__MAIN_TEXT__

Page 1

JULI 2017

Foto: Ivar Thoresen

GODT ÅR I 2016 • FJERNSTYRT MED EKSOTISK PUBLIKUM • FLOTT ANLEGG PÅ ROMERIKE • LAGER NY BYDEL I ELVERUM • SKREDDERSYR MASKIN TIL NY LÆRLING • BRA I BRUMUNDDAL • STYRKER SEG I GUDBRANDSDALEN • NY TEAMLEDER • STERK STAB


FLYTTER MYE SAND

INNHOLD

35 millioner i pluss i 2016 Konsernsjefens spalte Fjernstyring med eksotisk publikum Praktanlegg på Romerike En ny bydel blir til Gjermundshaug gjør drømmen til virkelighet Anlegg Øst Entreprenør på offensiven Styrker seg med Stenersen-oppkjøp Transportør i særklasse Ny Team-leder på plass Satser stort på SUM-messa Elevbedrifter på besøk Gikk Skarverennet med stil Staben som styrer Gjermundshaug-skuta

side 2 og 3 side 2 og 3 side 4 og 5 side 6 og 7 side 8 og 9 side 10 og 11 side 12 og 13 side 14 side 15 side 16-17 side 18 og 19 side 18 og 19 side 18 og 19 side 20

Nr. 1/2017 Utgitt av: Gjermundshaug AS, Alvdal Næringssenter 2560 Alvdal, tlf.: 62 48 72 77 • firma@gjermundshaug.no Redaktør: Ivar Thoresen, tlf.: 907 40 551 • e-post: ivar@dmtalvdal.no Tips eller innlegg sendes redaktøren. Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design: DMT Alvdal AS www.dmtalvdal.no

Gjermundshaug med 35 mill. i p De fleste datterselskaper leverte overskudd og Gjermundshaug Gruppen samlet kom ut av 2016 med et overskudd på 35 millioner kroner før skatt. AV IVAR THORESEN

Regnskapstallene viser at Gjermundshaug Gruppen i 2016 omsatte for rekordhøye 440 millioner kroner. – Vi er veldig godt fornøyd med resultatene generelt i Gjermundshaug Gruppen. De ligger over gjennomsnittet i bransjen, sier konsernsjef Ole Gjermundshaug. – Dette er et resultat av at vi har god struktur i hele organisasjonen, og at vi har flinke folk som er ute, står på og gjør en god jobb for oss hver dag, fortsetter han. 39 MILL. PLUSS PÅ KJERNEVIRKSOMHETEN 2016-tallene er spesielt gode innenfor kjernevirksomheten anlegg, med et samlet overskudd før skatt på 38,7 millioner kroner. Anlegg Øst Entreprenør AS omsatte for 127 millioner og leverte et overskudd før skatt på 24 millioner kroner i 2016, mens Gjermundshaug Anlegg AS fikk et overskudd før skatt på 13,4 millioner kroner av en omsetning på drøyt 200 millioner. – Innen virksomhetsområdet IT-infrastruktur ble det underskudd i 2016, men trenden mot slutten av året tyder på at det jobbes bra og at vi kan forvente overskudd også her i 2017 tilføyer konsernsjef Ole Gjermundshaug. JOBBE SMART OG GODT – Vi har vekstambisjoner, og samtidig en strategi om å vokse kontrollert. Når det gjelder 2016 ligger vi litt bak målsettingene knyttet til omsetningsveksten, men det er ikke veksten vi lever av, det er resultatene, og dem er vi veldig godt fornøyde med, påpeker Ole Gjermundshaug. Han legger til at konkurransesituasjonen i anleggsbransjen var meget tøff i 2016 – og at den fortsatt er det.

www.gjermundshaug.no

FORDNØYD: Økonomisjef Hans Bjørnstad er fornøyd med 2016-resultatene for Gjermundshaug Gruppen og selskapene i Gruppen. Foto: Ivar Thoresen

Gjermundshaug Gruppen består av flere selskaper som opererer innen bygg/anlegg, trådløse kommunikasjonsløsninger, fjernstyring av anleggsmaskiner, og eiendom. Gjermundshaug Gruppen teller i dag nærmere 160 ansatte, inkludert Avantis i Norge, Sverige og Danmark. Vårt hovedkontor er i Alvdal - Hedmark. Ved å ha de beste medarbeiderne ønsker vi at våre oppdragsgivere og kunder opplever oss som en god og profesjonell samarbeidspartner som hele tiden leverer som avtalt. 2

GJERMUNDSHAUGNYTT


g Gruppen pluss i 2016 – Det er mange jobber som skal gjøres, men markedet er steintøft. Så det handler om å jobbe smart og godt. Det nystartede masseforflyttingsselskapet GMM bidro med marginal omsetning for Gjermundshaug Gruppen i 2016, men her forventer Ole Gjermundshaug at det vil skje mye mot slutten av 2017 og inn i 2018, med godt håp om kontrakter som underleverandør når flere store prosjekter settes i gang over hele landet, og ikke minst på det sentrale Østlandet. OPPTATT AV KONTROLL OG SYSTEM – Nå begynner vi å bli såpass store at det er veldig viktig at vi har kontroll. Derfor bruker vi mye ressurser på oppfølging og gjennomgang av hele virksomheten. Blant annet er det tatt grep og satt i gang tiltak i flere av datterselskapene for å få ting til å fungere. Vi har fokus på alle selskapene og alt vi driver med, understreker Ole Gjermundshaug. VEKST KAN GI OPPKJØP Gjermundshaug forteller videre at Gjermundshaug Gruppens vekststrategi kan medføre både oppkjøp og at de går inn på eiersida i andre virksomheter i løpet av 2017, uten at han vil si noe mer konkret om det på det nåværende tidspunkt. – Det ligger i kortene at noe av veksten vi planlegger kan skje ved oppkjøp, eller ved at vi går inn på eiersida i eksisterende virksomheter, sier Ole Gjermundshaug til Alvdal midt i væla. • Gjermundshaug Gruppen består av de heleller deleide selskapene: Gjermundshaug Anlegg AS, Anlegg Øst Entreprenør AS, GMM AS, Innlandet Elektro AS, Team 1435 AS, Avantis Distribution AS, Avantis Distribution AB, Avantis Distribution ApS, Specto Remote AS, BGA AS og Alvdal Eiendom AS. Etter Anlegg Østs oppkjøp av 75% av aksjene i S & B Stenersen i slutten av juni, inngår også de i Gruppen.

GOD START – Fjoråret var totalt sett bra, selv om det ikke var så bra som vi hadde budsjettert med, supplerer økonomisjef Hans Bjørnstad i Gjermundshaug Gruppen. – Det stagnerte litt mot slutten av året, til gjengjeld hadde vi et desto bedre første halvår, forteller han. Bjørnstad peker videre på at det er gjort veldig mye bra i Gruppens IT-selskaper, og flere av dem leverer hittil i år positive resultater for første gang. – Det viser at fokus og oppmerksomhet gir resultater, sier Bjørnstad og gleder seg over at Gjermundshaug Gruppen etter siste oppkjøp nå styrer mot en historisk omsetning på over 600 millioner kroner i 2017. – Vi styrer ikke etter omsetningen. Det er bunnlinja som er avgjørende. Samtidig er det begrenset hvor mye bedre resultatet kan bli uten at vi også har vekst i omsetningen, påpeker Bjørnstad.

FIGUR 1: Omsetning og årsresultat. Utvikling fra 2004 til 2016.

FIGUR 2: Omsetning og årsverk. Utvikling fra 2004 til 2016.

FIGUR 3: Driftsmargin og totalkapitalrentabilitet. Utvikling fra 2004 til 2016

GODE TALL: Selskapene i Gjermundshaug Gruppen gravde også i 2016 fram gode regnskapstall. Foto: Ivar Thoresen

OLE GJERMUNDSHAUG KONSERNSJEF

Stadig jakt på forbedringer God organisering, planlegging og gjennomføring ved at alle bidrar og gjør hverandre gode, gjør at vi oppnår det vi har satt som våre mål. Det er arbeidsdagens planlagte fremdrift, ukas eller prosjektets fremdrift og mål, like gjerne som konsernets overordnede mål og strategi som skaper utvikling. Dette er viktig fokus for å oppnå forbedring og trygge fremtiden. Her har vi fortsatt mye å ta tak i. Vi er gode, men kan bli enda mye bedre. Gjermundshaug Gruppen er i stadig utvikling. Siste tilskudd i gruppen er oppkjøp av 75 % i S & B Stenersen AS. Dette gir oss mulighet til å levere enda mer kapasitet og ikke minst god kompetanse i et voksende anleggsmarked. Flinke folk er det som skaper suksess. Vi gleder oss, og vil ta godt vare på, og implementere vår gode kultur på en god måte i S & B Stenersen AS. For å kunne møte dagens og fremtidens krav har vi nå i entreprenørdelen av konsernet avsluttet en prosess hvor vi sammen med de timelønnede er omforent om nye pensjons- og lønnsavtaler. Kort sagt så er vi som arbeidsgiver positive til tariffavtale og de krav som stilles av begge parter i denne sammenhengen. Dette er vi avhengig av for å ivareta de krav som våre hovedkunder, som er offentlige bestillere, nå krever. Og til dere som fortsatt er unge, så er pensjonssparing og gode pensjonsordninger det som vil ha vesentlig betydning for personlig økonomi når den tid kommer. Fremtiden betyr også satsning på lærlinger. Det er et satsingsområde, og vi får nå inn fem nye. Konsernet som helhet kan ta sommerferie med visshet om at det blir travelt i andre halvår. Mange prosjekter er i gang og det startes opp enda flere i august. Tilbudsfasen i OPS-prosjektet Rv3/25 medfører at mange i Gjermundshaug Gruppen tar del i prosessen mot endelig tilbud. Innlevering av pristilbud og forhandlinger skal være medio oktober med kontraktsignering i februar og fysisk oppstart våren 2018. Til dere alle i Gjermundshaug Gruppen: GOD SOMMER GJERMUNDSHAUGNYTT

3


Fjernstyring med ek STORT OMRÅDE: Kevin Trøan foran «operasjonssentralen» der han har arbeidsplassen sin – bilen med kontrollrommet for fjernstyringen av gravemaskinen som står på andre sida av dalen. Foto: Ivar Thoresen

Gjermundshaug Anleggs fjernstyrt-veteran Kevin Trøan har eksotisk publikum rett ved bua si på Hjerkinn. Der rusler moskusflokkene rundt hushjørnene og ser til at alt går rett for seg. AV IVAR THORESEN

– Vi ser dem stort sett hver dag, ja, forteller Kevin Trøan og kollegene Ronny Skogli og Arild Grimsgård, som nå er i gang med et nytt prosjekt for Forsvaret i forbindelse med tilbakeføringen av det tidligere skytefeltet i området. Moskusene og Gjermundshaug-mannskapene og –maskinene opererer fint side om side i det gamle skytefeltet, selv om de store dyra i blant kan komme brått på, og det kan være å ikke havne i en løpsduell med dem – ettersom moskusens toppfart anslås til 60 km/t. Da kan selv fotrappe Gjermundshaug-ansatte komme til kort. VETERAN BAK SPAKENE Kevin Trøan (22) er sin unge alder til tross en 4

GJERMUNDSHAUGNYTT

av veteranene i Gjermundshaug Anlegg som operatør av fjernstyrte anleggsmaskiner. – Det begynte da jeg startet i Gjermundshaug som lærling for fem år siden, forteller Kevin, der han står utenfor bilen som er selve operasjonssentralen høyt oppe på en åskam med flott utsyn over viddene som var det tidligere skytefeltet på Hjerkinn. Og langt der nede står gravemaskinen han sitter i operasjonsrommet og fjernstyrer. – Vi må ha fri sikt til maskinen, og en sikkerhetsavstand på minst 1 000 meter, forteller Kevin. DYBDESYNET BORTE Det har handlet mye om fjernstyrte maskiner for unge Trøan. Både på Hjerkinn, Gardermoen og i Danmark.

– Det har blitt slik, og jeg trives godt med det, forteller maskinføreren. – Det er ikke så stor forskjell på å sitte i gravemaskinen og i kontrollrommet, men litt annerledes er det jo. Blant annet mister en litt av dybdesynet når maskinen fjernstyres via skjermen, men det blir en vanesak det også. ÅTTE ÅR PÅ HJERKINN Det var på Hjerkinn hele det fjernstyrte eventyret startet for Gjermundshaug Anlegg, helt tilbake i 2009. Mange av selskapene i Gjermundshaug Gruppen har vært med på det unike pionerarbeidet med utvikling av fjernstyrte gravemaskiner og dumpere gjennom de store oppdragene for Forsvaret med å tilbakefør de nedlagte skytefeltene til naturen.


ksotisk publikum

PUBLIKUM: Kevin Trøan og kollegene har daglig selskap av moskus når de arbeider med fjernstyrte maskiner på Hjerkinn. Foto: Ivar Thoresen

FULL KONTROLL: Fra sjåførstolen i kontrollrommet har Kevin Trøan full kontroll over den fjernstyrte gravemaskinen, som befinner seg minst én kilometer unna. Trenger han visuell kontakt, kan han gløtte ut vinduet ved siden av skjermen. Foto: Ivar Thoresen

Alt under kyndig ledelse av selskapets «Petter Smart» - Håvard Tronsmoen, som har vært helt sentral i prosessen. Det pågående prosjektet nå handler om å fjerne

BARSKE FORHOLD: Selv midt på sommeren kan Hjerkinn by på alle årstider, og det får Ronny Skogli (fra venstre), Kevin Trøan og Arild Grimsgård kjenne på. Foto: Ivar Thoresen

en nesten fire kilometer lang anleggsvei som ble bygd i forbindelse med tilbakeføringen av selve skytefeltet Haukberget, samt flere andre midlertidige anleggsveier i området.

Både fjernstyrte gravemaskiner og dumpere er med i operasjonen, som ifølge Kevin Trøan skal være avsluttet senest i oktober.

GJERMUNDSHAUGNYTT

5


FORNØYD: Anleggsleder Åge Olav Storsveen er med god grunn stolt av den jobben Gjermundshaug har gjort gjennom to år gjennom den store utbyggingen på Blaker. Foto: Ivar Thoresen

Praktanlegg på Romerike sluttført Gjermundshaug Anlegg har nettopp sluttført sin del av jobben i forbindelse med det som er blitt flotte Fjuk oppvekstsenter og Blaker bo- og omsorgssenter. AV IVAR THORESEN

– Det er blitt utrolig fint, konstaterer Gjermundshaugs anleggsleder Åge Olav Storsveen, som har jobbet mer eller mindre kontinuerlig med prosjektet på Romerike i rundt to år. STOR JOBB Gjermundshaug Anlegg har hatt entreprisen på opparbeidelse av tomt, veier, vann og avløp til både den nye barnehagen som er knyttet sammen med den eksisterende skolen til Fjuk oppvekstsenter, og til Blaker bo- og omsorgssenter – hvor også gammelt og nytt er smeltet sammen til et moderne og helhetlig anlegg. Inkludert i entreprisen har også ligget opparbeidelse og istandsetting av utearealene etter at byggingen var ferdig. – Det er artig med slike jobber der vi er med fra

begynnelse til slutt, synes Åge Olav Storsveen. – På det meste, rundt ett års tid, var vi 12 mann her. Det måtte til, for det var mye jobb. Blant annet kjørte vi ut 36 000 kubikkmeter leire fra området her. NYTT BOLIGFELT Nå har Storsveen flyttet seg lenger nordover på Romerike, til Ramstadåsen i Nannestad. Der hadde Gjermundshaug Anlegg for to år siden jobben med å etablere all relevant infrastruktur knyttet til vei, vann, avløp og kabelgrøfter for et boligfelt med 45 tomter. Nå er det feltet allerede fylt opp, og Gjermundshaug-folka er i gang med å opparbeide trinn 2 av boligfeltet på samme måte som det første. – Dette er et populært område, forteller Åge Olav Storsveen, og regner fort med at han blir værende på Romerike ei god stund ennå – slik Gjermundshaug Anlegg har vært sammenhengende i over ti år.

OPPVEKSTSENTER: Åge Olav Storsveen har vært med hele veien – fra utgraving og tilrettelegging av tomta til ferdigstillelsen av uteområdet for den nye, flotte barnehagen i Fjuk oppvekstsenter på Blaker. Foto: Ivar Thoresen

6

GJERMUNDSHAUGNYTT


FULLT: Trinn 1 av boligområdet på Ramstadåsen i Nannestad er fylt opp, Åge Olav Storsveen og Gjermundshaug Anlegg er nå i gang med å opparbeide infrastrukt til byggetrinn 2. Foto: Ivar Thoresen

SANSEHAGE: Ved Blaker bo- og omsorgssenter har Gjermundshaug Anlegg også anlagt små sansehager. Foto: Ivar Thoresen

UTEANLEGG: Universelt utformet uteanlegg, med grønne plener, beplantning og asfalterte gangstier som også er godt tilrettelagt for funksjonshemmede har Gjermundshaug Anlegg stått for ved Blaker bo- og omsorgssenter. Anleggsleder Åge Olav Storsveen er fornøyd med resultatet. Foto: Ivar Thoresen.

GJERMUNDSHAUGNYTT

7


Hektisk høst i vente for Gjermundshaug både i Ydalir og andre steder

En ny bydel blir til Store og små maskiner fra både Gjermundshaug Anlegg og GMM er daglig i aksjon over et stort område når Elverums «nye» bydel Ydalir virkelig begynner å ta form. Mye arbeid der og mange jobber ellers gjør at det er en travel høst i vente. AV IVAR THORESEN

I det tidligere grustaket i sentrumsnære Ydalir i Elverum skal det bli både barnehage, skole og idrettshall. Samtidig tilrettelegges det for boligbygging over et stort område, og tomtesalget går unna som bare det. FLERE YDALIR-KONTRAKTER For Gjermundshaug Anlegg betyr det at de nå er godt i gang med sin andre store kontrakt i Ydalirutbyggingen. Foruten tilrettelegging av nye boligområder med infrastruktur som vei, kabelgrøfter, vann og avløp, inkluderer nåværende kontrakt også riving av gammel bebyggelse og bygging av gangvei med kulvert under Rv. 25 – Trysilvegen – for å skape forbindelse ned til området ved Sagtjernet for mjuke trafikanter. Til høsten legges ytterligere en ny Ydalirkontrakt ut på anbud. Den inkluderer blant annet en ny trebru på Rv. 25 litt lenger øst enn der arbeidene i dag foregår. – Vi ønsker oss gjerne den kontrakten også, sier daglig leder Ståle Øvergård i Gjermundshaug Anlegg. HJERKINN OG VEGVESENET Men det er flere jobber i ordreboka som tilsier at det blir hektiske høstmåneder for mannskapene i Gjermundshaug Anlegg. Arbeid er i gang med fjernstyrte maskiner for Forsvaret i skytefeltet på Hjerkinn (se side 4 og 5). I tillegg er det flere prosjekter knyttet til de to store kontraktene med Statens vegvesen – den ene på nye investeringer, den andre på

TAR FORM: Maskiner og mannskaper fra Gjermundshaug Anlegg sørger for at den nye sentrumsnære bydelen Ydalir i Elverum, nå virkelig begynner å ta form. Foto: Ivar Thoresen

8

GJERMUNDSHAUGNYTT

vedlikehold. Når det gjelder nyinvesteringer, starter i disse dager arbeidet med gang- og sykkelveien mellom Steimokrysset og Gjelten bru langs Fv. 29, Folldalsveien, i Alvdal. – Dette arbeidet vil pågå for fullt utover høsten og vinteren, med asfaltering og ferdigstillelse sommeren 2018, bekrefter Øvergård. I tillegg er det arbeid i gang med rundkjøring på Os. STORSJØEN OG TRYSIL Når det gjelder vedlikeholdskontraktene så skal det gjøres arbeid både langs Fv. 30 langs Storsjøen mellom Koppang og Åkrestrømmen på Fv. 208 over mot Långflon og Sverige i Trysil. – Langs Storsjøen er det snakk om forsterkning av veien ut mot sjøen, samt noe stikkrennearbeid. I Trysil handler det om masseutskifting, forsterkning og stikkrenner, forteller Ståle Øvergård. Han kan i tillegg fortelle at arbeidene er i rute både med Skurlagskrysset på Rv. 3 i Alvdal og med grunnarbeidene til nye Alvdal barneskole

med kultursal og flerbrukshall på Sørhusjordet. I Alvdal er også Gjermundshaug Anlegg i gang som underentreprenør til Veidekke ved leveransen av tilslaget til deres asfaltproduksjon på Brennbakkmoen, der skal produseres mellom 70 000 og 75 000 tonn asfalt i løpet av sommeren. GODE UTSIKTER – Vi har bra med ordrer nå, og høsten blir enda mer hektisk enn vi så for oss i utgangspunktet fordi det har tatt tid å komme i gang med kontraktene for Vegvesenet, sier Øvergård videre og ser optimistisk framover. – Nå vil det skje veldig mye framover. Strekningen Kolomoen-Arnkvern på E6 starter nå, så går det raskt videre på strekningen Arnkvern-Moelven. I løpet av høsten blir det også utveksling av løsninger og priser og forhandlinger fram til en beslutning i februar neste år for prosjektet Rv. 3/ Rv. 25 fra Ommangsvollen til Grundset, forteller Øvergård. Gjermundshaug Gruppen er gjennom grupperingen Strabag/Acciona én av tre finalister i konkurransen om dette OPS-prosjektet.


SETTER PREG: Gjermundshaug Anlegg setter uten tvil preg på det gamle grustaket i Ydalir i Elverum om dagen. Snart vokser en helt ny bydel fram her. Foto: Ivar Thoresen

MYE MASSE: Det er mye masse som skal flyttes og byttes ut når et tidligere grustak skal bli til en helt ny bydel i Ydalir. Gjermundshaug Anlegg og GMM har maskinparken som skal til for å løse oppgaven. Foto: Ivar Thoresen RIVING: Jobben som skal gjøres i Ydalir innebærer også riving av gamle hus for å gjøre plass for kulvert som gir gangog sykkelforbindelse til det populære Sagtjernet i Elverum. Foto: Ivar Thoresen

GJERMUNDSHAUGNYTT

9


Gjermundshaug gjør drømm Funksjonshemmede Ole-Christian Johansen Liljedahls store drøm er å kjøre anleggsmaskin. Nå sørger Gjermundshaug Anlegg for å gjøre drømmen til virkelig – med spesialbygd dumper og lærekontrakt fra august. AV IVAR THORESEN

Etter to grunnleggende år med bygg- og anleggsteknikk ved Solør videregående skole, avdeling Våler, var Ole-Christian Johansen Liljedahl spent på veien videre og om han ville få som lærling. GLEDER SEG Derfor er han naturligvis svært fornøyd over velviljen han har møtt hos Gjermundshaug Anlegg, som ikke bare har tilbudt ham lærekontrakt, men som også bygger om og spesialtilpasser en dumper som den målrettede og ambisiøse unggutten kan bruke i læretida. Gjermundshaugs tusenkunstner Håvard Tronsmoen har gått gjennom dumperen sammen med Ole Christian, målt ut og funnet ut hvordan førermiljøet best kan tilpasses. – Kjempebra at de er så ivrige og legger til rette så jeg kan få være hos dem. Jeg hadde ikke trodd de skulle være så interessert. Jeg gleder meg. Dette ser jeg virkelig lyst på, sier Ole-Christian Johansen Liljedahl. DYSMELI Han lider av det som går under samlebetegnelsen dysmeli – det vil si medfødt tilstand med manglende eller mangelfullt utviklet skjelett i arm(-er) og/eller ben. (se egen faktaboks til høyre). For Ole-Christians del gjelder det både ben og armer. Han har beinproteser, men ingenting på armene. – Armproteser ville bare vært i veien. Jeg greier meg godt uten, sier den offensive unggutten. Det betyr også at han gjennom to års skolegang, og utplassering hos Gjermundshaug,

– Vi var skeptiske – Dette er utrolig positivt, og jeg må innrømme at vi var veldig skeptiske da han kom hit på om han i det hele tatt ville få en plass som lærling etterhvert, sier Henning Olsen, avdelingsleder for bygg og anleggsteknikk ved Solør videregående skole, avdeling Våler. – Jeg husker godt da han kom til oss, fortsetter Olsen. – Vi har gravemaskinsimulator ved skolen, og

10

GJERMUNDSHAUGNYTT

SPESIALDUMPER: Håvard Tronsmoen hos Gjermundshaug Anlegg skal spesialtipasse en egen dumper til Ole-Christian Johansen Liljedahl, slik at den dysmeli-rammede unggutten kan starte veien mot fagbrev, som lærling i anleggsmaskinførerfaget hos Gjermundshaug i august. Foto: Privat

har vist at han er i stand til å håndtere alle typer anleggsmaskiner, uten hjelpemidler av noe slag. VIL JOBBE – IKKE SITTE HJEMME – Men det er klart det er mye bedre å få en spesialtilpasset dumper. Det betyr at jeg kan kjøre mer og lenger, og unngå smerter i rygg og nakke. – Nå får jeg stilt om ratt og gir, så jeg får giret selv. Jeg får spakstyring, som er bedre og mer kurant for meg. Og alt skal være klar til førerkortet er i boks og jeg begynner første virkedag i august, sier Ole-Christian Johansen Liljedahl. – Jeg har ikke lyst til å bli sittende hjemme i sofaen med mitt handikap. Jeg vil ut å jobbe, og jeg setter utrolig pris på at Gjermundshaug ga meg denne muligheten da jeg spurte dem etter de hadde vært på besøk ved skolen i Våler og tydelig signalisert at de ville gi ham den sjansen han fortjener. GODT MOTTATT Ole-Christian vet litt om hva han går til, etter å ha vært utplassert hos Gjermundshaug i løpet av skolegangen, og er glad for at de setter pris på hans motivasjon for å lykkes ved å bidra med tilrettelegging for det han håper kan bli et framtidig levebrød som maskinfører. – Det blir stort sett dumperkjøring, ettersom det er den som blir spesialtilpasset. Men jeg er klar for å avløse enkeltdager på andre maskiner som ikke er spesialtilpasset også jeg, om det skulle være behov. – Det skal jeg fikse, sier Ole-Christian Johansen Liljedahl og håper han kan gjøre det så bra i læretida at han kan få mulighet til fast jobb etterpå.

skulle teste ut om det gikk an for han å kjøre den. Ole-Christian kjørte maskinen så det suste, uten noen form for tilrettelegging. Og de to åra han har gått her har han ikke hatt spesiell tilrettelegging på noen av våre maskiner. Han har kjørt dem alle som hvilken som helst annen elev. – Du tror det ikke før du får se det, sier en imponert Henning Olsen. Olsen roser samarbeidet mellom Våleravdelingen av Solør vgs og Gjermundshaug Anlegg, både generelt og i denne saken spesielt. Gjermundshaugs årlige besøk til elevene på

bygg og anleggsteknikk slår alltid godt an. – Det gir mye, både til oss og dem, mener Olsen. – I denne konkrete saken med Ole-Christian var det viktigste at det endte med en lærekontrakt. Det er alltid målet, men det er ikke alltid opplagt, og vi var som sagt skeptiske på forhånd, sier avdelingslederen – desto mer tilfreds over at ordnet seg for Ole-Christian Johansen Liljedahl.


men til virkelighet

Dysmeli

Dysmeli er en medfødt tilstand med manglende eller mangelfullt utviklet skjelett i arm(-er) og/eller ben. Det kan være mangler ved en eller begge armer og/eller ett eller begge ben. Ordet dysmeli kommer fra gresk. Forstavelsen dys betyr mangelfull. Melos betyr lem(-mer). På norsk benevnes oftes lem som arm (overekstremitet) eller ben (underekstremitet). Lem(mer) brukes i det følgende som en fellesbetegnelse for arm(mer) og ben. Armer regnes fra og med fingre til og med skulderblad og kragebein. Ben regnes fra og med tær til og med bekken. Dysmeli er ikke en diagnose, men en «diagnosegruppe», det vil si at det er en beskrivelse av en gruppe mennesker med medfødte misdannelser i armer og ben. Kilde: Norsk Dysmeliforening/dysmeli.no

NAV er imponert – Målet vårt er å få folk ut i jobb, men ikke bare det. Vi vil at de skal stå i jobb lenge. Sånn sett er dette et skoleeksempel på et prosjekt vi slutter opp om. Det sier Arne Hansen ved NAV hjelpemiddelsentral. NAV hjelpemiddelsentral er en sentral og viktig samarbeidspartner i forbindelse med ombyggingen av dumperen som Ole-Christian

Johansen Liljedahl skal bruke i læretida si hos Gjermundshaug Anlegg. Blant annet vil de etter søknad kunne være med og delfinansiere prosjektet. – Vi er med på laget. Her snakker vi om en gutt med en helt uvanlig stå på-vilje og som tar viktig initiativ på egen hånd. Han kjører jo maskinene som de er, men det er ikke holdbart i lengden med tanke på risikoen for andre slitasjeskader. Derfor er det veldig bra at Gjermundshaug gir ham muligheten og at de har en person som kan bygge om å tilpasse en anleggsmaskin, sier Hansen.

– Å få folk som Ole-Christian ut i jobb er et av våre satsingsområder. Og når han er så ivrig og motivert, og vet hva han vil, er det en enkel sak for oss å støtte opp om det.

GJERMUNDSHAUGNYTT

11


Anlegg Øst Entreprenør etter en litt rolig vinter Vinteren var ikke av de travleste for Anlegg Øst Entreprenør. Det tegner til gjengjeld høsten til å bli. AV IVAR THORESEN

– Vi har hatt en vinter hvor vi ikke har strekt oss, konstaterer daglig leder Trond Musdalslien. – Vi har hatt alle i jobb og unngått permitteringer, men kunne gjerne hatt en jobb til. Vi regnet på mange jobber, men det ble stang ut to-tre ganger hvor vi var nær å få napp – uten at det gjør all verden, for prisene var dårlige, presiserer han. KOM MED SNØSMELTINGA Nå har snøen smeltet for lengst, vinteren har reist og jobbene har kommet inn. Som for eksempel med den nye rasteplassen langs E6 ved Krekke i Fåvang, der arbeidet pågår for fullt og alt skal være klart til åpning i løpet av høsten. Som på Kvam, med en jernbanekrysning. Som langs Mjøsa, der arbeidet med den siste av tre kulverter for Bane NOR er i avslutningsfasen ved Espa. Og som I Brumunddal, der det tredje store prosjektet med flomsikring og etablering av en promenade langs Brumundda gjennom sentrum er i sluttfasen. INTERNASJONALT SAMARBEID Den trolig mest spennende jobben som Anlegg Øst Entreprenør er innstilt på akkurat nå er Fåberg transformatorstasjon – som underentreprenør i en totalentreprise sammen med H & HMV fra Irland. – Dette er et komplisert prosjekt, hvor vi er største underentreprenør, forteller Trond Musdalslien og opplyser at kontakten med det irske selskapet ble opprettet gjennom konsulentselskapet Structor. I tillegg er Anlegg Øst Entreprenør en av fire tilbydere i forhandlinger om en høst- og RASTEPLASS: Her ved Krekke, helt sør i Fåvang kommune – og mellom E6 og Lågen, blir det ny rasteplass med servicebygg. Anlegg Øst Entreprenør skal sørge for at alt er klart til åpning i løpet av høsten. Foto: Ivar Thoresen KULVERT: Anlegg Øst Entreprenør har bygd tre kulverter langs Mjøsa. Den siste rett sør for Espa. Foto: Ivar Thoresen

12

GJERMUNDSHAUGNYTT

vinterjobb på Lørenskog stasjon. LITT BAK BUDSJETT – Vi ligger litt bak budsjett, men ikke alarmerende. Og det er lenge siden jeg sluttet å måle tilstanden via topplinja. Den er viktig nok, men det er bånnlinja som betyr noe, understreker Musdalslien. – Vi har en stabil arbeidsstokk med humøret på topp. Og vi vet en travel høst venter oss. det er fra august til jul året skal gjøres. FLOTT: Kombinasjonen tre, betong, stein, asfalt gjør at området langs Brumundda fra Brumunddal sentrum ned mot McDonalds og Mjøsa er blitt et flott område, konstaterer Anleggsleder Raymond Iversen og betongansvarlig John Gunnar Johansen fra Anlegg Øst Entreprenør. Foto: Ivar Thoresen

LYS OG SPEIL: Kombinasjonen mellom lys og speil gjør den nye kulverten under jernbanen ved Brumundda ganske spektakulær. Foto: Ivar Thoresen FORNØYD: Daglig leder Trond Musdalslien i Anlegg Øst Entreprenør er fornøyd med tingenes tilstand. Foto: Ivar Thoresen


på offensiven

PLANETENE: Anleggsleder Raymond Iversen og betongansvarlig John Gunnar Johansen fra Anlegg Øst Entreprenør ved kunsten som skal vise solsystemet over promenaden ned til kulverten under jernbanen og videre nedover langs Brumundda mot Mjøsa i Brumunddal sentrum. Foto: Ivar Thoresen

Ny stikningsingeniør på plass Pål Flæthe Solheim (bildet) er ansatt som ny stikningsingeniør i Anlegg Øst Entreprenør. Han er ferdig utdannet geomatiker, landmåler og stikningsingeniør ved NTNU Gjøvik nå i vår, og er naturligvis godt fornøyd med å kunne gå rett ut i fast jobb. – Jeg fikk en oppfordring om å ringe Trond Musdalslien. Det gjorde jeg, og her er jeg. Det angrer jeg ikke på, sier gutten fra Sogndal, som allerede har rukket å finne seg godt til rette på østsida av fjellene.

GJERMUNDSHAUGNYTT

13


VIDERE VEKST: Gjermundshaug Gruppen vokser videre med Anlegg Øst sitt oppkjøp av majoriteten av aksjene i Øyer-selskapet S & B Stenersen. Foto: Ivar Thoresen

Anlegg Øst styrker seg gjennom oppkjøp i S & B Stenersen AS Anlegg Øst Entreprenør AS kjøper 75 % av aksjene i Øyer-entreprenøren S & B Stenersen AS. Med det runder Gjermundshaug Gruppen 200 ansatte og får en omsetning på over 600 millioner kroner totalt i 2017. Trond Musdalslien, som skal overta som daglig leder også i S & B Stenersen AS, sier at han gleder seg til å ta fatt på oppgaven med å lede selskapet og at han i lang tid har ansett arbeidsstokken i selskapet til å være svært kompetent.

FORNØYDE: Fornøyde kjøpere og selgere. Fra venstre: Sigurd Jr Stenersen, Bjørn Stenersen, Trond Musdalslien, Kristian Hattestad og Anders Kvisberg. Foto: Privat AV IVAR THORESEN

– Vi er svært tilfreds med at vi ved denne transaksjonen får et større grep om lokalmarkedet og ser fram til at selskapene i samarbeid kan utnytte sine felles ressurser til fordel for byggherrer, sier daglig leder i Anlegg Øst Entreprenør AS, Trond Musdalslien. 60 ANSATTE S & B Stenersen AS er et maskinentreprenørfirma som ble etablert i 1985, med base i Øyer. Selskapet teller om lag 60 ansatte og forventer å omsette for cirka 140 millioner kroner i 2017. En stor andel av omsetningen er i lokalmarkedet, og S & B Stenersen AS utfører alt innen graving, veibygging, vann & avløp, tomtefelt, transport, riving, anleggsgartner og mindre betongarbeider. 14

GJERMUNDSHAUGNYTT

STYRKER GJERMUNDSHAUG GRUPPEN – Det er viktig at vi styrker Gruppens samlede gjennomføringsevne i et lokalt marked i vekst, uttaler konsernsjef i Gjermundshaug Gruppen, Ole Gjermundshaug. Han ser videre fram til at Gjermundshaug Gruppen med dette oppkjøpet styrker sitt lokale fotfeste i Lillehammer og Gudbrandsdalen. Avtalen som også innebærer en rett om overdragelse av de resterende 25 % av aksjene ble signert i slutten av juni. Endelig gjennomføring av transaksjonen betinger en verifisert due diligence og samtykke fra Konkurransetilsynet. Etter oppkjøpet av S & B Stenersen AS vil Gjermundshaug Gruppen ha over 200 ansatte og en forventet omsetning i 2017 på over 600 millioner kroner. LOKALT EIERSKAP – Vi er også tilfreds med transaksjonen som sikrer bedriften et fortsatt lokalt eierskap og sikre arbeidsplasser for de ansatte, sier styreleder og tidligere majoritetseier Bjørn Stenersen i S & B Stenersen AS. Videre sier Stenersen at han er glad for at selskapet nå kommer inn i et større miljø med gode systemer tilrettelagt for effektiv drift. Oppkjøper Anlegg Øst Entreprenør AS har base på Lillehammer og er en maskinentreprenør innen blant annet veier, jernbane, grunnarbeider bygg, vann og avløp og riving. Omsetningen i 2016 var 127 mill kroner. Selskapet opererer i Hedmark, Oppland og nordre Akershus og er eid med 51 % av Gjermundshaug Gruppen og resten av daglig leder Trond Musdalslien.


TRANSPORTØR I SÆRKLASSE PÅ STELL: Petter Kristiansen har alt på stell med bil og tilhenger når han transporterer anleggsmaskiner for Gjermundshaug. Veien fører alltid tilbake til Alvdal, med Tron i bakgrunnen. Foto: Ivar Thoresen

I ti sammenhengende år har Petter Kristiansen transport små og store anleggsmaskiner og annet land og strand rundt. Han er Gjermundshaug Gruppens maskintransportør i særklasse. AV IVAR THORESEN

– Ingen dager er like. Veiene er ulike og det er alltid forskjellig last, sier Kristiansen om hvorfor han finner jobben sin inspirerende og artig, dag etter dag, år etter år. Han tar oppdragene på alvor, har respekt for lasten og sitt eget kjøretøy og får skryt fra alle hold for sin håndtering av både bil og last.

– Arbeidsforholdene er gode, og min jobb er fleksibel der jeg styrer mye av arbeidsdagen min selv. Samtidig er det kort vei fra tanke til beslutning i Gjermundshaug. Det liker jeg, sier Petter Kristiansen, som kjører rundt 75 – 80 000 kilometer i året for å hente eller levere anleggsmaskiner for Gjermundshaug.

MER ENN KJØRING – Felles for det meste av det jeg transporterer er at det er bredt, tungt, høyt eller langt – eller alt dette på en gang. I tillegg representerer det som regel store verdier, sier Kristiansen videre, og minner om at jobben dermed innebærer en god del mer enn lasting og lossing og selve kjøreturen. – Det er en god del papirarbeid, søknader som må fylles ut, transport som må varsles og følgebiler som må bestilles. KJENNER SYSTEMET Petter Kristiansen har en generell dispensasjon på alt som er inntil 3,25 meter bredt, 25 meter langt eller 65 tonn tungt. Overskrides en eller flere av disse faktorene må det søknadsprosedyrer til. Alt dette har Petter Kristiansen stålkontroll på etter over ti år i samme jobben og 20 år i Gjermundshaug-systemet totalt. FLEKSIBELT Selv benytter han anledningen til å skryte av arbeidsmiljøet og kollegene i Gjermundshaug gruppen.

TI ÅR: Dette har vært Petter Kristiansens arbeidsplass i ti år. Nesten 80 000 km i året på tur til eller fra med anleggsmaskiner for Gjermundshaug. Foto: Ivar Thoresen.

GJERMUNDSHAUGNYTT

15


TILBAKE: Magne Trønnes er tilbake i Gjermundshaug Gruppen, nå som daglig leder for Team 1435. Foto: Ivar Thoresen

Gammel bekjent er ny Team-leder 1. mars kom Magne Trønnes tilbake til Gjermundshaug Gruppen – nå som ny daglig leder i Team 1435 – med mål om å styre et selskap i fin vekst til enda bedre tider. AV IVAR THORESEN

Trønnes kommer til Team 1435 med bunnsolid jernbaneerfaring fra tidligere Jernbaneverket, nåværende Bane NOR. Bare avbrutt av en periode som daglig leder i daværende Gjermundshaug Bane. Gjennom det kjenner den Hamar-bosatte alvdølen jernbanesystemet både fra offentlig og privat side, og har god kunnskap om og innsikt i kulturen i Gjermudshaug Gruppen. LEDELSE Magne Trønnes tar over som daglig leder for gründer Geir Fauskrud, og har flere klare målsettinger for den jobben han har sagt ja til å gjøre. – Min jobb er å være leder. Følge opp og styre etter de mål og strategier som ligger, sier Trønnes og utdyper. – Geir er gründeren og den faglige guruen bak dette selskapet. Han har ønsket å egne seg mer til faget. Det skal han få lov til. Jernbanefaglig har jeg ingenting å stille opp med mot ham, og den kompetansen må selskapet dra nytte av på en mest mulig effektiv måte. 16

GJERMUNDSHAUGNYTT

MERKANTIL GEVINST – I tillegg har vi store og gode effekter av å være en del av Gjermundshaug Gruppen ved at vi kan benytte av oss alle de merkantile tjenestene i administrasjonen. De er faglig gode og gir oss støtte og styrke. Det gjør det enda enklere for meg å kunne fokusere på ledelse og utvikling, påpeker Mange Trønnes videre. FRA LEVERANDØR TIL ENTREPRENØR – Vi er et nisjeselskap i en bransje hvor det for tida er tøff konkurranse om jobbene. Team 1435 har gode avtaler i bunnen gjennom jobber for blant andre Leonhard Weiss, Oslo Sporveier, Mesta og selvsagt Gjermundshaug Gruppens egne selskaper, Gjermundshaug Anlegg og Anlegg Øst Entreprenør. Den nye daglige lederen er opptatt av at de ikke slår seg til ro med det. – Vi må gå fra å bli leverandør til å bli entreprenør, sier Magne Trønnes og mener med det at Team 1435 med utgangspunkt i dagens 17 ansatte må bygge seg opp til å bli konkurransedyktig som selvstendig aktør på flere prosjekter, ikke bare som underleverandør.

PÅ SPORET: Team 1435 er på offensiven og på sporet av den retningen de ønsker å ta framover. Foto: Privat

NY TEKNOLOGI I det ligger også produktutvikling og nye satsinger. Som det som går på sveisekontroll ved hjelp av ultralyd – en kompetanse Team 1435 bygger opp i disse dager. Dette brukes blant annet til å sjekke kvalitet på sveis i skinnegang, men kan like gjerne brukes på større bygg eller andre konstruksjoner. – Vi kan ikke konkurrere om å bygge nytt dobbeltspor på Dovrebanen, men vi kan sette oss i stand til å konkurrere i mye større grad når det gjelder sporfornyelse, krysningsspor og kulverter, for å nevne noe. – Vi blir ikke 70 ansatte, men vi skal levere på kvalitet innenfor det konseptet vi har. Vi ligger litt foran strategiplanen, men dette er ingen sprint, det er en maraton. Da er det godt å ha styrke i ryggen slik vi har det i Gjermundshaug Gruppen, understreker Magne Trønnes avslutningsvis.


LØFT: Team 1435 jakter på et ytterligere løft. med Magne Trønnes som ny daglig leder skal gründer Geir Fauskrud få mer tid til faglig arbeid, og merkantil støttet fra Gjermundshaug gruppen skal gi Magne Trønnes tid og rom til å lede. Foto: Privat

ULTRALYD: En av nisjene Team 1435 ser vekstpotensial i, handler om ultralydkontroll av sveis, enten på skinner eller bygg og andre konstruksjoner. Foto: Privat

GJERMUNDSHAUGNYTT

17


Satset stort på

SUM-MESSA VISTE SEG FRAM: Lærlingene Gaute Dalslåen og Torstein Tronsmoen var med og markedsførte Gjermundshaug gruppen som en attraktiv framtidig arbeidsplass under SUM-messa på Tynset i januar. Foto: Ivar Thoresen

Hvert år arrangerer ungdomsskolene og de videregående skolene i Fjellregionen, i samarbeid med Regionrådet og næringslivet Skapende Ungdomomsmesse (SUM) – vekselsvis på Tynset og Røros annethvert år. For Gjermundshaug Gruppen er dette en viktig rekrutteringsarena. AV IVAR THORESEN

Både ungdomsskolenes elevbedrifter og ungdomsbedriftene ved de videregående skolene har egne stands på SUM-messa. Det samme har næringslivet anledning til, om de ønsker det. Det deles også ut en rekke priser – både til elevbedrifter og ungdomsbedrifter. VIKTIG ARENA – For oss er dette en utrolig viktig arena å være til stede på, av flere grunner, sier HR-sjef Ole Arne Sandli i Gjermundshaug Gruppen. – For det første er det en viktig rekrutteringsarena. Vi tar med oss noen av våre egne lærlinger på standen vår, der vi presenterer virksomheten i full bredde. Lærlingene er gode markedsførere som er på god bølgelengde med ungdommene 18

GJERMUNDSHAUGNYTT

ENKLERE GÅRDSDRIFT: Ungdomsbedriften Enklere gårdsdrift UB fra Storsteigen videregående skole i Alvdal ble en av to vinnere av den nye Gjermundshaug-prisen til en beste yrkesfaglige ungdomsbedrift under årets SUM-messe. Foto: Ivar Thoresen

som besøker og er representert på SUM-messa, forteller Sandli videre. – I tillegg får vi selv anledning til å se nærmere på den store kreativiteten som finnes blant distriktets ungdom. Kanskje får vi noen gode ideer, kanskje finner vi noen fremtidige medarbeidere vi kan rekruttere. EGEN PRIS Gjermundshaug synes SUM-messa er så viktig at de i forbindelse med årets messe også stod bak en ny pris – til beste yrkesfaglige bedrift. – Vi ser viktigheten av å støtte ungt entreprenørskap. Det er framtida vår, sier Ole

PRISUTDELER: Ole Arne Sandli delte ut den nye Gjermundshaugs pris til beste yrkesfaglige ungdomsbedrift under årets SUM-messe. Foto: Ivar Thoresen

Arne Sandli. – Det er viktig for oss og det er viktig for regionen, legger han til. Sandli delte selv ut den nye prisen ved avslutningen av årets SUM-messe, og førstepremien ble delt mellom to ungdomsbedrifter, som fikk en gavesjekk på 1 000 kroner hver - Sakte men sikkert UB, Røros VGS, og Enklere gårdsdrift UB, Storsteigen videregående skole Alvdal. Gjermundshaug var forøvrig, sammen med FIAS, hovedsponsor for SUM 2017, noe de også skal være i 2018. Ole Arne Sandli åpnet årets SUM messe.


Overskuddet i boks etter Gjermundshaug-besøk Alle de fem elevbedriftene i 9. klasse ved Alvdal ungdomsskole dro hjem fra besøket hos Gjermundshaug Gruppen med overskuddet av elevbedriftene så godt som i boks. AV IVAR THORESEN

Det er blitt en god tradisjon at Gjermundshaug inviterer ungdomsskolens elevbedrifter på et besøk – for å presentere seg selv, gjerne med tanke på fremtidig rekruttering, samtidig som elevbedriftene får vise fram hva de holder på med. LÆRLINGER OG REKRUTTERING – Vi er tilnærmet stum av beundring. Dere er framtida, og er tydelig både innovative og nytenkende, oppsummerte Gjermundshaug Gruppens HR-sjef Ole Arne Sandli etter at de fem elevbedriftene etter tur hadde presentert sin forretningsidé og virksomhetsplan for konsernsjef Ole Gjermundshaug og flere i ledelsen i peisestua på Alvdal næringssenter. Selskapene i Gjermundshaug Gruppen har et sterkt og tydelig engasjement rundt utdanning og rekruttering, og har blant annet involvert seg sterkt i SUM messa, samtidig som de satser tungt på rekruttering av nye ansatte gjennom utstrakt bruk av lærlinger.

skoleelevene at de kvitterte med en gavesjekk på 1 000 kroner til hver av bedriftene. I tillegg ble det lagt inn bestillinger på elevbedriftenes produkter i et slikt monn at alle bedriftene totalt sett nok hadde en lønnsom dag på Næringssenteret – og trolig sikret det ønskede driftsoverskuddet.

SPONSET OG HANDLET Gjermundshaug-ledelsen lot seg imponere såpass over det de fikk se og høre fra ungdoms-

FRA KLOKKER TIL LYS Årets elevbedrifter ved Alvdal ungdomsskole spant som vanlig over et bredt spekter. Fra

GJERMUNDSHAUG-GAVE: Konsernsjef Ole Gjermundshaug overrakte en gavesjekk på 1 000 kroner til hver av de fem elevbedriftene ved Alvdal ungdomsskole som besøkte Gjermundshaug Gruppen, her representert ved bedriftslederne Ane Korsane Oddlien (fra venstre), Andrine Stenhaug Furuli, Jørgen Thoresen Tannåneset, Tor Olav Sandli og Henrik Ledang. I tillegg la han inn voksne bestillinger på produkter fra alle bedriftene. Foto: Ivar Thoresen

Spikern EB, som bød på både postkasser, fuglekasser og mobilholdere i tre, via Sunt og godt EB , med egen kokebok, Tikk-Takk EB solgte klokker i tre med Aukrustmotiv eller eget motiv etter kundens ønsker, Gammelt blir Nytt EB, som ga nytt liv til gamle klær ved å sy dem om til luer, penal eller lommebøker og til Lys i mørket EB, som produserte både lykter og egenstøpte lys. Overskuddet gikk rett inn i klassekassa og skal være med på å finansiere en fagtur til Oslo i 10. klasse.

15 fra Gjermundshaug fullførte Skarverennet med stil 15 spreke personer fra Gjermundshaug Gruppen gjennomførte i slutten av april Skarverennet mellom Finse og Ustaoset med god stil i strålende sol og medvind. Blant dem var blant konsernsjef Ole Gjermundshaug, som får en stor takk fra de øvrige deltakerne for muligheten til denne flotte skituren. Nærmere 14 500 deltakere totalt deltok i årets Skarverenn.

FORNØYD GJENG: Blide og fornøyde Gjermundshaug-representanter etter målgang på årets Skarverenn. Foto: Privat

GJERMUNDSHAUGNYTT

19


Returadresse: Gjermundshaug AS Alvdal Næringssenter Randmælsveien 34 2560 Alvdal

STAB: Deler av den merkantile staben i Gjermundshaug Gruppen på plass ved hovedkontoret på Alvdal Næringssenter. Fra venstre Mari Øien, Kristin Nordistuen, Wenche Lunde Gjermundshaug, Liv Gjermundshaug Thoresen, Ole Arne Sandli og Hans Bjørnstad. Innfelt: Jon Ole Johansen. I tillegg kommer Oddgeir Odlo, og fra september er også Wenke Furuli tilbake. Foto: Ivar Thoresen

Staben som styrer Gjermundshaug-skuta Selskapene i Gjermundshaug Gruppen utfører oppdrag over store deler av verden. Uten den merkantile staben på hovedkontoret i Alvdal Næringssenter hadde det ikke vært like enkelt. AV IVAR THORESEN

Servicefunksjonene innen økonomi, personal, administrasjon og alt av merkantile tjenester for alle Gjermundshaug Gruppens selskaper er samlet på hovedkontoret ved Alvdal Næringssenter i Alvdal.

Til sammen vil det fra august være ni ansatte knyttet til administrasjonen i Alvdal. SYSTEMER OG RUTINER – Vi har en utrolig dyktig stab og gode systemer og rutiner. Det kommer alle selskapene i Gjermundshaug gruppen til gode, understreker HR-sjef Ole Arne Sandli. For eksempel vil det ferskeste tilskuddet til gruppen – Øyer-entreprenøren S & B Stenersen – få stor glede av å få tilgang til de merkantile tjenestene som tilbys gjennom Gjermundshaug Gruppens administrasjon. VIKTIGE STØTTEFUNKSJONER – Tjenestene vi tilbyr gjør at selskapene kan fokusere på det de skal fokusere på – nemlig kjernevirksomheten sin.

– Alt rundt hjelper vi dem med, sier Sandli. RASJONELT OG EFFEKTIVT HR-sjefen påpeker videre at det er veldig rasjonelt og effektivt å ha hele administrasjonen og de merkantile tjenestene samlet i en stab slik Gjermundshaug Gruppen nå har. – Det gjør at vi får utnytta både mannskapene og systemene så optimalt som mulig. – Samtidig er vi dermed også godt rustet til å ta videre, planlagt vekst. De tjenestene vi utfører kan vi gjøre fra hvor som helst – enten det er Alvdal, Lillehammer, Elverum, Oslo eller andre steder, understreker Ole Arne Sandli.

Profile for Haus Byrå AS

GjermundshaugNytt #1 2017  

Utgitt av Gjermundshaug AS, juli 2017. Redaksjonelt arbeid, trykk og foto: DMT Alvdal AS, www.dmtalvdal.no.

GjermundshaugNytt #1 2017  

Utgitt av Gjermundshaug AS, juli 2017. Redaksjonelt arbeid, trykk og foto: DMT Alvdal AS, www.dmtalvdal.no.

Profile for dmtalvdal
Advertisement