__MAIN_TEXT__

Page 1

nytt Juni 2012

Trüdløst over hele verden Super innsats i Soknedal Formannen fra Elverum


LEDER maskin

INNHOLD

Lederens hjørne side 2 Trådløst eventyr side 3 HMS og sikkerhet i fokus side 4 Historisk gigantprosjekt side 5, 6 og 7 Ny plattform i Lørenskog side 8 Ny, men erfaren formann side 9 Viktig rekruttering side 10 Pågående prosjekter side 11 Gjermundshaug-gruppen – økonomisk status side 12

Da er vi klar for en ny utgave av Gjermundshaug Nytt. Vi håper dere alle setter pris på denne internavisa og at alle på denne måten får nyttig informasjon om det som foregår i konsernet. Aktiviteten har vært på topp på alle fronter siden sist. I Jan Inge Gjermundshaug tillegg medførte konkursen i Rune Øvergård AS en god del ekstra arbeid. Vi fikk kjøpt opp en stor del av maskinparken derfra, og ikke lenge etter dukket det store raset i Soknedal opp. Dermed ble det behov for alt ledig utstyr der, og vi kjørte med alt disponibelt mannskap døgnet rundt i nesten to måneder. Her ble utstyret virkelig satt på prøve, og igjen viser det seg at godt vedlikehold og et skikkelig servicesystem på maskinparken er helt avgjørende. Vi er kommet langt på dette området, og hadde minimalt med stopp og problemer i Soknedal. En stor takk til alle som bidro til at vi fikk dette prosjektet i mål på en svært effektiv og god måte. Som dere har sett har vi nå begynt å merke kjøretøy med røde klistremerker om at det ved parkering skal rygges på plass. Dette er fordi vi må få ned skadestatistikken vår ved oppstart etter parkering. Dette er et ledd i strategien vår, og vi ser allerede resultater av dette og flere andre tiltak vi har iverksatt for å få inn en kultur – ”Sånn gjør vi det i Gjermundshaug”. Når det gjelder maskinparken ser vi at med den aktiviteten og det antall maskiner vi har nå, må vi tenke gjennom hva slags utstyr som passer for våre oppdrag, og sørge for at vi fornyer oss slik at vi også får mindre reparasjoner på utstyret vårt. Vi får nå fortløpende tre nye Cat gravere; 324E, 329E og 336E, alle utstyrt med nyeste modell GPS. Verkstedet vårt på Tynset, som har et enormt trykk på å holde dere med utstyr, savner fortsatt en del tilbakemeldinger fra dere brukere. Ikke minst da med tanke på at smartdok må brukes mer som kvalitetssikring med tanke på service og reparasjon på utstyret når det kommer inn på verksted. Ønsker alle en riktig god sommer! Jan Inge

LEDER anlegg Aktiviteteten i Gjermundshaug Gruppen har, tross vinteren, aldri vært så stor som den er nå. Anlegg og Bane har for det meste hatt fullt trykk i hele vinter. Den store satsningen på infrastruktur veg og bane som staten legger opp til, og som vil pågå i flere år fremover, vil bli merkbar også for oss. Vi har gjennom vinteren utvidet staben i ledelsen. Tre nye Ole Gjermundshaug ansatte er på plass for å støtte prosjektene på kontrakt, økonomi og HMS/KS. Også på driftsiden i Anlegg har vi økt staben med 15 nye medarbeidere. Størrelsen og aktiviteten vi nå er kommet opp i medfører at vi mer enn noen gang må planlegge godt og ikke minst følge våre planer. Her er vi på god vei, men har potensial til å bli enda bedre på hvert anlegg og ikke minst på planlegging og disponering av maskinressurser. Vi er aktiv i markedet og mye tid går med til anbud og på å skaffe oss nye krevende oppgaver fremover. Kort sagt: Vi er i rute og har en god plan. God sommer! Ole G

nytt Utgave nr. 1/2012 Redaktør: Jan Inge Gjermundshaug, tlf.: 905 85 636, e-post: janinge@gjermundshaug.no Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design og trykk: DMT Alvdal AS www.dmtalvdal.no. Neste nummer kommer i august 2012. Tips og innlegg mottas med takk. Sendes til redaksjonen, tlf.: 905 85 636 / janinge@gjermundshaug.no

www.gjermundshaug.no 2

ISO Sertifisert iht. NS-EN ISO 9001 NS-EN ISO 14001

Gjermundshaug Gruppen består av 7 datterselskaper som opererer innen bygg/anlegg, trådløse kommunikasjonsløsninger, fjernstyring av anleggsmaskiner, og eiendom. Vi satser nå også enda mer innen jernbane og har etablert Gjermundshaug Bane som vil kunne påta seg større komplette oppgaver innen utbyggning og vedlikehold på jernbanen.

Gjermundshaug Gruppen teller i dag ca. 110 ansatte, inkludert Avantis i Norge og Sverige. Vårt hovedkontor er i Alvdal - Hedmark. Ved å ha de beste medarbeiderne ønsker vi at våre oppdragsgivere og kunder opplever oss som en god og profesjonell samarbeidspartner som hele tiden leverer som avtalt.


QATAR: Specto Remote arbeider med et svært spennende prosjekt i Qatar, med trådløs kommunikasjon på skip. TRÅDLØST: Til sommeren installerer Specto Remote trådløs kommunikasjonsløsning på den nye riggen Scarabeo8. SPENNENDE: Mange nye og spennende prosjekter på gang for prosjektleder Halvor Settemsdal og teknisk sjef Tore Andreassen i Specto Remote AS.

Trådløst eventyr med Specto Remote Da Specto Remote AS ble startet som en del av Gjermundshaug-gruppen i 2010 var Tore Andreassen eneste ansatte. Nå er de fire og flere er på vei i takt med sterkt økende etterspørsel over hele verden etter selskapets innovative og spennende løsninger innen trådløs kommunikasjon og nettverk. – Hovedfokuset vårt er løsninger innen offshore. Her har vi hatt stor vekst, forteller teknisk sjef Tore Andreassen i Specto Remote AS og nevner nye og spennende kunder som Statoil, Eni og ABB.

Russland og Irland – Vi har også på gang leveranser av ulike trådløse kommunikasjonsløsninger til sju supplybåter i Russland og vi er inne på et bølgekraftprosjekt i Irland, fortsetter Andreassen. – Målet vårt er å ha løsninger som kan konkurrere med det nye 4G mobilnettverket på avstander inntil 20 kilometer når det gjelder høyhastighets kommunikasjon.

Stor interesse Løsningene fra Specto Remote AS vekker internasjonal interesse. Potensielle kunder fra både Midt-Østen, USA og Finland har vært på besøk og sett på demonstrasjoner av løsningene i Oslofjorden, og selskapet er på vei til Qatar for å vise fram seg selv og hva de kan tilby mulige framtidige kunder. – Suksessen skyldes først og fremst at vi har dyktige og dedikerte ansatte med 110% fokus på oppgavene, medarbeidere som er innovative og ser mulighetene hele veien. Det har gitt oss gode referanser, som igjen gir oss nye prosjekter og kunder hele veien, sier Andreassen. De er også inne på avanserte løsninger på fiskeoppdrettsanlegg, blant annet knyttet til fjernstyring av fôringsanleggene.

Alene om løsninger Han er stolt over at Specto Remote kommer opp med løsninger ingen andre har, og viser blant annet til løsningen med de fjernstyrte anleggsmaskinene på Hjerkinn. Gjermundshaug lette verden rundt etter en effektiv og funksjonell måte å gjøre dette krevende arbeidet på, og fant svaret hos det som nå er Specto Remote. – Nå har vi en ordrereserve som sikrer oss jobb ut neste år, og mange nye og spennende prosjekter i løypa, så det ser lovende ut.

Spennende eierskap Tore Andreassen er helt klar på at Gjermundshaugs eierskap i Specto Remote AS har hatt betydningen for fremgangene selskapet har opplevd. – Det var helt avgjørende at et solid selskap som Gjermundshaug-gruppen turte å satse på oss. En inspirerende gjeng å ha på eiersida. De er innovative og aktive og har vært med og pushet oss fremover hele veien. De er genuint interessert i teknologien og løsningene og har sånn sett vært en veldig viktig støttespiller, understreker Tore Andreassen. – Den holdningen de legger for dagen smitter over på oss. De ser overføringsmuligheter til anleggsbransjen rundt det vi holder på med, og vi lærer av dem når det gjelder innstilling, holdninger og arbeidsmoral. Det er ikke noe 8 til 4-prosjekt vi jobber med heller.

fakta Specto Remote AS Specto Remote AS utvikler og leverer avanserte løsninger innenfor trådløs kommunikasjon og nettverk. Med bruk av innovativ teknologi leverer selskapet trådløse nettverksløsninger over store avstander, både mellom faste installasjoner og objekter i bevegelse. Hovedsatsningsområdet er offshoreinstallasjoner og komplekse langdistansenettverk, men Specto Remote leverer også innendørs trådløse løsninger til for eksempel hoteller, kontorbygninger og flyplasser. Specto Remote har også utviklet en løsning for trådløs fjernstyring av kjøretøy, for eksempel anleggsmaskiner. Det er denne løsningen som Gjermundshaug Anlegg benytter i forbindelse med ryddingen av det gamle skytefeltet på Hjerkinn og som var den direkte foranledningen til etableringen av Specto Remote AS med Gjermundshauggruppen på eiersiden.

3


Bedre sikkerhet er god økonomi Med Anne Kari Martinsen som nyansatt KS - HMS leder i tillegg til Jan-Eilert Husfloen, styrker Gjermundshaug ytterligere fokuset på HMS og internkontroll i konsernet. – Vi får en stadig større forståelse for at det er til alles beste at vi har et sterkt fokus på disse områdene, forteller Jan-Eilert Husfloen, som er KS - HMS systemansvarlig i Gjermundshaug Anlegg, Bane og Maskin. Langvarig fokus på betydningen av tilsyn, fokus og oppfølging av de lovpålagte kravene på HMS-området begynner å gi resultater over hele linja hos Gjermundshaug.

Lærdom av feil

Husfloen forteller at de merket holdningsendringen godt gjennom prosessen fram mot ISO-sertifiseringen, som ble klar for et drøyt år siden. – Tradisjonelt har terskelen for å rapportere hendelser ligget høyt. Det har skjedd mye som ikke er blitt fanget opp. Nå har folk senket skuldrene litt og blitt flinkere til å rapportere uønskede hendelser. – Og det er vi helt avhengig av for å kunne treffe tiltak som kan gjøre arbeidsdagene enklere og sikrere for hver enkelt. Forståelsen for at dette arbeidet er til alles beste blir større og større, og nå tar vi lærdom av feilene våre i langt større grad enn før. Dette handler ikke om å spikre folk opp etter veggen om de gjør en feil, men om å gi oss dokumentasjon og grunnlag som gjør at vi kan forebygge feil i framtida, understreker Husfloen.

Sikkerhet i høysetet – Husk at vi driver høyrisikovirksomhet. Mye av jobbinga foregår i bratt og ulendt terreng og det er helt avgjørende å holde fokus på å holde risikoen for uhell og ulykker så lav som overhodet mulig. Husfloen påpeker videre at dette fokuset også er nødvendig for å få jobber. Oppdragsgiverne er svært opptatt av at de som skal utføre jobbene for dem har sine saker på stell når det gjelder HMS og internkontroll. Det handler ikke lenger bare om pris i forbindelse med anbud. Det vektlegges tungt at regelverket følges for sikkerhet og hele HMS-området. – For eksempel har Jernbaneverket vært tydelig på at vi ikke har fått jobbe på sporet uten at vi har hatt på plass risikovurderinger og sikkerjobb analyse. – Og da er det betryggende å få tilbakemeldinger fra Jernbaneverket om at de var veldig fornøyde med våre rutiner etter at de fulgte oss med oppsyn en hel dag, sier Husfloen.

To ansatte Husfloen jobber heltid med KS og HMS i Gjermundshaug Anlegg, Bane og Maskin og får nå i tillegg med seg Anne Kari Martinsen slik at de blir to om jobben. – Det er bra fordi det gjør oss bedre muligheter

SIKKERHET I FOKUS: Jernbaneverket skryter av Gjermundshaugs fokus på HMS og interkontroll. Sikkerhet er i fokus, som her på anlegget i Soknedalen, der Gjermundshaug har fått Dovrebanen på skinner igjen etter ras.

4

til å være mer ute på anleggsplassene, se på, veilede, lete etter gråsoner og trimme systemet der jobbene gjøres. – Vi skal påse at våre systemer er forankret og følges opp, helt fra toppledelsen ned til de som graver grøftene, og da er det viktig å komme ut i stedet for å sitte bak skrivebordet hele tida, understreker Jan-Eilert Husfloen.

Bedre økonomi Fokus på sikkerhet gir også bedre økonomi. – Har vi ti anlegg og alle gjør samme feilen, blir det kostbart. Har vi gode rutiner kan vi lære av den første feilen og unngå at den gjøres igjen. Hendelige uhell kan skje, men har vi gode rapporteringsrutiner kan vi raskt sette inn tiltak for å hindre at det samme skjer igjen. Det handler hele tida om å finne ut hvorfor ting har skjedd og hvordan vi kan forebygge mot nye skader. – Dette er ikke noe quick-fiks. Fokus på HMS og sikkerhet er et langsiktig arbeid, en prosess som pågår hele tida. Fordi vi har hatt fokus på det lenge, ligger vi heldigvis langt framme med dette arbeidet, men vi har fortsatt et enormt forbedringspotensial, mener Jan-Eilert Husfloen og lover at fokuset fortsatt vil være sterkt framover.


e r o t s n e d n e t U « e r å v a r f n e s t innsa e k k i e d d a h e t t ansa t r æ v n e b b o j e denn e r ø f m o n n e j g mulig å så raskt» haug om prosjektet Jan Inge Gjermunds Soknedal med Dovrebanen i

Saken fortsetter neste side...

>> 5


o t s i h d e I mål m ste er nå historiens stør og , ed ån m n ne an lv t i ha mål. – stått på døgnet rund t i Soknedal – snart i se ra r te et Opp til 70 mann har en an eb vr å gjennomføre – reparasjonen av Do e jobben vært mulig nn de ke Gjermundshaug-jobb ik e dd ha tte sen fra våre ansa Uten den store innsat Gjermundshaug. så raskt, sier Jan Inge Mange involverte

– Dette blir som å bygge Holmenkollen på nytt, med den forskjellen at at vi må jobbe oss nedenfra og oppover, ikke motsatt, sa Gjermundshaug da arbeidet startet opp rundt 20. mars. Allerede da visste de at de stod overfor en krevende jobb, men at det ble så omfattende og utfordrende som det faktisk har blitt, forutså de ikke.

Gjør det igjen – Vi visste nok ikke helt hva vi gikk til noen av oss, sier Øystein Kristiansen. Sammen med Frode Kalbakk har han delt formannsjobben på prosjektet og sørget for at togene på Dovrebanen nå går på skinner igjen. – Det ble anslått at det måtte inn 1012.000 kubikkmeter steinmasse. Nå har vi snart kjørt inn 100.000 kubikkmeter, forteller Kristiansen. For å sette det tallet i begripelig perspektiv: Det dreier seg om nærmere 6.700 dumperlass med stein. – Sjøl om dette har blitt større enn mer omfattende enn vi forutså hadde jeg gjerne tatt utfordringen på ny. Vi har bevist at vi er i stand til å håndtere så store prosjekter som dette også, fortsetter formannen.

Positive ansatte – De ansatte har vært positive og villige til å stå på hele veien. Det har vært avgjørende, sier Kristiansen, og følger med på innspurten før sporet legges på plass og togene igjen kan begynne å kjøre på Dovrebanen. – Men det betyr ikke at vi er ferdig her. Vi har igjen en god del jobb, både med å steinsette rasområdet ovenfor jernbanesporet, pluss oppussing og opprydding og fjerning av den midlertidige brua vi har bygd over Gaula. Det blir nok nesten sommerferie-tid før vi er helt ferdig, sier Kristiansen.

6

Det er Gjermundshaug Bane som står for jobben i Soknedal, men det er ingen overdrivelse å si at hele Gjermundshauggruppen har vært involvert i prosjektet, i større eller mindre grad. På det meste har det vært over 70 egne og innleide mannskaper i jobb på prosjektet, men nå de siste ukene har det ifølge formann Kristiansen vært rundt 3035 ansatte i sving. – Dette er en stor og krevende jobb. En ekstremjobb på mange måter, sier Jan Inge Gjermundshaug om arbeidet som er gjort i Soknedal.

Flere ras Det var 55 høydemeter fra E6 opp til jernbanelinja som raste ut, og Gjermundshaug bygde både midlertidig bru og et nett av veier oppover fra E6 for å få tilgang til området og få gjort de nødvendige reparasjonene. Jobben ble ekstra krevende ettersom det gikk flere nye ras etter det første store raset. Dette stilte naturligvis store krav til sikring og sikkerhet. For å reparere skadene på Dovrebanen er det kjørt inn fjellmasse fra et fjelltak i nærheten. I tillegg er det kjørt mye rasmasse ut av området.


t k e j s o orisk pr l a d e n k o S i

STOLT: Formennene Øystein Kristiansen (fra venstre) og Frode Kalbakk er sammen med Magne Trønnes fra Gjermundshaug Bane stolt over den innsatsen som er lagt ned av Gjermundshaug-ansatte for å få Dovrebanen på skinner igjen i Soknedal.

7


Godt i gang med krevende plattformforlengelse Hanaborg Plattformforlengelse er et prosjekt Gjermundshaug har blitt tildelt av Jernbaneverket. Den krevende jobben er godt i gang og prosjektet skal være ferdig utpå høsten.

Hanaborg stasjon ligger i Lørenskog kommune og området anlegget ligger i kan kalles tett boligområde, noe som i seg sjøl er krevende. – Det skaper noen utfordringer med tanke på støy, støv og arbeidstider, forteller anleggsleder Roy Kennet Hattrem.

Rive ned og bygge opp

Hattrem forteller at jobben innebærer midlertidig fjerning av cirka 300 meter jernbanespor, riving av 150 meter eksisterende plattform og etablere ny plattform med en lengde på rundt 220 meter. Det skal i tillegg også bygges teknisk rom, adkomstramper med snøsmelteanlegg, natursteinsmurer og nytt kontaktledningsanlegg over togsporene. Forlengelse av plattformen i retning mot Oslo krever blant annet at rundt 3.700 kubikkmeter fjell må fjernes ved hjelp av wiresaging. Toppen av skjæringen skal også fjernes ved wiresaging.

Intensiv påske – Vi har akkurat lagt bak oss en intensiv påske. Da hadde vi fire totalbrudd på togtrafikken på hovedbanen, hvert på seks timer. Fra klokka 01:20 til klokka 07:20 skulle vi rive eksisterende 8

plattform, etablere en 60 meter lang og fem meter høy midlertidig vernevegg bygd av H-bjelker og spuntnåler, samt bore ned fire tre meter dype fundamenter á 555 mm på den plattformen som ellers ikke er berørt av anleggsarbeidet, forteller Roy Kennet Hattrem. – Ved hjelp av meget dyktige og godt forberedte underentreprenører, god planlegging og ikke minst dyktige og motiverte egne ansatte rakk vi å fullføre arbeidene innenfor angitte tider. – Nå er våren over oss her i Lørenskog og vi ser frem til å fortsette for fullt frem til ferdigstillelsen utpå høsten en gang, avslutter anleggslederen.


Formann med

40 års erfaring Da Gjermundshaug Anlegg i februar ansatte Åge Olav Storsveen fra Elverum som formann, sikret de seg en person med unik kompetanse og erfaring. – Jeg har vært i bransjen siden jeg var 18, sier Storsveen. Nå er han 58 og stortrives hos Gjermundshaug etter overgangen fra Rune Øvergård AS i vinter.

Langpendling

Akkurat nå er Åge Olav Storsveen formann for de 12 Gjermundshaug-ansatte som for tida jobber med utbedring av Fv. 30 i Ålen. Dermed blir det langpendling og brakkeliv fra mandag til torsdag hver uke. – Slik er anleggsbransjen. Det må en bare finne seg i. Dette er noe jeg har valgt sjøl og jeg trives med det, sier Storsveen og roser kolleger og sjefer for måten han er mottatt på hos Gjermundshaug Anlegg.

Variert og artig Det er ikke mange som slår ham på erfaring i bransjen. Med 40 år i yrket har han et brennende hjerte for anleggsbransjen. – Jeg liker maskiner og det er artig å være med på å skape ting gjennom anleggsarbeid. Jeg setter pris på å være der det skjer. Dessuten er

det veldig varierte arbeidsoppgaver hele tida, sier anleggsveteranen fra Elverum.

Ferdig i oktober

Storsveen gleder seg også over at arbeidene med veiutbedringen i Ålen går etter planen. Det er en strekning på mellom to og tre kilomter på Fv . 30 rett nord for Ålen sentrum som skal rettes ut og senkes på noen steder. I tillegg er det bygd ei bru, lagt stikkrenner og grøftet. Og sprengt. Det er fjell som må fjernes langs hele strekningen. – Tidkrevende, men realt, sier Storsveen om den saken og lover åpning i oktober, helt etter planen. Sjøl om også Ålen-prosjektet har lånt ut noe maskiner og folk til ras-prosjektet i Soknedalen har det ikke gått ut over framdriften mer enn at det er tid nok til å ta seg inn igjen.

fakta Åge Olav Storsveen Alder: 58 år Bosted: Elverum Akutell som: Anleggsformann hos Gjermundshaug Anlegg AS, for tiden på prosjektet Fv. 30 i Ålen. Ansatt i Gjermundshaug siden februar 2012. Kom fra Rune Øvergård AS.

TRIVES: Åge Olav Storsveen kom til Gjermundshaug Anlegg som formann i februar. Og elverumsingen med 40 års erfaring fra anleggsbransjen stortrives. Nå er han formann for veiprosjektet i Ålen.

9


Viktig rekruttering… I Gjermundshaug trenger vi stadig nye folk. Det er viktig for oss å rekruttere nye maskinførere, reparatører og medarbeidere i alle funksjoner. Vi er alltid på jakt etter folk med ambisjoner, arbeidslyst og interesse for faget. Noen rekrutteres tidligere enn andre. Her er Kristoffer og Ole Anders allerede i gang på veien til en karriere i konsernet. Foto: Dammen Foto

10


Ny reservevannledning i Alvdal

SKAL SENKES: Her skal Fv. 30 nord for Ålen senkes inn mot et nytt Hessdals-kryss. Formann Åge Olav Storsveen ser på det som en utfordrende, men løsbar, oppgave.

Gjermundshaug Anlegg har i vinter vært sterkt involvert i Alvdal kommunes prosjekt med å legge ny reservevannledning til Alvdal sentrum. Bortover Steimosletta mellom Taverna og Staoil sveiset Tore Furuli og Per Arne Sørhus i vinter sammen et vannrør som til slutt ble 200 meter langt. Etterpå ble rørene slept over jordene til Glomma sør for Steibrua, der arbeidene med å legge rørene over elva nå er avsluttet. – Vi har demt opp ved å bygge molo over halve elva først, og så andre halve etterpå, for å få røra på plass, forteller Tore Furuli.   Tidlig i mai ble alt ferdig og koblet til hovedvannledningen som en reservetilførsel.  

SVEISEKARER: Tore Furuli og Per Arne Sørhus hos Gjermunshaug Anlegg sveiser sammen rør som skal bli ny reservevannledning.

Alt etter planen i Ålen Arbeidet med utbedring av Fv. 30 rett nord for Ålen sentrum går etter planen for Gjermundshaug Anlegg AS. En strekning på rundt to kilomter skal rettes ut og høydejusteres, og arbeidet går stort sett bare på fjell så her handler det om mye sprengningsarbeid. I tillegg er det bygd ei ny bru. Den største utfordringen kommer når nivået skal tas ned på en del av strekningen uten at veien stenges i anleggsperioden, men formann Åge Olav Storsveen er overbevist om at også den utfordringen lar seg løse. I oktober skal arbeidet være ferdig og ny vei åpnes.

Andre pågående prosjekter:

METER PÅ METER: Det sammensveisde vannrøret går allerede langt bortover Steimosletta. Det skal bli 200 meter langt før Tore Furuli og Per Arne Sørhus skal legge det på Glommas bunn. Foto: Ivar Thoresen

OVER ELVA: Her har Gjermundshaugs maskiner sørget for at den nye reserveledningen for vann og kloakk har krysset Glomma og kan kobles til nettet.

• For Jernbaneverket utføres oppgradering av Hanaborg holdeplass, Lørenskog • 6 km infrastruktur fiberkabel, Forsvarsbygg Rena Leir. • Riving og sanering av 10 eiendommer langs Rv. 3, Stor-Elvdal for Statens Vegvesen region øst. • I Trysil pågar flere prosjekter for Trysil kommune og Trysilfjellet Inmarkslag. VA-anlegg. • Breddeutvidelse Riksveg 3 Opphus for Statens Vegvesen region øst • For Forsvarsbygg pågår det arbeid på tre prosjekter på Hjerkinn. Tilbakeføring av Skytefelt, HFK-sletta samt vegvedlikehold. • Jernbaneverket Vålåsjø krysningspor og driftsveger.

11


B Returadresse: Gjermundshaug Anlegg AS, 2560 Alvdal

Om Gjermundshaug-gruppen Konsernet består av morselskapet Brødr. Gjermundshaug Anlegg AS og datterselskapene Alvdal Eiendom AS, Avantis Distribution AS, Avantis Distribution AB, Gjermundshaug Anlegg AS, Gjermundshaug Maskin AS, Gjermundshaug Bane og Specto Remote AS. • Gjermundshaug Maskin AS sin virksomheter er verksted for tungmaskiner og utleie av maskinparken, i alt hovedsak til Gjermundshaug Anlegg AS og Gjermundshaug bane AS. I 2011 hadde selskapet en omsetning på til sammen 35,2 mill. Egenkapitalen er på 11,26 mill.

• Gjermundshaug Bane AS sin

• Alvdal Eiendom AS sin virksomhet er eiendomsbesittelse og forvaltning av eiendommer som i stor utstrekning benyttes av mor-/søsterselskaper. Selskapets eiendommer ligger i Alvdal, Tynset og Tingvoll kommuner. Selskapet er lokalisert i Alvdal. I 2011 hadde selskapet en omsetning på til sammen 2,6 mill. Egenkapitalen er på 2,5 mill.

• Avantis Distribution AS

sin virksomhet er levering av hardware til innendørs og utendørs trådløs kommunikasjon. Selskapet er lokalisert i Oslo. I 2011 hadde selskapet en omsetning på til sammen 36,4 mill. Egenkapitalen er på 2,2 mill.

• Avantis Distribution AB sin virksomhet er levering av hardware til innendørs og utendørs trådløs kommunikasjon. Dette selskapet har stort sett samme produktspekter som Avantis Distribution AS. Markedsområdet er Sverige og Danmark. Selskapet er lokalisert i Stockholm. I 2011 hadde selskapet en omsetning på til sammen 29,2 mill. Egenkapitalen er på 1,38 mill.

• Gjermundshaug Anlegg AS sin virksomhet er entreprenørvirksomhet som omfatter infrastruktur veg og jernbane, vann og avløp, grunnarbeider bygg, rivingsarbeider, samt betong- og tømrerarbeider med hele Østlandet som arbeidsområde. Selskapets administrasjon er lokalisert i Alvdal. I 2011 hadde selskapet en omsetning på til sammen 136,8 mill. Egenkapitalen er på 27,4 mill.

virksomhet er entreprenørvirksomhet som omfatter infrastruktur jernbane, med hele Østlandet som arbeidsområde. Selskapets administrasjon er lokalisert i Alvdal. I 2011 hadde selskapet en omsetning på til sammen 14,98 mill. Egenkapitalen er på 0,68 mill.

• Specto Remote AS sin virksomhet er videreutvikling av konsernets satsing på fjernstyring av maskiner. Selskapet er lokalisert i Oslo. I 2011 hadde selskapet en omsetning på til sammen 5,7 mill. Egenkapitalen er på 0,39 mill.

• Brødr Gjermundshaug Anlegg AS er morselskapet

og virksomheten er administrasjon av alle datterselskapene og kapitalforvaltning. Selskapets administrasjon er lokalisert i Alvdal. I 2011 hadde selskapet en omsetning på til sammen 13,1 mill. Egenkapitalen er på 33,5 mill.

Konsernet som helhet omsatte i 2011 for til sammen 214,4 mill og hadde et resultat på 6,6 mill før skatt. Egenkapitalen er på 39,2 mill. Alle tall som er oppgitt som konserntall er eliminert for konserninterne transaksjoner. Totalt investerte konsernet for 21,8 mill i 2011. Konsernet hadde ved utgangen av 2011 98 ansatte, og det ble utført 84 årsverk i 2011. For konsernet utgjorde sykefraværet siste år 5,6 %. Av dette utgjorde sykefravær over 16 dager 3,7 %.

God start på 2012 For 2012 ser vi at vi så langt har en god utvikling og vi arbeider kontinuerlig med utvikling av konsernet. Dette gjelder det enkelte mor-/ datterselskap og strukturen i konsernet. Anleggsdelen har en god utvikling, og dette gjelder både den tradisjonelle anleggsdelen og bane-delen. Vi ser at det er store utbyggingsoppgaver nå og i årene fremover. Det arbeides målbevist for å utnytte og øke omfanget av maskinutleie og verksteddelen i datterselskapet Gjermundshaug Maskin AS. Salg og av trådløst utstyr forventer vi en økning på, slik at de tre selskapene våre vil gi positive resultater. Grunnleggende så er vårt syn positivt på våre muligheter i fremtiden og dette betyr at våre ansatte har trygghet for sine arbeidsplasser hos oss. Vi har en dyktig arbeidsstokk og det er et mål å beholde denne kompetansen også i turbulente tider. Hovedfokus for selskapet i inneværende år vil være fortsatt økt markeds- og salgsaktivitet, sikre lønnsom drift og sikre høy kvalitet i leverte oppdrag. Vår målsetting at egenkapitalandelen både i morselskap og konsern skal utgjøre minimum 25%. Selskapets og konsernets likviditets-prognoser og budsjetter viser en positiv likviditetsmessig utvikling fremover og selskapet vil være godt rustet til å takle fremtidens utfordringer. Trond Magne Gjelten Økonomisjef

Profile for Haus Byrå AS

Gjermundshaug Nytt #1 2012  

Magasin utgitt av Gjermundshaug Gruppen. Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design og trykk: DMT Alvdal AS.

Gjermundshaug Nytt #1 2012  

Magasin utgitt av Gjermundshaug Gruppen. Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design og trykk: DMT Alvdal AS.

Profile for dmtalvdal
Advertisement