__MAIN_TEXT__

Page 1

nytt Desember 2012

Petter kjører tunge lass Alvdal stasjon er blitt ”ny” Imponerte i Yrkes-NM


INNHOLD

Nok et nytt nummer av GjermundshaugNytt er ute, tida går og vi nærmer oss fort et nytt år. Etter en hektisk sesong, begynner det vel nå å normalisere seg ute på anleggene våre med tanke på drift og ferdigstillelsesdatoer. Inne på verkstedet har det gått jevnt og trutt hele sommeren. Vi ser nå at når anlegg tar slutt blir ikke virksomheten noe mindre på verkstedet og heller ikke på lageret på Alvdal, hvor det nå virkelig begynner å ta form takket være Odd Arne sin innsats. Jan Inge Gjermundshaug Ellers jobbes det videre med «Sånn gjør vi det i Gjermundshaug». Vi har ikke så langt klart å måle effekten i kroner og ører, men vi føler at de tiltaka som er gjort så langt er positive, ikke minst når det gjelder ryggeskader på alle maskiner og biler. Men vi må bli enda bedre. Vi har også innført utfylling og innlevering av DUM-skjema, og vi skal nok ta en runde med alle på akkurat dette tidlig på nyåret slik at alle får forståelsen av hvorfor dette er så viktig for oss med tanke på framtida, med dokumentasjon for byggherrer, og ikke minst ved at vedlikeholdet vårt blir satt i system når det gjelder Daglig, Ukentlig og Månedlige vedlikehold av vårt utstyr. Etter å ha sjekket noen maskiner ser vi at det er krysset av for daglig vedlikehold på enkelte ting som ikke er sjekket. Det er nettopp disse tingene vi skal fange opp med disse skjemaene, samtidig som det er dokumentasjon på vedlikeholdet vårt. Etter at vi nå har hatt GjermundshaugNytt ute i over ett år, synes jeg det kommer litt for lite tllbakemeldinger fra dere både på det med bilder og artikler dere ønsker vi skulle ha hatt med i avisa vår. Sender over en utfordring på strak arm: Neste år blir månedens bilde kåret med en klunkende gevinst. Tenker her også litt på bilder til en egen kalender og ikke minst som dokumentasjon for historien. Bildene sendes meg på mail. Må så benytte anledningen til å ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år, og takker for den innsatsen dere har gjort i år.

LEDER maskin

Lederens hjørne side2 6,5 km ny Rv. 3 klar Side 3 Petter drar det tyngste lasset side 4 og 5 Imponerte i Yrkes-NM side 5 Holder maskinene i gang side 6 Alvdal stasjon på skinner side 7 Avantis med sitt beste år side 8

nytt Utgave nr. 2/2012 Redaktør: Jan Inge Gjermundshaug, tlf.: 905 85 636, e-post: janinge@gjermundshaug.no Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design og trykk: DMT Alvdal AS www.dmtalvdal.no. Neste nummer kommer i februar 2013. Tips og innlegg mottas med takk. Sendes til redaksjonen, tlf.: 905 85 636 / janinge@gjermundshaug.no

www.gjermundshaug.no 2

Jan Inge

Siste halvdel av 2012 er nå unnagjort. Det har som normalt vært en travel høst. Veganleggene henholdsvis Fv. 30 Ålen og Rv. 3 Opphus ble overlevert som avtalt. Endelig ferdigstillelse av Fv. 30 vil bli sommeren 2013. Togpassasjerene på Hanaborg fikk ta i bruk et flott anlegg 6. desember kl. 06.00. Våre arbeider med ferdigstillelse av støyskjermer og grøntanlegg vil bli utført våren 2013. Hanaborgprosjektet har hatt en særdeles tøff fremdrift siden september og Ole Gjermundshaug den innsatsen gutta har vist der står det respekt av. I slike prosjekter ser en viktigheten av å planlegge og at planen må følges om en skal lykkes. Vi går inn i 2013 med friskt mot og er i rute. Kollektivterminalen Mjøsbrua er i startfasen og det vil bli stor aktivitet frem til våren. Muligheten for økt aktivitet i område Sør Odal-Årnes ser det også ut til å kunne bli, da vi var lavest ved anbudsinnlevering på Årnes Stasjon. Vegprosjektet Fv. 290 Finnholtvegen er kommet godt i gang. Vi får håpe på at kulda gir seg litt og at vinteren ikke gir oss alt for mye merarbeid. Jeg har, og vil forsatt ha, fokus på våre rutiner i alle ledd for at vi skal bli bedre og vil gi honnør til alle. Når ting blir rutine så tar det heller ikke så lang tid. PS! Loddtrekningen på billett til Sibir er derfor kansellert. Premiering med tur til Syden for den med best resultat på vedlikeholdsoppfølgingen har fortjent denne.

LEDER anlegg

Ønsker alle en riktig god jul. Ole

ISO Sertifisert iht. NS-EN ISO 9001 NS-EN ISO 14001

Gjermundshaug Gruppen består av 7 datterselskaper som opererer innen bygg/anlegg, trådløse kommunikasjonsløsninger, fjernstyring av anleggsmaskiner, og eiendom. Vi satser nå også enda mer innen jernbane og har etablert Gjermundshaug Bane som vil kunne påta seg større komplette oppgaver innen utbyggning og vedlikehold på jernbanen.

Gjermundshaug Gruppen teller i dag ca. 110 ansatte, inkludert Avantis i Norge og Sverige. Vårt hovedkontor er i Alvdal - Hedmark. Ved å ha de beste medarbeiderne ønsker vi at våre oppdragsgivere og kunder opplever oss som en god og profesjonell samarbeidspartner som hele tiden leverer som avtalt.


6,5 km “ny” riksveg klar i Stor-Elvdal Tidligere i høst fullførte Gjermundshaug Anlegg prosjektet med breddeutvidelse av en 6,5 kilometer lang strekning på Riksveg 3 i Stor-Elvdal. Kontrakten hadde en verdi på rundt 33,5 millioner kroner. Arbeidet startet i august i fjor og ble sluttført i oktober. – Vi har breddeutvidet riksveg 3 fra cirka 7,5 til 8,5 meters bredde mellom Opphus og Søkkunda bru ved Rasta, forteller prosjektleder Frank Mellemstuen i Gjermundshaug Anlegg.

Omfattende prosjekt – Oppdraget omfattet også utretting av kurver, utslaking av sideareal og fjerning av faremomenter langs vegen. Dessuten ble 800 meter av en høyspentlinje som gikk parallelt med vegen, lagt ned i bakken, og det ble satt opp 2,9 kilometer med rekkverk, sier Mellemstuen. Prosjektet omfattet også å skiftet ut en stålkulvert for en bekk med en ny og lengre kulvert i betong. Videre ble den rundt 20 meter lange Søkkunda bru utvidet med to og en halv meter i bredden.

Mye sprenging Jobben innebar i tillegg mye sprengningsarbeid. – Rundt 13.000-14.000 kubikk med fjell måtte sprenges bort for å rette ut veien, fortsetter prosjektlederen hos Gjermundshaug Anlegg og forteller at det gikk med 26.000 tonn asfalt på strekningen. I gjennomsnitt hadde Gjermundshaug sekssju mann i arbeid på anlegget gjennom hele anleggsperioden og Mellemstuen forteller at det meste gikk som planlagt.

– Vegvesenet påla oss en del sikkerhetsmessige tiltak som vi måtte utføre i anleggsperioden. Det medførte noen forsinkelser, avslutter Frank Mellemstuen.

Trafikk-utfordringer – Men vi fikk noen utfordringer ved at trafikken spilte oss et puss. Vi skiltet fartsgrensa ned til 50 og 70 km/t, men trafikken gikk like fort likevel. Det ga oss en del utfordringer, men heldigvis resulterte det ikke i noen uhell å snakke om, sier Mellomstuen. Likevel førte dette, sammen med strengere sikkerhetskrav fra 2012, til merarbeid som forsinket prosjektet med rundt to måneder.

OPPHUS: Arbeidene på Rv. 3 ved Opphus er nå ferdigstilt, og prosjektleder Frank Mellemstuen ledet staben på seks-sju mann som jobbet med prosjektet.

NY VEI: Gjermundshaug Anlegg har rettet ut Riksveg 3 og gjort den bredere på en 6,5 kilometer lang strekning mellom Opphus og Søkkunda bru i Stor-Elvdal.

3


Petter drar det tyngste lasset Petter Kristiansen drar de aller tyngste lassene i Gjermundshaug-gruppen. Inntil 85 tonn på det meste for å være nøyaktig, når han flytter Gjermundshaugs maskiner fra anlegg til anlegg over hele Østlandet. – Det blir fort rundt 90.000 kilometer på veien i løpet av året, forteller alvdølen, som snart kan se tilbake på rundt 20 års fartstid i Gjermundshaug-systemet totalt. De fleste av disse årene har han kjørt trekkvogn med henger og flyttet på små og store anleggsmaskiner. – Det går i ett hver dag, og noen ganger også til alle døgnets tider, forteller han.

Trives godt – Jeg trives godt med det, fortsetter Kristiansen. – Det er aldri to dager som er lik hverandre, og ofte må ting gå fort, så da er det bare å kaste seg rundt. Men planeggingen blir stadig bedre, så nå vet jeg stort sett hvordan arbeidsuka blir når jeg starter på jobb hver mandag morgen. Petter Kristiansen forteller videre at jobben handler om mye mer enn bare å hente maskiner på ett anlegg og flytte den til et annet. Det må også ordnes med følgebiler og dispensasjoner og for de aller tyngste transportene må også Vegvesenet kobles inn for ekstra godkjenninger og sikkerhetstiltak.

Monsterbil Bilen Petter Kristiansen kjører er et monster av et vogntog. Med største hengeren påkoblet kan han laste 55 tonn, med den miste 40 tonn. – Den tyngste maskinen vi har er 52 tonn, så jeg kan i prinsippet flytte alt vi har av anleggsmaskiner, forteller Kristiansen. Med detn tyngste maskina på hengeren er totalvekta oppe i 85 tonn når han ferdes langs veien.

Frihet under ansvar

– Reale folk, jeg styrer hverdagen min sjøl innen rimelighetens grenser, sier Petter Kristiansen når vi ber han beskrive Gjermundshaug-gruppen som arbeidsgiver. – De er flinke til å ta vare på de ansatte, og ting skjer ofte. Det er korte beslutningsveier og ikke lang betenkningstid før avgjørelser tas, sier Kristiansen og haster videre med å losse en vals på Gjermundshaugs verkstedtomt på Plassen.

LASTER OG LOSSER: Maskiner lastes, flyttes og losses av Petter Kristiansen hver dag, året rundt.

4


STORFORNØYD: Lærling Andreas Gjermundshaug var spent på forhånd, men etter tre dager med flotte resultater under Yrkes-NM 2012 på Lillestrøm i tidligere i høst, kunne han notere to pallplasseringer individuelt, og sjetteplass sammenlagt. Foto: Runar F. Daler/MEF.

Imponerte i Yrkes-NM Andreas Gjermundshaug, Jan Inge Gjermundshaugs yngste sønn, deltok tidligere i høst i Yrkes-NM for lærlinger innen alle yrkesgrener. Tre dager på Lillestrøm endte med flott sjetteplass i maskinentrepenørklassen, og i to av NMøvelsene fikk Andreas pallplasseringer. Blant 31 konkurrerende lærlinger fra hele landets maskinentrepenørbransje, viste Andreas Gjermundshaug at han kan føre tradisjonene videre i familieforetaket. Etter en litt under forventet prestasjon med gravemaskina under onsdagens innledende øvelser med grøfting og vedkubbestabling, gikk det adskillig bedre torsdag og fredag.

Storfornøyd

MONSTER: Petter Kristiansen kjører et monster av et vogntog. Med Gjermundshaugs tyngste maskin på hengeren er totalvekta oppe i 85 tonn.

- Jeg er storfornøyd, jeg. Det gikk nok litt for lang tid med gravemaskina den første konkurransedagen. Med hjullaster og dumper endte jeg imidlertid på pallen individuelt, og dermed ble totalplasseringen også god, konkluderer lærlingen i Gjermundshaug Anlegg AS. Med hjullasteren skulle det kjøres hinderløype med ei vannbøtte i lasteskuffa, som det skulle

søles minst mulig ut av, samtidig som klokka og eventuelle riv på veien selvsagt spilte inn i totalvurderingen. Tredjeplass ble fasiten.

Toer i dumper I dumperen skulle det manøvreres gjennom hinderløyper og her klarte Andreas å klatre ytterligere et hakk opp på resultatlista. - Veldig artig å få det til så bra, og selv om innledningen irriterer litt akkurat nå, er jeg storfornøyd med dagene her nede, sa Andreas Gjermundshaug til nettavisa Alvdal midt i væla like etter konkurranseslutt. Premieringen i konkurransene var blant annet reisegavekort, og Andreas fikk med seg to slike i retur. Ett med verdi kr 3.000,- for andreplassen, mens tredjeplassen var verdt kr 2000,-.

5


Alltid beredt

– verkstedet holder Gjermundshaug i gang Etableringen av Gjermundshaug Maskin AS og verkstedet på Tynset har vært en suksess for hele Gjermundshaug-konsernet. I tillegg er verksmester Håvard Tronsmoen stadig på veien med sin servicebil – et mini-verksted på hjul og gjør mindre reparasjoner ute på anleggene. – Vi har et bra verksted-team med dyktige medarbeidere. Den oppfølgingen som gjøres gjennom Gjermundshaug Maskin og verkstedet betyr mye for totaløkonomien i konsernet, mener Håvard Tronsmoen.

Bedre styring og oversikt

Totalt er det sju ansatte i Gjermundshaug Maskin AS. Alle er i utgangspunktet knyttet til verkstedet på Tynset, men flere av dem står klare til å rykke ut ved behov. – Vi har mye bedre kontroll og oversikt over maskinparken nå. Med alle maskiner, firmabiler og utstyr begynner det å bli snakk om en betydelig mengde utstyr, så det er avgjørende å følge godt med, fortsetter verksmesteren. – Nå har vi historikken lett tilgjengelig, vi vet hvor alt er til en hver tid og vi vet når det er tid for service og vedlikehold. Dermed blir levetida lengre og driftssikkerheten høyere på utstyret. Det er alfa og omega. Utstyr som står stille og ikke er i orden er dårlig butikk, understreker Håvard Tronsmoen.

Begynte i 1977 Sjøl jobber han både inne på verkstedet på Tynset og ute på anleggene med mindre reparasjoner. Med godt utstyrt servicebil drar han ut om det trengs for å hjelpe til på stedet. Det har han gjort mer eller mindre sammenhengende siden han begynte hos Gjermundshaug første gang i 1979, etter to år som ansatt hos Harald Jorkjend med service på maskiner og tyngre kjøretøy som oppgave. – Jeg var i Gjermundshaug til 1994. Så jobbet 6

SERVICEBIL: Håvard Tronsmoen har reist fra anlegg til anlegg for Gjermundshaug med servicebilen sin i mange år, og vet hva som skal til for å holde maskinene operative og i drift så mange timer som mulig.

jeg for meg sjøl til 2008 – men også da jobbet jeg mye for Gjermundshaug. Fra 2008 har han vært tilbake hos sin gamle arbeidsgiver, og de siste åra har han blant annet vært sentral i oppbyggingen av løsningene for fjernstyrte maskiner i forbindelse med oppryddingsarbeidet i Forsvarets skytefelt på Hjerkinn. – Det har vært artig. Jeg er nysgjerrig av natur, så det har vært spennende å være med på, sier Tronsmoen.

Utefunksjonen viktig – Det beste er jo å gjøre service og reparasjoner på verkstedet, men det er også viktig å kunne dra ut og yte assistanse på anleggene, understreker Tronsmoen.

– En operativ servicebil bidrar til å holde maskinene i gang. Drar vi ut for å reparere en ting, er det ofte mange andre småting vi får tatt samtidig. Og vi er såpass rå på logistikken at hvis det er noen deler som mangler så har vi dem på plass til morgenen etter. Slik unngår vi at maskiner står uvirksomme ute, fortsetter han og mener dette er Gjermundshaug-kulturen i et nøtteskall. – Det handler om å se mulighetene hele tida. Alt skal gå, og det er stor evne til å stille om kjapt når det er behov for det og holde ting i gang. Vi vet hvor alt er og vi kan improvisere. Det er et av de store fortrinnene til Gjermundshaugkonsernet, mener Håvard Tronsmoen.


Alvdal stasjon Gjermundshaug Bane har nå fullført utbyggingsprosjektet ved Alvdal stasjon. Anlegget er nå overlevert til Jernbaneverket. Jobben startet etter sommerferien og har handlet om å bygge ny, høyere og tilpasset plattform i forlengelse nordover fra stasjonsbygningen og den gamle plattformen. I tillegg er Stasjonshagen totaloppusset og tilbakeført i henhold til parkplanen for området fra 1929. Stasjonskiosken er også tilbake på sin opprinnelige plass, på perrongen nord for stasjonsbygningen.

KLAR: Byggeleder Frode Kalbakk (til venstre) og daglig leder Magne Trønnes (til høyre) i Gjermundshaug Bane har overlevert anlegget ved Alvdal stasjon til Jernbaneverkets prosjektleder Tone Vanvikmy og byggeleder Jon Lars Skjefte.

Seks millioner kroner

– Prosjeketet knyttet til selve stasjonsområdet har en økonomisk ramme på rundt seks millioner kroner, sier daglig leder Magne Trønnes i Gjermundshaug Bane. Han sier anleggesperioden stort sett har gått etter planen, og også tidsplanen holdt rimelig greit i forhold til det løpet som opprinnelig ble lagt. – Noen endringer har det naturligvis blitt underveis. Blant annet dukket det opp ting i grunnen som vi ikke var klar over på forhånd. Så det ble en del ekstra masseutskifting, men det løste seg greit.

Trønnes roser sin egen byggeleder Frode Kalbakk for måten han har ledet prosjektet på. – Han har gjort en meget god jobb på dette prosjektet, sier Magne Trønnes. Fra Gjermundshaugs side er det Ole Gjermundshaug som har vært overordnet prosjektleder.

med betongarbeidene på plattformen og anleggsgartner Arnesen som har hatt ansvar i Stasjonshagen. – Så vil jeg fremheve det samarbeidet vi har hatt med Jernbaneverket hele veien. Det har bidratt til et godt sluttresultat, understreker Trønnes.

Underentreprenører Gjermundshaug Bane har også benyttet seg av flere lokale underentreprenører under prosjektet. Det største har vært Alto Bygg i forbindelse

7


B Returadresse: Gjermundshaug Anlegg AS, 2560 Alvdal

Avantis Distribution AS med sitt beste år hverdag. Sikkerhet er også noe som kommer sterkt i fokus når alle skal være tilgjengelige hele tiden overalt. Avantis er i samtaler med markedsledende og teknologidrivende produsenter innfor sikkerhet som kan være med på å gi oss et løft fremover. Med andre ord, alle som følger Avantis fremover skal se at vi har klare ambisjoner om stadig vekst og derfor se at vi grådig vil forsyne oss av et voksende marked med et stort behov for kvalitet.

REFERANSEBESØK i Chicago hos Cambium Networks sammen med NTE.

Avantis er nå godt inne i siste kvartal for 2012 og året ser ut til å bli det beste så langt. Vi er nå inne i vårt tredje leveår og pilen peker oppover. Det bekrefter vel regelen om at alle gode ting er tre! Avantis er nå godt i gang med å planlegge 2013 og vi ser ut til å kunne fortsette med god og sunn vekst. Vi har allerede en ny selger på plass og planlegger å ansette to selgere til i 2013 for å kunne håndtere eksisterende og nye partnere på en god måte.

Kommuner og fylker Vi har størst vekst og et stadig voksende marked innfor bedriftskritiske trådløse nettverk. Det er innenfor kommuner og fylker vi stadig vinner prosjekter. Det er et stort behov for trådløse nettverk som har høy kvalitet. Dette er litt av varemerket til Avantis – å kunne levere riktig kvalitet til riktig pris etter hva kunden har spesifisert og trenger. Det skal møte dagens krav og hva fremtiden bringer av nye standarder innenfor trådløs teknologi. Det som driver behovet for trådløs teknologi er behovet for å være tilgjengelig til alle tider overalt. Et voksende salg av nye pc-er, nettbrett og smarttelefoner gjør at et bra nettverksdesign og kvalitet teller når vi skal levere et nettverk som kunden skal være fornøyd med og leve med over

tid. De fleste brukere av trådløse nettverk i dag har minst to-tre klienter som krever en trådløs forbindelse. Dette har hatt en dramatisk vekst de siste to årene, noe som ikke alle har vært forberedt på når de har valgt løsning. Her er det mye å hente for oss som lever av dette med trådløse nettverk.

Distriktene Et annet marked som vi nå ser har potensial er behovet for bredbånd ute i distriktene. Det har vært mye snakk om at «alle skal få». Men problemet har vært at ambisjonene ikke har stått i stil med lovnadene fra de store utbyggerne. De har vært grådige når det gjelder statlige bevilgninger til sine prosjekter, og da snakker vi om dyre fiberbaserte løsninger. Dette er i hvert fall ikke den mest kostnadseffektive måten å gi hele befolkningen internett på. Avantis ser det slik at skal vi får dette til med statlige midler, må det til en kombinasjon av teknologiene trådløst og fiber. Da er det mulig å få dette til å bli lønnsomt. Avantis som mål for 2013 og fremover at flere og flere skal bli klar over dette. Vi har i 2012 vunnet et stort prosjekt der nettopp dette er løsningen. Nord-Trøndelag Energi er en slik aktør som ser kombinasjonen av teknologier som det beste alternativet. De skal levere kvalitet til både bedrifter og private husstander i NordTrøndelag. De kommer også til å erstatte utdaterte gamle kobberlinjer som benytter DSL-teknologi med bredbånd basert trådløs teknologi. Avantis kommer i 2013 i tillegg til å se litt på andre områder som burde passe inn i vår trådløse

Nyansatt i Avantis Distribution fra 12. november 2012 Avantis satser videre og utvider salgsteamet i Oslo og ønsker herved Simen Plassgård Røe velkommen som en del av Avantis Distribution. Simen skal være med på å øke og bedre vårt fokus mot eksisterende og nye partnere. Avantis ser et økende marked innenfor trådløse nettverk og vil derfor styrke salgsteamet og stå sterkt i 2013. Simen har lang erfaring fra salg og gode kunnskaper innenfor det som har med kundefokus. Han har også erfaring fra å bygge opp salgsteam og lede disse frem mot gode resultater. Avantis ser med glede frem mot å kunne dra nytte av disse egenskapene i hans nye jobb som Partner Account Manager i Avantis Distribution. Kontaktinformasjon: Simen Plassgård Røe simen@avantis.no Tlf +47 971 77 328

Profile for Haus Byrå AS

Gjermundshaug Nytt #2 2012  

Magasin utgitt av Gjermundshaug Gruppen. Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design og trykk: DMT Alvdal AS.

Gjermundshaug Nytt #2 2012  

Magasin utgitt av Gjermundshaug Gruppen. Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design og trykk: DMT Alvdal AS.

Profile for dmtalvdal
Advertisement