__MAIN_TEXT__

Page 1

DESEMBER 2019

GJERMUNDSHAUGNYTT

1


DEN STORE 70-ÅRSFESTEN

INNHOLD ESPEN CARLSEN ER NY LEDER FOR IKT OG DIGITALISERING DEN STORE 70-ÅRSFESTEN HER KOMMER GJERMUNDSHAUGS NYE PRAKTBYGG GJERMUNDSHAUG GRUPPEN SETTER SPOR I OSLO-OMRÅDET OLE ANDRÉS DEBUT SOM ANLEGGSLEDER KVELDSTRIM ETTER LANG ARBEIDSDAG SPECTO REMOTE VOKSER VIDERE I RUTE MED REKORDJOBB FJERNSTYRTE GRAVEMASKIN I ELVERUM FRA SAN FRANCISCO ANSATTE I 2019

OLE GJERMUNDSHAUG KONSERNSJEF

side 8 og 9

Da har vi snart lagt bak oss 2019, nok et år med høy aktivitet og stor innsats fra dere alle. 70-års jubileet i Trysil ble ei minnerik helg med mange aktiviteter, kjempestemning og over 300 til bords lørdag kveld.

side 10 og 11 side 12 side 12 side 13 side 14 og 15

Året ser ut til å forløpe uten alvorlige ulykker og personskader. Jeg vil minne dere alle på at HMS skal være førsteprioritet hver eneste dag i GG. Det er enhver sitt ansvar å sørge for at vi aldri går på akkord med dette. Fortsett å fokuser på dette også i fremtiden, vik ikke en tomme. Vi har alltid et forbedringspotensiale. Drift og kvalitet på utførelse vil bli viet stor oppmerksomhet i 2020. Alt henger i hop, god HMS og kvalitet er mye av samme sak. God planlegging og involvering av alle ansatte ute på anleggene er en betingelse for å oppnå de målene vi setter oss.

side 16 og 17 side 18 og 19

Det er i produksjonen verdiskapningen skjer, og det er der vi bestandig skal være best. Jeg må berømme innsatsen til dere ute i drift. Alle har stor stå-på-vilje og tar ansvar. Det er viktig at dere sier fra og stiller spørsmål til nærmeste leder om dere mener ting ikke er tilrettelagt for sikkert arbeid og god produksjon. For å lykkes så må vi alle være bidragsytere og løfte hverandre til å være god i hele organisasjon. Avvik vil forekomme, men når de skjer skal vi sammen lære av dem og bli endra bedre neste gang oppgavene gjennomføres.

side 3 side 4 til 7

Nr. 2/2019 Utgitt av: Gjermundshaug AS, Randmælsveien 34, 2560 Alvdal tlf.: 62 48 72 77 • firma@gjermundshaug.no Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design: DMT AS - www.dmt.no

www.gjermundshaug.no

Gjermundshaug Gruppen er en samfunnsbevisst og innovativ aktør i anleggsbransjen, har solid økonomi, setter pris på erfaring og legger til rette for faglig videreutvikling. Gjennom lokalt familieeierskap siden 1949, har vi bygget solide og synlige verdier for samfunnet og private, så som veier, bruer, jernbane, vann- og avløpsanlegg. GG består av flere selskaper lokalisert i Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland. Tjenesteområdet omfatter blant annet: • Infrastruktur • Masseforflytning • Tomtearbeider • Elektrisk infrastruktur • Jernbanefaglige tjenester • Fjernstyring, førerløse og autonome maskiner • Miljøsanering • Trådløs kommunikasjon

Gjermundshaug Gruppen har i år 24 lærlinger som vi må sørge for blir gitt riktig opplæring og faglig utvikling. Når jeg er innom på anleggene så ser jeg at de trives og er en del av teamet. De er fremtiden vår, så ta godt vare på dem, still krav og gjør dem gode ved å implementere våre kjerneverdier og gode kultur. Konsernet har utviklet seg over tid og vi er nå i en slik størrelse at vi i ledelsen i høst har jobbet mye med organisering av støttefunksjoner og struktur på selskapene i Gjermundshaug Gruppen. Reorganisering av støtteprosesser er påbegynt og har gitt en viss gevinst, både kostnadsreduksjon og at prosessene fungerer bedre. Vi har imidlertid også sett at selskapsstruktur har vært kostnadsdrivende. Samtidig har de fire driftsselskapene våre etter hvert fått ganske like forretningsområder. Vi har derfor vurdert flere modeller av selskapsstruktur og kommet til at den modellen vi synes ser best ut nå innebærer at GMM AS fusjoneres inn i Anlegg Øst Entreprenør AS og Gjermundshaug Bane AS fusjoneres inn i Gjermundshaug Anlegg AS. I tillegg til at vi ser en kostnadsgevinst ved disse sammenslåingene ser vi også at de sammenslåtte enhetene gir oss større gjennomføringsevne og at større enheter gir oss bedre troverdighet i markeder for medium prosjekter. Vi har stor tro på at et revitalisert GG i 2020 vil øke vår konkurransekraft og likeledes få full utnyttelse av den brede kompetansen vi besitter på alle nivåer i selskapene. De to robuste selskapene vi nå etablerer i Anlegg Øst Entreprenør AS og Gjermundshaug Anlegg AS vil også gjennomføre en revisjon av strategiplanen i løpet av vinteren. Vi vil involvere flere i dette arbeidet på nyåret.

Ønsker alle god jul og godt nytt år! 2

GJERMUNDSHAUGNYTT


SKAL PEKE UT DEN DIGITALE RETNINGEN FOR GJERMUNDSHAUG GRUPPEN

Espen Carlsen er ny leder for IKT og digitalisering Digitalisering er et viktig område for fremtidens entreprenører. Det tar Gjermundshaug Gruppen konsekvensen av. Espen Carlsen kommer fra Hæhre & Isachsen Gruppen som ny leder for IKT og Digitalisering. AV IVAR THORESEN

Gjermundshaug Gruppen har lenge vært frempå når det gjelder bruk av teknologi og det å tenke innovativt. Espen Carlsen mener hans rolle i stor grad handler om å bidra til å lede og koordinere organisasjonen for det digitale skiftet som nå er på vei. – Vi skal peke ut en retning. Vår verdikjede er unik! Det er folka i Gjermundshaug som hver dag gjør en kjempejobb på prosjektene våre. Jeg skal være en drivkraft på tvers av selskapene og bistå med min kunnskap innenfor teknologi og digitalisering. Vi skal ikke tre systemer nedover hodene på folk, men sammen finne ut av hva digitalisering kan og skal gjøre for oss, sier Carlsen. – IT er i dag blitt et forretningskritisk område. Med gode digitale verktøy vil vi kunne skape merverdi som kan gi oss et konkurransefortrinn og vise seg på bunnlinja. Det vil gi oss bedre muligheter for å vinne anbud og dermed også sikre arbeidsplassene våre i fremtiden. Etter min oppfatning preges Gjermundshaug Gruppen av en unik kultur for å gjennomføre prosjekter til rett tid, kvalitet og ikke minst lønnsomt. Det er et veldig godt utgangspunkt. BRED OG VARIERT BAKGRUNN Espen Carlsen kommer til Gjermundshaug Gruppen med bred erfaring fra olje- og anleggsbransjen. Han kommer rett fra en lignende rolle hos Hæhre & Isachsen Gruppen, der han har vært i tre år. Før det har han tatt en økonomiutdannelse og har mange års erfaring fra det amerikanske storkonsernet National Oilwell Varco. Her jobbet han med forretningsutvikling innen systemer, både i Norge, Europa og en periode i USA. HELHETLIGE DIGITALE LØSNINGER – Jobben blir å utarbeide, samt realisere, en digitaliseringsstrategi for konsernet. Samtidig

NY JOBB: Espen Carlsen skal jobbe som leder for IKT og digitalisering i Gjermundshaug Gruppen.

skal jeg sammen med dyktige medarbeidere sørge for at IT-driften blir ivaretatt på en god måte for alle brukere. – Når det gjelder digitalisering skal vi ta i bruk riktig teknologi for å lage helhetlige løsninger som gir de ute i drift en bedre og enklere hverdag. API’er og integrasjoner gjør at vi kan lage løsninger som kan effektivisere prosesser og analysere prosjektene våre slik at vi tar gode valg som forbedre hele organisasjonen, forteller Espen Carlsen. PÅ LAG MED ALLE Espen Carlsen er klar og utvetydig på at hans jobb skal gjøres på lag med de ansatte i hele Gjermundshaug Gruppen. Det handler om å finne fram til løsninger som gir mening og som alle ser praktisk nytte av, uavhengig av rolle og funksjon. – Jeg har ansvaret for å utvikle og realisere vår digitaliseringsstrategi. Jeg skal være en sparringspartner som er tett på prosjektene våre og ledelsen slik at vi finner de riktige løsningene for oss. Nettopp derfor ønsker han å bruke mye tid ute etter nyttår. For å lære seg konsernet og folk å kjenne, snakke med de ansatte og få innspill fra ansatte som kan bidra til gode løsninger og prosesser for gruppen.

Han har kontorplass på Bryn i Oslo, men vil mye av tida være ute på reise – både på prosjekt og ved Gjermundshaug Gruppens kontorer på Alvdal, Elverum og Lillehammer. TRIGGET AV GRÜNDERÅNDEN På spørsmål om hvorfor han nå velger Gjermundshaug Gruppen svarer Carlsen kontant at han er trukket mot gründerånden, den flate strukturen med korte beslutningslingslinjer, stor gjennomføringskraft og det genuine ønsket om å lykkes. – Gjermundshaug Gruppen preges av dyktige folk med et godt verdigrunnlag. Fra bransjen har jeg aldri hørt et vondt ord om selskapet som også er frempå med bruk av teknologi. Jeg synes også arbeidet rundt «Steer» er spennende og er sikker på at vi der virkelig kommer til å sette oss på kartet, sier Carlsen. – Mitt inntrykk av konsernet er at det preges av likandes folk som skaper et godt arbeidsmiljø. Her skal jeg også bidra. Det er også mange flinke fagarbeidere her. De drives av profesjonalitet og stolthet over faget sitt. Det kjennetegner en videre suksesshistorie for fremtiden.

GJERMUNDSHAUGNYTT

3


Den store 70 Helga 28. – 30. juni stod Trysil i Gjermundshaug Gruppens tegn. Da var ansatte, familier, forretningsforbindelser og andre gjester samlet for å feire Gjermundshaugs 70-årsjubileum med aktiviteter, god mat og drikke tre hele dager til ende. Nesten 400 personer deltok under jubileumshelga, og her presenterer vi noen bildeglimt fra det som skjedde i løpet dagene da jubileet ble markert. AV IVAR THORESEN

– Gründerånden og kulturbyggingen har vært nøkkelen til at vi har lykkes, sa konsernsjef Ole Gjermundshaug i Gjermundshaug Gruppen i sin tale under jubileumsmiddagen. NESTEN 400 DELTOK Til sammen 385 stykker deltok på bursdagsfeiringa i Trysil. Med en rekke aktiviteter, som sykling, klatring, fjellturer og bowling, ble helga full av opplevelser for alle og enhver. – Det var en enestående samling av trivelige folk og godt humør, så det var særdeles vellykket, sier Gjermundshaug. GOTAAS FORTALTE HISTORIER Under gallamiddagen var det underholdning, taler og musikk av ypperste klasse. Thor Gotaas tok blant annet for seg historier om brødrene Gjermundshaug og skiløping i Alvdal. – Det var en innertier. Gotaas opptrådte i kjent stil, og det ble veldig godt mottatt, oppsummerer Ole Gjermundshaug. – EN VOLDSOMT FIN GJENG TV-profilene Nils og Ronny var kveldens konferansierer, og Anne Nørdsti stod for det musikalske innslaget. I tillegg var det en rekke taler, deriblant fra sjefen sjøl, Ole Gjermundshaug. – Å stå foran forsamlinga, og se hvor mange flinke folk og hvor omfangsrike vi er blitt – det betyr veldig mye. Alle koste seg, og det er en voldsomt fin gjeng, sier han.

4

GJERMUNDSHAUGNYTT


0-Ã¥rsfesten

GJERMUNDSHAUGNYTT

5


Den store 70

6

GJERMUNDSHAUGNYTT


0-Ã¥rsfesten

GJERMUNDSHAUGNYTT

7


GAMLE KLASSEKAMERATER I FELLES PROSJEKT:

HER KOMMER GJERMUNDSHAUGS NYE PRAKTBYGG

8

GJERMUNDSHAUGNYTT


Da EcoSør vant anbudskonkurransen om å få bygge det nye det nye anlegget til Gjermundshaug Gruppen på Grundsetmoen i Elverum, møttes samtidig veiene igjen for to gamle klassekamerater.

AV IVAR THORESEN

Gjermundshaug Gruppens konsernsjef Ole Gjermundshaug og EcoSørs daglige leder Jon Olav Bråten er jevngamle. 55-åringene vokste opp sammen i Alvdal. Etter ungdomsskolen var de klassekamerater både på «Bygg og anlegg» ved Nord-Østerdal videregående skole og på fagskolen på Gjøvik. Så det er to godt kjente som nå jobber sammen med å realisere planene Gjermundshaug Gruppen har arbeidet for å få til i flere år på Elverum. Samtidig understreker begge at det ikke var kameratskapet dem imellom som gjorde at EcoSør fikk oppdraget – det var fordi de hadde det beste tilbudet og vant etter en svært grundig og fair anbudsrunde. I GODE HENDER – Anbudsrunden fulgte selvsagt vanlige prosedyrer, EcoSør fikk jobben fordi de hadde det beste tilbudet på alle måter, understreker Ole Gjermundshaug. Han synes det er artig å jobbe sammen med sin gamle klassekamerat igjen. – Det er en fornøyelse. Jon Olav er en stødig kar som har full kontroll på det han holder med på. Han er faglig veldig sterk på byggsida og har veldig mange års erfaring fra bransjen, sier Ole og fortsetter: – Han har bygd opp EcoSør til å bli en betydelig entreprenør på Hedemarken, et firma som håndterer både store og små prosjekter på en god måte. Så jeg er sikker på at dette prosjektet er i de beste hender. LANG PROSESS – Jeg er glad for at vi vant denne jobben etter en skarp konkurranse. Det var en grei, men ganske langvarig prosess fram til kontrakten ble underskrevet, sier EcoSørs daglige leder Jon Olav Bråten. Arbeidet med prosjektet startet allerede på sensommeren i 2018, mens bygginga kom i gang nå i høst – et drøyt år senere. – Jeg kjenner jo Ole godt – ikke minst etter mange turer sammen fram og tilbake mellom Gjøvik og Alvdal de åra vi gikk på skole der – så jeg visste godt hva vi gikk til. Jeg vet hva han ønsker og forventer, og dette er en fin jobb for oss, fortsetter Bråten. 37 MÅL TOMT EcoSør er nå godt i gang med bygginga på Gjermundshaug Gruppens 37 mål store tomt

nord på Grundsetmoen i Elverum, rett ved nye Riksveg 3 som åpner neste høst. Tomta bebygges nå i første omgang med et nytt kontorbygg på 1000 kvadratmeter, fordelt på to etasjer med kontorer, møterom og kantine. Her vil Gjermundshaug Gruppen ha kontorfellesskap med partner Gunnar Holth Grusforretning, som de samarbeider med om utbyggingen av det nye området. Ved siden av kontorbygget kommer en ny vaskehall og servicehall med gjennomkjøring for kjøretøy i inntil 30 meters lengde. Vegg i vegg med det igjen kommer et eget bygg som skal romme gruslaboratorium for Gunnar Holth Grusforretning, slik at de kan kvalitetssikre sine leveranser og imøtekomme dokumentasjonskravene som stilles til virksomheten når det gjelder kvaliteten på grusen som leveres. Vaske- og servicehallen og gruslaben skal etter planen være ferdig til påske, kontorbygget til sommeren. VIL BETY MYE – Det vil bety mye for hele organisasjonen i Gjermundshaug Gruppen å få dette på plass, understreker konsernsjef Ole Gjermundshaug. Det blir en ny verden sammenlignet med dagens heller trange og kummerlige kår langs Trysilvegen i Elverum. Der er det heller ikke plass til Gjermundshaug Bane, som nå har kontorer i Løten. Med nybygget ferdig kommer alle under samme tak. – Vi får gode, moderne og oppdaterte lokaler med alle fasiliteter, og samtidig får vi samlet et sterkt faglig miljø på ett sted, sier Gjermundshaug. GUNSTIG PLASSERING Han understreker at det blir en viktig milepæl for Gjermundshaug Gruppen når de nå får samlet seg i tidsmessig riktige lokaler nær det som er konsernets hovedmarked. – Det gjør oss totalt sett mer attraktive som arbeidsgiver også, når vi kan tilby et sterkt samlet fagmiljø på ett sted, slik vi blir i stand til nå, sier Ole Gjermundshaug. – Dessuten er beliggenheten strategisk god. Vi blir lett tilgjengelig rett ved den nye Riksveg 3 nord for Elverum. Setter vi passerspissen på nybygget og tegner en sirkel favner vi fort kjerneområdene for virksomheten både i dag og framover.

Ole Gjermundshaug

Jon Olav Bråten

Samtidig understreker han at nybygget på Elverum ikke innebærer at konsernet vil flytte noe av den eksisterende virksomheten i Alvdal dit. STOR PLASS På Grundsetmoen vil Gjermundshaug i tillegg til de nye byggene få god plass til både maskiner og utstyr. Tomta er romslig. Faktisk så romslig at det kan være aktuelt å selge videre deler av den om relevante interessenter kommer på banen. Gjermundshaug Gruppen har ikke behov for alle de 37 målene sjøl, og har areal til overs både sør og nord på tomta. Daglig leder Pål Ligård i Gjermundshaug Anlegg forteller at det totalt sett er snakk om en investering på rundt 50 millioner kroner for Gjermundshaug Gruppen i det nye anlegget. Gjermundshaug Anlegg har også fått jobben med å bygge infrastrukturen – med vei, vann og kloakk – fram til det nye industriområdet som etableres. Det prosjektet har de startet så smått, og arbeidet skal være unnagjort i løpet av vinteren.

BYGG REISER SEG: Daglig leder Pål Ligård i Gjermundshaug Anlegg og daglig leder Jon Olav Bråten i EcoSør konstaterer med glede at byggeprosessen for det nye Gjermundshaug-anlegget nord på Grindalsmoen går etter planen. Det nye kontorbygget i bakgrunnen skal stå innflyttingsklart til sommeren.

GJERMUNDSHAUGNYTT

9


ALNABRU: Anlegg Øst Entreprenør er i innspurten med oppgradering av et næringsområde på Alnabru i Oslo.

Gjermundshaug Gruppen setter spor i Oslo-området Gjermundshaug-selskapene Anlegg Øst Entreprenør, Gjermundshaug Anlegg og GMM setter alle spor etter seg i Oslo-området for tida. AV IVAR THORESEN

Både på Alnabru i Oslo, på Kløfta og på Jessheim er maskiner og folk fra Gjermundshaug Gruppen i aksjon på ulike anlegg, i et område preget av stor aktivitet. Det sentrale Østlandsområdet er kjerneområdet for Gjermundshaug Gruppen, og spesielt på Romerike har flere av konsernets selskaper hatt mange og store jobber i en årrekke. Slik ser det ut til å fortsette. OPPGRADERING PÅ ALNABRU For Anlegg Øst Entreprenør har det i høst handlet om oppgradering og fornying av uteplassen på et næringsområde på Alnabru. En jobb som startet i høst, og som etter planen skal være ferdigstilt før jul. – På det meste har vi hatt 12 mann i arbeid her, og noe innleid mannskap i tillegg. Men stort sett har det vært sju-åtte personer involvert i prosjektet, forteller anleggsleder 10

GJERMUNDSHAUGNYTT

Raymond Iversen i Anlegg Øst Entreprenør mens asfaltarbeidet er i sluttfasen mellom snø- og sluddbygene nord i Oslo denne tidlige adventsdagen. – Prosjektet handler om å oppgradere og fornye utearealet på dette industriområdet. Vi har oppgradert vann- og avløp på området, opparbeidet og asfaltert og satt opp noen nye kontorbrakker, forteller Iversen videre. BOLIGOMRÅDE PÅ KLØFTA Litt lenger nord – på Borgen øst for Kløfta – er Ole André Nesset anleggsleder for en gjeng på rundt ti personer fra Gjermundshaug Anlegg som jobber med å opparbeide infrastrukturen med vei, vann og avløp for et nytt boligfelt som skal bebygges med inntil 250 boenheter. – Vi har to grunnarbeidere og rørleggere, to lærlinger og seks faglærte maskinførere i sving, forteller Nesset. I tillegg har Gjermundshaug Anlegg med seg underentreprenører på sprengning, pluss at to mann fra Mobilgrus i en del uker nå er leid inn

FLERE MASKINER: GMM har flere maskiner i sving på Jessheim.

for å knuse stein. LANGVARIG PROSJEKT Nesset forteller at prosjektet på Borgen startet så smått med avskoging allerede før jul i fjor. Så gikk det litt tråere en periode, blant annet på grunn av en høyspentlinje som måtte graves ned i bakken før tempoet kunne settes på fullt igjen. Nå går alt etter planen, og fortsetter framdriften som forutsatt skal hele området være klargjort og ferdig i august-september neste år. STORMASKINER PÅ JESSHEIM Enda litt lenger nord – rett sør for Jessheim sentrum – er det maskinene med de største musklene i Gjermundshaug Gruppen som råder grunnen. GMM er på plass som underentreprenør for


BORGEN: Gjermundshaug Anlegg er godt i gang med klargjøring av boligfeltet på Borgen ved Kløfta.

INFRASTRUKTUR: Oie André Nesset er anleggsleder for prosjektet på Borgen, der Gjermundshaug Anlegg sørger for infrastrukturen – vei, vann og avløp – til et nytt boligfelt.

STOR AKTIVITET: Anleggsleder Sondre Breivik og Lars Gunnar Opgård fra GMM melder om stor aktivitet for GMM på Jessheim. En rundkjøring er bygd og åpnet, nå bygges vei, og det graves tomter.

BundeBygg i et prosjekt som startet i august, og som fort kan bli mer langvarig enn som så. Det er nemlig mye arbeid som skal utføres i området, der det skal etableres et kombinert nærings- og boligområde. – Siden slutten av august har vi bygget en rundkjøring som nå nettopp er åpnet, forteller anleggsleder Sondre Breivik i GMM. Han forteller at det i utgangspunktet var en enkel jobb, men at det tok litt lenger tid enn planlagt på grunn av en god del tilleggsarbeid underveis. VEI OG TOMT Nå er GMM i gang med å bygge en ny vei på det samme området, i tillegg til at de er i gang med å grave ut ei tomt. – Så skal det gjøres en del vann- og avløpsarbeid inne på området, og det er også

en jobb vi håper å få tilslaget på, forteller Breivik. Alt dette er første del av en større utbygging av området på Jessheim sør. – Hele jordet skal bebygges, så vi satser på at det kan bli mer jobb her framover, håper anleggslederen.

Bare søndagen er fridag. – Vi får gjort mye på kort tid på den måten. Maskinene står lite stille og det er effektivt, understreker anleggslederen. GMM-mannskapet kommer fra hele Norge og bor i brakker på Nebbenes de ukene de jobber.

FLERE MASKINER, FLERE JOBBER GMM har tre gravemaskiner, to grunnarbeidere og servicemaskin i sving på Jessheim. I tillegg har de en jobb med ei tomt på Årvoll i Oslo. Derfra kjører de stein som sprenges ut til Jessheim og bruker den som bunnplater der. – Det er både kostnads- og tidseffektivt og gir oss gode synergier, forteller Breivik. Og som vanlig når det er snakk om GMM, så jobbes det to skift – 14 dager på og av, med arbeidsdager fra 07.00 – 19.30 seks dager i uka. GJERMUNDSHAUGNYTT

11


Ole Andrés debut som

ANLEGGSLEDER

Ole André Nesset tok nye utfordringer da han takket ja til jobb som anleggsleder i Gjermundshaug Anlegg. Det har han ikke angret på. AV IVAR THORESEN

SPENNENDE: Ole André Nesset har i et drøyt år vært i gang med sin første jobb som anleggsleder i Gjermundshaug Anlegg. Han stortrives med jobben med å etablere et nytt boligområde på Borgen, rett øst for Kløfta.

Byggingen av infrastrukturen og tomtearbeid på et nytt boligfelt på Borgen ved Kløfta er det første Ole André har ansvaret for. – En artig og spennende utfordring, sier han sjøl om erfaringene så langt – et drøyt år etter at han begynte. ANNEN BAKGRUNN Han kom til jobben som anleggsleder i

Gjermundshaug Anlegg med en litt annen bakgrunn enn mange av de andre i tilsvarende jobber i konsernet. – Jeg har utdannelse som elektrotekniker på kjøretøy. Etter det gikk jeg fire år på Høgskolen i Oslo og tok en bachelorgrad i konstruksjonsteknikk. Så havnet jeg her, forteller Olé Andre Nesset. Det er langt mer vanlig å «gå gradene», fra grunnarbeider til maskinfører til formann og etterhvert anleggsleder.

BRA TILTAK: Stikningsingeniør Steinar Johansen (til høyre) har tatt initiativ til trimturer på kveldstid for Gjermundshaug Anlegg-ansatte på Romerike. Tiltaket har slått godt an, og anleggsleder Ole André Nesset roser initiativet.

Kveldstrim etter lang arbeidsdag – Vi må holde oss litt i form. Det er både sosialt, artig og bra for helsa. AV IVAR THORESEN

Det sier stikningsingeniør Steinar Johansen i Gjermundshaug Anlegg. Han er mannen bak det uformelle tiltaket som i høst er satt i gang blant de ansatte på Gjermundshaug-anlegget på Borgen ved Kløfta – der trimturene på kveldstid er blitt en slags rutine etter endt arbeidsdag.

12

GJERMUNDSHAUGNYTT

TO-TRE DAGER I UKA – Er det godvær prøver vi å komme oss ut minst et par kvelder i uka, forteller Steinar Johansen. Noen uker blir det tre kveldsturer, andre ganger bare én, men uansett er det godt å komme seg litt opp fra sofaen eller TV-stolen på brakka og komme seg ut i frisk luft. – Det er ikke noe avanserte greier, men vi går oss en rask tur på mellom tre kvarter og en time. Det gjør godt etter å ha sittet i en maskin hele dagen.

SETTES PRIS PÅ Antallet som er med på gå-turene varierer litt, men jevnt over er det god oppslutning. – Det kan være sju-åtte, men det har også hendt at vi bare har vært to. På det beste har alle vært med, sier Johansen. Uansett opplever han at har dratt i gang et tiltak som de ansatte setter pris på. – Folk synes det er artig og sosialt. Det blir mye tullprat og humor mens vi går. Vi treffes på en litt annen måte enn på jobb – da mye av kommunikasjonen går via radio og telefon.


Men heller ikke Ole André er helt fersk i bransjen. – Det er ikke helt tilfeldig siden Ole Gjermundshaug er onkelen min, og jeg har hatt sommerjobb for dem i en del år. Så jeg kjenner litt til hvordan ting fungerer. SPENNENDE BRANSJE – Jeg synes det er spennende å jobbe i anleggsbransjen, fortsetter den unge anleggslederen. – Ting skjer fort, og jeg jobber sammen med mange flinke folk som både vil lære og lære bort. Samtidig får jeg sjøl muligheten til å styre litt hva jeg vil holde på med. Han er veldig glad for at får debutere med boligfeltet på Kløfta – bare en kort fem minutters biltur fra der han bor – med ansvaret for de rundt ti Gjermundshaugansatte og noen underentreprenører som er i jobb på anlegget.

LØFTER SEG VIDERE: Specto Remote opplever spennende vekst. Halvor Settemsdal (til høyre) og Andreas Svensson er klare til å bidra til å løfte selskapet videre framover.

Specto Remote

VOKSER VIDERE De var to ansatte i 2017. Nå går Gjermundshaug-selskapet Specto Remote inn i 2020 med ni personer på lønningslista. AV IVAR THORESEN

FIRE TRIMMERE: Fire Gjermundshaug-ansatte klar for kveldstur i høstmørket på Romerike. Trimtiltaket Steinar Johansen har satt i gang har blitt populært.

HÅPER FLERE FØLGER OPP Johansens initiativ roses også av anleggsleder Ole André Nesset. – Det er et flott tiltak. En trimtur i frisk luft er både fin trening og bra for huet. Absolutt et eksempel til etterfølgelse. Dette burde de gjøre på flere av anleggsplassene i konsernet, mener han.

– Vi vokser sakte, men sikkert, forteller Halvor Settemsdal. Sammen med daglig leder Christian Larsen har han vært med på det meste av den eventyrlige Specto Remotereisen, og de ser fram til mange spennende forestående prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. Trådløs infrastruktur både til lands og til vanns er etterspurt. OSLO OG BODØ Specto Remote har nå seks ansatte i Oslo og tre i Bodø, og flere kan det bli, begge steder. – Vi har hatt en bra vekst i løpet av de to siste åra, og det ser ut til at det bare blir mer og mer å gjøre, sier Settemsdal. Han forteller om tøff konkurranse i bransjen, men at veksten ikke har kommet tilfeldig. – Vi er gode på det vi gjør, og det gjør at kundene kommer til oss, mener Settemsdal. MANGE STORE PROSJEKTER Akkurat nå er Specto Remote i gang med mange store og spennende prosjekter i inn- og utland. De jobber med trådløst nett for

fergesambandet mellom Stockholm og Turku i Finland. Et prosjekt som kan vokse til å gjelde også fergene mellom Helsinki, Tallin og Stockholm. Specto Remote jobber også med trådløs infrastruktur for Fjord Line ferger. – Vi har også hatt et prosjekt med trådløst nett i Hemsedal, og leverte løsning for nettbetaling i forbindelse med Rammsteinkonserten i Oslo i sommer, forteller Settemsdal. Videre har Specto Remote i år jobbet mye med utbygging i Hammerfest, og support på Goliat-feltet og til båtene rundt. – Og det er mer i «pipelinen» - blant annet trådløst nett for Irish Ferries i Irskesjøen. HELHETLIGE PROSJEKT – Vi er også glad for at vi har fått en driftsavtale med Hammerfest Energi, noe som betyr at vi skal ha en medarbeider der en uke fast i måneden fremover. Det er slike helhetlige prosjekt vi satser mest på, sier Settemsdal. Han forteller også at det er spennende ting på gang i oppdrettsnæringen framover, og også her har Specto Remote lyst til å spille en sentral rolle. GJERMUNDSHAUGNYTT

13


Storjobb på Gjøvikbanen Det er på Gjøvikbanen det skjer for Gjermundshaug Bane, der arbeidet med en kontrakt på nær 72 millioner kroner med Bane NOR går ufortrødent videre. AV IVAR THORESEN

– Det er snakk om to prosjekter på Gjøvikbanen. Ett hvor vi er underentreprenør for Nettpartner og det nye for Bane NOR, som vi startet i begynnelsen av juli og som handler om nye føringsveier for stasjonsområdene for alle stasjonene på strekningen fra Grefsen til Raufoss. Det skal legges til rette for nytt signalsystem, forteller prosjektleder Øystein Kristiansen i Gjermundshaug Bane. OVERLEVERES OM ETT ÅR Gjermundshaug Banes rekordstore jobb på Gjøvikbanen, med så langt uutløste opsjoner på flere tilleggsjobber, skal etter planen være ferdig i midten av oktober neste år. – På det meste har vi hatt rundt 30 personer i arbeid på prosjektet, med egne ansatte og underentreprenører. Nå er det litt færre, rundt 14-15 mann. KREVENDE NATTARBEID Kristiansen medgir at arbeidet tidvis er krevende, ettersom mye av jobben krever tilgang til jernbanesporet, og dermed må utføres på tider hvor togene ikke går – primært om natta. Mannskapene fra Gjermundshaug Bane jobber turnus med sju dager på og sju dager av. Noe av arbeidet foregår på dagtid, men det meste skjer om natta. – Det gjør det ekstra krevende, sier Kristiansen. – Begrenset sportilgang gjør det utfordrende å planlegge arbeidet i detalj. Blir det forsinkelser på togene så får vi mindre tid til å jobbe på sporet, men det er slik denne bransjen er. STABILISERER DRIFTEN Gjermundshaug Bane teller nå 28 ansatte med timelønnede og faste ansatte, og har opplevd stor vekst det siste året. – Da jeg startet i desember 2018 var vi rundt ti

14

GJERMUNDSHAUGNYTT

NATTARBEID: Prosjektet på Gjøvikbanen innebærer mye nattarbeid for mannskapene fra Gjermundshaug Bane.

PÅ SPORET: Gjermundshaug Bane har hatt opptil 30 personer i sving samtidig i det pågående arbeidet på Gjøvikbanen.

ansatte, forteller Kristiansen. – Vi kommer ikke til å vokse så mye framover nå. Det handler om å stabilisere driften på det nivået vi er nå og i stedet utnytte synergiene med de andre selskapene i Gjermundshaug Gruppen framfor å ansette flere egne folk. Det vil gi enda bedre lønnsomhet. Stor og rask vekst kan gi voksesmerter, derfor er det viktig for oss nå å nyttiggjøre oss ressursene som finnes i konsernet framfor å vokse enda mer.

prosjekter samtidig på store strekninger og kort tid når Bane NOR helgestenger jernbanen for vedlikehold. – Det er spennende og artig, og krever veldig nøye planlegging. Alltid spennende om vi rekker å bli ferdig før sporet åpnes igjen, men det har gått bra hver gang.

STORE SAMARBEIDSPROSJEKTER Synergiene kommer allerede til utrykk gjennom det gode samarbeidet de ulike Gjermundshaugselskapene har hatt og skal ha i forbindelse med store vedlikeholdshelger, blant annet på Rørosbanen. Da gjennomføres både mange og store

Samtidig er det mange spennende prosjekter i løypa, også etter at storjobben på Gjøvikbanen er fullført. – Det er en del jobber ute i samme kategori som den. Så får vi vurdere hvor mange av dem vi skal regne på, sier Øyvind Kristiansen.


REKORDJOBB: Kontrakten på Gjøvikbanen har en ramme på drøyt 70 millioner kroner for Gjermundshaug Bane. Arbeidet skal sluttføres i løpet av neste høst.

GJERMUNDSHAUGNYTT

15


STEER STYRER MOT INTERNASJONALT MARKED

Fjernstyrte gravemaskin i Elverum fra San Francisco Her kobler Lars Tronsmoen og Njål Arne Gjermundshaug seg opp fra hotellrommet i San Francisco og fjernstyrer en gravemaskin som står på Elverum. – Det fungerte brillefint. Vi påstår det må være verdensrekord, sier daglig leder Pål Ligård i STEER. AV IVAR THORESEN

Avstanden mellom San Francisco på USAs vestkyst og Elverum er 8 500 kilometer. Likevel var det helt uproblematisk å sitte på hotellrommet der og kjøre gravemaskin i Elverum via nettet. Det bekrefter hvorfor verden virkelig har fått øynene opp for Gjermundshaug-selskapet Steer AS og deres fjernstyringsteknologi. Eventyret som startet med fjernstyrte anleggsmaskiner på Hjerkinn for ti år siden, er i ferd med å skyte virkelig fart internasjonalt etter lanseringen av en skybasert løsning for fjernstyring av maskiner. Nylig var Lars Tronsmoen og Njål Arne Gjermundshaug – to av de helt sentrale i utviklingen av den nye Steer-teknoloigen – sammen med daglig leder Pål Ligård i Gjermundshaug Anlegg i USA og presenterte løsningen for en potensiell kunde. – Kunden der har lyst til at vi skal løse utfordringer de har der borte, og vi kan slå fast at de bare er blitt enda mer interessert i løsningen etter at vi var der, forteller Pål Ligård. INGEN BEGRENSNINGER Med den nye skybaserte løsningen for fjernstyring av maskiner åpner det seg helt andre muligheter enn tidligere. Maskinene kan kjøres fjernstyrt via høyoppløselig video uten forsinkelse – eller de kan kjøre semi-autonomt via forhåndsdefinerte ruter. Steer gir sjåføren mulighet til å håndtere flere maskiner samtidig og enkelt bytte kjøretøy med et tastetrykk. Det er ingen begrensninger på avstanden mellom sjåfør og maskin ettersom kommunikasjon går over internett. Det er allerede i dag fullt mulig å plassere tre sjåfører i hver sin tidssone rundt om i verden – der alle tre kjører samme maskin i hvert sitt åtte timers skift. Slik kan produksjonen holdes gående uavbrutt sju dager i uken. LEDENDE I VERDEN – Det er andre i verden som driver med dette 16

GJERMUNDSHAUGNYTT

8 500 KM UNNA: Lars Tronsmoen og Njål Arne Gjermundshaug kobler seg opp og fjernstyrer en gravemaskin som står i Elverum fra hotellrommet i San Francisco. Det fungerte helt knirkefritt.

også, men vi føler vi ligger et hestehode foran resten, forteller Pål Ligård. Han begrunner det med den lange og brede erfaringen Gjermundshaug og dermed Steer har med fjernstyrte maskiner. – Det er en kjempefordel for oss at vi var tidlig ute. Den kunnskapen vi har samlet oss gjennom ti års driftserfaring, samarbeidet og tilbakemeldingene vi har fått fra sjåførene og den praktiske erfaringen vi dermed kan legge til grunn når vi videreutvikler systemet er avgjørende. – Det er ingen i verden som har kjørt så mye fjernstyrte anleggsmaskiner som Gjermundshaug-ansatte. Det betyr mye. Vi vet hva vi har, hva vi mangler og hva vi ikke trenger å bry oss om. I tillegg er det eierskap til konseptet i hele organisasjonen, sier Pål Ligård.

FRA UTVIKLING TIL LEVERING Han forteller nå at det med bakgrunn i den økende interessen for løsningen ligger an til at det blir flere Steer-ansatte i løpet av året som kommer. – Ting har gått som planlagt så langt med utviklingsarbeidet. Nå må vi løfte oss videre for å kunne levere til de kundene som er interessert og for å håndtere den økende etterspørselen vi opplever, spesielt internasjonalt. – Vi har utviklet løsningen på lavbudsjett med få, men flinke folk. Vi har teknologien på plass. Vi har kundene som venter. Nå må vi se på neste skritt, og bli gode på leveringsdyktighet og leveringspresisjon, fortsetter Ligård. MANGE BRANSJER Interessen for Steers fjernstyringsteknologi kommer som nevnt vel så mye fra det internasjonale markedet som fra det norske,


USA-INTERESSE: En kunde i USA er interesserte i Steers fjernstyringsteknologi, og her sjekker Lars Tronsmoen og Njål Arne Gjermundshaug en hjullaster som det kan være aktuelt å installere løsningen i.

og det er mange ulike bransjer som lukter på løsningen. – Vi har fått henvendelser fra alle verdensdeler. Det har vært artig med så mange gode tilbakemeldinger etter at vi gikk ut med dette i august. – I tillegg til anleggsbransjen har vi interesse fra både skogbruk, raffinerier og gruvedrift, forteller Pål Ligård. Den nye skybaserte teknologien har fått sin ilddåp i høst, med fullskala kjøring på Hjerkinn. Med testkjøringa der er løsningen kvalitetssikret, småfeil luket ut og alt gjort klart for at det kan slippes ut på et større marked. – Det å få dette til skybasert og nettstyrt er et kvantesprang. Det åpner helt nye muligheter, både når det gjelder utvikling, drift og support, avslutter Ligård.

TESTKJØRING: Den nye skybaserte løsningen til Steer har vært testet grundig i reelt miljø på Dovrefjell i høst.

GJERMUNDSHAUGNYTT

17


18

GJERMUNDSHAUGNYTT


GJERMUNDSHAUGNYTT

19


Returadresse: Gjermundshaug AS Alvdal Næringssenter Randmælsveien 34 2560 Alvdal

Er dette deg? Som ledende lærebedrift - og stolt bygger av framtidas Norge - ønsker vi deg med på laget. www.gjermundshaug.no

Varierte arbeidsoppgaver Godt arbeidsmiljø Gode betingelser Tett og god oppfølging Moderne maskinpark

Profile for Haus Byrå AS

GjermundshaugNytt #2 2019  

Utgitt av Gjermundshaug Gruppen AS - www.gjermundshaug.no.

GjermundshaugNytt #2 2019  

Utgitt av Gjermundshaug Gruppen AS - www.gjermundshaug.no.

Profile for dmtalvdal
Advertisement