Page 2

BANKSJEFEN HAR ORDET Bankene er en del av samfunnet og de utøver avgjørende funksjoner for samfunnet – for bedrifter, for husholdninger og for enkeltpersoner. TolgaOs Sparebank ble grunnlagt av folk som hadde engasjement for den økonomiske og sosiale utviklingen. Siden starten, for snart 150 år siden, har Tolga-Os Sparebank vært en uavhengig lokal sparebank med nær og sterk tilknytning til lokalsamfunnet. Gjennom finansiering av offentlige og private satsninger har banken bidratt til økonomisk og sosial utvikling. I tillegg er banken en betydelig bidragsyter når idrettsanlegg skal bygges og lag og foreninger driftes. Hvert år bidrar banken med mellom 1,5 - 2,0 millioner kroner til disse formålene. I tillegg kommer det årlige gavebidraget til lag og foreninger på cirka 200 000 kroner.

Utgitt av: Tolga-Os Sparebank 2540 Tolga Tlf.: 62 49 61 00 E-post: post@tos.no www.tos.no Grafisk utforming: DMT Alvdal Tlf.: 62 48 97 08 www.dmtalvdal.no Trykk: Nr 1 trykk Distribusjon: Alle husstander i Elverum, Alvdal, Tynset, Tolga og Os. Totalt opplag: 14.000

2

Elvelangs

Dette er sparebankenes samfunnsoppdrag. Det er ingen eiere som gjør krav på den lokale sparebankens overskudd, alt banken skaper av verdier går til å styrke banken og lokalsamfunnet. Som medlem i Eika, er vi med i en allianse med 78 andre selvstendige lokalbanker og OBOS. Lokalbankene har et landsdekkende filialnettverk med 200 kontorer. I tillegg kommer eiendomsmeglingsvirksomheten med omkring 70 kontorer. Sammen ønsker vi å fremstå annerledes med bevisst satsning på nær og personlig kundebetjening, men tilbyr selvsagt moderne, digitale løsninger og rådgivere med høy kompetanse. En million kunder har valgt oss, sammen har vi ett felles mål; – å være banken ved din side. Vi takker våre kunder for samarbeidet i 2013, alle våre tillitsvalgte og ansatte som har bidratt til at Tolga-Os Sparebank i 2013 leverer tidenes beste resultat.

Elvelangs #1 2014  

Utgitt av: Tolga-Os Sparebank