__MAIN_TEXT__

Page 1

Tretak VARIG, MILJØVENNLIG OG TRADISJONELT


Alvdal Royal tretak Et varig og formstabilt furu tretak CU-impregnert i klasse AB og Royal behandlet.

i ROYAL FARGER BRUN med UV-beskyttelse

KLAR uten UV-pigment, vil gråne over tid

MØRKEBRUNT, RØDT OG OKER (UV-beskyttet) leveres på bestilling

i

Alvdal Royal Brun

i

Alvdal Royal Klar - etter 5 år

i

Alvdal Royal Brun


Malmfuru tretak Det mest miljøvennlige tretak som finnes på markedet per i dag.

i MALMFURU FARGER Gråner hurtig Kan Royal behandles i fargene brun, mørkebrun, rød og oker

i

Alvdal Malmfuru - ny

i

Alvdal Malmfuru

i MALMFURU

i

er kjerneveden som fra naturens side er mettet med stoffer som gir naturlig impregnering og beskyttelse mot sopp og råte. Tømmer sorteres visuelt og spesialskjæres for å oppnå vår toppkvalitetsprodukt med 90-100% kjerneved. Alvdal Malmfuru - etter 7 år


Vårt spesialtak Spontak i malmfuru Det tradisjonelle tretaket som er benyttet på kirker og andre praktbygg i Norge i flere århundrer. Spontak spesiallages etter kundens ønske.

i SPESIAL FARGER Gråner over tid,ønskes homogen gråning kan det jernvitrol behandles Kan også Royal behandles i fargene brun, mørkebrun, rød og oker Tradisjonelt brukes det tjære til etterbehandling

i

i

Spontak med tjære

Malmfuru spontak


Vi hjelper våre kunder å lykkes Alvdal Skurlag har over 60 års erfaring med trelast. Når det gjelder prosjektleveranser av eksteriørtre er vi en av landets største. I vårt mangfoldige sortiment vil du finne egnede produkter, og skulle du mot formodning ikke finne det du er på utkikk etter, kan vi produsere spesialtilpasset ditt behov. 148 RU FLATE

7

22

overligger

10

7

10 148

10

7

RU FLATE

PROFILER - Tak og tilbehør

22

7

i

PROFILER:

underligger

Takbord, underligger og overligger 22 X 148

29

148

Profil:

TAKBORD. UNDERLIGGER OG

Alvdal Skurlag A/S

OVERLIGGER 2560 Alvdal Vindskier 22 X 173, 22 X 198, 29 X 173 og 29 X 198, alle med 6,5m lengde 22 X 148mm Dim:

Tlf: 62489350 www.alvdalskurlag.no post@alvdalskurlag.no

Profil nr: 604. 605 Tegnings nr: 0011. 0012 Dato: 10.03.14 Stål nr: ingen

75

120

58

35

11

VINDSKIER MØNEBORD Takrenne 58 x 120 Profil:

Dim:

22 - 29 X 148 - 248

Profil nr: 603 Tegnings nr: 0055 Dato: 27.03.14 Stål nr: ingen

Profil:

TAKRENNE

Dim:

58 X 120mm

Profil nr: 115 Tegnings nr: 0017 Dato: 11.03.14 Stål nr: NR 60 + FRES

Alvdal(Torvhold) Skurlag A/S 75 X 200 Ringved 2560 Alvdal 200

Tlf: 62489350 www.alvdalskurlag.no post@alvdalskurlag.no

Profil: A/S RINGVED Alvdal Skurlag 2560 AlvdalDim: 75 X 200

Alvdal Skurlag A/S 2560 Alvdal

Profil nr: 89 Tlf: 62489350 Tegnings nr: 0054 www.alvdalskurlag.no Dato: 27.03.14 Stål nr: ingen post@alvdalskurlag.no

Tlf: 62489350 www.alvdalskurlag.no post@alvdalskurlag.no

i KVAEUTKOK

All furu inneholder tjære- og harpiksstoffer (kvae). Desto «bedre» materialkvalitet, desto større innhold av disse stoffene. Ved bruk av furu i kledninger, tretak og terrasser må det påregnes å forekomme kvaeutkok. Dette er en naturlig prosess og gjør seg særlig gjeldende på mørke, soleksponerte flater. Kommer helst tilsyne ved kvister og malmrike senvokste materialer. Kvaeutkoket vil etter hvert krystallisere seg. Ved å skanne QR koden ser du bilder av kvaeutkok.

Tre er et levende materiale som endrer seg over tid. Treets egenskaper påvirkes av både vær, byggtekniske løsninger og andre forhold. Det er derfor vanskelig å forutse nøyaktig hva som vil skje med materialene etter montering. Trevirke vil eller kan sprekke, gråne, blekne, forvitre, råtne, svelle, krympe, bli angrepet av sopp (både svertesopp og råtesopp) og få harpiksutkok. Husk derfor alltid å montere trevirke riktig, og utføre jevnlig vedlikehold i henhold til produktets FDV som finnes på vår hjemmeside – www.alvdalskurlag.no


TRETAKEGENSKAPER

Alvdal Royal klar

Alvdal Royal med farge

Malmfuru Ubehandelt

Malmfuru jernvitriol behandlet

Fargeutvalg

Ingen

Ingen

Ingen

Fargeutvikling Behøver toppstrøk etter montasje Etterbehandling snittflater

Gråner hurtig Nei Påkrevet

Mørkebrun Brun Oker Rød Blekner over tid Nei Påkrevet

Gråner hurtig Nei Ikke nødvendig

Gråner hurtig Nei Bør utføres på synlige steder

Vedlikeholdsbehov Vannmotstand

Minimalt CU-impregnert i klasse AB Best Best Best Kan forekomme

Lite CU-impregnert i klasse AB Best Best Best Kan forekomme spesielt ved mørke farger Veldig god Syrefast Syrefast Plastisol Lakkert aluminium Kobber

Minimalt Naturlig impregnert

Minimalt Naturlig impregnert

God God God Må påregnes

God God God Må påregnes

Best Syrefast Syrefast Plastisol Lakkert aluminium

Best Syrefast Syrefast Plastisol Lakkert aluminium

Holdbarhet Formstabilitet Motstand mot råtesopp Kvaeutkok Miljøvennlighet gjennom levetiden Anbefalte festemidler Anbefalte beslag

i MONTERING OG VEDLIKEHOLD Det er viktig å montere produktet riktig og følge anbefalte vedlikeholdsrutiner. Dette for å unngå tidlig nedbryting av trevirket. På våre websider www.alvdalskurlag.no og ved å skanne QR koden finner du mer omfattende informasjon om produktene med monterings- og vedlikeholds tips.

Veldig god Syrefast Syrefast Plastisol Lakkert aluminium Kobber

i VI LEVERER OGSÅ: • Takrenne kroker • Mønebord • Syrefaste festemidler • Alvdal Royal olje • Undertak

Alvdal Skurlag AS 2560 Alvdal Telefon 62 48 93 50 E-post: post@alvdalskurlag.no

www.alvdalskurlag.no

1115 www.dmtalvdal.no

i

Profile for DMT AS

Tretak  

Produktbrosjyre utgitt av Alvdal Skurlag AS - 2015. www.alvdalskurlag.no

Tretak  

Produktbrosjyre utgitt av Alvdal Skurlag AS - 2015. www.alvdalskurlag.no

Profile for dmtalvdal