσοτήτων και της φυσικοχημικής συμπεριφοράς των ΤΑΡ έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια (π.χ. WHO, 2000; WHO 2003). Παρ’όλ’αυτά, πολλά περισσότερα απαιτείται να διερευνηθούν με κυριότερη ανάγκη τη διερεύνηση των αποτελεσμάτων των ΤΑΡ στην υγεία του ανθρώπου και την εκτίμηση των σχετικών κινδύνων. Η παρούσα πρόταση θα συνεισφέρει ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την εκτίμηση του κινδύνου από ΤΑΡ

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

σε στοχευμένες ομάδες Ελλήνων.

22


Τα αποτελέσματα της επιβάρυνσης του εισπνεόμενου αέρα με ΤΑΡ είναι πολλαπλά. Η εναπόθεση και απορρόφηση στον πνευμονικό ιστό εισπνεόμενων ΤΑΡ δύναται να προκαλέσει άμεσα αποτελέσματα στην ανθρώπινη υγεία, ειδικά ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού. Η δημόσια υγεία όμως επηρεάζεται και έμμεσα από την εναπόθεση ΤΑΡ σε διάφορα τμήματα του περιβάλλοντος και από τη συνακόλουθη πρόσληψή τους από τα φυτά και τα ζώα. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην εισαγωγή ΤΑΡ στην τροφική αλυσίδα και το πόσιμο ύδωρ που έχει ως επικείμενο αποτέλεσμα την έκθεση του ανθρώπου σε επιπρόσθετες πηγές επιβάρυνσης. Επιπρόσθετα οι άμεσες επιδράσεις των ΤΑΡ στα φυτά, τα ζώα και το έδαφος έχουν ως αποτέλεσμα τις διαταραχές της δομής και λειτουργίας των οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης και της ικανότητας αυτορρύθμισης αυτών. Αυτές οι διαταραχές έχουν έμμεση επίσης επίδραση στην ποιότητα της ζωής του ανθρώπου (π.χ. WHO 2000). Όπως και με τους ΦΑΡ, το πρόβλημα της μείωσης των επιπέδων ΤΑΡ στον εισπνεόμενο αέρα είναι πεπλεγμένο. Σε πρώτο στάδιο λαμβάνει χώρα η ανίχνευση συγκεκριμένων ΤΑΡ και ο προσδιορισμός των επιπέδων συγκεντρώσεων. Σε δεύτερο στάδιο αποτιμάται η επικινδυνότητα στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και εξετάζεται η αποδοχή ή μη του κινδύνου. Στις περιπτώσεις που εντοπίζονται υπερβάσεις εφαρμόζονται πάλι τεχνικές ελάττωσης συγκεντρώσεων κατά τον πιο αποδοτικό και οικονομικό

τρόπο.

Λόγω του σύγχρονου τρόπου διαβίωσης, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ΤΑΡ και ΤΑΡ-ΕΧ εμφανίζονται στις πόλεις.

Στις

πόλεις

δημιουργούμενες

οι

αστικές

δρόμοι χαράδρες

καλύπτουν

περισσότερο

(canopies)

επιδρούν

από

το

25%

σημαντικά

της

στη

αστικής

περιοχής.

διαμόρφωση

του

Οι

αστικού

μικροκλίματος (Shashua et al. 2003) προκαλώντας αλλαγές στη θερμοκρασία, την υγρασία, την αγωγή θερμότητας και ακτινοβολιών. Ως εκ τούτου, η επικέντρωση θεμάτων διασποράς ΤΑΡ σε αστικές χαράδρες μπορεί

να

αποδειχθεί

ιδιαίτερα

χρήσιμη,

ιδιαίτερα

δε

σε

θέματα

πολεοδομικού

σχεδιασμού

(προτεινόμενες διαστάσεις δρόμων, ύψη κτιρίων κ.λπ.). Σήμερα, αρκετοί ερευνητές (Stein et al., 2007; Indumati et al., 2009) προβαίνουν σε εκτιμήσεις κινδύνου της έκθεσης πληθυσμών σε ΤΑΡ με τη χρήση έτοιμων μοντέλων. Ιδιαίτερη αναφορά, γίνεται στο μοντέλο AEROMOD. Το μοντέλο αυτό προσομοιώνει δυναμικά (από ώρα σε ώρα και από τόπο σε τόπο) τη μεταφορά

και

πληροφοριών

διασπορά

ανέμου

και

ΤΑΡ

(USEPA,

1999b).

θερμοκρασίας

(ωριαίας

Παρέχεται βάσης)

η

καθώς

δυνατότητα και

εισαγωγής

συσχετιζόμενων

τρισδιάστατων

πληροφοριών

δύο

διαστάσεων (π.χ. ύψος ανάμιξης, χαρακτηριστικά επιφανείας, ιδιότητες διασποράς κ.α.) (Scire et al., 2000). Το AERMOD είναι ένα μοντέλο στατικής κατάστασης (steady-state) διασποράς αερίων ρύπων τύπου plume (Cimorelli et al., 2005; Perry et al., 2005; EPA, 2004) το οποίο χρησιμοποιείται για την εκτίμηση αδρανών ρύπων εκπεμπομένων από διάφορες πηγές. (Cimorelli et al., 2005; Perry et al., 2005; EPA, 2004). Το

μοντέλο AERMOD

βασίζεται στη συλλογή ατμοσφαιρικών χαρακτηριστικών και μπορεί να

εφαρμοσθεί τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές. Μπορεί να εφαρμοσθεί σε επίπεδες ή πεπλεγμένες επιφάνειες (βουνά, ποτάμια, λίμνες κ.λπ.) και να κάνει χρήση δεδομένων διαφόρων πηγών (σημειακών, γραμμικών, επιφανειακών, χωρικών). Σήμερα εκτενής αναφορά γίνεται επίσης στα μοντέλα RISK και CONTAMW τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση έκθεσης από επιλεγμένους ΤΑΡ. To RISK είναι το τρίτο στη σειρά μοντέλο εκείνα που αναπτύχθηκαν από το τμήμα της US-EPA «Indoor Environment Management Branch of

ΠΑ ΕΧ από US-EPA’s

National Risk Management Research Laboratory». Το μοντέλο RISK αποτελείται από τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι το μοντέλο INDOOR που σχεδιάστηκε για τον υπολογισμό των συγκεντρώσεων ρύπων εσωτερικών χώρων από πηγές εντός. Το δεύτερο τμήμα είναι το μοντέλο EXPOSURE το οποίο επέκτεινε το INDOOR

ώστε να επιτρέπει την ατομική έκθεση. Το τρίτο τμήμα, από όπου πήρε και το όνομά του, είναι

το μοντέλο RISK το οποίο επεκτείνει το EXPOSURE ώστε να επιτρέπει την ανάλυση του ατομικού κινδύνου από πηγές ΕΧ.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

23


Το CONTAMW είναι ένα πολυζωνικό μοντέλο ΠΑ ΕΧ το οποίο είναι κατασκευασμένο ώστε να επιτυγχάνεται ο καθορισμός των κάτωθι: α) Ροής αέρα: εισροής (infiltration), απορροής (exfiltration) γενικών ροοών οφειλόμενων σε μηχανισμούς δημιουργίας υποπιέσεων, σε άνεμο και σε θερμοκρασιακές αναστροφές μεταξύ εσωτερικού αι εξωτερικού αέρα.β) Συγκεντρώσεων ΤΑΡ: Επίδραση των α) στις συγκεντρώσεις ΤΑΡ, επιδράσεις των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών κ.λπ. γ) Έκθεση διαμενόντων στου ΤΑΡ. Επιπρόσθετα, σημαντικός λόγος γίνεται τελευταία για τις επιπτώσεις από τις ΗΜΑΠ και εδικά εκείνων από τις κεραίες των σταθμών βάσης της κινητής τηλεφωνίας (IRPA/INIRC., 1988; ICNIRP, 1996,1998, 2001, 2002). Σε αυτές προστίθενται και οι ΗΜΑΠ από την ανάπτυξη σταθμών εκπομπής και αναμετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών ηλεκτρικού

σημάτων,

ρεύματος

ραντάρς,

(Nikolopoulos

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1999/519/ΕΚ).

σταθμών et

al.,

επικοινωνιών

αεροπλοΐας

2003,

http://www.hcaa-eleng.gr;

2004;

και

γραμμών

μεταφοράς ΣΥΣΤΑΣΗ

του ΤΟΥ

Η ταχύτατη ανάπτυξη τέτοιων σταθμών, η έλλειψη σοβαρών στοιχείων για τις

επιπτώσεις στον άνθρωπο (UNEP/WHO/IRPA; 1993), καθώς και η υστέρηση στη νομική παρακολούθηση του θέματος για την ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων, έχει δημιουργήσει μία δυσχερή κατάσταση. Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα εμφανής στο νησιωτικό χώρο, αφού η «ανάγκη»

κάλυψης όλου του χώρου

με σήμα έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη κεραιών χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο χωροθέτησης. Αξίζει να ανφερθεί ότι η ταχεία εξάπλωση των ηλεκτρομαγνητικών επικοινωνιών δεν παρέχει ακόμα ικανά στοιχεία για επιδημιολογικές έρευνες, έτσι η σχετική νομοθεσία απλά λαμβάνει υπ’ όψιν μόνο τα θερμικά αποτελέσματα (π.χ. Kaplan Susan B., 2000; ICNIRP, 2001; Jamieson Dale and Dan el Wartenberg, 2001; Saunders T., 2003) και όχι τα μη-θερμικά. Από τα παραπάνω, καθίσταται φανερή η αναγκαιότητα διενέργειας μετρήσεων, μελετών ΤΑΡ και εφαρμογής συναφών μοντέλων. Η σχετική επικέντρωση στις αστικές χαράδρες πόλεων μπορεί να συνεισφέρει στον τομέα της εκτίμησης του κινδύνου και ακόμη και στον πολεοδομικό σχεδιασμό για την ελαχιστοποίηση του σχετικού κινδύνου.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

24


2.2.2α.Ανάλυση προτεινόμενης έρευνας ανά Πακέτα Εργασίας συνολικά για όλο το έργο. Το προτεινόμενο ερευνητικό πρόγραμμα δύναται να υλοποιηθεί μέσω των κάτωθι πακέτων εργασίας και δραστηριοτήτων: Π.Ε. 1 : Προετοιμασία-Ανάπτυξη μετρητικής μεθοδολογίας και επιλογή ΕΧ Χρονική Διάρκεια: 1,5 έτη (Από 1/1/2010 έως 31/6/2011) Περιγραφή Δράσεων: α)

Συλλογή

πληροφοριών

από

επιδημιολογικές

και

πειραματικές

έρευνες

για

το

αντικείμενο

σε

παγκόσμια κλίμακα Μέλη της ΚΕΟ και της ΟΕΣ (Δρ. Λουίζη, Δρ.Κουλαμάς, Δρ.Νικολόπουλος,

Δρ. Κόττου, Δρ. Κουλουγλιώτης,

Δρ. Βογιάννης,

Δρ. Παναγιωτάρας)

Δρ. Ρηγάτος,

στα πλαίσια των δράσεών

τους για την περιβαλλοντική ακτινοβολία έχουν συγκεντρώσει ένα μεγάλο αριθμό δημοσιευμένου υλικού για το θέμα (δημοσιεύσεις, βιβλία, μελέτες κ.λπ.). Επίσης έχουν να επιδείξουν αριθμό σχετικών δημοσιεύσεων (π.χ. Nikolopoulos, 1999; Νικολόπουλος, 2000; Nikolopoulos et al.,

2002;

Petalas

et

al.,

2003;

Vogiannis

et

al.,

2004a,

b,

c;

Βογιάννης

2005;

Nikolopoulos and Vogiannis 2008; Nikolopoulos and Louizi 2008; Vogiannis and Nikolopoulos 2008;

Nikolopoulos

et

al.,

2009;

Nikolopoulos

et

al.

2010).

Αφού

συγκεντρωθούν

τα

στοιχεία, το υλικό θα αποδελτιωθεί και οργανωθεί σε βάσεις δεδομένων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι

η

οργάνωση

και

παρακολούθηση

του

σχετικού

υλικού

για

θέματα

που

αφορούν

στις

επιπτώσεις των ΗΜΑΠ. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση πεπραγμένων συλλογής πληροφοριών. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι τρείς (3) μήνες. Υπεύθυνη της ενέργειας θα είναι η Επ. Καθηγήτρια τους, Δρ.Νικολόπουλο,

Δρ. Βογιάννη,

Δρ. Άννα Λουίζη με άμεσους συνεργάτες

Δρ. Παναγιωτάρα, Δρ. Κρυπωτού, Δρ. Μυστακίδης, Κα

Πετράκη, MSc. Το κόστος αυτής της δράσης θα περιλάβει την αμοιβή των εμπλεκομένων. Προβλέπεται αμοιβή 4 Δρ. Ερευνητών, 1 Ερευνητού MSc καθώς και της υπεύθυνης. Όλοι θα απασχοληθούν σε σχέση εργασίας

μερικής

απασχόλησης.

Εκτιμάται

ισοδύναμη

συνολική

εργασία

1.58

ανθρωπομηνών

πλήρους απασχόλησης κοστολόγησης Δρ.Ερευνητού-επ.Καθηγητή (3800€). Επομένως: Το συνολικό κόστος της δράσης προϋπολογίζεται σε 6,000€. β) Περαιτέρω έρευνα αγοράς και προμήθεια εξοπλισμού Θα γίνει περαιτέρω έρευνα αγοράς για την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού και τη συντήρηση του ήδη υπάρχοντος με στόχο την επίτευξη της βέλτιστης σχέσης κόστους προς απόδοση. Στη συνέχεια

θα

Προβλέπεται

επακολουθήσουν να

ενεργητικών αισθητήρες

γίνει

μετρήσεων μετρήσεων

οι

απαραίτητες

προμήθεια: Ρ

και

διαφορών

α)

ΒΠ,

ΣΑΚΙ γ)

πίεσης).

επαφές

CR-39

και

Παρελκόμενων Επίσης

και

η

προμήθεια

LR-115,

β)

διατάξεων

αναμένεται

να

του

εξοπλισμού.

Μετρητικού

Συστήματος

(θερμόμετρα,

υγρόμετρα,

συντηρηθούν

υπάρχουσες

μετρητικές διατάξεις ΤΑΡ.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

25


Παραδοτέο

αυτής

της

δράσης

αναμένεται

να

είναι

μία

έκθεση

προμήθειας

των

μετρητικών

συσκευών, παρελκομένων διατάξεων και η συντήρησης του υπάρχοντος εξοπλισμού. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι τρεις (3) μήνες. Υπεύθυνος

της

ενέργειας

Δρ.Νικολόπουλο,

Το

κόστος

θα

είναι

ο

Καθηγητής

Δρ.Ζήσος

με

άμεσους

συνεργάτες

τους,

Δρ. Βογιάννη. Κα Πετράκη, MSc, Κο. Δαυίδ, MSc και Κο. Μιχαήλ MSc.

αυτής

της

δράσης

θα

περιλάβει

την

αμοιβή

των

εμπλεκομένων

και

το

κόστος

προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού/λογισμικού και εντύπων του έτους 2010. Προβλέπεται αμοιβή 2 Δρ. Ερευνητών, 3 Ερευνητών MSc καθώς και του υπευθύνου. Όλοι θα απασχοληθούν σε σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης. Εκτιμάται ισοδύναμη συνολική εργασία 1.5 ανθρωπομηνών πλήρους

απασχόλησης

κοστολόγησης

Δρ.Ερευνητού-επ.Καθηγητή

(3800€).

Το

συνολικό

κόστος

αυτού του τμήματος της δράσης προϋπολογίζεται σε 5700€. Κατά τη διάρκεια αυτής της δράσης θα πραγματοποιηθεί και η προμήθεια των αναλωσίμων, του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου καθώς επίσης και των εντύπων του έτους 2010.

Το

συνολικό κόστος αυτού του τμήματος της δράσης προϋπολογίζεται σε 118,300 € (βλ. και εδάφια 5,6 7 και 10). Επομένως: Το συνολικό κόστος της δράσης προϋπολογίζεται σε 124,000 €.

γ) Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προετοιμασία για μετρήσεις ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ Θα ανταλλαγεί τεχνογνωσία μεταξύ έμπειρων μελών ΚΕΟ και ΟΕΣ ώστε να καταστεί δυνατή η διενέργεια μετρήσεων ΦΑΡ και ΤΑΡ και από μη εκπαιδευμένα μέλη. Τα μέλη της ΚΕΟ Δρ. Λουίζη, Δρ. Κόττου (βλ. συνημμένα Βιογραφικά Σημειώματα) και τα μέλη της ΟΕΣ Δρ.Νικολόπουλος και Δρ.

Βογιάννης

(π.χ.

Nikolopoulos,

1999;

Νικολόπουλος,

2000;

Vogiannis

et

al.,

2002;

Petalas et al., 2003; Vogiannis et al., 2004a, b, c; Βογιάννης 2005; Nikolopoulos and Vogiannis

2008;

Nikolopoulos

and

Louizi

2008;

Vogiannis

and

Nikolopoulos

2008;

Nikolopoulos et al., 2009)θα εκπαιδεύσουν λοιπά μέλη της ΟΕΣ σε τεχνικές μέτρησης ΦΑΡ. Επίσης τα μέλη της ΚΕΟ Δρ.Γιαννακόπουλος, Δρ. Καπλάνης, Δρ.Γιαννόπουλος(βλ. συνημμένα Βιογραφικά Σημειώματα) και το μέλος της ΟΕΣ Δρ. Νικολόπουλος (βλ. π.χ. Nikolopoulos et al., 2005a,b; 2006 a,b,c; Karakatsanis et al., 2006; Gonias et al. 2007; Nikolopoulos et al., 2007) θα εκπαιδεύσουν υπόλοιπα μέλη της ΟΕΣ σε μεθόδους προσομοίωσης με Μόντε Κάρλο οι οποίες θα εφαρμοσθούν στη βαθμονόμηση ανιχνευτών ΦΑΡ. Τα μέλη της ΚΕΟ Δρ. Κουλουγλιώτης και Δρ. Καλημέρης (βλ. συνημμένα Βιογραφικά Σημειώματα) θα εκπαιδεύσουν μέλη της ΟΕΣ σε τεχνικές μέτρησης ΤΑΡ με οργανολογία των εμπλεκομένων φορέων (ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΕΙ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΕΙΦ-ΠΑ,

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΓΕΤ).

Τα

μέλη

Δρ.

Λουίζη,

Δρ.

Νικολόπουλος και Δρ. Βογιάννης θα εκπαιδεύσουν υπόλοιπα μέλη στις μετρήσεις ΗΜΑΠ. Επίσης τα μέλη της ΚΕΟ Δρ. Λουίζη, Δρ. Κόττου και τα μέλη ΟΕΣ Δρ. Νικολόπουλος και Δρ. Βογιάννης θα ανταλλάξουν τεχνογνωσία με λοιπά μέλη σε θέματα τεχνικών εκτίμησης έκθεσης και κινδύνων σε ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση πεπραγμένων-αποτιμησης ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι έξι (6) μήνες. Υπεύθυνος της ενέργειας θα είναι ο Καθηγητής Δρ.Καπλάνης με άμεσους συνεργάτες τους, Δρ.Νικολόπουλο, Δρ. Βογιάννη και Κα Πετράκη, MSc. Στη δράση θα εμπλακούν και οι Δρ. Μυστακίδης και Δρ.Κρυπωτού. Στη δράση αυτή Θα ενημερωθούν όλα τα υπόλοιπα μέλη της ΟΕΣ και τα μέλη της ΚΕΟ Δρ.Καλογεροπούλου, Δρ.Γιαννακόπουλος, Δρ. Καλημέρης, Δρ. Κουλουγλιώτης,

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

26


Δρ.Γιαννόπουλος, Δρ.Ρηγάτος και Δρ Κουλαμάς.

Το κόστος αυτής της δράσης θα περιλάβει την αμοιβή των εμπλεκομένων. Προβλέπεται αμοιβή 12 Δρ. Ερευνητών σε σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης. Εκτιμάται ισοδύναμη συνολική εργασία 2,18 ανθρωπομηνών πλήρους απασχόλησης κοστολόγησης Δρ.Ερευνητού-επ.Καθηγητή (3800€). Το συνολικό κόστος προϋπολογίζεται σε 8,300 €. Για την ανταλλαγή της τεχνογνωσίας κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση του 12% των μετακινήσεων που αναλύονται στο εδάφιο 4. Το συνολικό κόστος προϋπολογίζεται σε 4440€.

Επομένως: Το συνολικό κόστος της δράσης προϋπολογίζεται σε 12,740 €. δ) Μελέτη της απόκρισης ανοικτών ΣΑΚΙ στα ΒΠ με τεχνικές Μόντε-Κάρλο. Ανάπτυξη σχετικού κώδικα Όπως

αναφέρθηκε,

την

τελευταία

πενταετία

πραγματοποιείται

έρευνα

σε

διεθνές

επίπεδο

σχετικά με τη βαθμονόμηση ΣΑΚΙ για παθητικές ολοκληρωτικές μετρήσεις ΒΠ μέσω πειραμάτων ή προσομοιώσεων Μόντε Κάρλο. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πραγματοποιηθεί μελέτη της απόκρισης ανοικτών ΣΑΚΙ στα ΒΠ με τεχνικές Μόντε Κάρλο. Τα

μέλη

της

ΚΕΟ

Δρ.

Καπλάνης,

Δρ.Γιαννόπουλος,

Δρ.

Λουίζη

(βλ.

συνημμένα

Βιογραφικά

Σημειώματα) και το μέλος της ΟΕΣ Δρ. Νικολόπουλος (βλ. π.χ. Nikolopoulos et al., 2005a,b; 2006 a,b,c; Karakatsanis et al., 2006; Gonias et al. 2007; Nikolopoulos et al., 2007) Θα αξιοποιήσουν την υπάρχουσα εμπειρία τους σε προσομοιώσεις με τεχνικές Μόντε Κάρλο στη βάση μελετών που έχουν εκπονήσει τα μέλη Δρ. Λουίζη, Δρ. Νικολόπουλος και Δρ. Βογιάννης σχετικά με το Ρ και τα ΒΠ του. Οι τελευταίοι διαθέτουν μεγάλη εμπειρία (π.χ. Νικολόπουλος, 2000; Petalas

et

al.,

2003,

2005;

Vogiannis

et

al.,

2002,

2004a,

b,

c;

Βογιάννης

2005;

Nikolopoulos and Vogiannis 2008; Nikolopoulos and Louizi 2008; Vogiannis and Nikolopoulos 2008; Nikolopoulos et al., 2009)σε θέματα διακίνησης Ρ και ΒΠ στον ατμοσφαιρικό αέρα και σε ΕΧ. Η εμπειρία τους αυτή θα αξιοποιηθεί στη συγκεκριμένη δράση βαθμονόμησης ανοικτών ΣΑΚΙ ειδικά για τη χρήση του σε ΕΧ. Για τη δράση αυτή θα καθορισθεί αρχικά μία γεωμετρία ΣΑΚΙ η οποία να ανταποκρίνεται στη γεωμετρία των υπαρχουσών ΣΑΚΙ. Έπειτα θα καθορισθεί μία συγκεκριμένη γεωμετρία χώρου και μία τοποθέτηση του ΣΑΚΙ εντός του χώρου. Στη συνέχεια θα προσομοιωθούν διάφορες κατανομές Ρ και ΒΠ καθώς και ΤΑΡ ΕΧ (π.χ. λογαριθμοκανονική, τυχαία κ.λπ.). Με τη βοήθεια τυχαίων αριθμών,

θα

προσομοιωθούν

οι

διασπάσεις

του

Ρ

και

των

ΒΠ.

Με

βάση

την

υπάρχουσα

επιστημονική γνώση (π.χ.Nicezic et al., 2004;Nicezic and Yu, 2006; Yu et al, 2006; Eapen 2006)

αλλά

και

τις

τελευταίες

δημοσιευμένες

εργασίες

μελών

της

ΚΕΟ

και

ΟΕΣ

(π.χ.Nikolopoulos and Vogiannis 2008; Vogiannis and Nikolopoulos 2008; Nikolopoulos et al.,

2009)

θα

προσομοιωθούν

οι

διασπάσεις

Ρ

και

ΒΠ

και

κατ’

επέκταση

στην

περιοχή

ανίχνευσης του ΣΑΚΙ. Από τα παραπάνω αναμένεται να ευρεθεί οι συντελεστές βαθμονόμησης των προσομοιωμένων

ΣΑΚΙ.

κατανομή

συγκεντρώσεις

ΤΑΡ,

Στη

συνέχεια Ρ

και

θα ΒΠ,

μεταβληθούν

οι

μετεωρολογικές

περιβαλλοντικές

συνθήκες

παράμετροι)

θα

και

(π.χ.

αναζητηθούν

πιθανές σχετικές εξαρτήσεις του συντελεστή βαθμονόμησης. Στη δράση αυτή θα προσομοιωθούν οι ΣΑΚΙ CR-39 και LR-115.

Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι έκθεση σχετική με τους κώδικες Μόντε Κάρλο και μία τουλάχιστον δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο σχετική με τα αποτελέσματα της

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

27


μελέτης. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 1.5 έτη. Είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη δράση θα εξελίσσεται παράλληλα με άλλες δράσεις (π.χ. μετρήσεις ΦΑΡ, ΤΑΡ). Τα αποτελέσματα της δράσης αυτής αναμένεται να ανατροφοδοτήσουν τις σχετικές δράσεις και να οδηγήσουν

σε

επαναξιολόγηση

των

αποτελεσμάτων

μετρήσεων

ΦΑΡ

με

ΣΑΚΙ.

Σαφώς

η

επαναξιολόγηση θα είναι πρωθύστερη κατάθεσης παραδοτέων (π.χ. δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων, εκθέσεων κ.λπ.) Υπεύθυνη της ενέργειας θα είναι η επ. Καθηγήτρια Δρ.Λουίζη με άμεσους συνεργάτες τους, Δρ.Νικολόπουλο και και

τα

μέλη

Δρ. Βογιάννη. Στη δράση αυτή Θα εμπλακούν όλα τα υπόλοιπα μέλη της ΟΕΣ

της

ΚΕΟ

Δρ.Καλογεροπούλου,

Δρ.

Καλημέρης,

Δρ.

Γιαννακόπουλος,

και

Δρ.Γιαννόπουλος. Το κόστος αυτής της δράσης θα περιλάβει την αμοιβή των εμπλεκομένων. Προβλέπεται αμοιβή 7 Δρ. Ερευνητών της υπεύθυνης και των απασχολούμενων μελών ΟΕΣ. Όλοι θα απασχοληθούν σε σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης. Εκτιμάται ισοδύναμη συνολική εργασία 3.95 ανθρωπομηνών πλήρους απασχόλησης κοστολόγησης Δρ.Ερευνητού-επ.Καθηγητή (3800€). Επομένως: Το συνολικό κόστος της δράσης προϋπολογίζεται σε 15,000€. ε) Μελέτη της θωράκισης και βαθμονόμηση υπαρχουσών διατάξεων μέτρησης γ-ακτινοβολίας Υ και ΥΟ. Μέλη της ΟΕΣ (Δρ. Νικολόπουλος, Δρ. Βογιάννης) έχουν συνεργασθεί στο παρελθόν σε θέματα βαθμονόμησης διατάξεων μέτρησης γ-ακτινοβολίας με τεχνικές Μόντε Κάρλο (π.χ. Petalas et al., 2005). Επίσης τα μέλη της ΚΕΟ Δρ. Λουίζη, Δρ. Κόττου, Δρ. Καπλάνης, Δρ.Γιαννόπουλος (βλ. συνημμένα Βιογραφικά Σημειώματα)και το μέλος της ΟΕΣ Δρ. Νικολόπουλος (βλ. π.χ. Nikolopoulos et al., 2005a,b; 2006 a,b,c; Karakatsanis et al., 2006; Gonias et al. 2007; Nikolopoulos

et

al.,

2007)είναι

έμπειρα

σε

θέματα

ανίχνευσης

γαΥ

από

ανιχνευτές

ακτινοβολιών καθώς και σε θέματα σχετικών προσομοιώσεων με τεχνικές Μόντε Κάρλο. Επίσης το μέλος της ΚΕΟ Δρ. Γιαννακόπουλος είναι ιδιαίτερα έμπειροι σε θέματα προγραμματισμού. Το μέλος της ΟΕΣ Δρ. Νικολόπουλος έχει αναπτύξει κώδικες Μόντε Κάρλο για την μελέτη της διόδου γ-ακτινοβολίας από ανιχνευτές και δραστηριοποιείται κατά τα τελευταία δύο έτη σε θέματα προσομοιώσεων με έτοιμε πλατφόρμες (MCNP και EGCnrcMP). Αρχικά θα εκπονηθεί μελέτη θωράκισης δύο υπαρχουσών διατάξεων μέτρησης γαΥ και γαΥΟ. Επισημαίνεται ότι η μία από τις δύο διατάξεις είναι εξαιρετικά ευαίσθητη (βλ. και εδάφιο 11) και ακριβής. Η θωράκιση θα σχεδιασθεί ώστε να καθίσταται δυνατή η ανίχνευση ΦΑΡ από συγκεκριμένο παράθυρο του ανιχνευτή. Για την υλοποίηση θα καταστεί απαραίτητη η προμήθεια φύλλων θωράκισης τα οποία και αιτούνται στα πλαίσια της παρούσας πρότασης (βλ. και εδάφιο 5). Παραδοτέο αυτού του τμήματος της δράσης αναμένεται να είναι η μελέτη της θωράκισης. Η διάρκεια ότι θα είναι 0.5 έτη. Υπεύθυνη της ενέργειας θα είναι η επ. Καθηγήτρια Δρ.Λουίζη . Τη σχεδίαση θα κάνει το μέλος της ΟΕΣ Δρ. Νικολόπουλος σε συνεργασία με το Δρ. Βογιάννη, την Κα Πετράκη, MSc και τα μέλος της ΚΕΟ Δρ. Κόττου.

Στη συνέχεια, με βάση την υπάρχουσα εμπειρία αλλά και τη διεθνή επιστημονική γνώση θα εκπονηθεί

μελέτη

βαθμονόμησης

διατάξεων

μέτρησης

γαΥ.

Για

τη

μελέτη

θα

περιγραφεί

η

γεωμετρία δύο υπαρχουσών διατάξεων μέτρησης γαΥ και γαΥΟ. Για τις ανάγκες προσομοίωσης με τεχνικές Μόντε Κάρλο, θα αναζητηθούν τα στοιχεία εσωτερικής κατασκευής των ανιχνευτών (πάχος

και

είδος

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

ανακλαστικών

υλικών,

πάχος

και

είδος

περιβλήματος

και

λοιπά

συναφή

28


στοιχεία) τα οποία και θα εισαχθούν σε κατάλληλες γραμμές κώδικα προσομοίωσης Μόντε Κάρλο. Εν συνεχεία θα περιγραφούν διάφοροι τύποι έκθεσης των ανιχνευτών σε γαΥ και γαΥΟ. Στο στάδιο αυτό θα δοθεί έμφαση στο Ρ και τα ΒΠ του καθώς και στα ισότοπα που κατά κύριο επιδρούν στην παραγωγή γαΥ και γαΥΟ (π.χ.

226

Ra,

238

U,

40

K κ.α.). Θα χρησιμοποιηθούν έτοιμοι

κώδικες που έχουν αναπτυχθεί από το μέλος της ΟΕΣ Δρ. Νικολόπουλο καθώς και η πλατφόρμες EGSnrcMP και MCNP. Επισημαίνεται ότι οι κώδικες αυτοί είναι αδειοδοτημένα εγκατεστημένοι σε Η/Υ του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Παραδοτέο αυτού του τμήματος της δράσης αναμένεται να είναι μία έκθεση σχετική με τους κώδικες Μόντε Κάρλο. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 1.5 έτη. Είναι σαφές ότι, όπως και στη δράση 2.1δ, και η συγκεκριμένη δράση θα εξελίσσεται παράλληλα με άλλες δράσεις (π.χ.

μετρήσεις

ΦΑΡ,

ΤΑΡ).

Τα

αποτελέσματα

και

αυτής

της

δράσης

αναμένεται

να

ανατροφοδοτήσουν τις σχετικές δράσεις και να οδηγήσουν σε επαναξιολόγηση των αποτελεσμάτων μετρήσεων ΦΑΡ.. Σαφώς η επαναξιολόγηση θα είναι πρωθύστερη κατάθεσης παραδοτέων (π.χ. δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων, εκθέσεων κ.λπ.) Υπεύθυνος αυτής της ενέργειας θα είναι ο Καθηγητής Δρ. Καπλάνης. Στο τμήμα της δράσης αυτής Θα εμπλακούν όλα τα υπόλοιπα μέλη της ΟΕΣ και τα μέλη της ΚΕΟ Δρ. Κόττου, Δρ. Καλημέρης, Δρ. Γιαννακόπουλος και Δρ.Γιαννόπουλος.

Το κόστος αυτής της δράσης θα περιλάβει την αμοιβή των εμπλεκομένων. Προβλέπεται αμοιβή 7 Δρ. Ερευνητών της υπεύθυνης και των απασχολούμενων μελών ΟΕΣ. Όλοι θα απασχοληθούν σε σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης. Εκτιμάται ισοδύναμη συνολική εργασία 3.95 ανθρωπομηνών πλήρους απασχόλησης κοστολόγησης Δρ.Ερευνητού-επ.Καθηγητή (3800€). Επομένως: Το συνολικό κόστος της δράσης προϋπολογίζεται σε 15,000€.

στ)Επιλογή σημείων δειγματοληψίας και ΕΧ. Οργάνωση στοιχείων καταγραφής Η επιλογή των σημείων και των ΕΧ δειγματοληψίας για τη μέτρηση ΦΑΡ και ΤΑΡ είναι σημαντική για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Οι περιοχές στόχοι για το προτεινόμενο ερευνητικό έργο έχουν καθορισθεί να είναι δύο, και μάλιστα, εγγύς των φορέων υλοποίησης της παρούσας ερευνητικής πρότασης: Α/ Αττική Β/ Δυτική Ελλάδα (Ζάκυνθος, Ηλεία, Αχαΐα). Την πρώτη περιοχή θα επιληφθούν οι φορείς ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ. και ΕΙΦ-ΠΑ, ενώ τη δεύτερη οι φορείς ΤΕΙΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ και ΙΒΕ-Π. Θα επιλεγούν ΕΧ σε οικίες στις παραπάνω περιοχές για τη διενέργεια μετρήσεων ΦΑΡ και ΤΑΡ. Προτείνεται να επιλεγούν 300 ΕΧ εντός κάθε περιοχής εκ των οποίων 200 ΕΧ προτείνεται να είναι οικίες και 100 χώροι εργασίας. Επισημαίνεται ότι οι διάφοροι διεθνείς οργανισμοί διακρίνουν τις οικίες από τους χώρους εργασίας. Για

τον

έλεγχο

και

την

παρακολούθηση

των

επιλεγμένων

περιοχών,

θα

δημιουργηθούν

ερωτηματολόγια, θα προτυπωθούν έγγραφα και θα κατασκευασθούν βάσεις για την καταχώρηση δεδομένων.

Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι τα ερωτηματολόγια, τα έγγραφα και η βάση δεδομένων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 μήνες.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

29


Υπεύθυνος της ενέργειας θα είναι ο Καθηγητής Δρ. Ζήσος. Στο τμήμα της δράσης αυτής Θα εμπλακούν όλα τα μέλη της ΟΕΣ.

Το κόστος αυτής της δράσης θα περιλάβει την αμοιβή των εμπλεκομένων. Προβλέπεται αμοιβή του υπευθύνου και των απασχολούμενων μελών ΟΕΣ. Όλοι θα απασχοληθούν σε σχέση εργασίας μερικής

απασχόλησης.

Εκτιμάται

ισοδύναμη

συνολική

εργασία

0.27

ανθρωπομηνών

πλήρους

απασχόλησης κοστολόγησης Δρ.Ερευνητού-επ.Καθηγητή (3800€). Επομένως: Το συνολικό κόστος της δράσης προϋπολογίζεται σε 1,000€.

ζ) Καταγραφές με σχόλια για τη λειτουργία. Έλεγχος λειτουργίας υπό πραγματικές συνθήκες. Η δράση αυτή θα εξελιχθεί μετά τις δράσεις 2.1α-2.1ε. Θα λειτουργήσει ο υπάρχοντας εξοπλισμός υπό ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες και θα καταγραφούν σχόλια σχετικά με τη λειτουργία. Ο εξοπλισμός θα τεθεί στη συνέχεια σε λειτουργία υπό πραγματικές συνθήκες εγγύς των φορέων ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ και ΤΕΙ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Θα καταγραφούν τα σχόλια και για αυτή την ενέργεια. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι μία έκθεση καταγραφών λειτουργίας. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 μήνες. Υπεύθυνος της ενέργειας θα είναι ο Καθηγητής Δρ. Ζήσος. Στο τμήμα της δράσης αυτής Θα εμπλακούν όλα τα μέλη της ΟΕΣ.

Το κόστος αυτής της δράσης θα περιλάβει την αμοιβή των εμπλεκομένων. Προβλέπεται αμοιβή του υπευθύνου και των απασχολούμενων μελών ΟΕΣ. Όλοι θα απασχοληθούν σε σχέση εργασίας μερικής

απασχόλησης.

Εκτιμάται

ισοδύναμη

συνολική

εργασία

1.05

ανθρωπομηνών

πλήρους

απασχόλησης κοστολόγησης Δρ.Ερευνητού-επ.Καθηγητή (3800€). Επομένως: Το συνολικό κόστος της δράσης προϋπολογίζεται σε 4,000€.

Συγκεντρωτικά για το Π.Ε.1 τα κόστη ανά δράση είναι: Δράση α

6,000 €

Δράση β

124,000 €

Δράση γ

12,740 €

Δράση δ

15,000 €

Δράση ε

15,000 €

Δράση στ

1,000 €

Δράση ζ

4,000 €

========================== ΣΥΝΟΛΟ:

177,740 €

Το συνολικό κόστος του Π.Ε 1 αναλύεται ως κάτωθι: Αμοιβές:

55,000 €

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

30


Εξοπλισμός :

100,300 €

Αναλώσιμα :

17,000 €

Μετακινήσεις :

4,440 €

Έντυπα : 1,000 ============================= ΣΥΝΟΛΟ:

177,740 €

Η προμήθεια του εξοπλισμού, των εντύπων και των αναλωσίμων θα πραγματοποιηθεί το έτος 2010. Οι μετακινήσεις

θα

πραγματοποιηθούν

επίσης

το

2010.

Το

κόστος

αμοιβών

για

το

έτος

2010

προϋπολογίζεται σε 35,000 € και για το έτος 2011 σε 20,000 €.

Το κόστος του Π.Ε.1 για το έτος 2010 αποτιμάται σε: Αμοιβές:

35,000 €

Εξοπλισμός :

100,300 €

Αναλώσιμα :

17,000 €

Μετακινήσεις :

4,440 €

Έντυπα : 1,000 ============================= ΣΥΝΟΛΟ:

157,740 €

Το κόστος του Π.Ε.1 για το έτος 2011 αποτιμάται σε: Αμοιβές:

20,000 €

============================= ΣΥΝΟΛΟ:

20,000 €

Π.Ε. 2 : Μετρήσεις ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ Χρονική Διάρκεια: 2 έτη (Από 1/1/2010 έως 31/12/2011) Περιγραφή Δράσεων: Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας περιλαμβάνει τη διεξαγωγή μετρήσεων ΦΑΡ και ΤΑΡ στα σημεία δειγματοληψίας και τους ΕΧ που θα έχουν επιλεγεί από το 1 στ. Οι μετρήσεις θα διενεργηθούν με την οργανολογία και μεθοδολογία που περιγράφεται αναλυτικά στο εδάφιο 11. Ο τρόπος ελέγχου

και

βαθμονόμησης

της

σχετικής

οργανολογίας

καθώς

και

η

ανατροφοδότηση

της

μεθοδολογίας – όπου επιβληθεί από τα αποτελέσματα- περιγράφησαν στο Π.Ε.1. Θα λάβουν χώρα και παθητικές και ενεργητικές μετρήσεις. Για την υλοποίηση προβλέπονται οι παρακάτω προφανείς δράσεις:

α) Μετρήσεις συγκεντρώσεων Ρ και ΒΠ με έμφαση στους ΕΧ με ενεργητικές και παθητικές τεχνικές.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

31


Θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις συγκέντρωσης Ρ και ΒΠ στους επιλεχθέντες

ΕΧ με παθητικές

τεχνικές. Η μεθοδολογία περιγράφεται στο εδάφιο 11. Προβλέπεται να τοποθετούνται 2 ομάδες των 2 ΣΑΚΙ εντός κάθε ΕΧ. Η πρώτη ομάδα θα είναι εγκλεισμένη εντός κατάλληλης γεωμετρίας (βλ. πχ. Nikolopoulos et al., 1998) ενώ η δεύτερη θα περιλαμβάνει ανοικτούς ΣΑΚΙ. Για τους ανοικτούς ΣΑΚΙ, προτείνεται η συνδυασμένη χρήση CR-39 και LR-115 η οποία, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (βλ. π.χ. Νικολόπουλος, 2000; Nikezic et al., 2004, 2006; Eapen, 2005,2006) δίδει ακριβέστερα αποτελέσματα για τη συγκέντρωση ΒΠ. Η βαθμονόμηση των ανοικτών ΣΑΚΙ αναμένεται να έχει ευρεθεί από τη δράση 2.1δ. Οι μετρήσεις θα επαναλαμβάνονται ανά εξάμηνο για την εύρεση πιθανών εποχιακών διακυμάνσεων. Με δεδομένη την πρόταση για επιλογή 300 ΕΧ ανά περιοχή και τη προτεινόμενη διενέργεια μετρήσεων με 4 ΣΑΚΙ ανά ΕΧ σε δύο περιοχές στόχους, σε εξαμηνιαία βάση παρακολούθησης επί διετία,

προκύπτει

ανάγκη

προμήθειας

τουλάχιστον

2400

ΣΑΚΙ

μη

συνυπολογιζομένων

των

απωλειών. Σε 20% των ΕΧ θα διενεργηθούν μετρήσεις και με ενεργητικές τεχνικές για την περαιτέρω διερεύνηση. Η χρήση ενεργητικών τεχνικών θα υποδειχθεί από τα αποτελέσματα των μετρήσεων με παθητικές τεχνικές. Εγγύς των ΕΧ και σε ποσοστό τουλάχιστον 30%, θα διενεργηθούν μετρήσεις Ρ στο εδαφικό αέριο και στο ύδωρ για τον έλεγχο οικοτοξικών αποτελεσμάτων ΦΑΡ. Οι μετρήσεις εδαφικού αερίου και υδάτων θα πραγματοποιούνται in-situ με τη χρήση των διατάξεων 1-4 του εδαφίου 11 αλλά και με χρήση ΣΑΚΙ εγκλεισμένων εντός κατάλληλης γεωμετρίας. Η τελευταία τεχνική έχει εφαρμοσθεί με επιτυχία στην παρακολούθηση των συγκεντρώσεων Ρ εδαφικού αερίου για την πρόβλεψη σεισμών (βλ. Nikolopoulos et al., 2009). Στις μετρήσεις θα χρησιμοποιηθεί η οργανολογία 1-8 του εδαφίου 11. Για τη μεταφορά της οργανολογίας μεταξύ των περιοχών-στόχων θα απαιτηθούν έξοδα μετακινήσεων που αναλύονται στο εδάφιο Γ4. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση των αποτελεσμάτων μετρήσεων Ρ και ΒΠ. Η

διάρκεια

της

συγκεκριμένης

δράσης

εκτιμάται

ότι

θα

είναι

2

έτη.

Στη

διάρκεια

συνυπολογίζεται και ο χρόνος μεταφοράς, επεξεργασίας και μέτρησης των ΣΑΚΙ στο εργαστήριο καθώς και ο χρόνος μεταφοράς των ενεργητικών μετρητών μεταξύ των διαφόρων σημείων και ΕΧ δειγματοληψίας. Υπεύθυνος της ενέργειας θα είναι ο Καθηγητής Δρ. Ζήσος. Στη δράση αυτή Θα εμπλακούν όλα τα μέλη της ΟΕΣ. Θα εμπλακεί επίσης τα μέλη της ΚΕΟ Δρ.Καλογεροπούλου και Δρ. Λουίζη.

Το κόστος αυτής της δράσης θα περιλάβει την αμοιβή των εμπλεκομένων. Προβλέπεται αμοιβή του υπευθύνου και των απασχολούμενων μελών ΚΕΟ και ΟΕΣ. Όλοι θα απασχοληθούν σε σχέση εργασίας πλήρους αυτού

μερικής

απασχόλησης.

απασχόλησης

του

τμήματος

Εκτιμάται

κοστολόγησης της

δράσης

ισοδύναμη

συνολική

Δρ.Ερευνητού-επ.Καθηγητή εκτιμάται

σε

40,000€.

εργασία

(3800€). Επίσης

10.52 Το

ανθρωπομηνών

συνολικό

προϋπολογίζονται

κόστος έξοδα

μετακινήσεων 9,000€ προς τους τόπους μέτρησης. Επίσης προϋπολογίζονται έξοδα δημοσιότητας 4,000€. Επομένως: Το συνολικό κόστος της δράσης προϋπολογίζεται σε 53,000€.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

32


β) Μετρήσεις ΤΑΡ με έμφαση στους ΕΧ με ενεργητικές τεχνικές. Θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις συγκέντρωσης των παρακάτω ΤΑΡ : CH4, CO, H2S, SO2, HCN, NH3, NO, NO2, Ο3, βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλένιο. Οι μετρήσεις θα διενεργηθούν στους ΕΧ

και τις

περιοχές που περιγράφησαν στη δράση 2.2.2α. Συγκεκριμένα σε κάθε θέση ή ΕΧ δειγματοληψίας Ρ και ΒΠ θα διενεργούνται και οι σχετικές μετρήσεις ΤΑΡ. Οι μετρήσεις θα επαναλαμβάνονται σε

εξαμηνιαία

βάση

επί

διετίας,

αντιστοίχως

προς

τη

δράση

2.2α.

Στις

μετρήσεις

θα

χρησιμοποιηθεί η οργανολογία 11-16 του εδαφίου 11. Επίσης θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις ΗΜΑΠ με την οργανολογία 24 του εδαφίου 11. Για τη μεταφορά της οργανολογίας μεταξύ των περιοχών-στόχων θα απαιτηθούν έξοδα μετακινήσεων που αναλύονται στο εδάφιο Γ4.

Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση των αποτελεσμάτων μετρήσεων ΤΑΡ. Η

διάρκεια

της

συνυπολογίζεται

συγκεκριμένης και

ο

χρόνος

δράσης

εκτιμάται

μεταφοράς

των

ότι

θα

ενεργητικών

είναι

2

μετρητών

έτη.

Στη

διάρκεια

μεταξύ

των

διαφόρων

σημείων και ΕΧ δειγματοληψίας. Υπεύθυνος της ενέργειας θα είναι ο Αν.Καθηγητής Δρ. Κουλουγλιώτης. Θα εμπλακεί επίσης η Δρ.Καλογεροπούλου. Στη δράση αυτή Θα εμπλακούν όλα τα μέλη της ΟΕΣ.

Το κόστος αυτής της δράσης θα περιλάβει την αμοιβή των εμπλεκομένων. Προβλέπεται αμοιβή του υπευθύνου και των απασχολούμενων μελών ΚΕΟ και ΟΕΣ. Όλοι θα απασχοληθούν σε σχέση εργασίας πλήρους αυτού

μερικής

απασχόλησης.

απασχόλησης

του

τμήματος

Εκτιμάται

κοστολόγησης της

δράσης

ισοδύναμη

συνολική

Δρ.Ερευνητού-επ.Καθηγητή εκτιμάται

σε

40,000€.

εργασία

(3800€). Επίσης

10.52 Το

ανθρωπομηνών

συνολικό

προϋπολογίζονται

κόστος έξοδα

μετακινήσεων 9,000€ προς τους τόπους μέτρησης. Επίσης προϋπολογίζονται έξοδα δημοσιότητας 4,000€. Επομένως: Το συνολικό κόστος της δράσης προϋπολογίζεται σε 53,000€. γ) Μετρήσεις γΑΥ και ΗΜΑΠ Οι μετρήσεις θα διενεργηθούν στους ΕΧ

και τις περιοχές που περιγράφησαν στη δράση 2.2.2α.

Συγκεκριμένα σε κάθε θέση ή ΕΧ δειγματοληψίας Ρ και ΒΠ θα διενεργούνται και οι σχετικές μετρήσεις

γΑΥ.

Οι

μετρήσεις

θα

επαναλαμβάνονται

σε

εξαμηνιαία

βάση

επί

διετίας,

αντιστοίχως προς τη δράση 2.2.2α. Στις μετρήσεις θα χρησιμοποιηθεί η οργανολογία 9 και 10 του εδαφίου 11. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση των αποτελεσμάτων γαΥ και ΗΜΑΠ. Η

διάρκεια

της

συνυπολογίζεται

συγκεκριμένης και

ο

χρόνος

δράσης μεταφοράς

εκτιμάται των

ότι

θα

ενεργητικών

είναι

2

μετρητών

έτη.

Στη

διάρκεια

μεταξύ

των

διαφόρων

σημείων και ΕΧ δειγματοληψίας. Υπεύθυνη της ενέργειας θα είναι η επ.Καθηγήτρια Δρ. Λουίζη. Στη δράση αυτή Θα εμπλακούν όλα τα μέλη της ΟΕΣ. Θα εμπλακεί επίσης το μέλος της ΚΕΟ Δρ. Κουλουγλιώτης. Το κόστος αυτής της δράσης θα περιλάβει την αμοιβή των εμπλεκομένων. Προβλέπεται αμοιβή του υπευθύνου και των απασχολούμενων μελών ΚΕΟ και ΟΕΣ. Όλοι θα απασχοληθούν σε σχέση εργασίας πλήρους αυτού

μερικής

απασχόλησης.

απασχόλησης

του

τμήματος

Εκτιμάται

κοστολόγησης της

δράσης

ισοδύναμη

συνολική

Δρ.Ερευνητού-επ.Καθηγητή εκτιμάται

σε

40,000€.

εργασία

(3800€). Επίσης

10.52 Το

ανθρωπομηνών

συνολικό

προϋπολογίζονται

κόστος έξοδα

μετακινήσεων 9,000€ προς τους τόπους μέτρησης. Επίσης προϋπολογίζονται έξοδα δημοσιότητας 4,000€. Επομένως:

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

33


Το συνολικό κόστος της δράσης προϋπολογίζεται σε 53,000€. δ) Μετρήσεις σχετικών παραμέτρων (προφίλ θερμοκρασιών, διαφορές πίεσης κ.λπ.) Οι μετρήσεις θα διενεργηθούν στους ΕΧ

και τις περιοχές που περιγράφησαν στη δράση

2.2.2α. Συγκεκριμένα σε κάθε θέση ή ΕΧ δειγματοληψίας Ρ και ΒΠ θα διενεργούνται και σχετικές μετρήσεις θερμοκρασιών, σε διάφορα ύψη, πίεσης, διαφορών πίεσης κ.λπ. σχετικών παραμέτρων. Ο εξοπλισμός αναμένεται να αγορασθεί στα πλαίσια της παρούσας πρόταση. Επίσης θα ληφθούν δείγματα ύδατος και στερεών για την ανίχνευση ποσοτήτων επιμολυσμένων με ΦΑΡ και ΤΑΡ. Η σχετική ανάλυση θα γίνει με την οργανολογία 1-5 και 26-31. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση των αποτελεσμάτων μετρήσεων σχετικών παραμέτρων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 έτη όση δηλαδή και των δράσεων 2.2.2α έως 2.2δ. Υπεύθυνος της ενέργειας θα είναι ο Καθηγητής Δρ. Ζήσος. Στη δράση αυτή Θα εμπλακούν τα μέλη ΚΕΟ Δρ. Καπλάνης και Δρ.Γιαννόπουλος και όλα τα μέλη της ΟΕΣ. Το κόστος αυτής της δράσης θα περιλάβει την αμοιβή των εμπλεκομένων. Προβλέπεται αμοιβή του υπευθύνου και των απασχολούμενων μελών ΚΕΟ και ΟΕΣ. Όλοι θα απασχοληθούν σε σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης. Εκτιμάται ισοδύναμη συνολική εργασία 2.63 ανθρωπομηνών πλήρους απασχόλησης κοστολόγησης Δρ.Ερευνητού-επ.Καθηγητή (3800€). Επομένως: Το συνολικό κόστος της δράσης προϋπολογίζεται σε 10,000€. ε)Καταγραφή δεδομένων Σε κάθε μετρούμενο ΕΧ και σε κάθε σημείο δειγματοληψίας θα καταγράφονται τα δεδομένα στα έντυπα της δράσης 1στ. Τα δεδομένα της δράσης 1στ με βάση τις δράσεις 2.2.2α έως 2.2δ θα καταγραφούν στην αναπτυχθείσα με τη δράση 1στ βάση δεδομένων για περαιτέρω ανάλυση. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η βάση δεδομένων καταγραφών. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 έτη όση δηλαδή και των δράσεων 2.2.2α έως 2.2δ. Υπεύθυνος της ενέργειας θα είναι ο Καθηγητής Δρ. Ζήσος. Στη δράση αυτή Θα εμπλακούν όλα τα μέλη της ΟΕΣ. Το κόστος αυτής της δράσης θα περιλάβει την αμοιβή των εμπλεκομένων. Προβλέπεται αμοιβή του υπευθύνου και των απασχολούμενων μελών ΚΕΟ και ΟΕΣ. Όλοι θα απασχοληθούν σε σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης. Εκτιμάται ισοδύναμη συνολική εργασία 2.63 ανθρωπομηνών πλήρους απασχόλησης κοστολόγησης Δρ.Ερευνητού-επ.Καθηγητή (3800€). Το συνολικό κόστος αυτού

του

τμήματος

της

δράσης

εκτιμάται

σε

10,000€.

Επίσης

προϋπολογίζονται

έξοδα

μετακινήσεων 1,000€ προς τους τόπους μέτρησης. Επομένως: Το συνολικό κόστος της δράσης προϋπολογίζεται σε 11,000€. Γενικό παραδοτέο από το ΠΕ 2 αναμένεται να είναι και τουλάχιστον μία σχετική δημοσίευση σε περιοδικό ή ανακοίνωση σε συνέδριο.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

34


Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

35


Συγκεντρωτικά για το Π.Ε.2 τα κόστη ανά δράση είναι: Δράση α

53,000 €

Δράση β

53,000 €

Δράση γ

53,000 €

Δράση δ

10,000 €

Δράση ε

11,000 €

========================== ΣΥΝΟΛΟ:

180,000 €

Το συνολικό κόστος του Π.Ε 2 αναλύεται ως κάτωθι: Αμοιβές:

140,000 €

Μετακινήσεις :

28,000 €

Δημοσιότητα :

12,000 €

============================= ΣΥΝΟΛΟ:

180,000 €

Το κόστος του Π.Ε.2 για το έτος 2010 αποτιμάται σε: Αμοιβές:

70,000 €

Μετακινήσεις :

14,000 €

Δημοσιότητα :

6,000 €

============================= ΣΥΝΟΛΟ:

90,000 €

Το κόστος του Π.Ε.2 για το έτος 2011 αποτιμάται σε: Αμοιβές:

70,000 €

Μετακινήσεις :

14,000 €

Δημοσιότητα :

6,000 €

============================= ΣΥΝΟΛΟ:

90,000 €

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

36


Π.Ε. 3 : Προσομοίωση διασποράς ΤΑΡ με έμφαση στους ΕΧ Χρονική Διάρκεια: 2,5 έτη (Από 1/1/2010 έως 31/6/2012) Περιγραφή Δράσεων: Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας περιλαμβάνει την προσομοίωση διασποράς ΤΑΡ με έμφαση στους ΕΧ. θα χρησιμοποιηθούν τα προγράμματα προσομοίωσης 18-21 του εδαφίου 11. α) Ανάπτυξη προσομοιώσεων για τη διασπορά ΤΑΡ. Στη δράση αυτή προκειμένου για προσομοιώσεις διασποράς ΤΑΡ ΕΧ θα χρησιμοποιηθούν τα πακέτα RISK, AEROMOD και CONTAMW (16-19 εδάφιο 11). Για την ανάλυση με τα παραπάνω πακέτα θα ακολουθηθούν τα κάτωθι βήματα: 1) Περιγραφή δωματίου κτιρίου: Στο στάδιο αυτό θα οριστούν οι διαστάσεις του δωματίου και θα περιγραφούν τα στοιχεία των γειτνιαζόντων δωματίων 2)Καθορισμός σεναρίου/ων: Στο στάδιο αυτό θα εισαχθούν στοιχεία όπως το ολικό ACH, η σταθερότητα ή μη του ACH, η σταθερότητα ή μη του HVAC,ο αριθμός των ετών για την προσομοίωσης, το είδος του ρύπου, η εξωτερική συγκέντρωση, η κατανομή των συγκεντρώσεων του ρύπου, η πιθανότητα καρκινογένεσης λόγω του συγκεκριμένου ρύπου, ο αριθμός των κατοίκων κ.α. 3) Υπολογισμοί με βάση το πακέτο: Σε αυτό το στάδιο το κάθε πακέτο θα υπολογίσει τα στοιχεία με βάση το σενάριο 2 4) Συλλογή αποτελεσμάτων: Θα καταγραφούν αποτελέσματα όπως είδος ρύπου, πιθανότητα καρκινογένεσης ανά έτος και εφ’ όρου ζωής κ.λπ. 5) Επανάληψη βημάτων 1 έως 4) για όσες περιπτώσεις είναι επιθυμητό. Τα βήματα 1 έως 5 θα επαναληφθούν για τουλάχιστον 10 διαφορετικά σενάρια ΕΧ. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η λεπτομερής έκθεση των αποτελεσμάτων προσομοιώσεων διασποράς ΤΑΡ. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2.5 έτη. Υπεύθυνος

της

ενέργειας

θα

είναι

ο

Καθηγητής

Δρ.Γιαννακόπουλος.

Στη

δράση

αυτή

Θα

εμπλακούν τα μέλη ΚΕΟ Δρ.Καπλάνης, Δρ.Γιαννόπουλος, Δρ.Ρηγάτος, Δρ.Κουλαμάς, Δρ.Καλημέρης και

όλα τα μέλη της ΟΕΣ.

Το κόστος αυτής της δράσης θα περιλάβει την αμοιβή των εμπλεκομένων. Προβλέπεται αμοιβή του υπευθύνου και των απασχολούμενων μελών ΚΕΟ και ΟΕΣ. Όλοι θα απασχοληθούν σε σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης. Εκτιμάται ισοδύναμη συνολική εργασία 13.68 ανθρωπομηνών πλήρους απασχόλησης κοστολόγησης Δρ.Ερευνητού-επ.Καθηγητή (3800€). Το συνολικό κόστος αυτού

του

τμήματος

της

δράσης

εκτιμάται

σε

52,000€.

Επίσης

προϋπολογίζονται

έξοδα

δημοσιότητας 9,000€ και έξοδα εντύπων 500 €. Επομένως: Το συνολικό κόστος της δράσης προϋπολογίζεται σε 61,500€.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

37


β) Ανάπτυξη κώδικα Μόντε-Κάρλο για τη διασπορά επιλεγμένων ΦΑΡ Στη δράση αυτή προκειμένου θα αναπτυχθεί κώδικας Μόντε Κάρλο για τη διασπορά Ρ και ΒΠ ΕΧ. Για την ανάλυση με τα παραπάνω πακέτα θα ακολουθηθούν τα κάτωθι βήματα: 1) Περιγραφή δωματίου κτιρίου: Στο στάδιο αυτό θα οριστούν οι διαστάσεις του δωματίου και θα περιγραφούν τα στοιχεία των γειτνιαζόντων δωματίων 2) Καθορισμός κατανομής Ρ και ΒΠ. 3) Με βάση γεννήτρια τυχαίων αριθμών θα προσομοιωθούν εντός ΗΥ γεγονότα διασπάσεων. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη φυσική της διακίνησης του Ρ και ΒΠ, θα προσομοιωθεί η πορεία των συγκεκριμένων ΦΑΡ καθώς και των εκπεμπομένων ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Για την προσομοίωση θα περιγραφούν κατανομές επιλεγμένων ΤΑΡ που σχετίζονται με τους συγκεκριμένους ΦΑΡ (π.χ. ΑΣ, σωματίδια υγρασίας κ.λπ.). Επίσης θα περιγραφούν συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες (πίεση, θερμοκρασία και προφίλ αυτών) και θα εισαχθούν σενάρια εξαερισμού. 4) Συλλογή αποτελεσμάτων: Θα καταγραφούν αποτελέσματα όπως η τελική κατανομή ΒΠ, εξάρτηση από τα μετεωρολογικά δεδομένα, τον εξαερισμό κ.λπ. Τα βήματα 1 έως 4 θα επαναληφθούν για τουλάχιστον 10 διαφορετικά σενάρια ΕΧ. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η λεπτομερής έκθεση των αποτελεσμάτων ανάπτυξης κώδικα Μόντε Κάρλο για τη διασπορά ΦΑΡ. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2.5 έτη. Υπεύθυνος της ενέργειας θα είναι ο Καθηγητής Δρ.Γιαννακόπουλος. Στη δράση αυτή Θα εμπλακούν τα μέλη ΚΕΟ Δρ.Καπλάνης, Δρ.Γιαννόπουλος και όλα τα μέλη της ΟΕΣ. Το κόστος αυτής της δράσης θα περιλάβει την αμοιβή των εμπλεκομένων. Προβλέπεται αμοιβή του υπευθύνου και των απασχολούμενων μελών ΚΕΟ και ΟΕΣ. Όλοι θα απασχοληθούν σε σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης. Εκτιμάται ισοδύναμη συνολική εργασία 13.68 ανθρωπομηνών πλήρους απασχόλησης κοστολόγησης Δρ.Ερευνητού-επ.Καθηγητή (3800€). Το συνολικό κόστος αυτού

του

τμήματος

της

δράσης

εκτιμάται

σε

52,000€.

Επίσης

προϋπολογίζονται

έξοδα

δημοσιότητας 9,000€ και έξοδα εντύπων 500 €. Επομένως: Το συνολικό κόστος της δράσης προϋπολογίζεται σε 61,500€.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

38


Συγκεντρωτικά για το Π.Ε.3 τα κόστη ανά δράση είναι: Δράση α

61,500 €

Δράση β

61,500 €

========================== ΣΥΝΟΛΟ:

123,000 €

Το συνολικό κόστος του Π.Ε 3 αναλύεται ως κάτωθι: Αμοιβές:

104,000 €

Δημοσιότητα :

18,000 €

Έντυπα :

1,000 €

============================= ΣΥΝΟΛΟ:

123,000 €

Το κόστος του Π.Ε.3 για το έτος 2010 αποτιμάται σε: Αμοιβές: Δημοσιότητα :

33,500 € 6,000 €

============================= ΣΥΝΟΛΟ:

39,500 €

Το κόστος του Π.Ε.3 για το έτος 2011 αποτιμάται σε: Αμοιβές:

37,000 €

Δημοσιότητα :

6,000 €

Έντυπα :

1,000 €

============================= ΣΥΝΟΛΟ:

44,000 €

Το κόστος του Π.Ε.3 για το έτος 2012 αποτιμάται σε: Αμοιβές: Δημοσιότητα :

33,500 € 6,000 €

============================= ΣΥΝΟΛΟ:

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

39,500 €

39


Π.Ε. 4 : Αξιολόγηση ΠΑ με έμφαση στους ΕΧ Χρονική Διάρκεια: 6 μήνες (Από 31/6/2012 έως 31/12/2012) Περιγραφή Δράσεων: α) Αξιολόγηση της ΠΑ με έμφαση στους μετρημένους ΕΧ. Από τα συλλεχθέντα στοιχεία μετρήσεων και προσομοιώσεων, θα παραχθούν δεδομένα κινδύνου ανάπτυξης καρκινογένεσης σε ετήσια βάση και εφ’ όρου ζωής για κάθε περίπτωση. Για τους υπολογισμούς

θα

χρησιμοποιηθούν

τα

διεθνή

στοιχεία

που

θα

έχουν

αποδελτιωθεί

και

οργανωθεί από τη δράση 2.1α και τα δεδομένα καταγραφώ της δράσης 2.2ζ. Θα αξιοποιηθούν επίσης τα μετεωρολογικά δεδομένα που θα έχουν συλλεχθεί από τη δράση 2.2δ. Από τα δεδομένα αυτά θα εκτιμηθεί η ποιότητα αέρα των υπό μελέτη περιοχών. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η λεπτομερής έκθεση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης ΠΑ. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 6 μήνες. Υπεύθυνος της ενέργειας θα είναι ο Καθηγητής Δρ.Ζήσος. Στη δράση αυτή Θα εμπλακούν τα μέλη ΚΕΟ Δρ.Κουλουγλιώτης, Δρ.Κόττου, Δρ. Λουίζη και τα μέλη της ΟΕΣ Δρ.Νικολόπουλος Δρ.Βογιάννης Κα Πετράκη,MSc. Το κόστος αυτής της δράσης θα περιλάβει την αμοιβή των εμπλεκομένων. Προβλέπεται αμοιβή του υπευθύνου και των απασχολούμενων μελών ΚΕΟ και ΟΕΣ. Όλοι θα απασχοληθούν σε σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης. Εκτιμάται ισοδύναμη συνολική εργασία 3.95 ανθρωπομηνών πλήρους απασχόλησης κοστολόγησης Δρ.Ερευνητού-επ.Καθηγητή (3800€). Το συνολικό κόστος αυτού

του

τμήματος

της

δράσης

εκτιμάται

σε

δημοσιότητας 3,000€,έξοδα μετακινήσεων 2,000€

15,000€.

Επίσης

προϋπολογίζονται

έξοδα

και έξοδα εντύπων 500 €.

Επομένως: Το συνολικό κόστος της δράσης προϋπολογίζεται σε 20,500€.

β) Εξαγωγή συμπερασμάτων Από τα στοιχεία της δράσης 2.4α, θα προκύψουν οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων στους κατοίκους των περιοχών στόχων. Από τα πάνω και κάτω όρια των εκτιμήσεων θα προκύψουν τα στοιχεία για το καλύτερο (best case) και το χειρότερο σενάριο (worst case scenario). Στη δράση αυτή θα χρησιμοποιηθεί η οργανολογία 32-39 του εδαφίου 11. Προκειμένου να αποτιμηθεί η κρισιμότητα των αποτελεσμάτων ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ από τις μετρήσεις αναμένεται να υλοποιηθεί επεξεργασία των αποτελεσμάτων από λογισμικό που χρησιμοποιείται σε προβλήματα condition monitoring και διαγνωστικής βλαβών. Οι μετρήσεις που καταγράφονται από τους διάφορους

αισθητήρες θα

συγκριθούν με

τις τιμές

των αντιστοίχων

αποτελεσμάτων των

προσομοιώσεων.

Η διαφορά των καταγραφόμενων μετρήσεων από τις τιμές που παράγουν τα μοντέλα

προσομοίωσης δημιουργεί υπόλοιπα (residuals) τα οποία θα υφίστανται στατιστική επεξεργασία μέσα από λογισμικό για διαγνωστική βλαβών

που έχει αναπτύξει το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΓΕΤ. Με αυτό τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η αποτίμηση της κατάστασης λόγω

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

40


παρουσίας ΦΑΡ και ΤΑΡ ενδεχομένως η ενεργοποίηση σημάτων πρόβλημα

της

επιλέγονται

ανίχνευσης

με

τρόπο

κρίσιμων ευριστικό

καταστάσεων

με

(heuristics)

μπορεί

συναγερμού.

κατώφλια είτε

Σημειώνεται ότι το

απόφασης να

(thresholds)

οδηγήσει

σε

που

εσφαλμένη

ενεργοποίηση καταστάσεων συναγερμού είτε στην υποτίμηση της κρισιμότητας μιας κατάστασης και στην ολιγωρία αντιμετώπισής της σε πρώιμα στάδια. Επομένως η ανάπτυξη μιας συστηματικής μεθοδολογίας

για condition

monitoring

στο

πρόβλημα

ανίχνευσης

ΦΑΡ

και

ΤΑΡ

μπορεί

να

αποδειχθεί και ιδιαίτερα σημαντική για χώρους όπως παιδικοί σταθμοί, σχολεία, πανεπιστήμια και νοσοκομεία.

Παραδοτέο

αυτής

της

δράσης

αναμένεται

να

είναι

η

λεπτομερής

έκθεση

των

αποτελεσμάτων

κρισιμότητας ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 6 μήνες. Υπεύθυνος της ενέργειας θα είναι ο Καθηγητής Δρ.Ζήσος. Στη δράση αυτή Θα εμπλακούν τα μέλη ΚΕΟ Δρ.Καλογεροπούλου, Δρ.Ρηγάτος, Δρ. Κουλαμάς, Δρ.Κουλουγλιώτης, Δρ.Κόττου, Δρ. Λουίζη και τα μέλη της ΟΕΣ Δρ.Νικολόπουλος Δρ. Παναγιωτάρας, Κα Πετράκη,MSc. Το κόστος αυτής της δράσης θα περιλάβει την αμοιβή των εμπλεκομένων. Προβλέπεται αμοιβή του υπευθύνου και των απασχολούμενων μελών ΚΕΟ και ΟΕΣ. Όλοι θα απασχοληθούν σε σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης. Εκτιμάται ισοδύναμη συνολική εργασία 3.95 ανθρωπομηνών πλήρους απασχόλησης κοστολόγησης Δρ.Ερευνητού-επ.Καθηγητή (3800€). Το συνολικό κόστος αυτού

του

τμήματος

της

δράσης

εκτιμάται

σε

δημοσιότητας 3,000€,έξοδα μετακινήσεων 2,000€

15,000€.

Επίσης

προϋπολογίζονται

έξοδα

και έξοδα εντύπων 500 €.

Επομένως: Το συνολικό κόστος της δράσης προϋπολογίζεται σε 20,500€. ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Αναμένεται ότι από όλες τις δράσεις θα υπάρξουν τουλάχιστον τρεις δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

41


Συγκεντρωτικά για το Π.Ε.4 τα κόστη ανά δράση είναι: Δράση α

20,500 €

Δράση β

20,500 €

========================== ΣΥΝΟΛΟ:

41,000 €

Το κόστος του Π.Ε.4 για το έτος 2012 αποτιμάται σε: Αμοιβές:

30,000 €

Δημοσιότητα :

6,000 €

Μετακινήσεις:

4,000 €

Έντυπα :

1000 €

============================= ΣΥΝΟΛΟ:

41,000 €

2.2β.Gannt Diagram για το έργο στο σύνολό του Π.Ε. 1 : Προετοιμασία-Ανάπτυξη μετρητικής μεθοδολογίας και επιλογή ΕΧ Χρονική Διάρκεια: 1,5 έτη (Από 1/1/2010 έως 31/6/2011) Περιγραφή Δράσεων: α) Συλλογή πληροφοριών από επιδημιολογικές και πειραματικές έρευνες για το αντικείμενο σε παγκόσμια κλίμακα 1/1/2010-31/3/2010, 6,000€ β) Περαιτέρω έρευνα αγοράς και προμήθεια εξοπλισμού 1/1/2010-31/3/2010, 124,000€ γ)

Ανταλλαγή

τεχνογνωσίας

και

προετοιμασία

για

μετρήσεις

ΦΑΡ,

ΤΑΡ

και

ΗΜΑΠ,

1/1/2010-

30/6/2010, 12,740€ δ) Μελέτη της απόκρισης ανοικτών ΣΑΚΙ στα ΒΠ με τεχνικές Μόντε-Κάρλο. Ανάπτυξη σχετικού κώδικα 1/1/2010-31/6/2011, 15,000€ ε) Μελέτη της θωράκισης και βαθμονόμηση υπαρχουσών διατάξεων μέτρησης γ-ακτινοβολίας Υ και ΥΟ. 1/1/2010-31/6/2011, 15,000€ στ)Επιλογή σημείων δειγματοληψίας και ΕΧ. Οργάνωση στοιχείων καταγραφής 1/4/2011-31/6/2011, 1,000€ ζ) Καταγραφές με σχόλια για τη λειτουργία. Έλεγχος λειτουργίας υπό πραγματικές συνθήκες. 1/4/2011-31/6/2011, 4,000€ Παραδοτέα: 1) Έκθεση πεπραγμένων για το α 2) Έκθεση προμήθειας των μετρητικών συσκευών, παρελκομένων διατάξεων και η συντήρησης του υπάρχοντος εξοπλισμού για το β 3) Έκθεση πεπραγμένων-αποτιμησης ανταλλαγής τεχνογνωσίας για το γ) 4) Έκθεση σχετική με τους κώδικες Μόντε Κάρλο του δ) 5) Μία τουλάχιστον δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο σχετική με τα αποτελέσματα του δ 6) Μελέτη της θωράκισης του ε) 7) Έκθεση σχετική με τους κώδικες Μόντε Κάρλο του ε) 8) Τα ερωτηματολόγια, τα έγγραφα και η βάση δεδομένων του στ. 9) Μία έκθεση καταγραφών λειτουργίας Εμπλεκόμενοι:

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

42


1) Όλα τα μέλη ΚΕΟ 2) Όλα τα μέλη ΟΕΣ

Π.Ε. 2 : Μετρήσεις ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ Χρονική Διάρκεια: 2 έτη (Από 1/1/2010 έως 31/12/2011) Περιγραφή Δράσεων: α) Μετρήσεις συγκεντρώσεων Ρ και ΒΠ με έμφαση στους ΕΧ με ενεργητικές και παθητικές τεχνικές. 1/1/2010- 31/12/2011, 180,000 β) Μετρήσεις

ΤΑΡ με έμφαση στους ΕΧ με ενεργητικές τεχνικές. 1/1/2010-31/12/2011, 53,000

γ) Μετρήσεις γΑΥ και ΗΜΑΠ, 1/1/2010-31/12/2011, 53,000€ δ) Μετρήσεις σχετικών παραμέτρων (προφίλ θερμοκρασιών, διαφορές πίεσης κ.λπ.). 1/1/201031/12/2011, 10,000€ ε)Καταγραφή δεδομένων. 1/1/2010-31/12/2011, 11,000€ Παραδοτέα: 1)Έκθεση των αποτελεσμάτων μετρήσεων Ρ και ΒΠ. 2)Έκθεση των αποτελεσμάτων ΤΑΡ 3)Έκθεση των αποτελεσμάτων γαΥ και ΗΜΑΠ 4)Έκθεση των αποτελεσμάτων μετρήσεων σχετικών παραμέτρων 5)Βάση δεδομένων καταγραφών

Εμπλεκόμενοι: 1) ΚΕΟ: Δρ.Ζήσος, Δρ. Λουίζη, Δρ.Κουλουγλιώτης, Δρ.Καλογεροπούλου, Δρ. Καπλάνης, Δρ.Γιαννόπουλος 2) Όλα τα μέλη ΟΕΣ Π.Ε. 3 : Προσομοίωση διασποράς ΤΑΡ με έμφαση στους ΕΧ Χρονική Διάρκεια: 2,5 έτη (Από 1/1/2010 έως 31/6/2012) Περιγραφή Δράσεων: α) Ανάπτυξη προσομοιώσεων για τη διασπορά ΤΑΡ. 1/1/2010-30/6/2012, 61,500€ β) Ανάπτυξη κώδικα Μόντε-Κάρλο για τη διασπορά επιλεγμένων ΦΑΡ. 1/1/2010-30/6/2012, 61,500€ Εμπλεκόμενοι: 1) ΚΕΟ: Δρ.Γιαννακόπουλος, Δρ.Γιαννόπουλος, Δρ.Ρηγάτος, Δρ.Κουλαμάς, Δρ.Καλημέρης, Δρ.Καπλάνης 2) Όλα τα μέλη ΟΕΣ Π.Ε. 4 : Αξιολόγηση ΠΑ με έμφαση στους ΕΧ Χρονική Διάρκεια: 6 μήνες (Από 31/6/2012 έως 31/12/2012) Περιγραφή Δράσεων: α) Αξιολόγηση της ΠΑ με έμφαση στους μετρημένους ΕΧ. 30/6/2012-31/12/2012, 20,500€ β) Εξαγωγή συμπερασμάτων. 30/6/2012-31/12/2012, 20,500€ Εμπλεκόμενοι: 1) ΚΕΟ: Δρ.Ζήσος , Δρ.Ρηγάτος, Δρ. Κουλαμάς, Δρ.Κουλουγλιώτης, Δρ.Κόττου, Δρ. Λουίζη 2) Δρ.Νικολόπουλος , Δρ. Παναγιωτάρας, Κα Πετράκη,MSc

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

43


Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

44


2.3α.Ανάλυση προτεινόμενης συνεργαζόμενη ομάδα. Κατά

την

ανάλυση

της

προτεινόμενης

έρευνας

έρευνας

στα

ανά

άνωθι

εδάφια

Πακέτα 2.2α

Εργασίας

και

2.2β.

ανά

εκτέθηκαν

και

αναλύθηκαν οι δράσεις και οι εμπλεκόμενοι της κάθε ομάδας σε αυτές. Για το λόγο αυτό στο παρόν εδάφιο αναφέρονται μόνο τα συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την κατανόηση των δραστηριοτήτων κάθε συνεργαζόμενης ομάδας. ΟΜΑΔΑ 1 Αποτελείται από τους κάτωθι ΔΕΠ/ΕΠ και Ερευνητές: ΚΕΟ Δρ. Ζήσος Αθανάσιος, Καθηγητής ΤΕΙ Δρ.Καλογεροπούλου Σοφία, Καθηγήτρια ΤΕΙ Δρ. Γιαννακόπουλος Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής ΟΕΣ Δρ.Νικολόπουλος Δημήτριος, Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Δρ.Κρυπωτού Σωτηρία, Εργαστηριακή Συνεργάτης ΤΕΙ Δρ.Μυστακίδης Ιωάννης, Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Κα Πετράκη Ερμιόνη, MSc, Εργαστηριακή Συνεργάτης ΤΕΙ Κος Αργυρίου Ξενοφών, Φοιτητής ΤΕΙ Κος Φωτόπουλος Αναξογόρας, Φοιτητής ΤΕΙ Κος Βλαμάκης Εμμανουήλ, Φοιτητής ΤΕΙ Κος Αναστασίου Κωνσταντίνος, Φοιτητής ΤΕΙ Κα Μαρουσάκη ‘Αννα, ΕΔΤΠ Ο Δρ. Ζήσος Αθανάσιος θα είναι και ο συντονιστής του προτεινόμενου ερευνητικού έργου. Η παραπάνω ομάδα θα συμμετάσχει στα παρακάτω πακέτα εργασίας και δράσεις: Π.Ε. 1 : Προετοιμασία-Ανάπτυξη μετρητικής μεθοδολογίας και επιλογή ΕΧ Χρονική Διάρκεια: 1,5 έτη (Από 1/1/2010 έως 31/6/2011) Περιγραφή Δράσεων: α)

Συλλογή

πληροφοριών

από

επιδημιολογικές

και

πειραματικές

έρευνες

για

το

αντικείμενο

σε

παγκόσμια κλίμακα Στη δράση αυτή θα συγκεντρωθεί, αποδελτιωθεί και οργανωθεί το υλικό σχετικών εργασιών. Σχετική προεργασία έχει ήδη γίνει από τον Δρ, Νικολόπουλο. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση πεπραγμένων συλλογής πληροφοριών. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι τρείς (3) μήνες. Θα εμπλακούν οι Δρ.Νικολόπουλος, Δρ. Κρυπωτού, Δρ.Μυστακίδης και Κα Πετράκη, MSc.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

45


β) Περαιτέρω έρευνα αγοράς και προμήθεια εξοπλισμού Στη δράση αυτή θα γίνει έρευνα αγοράς, προμήθεια εξοπλισμού και συντήρηση ήδη υπάρχοντος. Κύρια πρέπει να συντηρηθεί το όργανο 16 του εδαφίου 11

Παραδοτέο

αυτής

της

δράσης

αναμένεται

να

είναι

μία

έκθεση

προμήθειας

των

μετρητικών

συσκευών, παρελκομένων διατάξεων και η συντήρησης του υπάρχοντος εξοπλισμού. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι τρεις (3) μήνες. Υπεύθυνος της ενέργειας θα είναι ο Καθηγητής Δρ.Ζήσος. Θα εμπλακούν οι Δρ.Νικολόπουλος και Κα Πετράκη, MSc. γ) Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προετοιμασία για μετρήσεις ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ Στη δράση αυτή, θα ανταλλαγεί τεχνογνωσία μεταξύ έμπειρων μελών ΚΕΟ και ΟΕΣ ώστε να καταστεί δυνατή η διενέργεια μετρήσεων ΦΑΡ και ΤΑΡ και από μη εκπαιδευμένα μέλη. Το μέλος της ΟΕΣ Δρ.Νικολόπουλος (π.χ. Nikolopoulos, 1999; Νικολόπουλος, 2000; Vogiannis et al., 2002; Petalas et al., 2003; Vogiannis et al., 2004a, b, c; Βογιάννης 2005; Nikolopoulos and

Vogiannis

2008;

Nikolopoulos

and

Louizi

2008;

Vogiannis

and

Nikolopoulos

2008;

Nikolopoulos et al., 2009)θα εκπαιδεύσουν λοιπά μέλη της ΟΕΣ σε τεχνικές μέτρησης ΦΑΡ. Επίσης το μέλος της ΚΕΟ Δρ.Γιαννακόπουλος (βλ. συνημμένο Βιογραφικό Σημείωμα) και το μέλος της ΟΕΣ Δρ. Νικολόπουλος (βλ. π.χ. Nikolopoulos et al., 2005a,b; 2006 a,b,c; Karakatsanis et al., 2006; Gonias et al. 2007; Nikolopoulos et al., 2007) θα εκπαιδεύσουν υπόλοιπα μέλη της ΟΕΣ σε μεθόδους προσομοίωσης με Μόντε Κάρλο

οι οποίες θα εφαρμοσθούν στη βαθμονόμηση

ανιχνευτών ΦΑΡ. Το μέλος Δρ. Νικολόπουλος θα εκπαιδεύσει υπόλοιπα μέλη στις μετρήσεις ΗΜΑΠ και θα ανταλλάξει τεχνογνωσία με λοιπά μέλη σε θέματα τεχνικών εκτίμησης έκθεσης και κινδύνων σε ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση πεπραγμένων-αποτιμησης ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι έξι (6) μήνες. Θα εμπλακούν οι Δρ.Νικολόπουλος Δρ.Καλογεροπούλου, Δρ.Γιαννακόπουλος.

δ) Μελέτη της απόκρισης ανοικτών ΣΑΚΙ στα ΒΠ με τεχνικές Μόντε-Κάρλο. Ανάπτυξη σχετικού κώδικα Στη δράση αυτή το μέλος της ΟΕΣ Δρ. Νικολόπουλος (βλ. π.χ. Nikolopoulos et al., 2005a,b; 2006 a,b,c; Karakatsanis et al., 2006; Gonias et al. 2007; Nikolopoulos et al., 2007) Θα αξιοποιήσουν την υπάρχουσα εμπειρία του σε προσομοιώσεις με τεχνικές Μόντε Κάρλο στη βάση μελετών που έχει εκπονήσει με τα μέλη Δρ. Λουίζη και Δρ. Βογιάννη σχετικά με το Ρ και τα ΒΠ του. Η εμπειρία όλων θα αξιοποιηθεί στη συγκεκριμένη δράση βαθμονόμησης ανοικτών ΣΑΚΙ ειδικά για τη χρήση του σε ΕΧ.Οι κώδικες Μόντε Κάρλο θα αναπτυχθούν με κοινή συνεργασία των Δρ. Γιαννακόπουλου και Δρ. Νικολόπουλου. Στη δράση θα εμπλακεί και η Δρ.Καλογεροπούλου λόγω της συνάφειάς της εξειδίκευσής της (Επιστήμη Υλικών) προς τα πολυμερή που είναι και το βασικό υλικό κατασκευής των ΣΑΚΙ.

Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι έκθεση σχετική με τους κώδικες Μόντε Κάρλο και μία τουλάχιστον δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο σχετική με τα αποτελέσματα της μελέτης.

Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 1.5 έτη. Στη

δράση

αυτή

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

θα

εμπλακούν

ο

Δρ.

Γιαννακόπουλος,

ο

Δρ.Νικολόπουλος

και

46

η


Δρ.Καλογεροπούλου.

ε) Μελέτη της θωράκισης και βαθμονόμηση υπαρχουσών διατάξεων μέτρησης γ-ακτινοβολίας Υ και ΥΟ. Αρχικά θα εκπονηθεί μελέτη θωράκισης δύο υπαρχουσών διατάξεων μέτρησης γαΥ και γαΥΟ. Επισημαίνεται ότι η μία από τις δύο διατάξεις είναι εξαιρετικά ευαίσθητη (βλ. και εδάφιο 11) και ακριβής. Η θωράκιση θα σχεδιασθεί ώστε να καθίσταται δυνατή η ανίχνευση ΦΑΡ από συγκεκριμένο παράθυρο του ανιχνευτή. Για την υλοποίηση θα καταστεί απαραίτητη η προμήθεια φύλλων θωράκισης τα οποία και αιτούνται στα πλαίσια της παρούσας πρότασης (βλ. και εδάφιο 5). Παραδοτέο αυτού του τμήματος της δράσης αναμένεται να είναι η μελέτη της θωράκισης. Η διάρκεια ότι θα είναι 0.5 έτη. Τη σχεδίαση θα αναλάβει από την ομάδα 1 ο Δρ. Νικολόπουλος σε συνεργασία με την Κα Πετράκη,MSc. Στη συνέχεια, θα εκπονηθεί μελέτη βαθμονόμησης διατάξεων μέτρησης γαΥ με τεχνικές Μόντε Κάρλο όπως έχει ήδη περιγραφεί. Θα χρησιμοποιηθούν έτοιμοι κώδικες που έχουν αναπτυχθεί από το μέλος της ΟΕΣ Δρ. Νικολόπουλο καθώς και η πλατφόρμες EGSnrcMP και MCNP τις οποίες έχει εγκαταστήσει στο ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ ο Δρ. Νικολόπουλος. Ο τρόπος υλοποίησης της δράσης αυτής έχει ήδη περιγραφεί. Η δράση θα εξελιχθεί σε συνεργασία με το Δρ. Γιαννακόπουλο. Θα εμπλακούν επίσης και οι τέσσερις προπτυχιακοί φοιτητές της ΟΕΣ και θα εκπαιδευθεί και η κα Κα Πετράκη MSc. Παραδοτέο αυτού του τμήματος της δράσης αναμένεται να είναι μία έκθεση σχετική με τους κώδικες Μόντε Κάρλο. Στο τμήμα της δράσης αυτής Θα εμπλακούν όλα τα ΟΕΣ της ομάδα και το μέλη της ΚΕΟ Δρ. Γιαννακόπουλος. στ)Επιλογή σημείων δειγματοληψίας και ΕΧ. Οργάνωση στοιχείων καταγραφής Στη δράση αυτή θα γίνει επιλογή των σημείων και των ΕΧ δειγματοληψίας για τη μέτρηση ΦΑΡ και ΤΑΡ είναι σημαντική για την εξαγωγή συμπερασμάτων και θα δημιουργηθούν ερωτηματολόγια, θα προτυπωθούν έγγραφα και θα κατασκευασθούν βάσεις για την καταχώρηση δεδομένων. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι τα ερωτηματολόγια, τα έγγραφα και η βάση δεδομένων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 μήνες. Υπεύθυνος της ενέργειας θα είναι ο Καθηγητής Δρ. Ζήσος. Στο τμήμα της δράσης αυτής Θα εμπλακούν όλα τα μέλη της ΟΕΣ της ομάδας.

ζ) Καταγραφές με σχόλια για τη λειτουργία. Έλεγχος λειτουργίας υπό πραγματικές συνθήκες. Θα λειτουργήσει ο υπάρχοντας εξοπλισμός υπό ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες και θα καταγραφούν σχόλια σχετικά με τη λειτουργία. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι μία έκθεση καταγραφών λειτουργίας. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 μήνες. Υπεύθυνος της ενέργειας θα είναι ο Καθηγητής Δρ. Ζήσος. Στο τμήμα της δράσης αυτής Θα εμπλακούν όλα τα μέλη της ΟΕΣ της ομάδας.

Π.Ε. 2 : Μετρήσεις ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

47


Χρονική Διάρκεια: 2 έτη (Από 1/1/2010 έως 31/12/2011) Περιγραφή Δράσεων: α) Μετρήσεις συγκεντρώσεων Ρ και ΒΠ με έμφαση στους ΕΧ με ενεργητικές και παθητικές τεχνικές. Θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις συγκέντρωσης Ρ και ΒΠ στους επιλεχθέντες

ΕΧ με παθητικές

τεχνικές. Η μεθοδολογία έχει ήδη περιγραφεί. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση των αποτελεσμάτων μετρήσεων Ρ και ΒΠ. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 έτη. Υπεύθυνος της ενέργειας θα είναι ο Καθηγητής Δρ. Ζήσος. Στη δράση αυτή Θα εμπλακούν όλα τα μέλη της ΟΕΣ της ομάδας. Θα εμπλακεί επίσης το μέλος της ΚΕΟ Δρ.Καλογεροπούλου. β) Μετρήσεις ΤΑΡ και ΗΜΑΠ με έμφαση στους ΕΧ με ενεργητικές τεχνικές. Θα πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις ΤΑΡ που έχουν ήδη περιγραφεέ.

Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση των αποτελεσμάτων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 έτη. Στη δράση αυτή θα εμπλακεί η Δρ.Καλογεροπούλου και όλα τα μέλη της ΟΕΣ της ομάδας. γ) Μετρήσεις γΑΥ και ΗΜΑΠ Οι μετρήσεις θα διενεργηθούν στους ΕΧ

και τις περιοχές που περιγράφησαν στη δράση 2.2.2α

με τη μεθοδολογία και οργανολογία που έχει ήδη περιγραφεί.

Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση των αποτελεσμάτων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 έτη. Στη δράση αυτή Θα εμπλακούν όλα τα μέλη της ΟΕΣ της ομάδας.

δ) Μετρήσεις σχετικών παραμέτρων (προφίλ θερμοκρασιών, διαφορές πίεσης κ.λπ.) Οι μετρήσεις θα διενεργηθούν στους ΕΧ

και τις περιοχές που περιγράφησαν στη δράση 2.2.2α.

Συγκεκριμένα σε κάθε θέση ή ΕΧ δειγματοληψίας Ρ και ΒΠ θα διενεργούνται και σχετικές μετρήσεις θερμοκρασιών, σε διάφορα ύψη, πίεσης, διαφορών πίεσης κ.λπ. σχετικών παραμέτρων. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση των αποτελεσμάτων Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 έτη. Υπεύθυνος της ενέργειας θα είναι ο Καθηγητής Δρ. Ζήσος. Στη δράση αυτή Θα εμπλακούν όλα τα μέλη της ΟΕΣ της ομάδας. ε)Καταγραφή δεδομένων Σε κάθε μετρούμενο ΕΧ και σε κάθε σημείο δειγματοληψίας θα καταγράφονται τα δεδομένα στα έντυπα της δράσης 1στ όπως έχει ήδη περιγραφεί.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

48


Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η βάση δεδομένων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 έτη όση δηλαδή και των δράσεων 2.2α έως 2.2.2δ. Υπεύθυνος της ενέργειας θα είναι ο Καθηγητής Δρ. Ζήσος. Στη δράση αυτή Θα εμπλακούν όλα τα μέλη της ΟΕΣ της ομάδας.

Π.Ε. 3 : Προσομοίωση διασποράς ΤΑΡ με έμφαση στους ΕΧ Χρονική Διάρκεια: 2,5 έτη (Από 1/1/2010 έως 31/6/2012) Περιγραφή Δράσεων: α) Ανάπτυξη προσομοιώσεων για τη διασπορά ΤΑΡ. Στη δράση αυτή, όπως έχει ήδη περιγραφεί, θα πραγματοποιηθούν προσομοιώσεις διασποράς ΤΑΡ με τα πακέτα RISK, AEROMOD και CONTAMW (16-19 εδάφιο 11). Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η λεπτομερής έκθεση των αποτελεσμάτων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2.5 έτη. Υπεύθυνος της ενέργειας θα είναι ο Καθηγητής Δρ.Γιαννακόπουλος. Στη δράση αυτή Θα εμπλακούν όλα τα μέλη της ΟΕΣ της ομάδας. β) Ανάπτυξη κώδικα Μόντε-Κάρλο για τη διασπορά επιλεγμένων ΦΑΡ Στη δράση αυτή θα αναπτυχθεί κώδικας Μόντε Κάρλο για τη διασπορά Ρ και ΒΠ ΕΧ όπως έχει ήδη περιγραφεί Παραδοτέο

αυτής

της

δράσης

αναμένεται

να

είναι

η

λεπτομερής

έκθεση

των

αποτελεσμάτων

ανάπτυξης κώδικα Μόντε Κάρλο για τη διασπορά ΦΑΡ. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2.5 έτη. Υπεύθυνος της ενέργειας θα είναι ο Καθηγητής Δρ.Γιαννακόπουλος. Στη δράση αυτή Θα εμπλακούν όλα τα μέλη της ΟΕΣ της ομάδας.

Π.Ε. 4 : Αξιολόγηση ΠΑ με έμφαση στους ΕΧ Χρονική Διάρκεια: 6 μήνες (Από 31/6/2012 έως 31/12/2012) Περιγραφή Δράσεων: α) Αξιολόγηση της ΠΑ με έμφαση στους μετρημένους ΕΧ. Στη δράση αυτή θα εκτιμηθεί η ποιότητα αέρα των υπό μελέτη περιοχών. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η λεπτομερής έκθεση των αποτελεσμάτων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 6 μήνες. Υπεύθυνος της ενέργειας θα είναι ο Καθηγητής Δρ.Ζήσος. Στη δράση αυτή Θα εμπλακούν τα μέλη της ΟΕΣ Δρ.Νικολόπουλος και Κα Πετράκη,MSc. β) Εξαγωγή συμπερασμάτων Στη δράση αυτή, θα προκύψουν οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων στους κατοίκους των περιοχών στόχων. Από τα πάνω και κάτω όρια των εκτιμήσεων θα προκύψουν τα στοιχεία για το καλύτερο (best case) και το χειρότερο σενάριο (worst case scenario).

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

49


Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η λεπτομερής έκθεση των αποτελεσμάτων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 6 μήνες. Υπεύθυνος της ενέργειας θα είναι ο Καθηγητής Δρ.Ζήσος. Στη δράση αυτή Θα εμπλακούν το μέλος ΚΕΟ Δρ.Καλογεροπούλου

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

και τα μέλη της ΟΕΣ Δρ.Νικολόπουλος Δρ. Παναγιωτάρας, Κα Πετράκη,MSc.

50


ΟΜΑΔΑ 2 Αποτελείται από τους κάτωθι ΔΕΠ/ΕΠ και Ερευνητές: ΚΕΟ Δρ. Κουλουγλιώτης Διονύσιος, Καθηγητής ΤΕΙ Δρ.Καλημέρης Αναστάσιος, Επ.Καθηγητής ΤΕΙ ΟΕΣ Κος Μιχαήλ Χρίστος, MSc, Ερευνητής Κος Δαυίδ Ευστράτιος, MSc, Ερευνητής Προπτυχιακός φοιτητής Π.Ε. 1 : Προετοιμασία-Ανάπτυξη μετρητικής μεθοδολογίας και επιλογή ΕΧ Χρονική Διάρκεια: 1,5 έτη (Από 1/1/2010 έως 31/6/2011) Περιγραφή Δράσεων: α)

Συλλογή

πληροφοριών

από

επιδημιολογικές

και

πειραματικές

έρευνες

για

το

αντικείμενο

σε

παγκόσμια κλίμακα Δε θα συμμετάσχει μέλος της ΚΕΟ ή ΟΕΣ της συγκεκριμένης ομάδας στη δράση αυτή. β) Περαιτέρω έρευνα αγοράς και προμήθεια εξοπλισμού Στη δράση αυτή θα γίνει έρευνα αγοράς, προμήθεια εξοπλισμού και συντήρηση ήδη υπάρχοντος. Κύρια πρέπει να συντηρηθεί το όργανο 16 του εδαφίου 11

Παραδοτέο

αυτής

της

δράσης

αναμένεται

να

είναι

μία

έκθεση

προμήθειας

των

μετρητικών

συσκευών, παρελκομένων διατάξεων και η συντήρησης του υπάρχοντος εξοπλισμού. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι τρεις (3) μήνες. Θα εμπλακούν οι Κος Δαυίδ, MSc και Κος Μιχαήλ MSc. γ) Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προετοιμασία για μετρήσεις ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ Στη δράση αυτή, θα ανταλλαγεί τεχνογνωσία. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση πεπραγμένων-αποτιμησης ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι έξι (6) μήνες. Θα εμπλακούν όλα τα μέλη ΚΕΟ και ΟΕΣ της ομάδας.

δ) Μελέτη της απόκρισης ανοικτών ΣΑΚΙ στα ΒΠ με τεχνικές Μόντε-Κάρλο. Ανάπτυξη σχετικού κώδικα Στη δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί μελέτη των ανοικτών ΣΑΚΙ με κώδικες Μόντε Κάρλο.

Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι έκθεση σχετική με τους κώδικες Μόντε Κάρλο και μία τουλάχιστον δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο σχετική με τα αποτελέσματα της μελέτης.

Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 1.5 έτη.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

51


Στη δράση αυτή θα εμπλακεί ο

Δρ.Καλημέρης.

ε) Μελέτη της θωράκισης και βαθμονόμηση υπαρχουσών διατάξεων μέτρησης γ-ακτινοβολίας Υ και ΥΟ. Θα εκπονηθεί μελέτη βαθμονόμησης διατάξεων μέτρησης γαΥ με τεχνικές Μόντε Κάρλο όπως έχει ήδη περιγραφεί. Παραδοτέο αυτού του τμήματος της δράσης αναμένεται να είναι μία έκθεση σχετική με τους κώδικες Μόντε Κάρλο. Στο τμήμα της δράσης αυτής Θα εμπλακεί ο Δρ. Καλημέρης. στ)Επιλογή σημείων δειγματοληψίας και ΕΧ. Οργάνωση στοιχείων καταγραφής Στη δράση αυτή θα γίνει επιλογή των σημείων και των ΕΧ δειγματοληψίας για τη μέτρηση ΦΑΡ και ΤΑΡ είναι σημαντική για την εξαγωγή συμπερασμάτων και θα δημιουργηθούν ερωτηματολόγια, θα προτυπωθούν έγγραφα και θα κατασκευασθούν βάσεις για την καταχώρηση δεδομένων. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι τα ερωτηματολόγια, τα έγγραφα και η βάση δεδομένων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 μήνες. Στη δράση αυτή θα εμπλακεί ο Δρ. Καλημέρης ζ) Καταγραφές με σχόλια για τη λειτουργία. Έλεγχος λειτουργίας υπό πραγματικές συνθήκες. Θα λειτουργήσει ο υπάρχοντας εξοπλισμός υπό ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες και θα καταγραφούν σχόλια σχετικά με τη λειτουργία. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι μία έκθεση καταγραφών λειτουργίας. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 μήνες. Υπεύθυνος της ενέργειας θα είναι ο Καθηγητής Δρ. Ζήσος. Στο τμήμα της δράσης αυτής Θα εμπλακούν όλα τα μέλη της ΟΕΣ της ομάδας.

Π.Ε. 2 : Μετρήσεις ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ Χρονική Διάρκεια: 2 έτη (Από 1/1/2010 έως 31/12/2011) Περιγραφή Δράσεων: α) Μετρήσεις συγκεντρώσεων Ρ και ΒΠ με έμφαση στους ΕΧ με ενεργητικές και παθητικές τεχνικές. Δε θα συμμετάσχει μέλος της ΚΕΟ ή ΟΕΣ της συγκεκριμένης ομάδας στη δράση αυτή.

β) Μετρήσεις ΤΑΡ και ΗΜΑΠ με έμφαση στους ΕΧ με ενεργητικές τεχνικές. Θα πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις ΤΑΡ που έχουν ήδη περιγραφεί.

Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση των αποτελεσμάτων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 έτη. Υπεύθυνος της ενέργειας θα είναι ο Αν.Καθηγητής Δρ. Κουλουγλιώτης. Θα συμμετάσχει και το μέλος της ΟΕΣ της ομάδας.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

52


γ) Μετρήσεις γΑΥ και ΗΜΑΠ Οι μετρήσεις θα διενεργηθούν στους ΕΧ

και τις περιοχές που περιγράφησαν στη δράση 2.2α με

τη μεθοδολογία και οργανολογία που έχει ήδη περιγραφεί.

Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση των αποτελεσμάτων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 έτη. Στη δράση αυτή Θα εμπλακεί ο Δρ.Κουλουγλιώτης. δ) Μετρήσεις σχετικών παραμέτρων (προφίλ θερμοκρασιών, διαφορές πίεσης κ.λπ.) Οι μετρήσεις θα διενεργηθούν στους ΕΧ

και τις περιοχές που περιγράφησαν στη δράση 2.2α.

Συγκεκριμένα σε κάθε θέση ή ΕΧ δειγματοληψίας Ρ και ΒΠ θα διενεργούνται και σχετικές μετρήσεις θερμοκρασιών, σε διάφορα ύψη, πίεσης, διαφορών πίεσης κ.λπ. σχετικών παραμέτρων. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση των αποτελεσμάτων Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 έτη. Στη δράση αυτή Θα εμπλακεί το μέλος της ΟΕΣ της ομάδας. ε)Καταγραφή δεδομένων Σε κάθε μετρούμενο ΕΧ και σε κάθε σημείο δειγματοληψίας θα καταγράφονται τα δεδομένα στα έντυπα της δράσης 1στ όπως έχει ήδη περιγραφεί. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η βάση δεδομένων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 έτη όση δηλαδή και των δράσεων 2.2α έως 2.2.2δ. Στη δράση αυτή Θα εμπλακεί το μέλος της ΟΕΣ της ομάδας.

Π.Ε. 3 : Προσομοίωση διασποράς ΤΑΡ με έμφαση στους ΕΧ Χρονική Διάρκεια: 2,5 έτη (Από 1/1/2010 έως 31/6/2012) Περιγραφή Δράσεων: α) Ανάπτυξη προσομοιώσεων για τη διασπορά ΤΑΡ. Στη δράση αυτή, όπως έχει ήδη περιγραφεί, θα πραγματοποιηθούν προσομοιώσεις διασποράς ΤΑΡ με τα πακέτα RISK, AEROMOD και CONTAMW (16-19 εδάφιο 11). Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η λεπτομερής έκθεση των αποτελεσμάτων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2.5 έτη. Στη δράση αυτή Θα εμπλακεί ο Δρ. Καλημέρης και το μέλος της ΟΕΣ της ομάδας. β) Ανάπτυξη κώδικα Μόντε-Κάρλο για τη διασπορά επιλεγμένων ΦΑΡ Στη δράση αυτή Θα εμπλακεί περιφερειακά το μέλος της ΟΕΣ της ομάδας.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

53


Π.Ε. 4 : Αξιολόγηση ΠΑ με έμφαση στους ΕΧ Χρονική Διάρκεια: 6 μήνες (Από 31/6/2012 έως 31/12/2012) Περιγραφή Δράσεων: α) Αξιολόγηση της ΠΑ με έμφαση στους μετρημένους ΕΧ. Στη δράση αυτή θα εκτιμηθεί η ποιότητα αέρα των υπό μελέτη περιοχών. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η λεπτομερής έκθεση των αποτελεσμάτων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 6 μήνες. Στη δράση αυτή Θα εμπλακεί ο Δρ.Κουλουγλιώτης. β) Εξαγωγή συμπερασμάτων Στη δράση αυτή, θα προκύψουν οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων στους κατοίκους των περιοχών στόχων. Από τα πάνω και κάτω όρια των εκτιμήσεων θα προκύψουν τα στοιχεία για το καλύτερο (best case) και το χειρότερο σενάριο (worst case scenario). Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η λεπτομερής έκθεση των αποτελεσμάτων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 6 μήνες. Στη δράση αυτή Θα εμπλακεί ο Δρ.Κουλουγλιώτης.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

54


ΟΜΑΔΑ 3 Αποτελείται από τους κάτωθι ΔΕΠ/ΕΠ και Ερευνητές: ΚΕΟ Δρ. Λουίζη Άννα, επ.Καθηγήτρια ΑΕΙ Δρ.Κότου Σοφία, επ.Καθηγήτρια ΑΕΙ ΟΕΣ Δρ.Βογιάννης Ευστράτιος, Ερευνητής Π.Ε. 1 : Προετοιμασία-Ανάπτυξη μετρητικής μεθοδολογίας και επιλογή ΕΧ Χρονική Διάρκεια: 1,5 έτη (Από 1/1/2010 έως 31/6/2011) Περιγραφή Δράσεων: α)

Συλλογή

πληροφοριών

από

επιδημιολογικές

και

πειραματικές

έρευνες

για

το

αντικείμενο

σε

παγκόσμια κλίμακα Μέλη

της

ΚΕΟ

και

της

ΟΕΣ

θα

συλλέξουν

και

αποδελτιώσουν

τη

βιβλιογραφία

και

θα

εκπαιδεύσουν λοιπά μέλη. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση πεπραγμένων συλλογής πληροφοριών. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι τρείς (3) μήνες. Υπεύθυνη της ενέργειας θα είναι η Επ. Καθηγήτρια

Δρ. Άννα Λουίζη. Θα συμμετάσχει ο Δρ.

Βογιάννης. β) Περαιτέρω έρευνα αγοράς και προμήθεια εξοπλισμού Στη δράση αυτή θα γίνει έρευνα αγοράς, προμήθεια εξοπλισμού και συντήρηση ήδη υπάρχοντος. Κύρια πρέπει να συντηρηθεί το όργανο 16 του εδαφίου 11

Παραδοτέο

αυτής

της

δράσης

αναμένεται

να

είναι

μία

έκθεση

προμήθειας

των

μετρητικών

συσκευών, παρελκομένων διατάξεων και η συντήρησης του υπάρχοντος εξοπλισμού. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι τρεις (3) μήνες. Θα εμπλακεί ο Δρ. Βογιάννης. γ) Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προετοιμασία για μετρήσεις ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ Στη δράση αυτή, θα ανταλλαγεί τεχνογνωσία. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση πεπραγμένων-αποτιμησης ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι έξι (6) μήνες. Θα εμπλακεί ο Δρ. Βογιάννης.

δ) Μελέτη της απόκρισης ανοικτών ΣΑΚΙ στα ΒΠ με τεχνικές Μόντε-Κάρλο. Ανάπτυξη σχετικού κώδικα Στη δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί μελέτη των ανοικτών ΣΑΚΙ με κώδικες Μόντε Κάρλο.

Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι έκθεση σχετική με τους κώδικες Μόντε Κάρλο

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

55


και μία τουλάχιστον δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο σχετική με τα αποτελέσματα της μελέτης.

Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 1.5 έτη. Υπεύθυνη της ενέργειας θα είναι η επ. Καθηγήτρια Δρ.Λουίζη. Θα εμπλακεί ο Δρ. Βογιάννης. ε) Μελέτη της θωράκισης και βαθμονόμηση υπαρχουσών διατάξεων μέτρησης γ-ακτινοβολίας Υ και ΥΟ. Αρχικά θα εκπονηθεί μελέτη θωράκισης δύο υπαρχουσών διατάξεων μέτρησης γαΥ και γαΥΟ. Παραδοτέο αυτού του τμήματος της δράσης αναμένεται να είναι η μελέτη της θωράκισης. Η διάρκεια ότι θα είναι 0.5 έτη. Υπεύθυνη της ενέργειας θα είναι η επ. Καθηγήτρια Δρ.Λουίζη . Στη σχεδίαση συνεργασθεί ο Δρ. Βογιάννης και το μέλος της ΚΕΟ Δρ. Κόττου. Θα εκπονηθεί μελέτη βαθμονόμησης διατάξεων μέτρησης γαΥ με τεχνικές Μόντε Κάρλο όπως έχει ήδη περιγραφεί. Παραδοτέο αυτού του τμήματος της δράσης αναμένεται να είναι μία έκθεση σχετική με τους κώδικες Μόντε Κάρλο. Στο τμήμα της δράσης αυτής Θα εμπλακεί ο Δρ. Βογιάννης.

στ)Επιλογή σημείων δειγματοληψίας και ΕΧ. Οργάνωση στοιχείων καταγραφής Στη δράση αυτή θα γίνει επιλογή των σημείων και των ΕΧ δειγματοληψίας για τη μέτρηση ΦΑΡ και ΤΑΡ είναι σημαντική για την εξαγωγή συμπερασμάτων και θα δημιουργηθούν ερωτηματολόγια, θα προτυπωθούν έγγραφα και θα κατασκευασθούν βάσεις για την καταχώρηση δεδομένων. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι τα ερωτηματολόγια, τα έγγραφα και η βάση δεδομένων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 μήνες. Στη δράση αυτή Θα εμπλακεί ο Δρ. Βογιάννης. ζ) Καταγραφές με σχόλια για τη λειτουργία. Έλεγχος λειτουργίας υπό πραγματικές συνθήκες. Θα λειτουργήσει ο υπάρχοντας εξοπλισμός υπό ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες και θα καταγραφούν σχόλια σχετικά με τη λειτουργία. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι μία έκθεση καταγραφών λειτουργίας. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 μήνες. Θα εμπλακεί ο Δρ. Βογιάννης.

Π.Ε. 2 : Μετρήσεις ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ Χρονική Διάρκεια: 2 έτη (Από 1/1/2010 έως 31/12/2011) Περιγραφή Δράσεων:

α) Μετρήσεις συγκεντρώσεων Ρ και ΒΠ με έμφαση στους ΕΧ με ενεργητικές και παθητικές τεχνικές. Θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις συγκέντρωσης Ρ και ΒΠ στους επιλεχθέντες

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

ΕΧ με παθητικές

56


τεχνικές. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση των αποτελεσμάτων μετρήσεων Ρ και ΒΠ. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 έτη Θα εμπλακεί η Δρ. Λουίζη και ο Δρ. Βογιάννης. β) Μετρήσεις ΤΑΡ και ΗΜΑΠ με έμφαση στους ΕΧ με ενεργητικές τεχνικές. Θα πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις ΤΑΡ που έχουν ήδη περιγραφεί.

Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση των αποτελεσμάτων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 έτη. Θα εμπλακεί ο Δρ. Βογιάννης.

γ) Μετρήσεις γΑΥ και ΗΜΑΠ Οι μετρήσεις θα διενεργηθούν στους ΕΧ

και τις περιοχές που περιγράφησαν στη δράση 2.2α με

τη μεθοδολογία και οργανολογία που έχει ήδη περιγραφεί.

Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση των αποτελεσμάτων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 έτη. Υπεύθυνη της ενέργειας θα είναι η επ.Καθηγήτρια Δρ. Λουίζη. Θα εμπλακεί ο Δρ. Βογιάννης.

δ) Μετρήσεις σχετικών παραμέτρων (προφίλ θερμοκρασιών, διαφορές πίεσης κ.λπ.) Οι μετρήσεις θα διενεργηθούν στους ΕΧ

και τις περιοχές που περιγράφησαν στη δράση 2.2α.

Συγκεκριμένα σε κάθε θέση ή ΕΧ δειγματοληψίας Ρ και ΒΠ θα διενεργούνται και σχετικές μετρήσεις θερμοκρασιών, σε διάφορα ύψη, πίεσης, διαφορών πίεσης κ.λπ. σχετικών παραμέτρων. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση των αποτελεσμάτων Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 έτη. Στη δράση αυτή Θα εμπλακεί το μέλος της ΟΕΣ της ομάδας. ε)Καταγραφή δεδομένων Σε κάθε μετρούμενο ΕΧ και σε κάθε σημείο δειγματοληψίας θα καταγράφονται τα δεδομένα στα έντυπα της δράσης 1στ όπως έχει ήδη περιγραφεί. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η βάση δεδομένων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 έτη όση δηλαδή και των δράσεων 2.2α έως 2.2.2δ. Στη δράση αυτή Θα εμπλακεί το μέλος της ΟΕΣ της ομάδας.

Π.Ε. 3 : Προσομοίωση διασποράς ΤΑΡ με έμφαση στους ΕΧ Χρονική Διάρκεια:

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

57


2,5 έτη (Από 1/1/2010 έως 31/6/2012) Περιγραφή Δράσεων: α) Ανάπτυξη προσομοιώσεων για τη διασπορά ΤΑΡ. Στη δράση αυτή, όπως έχει ήδη περιγραφεί, θα πραγματοποιηθούν προσομοιώσεις διασποράς ΤΑΡ με τα πακέτα RISK, AEROMOD και CONTAMW (16-19 εδάφιο 11). Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η λεπτομερής έκθεση των αποτελεσμάτων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2.5 έτη. Στη δράση αυτή Θα εμπλακεί το μέλος της ΟΕΣ της ομάδας.

β) Ανάπτυξη κώδικα Μόντε-Κάρλο για τη διασπορά επιλεγμένων ΦΑΡ Στη δράση αυτή Θα εμπλακεί περιφερειακά το μέλος της ΟΕΣ της ομάδας.

Π.Ε. 4 : Αξιολόγηση ΠΑ με έμφαση στους ΕΧ Χρονική Διάρκεια: 6 μήνες (Από 31/6/2012 έως 31/12/2012) Περιγραφή Δράσεων: α) Αξιολόγηση της ΠΑ με έμφαση στους μετρημένους ΕΧ. Στη δράση αυτή θα εκτιμηθεί η ποιότητα αέρα των υπό μελέτη περιοχών. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η λεπτομερής έκθεση των αποτελεσμάτων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 6 μήνες. Στη δράση αυτή Θα εμπλακεί η Δρ.Λουίζη και ο Δρ.Βογιάννης. β) Εξαγωγή συμπερασμάτων Στη δράση αυτή, θα προκύψουν οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων στους κατοίκους των περιοχών στόχων. Από τα πάνω και κάτω όρια των εκτιμήσεων θα προκύψουν τα στοιχεία για το καλύτερο (best case) και το χειρότερο σενάριο (worst case scenario). Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η λεπτομερής έκθεση των αποτελεσμάτων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 6 μήνες. Στη δράση αυτή Θα εμπλακεί όλη η ΚΕΟ και το μέλος της ΟΕΣ.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

58


ΟΜΑΔΑ 4 Αποτελείται από τους κάτωθι ΔΕΠ/ΕΠ και Ερευνητές: ΚΕΟ Δρ.Καπλάνης Σωκράτης, Καθηγητής ΤΕΙ Δρ.Γιαννόπουλος Ανδρέας, Αν.Καθηγητής ΤΕΙ ΟΕΣ Δρ.Παναγιωτάρας Διονύσιος, Εργαστηριακός συνεργάτης Δρ.Μπακάλης Άρης, Καθηγητής Εφαρμογών Π.Ε. 1 : Προετοιμασία-Ανάπτυξη μετρητικής μεθοδολογίας και επιλογή ΕΧ Χρονική Διάρκεια: 1,5 έτη (Από 1/1/2010 έως 31/6/2011) Περιγραφή Δράσεων: α)

Συλλογή

πληροφοριών

από

επιδημιολογικές

και

πειραματικές

έρευνες

για

το

αντικείμενο

σε

παγκόσμια κλίμακα Μέλη

της

ΚΕΟ

και

της

ΟΕΣ

θα

συλλέξουν

και

αποδελτιώσουν

τη

βιβλιογραφία

και

θα

εκπαιδεύσουν λοιπά μέλη. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση πεπραγμένων συλλογής πληροφοριών. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι τρείς (3) μήνες. Θα συμμετάσχει ο Δρ. Παναγιωτάρας.

β) Περαιτέρω έρευνα αγοράς και προμήθεια εξοπλισμού Δε θα συμμετάσχει μέλος της ΚΕΟ ή ΟΕΣ της συγκεκριμένης ομάδας στη δράση αυτή. γ) Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προετοιμασία για μετρήσεις ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ Στη δράση αυτή, θα ανταλλαγεί τεχνογνωσία. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση πεπραγμένων-αποτιμησης ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι έξι (6) μήνες. Υπεύθυνος της ενέργειας θα είναι ο Καθηγητής Δρ.Καπλάνης. Θα εμπλακεί ο Δρ.Γιαννόπουλος και ο Δρ.Παναγιωτάρας

δ) Μελέτη της απόκρισης ανοικτών ΣΑΚΙ στα ΒΠ με τεχνικές Μόντε-Κάρλο. Ανάπτυξη σχετικού κώδικα Στη δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί μελέτη των ανοικτών ΣΑΚΙ με κώδικες Μόντε Κάρλο. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι έκθεση σχετική με τους κώδικες Μόντε Κάρλο και μία τουλάχιστον δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο σχετική με τα αποτελέσματα της μελέτης. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 1.5 έτη. Στη δράση αυτή θα εμπλακεί ο

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

Δρ.Γιαννόπουλος και τα μέλη της ΟΕΣ.

59


ε) Μελέτη της θωράκισης και βαθμονόμηση υπαρχουσών διατάξεων μέτρησης γ-ακτινοβολίας Υ και ΥΟ. Θα εκπονηθεί μελέτη βαθμονόμησης διατάξεων μέτρησης γαΥ με τεχνικές Μόντε Κάρλο όπως έχει ήδη περιγραφεί. Παραδοτέο αυτού του τμήματος της δράσης αναμένεται να είναι μία έκθεση σχετική με τους κώδικες Μόντε Κάρλο. Υπεύθυνος της ενέργειας θα είναι ο Καθηγητής Δρ. Καπλάνης. Στο τμήμα της δράσης αυτής Δρ.Γιαννόπουλος και τα μέλη της ΟΕΣ

στ)Επιλογή σημείων δειγματοληψίας και ΕΧ. Οργάνωση στοιχείων καταγραφής Στη δράση αυτή θα γίνει επιλογή των σημείων και των ΕΧ δειγματοληψίας για τη μέτρηση ΦΑΡ και ΤΑΡ είναι σημαντική για την εξαγωγή συμπερασμάτων και θα δημιουργηθούν ερωτηματολόγια, θα προτυπωθούν έγγραφα και θα κατασκευασθούν βάσεις για την καταχώρηση δεδομένων. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι τα ερωτηματολόγια, τα έγγραφα και η βάση δεδομένων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 μήνες. Στη δράση αυτή θα εμπλακεί ο Δρ. Παναγιωτάρας. ζ) Καταγραφές με σχόλια για τη λειτουργία. Έλεγχος λειτουργίας υπό πραγματικές συνθήκες. Θα λειτουργήσει ο υπάρχοντας εξοπλισμός υπό ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες και θα καταγραφούν σχόλια σχετικά με τη λειτουργία. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι μία έκθεση καταγραφών λειτουργίας. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 μήνες. Στο τμήμα της δράσης αυτής Θα εμπλακούν όλα τα μέλη της ΟΕΣ της ομάδας.

Π.Ε. 2 : Μετρήσεις ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ Χρονική Διάρκεια: 2 έτη (Από 1/1/2010 έως 31/12/2011) Περιγραφή Δράσεων: α) Μετρήσεις συγκεντρώσεων Ρ και ΒΠ με έμφαση στους ΕΧ με ενεργητικές και παθητικές τεχνικές. Δε θα συμμετάσχει άμεσα μέλος της ΚΕΟ ή ΟΕΣ της συγκεκριμένης ομάδας στη δράση αυτή. Περιφερειακά θα εργασθεί ο Δρ. Παναγιωτάρας.

β) Μετρήσεις ΤΑΡ και ΗΜΑΠ με έμφαση στους ΕΧ με ενεργητικές τεχνικές. Θα πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις ΤΑΡ που έχουν ήδη περιγραφεί.

Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση των αποτελεσμάτων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 έτη. Στη δράση θα συμμετάσχει ενεργά ο Δρ.Παναγιωτάρας και περιφερειακά ο Δρ. Μπακάλης.

γ) Μετρήσεις γΑΥ και ΗΜΑΠ

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

60


Οι μετρήσεις θα διενεργηθούν στους ΕΧ

και τις περιοχές που περιγράφησαν στη δράση 2.2α με

τη μεθοδολογία και οργανολογία που έχει ήδη περιγραφεί.

Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση των αποτελεσμάτων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 έτη. Στη δράση θα συμμετάσχει περιφερειακά ο Δρ. Μπακάλης και ο Δρ.Παναγιωτάρας. δ) Μετρήσεις σχετικών παραμέτρων (προφίλ θερμοκρασιών, διαφορές πίεσης κ.λπ.) Οι μετρήσεις θα διενεργηθούν στους ΕΧ

και τις περιοχές που περιγράφησαν στη δράση 2.2α.

Συγκεκριμένα σε κάθε θέση ή ΕΧ δειγματοληψίας Ρ και ΒΠ θα διενεργούνται και σχετικές μετρήσεις θερμοκρασιών, σε διάφορα ύψη, πίεσης, διαφορών πίεσης κ.λπ. σχετικών παραμέτρων. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση των αποτελεσμάτων Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 έτη. Στη δράση αυτή Θα εμπλακούν περιφερειακά τα μέλη της ΟΕΣ της ομάδας. ε)Καταγραφή δεδομένων Σε κάθε μετρούμενο ΕΧ και σε κάθε σημείο δειγματοληψίας θα καταγράφονται τα δεδομένα στα έντυπα της δράσης 1στ όπως έχει ήδη περιγραφεί. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η βάση δεδομένων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2 έτη όση δηλαδή και των δράσεων 2.2α έως 2.2δ. Στη δράση αυτή Θα εμπλακούν περιφερειακά τα μέλη της ΟΕΣ της ομάδας.

Π.Ε. 3 : Προσομοίωση διασποράς ΤΑΡ με έμφαση στους ΕΧ Χρονική Διάρκεια: 2.5 έτη (Από 1/1/2010 έως 31/6/2012) Περιγραφή Δράσεων: α) Ανάπτυξη προσομοιώσεων για τη διασπορά ΤΑΡ. Στη δράση αυτή, όπως έχει ήδη περιγραφεί, θα πραγματοποιηθούν προσομοιώσεις διασποράς ΤΑΡ με τα πακέτα RISK, AEROMOD και CONTAMW (16-19 εδάφιο 11). Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η λεπτομερής έκθεση των αποτελεσμάτων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2.5 έτη. Στη δράση αυτή Θα εμπλακεί ο Δρ. Γιαννόπουλος και το μέλος της ΟΕΣ της ομάδας Δρ. Μπακάλης. Περιφερειακά θα εργασθεί ο Δρ. Παναγιωτάρας. β) Ανάπτυξη κώδικα Μόντε-Κάρλο για τη διασπορά επιλεγμένων ΦΑΡ Θα αναπτυχθεί κώδικας Μόντε-Κάρλο για τη διασπορά επιλεγμένων Φαρ όπως έχει ήδη περιγραφεί.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

61


Στη δράση αυτή Θα εμπλακεί ο Δρ.Καπλάνης Δρ. Γιαννόπουλος και το μέλος της ΟΕΣ της ομάδας Δρ. Μπακάλης. Περιφερειακά θα εργασθεί ο Δρ. Παναγιωτάρας.

Π.Ε. 4 : Αξιολόγηση ΠΑ με έμφαση στους ΕΧ Χρονική Διάρκεια: 6 μήνες (Από 31/6/2012 έως 31/12/2012) Περιγραφή Δράσεων: α) Αξιολόγηση της ΠΑ με έμφαση στους μετρημένους ΕΧ. Δε θα συμμετάσχει μέλος της ΚΕΟ ή ΟΕΣ της ομάδας σε αυτή τη δράση.

β) Εξαγωγή συμπερασμάτων Στη δράση αυτή, θα προκύψουν οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων στους κατοίκους των περιοχών στόχων. Από τα πάνω και κάτω όρια των εκτιμήσεων θα προκύψουν τα στοιχεία για το καλύτερο (best case) και το χειρότερο σενάριο (worst case scenario). Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η λεπτομερής έκθεση των αποτελεσμάτων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 6 μήνες. Στη δράση αυτή Θα εμπλακεί ο Δρ.Παναγιωτάρας.

ΟΜΑΔΑ 5 Αποτελείται από τους κάτωθι ΔΕΠ/ΕΠ και Ερευνητές: ΚΕΟ Δρ.Ρηγάτος Γεράσιμος, Ερευνητής Γ Δρ.Κουλαμάς Χρήστος, Ερευνητής Γ

Π.Ε. 1 : Προετοιμασία-Ανάπτυξη μετρητικής μεθοδολογίας και επιλογή ΕΧ Χρονική Διάρκεια: 1,5 έτη (Από 1/1/2010 έως 31/6/2011) Περιγραφή Δράσεων: α)

Συλλογή

πληροφοριών

από

επιδημιολογικές

και

πειραματικές

έρευνες

για

το

αντικείμενο

παγκόσμια κλίμακα Δε θα συμμετάσχει μέλος της ΚΕΟ της συγκεκριμένης ομάδας στη δράση αυτή.

β) Περαιτέρω έρευνα αγοράς και προμήθεια εξοπλισμού Δε θα συμμετάσχει μέλος της ΚΕΟ της συγκεκριμένης ομάδας στη δράση αυτή.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

62

σε


γ) Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προετοιμασία για μετρήσεις ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ Στη δράση αυτή, θα ανταλλαγεί τεχνογνωσία. Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η έκθεση πεπραγμένων-αποτιμησης ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι έξι (6) μήνες. Θα εμπλακεί όλη η ΚΕΟ.

δ) Μελέτη της απόκρισης ανοικτών ΣΑΚΙ στα ΒΠ με τεχνικές Μόντε-Κάρλο. Ανάπτυξη σχετικού κώδικα Δε θα συμμετάσχει μέλος της ΚΕΟ της συγκεκριμένης ομάδας στη δράση αυτή. ε) Μελέτη της θωράκισης και βαθμονόμηση υπαρχουσών διατάξεων μέτρησης γ-ακτινοβολίας Υ και ΥΟ. Δε θα συμμετάσχει μέλος της ΚΕΟ της συγκεκριμένης ομάδας στη δράση αυτή.

στ)Επιλογή σημείων δειγματοληψίας και ΕΧ. Οργάνωση στοιχείων καταγραφής Δε θα συμμετάσχει μέλος της ΚΕΟ της συγκεκριμένης ομάδας στη δράση αυτή. ζ) Καταγραφές με σχόλια για τη λειτουργία. Έλεγχος λειτουργίας υπό πραγματικές συνθήκες. Δε θα συμμετάσχει μέλος της ΚΕΟ της συγκεκριμένης ομάδας στη δράση αυτή. Π.Ε. 2 : Μετρήσεις ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ Χρονική Διάρκεια: 2 έτη (Από 1/1/2010 έως 31/12/2011)

Περιγραφή Δράσεων: α) Μετρήσεις συγκεντρώσεων Ρ και ΒΠ με έμφαση στους ΕΧ με ενεργητικές και παθητικές τεχνικές. Δε θα συμμετάσχει μέλος της ΚΕΟ της συγκεκριμένης ομάδας στη δράση αυτή. β) Μετρήσεις ΤΑΡ και ΗΜΑΠ με έμφαση στους ΕΧ με ενεργητικές τεχνικές. Δε θα συμμετάσχει μέλος της ΚΕΟ της συγκεκριμένης ομάδας στη δράση αυτή.

γ) Μετρήσεις γΑΥ και ΗΜΑΠ Δε θα συμμετάσχει μέλος της ΚΕΟ της συγκεκριμένης ομάδας στη δράση αυτή. δ) Μετρήσεις σχετικών παραμέτρων (προφίλ θερμοκρασιών, διαφορές πίεσης κ.λπ.) Δε θα συμμετάσχει μέλος της ΚΕΟ της συγκεκριμένης ομάδας στη δράση αυτή. ε)Καταγραφή δεδομένων Δε θα συμμετάσχει μέλος της ΚΕΟ της συγκεκριμένης ομάδας στη δράση αυτή.. Π.Ε. 3 : Προσομοίωση διασποράς ΤΑΡ με έμφαση στους ΕΧ Χρονική Διάρκεια: 2,5 έτη (Από 1/1/2010 έως 31/6/2012) Περιγραφή Δράσεων:

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

63


α) Ανάπτυξη προσομοιώσεων για τη διασπορά ΤΑΡ. Στη δράση αυτή, όπως έχει ήδη περιγραφεί, θα πραγματοποιηθούν προσομοιώσεις διασποράς ΤΑΡ με τα πακέτα RISK, AEROMOD και CONTAMW (16-19 εδάφιο 11). Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η λεπτομερής έκθεση των αποτελεσμάτων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 2.5 έτη. Στη δράση αυτή Θα εμπλακεί όλη η ΚΕΟ. β) Ανάπτυξη κώδικα Μόντε-Κάρλο για τη διασπορά επιλεγμένων ΦΑΡ Δε θα συμμετάσχει μέλος της ΚΕΟ της συγκεκριμένης ομάδας στη δράση αυτή. Π.Ε. 4 : Αξιολόγηση ΠΑ με έμφαση στους ΕΧ Χρονική Διάρκεια: 6 μήνες (Από 31/6/2012 έως 31/12/2012) Περιγραφή Δράσεων: α) Αξιολόγηση της ΠΑ με έμφαση στους μετρημένους ΕΧ. Δε θα συμμετάσχει μέλος της ΚΕΟ ή ΟΕΣ της ομάδας σε αυτή τη δράση. β) Εξαγωγή συμπερασμάτων Στη δράση αυτή, θα προκύψουν οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων στους κατοίκους των περιοχών στόχων. Από τα πάνω και κάτω όρια των εκτιμήσεων θα προκύψουν τα στοιχεία για το καλύτερο (best case) και το χειρότερο σενάριο (worst case scenario). Παραδοτέο αυτής της δράσης αναμένεται να είναι η λεπτομερής έκθεση των αποτελεσμάτων. Η διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης εκτιμάται ότι θα είναι 6 μήνες. Στη δράση αυτή Θα εμπλακεί όλη η ΚΕΟ.

2.3β.Gannt Diagram για το έργο ανά συνεργαζόμενη ομάδα. Στο παρόν εδάφιο παρουσιάζεται το Gannt Diagram για το έργο ανά συνεργαζόμενη ομάδα. Για την αποφυγή πολλαπλών επαναλήψεων του 2.2β, παρουσιάζονται οι συνεργαζόμενες ομάδες ανά δράση κάθε Π.Ε. Τα παραδοτέα κάθε δράσης έχουν ήδη εκτεθεί στα εδάφια 2.2α και 2.2β. Π.Ε. 1 : Προετοιμασία-Ανάπτυξη μετρητικής μεθοδολογίας και επιλογή ΕΧ Χρονική Διάρκεια: 1,5 έτη (Από 1/1/2010 έως 31/6/2011) Περιγραφή Δράσεων: α) Συλλογή πληροφοριών από επιδημιολογικές και πειραματικές έρευνες για το αντικείμενο σε παγκόσμια κλίμακα ΟΜΑΔΕΣ 1,3,4 β) Περαιτέρω έρευνα αγοράς και προμήθεια εξοπλισμού ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3

γ) Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προετοιμασία για μετρήσεις ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4,5 δ) Μελέτη της απόκρισης ανοικτών ΣΑΚΙ στα ΒΠ με τεχνικές Μόντε-Κάρλο. Ανάπτυξη σχετικού

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

64


κώδικα ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4

ε) Μελέτη της θωράκισης και βαθμονόμηση υπαρχουσών διατάξεων μέτρησης γ-ακτινοβολίας Υ και ΥΟ. ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4

στ)Επιλογή σημείων δειγματοληψίας και ΕΧ. Οργάνωση στοιχείων καταγραφής ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4 ζ) Καταγραφές με σχόλια για τη λειτουργία. Έλεγχος λειτουργίας υπό πραγματικές συνθήκες. ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4 Π.Ε. 2 : Μετρήσεις ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ Χρονική Διάρκεια: 2 έτη (Από 1/1/2010 έως 31/12/2011) Περιγραφή Δράσεων: α) Μετρήσεις συγκεντρώσεων Ρ και ΒΠ με έμφαση στους ΕΧ με ενεργητικές και παθητικές τεχνικές. ΟΜΑΔΕΣ 1,3,4 β) Μετρήσεις

ΤΑΡ με έμφαση στους ΕΧ με ενεργητικές τεχνικές.

ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4 γ) Μετρήσεις γΑΥ και ΗΜΑΠ ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4 δ) Μετρήσεις σχετικών παραμέτρων (προφίλ θερμοκρασιών, διαφορές πίεσης κ.λπ.) ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4 ε)Καταγραφή δεδομένων ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4

Π.Ε. 3 : Προσομοίωση διασποράς ΤΑΡ με έμφαση στους ΕΧ Χρονική Διάρκεια: 2,5 έτη (Από 1/1/2010 έως 31/6/2012) Περιγραφή Δράσεων: α) Ανάπτυξη προσομοιώσεων για τη διασπορά ΤΑΡ. ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4,5

β) Ανάπτυξη κώδικα Μόντε-Κάρλο για τη διασπορά επιλεγμένων ΦΑΡ ΟΜΑΔΕΣ 1,3,4 Π.Ε. 4 : Αξιολόγηση ΠΑ με έμφαση στους ΕΧ Χρονική Διάρκεια: 6 μήνες (Από 31/6/2012 έως 31/12/2012) Περιγραφή Δράσεων: α) Αξιολόγηση της ΠΑ με έμφαση στους μετρημένους ΕΧ. ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

65


β) Εξαγωγή συμπερασμάτων ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4,5 Τα παραδοτέα ανά δράση έχουν ήδη εκτεθεί στα εδάφια 2.2.α και 2.2.β.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

66


4.Πρόοδος που θα επιτευχθεί με την προτεινόμενη έρευνα. Βασικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων Ιδρυμάτων σε ερευνητικό επίπεδο και κατ’ επέκταση σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε σειρά καινοτόμων ερευνητικών δράσεων και εφαρμογών, οι οποίες τελικά θα αποδώσουν οφέλη στους κατοίκους των εμπλεκομένων περιοχών στόχων. Επίπτωση από το στόχο αναμένεται να είναι η

συγκρότηση

ερευνητικού

επιστημονικού

δικτύου,

με

βάση

τους

συνεργαζόμενους

φορείς

και

επιστήμονες. Το δίκτυο θα οργανώσει τις βάσεις δεδομένων που θα προκύψουν από τη διαδικασία του έργου, θα λειτουργήσει τους σταθμούς ελέγχου και θα οργανώσει τα προγράμματα διάχυσης της γνώσης μεταξύ των εταίρων. Απώτερη επίπτωση αναμένεται να είναι η διεύρυνση του δικτύου με ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα και η συνεργασία του με επιστημονικό δυναμικό, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα ευρύτερο ερευνητικό, εκπαιδευτικό και πειραματικό τόπο Ελέγχου Φυσικών και Τεχνητών ΑΡ. Έδρα του δικτύου

καθορίζεται

το

ΤΕΙ

ΠΕΙΡΑΙΑ

και

οι

εγκαταστάσεις

του

τμήματος

Φυσικής

Χημείας

και

Τεχνολογίας Υλικών (υπεύθυνοι Δρ. Ζήσος Αθανάσιος, Δρ. Νικολόπουλος Δημήτριος, Κα Πετράκη Ερμιόνη, MSc).

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

67


5.Κατάλογος Δημοσιεύσεων: Abo-Elmagd M., Mansy M., Eissa H.M., El-Fiki M.A. Major parameters affecting the calculation of equilibrium factor using SSNTD-measured track densities. Radiation Measurements 41;235– 240Q 2006 BEIR VI (Committee on Health Risks of Exposure to Radon) Health Effects of Exposure to Radon. Washigton DC The National Academy Press. 978-0-309-05645-8. 1999. CEC (Commission of the European Communities). Commission Recommendation of 21 February 1990 on the protection of the public against exposure to radon. 90/143/EURATOM. 1991. CEC (Commission of the European Communities), Natural Sources of Ionizing Radiation in Europe,. (Office for Official Publications of the European Communities ed.) L-2985 Luxembourg, EUR14470. 1993 CEC(Commission of the European Communities) Radon in indoor air, Indoor air quality and its impact on man, CEC, (Office for Official Publications of the European Communities ed.) Luxembourg, EUR16123EN, pp.14. 1994. Cothern, R. Environmental Radon, Plenum Press, New York. 1987. Dockery, D.W., Pope, A., Xu, X., Spengler, J.D., Ware, J.H., Fay, M.E., Ferris, B.G., Speizer, F.E., An association between air pollution and mortality in six US cities. New England Journal of Medicine 329, 1753–1759. 1993. Eappen K.P.,Mayya Y.S., Patnaik R.L., Kushwaha, H.S. Estimation of radon progeny equilibrium factors and their uncertainty bounds using solid state nuclear track detectors, Radiation Measurements 41; 342–348: 2006 EURATOM (European Atomic Energy Commission). Commission Recommendation of 20 December 2001 on the protection of the public against exposure to radon in drinking water supplies. EN Official Journal of the European Communities 28.12.2001 L344/85/2001/928/EURATOM. 2001. Geranios A, Nikolopoulos D, Louizi A, Karatzi A. Multiple Radon Survey in Spa of Loutra Εdipsou (Greece), Rad Prot.Dosim. 112(2): 251-258. 2004. Gonias P, Bertsekas N, Karakatsanis N, Saatsakis G, Gaitanis A, Nikolopoulos D, Loudos G, Papaspyrou L, Sakellios N, Tsantilas X, Daskalakis A, Liaparinos P, Nikita K, Louizi A, Cavouras D, Kandarakis I, Panayiotakis G, Validation of a GATE model for the simulation of the Siemens PET Biograph™ 6 scanner Nucl.Instr.Method.(A) 571(1-2):263-266:2007 ICRP (International Commission on Radiological Protection). 1990 Recomendations of the International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication 60, Annals of the ICRP 21(1-3), Pergamon Press, Oxford. 1991. ICRP (International Commission on Radiological Protection) Publication 65: Protection against radon-222 at home and at work. ICRP 23(2) (Oxford: Pergamon. 1994. ICNIRP(International Commission on Non Ionizing Radiation Protection), Guidelines for limiting exposure to time – varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300MHz). Health Physics. 74(4): 494-522.1998 ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection), Health issues related to the use of hand-held radiotelephones and base transmitters. Health Physics. 70:587593. 1996. ICNIRP(International Commission on Non Ionizing Radiation Protection), Review of the Epidemiologic Literature on EMF and Health. Environmental Health Perspectives. 109 (suppl. 6): 911–933.2001. ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection), General approach to protection against non-ionizing radiation. Health Physics. 82(4):540-548.2002 Indumati, S., Oza, R.B., Mayya, Y.S., Puranik, V.D., Kushwaha, H.S., Dispersion of pollutants over land–water–land interface: Study using CALPUFF model, Atmospheric Environment 43, 473–478. 2009. Jamieson Dale and Dan el Wartenberg. The Precautionary Principle and Electric and Magnetic Fields. American Journal of Public Health. 91(9):1355-1358.2001 Kaplan Susan B. Health Effects of Electromagnetic Fields: The State of the Science and Government Response. The Electricity Journal. January/ February: 25-33.2000. Kaplanis P.A., Christofides S., “Occupational Exposures in Cyprus”, CD ROM Proceedings of the VIII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineeing and Computing, Medicon ’98, Lemesos, Cyprus, June 14 to 17, 1998. Karakatsanis N, Sakellios N, Tsantilas X, Dikaios N, Tsoumpas C, Lazaro D, Loudos G, Schmidtlein C, Louizi A, Valais J, Nikolopoulos D, Malamitsi J, Kandarakis I, Nikita K, Comparative evaluation of two commercial PET scanners, ECAT EXACT HR+ and Biograph 2, using GATE, Nucl.Instr.Method (A) 569: 368-372: 2006 Krzyzanowski M., Cohen A. Update of WHO air quality guidelines, Air Qual Atmos Health (2008) 1:7–13. 2009 Λουίζη Α., Νικολόπουλος Δ., Κίνδυνοι Υγείας από το ραδόνιο, Ιατρική Απρ 73(4):341-345 1998 Lοuizi A, Nikolopoulos D, Koukouliou V, Kehagia K. Study of two areas in Greece with enhanced radon concentrations, Rad. Prot. Dosim. 106(3):219-226. 2003. Louizi A, Nikolopoulos D, Serefoglou A, Malamitsi J. Preliminary study of two high radon areas in Greece, J.Environ. Radioactiv. (Radioactivity in the Environment Book Series eds. J.P. McLaughlin, E.S. Simopoulos, F. Steinhausler). ΙSBN: 0-08-044137-8. 2005. Nazaroff W.W, Nero A.V. Radon and its Decay Products in Indoor Air. John Wiley & Sons, Inc., USA, 1988, ISBN 0-471-62810-7, 518 pp. 1988 Nikezic D., Ng F.M.F., Yu K.N.Theoretical basis for long-term measurements of equilibrium factors using LR 115 detectors Applied Radiation and Isotopes 61; 1431–1435: 2004 Nikezic D., Kostica D., Yip C.W.Y., Yu K.N.Comparison among different models of track growth and experimental dataRadiation Measurements 41;253–256: 2006

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

68


Nikolopoulos D, Louizi A, Petropoulos N, Simopoulos S, Proukakis C. Experimental study of cuptype dosemeters, Rad. Prot. Dosim. 83(3):263-266. 1999

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

69


Νικολόπουλος Δ., Μελέτη της έκθεσης του ελληνικού πληθυσμού στο 222Rn. Διδακτορική διατριβή. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής. Αθήνα. 2000. Νikolopoulos D, Louizi A, Koukouliou V, Serefoglou A, Georgiou E, Ntalles K, Proukakis C. Radon Survey in Greece-Risk Assesment, J Environ. Radioactiv. 63:173-176: 2002 Nikolopoulos D., Lignos L., Louizi A., Lioliousis K., & Vogiannis E. “Radon risk near voltage power lines”, 1st International Conference for Applied Physics (APHYS-2003), October 1318th 2003, Badajoz, Spain. 2003 Nikolopoulos D., Louizi A., Lignos L., Vogiannis E., Lioliousis K. and Georgiou E. (2004a). Radon daughter and electromagnetic field measurements in dwellings near high voltage power lines. 4th European Conference on Protection against Radon at Home and at Work, Prague 28/6 – 2/7, 2004. Nikolopoulos D, Louizi A, Serefoglou A, Malamitsi J. Radon exposure of the Greek population due to radon, J.Environ. Radioactiv. (Radioactivity in the Environment Book Series, eds. J.P. McLaughlin, E.S. Simopoulos, F. Steinhäusler). ΙSBN: 0-08-044137-8. 2005. Nikolopoulos D, Kandarakis I, Tsantilas X, Valais I, Cavouras D, Louizi A, Comparative study of the radiation detection efficiency of LSO, LuAP, GSO and YAP scintillators for use in positron emission imaging (PET) via Monte-Carlo Methods, Nucl.Instr.Method.(A) 569:350354: 2006 Nikolopoulos D, Vogiannis E. Modelling radon progeny concentration variations in thermal spas, Sci Tot Environ 373: 82-93. 2007. Nikolopoulos D, Linardatos D, Valais I, Michail C, David S, Gonias P, Bertsekas N, CAVOURAS D, Louizi A, Kandarakis I, MONTE Carlo Validation in the Diagnostic Radiology Range, Nucl.Instr.Method.(A) 571: 267-269:2007b Nikolopoulos D, Louizi A. Study of indoor radon and radon in drinking water in Greece and Cyprus: Implications to exposure and dose, Radiat Meas 43(7): 1305-1314.2008. Nikolopoulos D, Vogiannis E, Louizi A. Soil radon and electromagnetic anomalies before the Ileia(Greece) M6.8 earthquake, Geophysical Research Abstracts, EGU 2009, 3785 Nikolopoulos D, Vogiannis E, Petraki E., Zisos A, Louizi A. Investigation of the exposure to radon and progeny in the thermal spas of Loutraki (Attica-Greece): Results from measurements and modelling, Sci Tot Environ 408:495-504.2010 NRPB (National Radiological Protection Board. Exposure to radon in UK dwellings). NRPB-R272 Chilton, UK: NRPB Publications).1994. Petalas A, Vogiannis E., Bellas S. Halvadakis C.P., “Gamma –ray measurements of naturally occurring radioactive isotopes in Lesvos igneous rocks (Greece)”, 1st International Conference for Applied Physics (APHYS-2003), October 13-18th 2003, Badajoz, Spain. 2003 Petalas A, Vogiannis S, Nikolopoulos D, Halvadakis C.P. Preliminary survey of outdoor gamma dose rates in Lesvos Island (Greece), Rad Prot.Dosim. 113: 336 – 341. 2005. Pope III., C.A., Dockery, D.W., Schwartz, J., Review of epidemiological evidence of health effects of particulate air pollution. Inhalation Toxicology 7, 1–18 http://www.epa.gov/air/aqtrnd99/. 1995. Shashua-Bar L, Hoffman M. E. Geometry and orientation aspects in passive cooling of canyon streets with trees, Energy and Buildings 35, 61–68. 2003. Βογιάννης Ε., Το ραδόνιο στα Ιαματικά Λουτρά, διδακτορική Διατριβή 2005 Vogiannis E, Nikolopoulos D, Louizi A, Halvadakis C. Radon variations during treatment in thermal spas of Lesvos Island (Greece), J.Environ. Radioactiv. J.Environ. Radioactiv. 75:159-170. 2004a. Vogiannis E, Nikolopoulos D, Louizi A, Halvadakis C. Radon variations during treatment in thermal spas of Lesvos Island (Greece), J.Environ. Radioactiv. 76:283-294. 2004b. Vοgiannis E, Nikolopoulos D, Louizi A. Halvadakis C. Radon exposure in the thermal spas of Lesvos island-Greece, Rad.Prot.Dosim. 111(1) 1-7. 2004c. Vogiannis E, Nikolopoulos D. Modelling of radon concentration peaks in thermal spas: Application to Polichnitos and Eftalou spas (Lesvos Island-Greece), Sci Tot Environ 405(1-3): 36-44.2008. Samet, J.M., Zeger, S.L., Dominici, F., Curriero, F., Coursac, I., Dockery, D.W., Schwartz, J., Zanobetti, A., 2000. The national morbidity, mortality, and air pollution study Part II: morbidity, mortality, and air pollution in the United States. Health Effects Institute: Research Report No. 94. 2000. Stein, Α., Vlad, I., Godowitch, J., Draxler, R., A hybrid modeling approach to resolve pollutant concentrations in an urban area Atmospheric Environment 41, 9410–9426. 2007. WHO (World Health Organization) Indoor air quality: A risk based approach to health criteria for radon indoors, Report EUR/ICP/CEH/ 108 (A). 1996 WHO (World Health Organization) Air quality guidelines for Europe, Second Edition;2000 WHO (World Health Organization) Health Aspects of Air Pollution with Particulate Matter, Ozone and Nitrogen Dioxide; 2002 WHO (World Health Organization) Air Quality Guidelines Global Update 2005. 2005 WHO (World Health Organization). International radon project survey on radon guidelines, programmes and activities. Final report. Health Security and Environment, Public Health and Environment, Radiation and Environment Health. WHO/HSE/RAD/07.01. 2007. UNEP/WHO/IRPA (United Nations Environment Programme/World Health Organization/International Radiological Protection Agency). Electromagnetic fields (300Hz to 300GHz). Geneva: WHO. Environmental Health Criteria 137:1993.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

70


UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) 2006 report Vol. ii, effects of ionizing radiation, UNSCEAR 2006 Report to the General Assembly, with scientific annexes. 2006. USEPA (United States Environmental Protection Agency). Office of Air and Radiation (6604J) EPA Document #402-K-93-008 A Physician’s Guide-Radon. September 1993. USEPA (US Environmental Protection Agency) The health effects of exposure to indoor radon Biological effects of ionizing radiation (BEIR) VI report. 1999a. USEPA (Environmental Protection Agency), 1999. National Air Quality and Emissions Trends Report. 1999b.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

71


3.Αναφορά στο Φυσικό Αντικείμενο που υλοποιήθηκε ή Υλοποιείται Παρακάτω

αναφέρονται

Παρατίθεται

έκθεση

τα

πρώτα

προόδου

αποτελέσματα

της

κύριας

που

έχουν

ερευνητικής

προκύψει

ομάδας.

από

Γίνεται

την

εκπόνηση

αποτίμηση

της

των

έρευνας.

μέχρι

τώρα

αποτελεσμάτων. Περιγράφονται τυχόν συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες άλλων φορέων πάνω σε θέματα που εμπίπτουν στη προτεινόμενη έρευνα. Οι συνεργαζόμενοι φορείς (ΤΕΙ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΙΦ-ΠΑ, ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ και ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΓΕΤ) καθώς και η ομάδα των ειδικών επιστημόνων ερευνητών (ΟΕΣ) που θα συμμετάσχουν στο έργο, έχουν ήδη αποκτήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία, όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα βιογραφικά σημειώματα και την αναφερόμενη βιβλιογραφία στο εδαφίου 2.5. Επίσης, τα συνεργαζόμενα ιδρύματα διαθέτουν αρχικά ένα σημαντικό εξοπλισμό (όπως προκύπτει από τα αναγραφόμενα στο εδάφιο 11) και έχουν εκπονήσει αρκετές μελέτες αλλά και ερευνητικές εργασίες στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων τους (PhD thesis, Master Thesis, πτυχιακές εργασίες), στοιχεία που περιγράφονται στα βιογραφικά σημειώματα της ΚΕΟ.

Ήδη από το 1989, μέλη της ΚΕΟ και της ΟΕΣ (Δρ. Λουίζη, Δρ. Νικολόπουλος) είχαν ξεκινήσει μελέτες συγκεντρώσεων Ρ ΕΧ με παθητικές τεχνικές σε διάφορους ΕΧ στην Ελλάδα. Σύντομα, η έρευνα επεκτάθηκε και στη μέτρηση Ρ ΕΧ αλλά και ΒΠ-ΕΧ, με ενεργητικές τεχνικές. Προϊόν της έρευνας αυτής ήταν η συλλογή μεγάλου δείγματος ενεργητικών και παθητικών μετρήσεων στην Ελλάδα. Τον τελευταίο καιρό ενεπλάκησαν

στην

εν

λόγω

έρευνα

ο

συντονιστής

και

το

μέλος

της

ΟΕΣ

Κα

Πετράκη,

MSc

(π.χ.

Νikolopoulos et al., 2009; Nikolopoulos et al. 2010). Μέσω της συνεργασίας των Δρ.Λουίζη και Δρ.Νικολόπουλου με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο αλλά και μέσω ερευνητικών προγραμμάτων της Ε.Ε. (βλ. αναλυτικό βιογραφικό Δρ. Λουίζη)αναπτύχθηκε πρότυπος θάλαμος της μελέτης εκροής ραδονίου ΥΟ (ιδιοκτησίας Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και εγκαταστημένος στον Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου ). Επίσης, αναπτύχθηκαν μεθοδολογίες μέτρησης γαΥ και γΑΥΥ-ΥΟ (βλ. αναλυτικό βιογραφικό Δρ. Λουίζη). Μέλη της ΚΕΟ και της ΟΕΣ (Δρ. Νικολόπουλος, Δρ. Βογιάννης) ανέπτυξαν περαιτέρω μεθοδολογίες μέτρησης γΑΥ, συγκεντρώσεων Ρ και ΒΠ ΕΧ, αλλά και ακτινοβολίας εδαφών και ΥΟ. Επίσης, μέλη της ΟΕΣ (Δρ. Νικολόπουλος, Δρ. Βογιάννης, Κα Πετράκη, MSc) έχουν δραστηριοποιηθεί στον τομέα μελετών ΤΑΡ. Το σχετικό επιστημονικό έργο των παραπάνω μελών των ΚΕΟ και ΟΕΣ αριθμεί πάνω από 20 εργασίες σε διεθνή έγκυρα περιοδικά με κριτές και αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων και συνεργασιών. Τα τελευταία δύο έτη, με αφορμή την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής μέλους

της ΟΕΣ (κας

Ερμιόνης Πετράκη, MSc), εκκίνησε προσπάθεια προσομοιώσεων διακίνησης ΤΑΡ ΕΧ (ερευνητικά υπεύθυνοι: Δρ.

Ζήσος,

Δρ.

Νικολόπουλος,

Δρ.Βογιάννης).

Η

προσπάθεια

αυτή

βρίσκεται

σε

εξέλιξη

και

έχει

οδηγήσει στην εγκατάσταση και σχετική εκμάθηση των σχετικών μοντέλων (AEROMOD, RISK, CONTAMW). Αναμένεται ότι μέσω της υπoβαλλόμενης πρότασης η προσπάθεια αυτή θα ολοκληρωθεί και θα αποδώσει τα αναμενόμενα

αποτελέσματα

που

έχουν

αναλυθεί

στο

εδάφιο

2.2α,

ειδικά

δε,

σε

συνδυασμό

με

αποτελέσματα από τις μετρήσεις ΤΑΡ και ΦΑΡ με βάση την υλικοτεχνική υποδομή που αναλύεται στο εδάφιο

11.

Επιπρόσθετα,

έχει

ήδη

ξεκινήσει

η

προσπάθεια

βαθμονόμησης

εξαιρετικά

ευαίσθητου

συστήματος NaJ (βλ. και Β10) αρχικά κατασκευασμένου για τη μέτρηση ακτινοβολίας ανθρωπίνου σώματος (βλ. βιογραφικά σημειώματα Δρ. Λουίζη) με υπεύθυνο το μέλος της ΟΕΣ Δρ. Νικολόπουλο σε συνδυασμό με τα μέλη της ΟΕΣ Δρ. Κρυπωτού και Κους Αργυρίου, Φωτόπουλο, Βλαμάκη και Αναστασίου. Η βαθμονόμηση θα γίνει αρχικά με χρήση προσομοιώσεων Μόντε-Κάρλο, αρχικά με έτοιμους κώδικες που έχουν αναπτύξει μέλη της ΟΕΣ (Δρ. Νικολόπουλος, Κος Μιχαήλ, MSc, Κος Δαυίδ, MSc) (βλ. π.χ

Karakatsanis et al.,

2006; Gonias et al., 2007; Nikolopoulos et al., 2006; Nikolopoulos et al 2007b) και εν συνεχεία με έτοιμες πλατφόρμες (EGSnrc, MCNP). Σχετικά με το τελευταίο, το μέλος της ΟΕΣ Δρ. Νικολόπουλος έχει

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

72


σημαντική σχετική εμπειρία και έχει συστήσει σχετική ερευνητική ομάδα στο ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ με στόχο τη σχετική βαθμονόμηση. Επίσης, μέλη της ΚΕΟ και ΟΕΣ (Δρ. Νικολόπουλος, Δρ. Λουίζη, Κος Μιχαήλ, MSc, Κος Δαυίδ, MSc) έχουν συνεργασθεί εντατικά στο παρελθόν στον τομέα των προσομοιώσεων Μόντε-Κάρλο. Οι σχετικές επιστημονικές εργασίες σε διεθνή έγκυρα περιοδικά με κριτές και διεθνή συνέδρια με κριτές ξεπερνούν τις 40. Επιπρόσθετα, μέλος της ΟΕΣ (Δρ. Βογιάννης) σε συνδυασμό με παλαιότερη εργασία του στο Τμήμα Περιβάλλοντος

του

Πανεπιστημίου

Αιγαίου,

έχει

αναπτύξει

ερευνητικό

έργο

και

έχει

προβεί

στην

απαραίτητη συλλογή και αποδελτίωση της σχετικής βιβλιογραφίας, στον τομέα των ΗΜΑΠ. Επίσης, έχει προβεί σε σχετικές μετρήσεις σε όλη τη νήσο Λέσβο, έχει επιβλέψει δύο πτυχιακές εργασίες και έχει κληθεί ως ειδικός για ομιλία αρκετές φορές στη Λέσβο σε ημερίδες. Ειδικά δε, σε συνδυασμό με τη σχετική ειδίκευση μέλους της ΚΕΟ (Δρ. Λουίζη) και της οργανολογίας (βλ. εδάφιο 11) καθίσταται εφικτή η επέκταση του σχετικού έργου στο αντικείμενο των ΗΜΑΠ.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

73


4. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κριτήριο Αξιολόγησης Β6) Η καινοτομία που εισάγει η υποβαλλόμενη πρόταση είναι η εφαρμογή έρευνας με διττό σκοπό. Πρώτον, η ανάπτυξη προηγμένου συστήματος ανίχνευσης και καταγραφής δεδομένων πολλαπλών ΦΑΡ,ΤΑΡ και ΗΜΑΠ με έμφαση

στους

μεθόδους

εσωτερικούς

και

χώρους

προσομοιώσεις

και

δεύτερον,

(Μόντε-Κάρλο,

έτοιμα

η

συνδυασμένη μοντέλα),

με

ανάλυση σκοπό

και να

μελέτη

εξαχθούν

με

σύγχρονες

επιστημονικές

πληροφορίες που να συμβάλλουν στην κατανόηση της φυσικής των ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ καθώς και της σχετιζόμενης ΠΑ. Η σχετική έρευνα κρίνεται ιδιαίτερα καινοτόμος για τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δεδομένα, στο βαθμό που αναμένεται να συνδυάσει δεδομένα καταγραφών με εξαιρετικά σύγχρονα πακέτα προσομοιώσεων ΑΡ, όπως το AEROMOD και το RISK και το CONTAMW, καθώς και με τις πολύ σύγχρονα εφαρμοζόμενες τεχνικές Μόντε-Κάρλο. Τονίζεται, ότι η σχετική έρευνα στον τομέα των προσομοιώσεων θεωρείται καινοτόμος, αφού εφαρμόζεται σήμερα, αφενός μεν, αυτόνομα, αφετέρου δε, ολοένα και περισσότερο, μέσω της κωδικοποίησης και εφαρμογής μοντέλων ΑΡ, ακόμη και για υποθετικά σενάρια κατανομών συγκεντρώσεων και λοιπών δεδομένων. Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο εμπεριέχει υπηρεσίες (πολλαπλό προσδιορισμό κατανομών ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ με μετρήσεις και προσομοιώσεις) προς τα κοινωνικό σύνολο των περιοχών-στόχων (Αττική, Δυτική Ελλάδα). Παρόμοιες υπηρεσίες διεθνώς αμείβονται και αποτελούν πάντα αντικείμενο εξειδικευμένων επιστημόνων

και

μελετών.

Εξ

αυτού

του

γεγονότος,

η

προτεινόμενη

έρευνα

παρέχει

δράσεις

και

εκτιμάται ότι θα τεκμηριώσει ιδέες για υπηρεσίες νέου τύπου για τα Ελληνικά δεδομένα. Η καινοτομικότητα των δράσεων συνυφαίνεται σε όλα τα πακέτα εργασίας με τις προτεινόμενες δράσεις της

παρούσας

έρευνας,

εμπλέκοντας

πληθώρα

επιστημόνων

διαφόρων

ειδικοτήτων

και

ερευνητικών

κατευθύνσεων κάτω από έναν πυλώνα δράσης: την προστασία των κατοίκων των περιοχών στόχων από τους ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ και τη διεξαγωγή συνδυασμένης πολυκατευθυντικής έρευνας που να περιλαμβάνει μετρητικές αλλά και υπολογιστικές προσεγγίσεις.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

74


Πίνακας 2 5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Κριτήριο Αξιολόγησης Α4) Τίτλος

Δραστηριότ ητες

2010

2011

Π.Ε.1 ΠροετοιμασίαΑνάπτυξη μετρητικής μεθοδολογίας και επιλογή ΕΧ

α.Συλλογή πληροφοριών από επιδημιολογικ ές και πειραματικές έρευνες για το αντικείμενο σε παγκόσμια κλίμακα β.Περαιτέρω έρευνα αγοράς και προμήθεια εξοπλισμού

γ.Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προετοιμασία για μετρήσεις ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ δ.Μελέτη της απόκρισης ανοικτών ΣΑΚΙ στα ΒΠ με τεχνικές Μόντε-Κάρλο. Ανάπτυξη

Έναρξη

ΕΤΟΣ

Παραδοτέα

2012

2013

Λήξη

π/υ

2014 1/1/2010

30/6/2011

177,740€

Έκθεση πεπραγμένων

X

1/1/2010

31/3/2010

6,000€

Έκθεση προμήθειας των μετρητικών συσκευών, παρελκομένων διατάξεων και η συντήρησης του υπάρχοντος εξοπλισμού Έκθεση πεπραγμένωναποτιμησης ανταλλαγής τεχνογνωσίας

X

1/1/2010

31/3/2010

124,000€

X X

1/1/2010

30/6/2010

12,740€

Έκθεση σχετική με τους κώδικες Μόντε Κάρλο

X X X X X X

1/1/2010

31/6/2011

15,000€

Μία τουλάχιστον

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

75


σχετικού κώδικα

ε.Μελέτη της θωράκισης και βαθμονόμηση υπαρχουσών διατάξεων μέτρησης γακτινοβολίας Υ και ΥΟ στ.Επιλογή σημείων δειγματοληψία ς και ΕΧ. Οργάνωση στοιχείων καταγραφής ζ)Καταγραφές με σχόλια για τη λειτουργία. Έλεγχος λειτουργίας υπό πραγματικές συνθήκες

δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο σχετική με τα αποτελέσματα Μελέτη της θωράκισης

X X X X X X

1/1/2010

31/6/2011

15,000€

Τα ερωτηματολόγι α, τα έγγραφα και η βάση δεδομένων

Χ

1/4/2011

31/6/2011

1,000€

Μία έκθεση καταγραφών λειτουργίας

Χ

1/4/2011

31/6/2011

4,000€

1/1/2010

31/12/2011

180,000€

Έκθεση σχετική με τους κώδικες Μόντε Κάρλο

Π.Ε.2 Μετρήσεις ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ

α.Μετρήσεις συγκεντρώσεων Ρ και ΒΠ με έμφαση στους ΕΧ με ενεργητικές και παθητικές τεχνικές β.Μετρήσεις ΤΑΡ με έμφαση στους ΕΧ με ενεργητικές τεχνικές γ.Μετρήσεις

Έκθεση των αποτελεσμάτων

X X X X X X X X

1/1/2010

31/12/2011

53,000€

Έκθεση των αποτελεσμάτων

X X X X X X X X

1/1/2010

31/12/2011

53,000€

Έκθεση των

X X X X X X X X

1/1/2010

31/12/2011

53,000€

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

76


γΑΥ και ΗΜΑΠ

αποτελεσμάτων

δ.Μετρήσεις σχετικών παραμέτρων (προφίλ θερμοκρασιών, διαφορές πίεσης κ.λπ.) ε.Καταγραφή δεδομένων

Έκθεση των αποτελεσμάτων

X X X X X X X X

1/1/2010

31/12/2011

10,000€

Βάση δεδομένων

X X X X X X X X

1/1/2010

31/12/2011

11,000€

1/1/2010

30/6/2012

123,000€

X X X X X X X X X X

1/1/2010

30/6/2012

61,500€

X X X X X X X X X X

1/1/2010

30/6/2012

61,500€

30/6/2012

31/12/2012

41,000€

Π.Ε.3 Προσομοίωση διασποράς ΤΑΡ με έμφαση στους ΕΧ

α.Ανάπτυξη προσομοιώσεων για τη διασπορά ΤΑΡ β.Ανάπτυξη κώδικα ΜόντεΚάρλο για τη διασπορά επιλεγμένων ΦΑΡ

Π.Ε.4 Αξιολόγηση ΠΑ με έμφαση στους ΕΧ

α.Αξιολόγηση της ΠΑ με έμφαση στους μετρημένους ΕΧ β.Εξαγωγή συμπερασμάτων

Λεπτομερής έκθεση των αποτελεσμάτων

X X

30/6/2012

31/12/2012

20,500€

Λεπτομερής έκθεση των αποτελεσμάτων

X X

30/6/2012

31/12/2012

20,500€

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

77


6. ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (κριτήριο Αξιολόγησης Β3) Η μέχρι σήμερα έλλειψη επικοινωνίας και συνεργασίας δεν επέτρεψε ως τώρα να γίνει η συλλογή, αξιολόγηση και η συμπλήρωση των στοιχείων για τους ΦΑΡ, ΤΑΡ κι ΗΜΑΠ στην Ελλάδα, όπως και

για τις

επιπτώσεις τους στον άνθρωπο. Επιπρόσθετα, η πίεση που δέχονται τα εμπλεκόμενα Ιδρύματα από φορείς πολιτικούς

και

κοινωνικούς

δραστηριότητες και

να

γνωμοδοτήσουν

πράξεις, καθιστά

σε

θέματα

αναγκαία την

σχετικών

επιπτώσεων

ανάπτυξη ενιαίων,

ΑΡ

για

διάφορες

μεθοδολογικά, εργαλείων

σε

αντίστοιχα ζητήματα. Οι τοπικοί φορείς (ΟΤΑ, Νομαρχίες) βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωποι με ομάδες πολιτών και εργαζομένων που επιθυμούν «λύσεις» σε θέματα διακίνησης ΦΑΡ και ΤΑΡ χωρίς να έχουν κάποια επιστημονική ενημέρωση, με αποτέλεσμα να παρασύρονται από δημοσιεύματα ή φήμες. Με την σειρά τους οι αρχές δεν έχουν ούτε τα στοιχεία αλλά ούτε και την γνώση για να αντιμετωπίσουν τέτοια ζητήματα. Όταν προσφεύγουν στα πλησιέστερα Ιδρύματα αυτά δίνουν λύσεις ανάλογα με την εμπειρία που έχει αποκτηθεί, όμως αυτές ενίοτε υπολείπονται από τις καταλληλότερες αφού η επιστημονική γνώση δεν έχει υποστεί την κατάλληλη διάχυση και βελτιστοποίηση. Επίσης, πολλές επαγγελματικές δραστηριότητες στις ωφελούμενες περιοχές (π.χ. εργαζόμενοι στα ιαματικά λουτρά Λέσβου) εκθέτουν εργαζόμενους σε υψηλά ποσά ακτινοβολιών, σε πολλές δε

περιπτώσεις υπάρχει άγνοια του κινδύνου, έτσι ενώ υπάρχουν

απλές λύσεις για μείωση της έκθεσης, μεγάλος αριθμός δέχεται δόσεις επικίνδυνες για την υγεία.

Επιπρόσθετα, ο διάσπαρτος χαρακτήρας της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας σε συνδυασμό με τον περιορισμένο χαρακτήρα των κεντρικών φορέων (π.χ. Ε.Ε.Α.Ε., ΙΓΜΕ) καθιστά δυσχερή την παρακολούθηση του προβλήματος διακίνησης φυσικών και τεχνητών ΑΡ και ΠΑ ΕΧ. Το προϊόν της παρούσας ερευνητικής πρότασης αναμένεται να προσθέσει επιστημονικά γνωσιολογικά στοιχεία στο ΤΕΙ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ αλλά και του λοιπούς φορείς, καθιστώντας τα έτσι σε φορείς αποτελεσματικού περιβαλλοντικού ελέγχου. Η γνωσιολογική επιστημονική προσθήκη σε θέματα ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ, αναμένεται να διαχύσει τεχνογνωσία και ικανότητα διαχείρισης σχετικών θεμάτων. Το γεγονός αυτό, επεκτείνει τη διάχυση της επιστημονικής πληροφορίας η οποία είναι απαραίτητη σε συνδυασμό με την εν δυνάμει απειλή του Ασιατικού κόσμου σε θέματα Πυρηνικών Εφαρμογών και η οποία καθιστά απαραίτητη τη σχετική διάχυση στη Ε.Ε.

Η

ευδόκιμη

λειτουργία

των

εμπλεκομένων

Τμημάτων

αποδεικνύει

την

δυνατότητα

οργάνωσης

και

καθοδήγησης του εν λόγω έργου με την σύμπραξη καταξιωμένων επιστημόνων από το χώρο. Γενικά, το έργο κρίνεται σκόπιμο διότι συνδυάζονται τα εξής: 1. Μετρήσεις διακίνησης ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ, για τα οποία υπάρχει άγνοια του ενδεχόμενου κινδύνου 2.

Εκπαίδευση προσωπικού για τη λειτουργία σταθμών ελέγχου και τη διεξαγωγή μετρήσεων.

3.

Καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων που συνδέονται με έκθεση σε ΦΑΡ,ΤΑΡ και ΗΜΑΠ

4.

Δημιουργία δικτύου ενημέρωσης του πληθυσμού για τους κινδύνους από τους ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ καθώς και τους τρόπους προφύλαξης

5.

Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης.

6.

Άνοιγμα διαύλου διάχυσης πληροφορίας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

7.

Παραγωγή θέσεων ορισμένης αλλά και μόνιμης απασχόλησης – εργασίας για επιστήμονες.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

78


7. ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι συνεργαζόμενοι φορείς (ΤΕΙ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Πανεπιστημίου των Αθηνών, ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ και ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΓΕΤ), καθώς και η ομάδα των ειδικών επιστημόνων ερευνητών (ΟΕΣ) που θα συμμετάσχουν στο έργο, έχουν εκπονήσει από κοινού αρκετές μελέτες αλλά και ερευνητικές εργασίες στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων τους (PhD thesis, Master Thesis, πτυχιακές εργασίες),στοιχεία που περιγράφονται στα βιογραφικά σημειώματα της ΚΕΟ. Επίσης, τα συνεργαζόμενα ιδρύματα διαθέτουν αρχικά ένα σημαντικό συμπληρωματικό εξοπλισμό. Τα μέλη της ΚΕΟ της 3ης ομάδας της

ΟΕΣ

Δρ.Νικολόπουλο.

Δρ. Λουίζη και Δρ.Κόττου έχουν συνεργασθεί στο παρελθόν με το μέλος

Υπάρχει

σημαντική

συνεργασία

και

οργάνωση

στα

θέματα

Ρ

και

ΒΠ

και

βαθμονομήσεων Μόντε Κάρλο, η οποία διαρκεί πάνω από 15 έτη και αριθμεί άνω των 20 δημοσιεύσεων σε έγκυρα περιοδικά με κριτές. Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να ανευρεθούν στα Βιογραφικά Σημειώματα των συγκεκριμένων μελών ΚΕΟ. Στο παρελθόν έχουν υποβάλλει από κοινού 9 ερευνητικές προτάσεις προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΠΕΝΕΔ03, Ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, INTERREG IIIΕλλάδα-Κύπρος κ.α.. Στις προτάσεις αυτές έχει εμπλακεί και το μέλος ΟΕΣ Δρ.Βογιάννης. Τα μέλη της ΚΕΟ Δρ. Ζήσος, Δρ. Κουλουγλιώτης, Δρ. Καλημέρης και τα μέλη της ΟΕΣ Δρ.Νικολόπουλος, Δρ.Βογιάννης, κα Πετράκη, κος Μιχαήλ και κος Δαυίδ έχουν συνεργασθεί και καταθέσει δύο προτάσεις ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του Αρχιμήδης ΙΙΙ οι οποίες βρίσκονται υπό κρίση. Επιπρόσθετα, ο Δρ. Κουλουγλιώτης υπεύθυνος της 2ης ομάδας διατέλεσε συνεργάτης του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ κατά την πενταετή του απόσπαση από τη Μ.Ε. προτού εκλεγεί στη θέση του Αν.Καθηγητή στο ΤΕΙ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Όλα τα μέλη ΚΕΟ και ΟΕΣ είχαν συνεργασθεί κατά τη θητεία του Δρ. Ζήσου ως Αντιπροέδρου του ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ σε από κοινού υποβολή πρότασης προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του

INTERREG-IVC (στην

αγγλική).

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

79


Β8.

Ωριμότητα Πράξης (Κριτήριο Αξιολόγησης Δ)

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

80


Εμπειρία και επιστημονική αναγνώριση του συντονιστή: Ο συντονιστής και υπεύθυνος της πρώτης ομάδας Δρ. Ζήσος Αθανάσιος, είναι πτυχιούχος Φυσικός με Διδακτορικό

δίπλωμα

στη

Φυσική.

Οι

σπουδές

και

η

ερευνητική

του

εμπειρία

εντάσσσονται

στη

διαθεματική περιοχή της Φυσικής Στερεάς Κατάστασης. Τα τωρινά ερευνητικά του ενδιαφέροντα ως μέλος Εκπαιδευτικού

Προσωπικού

στο

Τμήμα

Φυσικής

Χημείας

και

Τεχνολογίας

Υλικών

του

ΤΕΙ

Πειραιά

σχετίζονται με τις επιδράσεις των διαφόρων τύπων περιβαλλοντικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία. Πλέον ασχολείται ενεργά με τα θέματα ΦΑΡ (Ραδονίου και Θυγατρικών παραγώγων). Ο Δρ. Ζήσος ως Καθηγητής

έχει

χειρισθεί

διάφορα

θέματα

του

Τομέα

Φυσικής

του

ΤΕΙ

ΠΕΙΡΑΙΑ.

Έχει

διατελέσει

Ιδρυματικά Υπεύθυνος στο ΤΕΙ Πειραιά για τα προγράμματα Αρχιμήδης Ι και Αρχιμήδης ΙΙ. Διατέλεσε Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ για δύο συνεχόμενες θητείες(-2008). Κατά τη θητεία του ως Αντιπροέδρου του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ,

διαχειρίστηκε

και

συντόνισε

πληθώρα

θεμάτων.

Εκ

των

δύο

τελευταίων

του

ιδιοτήτων,

αποδεικνύεται η οργανωτική του δυνατότητα. Ως εκ των παραπάνω δύναται αφενός μεν να συντονίσει το έργο, αφετέρου δε να λειτουργήσει ως συντονιστής-ερευνητής των δράσεων που εκτέθηκαν στο εδάφιο 3.

Εμπειρία και επιστημονική αναγνώριση των υπευθύνων των συνεργαζόμενων ερευνητικών ομάδων: Ο

υπεύθυνος

της

δεύτερης

Μεταπτυχιακό

και

Διδακτορικό

ομάδας

Δρ.

δίπλωμα

Κουλουγλιώτης στη

Χημεία.

Διονύσιος,

Οι

σπουδές

είναι

και

η

πτυχιούχος ερευνητική

Φυσικός του

με

εμπειρία

εντάσσονται στη διαθεματική περιοχή της Βιοφυσικής Χημείας (Biophysical Chemistry). Τα τωρινά ερευνητικά του ενδιαφέροντα ως μέλος Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και

Οικολογίας

του

ΤΕΙ-ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

σχετίζονται

με

τις

επιδράσεις

των

διαφόρων

τύπων

περιβαλλοντικής ρύπανσης σε φυσικοχημικές διεργασίες (φωτοσύνθεση) και στην ανθρώπινη υγεία. Είναι υπεύθυνος για τη σχετική οργανολογία στο ΤΕΙ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Η

υπεύθυνη

της

τρίτης

ομάδας

Δρ.

Λουίζη-Σκυλλάκου

Άννη,

είναι

πτυχιούχος

Φυσικός

με

και

διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Φυσικός με Διδακτορικό δίπλωμα στην Ιατρική Φυσική. Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθήνας, Έχει εξαιρετική εμπειρία στο προτεινόμενο

ερευνητικό

αντικείμενο.

Η

εμπειρία

της

περιλαμβάνει:

1/.

Μετρήσεις

ακτινοβολίας

περιβάλλοντος, 2/. Μετρήσεις Ρ και ΒΠ.3/ Εκτιμήσεις κινδύνων 4/ Μετρήσεις ΗΜΑΠ και εκτιμήσεις κινδύνων. Είναι υπεύθυνη για τη σχετική οργανολογία στο ΕΙΦ-ΠΑ. Ο υπεύθυνος της τέταρτης ερευνητικής ομάδας Δρ. Σωκράτης Καπλάνης, είναι πτυχιούχος φυσικός με M.Sc in

Nuclear

Reactor

Technology

και

Διδακτορικό

δίπλωμα

in

Simulation

Techniques

for

Radiation

Studies. Είναι πρόεδρος του ΤΕΙ Πάτρας και επομένως έχει εξέχοντα οργανωτικό και διοικητικό ρόλο. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικά προγράμματα και έχει ερευνητικά ενδιαφέροντα όπως πιο κάτω: •

Greenhouse heating through Solar collectors (liquid & air) with heat storage in ground.

PV & Wind hybrid systems for Agricultural applications.

Intelligent Energy Buildings based on a holistic approach from passive solar techniques up to predictive management of Offer Demand of the system PV and Loads.

Solar Radiation Prediction models.

PV Performance under high Illumination levels.

Solar Cooling by absorption systems.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

81


Research projects funded by the E.C. Programmes e.g. COST, FP5, FP6, FP7, concerning Green Products and R.E.S. Technologies.

Project leader to Integrate elements of R.E.S. technologies into the Building Shells.

Rational Uses of Energy.

Έχει εξαιρετική εμπειρία στο προτεινόμενο ερευνητικό αντικείμενο. Η εμπειρία του περιλαμβάνει: Μετρήσεις ακτινοβολίας περιβάλλοντος, Εκτιμήσεις κινδύνων, Μετρήσεις ΗΜΑΠ κ.α. Ο

υπεύθυνος

της

τέταρτης

ερευνητικής

ομάδας

Δρ.

Γεράσιμος

Ρηγάτος,

έλαβε

το

δίπλωμα

του

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από του Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1995 και το δίπλωμα του διδάκτορος μηχανικού επίσης από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) το 2000. ερευνητής στο

Το 2001 ήταν μεταδιδακτορικός

Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (INRIA-IRISA) στη

Rennes, Γαλλίας, ενώ το 2007 ήταν προσκεκλημένος καθηγητής (maître des conférences) στο Université Paris XI Orsay, Insitut d’ Electronique Fondamentale.

Aπό το 2002 κατέχει θέση

Eρευνητή στο

Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων της ΓΓΕΤ (Eρευνητής Γ’ από το 2007). To 2008 εκλέχθηκε σε θέση Λέκτορα ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ όπου και ανέλαβε τη διδασκαλία μαθημάτων Αυτομάτου Ελέγχου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν αυτόματο

έλεγχο

και

ρομποτική,

προσαρμοστικά συστήματα.

διαγνωστική

βλαβών,

βελτιστοποίηση,

υπολογιστική

νοημοσύνη

και

Είναι μέλος της ΙΕΕΕ (Ιnstitute of Electrical and Electronic Engineers),

της OSA (Optical Society of America) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Οργανωτική

Δομή

/Διοικητική

οργάνωση

των

συνεργαζόμενων

ερευνητικών

ομάδων και των εξωτερικών συνεργατών. Τα μέλη της ΚΕΟ Δρ. Λουίζη και Δρ.Κόττου έχουν συνεργασθεί στο παρελθόν με το μέλος της ΟΕΣ Δρ.Νικολόπουλο. Υπάρχει σημαντική συνεργασία και οργάνωση στα θέματα Ρ και ΒΠ και βαθμονομήσεων Μοντε Κάρλο, η οποία διαρκεί πάνω από 15 έτη και αριθμεί άνω των 20 δημοσιεύσεων σε εγκυρα περιοδικά με κριτές. Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να ανευρεθούν στα Βιογραφικά Σημειώματα των συγκεκριμένων μελών ΚΕΟ. Έχουν ήδη εγκριθεί και ολοκληρωθεί τα κάτωθι προγράμματα από την κοινή συνεργασία τους: •

Ερευνητικό πρόγραμμα FI3P-CT9200 Gl/1992-1995 επιχορηγούμενο από τον C.E.C. με τίτλο “Study of

the

different

techniques

to

mitigate

high

radon

concentration

levels

disclosed

in

dwellings” («μελέτες διαφόρων τεχνικών ελλάτωσης συγκέντρωσης του Ραδονίου στο εσωτερικό των κατοικιών») διαχειριζομένου από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών •

Ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Συγκριτική εκτίμηση της σύστασης του ανθρωπίνου

σώματος

με

μετρήσεις

ολόσωμης

ακτινοβολίας

και

απορρόφησης

ακτίνων-Χ

διπλής

δέσμης» διαχειριζομένου από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών •

Ερευνητικό προγραμμα Ε 061/95/195 Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας με τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνων ενδοαυλικής υπερηχογραφίας με Η/Υ για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του Προστάτη» διαχειριζομένου από τις οικονομικές υπηρεσίες του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών

Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ Αρχιμήδης Ι με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΕ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΦΩΣΦΟΡΩΝ / ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΩΝ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ» διαχειριζομένου από

τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Αθηνών

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

ΓΙΑ

82


Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ Αρχιμήδης Ι με τίτλο : «ΜΕΛΈΤΗ ΠΑΡΑΓΌΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΆΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΥΓΙΕΙΝΩΝ & ΑΣΦΑΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΗΓΜΈΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΈΣ ΜΕΘΌΔΟΥΣ» διαχειριζομένου από τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Αθηνών.

Έχουν επίσης στο παρελθόν υποβάλλει από κοινού 9 ερευνητικές προτάσεις προς χρηματοδότηση. Στις προτάσεις αυτές έχει εμπλακεί και το μέλος ΟΕΣ Δρ.Βογιάννης. Οι προτάσεις υπεβλήθησαν στα πλαίσια των προγραμμάτων ΠΕΝΕΔ03, Ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, INTERREG III-Ελλάδα-Κύπρος κ.α. Τα μέλη της ΚΕΟ Δρ. Ζήσος, Δρ. Κουλουγλιώτης, Δρ. Καλημέρης και τα μέλη της ΟΕΣ Δρ.Νικολόπουλος, Δρ.Βογιάννης, κα Πετράκη, κος Μιχαήλ και κος Δαυίδ έχουν συνεργασθεί και καταθέσει δύο προτάσεις ΕΣΠΑ στο πλαίσια του Αρχιμήδης ΙΙΙ οι οποίες βρίσκονται υπό κρίση. Επιπρόσθετα,

ο

Δρ.

Κουλουγλιώτης

διατέλεσε

συνεργάτης

του

ΤΕΙ

ΠΕΙΡΑΙΑ

κατά

την

πενταετή

του

απόσπαση από τη Μ.Ε. προτού εκλεγεί στη θέση του Αν.Καθηγητή στο ΤΕΙ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Μέσα από την συνεργασία του, ωρίμασε η πράξη και η συνεργασία μεταξύ των άνωθι αναφερομένων μελών ΚΕΟ και ΟΕΣ. Όλα τα μέλη ΚΕΟ και ΟΕΣ είχαν συνεργασθεί κατά τη θητεία του Δρ. Ζήσου ως Αντιπροέδρου του ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ σε από κοινού υποβολή πρότασης προς χρηματοδότηση στα πλαίσια του

INTERREG-IVC (στην

αγγλική).

Στο πλαίσιο του εν λόγω κριτηρίου θα ληφθούν υπ’ όψη και θα βαθμολογηθούν και τα εξής: • Εμπειρία και επιστημονική αναγνώριση του συντονιστή της ερευνητικής ομάδας όπως αποδεικνύεται από το βιογραφικό του σημείωμα, τη ποιότητα των δημοσιεύσεών / ανακοινώσεων του και τυχόν άλλου παραγόμενου ερευνητικού έργου, ιδιαίτερα στο γνωστικό επιστημονικό αντικείμενο του ή στο προτεινόμενο έργο ή από υλοποίηση συναφών και άλλων έργων Η βαθμολογία για το παραπάνω θα γίνει με βάση το επισυναπτόμενο σύντομο και αναλυτικό βιογραφικό του Συντονιστή • Εμπειρία και επιστημονική αναγνώριση των υπευθύνων των τουλάχιστον τριών συνεργαζόμενων ερευνητικών ομάδων όπως αποδεικνύεται από το βιογραφικό τους σημείωμα, τη ποιότητα των δημοσιεύσεών / ανακοινώσεων τους και τυχόν άλλου παραγόμενου ερευνητικού έργου, ιδιαίτερα στο γνωστικό επιστημονικό αντικείμενο τους ή στο προτεινόμενο έργο ή από υλοποίηση συναφών και άλλων έργων Η βαθμολογία για το παραπάνω θα γίνει με βάση τα επισυναπτόμενα σύντομα και αναλυτικά βιογραφικά των υπευθύνων των τουλάχιστον τριών συνεργαζόμενων ερευνητικών ομάδων • Εμπειρία και επιστημονική αναγνώριση των υπόλοιπων συμμετεχόντων στην κύρια ερευνητική ομάδα όπως αποδεικνύεται από τα βιογραφικά τους σημειώματα, τη ποιότητα των δημοσιεύσεών / ανακοινώσεων τους και τυχόν άλλου παραγόμενου ερευνητικού έργου και του γνωστικού επιστημονικού τους αντικειμένου με το αντικείμενο της Προτεινόμενης Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

83


Έρευνας ιδιαίτερα στο γνωστικό επιστημονικό αντικείμενο του ή στο προτεινόμενο έργο ή από υλοποίηση συναφών και άλλων έργων Η βαθμολογία για το παραπάνω θα γίνει με βάση τα επισυναπτόμενα σύντομα και αναλυτικά βιογραφικά των μελών των τουλάχιστον τριών συνεργαζόμενων ερευνητικών ομάδων, καθώς και με βάση τα βιογραφικά των τυχόν μετακαλούμενων ερευνητών εξωτερικού. • Οργανωτική Δομή /Διοικητική οργάνωση των συνεργαζόμενων ερευνητικών ομάδων και των εξωτερικών συνεργατών. Επιπλέον σε επίπεδο κύριας ερευνητικής ομάδας θα ληφθεί υπ’ όψη αν υπήρχε την τελευταία πενταετία πριν από το πρόγραμμα συνεργασία σε διενέργεια ερευνητικών προγραμμάτων Η βαθμολογία για το παραπάνω θα γίνει με βάση την τεκμηρίωση που θα αναγράψετε στο παρόν Έντυπο Υποβολής

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

84


9. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (κριτήριο Αξιολόγησης Γ7) Προκειμένου

να

τηρηθούν

οι

Κοινοτικοί

κανόνες

περί

δημοσιότητας

και

ενημέρωσης

των

δυνητικά

ωφελουμένων και της κοινής γνώμης για το προτεινόμενο ερευνητικό έργο καθώς και τη δημοσιοποίηση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση, πρόκειται να ακολουθηθούν οι ακόλουθες δράσεις: 1)Για

τα

επόμενα

συνέδρια.

δυόμιση

2)Συγκεντρωμένα

έτη,

τα

αποτελέσματα

αποτελέσματα

θα

θα

σταλούν

ανακοινωθούν για

σε

δημοσίευση

διεθνή

στα

πιο

έγκυρα

επιστημονικά

έγκυρα

επιστημονικά

περιοδικά. Επιπρόσθετα, οι ενέργειες δημοσιοποίησης του προτεινόμενου έργου θα είναι συμβατές με τον Καν 1159/2000 «για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων». Οι άνωθι αναφερθείσες δράσεις, οδηγούν στην επικοινωνιακή στρατηγική που περιλαμβάνει: 1.

Συμμετοχή σε Συνέδρια /Ημερίδες

που δύνανται να ωφελήσουν κοινωνικούς και πολιτικούς

φορείς 2.

Ενημέρωση πολιτικών και κοινωνικών φορέων με «δια ζώσης» ενημέρωση του υλικού των αποτελεσμάτων.

Επίσης,

διαρκής επικαιροποίηση των διαδικτυακών ιστοσελίδων που θα αναπτυχθούν από το υποέργο της

Κεντρικής Δράσης. Τήρηση των προδιαγραφών που ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες και οι επιμέρους σχετικοί οδηγοί των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την ενημέρωση όπως τοποθέτηση

του σήματος και μηνύματος του ΕΣΠΑ:

Στα posters (αφίσες) επιστημονικών εργασιών που θα παρουσιαστούν στα Συνέδρια

Στις ιστοσελίδες προβολής του έργου

Στα

επιστημονικά

όργανα

που

θα

προμηθευτούν

από

την

χρηματοδότηση

του

παρόντος έργου.  Ειδικά

Στα έντυπα παραδοτέα του έργου. για

τις

acknowledgments

δημοσιεύσεις

σε

θα

σχετική

γίνεται

επιστημονικά

περιοδικά

αναφορά

ότι

η

ή

σε

τόμους

ερευνητική

Πρακτικών

εργασία

που

Συνεδρίων

στα

παρουσιάζεται,

χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (πηγή χρηματοδότησης : ΥΠΕΠΘ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ερευνητική ομάδα θα συμμετάσχει ενεργά σε όλες τις δράσεις δημοσιότητας που έχουν προγραμματιστεί από

το

υποέργο

ιστοσελίδων

της

προβολής

Κεντρικής του

του

Ιδρυματικού

Ιδρύματος, Έργου,

όπως

εκδόσεις

οργάνωση εντύπου

ημερίδων, υλικού

workshops,

προβολής

των

ενημέρωση ερευνητικών

δραστηριοτήτων ΕΟ, κ.λπ.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

85


10. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (κριτήριο Αξιολόγησης Β4) Η παρούσα ερευνητική πρόταση προτείνεται να υλοποιηθεί στην Αττική και τη Δυτική Ελλάδα (με ιδιαίτερη αναφορά στη Ζάκυνθο και την Ηλεία). Για τις ανάγκες υλοποίησης, πρόκειται να ενταθεί η ήδη

υπάρχουσα

συνεργασία

με

εκπροσώπους

τοπικών

φορέων

(π.χ.

Δήμων,

Σχολείων)

καθώς

και

να

αναπτυχθούν νέες συνεργασίες στις περιοχές-στόχους. Οι συνεργασίες αυτές είναι απαραίτητες για την αναζήτηση, τοποθέτηση των μετρητών ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ καθώς και για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία αυτών,

ειδικά

για

τις

περιπτώσεις

των

ενεργητικών

μετρητών

(οι

οποίοι

παρουσιάζουν

υψηλότατο

κόστος). Το τελευταίο γεγονός, μπορεί να υλοποιείται μόνο από μόνιμα ευρισκόμενους πέριξ της περιοχής εγκατάστασης του εκάστοτε ΕΧ.

Είναι επίσης εμφανές ότι η εμπλοκή εκπροσώπων της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας δύναται να τονώσει τον κοινωνικό ιστό μέσω της ενασχόλησης ατόμων σε ιδιαίτερα ευαίσθητα επιστημονικά ζητήματα όπως αυτά της παρούσας πρότασης. Πιο σημαντικό όμως αναμένεται να είναι το αναμενόμενο προϊόν της παρούσας πρότασης, το οποίο εκτιμάται ότι θα έχει αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες (κύρια) αλλά και σε όλη την επικράτεια, μέσω της συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων καταγραφών φυσικών και τεχνητών ΑΡ ΕΧ.

Καθίσταται

από

τα

παραπάνω

φανερό

ότι

η

παρούσα

πρόταση

αναμένεται

να

συμβάλει

στην

τόνωση

αντιμετώπιση κοινωνικών θεμάτων καθώς και στην προώθηση της ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγμένων Περιφερειών / περιοχών, όπως αυτών της Ζακύνθου και της Μυτιλήνης. Ως εκ των παραπάνω, αναμένονται θετικές επιπτώσεις στις εμπλεκόμενες περιοχές.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

86


11. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΉΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Εργαστηριακός Εξοπλισμός Για τις πειραματικές τεχνικές που αφορούν μετρήσεις ΦΑΡ ΕΧ θα χρησιμοποιηθεί αρχικά ο υπάρχον εργαστηριακός εξοπλισμός που ανήκει στα συνεργαζόμενα εργαστήρια και περιλαμβάνει: 1.Ενεργητικούς

μετρητές

μετρητές,ΕΙΦ-ΠΑ).

Η

ραδονίου

λειτουργία

AlphaGuard

των

PQ2000Pro

μετρητών

στηρίζεται

της

εταιρίας

στην

Genitron

ανίχνευση

Instruments

σήματος

λόγω

της

(2 α-

ακτινοβολίας, που προέρχεται από το ραδόνιο από θάλαμο ιονισμού και εν συνεχεία τη μετατροπή αυτού σε ψηφιακό. Το σήμα ακολουθεί μια διαδικασία ανάλυσης μέσα από το ηλεκτρονικό δίκτυο του οργάνου μέχρι την τελική καταγραφή του. Η καταγραφή του αποτελέσματος σε Bq/m-3, φαίνεται άμεσα σε μικρή οθόνη που υπάρχει πάνω στο όργανο. Παρέχεται η δυνατότητα συλλογής και περαιτέρω ανάλυσης των καταγραφών μέσω κατάλληλου λογισμικού (Alpha Expert). Οι μετρητές μπορούν να καταμετρούν με δύο τρόπους:

α)

μέσω

διάχυσης

β)

μέσω

ροής.

Για

κάθε

τρόπο

έχει

δοθεί

κατάλληλο

πιστοποιητικό

βαθμονόμησης. Η μέτρηση για το α) μπορεί να γίνεται με κύκλους 10 ή 60 min κατ’ επιλογή, ενώ η μέτρηση του β) με κύκλους 1 ή 10 min. Ταυτόχρονα καταγράφονται η θερμοκρασία, η πίεση και η υγρασία του ΕΧ με αισθητήρες που υπάρχουν ενσωματωμένοι στο όργανο. 2.

Αντλίες

AlphaPUMP

της

εταιρίας

Genitron

Instruments

(ΕΙΦ-ΠΑ):

Κατάλληλες

για

μετρήσεις

σε

κλειστά κυκλώματα αερίου (δείγματα οικοδομικών υλικών κ.λπ.). 3. Σετ AquaKIT της εταιρίας Genitron Instruments (2 σετ,ΕΙΦ-ΠΑ) για μετρήσεις Rn σε δείγματα νερού (100mL) 4. Ράβδος μετρήσεων ραδονίου σε εδαφικό αέριο της εταιρίας Genitron Instruments (ΕΙΦ-ΠΑ). Περιλαμβάνεται: 1.Ενεργητικό μετρητή υψηλής ακρίβειας (Alpha Guard-AG, Genitron Ltd.) 2.Κατάλληλη μονάδα απομάστευσης Α.Καθετήρα

1

μέτρου

για

και μέτρησης ραδονίου εδαφικού αερίου αποτελούμενης από την

ελαχιστοποίηση

των

επιδράσεων

των

μετεωρολογικών

αλλαγών. Β.Κατάλληλους μικροσωλήνες μη διαπερατούς από το ραδόνιο για τη σύνδεση καθετήρα και ενεργητικού μετρητή Γ.Αντλία απομάστευσης με ρυθμό τουλάχιστον 1 L/min. Δ.25-m

μικροσωλήνα

πάχους

25-mm

για

την

αποφυγή

της

ταυτόχρονης

μέτρησης

220

Rn

(Θορονίου) (Nikolopoulos et al., 2009) 5.Στερεοί Ανιχνευτές Καταγραφής Ιχνών (ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ, , ΕΙΦ-ΠΑ): Υπάρχουν περίπου 1000 ανιχνευτές CR 39. Έχει αναπτυχθεί συγκεκριμένη γεωμετρία εγκλεισμού των ανιχνευτών, η οποία έχει βαθμονομηθεί. Επίσης έχει συστηματοποιηθεί η διάβρωση και η μέτρηση των ανιχνευτών σε κατάλληλο μεταλλογραφικό μικροσκόπιο του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Επίσης έχει οργανωθεί πρόγραμμα ανάγνωσης των ιχνών με αυτόματη καταγραφή των εικόνων και λογισμικό άμεσης ανάγνωσης της πυκνότητάς αυτών. 6.Ενεργητικό μετρητή ραδονίου και θυγατρικών παραγώγων (ΕΙΦ-ΠΑ) 7. Πλήρες σύστημα γ-φασματοσκοπικής ανάλυσης με εξαιρετικά ευαίσθητο ανιχνευτή NaJ 5x5’’ (ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ).

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

87


Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

88


8. Παθητικοί ΣΑΚΙ Ρ και ΒΠ τύπου CR-39 και σύστημα χημικής διάβρωσής τους. Επίσης μικροσκόπια για τη μέτρηση των ιχνών που δημιουργούν το Ρ και τα ΒΠ στους ΣΑΚΙ μετά τη χημική διάβρωση. (ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ) 9. Πλήρες σύστημα γ-φασματοσκοπικής ανάλυσης με ευαίσθητο ανιχνευτή NaJ 2x2’’ (ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ) 10.Φορητοί μετρητές γΑΥ NaJ NaJ 2x2’’ (ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ) 11. Gas Alert Micro (ΤΕΙ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ): Φορητό όργανο μέτρησης συγκέντρωσης των παρακάτω ΑΡ: CH 4, CO, H2S, SO2, HCN, NH3, NO, NO2 12. RAE Systems MiniRAE 2000 (ΤΕΙ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ): Φορητό όργανο μέτρησης πτητικών υδρογονανθράκων (VOCs) 13. Aeroequal 2000(ΤΕΙ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ): Φορητό όργανο μέτρησης όζοντος (Ο3) 14. Thermo Electron pDR1000AN (ΤΕΙ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ): Φορητό όργανο μέτρησης σωματιδιακής ύλης 15. DOAS (ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ): Όργανο μέτρησης των παρακάτω ΑΡ: CO, SO 2, NO, NO2, βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλένιο, Ο3 16. Street Box (ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ): Όργανο μέτρησης των παρακάτω ΑΡ: SO2, NO, NO2, Ο3 17. AEROMOD (ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ): Πρόγραμμα προσομοίωσης 18. RISK (ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ): Πρόγραμμα προσομοίωσης 19. CONTAMWZ (ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ): Πρόγραμμα προσομοίωσης 20. Ιδιοκατασκευασμένοι κώδικες Μόντε-Κάρλο για την αλληλεπίδραση γ ακτινοβολίας με ύλη (ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ) 21. Έτοιμες πλατφόρμες Μοντε-Κάρλο EGSnrc, MCNP (ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ): Έτοιμες πλέον προς χρήση μετά από διετή προετοιμασία. 22. Φορητά Πεδιόμετρα Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας RF με αναλυτή φάσματος (Spectran NF-5030 και Spectran HF-6080 r.3 της Aaronia, (TΕΙ-Ι) 23.Σύστημα PV-πλαισίων 3 kWp (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ): Περιλαμβάνει: 1 kWp : c-Si, 1 kWp : a-Si (thin film), 1 kWp:

poly-Si,

1

αντιστροφέα

DC/AC

3

kVA

με

ενσωματωμένο

φορτιστή

(charger)

μπαταριών

ή

3

αντιστροφείς DC/AC 1 kVA ο καθένας, με ενσωματωμένους φορτιστές (chargers) μπαταριών Μπαταρίες 400 Ah, (4x100 ή 110 Ah), 12 V Κατάλληλη καλωδίωση Σχετικά ηλεκτρονικά μετρητικά συστήματα: A, V, Ah σε σύνδεση με Η/Υ Σύστημα μέτρησης: του συντελεστή πορρόφησης, α του συντελεστή εκπομπής, ε της ανακλαστικότητας, r 24.Ψηφιακός Παλμογράφος

(ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ): Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων-σημάτων και φωτογράφηση.

Δύο κανάλια και ταχύτητα GΗertz. 25.Σύστημα μελέτης μεταφοράς μέσω υγροποιημένων κλινών με, ή χωρίς, δυνατότητα συνεργασίας με Η/Υ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ). 26.Σύστημα μελέτης μετάδοσης θερμότητας με εναλλάκτες ατμού-νερού και εναλλάκτες με συγκεντρωτικούς σωλήνες με, ή χωρίς, δυνατότητα συνεργασίας με Η/Υ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ). 24.Ψηφιακός Παλμογράφος

(ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ): Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων-σημάτων και φωτογράφηση.

Δύο κανάλια και ταχύτητα GΗertz. 25.Σύστημα μελέτης μεταφοράς μέσω υγροποιημένων κλινών με, ή χωρίς, δυνατότητα συνεργασίας με Η/Υ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ).

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

89


26.Σύστημα μελέτης μετάδοσης θερμότητας με εναλλάκτες ατμού-νερού και εναλλάκτες με συγκεντρωτικούς σωλήνες με, ή χωρίς, δυνατότητα συνεργασίας με Η/Υ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ). 27.Εξομοιωτές παραγωγικής διαδικασίας (3D Create) (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ) 28.Εργαλεία μοντελοποίησης βιομηχανικών διαδικασιών (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ) 29.(UML), Φασματοφωτόμετρο Εκπομπής και Απορρόφησης, Φασματοφωτόμετρο Υπερύθρου (FT-IR) (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ) 30.Σύστημα Αέριας και Υγρής Χρωματογραφίας, Αναλυτής Ολικού Οργανικού Άνθρακα ( T.O.C. ) (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ) 31.Σύστημα

υπολογισμού

ειδικής

επιφάνειας

στερεών

Μεσοπορωδών Υλικών, Πεχάμετρα, Αγωγιμόμετρα κ.α.

δειγμάτων

και

ποροσιμετρίας

(BET

analyzer)

(ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ)

32. Αναπτυξιακά εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού (Codegear C++Builder / Delphi.NET, PHP Builder, Microsoft Visual Studio, Adobe CS3 Toolkit) (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΓΕΤ) 33.Loquendo TTS και ASR Speech SDKs Dedicated CMS / Wiki servers (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΓΕΤ) 34. VoIP (SIP) υποδομή (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΓΕΤ) 35. Αναπτυξιακά εργαλεία ενσωματωμένων συστημάτων (embedded development kits) (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΓΕΤ) 36. Εξομοιωτές παραγωγικής διαδικασίας (3D Create) (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΓΕΤ) 37.Εργαλεία μοντελοποίησης βιομηχανικών διαδικασιών (UML) (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΓΕΤ) 38.Εξομοιωτές επικοινωνιακών πρωτοκόλλων (OPNET) (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΓΕΤ) 39.Δίκτυο WSN και εργαλεία εξομοίωσης και ανάπτυξης λογισμικού για ενσωματωμένα συστήματα περιορισμένων πόρων (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΓΕΤ)

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

90


12. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΟΜΑΔΑ 1 1.1.Ο συντονιστής Δρ. Ζήσος Αθανάσιος είναι πτυχιούχος Φυσικός με Διδακτορικό δίπλωμα στη Φυσική. Οι σπουδές και η ερευνητική του εμπειρία εντάσσσονται στη διαθεματική περιοχή της Φυσικής Στερεάς Κατάστασης.

Τα

τωρινά

ερευνητικά

του

ενδιαφέροντα

ως

Καθηγητή

στο

Τμήμα

Φυσικής

Χημείας

και

Τεχνολογίας Υλικών του ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ σχετίζονται με τις επιδράσεις των διαφόρων τύπων περιβαλλοντικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία. Πλέον ασχολείται ενεργά με τα θέματα ΦΑΡ (Ραδονίου και Θυγατρικών παραγώγων). Ο Δρ. Ζήσος ως Καθηγητής έχει χειρισθεί διάφορα θέματα του Τομέα Φυσικής του ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ. Έχει διατελέσει Ιδρυματικά Υπεύθυνος στο ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ για τα προγράμματα Αρχιμήδης Ι και Αρχιμήδης ΙΙ. Διατέλεσε Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ μεταξύ 2002 έως 2008. Κατά τη θητεία του διαχειρίστηκε και συντόνισε πληθώρα θεμάτων. Ως εκ των παραπάνω δύναται αφενός μεν να συντονίσει το έργο, αφετέρου δε να λειτουργήσει ως συντονιστής-ερευνητής των δράσεων που εκτέθηκαν στο εδάφιο 3.

1.2.Η Δρ.Καλογεροπούλου Σοφία είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός με Διδακτορικό Δίπλωμα του ΕΜΠ στην επιστήμη υλικών. Είναι προϊσταμένη του Τμήματος Φυσικής Χημεία και Τεχνολογίας Υλικών του ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ. Το ερευνητικό της έργο είναι ευρύ και αριθμεί πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και τη αλλοδαπή και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει 27 δημοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά με κριτές, δύο μονογραφίες. Έχει διατελέσει υπεύθυνη της Ομάδας Μαθημάτων Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών. Έχει σημαντικότατη εμπειρία σε θέματα επιστήμης υλικών και θα συνεισφέρει σημαντικά στα θέματα των πολυμερών ΣΑΚΙ. Λόγω της σημαντικής της οργανωτικής και ερευνητικής εμπειρίας θα συν-συντονίσει συγκεκριμένες δράσεις του προτεινόμενου ερευνητικού έργου όπως ήδη έχει εκτεθεί στο εδάφιο 2.

1.3.Ο Δρ. Γιαννακόπουλος Παναγιώτης είναι πτυχιούχος φυσικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού και Διδακτορικού Διπλώματος Φυσικής Στερεάς Κατάστασης. Τα τωρινά ερευνητικά του ενδιαφέροντα ως Αν.Καθηγητή στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ αναφέρονται στην επιστήμη υλικών. Έχει σημαντική προγραμματιστική εμπειρία. Λόγω της εμπειρίας του, θα συνεισφέρει σημαντικά στα θέματα προσομοιώσεων στο προτεινόμενο έργο, τόσο συντονιστικά-οργανωτικά όσο και ουσιαστικά.

ΟΜΑΔΑ 2 2.1.Ο Δρ. Κουλουγλιώτης Διονύσιος είναι πτυχιούχος Φυσικός με Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό δίπλωμα στη Χημεία. Οι σπουδές και η ερευνητική του εμπειρία εντάσσσονται στη διαθεματική περιοχή της Βιοφυσικής Χημείας (Biophysical Chemistry). Τα τωρινά ερευνητικά του ενδιαφέροντα ως μέλος Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας του ΤΕΙ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ σχετίζονται με τις επιδράσεις των διαφόρων τύπων περιβαλλοντικής ρύπανσης σε φυσικοχημικές διεργασίες (φωτοσύνθεση) και στην ανθρώπινη υγεία. Είναι υπεύθυνος για τη σχετική οργανολογία στο ΤΕΙ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

91


2.2.Ο Δρ. Καλημέρης Αναστάσιος είναι πτυχιούχος Μαθηματικός με Διδακτορικό δίπλωμα στη Φυσική. Οι σπουδές

του

και

η

ερευνητική

του

εμπειρία

εντάσσονται

στην

μελέτη

των

θερμοδυναμικών

και

ρευστομηχανικών διεργασιών στην δομή και εξέλιξη Φυσικών συστημάτων σε συνδυασμό με την ανάλυση παρατηρούμενων χρονοσειρών που προκύπτουν από τέτοια συστήματα. Κατά τα τελευταία έτη τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την Ατμοσφαιρική Φυσική και τα ρευστοδυναμικά φαινόμενα μέσης κλίμακας, την μέτρηση σειράς βασικών ατμοσφαιρικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων (μετεωρολογικές, ακτινομετρικές, την περιβαλλοντική ρύπανση και την συγκέντρωση aerosols) από αυτόνομους υπαίθριους επιστημονικούς σταθμούς που έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει ως υπεύθυνος του εργαστηρίου Φυσικής Περιβάλλοντος. Ακόμα, με τις πολυφασματικές μετρήσεις της Ηλιακής ακτινοβολίας και ενέργειας και την μελέτη-ανάλυση κλιματικών χρονοσειρών (πχ. βροχόπτωσης).

ΟΜΑΔΑ 3 3.1.Η Δρ. Λουίζη-Σκυλλάκου Άννη είναι πτυχιούχος Φυσικός με και διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Φυσικός με Διδακτορικό δίπλωμα στην Ιατρική Φυσική. Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθήνας, Έχει εξαιρετική εμπειρία στο προτεινόμενο ερευνητικό αντικείμενο. Η εμπειρία της περιλαμβάνει: 1/. Μετρήσεις ακτινοβολίας περιβάλλοντος, 2/. Μετρήσεις Ρ κα ΒΠ.3/ Εκτιμήσεις κινδύνων 4/ Μετρήσεις ΗΜΑΠ και εκτιμήσεις κινδύνων. Είναι υπεύθυνος για τη σχετική οργανολογία στο ΕΙΦ-ΠΑ 3.2. Η Δρ. Κόττου Σοφία είναι πτυχιούχος Φυσικός, με μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ακτινοφυσικού και με Διδακτορικό

δίπλωμα

στην

Ιατρική

Φυσική.

Είναι

Επίκουρη

Καθηγήτρια

Ιατρικής

Φυσικής

Τμήματος

Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθήνας, Έχει εξαιρετική εμπειρία στο προτεινόμενο ερευνητικό αντικείμενο. Η εμπειρία της περιλαμβάνει: 1/. Μετρήσεις ακτινοβολίας περιβάλλοντος, 2/. Μετρήσεις Ρ

κα ΒΠ.3/

Εκτιμήσεις κινδύνων.

ΟΜΑΔΑ 4 4.1.Ο Δρ. Σωκράτης Καπλάνης, είναι πτυχιούχος φυσικός με M.Sc in Nuclear Reactor Technology και Διδακτορικό δίπλωμα in Simulation Techniques for Radiation Studies. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικά προγράμματα και έχει ερευνητικά ενδιαφέροντα όπως πιο κάτω: •

Greenhouse heating through Solar collectors (liquid & air) with heat storage in ground.

PV & Wind hybrid systems for Agricultural applications.

Intelligent Energy Buildings based on a holistic approach from passive solar techniques up to predictive management of Offer Demand of the system PV and Loads.

Solar Radiation Prediction models.

PV Performance under high Illumination levels.

Solar Cooling by absorption systems.

Research projects funded by the E.C. Programmes e.g. COST, FP5, FP6, FP7, concerning Green

Products and R.E.S. Technologies. •

Project leader to Integrate elements of R.E.S. technologies into the Building Shells.

Rational Uses of Energy.

Έχει εξαιρετική εμπειρία στο προτεινόμενο ερευνητικό αντικείμενο. Η εμπειρία του περιλαμβάνει: Μετρήσεις ακτινοβολίας περιβάλλοντος, Εκτιμήσεις κινδύνων, Μετρήσεις ΗΜΑΠ κ.α.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

92


4.2.

Ο

Δρ.

Ανδρέας

Γιαννόπουλος,

έχει

Διδακτορικό

Δίπλωμα,

Τμήματος

Μηχανολόγων

Μηχανικών

Πανεπιστημίου Πατρών, και έχει εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά Προγράμματα έχοντας διατελέσει Ιδρυματικός Υπεύθυνος για το έργο: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας», Μέτρο 2.2., Ιδρυματικός Υπεύθυνος για το έργο: «Περιβάλλον-ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας», Μέτρο 2.6., Επιστημονικός Υπεύθυνος του υποέργου 1, του έργου «ΠεριβάλλονΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

ΙΙ:

Ενίσχυση

Περιβαλλοντικής

Ερευνητικών

Ρύπανσης

με

χρήση

Ομάδων

Ηλιακής

στο

ΤΕΙ

Ενέργειας

Πάτρας», για

Μέτρο

Ξήρανση

2.6,

με

τίτλο:

Προϊόντων-Βελτίωση

«Μείωση

Βιοχημικών

Διεργασιών και με Ορθολογική Εγκατάσταση των Πηγών Εκπομπής Ρύπων». Έχει συμμετοχή ως μέλος στην κύρια ερευνητική ομάδα του υποέργου 4 του έργου: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας»,

2.2.,

με

τίτλο:

Κατασκευών»,

Μέτρο

Συμμετοχή

ως

μέλος

Προπτυχιακών

Προγραμμάτων

«Πιεζοηλεκτρικά στην

ερευνητική

Σπουδών-ΕΠΕΑΕΚ

ΙΙ»,

‘ευφυή’ ομάδα

Μέτρο

του

2.2.,

Συστήματα υποέργου με

Μείωσης 1

του

τίτλο:

Ταλαντώσεων

έργου:

των

«Αναμόρφωση

«Αυτεπιστασία

Τμήματος

Μηχανολογίας, Συμμετοχή ως μέλος στην ερευνητική ομάδα του έργου: «PRIMAC-Ολοκληρωμένες Δράσεις για την Προστασία Παράκτιων Περιοχών από Ανθρωπογενή Ρύπανση και για την Αποκατάσταση Υπόγειων Υδάτων Περιορίζοντας την Διείσδυση Αλμυρού Νερού σε Παράκτιους Υδροφορείς», στα πλαίσια του «INTEREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006».

ΟΜΑΔΑ 5 5.1.O Δρ. Γεράσιμος Ρηγάτος έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από του Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

το

1995

και

το

δίπλωμα

του

διδάκτορος

μηχανικού

επίσης

Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) το 2000.

Το 2001 ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο

Informatique

Aléatoires

et

προσκεκλημένος

Systèmes

καθηγητής

(maître

des

(INRIA-IRISA) conférences)

στη στο

Rennes,

Université

από

το

Εθνικό

Μετσόβιο

Institut de Recherche en

Γαλλίας, Paris

XI

ενώ

το

Orsay,

2007

ήταν

Insitut

d’

Electronique Fondamentale. Aπό το 2002 κατέχει θέση Eρευνητή στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων της ΓΓΕΤ (Eρευνητής Γ’ από το 2007). To 2008 εκλέχθηκε σε θέση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ

Λέκτορα ΠΔ 407/80 στο Τμήμα

όπου και ανέλαβε τη διδασκαλία μαθημάτων

Αυτομάτου Ελέγχου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν αυτόματο έλεγχο και ρομποτική, διαγνωστική βλαβών, βελτιστοποίηση , υπολογιστική νοημοσύνη και προσαρμοστικά συστήματα.

Είναι

μέλος της ΙΕΕΕ (Ιnstitute of Electrical and Electronic Engineers), της OSA (Optical Society of America) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

5.2.Ο Δρ. Χρήστος Κουλαμάς είναι πτυχιούχος Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής με Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών. Είναι Ερευνητής Γ στο Ινστιτούτο

Βιομηχανικών Συστημάτων. Έχει ειδικές γνώσεις σε Βιομηχανικά συστήματα συλλογής δεδομένων Υβριδικά ενσύρματα/ασύρματα δίκτυα πραγματικού χρόνου, ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και μοντέλα Λειτουργίας, σχεδίαση

&

ανάπτυξη

λογισμικού

και

πρωτοκόλλων

για

ενσωματωμένα

&

κατανεμημένα

συστήματα

πραγματικού χρόνου (C, Opnet, ns2 etc), σχεδίαση & ανάπτυξη βιομηχανικών συστημάτων (SCADA / PLC SW etc.) Σχεδίαση & ανάπτυξη ασύρματων δικτύων δεδομένων και δικτύων αισθητήρων (802.11, 802.15.4, TinyOS, Contiki etc.). Έχει συμμετοχή ως ερευνητής / τεχνικός υπεύθυνος σε 16 ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή την ΓΓΕΤ.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

93


13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Οι ομάδα ΟΕΣ αποτελείται από τους παρακάτω: ΟΜΑΔΑ 1 1.1. Δρ. Νικολόπουλος Δημήτριος: Φυσικός, Ερευνητής, Εργαστηριακός συνεργάτης Τμήματος Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών του ΤΕΙ Πειραιά. Κάτοχος πτυχίου Φυσικής και διδακτορικού Ιατρικής Φυσικής

Πανεπιστημίου

Αθηνών.

Στο

διδακτορικό

του

ασχολήθηκε

με

το

ραδόνιο.

Είναι

ιδιαίτερα

εξειδικευμένος στη σχετική οργανολογία και στις μεθόδους μετρήσεις. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο των ακτινοβολιών και ειδικά του ραδονίου με 47 σχετικές δημοσιεύσεις εκ των οποίων 16 σε διεθνή έγκυρα περιοδικά με κριτές. Έχει επίσης εμπειρία σε θέματα μετρήσεων ΗΜΕ κι σχετικών εκτιμήσεων κινδύνων. Συνεργάζεται ήδη στο προτεινόμενο αντικείμενο. 1.2.

Δρ.

Κρυπωτού

Σωτηρία:

Φυσικός,

Ερευνήτρια,

Εργαστηριακή

συνεργάτης

του

Τμήματος

Φυσικής

Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών του ΤΕΙ Πειραιά. Κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου στη Φυσική. Η Δρ. Κρυπωτού έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση μεγάλου αριθμού ερευνητικών προγραμμάτων

τόσο

εθνικών

όσο

και

ευρωπαϊκών,

ενώ

διαθέτει

19

πρωτότυπες

εργασίες

σε

έγκυρα

επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων την περιοχή της Επιστήμης Υλικών. Η Δρ. Κρυπωτού διαθέτει δεκαετή εμπειρία στην ανάπτυξη και αυτοματοποίηση εργαστηριακών διατάξεων, καθώς και, στην ανάλυση και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων με χρήση εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού. 1.3. Δρ. Μυστακίδης Ιωάννης: Φυσικός. Εργαστηριακός συνεργάτης του Τμήματος Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών του ΤΕΙ Πειραιά. Κάτοχος πτυχίου Φυσικής (Universite μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Κβαντική και

Μοριακής

Διδακτορικού ερευνητικών

Φυσικής

του

Διπλώματος έργων

και

στη

Πανεπιστημίου Φυσική.

επιδεικνύει

Ο

Δρ.

Paris, Γαλλία) και

και Μοριακή Φυσική (D.E.A. Eργαστήριο

του

Orsay

Μυστακίδης

σημαντική

de

διεθνή

των έχει

πείρα.

Ατομικής

Παρισίων Γαλλίας). Είναι κάτοχος συμμετάσχει

Συνεργάζεται

στην το

υλοποίηση

τελευταίο

αριθμού

έτος

στο

αντικείμενο. 1.4. Κα Πετράκη Ερμιόνη MSc: Εργαστηριακή συνεργάτης Τμήματος Φυσικής Χημείας και Τεχνολογία Υλικών ΤΕΙ Πειραιά. Κάτοχος πτυχίου Φυσικής και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Φυσική

(Πανεπιστήμιο

Αθηνών).

Είναι

υποψηφία

διδάκτωρ

σε

θέματα

Περιβαλλοντικής

Φυσικής.

Συνεργάζεται ήδη στο αντικείμενο και η διατριβή της σχετίζεται με Περιβαλλοντικά θέματα όπως αυτά που προτείνονται στο συγκεκριμένο ερευνητικό έργο. Έχει ήδη ασχοληθεί με θέματα ΦΑΡ και κυρίως Ρ και ΒΠ ειδικά μέσα από τη δημοσίευση υπ. αριθμ. 64. Έχει ήδη εκπαιδευθεί σε τεχνικές μέτρησης ΦΑΡ.

1.5.Κος

Αργυρίου

συστημάτων

του

Ξενοφών:

ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ.

Είναι

προπτυχιακός

Συνεργάζεται

ήδη

φοιτητής υπό

την

του

Τμήματος

επίβλεψη

των

Ηλεκτρονικών Δρ.

Υπολογιστικών

Γιαννακόπουλου

και

Δρ.

Νικολόπουλου σε θέματα προσομοιώσεων με Τεχνικές Μόντε Κάρλο. Ο ίδιος αναπτύσσει αλγορίθμους Μόντε Κάρλο στην πλατφόρμα MATLAB και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε θέματα προσομοιώσεων.

1.6.Κος Φωτόπουλος Αναξαγόρας: Είναι προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών συστημάτων

του

ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ.

Συνεργάζεται

ήδη

υπό

την

επίβλεψη

των

Δρ.

Γιαννακόπουλου

και

Δρ.

Νικολόπουλου σε θέματα προσομοιώσεων με Τεχνικές Μόντε Κάρλο. Ο ίδιος αναπτύσσει αλγορίθμους Μόντε Κάρλο στην πλατφόρμα gcc του Λειτουργικού Συστήματος LINUX και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε θέματα προσομοιώσεων.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

94


1.7. Κος Βλαμάκης Εμμανουήλ: Είναι προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών συστημάτων του ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ. Συνεργάζεται ήδη υπό την επίβλεψη των Δρ. Γιαννακόπουλου και Δρ. Νικολόπουλου σε θέματα προσομοιώσεων με Τεχνικές Μόντε Κάρλο. Ο ίδιος αναπτύσσει αλγορίθμους Μόντε Κάρλο στην πλατφόρμα στην πλατφόρμα gcc του Λειτουργικού Συστήματος LINUX και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε θέματα προσομοιώσεων. 1.8. Κος Αναστασίου Κωνσταντίνος: Είναι προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών συστημάτων του ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ. Συνεργάζεται ήδη υπό την επίβλεψη των Δρ. Γιαννακόπουλου και Δρ. Νικολόπουλου σε θέματα προσομοιώσεων με Τεχνικές Μόντε Κάρλο. Ο ίδιος αναπτύσσει αλγορίθμους Μόντε Κάρλο στην πλατφόρμα MATLAB και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε θέματα προσομοιώσεων. 1.9. Κα Μαρουσάκη Άννα: Eίναι Ε.Δ.Τ.Π του Τμήματος Φυσικής Χημεία και Τεχνολογίας Υλικών του ΤΕΙ Πειραιά.

Συνεργάζεται

ήδη

στο

πρόγραμμα

και

είναι

υπεύθυνη

για

τις

παθητικές

μετρήσεις

μεταλλογραφικό μικροσκόπιο του ΤΕΙ Πειραιά.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

95

στο


ΟΜΑΔΑ 2 2.1. Κος Μιχαήλ Χρήστος. Είναι πτυχιούχος Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθήνας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει εργασθεί σε θέματα προσομοιώσεων Μόντε Κάρλο και έχει εμπειρία μετρήσεων ακτινοβολιών. 2.2. Κος Δαυίδ Ευστράτιος. Είναι πτυχιούχος Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθήνας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει εργασθεί σε θέματα προσομοιώσεων Μόντε Κάρλο και έχει εμπειρία μετρήσεων ακτινοβολιών. 2.3.Προπτυχιακός φοιτητής: Θα προσληφθεί και εκπαιδευθεί σε μετρήσεις ΦΑΡ και ΤΑΡ καθώς και σε θέματα προστασίας Περιβάλλοντος.

ΟΜΑΔΑ 3 3.1.

Δρ.

Βογιάννης

Ευστράτιος:

Φυσικός,

Ερευνητής,

Εργαστηριακός

συνεργάτης

Τμήματος

Φυσικής

Χημείας και Τεχνολογία Υλικών ΤΕΙ Πειραιά. Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης. Κάτοχος πτυχίου Φυσικής και διδακτορικού Ιατρικής Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο διδακτορικό του ασχολήθηκε με το ραδόνιο. Στο

διδακτορικό

του

ασχολήθηκε

με

το

ραδόνιο.

Είναι

ιδιαίτερα

εξειδικευμένος

στη

σχετική

οργανολογία και στις μεθόδους μετρήσεις. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο του ραδονίου Έχει επίσης εμπειρία σε θέματα μετρήσεων ΗΜΕ κι σχετικών εκτιμήσεων κινδύνων. Έχει συνεργασθεί ήδη στο προτεινόμενο αντικείμενο.

ΟΜΑΔΑ 4 4.1. Δρ. Διονύσιος Παναγιωτάρας, MSc: Είναι πτυχιούχος του τμήματος Χημείας του Παν/μίου Ιωαννίνων, κάτοχος

μεταπτυχιακού

διπλώματος

του

ΕΑΠ

στην

εκπαίδευση

ενηλίκων

και

κάτοχος

Διδακτορικού

Διπλώματος του Τμήματος Γεωλογίας του Παν/μίου Πατρών με κατεύθυνση την Περιβαλλοντική Γεωχημεία. Έχει εργασθεί σε ερευνητικά προγράμματα διαχείρισης, ελέγχου και προστασίας περιβάλλοντος και έχει εμπειρία σε τεχνικές προσδιορισμού, μετρήσεων και ανάλυσης περιβαλλοντικών παραμέτρων.

4.2. Δρ.Μπακάλης Άρης: Ο Δρ. Άρης Μπακάλης έχει

πτυχίο Τμήματος Ηλεκτρολογίας, πτυχίο Παιδαγωγικών

Σπουδών – ΣΕΛΕΤΕ Πάτρας, Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, Master of Science in Information Systems Engineering – South Bank University, London, Master of Arts in Open and Distance Education – Open University, U.K. και Διδακτορικό δίπλωμα, PhD in Computer Science, King’s College, London.

Έχει

συνεργαστεί με ομάδες του εξωτερικού και εσωτερικού στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων, ενώ είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας Algorithm Design Group, King’s College, London. Έχει δημοσιεύσεις στο αντικείμενο της παρούσας έρευνας και θα συμβάλει στη Σχεδίαση & ανάπτυξη πρωτοκόλλων και στην μοντελοποίηση διεργασιών.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

96


14. ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Κριτήριο Αξιολόγησης Γ3) Η σύγχρονη κοινωνική οργάνωση απαιτεί τη συνάθροιση πολλών ανθρώπων σε εσωτερικούς χώρους για επαγγελματικούς

και

άλλους

λόγους.

Το

περιβάλλον

αυτό

αποτελεί

μία

συνέχεια

του

φυσικού

περιβάλλοντος καθώς σε αυτό περνά μεγάλο μέρος του βίου του ο σύγχρονος άνθρωπος, ενώ οι διεργασίες που συμβαίνουν σε αυτό έχουν άμεσο αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον. Μία συνεπής και σωστή καταγραφή των ρύπων που υπάρχουν μέσα στους εσωτερικούς χώρους κρίνεται αναγκαία τόσο για τη βελτίωση των συνθηκών

διαβίωσης

στους

χώρους

αυτούς

όσο

γα

μία

καλύτερη

μελέτη

της

διασύνδεσης

και

αλληλεπίδρασης των δύο χώρων, εσωτερικού και εξωτερικού. Η καταγραφή των επιπέδων των αερίων ρύπων σε εσωτερικούς χώρους, που αποτελεί στόχο του προγράμματος, και η κοινοποίησή της στους αρμόδιους φορείς αναμένεται να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τους μηχανισμούς για την εξάλειψη των παραγόντων που ευθύνονται για τους ρύπους. Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο θα έχει άμεσες συνέπειες στο Περιβάλλον μέσω της προσπάθειας ανάλυσης της φυσικής των ΦΑΡ, ΤΑΡ

και ΗΜΑΠ μέσω μετρήσεων και προσομοιώσεων και γενικότερα μέσω

επιστημονικής προσέγγισης. Τα αποτελέσματα του προτεινόμενου έργου αναμένεται να συνεισφέρουν στην επιστημονική γνώση στον τομέα των απαιτούμενων δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας από τους ΦΑΡ,ΤΑΡ και ΗΜΑΠ.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

97


15. ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Κριτήριο Αξιολόγησης Β5) Με την παρούσα πράξη αναμένεται να εντατικοποιηθούν οι προϋπάρχουσες συνεργασίες μεταξύ μελών των συνεργαζόμενων ερευνητικών ομάδων και να δημιουργηθούν νέες, που θα επιτρέψουν την δημιουργία μίας κρίσιμης μάζας ερευνητών η οποία θα διαθέτει αξιόλογο εξοπλισμό και την απαραίτητη τεχνογνωσία, που απαιτείται για να είναι ανταγωνιστική στην περιοχή της Φυσικής των ΦΑΡ.ΤΑΡ και ΗΜΠ. Ως ομάδα αναμένεται να διεκδικήσει στο μέλλον, μετά το πέρας της παρούσας χρηματοδότησης, χρηματοδότηση στην περιοχή

της

Φυσικής

Περιβάλλοντος

στο

πλαίσιο

ερευνητικών

προγραμμάτων

και

να

αναλάβει

εκπαίδευση νέων ερευνητών στο πλαίσιο πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

98

την


16. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Κριτήριο Αξιολόγησης Β2) Εξετάζεται η καταλληλότητα του οικονομικού μεγέθους της προτεινόμενης Πράξης για την αντιμετώπιση των αναγκών που προορίζεται να καλύψει Προς τον σκοπό αυτό, εξετάζονται οι αναμενόμενες εκροές της Πράξης σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό. Στην προκειμένη περίπτωση εξετάζονται οι δείκτες εκροών σε σχέση με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό. Οι δαπάνες για την υγεία αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του κρατικού προϋπολογισμού. Σημαντικές ασθένειες που πλήττουν τον σύγχρονο άνθρωπο σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες συσχετίζονται με την έκθεσή του σε αέριους ρύπους. Επιτυχής καταγραφή των ρύπων μπορεί να οδηγήσει στη λήψη προληπτικών μέτρων προκειμένου να περιορισθούν οι επιπτώσεις στην υγεία και να εξοικονομηθούν πόροι, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικότερα. Οι

πόροι

που

προσφέρει

το

παρόν

πρόγραμμα

θα

αξιοποιηθούν

για

την

προμήθεια

υλικοτεχνικού

εξοπλισμού, αναγκαίου για την αναβάθμιση ερευνητικών εργαστηρίων, τα οποία θα εξακολουθήσουν να παράγουν ερευνητικό έργο για την πρόοδο της έρευνας στην χώρα. Επιπλέον, η οικονομική ενίσχυση νέων ερευνητών θα αποτελέσει κίνητρο ώστε να παραμείνουν στον χώρο της έρευνας. Τέλος η χρηματοδότηση θα οδηγήσει στην επιτυχή παραγωγή επιστημόνων-εμπειρογνωμόνων του τομέα της φυσικής των ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ. Η προτεινόμενη έρευνα πρόκειται να απασχολήσει 10 μέλη ΔΕΠ/ΕΠ (ΚΕΟ) και 14 επιστήμονες-ερευνητές για την υλοποίησή της. Επίσης πρόκειται να παραχθούν τουλάχιστον 16 εκθέσεις τεχνογνωσίας και οπωσδήποτε 4 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές ή ανακοινώσεις σε συνέδρια με κριτές.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

99


Γ. Περιγραφή – Ανάλυση Οικονομικού

Αντικειμένου

(Κριτήριο Αξιολόγησης Α3) Όσον αφορά την επιλεξιμότητα δαπανών ισχύει ότι προβλέπεται στα Άρθρα της αρ.14053/ΕΥΣ1749/27-03-08 ΥΠΑΣΥΔ και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ.43804/ΕΥΘΥ2041/07-09-2009 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΟΙΟ. 1. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Πίνακας 3 Ονοματεπώνυμο Κόστος Δρ.Ζήσος Αθανάσιος

10,000 €

Αναπτύξατε τις δραστηριότητες του Συντονιστή, που αντιστοιχούν στην αποζημίωση του, όπως αυτή αναφέρεται στον πίνακα 3 αιτιολογώντας την αναγκαιότητά τους για την επίτευξη των στόχων της Έρευνας. Ο συντονιστής Δρ. Ζήσος Αθανάσιος, είναι πτυχιούχος Φυσικός με Διδακτορικό δίπλωμα στη Φυσική. Οι σπουδές και η ερευνητική του εμπειρία εντάσσονται στη διαθεματική περιοχή της Φυσικής Στερεάς Κατάστασης. Τα τωρινά ερευνητικά του ενδιαφέροντα ως μέλος Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών του ΤΕΙ Πειραιά σχετίζονται με τις

επιδράσεις

των

διαφόρων

τύπων

περιβαλλοντικής

ρύπανσης

στην

ανθρώπινη

υγεία.

Πλέον

ασχολείται ενεργά με τα θέματα ΦΑΡ (Ραδονίου και Θυγατρικών παραγώγων). Ο Δρ. Ζήσος ως Καθηγητής έχει χειρισθεί διάφορα θέματα του Τομέα Φυσικής του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Έχει διατελέσει Ιδρυματικά Υπεύθυνος στο ΤΕΙ Πειραιά για τα προγράμματα Αρχιμήδης Ι και Αρχιμήδης ΙΙ. Διατέλεσε Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ για δύο συνεχόμενες θητείες(-2008). Κατά τη θητεία του ως Αντιπροέδρου

του

ΤΕΙ

ΠΕΙΡΑΙΑ,

διαχειρίστηκε

και

συντόνισε

πληθώρα

θεμάτων.

Εκ

των

δύο

τελευταίων του ιδιοτήτων, αποδεικνύεται η οργανωτική του δυνατότητα. Ως εκ των παραπάνω δύναται αφενός μεν να συντονίσει το έργο, αφετέρου δε να λειτουργήσει ως συντονιστήςερευνητής των δράσεων που εκτέθηκαν στο εδάφιο 3.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη την Πρόσκληση, σελ. 17., ο Συντονιστής της ερευνητικής ομάδας ο οποίος θα είναι ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τον συντονισμό των εργασιών των τριών τουλάχιστον συνεργαζόμενων ερευνητικών ομάδων, καθώς και για την σύνταξη των αναλυτικών εκθέσεων για την πρόοδο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, δύναται να αποζημιωθεί για το σύνολο του έργου, πέραν της δυνατότητας για αποζημίωση από τη συμμετοχή του στο ερευνητικό έργο αυτό καθ’ αυτό, μέχρι το ποσό των 10.000€. Οι μελέτες / εκθέσεις θα υποβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό και θα αποτελούν στοιχείο παρακολούθησης και ελέγχου της προόδου του φυσικού αντικειμένου της ερευνητικής ομάδας.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

100


2. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1Η Ερευνητική Ομάδα Πίνακας 4 Ονοματεπώνυμο

Υπεύθυνος Ζήσος Αθανάσιος

Έτος

Ανθρωπομήνες αναγωγή σε(Α/Μ) πλήρους απασχόλησης

Κόστος Α/Μ πλήρους απασχόλησης

(1)

(2)

Κόστος

2010

0,25

4000

(3)=(1)x(2) 1000

2011

0,25

4000

1000

2012

0,25

4000

1000

Σύνολο

0,75

4000

3000

Μέλος

2010

0,50

4000

2000

Καλογεροπούλου

2011

0,50

4000

2000

Σοφία

2012

0,25

4000

1000

Σύνολο

1,25

4000

5000

Μέλος

2010

0,50

4000

2000

Γιαννακόπουλος

2011

0,50

4000

2000

2012

0,25

4000

1000

Σύνολο

1,25

4000

5000

Παναγιώτης

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

101


2Η Ερευνητική Ομάδα Πίνακας 5 Ονοματεπώνυμο

Έτος

Ανθρωπομήνες αναγωγή σε(Α/Μ) πλήρους απασχόλησης

Κόστος Α/Μ πλήρους απασχόλησης

(1)

(2)

Κόστος

2010

1,75

4000

(3)=(1)x(2) 7000

2011

1,75

4000

7000

2012

1,50

4000

6000

Σύνολο

5,00

4000

20000

Μέλος

2010

0,26

3800

1000

Καλημέρης

2011

0,13

3800

500

2012

0,13

3800

500

Σύνολο

0,53

3800

2000

Υπεύθυνος Κουλουγλιώτης Διονύσιος

Αναστάσιος

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

102


3Η Ερευνητική Ομάδα Πίνακας 6 Ονοματεπώνυμο

Έτος

Ανθρωπομήνες αναγωγή σε(Α/Μ) πλήρους απασχόλησης

Κόστος Α/Μ πλήρους απασχόλησης

Κόστος

(1)

(2)

(3)=(1)x(2)

Υπεύθυνος

2010

0,53

3800

2000

Λουίζη

2011

0,53

3800

2000

Άννα

2012

0,26

3800

1000

Σύνολο

1,32

3800

5000

Μέλος

2010

0,26

3800

1000

Κόττου

2011

0,13

3800

500

2012

0,13

3800

500

Σύνολο

0,53

3800

2000

Σοφία

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

103


4Η Ερευνητική Ομάδα Πίνακας 7 Ονοματεπώνυμο

Έτος

Ανθρωπομήνες αναγωγή σε(Α/Μ) πλήρους απασχόλησης

Κόστος Α/Μ πλήρους απασχόλησης

Κόστος

(1)

(2)

(3)=(1)x(2)

Υπεύθυνος

2010

0,88

4000

3500

Καπλάνης

2011

0,88

4000

3500

Σωκράτης

2012

0,75

4000

3000

Σύνολο

2,50

4000

10000

Μέλος

2010

0,26

3800

1000

Γιαννόπουλος

2011

0,26

3800

1000

0,53

3800

2000

Ανδρέας

2012 Σύνολο

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

104


5Η Ερευνητική Ομάδα Πίνακας 8 Ονοματεπώνυμο

Έτος

Ανθρωπομήνες αναγωγή σε(Α/Μ) πλήρους απασχόλησης

Κόστος Α/Μ πλήρους απασχόλησης

Κόστος

(1)

(2)

(3)=(1)x(2)

Υπεύθυνος

2010

0,53

3800

2000

Ρηγάτος

2011

0,26

3800

1000

Γεράσιμος

2012

0,26

3800

1000

Σύνολο

1,05

3800

4000

Μέλος

2010

0,26

3800

1000

Κουλαμάς

2011

0,13

3800

500

Χρήστος

2012

0,13

3800

500

Σύνολο

0,53

3800

2000

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

105


Αναπτύξατε τις δραστηριότητες(σε συσχετισμό με τα συγκεκριμένα ΠΕ και παραδοτέα που αναφέρονται στα πεδία Β2 και Β5) για κάθε μέλος ανά ερευνητική ομάδα και για τους μετακαλούμενους ερευνητές, που αναφέρονται στους πίνακες 4, 5 και 6, αιτιολογώντας την αναγκαιότητά τους για την επίτευξη των στόχων της Έρευνας.

1Η Ερευνητική Ομάδα Ο επιστημονικά υπεύθυνος Δρ. Ζήσος Αθανάσιος είναι πτυχιούχος Φυσικός με Διδακτορικό δίπλωμα στη Φυσική. Οι σπουδές και η ερευνητική του εμπειρία εντάσσονται στη διαθεματική περιοχή της Φυσικής Στερεάς Κατάστασης. Τα τωρινά ερευνητικά του ενδιαφέροντα ως μέλος Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών του ΤΕΙ Πειραιά, σχετίζονται με τις

επιδράσεις

των

διαφόρων

τύπων

περιβαλλοντικής

ρύπανσης

στην

ανθρώπινη

υγεία.

Πλέον

ασχολείται ενεργά με τα θέματα ΦΑΡ (Ραδονίου και Θυγατρικών παραγώγων). Η εμπλοκή του στο ερευνητικό πρόγραμμα θα σχετιστεί με συλλογή πληροφοριών από επιδημιολογικές και πειραματικές έρευνες για το αντικείμενο σε παγκόσμια κλίμακα (Π.Ε. 1α) , μελέτη της απόκρισης ανοικτών ΣΑΚΙ στα ΒΠ με τεχνικές Μόντε-Κάρλο και ανάπτυξη σχετικού κώδικα (Π.Ε. 1δ), καταγραφές με σχόλια

για

τη

λειτουργία

καθώς

και

έλεγχος

λειτουργίας

υπό

πραγματικές

συνθήκες(Π.Ε.

1ζ),αξιολόγηση της ΠΑ με έμφαση στους μετρημένους ΕΧ και εξαγωγή συμπερασμάτων (Π.Ε.4α,β). Ο Δρ. Ζήσος Αθανάσιος θα εμπλακεί συνολικά στα πακέτα εργασίας 1 α,δ,ζ και 4 α,β στα οποία είναι υπεύθυνος. Η Δρ.Καλογεροπούλου Σοφία είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός με διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη Υλικών. Η εμπλοκή της στο ερευνητικό πρόγραμμα θα σχετιστεί με τα πακέτα εργασίας 1,2

και

4.Συγκεκριμένα,

αρχικά

θα

ασχοληθεί

με

την

ανταλλαγή

προετοιμασία για μετρήσεις ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ (Π.Ε. 1γ) και με την ανοικτών

ΣΑΚΙ

στα

ΒΠ

με

τεχνικές

Μόντε-Κάρλο

(Π.Ε.1δ).

Στη

τεχνογνωσίας

και

την

μελέτη της απόκρισης

συνέχεια

η

εμπλοκή

της

θα

σχετιστεί με μετρήσεις συγκεντρώσεων Ρ και ΒΠ με έμφαση στους ΕΧ με ενεργητικές και παθητικές τεχνικές (Π.Ε.2α), μετρήσεις ΤΑΡ με έμφαση στους ΕΧ με ενεργητικές τεχνικές (Π.Ε.2β)) και την εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων (Π.Ε.4β).

Ο Δρ.Γιαννακόπουλος Παναγιώτης είναι πτυχιούχος Φυσικής με διδακτορικό δίπλωμα στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης και η ερευνητική του εμπειρία εντάσσεται στην ανάπτυξη λογισμικού, στα έμπειρα συστήματα και στις προσομοιώσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η εμπλοκή του στο ερευνητικό πρόγραμμα θα σχετιστεί με την μελέτη της θωράκισης και βαθμονόμηση υπαρχουσών διατάξεων μέτρησης γ-ακτινοβολίας Υ και ΥΟ (Π.Ε.1ε), ανάπτυξη προσομοιώσεων για τη διασπορά ΤΑΡ (Π.Ε.3 α) και ανάπτυξη κώδικα Μόντε-Κάρλο για τη διασπορά επιλεγμένων ΦΑΡ (Π.Ε.3β).

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

106


2Η Ερευνητική Ομάδα Ο

Δρ.Διονύσιος

Κουλουγλιώτης

είναι

πτυχιούχος

Φυσικός

με

Μεταπτυχιακό

και

Διδακτορικό

δίπλωμα στη Χημεία. Οι σπουδές και η ερευνητική του εμπειρία εντάσσονται στη διαθεματική περιοχή

της

ενδιαφέροντα Οικολογίας

Βιοφυσικής ως

μέλος

του

ΤΕΙ

Χημείας

(Biophysical

Εκπαιδευτικού

Ιονίων

Νήσων

Chemistry).

Προσωπικού σχετίζονται

στο

Τμήμα

με

τις

Τα

τωρινά

Τεχνολογίας

επιδράσεις

ερευνητικά

του

Περιβάλλοντος

των

διαφόρων

και

τύπων

περιβαλλοντικής ρύπανσης σε φυσικοχημικές διεργασίες (φωτοσύνθεση) και στην ανθρώπινη υγεία. Είναι υπεύθυνος για τη σχετική οργανολογία στο ΤΠΟ-ΤΕΙΟΝ. Η εμπλοκή του στο ερευνητικό πρόγραμμα θα αφορά στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προετοιμασία για μετρήσεις ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ (Π.Ε.1γ), μετρήσεις είναι

υπεύθυνος),

ΤΑΡ με έμφαση στους ΕΧ με ενεργητικές τεχνικές (Π.Ε.2β στο οποίο

μετρήσεις

γΑΥ

και

ΗΜΑΠ

(Π.Ε.2γ),

αξιολόγηση

της

ΠΑ

με

έμφαση

στους

μετρημένους ΕΧ και εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων (Π.Ε.4α,β)

Ο Δρ. Καλημέρης Αναστάσιος είναι πτυχιούχος Μαθηματικός με Διδακτορικό δίπλωμα στη Φυσική. Οι σπουδές του και η ερευνητική του εμπειρία εντάσσονται στην μελέτη των θερμοδυναμικών και ρευστομηχανικών διεργασιών στην δομή και εξέλιξη Φυσικών συστημάτων σε συνδυασμό με την ανάλυση παρατηρούμενων χρονοσειρών που προκύπτουν από τέτοια συστήματα. Κατά τα τελευταία έτη

τα

ερευνητικά

ρευστοδυναμικά

του

φαινόμενα

ενδιαφέροντα μέσης

σχετίζονται

κλίμακας,

την

με

μέτρηση

την

Ατμοσφαιρική

σειράς

βασικών

Φυσική

και

ατμοσφαιρικών

τα και

περιβαλλοντικών παραμέτρων (μετεωρολογικές, ακτινομετρικές, την περιβαλλοντική ρύπανση και την

συγκέντρωση

aerosols)

από

αυτόνομους

υπαίθριους

επιστημονικούς

σταθμούς

που

έχει

αναπτύξει και εγκαταστήσει ως υπεύθυνος του εργαστηρίου Φυσικής Περιβάλλοντος. Ακόμα, με τις πολυφασματικές

μετρήσεις

της

Ηλιακής

ακτινοβολίας

και

ενέργειας

και

την

μελέτη-ανάλυση

κλιματικών χρονοσειρών (πχ. βροχόπτωσης). Η εμπλοκή του στο ερευνητικό πρόγραμμα θα αφορά στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προετοιμασία για μετρήσεις ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ (Π.Ε.1 γ), μελέτη

της

απόκρισης

ανοικτών

ΣΑΚΙ

στα

ΒΠ

με

τεχνικές

Μόντε-Κάρλο

/ανάπτυξη

σχετικού

κώδικα(Π.Ε.1 δ) και ανάπτυξη προσομοιώσεων για τη διασπορά ΤΑΡ(Π.Ε.3 α).

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

107


3Η Ερευνητική Ομάδα Η Δρ. Λουίζη-Σκυλλάκου Άννα είναι πτυχιούχος Φυσικός

και διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Φυσικός

με

Επίκουρη

Διδακτορικό

δίπλωμα

στην

Ιατρική

Φυσική.

Είναι

Καθηγήτρια

Ιατρικής

Φυσικής

Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθήνας, Έχει εξαιρετική εμπειρία στο προτεινόμενο ερευνητικό αντικείμενο. Η εμπειρία της περιλαμβάνει: 1/. Μετρήσεων ακτινοβολίας περιβάλλοντος, 2/. Μετρήσεων ραδονίου.3/ Εκτιμήσεις κινδύνων 4/ Μετρήσεις ΗΜΕ και εκτιμήσεις κινδύνων. Είναι υπεύθυνος για τη σχετική οργανολογία στο ΕΙΦ-ΠΑ. Η εμπλοκή της στο ερευνητικό πρόγραμμα θα σχετιστεί

με

συλλογή

πληροφοριών

από

επιδημιολογικές

και

πειραματικές

έρευνες

για

το

αντικείμενο σε παγκόσμια κλίμακα (Π.Ε.1α ), ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προετοιμασία για μετρήσεις ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ (Π.Ε.1γ), μελέτη της απόκρισης ανοικτών ΣΑΚΙ στα ΒΠ με τεχνικές Μόντε-Κάρλο

και

ανάπτυξη

σχετικού

κώδικα

(Π.Ε.1δ),μελέτη

της

θωράκισης

και

βαθμονόμηση

υπαρχουσών διατάξεων μέτρησης γ-ακτινοβολίας Υ και ΥΟ (Π.Ε.1ε), μετρήσεις συγκεντρώσεων Ρ και ΒΠ με έμφαση στους ΕΧ με ενεργητικές και παθητικές τεχνικές (Π.Ε.2α ), μετρήσεις γΑΥ και ΗΜΑΠ

(Π.Ε.2γ

),

αξιολόγηση

συμπερασμάτων(Π.Ε.4α,β).

Η

Δρ.

της

ΠΑ

με

έμφαση

Λουίζη-Σκυλλάκου

στους

Άννα

θα

μετρημένους εμπλακεί

ΕΧ

και

συνολικά

στα

εξαγωγή πακέτα

εργασίας 1 α,γ,δ, 2 α,γ και 4 α,β στα οποία είναι υπεύθυνη. Η Δρ. Κόττου Σοφία είναι πτυχιούχος Φυσικός με MSc στην Ακτινοφυσική και με Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ιατρική Φυσική. Έχει εμπειρία πάνω στις μετρήσεις ακτινοβολιών και σε θέματα ακτινοβολιών περιβάλλοντος. Η εμπλοκή της στο ερευνητικό πρόγραμμα θα αφορά στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας

και

προετοιμασία

για

μετρήσεις

ΦΑΡ,

ΤΑΡ

και

ΗΜΑΠ

(Π.Ε.1γ),στη

μελέτη

της

θωράκισης και βαθμονόμηση υπαρχουσών διατάξεων μέτρησης γ-ακτινοβολίας Υ και ΥΟ(Π.Ε.1δ), στην αξιολόγηση της ΠΑ με έμφαση στους μετρημένους ΕΧ και εξαγωγή συμπερασμάτων(Π.Ε.4α,β).

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

108


4Η Ερευνητική Ομάδα Ο Δρ. Σωκράτης Καπλάνης, είναι πτυχιούχος φυσικός με M.Sc in Nuclear Reactor Technology και Διδακτορικό δίπλωμα in Simulation Techniques for Radiation Studies. Είναι πρόεδρος του ΤΕΙ Πάτρας και επομένως έχει εξέχοντα οργανωτικό και διοικητικό ρόλο. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικά προγράμματα και έχει ερευνητικά ενδιαφέροντα όπως πιο κάτω: •

Greenhouse heating through Solar collectors (liquid & air) with heat storage in ground.

PV & Wind hybrid systems for Agricultural applications.

Intelligent

Energy

Buildings

based

on

a

holistic

approach

from

passive

solar

techniques up to predictive management of Offer Demand of the system PV and Loads. •

Solar Radiation Prediction models.

PV Performance under high Illumination levels.

Solar Cooling by absorption systems.

Research

projects

funded

by

the

E.C.

Programmes

e.g.

COST,

FP5,

FP6,

FP7,

concerning Green Products and R.E.S. Technologies. •

Project leader to Integrate elements of R.E.S. technologies into the Building Shells.

• Έχει

Rational Uses of Energy.

εξαιρετική

εμπειρία

στο

προτεινόμενο

ερευνητικό

αντικείμενο.

Η

εμπειρία

του

περιλαμβάνει: Μετρήσεις ακτινοβολίας περιβάλλοντος, Εκτιμήσεις κινδύνων, Μετρήσεις ΗΜΑΠ κ.α. Η

εμπλοκή

του

στο

ερευνητικό

πρόγραμμα

θα

σχετιστεί

με

ανταλλαγή

τεχνογνωσίας

και

προετοιμασία για μετρήσεις ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ(Π.Ε.1 γ), μελέτη της απόκρισης ανοικτών ΣΑΚΙ στα ΒΠ με τεχνικές Μόντε-Κάρλο και ανάπτυξη σχετικού κώδικα(Π.Ε.1δ), μελέτη της θωράκισης και βαθμονόμηση υπαρχουσών διατάξεων μέτρησης γ-ακτινοβολίας Υ και ΥΟ(Π.Ε.1 ε),ανάπτυξη προσομοιώσεων για τη διασπορά ΤΑΡ (Π.Ε.3α) και ανάπτυξη κώδικα Μόντε-Κάρλο για τη διασπορά επιλεγμένων ΦΑΡ (Π.Ε.3β). Ο

Δρ.

Ανδρέας

Γιαννόπουλος,

έχει

Διδακτορικό

Δίπλωμα,

Τμήματος

Μηχανολόγων

Μηχανικών

Πανεπιστημίου Πατρών, και έχει εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά Προγράμματα έχοντας διατελέσει Ιδρυματικός Υπεύθυνος για το έργο: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ

Πάτρας»,

Ενίσχυση

Μέτρο

2.2.,

Ερευνητικών

Ιδρυματικός

Ομάδων

στο

Υπεύθυνος

ΤΕΙ

Πάτρας»,

για

το

Μέτρο

έργο:

2.6.,

«Περιβάλλον-ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Επιστημονικός

Υπεύθυνος

ΙΙ: του

υποέργου 1, του έργου «Περιβάλλον-ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας», Μέτρο 2.6, με τίτλο: «Μείωση Περιβαλλοντικής Ρύπανσης με χρήση Ηλιακής Ενέργειας για Ξήρανση Προϊόντων-Βελτίωση Βιοχημικών Διεργασιών και με Ορθολογική Εγκατάσταση των Πηγών Εκπομπής Ρύπων». Έχει συμμετοχή ως μέλος στην κύρια ερευνητική ομάδα του υποέργου 4 του έργου: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

ΙΙ:

Ενίσχυση

Ερευνητικών

Ομάδων

στο

ΤΕΙ

Πάτρας»,

Μέτρο

2.2.,

με

τίτλο:

«Πιεζοηλεκτρικά ‘ευφυή’ Συστήματα Μείωσης Ταλαντώσεων των Κατασκευών», Συμμετοχή ως μέλος στην

ερευνητική

ομάδα

του

υποέργου

1

του

έργου:

«Αναμόρφωση

Προπτυχιακών

Προγραμμάτων

Σπουδών-ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ», Μέτρο 2.2., με τίτλο: «Αυτεπιστασία Τμήματος Μηχανολογίας, Συμμετοχή ως μέλος στην Παράκτιων

ερευνητική ομάδα Περιοχών

Περιορίζοντας

την

από

του έργου:

Ανθρωπογενή

Διείσδυση

«PRIMAC-Ολοκληρωμένες

Ρύπανση

Αλμυρού

Νερού

και σε

για

την

Παράκτιους

Δράσεις για

Αποκατάσταση Υδροφορείς»,

την Προστασία

Υπόγειων στα

Υδάτων

πλαίσια

του

«INTEREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006». Η εμπλοκή του στο ερευνητικό πρόγραμμα θα σχετιστεί με ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προετοιμασία για μετρήσεις ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ(Π.Ε.1 γ), μελέτη της

απόκρισης

κώδικα(Π.Ε.1δ),

ανοικτών μελέτη

ΣΑΚΙ της

στα

ΒΠ

θωράκισης

με και

τεχνικές βαθμονόμηση

Μόντε-Κάρλο υπαρχουσών

και

ανάπτυξη

διατάξεων

σχετικού

μέτρησης

γ-

ακτινοβολίας Υ και ΥΟ(Π.Ε.1 ε),ανάπτυξη προσομοιώσεων για τη διασπορά ΤΑΡ (Π.Ε.3α) και

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

109


ανάπτυξη κώδικα Μόντε-Κάρλο για τη διασπορά επιλεγμένων ΦΑΡ (Π.Ε.3β).

5Η Ερευνητική Ομάδα O Δρ. Γεράσιμος Ρηγάτος έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από του Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1995 και το δίπλωμα του διδάκτορος μηχανικού επίσης από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

(ΕΜΠ)

το

2000.

Το

2001

ήταν

μεταδιδακτορικός

ερευνητής

στο

Institut

de

Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (INRIA-IRISA) στη Rennes, Γαλλίας, ενώ το 2007 ήταν προσκεκλημένος καθηγητής (maître des conférences) στο Université Paris XI Orsay, Insitut d’ Electronique Fondamentale. Aπό το 2002 κατέχει θέση Eρευνητή στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων της ΓΓΕΤ (Eρευνητής Γ’ από το 2007). To 2008 εκλέχθηκε σε θέση Λέκτορα ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και

ανέλαβε

τη

περιλαμβάνουν

διδασκαλία

αυτόματο

μαθημάτων

έλεγχο

Αυτομάτου

και

Ελέγχου.

ρομποτική,

Τα

διαγνωστική

υπολογιστική νοημοσύνη και προσαρμοστικά συστήματα.

ερευνητικά βλαβών,

του

όπου

ενδιαφέροντα

βελτιστοποίηση

,

Είναι μέλος της ΙΕΕΕ (Ιnstitute of

Electrical and Electronic Engineers), της OSA (Optical Society of America) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η εμπλοκή του στο ερευνητικό πρόγραμμα θα σχετιστεί με ανταλλαγή τεχνογνωσίας

και

προετοιμασία

για

μετρήσεις

ΦΑΡ,

ΤΑΡ

και

ΗΜΑΠ

(Π.Ε.1γ),ανάπτυξη

κώδικα

Μόντε-Κάρλο για τη διασπορά επιλεγμένων ΦΑΡ (Π.Ε.3γ)και εξαγωγή συμπερασμάτων(Π.Ε.4β).

Ο

Δρ.

Χρήστος

Κουλαμάς

Δίπλωμα Τμήματος

είναι

πτυχιούχος

Μηχανικός

Η/Υ

και

Πληροφορικής

με

Διδακτορικό

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών. Είναι Ερευνητής Γ στο

Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων. Έχει ειδικές γνώσεις σε Βιομηχανικά συστήματα συλλογής δεδομένων Υβριδικά ενσύρματα/ασύρματα δίκτυα πραγματικού χρόνου, ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και μοντέλα Λειτουργίας, σχεδίαση & ανάπτυξη λογισμικού και πρωτοκόλλων για ενσωματωμένα & κατανεμημένα

συστήματα

βιομηχανικών

συστημάτων

πραγματικού (SCADA

/

χρόνου PLC

SW

(C, etc.)

Opnet,

ns2

Σχεδίαση

&

etc),

σχεδίαση

ανάπτυξη

&

ασύρματων

ανάπτυξη δικτύων

δεδομένων και δικτύων αισθητήρων (802.11, 802.15.4, TinyOS, Contiki etc.). Έχει συμμετοχή ως ερευνητής / τεχνικός υπεύθυνος σε 16 ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή την ΓΓΕΤ. Η

εμπλοκή

του

στο

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

ερευνητικό

πρόγραμμα

θα

σχετιστεί

με

ανταλλαγή

τεχνογνωσίας

και

110


προετοιμασία για μετρήσεις ΦΑΡ, ΤΑΡ και ΗΜΑΠ (Π.Ε.1γ),ανάπτυξη κώδικα Μόντε-Κάρλο για τη διασπορά επιλεγμένων ΦΑΡ (Π.Ε.3γ)και εξαγωγή συμπερασμάτων(Π.Ε.4β).

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

111


3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (φυσικά & νομικά πρόσωπα) Πίνακας 9 Ονοματεπώνυμο

Έτος

Ανθρωπομήνες αναγωγή σε(Α/Μ) πλήρους απασχόλησης

Κόστος Α/Μ πλήρους απασχόλησης

Κόστος

(1)

(2)

(3)=(1)x(2)

Δρ.Νικολόπουλος

2010

8,55

3800

32500

Δημήτριος

2011

7,89

3800

30000

2012

1,32

3800

5000

Σύνολο

17,76

3800

67500

Δρ.Βογιάννης

2010

0,79

3800

3000

Ευστράτιος

2011

0,79

3800

3000

2012

0,79

3800

3000

Σύνολο

2,37

3800

9000

Δρ.Κρυπωτού

2010

1,32

3800

5000

Σωτηρία

2011

1,32

3800

5000

2012

1,32

3800

5000

Σύνολο

3,95

3800

15000

Δρ.Παναγιωτάρας

2010

3,95

3800

15000

Διονύσιος

2011

2,63

3800

10000

2012

2,63

3800

10000

Σύνολο

9,21

3800

35000

Δρ.Μπακάλης

2010

0,26

3800

1000

Άρης

2011

0,26

3800

1000

2012

0,26

3800

1000

Σύνολο

0,79

3800

3000

Δρ.Μυστκίδης

2010

0,66

3800

2500

Ιωάννης

2011

0,00

3800

0

2012

0,00

3800

0

Σύνολο

0,66

3800

2500

Πετράκη

2010

12,00

2500

30000

Ερμιόνη MSc.

2011

12,00

2500

30000

2012

8,00

2500

20000

Σύνολο

32,00

2500

80000

Δαυίδ

2010

0,80

2500

2000

Ευστράτιος MSc.

2011

0,80

2500

2000

2012

0,60

2500

1500

Σύνολο

2,20

2500

5500

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

112


Μιχαήλ

2010

0,80

2500

2000

Χρίστος MSc.

2011

0,80

2500

2000

2012

0,60

2500

1500

Σύνολο

2,20

2500

5500

Μαρουσάκη

2010

0,50

2000

1000

Άννα

2011

1,00

2000

2000

Ε.Δ.Τ.Π.

2012

0,50

2000

1000

Σύνολο

2,00

2000

4000

Αργυρίου

2010

3,33

1500

5000

Ξενοφών

2011

3,33

1500

5000

Σύνολο

6,67

1500

10000

Αναστασίου

2010

2,33

1500

3500

Κωνσταντίνος

2011

2,33

1500

3500

Προπτ.Συνεργ.

2012 Σύνολο

4,67

1500

7000

Φωτόπουλος

2010

3,33

1500

5000

Αναξαγόρας

2011

3,33

1500

5000

Σύνολο

6,67

1500

10000

Βλαμάκης

2010

3,33

1500

5000

Εμμανουήλ

2011

3,33

1500

5000

Σύνολο

6,67

1500

10000

Προπτυχιακός

2010

1,67

1500

2500

Συνεργάτης

2011

1,67

1500

2500

Σύνολο

3,33

1500

5000

2010

43

115000

2011

41

106000

Προπτ.Συνεργ.

Προπτ.Συνεργ.

Προπτ.Συνεργ.

2012

2012

2012

2012

ΣΥΝΟΛΟ

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

2012

16

48000

Σύνολο

100

269000

113


Αναπτύξατε τις δραστηριότητες(σε συσχετισμό με τα συγκεκριμένα ΠΕ και παραδοτέα που αναφέρονται στα πεδία Β2 και Β5) για κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που αναφέρονται στον πίνακα 9 αιτιολογώντας την αναγκαιότητά τους για την επίτευξη των στόχων της Έρευνας. Αναλύσατε τα στοιχεία δαπανών που περιέχονται στον πίνακα 9. Για τις περιπτώσεις που δεν έχει προσδιοριστεί το άτομο θα αναφέρεται η ειδικότητα 1.1. Δρ. Νικολόπουλος Δημήτριος: Φυσικός, Ερευνητής, Εργαστηριακός συνεργάτης Τμήματος Φυσικής Χημείας και Τεχνολογία Υλικών ΤΕΙ Πειραιά. Κάτοχος πτυχίου Φυσικής και διδακτορικού Ιατρικής Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο διδακτορικό του ασχολήθηκε με το ραδόνιο. Είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένος στη σχετική οργανολογία και στις μεθόδους μετρήσεις. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο των ακτινοβολιών και ειδικά του ραδονίου με 47 σχετικές δημοσιεύσεις εκ των οποίων 16 σε διεθνή έγκυρα περιοδικά με κριτές. Έχει επίσης εμπειρία σε θέματα μετρήσεων ΗΜΕ κι σχετικών εκτιμήσεων κινδύνων. Συνεργάζεται ήδη στο προτεινόμενο αντικείμενο. Θα εργασθεί σε όλα τα πακέτα εργασίας και όλες τις δράσεις τους. 1.2. Δρ. Κρυπωτού Σωτηρία: Φυσικός, Ερευνήτρια, Εργαστηριακή συνεργάτης του Τμήματος Φυσικής Χημείας και Τεχνολογία Υλικών του ΤΕΙ Πειραιά. Κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου στη Φυσική. Η Δρ. Κρυπωτού έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση μεγάλου αριθμού ερευνητικών προγραμμάτων τόσο εθνικών όσο και ευρωπαϊκών, ενώ διαθέτει 19 πρωτότυπες εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων την περιοχή της Επιστήμης Υλικών. Η Δρ. Κρυπωτού διαθέτει δεκαετή εμπειρία στην ανάπτυξη και αυτοματοποίηση εργαστηριακών διατάξεων, καθώς και, στην

ανάλυση

και

επεξεργασία

πειραματικών

δεδομένων

με

χρήση

εξειδικευμένων

πακέτων

λογισμικού. Θα εργασθεί στο ΠΕ 1 στις δράσεις 1β, 1γ, 1δ,1ζ. Θα εργασθεί στο ΠΕ2 σε όλες τις δράσεις, στο ΠΕ 3 στη δράση β και στο ΠΕ 4 στη δράση β. 1.3. Δρ. Μυστακίδης Ιωάννης: Φυσικός. Εργαστηριακός συνεργάτης του Τμήματος Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών του ΤΕΙ Πειραιά. Κάτοχος πτυχίου Φυσικής (Universite μεταπτυχιακού Ατομικής Είναι

και

κάτοχος

διπλώματος Μοριακής

ειδίκευσης Φυσικής

Διδακτορικού

στην

του

Διπλώματος

Κβαντική

και

Πανεπιστημίου στη

Φυσική.

Ο

Μοριακή

του Δρ.

de

Φυσική

Orsay Μυστακίδης

των

Paris, Γαλλία) και (D.E.A.

Εργαστήριο

Παρισίων Γαλλίας).

έχει

συμμετάσχει

στην

υλοποίηση αριθμού ερευνητικών έργων και επιδεικνύει σημαντική διεθνή πείρα. Συνεργάζεται το τελευταίο έτος στο αντικείμενο. 1.4. Κα Πετράκη Ερμιόνη MSc: Εργαστηριακή συνεργάτης Τμήματος Φυσικής Χημείας και Τεχνολογία Υλικών ΤΕΙ

Πειραιά. Κάτοχος

πτυχίου Φυσικής

και μεταπτυχιακού

διπλώματος ειδίκευσης

στην

Περιβαλλοντική Φυσική (Πανεπιστήμιο Αθηνών). Είναι υποψηφία διδάκτωρ σε θέματα Περιβαλλοντικής Φυσικής. Συνεργάζεται ήδη στο αντικείμενο και η διατριβή της σχετίζεται με Περιβαλλοντικά θέματα όπως αυτά που προτείνονται στο συγκεκριμένο ερευνητικό έργο. Έχει ήδη ασχοληθεί με θέματα ΦΑΡ και κυρίως Ρ και ΒΠ ειδικά μέσα από τη δημοσίευση υπ. αριθμ. 64. Έχει ήδη εκπαιδευθεί σε τεχνικές μέτρησης ΦΑΡ. Θα εργασθεί σε όλα τα πακέτα εργασίας και όλες τις δράσεις τους.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

114


1.5.Αργυρίου

Ξενοφών:

Είναι

προπτυχιακός

φοιτητής

του

Τμήματος

Ηλεκτρονικών

Υπολογιστικών

συστημάτων του ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ. Συνεργάζεται ήδη υπό την επίβλεψη των Δρ. Γιαννακόπουλου και Δρ. Νικολόπουλου σε θέματα προσομοιώσεων με Τεχνικές Μόντε Κάρλο. Ο ίδιος αναπτύσσει αλγορίθμους Μόντε Κάρλο στην πλατφόρμα MATLAB και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε θέματα προσομοιώσεων. Θα εργασθεί στο ΠΕ 3 σε όλες τις δράσεις. 1.6.Φωτόπουλος Αναξαγόρας: Είναι προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών συστημάτων του ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ. Συνεργάζεται ήδη υπό την επίβλεψη των Δρ. Γιαννακόπουλου και Δρ. Νικολόπουλου σε θέματα προσομοιώσεων με Τεχνικές Μόντε Κάρλο. Ο ίδιος αναπτύσσει αλγορίθμους Μόντε

Κάρλο

στην

πλατφόρμα

gcc

του

Λειτουργικού

Συστήματος

LINUX

και

πρόκειται

να

χρησιμοποιηθεί σε θέματα προσομοιώσεων. Θα εργασθεί στο ΠΕ 3 σε όλες τις δράσεις. 1.7. Βλαμάκης Εμμανουήλ: Είναι προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών συστημάτων του ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ. Συνεργάζεται ήδη υπό την επίβλεψη των Δρ. Γιαννακόπουλου και Δρ. Νικολόπουλου σε θέματα προσομοιώσεων με Τεχνικές Μόντε Κάρλο. Ο ίδιος αναπτύσσει αλγορίθμους Μόντε Κάρλο στην πλατφόρμα στην πλατφόρμα gcc του Λειτουργικού Συστήματος LINUX και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε θέματα προσομοιώσεων. Θα εργασθεί στο ΠΕ 3 σε όλες τις δράσεις. 1.8.Αναστασίου Κωνσταντίνος: Είναι προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών συστημάτων του ΤΕΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ. Συνεργάζεται ήδη υπό την επίβλεψη των Δρ. Γιαννακόπουλου και Δρ. Νικολόπουλου σε θέματα προσομοιώσεων με Τεχνικές Μόντε Κάρλο. Ο ίδιος αναπτύσσει αλγορίθμους Μόντε Κάρλο στην πλατφόρμα MATLAB και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε θέματα προσομοιώσεων. Θα εργασθεί στο ΠΕ 3 σε όλες τις δράσεις. 1.9. Μαρουσάκη Άννα: Eίναι Ε.Δ.Τ.Π του Τμήματος Φυσικής Χημεία και Τεχνολογίας Υλικών του ΤΕΙ Πειραιά. Συνεργάζεται ήδη στο πρόγραμμα και είναι υπεύθυνη για τις παθητικές μετρήσεις στο μεταλλογραφικό μικροσκόπιο του ΤΕΙ Πειραιά. Θα εργασθεί στο ΠΕ 2 στη δράση β.

ΟΜΑΔΑ 2 2.1. Κος Μιχαήλ Χρήστος. Είναι πτυχιούχος Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθήνας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει εργασθεί σε θέματα προσομοιώσεων Μόντε Κάρλο και έχει εμπειρία μετρήσεων ακτινοβολιών. Θα εργασθεί κύρια στα ΠΕ 2 και ΠΕ 3 σε όλες τις δράσεις. 2.2. Κος Δαυίδ Ευστράτιος. Είναι πτυχιούχος Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθήνας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει εργασθεί σε θέματα προσομοιώσεων Μόντε Κάρλο και έχει εμπειρία μετρήσεων ακτινοβολιών. Θα εργασθεί κύρια στα ΠΕ 2 και ΠΕ 3 σε όλες τις δράσεις. 2.3.Προπτυχιακός φοιτητής: Θα προσληφθεί και εκπαιδευθεί σε μετρήσεις ΦΑΡ και ΤΑΡ καθώς και σε θέματα προστασίας Περιβάλλοντος. Θα εργασθεί κύρια στα ΠΕ 2. ΟΜΑΔΑ 3 3.1. Δρ. Βογιάννης Ευστράτιος: Φυσικός, Ερευνητής, Εργαστηριακός συνεργάτης Τμήματος Φυσικής Χημείας

και

Τεχνολογία

Υλικών

ΤΕΙ

Πειραιά.

Καθηγητής

Μέσης

Εκπαίδευσης.

Κάτοχος

πτυχίου

Φυσικής και διδακτορικού Ιατρικής Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο διδακτορικό του ασχολήθηκε

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

115


με το ραδόνιο. Στο διδακτορικό του ασχολήθηκε με το ραδόνιο. Είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένος στη σχετική οργανολογία και στις μεθόδους μετρήσεις. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο του ραδονίου. Έχει επίσης εμπειρία σε θέματα μετρήσεων ΗΜΕ κι σχετικών εκτιμήσεων κινδύνων. Έχει συνεργασθεί ήδη στο προτεινόμενο αντικείμενο. Θα εργασθεί σε όλα τα πακέτα εργασίας και όλες τις δράσεις τους.

ΟΜΑΔΑ 4 4.1. Δρ. Διονύσιος Παναγιωτάρας, MSc: Είναι πτυχιούχος του τμήματος Χημείας του Παν/μίου Ιωαννίνων, κάτοχος Διδακτορικού

μεταπτυχιακού διπλώματος

Διπλώματος

του

Τμήματος

του ΕΑΠ

Γεωλογίας

στην εκπαίδευση

του

Παν/μίου

ενηλίκων και

Πατρών

με

κάτοχος

κατεύθυνση

την

Περιβαλλοντική Γεωχημεία. Έχει εργασθεί σε ερευνητικά προγράμματα διαχείρισης, ελέγχου και προστασίας περιβάλλοντος και έχει εμπειρία σε τεχνικές προσδιορισμού, μετρήσεων και ανάλυσης περιβαλλοντικών παραμέτρων. Θα εργασθεί σε όλα τα πακέτα εργασίας και όλες τις δράσεις τους.

4.2.

Δρ.Μπακάλης

Άρης:

Ο

Δρ.

Άρης

Μπακάλης έχει

πτυχίο

Τμήματος

Ηλεκτρολογίας,

πτυχίο

Παιδαγωγικών Σπουδών – ΣΕΛΕΤΕ Πάτρας, Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, Master of Science in Information Systems Engineering – South Bank University, London, Master of Arts in Open and Distance Education – Open University, U.K. και Διδακτορικό δίπλωμα, PhD in Computer Science, King’s College, London.

Έχει συνεργαστεί με ομάδες του εξωτερικού και εσωτερικού στα πλαίσια

ερευνητικών προγραμμάτων,

ενώ είναι

μέλος της

ερευνητικής ομάδας

Algorithm

Design Group,

King’s College, London. Έχει δημοσιεύσεις στο αντικείμενο της παρούσας έρευνας και θα συμβάλει στη Σχεδίαση & ανάπτυξη πρωτοκόλλων και στην μοντελοποίηση διεργασιών. Θα εργασθεί στα ΠΕ 3 σε όλες τις δράσεις του.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

116


4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ Πίνακας 10 Έτος

Μετακινήσεις

2010 2011 2012 Σύνολο

18 14 4

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

Κόστος

18440 14000 4000 36440

117


Ανάλυση - Αιτιολόγηση των δαπανών μετακινήσεων Αναφέρατε τεκμηριωμένη ανάλυση και τη σκοπιμότητα των προγραμματισμένων μετακινήσεων ανά ερευνητική ομάδα, (σε συσχετισμό με τα συγκεκριμένα ΠΕ και παραδοτέα που αναφέρονται στα πεδία Β2 και Β5) αιτιολογήσατε την αναγκαιότητά τους για την επίτευξη των στόχων της έρευνας και αναλύσατε τα στοιχεία δαπανών που περιέχονται στον πίνακα 8. 2010: Θα γίνουν μετακινήσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών, τη μεταφορά ενεργητικών μετρητών και τεχνογνωσίας, την ανεύρεση ΕΧ, την εγκατάσταση ενεργητικών και παθητικών μετρητών και τη συλλογή καταγραφών, μεταφορά πειραματικών διατάξεων για συντήρηση και ανταλλαγή πληροφοριών και μετρήσεις. 1) Αττική-Δυτική Ελλάδα και τοπικές κινήσεις: 1ατομο Χ 90 ευρώ Χ 6 μέρες = 540 Ευρώ Ενοικίαση Αυτοκινήτου 5 Χ 50 = 250 Ευρώ + Αεροπ. Εισ 150 Σύνολο = 940 € ανά άτομο

+

2) Αττική – Ζάκυνθο και τοπικές κινήσεις: 1 άτομο Χ 90 Χ 5 μέρες = 450 + Αυτοκίνητο 1000 χλ Χ 0,4 = 400 + εισιτήρια πλοίου 150= 1000 = Σύνολο 1000 Ευρώ ανά έτομο (Ζάκυνθος: Έδρα ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ) 3) Μετακινήσεις 1 ατόμου εντός της Αθήνας για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος: Αυτοκίνητο 150 χλ Χ 0,4 = Σύνολο 60 € ανά άτομο

Προβλέπονται μετακινήσεις 18 ατόμων της μορφής 1-3 ή της μορφής 2 Προβλέπεται επιπλέον κόστος μετακινήσεων με αυτοκίνητο κατά τόπους 440 € ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 : 18,440 € 2011: Θα γίνουν μετακινήσεις για επιπρόσθετες μετρήσεις, μεταφορά πειραματικών διατάξεων για συντήρηση και ανταλλαγή πληροφοριών. 1) Αττική-Δυτική Ελλάδα και τοπικές κινήσεις: 1ατομο Χ 90 ευρώ Χ 6 μέρες = 540 Ευρώ Ενοικίαση Αυτοκινήτου 5 Χ 50 = 250 Ευρώ + Αεροπ. Εισ 150 Σύνολο = 940 € ανά άτομο

+

2) Αττική – Ζάκυνθο και τοπικές κινήσεις: 1 άτομο Χ 90 Χ 5 μέρες = 450 + Αυτοκίνητο 1000 χλ Χ 0,4 = 400 + εισιτήρια πλοίου 150= 1000 = Σύνολο 1000 € ανά έτομο (Ζάκυνθος: Έδρα ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ) 3) Μετακινήσεις 1 ατόμου εντός της Αθήνας για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος: Αυτοκίνητο 150 χλ Χ 0,4 = Σύνολο 60 € ανά άτομο

Προβλέπονται μετακινήσεις 14 ατόμων της μορφής 1-3 ή της μορφής 2 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011 : 14,000 € 1) Αττική-Δυτική Ελλάδα και τοπικές κινήσεις: 1 άτομο Χ 90 ευρώ Χ 6 μέρες = 540 Ευρώ Ενοικίαση Αυτοκινήτου 5 Χ 50 = 250 Ευρώ + Αεροπ. Εισ 150 Σύνολο = 940 € ανά άτομο

+

2) Αττική – Ζάκυνθο και τοπικές κινήσεις: 1 άτομο Χ 90 Χ 5 μέρες = 450 + Αυτοκίνητο 1000 χλ Χ 0,4 = 400 + εισιτήρια πλοίου 150= 1000 = Σύνολο 1000 € ανά έτομο (Ζάκυνθος: Έδρα ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ) 3) Μετακινήσεις 1 ατόμου εντός της Αθήνας για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος: Αυτοκίνητο 150 χλ Χ 0,4 = Σύνολο 60 € ανά άτομο Προβλέπονται μετακινήσεις 4 ατόμων της μορφής 1-3 ή της μορφής 2 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 : 4,000 €

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

118


5.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Πίνακας 11 Έτος

Αναβάθμιση/Προμήθεια λογισμικού (*)

Αναβάθμιση/ Προμήθεια hardware

Αναβάθμιση / συμπλήρωση εξοπλισμού

Συνολικό κόστος

2010 2011 2012

3100

3000

94200

103000

Σύνολ

3100

1500

94200

103000

*

Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση υπάρχοντος λογισμικού επιτρέπεται μόνο αν κρίνεται απαραίτητο για τη διεξαγωγή της έρευνας

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

119


Ανάλυση Αιτιολόγηση των δαπανών προμήθειας εξοπλισμού & λογισμικού για την υλοποίηση της έρευνας. Αναφέρατε τεκμηριωμένη ανάλυση και τη σκοπιμότητα των προγραμματισμένων δαπανών, ανά ερευνητική ομάδα, (σε συσχετισμό με τα συγκεκριμένα ΠΕ και παραδοτέα που αναφέρονται στα πεδία Β2 και Β5) αιτιολογήσατε την αναγκαιότητά τους για την επίτευξη των στόχων της έρευνας και αναλύσατε τα στοιχεία δαπανών που περιέχονται στον πίνακα 9. Προμήθεια νέου εξοπλισμού 1.

Προμήθεια συστήματος μέτρησης ραδονίου και θυγατρικών παραγώγων Κόστος :15000 €

2.

Προμήθεια καθετήρα μέτρησης ραδονίου εδαφικού αερίου και υπογείων υδάτων τύπου BMC2 Barasol Κόστος :7500 €

3.

Προμήθεια σύγχρονου ενεργητικού μετρητή ΤΑΡ για μέτρηση των παρακάτω ΤΑΡ : CH4, CO, H2S, SO2, HCN, NH3, NO, NO2, Ο3, βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλένιο. Κόστος :30000 €

4.

Προμήθεια σύγχρονου μετρητή ΗΜΑΠ τύπου Narda. Κόστος :20000 €

Αναβάθμιση Υπάρχοντος εξοπλισμού 5.

Προμήθεια αντλίας απομάστευσης ραδονίου εδαφικού αερίου απαραίτητη επίσης για τις μετρήσεις ραδονίου υδάτων (συμπληρωματικά του ενεργητικού μετρητή Alpha Guard του ΕΙΦΠΑ). (2 αντλίες) Κόστος :3000 €

6.

Προμήθεια προέκτασης ράβδου και καθετήρα απαραιτήτων για την απομάστευση ραδονίου εδαφικού αερίου σε βάθος 2 μέτρων (συμπληρωματική του υπάρχοντος ενεργητικού μετρητή Alpha Guard του ΕΙΦ-ΠΑ). Κόστος :400 €

7.

Προμήθεια Σετ αισθητήρων μέτρησης ατμοσφαιρικής πίεσης και δονήσεων επιπρόσθετο εξωτερικό αισθητήρα.

θερμοκρασίας αέρος, με είσοδο για

υγρασίας σύνδεση

αέρος, με

Κόστος :3000 € 8.

Προμήθεια αισθητήρων μέτρησης πίεσης και θερμοκρασίας εδάφους στο βάθος απομάστευσης ραδονίου εδαφικού αερίου (συμπληρωματική του υπάρχοντος ενεργητικού μετρητή Alpha Guard του ΕΙΦ-ΠΑ). Κόστος :2000 €

9.

Προμήθεια αναλογικού σε ψηφιακό μετατροπέα για τη σύνδεση μονάδας δοσιμέτρου γάμμα ακτινοβολίας, μετρητού απαρίθμησης των θυγατρικών του Ραδονίου (222Rn) (συμπληρωματικά του ενεργητικού μετρητή Alpha Guard του ΕΙΦ-ΠΑ). Κόστος :3000 €

10. Προμήθεια αισθητήρα μέτρησης θυγατρικών ραδονίου και υπάρχοντος ενεργητικού μετρητή Alpha Guard του ΕΙΦ-ΠΑ).

θορονίου

(συμπληρωματική

του

Κόστος : 8000 €

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

120


11. Προμήθεια κυτίου μέτρησης ρυθμού εκροής ραδονίου ΥΟ. Κόστος : 300 € 12. Επισκευή αισθητήρων Street Box Κόστος : 1000 € 13. Προμήθεια κάρτας πολυκαναλικού αναλύτη για Η/Υ κατάλληλη για γ-φασματομετρία. Κόστος : 1000 €

Προμήθεια Hardware 14. Προμήθεια τριών (3) Η/Υ απαραίτητων για την υλοποίηση των προσομοιώσεων ΦΑΡ και ΤΑΡ του ΠΕ 3. Κόστος :3000 €

Προμήθεια Λογισμικού 15. Προμήθεια και

λογισμικού

αριθμητική

ραδονίου

και

εξομάλυνσης τη

συνεχή

σε

βάση

ανάλυση

Windows, -

υπολογισμένων

καμπυλών

και γραφική

την

επεξεργασία

των

μεταφορά,

για

επαγγελματική -

ραδιολογικών

προσθαφαίρεσης και

πινακοποιημένη

παρουσίαση μεγεθών σταθερών παράσταση

διαχείριση, των με

γραφική

μετρήσεων δυνατότητες

συγχρονισμού, των

μετρήσεων

σε πραγματικό χρόνο, είτε λειτουργεί με μπαταρία είτε με τάση δικτύου (συμπληρωματική του υπάρχοντος ενεργητικού μετρητή Alpha Guard του ΕΙΦ-ΠΑ) Κόστος: 2100 €

16. Προμήθεια λογισμικού RNView2 για το 2. Κόστος: 1000 €

Η προμήθεια εξοπλισμού/λογισμικού του πίνακα 11 θα πιστωθεί καθ’ ολοκληρίαν στο Συντονίζον Ίδρυμα και στην ομάδα 1. Η προμήθεια νέου εξοπλισμού κρίνεται απαραίτητη ώστε να δίνεται η δυνατότητα παράλληλων και ταυτόχρονων ενεργητικών μετρήσεων ΦΑΡ μεταξύ των περιοχών-στόχων.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

121


Οι αναβαθμίσεις 3-9 κρίνονται απαραίτητες για την πλήρη μελέτη της φυσικής των ΦΑΡ Ρ και ΒΠ με έμφαση στους ΕΧ. Θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς υπάρχοντα εξοπλισμό της ομάδας 3 αλλά θα ανήκουν στη συνεργαζόμενη ομάδα 1. Η αναβάθμιση 10 κρίνεται απαραίτητη για τη λειτουργία του εν λόγω οργάνου της ομάδος 1. Η παράλληλη λειτουργία αυτού σε συνδυασμό με τον υπάρχοντα εξοπλισμό των λοιπών ομάδων θα παράσχει τη δυνατότητα παράλληλων και ταυτόχρονων μετρήσεων ΤΑΡ στις περιοχές-στόχους.

Η αναβάθμιση 11 κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των μετρήσεων γαΥ με τον υπάρχοντα εξοπλισμό αλλά με ανταγωνιστικό και σύγχρονο τρόπο. Επισημαίνεται ότι οι υπάρχοντες ανιχνευτές γαΥ λειτουργούν με πολυκαναλικούς ανιχνευτές παλαιού τύπου των οποίων η αξιοπιστία είναι μειωμένη λόγω παλαιότητα;. Επιπρόσθετα, με τη συγκεκριμένη αναβάθμιση θα καταστεί δυνατή η λήψη φασμάτων in-situ με τη βοήθεια σύγχρονων φορητών Η/Υ.

Η προμήθεια εξοπλισμού/λογισμικού του πίνακα 11 θα πιστωθεί καθ’ ολοκληρίαν στο Συντονίζον Ίδρυμα και στην ομάδα 1. Η προμήθεια νέου εξοπλισμού κρίνεται απαραίτητη ώστε να δίνεται η δυνατότητα παράλληλων και ταυτόχρονων ενεργητικών μετρήσεων ΦΑΡ μεταξύ των περιοχών-στόχων. Η αναβαθμίσεις 3-9 κρίνονται απαραίτητες για την πλήρη μελέτη της φυσικής των ΦΑΡ Ρ και ΒΠ με έμφαση στους ΕΧ. Θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς υπάρχοντα εξοπλισμό της ομάδας 3 αλλά θα ανήκουν στη συνεργαζόμενη ομάδα 1. Η αναβάθμιση 10 κρίνεται απαραίτητη για τη λειτουργία του εν λόγω οργάνου της ομάδος 1. Η παράλληλη λειτουργία αυτού σε συνδυασμό με τον υπάρχοντα εξοπλισμό των λοιπών ομάδων θα παράσχει τη δυνατότητα παράλληλων και ταυτόχρονων μετρήσεων ΤΑΡ στις περιοχές-στόχους.

Η προμήθεια δύο Η/Υ είναι απαραίτητη για την ταυτόχρονη εκτέλεση κώδικα προσομοιώσεων από τα μέλη ΚΕΟ και ΟΕΣ που εμπλέκονται στις δράσεις των ΠΕ 1 και 3.

Η προμήθεια λογισμικού είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη μεταφορά in-situ των ενεργητικών μετρήσεων του μετρητή Alpha Guard της ομάδος 3 σε φορητό Η/Υ.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

122


6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ Πίνακας 12 Κόστος αναλωσίμων

Έτος

2010 2011 2012 Σύνολο

17000

17000

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

123


Ανάλυση - Αιτιολόγηση των δαπανών για αναλώσιμα Αναφέρατε τεκμηριωμένη ανάλυση και τη σκοπιμότητα των προγραμματισμένων δαπανών, ανά ερευνητική ομάδα, (σε συσχετισμό με τα συγκεκριμένα ΠΕ και παραδοτέα που αναφέρονται στα πεδία Β2 και Β5) αιτιολογήσατε την αναγκαιότητά τους για την επίτευξη των στόχων της έρευνας και αναλύσατε τα στοιχεία δαπανών που περιέχονται στον πίνακα 10. Το υλικό θα πιστωθεί στο συντονίζον Ίδρυμα στην ομάδα 1

1) Αναλώσιμο ηλεκτρονικό υλικό και υλικά θωράκισης ανιχνευτών γΑΥ και ΥΟ απαραίτητων για την υλοποίηση της δράσης 1ε και 2γ Κόστος : 3500 €

2) Παρελκόμενα (θερμόμετρα,Υγρόμετρα κ.λπ.) απαραίτητων για την υλοποίηση της δράσης

2δ.

Κόστος : 3500 € 3) Αναλώσιμοι στερεοί ανιχνευτές καταγραφής ιχνών CR-39 και LR-115 για τη μέτρηση ραδονίου εδαφικού αερίου και υδάτων απαραίτητων για το ΠΕ 2.

Κόστος : 10000 €.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

124


7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Πίνακας 13 Έτος

2010 2011 2012 Σύνολο

Κόστος Εντύπων και γραφικής ύλης 1000 1000 1000 3000

Ανάλυση - Αιτιολόγηση γραφικής ύλης

των

δαπανών

για

προμήθεια

εντύπων

και

Αναφέρατε τεκμηριωμένη ανάλυση και τη σκοπιμότητα των προγραμματισμένων δαπανών, ανά ερευνητική ομάδα, (σε συσχετισμό με τα συγκεκριμένα ΠΕ και παραδοτέα που αναφέρονται στα πεδία Β2 και Β5) αιτιολογήσατε την αναγκαιότητά τους για την επίτευξη των στόχων της έρευνας και αναλύσατε τα στοιχεία δαπανών που περιέχονται στον πίνακα 13. Αναλώσιμα υλικά γραφείου και Ηλεκτρικών Υπολογιστών. Κόστος 3000 Ευρώ

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

125


8.

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας 14 Κόστος Δημοσιότητας

Έτος

2010 2011 2012 Σύνολο

12000 12000 12000 36000

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

126


Ανάλυση - Αιτιολόγηση των δαπανών για δημοσιότητα Αναφέρατε τεκμηριωμένη ανάλυση και τη σκοπιμότητα των προγραμματισμένων δαπανών, ανά ερευνητική ομάδα, (σε συσχετισμό με τα συγκεκριμένα ΠΕ και παραδοτέα που αναφέρονται στα πεδία Β2 και Β5) αιτιολογήσατε την αναγκαιότητά τους για την επίτευξη των στόχων της έρευνας και αναλύσατε τα στοιχεία δαπανών που περιέχονται στον πίνακα 12. Συμμετοχή μελών της ΚΕΟ και ΟΕΣ σε 10 συνέδρια ανάλογα με μέσο κόστος συμμετοχής και μετάβασης 3000 ευρώ με συμμετοχή δύο ατόμων ανά συνέδριο. Προβλέπεται συνολικό κόστος για συμμετοχή συνεδρίων 60000 Ευρώ.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

127


9.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

Πίνακας 15 Έτος

Κόστος …

2010 2011 2012 Σύνολο

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

128


Ανάλυση - Αιτιολόγηση των δαπανών … (Διαφορά Λοιπά έξοδα, που δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω, αναγκαία για την υλοποίηση της πράξης) ανά ερευνητική ομάδα. Αναφέρατε τεκμηριωμένη ανάλυση και τη σκοπιμότητα των προγραμματισμένων δαπανών, (σε συσχετισμό με τα συγκεκριμένα ΠΕ και παραδοτέα που αναφέρονται στα πεδία Β2 και Β5) αιτιολογήσατε την αναγκαιότητά τους για την επίτευξη των στόχων της έρευνας και αναλύσατε τα στοιχεία δαπανών που περιέχονται στον πίνακα 13. Δεν προβλέπεται σχετικό κόστος.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

129


10.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Μεταφέρονται τα αντίστοιχα στοιχεία των Πινάκων ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.

Έτος

Έτος

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΔΒΜ

2010

2011

2012

23500

21000

15500

60000

115000

106000

48000

269000

18440

14000

4000

36440

Αποζημίωση των μελών της

κύριας ερευνητικής ομάδας 2.

Έτος

3 έως 13.

Αποζημίωση των μελών της

Ομάδας Εξωτερικών συνεργατών (ΟΕΣ) (φυσικά και νομικά πρόσωπα) 3.

Δαπάνες μετακινήσεων

4.

Προμήθεια εξοπλισμού/

100300

100300

17000

17000

Λογισμικού 5.

Προμήθεια υλικών άμεσης

Ανάλωσης 6.

Προμήθεια Εντύπων και

1000

1000

1000

3000

12000

12000

12000

36000

287240

154000

80500

521740

Γραφικής ύλης 7.

Δαπάνες Δημοσιότητας

8.

Διάφορα Λοιπά έξοδα Κόστος (σύνολο Γ1-Γ8)

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

130


BΕΒΑΙΩΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ Οι υπογράφοντες βεβαιώνουν ότι το Ίδρυμα «ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ» έχει πλήρη γνώση της πρότασης της έρευνας με τίτλο « Πολυκατευθυντική μελέτη της ποιότητας αέρα με έμφαση στους εσωτερικούς χώρους » που υποβάλλεται στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξης 11.74.11.03 «Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας» του ΕΠΕΔΒΜ, Πράξης 11.74.11.03.01 «ΘΑΛΗΣ» και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται σε όλες τις παραγράφους του Αναλυτικού Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και του Εντύπου Υποβολής καθώς και όποιες προκύψουν από την εκτέλεσή του, εφόσον αυτό ενταχθεί. Συγκεκριμένα: Βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι δεν υπάρχουν τυχόν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις μεταξύ αναλυτικού Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και Εντύπου Υποβολής Δηλώνουν ότι το Ίδρυμα αναλαμβάνει α) να διαθέσει τους οικονομικούς πόρους που αναφέρονται στον προϋπολογισμό του έργου και τους χώρους που απαιτούνται για την διεξαγωγή της έρευνας και β) να προβεί σε αναγκαίες αναμορφώσεις χώρων που συμβάλλουν στην απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου και που αναφέρονται ως προϋπόθεση για την διεξαγωγή της έρευνας ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης. Συμφωνούν ότι το Ίδρυμα υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΕΔΒΜ στοιχεία προόδου του έργου και υποέργων, σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα του διατεθεί γι’ αυτό το σκοπό. Το Ίδρυμα θα έχει πάντοτε στη διάθεση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΕΔΒΜ καθώς και των εθνικών και κοινοτικών αρχών χρηματοοικονομικού ελέγχου, τα στοιχεία που αφορούν στην φυσική και οικονομική πρόοδο του έργου, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης των στοιχείων αυτών. Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Δρ.Βρυζίδης Λάζαρος Καθηγητής

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

Συντονιστής

Ονοματεπώνυμο Δρ.Ζήσος Αθανάσιος Καθηγητής

131


Συνημμένα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο Τμήμα του Υποβολής και Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης:

Εντύπου

1.

Βεβαιώσεις συνεργασίας από όλα τα μέλη της ΚΕΟ και τους μετακαλούμενος ερευνητές, στις οποίες θα αναγράφονται: το όνομα του συμμετέχοντα, ο φορέας στον οποίο ανήκει, το αντικείμενο που πρόκειται να εκτελέσει, συσχετιζόμενο με συγκεκριμένα ΠΕ και Παραδοτέα

2.

Υπεύθυνη Δήλωση από τα μέλη της ΚΕΟ (Μέλη ΔΕΠ / ΕΠ και ερευνητές ερευνητικών κέντρων δημόσιου χαρακτήρα εσωτερικού, στην οποία να βεβαιώνουν Α)Κάθε μέλος ΔΕΠ/ΕΠ κάτοχος διδακτορικού ότι συμμετέχει: 1.Σε μια ερευνητική πρόταση ως Συντονιστής 2.Σε μέχρι τρείς ερευνητικές προτάσεις είτε ως υπεύθυνος ή μέλος ΚΕΟ είτε ως μέλος ΟΕΣ Ο Συντονιστής ερευνητικής ομάδας μπορεί να συμμετάσχει το ανώτερο σε δύο (2) ΚΕΟ ως υπεύθυνος ή ως μέλος, είτε σε δυο (2) ΟΕΣ ως μέλος, είτε σε μία (1) ΚΕΟ και μια (1) ΟΕΣ. Β)Κάθε ερευνητής Ερευνητικού Κέντρο Δημόσιου Χαρακτήρα εσωτερικού ότι συμμετέχει σε μέχρι τρείς ερευνητικές προτάσεις είτε ως υπεύθυνος ή μέλος ΚΕΟ είτε ως μέλος ΟΕΣ.

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

132


3.

Σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών της κύριας Ερευνητικής Ομάδας και του μετακαλούμενου ερευνητή (σε ηλεκτρονική μορφή), αρμόδια για την συλλογή, ταξινόμηση και αποστολή των οποίων είναι η Επιτροπή Ερευνών του Ιδρύματος

4.

Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών της κύριας Ερευνητικής Ομάδας και του μετακαλούμενου ερευνητή (σε ηλεκτρονική μορφή) ), αρμόδια για την συλλογή, ταξινόμηση και αποστολή των οποίων είναι η Επιτροπή Ερευνών του Ιδρύματος

5.

Ανακοινώσεις/Δημοσιεύσεις των μελών της κύριας ερευνητικής ομάδας και του μετακαλούμενου ερευνητή (σε ηλεκτρονική μορφή) ), αρμόδια για την συλλογή, ταξινόμηση και αποστολή των οποίων είναι η Επιτροπή Ερευνών του Ιδρύματος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αποστολή των παραπάνω συνημμένων είναι υποχρεωτική προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόταση

Πρόσκληση 49 ΠΡ_10_11_12_74_11_ 03

133

indraq-greek  

indraq-greek

Advertisement