__MAIN_TEXT__

Page 1

nytt September 2013

Stoppet flommen Satser p책 Lillehammer Trener til Birken


INNHOLD

Litt forsinket, men desto bedre skal denne utgaven bli, med stoff fra forskjellige anlegg og aktiviteter som skjer rundt oss. Etter at det meste av ferier er unnagjort for denne sommeren, og alle er tilbake med fullt trykk og fokus på at vi skal bli enda bedre, går vi nå mot en travel høst som vanlig i vår bransje.

Lederens hjørne side 2 Anlegg Øst Entreprenør med god start Side 3 Spennende elektrosatsing Side 4 Holder orden på IT og internsystemer side 5 Heroisk innsats under flommen side 6 og 7 Gjermundshaug-historien lakkeres side 8 Mange prosjekter på gang side 9

Jan Inge Gjermundshaug

LEDER maskin

Vi får nå i august fire nye gravere levert. Denne gangen falt leveransen på Volvo, og modellene er EC55 med gummibelter, EW160 D hjulgraver, EC 250D og EC 300D. Alle leveres med GPS, rotortilt og ellers det som trengs av utstyr. På lastebilsiden vil det utover høsten komme nye Scania-biler. Det blir fire tippbiler; R 560 6x4 og to R 620 6x4 trekkere med Tippsemi. Alle påbygg blir Istrail. I tillegg til disse blir en ny Scania R 730 maskintrekker tatt i bruk nå i disse dager. På dozer-siden har vi også fornyet oss tidligere i sommer, med en D8 T . Håvard og Per Erik har også fått seg nye verkstedbiler, noe som skal kunne gjøre hverdagen bedre med tanke på all den tiden som brukes i bilene. Som dere ser øker utstyrsparken vår stadig, samtidig som vi også må bytte ut utstyr som begynner å få mange timer på telleren. Parken i Gjermundshaug Maskin består i dag av cirka 200 enheter. Av dette er det rundt 80 arbeidsbiler og 40 gravemaskiner. Med alt dette utstyret skjønner dere at det kan gå litt over stokk og stein enkelte ganger, men vi prøver så godt vi kan å holde kontroll på alt det verdifulle utstyret. Med alt utstyret vi har rundt omkring er det ekstra viktig at det behovet dere har ute på anleggene blir oppmeldt til Oddgeir i god tid, slik at alle har litt tid på seg til å få ting på plass. Ellers vil jeg avslutte med og gratulere Hjerkinngjengen vår som har passert 100.000 m3 med flytting av masser ved hjelp av fjernstyrte maskiner. Dere er de første i verden som har gjort dette. Dette hadde vi ikke fått til uten at dere hadde jobbet i et team – alle fra Specto Remote, verkstedet på Tynset, dere som er operatører av dette utstyret og ikke minst Reodor Felgen (Tronsmoen). Savner fortsatt innlegg fra dere ute på anleggene og ønsker dere en fortsatt god sommer og jakthøst Jan Inge

Her er Gjermundshaug-konsernet side 10-11 I hardtrening for Fredagsbirken side 12

Ole Gjermundshaug

LEDER anlegg

nytt Utgave nr. 1/2013 Redaktør: Jan Inge Gjermundshaug, tlf.: 905 85 636, e-post: janinge@gjermundshaug.no Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design og trykk: DMT Alvdal AS www.dmtalvdal.no. Neste nummer kommer i desember 2013. Tips og innlegg mottas med takk. Sendes til redaksjonen, tlf.: 905 85 636 / janinge@gjermundshaug.no

www.gjermundshaug.no 2

Siden sist har ting skjedd. Ikke minst har vi vært med Trond Musdalslien og fått Anlegg Øst Entreprenør opp igjen å gå, med base på Lillehammer. Alle maskiner her blir også utleid fra oss, noe som etter hvert vil bli mer synlig med både Anlegg Øst og Gjermundshaug-logoer på maskinene. En av hovedtankene bak dette er å kunne utnytte våre ressurser på alle plan.

Aktiviteten er nå stor og mange prosjekter skal ferdigstilles innen årets utgang. Til tider så er det utfordrende å løse de enkelte ressursbehov ute på anleggene. Det planlegges ut fra de enkelte anleggenes behov og aktiviteter, men som alltid så dukker det stadig opp nye forhold som gjør at en til tider får endret behov. Dette skaper utfordringer, men med en god dialog mellom anleggene så ser en at det i de fleste tilfeller løser seg. For at alle skal bli litt bedre informert så vil vi innføre fredagsmailen. Denne sendes ut hver 14. dag og skal være informativ å ta for seg aktuelle saker og oppdatere om nye prosjekter.

Vår satsning med etablering av Anlegg Øst Entreprenør gir oss en mulighet til god vekst og en naturlig geografisk tilhørighet til et nytt dalføre. Det er på kort tid bygget opp et samstemt team med vilje og evne til å utføre og løse de oppgaver som kommer fremover. Det jobbes målrettet for å tilknytte seg enda flere ressurser for videre vekst. Vi har også styrket oss og ansatt flere. Flere maskinførere og prosjektadministrasjon er utvidet. Lærlinger er viktig for å få rekruttering og fylle på med de behov vi og bransjen har. Dette tar vi på alvor. 3 lærlinger ble ferdig med læretida i vår og vi har nå tatt inn 5 nye i maskinførerfaget og 1 anleggreperatør. Dette er begynnelsen på Gjermundshaug skola. Målsetninga er at vi skal dedikere et årsverk som bare skal ivareta opplæringen. Kort sagt tilføre lærlingene fagopplæring teoretisk og praktisk med egne ressurser. Jeg oppfordrer dere alle til å ta godt imot dem ute på anleggene og gi dem sjansen og gjøre dem gode og stolte av å jobbe hos oss. Gjermundshaug Gruppen vokser og vi har mål om fortsatt kontrollert vekst. Vekst er krevende om en er stor eller liten. Vi skal nå i samarbeid med Sintef det neste året gjennomgå et vekstprogram som tar for seg alle sider av våre entreprenørselskaper. Resultatet av dette vil være med å danne grunnlag for strategi og utvikling fremover. Høsten blir travel. Skitt jakt for døm som har slike planer. Ole


Kjempestart for Anlegg Øst Entreprenør Gjermundshaug Gruppen vokser seg stadig større. Med aksjemajoriteten i nyopprettede Anlegg Øst Entreprenør AS på Lillehammer kommer også markedet i Oppland nærmere. Selskapet ble allerede i sin første måned valgt som underentreprenør for Gjermundshaug Anlegg til en kontrakt på 54 millioner kroner. Av Ivar Thoresen

– Vi ønsker å bygge stein på stein og bli en sentral aktør også i Lillehammer og Gudbrandsdalsregionen. Dette er en videreutvikling av kjernevirksomheten vår, fastslår Ole Gjermundshaug. Selskapet oppstår med utgangspunkt i tidligere Anlegg Øst AS, som gikk konkurs for et års tid siden. – Det tidligere Anlegg Øst AS med Trond Musdalslien i førersetet vokste nok litt for fort, og fikk en del ulønnsomme ordreporteføljer som gjorde at konkurs ikke var til å unngå i fjor vinter. Vår målsetning er å bygge stein på stein, og vi vil rett og slett bidra til å skape noe mer i en region vi hittil ikke har vært for synlige i, sier Ole Gjermundshaug videre.

Delt eierselskap Musdalslien er en sentral samarbeidspartner i det nye selskapet Anlegg Øst Entreprenør AS – som daglig leder og med en eierandel på 49%. Gjermundshaug eier de øvrige 51%. Musdalslien er svært godt fornøyd med at Gjermundshaug kom på banen og gjorde det mulig å starte på nytt. – Det hadde ikke vær mulig å komme i gang igjen uten deres engasjement, sier Trond Musdalslien. – Vi har fått til en kjempefin modell når det gjelder organisering av virksomheten. Blant annet er det strålende med linken til Gjermundshaug Maskin, som optimaliserer

driften og ressursutnyttelsen på maskinparken. Sammen med de andre selskapene i gruppen er det nå stor fleksibilitet og vi utfyller hverandre på en god måte, fortsetter Musdalslien og understreker: – Jeg er Ole og Jan Inge Gjermundshaug en stor takk skyldig. De har kommet inn og gjort selskapet drivverdig.

Kjempestart Det formelle rundt selskapsetableringen var på plass rundt 1. mai. Og allerede i slutten av mai ble selskapet valgt som underentreprenør for Gjermundshaug Anlegg på en jobb til 54 millioner kroner i forbindelse med jernbane og Fv. 254 på Tretten. – En kjempestart ved at vi fikk en så stor jobb der det aller meste skal produseres i år, sier Musdalslien, som nå rår over en stab på 12 fast ansatte. Det kan fort bli flere. – Det er det markedet som bestemmer. Vi må se an markedet og har det ikke travelt med å vokse. Nå handler det om å finne de gode prosjektene,

og i første omgang sikre arbeid gjennom høsten og vinteren. Som Ole sier, dreier det seg om å bygge stein på stein og utnytte ressursene best mulig. Fundamentet er på plass. Anlegg Øst Entreprenør AS har hovedkontor på Lillehammer, men betrakter ifølge Musdalslien hele Oppland som primærmarked, i tillegg til Oslo og Akershus. Hovedfokuset er å sikre jobber innen infrastruktur for det offentlige.

Optimal utnyttelse Gjermundshaug Maskin AS drifter i dag maskinparken både for Gjermundshaug Anlegg AS og Gjermundshaug Bane AS, og vil også gjøre det samme for det nye Anlegg Øst Entreprenør AS. – Dette vil medføre en økt utnyttelse og optimalisering av maskinparken, og vil slik sett sikre bedre økonomi og drift både i vår eksisterende selskaper, samt i nysatsingen, avslutter Ole Gjermundshaug.

3


NOK Å GJØRE: Arve Lindberg i Innlandet Elektro ser en spennende framtid for selskapet.

Ser med spenning på elektrosatsing Gjermundshaug-konsernet vokser stadig, både i omfang og bredde. I juli i fjor ble selskapet Innlandet Elektro AS etablert, Gjermundshaug eier 40% av selskapet. Av Ivar Thoresen

Selskapet har forretningsadresse på Alvdal, men basen ligger på Lena, der daglig leder Arve Lindberg holder til. Lindberg er også majoritetseier, med 60% av aksjene. – Kjerneområdet er veilysanlegg, forteller Arve Lindberg. – Vi sikter i tillegg på å bygge oss opp for å få gjøre jobber for el-forsyningen. Jeg har jobbet med det tidligere og det er et mål å komme inn igjen i de markedene jeg jobbet i hos min gamle arbeidsgiver, fortsetter han.

Server Gjermundshaug -systemet Innlandet Elektro skal også serve hele Gjermundshaug-systemet med nødvendig elektrokompetanse i forbindelse med løpende prosjekter. – Vi bidrar blant annet med byggestrøm og slike ting og vil være etablert som fast underentreprenør på elektrosiden i hele 4

Gjermundshaug-konsernet. Men det skal ikke være noen sovepute for oss. Vi må hele tida sørge for å ha markedsriktige priser og levere tjenester av høy kvalitet, sier Arve Lindberg.

Kompetanse og konkurranse Han er svært glad for å ha Gjermundshaugkonsernet med seg i arbeidet med å bygge opp det nye selskapet. – Det er viktig med gode og solide støttespillere i ryggen i en oppbyggingsfase. I tillegg nyter vi godt av fellestjenester som økonomi og regnskap slik at jeg kan konsentrere meg om å drive butikken, sier Lindberg. Han er også glad for at samarbeidet tilfører Innlandet Elektro nyttig kompetanse knyttet til anleggsprosjekter. – Det kommer til nytte i og med at jeg også har med meg mange tidligere relasjoner inn i selskapet, noe som gjør at vi for tida også har jobber for mange av Gjermundshaugs definerte konkurrenter. Det største prosjektet vi har nå

er for eksempel for Hæhre i forbindelse med bygging av ny E6 nordover fra Minnesund. – Det er veldig viktig at vi ikke bare oppfattes som en leverandør til Gjermundshaug, men at vi også kan konkurrere om jobber for andre entreprenører, understreker Linberg.

Videre vekst Så langt er det to ansatte i Innlandet Elektro. Fra 1. september er tredjemann på plass. – Tilgangen på dyktige montører er knapphetsfaktoren i markedet for tida. Jobber er det nok av, så det er bare mangelen på fagfolk som begrenser veksten. – Hadde jeg fått tak i nok gode folk kunne jeg mangedoblet omsetningen, mener Arve Lindberg. Men vekst blir det, og med Gjermundshaug på laget ligger alt til rette framover.


Degree

holder orden på IT og internsystemer STOR JOBB: Daglig leder Stian Tonaas Fauske (til venstre) og Senior System Administrator Aage André Øvereng i Degree har gjort en omfattende oppgradering av systemene og holder nå kontroll på drift og utvikling av IT og internsystemer for Gjermundshaug.

– Det var veldig stort behov for å gjøre noe. Systemet Gjermundshaug hadde var på 2002/2003-nivå da vi startet jobben med å rydde opp i 2011. Det var så mange som delte på så lite ressurser at det tider var umulig å jobbe på systemet. Nå har vi fått på plass framtidas ITløsninger for dem. Nå er de på 2014-nivå i 2013, sier senior system administrator Aage André Øvereng og daglig leder Stian Tonaas Fauske i Degree. – Vi har ryddet opp og forenklet i systemene, og gjort det raskt og effektivt å administrere.

Utfordrende – Det er utfordrende å bygge en effektiv og god løsning for Gjermundshaug, som har flere avdelinger og i tillegg løpende anleggsvirksomhet ute på forskjellige steder. Ute på anleggene kan det også være utfordringer knyttet til dårlig nettforbindelse, sier Øvereng videre. Likevel har Degree bygd opp løsninger der all dokumentasjon og informasjon skal være tilgjengelig for alle som skal ha tilgang over alt og til en hver tid. – Ny og forbedret løsning åpner også nye muligheter for Gjermundshaug, og det er ikke minst med på å skape bedre oversikt og kontroll, samt å forenkle kommunikasjonen mellom ansatte spredt over et stort område, sier Øvereng.

Degree Consulting Group AS ble dannet i 2008 av Njål Arne Gjermundshaug og Stian Tonaas Fauske. Gründerne har utviklingsbakgrunn fra henholdsvis olje- og reiselivsbransjen. Bedriften holder til på Bryn i Oslo og teller i dag 8 ansatte. I tillegg har selskapet en avdeling i Polen med 15 utviklere, testere og tekniske prosjektledere. Pr. juni 2013 er bedriften heleid av ansatte - Njål Arne Gjermundshaug, Stian Fauske, Aage Øvereng, Joakim Fiskvik og Marius Lian. Forretningsidé og hovedfokus for bedriften er todelt: • Utvikling av mobile applikasjoner, programvare og websider. • Drift og support av små/mellomstore kunder.

Degree har gjennomført store omlegginger innen IT-driften av Gjermundshaug Gruppen. Med over 100 ansatte, tre faste lokasjoner og fire-fem kontinuerlige anlegg som avdelingskontorer, i tillegg til alle som enhver tid er rundt på veien, krever det en del for Gjermundshaug å holde tilgangene på plass og at alle skal ha en brukbar ytelse. Av Ivar Thoresen

fakta

Fra utfordring til løsning – Etter en gjennomgang av tjenester begynte vi å virtuelisere hele systemet og fikk en plan for hvordan vi ville det skulle se ut til slutt, fortsetter Øvereng. – Som sagt har Gjermundshaug mange brukere som enhver tid er ute på anlegg, eller ute i bil. Det meste av kommunikasjon innad i selskapet skjer via mail og møter, og for å få med seg alt som skjer kreves det at alle har tilgang til kalendere og mail til enhver tid. Etter en overgangsperiode på ny mail begynte vi også å se på ny terminalserverløsning. Vi ville prøve ut Microsofts egen løsning for balansering og pålogging, men det ble til slutt forkastet for Citrix, forteller Aage.

Storfornøyd kunde Responsen fra Gjermundshaug har hittil har vært utelukkende positiv. – Vi har hatt noen mindre utfordringer med at også systemene fra Citrix er nesten helt nye. Viktigst for brukerne er at ting fungerer og at det er stabilt enten man sitter på kontoret eller er på veien. På tidligere løsning gikk det til tider så tregt at brukerne ga opp og bestemte seg for å gjøre ting senere. Alle slike ting er vi nå kvitt, avslutter Aage.

Bedriften er organisert med Daglig Leder, to senior prosjektledere og konsulenter som er spesialister innenfor ulike teknologiområder. Når det gjelder utviklingsplatformer, rammeverk og verktøy så fokuseres det på: • Microsoft .NET, Windows Azure Cloud Platform, MS SQL Server, Sharepoint, Umbraco • Mobile applikasjoner på iOS, Android og Windows mobile platform • HTML5, jQuery, Knockout, Backbone, CSS 3.0, Adobe Flex, Silverlight, Microsoft ASP MVC og Microsoft ASP.NET I forbindelse med drift av IT systemer sitter bedriften på stor kompetanse innen følgende teknologier/områder: • Microsoft Server, Active Directory, MS SQL Server, Citrix Xenapp, PRTG og en rekke fagapplikasjoner innen bygg/anlegg og hotellbransje. • Nettverk, Routing og Trådløse nettverk. Mikrotik, Meru og Motorola er sentrale leverandører. • iOS, Android og Windows Phone operativ systemer. I tillegg kan det nevnes at de fleste utviklingsprosjekter benytter en Agile utviklingsmetodikk. Det er stort fokus på automatiserte tester og kontinuerlig byggeprosesser – for å sikre kvalitet og effektivitet i utviklingsarbeidet. Bedriften har solid økonomi – som regnskapstall for de siste årene viser. Omsetning passerte 10 MNOK i 2012 med et overskudd på 1,9 MNOK. Bedriftens største kunder er Telenor, Berg Hansen Reisebureau, Samvirket Uloba, Confex AS, Argus AS, Filemail AS og Gjermundshaug Gruppen.

5


25 mann fra Gjermundshaug

STOPPE F Da flomalarmen gikk siste uka i mai, tok det ikke lang tid før nærmere 25 Gjermundshaugansatte var i sving langs elver, veier og jernbanen for å hjelpe til med å stoppe vannmassene og bidra til å begrense skadene så godt det lot seg gjøre. Av Ivar Thoresen

– Vi ble oppringt av politiets alarmsentral med spørsmål om vi kunne hjelpe, husker Ole Gjermundshaug i Gjermundshaug Anlegg. Det var om kvelden onsdag 22. mai og henvendelsen gjaldt i første runde hjelp til å lede Sølna tilbake på rett vei, etter at den flomdigre elva var på vei til å grave ut nye løp og true både hus og eiendommer på Plassen. – Vi gikk i gang om kvelden og holdt på der hele natta. Så kom meldingene om lekkasje i flomverket bak Jonstad på Steimosletta. Dermed dirigerte vi også folk dit, fortsetter Gjermundshaug.

Skilting og graving

I løpet av den samme natta bistod folk fra Gjermundshaug også Statens vegvesen med skilting langs Riksveg 3 på flere steder der vannet gikk over veien eller var truende for trafikksikkerheten.

6

Gjermundshaug var også raskt på plass med folk og maskiner da vannet tok hele riksvegen ved Hanestad. På rekordtid ble veien reparert og gjort kjørbar igjen. Samtidig gikk alarmene langs jernbanen og mannskaper fra Gjermundshaug Bane rykket ut til flere steder langs Rørosbanen der flommen hadde gjort, eller var i ferd med å gjøre skader. Bare i Nord-Østerdal hadde Gjermundshaugsystemet fort over 20 mann i arbeid for å begrense flommens skader og for å reparere skadene etter flomherjingene i løpet av det første døgnet da det stod på som verst. Også ved Årnes på Kongsvingerbanen ble jernbanen stengt på grunn av flomskader og fem-seks mann fra Gjermundshaug var raskt på plass der også. – Det var litt av et apparat som ble satt i sving i løpet av kort tid, forteller Ole Gjermundshaug. Blant annet gikk det trailerlass med rør og stikkrenner fra Elverum til forskjellige steder der flommen herjet.

25 mann i aksjon

Totalt anslår Ole Gjermundshaug at rundt 25 Gjermundshaug-ansatte rykket ut og hjalp til med reparasjoner og forebygging i de hektiske timene da flommen herjet som verst, spesielt i Nord-Østerdal. I løpet av svært kort tid greide de å mobilisere mange folk og bidro på den måten definitivt til å begrense skadene, samtidig som kommunikasjonen mellom nord og sør langs vei og bane ble opprettholdt så godt det lot seg gjøre. – Dette er et godt eksempel på den fleksibiliteten vi har. Vi evner å kaste oss rundt og mobilisere på kort varsel. Der og da gikk det naturligvis litt på bekostning av andre pågående prosjekter, men det tar vi inn igjen, sier Ole Gjermundshaug.


g i sving for å

FLOMMEN Fortsatt mye arbeid

Selve flommen var over i løpet av et par dager. Men det var ikke jobben for Gjermundshaug. Vannet gjorde store skader flere steder, og fire-fem ansatte i Gjermundshaug har jobbet kontinuerlig siden mai med å rydde opp og reparere både flomverk, jorder og langs veier og jernbane. Bare i Alvdal har det vært mye jobb på flere steder, både langs Sølna og Folla. – Nå er vi i gang med å reparere etter den voldsomme utrasingen i Folla ved Mælenget, like ved Plassen skole. Der har det rast ut over 40.000 kubikkmeter med masse og det er en omfattende jobb å få reparert og sikret området, sier Gjermundshaug videre. Han anslår at dette arbeidet vil pågå langt ut over høsten.

7


Lakkerer Gjermunshaughis DETALJERT: Helheten ligger i detaljene. Bare spør motivlakkerer Marete Lund Bakke, som har lakkert Gjermundshaug-historien på den nye trekkvogna til Gjermundshaug. Foto: Ivar Thoresen

Motivlakkerer Marete Lund Bakke har brukt 14 dager på å lakkere Gjermundshaug-historien ned til minste detalj på den nye trekkvogna til Gjermundshaug-sjåfør Petter Kristiansen. Resultatet er forbløffende. Bilen vil garantert vekke oppsikt på veiene framover. Av Ivar Thoresen

Da trekkvogna skulle byttes, ønsket Gjermundshaug å gjøre noe ekstraordinært med utseendet på bilen som er på veien over et stort geografisk område året rundt, og nesten døgnet rundt. Det var da ideen om å speile firmaets tradisjonsrike historie kom opp, og basert på bilder fra en epoke som strekker seg mer enn 50 år tilbake i tid, fikk motivlakkerer Marete Lund Bakke oppdraget.

8

Stort prosjekt – Dette er definitivt et av de største prosjektene jeg har vært med på, sier Vestlandsjenta som to uker i strekk har stått i Gjermundshaugverkstedet på Tynset og lakkert den nye trekkvogna. Før det gikk det noen dager til planlegging av hvordan hun skulle løse det krevende oppdraget. – Dette er litt mer personlig enn hva jeg er vant til. Det er veldig spesielt å vise hele firmaets

historie på en bil, sier Lund Bakke og forteller at hun i snitt motivlakkerer en lastebil i måneden, men da som regel med helt andre motiver enn i dette tilfellet.

Så likt som mulig – Den største utfordringene har vært å få motivene så like bildene som mulig. Det har vært krevende, men morsomt, fortsetter hun. – Planleggingen er halve jobben. Her er det


Kjempeprosjekt på Tretten Gjermundshaug Anlegg og Anlegg Øst Entreprenør er i full gang med et kjempeprosjekt på Tretten, med både kulvert under jernbanen og ny veiløsning. IMPONERENDE ARBEID: To uker med lakkering og en god del planlegging før det ligger bak den jobben Marete Lund Bakke har gjort med å motivlakkere Gjermundshaugs nye trekkvogn. Foto: Ivar Thoresen

Av Ivar Thoresen

Hele prosjektet har en total kostnadsramme på 60 millioner kroner og skal være ferdigstilt midt i mai neste år. Arbeidet startet i sommer og skjer i området ved jernbaneovergangen på vestsida av Gudbrandsdalslågen, like ved Tretten stasjon.

Fra bom til kulvert HISTORISK: En gammel regning fra 1959 er blant motivene som er lakkert på bilen. Foto: Ivar Thoresen

storien veldig store motiver, som samtidig er svært detaljrike. Da gjelder det å begynne i riktig ende. Marete Lund Bakke er like spent på sluttresultatet som oppdragsgiver Gjermundshaug. Matte motiver på en bil som i utgangspunktet hadde metallic-lakk kan gi spennende effekter, og det virkelig store inntrykket kommer først når jobben er gjort og all maskering er fjernet.

Fra før til nå Motivene som er på plass på bilen strekker seg fra en gammel faktura fra 1959 og gamle bulldozere i aksjon på Tronfjellveien til fjernstyrte maskiner på Hjerkinn. – Dette er historieboka vår, med litt fra alle tidsepoker i selskapets historie, forteller Jan Inge Gjermundshaug.

I dag krysser biltrafikken Dovrebanen via en bomregulert planovergang. Det blir det nå slutt på. Arbeidet med å legge til rette for og bygge en 1000 tonn tung kulvert er for lengst i gang. I slutten av oktober skal kulverten dras på plass. Dette er en type erfaring både Gjermundshaug Anlegg og Gjermundshaug Bane har unik erfaring med, gjennom flere tidligere tilsvarende prosjekter. Når dette arbeidet skal gjøres blir Dovrebanen stengt i 57 timer. Det er tida Anlegg Øst Entreprenør og Gjermundshaug Anlegg har på seg for å gjennomføre den omfattende jobben.

Ny vei og adkomst I samme prosjektet inngår også ombygging og tilpasning av Riksveg 254 med to kjørefelt og fortau på hele den aktuelle strekning. Det innebærer blant annet nye adkomster til både Tretten stasjon og Tines meieri, samt helt ny adkomst for flere bedrifter og boliger i området. Daglig leder Trond Musdalslien i Anlegg Øst Entreprenør er prosjektleder for arbeidet. – Det kommer til å skje mye fram til 1. november, for så å bli stille fram til 15. april, sier byggeleder Per Magne Hagemoen i Statens vegvesen til Gudbrandsdølen Dagningen. Fra april blir det så en måneds intens innspurt for å sluttføre prosjektet til midten av mai neste år.

RUNDKJØRING: Arbeidet med den nye rundkjøringa ved nyskolen på Tynset er godt i gang.

Bygger ny rundkjøring på Tynset Ved nye Nord-Østerdal videregående skole på Tynset bygger Gjermundshaug Anlegg nå rundkjøring og ny vegløsning. Den nye skolen stod ferdig til skolestart i august, og nå jobber Gjermundshaug på spreng med å få på plass infrastrukturen for trafikk til og fra skolen. Det innebærer blant annet ny rundkjøring på Fv. 30 og etablering av ny innkjøring til skolen. Dette arbeidet er godt i gang og rundkjøringa skal være klar i oktober. Fase to er å etablere den nye veien inn til Tynset sjukehus og området hvor de nye arkivene skal bygges. Denne jobben skal ferdigstilles i 2014.

Aktuelle og nye prosjekter For tida jobber Gjermundshaug Anlegg og Gjermundshaug Bane blant annet med følgende prosjekter: • Tretten Stasjon. Jernbaneovergang skal erstattes med kulvert. Veimessige oppgraderinger i den forbindelse (se egen sak). • Ny rundkjøring Tynset sentrum – Fv. 30 ved ny videregående skole. • På Årnes stajon skal det etableres ny innfartsparkering og kulvert under tre spor med tilhørende betongarbeider. • For Statens vegvesen Region Øst bygges det ny kollektivterminal for reisende på Biri. • For Jernbaneverket er det utført oppgradering av Hanaborg holdeplass, Lørenskog. • Trolltoppen Elverum, grunnarbeider leiligheter utføres for Ø.M.Fjeld AS. • Utbedring av kommunal veg for Åsnes kommune. • For Forsvarsbygg pågår det arbeid på tre prosjekter på Hjerkinn. Tilbakeføring av skytefelt, HFK Sletta samt vegvedlikehold. • For Jernbaneverket, stikkrenner m.m. Rørosbanen.

9


Dette er Gjermundshaug-konsernet Konsernet består av morselskapet Brødr. Gjermundshaug Anlegg AS og datterselskapene Alvdal Eiendom AS, Avantis Distribution AS, Avantis Distribution AB, Gjermundshaug Anlegg AS, Gjermundshaug Maskin AS, Gjermundshaug Bane AS og Specto Remote AS. I tillegg eier vi 40 % av Innlandet Elektro AS.

Her følger en kort presentasjon av de ulike selskapene, med økonomiske nøkkeltall for 2012:

• Alvdal Eiendom AS sin virksomhet er eiendomsbesittelse og forvaltning av eiendommer som i stor utstrekning benyttes av mor-/ søsterselskaper. Selskapets eiendommer ligger i Alvdal, Tynset og Tingvoll kommuner. Selskapet er lokalisert i Alvdal. I 2012 hadde selskapet en omsetning på til sammen 2,6 millioner kroner og et resultat før skatt på 0,39 millioner kroner. Egenkapitalen er på 2,8 millioner kroner.

• Avantis Distribution AS

sin virksomhet er levering av hardware til innendørs og utendørs trådløs kommunikasjon. Selskapet er lokalisert i Oslo. I 2012 hadde selskapet en omsetning på til sammen 41,8 millioner kroner og et resultat før skatt på 0,1 mill. Egenkapitalen er på 2,3 millioner kroner.

• Avantis Distribution AB

sin virksomhet er levering av hardware til innendørs og utendørs trådløs kommunikasjon. Dette selskapet har stort sett samme produktspekter som Avantis Distribution AS. Markedsområdet er Sverige og Danmark. Selskapet er lokalisert i Stockholm. I 2012 hadde selskapet en omsetning på til sammen 22,6 millioner kroner og et resultat før skatt på 0,17 mill. Egenkapitalen er på 1,53 millioner kroner.

10

• Gjermundshaug Anlegg AS

• Innlandet Elektro AS

sin virksomhet er entreprenørvirksomhet som omfatter infrastruktur for veg og jernbane, vann og avløp, grunnarbeider bygg, rivingsarbeider samt betong og tømrerarbeider med hele Østlandet som arbeidsområde. Selskapets administrasjon er lokalisert i Alvdal. I 2012 hadde selskapet en omsetning på til sammen 206,8 millioner kroner og et resultat før skatt på 20,8 mill. Egenkapitalen er på 32,0 millioner kroner.

sin virksomhet er elektroentreprenør med bl.a. veibelysning som produktområde. Selskapet er lokalisert i Alvdal. I 2012 hadde selskapet en omsetning på til sammen 4,7 millioner kroner og et resultat før skatt på 0,42 mill. Egenkapitalen er på 0,7 millioner kroner.

• Gjermundshaug Maskin AS sin virksomheter er verksted for tungmaskiner og utleie av maskinparten, i alt hovedsak til Gjermundshaug Anlegg AS og Gjermundshaug bane AS. I 2012 hadde selskapet en omsetning på til sammen 49,9 millioner kroner og et resultat før skatt på 5,0 mill. Egenkapitalen er på 18,76 millioner kroner.

• Brødr Gjermundshaug Anlegg AS

er morselskapet og virksomheten er administrasjon av alle datterselskapene og kapitalforvaltning. Selskapets administrasjon er lokalisert i Alvdal. I 2012 hadde selskapet en omsetning på til sammen 15,2 millioner kroner og et resultat før skatt på 6,7 mill. Egenkapitalen er på 34,2 millioner kroner.

• Gjermundshaug-konsernet • Gjermundshaug Bane AS sin virksomhet er entreprenørvirksomhet som omfatter infrastruktur jernbane, med hele Østlandet som arbeidsområde. Selskapets administrasjon er lokalisert i Alvdal. I 2012 hadde selskapet en omsetning på til sammen 54,6 millioner kroner og et resultat før skatt på 2,6 mill. Egenkapitalen er på 2,1 millioner kroner.

• Specto Remote AS sin virksomhet er videreutvikling av konsernets satsing på fjernstyring av maskiner. Selskapet er lokalisert i Oslo. I 2012 hadde selskapet en omsetning på til sammen 6,4 millioner kroner og et resultat før skatt på ÷1,5 mill. Egenkapitalen er på 0,48 millioner kroner.

Konsernet som helhet omsatte i 2012 for til sammen 314,2 millioner kroner og hadde et resultat på 28,5 mill. før skatt. Egenkapitalen er på 54,9 millioner kroner. Alle tall som er oppgitt som konserntall er eliminert for konserninterne transaksjoner. Totalt investerte konsernet for 32,4 millioner kroner i 2012. Konsernet hadde ved utgangen av 2012 109 ansatte, og det ble utført 101 årsverk i 2012. For konsernet utgjorde sykefraværet siste år 2,5%. Av dette utgjorde sykefravær over 16 dager 1,1%.


ADMINISTRASJON: Tron Magne Gjelten var ikke til stede da bildet ble tatt, men her er den øvrige staben i administrasjonen hos Gjermundhaug-konsernet. F.v. Wenche Lunde Gjermundshaug, Svein Roger Sørli, Liv Gjermundshaug Thoresen, Wenke Furuli og sist ansatte Kristin Nordistuen, med rundt 1 ½-års fartstid i konsernet.

Den gode utviklingen fortsetter i 2013 Gjermundshaug-konsernet har så langt i 2013 hatt en god utvikling. – Vi arbeider kontinuerlig med utvikling av konsernet. Dette gjelder det enkelte mor- / datter selskap og strukturen i konsernet, sier økonomisjef Tron Magne Gjelten. Anleggsdelen har en god utvikling, og dette gjelder både den tradisjonelle anleggsdelen og banedelen. – Vi ser at det er store utbyggingsoppgaver nå og i årene fremover, og vi har som det står om ellers i bladet startet et nytt selskap sammen med Trond Musdalslien; Anlegg Øst Entreprenør AS med base på Lillehammer, sier Gjelten og gjør opp status så langt i år gjennom følgende punkter:

• Hovedfokus for selskapet i inneværende år vil være fortsatt økt markeds- og salgsaktivitet, sikre lønnsom drift og sikre høy kvalitet i leverte oppdrag.

• Det arbeides målbevisst for å utnytte og øke omfanget av maskinutleie og verksteddelen i datterselskapet Gjermundshaug Maskin AS.

ISO Sertifisert iht. NS-EN ISO 9001 NS-EN ISO 14001

• Salg og av trådløst utstyr forventer vi en økning på slik at de tre selskapene våre vil gi positive resultater. • Grunnleggende er vårt syn positivt på mulighetene fremover og dette betyr at våre ansatte har trygghet for sine arbeidsplasser hos oss. Vi har en dyktig arbeidsstokk og det er et mål å beholde denne kompetansen også i turbulente tider.

• Vår målsetting at egenkapitalandelen både i morselskap og konsern skal utgjøre minimum 25 %.

Gjermundshaug Gruppen består av 8 datterselskaper som opererer innen bygg/ anlegg, trådløse kommunikasjonsløsninger, fjernstyring av anleggsmaskiner, og eiendom. Gjermundshaug Gruppen teller i dag ca. 110 ansatte, inkludert Avantis i Norge og Sverige. Vårt hovedkontor er i Alvdal - Hedmark.

Ved å ha de beste medarbeiderne ønsker vi at våre oppdragsgivere og kunder opplever oss som en god og profesjonell samarbeidspartner som hele tiden leverer som avtalt.

11


B Returadresse: Gjermundshaug Anlegg AS, 2560 Alvdal

TRENINGSTUR: En gang i uka prøver de Birken-påmeldte Gjermundshaug-ansatte å ta en treningstur som start på arbeidsdagen. Her er Ole Gjermundshaug, Svein Roger Sørli, Liv Gjermundshaug Thoresen og Jannicke Gjermundshaug i gang med ukas økt. I pulje to kommer Wenke Furuli og Wenche Lunde Gjermundshaug.

19 Gjermundshaug-ansatte i gang med ukentlig fellestrening

Birkebeineren er målet Både på Elverum og i Alvdal starter arbeidsdagen på fredager med ei ukentlig felles treningsøkt for en god del Gjermundshaug-ansatte. Målet er klart: Å komme seg velberget over fjellet på ski under Fredagsbirken til vinteren. – Det begynte vel egentlig med at jeg slengte litt med kjeften under lunsjen en gang i vår, forteller Ole Gjermundshaug. Så ballet det på seg til en skikkelig utfordring som gikk videre ut i hele konsernsystemet. Det endte med at 19 ansatte har meldt seg på og sagt seg villig til å være med på å ta utfordringen med å komme seg på ski over fjellet fra Rena til Lillehammer i mars. – Målet er klart og premien er en tur på våren for de som er med og klarer det, sier Ole.

travel hverdag, men vi prøver å få til et opplegg både her i Alvdal og i Elverum videre utover høsten. Det er bare tida og veien nå, så vi må få trent framover, sier Ole Gjermundshaug. Han innrømmer at det som startet som en løs kommentar rundt matbordet er blitt en artig utfordring for mange ansatte. Og det handler om mye mer enn bare en skitur over fjellet. – Poenget er at vi alle blir mer skjerpet og yter mer om vi beveger oss litt og holder oss i form. God helse blant de ansatte er avgjørende for at vi skal kunne bidra som vi ønsker, fortsetter han.

Flere neste gang – Jeg har lagt huet på hoggestabben nå, så må bare komme meg over, sier Ole videre og håper dette kan bli en god tradisjon for Gjermundshaugkonsernet. – Dette er første pulje. Neste gang skal vi få med enda flere. Det finnes mange muligheter. Det trenger ikke være sånn at alle må gå de drøyt fem milene over fjellet. Stafettbirken kan også være en mulighet.

Ekstern trenerhjelp Men det gir seg ikke sjøl, og den fysiske formen til de som sa ja til å være med var høyst variabel. Derfor ble det satt i gang med en ukentlig fellestrening for de ansatte. Klokka 08.00 hver fredag fra sent på vinteren til sommerferien er det satt av tid til trening i fellesskap. Etter noen rolige sommeruker er treninga nå så smått i gang igjen. Gjermundshaug har også hentet inn eksterne trenerkrefter til å hjelpe seg med å bygge Birkebeiner-form i løpet av noen måneder. Vegard og Jan Olav Bjørn Gjermundshaug, Anne Berit Gjermundshaug og Tor Petter Lillebo Stormoen har alle bidratt underveis.

Helse er viktig – Det er ikke så lett å få det til å klaffe for alle i en

TRIMKLARE: Klar for en trimtur som start på arbeidsdagen ved Gjermundshaugs hovedkontor på Alvdal Næringssenter. Fra venstre Ole Gjermundshaug, Liv Gjermundshaug Thoresen, Wenche Lunde Gjermundshaug, Wenke Furuli, Jannicke Gjermundshaug og Svein Roger Sørli.

Profile for Haus Byrå AS

Gjermundshaug Nytt #1 2013  

Magasin utgitt av Gjermundshaug Gruppen. Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design og trykk: DMT Alvdal AS.

Gjermundshaug Nytt #1 2013  

Magasin utgitt av Gjermundshaug Gruppen. Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design og trykk: DMT Alvdal AS.

Profile for dmtalvdal
Advertisement