__MAIN_TEXT__

Page 1

SkurlagsNytt Nr. 2 – 2016. Årgang 5

Informasjonsavis for Alvdal Skurlag

ROYAL

Alvdal Hall side 2 - 3

BYGGER LAG

og ruster for framtida side 4 - 5

STOR JOBB Takspon på Kvikne kirke side 7

www.alvdalskurlag.no


STORT: «Royal Alvdal Hall» blir et gigantisk produksjonsanlegg, konstaterer produktansvarlig Per Arve Bjørsagård.

SKURLAGETS NYE STOLTHET TAR FORM «Royal Alvdal Hall» – Alvdal Skurlags nye og gedigne produksjonshall for impregnering og royalbehandling – begynner virkelig å ta form. Går alt etter planen, kan produksjonen være i gang før årsskiftet. Det nye produksjonsanlegget vil ha kapasitet til å impregnere 10 000 kvadratmeter med terrassebord i døgnet. For å sette det i perspektiv: Det er nok terrasse til å dekke nesten to fulle fotballbaner. – Vi når nok ikke det volumet i 2017, men vi bygger for framtida og har kapasitet til å komme dit, sier daglig leder Roar Voll i Alvdal Skurlag.

REKORDINVESTERING – OG VIDERE VEKST

«Royal Alvdal Hall» blir et gedigent bygg. Hallen vil måle 50x80 meter, og med sine 4 000 kvadratmeter vil den bli over dobbelt så stor som den gamle Royalhallen ved Alvdal Skurlag, og også vesentlig større enn den nye fotballhallen – Nytrømohallen – På Tynset. – Det er stort, og det er en stor investering, sier Roar Voll. Inkludert påbygget til administrasjonen, med blant annet 12 nye kontorer og møterom, beløper Alvdal Skurlags investeringer i 2016 seg til rundt 60 millioner kroner.

2

SkurlagsNytt

– Investeringer er nødvendig for å henge med, konkluderer daglig leder Roar Voll.

DØGNET RUNDT

Høy grad av automatisering og bruk av roboter gjør at det nye anlegget i veldig stor grad skal styre seg sjøl, kunne fjernovervåkes og fjernstyres, og være tilrettelagt for produksjon døgnet rundt, hver dag. Hele sju tanker for royalbehandling blir det nå ved Alvdal Skurlag med den nye hallen på plass. – Det blir et helt lukket anlegg, slik at vi også unngår de problemene som kulda kan skape i Alvdal til tider, påpeker skurlagssjefen.

REKORDOMSETNING

Samtidig styrer Alvdal Skurlag mot en rekordomsetning i 2016, og søker etter enda flere ansatte. – Vi ser ut til passere 200 millioner kroner i omsetning med god margin. Det vil være en milepæl for oss, sier daglig leder Roar Voll ved Alvdal Skurlag.

– Vi har en omsetningsøkning på 17 prosent sammenlignet med i fjor, godt over et ekspansivt budsjett som la opp til en økning på 12 prosent.

KJØPER FOR 100 MILLIONER

Alvdal Skurlag nærmer seg 80 ansatte, og søker etter ytterligere tre medarbeidere for å ruste seg for framtida. Blant annet skal det ansettes en egen innkjøpssjef. – Vi har nå vokst så mye at vi kjøper inn for rundt 100 millioner kroner i året. Derfor er det viktig å ha en egen medarbeider som er øremerket til å jobbe bare med innkjøpene. Det handler om å sikre kvalitet og om å bygge gode relasjoner kunde-leverandør. – Så store som vi er blitt nå, er det snakk om store penger. Klarer vi å få 1% bedre pris utgjør det 1 million kroner i året, påpeker skurlagssjefen.


FORNØYD: Norax-sjef Svein Terje Bakkeng synes det er artig å være leverandør av alt av stålkonstruksjoner til nye «Royal Alvdal Hall» SNART FERDIG: Byggeleder Jan-Eivind Søberg fra SK Bygg og produktansvarlig Per Arve Bjørsagård i Alvdal Skurlag inspiserer den nye produksjonshallen for impregnering og royalbehandling.

Stål i tak og vegger Veggene i nye «Royal Alvdal Hall» er tømmerelementer. Men ellers er det stål i tak og vegger i den nye, gigantiske produksjonshallen for impregnering og royalbehandling ved Alvdal Skurlag. Norax AS på Tynset har levert stålkonstruksjonene og bekrefter at det er snakk om en jobb av litt større dimensjoner enn de vanligvis leverer.

SPESIELL KOMBINASJON HELAUTOMATISERT: Mye av utstyret i det helautomatiserte og betydelig robotstyrte produksjonsanlegget for impregnering og royalbehandling er allerede på plass.

For alle involverte har miksen mellom stål og tømmerelementer vært spennende nybrottsarbeid. Normalt kombineres tømmerelementer med limtresøyler og limtredragere, men i forbindelse med den store «Royal Alvdal Hall» ble det valgt å gå for en løsning med stål. – Vi har levert hele stålskjelettet, med søyler og fagverksdragere, forteller daglig leder Svein Terje Bakkeng i Norax. Fagverksdragerne har de kjøpt fra spesialister på området, men resten er produsert hos Norax på Tynset, og all monteringen har de gjort på Skurlaget.

GODE ERFARINGER

GLEDER SEG: Mathias Brennhaug ser fram til å begynne å jobbe med impregnering og royalbehandling i nye «Royal Alvdal Hall»

MYE PENGER: Daglig leder Roar Voll kan fortelle om både rekordstore investeringer og rekordomsetning for Alvdal Skurlag i 2016.

– Vi har mer eller mindre hatt tre-fire mann i arbeid her fra mai, forteller Svein Terje Bakkeng. Han synes jobben har gått veldig greit, og er fornøyd med samarbeidet med både byggherren og de andre entreprenørene på prosjektet. – Det er størrelsen som er det spesielle her, ellers er det som en hvilken som helst annen jobb, sier Bakkeng.

SkurlagsNytt

3


Ut på tur for å Ansatte ved Alvdal Skurlag dro i høst med ledsagere på helge-samling i Meråker for å bygge lag og styrke fellesskapsfølelsen. Alvdal Skurlag har i lang tid hatt fokus på leanprosesser og team-jobbing for å effektivisere og strømlinjeforme produksjon og drift så mye som mulig.

SNART 80 ANSATTE

– Vi er snart 80 ansatte og har mange små avdelinger. For eksempel er det fem personer på et høvelskift, og det er fem personer på Bygger´n. Vingelen er den største enkeltavdelingen vår, med 13 ansatte. – I dette bildet har vi behov for å sy sammen et fellesskap og en god lagfølelse. Alt vi gjør skal gjennom mange ledd før det når ut til kunde. Derfor er det viktig at folk kjenner hverandre og har tillit til hverandre for å få et best mulig sluttresultat, sier daglig leder Roar Voll ved Alvdal Skurlag om bakgrunnen for høstens helgesamling. – Det sosiale er også viktig med en slik samling, derfor betyr det mye at de ansatte kan ta ledsagere med.

KONKURRANSE: Ingenting å si på konkurranseinstinktet. Her er vinnerviljen til stede.

MESTRING

Den faglige delen av en slik samling med teambuilding på dagsorden, handler i følge skurlagssjefen om å gjøre andre ting enn man er vant til og mestre noen nye oppgaver i en uvant setting. Gjerne med et element av konkurranse inkludert. – Vi har hatt flere lignende fellessamlinger og turer tidligere, for å styrke samholdet og treffes i andre settinger enn det vi gjør til daglig. Det har vært vellykket, mener Roar Voll. Etter samlingen i Meråker er arbeidet som ble satt i gang der, videreført i hverdagen avdelingsvis, med jevnlige oppfølgingsmøter.

I TAKT: Det handler om å gå i takt for å komme framover.

SOSIALT: Det var tid til både underholdning og sosialt samvær.

Heder til ansatte I forbindelse med Alvdal Skurlags samling og teambuildingstur til Meråker, ble flere av de ansatte hedret.

HEDRET: Svein Egil Kristiansen (fra venstre), Eivind Løkken og Ole Martin Skogli ble alle hedret for sin innsats for Alvdal Skurlag gjennom mange, mange år. Daglig leder Roar Voll stod for overrekkelsene.

4

SkurlagsNytt

Ole Martin Skogli og Svein Egil Kristiansen fikk utmerkelser for 40 år som ansatte i bedriften. Eivind Løkken fikk medaljen for lang og tro tjeneste fra det Kongelige Selskap for Norges Vel for sine 31 år ved Skurlaget.


bygge lag

Siden forrige SkurlagsNytt har det blitt ansatt flere nye medarbeidere i Alvdal Skurlag

Nye ansatte:

Krzystof Momont PAINTBALL: Paintball var en av lagøvelsene.

SAMARBEID: Veien til seier går gjennom samarbeid.

OMVISNING: Bedriftsbesøk med omvisning var en del av programmet.

Produksjonsmedarbeider i Vingelen

Terje Bergseth

Trucksjafør utlasting

Mathias Brennhaug Thomas Dahlen Produksjonsmedarbeider Royal

Produksjonsmedarbeider royal og høvel

Nina Løkken

Kestutis Beliunas

BLINDEBUKK: Kanopadling med bind for øynene er ingen enkel øvelse, og krever godt samarbeid.

Fjelltrainee avdeling Vingelen

Produksjonsmedarbeider i Vingelen (har jobbet en stund på Skurlaget som sommerhjelp og vikar, og har nå fått fast kontrakt)

Lene Nerli

Kundebehandler Trelast

Omorganiserer og bytter jobber Alvdal Skurlag omorganiserer deler av driften, og det medfører noen interne rokkeringer i staben.

NYE FUNKSJONER: Esten Strømseng (til venstre) overtar som leder for Alvdal Skurlags kundesenter etter Ola Eggset, som blir ny markedssjef for industri- og proffmarkedet.

Ola Eggset blir ny markedssjef for industri- og proffmarkedet – der han skal jobbe med industrikundene, store proffsenter og større entreprenører. Esten Strømseng overtar Eggsets jobb som leder for Kundesenteret, som spisser virksomheten ytterligere for å håndtere byggevarehusene. – Det er slik kundene våre også organiserer seg, så dette er et strategisk grep for å møte framtidig vekst. Vi skal øke omsetningen videre, og da er det viktig at vi styrker oss overfor byggevarehusene, understreker daglig leder Roar Voll.

SkurlagsNytt

5


GAMMELT TAK: Taket på Kvikne kirke er 364 år gammelt. Nå skal det tekkes og «tjurrubres» av Alvdal Skurlag.

Tar taket på Kvikne kirke

BEVARES: Noe er ødelagt, men så mye som mulig av taksponen på Kvikne kirke skal bevares. Foto: Alvdal Skurlag

364 år gammel takspon skal tekkes, skiftes og «tjurrubres» med hjelp av svenske fjellklatrere når Alvdal Skurlag nå har fått oppdraget med rehabilitering av taket på Kvikne kirke. – Den eldste taksponen på Kviknekirka har ligget der siden 1652 og 1654. Så det sier seg sjøl at dette er en spesiell jobb, sier Jakob Trøan i Alvdal Skurlag om oppdraget Skurlagets avdeling i Vingelen vant i anbudskonkurranse med to andre tilbydere. Oppdragsgiver er Tynset kommune.

Festet med trenagler

Trøan underbygger særpreget med akkurat denne jobben med å vise til at taksponet enkelte steder er festet med trenagler, og det skal de sannsynligvis også gjøre i forbindelse med vedlikeholdet, som skal gjøres i løpet av våren og sommeren 2017. – Dette er nok den eldste takspon på noe kirketak i Norge, tror Trøan og sier det handler om en jobb som krever både forsiktighet og nøyaktighet. – Vi ønsker å bevare så mye av den gamle taksponen som mulig. Vi skal gå over taket spon for spon og se hvilke som kan bevares og hvilke vi må erstatte med nye. Når den delen av jobben er gjort skal hele taket «tjurrubres» med til sammen tre strøk, forklarer Jakob Trøan. Ny takspon som skal erstatte ødelagt spon på kirketaket dyppes i «tjurru» før det legges på plass.

6

SkurlagsNytt

Lang erfaring

Alvdal Skurlags avdeling i Vingelen har lang erfaring med å skifte og vedlikeholde takspon på kirker. Både Røros kirke, Tynset kirke og kirkene på Os og Tufsingdalen har gjennomgått kyndig vedlikehold i regi av Skurlaget. – Det som er mye av jobben her er å finne egnet takspon som kan erstatte det vi må skifte på Kvikne. Vi regner med å bruke mye tid i vinter på å lete fram materialer som har god nok kvalitet. Her handler det om tettvoksende ved, margbord av NordØsterdalsfuru, og i tillegg med stående årringer. Det gjør det ekstra spesielt.

Svenske fjellklatrere

Arbeidet på taket vil også på Kvikne gjennomføres av Alvdal Skurlags samarbeidspartnere gjennom snart 15 år – de svenske fjellklatrerne Olle Wehlin og Hampus Räf og et par av deres kolleger. – Vi har veldige gode erfaringer med det samarbeidet. Fordelen er at de er godkjente såkalt «høghjødsarbetare» i Sverige, noe som gjør at vi slipper enklere unna med stillaser og annen type sikring. De er sikret som fjellklatrere, forklarer Jakob Trøan.

TAKSPON: – Det er en stor jobb å finne takspon av god nok kvalitet til taket på Kvikne kirke, sier Jakob Trøan i Alvdal Skurlag.

SKAL OGSÅ REHABILITERE BARDU KIRKE I løpet av sommeren skal Alvdal Skurlag også gjøre tilsvarende jobb på Bardu kirke i Troms. Det som er mest spesielt med den jobben er at Bardu kirke er en tro kopi av Tynset kirke. Det har nok sin naturlige forklaring i at svært mange nord-østerdøler – spesielt fra Tynset og Alvdal – utvandret til Indre Troms og Bardu-området. Så muligens fikk de bygd en kopi av Tynsetkirka for å dempe hjemlengselen.


i OM FJELLTRAINEE

KOSER SEG: Nina Løkken har funnet seg godt til rette som Fjelltrainee hos Alvdal Skurlag.

STORTRIVES SOM FJELLTRAINEE Nina Løkken har vært i gang som Fjelltrainee hos Alvdal Skurlag siden august. Og den nyutdannede sivilingeniøren stortrives. Alvdal Skurlag er en av 26 regionale bedrifter som deltar i ordningen med Fjelltrainee – og som gjennom det sikres tilgang på godt kvalifisert og etterspurt arbeidskraft i en toårsperiode.

To bedrifter

Nina Løkken er 60 prosent av tida hos Alvdal Skurlag og 40 prosent av tida tilknyttet Rådhuset Vingelen. – Jeg trives kjempegodt her. Det er mange

og spennende oppgaver, og det skjer veldig mye i Alvdal Skurlag, forteller en meget tilfreds Nina Løkken.

Elementbygg

Arbeidsoppgavene hennes er i første rekke knyttet til tegnejobber i forbindelse med Alvdal Skurlags Elementbygg. – Jeg jobber mye med å standardisere elementer, beregne og dimensjonere knutepunkter for limtre, blant annet.

Fjelltrainee er en regional traineeordning for små og store bedrifter, kommuner og andre offentlige virksomheter. Ordningen ble etablert i 2009 og har siden den tid ansatt 17 traineer. Ordningen har i dag 26 Fjelltraineebedrifter. Traineeprogrammet går over to år og skal bestå av tre bedrifter som traineen jobber i suksessivt. Minimumskravet for å kunne bli trainee er at du har en fullført bachelorgrad før du tiltrer stillingen som trainee. For bedriftene er dette en fin mulighet til å få unge og nyutdannede mennesker med høy kompetanse inn i bedriften. Trainee-programmet rekrutterer personer med etterspurt utdannelse.

God ordning

Løkken synes Fjelltraineeordningen er en god mulighet og en smart vei inn i arbeidslivet for nyutdannede. – Det passer godt som en overgang fra utdanning til arbeidsliv og er en fin måte å skaffe seg arbeidserfaring på, særlig fordi vi er innom flere ulike bedrifter i løpet av traineeperioden på to år, sier Løkken.

PRAKTBYGGET VED PREIKESTOLEN Én times tur fra Stavanger, Sandnes og Sola lufthavn ligger eventyrlige Preikestolen fjellstue – akkurat der stien til Preikestolen starter. Bygget i 2008, med miljøvennlig malmfuru fra Nord-Østerdal som sentralt byggemateriale. Tømmeret ble levert av Alvdal Skurlags avdeling, Materialbanken i Vingelen, etter lange og grundige vurderinger. Ingen angrer på det i dag, åtte år senere. – Bygget står seg godt. Det er bare gode erfaringer med bygget og materialvalget så vidt jeg er kjent med, sier prosjektleder Bernt Krogh i det kommunale selskapet Stavanger eiendom.

Materialvalg etter besøk

Krogh ble leid inn av oppdragsgiver Stavanger Turistforening som prosjektleder da Preikestolen fjelllstue skulle bygges, og han husker godt klare føringer fra Turistforeningens styre om å velge miljøvennlige materialer til det nye praktbygget. Fasader i kjerneved av furu stod sentralt i modellen til arkitektene som vant konkurransen om den nye fjellstua, og

Krogh husker godt de reiste til Østerrike for å se på lignende bygg før de gjorde endelig materialvalg og valg av leverandør. – Så besøkte vi Jacob Trøan i Vingelen. Vi valgte konsept og bestilte materialene der og da. Så godt inntrykk fikk vi, forteller Krogh.

inntrykket av materialene er meget godt i dag, slik det var da fjellstua ble bygd for åtte år siden.

Unikt bygg

Preikestolen fjellstue består av fire unike bygg med ulike karakterer og fasiliteter. Med restaurant-, overnattings- og aktivitetstilbud i den absolutte norgestoppen. De fikk også Statens byggeskikkpris i 2009, for fremragende trearkitektur og sin satsing på miljøvennlige løsninger. – Vi var jo spent på hvordan materialene ville holde seg, og planen var egentlig å installere et system for å måle hvordan treet utviklet seg, men det ble det ikke råd til da vi bygde, forteller Bernt Krogh. Men han kan forsikre at det visuelle

STÅR GODT: Preikestolen fjellstue står godt, kledd med kjerneved av furu fra NordØsterdal. Foto: Ut.no

SkurlagsNytt

7


Returadresse: Alvdal Skurlag AS Kvebergsveien 9 2560 Alvdal

innkjøpet og produksjonen vår gjennom året med tanke på at du skal være sikret varer gjennom HELE 2017-sesongen.

Lederens hjørne 2016 blir et år for historiebøkene. For første gang passerer vi 200 millioner kroner i omsetning. Vår storinvestering «Royal Alvdal Hall», blir produksjonsklar til jul. Da har vi Norges mest rasjonelle impregneringsanlegg og royalimpregneringsanlegg. For royalproduktene betyr utvidelsen at vi kommer med en grå farge i 2017. Vår gråfarge vil bli annerledes enn de fargene som er i markedet i dag, og det håper vi skal slå godt an. Til tross for 20% vekst på royalsalget, så klarte vi å være leveransedyktig på royalproduktene i hele 2016 for de av våre kunder som har oss som 1. leverandør. For neste sesong har vi tredoblet vår kapasitet. Vi legger ned mye ressurser i å planlegge og gjennomføre

En gjennomsnittstrailer fra oss har 8 bestillinger. Vår leveransepresisjon hittil i år er på 95%, og det er vesentlig bedre enn i fjor. Omsetningen har økt betydelig, og det betyr at vi har forbedret oss enda mer gjennom endrede arbeidsrutiner og økt nøyaktighet, da antall ordre har vært betydelig høyere i 2016 enn 2015. Det er artig å se at organisasjonen vår evner å endre og tilpasse seg stadig høyere aktivitetsnivåer samtidig som presisjonen økes. For 2017 regner vi med ytterligere 20% vekst i omsetningen vår. Bedriften øker i disse dager bemanningen og omorganiserer markeds- og salgsavdelingen slik at vi skal være godt rustet til å håndtere den forventede økningen og de dreiningene som skjer i markedet vårt.

SkurlagsNytt Informasjonsavis for Alvdal Skurlag Tekst, foto og grafisk design: DMT Alvdal AS • www.dmtalvdal.no Opplag: 5.000 stk

For oss blir de nærmeste månedene spennende, og vi ser frem til de utfordringer 2017 vil gi! Roar Voll Daglig leder Alvdal Skurlag

2560 Alvdal • tlf.: 62 48 93 50

www.alvdalskurlag.no

Profile for DMT AS

Skurlagsnytt nr 2 2016  

Informasjonsavis for Alvdal Skurlag.

Skurlagsnytt nr 2 2016  

Informasjonsavis for Alvdal Skurlag.

Profile for dmtalvdal