__MAIN_TEXT__

Page 1

nytt November 2011

Veiprosjekter til 80 mill. Imponerte Storberget Pensjonist holder orden


INNHOLD

LEDER maskin Etter at første utgave av Gjermundshaug Nytt ble mottatt med mange gode tilbakemeldinger, kjører vi på med en ny utgave. Mye har skjedd siden sist, ikke minst gjennom at vi har sikret oss 75% eierandel i Rune Øvergård AS på Elverum. Med dette oppkjøpet vil nok investeringer i maskinparken Jan Inge Gjermundshaug bli forskjøvet i tid til vi får ting på plass og satt i system. Det vil bli en omstrukturering gjennom at også maskinparken til Øvergård kommer inn i samme service- og vedlikeholdssystem som i Gjermundshaug Maskin etter hvert. Det kan også nevnes at vi har bestil to nye Cat gravere 324 EL og 329 EL. Vi var de første i Norge som skrev kontrakter på disse nye modellene, og maskinene blir levert etter at de er utstilt på Veg- og Anlegg-messen til våren. Antallet enheter i maskinparken har nå nær doblet seg, slik at pr. i dag har rundt 50 stk. fra 1 tonn til 70 tonn bare når det gjelder gravemaskiner. Kravet til oppfølging med tanke på reparasjoner, service, sertifisering og godkjenningspapirer vil også øke, så på sikt blir det nok satt inn flere ressurser på verkstedsida. For at vi skal kunne lykkes og bli enda bedre, må samarbeidet mellom dere ute og oss stadig forbedres og utvikles. Det er fortsatt mye å ta tak i når det gjelder å melde inn alt fra skader på utstyr og kjøretøy til behov på de ulike anleggene. Her er det mye å hente for alle. Ellers har banegutta våre begynt å få ting på plass med sitt eget utstyr, slik at logistikken også dere begynner å bli bra, sjøl om vi ikke er i mål ennå. Etter en regntung sommer har vi som vanlig gått inn i en høst med fullt trykk, og med press på å bli ferdig med jobbene før vinteren kommer. Vi må huske på at vi går vinteren i møte, og ta hensyn til vinterføre, ha frostvæske på plass og ikke minst huske på at dere kjører over 1,5 millioner kilometer med arbeidsbilene. Vi vil ikke ha noen ulykker. Vi har ingen å miste. Ellers viser jeg til siden 9 i blader, og nytilsatte Hermen Messelt sine uttalelser om at vi er ekte entreprenører med både ambisjoner og visjoner. Som om jeg skulle sagt det sjøl.

Lederens hjørne side2 Gjermundshaugs hjerte Side 3 Overtar Rune Øvergård AS side 4 Veiprosjekter til 80 mill side 5 Imponerte Storberget side 6 og 7 Gjermundshaug Bane side 8 Messelt ny prosjektleder side 9 Robinson-Arild side 10 Super-penjsonist holder orden side 11 Avantis – kompetanse og engasjement side 11 2

Jan Inge Gjermundshaug

LEDER anlegg Sommeren er nå historie og aktiviteten har vært stor. Mye nedbør og medfølgende skader har gitt oss nye oppgaver. Alarmen gikk allerede i pinsa da Ringnes Imsdalen ble vegløs og folk innestengt. Etter 24 timers innsats var vegen reetablert. Og pinsehelga over før den begynte for de som kunne bli med på jobben. Det samme gjaldt da nedbøren i Ole Gjermundshaug høst vasket ut sporet på Rørosbanen ved Opphus og toget sporet av. Heldigvis uten at liv gikk tapt. Bane ble tilkalt, og etter intens innsats ble sporet reetablert, sviller byttet ut og stikkrennerenne og fyllingsarbeider utført komplett, slik at togene igjen kunne gå som normalt. Flere prosjekter utført av Anlegg og Bane er ferdigstilt og overlevert, med gode tilbakemeldinger fra oppdragsgivere om meget godt utført arbeid. Vi har også utvidet vår aktivitet ved å gå inn som eiere i Rune Øvergård AS. Denne satsingen ser vi på som strategisk viktig for framtida da det ligger i kortene at opdragene vokser i størrelse, og krav til kapasitet og kompetanse er viktige områder som vi i den forbindelse blir målt på fremover. Vi har hatt som målsetting å få til dette, og det har vi nå fått på plass på en god måte. Øvergård vil bli drevet som et selvstendig selskap, men sammen vil det gi oss mange synergier. I sum rår vi over mange gode ressurser og en solid maskinpark. Framover nå skal vi i ledelsen stake ut kursen videre, slik at vi sammen fortsatt blir først i sporet og utvikler oss til å bli enda bedre og klare til å utføre stadig mer krevende prosjekter. Som et ledd i vår strategi har vi styrket oss i ledelsen ved at det er ansatt en kalkulasjonsleder. I tilegg vil vi fra årsskiftet få inn en medarbeider til i ledelsen, med stor kompetanse på kontraktog prosjektoppfølging. Denne personen vil bli en viktig støtte for alle prosjektene og den videre utviklingen fremover. Året som helhet viser at vi har hatt jevn aktivitet. Det har vært mange prosjekter å regne på, men prisene er presset og det gjør at vi hele tida må skjerpe oss. Det forventes at mange prosjekter igangsettes i 2012 både på veg og bane. Politisk satses det på Infrastruktur, særlig veg og jernbane, og det betyr at framtida vil bli spennende for vår del. Vi har utviklet oss til å bli en omfattende virksomhet, og jeg ser at det nå framover vil være viktig at det brukes mye ressurser på få alle våre selskaper til å utvikle seg videre på en selvstendig og god måte, og legge til rette for at vi alle skal lykkes og trives i en travel tverrfaglig hverdag, som nå begynner å bli omfattende. Og det skal vi lykkes med. Som vi sier oppi her: Det vanskelige er en bagatell, og det umulige en utfordring! Ole Gjermundshaug


Her er Gjermundshaugs hjerte Den fem hoder store administrasjonen på Alvdal Næringssenter er hele Gjermundshaugkonsernets hjerte. Hit kommer all viktig informasjon inn, bearbeides og behandles og sendes ut igjen i systemet. – Vi håndterer alt fra arbeidstøy og telefoner til ansatte til regnskap, lønn og servering i forbindelse med møter på huset, forteller økonomi- og administrasjonssjef Tron Magne Gjelten. Sammen med Svein Roger Sørli, Liv Gjermundshaug Thoresen, Wenke Furuli og Wenche Lunde Gjermundshaug holder han styr på alt som handler om det administrative rundt Brødrene Gjermundshaug Anlegg AS og alle datterselskapene.

Servicekontor – Vi er her for de ansatte. Vi skal yte service og følge opp så godt vi kan, og også sørge for nødvendig dokumentasjon og rapporteringer, fortsetter Gjelten. I tillegg skal de holde orden på alt av tall i hele konsernet. Gjermundshaug har valgt å holde regnskapsfunksjonen i eget hus, og mener det er både lønnsomt og hensiktsmessig for dem.

Men å administrere et konsern med sju datterselskap og over 100 ansatte handler om mye mer enn bare tall.

Bra fagteam

– Vi er et veldig bra fagteam med mye og ulik kompetanse i administrasjonen, her sier Liv Gjermundshaug Thoresen og skryter samtidig av et veldig godt arbeidsmiljø på huset. Hun er sammen med Wenche Lunde Gjermundshaug den som har vært med lengst på laget. Begge har vært med siden 2005, og påstår bestemt det ikke har vært en kjedelig dag siden. – Det er et puslespill å sy alt sammen slik at det fungerer, og det krever god kommunikasjon og at vi som sitter her spiller godt på lag med anleggsledere og prosjektledere ute på de forskjellige prosjektene. Det gir varieret arbeidsdager og vi lærer noe nytt hele tida.

Fort og annerledes

– Vi tenker nok litt annerledes enn mange andre. Vi skal ligge et hestehode foran, og da må vi både tenke fort og handle fort. Det er noe av det som er spennende og fascinerende

ved å jobbe her, fortsetter Liv Gjermundshaug Thoresen. Hun og kollegene forteller om en rivende utvikling de siste åra. Alt er flyttet fra papir til elektroniske løsninger, blant annet når det gjelder timeregistrering. I tillegg består Gjermundshaug-konsernet nå av selskap i flere ulike bransjer. Noe som stiller krav til både bred kompetanse og variert bransjekunnskap. – Organiseringen med konsern og datterselskaper er en struktur vi har valgt for å skaffe oss bedre oversikt og kunne ha tettere fokus på enkeltområdene, for å skape bedre lønnsomhet totalt sett, forteller Tron Magne Gjelten.

Behov for flere Hittil har de fem som jobber i administrasjonen klart å håndtere arbeidsmengden greit, sjøl om det naturlig nok er lange dager i perioder. Med overtakelsen av Rune Øvergård AS i Elverum og etableringen av Gjermundshaug Bane AS ligger det an til utvidelser i administrasjonen. – Vi trenger nok ett-to årsverk til på økonomi, mener Tron Magne Gjelten.

FULL FART: Det er full fart for administrasjonen i Gjermundshaug-konsernet på Alvdal Næringssenter. Fra venstre Wenche Lunde Gjermundshaug, Svein Roger Sørli, Wenke Furuli, Tron Magne Gjelten og Liv Gjermundshaug Thoresen.

3


KJØPER OPP: Ole Gjermundshaug (til venstre) og Jan Inge eier 50% hver i Brødrene Gjermundshaug Anlegg AS. Nå går de inn med 75% eierandel i Elverums-entreprenøren Rune Øvergård AS.

BASTHJØRNET: Ny vegløsning på Basthjørnet i Elverum, ett av prosjektene Rune Øvergård AS har jobbet med. Foto: Rune Øvergård AS

Blir hovedeier i Rune Øvergård AS Ole og Jan Inge Gjermundshaug blir nye hovedeiere i entreprenørbedriften Rune Øvergård AS på Elverum Avtalen vil sikre Ole og Jan Inge 75% eierandel i Rune Øvergård AS.

Strategisk viktig – For oss er dette et viktig strategisk valg. Vi har kjent hverandre som selskaper gjennom mange år, sier Ole Gjermundshaug. – Rune Øvergård AS skal fortsette som selvstendig selskap og vi skal sammen med dem igjen utvikle driften til å bli solid og veldrevet. Vi ser klare synergier gjennom å kunne samkjøre de to selskapene ressurser, blant annet på maskin- og utstyrssiden, og når det gjelder transport, drift og administrative systemer, fortsetter Gjermundshaug.

Kompetanse Gjermundshaug er svært optimistisk med tanke på et samarbeid som kan innebære gevinster for begge parter. – Vi vet at Rune Øvergård AS har dyktige medarbeidere med mye kompetanse. De har gjort og gjør meget godt arbeid for sine oppdragsgivere.  4

Dette skal vi sammen opprettholde og søke å gjøre det enda bedre, sier Ole Gjermundshaug.

Fornøyde Også i Elverum er det glede å spore over å få nye eiere på plass. – Vi er veldig fornøyde med å få med oss Ole og Jan Inge Gjermundshaug som eiere i bedriften, etter en periode med vanskelig økonomi og de utfordringer dette medfører, sier daglig leder Ståle Øvergård.   – Den beste løsningen for selskapet er å få med seg en solid eier som tilfører oss både kompetanse og ressurser. Det får vi nå. Dessuten står Gjermundshaug for de samme grunnverdiene som Rune Øvergård er bygget på, og vi er trygge på at vi sammen kan bygge en solid plattform for videre utvikling og vekst, fortsetter Øvergård.   Som en del av denne prosessen velger Lars Øvergård og gå ut av Rune Øvergård AS for å søke nye utfordringer. Videre går Rune Øvergård ut som eier i selskapet, men fortsetter som ansatt i selskapet i en rolle som anleggsleder. Ståle Øvergård fortsetter som eier og daglig leder inntil ny daglig leder er på plass. Deretter går han over i stilling som prosjektleder i virksomheten.

Veipr til 80 Gjermundshaug Anlegg AS er i gang med to store veiprosjekter på Rv. 3 og Fv. 30. Kontraktene med Statens Vegvesen har en total verdi på nær 80 mllioner kroner. Både på Rv. 3 i Stor-Elvdal og på Fv. 30 i Holtålen er Gjermundshaug i gang med store prosjekter som skal være ferdigstilt i løpet av neste år.

Fv. 30 i Ålen Den største nye kontrakten har Gjermundshaug Anlegg AS fått på utbedring av Fv. 30 på strekning Eidet-Mosletta i Holtålen kommune. Arbeidet gjelder utbedring av eksisterende veg i området mellom Ålen og Eiafossen. Strekningen som skal utbedres er på rundt 2,2 kilometer.   Kontrakten har en verdi på 40 millioner kroner og arbeidet skal være ferdig senhøstes 2012.

Riksveg 3 i Stor-Elvdal På Rv. 3 i Stor-Elvdal handler det om en kon-


Pågående prosjekter

rosjekter 0 millioner trakt på breddeutvidelse verdt nær 38,5 millioner kroner. Oppdraget gjelder breddeutvidelse av riksveg 3 på en 6,5 kilometer lang strekning mellom Opphus og Søkkunda bru ved Rasta, hvor veien skal utvides fra rundt 6 til 8,5 meters bredde. Anleggsarbeidene her startet allerede i august og skal være fullført innen 14. september neste år. Oppdraget omfatter også utretting av kurver, utslaking av sideareal og fjerning av faremomenter langs vegen. Dessuten skal 800 meter av en høyspentlinje som går parallelt med vegen, legges i bakken. Eidsiva er med på å dekke utgiftene til det. En kulvert for en bekk og en bru i veglinjen er også omfattet av prosjektet. Kulverten, som er av stål, skal erstattes av en lengre betongkulvert. Brua er 27,8 meter lang. Den skal utvides i bredden med 2,5 meter. Entreprisen omfatter også montasje av 2,9 km rekkverk. – Jobben innebærer også at vi må sprenge rundt 10.000 kubikk med fjell, forteller anleggsleder Frank Mellemstuen. – Vi har seks-sju mann i arbeid her nå, og det blir nok aktivitet gjennom hele vinteren. Både bygging av betongkulvert og sprengningsarbeidet kan gjøres vinterstid, fortsetter Mellemstuen.

• Strålsjøåsveien – reetablering etter masseutglidning. • Alvdal Kommune, Møllergata – Opprustning vei og VA (vann & avløp) • I Trysil pågar flere prosjekter for Trysil kommune og Trysilfjellet Inmarkslag – VA-anlegg samt bygging av rulleskiløype. • Ringnes Imsdalen – VA-anlegg • Vegbyggingsprosjekter for SVV Reg Øst og Midt – Rv. 3 Opphus og Fv.30 Ålen • Hanestadnea – Reetablering av elv etter flomskader. • For Forsvarsbygg pågår det arbeider på 3 prosjekter på Hjerkinn. Tilbakeføring av Skytefelt, HFK Sletta samt vegvedlikehold. • Elvekryssing Glåma Alvdal • Jernbaneverket – Vålåsjø Kryssningspor. • For NVE utføres nå opprydding i vassdrag etter flomskader. • Bane utfører utskiftning av stikkrenner Rørosbanen. • Bane oppgraderer Ilseng Stasjon – Ny hovedplattform • Bane oppgraderer Hauerseter stasjon – Ny mellomplattform, sporjustering , kabelkanaler mm • Bane utfører frostsikringstiltak dobbeltspor Gardemobanen, strekning Kløfta-Lillestrøm

OPPHUS: Arbeidene på Rv. 3 ved Opphus er godt i gang, og prosjektleder Frank Mellemstuen leder staben på seks-sju mann som jobber med prosjektet.

5


imponerte Storbe Justisminister Knut Storberget lot seg imponere i løpet av et par ettermiddagstimer rundt bordet med entreprenør-gründerne Jan Inge og Ole Gjermundshaug på Alvdal næringssenter i høst. – Fascinerende å høre hva dere har fått til, sa Storberget.

Det var Arbeiderpartiets ordførerkandidat Svein Borkhus som ville benytte muligheten til å la Knut Storberget få høre mer om den spennende og etter hvert svært omfattende virksomheten i Brødrene Gjermundshaug Anlegg AS da justisministeren først la valgkampturneen en snartur innom Alvdal. Med i reisefølget var også storingsrepresentant Thomas Breen fra Folldal og AUF-leder i Hedmark, Magnus Stenseth.

Første ministerbesøk – Dette er første gang en Ap-statsråd besøker Alvdal i forbindelse med en valgkamp, sa Svein Borkhus og var glad for denne anledningen til å vise fram Alvdals nest største bedrift etter Synnøve Finden. – Gjermundshaug Anlegg imponerer på mange områder. De importerer mange millioner 6

kroner inn i Alvdal, får ting gjort og vet å si fra, sa Borkhus innledningsvis, etter en omvisningsrunde på Alvdal Næringssenter.

Imponert

Storberget fulgte lydhør med på orienteringen han fikk om Gjermundshaug-konsernets eventyrlige vekst de siste år, fra selskapet ble startet av pionerene Ottar og Ingvald Gjermundshaug i 1949 til dagens konsernmodell med åtte ulike selskaper og en omsetning i 2010 på 238 millioner kroner og til sammen 100 ansatte.   Sammen med økonomisjef Trond Magne Gjelten orienterte Jan Inge og Ole Gjermundshaug om alt fra fjernstyrte maskiner på Hjerkinn, utbygging i Rena Leir og store jernbaneoppdrag til VM-anleggene i Holmenkollen og Midtstubakken. De snakket om handlekraft, utvikling av løsninger og et nettverk rundt

løsninger som så å si er verdensomspennende. – Utrolig fascinerende å høre på. Jeg har jo sett dere på veien, men det er veldig spennende å høre om alt det andre dere driver med og at det finnes en sånn bedrift i Alvdal, sa Storberget.

Kommer igjen med Giske Gjermundshaug-guttas tanker rundt byråkrati og system for eksempel i forbindelse med veibygging, lyttet justisministeren spesielt interessert til. – Det går for mye tid og penger til prosjekterings- og anbudsfase. Vi kan bygge mer og bedre vei for pengene enn i dag. Om prosessene var enklere og vi hadde fått mer ansvar for prosjektering, kunne vi bygd to mil vei til prisen for en, sa Ole og Jan Inge Gjermundshaug.   Det tok justisministeren til seg og mente at dette er en diskusjon som vil komme på nasjo-


SKIHISTORIE: Litt skihistorie ble det også da Jan Inge Gjermundshaug dro litt om slektas bravader i løyper og bakker for justisminister Knut Storberget. Svein Borkhus, Magnus Stenseth, Thomas Breen og Ole Gjermundshaug hører på.

erget! PRØVETUR: Justisminster Knut Storberget fikk prøve seg i førersetet på en gammel bulldozer da ordførerkandidat Svein Borkhus tok ham med på besøk til Ole og Jan Inge Gjermundshaug og en presentasjon av Gjermundshaug-konsernet i dag.

nalt nivå i tida framover. – Det ligger stor politisk gevinst i å få to mil vei i stedet for en, og i få veier som varer lenger, kommenterte Storberget.   Også Gjermundshaugs beskrivelse av prosjektet med fjernstyrte maskiner i forbindelse med ryddinga av skytefeltet på Hjerkinn oppfattet han som ualminnelig spennende.   – Hit må jeg ta med meg næringsminister Trond Giske, så han også får høre det dere har å fortelle, sa Storberget mellom munnfullene av smørbrød med karbonader laget av reinsdyr som Ole og Jan Inge nettopp har skutt i Knutshø.  – Jeg vil gjerne ha dialogen med dere videre. Dere tenker veldig riktig og spennende. Vi må i flere sammenhenger sette gode løsninger foran ideologiske prinsipper. Det tror jeg blir viktig for å få ting gjort, avsluttet justisministeren.

PEISESTUA: Aps ordførerkandidat Svein Borkhus fortalte hvorfor han ville la justisminister Knut Storberget få høre historien om Brødrene Gjermundshaug Anlegg i Alvdal. Rundt bordet fra venstre: Ole Gjermundshaug, Jan Inge Gjermundshaug, Vigdis Vestby, Magnus Stenseth, Thomas Breen og Knut Storberget.

GAVE: Knut Storberget fikk med seg en lokalt produsert brunost som takk for besøket fra Jan Inge og Ole Gjermundshaug.

7


Gjermundshaug Bane AS – med prosjekter i kø Etter bare noen måneders drift står prosjektene i kø for Gjermundshaug Bane AS. – Vi har mye å gjøre og det ligger an til bra tall for det første korte driftsåret, fra mai og ut året, forteller daglig leder Magne Trønnes. For øyeblikket er det ny plattform på Hauerseter stasjon og ny plattform, parkeringsplasser og publikumsareal på Ilseng stasjon som er de største pågående prosjektene. – Vi har en rammeavtale med Jernbaneverket når det gjelder arbeid på Røros- og Solørbanen. Det er veldig verdifullt, sier Trønnes.

I støpeskjea Han understreker at Gjermundshaug Bane AS ennå er i støpeskjea. Et ungt selskap i Gjermundshaug-gruppen, der det fortsatte jobbes hardt for å finne formen, utvikle samarbeidet med de andre selskapene og finne de gode og lønnsomme synergiene. – Vi ser at vi har mange fordeler her, ikke minst når det gjelder samarbeidet med Gjermundshaug Anlegg AS og Gjermundshaug Maskin AS, fortsetter Trønnes og roser Ole og Jan Inge Gjermundshaugs vilje til offensivt satsing på jernbanefronten. – De krever resultater, men legger også alt til rette for at vi skal lykkes.

Vokser

Gjermundshaug Bane AS har vokst jevnt og trutt siden starten og er nå oppe i 13 ansatte. Og så fort oppdragsmengden tilsier det er det klare til å hente inn flere, men det blir neppe aktuelt på denne sida av vinteren, i og med at vinterhalvåret har minst aktivitet. Magne Trønnes legger ikke skjul på at det har vært en del armer og bein de første månedene. Ikke minst har det underveis dukket opp mange hasteoppdrag som følge av det uregjerlige sommerværet, og de skadene all nedbøren har medført også på jernbanenettet.

Høy kompetanse En viktig suksessfaktor for Gjermundshaug Bane AS ligger i den store kompetansen medarbeiderne innehar. Magne Trønnes jr. har sjøl 26 år bak seg i Jernbaneverket, har et kontaktnett og kunnskap om driften deretter og er sånn sett en veldig viktig døråpner for Gjermundshaug. I tillegg har han fått med seg et lag med erfarne medarbeidere som kan jernbane og som

vet hva som kreves og må til for å lykkes på den fronten. – Så langt har det handlet mye om å håndtere ting som har dukket opp fort. Når vi nå etter hvert kommer i gang med egne prosjekter, som vi følger fra start til mål, har jeg virkelig tro på at dette kan bli bra, avslutter Trønnes.

fakta Et selskap i Gjermundshaug Gruppen Antall ansatte: 13 Forventet omsetning 2011: 16 mill. kr Daglig leder: Magne Trønnes Jernbaneteknisk anleggsleder: Tom Kappelslåen

PÅ SPORET: Daglig leder Magne Trønnes mener Gjermundshaug Bane AS allerede er på sporet av noe stort, bare etter noen måneders drift.

8


TETT PÅ: Herman Messelt er opptatt av å gjøre veien mellom kalkulasjon og beregning på PC til maskinene og de som utfører arbeidet så kort som mulig. Derfor jobber han tett med de som utfører jobbene når han gjør sine kalkulasjoner.

Får virkeligheten inn i PC-en Etter 23 år i Veidekke begynte Herman Messelt (53) 1. september i Gjermundshaug Anlegg AS som kalkulasjonsleder og prosjektstøtte. – Den største forskjellen er den korte avstanden mellom ledelsen og de som utfører jobbene. Her er det ikke langt mellom beslutning og utførelse, sier Messelt. Arbeidsoppgavene hos Gjermundshaug handler om mye av det samme som han gjorde hos Veidekke: Kalkulasjon av jobber. – For meg er det i den sammenhengen viktig å få virkeligheten inn i PC-en. Jeg jobber tett på og sammen med de som skal utføre jobben når jeg kalkulerer og beregner. Messelt mener det er avgjørende for best mulig resultat for alle parter. Det gjelder å kjenne den praktiske hverdagen.

Deltidsbonde Deltidsbonden fra Messelt i Stor-Elvdal er glad for den muligheten han har fått hos Gjermundshaug Anlegg etter 23 år som ukependler og ansatt i Veidekke. – Nå har jeg hjemmekontor det meste av tida, og er et par dager i uka på Alvdal. Og de faglige utfordringene er slett ikke mindre i denne jobben, mener Herman Messelt.

Ekte entreprenører – Gjermundshaug har både ambisjoner og visjoner. De er kreative og løsningsorienterte hele tida. Det jeg kaller ekte entreprenører. Det er forskjell på å bare grave for timer og på å være entreprenør i ordets rette betydning, mener Herman Messelt. – Her tenker de nytt og ser etter muligheter. De er ikke redde for å se etter nye løsninger. Det må til om en ikke bare skal bli én i den grå massen av mange.

Ydmyk Sjøl håper Messelt at han kan få brukt sin lange erfaring hos Veidekke til noe positivt for Gjermundshaug Anlegg. – Samtidig er jeg ydmyk og ser at jeg kan lære veldig mye her, både når det gjelder måten å tenke på, og måten å jobbe på, sier stor-elvdølen.

– Dette handler om å utnytte hverandres sterke sider, og tette hullene der vi eventuelt måtte ha svake sider. Et godt team hjelper hverandre i stedet for å klage på hverandre. Det er de gode laga som vinner, sier han med god tro på at Gjermundshaug er et slikt lag.

Lyse utsikter Messelt mener utsiktene i bransjen ser gode ute, ikke minst på kort sikt. – Det er nok å drive med og det er jo et stort oppsving når det gjelder samferdsel. Det er innlysende at infrastruktur har vært et forsømt område der det er et stort etterslep når det gjelder vedlikehold både når det gjelder vei og bane, sier Herman Messelt.

9


Vår aller første Robinson-deltaker CHRISTER OG ARILD: Programleder Christer Falck hadde i høst med seg Arild Grimsgård fra Alvdal på deltakerlista på Robinson-ekspedisjonen på TV3. Foto: Odd Steinar Tøllefsen, TV3

Arild Grimsgård (40) er første alvdøl og Gjermundshaug-ansatte som har deltatt i Robinson-ekspedisjonen. Han var deltaker nummer to som måtte reise hjem, men hadde en storveis opplevelse. Grimsgård dro til ei paradisisk øy i Filippinene utstyrt med hårbørste og et ønske om å få testa seg sjøl. Han røk fort ut etter å ha stolt for

mye på damene: – Sånn går det sjølsagt når en er med på et spill og stoler på folk, sa Arild Grimsgård etter å ha blitt stemt ut i ekspedisjonens første øyråd. Men han mener han ikke var så godtruende som det ble framstilt:  – Det var en kalkulert risiko, og hadde jeg ikke røket ut der hadde jeg nådd langt, sier Grimsgård som forlot øya på konkurransens trettende dag. 

Overveldende støtte

GRØFTGUBBE: – Jeg er vel egentlig en grøftgubbe, sier Arild Grimsgård. I høst ble han første alvdøl og Gjermundshaug-ansatte som har deltatt i Robinsonekspedisjonen på TV3.

fakta Arild Grimsgård Alder: 40 år Sivil status: Singel, to barn Aktuell som: Anleggsarbeider hos Gjermundshaug Anlegg AS, og Alvdals første deltaker i Robinson-ekspedisjonen på TV3

10

Å se programmene var spesielt, synes Arild. – Jeg visste jo mye, men jeg visste jo ikke hva de andre hadde sagt.  Etter at resultatet for Arilds del ble klart strømmet det inn støtte både på Facebook og telefon. – Jeg satt bare og gliste. Det var overveldende, sier bikeren. Han måtte se langt etter premien på 300.000 kroner, men opplevelsen ville han aldri vært foruten.  – Fra Gardermoen til Gardermoen var det en stor opplevelse. Jeg er veldig glad jeg fikk sjansen, sier anleggsarbeideren hos Gjermundshaug Anlegg. 

17. mai i 30. etasje

Etter at Grimsgård ble sendt ut av konkurransen hadde han gode dager i Manilla. – På nasjonaldagen satt jeg i 30. etasje i ett av Manillas flotteste hoteller og trykket fjeset fullt av mat. Turen var en opplevelse fra ende til annen, mener Grimsgård, som også opplevde tyfon.

– Jeg var meg sjøl hele veien, det tror jeg folk så, sier han.  – Så håper jeg at jeg ikke har tråkket noen på tærne og får lov til å bo i bygda fortsatt.

Kjedet seg – Jeg satt og kjedet meg i romjula og tenkte at den eneste måten å komme seg litt ut på er å melde seg på Robinson-ekspedisjonen, sier Arild Grimsgård om bakgrunnen for at han meldte seg på. Som sagt så gjort, og til sin egen store overraskelse ble han en av 16 deltakere i TV3s 11. sesong av den populære reality-serien. – Jeg trodde ikke noe særlig på at de hadde bruk for en tafatt alvdøl som meg, sier Grimsgård.  

– Er potet Han har jobbet hos Gjermundshaug i flere omganger opp gjennom åra, nå har han vært i virksomhet siden desember i fjor. – Jeg er vel en potet i bedriften. Brukes der det er behov for meg. Egentlig er jeg vel en «grøftgubbe», men akkurat nå sitter jeg og kjører maskin, så jeg kan vel brukes til litt av hvert, sier Grimsgård. Han er klar på at trives godt i jobben sin, og at det er en viktig grunn til at han stadig kommer tilbake sjøl om han har prøvd seg andre steder underveis. – Jeg kjenner folka her, og de kjenner meg. Arbeidsdagene er både varierte og sjølstendige, så det blir aldri kjedelig, understreker Grimsgård.


VARIERT: Det blir mange og varierte oppgaver for Odd Arne Maana på Gjermundshaugs lager på Plassmoen.

Super-pensjonist holder alt i orden

Flere jobber og større aktivitet betyr også mer utstyr å holde orden på for hele Gjermundshaug-konsernet. På ti mål tomt på Plassen har super-pensjonist Odd Arne Maana (67) orden og system på det meste – i full jobb og vel så det. – Det er varer ut og inn dagen lang, og det er viktig å ha et system på ting, og oversikt over hvor alt er til en hver tid, forteller Odd Arne Maana. Han bestyrer Gjermundhaugs lager på Plassmoen i Alvdal, som en del av Gjermundshaug Maskin AS.

20 mål tomt Området er blitt betydelig større bare i løpet av det siste året og inkluderer nå et areal på rundt 20 mål. Her er det stor lagerplass for alt tenkelig og

utenkelig utstyr, både utvendig og under tak. Det er et lite verksted for småreparasjoner og enkelt vedlikehold, og til og med en liten leilighet. Snart blir det også etablert et eget område for vasking av maskiner og utstyr.

Begynte i mars

– Det er viktig å ta vare på utstyret. Det ligger god økonomi i det, sier Odd Arne Maana. Han har hatt ansvaret for anlegget siden mars og har brukt mye tid på å rydde og sette ting i system. Både for oversiktens del og for å sikre oppbevaring og lagring som gjør at alt holdes

ved like og er i orden når det skal brukes. – En super pensjonistjobb. Variert og aldri kjedelig, mener Maana. Han trår også til med litt lastebilkjøring og annet forefallende arbeid når det trengs. – Så det blir full jobb og vel så det, men jeg styrer det jo litt sjøl. Pleier å være her i sekstida om morgenen, men slutter ofte litt før de andre. I fem-tida er jeg hjemme igjen, forteller Maana, som kjørte sin første lastebil for Gjermundshaug helt tilbake i 1963. Siden har han vært både selger og bonde, før han nå har sluttet ringen med pensjonistjobb der han startet.

Avantis Sverige – suksess gjennom engasjement og høy kompetanse – Vi skal distribuere kommunikasjonsløsninger med kompetanse og personlig engasjement, ikke bare levere en boks, sier daglig leder Ulf Mårtensson i «Gjermundshaug-datteren» Avantis Distribution AB i Sverige. Med egne selskap både i Norge, Sverige og Danmark har Avantis Distribution AB etablert seg som ledende skandinavisk distributør på nettverk og kommunikasjonsløsninger, med spesielt fokus på trådløs teknologi. Spesielt har det gått bra i Sverige, der Ulf Mårtensson og hans seks kolleger har kjempegode resultater å vise til.

Selger folkene – De ansatte er vår viktigste ressurs, sier Mårtensson for å forklare suksessen. Gjennom høyt kvalifiserte medarbeidere er han og Avantis Distribution AB opptatt av å selge merverdi til sine kunder. Det handler om mye mer enn å bare levere en boks.

– Mange av våre teknikere er sertifiserte for å drive opplæring og utdanning på mange av de produktene vi tilbyr. Takket være den høye kompetansen innenfor de ulike produktområdene, har vi mulighet til å tilby denne merverdien, sier Mårtensson og understreker: – Morgendagens avanserte kommunikasjon er trådløs. Avantis gjør den mulig gjennom kompetanse og personlig engasjement i hvert enkelt prosjekt.

Utdanning Avantis Distribution AB satser også mye på kursing og utdanning innenfor hele sitt produktspekter. – Vi tilbyr både ferdige pakker og kurs tilpasset den enkelt kundes behov. Fordi vi har godt kvalifiserte kursledere med god erfaring fra de ulike områdene – ikke bare teoretisk, men også praktisk – kan vi garantere høy kvalitet på våre utdanningsopplegg, forsikrer Ulf Mårtensson.

fakta Avantis Distribution AB Produktområder: • Trådløse nettverk (WLAN, Wimax og radiolink) • Nettverkselektronikk for LAN/WLAN • Internet Hot Spor gateway-produkter • Network Management • Nettverksanalyse • Sikkerhet • Kursvirksomhet Antall ansatte: 7 Omsetning 2011: Ca. 30 mill. NOK.

11


B Returadresse: Gjermundshaug Anlegg AS, 2560 Alvdal

Gjermundshaug Gruppen består av 7 datterselskaper som opererer innen bygg/anlegg, trådløse kommunikasjonsløsninger, fjernstyring av anleggsmaskiner, og eiendom. Vi satser nå også enda mer innen jernbane og har etablert Gjermundshaug Bane som vil kunne påta seg større komplette oppgaver innen utbyggning og vedlikehold på jernbanen. Gjermundshaug Gruppen med Rune Øvergård AS teller i dag ca. 150 ansatte, inkludert Avantis i Norge og Sverige. Vårt hovedkontor er i Alvdal - Hedmark. Ved å ha de beste medarbeiderne ønsker vi at våre oppdragsgivere og kunder opplever oss som en god og profesjonell samarbeidspartner som hele tiden leverer som avtalt.

ISO Sertifisert iht. NS-EN ISO 9001 NS-EN ISO 14001

nytt Utgave nr. 2/2011 Redaktør: Jan Inge Gjermundshaug, tlf.: 905 85 636, e-post: janinge@gjermundshaug.no Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design og trykk: DMT Alvdal AS • www.dmtalvdal.no. Neste nummer kommer i januar/februar 2012. Tips og innlegg mottas med takk. Sendes til redaksjonen, tlf.: 905 85 636 / janinge@gjermundshaug.no

www.gjermundshaug.no

Profile for Haus Byrå AS

Gjermundshaug Nytt #2 2011  

Magasin utgitt av Gjermundshaug Gruppen. Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design og trykk: DMT Alvdal AS.

Gjermundshaug Nytt #2 2011  

Magasin utgitt av Gjermundshaug Gruppen. Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design og trykk: DMT Alvdal AS.

Profile for dmtalvdal
Advertisement