__MAIN_TEXT__

Page 1

DESEMBER 2018

GJERMUNDSHAUG-SKOLEN • LEDERSKIFTE I GJERMUNDSHAUG ANLEGG • NY KONSERNLEDER FOR HMS OG KVALITET • STORKONTRAKT MED VEGVESENET • I INTERNASJONALT FARVANN • 20 ÅR HOS GJERMUNDSHAUG • TRENER FOR FRAMTIDIG JOBB • ANLEGG ØST ENTREPRENØR PÅ HJEMMEBANE • STORE MASKINER BYGGER STORT • GJERMUNDSHAUG BANE PÅ SPORET


20 ÅR HOS GJERMUNDSHAUG

INNHOLD

Satser på Gjermundshaug-skolen Konsernsjefens spalte Ny konsernleder for HMS og Kvalitet Lederskifte i Gjermundshaug Anlegg Spektakulært i Ydalir Storkontrakt for Gjermundshaug Anlegg 20 år hos Gjermundshaug Godt i gang som trainee Anlegg Øst setter preg på Lillehammer Store maskiner bygger stor vei Gave til elevbedrifter På sporet av noe stort Gjermundshaug kjøper Digtel Møt de ansatte Specto Remote i internasjonalt farvann

side 2 og 3 side 3 side 4 og 5 side 6 og 7 side 8 side 9 side 10 og 11 side 11 side 12 og 13 side 14 og 15 side 16 side 17 side 16 og 17 side 18 og 19 side 20

REKRUTTERING: Gjennom Gjermundshaug-skolen skal nye medarbeidere rekrutters til, og utvikles i, Gjermundshaug Gruppen. Foto: Ivar Thoresen.

SATSER STORT PÅ REKRUTTERING Nr. 2/2018 Utgitt av: Gjermundshaug AS, Randmælsveien 34, 2560 Alvdal tlf.: 62 48 72 77 • firma@gjermundshaug.no Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design: DMT AS - www.dmt.no

www.gjermundshaug.no

Gjermundshaug Gruppen er en samfunnsbevisst og innovativ aktør i anleggsbransjen, har solid økonomi, setter pris på erfaring og legger til rette for faglig videreutvikling. Gjennom lokalt familieeierskap siden 1949, har vi bygget solide og synlige verdier for samfunnet og private, så som veier, bruer, jernbane, vann- og avløpsanlegg. GG består av flere selskaper lokalisert i Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland. Tjenesteområdet omfatter blant annet: • Infrastruktur • Masseforflytning • Tomtearbeider • Elektrisk infrastruktur • Jernbanefaglige tjenester • Fjernstyring, førerløse og autonome maskiner • Miljøsanering • Trådløs kommunikasjon

2

GJERMUNDSHAUGNYTT

GJERMUNDSH Gjermundshaug Gruppen har i mange år satset stort på rekruttering av fagarbeidere gjennom lærlingeordningen. Nå lanserers Gjermundshaug-skolen som en ny rekrutteringssatsing rettet mot sivilingeniører og ingeniører. AV IVAR THORESEN

– Det er hardt kjør i markedet og mange oppdrag ute. Samtidig er det kamp om de beste folkene. Derfor må vi skille oss ut, hente talentene og gi dem gode vekstvilkår, sier påtroppende daglig leder i Gjermundshaug Anlegg, Pål Ligård, om den nye satsingen. TO-ÅRIG LØP Gjermundshaug-skolen retter seg mot ingeniører og sivilingeniører som kan tenke seg å jobbe i konsernet. Oppstart er tenkt fra juni 2019, og intensjonen er å tilby seks-åtte personer et to-årig utviklingsprogram i tilknytning til jobben de gjør. Det handler om å bli kjent med virksomheten, lære mer om hele


OLE GJERMUNDSHAUG KONSERNSJEF

Opp og fram Det nærmer seg slutten på nok et spennende år i Gjermundshaug Gruppen. Et år hvor mye har skjedd, mange har kommet til og vi har etablert oss som en solid støttespiller for flere av riksentreprenørene som setter pris på vår kompetanse, teknologi og kapasitet. Samtidig har vi vunnet mange spennende oppdrag også for de offentlige byggherrer i år. Dette gir oss klare bevis på at vi stadig vinner nye kunder. Vi er inne i en tid med store endringer på teknologi både generelt i samfunnet og i bransjen. Digitalisering, BIM, maskinkontroll er noen av ordene som vil prege hverdagen vår fremover. Vi har tatt et bevisst valg om at vi ønsker å være i forkant på teknologi og jobber strategisk med utvalgte leverandører for å få tidlig informasjon om nye produkter og tjenester som kan være av nytte for oss. I vår organisasjon må vi ha fokus på at nyvinningene må være hensiktsmessige å ta i bruk. Et tett samarbeid og god dialog med leverandørene er derfor viktig.

G GJENNOM

HAUG-SKOLEN verdikjeden i konsernet og hjelpe dem til å bli en rågod ressurs på sikt. – Vi tror det er viktig å tilby dette programmet. De er flinke når de begynner i jobb, men de vil være enda flinkere etter to år på Gjermundshaug-skolen. For du er ikke ferdigutdannet som nyutdannet, påpeker Ligård. REKRUTTERER AKTIVT For å rekruttere folk til Gjermundshaug-skolen fra sommeren av har de nå kjørt bedriftspresentasjoner på NTNU både på Gjøvik og i Trondheim. Ambisjonen er å være synlig på enda flere viktige rekrutteringsarenaer gjennom vinteren. Innføringen av Gjermundshaug-skolen kommer som et tillegg til satsingen på lærlinger, som skal videreføres. Den er også et supplement til trainee-ordningen Gjermundshaug Gruppen er med i gjennom Trainee Innlandet. – Jeg er overbevist om at de som blir med på dette blir så gode at vi finner en jobb til dem etterpå, hvor vi også legger til rette for videreutvikling gjennom en karrierestige og lederutviklingsprogram, mener Ligård – og røper at det allerede har kommet søkere.

I starten av 2018 satte vi en mer tydelig organisasjonsmodell som skal fungere i de ulike datterselskapene med støttefunksjoner fra morselskapet. Med den vekstraten vi har er det viktig å være i forkant på både systemer og rutiner. I 2018 har vi ansatt mer enn 100 nye medarbeidere i GG. Det er et vanvittig høyt antall nyansatte, og det er naturligvis krevende å sette alle disse inn i våre rutiner og systemer. Det ser likevel ut som dette har gått greit og det tyder på at vi har en robust organisasjon med gode og skalerbare rutiner og systemer. Jeg gjentar da vår nye visjon fra våren 2018; «Vi skal være førstevalget for kunder, leverandører og medarbeidere». Etter å ha sett tilbake på året som snart er ferdig er det på tide å se framover mot neste år. Vi er nå ca. 280 ansatte i GG når vi går inn i 2019. Et mye brukt tall i bransjen er årsomsetning på ca. 3 millioner kroner pr. ansatt. Da kan dere selv regne ut at budsjettert omsetning for neste år blir en betydelig økning i forhold til omsetningen i 2018, som ser ut til å lande på ca. 650 mill. kr. Jeg tror nok likevel at 2019 på mange måter må bli et konsolideringsår for oss. Vi skal fortsette å vokse i antall ansatte, men vekstraten vil nok bli lavere enn de to siste årene. Nå skal vi sikre at vi får tilstrekkelig med spennende og lønnsomme oppdrag fremover. Og ikke minst sikre at organisasjonen går i takt med våre kjerneverdier; trivsel, profesjonalitet, løsningsorientert og stolthet. Så etter å ha gått kraftig opp de siste årene skal vi nå litt fremover – så skal vi nok videre opp noen steg igjen snart også. I 2019 kan vi også glede oss til at Gjermundshaug Gruppen skal feire 70 års-jubileum. Det var i 1949 Ottar og Ingvald Gjermundshaug startet med å kjøpe en dozer fra Allis Chalmers. Nå har vi snart 10 dozere i drift i GG. Vi gleder oss til å samle alle ansatte med følge og samarbeidspartnere lørdag 15. juni. Invitasjon og mer detaljer om jubileumsfeiringen kommer snarlig. Jeg takker for innsatsen og samarbeidet i året som har gått og ønsker alle en riktig god jul! GJERMUNDSHAUGNYTT

3


4

GJERMUNDSHAUGNYTT


Skal forankre HMS og Kvalitet hos alle Gjermundshaug Gruppen har nettopp blitt ISO-sertifisert som et synlig og viktig bevis på at helse, miljø og sikkerhet (HMS) og Kvalitet prioriteres høyt i gruppen. I tillegg er Helge Dervo ansatt som konsernleder for nettopp dette området. AV IVAR THORESEN

– Alle selskapene i Gjermundshaug Gruppen har gjort en stor jobb med HMS og Kvalitet. Min jobb blir å koordinere og forbedre HMSog Kvalitetsarbeidet på tvers av selskapene og skape viktige synergier ut av det, forteller Helge Dervo. Det dreier seg om å systematisere og samordne det arbeidet som allerede er gjort, og utvikle videre derfra. – Det handler ikke om å finne opp hjulet på nytt, påpeker den nye konsernlederen. BRED ERFARING Dervo kommer til Gjermundshaug Gruppen med tung faglig ballast og lang erfaringsbakgrunn, både fra oljeindustrien, flyplassdrift, distributør i bilbransjen, entreprenørvirksomhet – og nå senest en lengre periode som selvstendig konsulent, med blant annet et lengre oppdrag for Statnett. Nå er han på plass hos Gjermundshaug Gruppen etter en ansettelsesprosess som startet allerede i vår. – Valget om å gå inn for å få denne jobben var basert på det omdømmet Gjermundshaug Gruppen har. Gjennom fem intervjurunder ble inntrykket bekreftet og jeg ble tryggerepå at det ville være et riktig valg. – Jeg trigges av denne muligheten til å påvirke og forbedre systemene. For meg er dette et riktig sted å jobbe, mener Helge Dervo. ISO-SERTIFISERT Gjermundshaug Gruppen ble i høst ISO 9001 og ISO 14001-sertifisert, og Helge Dervo kom inn tidsnok til å bli med på slutttfasen av prosessen. – Vi er veldig glad for å ha blitt sertifisert, men det er nå arbeidet med forbedringer av systemer og kultur begynner.

– ISO-sertifiseringen er bra reklame for oss utad. Innad har vi fortsatt mye jobb å gjøre. For meg blir det spesielt viktig å komme i god dialog med de som skal utføre, spesielt prosjektledere, anleggsledere og verneombud, understreker Helge Dervo. Han påpeker spesielt betydningen av å gjøre rollen som verneombud rundt i organisasjonen mer effektiv og anerkjent. Videre ser han på anleggslederne som nøkkelpersoner med tanke på å skape gode lokale kulturer i organisasjonen. – Samtidig må vi ha et system på interne dokumenter, som gjør dem tilgjengelig på en riktig og nyttig måte for de ansatte, understreker han. Bare på den måten kan arbeidet med HMS og Kvalitet bli forankret hos alle i konsernet. – Mange har store og gode dokumentsystemer, men de virker ikke godt nok. Vi er i vekst, men er ikke større enn at vi kan skreddersy vårt system slik at det blir et nyttig verktøy. MENNESKET I FOKUS Helge Dervo er glad for at han har kommet til et konsern som i ord og handling viser at de tar HMS og Kvalitet på alvor. – Det er mennesket i fokus. Folk blir sett og verdsatt. Det er stort takhøyde og lavt hierarki. Det er kort avstand mellom de øvrige ansatte og konsernsjefen, som er både initiativtaker og deltaker i prosessene. Det er slik Dervo liker det. En ledelse som ikke er fraværende i det operative spillet, men aktivt er en del av en kultur som han oppfatter som sterk i de ulike selskapene. Kunsten blir å forene de ulike selskapskulturene til en enda sterkere konsernkultur. Den jobben er Helge Dervo i gang med.

PÅ FARTEN: Helge Dervo er mye på farten som ny konsernleder for HMS og Kvalitet i Gjermundshaug Gruppen. Han tar gjerne med sine to hunder på tur. Foto: Ivar Thoresen

GJERMUNDSHAUGNYTT

5


6

GJERMUNDSHAUGNYTT


Lederskifte i Gjermundshaug Anlegg Fra 1. januar overtar Pål Ligård som daglig leder i Gjermundshaug Anlegg. Han overtar for Ståle Øvergård, som skal spisse fokuset sitt mer mot prosjekter og drift. AV IVAR THORESEN

– Jeg skal drive mer med det jeg har mest lyst til å drive med. Følge opp og være tettere på prosjektene, sier Øvergård. Det er med andre ord et helt udramatisk sjefsskifte som nå skjer. Det er en ønsket og villet utvikling som en konsekvens av den veksten Gjermundshaug har hatt de siste åra. Og for å stå godt rustet med tanke på videre utvikling framover. MER ROBUSTE Detaljene rundt Øvergårds nye rolle er ikke endelig spikret ennå, men han er overbevist om at folket ute på anlegget vil oppleve at han vil bli mer tilstedeværende i sin nye rolle. – Ved å organisere det sånn tror jeg vi blir enda mer robuste på gjennomføring. Ståle Øvergård legger samtidig ikke skjul på at det er et helseaspekt i dette bildet. Både han og familien har vært gjennom noen runder som gir grunnlag for å skru litt ned på intensiteten til tider, og vie litt mer tid til familien. Samtidig er han klar på at dette ikke er noen nedtrapping. Men et litt smalere ansvarsområde gjør det mulig å gjøre jobben enda litt bedre, fordi han slipper unna en del administrative oppgaver. EN BERIKELSE Den jobben er det Pål Ligård som overtar. Alvdølen, bosatt på Hamar, hadde sin første sommerjobb i Gjermundshaug Anlegg i 1989. Etter det gikk han videre i andre retninger, blant annet i oljeindustrien, før han begynte som administrasjonssjef i Gjermundshaug Gruppen i mai i år. Nå blir han altså daglig leder – helt uten den maskinentreprenør-bakgrunnen som forgjengerne har hatt. – Det er veldig interessant og berikende å få inn noen med en helt annen bakgrunn, mener Ståle

Øvergård. Han har samarbeidet godt med Ligård siden de begynte å jobbe sammen, og gleder seg til å fortsette samarbeidet i litt nye roller. En nyansatt kontorsjef skal overta Ligårds oppgaver som administrasjonssjef. LIKER UTFORDRINGER Pål Ligård gleder seg til å brøyte løypa som den første administrative lederen i Gjermundshaug uten anleggsfaglig bakgrunn. – Jeg har alltid tatt de utfordringene jeg har blitt presentert for. Jeg har hatt en lignende jobb i fem år på Gjøvik, selv om det var litt mindre komplekst sammensatt, ettersom det var en gruppe hvor alle var ingeniører, sier Ligård og legger raskt til: – Jeg har aldri hatt så glød for en jobb noen gang, som den jeg går inn i nå. Det skyldes den iveren, det engasjementet og det miljøet jeg har opplevd i Gjermundshaug Gruppen i løpet av de månedene jeg har jobbet her. – Jeg er nok ikke så maskinfrelst som mange andre som jobber her. Samtidig kjenner jeg som alvdøl på en stolthet rundt det Gjermundshaug har skapt. Det er liksom «litt mitt». Og jeg ser fram til å være med på å bygge dette videre, og til å jobbe sammen med de ansatte i Gjermundshaug Anlegg og de andre lederene i Gjermundshaug Gruppen. SPENNENDE TIDER Ligård mener han ser spennende tider for Gjermundshaug Gruppen framover. Grunnlaget er lagt for å vokse videre, og det kan bli en artig reise å være med på. – Vi har fått på plass mange nøkkelroller. Har fått inn flere ingeniører, flere anleggsledere og i det hele tatt fått fylt opp godt i de fleste funksjoner. Det vil frigjøre tid i min rolle til å kunne jobbe enda mer strategisk og inn mot konsern slik at vi kan utnytte synergiene og få enda mer ut av hverandre slik at alle blir bedre.

Pål Ligård benytter også anledningen til å berømme mannen han etterfølger som daglig leder, Ståle Øvergård. – Ståle har skapt et unikt arbeidsmiljø og et godt team. Han har bygd et fundament det er bra han får mulighet til å jobbe videre med. Både han, Ole og Trond Musdalslien i Anlegg Øst Entreprenør har sammen mye av æren for at vi er kåret til «Great place to work». Det er et bra utgangspunkt for videre utvikling. – Hvis folk trives, presterer vi bra, understreker han. SETT OG ANERKJENT Ligård snakker videre om hele organisasjonen – fra grunnarbeiderne til toppsjefen, og mener de alle gjør en fantastisk innsats for konsernet, på sine nivåer. – Det er viktig at alle blir sett og anerkjent for den jobben de gjør. Det kan være en utfordring når vi er så spredt, både i geografi og fagområder, som vi er. Det er en av de tingene han sjøl ønsker å ta på alvor som ny daglig leder. Ellers er han forberedt på at både han og Ståle Øvergård vil måtte bruke litt tid på å finne sine nye roller og ansvarsfordelingen seg i mellom. – Jeg kan ikke begynne i denne jobben og late som jeg er Ståle. Vi hevder at vi er i forkant, og da handler mye om å være best på å finne ut hvor vi skal sette inn støtet for å sikre at vi er det hestehodet foran sammenlignet med konkurrentene, mener Ligård. Han ser for seg tre hovedområder det er naturlig for ham å fokusere på. Det første handler om salg, marked og prosjekter. Det andre om personal og kompetanseforbedrende tiltak, mens det siste handler om strategi og utvikling. – Også i vår bransje skjer det en enorm digital utvikling. Så handler det om hvordan vi best kan nyttiggjøre oss det i interaksjonen mellom folk og teknologi.

NY SJEF: Pål Ligård (nærmest) overtar som daglig leder i Gjermundshaug Anlegg fra 1. januar, når Ståle Øvergård skal spisse sin innsats mer mot drift og prosjektoppfølging. Foto: Ivar Thoresen

GJERMUNDSHAUGNYTT

7


Spektakulært i Ydalir

Ydalir i Elverum nærmer seg mer og ferdig som en helt ny bydel. Nå bygges ny skole og barnehage i området og infrastrukturen med vei ny bru på riksveg 25 mot Trysil er på plass. Tidlig i desember ble spekatkulære metoder tatt i bruk for å få på plass rørene til fjernvarmen i området. AV IVAR THORESEN

Gjermundshaug Anlegg og Eidsiva Bioenergi leide et helikopter fra Pegasus Helicopter AS for å løfte på plass en rørstrekning på 460 meter der terrenget er så ulendt at det ikke er mulig å komme fram med hjulgående maskiner.

8

GJERMUNDSHAUGNYTT

Etter nøye sikkerhetsgjennomgang på forhånd ble det i løpet av to formiddagstimer gjennomført 29 løfteoperasjoner da til sammen 21 tonn med fjernvarmerør ble flydd på plass i rørgata. Hele prosessen ble effektivt og feilfritt utført. Hvert løft bestod av to rør med 16 og 12

meters lengde, og de ble flydd presist på plass i rørgata noen hundre meter lenger vest, i retning Leiret. YDALIR: Gjermundshaug Anlegg holder det fortsatt gående i Ydalir, og nylig ble utradisjonelle metoder tatt i bruk da helikopter ble innleid for å frakte rør for fjernvarme til rørgata i ulendt terreng. Foto: Ivar Thoresen


BUDORVEGEN: Prosjektsjef Thor Håkon Karterud og anleggsleder Steinar Johansen er i gang med det andre prosjektet på den nye storkontrakten Gjermundshaug Anlegg har fått med Statens Vegvesen for midt-Hedmark, langs Budorvegen ved Brenneriroa. Foto: Ivar Thoresen

Storkontrakt for Gjermundshaug Anlegg i midt-Hedmark Gjermundshaug Anlegg vant kontrakten på utbedringsog vedlikeholdstiltak for Statens vegvesen i midtHedmark. Arbeidet er godt i gang. AV IVAR THORESEN

Kontrakten gjelder for kommunene Ringsaker, Stange Hamar, Løten, Elverum og Åmot og har en totalramme på snaut 50 millioner kroner. Avtalen ligner litt på den Gjermundshaug Anlegg allerede har nord i fylket, men skiller seg fra den ved at det er satt en sum det skal jobbes for, og ved at den gjelder ut 2019 – uten noen opsjon på forlengelse i ytterligere ett år. VIKTIG KONTRAKT – Dette er veldig bra for oss, og vi ser at jobbene fort fylles på for det kommende året. Så ser vi også at vi drar nytte av de erfaringene vi har fra samarbeidet med Vegvesenet i andre deler av fylket, sier prosjektsjef Thor Håkon Karterud i Gjermundshaug Anlegg. Sammen med anleggsleder Steinar Johansen har han et spesielt ansvar for å følge opp denne kontrakten med Vegvesenet. Naturlig nok, siden de begge har kommet til Gjermundshaug Anlegg fra nettopp Statens vegvesen nylig. BRA VALG Karterud ser på det som en ubetinget fordel at han nå på entreprenørsida kjenner bildet fra byggherresida, og er heller ikke i tvil om at han gjorde et bra valg da han valgte å bli ansatt i Gjermundshaug Anlegg. – Gjermundshaug Anlegg har de riktige kjerneverdiene og har en framoverlent holdning til framtida. De er derfor en spennende bedrift hvor

UTBEDRINGER: Langs Budorvegen er Gjermundshaug Anlegg i gang med punktvise utbedringer på en strekning på 4-5 kilometer. Foto: Ivar Thoresen

man får utviklingsmuligheter som ikke mange andre her i regionen kan tilby., legger han til. I GANG PÅ BUDORVEIEN Gjermundshaug Nytt besøker Thor Håkon Karterud og Steinar Johansen mens de jobber med et større prosjekt med utbedring langs Budorvegen, der det skal gjøres punktvise utbedringer på en mellom fire og fem kilometer lang strekning ovenfor Brenneriroa. – Dette er det andre tiltaket vi er i gang med gjennom avtalen med Vegvesenet, og denne jobben alene har en ramme på rundt ti millioner kroner, forteller Karterud. – Så blir det nok flere jobber i Nordbygda til våren, legger han til. GJERMUNDSHAUGNYTT

9


20 år hos Gjermunds – Om helsa holder kan jeg bli her i 20 år til, gliser Frode Kalbakk. Han kan se tilbake på 20 år i Gjermundshaug-systemet, og ville ikke vært det foruten. ´

AV IVAR THORESEN

– Jeg har aldri hatt noe behov for å bytte jobb, så det må vel tyde på at jeg har trivdes, forteller han i en liten pause fra shovel-kjøringen utenfor den nye skolen som reiser seg i Elverums nye bydel – Ydalir. Der har Gjermundshaug Anlegg vært sentral aktør i flere år, gjennom tre store prosjekter. Frode Kalbakk har vært med på dem alle. FRA LITEN TIL STOR Da han startet for 20 år siden var Gjermundshaug Anlegg en helt annen virksomhet enn i dag. Slektskapet med konsernsjef Ole Gjermundshaug var en av grunnene til at han begynte i den da relativt beskjedne bedriften, sammenlignet med dagens konsern Gjermundshaug Gruppen. – Vi var ikke mer enn 10-12 ansatte da jeg begynte. Nå er det over 250 og det ser ikke ut til å stoppe med det, sier Kalbakk. – Utviklingen vil fortsette, for Ole vil alltid prøve 10

GJERMUNDSHAUGNYTT

noe nytt. For ham er det kun en vei – det er opp og fram. Slik har det vært i alle år. GODE UTVIKLINGSMULIGHETER Han skryter av utviklingsmulighetene arbeidsgiveren gir til sine ansatte, og mener det er en viktig grunn til at Gjermundshaug etterhvert har en stab med erfarne folk som har jobbet der lenge. – Det legges til rette for at du får utvikle deg og bli det du vil. Det er mange eksempler på folk som har begynt som grunnarbeider, gått videre som maskinførere og så blitt formenn og anleggsledere. – Hvis du vil videre, får du lov, sier Frode Kalbakk. Sjøl startet han sin Gjermundshaug-karriere som grunnarbeider. Han har vært maskinfører, har kjørt lastebil, vært fem år med på jernbanearbeid i Gjermundshaug-regi og er nå formann. – Jeg gjør litt av alt. Stepper inn der det trengs, sier han. STORT OG SMÅTT Dermed er han også vant til å jobbe med både stort og smått i hele systemet. Likevel medgir Frode Kalbakk at det mest spennende er de store prosjektene, med døgndrift og fullt trøkk. Sjøl husker han spesielt godt utbyggingen av Regionfelt Østlandet – skytefeltet på Rena, men understreker samtidig at mange andre prosjekter like gjerne kunne vært nevnt.

For det har vært mange spennende jobber i løpet av de 20 årene han har hatt Gjermundshauglogoen på arbeidsjakka si. 20 år med samme arbeidsgiver er en god prestasjon i seg sjøl, men Frode Kalbakk gjør ikke noe stort nummer ut av det. – Det begynner å bli mange som har vært her


VETERAN: Frode Kalbakk kan se tilbake på 20 år som ansatt i Gjermundshaug. De siste åra har han vært med på forvandlingen av et gammelt grustak i Ydalir til en helt ny bydel i Elverum. Foto: Ivar Thoresen

LÆRER MYE: Trainee Ole Simon Tveiten synes han har lært mye hos Anlegg Øst Entreprenør bare på noen få måneder. Her sammen med anleggsleder Jan Erik Kvarberg. Foto: Ivar Thoresen

Trener til framtidig jobb

shaug haug

Sivilingeniør Ole Simon Tveiten er godt i gang med sine 12 måneder som trainee hos Anlegg Øst Entreprenør på Lillehammer. Han stortrives og håper «treningen» kan munne ut i en fast jobb etterpå. AV IVAR THORESEN

Tveiten er inne som en følge av at Gjermundshaug Gruppen er en del av prosjektet Trainee Innlandet. Han startet hos Anlegg Øst i september og skal være hos Lillehammer-selskapet fram til september 2019. Deretter venter et år «på andre sida» – hos renovasjonsselskapet GLØR før traineeperioden er ferdig.

I SHOVELEN: Frode Kalbakk trår til der det trengs – som her i shovelen ved nye Ydalir skole i Elverum. Foto: Ivar Thoresen

lenge nå. Det er også mange som har vært her, reist ut en tur, for så å komme tilbake. – Det sier litt om hvilken arbeidsplass og hva slags miljø vi har, mener han.

HELE VIRKSOMHETEN Som trainee får Ole Simon Tveiten en unik mulighet til å bli godt kjent med hele virksomheten hos Anlegg Øst Entreprenør, og det er noe han setter stor pris på. – I starten var jeg med grunnarbeiderne, og deretter maskinførerne. Det ga meg verdifull innsikt i måten de jobber på, hvordan det er i praksis og med tanke på framtid, forteller Tveiten. Han har også vært engasjert i arbeidet med HMS og kvalitet, før han nå er direkte involvert i prosjektet på Strandpromenaden, der han får innsikt i rollen som anleggsleder under prosjektleder Jan Erik Kvarberg. – Anlegg Øst har vist at de tar traineeordningen seriøst. Jeg får innblikk i og blir involvert i alt som skjer. Dette er definitivt ingen «lekestilling» for Anlegg Øst, noe det fort kan bli, og som det finnes eksempler på fra andre steder, sier en svært tilfreds trainee. NYSGJERRIG Han valgte Anlegg Øst for første del av traineeperioden sin etter endt sivilingeniørutdanning

fordi han var nysgjerrig på anleggsbransjen, og fordi han i samtalene på forhånd møtte hyggelige mennesker som vekket interessen ytterligere. – Det positive inntrykket jeg fikk på forhånd er forsterket underveis. Anlegg Øst er en bedrift i sterk vekst og folkene her har den rette innstillingen, etter min mening. – Det er ingen «cowboy-bedrift». her er det seriøsitet og grundighet. På meg ser Anlegg Øst ut som en framtidsrettet virksomhet med en strategi som virker fornuftig. HÅPER PÅ JOBB Han legger ikke skjul på at han håper året som trainee kan gi ham en jobbmulighet etterpå. – Jeg håper jeg i løpet av dette året kan legge igjen så mange spor at de ser meg som en verdi i framtida, sier Ole Simon Tveiten. Han håper det siste året – på byggherresiden hos GLØR – kan gi ham enda mer verdifull innsikt om bransjen, slik at han kan stå godt rustet med tanke på en jobb etterpå. Hos GLØR skal han hovedsakelig være involvert i prosjektet knyttet til bygging av et nytt gjenvinningsanlegg. BRA ORDNING Tveiten mener trainee-ordningen er et bra alternativ for unge nyutdannede. – Det er ikke så lett å komme rett fra skolebenken og skjønne seg på alt. Som trainee får man verdifull erfaring innenfor et bredt spekter, og får gode praktiske knagger å henge den teorien vi kan på. GJERMUNDSHAUGNYTT

11


VINGNESBRUA: Anlegg Øst legger overflatevann og kloakk i nye rør langs Bryggevegen helt ned til Vingnesbrua på Lillehammer. Foto: Ivar Thoresen MILJØGATE: I Bryggevegen skal det bli miljøgate når Anlegg Øst Entreprenør er ferdig med arbeid med å splitte overflatevann og kloakk i separate rør fra bykjernen i Lillehammer ned til renseanlegget ved Mjøsa. Foto: Ivar Thoresen

ANLEGG ØST ENTREPRENØR I GANG MED STORE PROSJEKTER PÅ HJEMMEBANE

Setter preg på Lillehammer Anlegg Øst Entreprenør er i full gang med to store prosjekter på hjemmebane i Lillehammer sentrum. Både Bryggevegen og Strandpromenaden er for tida store anleggsområder. Og til sommeren skal det bli finere enn noensinne. AV IVAR THORESEN

Til sammen er dette kontrakter verdt rundt 60 millioner kroner for Anlegg Øst, og på det meste vil over 30 medarbeidere være i arbeid her gjennom vinteren. STRANDPROMENADEN På en 1,2 kilometer lang strekning langs Lillehammer Strandpromenade – fra Plantasjen til Vingnesbrua – er Anlegg Øst i gang med å legge nytt vann- og avløpsanlegg for Lillehammer kommune. Det svært populære tur- og fritidsområdet har siden i høst blitt omgjort til et eneste stort anleggsområde, men anleggsleder Jan Erik Kvarberg lover at området skal bli flottere enn noen gang når arbeidet er ferdig og området bygget opp igjen til sommeren. Kontrakten har en verdi på rundt 50 millioner kroner, og frem til jul er rundt ti Anlegg Øst12

GJERMUNDSHAUGNYTT

ansatte i arbeid på prosjektet. Etter jul blir det betraktelig flere, kanskje helt opp mot 30 på det meste. KREVENDE OG UTFORDRENDE – Dette er en svært krevende jobb, med krav til et presisjonsnivå jeg ikke har vært borti før, forteller Jan Erik Kvarberg. Hovedårsaken til det er at det er så lite fall på strekningen der de nye rørene skal legges. – Fallet er ikke på mer enn 0,4 cm på meteren, og det stiller store krav til nøyaktighet i alt vi gjør. PLATE PÅ PÆLER En annen utfordring er de dårlige grunnforholdene. Store deler av området er egentlig en stor fylling, og det er også med på å komplisere arbeidet. – Blant annet støper vi en plate på toppen av pæler vi slår ned i grunnen på 500 meter av strekningen, forteller anleggsleder Kvarberg.

PÅLER: På en del av strekningen langs Strandpromenaden må det slås ned påler som det støpes betongplater opp for det nye VA-anlegget. Foto: Ivar Thoresen

– I tillegg er det en vanvittig stram tidsplan for prosjektet. Vi må gjøre så mye som mulig mens vannstanden i Mjøsa er på sitt laveste. BRYGGEVEGEN I Bryggevegen fra sentrum og ned mot Mjøsa skal det bli miljøgate – med utvidete gangfelt og bare ett kjørefelt med møtelommer. I den forbindelse legger Anlegg Øst om alt av rørsystemer i bakken på den 700 meter lange


I FELTEN: Lisbeth Kåshagen trives ute i felten som inegniør med ansvar for HMS og Kvalitet hos Anlegg Øst Entreprenør. Foto: Privat

Lisbeth trives med HMS og Kvalitet Som nyutdannet ingeniør startet Lisbeth Kåshagen i Anlegg Øst Entreprenør i september, med spesielt ansvar for HMS og Kvalitet. Det har vært et lykkelig valg. – Jeg har fullført en bachelor som byggingeniør, og fattet interesse for bransjen. Hadde ikke noe spesielt forhold til Anlegg Øst før jeg fikk jobb her, men jeg må virkelig si at jeg trives, sier hun.

KREVENDE JOBB: Arbeidet med å legge nytt VA-anlegg langs Strandpromenaden på Lillehammer er en krevende jobb, konstaterer anleggsleder Jan Erik Kvarberg (til høyre) og trainee Ole Simon Tveiten. Foto: Ivar Thoresen

strekningen fra Mjøsa oppover mot byen. – Vi legger om hele systemet. Overflatevann og kloakk skal splittes i ulike rør fra byen og ned til renseanlegget, forteller anleggsleder Frode Hansen. KLART I JUNI Jobben startet i september og skal etter planen være ferdig til juni neste år. Kontrakten har en verdi på rundt 15 millioner

kroner, og anleggslederen forteller at det er en komplisert jobb som byr på en god del utfordringer underveis. – Det er krevende i den forstand at det er mye gamle rør og ledninger i bakken her, og en god del kompliserte krysningspunkter. – Men vi er godt i rute med arbeidet, og har fått gjort det vi skal så langt, forteller Hansen.

TETT PÅ PROSJEKTENE – Arbeidsoppgavene er veldig varierte og på sikt er det meningen at jeg skal følge opp mye tettere på prosjektene med tanke på HMS og Kvalitet, forteller hun. – Det er fokus på dette i bedriften, og dermed er også holdningene til oppfølging av det positive. Mitt inntrykk er at Anlegg Øst ligger langt framme på HMS og Kvalitet. Det er morsomt, fordi det også gjør min jobb lettere når jeg skal ut å jobbe med de ansatte på de ulike prosjektene. KAN STILLE SPØRSMÅL – Så lenge jeg føler meg velkommen når jeg kommer ut, kan jeg også stille dumme spørsmål uten å bli uglesett, legger Lisbeth til. Deler av arbeidstida går naturlig nok med til mer rutinepreget papirarbeid på kontoret, men hun er glad for at det er lagt til rette for stor grad av praktisk og konkret oppfølging av de ansatte ute, og at holdningene til HMS og Kvalitet er gode i hele organisasjonen. GJERMUNDSHAUGNYTT

13


STORE MASKINER Seks digre maskiner fra GMM kjører skift fra klokka 07.00 til 19.30 seks dager i uka for å bygge ny E6 mellom Rudshøgda og Skarpsnotunnelen i Ringsaker. AV IVAR THORESEN

GMM har åtte mann inkludert administrasjon i sving som underentreprenør for Veidekke på deler av den nye fire felts E6 mellom Hamar og Moelv. – Vi er inne på en strekning på rundt tre kilometer fra litt sør for Skarpsnotunellen og sørover mot Rudshøgda, forteller anleggsleder Erlend Lanckmans i GMM. 15 PÅ – 13 AV Fra klokka sju om morgenen til halv åtte om kvelden, fra og med mandag til og med lørdag, går GMM-maskinene for fullt i Ringsaker. Maskinførerne jobber 15 dager i strekk før de går av sitt skift og har 13 dager fri før neste skift. Oppdraget er å bygge opp det sørgående kjørebane med to nye kjørefelt på det som skal bli den nye motorveien på strekningen. – Vi skal bygge fremtidig sørgående kjørebane opp til frostsikringslaget, forklarer Lanckmans videre.

SENT OG TIDLIG: Monstermaskinene til GMM er i drift sent og tidlig som underentreprenør for Veidekke på nye E6 ved Rudshøgda. Foto: Ivar Thoresen

MATJORD OG MASSEFLYTTING GMM har også vært involvert i E6-prosjektet tidligere, med fjerning av vegetasjonsdekke mellom Brumunndal og Skarpsno. –Størstedelen av jobben her handler om flytting av masse og legge klart det nye kjørefeltet, supplerer arbeidsleder Torgeir Welve. MYE PÅ GANG Lanckmans og Welve kan ellers fortelle at det er mye spennende på gang for GMM – Gjermundshaug Gruppens selskap for de aller største maskinene. GMM er innleid til mye jobb for Skanska i forbindelse med nye Rv. 3/25 i Løten, noen maskiner jobber for Bulk på industritomt ved Nebbenes, noen er involvert i et jernbaneprosjekt på Eidsvoll og det har vært aktivitet knyttet til en industritomt i Sande. For å nevne noe av det som ligger i porteføljen for øyeblikket. Ellers er det flere andre prosjekter det er regnet pris og gitt anbud på.

NY E6: Her legger GMM grunnlaget for ny E6 ved Rudshøgda i Ringsaker, på oppdrag for Veidekke. Foto: Ivar Thoresen

14

GJERMUNDSHAUGNYTT


BYGGER STOR VEI

MØTES: To dumpere fra GMM møtes under kryssing av E6 ved Rudshøgda i Ringsaker, Foto: Ivar Thoresen

SEKS MASKINER: Gravemaskiner, dumpere og bulldoser. GMM har i alt seks maskiner i drift på 12,5 timers lange skift fra og med mandag til og med lørdag i arbeidet med ny E6 i Ringsaker. Foto: Ivar Thoresen KRYSSER VEGEN: Dumperne som flytter masse må krysse E6 i anleggsområdet. Foto: Ivar Thoresen

GJERMUNDSHAUGNYTT

15


Gjermundshaug-gave til elevbedrifter Gjermundshaug Gruppen har gjort det til en tradisjon å invitere elevbedriftene fra Alvdal ungdomsskole til en samling på hovedkontoret – og sende dem hjem med en hyggelig sjekk. Så også i år. AV IVAR THORESEN

Niendeklassingene ved Ungdomsskolen bruker hver høst tid på å starte og drive elevbedrifter som en del av undervisningen. I år er det etablert fire nye bedrifter; KaffeChicsa EB, Kreativt Håndverk EB, Lønsjboksen EB og Juleavslutning EB. LUNSJ OG PENGEGAVE Nylig var hele gjengen invitert til Gjermundshaug Gruppen på Alvdal Næringssenter på lunsj, og for å presentere sine forretningsideer og fortelle om driften. Det takket de selvsagt gladelig ja til, og det var slett ikke dumt. For etter presentasjonene delte administrasjonssjef Pål Ligård og Liv Gjermundshaug Thoresen fra Gjermundshaug Gruppen ut en sjekk på 1 000 kroner til hver av elevbedriftene. Uten tvil et godt tilskudd til høstens forretningsdrift for de unge gründerne.

FORNØYD: Pål Ligård og Liv Gjermundshaug Thoresen overrakte på vegne av Gjermundshaug Gruppen en gavesjekk på 1 000 kroner til fire fornøyde daglige ledere for elevbedriftene ved Alvdal ungdomsskolen. Fra venstre: Marius Tronsmoen, Sigve Tronslien Estensgård, Anna Hansen-Møllerud Hauen og Magnus Toustrup Hoel. Foto: Ivar Thoresen

SPENNENDE JOBBMULIGHETER I samme slengen benyttet Gjermundshaug anledningen til å presentere seg og sin etterhvert svært omfattende virksomhet, med over 250 ansatte over store deler av Østlandet. Ligård fortalte om den store bredden i konsernets virksomhet, og presenterte de ulike jobbmulighetene som kan ligge i

Gjermundshaug Gruppen om noen år for ungdomsskoleelevene. Mari Øien, som jobber med økonomi og regnskap, og landmåler/stikningsingeniør Lisbeth Gjermundshaug var også med og fortalte om sine jobber – til ungdomsskoleelever som synes de fikk mye ny informasjon om mange spennende jobbmuligheter i egen bygd.

Vinn-vinn med Digtel-oppkjøp Gjermundshaug Gruppen har kjøpt alle aksjene i selskapet Digtel AS på Rena. – Oppkjøpet styrker vår kompetanse og satsing innen fiberutbygging og bane, sier konsernsjef Ole Gjermundshaug. AV IVAR THORESEN

Prosjektleder Odd Arve Svendsberget i Digtel er samstemt, og mener Gjermundshaugs oppkjøp av dem legger godt til rette for gode synergier og spennende utviklingsmuligheter for begge. Selv har han bred bakgrunn fra bransjen, ikke minst som ansvarlig for etableringen av entreprenør Isachsen sin Oslo-avdeling. Han jobbet også mye med ombygging av Holmenkollen før ski-VM i 2011, og det var der han første gang kom i kontakt med Ole Gjermundshaug.

STERKERE SAMMEN: Vi står sterkere sammen som en del av Gjermundshaug Gruppen, mener prosjektleder Odd Arve Svendsberget i Digtel. Foto: Ivar Thoresen

16

GJERMUNDSHAUGNYTT

UNGT SELSKAP – Vi er et ungt firma, selv om jeg har holdt på i bransjen i mange år, forteller Svendsberget. Digtel AS ble etablert i 2017 og hadde et fantastisk første år, da de omsatte for 43 millioner kroner fordelt på selskapets fem ansatte.

– De ansatte jobber stort sett som arbeidsledere, så leier vi inn folk til å utføre, forteller han. I en sesongbasert virksomhet som fiberprosjekter skjønte han likevel fort at det kan være en fordel å være en del av noe større. Ikke minst for å utnytte kapasiteten bedre gjennom hele året. FASCINERT AV GJERMUNDSHAUG Da muligheten åpnet seg med Gjermundshaug var Odd Arve Svendsberget derfor snar til å slå til. – Jeg er fascinert av Gjermundshaug Gruppen og det de har fått til. Jeg vil også skryte av måten vi er blitt mottatt på i konsernet. Oppkjøpet innebærer også at Digtel flytter fra Rena og samlokaliseres med Gjermundshaug Bane, som også vil være de to virksomhetene som vil jobbe tettest sammen. – Oppkjøpet henger mye sammen med det vi gjør langs jernbanen. De prosjektene vi


NATTARBEID: Anleggsleder Per Otto Sigridstad og staben hans i gang med nytt nattskift med strekking av fiber langs Gjøvikbanen. Foto: Privat

engasjerer oss i innen jernbane vil dra nytte av en slik kompetanse. Sammen vil vi stå sterkere når vi skal posisjonere oss i forhold til de mange banejobbene som skal ut på anbud fremover – særlig på Østlandet, sier Ole Gjermundshaug. GODE UTSIKTER Svendsberget forteller videre om gode utsikter for 2019. Kontrakt om et fiberprosjekt på 17 km i Valdres er undertegnet. I tillegg har de gående en rammeavtale med Innlandet Fiber. Likevel tror han samarbeidet med Gjermundshaug gjør det mulig å ta enda mer av fibermarkedet. – De er proffe og ha alt på stell. det vil være til god hjelp for oss. Det vil ligge store merkantile synergier i dette. Fiber krever enormt med søknader knyttet til alt fra kabelpåvisning til innmåling og trafikksikring. Her er det store gevinster for oss, også ved at vi kan få hjelp til mye slik at vi kan fokusere mer på prosjektene, både pågående og å sikre nye. – Dessuten er det veldig positivt at vi kan få til dette i Hedmark, understreker Odd Arve Svendsberget.

På sporet av noe stort Gjermundshaug Bane er i farta. Nå er det blant annet fullt trøkk med legging av fiber langs Gjøvikbanen mellom Kjelsås og Raufoss. AV IVAR THORESEN

Jobben startet i april og arbeidet skal pågå helt fram til sommeren igjen før fiberen er på plass på hele strekningen. – Det er bra tilgang på jobber om dagen, forteller anleggsleder Per Otto Sigfridstad og gleder seg over at det stadig kommer nye prosjekter inn. MEST I LUFTA Fiberen langs Gjøvikbanen legges delvis i

bakken, men det aller meste strekkes i luft langs jernbanelinja. – Vi har lagt 30 000 meter i luft til nå, og skal legge 60 000 meter til. Så blir det vel rundt 10 000 meter nedgravd i bakken, forteller Sigfridstad. NATTARBEID – Det meste av jobben gjøres om natta. Arbeidstida er stort sett fra kl. 23.00 til 05.00, på den tida av døgnet det ikke går tog her, fortsetter anleggslederen. – Det eneste vi får gjort på dagtid er litt omorganisering og distribusjon av materiell. Alt vi gjør langs og på linja foregår om natta. SJU DAGERS TURNUS Han innrømmer at det tidvis kan være slitsomt i lengden med så mye nattarbeid, men berømmer sine medarbeidere for innsats og stå-på-vilje. – Vi er stort sett ti personer på hvert skift, sju av våre egne folk og tre innleide. Alle går i sju dagers turnus. Sigfridstad forteller også at det med full vinterdrift og mange jobber også er gjort noen investeringer i både maskiner og tilrettelegging for mellomlagring av utstyr og materiell for å sikre effektiv og god produksjon av jobben på Gjøvikbanen. GJERMUNDSHAUGNYTT

17


LIGGER I BLODET: Inge-Vidar Brustuen mener han er arvelig belastet og at det måtte bli maskinfører av ham.

MØT DE ANSATTE FAKTA Navn: Inge Vidar Brustuen Selskap: Anlegg Øst Entreprenør Stilling: Maskinfører – Født til å være maskinfører – Jeg er nesten født til å være maskinfører. Det ligger i blodet, sier Inge-Vidar Brustuen, som kjører gravemaskin for Anlegg Øst Entreprenør og GjermundshaugGruppen. Det har han gjort lenge. Og det har han tenkt å fortsette med. – Jeg trives veldig godt, sier han før han hiver seg inn i hjulmaskinen han kjører – for tida på Lørenskog stasjon, der Anlegg Øst er involvert i et større prosjekt med en ny kulvert under jernbanen. INNSPILL Inge-Vidar synes det er veldig bra å følge store prosjekter over tid – opp til et halvår eller ett år av gangen gjerne. – Med hjulmaskinen har jeg alltid varierte arbeidsoppgaver på de ulike prosjektene, og det jeg virkelig synes er bra er at det alltid er mulig å komme med innspill underveis. Om jeg ser noe som kan gjøres bedre, så går det an å foreslå det 17

GJERMUNDSHAUGNYTT

MYE FORSKJELLIG: Med hjulgraver er det mye forskjellig arbeid hver eneste dag for Inge-Vidar Brustuen. Her i aksjon på Lørenskog stasjon.

og få gehør for ideene. – Vi får ansvar, og det er fint. Og sjølsagt har jeg også ansvaret for min egen maskin. Noen annet ville vært utenkelig for min del, sier han. GOD OPPFØLGING Brustuen setter pris på at han har en arbeidsgiver som lytter til anleggsfolket. – Det er aldri noe tull med Anlegg Øst. Tar vi opp ting, så blir det gjort noe med. – Oppfølgingen er god, og det er lett å si fra. Det er høyt under taket hos oss, sier 30-åringen som har vært fem år i bedriften. FAGBREV Inge-Vidar Brustuen har fagbrev som grunnarbeider fra før, men jobber som maskinfører, og ble oppfordret av ledelsen i Anlegg Øst til å ta

fagbrev også som maskinfører. – De spurte om jeg var interessert og alt betales av bedriften, så til våren blir det fagprøve, sier Brustuen og understreker at han virkelig setter pris på hvordan Anlegg Øst legger til rette for at han skal få mer kompetanse og videreutvikling i jobben. LITEN FAMILIE Han er derfor heller ikke redd for å oppfordre andre til å følge i hans fotspor og satse på en yrkeskarriere i anleggsbransjen. Det handler om både læring, utvikling, utfordringer og trivsel. – Trivsel er viktig for meg, og jeg synes vi er som en liten familie i Anlegg Øst. – Alle kjenner alle og det er bare flinke folk her, mener Inge-Vidar Brustuen.


MØT DE ANSATTE FAKTA Navn: Håvard Thoresen Selskap: Gjermundshaug Anlegg Stilling: Driftsleder Driftsleder Håvard: Den gode hjelper Håvard Thoresen er en av veteranene i GjermundshaugGruppen. Han har vært innom de fleste oppgaver for selskapet ute i felten og koser seg med å få prosjektene til å flyte og sørge for at folk jobber godt sammen. – Jobben min handler om å legge opp arbeidsdagen for folka ute på prosjektene, planlegge og sørge for at jobben blir utført i den rekkefølgen det skal. Det blir mye bilkjøring og tid i telefon og på samband, forteller Håvard Thoresen. Han skal legge til rette på anleggsplassen, ordne utstyr og bestillinger via anleggslederen over seg, og passe på at varer og utstyr kommer dit de skal til rett tid.. – Det handler om å legge til rette for arbeidsfolka og sikre effektiv framdrift på prosjektene. JOBBER MED ALLE – Jeg jobber med alle, fra lærlingene via maskinførere og lastebilsjåfører til anleggsledere og

BIL OG TELEFON: Som driftsleder tilbringer Håvard Thoresen mye tid både i telefonen og i bilen.

prosjektledere over meg. Det trives jeg godt med, fortsetter Thoresen. Han oppfatter seg i stor grad som en veileder og støttespiller for anleggsfolket og er vant til å få mange spørsmål underveis. Derfor er det alltid nødvendig med inngående kjennskap til de prosjektene han jobber med. – Jeg må kunne stå til rette og svare for meg, både oppover og nedover i systemet. ALLTID NYE UTFORDRINGER En av grunnene til at Håvard Thoresen har vært i GjermundshaugGruppen «stygglenge» er

naturligvis at han trives både med jobben og arbeidsgiveren sin. – Det er alltid nye utfordringer og varierte arbeidsoppgaver. Jeg jobber med mange bra og flinke folk som krever mye av meg også. Det er aldri anledning til å slå av bryteren, og det gjør jobben ekstra interessant mener Håvard Thoresen. LEGGER TIL RETTE Han oppfatter GjermundshaugGruppen som en sikker arbeidsplass der det er gode utviklingsmuligheter. – Alt er på stell. Det er aldri noe tull, og det er bra, påpeker han. – Her er det takhøyde for å si meningene sine. Det er rom for å diskutere og komme med forslag og jeg opplever at vi blir hørt. Rett og slett en super arbeidsplass i mine øyne. INTERESSANT OG LÆRERIKT Derfor nøler heller ikke Håvard Thoresen med å anbefale anleggsbransjen generelt og GjermundshaugGruppen spesielt for ungdom på leting etter et framtidig yrkesvalg. – Det er en fin bransje å jobbe i. Lukrativt, vil jeg si. Og veldig interessant og lærerikt. – I GjermundshaugGruppen er det i tillegg gode muligheter til å utvikle seg og skape seg en karriere, både gjennom pålagte og frivillige kurs. Det legges til rette for at alle kan gå videre i systemet. Du får være med på det du vil sjøl i så måte, mener han.

DISKUTERER: Som driftsleder er Håvard Thoresen i nærkontakt med anleggsfolkene sine hele tida når arbeidet planlegges og løsninger diskuteres.

GJERMUNDSHAUGNYTT

18


Returadresse: Gjermundshaug AS Alvdal Næringssenter Randmælsveien 34 2560 Alvdal

Specto Remote i internasjonalt farvann HØYT OPPE: Rolf med mastinstallasjon på i Rønne, Bornholm. Foto: Privat LÆRLING: Simoen Hellesylt-Larsen (18) fra Narvik er ny lærling hos Specto Remote i Bodø. Foto: Privat INSTALLASJON: Robin med installasjon på Floatel Endurance. Foto: Privat

NETTVERK: Halvor Settemsdal med konfigurering av nettverksløsning for Bornholmslinjen. Foto: Privat

Gjermundshaug Gruppens selskap Specto Remote har i det siste bokstavelig talt operert i internasjonalt farvann. AV IVAR THORESEN

Specto Remote har blant annet installert ship2shore løsninger for Molslinjen og Bornholmslinjen den siste tiden. Molslinjen har fått ny MPLS-løsning, mens Bornholmslinjen er en ny rute som ble satt i drift 1. september 2018. BARENTSHAVET Specto Remote har i tillegg vært offshore i Barentshavet og gjort jobber i forbindelse med Floatel Endruance ved Goliat.

Der er det installert trådløs infrastruktur og utbytte av kabler for GPS. VOKSER I BODØ Teamet i Bodø har jobbet en god del med utbygging av bredbånd for Hammerfest Energi i Finnmark. De er godt i gang med utbygging av backbone og utrulling av kunder i den forbindelse. Specto Remote har også ansatt en lærling i Bodø. Det er Simon Hellesylt-Larsen, som er 18 år gammel fra Narvik. Han er lærling i dataelektronikerfaget.

KABLER: Christian Larsen i gang med utbytting av kabler på Floatel Endurance. Foto: Privat

Profile for Haus Byrå AS

GjermundshaugNytt #2 2018  

Utgitt av Gjermundshaug AS - www.gjermundshaug.no

GjermundshaugNytt #2 2018  

Utgitt av Gjermundshaug AS - www.gjermundshaug.no

Profile for dmtalvdal
Advertisement