Page 1

Barcelona Cultura Normativa gràfica


Index

Barcelona Cultura Normativa gràfica

1. Marca 2. Elements bàsics de la marca 2a. 2b. 2c. 2d.

Símbol Logotip Logotip. Tipografia Color

3a. 3b. 3c. 3d. 3e. 3f. 3j.

Versió horitzontal Versió horitzontal. Proporcions Versió vertical Versió vertical. Proporcions Versió en negatiu Mida mínima (reduccions) Versions incorrectes

3. Versions

4. Aplicacions (exemples) 4a. Web Barcelona Cultura 4b. Banner 4c. Icona de favorits

Pàgina 2


Barcelona Cultura Normativa grĂ ďŹ ca Marca

1.


Barcelona Cultura Normativa gràfica

1. Marca

Pàgina 4


Barcelona Cultura Normativa gràfica Elements bàsics de la marca

2.


2. Elements bàsics de la marca.

2a. Símbol El símbol és l’element gràfic que, juntament amb el logotip, actua com a identificador principal de la marca Barcelona Cultura. A diferència del logotip, el símbol es pot presentar aïllat segons la necessitat del disseny. El símbol de Barcelona Cultura està composat per la “B” de Barcelona i la “C” de Cultura. La integració simbolitza la Cultura dins de la ciutat de Barcelona.

Barcelona Cultura Normativa gràfica

Pàgina 6


2. Elements bàsics de la marca.

2b. Logotip El logotip és la plasmació gràfica del nom Barcelona Cultura. Aquest element anirà sempre acompanyat del símbol.

Barcelona Cultura Normativa gràfica

Pàgina 7


Barcelona Cultura Normativa gràfica

2. Elements bàsics de la marca.

2c. Logotip. Tipografia La tipografia utilitzada és la FF DIN BLACK, de la foneria digital Font Font. Els autors de la mateixa són Albert-Jan Pool i Achaz Reuss.

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz áéíóúàèìòù ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ ÁÉÍÓÚÀÈÌÒÙ !”·$%&/()=?¿^*¨@#¢∞¬÷“”≠´‚[]{}…– 1234567890

Pàgina 8


Barcelona Cultura Normativa gràfica

2. Elements bàsics de la marca.

2d. Color La marca Barcelona Cultura consta d’un sol color, el vermell. En cas de no poder-lo utilitzar, s’emprarà el negre.

COLOR DIRECTE PANTONE 485

COLOR DIRECTE PANTONE BLACK

CUADRICOMIA (CMYK) 0,100,100, 5

CUADRICOMIA (CMYK) 60, 0, 0, 100

RGB 251, 0, 0

RGB 0, 0, 0

WEB/HEXADECIMAL FB0000

WEB/HEXADECIMAL 000000

Pàgina 9


Barcelona Cultura Normativa gràfica Versions

3.


3. Versions.

3a. Versió horitzontal La marca Barcelona Cultura només es pot visualitzar en dues versions: la horitzontal i la vertical.

Barcelona Cultura Normativa gràfica

Pàgina 11


Barcelona Cultura Normativa gràfica

3. Versions.

3b. Versió horitzontal. Proporcions

A

A A

Pàgina 12


3. Versions.

3c. Versió vertical

Barcelona Cultura Normativa gràfica

Pàgina 13


Barcelona Cultura Normativa gràfica

3. Versions.

3d. Versió vertical. Proporcions

B

B

A A A A

B

A

Pàgina 14


3. Versions.

3e. Versió en negatiu La versió en negatiu de la marca anirà preferiblement sobre el vermell corporatiu. En cas de no ser possible aquesta opció, s’optarà per treballar amb fons negre. Versió negatiu en color Versió negatiu en b/n

Barcelona Cultura Normativa gràfica

Pàgina 15


Barcelona Cultura Normativa gràfica

3. Versions.

3f. Mida mínima El tamany mínim de reproducció varia segons la versió utilitzada. No es recomana reproduir la marca en tamanys inferiors als estipulats aquí, ja que no s’aconseguiria un mínim de llegibilitat.

12 mm

8 mm

Pàgina 16


3. Versions.

3g. Versions incorrectes Les aquí presentades són algunes mostres de versions incorrectes de la marca. En cap cas es podrà alterar la marca original. Les úniques versions correctes són les presentades als punts 3a i c.

Barcelona Cultura Normativa gràfica

Pàgina 17


Barcelona Cultura Normativa gràfica Aplicacions

4.


4. Aplicacions.

4a. Web

Barcelona Cultura Normativa gràfica

Pàgina 17


4. Aplicacions.

4b. Capçaleres web Visualitzacions d’exemple de la capçalera del web Barcelona Cultura (www.barcelonacultura.com)

Barcelona Cultura Normativa gràfica

Pàgina 20


4. Aplicacions.

4c. Icona de favorits La icona de favorits, coneguda també com “favicon”, és el grafisme que surt a la barra d’adreça del navegador web. Té un format de 16x16 pixels.

Barcelona Cultura Normativa gràfica

Pàgina 21


dani navarro disseny grĂ ďŹ c

Barcelona Cultura  
Barcelona Cultura  

Normativa gràfica del logotip "Barcelona Cultura" 2007

Advertisement