Page 1

Registarski broj u APR- u NV000813 ISSN 2466-336

DNEVNIK

среда, 11. јул 201 8. година / број 114

M

L

A

D

E

N

O

V

A

^

K

I

Б Е С П Л А Т Н Е Н Е Д Е Љ Н Е Н О В И Н Е НН А ПИР О ДС А Ј УУ

ЛЕТО У ЗНАКУ ФОЛКЛОРА И МЛАДОСТИ Културно лето у Младеновцу протиче у знаку фолклора. После Ковачевца дошла је на ред Влашка а ускоро ће и Сељанчица у Иванчи. Музику, игру, шарену ношњу и младе у стопу прате и сликари на колонијама.

МЕСТА ГДЕ МОЖЕТЕ ДА ПРЕУЗМЕТЕ БЕСПЛАТНЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ ДНЕВНИК МЛАДЕНОВАЧКИ: ГАРДЕН - ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ И АУТОБУСКА СТАНИЦА ЛАСТА, СТР МИМА КОД ПИЈАЦЕТЕ И КАФИЋ ТЦМ.


2

DNEVNIK

КОНКУРС

ДЕШАВАЊА

НЕПРЕЦИЗНО ПОПУЊЕНА

Д О К У М Е Н ТА Ц И Ј А

Учесник на конкурсу поднео је непрецизно попуњену документацију. Иако није исправио у накнадно одређеном року добио је средства од ГО Младеновац. Ни у ревидираном пројекту буџета није исправно попунио а то је саставни део уговора.

Већ смо писали о махинацијама на конкурсу за суфинансирање пројеката медијског садржаја који је расписала ГО Младеновац за 201 8. годину. Од 1 2 благовремено пристиглих пријава комисија је разматрала 5 а 7 није. Ображложење је било да неке изјаве нису оверене код јавног бележника иако се то не тражи у конкурсу. Тиме је локална власт незаконито елиминисала “наподобне” медије. Са друге стране у конкурсу и закону јасно пише да по члану 11 . Правилника “учесник конкурса који је поднео пројекат са непотпуном или непрецизно попуњеном документацијом, обавеш-

тава се да недостатак отклони у накнадно одређеном року”. По том члану општинска служба је била дужна да тражи изјаве и од ових 7 учесника а није. Даље пише у истом члану, “Пројекат се не разматра само у случају да учесник конкурса у накнадно одређеном року не достави тражену документацију”. Општинска служба није поштовала закон и није тражила да се отклони недостатак. Пошто смо добили део докумената учесника на конкурсу приметили смо један велики пропуст код подносиоца пројекта Medija press centra (портал Инфо М). По захтеву комисије овај подносилац

Ево како је општина Младеновац расподелила средства грађана Младеновца на суфинансирање медијских пројеката.

пројекта је требало да исправи Образац за буџет јер је непрецизно и непотпуно попуњен и да га преда Служби за скупштинске послове у одређеном року. Интересантно је да је предат образац али без исправке, што службеници нису приметили јер нису хтели или смели или знали. Према томе Medija press centаr није у предвиђеном року исправио недостатке, па самим тим Комисија није требала уопште да разматра овај пројекат. Али Комисија је разматрала и доделила средства Medija press centru. Грешке се и даље настављају. Пре потписивања уговора Medija press centar доставио је ревидирани буџет који је исто као и претходна два нетачан. Такав нетачан ревидирани буџет пројекта је саставни део уговора, на основу кога се додељују средства. Очигледно да се неки прјекти уопште не проверавају и априори им се додељују средства без контроле документације. Поводом овог сазнања упутили смо допис општини. Чекамо одговор. Милан Јанковић

Штаб за ванредне ситуације

Штаб за ванредне ситуације општине Младеновац заседао је претходне недеље, јер су метереолози предвиђали велике олује и падавине и на територији општине Младеновац. На срећу овога пута Младеновац су заобишли олујни облаци. Велику штету је претрпела суседна општина Аранђеловац. У приправности су биле све службе, ЈКП "Младеновац", Сектор за ванредне ситуације, Ватрогасна једница, Полицијска станица, Центар за социјални рад, Дом здравља, Општинска управа.

Владан Глишић, председник општине Младеновац је истакао да су у поређењу са 201 4. годином када је пало 80 литара кише по метру квадратном, исте такве падавине биле и крајем јуна месеца али захваљујући раду општинских служби, првенствено на уређењу и чишћењу водотокова, спречена је већа поплава објеката и пољопривредног земљишта. Планирано је да ЈКП "Младеновац" предузме мере заштите критичних тачака у центру града, а то је Тржни центар, Карађорђева, улица Краљице Марије. Господин Ронче-

вић, начелник Ватрогасне јединице, предложио је да се направе зечији насипи око шахти који ће спречити накупљање веће количине воде. Град је опустошио околне општине. Наши противградни стрелци су дејстовали по налогу центра "Букуља". Број ракета је задовољавајући, рекао је Глишић и појаснио да се Младеновац брани из других општина. Ракетне станице из Смедерева, Гроцке, Младеновца, Тополе, Велике Плане сви дејствују по налогу центра Букуља. Извор: ГОМ

среда 11 . јул 201 8.

ЈОШ ЗАНИМЉИВОСТИ

- Информације које нам пласира портал Инфо М су 25,7 пута јефтиније и толико их има више од портала Младеновац уживо. - У исто време ТВ МАГ са свим наведеним трошковима сниматеља, камермана, новинара, монтажера, реализатора, организатора, уредника, путовања од Обреновца до Младеновца (?)... има дупло јефтинији медијски садржај него интернет портал Младеновац уживо. - За 2 пута више новца (1 .000.000 динара) које је добио ТВ МАГ Младеновчани су добили 4 пута више медијских садржаја (1 50) од интернет портала Младеновац уживо, који је добио 500.000 динара а објавиће само 35 медијских садржаја. - Медијски садржаји могу бити разни чланци, информације, репортаже, интервјуи, итд, што изгледа није разумео Булевар М (месечни часопис) или јесте па је општина Младеновац у овом конкурсу платила најскупљи чланак од 33.333,33 динара. - А наш ДНЕВНИК младеновачки, коме општина самовољно и противзаконито није доделила средства за суфинансирање медија до краја године планира да објави преко 1 000 медиских садржаја. - А да напоменемо да ДНЕВНИК младеновачки поред бесплатног штампаног издања издаје и електронско које излази исти дан и истог је садржаја на интернету issuu.com, на фејсбуку и на друштвеним мрежама. - ДНЕВНИК младеновачки је упутио општини Младеновац Захтев за поновним постпком поводом Конкурса за суфинансирање медија 1 3.06.201 8. године, председнику општине Владану Глишићу и Зорану Јоцићу члану Већа задуженом за културу и информисање. Данас је 28. дан. А обавеза је државних органа да одговор доставе у року од 1 5 дана. Администрација ћути. - Упутили смо и Пројекат „Пробудимо села – Фестивалски дани“ а на име појединачних суфинансирање у области медија, ван конкурса. Ово право по Закону о информисању је прошле године остварило два интернет портала, Младеновац уживо и Ифо М. Тада је општини Младеновац било потребно за одобрење средстава 3 дана. Нама су у року од 2 недеље одбили. - Још један тренд је завладао. Више нико из општине Младеновац не обавештава ДНЕВНИК младеновачки о дешавањима у општини а која су у њиховој надлежности. Вероватно мисле, нису нам дали паре за суфинансирање па не постојимо. А постојимо и постојаћемо. И заборављају да је ово 21 . век и да не постоји ексклузива (сем код великих медија и дешавања, што сигурно није случај са Младеновцем) и да су свима информације лако доступне. Ми их налазимо и преносимо због наших читалаца. Р.Д.М.


среда 11 . јул 201 8.

3

П О Л И Т И Ч КА ОДЛУКА?!

На друшвеним мрежама се појавила вест да је у припреми смена директорке ОШ „Момчило Живојиновић“ Весне Влајић. Стеван Влајић је објавио 6. јула пост на интернету под називом „Почело је!“ где наводи да је чланица Школског одбора Јелица Гигов, из редова локалне самоуправе поднела захтев за одржавање ванредне седница Школског одбора на којој је једина тачка дневног реда преиспитивање рада директора. Реакције на ову објаву су биле бурне. Јавили су се професори из колектива школе са ставом да је у избору директора најважније мишљење колектива, да је Весна изабрана на конкурсу и истичу квалитет њеног досадашњег рада. Иначе Весни мандат директора школе истиче следеће године. Са друге стране интересантан је један коментар, присталице локалне власти који каже „Ко се прилагодио, прилагодио. Ко неће и не жели нека трпи последице свог политичког избора и начина на који добијамо директоре јавних установа.“ Ми се само питамо а где је ту стручност. Колектив ОШ „Момчило Живојиновић“ издао је и саопштење под називом „Зашто?! Ево због чега...” где се наводи да је у понедељак, 9. јула, одржан Збор запослених радника поводом настале ситуације. Збору је присуствовало више од 80 радника ове Установе. “Овај број би био и већи да није сезона годишњих одмора, али су се и они који су на годишњем одмору огласили и изјавили да дају потпуну подршку.” Директорка школе Весна Влајић је упознала колектив са тренутном ситуацијом: “Завршна седница Наставничког већа је одржана 3. јула 201 8. године. Већина запослених радника добила је решење за годишњи одмор. Два дана касније одржана је редовна седница Савета родитеља школе и седница Школског одбора. На Седници нису били присутни Јелица Гигов (која се у последње три године не поављује на седницама Школског одбора) Јован Глишић, Радослав Стојић и Ивана Маричић.”

DNEVNIK

У саопштењу су наведени и разлози зашто је затражено неповерење директорки школе. "- Неправилности у пријему радника (У вези са овим директорка је истакла да већ три године траје забрана запошљавања, да се законска процедура спроводи и да сва евиденција постоји. Такође је говорила о телефонским позивима и притисцима које је примала од стране локалне самоуправе приликом пријема нових радника). - Неправилности у издавању школског простора (Директорка је подсетила да Школски одбор доноси одлуку о издавању школског простора. Документација постоји, као и новац на рачуну школе.) - Неправилности у одабиру извођача цене за екскурзије (И овде је директорка подсетила да Одлуку о извођењу екскурзија и рекреативне наставе доноси транспарнетно Савет родитеља, док је директор само лице које потписује њихову одлуку.) - Неправилности у формирању цене за прославу Другарске вечери (Директорка је саопштила да је испоштована законска процедура и заједничка одлука, а да је потписник одлуке Андреј Николић.) - Неприсуствовање председника синдиката и чланова Ученичког парламента седницама одбора (Директорка је саопштила да је Председник синдиката редовно присутан на седницама, а да су члановима Ученичког парламента уручивани позиви, али да они немају обавезу присуства. " Школски одбор има 9 чланова, 3 представника изабрана од стране Наставничког већа (Бојана Вукомановић, Мира Прешић и Данијела Станкић), 3 представника из локалне самоуправе (Јелица Гигов, Радослав Стојић и Јован Глишић) и 3 представника из Савета родитеља школе (Андреј Николић, Ивана Маричић и Сања Радосављевић). Захтев за сазивање ван-

ДЕШАВАЊА

ВЕЋЕ

редне Седнице (заказана је за 1 6. јул 201 8. године у 1 8 часова) нису потписали само представници Наставничког већа (3 члана), док су сви остали потписали (6 чланова). У саопштењу се наводи да је Весна Влајић, први пут изабрана за директорку ОШ "Момчило Живојиновић", 2007. године одлуком Наставничког већа а најзначајни резултат њеног рада је то да је број ученика школе од 2007. до 201 8. порастао са 11 00 на 1 500. Поред тога, урађено је небројено мањих и већих инфраструктурних пројеката, а чињеница је да је 1 0% од укупног броја ученика понело неку награду са градског/ републичког такмичења. На Збору је такође истакнута и чињеница да ако на овај начин директорка буде разрешена дужности, губи посао чиме јој се угрожава егзистенција. Сви су се сложили, да један такав изузетно успешан радник то никако не заслужује. “Све указује на то да политика опет „меша своје прсте“ где не треба. Оптужује се политички неподобан директор (без правих доказа) да би се поставио политички подобан.” - наводи се у саопштењу. Колектив ОШ „Момчило Живојиновић“ организоваће у суботу, 1 4. јула, у подне протестну шетњу “јер желимо да изразимо своје велико незадовољство због све већег и чешћег мешања политике у рад образовно – васпитног рада. Политици у школству није место!” - завршне су речи саопштења. Р.Д.М.

На седници Већа општине Младеновац која је одржана 3. јула разматрани су приговори и жалбе. Усвојена је допуна решења о образовању комисије градске општине Младеновац за безбедност саобраћаја на путевима, као и предлози решења о давању сагласности на измене финансијских планова Месних заједница за 201 8. годину. Утврђена је и висина новчаног износа за добитнике јавних признања градске општине Младеновац за 201 8. годину. Наставља се и пројекат "Треће доба упознајмо културно историјске споменике и лепоте Србије". Извршен је и избор пројеката цркава и верских заједница пријављених на јавни конкурс за доделу средстава из буџета ГО Младеноваац за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 201 8. години.

ПЧЕЛАРСТВО

Град Београд је објавио Одлуку о додели подстицајних средства у области пчеларства на територији града Београда за 201 8. годину. Одлука се може видети на сајти ГО Младеновац www.mladenovac.rs и града Београда www.beograd.rs.

СУБВЕНЦИЈЕ

Министарство пољопривреде објавило је Јавни позив за подршку инвестицијама за набавку нових машина и опреме за примарну биљну производњу у 201 8. години. Захтев за одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 2. јула до 1 7. септембра, закључно. Детаље о субвенцијама за наводњавање, нове машине и опрему за биљну производњу и пластенике могу се погледати на сајту Министарства пољопривреде.

ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Општина Младеновац донела је Решење о избору пројеката цркава и верских заједница пријављених на Јавни конкурс за доделу средстава из буџета градске општине Младеновац за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у 201 8. години. За одржавање црквених и верских објеката општина Младеновац је одобрила 900.000 динара С.П. Црквеној општини Младеновац.

ИЗВЕШТАЈ МУП-а

Na podru~ju GO Mladenovac , dogodile su se ~etiri saobra}ajne nezgode sa materijalnom {tetom, dok sa povre|enim licima nije bilo.


4

DNEVNIK

П УТ Е В И

ДЕШАВАЊА

среда 11 . јул 201 8.

TCM - Nagradna igra

Предузеће "Србијааутопут" почело је радове на изградњи Пута за Сенају дугачког 450 и широког седам метара. Тренутно се ради рехабилитација, припрема подлоге за тежак саобраћај и системи за одвод воде. Асфалтирање ће почети следеће недеље. Извор: ГОМ

Закуп пословног простора

право коришћења и управљања.

На основу Решења Председника Градске општине Младеновац расписан је Оглас за учешће у јавном надметању ради издавања у закуп пословног простора у Младеновцу - локал бр. 2. у приземљу пословног објекта постојећег на гробљу у Рајковцу, у Ул. Светолика Ранковића бр. 1 22Б, површине 1 5,35 m 2, на коме Градска општина Младеновац има

Оглас ће бити отворен до 20.7.201 8. године до 1 0:00 часова, сат времена пре почетка јавног надметања. За све информације обратити се службеном лицу Одељења за имовинскоправне и стамбене послове и пословни простор Управе ГО Младеновац Јелени Милашиновић на број телефона: 011 /8241 -672. Извор: ГОМ

Позив за пријаву штете (јун 201 8.) на оштећеним породично-стамбеним објектима

тића бр. 6), или поштом, закључно до 1 8. 7.201 8. године. Грађани који су у међувремену (пре овог позива) пријавили штету (у писаној форми) не морају то поново чинити. Tекст и образац пријаве може се преузети са сајта општине Младеновац

Грађани могу пријавити штету искључиво у писаној форми. Пријаве се предају на шалтерима писарнице Управе градске општине Младеновац (Ул. Јанка Ка-

www.mladenovac.rs.

Гумирана подлога на терену у Селу Младеновцу

Завршено је постављање гумиране подлоге на терену за мали фудбал и рукомет у Селу Младеновцу. Вредност инвестиције је око 2.000.000 динара.

МОРА ТО БОЉЕ

СРАМОТА

Некако се сваки дан наУ овом кишном периоду дам да ће тротоар око Му- ова слика би требало да упзеја заблистати неким новим озори и надлежне и грађарешењем. Овако закрпљен не. асфалтом поред лепо среВ. Јанковић ђеног и реновираног Музеја изгледа баш ружно. Има још времена до отварања, 2. августа. Урбанисти, архитекте, стручне службе... пробудите се. В. Јанковић

Tr`ni centar Mladenovac organizovao je u subotu 7. jula nagradnu igru "Letwa avantura". Svi koji su predali ra~une ve}e od 500 dinara mogli su da u~estvuju u nagradnoj igri. Podeqene su brojne nagrade. Spisak dobitnika nagradne igre TCM "Letwa avantura": 1. Letovawe u Gr~koj – Katarina Dedi} 2. Vau~er Katrin 3000 dinara – Ksenija Antonijevi} 3. Vau~er Katrin 3000 dinara – Jasmina Terzi} 4. Vau~er Katrin 3000 di-

nara – Valentina @ivkovi} 5. Vau~er Sport Vi`n 3000 dinara – Dragan Tati} 6. Vau~er DM 3000 dinara – Bojan Bosni} 7. Daska za peglawe – Bojana @ujovi} 8. Daska za peglawe – Vladan @ivanovi} 9. Daska za peglawe rukava – Rade Nikoli} 10. Su{ilica za ve{ – Dragana Stepanovi} 11. Su{ilica za ve{ – Marina Milanovi} 12. Su{ilica za ve{ – Mali{a Milivojevi} 13.Su{ilica za ve{ – Sandra Kosti} 14. Su{ilica za ve{ - Mara Mladenovi} 15. Su{ilica za ve{ – Lea Jeli} ^ESTITAMO!!! TCM

Опоравак деце у Баошићима Црвени крст Србије у сарадњи са ЈП "Инфо стан" из Београда, посредством уплатница уз мартовски рачун за обједињене комуналне услуге и уплата грађана обезбедио средства за опоравак социјално најугроженије деце у одмаралишту Црвеног крста Србије у Баошићима. Критеријуми за одабир деце која ће боравити у одмаралишту Црвеног крста у Баошићима су следећи: - деце из посебно социјално угрожених породица; - деца узраста између 9,1 0 и 11 година (деца из основних школа); - деца која могу да функционишу у колективу; - деца код којих нису уочени проблеми у адаптацији на но-

ву средину и одвајање од родитеља/сродника. У одмаралишту Црвеног крста 24 часа са децом у објекту борави лекар/педијатар, као и сертификовани спасилац на мору. Са територије града Београда отпутоваће 20-оро деце у Баошић у периоду од 1 6.07. до 27.07.201 8. године. Црвени крст Младеновца је на основу наведених критеријума определио двоје ученика, ОШ ''Биса Симић'' из Велике Крсне. Васпитач који ће бринути о деци 24 сата је волонтер Катарина Филиповић која поседује искуство у реализацији рекреативне наставе. Црвени крст Младеновац Весела Јевтић


среда 11 . јул 201 8.

DNEVNIK

ДЕШАВАЊА

З Г РА Д А ЗА ПРИМЕР

Последњих неколико месеци стамбене зграде су морале да се определе да ли ће да ангажују професионалног управитеља зграда или председника стамбене јединице из своје зграде. У суседству, у улици 8. март 1 , определили су за председника стамбене јединице (некад се то звало председник кућног савета) и изабрали своју комшиницу Бранку Живојиновић. Ступила је на ту дужност 1 . марта ове године. - Направила сам прво план шта треба да се уради. Требало је много. Ходници су били ужасни, са увелим цвећем, ђубретом и свим и свачим испред врата, неред... Нисмо имали жену која је чистила. Нов закон је предвидео да се изабере професионални управник или између станара преседник стамбене јединице. Нико није хтео да прихвати ја сам се сама пријавила и после четири месеца сам задовољна са оним што сам завршила и обавила. - почела је са причом Бранка.

Шта сте прво урадили?

- Сметало ми је кад уђем у зграду лепљење папира и писање по вратима, разних порука. Прво што сам урадила купила сам корпе за отпатке, кесе за смеће, огласну таблу. Сваког месеца се састајемо и сваки пут има нешто битно да се реши, увођење интерфона, сређивање струје... Станари сносе трошкове и сваког месеца се прикупљају паре за струју, за лифт. Идем од врата до врата да скупим новацпо, 600 динара, 20. и 25. у месецу. Текући рачун је у припреми. Све је остало решено, печат, регистрација. Сада сређујемо интерфон, па ће то бити додатан трошак.

Долазе ли станари на састанке?

- Већина присуствује. Увела сам да већина доноси одлуку. На списку станара свако ко је присутан потпише се и ја печатом оверим. После састанака имам записник а дневни ред стоји на огласној табли месец дана раније тако да станари могу на време да га прочитају.

Да ли су станари спремни на сарадњу? - На састанцима се дого-

5

варамо, људи су спремни за сарадњу. Направила сам распоред чишћења по спратовима, списак станара када ко чисти свој спрат, пошто нису хтели да плаћамо чистачицу. Недељно се чисти сваки спрат, лифт, подрум, улаз... Наша зграда блиста.

Имам идеју шта ће ту бити. Дружење... Биће и свечано отварање.

- Рекла сам да ђубрету није место испред врата, имате канте за ђубре, терасе. Ходник испред врата није ваш већ свих станара, као и заједничко двориште, заједничке просторије.

станари у улици побунили и желели су да остане зелена површина. И ја сам за то. Предложила сам да се ставе стубићи и да се спречи паркирање на тој малој зеленој површини.

- То је велико задовољство. Средили смо то наше двориште, шишамо траву, о цвећу водим ја рачуна. Засадили смо мушкатле, озидала протпорни зидић... Нешто ћу и зимзелено да засадим.

- А децу сам успела да организујем да све што им остане после игре од ђубрета баце у корпу. Деци сам дала одговорност и они ме стално извештавају шта раде. Изабрали су и председника.

ам доста посла у нашој згради. Редовно прођем кроз зграду, обиђем погледам...

- Игралиште је некад било сређено, сада справа нема, љуљашке су разваљене, бетонске плоче су се искривиле, деца могу да се повреде. Предложила сам деци и прихватили су да један дан средимо игралиште, покупимо ђубре. Ја ћу им дати кесе, рукавице... и да бацимо тамо где је место за ђубре. Заједно да средимо. Једна девојчица ме је питала да ли сам васпитачица. Ја сам рекал да јесам. А она је одговорила да зна јер сам добра. Тај дечији коментар ми многпо значи.

јединице али без сарадње и подршке станара тешко да би се ишта могло завршити. Задовољна сам јер нема ко да кочи. Задовољна сам са сарадњом са људима из зграде.

Имате ли проблема са паркинг простором? Неки се паркирају и на малом зеленом острвцету испред зграде. - Ишла сам у општину да

Како сте решили проб- видим шта ће бити са острвлем простора испред улаза цем. Прва идеја је била да се у станове? претвори у паркинг али су се

Да ли сте размишљали да успоставите сарадња са председницима осталих зграда, које користе дечје игралиште и заједничким снагама упутите захтев опшда се тај простор у Имате малу зелену повИспред зграде има дос- тини потуности среди? ршину испред зграде. та деце, која се играју? - Јесам, али још увек им-

Имате ли још планова?

- Имам, сређивање заједничке просторије. Некад је био хаос, ко год је хтео нешто да избаци из стана ту је сместио. Договорили смо се да испразне просторију. Поклонила сам сточиће од вртића, тражим донаторе за ламинат или плочице да средимо тај простор. Окречимо.

Шта мислите, после неколико месеци рада да ли могу стамбене зграде да буду сређене?

- Могу да се уреде, прво У кругу ваших зграда је је потребна воља и ентузии дечје игралиште? јазам председника стамбене

Да ли је боље ангажовати професионалног управитељ или изабрати председника из редова ста нара? - Из мог личног искуства боље је да је то неко од станара. Јер ту живи и разуме комшије. Ваћина професионалних се жали како је тешко сарађивати са људима, али имају добар профит. Они спроводе одлуке на силу а када си из редова станара радиш јер су то твоје комшије са којима ћеш да наставиш да живиш био или не био председник савета станара. То је другачији однос. Професионални управитељи ће да пријави комуналној инспекцији а ја ћу да покушам да то решим са мојим комшијама са којима живим. Могла би општина поред најбоље терасе и дворишта да бира и најлепшу зграду и на крају да дају неку награду и инвестирају у нешто што би згради требало. Р.Д.М.


6

К ул т ур н о Л ето 2 0 1 8

К

иша није спречила културно уметничка друштва из Младеновца да се представе гостима фестивала „Влашка 201 8“. Насмејани, весели чланови КУД-а „Шумадија“ Влашка, „Јанко Катић 1 896“ „Славко Манојловић“, Љубомир Ивановић Геџа“ Ковачевац, „Космај“ Сопот и Мали Пожаревац одиграли су игре из Србије... Штета што није било лепо време да се види сва лепота и богатство српског фолклора. Лоши временски услови нису омогућили да и ове године Младеновчани уживају у дефилеу учесника фестивала. Мали концерт је изведен испред Услужног центра а у сали др Елси Инглис учеснике фестивала је примио председник општине Владан Глишић. Фестивал је испред КУД-а „Шумадија“ Влашка најавио Владан Лазић, члан организационог одбора а Владан Глишић, председник општине Младеновац је отворио фестивал речима "да смо поносни што је Влашка ових дана светски центар фолкора". На фестивалу су учествовала културна друштва скоро са свих континената. Из Канаде је наступио КУД „Косовски божури“, који негује Српску тредицију. Тадиционално је наступио и суорганизатор Фестивала Влашка - Угљевик КУД „Рудар“ из Босне и Херцеговине, који је са колоритном ношњом приказао игре из свог краја. Из Словачке нам се представио КУД „Chemlon”, из Бугарске „Maleshevci” и Мађарске „Pantlika - Bolgarka”. Распеване и разигране играче публика је наградила аплаузом и овацијама. Прави спектакл је приредило културно уметничко друштво „Sisli kultur sanat dernegi genclik spor kulubu” из Турске, чији је многобројни, живописни ансамбл измамио и публику на сцену. Топао ваздух и

DNEVNIK

ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ

XVIII међународни фестивал фолклора „Влашка 201 8“

С А С В И Х М Е Р И Д И Ј АН А

среда 11 . јул 201 8.

Програм

м л аден овач ког кул турн ог л ета 201 8. године

11 .7.201 8 . Треће фестивалско вече Међународног фестивала фолклора

20.30 часова - Летња сцена у Влашкој

1 2-1 6.7.201 8 Изложба слика младеновачких сликара - "Удружење ликовних уметника Младеновац" 20.00 часова - Галерија "Фоаје"

20-25.7.201 8 Изложба "Биљни и животињски свет на територији Младеновца" 1 9.00 часова - Галерија "Фоаје" Књижевно вече - Удружење "ЛИТЕРА Младеновац" 20.00 часова - Сала "Др Елси Инглис"

27.7.201 8. Отварање Ликовне колоније "Младеновац 201 8"- Центар за културу и туризам Младеновац 1 9.00 часова - Галерија "Фоаје" Књижевно вече - Удружење "ЛИТЕРА Младеновац" 20.00 часова - Сала "Др Елси Инглис"

28.7.201 8. Промоција краткометражних документарних филмова - Удружење "Играле се делије" 20.00 часова - Летња сцена у Великој Иванчи

жар донели су играчи из Колумбије, ансамбл „Bafonajo” и из Туниса. Балетска фолклорна група из Мексика „Tzontemoc” жестоким плесом нам је дочарала врелину Мексика. Планиран је и наступ играча из Руске Федерације, који увек изазову дубоке емоције. КУД „Buin Han” приказаће сву лепоту руске музике и плеса. На крају наше КУД „Шумадија“ Влашка као домаћин на прави начин је представио Влашку, Младеновац и Србију. Варљиво лето није покварило фестивалске дане у Влашкој. Дом културе је био мали да прими све оне који су хтели да уживају у фолклору са свих меридијана.

29.7.201 8. Манифестација "Играле се делије" - Удружење "Играле се делије" 1 8.00 часова - Летња сцена у Великој Иванчи

1 .8.201 8. Изложбе "Деспот Стефан Лазаревић"

1 6.00 часова - Порта цркве "Св. пророка Илије"

2.8.201 8. Свечано отварање реконструисане зграде музеја и изложбе "Ћилим" 1 6.00 часова - Музеј Младеновца Свечана академија

1 8.00 часова - Центар за културу и туризам Младеновац

Концерт групе "Рибља чорба" 21 .00 часова - Плато испред зграде Градске општине

Р.Д.М.

3.8.201 8. Завршна изложба радова насталих на Ликовној колонији "Младеновац 201 8" 1 9.00 часова - Галерија "Фоаје".


среда 11 . јул 201 8.

К ул т ур н о Л ето 2 0 1 8

О

вогодишња ликовна колонија "Влашка" окупила је уметнике са територије Младеновца, што представља посебну драж. Организатор Радиша Маринковић позвао је своје колегинице сликарке да уз игру

и песму сликају и уживају у прелепој сеоској атмосфери. Учесници овогодишње колоније, поред домаћина Радише су Весна Костић, Славица Вишњић, Јасмина Матковић и Мирјана Ратковић. Колонији се придружила као посматрач и Христина Тина Петровић. Затекли смо их насмејане и

DNEVNIK

ВЕСЕЛ О ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

ведре у зборници ОШ „Бора Лазић“. Учесници колоније су своје радове изложили и на манифестацији "Од предака за будућност" у Дому културе Влашка. Сликари ће по једну слику оставити Дому културе у Влашкој. Питали смо Радишу како је радити у женском окружењу. По осмеху смо схватили да је очигледно велико задовољство. Весна Јанковић

7

ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ

XII манифестација "Од предака за будућност"

Г УР М А Н Л УК , ПЕСМА И ОСМЕХ

В

ећ годинама уназад, у Влашки се одржава и манифестација "Од предака за будућност". То је прилика да вредне чланице овог удружења прикажу своје кулинарске вештине и угосте драге госте са фестивала. Традиционална јела и пића су красила сто-

лове. Све је почело, како доликује здравицом. Гости су уживали и у културно уметничком програму који су приредила КУД „Шумадија“ Влашка „Љубомир Ивановић Геџа“ Ковачевац, хор "Благовести" и традиционално фрулаши. Р.Д.М.

ПОЕЗИЈА ЈЕ АПСОЛУТНА СЛОБОДА А СВЕ ОСТАЛО ЈЕ УТОПИЈА дружење књижевника

У

Литера Младеновац представило је књигу Сање Рашчанин. О Сањи Рашчанин говорила је Сања Сарић, председница удружења. Сања Рашчанин је завршила основну школу и гимназију у Младеновцу, а студије биологије у Београду где је докторант на медицинском факултету. Како је Сарићева рекла поезија се даје као поклон. Тако нам је Сања Рашчанин поклонила стихове који су у књизи подељени у два дела. Како је сама рекла први део је романтичан, младалачка занесеност а други означава период када се скидају ружичасте наочаре и суочава се са стварношћу. Сања Рашчанин је почела да пише у средњој школи и из прозе руских класика изнедриле су се песме. И што је најважније задржала је континуитет у писању. Временом је, сазревала. У песмама Сања избегава интерпункције јер жели да да слободу читања. Иако је у зрелијој фази стварања, суочена са стварношћу, не представља свет као црно бели већ оставља пролаз кроз

који можемо да се провучемо. На питање Сање Сарић о споју биологије и песништва Сање Рашчанин налази одговор у хуманости и у томе што у нама чучи дете, а деца се исказују кроз игру и уметност. А инспирацију налази око себе, у пријатељима, свакодневници, разним ситуацијама... - Увек пишем. Записујем на папиру стихове, занимљивости из којих се касније роди песма. - рекла је Сање Рашчанин. Како опстајеш као песник? - питала је Сања Сарић - Тешко, али се не дам. Одабране стихове су читале ауторка Сања Рашчанин, Сања Сарић и Нина Недељковић. В. Јанковић


8

DNEVNIK

ЗАНИМЉИВОСТИ

среда 11 . јул 201 8..

П ОС Е ТА

ПЕНЗИОНЕРИ ПУТУЈУ

МАНАСТИРУ ВРАЋЕВШНИЦА И АТОМСКОЈ БАЊИ

Заваљени у удобна седишта аутобуса који су кренули испред Спортског центра у Младеновцу, путници – пензионери слушају Звонка Богдана, певача за кога и сада не знам шта му је име а шта презиме. За тренутак водич прекида музику и износи план путовања. Овога пута идемо на југ, кроз нашу Шумадију. Тек када на миру а не у журби посматрамо овај део домовине, окупане сунцем и сјају зеленила око нас, схватимо у којој лепој земљи живимо. Да се ја питам а не питам се, ко још пита неког пензионера сем водича Зорана, никоме не бих оверио пасош без упитника где бих навео шта је све посетио у Србији. Тек, ако скупи одређени број бодова пустио бих га да путује по свету као туриста. Да је ово оправдана дестинација уверили смо се када је водич на почетку питао ко је видео манастир Враћевшница а резултат је – нико. Атомску бању посетио је тек понеко од присутних. После периода вожње мора се направити и пауза имајући у виду популацију у возилима. Обично би то била нека успутна бензинска пумпа са ресторанчићем. Међутим, водич ове туристичке агенције уприличио нам је паузу у објекту који је сам по себи вредан посебне посете. Посетили смо Норвешку кућу у Горњем Милановцу и сазнали део наше историје који је мање познат. Прелепа грађевина на брдашцу поред пута представља спој викиншког брода и наше куће. Има ресторанско део и спомен собу на спрату са експонатима из Другог светског рата као и биоскопску салу са 80 седишта. Кућа је поклон норвешке владе, саграђена од дрвета у Норвешкој и пренета у деловима где је монтирана 1 987. године и представља симбол пријатељства нашег и норвешког народа искованог у минулом рату. Наиме, у Норвешкој је боравио већи број наших становника, посебно из Горњег Милановца, који су у немачким логорима у великом проценту страдали. Били су

то родољуби послати из логора Бањица и Старо сајмиште где су у немогућим условима градили саобраћајнице за немачку солдатеску. Норвежани су их помагали колико су могли, често и преко свог покрета отпора, организујући њихова бекства. Они који су преживели ове страхоте и имали среће да се врате, заједно са Норвежанима основали су друштво српско – норвешког пријатељства, за незаборав на ове тешке дане. Пре пола века снимљен је филм са овом ратном тематиком у копродукцији “Крвави пут”. Остаће кућа да сведочи о томе.

*

Релаксирани након задржавања и одмора, кренули смо од Горњег Милановца путем према Крагујевцу и после десетак километара скренули лево у долину која се спушта са падина Рудника. Наишли смо на манастирски комплекс Враћевшница, скривен и ушушкан у околним брдима. Манастир је зидан далеко од очију Турака у оно време па ипак су га они неколико пута палили и харали кроз историју. Онда смо желели да нам Турци не долазе а сада је друго време и желимо да нам Турци долазе и овде остављају паре, због тога и асфалтни пут до манастира морао би да буде бољи јер они као и ми не ко-

ристе коње за саобраћај. Од 1 953. године ово је женски манастир о коме се старају монахиње и у добром је стању. По неким документима манастир је подигао ондашњи властелин Радич Поступовић (1 428 – 1 431 ) у знак захвалности заштитнику ратника, Светом Георгију јер га је спасио у Косовском боју. Не само овај. Био је ктитор и једном манастиру на Светој гори и другима. Историја овога здања нераскидиво је везана за историју Србије. У Првом српском устанку овде је боравио Правитељствујучи совјет или преведено на нашки ондашња влада из времена буне, од 1 804. до 1 81 3. године. Карађорђе је овде 1 81 2. године одржао велику скупштину српских главешина у присуству руског изасланика који му је закачио одликовање царског суверена али и прочитао услове Букурештанског мира, лоше за Србију. Наиме, да би помогли Србију у то време Руси су притисли Турску са севера војним походом али због наступања Наполеонове војске ка Русији (и онда европске) нису могли да издрже на два фронта те су склопили мир са Турцима обавезавши се да неће помагати Србију. Тако је и било увек, ближа је кошуља од копорана. То је нормално утицало на устанике и дошло је до пропасти. Такође, давне 1 81 5. године Милош Обреновић је на

Цвети овде одржао скупштину после које су кренули на Таково (Други српски устанак). Од 1 81 8. године манастир је постао престоница ондашње Србије. Те године, на Ђурђевдан, постао је жила куцавица нове државе у зачетку. По доласку на власт династије Обреновић манастир је више пута обнављан и дотериван. За време Милоша, 1 860. године црква је реновирана у знак захвалности мајци Вишњи, родоначелници династије чије гробно место заузима централни положај у дворишту здања. О историји манастира нашим пензионерима говорила је игуманија, речито и надахнуто у стилу великог беседника, толико сугестивно да су присутни у себи преживљавали та тешка времена. Каже да је манастир скоро 1 50 година био пуст, да су Турци 1 679. године овде убили 300 монаха. Зограф Андреја Андрејевић је 1 737. године урадио унутрашњи декор у препознатљивом, његовом стилу. Изнедрио је манастир и позната имена из наше духовне историје, тако да је игуман Мелентије Павловић постао први српски митрополит у обновљеној држави, 1 831 . године. Ко је схватио, разумео је шта је игуманија хтела да каже када је нагласила да је манастир саграђен још у време када Америка није откривена.


среда 04. јул 201 8.

DNEVNIK

ЗАНИМЉИВОСТИ/МЛАДИ/КУЛТУРА

9

KUD "Slavko Manojlovi}" u~estvovao je na Internacionalnom festivalu folklora "Kreni kolo" u Vr~inu. Tom priliku I izvo|a~ki ansambl se predstavio sa dve koreografije.

После боравка у Враћевшници кренули смо пут Атомске бање у Горњој Трепчи, из правца Горњег Милановца, прошавши кроз познато село Луњевице, родно место краљице Драге убијене у Мајском преврату 1 903. године. На 9. километру, испод планина Вујан и Буковик, у уском клисурастом делу речице Бања сместило се ово природно лечилиште чије у особине познате и ван наше земље. Давних година, у једном пролазу, видео сам ово место које сада по изграђености скоро не препознајем. Једино је пут остао узан и без паркинг простора за аутобусе о чему би општина могла да се побрине. Припрода је учинила своје колико је могла, дарујући ово подручје водама које живот значе. Овде од 1 890. године а и раније многи су потражили спас и решили своје проблеме са здрављем. После посете и обиласка бање али и цркве Пресвете Богородице која се налази у близини извора отишли смо на ручак у бањски ресторан. Пре тога сазнали смо да је у овој цркви једно време у болести боравио патријарх Павле, прекраћујући време бавио се и резбаријом. Видели смо и споменик направљен у облику гумна у центру Трепче посвећен баба Вишњи, подигнут од мештана 201 5. године на двестогодишњицу Другог српског устанка. Иначе, ова бака је доста популарна у овом крају у коме је поникла. Да није било баба Вишње ко зна како би се звао Горњи Милановац који носи име по њеном потомку.

*

Као и увек ручак је протекао уз музику коју смо повели са собом, за сваки случај. Са нама у екипи били су и лекари, такође за сваки случај али су овога пута остали бес-

послени а боље је тако. Били су изненађени наши путници количином и квалитетом послужене хране. Добили су и по једно пиће по жељи, бесплатно. Екипу је иначе дочекао лично директор бање Славко Миленковић и објаснио да сви посетиоци који ручају у њиховом ресторану могу да ручају на додатак, како је објаснио пре ручка шеф сале. Наиме, раније су служили обимне оброке и дешавало се да се непоједена храна баца, што је штета сама по себи. Одлучили су да је боље да се сервирају умерени оброци а ко жели више, може. Као и увек било је и хумора у нашој популацији, када је један наш пришао исто тако једном нашем за кога је због става и корпуленције сматрао да је директор бање и захвалио се уз честитке на угодном боравку, доброј храни и дочеку. Овај наш је и даље глумио директора захваливши се на љубазним речима, наглашавајући да му је драго што чује похвале. Чак је и спремио одговор ако га овај први види да улази у аутобус, рећи ће му да ће са њима да иде, да их из почасти испрати до Горњег Милановца, али се више нису срели јер су била два возила.

*

Путовање смо завршили испред Спортског центра одакле смо и кренули уз музику са разгласа и досетке Звонка Богдана, мада се у последњем тренутку умешао и Жељко Самарџић, не знам откуда. Ово путовање остаће упамћено као једно од најбоље организованих до сада, где нико није имао ни једну примедбу, што је иначе реткост имајући у виду популацију која путује. Драгослав Жика Обрадовић

BELGRADE AWARD 201 8.

Београдски такмичарски фестивал "Belgrade Award 201 8." окупио је сјајне извођаче из целог света. Атрактивни костими, темпераментна музика и игра оставили су публику без речи. У оквиру фестивала, наш омладински ансамбл учествовао је у ревијалном делу програмa и побрао симпатије публике одличним извођењем игара из околине Лесковца. Концерт је одржан на дивној сцени Коларчеве задужбине. Била је то сјајна прилика да се упознамо са културом и традицијом других народа, али и стекнемо ново искуство. КУД "Војвода Јанко Катић 1 896" СА ФЕЈСА - Да се подсетимо догађаја који нам је на понос и радост. Балкански сусрети. Ковачевац. Младеновац. Учесника – 1 50. Преко хиљаду гледалаца. Још толико посетилаца свих дешавања који су пратили манифестацију. Дупло мање одобрених буџетских средстава од неких дешавања на којима је посета подбацила. СВАКА ЧАСТ НА ОРГАНИЗАЦИЈИ! Нела Банковић

У ОШ "Коста Ђукић" Удружење "Ризница традиције" организовала је летњу радионицу декупажа. Радионица је бесплатна и намењена је свим узрастима. Пријаве на телегфон 063/555-423.

УПИС Ове године Техничка шко-

ла може да се похвали да је попунила сва одељења у првом уписном року за школску 201 8/201 9 година. Остало је још 4 места на Текстилно смеру која ће бити попуњена у 2. уписном року 1 2. јула. И Гимназија је уписала по 2 одељења природно-математичког и друштвено-језичког, по једно опште и одељење ИТ. Ово је прва генерација са шест одељења. Новина је и да ученици

првог разреда Гимназије могу изабрати два од четири изборна предмета која ће слушати у наредне две године. Та два изборна предмета су равноправна са осталим предметима и оцењују се бројчано. Приликом уписа ученици ће се определити и за верску наставу или грађанско васпитање које ће се и даље описно оцењивати. Изборни предмети су: Језик, медији и култура, Здравље и спорт, Појединац, група и друштво и Уметност и дизајн .


10

DNEVNIK

ВАЖН И ТЕЛЕФОНИ

среда 11 . јул 201 8.

ИНФО

Петровдан

Полиција..........................................1 92 Hitna sl`ba........8236-009, 8230-094 Петровдан је цркВатрогасци...................................... 1 93 Bolnica za interne bolest вени и народни празник Centrala.....................8231-988 посвећен светим апостоХитна помоћ...................................1 94 АПОТЕКЕ лима Петру и Павлу, који Тачно време....................................1 95 Апотека "Београд" ................8233-679 се слави 1 2. јула. Предаја телеграма телефоном...1 961 Апотека "Сана"..................... 8230-1 57 Један је од кључних Пријава међународни разговор.1 9011 датума летњег циклуса Војна хитна помоћ........................1 976 ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ празника, који има много Пријава телефонских сметњи...1 9771 Centrala......................8241-600 заједничког са Ивањданом, Центар за обавештавање............1 985 Услужни центар............8231 -260 главним летњим празниАМСС помоћ на путу....................1 987 8233-980, 8230-891 ком. Бројеви телефона.......................11 811 Петровдан је смаСлужба буђења...........................1 9811 JAVNA KOMUNALNA PREDUZE]A тран за календарску граРазна обавештења.....................1 981 2 Javno komunalno preduze}e ницу у години: после њега у природи наступају промене, које указују на Војна полиција............................1 9860 Mladenovac приближавање јесени (народни календар). Метеролошки подаци..............1 9822/1 Centrala......................8231-422 Код Срба постоји обичај да се уочи овог Важни телефони.........................11 811 Beogradske elektrane Mladenovac великог празника пале лиле, које се праве од Лото извештај..........................1 9822/2 Pozivni centar...........8233-521 младе коре дивље трешње или брезе. Обично се KULTURA I TURIZAM Gradsko grejawe..........8231-872 то ради на местима где се народ окупља, на Centar za kulturu i turizam Elektrodistribucija Mladenovac трговима, раскршћима и у томе учествују деца и ................................................8231-230 Centrala....8231-338, 8232-082 омладина. Паљење ватре и лила симболише на Muzej Mladenovca................8232-969 8232-130 она времена када су христоборни цареви Biblioteka.............................8230-200 Dispe~er....8231-011, 8231-012 прогонили и мучили хришћане, везујући их за Хотел "Селтерс" рецепција. .. 8241 -425 Telekom......................................19771 дрвене стубове, натапајући их смолом и палећи Кућа за смештај и одмор "Selters Sun" Prijava kvarova..........8237-533 их. Њихова тела су тада горела као буктиње, ..........................................064/2124464 8240- 640 осветљавајући тргове као данас симболичне ватре и лиле. PUTOVAWA Центар за социјални рад ..8231 - 01 4 Autobuska stanica................8231-455 @elezni~ka stanica (do 14h) .............................................. 8231-267 ZDRAVSTVO Dom zdravqa Mladenovac Centrala......8231-980,8241-980

Агенција за осигурање

МАЈСТОРИ И ПОПРАВКЕ

- Servis bele tehnike

- Servis mobilnih telefona "Dot mobi"................. 060/368-6624

Следеће недеље:

ОСИГУРАЊЕ

..............060/31 2 03 1 2, 064/1 27 04 04, 065/821 95 92 "Неша"....................... 063/806-6034 - Обућар "Васа" ...........064/000-5660 AUTO MAJSTORI

- Молер "Ицан" ..............064/3400775 - Auto servis "Pr}a"... 063/8084-752 - Elektronik "Dule" ......063/262-621 - Мото-сервис "Неша" ...064/11 91 509

1 2. јул - Свети апостол Петар и Павле Петровдан 21 . јул - Свети Прокопије 26. јул - Свети Арханђел Гаврило

dnevne@gmail.com 011 /8231 -708 О64/2549-1 32 [TAMPARIJA

EVA

TRGOVINSKA RADWA

MIMA

MIRJANA Bovan Ulica Kraqa Petra I 211 PIJACETА

Младеновац

011/823 26 20

ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА ЗА МЛАДЕНОВАЦ од 1 2. до 1 8. јула 201 8. 1 2.

макс. t мин. t

четвртак

27 o 1 7o

1 3.

петак

26 o 1 6o

1 4.

субота

27 o 1 7o

1 5.

1 6.

28 o 1 8o

27 o 1 9o

недеља понедељак

1 7.

уторак

27 o 1 9o

1 8.

среда

27 o 1 8o

Garden

MLADENOVA^KI, Nedeqne novine, godina III , Registarski broj u APR - u NV00081 3, ISSN 2466-336 , Telefon: 011 /8231 708, 063/1090422, dnevnik.mladenovacki@gmail.com , Izdava~: EVA doo Mladenovac, Ja{e Prodanovi}a 1, 11400 Mladenovac, Odgovorni urednik: Milan Jankovi}, Сарадници : Милосав Б. Влајић, Зоран Антонијевић, Весела Јевтић, јереј Марко Јефтић, Весна Јанковић, Petar Stani{i}, Zoran Mladenovi}, Slava @. Todorovi}, Radoslav Jovi~i}, Radovan S. @ivanovi}. [tampa: Eva doo Mladenovac, Ja{e Prodanovi}a 1, 11400 Mladenovac, Elektronsko izdawe: https://issuu.com/dnevnik.mladenovacki/docs/

DNEVNIK


среда 11 . јул 201 8.

DNEVNIK

Историјат вароши: Ко је открио слану воду?

11

ЗАНИМЉИВОСТИ

ГРАД ПОРЕД ПРУГЕ СНИВА СВОЈЕ ДУГЕ.

К А Д Н Е М А И Н Д УС Т Р И Ј Е ,

БАЊСКА ВОДА ЈЕ ШАНСА ВАРОШАРИЈЕ. У Младеновцу граду испод Космаја десетак фабрика дошло до краја.

Младеновац варош мала а толике фабрике дала, када се боље живело и радило, о бољем стандарду мислило. Али, то су друге приче које данас на ништа не личе. Враћам се историјату. Варош Младеновац настала је у атару села Младеновца, око железничке станице и “Старе механе” на ливадама и виноградима Петровића, Стеванчевића, Милојевића, Радосављевића, Лазаревића, Василића и других. Имућни људи села Младеновца имали су колибе у ливадама око Луга где су живели преко лета и чували стоку. Пред зиму су попут номада у село одводили своја стада. Године 1 893., другог августа на светог Илију проглашена је варош Младеновац, указом Александра Првог краља Србије. Министарство из Београда тражило је да село Младеновац сакупи 1 20 гласова да се прогласи варошицом. Било је ту и љубоморе на Сопот који који је раније имао статус варошице. Мештани су доводили људе из околних села и насељавали их да би сакупили тражени број гласова. Већ 1 896. године Младеновац је имао укупно 558 становника. Чича Петроније Марковић је ову причу испричао 1 983. године Радославу Бати Милановићу за његову књигу “Сећања која трају”.

БРАЋА ОТКРИЛА СЛАНУ ВОДУ По казивању Петронија Марковића, земљорадника и Солунца из села Младеновца, посилног војводе Мишића (коме је чича Петроније шест година био у рату, то је друга прича). А прича о сланој води је следећа. Браћа Атанасијевић су на свом имању поред Луга у Међулужју открили слану воду 1 898. године. Када су установили да је вода лековита, по причи чича Петронија, они су имање које су купили 1 893. године проширили, докупили још 1 0 хектара, не пријављујући да је вода лековита. По

причи Кораћичана најзаслужнији за откривање те воде био је чувени бунарџија из Кораћице Михаило Живојиновић који је три године раније, трагајући за угљем открио и Кораћичку бању и који је избушио и два чувена артерска бунара у Младеновцу: Влајкову чесму и чесму на железничкој станици са којих се снабдевала водом цела варош преко пола века. Михаило је у Међулужју бушио до дубине 269 метара, чак ризикујући да му ништа не плате јер су Атанасијевићи неколико пута хтели да одустану јер су из бунара намеравали да напајају само свиње. Живојиновић је бушио специјалним сврдлима која је набавио у Мађарској а сврдла је окретала коњска вуча уз помоћ неколико радника. Ето, док пишем ове редове дочаравам време и размишљам како је било тешко пронаћи слану воду која је реткост у Европи па и у свету.

СЕЛТЕРС БАЊА ДАНАС И СУТРА Када младеновачка привреда тако пропада, Селтерс бања долази као нада. Зато идем на Селтерс бању по слану воду улицом Краља Петра Првог, све право. Прелазим надвожњак и мост на Лугу, долазим до путића, види се кућа Шицка Јовановића. Бања је на видику. За ову прилику налазим се код чесме слане воде да јој поклоним оде. За здравље кроз минерале што нам је ова вода дала – природи хвала. Младеновчани своју воду хвале, нарочито домаћице, добра је за пите, топљенице, палачинке, гибанице... Да ове речи не буду реклама треба рећи мало ближе, путниче намерниче притисак подиже. Али то је већ за другу причу, враћам се теми Селтерс, Институт за рехабилитацију, терапије који кроз деценије

трају и напредују. Кроз генерације, старији одлазе, млади долазе, све се мења, и човек се мења, променила се и клима али је Селтерс бања најбоље што Младеновац има. Као здравствена установа Селтерс је у обавези да унапређује свој рад, и кроз искуства других. Шире се капацитети, изградњом отвореног базена, касније и спортских терена велику корист имаће и Младеновчани, истичу на Селтерсу. Директорка Института др Снежана Костић, иначе Малишићева ћерка, човека који је много учинио за Селтерс бању, која само напредује. За здравље је много дала и Сертификат исковала на нивоу бања у Србији. То је Селтерс данас а сутра још лепша јутра.

ОТВОРЕНИ БАЗЕН СПРЕМНО ДОЧЕКУЈЕ СЕЗОНУ Може бити отворен сваког дана али није због временских (не)прилика, кише често падају и хладно је нарочито у петак када је базен требао да почне са радом. Базену и свим новим објектима припада будућност а сланој минералној води припада и прошлост и будућ-

ност. Аутор овог писања дочарава Селтерс бању у прошлости која води право у будућност. Што се чесме тиче, иста је обновљена, пише, Српски селтерс лето 1 893. лето 201 3. Тада је вода навшила 1 20 година од проналаска. Ове године лета господњег, наша вода навршила је 1 25 година. Старија је од свих чесама. Кажу, прва је била до главне улице, друга десно испод старог храста где су биле слике бораца, трећа према кућици и новом отвореном базену. Ова четврта сјајно је укомпонована са Институтом и мислим да је на правом месту. И уклапа се са казивањима чича Петронија Марковића, ратника из села Младеновца. Слава чича Петронију! Честитке онима који су текст на чесми написали СРПСКИ СЕЛТЕРС а не Селтерс Србије, што није исто. Неки такође нашу војску називају војска Србије уместо Српска војска или Српска полиција. Шта је остало од Србије, само СПЦ, академија наука (али то је нека друга прича), враћам се теми Селтерс бањи, Институту који ради пуним капацитетима и добрим кадровима. Враћам се у град, прелазим мост на Лугу, за неку причу другу. Луг је као бара, жабокречину ствара. Речица је наша прича стара. Слава Ж. Тодоровић


12

DNEVNIK

ББ БАС КЕ Т

U sredu 27.06.2018. godine grupa od 42 igra~a kluba i 2 trenera su se vratili sa letweg BB Basket kampa 2018 koji je bio na Zlatiboru u hotelu Sun~ani breg, a koji je trajao 8 dana. Pored na{eg kluba u~estvovao je jo{ klub [.K.K. Zvezdara iz Beograda. Deca su dobro trenirala, 2 puta dnevno, a odigrano je i nekoliko prijateqskih utakmica. U sklopu kampa deci je organizovano i takmi~ewe u 7 disciplina u 2 kategorije. Deca su se takmi~ila u {utu slobodnih bacawa, {ut za 3 poena, {ut

put oko sveta, brzi {ut 1, 2, 3, igri 1 na 1, igri 3 na 3 i u poligonu. Tako|e, svako dete je na kraju boravka na Zlatiboru dobilo diplomu za u~e{}e i zaista su je zaslu`ili obzirom na pona{awe. Pored takmi~ewa deci su organizovane vanko{arka{ke aktivnosti. U svakom slu~aju jedno sjajno iskustvo za decu i pre svega velika korist za decu koja u kampovima ovakvog tipa sti~u samostalnost, socijalizuju se, sti~u ose}aj odgovornosti, sti~u iskrena prijateqstva sa decom iz drugih klubova, gr-

DAJANA PETKOVI] OSVOJILA BRONZANU MEDAQU

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

Na atletskom stadionu u Kru{evcu, odr`ano je Prvenstvo dr`ave za seniore i seniorke (07/08.07.2018.) na kome je ~lanica Atletskog kluba Crvena zveda Mladenov~anka Dajana Petkovi} osvojila bronzanu medaqu u trci na 800m.

EV A

среда 11 . јул 201 8.

Na igrali{tu u Selu Mladenovcu 17. jula po~iwe tradicionalni turnir u malom fudbalu. Izvla~ewe parova obavi}e se 16. jula. Nagradni fond za seniore 140.000 dinara.

ш там п ари ј а, 0 1 1 /8 2 3 1 -7 0 8

СПОРТ

adova, zemaqa, itd... BB Basket liga (za de~ake i devoj~ice pionirskog i mla|eg pionirskog uzrasta) i Mini BB Basket liga (za de~ake i devoj~ice svih {kolica ko{arke), koja se ve} tradicionalno igra u letwem periodu, i ove godine se igra. Po~ela je 28.06. 2018. godine. Liga traje do po~etka avgusta kada klub odlazi na kolektivni odmor koji traje do sredine avgusta. Ko{arka{ki klub BB Basket

Planinarski klub "Greben", u saradwi sa Centrom za kulturu i turizam Mladenovca je organizovao program pod nazivom "Leto na Kosmaju". Okupqawe je nedeqom oko 11 ~asova kod bazena, gde }e biti postavqen pult i gde }e vas planinari do~ekati. Planinarski klub "Greben" Suzana Filipovi}

ПРОДАЈНА МЕСТА "НОЛЕ ": * КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ ББ (КИОСК) * ЈАНКА КАТИЋА 1 (АУТОБУСКА СТАНИЦА) * РАДНИЧКА 1 6 (ИЗА ДИС-а) * ВУКА КАРАЏИЋА 9 а

D N E V N I K ML A D E N O V A ^ K I 0 6 3 / 1 0 9 0 4 2 2

Dnevnik 114  
Dnevnik 114  
Advertisement