__MAIN_TEXT__

Page 1

JULI 2016

BEVISST SATSING PÅ LÆRLINGER • REKORDÅR I 2015 • TØFF KONKURRANSESITUASJON – MEN LYSE UTSIKTER • NHO IMPONERT • FORNYER OG VIDEREUTVIKLER


LÆRER MYE AV NYE KONTRAKTER

INNHOLD

Rekordår og videre vekst Satser på ungdommen – lærlinger og ungdomsbedrifter Lærer mye av nye kontrakter Spennende jobber på vei inn Lyse utsikter: Milliardinvesteringer på vei og bane NHO-sjefen imponert over Gjermundshaug Jernbanesatsing sammen med Team 1435 I mål med Sølna Avantis omorganiserer Innlandet Elektro i støtet PonCat – viktig samarbeidspartner Satser stor på masseforflytning

side 2 og 3 side 4 og 5 side 6 og 7 side 8 og 9 side 10 side 11 side 12 og 13 side 14 side 14 side 14 Side 15 side 16

Nr. 1/2016 Utgitt av: Gjermundshaug AS Redaktør: Ivar Thoresen, tlf.: 907 40 551 • e-post: ivar@dmtalvdal.no Tips eller innlegg sendes redaktøren. Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design: DMT Alvdal AS www.dmtalvdal.no

www.gjermundshaug.no

Rekordår: 39 mill. i pluss for Gjermundshaug Gjermundshaug Gruppen opplevde i 2015 et rekordår – med en omsetning på 427 millioner kroner og et resultat før skatt på 39 millioner kroner. Samtidig vokser konsernet videre, gjennom både nyetablering og oppkjøp. AV IVAR THORESEN

– Vi er meget godt fornøyde med tallene for 2015, som forsterker den gode utviklingen i konsernet de siste åra, sier eier Ole Gjermundshaug. Gjermundshaug Gruppen opererer hovedsakelig innenfor to virksomhetsområder – anlegg og IT-infrastruktur. MEGET GODT ÅR FOR ANLEGGSVIRKSOMHETEN Anleggsvirksomheten gjennom Anlegg Øst Entreprenør på Lillehammer og Alvdalsbaserte Gjermundshaug Anlegg leverte totalt et driftsresultat på 43 millioner kroner av en omsetning på 312 millioner kroner i 2015. – Vi er veldig tilfreds med resultatene for 2015. Vi ser nå gode resultater av de grep som er gjort i konsernet i løpet av de siste åra. Samtidig er markedsutsiktene framover bra, sier Trond Musdalslien, daglig leder og eier av 49% av aksjene i Anlegg Øst Entreprenør. Anleggsvirksomheten er i hovedsak konsentrert til Hedmark, Oppland og Romerike. VIDEREUTVIKLING INNEN IT-INFRASTRUKTUR Virksomheten innen IT-infrastruktur har nå vært en del av konsernet i fem år, og er konsernets yngste virksomhet. IT-delen av konsernet fikk i 2015 en omsetning på 115 millioner kroner. Dette utgjør nå en betydelig del av Gjermundshaug Gruppen, og det er gode utsikter for videre vekst i årene fremover. I løpet av 2015 har Gjermundshaug Gruppen etablert seg med et selskap i Danmark – Avantis Distribution ApS – og innen IT-infrastruktur betjener vi nå hele Skandinavia.

I posisjon for framtida Gjermundshaug Gruppen består av 8 datterselskaper som opererer innen bygg/anlegg, trådløse kommunikasjonsløsninger, fjernstyring av anleggsmaskiner, og eiendom. Gjermundshaug Gruppen teller i dag ca. 130 ansatte, inkludert Avantis i Norge, Sverige og Danmark. Vårt hovedkontor er i Alvdal - Hedmark. Ved å ha de beste medarbeiderne ønsker vi at våre oppdragsgivere og kunder opplever oss som en god og profesjonell samarbeidspartner som hele tiden leverer som avtalt.

OLE GJERMUNDSHAUG KONSERNSJEF

Gjermundshaug Gruppen gjør mange strategiske grep for å posisjonere seg godt til å møte framtidas utfordringer og muligheter. Aktiviteten i Gruppen har vært bra gjennom første halvår, og vi berøres heldigvis ikke så mye av turbulensen i oljenæringa. Her går det mer på det jevne. For entreprenørdelen skal det


ANLEGG: Gjermundshaug Anlegg og Anlegg Øst omsatte til sammen for 312 millioner kroner i 2015, og leverte et overskudd på 43 millioner kroner. Foto: Ivar Thoresen

Videre har vi gjennom datterselskapet Specto Remote i 2015 etablert oss som en større leverandør til offshore og shipping, med produkter og tjenester et marked opptatt av kostnadseffektive løsninger har tatt godt imot. KOMPETANSE OG UTVIKLING Gjermundshaug Gruppen har i 2015 lagt ned store ressurser i kompetanseheving og utvikling av medarbeidere. Dette er i henhold til konsernets strategiplan. Økt satsing innenfor jernbanerelatert anleggsvirksomhet og som en effektiv aktør innen masseforflytning på større prosjekter, er også en del av strategien fremover. I den forbindelse har Gjermundshaug Gruppen nå i år stiftet selskapet GMM AS, som spesialiseres innen masseforflytning. I tillegg har Gjermundshaug Gruppen investert og blitt 40% eiere i TEAM 1435. Dette er et godt etablert og meget kompetent selskap innen jernbanerelatert virksomhet, og eierne er enige om en felles strategiplan med mål om en solid økning innen virksomhetsområdet.

skje veldig mye framover, og mange store prosjekter blir i 2017 igangsatt på utbyggingen E6 Kolomoen – Moelv. På jernbanen skal dobbeltsporet mellom Eidsvoll og Hamar sluttføres, og alt dette vil skape stor aktivitet neste 5 -10 åra. Det vil bli investert 25 milliarder kroner på infrastruktur i området. I tillegg starter også utbyggingen av Rv. 25/3 mellom Hamar og Elverum. Dette gir oss nye muligheter, og vi skal gripe sjansen med våre strategiske lokasjoner på Elverum og Lillehammer. For å kunne bli en enda bedre

bidragsyter i markedet så har Gruppen gått inn som 40 % eier av Team 1435. Dette gir Gruppen muligheter for å videreutvikle og kunne tilby komplette jernbanetekniske løsninger til våre kunder, og da spesielt Jernbaneverket, som er en av våre hovedoppdragsgivere. Gruppens strategi har også vært å etablere oss i markedet med satsing på tungt utstyr for masseflytting. Selskapet GMM er nå etablert og leveranse av gromt, stort utstyr vil skje senhøstes.

Investeringene i det nye selskapet GMM AS og eierskapet i TEAM 1435 gjøres med en like stor andel hver fra Gjermundshaug Gruppen og Trond Musdalslien fra Lillehammer.

Ole i EBA-styret

Ole Gjermundshaug ble på årsmøtet i juni valgt inn i hovedstyret i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA). Han sitter også i styret i EBA Hedmark og Oppland. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). EBA består av 230 medlemmer med til sammen 25 000 ansatte som omsetter for totalt 80 milliarder.

Prosessen mot kunder og ansettelse av dyktige maskinførere og anleggsledere er i gang. Vi har tilknyttet oss den beste kompetansen innen faget for å bygge opp selskapet, ved å engasjere Johan Rognerud. Markedet vil bli hele Norge. Dette blir spennende. For IT-delen i Gruppen er gode strategiprosesser iverksatt. Dette i sammen med et økende marked i Norge, Sverige og Danmark gjør at Avantis-selskapene ligger an til et respektabelt resultat i 2016. Specto Remote er det selskapet som merker turbulensen innen

oljesektoren. Aktiviteten er derfor noe lavere i 2016. Kundene er i omstilling og ser etter lavere driftskostnader og våre løsninger, som vi selv utvikler, er av de beste. Derfor vil etterspørselen komme når markedet får stabilisert seg. Jeg vil også benytte anledningen til å ønske våre nye lærlinger velkommen til Gjermundshaug Gruppen. Her venter lærerike dager i et spennende yrke. Ønsker alle ansatte, samarbeidspartner og kunder en riktig god sommer. GJERMUNDSHAUGNYTT

3


FAGARBEIDER: Martin Grøtting er stolt og nybakt fagarbeider i anleggsmaskinførerfaget etter å ha gått læretida hos Gjermundshaug Anlegg. Foto: Ivar Thoresen

– En veldig bra lærebedrift Martin Grøtting og Alexander Skaret Røsten er begge ferske fagarbeidere i anleggsmaskinførerfaget etter å ha gått læretida i Gjermundshaug Anlegg AS. – En veldig bra lærebedrift er deres samstemte konklusjon. AV IVAR THORESEN

Både Grøtting og Skaret Røsten går nå fra lærlingeplasser til jobber som anleggsmaskinførere i Gjermundshaug Anlegg, og utdyper hvorfor de mener de har gått en god skole ved å ta utdannelsen som lærlinger hos Gjermundshaug.

Alexander Skaret Røsten når han får spørsmål om å oppsummere sin læretid hos Gjermundshaug Anlegg. Den ferske fagarbeideren deler Grøttings betraktninger om at tidlig ansvar er utviklende og lærerikt.

FÅR ANSVAR – Jeg opplevde at jeg fikk ansvar og fikk prøve meg tidlig i læretida. Her var det ikke snakk om noen særbehandling. Jeg ble behandlet som hvilken som helst ansatt. Det ga en bratt læringskurve, mener Martin Grøtting. Han mener det ansvaret også førte til at han raskt gled inn som en del av arbeidsmiljøet sammen med de andre. – Det har vært noen spennende år, og et utdanningsløp jeg absolutt vil anbefale andre å ta. Spesielt også fordi Gjermundshaug satser spesielt på lærlinger. EGEN MASKIN – Det har vært en god skole å gå, mener Grøtting, som er glad utdanningen nå er unnagjort og at han kan kalle seg fagarbeider. – Jeg synes også det var et stort pluss at vi i læretida fikk vår egen maskin som vi har driftet og passet på. Det blir automatisk til at en tar mer vare på utstyret og føler spesielt ansvar for det da, når det er «sitt eget», mener Martin Grøtting. VARIERT OG BRA BETALT – Godt arbeidsmiljø, varierte arbeidsoppgaver og bra betalt, sier kollega 4

GJERMUNDSHAUGNYTT

MILJØ: Alexander Skaret Røsten tok nylig fagprøven etter læretid hos Gjermundshaug Anlegg, og roser arbeidsgiveren for godt arbeidsmiljø, varierte oppgaver og god lønn. Foto: Ivar Thoresen


Gjermundshaug-gave til elevbedrifter

FIKK GAVE: Ole Gjermundshaug (til venstre) og Ole Arne Sandli (til høyre) delte på vegne av Gjermundshaug ut en gavesjekk på 1 000 kroner til hver av de fire elevbedriftene ved Alvdal ungdomsskole; Telefondeksel EB ved Severin Skaret Sagplass, Mix & Match EB ved Henrik Løkken, Smoothiebarna EB ved Ingrid Reppe og Matmekkerne EB ved Hedda Karine Nerby. Foto: Ivar Thoresen

Fire elevbedrifter ved Alvdal ungdomsskole ble spesielt invitert til Gjermundshaug Gruppen på Alvdal Næringssenter. Der ventet en overraskelse. AV IVAR THORESEN

Niendeklassingene ved Alvdal ungdomsskole la i drøyt to uker de ordinære fagene til side i vinter, og øvde seg i stedet på arbeidsliv i praksis ved å etablere og drive sin egen elevbedrift. Dette er fin erfaring og en opplevelse både elever, lærere og lokalbefolkningen og næringslivet har både glede og nytte av. PRESENTERTE SEG På Alvdal Næringssenter syntes de Gjermundshaug-ansatte at tiltaket er så bra at de like godt inviterte alle de fire elevbedriftene på besøk for å fortelle om sin forretningsidé, hvordan de har planlagt og drevet virksomheten, hvordan det har gått og hvilke utfordringer de har støtt på underveis. Samtidig benyttet én av Gjermundshaugs nyere og unge ansatte – landmåler Lisbeth Gjermundshaug – anledningen til å fortelle om sin jobb, mens HR-sjef Ole Arne Sandli og eier Ole Gjermundshaug presenterte Gjermundshaug Gruppens brede og varierte virksomhet, strategier og verdier.

Lærlinger – et viktig satsingsområde – Lærlinger er et satsingsområde og en viktig rekrutteringsarena for oss, sier daglig leder Ståle Øvergård i Gjermundshaug Anlegg AS. Fem nye lærlinger starter sitt utdanningsløp i Gjermundshaug Gruppen i høst. AV IVAR THORESEN

– Vi har vært heldig med de lærlingene vi har hatt. Det har vært flinke folk. Det gjør det lettere

FRAMTIDSMULIGHETER – Siden 2009 har vi jobbet med fjernstyrte og førerløse anleggsmaskiner, med løsninger vi har utviklet sjøl og som er ledende i verden. Det viser at det går an å få til noe på bygda også, sa Ole Gjermundshaug og snakket om mange, spennende og varierte framtidsmuligheter i Gjermundshaug Gruppen for ungdommene, som nærmer seg alderen hvor kursen for fremtidig utdanning og yrke skal stakes ut. Gjermundshaug og HR-sjef Ole Arne Sandli orienterte også om mulighetene som ligger i lærlingeordningen – som er en viktig rekrutteringsvei for hele Gjermundshaug-konsernet. OVERRASKENDE STØTTE Med seg tilbake til Ungdomsskolen fikk de fire elevbedriftene hver sin gavesjekk på 1 000 kroner, i tillegg til at Ole Gjermundshaug la inn bestilling på både smoothie, pizza, is, mobiltelefondeksler og t-skjorter. Det ble med andre ord en svært lønnsom utflukt for de fire elevbedriftene. – Vi må takke for rause gaver og bestillinger, sa overraskede og takknemlige elever og lærere.

å satse på ordningen, fortsetter Øvergård. Han forteller at to av de nye lærlingene starter under Anlegg Øst Entreprenør sin paraply, mens de tre andre blir knyttet til Gjermundshaug Anlegg – to i Nord-Østerdal og én i Elverum. GODT SAMARBEID Øvergård roser Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) som en viktig medspiller i forbindelse med lærlingeordningen. – Opplegget er bra. Det er blitt enklere, samtidig som det tvinger oss til å få systemer på plass. Det hever kvaliteten på utdanningen, og gir den et høyt faglig nivå, mener Øvergård. Derfor var han også skråsikker på at de to ferskeste fagarbeiderne hos Gjermundshaug Anlegg – Martin Grøtting og Alexander Skaret

Røsten, var så godt forberedt og skolert at det var umulig for dem å ikke bestå fagprøven. Han fikk selvsagt rett. INTERN ANERKJENNELSE Øvergård mener fokuset på lærlingeordningen også gir lærlingene nødvendig anerkjennelse internt. – Det første året er på mange måter et innkjøringsår, med mye tid som grunnarbeider. Det kan være kjedelig til tider, men er en del av testen. Så i det andre året, får lærlingene en fast maskin å jobbe med. – I tillegg er vi bevisst på oppfølgingen underveis i utdanningsløpet. Målet er å få så kort avstand som mulig mellom ledelse og lærling underveis, avslutter Ståle Øvergård. GJERMUNDSHAUGNYTT

5


Lærerikt Hanestad-p Gjermundshaug Anlegg AS er inne i andre år av vedlikeholdsavtalen med Statens Vegvesen for Hedmark nord, og har høstet gode erfaringer. AV IVAR THORESEN

– Det har vært lærerikt for oss, sier daglig leder Ståle Øvergård i Gjermundshaug Anlegg. Vedlikeholdsavtalen, som gjelder fra Koppang og nordover, for to år, med opsjon på ytterligere ett år, er annerledes bygd opp en tidligere avtaler ved at Gjermundshaug sjøl også står for prosjektering. FAGLIGE UTFORDRINGER – Denne avtaletypen gir oss større utfordringer rent faglig enn før. Og det er bra, for det er jo interessen for faget som gjør at vi er i bransjen, poengterer Ståle Øvergård. – Dessuten er totalentrepriser som dette mer i skuddet om dagen, og da gir dette prosjektet oss nyttig og god erfaring. Arbeidet med å skifte ut ikke mindre enn 86 stikkrenner på en 15 kilometer lang strekning på Riksveg 3 fra Hanestad til Alvdal kommunegrense er en del av dette prosjektet. Det meste av denne 6

GJERMUNDSHAUGNYTT

jobben er nå sluttført, og nå pågår arbeidet med breddeutvidelsen av den samme strekningen for fullt. MANGE PROSJEKTER Når det gjelder pågående prosjekter kan Øvergård fortelle om stor aktivitet – fra Romerike og nordover. – På Blaker er vi omtrent halvveis i arbeidet med vei, vann og avløp til et større område som skal huse både barnehage og omsorgshjem, forteller Øvergård. Her skal det meste være ferdig til 1. desember, men det ligger an til noen forsinkelser som skyldes forhold utenfor Gjermundshaug Anleggs herredømme. På Gardermoen næringspark er Gjermundshaug-mannskapene i innspurten med det som skal gjøres i denne omgang, mens man i Ramstadåsen straks starter arbeidet med en gang- og sykkelvei i tilknytning til boligfeltet som er opparbeidet med vei, vann og avløp. Videre

arbeid der avgjøres av farten på tomtesalget. – Ellers er vi helt på oppløpssida eller i gang med ferdigbefaringer i Slåttmyrbakken, på Koppang tømmerterminal og i Sølna kraftverk, sier Øvergård. TØFT MARKED Mens mange jobber er i ferd med å bli ferdig, kommer det heldigvis også nye inn. Blant annet er vi innstilt til kontrakt på en skytevegg i Rena leir, som vil inkludere både betongarbeid og en god del arbeid med fjernstyrte maskiner. I tillegg er det flere jobber på trappene både for Jernbaneverket og Statens Vegvesen. Gjermundshaug Anlegg har også levert inn anbud på et stort prosjekt i Ydalir i Elverum, og håper naturligvis å nå opp i konkurransen der. – Men vi regner mye og får lite for tida. Markedet er ikke lett. Det er beinhard priskonkurranse, sier Ståle Øvergård. Derfor er han glad for at Gjermundshaug Anlegg har hatt noen større jobber, som den med Vegvesenet om vedlikehold fra Koppang og nordover, samt jobben på Blaker. I tillegg er det flere andre viktige kontrakter på gang, som kan sikre god flyt framover gjennom en ekstremt tøff


prosjekt konkurranseperiode. – Vi merker at antallet anbydere har økt voldsomt. Nå er det ofte 10-15 anbydere på hver jobb, og mange utvider området sitt for å skaffe seg arbeid. Jeg ser for meg at denne situasjonen vil vedvare gjennom resten av 2016 og i første halvår av 2017, før det løsner med de virkelig store jobbene, sier Ståle Øvergård. Han mener Gjermundshaug Anlegg er godt rigget og rustet til å til å hevde seg i konkurransen både på kort og lang sikt, og er overhodet ikke bekymret for situasjonen, selv om det er mye forgjeves regning om dagen. – Så går det ofte litt i rykk og napp. Får vi én jobb, kommer det ofte flere. STOR JOBB: Store jobber, som på Riksveg 3 nordover fra Hanestad og nordover, og prosjektet med vei, vann og avløp på Blaker, er viktige for Gjermundshaug Anlegg i ei tid med uvanlig tøff konkurranse om prosjektene. Foto: Ivar Thoresen TØFT MARKED: Det er beinhard priskonkurranse i bygg- og anleggsbransjen for tida, men daglig leder Ståle Øvergård i Gjermundshaug Anlegg mener Gjermundshaug Gruppen er godt rigget og rustet til å møte konkurransen. Foto: Ivar Thoresen

GJERMUNDSHAUGNYTT

7


ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS:

Store jobber avsluttes – nye spennende prosjekter inn STRAKS FERDIG: Her på Raufoss er Anlegg Øst Entreprenør straks ferdig med sitt store prosjekt med rundkjøring og veiløsninger gjennom sentrum ved stasjonen. Foto: Ivar Thoresen

Anlegg Øst Entreprenør AS er i sluttfasen på mange store prosjekter. Samtidig landes det nye og spennende oppdrag i et for tida ekstremt tøft marked. AV IVAR THORESEN

– Det er mye tøffere kamp om jobbene nå, forteller daglig leder Trond Musdalslien i Anlegg Øst Entreprenør. – Prisnivået er knallhardt og vi er i en slik størrelse at vi havner litt mellom de store og de små. I det segmentet er det mange, og alle skal vokse. Samtidig blir ikke markedet større, så da er det den enkle regelen om tilbud og etterspørsel som gjelder, slår Musdalslien fast. KONKURRANSEDYKTIG Anlegg Øst Entreprenør-sjefen lar seg ikke stresse av den tøffe konkurransesituasjonen. Han vet han styrer ei skyte rustet for å takle det, og med kvalitet til å sikre seg spennende og interessante jobber også de nærmeste månedene og gjennom vinteren. Han har håndfaste bevis på det allerede, med flere nysignerte kontrakter. TRE KULVERTER Blant annet har Anlegg Øst Entreprenør skrevet kontrakt med Jernbaneverket for bygging av tre kulverter på Kleverud, Minnerud og Dytterud i Hedmark og Akershus. – Dette er forberedende arbeid for videreføring av dobbeltsporet nordover langs Mjøsa, og kontrakten inneholder også bygging av anleggsveier og 8

GJERMUNDSHAUGNYTT

fremføring, forteller Musdalslien. Anlegg Øst Entreprenør starter jobben 1. august, med Raymond Iversen som anleggsleder. Den første kulverten skal på plass nå i høst, de to neste skal stå klare i løpet av våren 2017. UNDERGANG SKARNES På Skarnes stasjon er Anlegg Øst Entreprenør allerede såvidt i gang med et nytt prosjekt – en undergang som skal stå klar i oktober, etter at tempoet gires opp der i august. I Vestre Gausdal er også arbeidet i gang med ny gang- og sykkelvei for Statens Vegvesen. Også den jobben skal være ferdig i høst. Det samme gjelder Sagstubekken på Fåvang. Utover dette er en stor kontrakt til så godt som sikret, men Musdalslien vil vente til signaturen er satt på kontrakten før han røper så mye mer om den. FERDIG PÅ RAUFOSS På Raufoss er Anlegg Øst Entreprenør nå helt i sluttfasen med rundkjøringa og veiløsninger ved Jernbanestasjon. Jobben for Statens Vegvesen der vokste litt underveis, så opprusting av bussholdeplassen ved jernbanestasjonen ble også en del av dette. Veidekke har vært med på asfaltering, og Akershusgartneren har bidratt med steinlegging på dette anlegget i Raufoss sentrum, som ferdigstilles i disse dager. Ferdigstilles nå gjør også første trinn med opparbeidelse av boligfelt i Trodalen, nord før Øyer sentrum. Her har Anlegg Øst Entreprenør tilrettelagt for boligbygging med vei, vann og avløp, og har i tillegg bygd og asfaltert gang- og sykkelvei gjennom boligfeltet.


RESSURS: Anlegg Øst Entreprenør har fått inn en sterk og god administrativ ressurs i Elin Beate Ludvigsen i nyopprettet stilling som kontorsjef. Foto: Privat

Styrker staben med kontorsjef Fra 1. mai har Elin Beate Ludvigsen (35) vært på plass i nyopprettet stilling som kontorsjef i Anlegg Øst Entreprenør AS. AV IVAR THORESEN

– Det er veldig bra. En viktig funksjon fylles, og gir viktig avlastning for meg på administrative oppgaver. Det merker jeg allerede. Vi har fått inn en kjemperessurs, sier daglig leder Trond Musdalslien i Anlegg Øst Entreprenør.

BOLIGFELT: Tilretteleggingen av boligfeltet i Trodalen i Øyer er nå på det nærmeste sluttført. Foto: Ivar Thoresen

TØFFE TIDER: Trond Mustadslien konstaterer at det er tøff kamp om jobbene i bransjen for tida, men er glad for å kunne si at Anlegg Øst Entreprenør stadig er konkurransedyktig i markedet. Foto: Ivar Thoresen

VIKTIG FUNKSJON – Veien blir litt til mens vi går, sier Elin Beate Ludvigsen selv om den nye jobben, der hun så vidt har rukket å bli varm i trøya. Ansvarsområde og arbeidsoppgaver blir både mange og varierte og utvikles underveis. – Det som er definert er at jeg skal være et mellomledd mellom hovedkontoret og Anlegg Øst Entreprenør når det gjelder oppfølging av sjukemeldte, bedriftshelsetjeneste og alt rundt ansatte. Med tida er tanken at det også blir noe prosjektoppfølging og bistand i forbindelse med kontrakter, blant annet, forteller den nytilsatte kontorsjefen. Ludvigsen blir også Musdalsliens stedfortreder når han ikke er til stede. SOLID BAKGRUNN Anlegg Øst Entreprenør har definitivt fått en kontorsjef med en bred og solid bakgrunn. Elin Beate Ludvigsen var innom både økonomi og data før hun studerte jus i fem år. Under utdanningen jobbet hun deltid som vognfører, trafikkleder og kvalitetsleder for Boreal Transport på Gråkallbanen, og i to og ett halvt år, fra 2009 til hun flyttet til Gaupen høsten 2011, var hun trafikksjef i full stilling i samme selskap. Fra november 2011 til hun nå begynte i Anlegg Øst Entreprenør, har Elin Beate Ludvigsen vært kvalitetsleder – med svært omfattende og varierte arbeidsoppgaver – for den tyske jernbanegiganten Leonhard Weiss i Norge.

GJERMUNDSHAUGNYTT

9


Gjermundshaug Anlegg AS, Anlegg Øst Entreprenør AS, GMM AS og Team 1435 AS:

Ruster seg for storutbygginger I løpet av de nærmeste åra skal det investeres minst 20 milliarder kroner i vei og jernbane på det sentrale Østlandet. Gjermundshaug Gruppen posisjonerer seg for den forventede anleggsboomen for å kunne være med på offensiven i kampen om jobbene. AV IVAR THORESEN

– Det er tøff kamp om jobbene nå, og slik vil det være resten av dette året og gjennom vinteren, tror daglig leder Ståle Øvergård i Gjermundshaug Anlegg. GIGANTPROSJEKTER Men fra våren 2017 forventer han at det vil løsne ved at flere av de planlagte storprosjektene kommer i markedet. I løpet av noen få år venter storstilte utbyggingsprosjekter på E6 videre nordover fra Kolomoen, ny RV 3/25 fra Løten til Elverum og dobbeltspor på jernbanen videre nordover langs Mjøsa. OPTIMIST – Jeg har veldig stor tro på at vi skal kunne være med på mye av det som kommer til å skje, enten alene på enkeltprosjekter, eller sammen med de store riksentreprenørene, sier Ståle Øvergård videre. – Noe av dette er så store jobber at vi ikke er i stand til å håndtere kontraktene alene, men vi skal være i posisjon til å kunne delta i stor utstrekning, hevder Øvergård. IKKE BEKYMRET Daglig leder i Anlegg Øst Entreprenør deler Øvergårds oppfatning. – Markedet vil være tøft fram til våren 2017, det er det ingen tvil om. – Men jeg er overhodet ikke bekymret. Vi er i stand til å være konkurransedyktig fram til det, og deretter skal vi være på plass og klare når de store jobbene kommer, sier Musdalslien. Han er optimistisk på vegne av hele Gjermundshaug Gruppen, og ikke minst med tanke på nyetablerte GMM (se egen artikkel på siste side) – masseforflytningsselskapet som er etablert som et klart strategisk grep for å ligge i forkant de store anleggsprosjektene som kommer i Innlandet de nærmeste åra. KONKURRANSEDYKTIG: Gjermundshaug Gruppen skal sette preg på de store anleggsprosjektene som kommer. Det er daglig leder Trond Musdalslien i Anlegg Øst Entreprenør sikker på. Foto: Ivar Thoresen

10

GJERMUNDSHAUGNYTT

STRATEGISK: – Vi skal gripe sjansen med våre strategiske lokasjoner på Elverum og Lillehammer når de store anleggsprosjektene kommer i Innlandet, sier konsernsjef Ole Gjermundshaug. Foto: Ivar Thoresen

SKAL DELTA: – Jeg har veldig stor tro på at vi skal kunne være med på mye av det som kommer til å skje, enten alene på enkeltprosjekter, eller sammen med de store riksentreprenørene, sier daglig Ståle Øvergård i Gjermundshaug Anlegg. Foto: Ivar Thoresen


Regiondirektør Åge Skinstad og resten av NHO-delegasjonen er imponert over Gjermundshaug Gruppens virksomhet og utvikling da de var på snarvisitt innom Alvdal i vår.

NHO-sjefen imponert over Gjermundshaug

INTERESSANT: NHOs regiondirektør Åge Skinstad (i midten) lot seg imponere over det han fikk høre av Ole Gjermundshaug (til venstre) og Hans Bjørnstad i Gjermundshaug Gruppen da han besøkte Alvdal i vår. Foto: Ivar Thoresen

AV IVAR THORESEN

NHO Innlandet var i vår på en liten medlemsturné, og besøkte blant annet en av Alvdals virkelige hjørnesteinsbedrifter – Gjermundshaug Gruppen. Med en omsetning på rundt 425 millioner kroner i 2015, og rundt 120 årsverk innenfor kjerneområdene anlegg og IT er Gjermundshaug en klippe i Alvdals næringsliv. KOMMER TILBAKE – Det er imponerende. Moro å se hva Gjermundshaug får til, og jeg var ikke klar over hvor stor og omfattende virksomheten er, sier NHOs regiondirektør Åge Skinstad. Da han besøkte Alvdal sammen med sine NHO-kolleger ble han mektig imponert etter å ha hørt den generelle orienteringen fra eier og konsernsjef Ole Gjermundshaug og økonomisjef Hans Bjørnstad. – Det var nyttig og interessant, og vi kommer tilbake for å høre mer, sier Åge Skinstad. INVITERT TIL Å MØTE SAMFERDSELSMINISTEREN Etter en presentasjon av Gjermundshaug Gruppen, virksomheten og utvikling, fikk Skinstad og hans NHO-kolleger høre litt om utfordringer og rammevilkår Gjermundshaug føler på kroppen – og som de gjerne ville drøfte med NHO. – Det er ikke alt vi kan få gjort noe med. Men vi kan bli bedre til å drive politisk påvirkning, og da er det viktig at vi får slike signaler som vi har fått her, sa Skinstad – og inviterte på direkten Gjermundshaug til et møte NHO skal ha med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på Gjøvik 31. mai. Der møtte Ole Gjermundshaug, og fikk anledning til å fremføre sine betraktninger på nytt, i et svært sentralt forum. Skinstad oppfordret forøvrig også Gjermundshaug til å melde inn eventuelle behov for arbeidskraft og kompetanse til NHO Innlandet, før de sammen med NAV i slutten av mai reiste til Rogaland for å selge Innlandet som en mulig tilflyttings- og arbeidsregion for de som har mistet jobben i oljeindustrien i et

NYTTIG: Et nyttig møte mellom konsernsjef Ole Gjermundshaug i Gjermundshaug Gruppen og NHO-direktør Åge Skinstad i vår. Foto: Ivar Thoresen

såkalt mobilitetsprosjekt. Det passet bra, ettersom Gjermundshaug i disse dager er på jakt etter flere gravemaskinførere og grunnarbeidere. MANGE UTFORDRINGER Ole Gjermundshaug og Hans Bjørnstad pekte blant annet på utfordringer knyttet både til spredning av offentlige prosjekter over hele året, permitteringsregler, tilskuddsordninger, kontraktsformer, tildelingskriterierier og prispress. – Her er det mange nye momenter som jeg ikke har hørt før, som jeg tar med meg videre, sier Åge Skinstad og mente at den fragmenterte strukturen i Innlandet, med 48 kommuner i Hedmark og Oppland, ikke gjør det enklere for aktører som Gjermundshaug med tanke på flere av problemstillingene de tok opp, blant annet når det gjelder lik praksis fra region til region i forbindelse med anbud og tildeling av jobber. GJERMUNDSHAUGNYTT

11


Brukte pinsen til nattjobbing Rundt 25 Gjermundshaug-ansatte brukte pinsen til nattjobbing – og bytting av stikkrenner på Rørosbanen mellom Auma og Tynset.

Team 1435 – toppklasse Team 1435 AS er ferskeste skuddet på stammen i Gjermundshaug Gruppen, og oppkjøpet av 40% av aksjene i selskapet handler om å styrke både posisjon og kompetanse i et jernbanemarked i vekst – for både Team 1435 AS, Gjermundshaug Anlegg AS og Anlegg Øst Entreprenør AS. AV IVAR THORESEN

I GANG: Først ved 21-tida søndag kveld ble skinnegangen klarert og Håvard Thoresen kunne sette mannskapene i gang med å skifte enda en stikkrenne på Rørosbanen mellom Tynset og Auma. Foto: Ivar Thoresen

AV IVAR THORESEN

– Vi byttet ei stikkrenne natt til lørdag, to natt til 1. pinsedag og to natt til 2. pinsedag, forteller Håvard Thoresen i Gjermundshaug Anlegg akkurat når pinsehelgas siste nattskift går i gang. KAMP MOT KLOKKA Vedlikeholdsarbeid på jernbanen som dette, er presisjonsarbeid som er en kamp mot klokka og krever nøye planlegging. Fra kveldens siste tog har passert til neste dags første tog skal komme, må jobben være gjort. – Første natta hadde vi bare sporet tilgjengelig fra klokka elleve om kvelden til sju om morgenen. De to andre nettene har vi hatt et litt større tidsvindu, sier Håvard Thoresen. FLERE HELGER I løpet av pinsehelga skiftes fem stikkrenner på Rørosbanen mellom Auma og Tynset. Helga etter ble det tatt to nye – én nord for Auma, og én ved Bellingmo. Dette er arbeid Gjermundshaug Anlegg – og deres nykjøpte firma Team 1435 er eksperter på, og har lang erfaring fra. Team 1435 er fagansvarlig for spor og sikkerhetstjeneste, mens mannskapene fra Gjermundshaug Anlegg utfører selve anleggsjobben. Det innebærer å løsne svillene, grave ut under skinnene, legge ned ny stikkrenne, fylle over igjen og få på plass svillene. Skinnegangen tas ikke bort under disse operasjonene. MANGE VIL JOBBE Håvard Thoresen forteller at det ikke har vært vanskelig å få folk til å bruke pinsehelga på nattjobbing. – Helt greit å holde på nå, og det var mange som meldte seg frivillig til å jobbe i helga. Flere enn vi hadde behov for faktisk, men de som ikke ble med nå får en ny sjanse senere, sier Thoresen. 12

GJERMUNDSHAUGNYTT

Team 1435 har levert tjenester knyttet til vakthold og fagansvar for jernbane siden 2011, da selskapet ble etablert av Ann-Kristin og Geir Fauskrud. Ekteparet besitter jernbanekompetanse i toppklasse, og har med firmaadresse Lismarka bygd opp Team 1435 til en betydelig nasjonal aktør innenfor sitt fagområde. Geir Fauskrud har lang erfaring med tilsvarende jobbing, først gjennom mange år i Jernbaneverket, deretter som en av gründerne bak etableringen av Baneteknikk. Men da Mesta gikk inn og kjøpte Baneteknikk, valgte Fauskrud å starte for seg sjøl og etablerte Team 1435. PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE – Vi leverer både vakttjenester knyttet til trafikksikkerhet på jernbane og når det gjelder elsikkerhet – og da både sikkerhet på høyspent og frakobling av strøm. – Min rolle har i hovedsak vært prosjektledelse og byggeledelse for andre entreprenører, som jobber mot Jernbaneverket. Det er en tilsvarende rolle som jeg hadde i Jernbaneverket i en periode, forteller Fauskrud. Med sin bakgrunn – også fra fagforeningsarbeid i jernbanesystemet – har han et nettverk få, om noen, kan matche i bransjen. – Jeg drar nytte av nettverket og kontaktnettet jeg har opparbeidet meg gjennom mange år, medgir Fauskrud. KONTRAKT MED OSLO SPORVEIER OG LEONHARD WEISS Team 1435 har blant annet en kontrakt med Oslo sporveier, som Fauskrud har hatt med seg siden han etablerte Baneteknikk for over ti år siden. – Den jobben går blant annet ut på ultralydkontroll av skinner og sporveksler, forteller han. Fauskrud er i tillegg den tyske jernbaneentreprenøren Leonhard Weiss sin forlengede arm i Norge. Han jobber som koordinator og prosjektleder for det store tyske selskapets betydelige aktivitet i Norge – senest nå i forbindelse med det store sporombyggingsprosjektet med skifting av sviller på Rørosbanen i Alvdal- og Tynsetområdet. – Når det gjelder maskinell sporjustering og justering av sporgeometri er Norge delt i 2 – med én kontakt til Baneservice og en til Leonhard Weiss. De har sju store maskiner i sving i et arbeid som det er min jobb å koordinere. Dette gir noe følgearbeid til Team 1435, forteller Fauskrud. I SUNN VEKST Økende arbeid har medført vekst for Team 1435, som nå har åtte ansatte, hvorav fire godkjente banemontører.


– jernbanekompetanse i

– På sikt, til neste år, skal vi også knytte til oss et skinnesveiselag, forteller Geir Fauskrud. Men før det skal flere ansatte inn. Nå søker selskapet etter både vaktmannskaper og maskinkjørere for å kunne håndtere voksende oppdragsmengde.

KOORDINERER: Tyske Leonhard Weiss er stor på maskinell sporjustering og justering av sporgeometri og er engasjert i mange sporombyggingsprosjekter i Norge. Geir Fauskrud og Team 1435 koordinerer tyskernes arbeid i Norge. Foto: Ivar Thoresen

VED ET VEISKILLE Fauskrud forteller videre at grunnen til dialogen med Gjermundshaug Gruppen og en tettere tilknytning til var følelsen av at Team 1435 stod ved et veiskille. – For et lite firma som vårt tar den administrative biten mer og mer plass. Ikke minst gjelder det alt som har med sikkerhet og dokumentasjon å gjøre. Vi har hatt et godt samarbeid med både Gjermundshaug Anlegg og Anlegg Øst Entreprenør i mange år, og for ett års tid hadde vi noen samtaler om ett nærmere samarbeid, sier Geir Fauskrud videre. Samtalene utviklet seg til en avtale og salg av 40% av aksjene i Team 1435 til Gjermundshaug Gruppen, fordelt med 20% på Trond Musdalslien og 20% på Ole Gjermundshaug. – Konkret etablerer vi administrative rutiner nå, noe vi ser Gjermundshaug er gode til. Jeg ser fram til å utvikle samarbeidet videre. Det vil styrke oss. Vi blir alle sterkere med gode samarbeidspartnere, konkluderer Geir Fauskrud. STRATEGIPLAN – Vi har laget en strategiplan jeg har store forventinger til at vi skal etterleve. Den legger opp til 15% vekst – på lik linje med vekststrategien til Gjermundshaug Gruppen. Fauskrud sier videre at det ligger an til en litt større vekst for Team 1435 i starten, men med sin bakgrunn med å bygge opp baneteknikk vet han hvor viktig det er med kontrollert vekst. – Det er knallviktig å bygge opp de administrative rutinene i takt med bemanningsøkningene. Bygg og anlegg er en krevende bransje, og jernbanesegmentet er enda «verre». Har vi ikke ting på stell, får vi ikke jobbene. Så enkelt er det.

SAMARBEID: Et godt samarbeid mellom Gjermundshaug Anlegg, Anlegg Øst Entreprenør og Team 1435 gjennom mange år har medført at Gjermundshaug Gruppen ved Trond Musdalslien og Ole Gjermundshaug, nå har sikret seg til sammen 40% av aksjene i Team 1435 – som besitter unik kompetanse på jernbane. Foto: Ivar Thoresen

GJERMUNDSHAUGNYTT

13


Avantis spisser organisasjonen Avantis Distribution AS spisser organisasjonen for å ruste seg enda bedre for den trådløse framtida. AV IVAR THORESEN

KLART: Den nye Sølndammen blir et landemerke i Alvdal. I høst starter kraftproduksjonen for fullt. Foto: Ivar Thoresen

I mål med Sølna kraftverk Det meste er nå klart for å starte kraftproduksjonen i nye Sølna kraftverk. AV IVAR THORESEN

Som underentreprenør til NCC har Gjermundshaug Anlegg spilt en betydelig rolle i den store kraftutbyggingen som har pågått i Sølna i Alvdal de siste par åra. RØRGATE Gjermundshaug Anlegg har blant annet hatt ansvaret for å legge den 1,5 kilometer lange rørgata fra den nye buedammen i Malmtekta til den nye kraftstasjonen. Rørgata består av rør med en diameter på mellom 2 og 2,2 meter og er lagt i ei grøft på mellom 3 og 5 meters dybde hele strekningen mellom dam og kraftverk. VAKKER INNSJØ Oppfylt vil den nye Sølndammen dekke et 100 mål stort område og være fylt med 750 000 kubikkmeter vann. Betongdammen har en høyde på 11,5 meter, og sørger for at Alvdal med dette får en ny innsjø. – Dette har vært et veldig hyggelig prosjekt. Det har vært positivt fra start til mål. Det blir spennende å se om dette blir et mye brukt tur- og fritidsområde framover. Det ligger i hvert fall til rette for det, sier Stein Solbu, daglig leder i utbyggingsselskapet Østerdalen kraftproduksjon.

FAKTA SØLNA KRAFTVERK Utbygger: Østerdalen kraftproduksjon AS Planlegging og byggeledelse: Eidsiva vannkraft AS Drift og vedlikehold: Eidsiva vannkraft AS Hovedentreprenør: NCC Construction Store underentreprenører: Anleggsarbeider: Gjermundshaug Anlegg AS Bygninger: Støholen Produksjon nytt anlegg: 15,5 GWh pr. år. Det tilsvarer strømforbruket til 775 husstander Oppdemt område dam: Ca. 100 mål Oppdemt volum dam: 750 000 m3 Høyde betongdam: 11,5 m Høyde vannspeil: 562,5 moh 14

GJERMUNDSHAUGNYTT

Det Gjermundshaug-eide selskapet opplever sterk vekst i det svært ekspansive trådløse markedet, og har den siste tida gjort flere organisatoriske grep for å kunne håndtere veksten og utviklingen på best mulig måte. Blant annet har daglig leder Halvor Ruud gått over i stilling som salgssjef, for å få frigjort tid til å drive mer med aktivt salg og mindre tidsbruk til ren administrasjon. Hårek Skotnes har overtatt som daglig leder i Avantis Distribution, og skal lede prosessene videre når det gjelder vekststrategier, leverandøravtaler og videre utvikling. Norske Avantis Distribution har søsterselskapene Avantis Distribution AB i Sverige og Avantis Distribution ApS i Danmark. Avantis Distribution AS er delt i avdelingene salg, teknisk, leverandøransvar og drift. – Teknisk avdeling har som hovedoppgave å gi support til salg, mens driftsavdelingen har som hovedansvar å oppdatere logistikksystemene, webportal og drifte lagrene i Norge og Sverige, forteller daglig leder Hårek Skotnes. – I tillegg er regnskap og HR satt opp som en stabsfunksjon, forteller han.

Innlandet Elektro i støtet Innlandet Elektro AS er inne i en spennende utvikling, med flere nye oppdrag og oppbemanning. AV IVAR THORESEN

– Vi ansatte en ny montør nå i juni, så nå er vi til sammen tre fast ansatte. I tillegg leier vi inn mannskap ved behov. Vi har noen faste som har vært med oss hele tida, forteller daglig leder Arve Lindberg. Innlandet Elektro har spesialisert seg på gatelys og prosjektering og bygging av elektriske anlegg på større anlegg, og veianlegg spesielt, og de opplever for tiden god vekst. Gjermundshaug har en eierandel på 40% i selskapet, og benytter Innlandet Elektro i forbindelse med egne anleggsprosjekter. Det Lena-baserte selskapet, som administreres fra Gjermundshaugs hovedkontor i Alvdal, har sitt markedsområde over hele det sentrale Østlandet. – Vi ligger godt an målt mot budsjett, og er nå i gang med å montere et stort anlegg med rundt 370 lyspunkter for Hæhre i forbindelse med oppgradering og nybygging av veien over Filefjell, forteller Lindberg. – I tillegg har vi blitt tildelt to oppdrag for John Galten, på Jessheim. Det ene er i forbindelse med nytt kryss ved LHL-sjukehuset, det andre er i et boligfelt i Nannestad. Lindberg ser optimistisk på situasjonen framover. – Det har vært mye interessant å regne på i det siste, så vi har mange anbud inne, som ennå ikke er avklart. Vi håper naturligvis på tilslag på en bra prosentandel av dem, sier han.


CAT OG GJERMUNDSHAUG GODT SAMARBEID: Samarbeidet mellom Pon Cat og Gjermundshaug Gruppen har vært godt og viktig gjennom mange år. Nå utvikles det ytterligere, her representert ved fra venstre Stig Kjetil Haugsvær fra Pon Equipment, Trond Musdalslien, Ole Gjermundshaug og Anders Gjermundshaug fra Gjermundshaug Gruppen, samt Jonas Strande og Erik Sollerud fra Pon Equipment. Foto: Pon Equipment AS

Innovativt samarbeid i utvikling Gjermundshaug Gruppen og Cat har hatt et langt og god samarbeid om leveranser og service på anleggsmaskiner. Et samarbeid som nå får enda flere dimensjoner.

– Vi har en tett tilknytning til Gjermundshaug Gruppen via både Anlegg Øst Entreprenør og Gjermundshaug Anlegg, forteller salgssjef Stig Kjetil Haugsvær i Pon Equipment, som er leverandøren av Cat anleggsmaskiner.

Det er kraftige investeringer som gjøres i denne forbindelse, og Haugsvær er opptatt av at neste generasjon, både hos Pon Equipment og i Gjermundshaug er de som skal drive prosessene videre framover. Han mener derfor deres lokale selger Jonas Strande og Anders Gjermundshaug er de rette til å føre samarbeidet videre.

GREP FOR FRAMTIDA – Det siste vi har gjort avtale med dem på nå er knyttet til den nye satsingen med mange og store maskiner for masseforflytning med etablering av selskapet GMM (Red. anm.: se omtale på siste side). Det er starten på noe som kan bli veldig mye større, tror Haugsvær. – Gjermundshaug Gruppen har vokst seg så store at de kan investere for framtida. Her ser de en utvikling som vil komme, og posisjonerer slik at de er på plass med en organisasjon og utstyr, og kan kjøre fra dag én når de store jobbene kommer.

FULLSERVICE Samarbeidet med mellom Gjermundshaug og Pon Equipment bygger på fullservice-avtaler på alt utstyr som leveres. – Det er en fordel for begge parter. Og vi har alltid hatt et samarbeid preget av en god og direkte dialog. Vi kaller en spade for en spade, tar ting når de oppstår og forholder oss til det vi blir enige om, sier Stig Kjetil Haugsvær. I det ligger det også at Gjermundshaug Gruppen er en stor, viktig og prioritert kunde for Pon Equipment – i sjiktet rett under de store riksentreprenørene, noe som gir gode avtaler og spesiell oppfølging underveis.

AV IVAR THORESEN

GJERMUNDSHAUGNYTT

15


Returadresse: Gjermundshaug AS Alvdal Næringssenter Randmælsveien 34 2560 Alvdal

INVESTERER: Trond Musdalslien, Ole Gjermundshaug og Anders Gjermundshaug står sammen bak det nye selskapet Gjermundshaug & Musdalslien Masseforflyttning AS, og har utviklet og fornyet maskinparken. Foto: Pon Equipment AS

GMM – fornyelse og ekspansjon Gjermundshaug Gruppen tar ytterligere sats og investerer i kraftige maskiner i forbindelse med etableringen av det nye selskapet Gjermundshaug & Musdalslien Masseforflyttning AS (GMM). AV IVAR THORESEN

– En trenger gode folk og skikkelig redskap skal en gjøre penger i entreprenørbransjen, sier konsernsjef Ole Gjermundshaug i Gjermundshaug Gruppen. Sammen med sønnen Anders Gjermundshaug og Trond Musdalslien investerer han for framtida med etableringen av GMM. I GANG TIL HØSTEN – Selv om vi ikke vet størrelse og omfang ennå, er dette et selskap jeg har kjempegod tru på, sier Trond Musdalslien. – Det er ikke så mange som spesialiserer seg på ren masseforflytning lenger. Planen er at vi skal kunne hjelpe riksentreprenørene på dette området, i tillegg til at vi kan ta en del jobber sjøl. Musdalslien har tror på at det ganske fort kan bli snakk om en del arbeidsplasser i GMM, fordi det er snakk om store maskiner som må og skal gå mye, slik at de må til to sjåfører pr. maskin i 14 dagers turnus.

STOR AKTØR Gjermundshaug & Musdalslien Masseforflyttning blir en solid aktør på masseforflytning, og har gjort betydelige investeringer i maskinparken. Selskapene Anlegg Øst Entreprenør og Gjermundshaug Anlegg har fra før mange Catmaskiner, men maskinene til GMM er av kraftigere kaliber og med det siste innen teknologi både på motor, hydraulikk og produksjonsmåling. FULL OVERSIKT – Eksempelvis har tipptrucken 772G VIMS 3G/ Caterpillars som gir kunden full oversikt på Vision Link på produksjon og drift. Samtlige maskiner har fullserviceavtale 5 år/8000 timer med Pon Equipment og gir full kontroll på kostnadene og optimal maskintilgjengelighet, heter det i en pressemelding fra selskapet og maskinleverandøren.

Profile for Haus Byrå AS

Gjermundshaug Nytt #1 2016  

Magasin utgitt av Gjermundshaug Gruppen. Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design og trykk: DMT Alvdal AS

Gjermundshaug Nytt #1 2016  

Magasin utgitt av Gjermundshaug Gruppen. Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design og trykk: DMT Alvdal AS

Profile for dmtalvdal
Advertisement