__MAIN_TEXT__

Page 1

SkurlagsNytt Nr. 1 – 2012. Årgang 1

Informasjonsavis for Alvdal Skurlag

www.alvdalskurlag.no


Alvdal Skurlag – det n – Vi skal være det naturlige førstevalget for kunder som skal ha noe spesielt, sier markedssjef Ola Eggset i Alvdal Skurlag. Med kunder fra Kirkenes til Kristiansand, 42 ansatte og en omsetning som nesten er tredoblet på ti år – fulgt av stadig bedre resultater, er Skurlaget på offensiven som aldri før. Med en visjon og strategi for å være ledende på eksteriørtre – alt utomhus trevirke, har Skurlaget i løpet av få år snudd minus til pluss, rendyrket satsingsområdene, utviklet nye og suksessrike produkter og sikret seg en base på over 100 større kunder. I sum gjør det at bedriften står støtt på mange bein, og har bygd et bunnsolid fundament for videre utvikling og ekspansjon.

Solgte saglinja

I 2011 ble saglinja ved Alvdal Skurlag demontert og solgt. – En avgjørelse som i utgangspunktet var negativ, men det var alt for kostbart å drifte saga. Det handler om å tilpasse seg endringer i bransjen og i markedet. Det er få, om noen, som tjener penger på å sage 30-40.000 kubikkmeter tømmer i året, sier Eggset. – Med nedleggelsen av saglinja har vi også fått et helt annet lagerhold, helt fritt for ukurans, poengterer markedssjefen.

Fokus på foredling

I stedet er det fullt fokus på foredlingsbiten i flere varianter. For det første grønnimpregnert virke, men også vanlig overflatebehandling. Og ikke minst selve ”Mercedesen” hos Alvdal Skurlag – Alvdal Royal, som er oljebehandlet grønt virke. – Vi er en av tre i Norge og en av seks i Europa som har denne behandlingsmetoden,

2

SkurlagsNytt

og både Alvdal Royal og Alvdal Malmfuru er sterkt voksende produkter for oss, fortsetter Eggset. Alvdal Royal og Alvdal Malmfuru leveres både som tretak, utvendig kledning og terrasse. – Det er en viktig del av vår overordnede strategi å ha fokus på profil, kledninger, fingerskjøt og andre spesialproduksjoner. Veldig mye av det vi leverer produseres på bestilling ut fra gitte spesifikasjoner. Vi er problemløseren som skal fikse kundens utfordring og levere til rett tid. Det som gjeld er er å kunne gjøre det med fortjeneste. – Når det gjelder tretak mener vi bestemt at vi er best i landet, spesielt fordi vi sorterer over- og underligger på gamlemåten. Det har markedet fått med seg, for i snitt leverer vi ett tretak om dagen av enten Alvdal Royal eller Alvdal Malmfuru, poengterer Ola Eggset.

Dyktige ansatte

Han berømmer de ansatte ved Skurlaget for fleksibilitet og dyktighet og mener det er hovedgrunnen til den gode utviklingen de siste åra. – Vi har en arbeidsstokk som kaster seg rundt og gjør mange oppgaver og løser utfordringene etter hvert som de dukker opp. Alvdal Skurlag er en god og trygg arbeidsplass og vi er en hjørnesteinsbedrift i

Alvdal og regionen.

Bulk og prosjektkunder

Kundelista til Alvdal Skurlag består for en stor del av prosjektkunder og bulkkunder, men de har også store industrikunder. En del entreprenører står også på kundelista. – Bulkmarkedet handler først og fremst om grønnimpregnerte materialer. Det er den største volumvaren vår, og der er vi blant de fire-fem største i Norge. – Kundene er alt overveiende i grossistleddet, først og fremst byggevarebutikker. For ti år siden hadde vi noen få og veldig store kunder. Vi har noen veldig store fortsatt, men vi har i tillegg fått mange flere kunder som kjøper for vesentlige summer hos oss hvert år. Det gjør oss mindre sårbare, sier Ola Eggset.


naturlige førstevalget Et forsterket salgsfokus over tid har gitt ønsket effekt.

Investerer for framtida

Alvdal Skurlag planlegger flere investeringer og videreutviklinger for å møte morgendagens marked. Aller nærmest står en investering på fire-fem millioner kroner i nytt beiseanlegg. Skurlaget har nå en omsetning på rundt 120 millioner kroner i året, og leverer også

i 2011 et godt overskudd, slik de har gjort hvert år i det siste. De siste par åra er det også utbetalt utbytte til eierne. Og Skurlagets eiere er mange små lokale, og to store – Glommen skogeierforening og Alvdal kommune. Selskapet er også i ferd med å gjennomføre en omorganisering, fra andelslag til aksjeselskap.

98,11 % LEVERINGSPRESISJON! Vi har satt hovedfokus på å levere riktig vare til riktig tid og på riktig sted. Med hele Norge som marked, og opptil 40 ordre ut per dag som skal sendes med lastebil og eventuelle omlastinger, er det krevende å gjøre alt riktig. Daglig følger vi opp fremdriften av ordrene gjennom fabrikken for å fange opp avvik tidlig og få korrigert oss inn uten at våre kunder blir skadelidende. Vårt ukesmål er 98% leveringspresisjon. Hittil i år ligger vi på 98,1%. Vi har så vidt startet med LEAN i organisasjonen vår. LEAN er utviklet av Toyota og handler om organisering av bedriften. Kort sagt dreier LEAN seg om å ha respekt for hverandre som mennesker, og stadig lete etter forbedringer i arbeidsprosessene. Hver operatør vet best hvor skoen trykker, og er den beste til å komme med forslag til forbedringer på sin avdeling. De aller fleste forslagene som kommer blir gjennomført. Ettersom LEANtankegangen fester seg i organisasjonen og avdelingene blir tryggere på at det er de som styrer utviklingen, øker våre muligheter til sammen å utvikle Skurlaget til å bli en av de beste i Norge innenfor leveranser av trelast, sier daglig leder Roar Voll.

Tradisjonelt trelastbruk siden 1955 Alvdal Skurlags historie går tilbake til 1955, da skogeierne i regionen ønsket å etablere en trelastbedrift som skulle kjøpe og foredle det lokale tømmeret i Nord-Østerdalen. I 1955 var det samlet inn nok andelskapital slik at ”Alvdal Andelslag” ble stiftet og byggingen av Skurlaget startet. Alvdal Skurlag har i dag rundt 600 andelseiere. Skurlagets høvlerianlegg er fleksibelt og kan lage de fleste trelastprodukter. Gjennom mange år er det bygd opp et verktøylager som gjør det mulig å høvle spesialiteter. Om det er snakk om nye produkter, lager slipeavdelingen det nødvendige verktøyet. I anlegget for fingerskjøting og precut skjøtes eller ferdigkappes trelast for hus, hytteproduksjon og industriformål. Alvdal Skurlag har flere industrielle behandlingsanlegg: • Impregnering. For å beskytte trelasten bedre mot råte og soppangrep. • Grunning. For å gi utvendig kledning en tidlig beskyttelse mot solstråling. For kunden gjenstår da toppstrøkene. • Toppstrøk. Etter å ha lagt på grunning mot råte og sopp, legges et toppstrøk i kundens fargevalg. • Royal oljebehandling. Trelasten ”kokes” inn i olje, med eller uten fargepigment. Dette gjøres på impregnert trelast. Kan også gjøres på trelast med høy kjernevedandel.

SkurlagsNytt

3


Alvdal Royal – en suksesshistorie Det startet egentlig i forbindelse med et forsikringsoppgjør etter en brann i en tørke for noen år siden. Utviklingen av produktet Alvdal Royal ble prioritert foran å bygge ny tørke. Resten er en suksesshistorie. – Historien viser at det var et klokt valg. Alvdal Royal er blitt populært og utviklingen går stadig rett vei, sier markedssjef Ola Eggset ved Alvdal Skurlag. – Fordelen med Alvdal Royal er framfor alt lang levetid og lite vedlikeholdsbehov, fortsetter han.

Olje og tørking

Alvdal Royal er en kombinert oljebehandlingsog tørkeprosess hvor grønnimpregnert trelast behandles i en trykktank fylt med varm linolje. Under trykk og sirkulasjon presses inntil 1 liter linolje pr. kvadratmeter ferdigvare inn i trevirket. Oljen bidrar til å tette overflaten. Dermed øker dimensjons-stabiliteten. Fordi vannet hindres fra å komme ut eller gå inn, blir sprekkdannelsen over tid betydelig redusert. Under oljebehandlingen tørkes treet, og dermed er det et ferdigtørket produkt, klart for bruk, som leveres.

• Vesentlig lenger levetid enn ”vanlig” virke. Dette gir en miljøgevinst. • God fargestabilitet over lang tid.

NY FARGE

I løpet av juli måned lanserer Alvdal Skurlag også en ny Royalfarge. Dette er en brunsvart farge som Alvdal Skurlag vil være de første i Norge til å levere.

Alvdal Royal terrasse

Fire anlegg

Alvdal Skurlag har etter flere utbygginger i takt med økt etterspørsel nå totalt fire anlegg for Alvdal Royal behandling. Skurlaget er en av tre leverandører i Norge og en av totalt seks i Europa som benytter seg av denne metoden. Alle Royal-produktene kan leveres i tre ulike farger – brun, rød eller oker. Alvdal Royal leveres også med upigmentert olje – Royal klar. Alvdal Royal består av tre hovedprodukter – tak, kledning og terrasse.

Alvdal Royal tretak

God økonomi

Felles for alle Royal-produktene er at de gir en bedre økonomi gjennom hele levetida, blant annet fordi de er: • Ferdig behandlet mot råteangrep. • Ferdig overflatebehandlet i ønsket farge. • Oljebehandlet på en måte som gir unik formstabilitet. Det forebygger sprekkdanning og uttørking, og dermed forlenges levetida og behovet for vedlikehold reduseres.

4

SkurlagsNytt

Alvdal Royal kledning


VAKUUM: Grønnimpregnert virke kjøres inn i tanken og oljebehandles under vakuum og varme, samtidig som fuktighet trekkes ut. Slik produseres Alvdal Royal og Alvdal Skurlag har fire tanker for produksjon av Alvdal Royal i ulike farger.

DATATSTYRT: Produksjonsprosessen styres fra kontrollrommet. Her har Arild Engseth full kontroll over hele produksjon

ALVDAL ROYAL: Ferdig brun Alvdal Royal klar til pakking og levering.

SKAL SENDES: Jon Terje Hansen og Arild Engseth gjør en ny pakke Alvdal Royal klar for markedet

SkurlagsNytt

5


Kundene om Alvdal Skurlag Byggevarehus over hele landet er blant Alvdal Skurlags største og viktigste kunder. Her sier to av dem litt om hvorfor de velger Skurlaget som leverandør.

FORNØYD: Salgssjef for proffmarkedet hos XL BYGG Gunnar T. Strøm i Trondheim, Knut Erik Sundsvold, er meget godt fornøyd med Alvdal Skurlag som leverandør.

KUNDE: Daglig leder Lars Onstad og nestleder Geir Røseth hos Bygger´n Onstad i Moss er veldig godt fornøyd med Alvdal Skurlag som leverandør.

Bygger´n Onstad, Moss: – Tett og godt samarbeid

4

XL BYGG Gunnar T. Strøm, Trondheim – Suveren leverandør av spesialvarer – Vår relasjon til Alvdal Skurlag er suveren, sier salgssjef proff Knut Erik Sundsvold hos XL BYGG Gunnar T. Strøm i Trondheim.

Bygger´n Onstad i Moss har brukt Alvdal Skurlag som leverandør av alt impregnert virke de tre-fire siste åra. – Vi er strålende fornøyd med samarbeidet, sier nestleder Geir Røseth hos Bygger´n Onstad.

”Smør og brød”, alt av standardprodukter, får trønderne gjennom faste kjedeleverandører, men når det kommer til spesialvarer, faller leverandørvalget på Alvdal Skurlag. – De er en proff leverandør, stiller alltid opp, svarer raskt og leverer med topp kvalitet til rett tid, skryter Sundsvold.

Alvdal Skurlag er leverandør til Bygger´n-kjeden, og Røseth forteller at det var den veien Bygger´n Onstad ble kjent med Skurlaget som leverandør. – I det store og det hele er vi veldig godt fornøyd så langt. Logistikken fungerer og varene kommer når de skal, sier han.

XL BYGG Gunnar T. Strøm har brukt Skurlaget som leverandør i veldig mange år, og kommer til å fortsette med det. – I rekordåret vårt i 2007 hadde vi en god statistikk med leveranser fra Alvdal Skurlag. Det samme gjaldt i fjor, da vi også hadde et meget godt år, forteller Sundsvold videre.

Han skryter av samarbeidet med alvdølene, og mener hemmeligheten er en løpende god og tett dialog. – Alvdal Skurlag løser sakene etter hvert som de kommer, enten det dreier seg om spesialproduksjoner, større prosjekter eller kampanjer og prising, sier Geir Røseth.

– Når det gjelder spesialhøvling og spesialprofiler har de en god evne til å levere akkurat det vi ønsker, og jeg oppfatter dem som helt eksepsjonelle på spesialvarer, som for eksempel malmfuru, sier Sundsvold.

SkurlagsNytt


Nye fjes på Skurlaget

Alvdal Skurlag ansatte tre nye medarbeidere fra 1. mars. Her er de:

Esten Strømseng

Erstatter Stein Aasbrenn (til venstre), som slutter ved Alvdal Skurlag etter 27 år i bedriften og flytter til Rendalen. Esten skal jobbe med salg, og har 20 års erfaring som møbelsnekker med seg i bagasjen. – Dette blir en helt ny utfordring for meg, men jeg tror det blir artig, sier Strømseng.

r å 7 3

på Skurlaget Jon Arne Stormoen er en av de virkelige veteranene på Skurlaget. Han kom i 1975, og siden har han blitt her. – Det er en bra arbeidsplass. Det er derfor jeg har vært her så lenge, sier Jon Arne Stormoen.

Prøvd det meste

I løpet av 37 år som ansatt har han vært innom de fleste funksjoner og oppgaver i bedriften. – I starten var jeg mest på kappinga. Senere ble det mange år med truckkjøring. Så har jeg jobbet både i impregneringa, med fyr og tørkeanlegg.Jeg har også kjørt hjullaster og drevet en del med enkelt vedlikehold og vært litt vaktmester. – Med andre ord har det vært menge og varierte oppgaver opp gjennom åra, sier Stormoen.

Trives

Han kaller arbeidsplassen trivelig og er fornøyd med arbeidsmiljøet.

– Det er trivelig å gå på arbeid hver dag. Og jeg går aldri og ser på klokka og lurer på om arbeidsdagen er over. Dagene går fort og det er vel et tegn på at det er bra å være her, mener skurlagsveteranen.

Ole Morten Kristiansen

Ole Morten kommer til Alvdal Skurlag i stilling som vedlikeholdsmedarbeider. Han har de siste åra jobbet hos Norax på Tynset, men har nå søkt nye utfordringer ved Skurlaget, der det venter varierte arbeidsoppgaver med små og store reparasjoner og vedlikehold på anlegg og maskiner.

Stor utvikling

Han medgir at det har skjedd mye i løpet av de 37 åra han har vært ansatt. – Jeg har vært med og revet ut tre sager i løpet av disse åra, og nå kommer det nok aldri noen ny sag inn, sier Stormoen og forteller videre om alle de nye anleggene som er kommet til i årenes løp – tørker, Royalanlegg, impregnering, anlegg for beising og fingerskjøt, mangedobling av maskinparken og etableringen av byggvarebutikken Bygger´n. – Det har skjedd en enorm utvikling, sier Stormoen.

Kirsti Dølhaug Reinertsen

Kirsti har i flere omganger vært ansatt på Skurlaget i til sammen 12 år. Nå kommer hun fra assistentstilling i grunnskolen tilbake til Skurlaget som medarbeider i Bygger´nbutikken, hovedsakelig på trelastlageret. – Jeg trives her, det har jeg alltid gjort. Jeg vet hva jeg kommer til, og jeg gleder meg, sier Dølhaug Reinertsen.

SkurlagsNytt

5


folk trenger hus • hus trenger trær • trær trenger tid

Lederens hjørne Du leser nå første utgave av vår informasjonsavis ”SkurlagsNytt”. Vår visjon er at vi skal sette kundens ønsker og behov først. Det vil si at vi lager det du ønsker, og leverer når du ønsker det!

SkurlagsNytt Informasjonsavis for Alvdal Skurlag Tekst, foto og grafisk design: DMT Alvdal AS • www.dmtalvdal.no Opplag: 1.000 stk

I dag fremstår vi som en hovedaktør innenfor prosjektproduksjon av trelast. Jeg tror mye av årsaken til at vi har lykkes ligger i at vi bestemte oss for at kunden ”alltid” har rett. Dette, kombinert med trelasterfaringen som ligger hos våre ansatte, har gjort at vi har utviklet produkter og produksjonslinjer som i dag er konkurransedyktige i markedet. Vår fremtid er avhengig av at vi lykkes videre, og at vi makter å være den forutsigbare leverandøren du ønsker! Roar Voll daglig leder Alvdal Skurlag

2560 Alvdal • tlf.: 62 48 93 50

www.alvdalskurlag.no

Profile for DMT AS

Skurlagsnytt mars 2012  

Skurlagsnytt mars 2012  

Profile for dmtalvdal