Page 1

DESEMBER 2016

Foto: Ivar Thoresen

RIGGET FOR VEKST • ANSETTER INNKJØPSSJEF • FJERNSTYRT I DANMARK GRUNNARBEIDER I SÆRKLASSE • MASKINPARK I TOPPKLASSE • SIKRER DOVREBANEN FULL GASS I BRUMUNDDAL • DRONETEKNOLOGI GIR SPENNENDE MULIGHETER


SIKRER MOT RAS

INNHOLD

Godt rigget for videre vekst Ny innkjøpssjef Gjermundshaug Anlegg på offensiven Fjernstyrt jobb for forsvaret i Danmark Grunnarbeider i særklasse Her er lærlingene Rekrutterer med skolebesøk Brumunddal-prosjekt bra for Anlegg Øst-vinteren Team 1435 på sporet Det strømmer på for Innlandet Elektro Specto Remote styrer i rett retning Avantis åpner sentrallager i Oslo Moderne maskinpark Droneteknologi – nytt og nyttig

De fleste målene er nådd i år OLE GJERMUNDSHAUG KONSERNSJEF

side 2 og 3 side 3 side 4 og 5 side 6 side 7, 8 og 9 side 8 og 9 side 8 og 9 side 10 og 11 side 12 side 13 side 13 side 14 side 15 side 16

Nr. 2/2016 Utgitt av: Gjermundshaug AS Redaktør: Ivar Thoresen, tlf.: 907 40 551 • e-post: ivar@dmtalvdal.no Tips eller innlegg sendes redaktøren. Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design: DMT Alvdal AS www.dmtalvdal.no

2016 er snart historie og det har vært et travelt år for alle i Gjermundshaug Gruppen. Vi teller nå pr. desember 154 ansatte og må si oss fornøyd med å nå de fleste målene vi satte for året. Det er for meg inspirerende å se hva vi alle er delaktig i og bidrar med i hverdagen og at det settes varige spor etter oss innen veg, jernbane, elektro og IT. Vi er, og vil fortsatt være, i et krevende marked fremover i alle virksomhetsområdene. Det er derfor viktig at vi fortsetter å være innovative og nytenkende for å kunne henge med. Dette krever innsats og stå-på-vilje hver eneste dag fra oss alle. GMM, som er etablert i år, vil fra årsskiftet stå rustet til å ta del i de større prosjektene som startes opp i 2017. Anskaffet utstyr skal være levert fra Pon og Volvo ved årsskiftet. Ansettelse av flere dyktige førere og ledere er godt i gang, og mange prosjekter vil komme i løpet av neste år. Ordrereservene gjennom vinteren for anleggsvirksomheten må vi si oss fornøyd med, forholdene tatt i betraktning. Det er artig at vår fjernstyringsteknologi er blitt lagt merke til i utlandet, og at vi nå er i gang på Jægerspris skytefelt i Danmark der det graves for nye installasjoner. I tillegg så utvikler vi teknologien, og er nå i gang med oppbygning av en ny Volvo A30 dumper som skal ut i jobb på nyåret. God kultur og trivsel på jobb gjenspeiler hverdagen. Dette ser vi godt med tanke på HMS hvor vi for 2016 pr. dato ser ut til å ha kun et tilfelle av jobbrelatert skade (klemskade finger), og det er meget bra. Fortsett å ha fokus på HMS i hverdagen – slik gjør vi hverandre god og eliminerer risiko og skade. Jeg takker for innsatsen og ønsker alle ansatte, samarbeidspartnere og kunder en riktig god jul.

www.gjermundshaug.no

Ny innkjøpssjef i Gjermundshaug Gruppen I brumunddølen Jon Ole Johansen har Gjermundshaug Gruppen fått en dreven og erfaren innkjøpssjef med på laget. Gjermundshaug Gruppen består av 8 datterselskaper som opererer innen bygg/anlegg, trådløse kommunikasjonsløsninger, fjernstyring av anleggsmaskiner, og eiendom. Gjermundshaug Gruppen teller i dag nærmere 160 ansatte, inkludert Avantis i Norge, Sverige og Danmark. Vårt hovedkontor er i Alvdal - Hedmark. Ved å ha de beste medarbeiderne ønsker vi at våre oppdragsgivere og kunder opplever oss som en god og profesjonell samarbeidspartner som hele tiden leverer som avtalt. 2

GJERMUNDSHAUGNYTT

AV IVAR THORESEN

– Min jobb blir å ha det overordna ansvaret for alt av innkjøp for selskapene i konsernet. Den største jobben vil naturlig nok være knyttet til de store anleggsentreprenørene i konsernet, sier den ferske innkjøpssjefen, som har vært i gang siden midten av november. TJENE PÅ STØRRELSEN – Samtidig skal jeg koordinere og forsøke å få til felles innkjøpsavtaler


Godt rigget for videre vekst Gjermundshaug Gruppen går inn i 2017 godt rigget for videre vekst og klar til å kunne ta del i de store utbyggingsprosjeketene innen vei, bane og annen infrastruktur som det er ventet vil komme i gang for fullt i siste halvdel av neste år. AV IVAR THORESEN

– Det skjer mye, og vi er i rute, oppsummerer konsernsjef Ole Gjermundshaug i Gjermundshaug Gruppen når 2016 går mot slutten. Han utdyper: – Vi har den veksten vi har tenkt i entreprenørselskapene. 2016 ser gjennomgående ut til å bli et bra år for oss, sjøl om omsetningen ikke når helt opp til det nivået vi hadde budsjettert med. HARDE BUD – Det er markedet som gjør det. Det er harde bud for tida, og det vil ikke endre seg med det første. – Det er hva en får ut av dagen som bestemmer hvordan resultatet blir til slutt, sier Gjermundshaug. Han tror markedet vil åpne seg opp mange steder i Norges mot slutten av neste år, og Gjermundshaug Gruppen står godt rustet til å bli med på turen. HAMAR OG MJØSREGIONEN Ole Gjermundshaug sier det sikter seg inn mot å ta posisjoner i de store vei- og baneutbyggingene de vet vil komme på det sentrale Østlandet. – Samtidig skjer det mye rundt bygging av annen infrastruktur for næringsliv og bosetting i Hamar-området og Mjøsregionen.

GMM: De første maskinene til Gjermundshaug Gruppens masseforflytningsselskap GMM er levert og i drift, og skal for alvor ut og konkurrere i et nasjonalt marked fra 2017. Foto: Ivar Thoresen

– Vi begynner å se effekten av nye E6 langs Mjøsa videre oppover, sier Gjermundshaug. GMM FOR NORGE Både Gjermundshaug Anlegg og Anlegg Øst Entreprenør konsentrerer sin virksomhet om det sentrale Østlandet, med Gudbrandsdalen og Østerdalen. For det nyetablerte masseforflytningsselskapet GMM, som opererer med store maskiner beregnet for de aller største jobbene, definerer Ole Gjermunshaug markedet som nasjonalt. TÅLELIG FORNØYD – Nå handler det først og fremst om å komme seg gjennom vinteren, og vi er tålelig fornøyd med ordrereservene på entreprenørdelen, sjøl om det ikke gikk helt som tenkt i og med at Vegvesenet må ut med anbud på nytt på avtalen om veivedlikehold i Hedmark nord. – Vi er også i gang med noe forberedende arbeid før storprosjektene rulles ut på veien mellom Hamar og Elverum, og her kommer det nok mer i løpet av vinteren, tror Ole Gjermundshaug.

for hele konsernet der det er fornuftig og hensiktsmessig. – Vi må utnytte størrelsen vår samlet sett og sørge for å sikre oss så gode priser som mulig på innkjøpene, fortsetter Johansen. BRUMUNDDØL Jon Ole Johansen er fra Brumunddal og han bor der – etter å ha vært rundt omkring og skaffet seg kunnskap og erfaring både gjennom utdanning og jobb. Gjermundshaugs nye innkjøpssjef studerte økonomi både i Molde og Oslo, før han begynte å jobbe i Aker, der han jobbet med innkjøp i ti år. Deretter flyttet han hjem til Hedemarken og begynte å jobbe hos dagligvaregrossisten ASKO, dels i Brumunddal, dels på hovedkontoret i Oslo. Etter det har han jobbet i Hedalm og vært med på etableringen av det oljerelaterte selskapet Core-Tech på Hamar, før han nå er over i entreprenørbransjen. SPENNENDE JOBB – Det var en bekjent som ringte og oppfordret meg om å søke jobben som innkjøpssjef i Gjermundshaug, forteller Jon Ole Johansen. Etter noen søk på internett og en telefon til en slektning i Alvdal, fant han raskt ut at det var verdt et forsøk å søke.

I GANG: Jon Ole Johansen er i gang som ny innkjøpssjef i Gjermundshaug Gruppen. Foto: Ivar Thoresen

– Jeg fikk et veldig positivt inntrykk av konsernet ut fra den informasjonen jeg fant. Når det gjelder regnskap og økonomi selvsagt, men måten Gjermundshaug presenterer seg på generelt, tiltalte meg også. Derfor var gleden stor da han fikk jobben, og oppstarten har befestet det gode inntrykket. – Jeg er blitt veldig godt mottatt. Jeg opplever et positivt og lett arbeidsmiljø, og jeg legger merke til at konsernet består av bedrifter som lykkes på sine områder. Det er ikke tilfeldig, sier Jon Ole Johansen. GJERMUNDSHAUGNYTT

3


Bra år og mye på gang Til tross for noen skjær i sjøen med tidlig vinter og avlyst Vegvesen-kontrakt, er daglig leder Ståle Øvergård i Gjermundshaug Anlegg fornøyd med tingenes tilstand ved overgangen fra 2016 til 2017. AV IVAR THORESEN

– Vi har lagt bak oss et travelt og givende år, oppsummerer Øvergård. – Det har vært stor aktivitet på Romerike, i Elverumsområdet og i NordØsterdal, og vi er fornøyd slik det ligger an nå. TIDLIG VINTER – Vinteren meldte sin ankomst litt tidligere enn vi hadde håpet. Derfor blir det spennende å se om vi klarer en langspurt den siste måneden dette året også, fortsetter Øvergård. Tidlig vinter, til tross, han ser lyst på vinterarbeidet for selskapet. – Ordresituasjonen er god selv om Statens Vegvesen måtte avlyse kontrakter som vi lå godt an i konkurransen om. Det var synd, men nye sjanser kommer. Mange store prosjekter er ute og kommer ut for anbudsregning, og vi gleder oss til alle sjanser dette vil gi både i egenregi og i følge med andre entreprenør. – Vi har stor tro på at Gjermundshaug Anlegg er godt forberedt til å bidra i disse store prosjektene, sier en optimistisk og målrettet Ståle Øvergård. MANGE ARENAER Hans mannskaper holder fullt trøkk på mange arenaer utover vinteren. 4

GJERMUNDSHAUGNYTT

I påvente av en ny anbudsrunde fra Statens vegvesen på veivedlikeholdet flere steder i fylket, satser Gjermundshaug Anlegg på ferdigstillelse av nåværende prosjekt mellom Hanestad og kommunegrensa til Alvdal i løpet av første halvår 2017. I Ydalir i Elverum er maskiner og folk godt i gang – både med masseflytting og VA-anlegg. Dette arbeidet vil pågå utover vinteren. Det samme vil en del arbeid på Romerike, men der går det mot ferdigstillelse både på Blaker og Fjuk. FJERNSTYRT OPPRYDDING Samtidig har Gjermundshaug Anlegg inngått avtale med PEAB om fjernstyrt opprydding av område for uttak av grus til asfaltproduksjon. Dette arbeidet starter på nyåret. I mellomtida er Kevin Trøan på plass i Danmark på det første fjernstyrte prosjektet utenfor landets grenser. (Se egen omtale på side 6). – På Romerike bygges gang- og sykkelvei ved Ramstadåsen, der vi har bygd boligfelt etappe 1, og nå håper på oppstart for etappe 2 i løpet av 2017, sier Øvergård. – Vi har også satt i gang en jobb til Statens Vegvesen som er første kontrakt på det store prosjektet Rv. 3/25 fra Omangsvollen til Svingen. Gjermundshaug Anlegg setter ned målesøyler og skal utføre prøvegraving i linja.


SIKKERHET: For å dempe farten gjennom anleggsområdet langs Rv. 3 nordover fra Hanestad mot kommunegrensa til Alvdal, har Gjermundshaug Anlegg bygget et par fartsdumper. Her kommer en av dem på plass. Foto: Privat

YDALIR: Vann, avløp og infrastruktur bygges for omfattende boligutbygging i Ydalir i Elverum. Foto: Ivar Thoresen

SKURLAGSKRYSSET: Gjermundshaug Anlegg er i full gang med det nye anlegget ved Skurlagsskrysset på Rv. 3 i Alvdal. Foto: Ivar Thoresen

for Gjermundshaug Anlegg NAMNÅ OG ALVDAL Av kommende prosjekter nevner Øvergård underentreprise for HENT AS på grunnarbeider for Alvdals nye barneskole. Samtidig starter umiddelbart et nytt prosjekt for Jernbaneverket på Namnå, med overgangssanering, samt bygging av 1,5 kilometer vei. – Ellers er det mange anbud, både store og små og over store områder. Det er mye å regne på, men naturlig nok litt mindre mot vinteren, oppsummerer Ståle Øvergård.

MIDTSKOGEN: Gjermundshaug Anlegg er i gang flere steder i og rundt Elverum, her på Midtskogen. Foto: Ivar Thoresen

ISOLERING: Kjell Runar Søberg (til venstre) og Thor-Gunnar Hjermstad i Gjermundshaug Anlegg i gang med isolering av breddeutvidelsen på Riksveg 3 nord for Hanestad som en del av prosjekt Vegvedlikehold Hedmark nord. Totalt skal rundt 7 500 kvadratmeter isoleres. Foto: Privat

GJERMUNDSHAUGNYTT

5


GRUNNARBEIDER I SÆRKL Ole Anders Valråmoen (29) skulle egentlig bare hjelpe Gjermundshaug Anlegg med noen dagers dumperkjøring. Nå har han vært snart fire år i selskapet, og kan ikke tenke seg noe annet. AV IVAR THORESEN

– Jeg trives og har det bra her, sier Alvdalsgutten, som i disse dager farter mellom arbeid på Riksveg 3 ved Skurlagskrysset og på Hanestad. MEST I GRØFTA I Gjermundshaug Anlegg er Ole Anders Valråmoen grunnarbeider i særklasse. – Jeg har mange forskjellige og varierte oppgaver i jobben, og har kjørt mye dumper. Jeg er litt potet, og kan brukes til mye. Men det meste av tida er jeg i grøfta og legger rør, forteller han.

6

GJERMUNDSHAUGNYTT

GREIT MED PENDLING Som anleggsarbeider er Ole Anders Valråmoen godt kjent med pendlerlivet, og han har mange uker på brakka på Romerike de siste åra, uten at han plages av det. – Det har vært mye pendling, men det går helt greit for meg. Jeg har verken kjerring eller unger som sitter hjemme og venter, sier Valråmoen. Han legger likevel ikke skjul på at det er lettvint nå, når Gjermundshaug Anlegg har flere store jobber i og i nærheten av Alvdal, slik at det ikke er nødvendig å pendle. FRA FORSVARET TIL GJERMUNDSHAUG Han var ferdig med fire år i Forsvaret da jobbmuligheten åpnet seg hos Gjermundshaug Anlegg.. – Egentlig skulle jeg til Stavanger og jobb i oljebransjen. Men det var akkurat da den bransjen stoppet opp. Så traff jeg Anders Gjermundshaug en fredagskveld, søndagskvelden ringte han opp igjen, og mandag morgen var jeg på jobb for dem. Siden har han blitt der.

ROSER ARBEIDSMILJØET – Jeg synes det er et veldig godt arbeidsmiljø her, sier Valråmoen og utdyper det: – Enkelte dager kan det være skikkelig drittarbeid å stå i grøfta og legge rør. Det kan være både bløtt, kaldt og grisete, men når jeg jobber sammen med bra folk, er det artig lell. Vi har mye moro sammen og prater mye tull, både i matpausene og ellers. BLIR VERDSATT – Jeg synes Gjermundshaug er flink til å ta vare på de ansatte. Vi blir verdsatt og satt pris på for den jobben vi gjør, fortsetter Ole Andres Valråmoen. Sjøl har han lært seg det han kan gjennom jobb, erfaring og av gode kolleger. Og han gleder seg til å gå på en jobb som gir ham nye utfordringer hver dag. – Nå skjer det utrolig mye om dagen, så det blir spennende tider framover også, avslutter Ole Anders Valråmoen.


LASSE

VIKTIG BESØK: Gjermundshaugs representanter sammen med elever og lærere ved maskinførerlinja på Solør videregående skole avdeling Våler under skolebesøket nylig. Foto: Privat

Gjermundshaug -engasjement betyr mye Nylig var Gjermundshaug Gruppen igjen på besøk på Solør videregående skole avdeling Våler, for å markedsføre mulighetene for lærlinger i sine entreprenørselskap. – At Gjermundshaug viser engasjement og interesse på denne måten, betyr veldig mye for oss som skole, forteller studieinspektør Henning Olsen ved Solør videregående skole. AV IVAR THORESEN

– De har vært her en gang før, og nå håper vi dette kan bli en årlig begivenhet før jul, sier Olsen og ser gevinster på flere plan av samarbeidet. HOLDNINGER OG FRAVÆR – For det første er det virkningsfullt når entreprenør som Gjermundshaug kommer til oss og forteller oss litt om hvordan holdninger våre maskinfører-elever skal ha til for eksempel fravær. Det er veldig bra for oss når en stor entreprenør står foran elevene og stadfester det vi prøver å lære dem hver dag – at de skal møte opp og være punktlige og presise. Budskapet slår lettere inn når det kommer noen utenfra.

ATTRAKTIVT – Så er det jo en fjær i hatten for oss at det kommer entreprenører utenfra og ønsker våre elever som lærlinger, fortsetter Olsen. Det betyr både at Solør videregående skole avdeling Våler, har et godt rennommé og at de har attraktive elever. – Det fører også til at elever søker seg hit fordi de vet vi har et godt samarbeid med entreprenørene. UTPLASSERING I tillegg til lærlingeordningene, har Vålerelevene også to utplasseringsuker – ei uke før og ei uke etter jul. – Det betyr mye når utdanningsløpet er som nå, med to år på skolen og to år som læring, påpeker studieinspektøren ved Solør videregående skole avdeling Våler. VERDSETTER LÆRLINGESATSING Olsen skryter av Gjermundshaug Gruppen fordi de setter rekruttering ved aktiv bruk av lærlinger høyt opp på prioriteringslista. – Vi er heldig at vi har bedrifter som vil ta i mot lærlinger. Det er viktig det Gjermundshaug gjør. Det er bra også fordi de driver over et bredt spekter, noe som gir lærlingene mange og varierte utfordringer og sikrer at både målene og kravene oppfylles, sier Henning Olsen.

GJERMUNDSHAUGNYTT

7


Tar lærlingene på alvor Gjermundshaug Gruppen tar lærlingene på alvor, og både Gjermundshaug Anlegg og Anlegg Øst Entreprenør legger store ressurser i å være gode lærebedrifter. Det verdsettes av lærlingene. AV IVAR THORESEN

Ledelsen i begge entreprenørselskapene og konsernledelsen i Gjermundshaug Gruppen er tydelige på at lærlinger er et satsingsområde og en veldig viktig rekrutteringsarena for bransjen i framtida. At beredskapen og opplegget fungerer etter intensjonene bekreftes av utsagnene fra de fem lærlingene som har startet sitt praktiske utdanningsløp i Gjermundshaug Anlegg og Anlegg Øst Entreprenør i 2016. Her er hva de har å si:

VEGARD THORVALDSEN, LÆRLING HOS ANLEGG ØST ENTREPRENØR – Det er veldig bra å være lærling i Anlegg Øst Entreprenør. Jeg synes arbeidsmiljøet er bra og at arbeidsoppgavene er varierte. Jeg har vært her i snart et halvt år nå og har kjørt mye dumper, litt minigraver, samtidig som jeg har vært håndkar en del. Fått prøvd meg på litt av hvert av det bransjen innebærer.

8

GJERMUNDSHAUGNYTT

MARCUS KAMPESVEEN, LÆRLING HOS ANLEGG ØST ENTREPRENØR – Jeg startet som lærling i Anlegg Øst Entreprenør rett etter at skolen var slutt i vår – i juni. Hittil har jeg jobbet mye som håndarbeider, men målet er å bli maskinfører når jeg er ferdig med læretida. Jeg trives veldig godt i Anlegg Øst Entreprenør. Miljøet er så godt, og jeg gleder meg til å reise på arbeid hver eneste dag, og så er det jo dette jeg er interessert i.

GAUTE DALSLÅEN, LÆRLING HOS GJERMUNDSHAUG ANLEGG – Jeg har både kjørt en del maskiner og vært med litt i grøfta i løpet av de månedene som er gått siden jeg startet som lærling tidlig i høst. Jeg synes arbeidsoppgavene er varierte og utfordrende, og opplegget for lærlingene virker veldig greit for meg som har et mål om å bli maskinfører.

TORSTEIN TRONSMOEN, LÆRLING HOS GJERMUNDSHAUG ANLEGG – Jeg kom i gang som læring hos Gjermundshaug Anlegg 1. august og stortrives. Jeg har allerede vært borti mange forskjellige oppgaver. Jeg har kjørt bort masse med dumper, lastet med hjullaster og vært med på grunnarbeid og i grøfter. Jeg synes jeg i det hele tatt alt nå har fått et godt innblikk i hva jobben innebærer og hva som skal til for å bli maskinfører. Etter min oppfatning er Gjermundshaug Anlegg en veldig bra lærebedrift.

ANDREAS MORK ØVERGÅRD, LÆRLING HOS GJERMUNDSHAUG ANLEGG – Gjermundshaug Anlegg er en bra lærebedrift, med et veldig flott arbeidsmiljø. Siden jeg startet 1. august har jeg drevet aller mest med dumperkjøring og masseforflytning. Har også fått prøvd meg litt med hjullaster og vært en del med på grunnarbeid. Oppfølgingen har vært bra, og jeg har vært med på jobber både på Gardermoen, Ydalir og nå på Midtskogen.


Fjernstyrt i Danmark Gjermundshaugs teknologi med fjernstyrte anleggsmaskiner har nå også erobret det internasjonale markedet. En fjernstyrt gravemaskin fra Gjermundshaug Anlegg er i arbeid for forsvaret i Danmark. KLAR TIL INNSATS: Fjernstyrt gravemaskin fra Gjermundshaug Anlegg klar til innsats for det danske forsvaret på et skytefelt i Jægerpris på Sjælland. Foto: Privat AV IVAR THORESEN

I ukene fram mot jul sitter Kevin Trøan i en container på halvøya Jægerpris på Sjælland – nordvest for København – og fjernstyrer gravemaskinen noen hundre meter unna.

PÅ DANSKEBÅTEN: Den fjernstyrte gravemaskinen fra Gjermundshaug Anlegg vel framme på kaia i København, etter en vellykket tur med danskebåten fra Oslo. Foto: Privat

FORSVARETS SKYTEBANE Oppdraget for det danske forsvaret går ut på å grave og traue ut målbaner på en skytebane, der det skal legges til rette for å legge jernbaneskinner for målvogner som skal trekkes fram og tilbake på skytebanen. – Nøyaktig hvor lang tid jobben vil ta vet vi ikke eksakt. Det kommer an på de som går foran oss og sjekker om det er igjen sprengstoff i området. Men vi regner med at ukene fram til jul går med, sier Anders Gjermundshaug i Gjermundshaug Anlegg. FØRSTE UTENLANDSKE OPPDRAG Oppdraget i Danmark er det første utenlandske oppdraget for Gjermundshaugs fjernstyrte anleggsmaskiner. – Det viser at teknologien vår blir lagt merke til flere steder enn i Norge, og forhåpentligvis kan det føre til flere internasjonale oppdrag i framtida, sier Anders Gjermundshaug, i kjølvannet av gravejobben en times tid utenfor København. En jobb som altså utføres av Kevin Trøan.

KONTROLLROM: Herfra kontrollerer Kevin Trøan den fjernstyrte gravemaskinen i Danmark. Foto: Privat

GJERMUNDSHAUGNYTT

9


TRYGGER TOGET: Anlegg Øst Entreprenør trygget toget langs Dovrebanen med seks skredsikringsanlegg fra Faaberg til Dombås. Foto: Ivar Thoresen

Optimismen rår i Anlegg Øst Entreprenør 2016-omsetningen er litt bak budsjett, men bunnlinja ser brukbar ut og optimismen rår i Anlegg Øst Entreprenør. AV IVAR THORESEN

– Vi kan snart sette punktum for et fint år i 2016, sier daglig leder Trond Musdalslien i Anlegg Øst Entreprenør. – Omsetningen er litt bak budsjett, men vi har også klart å kompensere på kostnadssida slik at bunnlinja blir noenlunde. TØFT MARKED – Det er jeg fornøyd med, slik situasjonen er i markedet om dagen. Det er mange om beinet til hver jobb, og markedet preges av dårlige og lave priser, fortsetter Musdalslien. Derfor er det all grunn til å være tilfreds med en god og solid landing etter et litt over gjennomsnittet vanskelig år. VINTERARBEID TIL ALLE Trond Musdalslien er også meget godt fornøyd med at Anlegg Øst Entreprenør har kontrakter inne som sikrer vinterarbeid til hele staben.

10

GJERMUNDSHAUGNYTT

– Vi går vinteren lyst i møte, sier han og ramser opp en rekke større og mindre prosjekter som Anlegg Øst Entreprenør er i gang med, eller har oppstart på i løpet av de kommende vintermånenedene. BRUMUNDDAL OG DOVREBANEN Blant annet er Anlegg Øst Entreprenør nå i gang med sin tredje store kontrakt knyttet til flomsikring, gangkulverter og forskjønning av området langs elva Brumunda i Brumunddal sentrum, ned mot Mjøsa. Dessuten har Anlegg Øst Entreprenør en stor kontrakt med Jernbaneverket om skredsikring langs Dovrebanen, oppover Gudbrandsdalen til Dovre. For Jernbaneverket bygges også tre kulverter på Kleverud, Minnerud og Dytterud i Akershus og Hedmark. – Vi er ferdig med kulverten på Minnerud, og går løs på Dytterud nå i februar, opplyser Musdalslien. TROR MARKEDET VIL EKSPLODERE – Ellers er det en hektisk periode med anbudsregning nå. Det er fortsatt harde priser. – Jeg tror de som henger med når vi kommer til tredje kvartal i 2017 vil ha et godt utgangspunkt. Jeg tror vi kan få en eksplosjon i antall jobber da, spesielt i Hedmark, avslutter en optimistisk Trond Musdalslien på vegne av Anlegg Øst Entreprenør og hele Gjermundshaug Gruppen.


STOR JOBB: Frode Kalbakk og Frode Hansen konstaterer at det er en omfattende jobb å sikre Dovrebanen mot ras rett nord for Fåvang stasjon. Blant annet er det mye betongarbeid. Foto: Ivar Thoresen

Skredsikring på Dovrebanen Anlegg Øst Entreprenør er i full gang med skredsikring på seks steder langs Dovrebanen fra Faaberg til Dombås. AV IVAR THORESEN

Det mest omfattende prosjektet er rett nord for Fåvang stasjon, der Anlegg Øst Entreprenør i samarbeid med Team 1435, Strøm Gundersen på betong og Norsk Bergsikring, gjør en omfattende sikring av et rasutsatt område. – Alle prosjektene handler mye om stikkrenner, opprensk av oppstrøms bekker, plastring, bygging av trappeheller som energidrepere og rensking og spyling av fjell, forteller anleggsleder Frode Hansen.

OMFATTENDE: Anlegg Øst Entreprenør er i gang med sitt tredje store prosjekt på fire år langs og i elva Brumunda gjennom Brumunddal sentrum. Anleggsleder Raymond Iversen er fornøyd med at den omfattende jobben gir viktig vinterarbeid til Anlegg Øst Entreprenør. Foto: Ivar Thoresen SKREDSIKRING: Skredsikringen Anlegg Øst Entreprenør er i gang med rett nord for Fåvang stasjon er et omfattende prosjekt. Sikkerhetsvakt Rolf Arne Dahl og anleggsleder Frode Hansen følger tett med. Foto: Ivar Thoresen

Tredje store prosjekt i Brumunddal Anlegg Øst Entreprenør er i full gang med sitt tredje store prosjekt i og langs elva Brumunda gjennom Brumunddal sentrum. AV IVAR THORESEN

BRUMUNDDAL: Anlegg Øst Entreprenør setter fullt trykk på arbeidet i og ved elva Brumunda gjennom Brumunddal sentrum i hele vinter. Foto: Ivar Thoresen

Siste del av prosjektet innebærer blant annet flomsikring og bygging av en promenade videre nedover mot Mjøsa fra jernbanekulverten som ble sluttført i fjor høst. I tillegg fundamentering og tilførsel for gangbru levert av Kruse Smith lengst ned mot McDonalds. – I tillegg er det funnet penger til terskler i elva og en del annet småtteri som det ikke var rom for i de to første fasene, forteller anleggsleder Raymond Iversen. Det betyr at han setter inn alt han kan få av maskiner og folk utover vinteren for å jobbe langs Brumunda gjennom hele Brumunddal sentrum – fra Sveum og nesten ned til Mjøsa. – Dessuten får vi en spennende utfordring ved at vi skal senke elva under jernbanen med en meter. GJERMUNDSHAUGNYTT

11


På sporet av noe stort STEINKJER: Team 1435 i gang med byggingen av beredskapsterminal i Steinkjer. Foto: Privat

Jernbaneselskapet Team1435, som er deleid av Gjermundshaug Gruppen, ser tilbake på et aktivt og godt 2016 – og har godt håp om å ta nye steg i året som kommer. AV IVAR THORESEN

– Det har vært stor aktivitet fra mars/april, slik det pleier å være, og vi har hatt de samme viktige kundene som tidligere, forteller daglig leder og gründer Geir Fauskrud. Til det siste nevner han det store tyske jernbaneselskapet Leonhard Weiss, som gjør mye arbeid langs norske skinneganger, med Team 1435 som samarbeidspartner og underleverandør. Han nevner Oslo Sporveier, han nevner Mesta. Og selvsagt også selskapene i eget konsern – Anlegg Øst Entreprenør og Gjermundshaug Anlegg. FULL GASS UT DESEMBER – Nå er det full trøkk ut desember, med alt vi har av egne folk, pluss tre-fire innleide medarbeidere, fortsetter Fauskrud. – Resultatet for 2016 ser ut til å bli helt OK. Vi har ikke tallene helt klare ennå, naturlig nok, men dekningsbidraget ser greit ut, og i nærheten av budsjett.

NÆRMER SEG: Arbeidet med beredskapsterminalen ved Steinkjer stasjon nærmer seg slutten. Foto: Privat

jernbanefolk som jobber deltid i sommerhalvåret.

NYE MEDARBEIDERE Fauskrud er ellers svært tilfreds med å ha fått Anne Kari Martinsen med på Team 1435-laget på den administrative sida, som prosjektkoordinator og til andre administrative oppgaver. – Ved siste opptelling hadde vi 27 kunder, så det sier seg sjøl at det er en god del å samkjøre og holde orden på. – Mange av kundene er små, men de er viktige for oss alle sammen for å ha følingen med markedet, understreker Fauskrud.

LEDIG KAPASITET Nattesøvnen ryker ikke for Geir Fauskrud selv om han kan fortelle at det akkurat nå ikke er så kolossalt mye i ordreboka for 2017. Det er normalt på denne tida, akkurat slik det pleier å være. – Vi har jobber på plass for både Leonhard Weiss, Mesta og Oslo Sporveier. Vi skal i gang med noen kulverter sammen med Anlegg Øst, samtidig skal beredskapsterminalen på Steinkjer ferdigstilles og vi har flere mindre jobber andre steder. – Vi vet jo av erfaring at det er nå anbudene kommer – noe i desember, enda mer i januar og februar.

VIKTIGE PENSJONISTER Team 1435 teller akkurat nå ti ansatte, men det kommer straks flere – Sindre Haukli fra Soknedal starter som banemontør fra årsskiftet. – Så har vi tre andre interessante nye potensielle tilskudd til staben, to har fått jobbtilbud og takket ja muntlig, sier Fauskrud og forteller videre at Gjermundshaug Gruppens HR-sjef Ole Arne Sandli har vært til god hjelp i disse prosessene. Han fremhever også betydningen av å ha med seg to pensjonerte

FAGLIG ADMINISTRATIV UTFORDRING – De viktige kundene våre er trofaste, og det vi ikke klarer å levere sjøl, videreformidler vi til andre pålitelige aktører, sier Fauskrud og avslutter med et lite hjertesukk: – Det som er en utfordring for oss – og som vi må ta tak i og få gjort noe med – er å styrke oss på det faglig administrative området. Der blir jeg litt ensom, og det er ikke så lett å skaffe folk, sier Fauskrud – og håper på kjærkommen hjelp fra sønnen når han er ferdig med utdannelsen.

12

GJERMUNDSHAUGNYTT


Rekordvolum for Innlandet Elektro – Vi når ikke helt opp til budsjettmålet, men må si oss tilfredse med både omsetning og forventet resultat. Vi har aldri tatt ut så mange prosjekter som i år – 22 – og det bekrefter et høyt aktivitetsnivå. AV IVAR THORESEN

Det sier daglig leder i Innlandet Elektro Arve Lindberg. Bildet han tegner ligner det både entreprenørselskapene og de andre selskapene i Gjermundshaug Gruppen beskriver: Stor aktivitet, men veldig hard kamp om jobbene. MANGE SMÅ – Gjennomsnittsomsetningen pr. oppdrag har vært en del lavere enn det som har vært vanlig de senere åra. 2016 har vært krevende for oss, med veldig mange små prosjekter, samtidig som mye er blitt utsatt eller forsinket før vi har kommet til. – Det har gjort høsten meget hektisk, forteller Lindberg.

OFFSHORE: Specto Remote er spesialister på fjernstyring og trådløs infrastruktur, med store kunder i offshorebransjen.

Ser lysning etter tøft år Kollapsen i offshoremarkedet rammet Specto Remote hardt. Men nå ser det mye lysere ut. AV IVAR THORESEN

– 2016 har vært et tøft år for oss. Vi har vært nødt til å gjøre en del tiltak for å omstille oss slik at vi kan møte ett tøffere marked, og i siste kvartal har vi fått landet en del store og spennende prosjekter som gjør at vi ser lyst på 2017 og videre fremover, forteller daglig leder Tore Andreassen i Specto Remote. FJERNSTYRT OG TRÅDLØST Selskapet har spesialisert seg på fjernstyring og trådløs infrastruktur, og er blant annet sentral partner i teknologien i forbindelse med Gjermundshaug Anleggs fjernstyrte anleggsmaskiner.

I tillegg har Specto Remote fått et solid fotfeste i olje- og offshorebransjen. NYE ANSETTELSER – Vi er nå i en prosess der vi styrker Specto Remote med flere ansettelser på nyåret forteller Andreassen og kan vise til mange spennende pågående og nye prosjekter. Blant annet flere avtaler med ABB knyttet til Goliat, tankbåter og supplybåter. For Scandlines skal det leveres trådløs infrastruktur på fergene mellom Danmark og Tyskland. Samtidig skal løsningene for fjernstyring av anleggsmaskiner videreutvikles i et samarbeid mellom Gjermundshaug Anlegg og Specto Remote.

FERDIGSTILLES Innlandet Elektro er blant annet i sluttfasen med lysanlegg på Filefjell, som underentreprenør for Hæhre, lysanlegg rundt kryss i forbindelse med det nye LHL-sykehuset på Jessheim, lysanlegg for Gjermundshaug Anlegg ved Blaker og Fjuk omsorgssenter, lys- og snøsmelteanlegg og ny strømforsyning ved Skarnes stasjon for Anlegg Øst Entreprenør og nytt lysanlegg i Hov sentrum for Norwegian Rock Group. BOLIGFELT Når det gjelder nye prosjekter framover handler det mye om nye lysanlegg til boligfelt. Både på Gjøvik, i Ydalir i Elverum og på Råholt skal det bli lys. Innlandet Elektro skal også sørge for lysanlegget i nytt kryss på Lena og langs gang- og sykkelvei på Ramstadåsen i Nannestad.

MASKINER: Specto Remote har vært sentral medspiller i utviklingen av trådløs teknologi for fjernstyring av Gjermundshaugs anleggesmaskiner.

GJERMUNDSHAUGNYTT

13


AVANTIS RIGGER FOR 2017

Beste nisjedistributør i 2016 TRÅDLØST: Avantis leverer trådløse nettverk til alle Avinors 46 flyplasser i Norge, deriblant Oslo Lufthavn på Gardermoen.

Etter internt fokus i 2016, er Avantis Distribution AS rigget for synlighet i markedet i 2017. Litt belønning er allerede på plass i og med at Avantis av norske forhandlere er kåret til beste nisjedistributør i 2016. AV IVAR THORESEN

– Vi forbereder oss for et meget aktivt driftsår i 2017, sier daglig leder Hårek Skotnes i teknologiselskapet i Gjermundshaug Gruppen. Med virksomhet i både Norge, Sverige og Danmark er Avantis Distribution nordisk distributør med fokus på leveranse av kvalitetsprodukter innenfor avansert trådløs teknologi. PRISVINNNER På bransjesamlingen Channelworld i regi av fagbladet og nyhetstjenesten IT-bransjen, ble Avantis hedret av forhandlerne som beste nisjedistributør i 2016. – Totalsnittet viser at Avantis har hatt et godt samarbeid og har mange tilfredse forhandlere der ute, skriver IT-Bransjen, og har også spurt forhandlere om hvem de er meste fornøyd med totalt sett og hvilken distributør som bidrar mest til driftsresultatet. – Her bekrefter forhandlerne at de er mest fornøyde med Avantis og Also. ØKT OMSETNING OG BEDRE RESULTAT Samtidig som Avantis Distribution har hatt fokus på å spisse og trimme organisasjonen, har omsetningen økt og resultatet forbedret seg. Det trådløse markedet er svært raskt voksende, og her har Avantis vist seg som en betydlig og konkurransedyktig aktør – blant annet som leverandør 14

GJERMUNDSHAUGNYTT

av trådløse nettverk til samtlige Avinors 46 flyplasser i Norge, inkludert Oslo Lufthavn. ETT LAGER Nå tas nye grep for å strømlinjeforme og effektivisere driften ytterligere. Avantis Distribution har i dag to lagre, men i løpet av desember og januar slås disse sammen til ett felles lager i Oslo. – Det betyr at ordre som kommer inn innen kl. 11.30 skal kunne leveres kunder i Sverige og Danmark dagen etter. Målet med det nye sentrallageret er at kundene i Sverige og Danmark skal ha nesten samme leveringstid som kundene i Norge, sier Hårek Skotnes. SAMME SYSTEM – Alle de tre Avantis-avdelingene i Skandinavia vil fra januar bruke samme logistikksystem. Dette er kostnadseffektivt, og bør gi oss gode muligheter til å operere med konkurransedyktige priser i markedet, mener Skotnes. Avantis i Norge vil forøvrig få full distribusjonsrett for alle Fortinet sine produkter i 2017, også sikkerhetsprodukter for sikring av nettverk. Dette gir Avantis gode muligheter for økt salg, avslutter daglig leder Hårek Skotnes i Avantis Distribution AS.


FORNYELSE OG SERVICEAVTALER SIKRER

Maskinpark i toppklasse Gjennom godt styrte og planlagte prosesser fornyes og forbedres maskinparken i Gjermundshaug Gruppens selskaper kontinuerlig. Drifts- og serviceavtaler med leverandørene gir dessuten sikkerhet og forutsigbarhet – både med tanke på kostnader og driftssikkerhet. AV IVAR THORESEN

– Vi har en relativt ny maskinpark nå, og den oppgraderes løpende forteller, Knut Aaeng, som er ansvarlig for alt av maskiner og utstyr hos Gjermundshaug Anlegg og delvis GMM. DROPPET EGET VERKSTED Tidligere hadde Gjermundshaug alt av service og vedlikehold på maskiner og biler i eget hus, med eget verksted og egne servicefolk, alt organisert i et datterselskap. Nå er det fullserviceavtaler med leverandørene på alt av lastebiler og maskiner som gjelder. – Vi startet med serviceavtaler fra 2011, og nå fra 2016 har vi slike avtaler med leverandørene på hele maskinparken, sier Knut Aaeng. Det betyr også at hovedtyngden av vedlikehold og reparasjoner gjøres ute på anleggene, noe som selvsagt også betyr mindre frakt og «ståtid» på maskinene. – Selvsagt tas maskiner inn for reparasjon om det er nødvendig, men mye mer gjøres på stedet.

FORUTSIGBARHET Knut Aaeng er ikke i tvil om at denne måten å tenke drift og vedlikehold av maskinparken på, er til det beste for selskapene i Gjermundshaug Gruppen. – Vi flytter hele ansvaret for reparasjoner og service over på leverandøren, og betaler en sum for det. Vi er naturligvis fortsatt inne i bildet når det gjelder driften av maskinparken, men i langt mindre grad enn før. – Men framfor alt gir det oss forutsigbarhet. Nå vet vi nøyaktig hva en maskin – enten det er en gravemaskin, lastebil, dumper eller bulldoser koster oss i alle de fem-seks årene avtalen varer, fortsetter Aaeng. Også annenhåndsverdien på maskinene blir høyere med slike avtaler. ARBEIDSMILJØ Aaeng påpeker videre betydningen det har for de ansatte med en moderne og oppdatert maskinpark.

LEVERINGSKLARE: Nye stormaskiner til GMM klare for levering fra Pon Cat. Foto: Privat

– Dette er arbeidsplassen til våre ansatte. Komfort og funksjonalitet er viktig for arbeidsmiljøet. Den filosofien preger både Gjermundshaug Anlegg, Anlegg Øst Entreprenør og ikke minst nystartede GMM, som vil ta ut rundt 15 nye og store gravemaskiner, dumpere og bulldosere i 2016 for å være fullt operative i stor skala fra 2017.

OPPDATERT: Maskinparken til alle entreprenørselskapene er oppdatert og moderne. Foto: Ivar Thoresen

GJERMUNDSHAUGNYTT

15


Returadresse: Gjermundshaug AS Alvdal Næringssenter Randmælsveien 34 2560 Alvdal

Det blir mindre basking i ulendt terreng og manuell oppmåling for stikningsingeniørene. Nå kommer hjelpen fra oven – med droner og ny teknologi.

SPARER TID OG PENGER MED

NYE MULIGHETER: Med droner som tar bilder av terrenget åpner det seg nye muligheter, samtidig som jobben forenkles for stikningsingeniørene Lisbeth Gjermundshaug og Knut Erik Nesset, som her er i Sverige på opplæring i bruk av drone. Foto: Privat

Droner og ny teknologi AV IVAR THORESEN

Lisbeth Gjermundshaug og Knut Erik Nesset er de to stikningsingeniørene hos Gjermundshaug Anlegg som har tatt i bruk droner i forbindelse med oppmåling av anleggsområder, og er strålende fornøyd med sitt nye verktøy. KARTLEGGING – Vi bruker det først og fremst til kartlegging av overflater. Vi tar bilder med dronen og setter samtidig ut referansepunkter med håndholdt GPS. Ut fra det klarer vi med hjelp av egen programvare å få ut en terrrengmodell, forklarer Lisbeth Gjermundshaug. – Vi kan masseberegne og få ut veldig mye informasjon. Hvis det er snakk om store områder, sparer denne teknologien oss for en haug med timer sammenlignet med om vi skulle gjort jobben manuelt, som før. STORT FRAMSKRITT Hun kaller bruken av drone som et stort framskritt for hennes yrkesgruppe.

Ikke bare gjør det jobben enklere og raskere, beregningene blir også mye mer nøyaktige. – Det kan gå helt ned på millimeternivå i nøyaktighet, bekrefter Lisbeth. – Vi bruker det ikke på alle jobber, men Ydalirprosjektet er et eksempel på en jobb hvor droneteknologien har vært til stor hjelp for oss både med tanke på tid og presisjon. GRUNDIG OPPLÆRING Men dronene er ikke et verktøy for hvem som helst. Det er strenge krav til utdanning og opplæring. Derfor har Knut Erik Nesset og Lisbeth Gjermundshaug vært på en ukes obligatorisk opplæring i Sverige for å lære seg verktøyet fra a til å. – Der hadde vi sertifiserte trenere fra droneprodusenten som instruktører. Og det er ingen tvil om at dette er et kjempeverktøy, sier Lisbeth Gjermundshaug. OPPLÆRING: Knut Erik Nesset og Lisbeth Gjermundshaug har gjennomgått en ukes obligatorisk opplæring for å kunne bruke droneteknologien i sitt arbeid som stikningsingeniører. Foto: Privat

Profile for DMT AS

GjermundshaugNytt #2 2016  

Nr. 2/2016. Utgitt av: Gjermundshaug AS Redaktør: Ivar Thoresen, tlf. 90740551, e-post: ivar@dmtalvdal.no Redaksjonelt arbeid, tekst, foto o...

GjermundshaugNytt #2 2016  

Nr. 2/2016. Utgitt av: Gjermundshaug AS Redaktør: Ivar Thoresen, tlf. 90740551, e-post: ivar@dmtalvdal.no Redaksjonelt arbeid, tekst, foto o...

Profile for dmtalvdal