Røros Produkter - vi viser vei mot framtida

Page 1Kildesortering

Avfall

Røros Produkter har gode og varige produkter som hjelper brukerne med å få til lønnsom og enkel kildesortering. Produktene er resirkulerbare og blir til nye produkter gjennom materialgjenvinning. Avfall er en ressurs og kan ha stor betydning for de totale kostnadene i din organisasjon, samtidig som det utgjør en stor forskjell for miljøet!

Våre avfallsbeholdere kan bidra til å forskjønne omgivelsene de skal stå i. Røros Produkter har fokus på design og kvalitet, og våre avfallsbeholdere skal være lett tilgjengelige og fleksible. De leveres i ulike størrelser, de fleste går på hjul og er mobile i bruk. Vi tilpasser design og størrelse ut fra ønsker og behov.

Møbler

Skreddersøm

For å bli en totalleverandør til våre kunder har Røros Produkter lansert flere nye møbelserier; Nobel, To, Spill og Brett. Bord, benker, plantekasser, sykkelstativer og til og med avfallsbeholdere klassifiseres som møbler. Det er stor fleksibilitet på materialer, farger, mål og utforming.

Fleksibiliteten innenfor våre produkter er en viktig styrke for å møte kundenes ulike behov. Vi tilpasser produktene i forhold til ulike ønsker på mål, merking, farger, og ergonomi. Vi samarbeider tett med kundens designere og kobler på egne designere ved behov. Det meste er mulig – og jo før vi kommer inn i en ”møbleringsprosess” jo bedre!


Renhold Røros Produkter er Norges største produsent av rengjøringsvogner. Ergonomisk riktige rengjøringsvogner er viktig for renholderne, og våre vogner kan bygges opp på ulike måter og med ulikt utstyr. Bøttetraller, hotellvogner og sekkevogner er andre viktige produkter som vi tilbyr i ulike varianter og størrelser, tilpasset kundens behov.

Spesial I løpet av årene har tett og godt samarbeid med våre kunder resultert i at produktsortimentet er blitt utvidet med flere spesialløsninger. Vi produserer bl.a. brannsikre avfallsløsninger til bensinstasjoner, vanntette bokskap til bibliotek, vaskemaskinsokler til industrimaskiner, vinkler og beslag til nybygg for å nevne noe.


Vi ser muligheter der andre tviler Ved å se muligheter der andre tviler, er Røros Produkter en av Norges ledende kvalitetsprodusenter innen rengjøring og avfallshåndtering. Vi jobber med mange materialer – som stål, aluminium, plast og ulike treverk – og skreddersyr løsninger og produkter som tilfredsstiller kundenes og brukernes behov. Vårt samarbeid med dyktige produktdesignere tilfører våre produkter og løsninger det lille ekstra. Fleksibilitet og kvalitet preger hele vår virksomhet – fra idé til ferdig produkt. Kompetanseheving og overvåkning av den teknologiske utviklingen er svært viktig for oss. Til enhver tid arbeider vi med nye utviklingsprosjekter for å kunne tilby gode, miljøvennlige og tidsriktige løsninger. Vi har fokus på prosjektbasert produktutvikling, med design og skreddersøm som sentrale stikkord. Systematikk og langsiktighet kjennetegner oss, og vi setter tydelige og høye mål, som samtidig er realistiske – både når det gjelder investeringer, omsetning, resultater, kvalitetssikring og arbeidsmiljø.


FAX

PHONE

0515 www.dmtalvdal.no

+47 72 40 61 99

+47 72 40 61 90 E-POST

firmapost@rorosprodukter.no

Vi viser vei mot framtida

Pb 71 N-7361 Røros POSTBOKSADRESSE

Øverhagaen 6 N-7374 Røros BESØKSADRESSE

www.rorosprodukter.no