__MAIN_TEXT__

Page 1

DESEMBER 2017

Foto: Ivar Thoresen

RIGGER FRAMTIDAS ORGANISASJON • NYE LÆRLINGER • STOR AKTIVITET OVER HELE ØSTLANDET NYKOMMER STENERESEN • BANESELSKAP GJENOPPSTÅR • GMM I FARTA • UTVIKLER HELT NY FJERNSTYRT TEKNOLOGI • SELGER AVANTIS • SATSER I INNLANDET ELEKTRO


TAR FJERNSTYRING ET LANGT SKRITT VIDERE

INNHOLD

Konsernsjefens spalte Endringer i personaloppfølging Nye lærlinger på plass Hektisk høst for Gjermundshaug Anlegg S & B Stenersen – Gjermundshaug Gruppens nyeste tilvekst Gjermundshaug Bane gjenoppstår GMM får opp farten Mye på gang for Anlegg Øst Tar fjernstyring et langt skritt videre Selger Avantis Satser enda mer på Innlandet Elektro

side 3 side 2 og 3 side 2 og 3 side 4 til 7 side 8 og 9 side 10 side 11 side 12 og 13 side 14 og 15 side 16 side 16

Nr. 2/2017 Utgitt av: Gjermundshaug AS, Alvdal Næringssenter 2560 Alvdal, tlf.: 62 48 72 77 • firma@gjermundshaug.no Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design: DMT Alvdal AS www.dmtalvdal.no

www.gjermundshaug.no

Kommer nærm Med oppkjøpet av S & B Stenersen i sommer øker både omsetning og antall ansatte i Gjermundshaug Gruppen ytterligere. Et av grepene som gjøres for å håndtere det er at den daglige personaloppfølgingen flyttes nærmere hver enkelt ansatt. AV IVAR THORESEN

Da avtalen om at Anlegg Øst overtar 75% av aksjene i S & B Stenersen – med opsjon på å overta de resterende 25 prosentene – ble klar i sommer, var det rundt 60 ansatte i Øyer-selskapet, og en forventet 2017-omsetning på rundt 140 millioner kroner. For Gjermundshaug Gruppen totalt betyr det nå over 200 ansatte og en forventet omsetning i 2017 på mer enn 600 millioner kroner. AUTOMATISERER OG JUSTERER – For oss innebærer ikke dette noen stor omorganisering. Vi satser stort sett på å håndtere veksten med de folkene vi har administrativt, gjennom automatisering av oppgaver og funksjoner, og noen justeringer, sier økonomisjef Hans Bjørnstad i Gjermundshaug Gruppen. – Det blir ikke snakk om noen stor omorganisering, fortsetter han. Meningen er at administrasjonen til S & B Stenersen gradvis skal inkluderes i Anlegg Øst sin administrasjon på Lillehammer. PERSONALOPPFØLGING Bjørnstad forteller videre at Gjermundshaug Gruppen i denne forbindelsen gjør noen justeringer når det gjelder personaloppfølgingen i konsernet. – Vi flytter en del av personalbehandlingen ut i selskapene, vi deler det mer på dalførene Gudbrandsdalen og Østerdalen for å være nøyaktig. – Vi ser at det er en fordel at den daglige oppfølgingen av de ansatte skjer så nært de ansatte som mulig, og setter derfor av mer dedikerte ressurser til oppfølging av folkene i hvert av de to dalførene vi opererer i, forteller Hans Bjørnstad. GODT RIGGET Økonomisjefen mener Gjermundshaug Gruppen er godt rigget for å takle videre vekst og utvikling. – Vi har etablert gode felles rutiner, og skal kunne tåle mer vekst enn det vi har vært gjennom og det som det er lagt opp til, sier Hans Bjørnstad.

Gjermundshaug Gruppen består av flere selskaper som opererer innen bygg/anlegg, trådløse kommunikasjonsløsninger, fjernstyring av anleggsmaskiner og eiendom. Gjermundshaug Gruppen teller i dag over 200 ansatte. Vårt hovedkontor er i Alvdal - Hedmark. Ved å ha de beste medarbeiderne ønsker vi at våre oppdragsgivere og kunder opplever oss som en god og profesjonell samarbeidspartner som hele tiden leverer som avtalt.

2

GJERMUNDSHAUGNYTT

STOR AKTIVITET: Det er stor aktivitet i alle selskapene i Gjermundshaug Gruppen også denne høsten. Foto: Ivar Thoresen


mere de ansatte Nye lærlinger i gang OLE GJERMUNDSHAUG KONSERNSJEF

Gjermundshaug Gruppen fortsetter sin sterke og tydelige satsing på lærlinger. Nå er et nytt kull med lærlinger godt i gang med læretida si. Lærlingeordningen er en svært viktig rekrutteringsarena for anleggsselskapene i Gjermundshaug Gruppen, og det legges betydelige ressurser i dette – helt fra rekruttering via de videregående skolene til fullført utdanningsløp med gode jobbmuligheter i etterkant. HER ER HØSTENS NYE LÆRLINGER I GJERMUNDSHAUG GRUPPEN:

Positivitet, samhold og trivsel Positivitet, samhold og trivsel er viktige faktorer som bidrar til at vi i Gjermundshaug Gruppen lykkes og når de mål som settes. Dette krever at vi er skjerpet, interessert og engasjert slik at vi gjør det beste ut av den tiden vi er på jobb. HMS er det viktigste vi skal ta hensyn til. Ingen skal ta noen korte svinger som kan få fatale konsekvenser. Det har tatt tid å skape god kultur for det, og det skal vi ikke gå på akkord med. Vi har i 2017 ikke hatt noen ulykker. Det er et godt tegn.

Ole-Christian Johansen Liljedahl

Joakim Smedås

Sondre Dokken

Marcus Kampesveen

Vegard Thorvaldsen

Andreas Narmo Ødegårdstuen

Vi vokser som planlagt. Med over 200 ansatte er det derfor særdeles viktig at vi alle har fokus og gjør hverandre gode. S & B Stenersen, som nå er en del av gruppen, tilfører oss veldig mye fagkompetanse. Og slik jeg er blitt kjent med dem siste halvår, så vet jeg at dette vil bli veldig bra, og at vi nå er rigget klare for flere og større prosjekter. Gjermundshaug Bane er reetablert i høst og bidrar med jernbaneteknisk kompetanse som det vil bli økende etterspørsel etter i 2018. Avantis er nå solgt (det eneste selskapet vi noensinne har solgt). Vi ønsker å rendyrke kjernevirksomheten. Når det gjelder førerløse maskiner satser vi nå enda sterkere på utvikling i dette segmentet. Dette vil bli rendyrket i et nytt selskap og i samarbeid med Specto Remote og Degree vil vi snart kunne tilby unike løsninger. I hovedsegmentet – entreprenørdelen – er det som vanlig travle tider senhøstes og inn imot jul. Ordrereserven er tilfredsstillende totalt sett, men vi trenger stadig påfyll. Det kalkuleres og leveres anbud i stort tempo. Konkurransen er og forblir stor, men i motsetning til første halvår ser vi nå at det har løsnet og at det er flere prosjekter ute, samt at det kommer mange spennende jobber ut i 2018 Vi er nå inne i sluttfasen med anbudet på OPS-prosjektet Rv. 3/25. Dette er et stort krevende prosjekt og det har også krevd stor innsats fra mange i gruppen i tilbudsfasen. Tildeling vil skje 1. mars 2018. Gjennomføring av dette prosjektet vil for Gruppen bety at det blir stor innsats fra alle selskapene i gjennomføringsfasen. Lærlingene både i GA, AØE og SBS er viktige ressurser som vi trenger og er avhengig av i Gjermundshaug Gruppen. Ta derfor godt vare på dem ute på anleggene. Husk å gi dem ærlige tilbakemeldinger på hva som er bra og dårlig, da gjør vi dem gode. Vil til slutt ønske dere alle en riktig god jul. GJERMUNDSHAUGNYTT

3


Hektisk høst på

– Det har vært en hektisk høst, slik det alltid pleier å være, oppsummerer daglig leder Ståle Øvergård i Gjermundshaug Anlegg. AV IVAR THORESEN

Med flere store prosjekter og to store kontrakter med Statens vegvesen har maskiner og ansatte fra Gjermundshaug Anlegg vært i sving over store deler av Østlandet gjennom sensommeren og høsten. Og det ser slett ikke verst ut framover heller. NORMALE UTSIKTER – Utsiktene gjennom vinteren er omtrent som normale. Vi kunne selvfølgelig ønsket litt mer trykk på noen prosjekter, men vi er i en prosess hvor vi jobber knallhardt for å sikre oss mer å gjøre gjennom vinteren. En god del vinterarbeid er på plass, flere jobber er på gang, men ikke endelig avklart, forteller Ståle Øvergård videre. Det regnes på jobber på harde livet i Gjermundshaug-kontorene, og Øvergård har både tro og håp om å lande flere gode prosjekter i løpet av de nærmeste ukene og månedene. – I tillegg vet vi jo at det skal skje mye framover nå, så det er forventninger om at det kommer flere interessante jobber i markedet framover, noe som betyr at det blir arbeid til flere og litt enklere konkurransevilkår enn det har vært en periode. YDALIR 3 En av jobbene det regnes på nå om dagen er tredje utbyggingstrinn i Ydalir i Elverum. Gjermundshaug Anlegg har vært sterkt delaktig i både første og andre fase i opparbeidelsen av den nye bydelen, og ønsker selvsagt å være med i konkurransen om det resterende arbeidet. – Det er åpenbart interessant for oss når vi allerede er på stedet, sier Øvergård. Anbudet skal leveres rett på nyåret, og byggestart kommer allerede i februar. Øvergård forteller videre at det allerede er gitt pris på et prosjekt knyttet til byggingen av barnehage og skolebygg midt i det nye Ydalirfeltet. OPSJON UTLØST MED VEGVESENET Ståle Øvergård forteller også at opsjonen på år to er utløst i begge kontraktene med Statens 4

GJERMUNDSHAUGNYTT

vegvesen i Hedmark nord – én på vedlikehold og én på investeringer. – Det har vært mye jobb med de kontraktene i høst, og med opsjonen utløst betyr det at det blir mye planlegging og jobb knyttet til dette neste år også, forteller Gjermundshaug Anleggs daglige leder Ståle Øvergård. FJELL I RAMSTADÅSEN På Romerike er Gjermundshaug Anlegg fortsatt sterkt involvert i arbeidet med etableringen av enda flere boligfelt i Ramstadåsen. I andre byggetrinn der etableres nå 60 nye tomter, og Gjermundshaug Anlegg gjør jobben med vei, vann og avløp i feltet. – Dette er utfordrende arbeid, ettersom det er rene fjelltomter alt sammen. Vi skal også etablere et fordrøyningsbasseng, forteller anleggsleder Åge Olav Storsveen. Prosjektet skal etter planen være ferdig i mai 2018, og så skal det legges til rette med vei og VA til et nytt felt med 15 tomter tilknyttet det første boligfeltet i Ramstadåsen på Øvre Romerike. Gjermundshaug Anlegg har også selv kjøpt noen av tomtene i feltene i Ramstadåsen, for videresalg. MER PÅ ROMERIKE Ståle Øvergård regner med Gjermundshaug Anlegg blir å se på Romerike også etter at arbeidet er avsluttet i Ramstadåsen. Gjermundshaug har hatt folk i arbeid kontinuerlig på Romerike siden før OL på Lillehammer og Gardermoen ble Norges hovedflyplass. Slik blir det nok også framover. – Vi har flere prosjekter å regne på i området, så jeg tror vi blir der videre, sier Øvergård. – Naturligvis er det alltid konkurranse om jobbene, der som andre steder. Men det er merkbart når vi er kjent i området fra før og har vært der så lenge. Det hjelper oss, mener Øvergård. FORSTERKES: Ca. 75 000 tonn stein er i løpet av høsten kjørt inn for å forsterke Fylkesvei 30 fra Åkrestrømmen sørover i retning Koppang. Foto: Ivar Thoresen


Ã¥ mange fronter

GJERMUNDSHAUGNYTT

5


1. INNSPURT: Det er innspurt i

på andre trinn av utbyggingen og tilretteleggingen av den nye bydelen Ydalir i Elverum. Foto: Ivar Thoresen

2. BERGERØNNINGEN: Langs

Rv. 3 På Bergerønningen står Gjermundshaug Anlegg for arbeidet med å utvide og ruste opp kontrollplassen for Statens vegvesen. Alexander Skaret Røsten og Torill Flaten er blant de Gjermundshaug-ansatte som i høst har vært involvert i arbeidet med å legge til rette for en større og bedre kontrollplass for både Vegvesenet og politiet ved Bergerønningen. dette blir nå en ren kontrollplass og

6

GJERMUNDSHAUGNYTT

1

4

2

5

3

6

ikke lenger en rasteplass. Foto: Ivar Thoresen

3. GANG- OG SYKKELVEI:

På sensommeren startet Gjermundshaug Anlegg arbeidet med den nye gang- og sykkelveien langs Fv. 29 – Folldalsveien – fra Steimokrysset til Gjelten bru i Alvdal. Arbeidet skal være sluttført og klart for asfaltering til våren. I entreprisen inngår også deler av ny tilførselsvei til Steimoegga og Øvre Måna, fra Fv. 29 til nedre Månavei. Foto: Ivar Thoresen

4. KJØLLDALEN: På

Brennbakkmoen i Kjølldalen har det vokst fram et gedigent grustak, hvor

det foregår både steinknusing og asfaltproduksjon. Gjermundshaug Anlegg opererer grustaket for grunneier Britt Guri Nordtun, og det er snakk om enorme mengder masser i området. Gjermundshaug er også underleverandør til Veidekke, som har satt opp asfaltverk i grustaket, og i løpet av sommeren er det produsert mellom 70 000 og 75 000 tonn asfalt ved anlegget. Foto: Ivar Thoresen

5. STORSJØEN: Kjell Runar

Søberg og Håvard Thoresen langs Fylkesvei 30 ved Storsjøen mellom Åkrestrømmen og Koppang. Som en del av vedlikeholdskontrakten med Statens vegvesen har

Gjermundshaug Anlegg vært på plass med 10-12 mann og maskiner for å masseutskifte og forsterke en strekning på totalt 2,7 kilometer av veien. Det er kjørefeltet ut mot Storsjøen fra Åkrestrømmen og sørover som er fokus for denne nødvendige opprustingen, langs en strekning der det også er mye tungtrafikk, spesielt tømmerbiler. Foto: Ivar Thoresen

6. VANN OG AVLØP:

Gjermundshaug Anlegg er involvert i mange ulike prosjekter i Elverum. Her jobbes det med vann og avløp i området mellom Ydalir og Starmoen. Foto: Ivar Thoresen


7

7. KULVERT: Denne kulverten under

Riksveg 25 fra Elverum mot Trysil, forbinder Ydalir med området ved Sagtjernet (i bakgrunnen), og er en del av det arbeidet Gjermundshaug har utført i forbindelse med etableringen av den nye bydelen i Elverum. Foto: Ivar Thoresen

8. NY BULLDOSER: Ny bulldoser fra

Cat i aksjon for Gjermundshaug Anlegg på veien videre østover fra Ydalir mot Starmoen i Elverum. Foto: Ivar Thoresen

9. RAMSTADÅSEN: I Ramstadåsen på Øvre Romerike legger Gjermundshaug Anlegg til rette for 60 boligtomter med vei, vann og avløp i et nytt boligfelt. Foto: Ivar Thoresen

8

10

9

11

10.

FLYTTER FJELL: I Ramstadåsen må fjell både sprenges og flyttes for at det skal bli vei vann og avløp til nye boligtomter, med utsikt mot Oslo lufthavn. Foto: Ivar Thoresen

11.

MOT SVERIGE: Anleggsleder Tommy Snerten påser at asfalteringen går som den skal på Fv. 569 mellom Østby og svenskegrensa i Trysil. Foto: Ivar Thoresen

12.

KONTROLLPLASS: På Bergerønningen blir kontrollplassen både større og bedre – både for Vegvesenet og politiet. Foto: Ivar Thoresen

12 GJERMUNDSHAUGNYTT

7


S & B Steneresen en del av Gjermundshaug Gruppen

Nykommer i godt driv

SJUSJØLIA: S & B Stenersen gjør grunnarbeid og betongarbeid på nye hyttetomter i Sjusjølia, i et prosjekt som Boligpartner har ansvaret for. Foto: Ivar Thoresen

Siden i sommer har Øyer-baserte S & B Stenersen vært en del av Gjermundshaug Gruppen. Nykommeren er i godt driv, ikke minst i hyttefeltene på de store turistdestinasjonene i distriktet. AV IVAR THORESEN

Både i Kvitfjell, på Sjusjøen og på Nordseter er folkene fra S & B Stenersen i full sving med vei, vann, avløp og grunnarbeid på nye, store hytteområder. På Sjusjøen har de også ansvar for grunnarbeid med klargjøring av tomter og grunnarbeid til og med betongarbeid på ett felt, der de jobber for Boligpartner. LOKALMARKEDET – Vi er svært tilfreds med at vi ved denne transaksjonen får et større grep om lokalmarkedet og ser fram til at selskapene i samarbeid kan utnytte sine felles ressurser til fordel for byggherrer, sa daglig leder Trond Musdalslien i Anlegg Øst Entreprenør AS da Gjermundshaug Gruppens datterselskap Anlegg Øst Entreprenør AS i sommer inngikk avtalen om kjøp av 75 % av aksjene i S & B Stenersen AS, med en rett til også å overta de siste 25% av aksjene i selskapet. S & B Stenersen AS er et maskinentreprenørfirma som ble etablert i 1985, med base i Øyer. Selskapet hadde ved overtakelsen om lag 60 ansatte og en forventet omsetning på rundt 140 millioner kroner i 2017. En stor andel av omsetningen er i lokalmarkedet, og S & B Stenersen AS utfører alt innen graving, veibygging, vann & avløp, tomtefelt, transport, riving, anleggsgartner og mindre betongarbeider. STYRKER GJERMUNDSHAUG GRUPPEN – Det er viktig at vi styrker Gruppens samlede gjennomføringsevne i et lokalt marked i vekst, mener konsernsjef i Gjermundshaug Gruppen, Ole Gjermundshaug. – Vi er også tilfreds med transaksjonen som sikrer bedriften et fortsatt lokalt eierskap og sikre arbeidsplasser for de ansatte, sier tidligere majoritetseier Bjørn Stenersen i S & B Stenersen 8

GJERMUNDSHAUGNYTT

AS. Videre sier Stenersen at han er glad for at selskapet nå kommer inn i et større miljø med gode systemer tilrettelagt for effektiv drift. VOLDSOM HYTTEUTBYGGING GjermundshaugNytt treffer Bjørn Stenersen i Kvitfjell, der S & B Stenersen virkelig har fått fotfeste i det siste. – Det har vært en grådig vekst i hytteutbyggingen her, forteller Stenersen. Han og selskapet har vært involvert i arbeidet med å tilrettelegge for hundrevis av hytter i fjellet vest for Fåvang, og det kommer stadig nye felt og med det nye jobber. – Jeg tror vi har lagt 80 kilometer med vann og avløp og bygd 3,5 kilometer med ny vei. Nå er vi ferdig med ett hyttefelt og da er det rett over på et nytt et, der vi også skal ha betongarbeider og bygging av fordrøyningsbasseng, forklarer Stenersen. SJUSJØEN OG NORDSETER Det er ikke bare i Kvitfjell det er fart i hyttemarkedet. Også på Sjusjøen og Nordseter har S & B Stenersen nok å henge fingrene i for å legge til rette for den store interessen for hytter i området. – I Sjusjølia jobber vi sammen med Boligpartner på to nye hyttefelt, der vi har ansvaret for grunnarbeid og betongarbeid, forteller anleggsleder Kristian Hattestad i S & B Stenersen. 14 av 16 tomter i byggetrinn 1 er solgt og levert, og nå skal arbeidet med byggetrinn to i gang – med 18 nye tomter. På Nordseter er S & B Stenersen involvert i flere prosjekter – både med Saltdalshytta ved den gamle militærleiren og med Tinde Hytter litt lenger innover i området. – Her har vi vært involvert i litt ulik grad, men innenfor hele spekteret med vei, vann, avløp, grunnarbeid og betongarbeid, forteller Hattestad videre.

TRIVES: S & B Stenersen trives som nykommere i Gjermundshaug Gruppen, og opplever for tida stort trykk med jobber i nye hyttefelt både ved Lillehammer og oppover Gudbrandsdalen. Her er Odd Ivar Rognstad (fra venstre), Andreas Stenersen, Sigurd Stenersen og Bjørn Stenersen på plass i Kvitfjell, der selskapet er involvert i flere store prosjekter med vei, vann, avløp, grunnarbeid og betongarbeid. Foto: Ivar Thoresen


OPPUSSING: Oppussing og rydding ved en av hyttetomtene på Nordseter, etter at grunnarbeid og betongarbeid er unnagjort. Foto: Ivar Thoresen

VANN OG AVLØP: I Lillehammer sentrum er S & B Stenersen involvert i et stort prosjekt med opprusting av vann- og avløpsnettet. Foto: Ivar Thoresen

GJERMUNDSHAUGNYTT

9


Godt rustet for fr – Vi har i løpet av 2017 investert i folk og andre ressurser i Anlegg Øst Entreprenør og i S & B Stenersen. Derfor er vi både rigget og rustet for framtida og for større prosjekter enn vi har hatt før. AV IVAR THORESEN

Slik konkluderer daglig leder Trond Musdalslien i Anlegg Øst Entreprenør og i S & B Stenersen når 2017 er på tur til å bli 2018. Musdalslien er optimistisk og ved godt mot med tanke på det som skal komme. BLÅ TALL – Vi har egentlig ikke hatt helt stram strikk i Anlegg Øst i år, og vi når ikke budsjettets topplinje. Når det er sagt har vi blå tall og har unngått tapsprosjekt i år, og det er det aller viktigste slik markedet har vært. Musdalslien beskriver 2017 som mye stang-ut

10

GJERMUNDSHAUGNYTT

på jobber det ble regnet på, men Anlegg Øst har likevel kommet greit ut av det. – Vi har kjørt med lite innleie og har klart oss med egne ressurser stort sett hele tida, fortsetter Musdalslien. – Jeg har sagt det før, og må bare gjenta det: Vi lever ikke av topplinja, det er bunnlinja som gjelder.

TRAVELT FOR STENERSEN For «nykommeren» i Gjermundshaug Gruppen, under Anlegg Østs vinger og Trond Musdalsliens ledelse – S & B Steneresen – var året litt annerledes. – De har hatt veldig mye å gjøre og en enorm ordrereserve, så der er det kjørt med full gass i hele høst. – Men framover trenger vi påfyll av jobber utover vinteren, både for Anlegg Øst og Stenersen, påpeker Trond Musdalslien. NY PROSJEKTSJEF Han er som alltid optimist og forteller om mange spennende jobber framover, som det regnes på

om dagen. Et anbud på et stort og interessant prosjekt skal inn før julekvelden, et par til rett på nyåret. – Jeg er overbevist om at vi som driver i denne bransjen og er lokalisert i Hedmark og Oppland har all grunn til å være optimistiske med tanke på framtida, mener Musdalslien. Han er også svært godt fornøyd med at Roger Jenshus er ansatt som ny prosjektsjef i selskapet. – Han kommer fra Statens vegvesen og er en kjempekar, som vil bidra ytterligere til en positiv utvikling for oss. KOMPLISERT PÅ ÅRETTA I bunken av jobber som er gjort i det siste, trekker Anlegg Øst-sjefen fram flomsikringsjobben som er gjort for Bane NOR ved Åretta sør for Lillehammer som et spesielt og krevende prosjekt. – En veldig komplisert plastringsjobb med


ramtida

ekstremt kort byggetid på bare to eg en halv måned. I tillegg måtte vi plastre med større stein enn vi noen gang har gjort. Minimumskravet var 4,2 tonn pr. stein, så dette var ikke enkelt, sier Musdalslien og legger til at prosjektet også inkluderer en komplisert betongjobb ved utløpet. – Vi skal være ferdig til jul, deretter kommer del to oppstrøms ut på anbud. Det er et prosjekt som er to-tre ganger større enn dette, avslutter Trond Musdalslien og legger ikke skjul på at det også er en jobb han veldig gjerne ønsker å få tilslaget på.

OMFATTENDE: Det er et omfattende arbeid Anlegg Øst gjennomfører ved Åretta, rett sør for Lillehammer sentrum. Foto: Ivar Thoresen

ÅRETTA: På Åretta, ned mot Mjøsa sør for Lillehammer, er Anlegg øst Entreprenør i sluttfasen av en stor flomsikringsjobb som inkluderer plastring med steiner på minimum 4,2 tonn nedover lia og mot Mjøsa. Foto: Ivar Thoresen

MYE FOLK: Anlegg Øst har hatt både mye folk og mange maskiner i sving ved Åretta. Foto: Ivar Thoresen

LØRENSKOG: På Lørenskog er Anlegg Øst i gang med ny kulvert under jernbanen like ved Lørenskog stasjon. Foto: Ivar Thoresen

KREKKE: Arbeidet med ny rasteplass og servicebygg langs E6 ved Krekke, sør i Fåvang kommune, ble ferdigstilt omtrent samtidig med at den første snøen kom i høst. Foto: Ivar Thoresen

GJERMUNDSHAUGNYTT

11


Gjermundshaug Bane på sporet igjen Gjermundshaug Bane er reetablert som et eget selskap i Gjermundshaug Gruppen, og går inn i markedet som en fullverdig entreprenør innenfor jernbanesegmentet – både for å få egne jobber, og for å være en partner til de andre entreprenørselskapene i Gjermundshaug Gruppen i forbindelse med større prosjekter. AV IVAR THORESEN

Gjermundshaug Bane gjenoppstår etter at Gjermundshaug Gruppen de siste åra har samarbeidet med og hatt deleierskap i Team 1435. Nå er vurderingen at jernbanesatsingen er ønsket helt og holdent i eget hus. POTENSIAL OG SYNERGIER – Vi ser et potensial i markedet både når det gjelder egne jobber og gjennom synergier med Gjermundshaug Anlegg, Anlegg Øst Entreprenør og S & B Stenersen, sier Magne Trønnes, som er tilbake som daglig leder i Gjermundshaug Bane. – Vi skal stå på egne bein, men samtidig være en støtte for de store entreprenørselskapene i Gjermundshaug Gruppen. De kan få flere større jobber med oss på laget. Trønnes påpeker at ønsket om å ha dette som et eget selskap i Gjermundshaug Gruppen er knyttet til jernbanesegmentets spesielle karakter. Det er litt andre regler, lover og

forskrifter enn for anleggsbransjen for øvrig, og sånn sett er det behov for mer spesifikk, spisset og spesiell kompetanse. HØY KOMPETANSE – Målet er ikke å bygge opp et digert nytt selskap. Hensikten er at vi gjennom Gjermundshaug Bane skal knytte til oss nøkellpersonell med veldig høy kompetanse innenfor området. Dette er en del av Gjermundshaugs strategi, og noe Ole Gjermundshaug som konsernsjef er veldig bevisst på og flink til, sier Magne Trønnes videre. Gjermundshaug Bane har nå i startfasen seks ansatte og Trønnes forteller at det trolig vil ligge i det området framover også, men at det stadig jobbes med å sikre seg folk med ønsket kompetanse og samtidig være «passe stor». – Vi vil også leie inn ekstern kompetanse i perioder når det er behov for det. HELE LANDET Trønnes forteller at mannskapene fra Gjermunds-

I DRIFT IGJEN: Gjermundshaug Bane har gjenoppstått som eget selskap og har blant annet vært involvert i en stor jobb på Vestmo Tømmerterminal sør for Elverum. Foto: Ivar Thoresen

12

GJERMUNDSHAUGNYTT

haug Bane jobber med jernbane-prosjekter over hele landet, og akkurat nå handler det både om å bygge opp og dimensjonere selskapet, skaffe nok jobber gjennom vinteren og planlegge slik at sommerarbeidet sikres. – Vi driver jo med alt fra vakthold til større prosjekter og våre folk jobber langs jernbanen over hele landet, forteller Magne Trønnes videre. VESTMO TØMMERTERMINAL Ett av de første prosjektene Gjermundshaug Bane har vært involvert i etter reetableringen er en stor jobb ved Vestmo Tømmerterminal langs Solørbanen sør for Elverum, som underleverandør til Gjermundshaug Anlegg. Det er lagt et helt nytt spor på en strekning over 1 100 meter, samt sporveksel og opparbeiding av område for lasting. – Her har vi bidratt med maskinkraft og fagkompetanse i et veldig godt samarbeid med oppdragsgiver Bane NOR, sier Magne Trønnes.


BRUMUNDDAL: GMM er i gang med en gravmaskin og en bulldoser langs E6 fra Brumunddal og nordover. Foto: Ivar Thoresen

FÅR OPP FARTEN

E6: Etterhvert som de store prosjektene kommer i gang, tar det også fart for Gjermundshaug Gruppens stormaskin-selskap GMM. Nå er de i gang i med to gravemaskiner og to bulldosere forbindelse med ny E6 mellom Arnkværn og Moelv. Foto: Ivar Thoresen

Markedet er i ferd med å åpne seg opp for Gjermundshaug Gruppens selskap for masseflytting med store maskiner – GMM. AV IVAR THORESEN

– Det er bevegelse i markedet, og vi håper det vil komme på mer etterhvert framover nå, sier prosjektleder Olav Grave i GMM. E6 I RINGSAKER – Vi er nå i gang med en jobb som underentreprenør til Veidekke langs nye E6 mellom Moelv og Arnkværn, forteller Grave videre.

– Vi har fire maskiner i gang – to gravemaskiner og to bulldosere – som fjerner og sidelegger matjord på strekningen. Så har vi fått en kontrakt på fjerning av vegetasjonsdekke. Her har vi gode forhåpninger om at det vil komme mer, men det er foreløpig litt for tidlig. TRØNDELAG OG MØRE GMM er også involvert langs E6 i Trøndelag. En maskin er innleid for Aurstad i Soknedal, der AF-gruppen bygger ny E6, og det har vært to maskiner involvert i forbindelse med ny E6 fra Trondheim og sørover i sommer. I tillegg er GMM i arbeid på Møre, for Johs. J. Syltern i forbindelse med bygging av en transformatorstasjon i Surnadal. – Vi jobber kontinuerlig med å få flere jobber

FRAMOVER: Det går framover for GMM og de store maskinene. Her jobbes det med bulldoser langs ny E6 i Ringsaker. Foto: Ivar Thoresen

inn. Foreløpig har vi ikke jobber nok til det største utstyret vårt, sier Grave. – Vi jobber mye med det nye storprosjektet Rv. 3/25 fra Løten til Elverum, men her kommer ikke den endelige avgjørelsen før 1. mars. STØTTER DE ANDRE Inntil GMM-maskinene går for gull i egne prosjekter, kjører de internt for Gjermundshaug Gruppens øvrige selskaper. – Det er jo et litt annet segment enn hva vi har tenkt med GMM, men det er greit å støtte til mens vi parallelt jobber med innpass i de virkelig store prosjektene, forteller prosjektleder Olav Grave.

GJERMUNDSHAUGNYTT

13


HJERNEN BAK: Lars Tronsmoen er hjernen bak den nye løsningen for fjernstyring av anleggsmaskiner, som Gjermundshaug, Degree og Specto Remote sammen utvikler og skal lansere for salg og drift gjennom et eget selskap. Foto: Privat

14

GJERMUNDSHAUGNYTT


TAR FJERNSTYRING INN I EI NY TID I samarbeid med Degree og Specto Remote tar Gjermundshaug nå løsninger for fjernstyring av anleggsmaskiner inn i en ny tidsalder. Målet er å utvikle løsninger som kan selges til andre. AV IVAR THORESEN

– Vi har vært i front på disse løsningene fra vi lanserte dem for snart ti år siden. Nå styrker vi posisjonen vår med nye, effektive og framtidsrettede løsninger, forteller konsernsjef Ole Gjermundshaug i Gjermundshaug Gruppen. Gjermundshaug etablerer nå et helt nytt selskap, i samarbeid med Degree og Specto Remote som skal utvikle, drifte, markedsføre og selge de nye løsningene. BYGGER FRA BUNNEN – Teknologien som har vært brukt er ti år gammel, og tok utgangspunkt i ferdig hyllevare. Den er tung å drifte og byr på en del utfordringer og ulemper. Derfor er vi nå i gang med å bygge opp en helt ny løsning der vi lager alt sjøl, fra kontrollsystemer til video, forteller Njål Arne Gjermundshaug i Degree, en av partnerne i det nye selskapet. Håvard Tronsmoen er tusenkunstneren som opp gjennom årene har bygget om både dumpere og gravemaskiner i Gjermundshaug til å kunne fjernstyres. Det har han gjort i samarbeid med sønnen Lars, som har hatt mange fingre med i spillet i forbindelse med utvikling av teknologien. Nå har det vært jobbet et halvt år med å utvikle den nye løsningen – som skal bli både bedre og billigere enn dagens. Far og sønn Tronsmoen beskrives i denne sammenhengen som litt av et «dream team», med Håvard som utførende, og den som skrur på maskinene, og Lars som hjernen bak, og et unikum når det gjelder teknologiske løsninger. TRE ELEMENTER Njål Arne Gjermundshaug forteller at den trådløse teknologien grovt sett består av tre elementer – en kontrollenhet, videodelen og den trådløse linken. Det er selve kontrollenheten Lars Tronsmoen er hjernen bak, mens Degree er viktig bidragsyter for alt som har med video å gjøre, og Specto Remote står bak alt med trådløs linking. – Med den nye løsningen på plass skal det være mulig å få på alt på plass for å kunne fjernstyre nye gravemaskiner fra en PC i løpet av fire-fem

PROTOYPE: Det er jobbet et halvt års tid allerede med den nye fjernstyringsløsningen. En prototype skal være klar til februar. Foto: Privat

timer, sier Njål Arne Gjermundshaug. – Flere nye gravemaskiner har elektriske spaker, og det gjør inngangen langt enklere. Vi slipper dyre ombygginger av hydraulikk, og kan komme på lufta i løpet av kort tid. HELT NY «COCKPIT» Gjermundshaug antyder at en prototype på den nye løsningen kan være klar i februar, og lover at det som kommer er helt nytt, med massevis av ny og spennende teknologi, og en helt ny «cockpit» - både når det gjelder komfort og arbeidsmiljø. Ved å dra veksler på hverandre og bringe ulik og utfyllende kompetanse inn i et nytt selskap, har Gjermundshaug tro på at det kan skapes løsninger for fjernstyring det vil være interesse for i markedet – ikke bare når det gjelder anleggsmaskiner. Systemet vil også kunne anvendes i andre sammenhenger. – Vi har hatt mange forespørsler om løsningen de siste åra, men så langt har det vært for komplisert, og dermed for dyrt både å selge og å drive support på. Nå utvikler vi noe som er mer

INTERESSE: I de nye gravemaskinene er det elektriske spaker. det betyr at man slipper dyre ombygginger av hydraulikk for å fjernstyre maskinene, og det skal være mulig å klargjøre en gravemaskin for fjernstyring fra en PC i løpet av fire-fem timer. Det er stor interesse i markedet for Gjermundshaugs innovative løsninger. Foto: Privat

«plug and play», og vi utvikler det gjennom en kontrollert satsing vi har veldig stor tro på, sier Njål Arne Gjermundshaug. SUPERCOMPUTER SOM I TESLA Uten å bli for detaljert og teknisk, forteller Gjermundshaug videre at den nye løsningen blant annet bygger på en supercomputer tilsvarende det som sitter i Teslas biler. – Vi har mange brikker på plass, og tida er absolutt rett for dette nå, mener Gjermundshaug videre, og får støtte av Halvor Settemsdal i Specto Remote. – Alt handler om å gjøre det så enkelt som mulig. Nå samler vi alt innenfor et skall i et egenutviklet produkt. Det blir færre komponenter, færre feilkilder, og dermed enklere både å selge og å drifte, sier han og legger til: – Det har skjedd en stor utvikling på ti år, også når det gjelder Wi-Fi-teknologien. GJERMUNDSHAUGNYTT

15


Returadresse: Gjermundshaug AS Alvdal Næringssenter Randmælsveien 34 2560 Alvdal

TRÅDLØS: Avantis leverer trådløse nettverk til alle Avinors flyplasser i Norge, blant annet Oslo Lufthavn, Gardermoen. Foto: Avinor

Selger Avantis til stor internasjonal aktør Fra 1. oktober er Gjermundshaug Gruppen ute som eier i Avantis Distribution. Den store internasjonale aktøren EET Europarts har overtatt eierskapet i selskapet. AV IVAR THORESEN

– Timingen for dette salget var god nå, forteller konsernsjef Ole Gjermundshaug i Gjermundshaug Gruppen. Han forteller at han allerede for ett år siden ble kontaktet av interesserte kjøpere, men at det var for tidlig da, ettersom det fortsatt pågikk en intern prosess i Avantis for å spisse og trimme organisasjonen. PASSET GODT – Nå er den prosessen i mål, og salget sammenfaller godt med vårt ønske om å konsentrere oss enda mer om kjernevirksomheten vår, fortsetter Gjermundshaug. Da henvendelsen fra EET Europarts kom på nytt i sommer var han derfor innstilt på å komme fram til en løsning hvor de kunne overta eierskapet i Avantis. STOR AKTØR Avantis sine nye eiere – EET Europarts – er blant de største i Europa i sin bransje, med en årlig omsetning på rundt 400 millioner Euro. – De manglet Wi-Fi og datasikkerhet i sitt sortiment, og fikk dekket opp det gjennom oppkjøpet av Avantis. Samtidig fikk vi avkastning på vår investerte kapital, så dette var bra for alle, avslutter Ole Gjermundshaug.

Styrker Innlandet Elektro Elnett Øst blir ny majoritetsaksjonær i Innlandet Elektro, mens Gjermundshaug fortsetter med tilnærmet samme eierskap – og ser stort potensial i selskapet. Innlandet Elektro jobber primært med lys og elektriske installasjoner i anleggsmarkedet, og økonomisjef Hans Bjørnstad i Gjermundshaug Gruppen mener det er fornuftig med det nye eierskapet. DET BESTE FRA TO VERDENER – Vi har troen på at det er lurt med eierskap både fra elektrobransjen og fra anleggsbransjen for et selskap som Innlandet Elektro. Vi tror det kan bidra til å løfte selskapet litt mer når vi i tillegg får tilgang til de utførende og administrative ressursene som Elnett Øst har, sier Bjørnstad. Elnett Øst AS ble etablert i 1998, og er en av de største privateide elektrogrupperingene på Østlandet. I dag består Elnett Øst av 17 selskaper som utfører elektriske installasjoner innen privat- og næringsmarkedet. Selskapet har forretningsadresse på Hamar. STORE PROSJEKTER – Vi mener dette er et lurt grep også fordi innkjøp, anbudsskriving, dokumentasjon av prosjekter og andre ting følger litt andre maler i elektrobransjen enn i anleggesbransjen. Det er derfor lurt å få inn den kompetansen, sier Bjørnstad videre. Han legger til at Innlandet Elektro dessuten er inne i spennende prosesser med tanke på veibelysning på store prosjekter i Innlandet, noe som gjør utsiktene framover svært spennende for selskapet.

Profile for Haus Byrå AS

GjermundshaugNytt #2 2017  

Utgitt av Gjermundshaug Gruppen - Desember 2017.

GjermundshaugNytt #2 2017  

Utgitt av Gjermundshaug Gruppen - Desember 2017.

Profile for dmtalvdal