__MAIN_TEXT__

Page 1

MAI 2018

STRATEGI OG VISJON • STEER AS • NYE ANSATTE OG NYE OPPDRAG • HYTTEBOOM I GUDBRANDSDALEN • FULL FART FRA ALVDAL TIL ROMERIKE • MØT DE ANSATTE • PÅ SKINNER FOR GJERMUNDSHAUG BANE • STORT PROSJEKT FOR STORE MASKINER • INNLANDET ELEKTRO LYSER OPP • OVERVÅKING SATT I SYSTEM Foto: Ivar Thoresen


FULL FART FREMOVER FOR GJERMUNDSHAUG ANLEGG

INNHOLD

Konsernsjefens spalte Klar for fjernstyrt framtid Mye nytt hos Anlegg Øst Flere nye ansatte Hytteboom for S&B Stenersen Full fart fremover for Gjermundshaug Anlegg Møt de ansatte Fem nye i Gjermundshaug Bane Monsterjobb for monstermaskiner Ny vår for Innlandet Elektro Specto Remote – passer på folk og verdier

side 3 side 2 og 3 side 4 og 5 side 5 side 6 og 7 side 8 og 9 side 10 til 12 side 13 side 14 og 15 side 15 side 16

Nr. 1/2018 Utgitt av: Gjermundshaug AS, Alvdal Næringssenter 2560 Alvdal, tlf.: 62 48 72 77 • firma@gjermundshaug.no Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design: DMT AS - www.dmt.no

www.gjermundshaug.no

Gjermundshaug Gruppen har sine røtter tilbake til 1949, og består i dag av selskapene Alvdal Eiendom AS, Anlegg Øst Entreprenør AS, Gjermundshaug Anlegg AS, Gjermundshaug Bane AS, Gjermundshaug Gruppen AS, GMM AS, Innlandet Elektro AS, S & B Stenersen AS og Specto Remote AS med Gjermundshaug AS som morselskap. Selskapene er lokalisert med baser i Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo. Virksomheten omfatter anleggsdrift, trådløse kommunikasjonsløsninger, fjernstyring av anleggsmaskiner, rydding av eksplosiver, elektrisk infrastruktur og eiendomsutvikling. 2

GJERMUNDSHAUGNYTT

COCKPIT: Slik er arbeidsplassen planlagt for de som skal kjøre fjernstyrte maskiner med løsninger fra Steer.

Klar for fjerns De nye løsningene for fjernstyrte anleggsmaskiner utviklet i samarbeid mellom Gjermundshaug, Specto Remote og Degree har fått navn. Gjennom det nye selskapet Steer AS pågår nå grundig testing og utprøving før løsningen tilbys for kunder i inn- og utland. AV IVAR THORESEN

Gjermundshaug Gruppen har vært markedsledende på fjernstyrte løsninger for anleggsmaskiner siden det ble lansert i forbindelse med ryddingen av Forsvarets skytefelt på Hjerkinn for omtrent ti år siden. Og markedet er raskt voksende. Med egne maskiner opplever Gjermundshaug Gruppen en stadig økende etterspørsel etter jobber det av ulike grunner er hensiktsmessig og ønskelig å gjøre med fjernstyrte maskiner. Men også andre viser interesse for løsningene. Det er også derfor de gjennom det nye selskapet Steer AS ønsker å videreutvikle og fornye det fjernstyrte konseptet. – Det har skjedd mye med teknologien på de åra som har gått siden løsningen kom første gang. Nå er det helt andre muligheter, sier Njål Arne Gjermundshaug i Degree, som sammen med Lars Tronsmoen er en av de sentrale i oppbyggingen av Steer AS, som skal utvikle, drifte, markedsføre og selge de nye fjernstyrte løsningene. DATAMASKINER SOM KAN GRAVE I februar koblet Steer systemet sitt på den nye generasjonen CATgravemaskiner hos importøren PON. Disse nye graverne er nettopp lansert, og det finnes så langt bare to av dem i hele Norden. – Her er det en helt annen teknologi under panseret enn på tidligere maskiner. – På mange måter kan man si at dette er en datamaskin man kan grave


OLE GJERMUNDSHAUG KONSERNSJEF

«Vi skal være førstevalget for kunder, leverandører og medarbeidere» NY TEKNOLOGI: Gjennom det nye selskapet Steer utvikler Gjermundshaug Gruppen helt ny teknologi for fjernstyrte anleggsmaskiner. Her er en av dagens fjernstyrte maskiner i aksjon på Dovrefjell. Foto: Ivar Thoresen

styrt framtid med, i motsetning til en gravemaskin med en datamaskin i, sier Njål Arne Gjermundshaug. PERFEKT MATCH Han forteller videre at testingen med de nye CAT-maskinene så langt virker veldig lovende. – Disse maskinene vil være en perfekt match for Steer og fjernstyring, ettersom de ikke krever ombygging av hydraulikk, samtidig som de gir oss store muligheter til å hente ut informasjon og data. Ulempen er at det foreløpig er lang leveringstid på de nye graverne, men etter ferien blir det full fart med installasjon av systemet. VIDEOOVERFØRING OG KONTROLLSYSTEMER – Ellers er det bra framdrift på utviklingsarbeidet, fortsetter Gjermundshaug. – Vi jobber for øyeblikket hovedsakelig med videooverføring og kontrollsystemer, og så langt ser det ut til at de valgene vi tok rundt teknologien i fjor har vært riktige. Løsningen bygger blant annet på en supercomputer tilsvarende det som sitter i Teslas elektriske biler. BULLDOSER – Vi skal nå teste den nye teknologistacken på en CAT D6T bulldoser fra slutten av mai. Her er planen på sikt at vi skal koble oss på Trimble maskinstyringen som sitter i doseren, slik at sjåføren kan styre dette fra kontrollstolen vår og få assistanse fra dette hjelpesystemet, forteller Njål Arne Gjermundshaug. Maskinstyring i denne sammenhengen betyr i praksis at høyden på skjæret styres automatisk ut i fra GPS-signaler, slik at man får en stor nøyaktighet på høyden – det vil si pluss/minus noen få centimeter.

Strategien frem mot 2021 er nå vedtatt og vi er i god driv. Dette håper vi vil gi resultater og forbedringer for hele Gjermundshaug Gruppen. Vår nye visjon er «Vi skal være førstevalget for kunder, leverandører og medarbeidere». Omverdenen skal oppleve oss som profesjonelle, vi skal være på lag med fremtiden og ha god gjennomføringsevne. Trivsel og stolthet er viktige elementer som vi skal tenke på i en hektisk hverdag. Skal vi lykkes med vår strategi så må alle delta og bli inkludert. Dette vil det jobbes med i alle organisasjoner fremover. Årsregnskapene for 2017 er nå ferdigstilt og vi har fortsatt veksten til en omsetning på over 500 millioner kroner. Resultatet ble totalt bra på grunn av gevinst ved salg av aksjer i Avantis, mens den underliggende driften var noe svakere enn forventet. Forbedring rundt hva vi gjør og hvordan vi gjør ting, må vi også jobbe med i organisasjonene fremover. Antall årsverk økte også mye i 2017 og vi endte på 162 årsverk. Mye av veksten i antall ansatte kom imidlertid sent på året og ved årsskiftet telte vi opp totalt 192 ansatte. Gjermundshaug Gruppen er fortsatt i kraftig vekst og har hittil i 2018 fått 32 nye medarbeidere fordelt på alle selskapene. Vi trenger enda flere dyktige hoder og mange flere nye vil komme i år. Ta godt imot dem. Vårt felles opplegg under Vei og Anlegg 2018 gjør at vi samles og vil kunne bli bedre kjent med de nye som har kommet. Hele Gjermundshaug Gruppen har vært delaktig i Great place to work-undersøkelsen, og vi har nå fått resultatene. Undersøkelsen gir oss gode svar på hvordan vår visjon oppleves blant de ansatte. Resultatene er positive og viser at vår organisasjon har oppfylt kravene til en global standard som kjennetegner gode arbeidsplasser. Dette er jeg som konsernsjef svært fornøyd med og det viser at vi som arbeidsgiver har lykkes med mye og er på god vei mot å bli et førstevalg for våre medarbeidere. Resultatene viser selvsagt også at vi har elementer som kan forbedres, og vi skal nå i gang med den prosessen. Våren er sen i år etter en snørik vinter. Aktiviteten er stor og vil bli enda større fremover i alle selskapene. Det er veldig mye spennende på gang. Fokus på HMS er det viktigste i alt vi driver med, ingen skal korte inn på svingene og ta sjanser. Det handler om å bygge en god kultur og det er alles ansvar å bidra til denne kulturen. Vi er derfor svært tilfreds med at vi hittil i år ikke har hatt noen alvorlige ulykker. Vi håper den statistikken fortsetter. Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å takke for samarbeidet og deres bidrag så langt og ønsker alle en fortsatt fin vår og riktig så god sommer. GJERMUNDSHAUGNYTT

3


BRUMUNDA: Anlegg Øst Entreprenør fortsetter arbeidet med flomsikring av elva Brumunda gjennom Brumunddal sentrum. Foto: Ivar Thoresen

KULVERT: På Lørenskog stasjon gjøres alt klart for å sette inn en ny kulvert i løpet av pinsehelga. Foto: Ivar Thoresen

SIKRER ELVA: Det er en omfattende jobb å flomsikre Brumunda gjennom sentrum i Brumunddal. Anlegg Øst har hatt mange entrepriser på prosjektet. Foto: Ivar Thoresen

Mye nytt hos Anlegg Øst Anlegg Øst ruster for framtida med flere nye ansatte og mange spennende prosjekter på gang. AV IVAR THORESEN

Pr. i dag er det fire større prosjekter i arbeid for Anlegg Øst. – I tillegg er vi i dialog rundt flere andre kommende prosjekt som vi håper vi får tilslaget på, sier nyansatt prosjektsjef Roger Jenshus. TRAFOSTASJON, FLOMSIKRING OG KULVERTER De pågående prosjektene fra Fåberg i nord til Lørenskog i sør, favner bredt. På Fåberg er det god flyt i arbeidet med trafostasjonen, der Anlegg Øst bygger et kontrollbygg for strømstyring, inkludert innredning av bygg, som underentreprenør for HMV. – I tillegg er vi gang med to flomsikringsprosjekter i Lillehammer-området. Det ene, Askjellrudbekken, skal ferdigstilles i mai, forteller Jenshus. Det andre er på Åretta, rett sør for Lillehammer sentrum. Der ble det gjort en stor og komplisert jobb på rekordtid mellom jernbanen og Mjøsa i fjor høst. Nå har Anlegg Øst fått tilslaget på en tilsvarende og enda større jobb på oversida av jernbanen samme sted. – Her har vi med oss POB som underentreprenør på betongarbeidet, og vi er godt i gang. Dette er en stor kontrakt som skal sluttføres i løpet av høsten, sier prosjektsjefen videre. 4

GJERMUNDSHAUGNYTT

BRUMUNDDAL, ESPA OG LØRENSKOG Flomsikring handler det også om i Brumunddal, der Anlegg Øst nærmest har vært «bofast» i mange år nå, med forskjellige prosjekter knyttet til flomsikring og forskjønning av området langs Brumunda fra Sveum, gjennom Brumunddal sentrum og ned mot Mjøsa. På Lørenskog pågår arbeidet for fullt med ny jernbanekulvert. Den støpes ferdig ved siden av jernbanesporet, og alt legges til rette rundt, slik at den kan skyves på plass under sporet i løpet av pinsehelgen, i dagene rundt 20. mai. – Også her har vi med oss POB som underentreprenør på alt av betongarbeid. Nylig er det i tillegg gjort unna noe restarbeid med kulvert under jernbanen på Espa, et arbeid som har blitt utsatt i påvente av stopptid på jernbanen. MER I VENTE Roger Jenshus forteller at det er flere prosjekter på gang. Blant annet er Anlegg Øst i forhandlinger med Statnett om en totalkontrakt for grunnarbeider, bygging av kontrollstasjon og elektroinstallasjoner på Nedre Vinstra Transformatorstasjon.. – Ellers regner vi på det som er ute av aktuelle jobber, både for Statens vegvesen, Bane Nor og andre. Det er mye som skjer. Mange vil ha noe gjort, så det åpner seg mange muligheter framover. Det handler bare om å finne riktig prisleie.


TRIVES: Kjell Musdalslien (fra venstre), Roger Jenshus og Morten Aamodt er tre av de nyeste fjesene hos Anlegg Øst Entreprenør, og trives godt. Flere nye er på vei inn i løpet av våren. Foto: Ivar Thoresen

Flere nye ansatte Roger Jenshus, Morten Aamodt og Kjell Musdalslien er tre av mange nye ansatte som enten har begynt eller skal begynne i Anlegg Øst Entreprenør. Det Lillehammerbaserte selskapet i Gjermundshaug Gruppen ruster for framtida. AV IVAR THORESEN

– Det var et enkelt valg å si ja til jobb i Anlegg Øst. Det er en solid organisasjon som er bygd profesjonelt opp over tid, sier Kjell Musdalslien. Han er tilbake i Anlegg Øst som anleggsleder etter seks år hos Veidekke. – Det er få entreprenør av denne størrelsen som har en så solid administrasjon både i bredde og kompetanse som Anlegg Øst Entreprenør, legger Roger Jenshus til. – Dessuten styrkes vi hele tida med nye fagarbeidere, blant annet gjennom målrettet satsing på lærlinger.

KULVERT: Ny kulvert under jernbanen ved Espa ble satt på plass i en omfattende operasjon i april.

FRA VEGVESENET Jenshus kom til Anlegg Øst i desember etter 30 år i Statens vegvesen, senest som byggeleder på E6-prosjektet i Gudbrandsdalen, I løpet av våren får han ytterligere to av sine av sine tidligere kolleger fra Vegvesenet med seg når Christian Halsa begynner i Anlegg Øst Entreprenør som kalkulasjonsleder og Styrk Lirhus starter som prosjekteringsleder. Begge kommer mer eller mindre rett fra E6-prosjektet Frya-Vinstra. – Det er spennende tider i bransjen, med voldsom aktivitet og mange muligheter, og jeg er veldig fornøyd så langt. Det er et veldig godt arbeidsmiljø her, fortsetter Jenshus. FRAMOVERLENT Det støttes av Morten Aamodt, bygningsingeniøren som også har kommet til Anlegg Øst fra Statens vegvesen, og fem år på E6-prosjektet i Gudbrandsdalen. I Anleegg Øst er han ansatt som stikningsleder. – Det er varierte arbeidsdager hvor det skjer ting hele tida, og selskapet preges av en framoverlent ledelse, mener Aamodt.

ÅRETTA: På Åretta rett sør for Lillehammer sentrum er Anlegg Øst Entreprenør i gang med et nytt flomsikringsprosjekt, denne gangen på oversida av jernbanen. POB er samarbeidspartner på betongarbeidet. Foto: Ivar Thoresen

GJERMUNDSHAUGNYTT

5


STOR AKTIVITET: S&B Stenersen, med god støtte fra maskiner og mannskap fra Anlegg Øst Entreprenør, har vært i aksjon hele vinteren med klargjøring av hytteområder og hyttetomter gjennom hele Gudbrandsdalen, som her på Nordseter. Foto: Ivar Thoresen

INSPISERER: Formann Arne Morten Ramsrud sjekker at arbeide med graving av vann og avløp i forbindelse med et hyttefelt på Nordseter går etter planen. Foto: Ivar Thoresen TEGNINGER STUDERES: Oppdaterte tegninger gjennomgås og studeres for å legge til rette for enda flere hytter på Nordseter. Foto: Ivar Thoresen

6

GJERMUNDSHAUGNYTT


Hytteboom for S&B Stenersen Bare i løpet av 2017 har S&B Stenersen klargjort og tilrettelagt nærmere 150 hyttetomter i Gudbrandsdalen. Og hytteboomen ser ut til å fortsette. AV IVAR THORESEN

– Det er full fart på hyttemarkedet. Vi har aldri tidligere opplevd så stor aktivitet, og utsiktene framover er også veldig bra, sier daglig leder Trond Musdalslien i Anlegg Øst Entreprenør. Anlegg Øst er derfor meget godt fornøyd med utvikingen etter oppkjøpet av Øyer-baserte S&B Stenersen i fjor. INFRASTRUKTUR S&B Stenersen har hatt og har folk i sving med infrastruktur på ulike feltutbygginger både i

Kvitfjell, Musdalssetra, Varden, Nordseter og Sjusjøen. – Det handler om både vann og avløp, vei og grunnarbeid på tomtene, forteller Musdalslien videre.

– Det er mange større prosjekter som har gått gjennom 2017 og som skal avsluttes nå til sommerferien, men det er mer på gang etter den tid også, forteller Trond Musdalslien. Optimismen rår for S&B Stenersen.

TETT OPPFØLGING Trykket på hyttemarkedet har vært så stort for S&B Stenersen at Anlegg Øst nå har satt på flere egne ansatte for å følge opp de ulike prosjektene. Blant annet er nyansatt anleggsleder Kjell Musdalslien dedikert til prosjekter i Stenersenregi. Det samme er formann Arne Morten Ramsrud. GJERMUNDSHAUGNYTT

7


FULL FART FRAMOVER

for Gjermundshaug Anlegg

8

GJERMUNDSHAUGNYTT


Det er full fart framover helt fra Alvdal til Ramstadåsen på Romerike for Gjermundshaug Anlegg om dagen. Etter en snørik og strevsom vinter gis det nå gass på alle områder.

GANG- OG SYKKELVEI: Anleggsleder Frank Mellemstuen følger framdrifta på arbeidet med den nye gang- og sykkelveien langs fv. 29 fra Steimokrysset til Gjelten bru i Alvdal. Foto: Ivar Thoresen

BREDERE VEI: Riksveg 3 skal bli bredere og bedre på en fem kilometer lang strekning sørover fra Evenstad i løpet av sommeren. Driftsleder Håvard Thoresen har kontrollen på prosjektet på stedet. Foto: Ivar Thoresen

AV IVAR THORESEN

– Det har vært en vinter med så mye snø som jeg bare husker fra da jeg var ung, kommenterer daglig leder Ståle Øvergård i Gjermundshaug Anlegg. – Det har vært helt uvanlige snømengder, spesielt på Romerike. Det har alltid vært enklere der, men i år har det kanskje vært enda mer snø der enn på Elverum og lenger nordover i fylket. Sånn sett har det blitt en dyr vinter for oss, med mye ekstraarbeid. – Men sånn er det. Været får vi ikke gjort noe med, fremholder Øvergård. YDALIR 3 Han velger i stedet å rette blikket opp og fram – og ser travle tider komme i møte. Akkurat slik det skal være. Blant annet er Gjermundshaug Anlegg fått tilslag også på fase 3 i Ydalirprosjektet i Elverum, og er nå i gang med arbeidet – som blant annet innebærer bygging av ny bru på Riksveg 25 øst for Elverum sentrum, i retning Trysil. I tillegg gjenstår en del arbeid i både fase 1 og fase 2 av Ydalir-prosjektet, det som til slutt skal forvandle et gammelt grustak til en helt ny bydel i Elverum. – Brua og det tilhørende vi gjør i fase 3 skal være ferdig til 1. juli 2019. Det meste av arbeidet i fase 2 påregner vi å sluttføre i sommer, mens det siste i fase 1 blir sommeren 2019. Videre utføres grunnarbeid i forbindelse med ny Ydalir skole og barnehage, som skal være klart til august 2019. – Så i løpet av neste sommer skal alt Ydalir-arbeidet være sluttført, sier Gjermundshaug-sjefen. TRE OMRÅDER Gjermundshaug Anlegg velger nå i stadig større grad å betrakte virksomheten sin i tre geografiske områder – sør, midt og nord, der Elverumsregionen er i midten. Område sør handler primært om jobbene Gjermundshaug Anlegg har på Romerike. – Der holder vi fortsatt på med boligfeltet på Ramstadåsen i Nannestad, og arbeidet der skal være ferdig nå til ferien, forteller Øvergård videre. Når det gjelder område nord er mye av aktiviteten knyttet til ulike prosjekter i forbindelse med de to kontraktene Gjermundshaug har med Statens vegvesen – en på nye prosjekter og en på vedlikehold. Anders Gjermundshaug har overordnet ansvar for region Nord. SNART FERDIG: Gang- og sykkelveien langs Fv. 29, Folldalsveien, mellom Steimokrysset og Gjelten bru er snart ferdig. Foto: Ivar Thoresen

DISKUTERER: Håvard Thoresen og kollegene diskuterer løsninger i forbindelse med breddeutvidelsen av Riksveg 3 i Stor-Elvdal. Foto: Ivar Thoresen

RIKSVEG 3 I nord er det tre større prosjekter som er i arbeid, på og i tilknytning til Riksveg 3. Sist påbegynt er breddeutvidelsen av en drøyt fem kilometer lang strekning langs Rv. 3 i Stor-Elvdal, fra Evenstad til Søkkunda bru. Her skal dekket forsterkes og bredden utvides fra 8,50 til 9,05 meter. Arbeidet skal etter planen sluttføres med asfaltering i løpet av høsten, mens det siste laget med asfalt blir lagt i 2019. På Bergerønningen i Alvdal er jobben med å ruste opp rasteplassen langs Rv. 3 til en større og bedre tilrettelagt kontrollplass helt i sluttfasen, mens arbeidet også pågår for fullt med å fullføre den nye gang- og sykkelvegen på Fv. 29, Folldalsveien, fra Steimokrysset til Gjelten bru i Alvdal. Dette prosjektet skal også sluttføres i sommer. – I tillegg skal jobben med uteområdet ved den nye barneskolen i Alvdal være ferdig i løpet av sommeren, sier Ståle Øvergård. OPPLØFTENDE UTSIKTER – Det er hensiktsmessig å se virksomheten litt regionalt fordi all erfaring tilsier at en jobb gjerne avler nye jobber ide områdene vi driver, forklarer Øvergård videre. – Og det er oppløftende utsikter framover. Det er mange jobber å regne på og alle signaler tyder på stor aktivitet framover, både sørover, nordover og her i Elverumsområdet. GJERMUNDSHAUGNYTT

9


I FELTEN: Mye av Jørgen Sandvolls jobb som stikningsingeniør i Gjermundshaug Gruppen handler om oppmåling ute i terrenget. Foto: Ivar Thoresen

MØT DE ANSATTE FAKTA Navn: Jørgen Sandvoll Selskap: Gjermundshaug Anlegg Stilling: Stikningsingeniør – EN VELDIG VARIERT HVERDAG – Jobben og hverdagen er veldig variert, sier Jørgen Sandvoll. Han er stikningsingeniør i Gjermundshaug Gruppen og jobber til daglig for Gjermundshaug Anlegg, og har sin base i Elverum. – Som stikningsingeniør får jeg være med på prosjektene fra start til mål. I starten av et prosjekt er det mye innearbeid med bearbeiding av data fra byggherre og konsulenter. Vi mottar alle tegninger og går i gang med prosjektering, mengdeberegninger og utarbeidelse av 3D-modeller og data som mates inn i maskinene, slik at de har noe å grave etter, forteller Sandvoll. UTE I FELTEN Men jobben som stikningsingeniør handler om mye mer enn å sitte på kontor. Mye av arbeidet gjøres ute i felten, med målinger og oppfølging underveis. 10

GJERMUNDSHAUGNYTT

DRONE: Jørgen Sandvoll klargjør Gjermundshaug Gruppens aller største drone for nytt oppdrag. I bakgrunnen kontorarbeidsplassen hans, der data bearbeides og modeller utarbeides. Foto: Ivar Thoresen

– I tillegg til registrering av terrenget på forhånd, både med dronefilming og annen innmåling, følger vi opp hele veien underveis i prosjektet. Det er strenge krav til dokumentasjon, og vi følger opp maskinstyringen, har kontroll på massemengder og bistår i forbindelse med plassering i terrenget av for eksempel kulverter og kummer, utdyper Sandvoll. RIVER NED OG BYGGER OPP – Et prosjekt handler jo i prinsippet om at vi «river ned» og bygger opp igjen, og etter at prosjektet er avsluttet måler vi opp, dokumenterer og melder inn oppdaterte data om terrenget til Statens kartverk, forteller Sandvoll videre. Han har jobbet i Gjermundshaug Gruppen siden 2015, og stortrives.

MODERNE TEKNOLOGI – Det jeg liker best med jobben min er at jeg kan veksle mellom å sitte inne på kontoret og være ute i felten. Det gjør hverdagene varierte og gjør at jeg i ganske stor grad kan styre min egen hverdag. – I tillegg jobber jeg mye med moderne teknologi, som droner, maskinstyringsdata, GPS og fjernstyring. Det er spennende, synes Jørgen Sandvoll. Han er raus med rosen av Gjermundshaug Gruppen som arbeidsgiver. – Gjermundshaug Gruppen er en framtidsretta og framoverlent arbeidsgiver, ikke minst er de langt framme teknologisk. Det gjør det ekstra interessant å jobbe her. – Dessuten er det et arbeidsmiljø med mange trivelige folk som det er artig å jobbe sammen med. UTVIKLINGSMULIGHETER Sandvoll skryter også av hvordan arbeidsgiveren legger til rette for videreutdanning og utvikling i jobben. – Som geomatiker og stikningsingeniør må jeg kunne litt av alt, og de er flinke til å tilby kurs og opplæring i nye ting som kommer. – Sånn sett er anleggsbransjen absolutt et yrkesvalg jeg vil anbefale for folk med min bakgrunn. Her får jeg virkelig brukt det meste av utdannelsen min, avslutter Jørgen Sandvoll.


MØT DE ANSATTE

PÅ SKJERMEN: Jobben starter på dataskjermen for Kaja Marie Helmen Holden, med tegninger og modeller av hav som skal gjøres. Foto: Ivar Thoresen

FAKTA Navn: Kaja Marie Helmen Holden Selskap: Anlegg Øst Entreprenør Stilling: Stikningsingeniør – FÅR BRUKT UTDANNELSEN MIN HVER DAG Kaja Marie Helmen Holden kom til Gjermundshaug Gruppen som nyutdannet landmåler for halvannet år siden, og føler hun får brukt utdannelsen daglig. – Jeg går hjem fra jobb og tenker at jeg har lært noe nytt hver dag, sier den unge landmåleren fra sitt anleggskontor i Brumunddal, der Anlegg Øst Entreprenør stadig har nye prosjekter med flomsikring og tilrettelegging av friområder og turveier langs Brumunda gjennom Brumunddal sentrum. HELE PROSJEKTET – I jobben min er jeg med på prosjektene hele veien. Det begynner ved at vi måler ut terrenget på forhånd, og lager modeller og data som mates inn i gravemaskinene slik at de har noe å grave etter. Så følger vi opp underveis, for eksempel med mengdeberegninger som blant annet brukes som grunnlag i forbindelse med sluttoppgjør. – Kort oppsummert handler jobben om å dokumentere alt arbeidet som er gjort på et prosjekt, sier Kaja Marie Helmen Holden. SKAPENDE PROSESS Hun synes det er inspirerende å følge prosjektene hele veien på denne måten. – Vi er med på å skape noe. Først på tegnebrettet, så ute i terrenget, sier hun og mener det er helt «spot-on» i forhold til den utdannelsen hun har tatt. – Her har jeg alle muligheter til å omsette teorien til praksis. STØTTE OG HJELP Kaja Marie kom til Anlegg Øst rett fra skolebenken

MÅLER OPP: Som stikningsingeniør er Kaja Marie Helmen Holden mye ute med oppmåling og oppfølging av prosjektene underveis. Foto: Ivar Thoresen

og roser arbeidsgiveren for den oppfølgingen hun har fått underveis. – Dette er en jobb med mange utfordrende arbeidsoppgaver, og dermed også muligheter til å tilegne seg ny kompetanse underveis. – Jeg er veldig glad for at jeg har fått god støtte og hjelp til å utvikle meg videre etter at jeg begynte her, sier hun.

gå hjem fra jobb i visshet om at vi har fått til noe i løpet av dagen, avslutter Kaja Marie Helmen Holden.

STILLES KRAV Sjøl hevder hun at det var tilfeldig at hun havnet som stikningsingeniør i anleggsbransjen i sin første jobb, men hun er glad for at hun tok akkurat det valget. – Det stilles store krav til meg. Jeg har et ansvar for å gjøre min jobb slik at andre kan få gjort det de skal. – Det liker jeg, og det er en god følelse å kunne

GJERMUNDSHAUGNYTT

11


TRIVES: Per Magne Engetrøen trives godt i Gjermundshaug Gruppen og med sin hjulgraver. Foto: Ivar Thoresen

MØT DE ANSATTE FAKTA Navn: Per Magne Engetrøen Selskap: Gjermundshaug Anlegg Stilling: Maskinfører – TRIVES MED Å LEGGE TIL RETTE Med sin hjulgraver er Per Magne Engetrøens hovedoppgave i Gjermundshaug Anlegg å legge arbeidet til rette for de andre på anlegget. Det liker han godt. – For meg handler arbeidsdagene om å serve de andre med materialer og masser. Jeg er involvert i mange ulike oppgaver og jobber med alt fra kabelgrøfter til overbygning på vei, forteller Engetrøen fra førersetet i sin Volvo hjulmaskin. SERVICEMASKIN – Jeg kjører en typisk servicemaskin, fortsetter han. Med hjulgraveren er han fleksibel som få, kan forflytte seg raskt og håndtere de mindre oppgavene som ikke passer så godt for de større maskinene, enten det er snakk om graving eller flytting av utstyr, materialer eller masser i mindre mengder. SIN EGEN MASKIN Alt dette innebærer sjølsagt veldig varierte hverdager, og det er noe av det Per Magne Engetrøen setter aller mest pris på ved jobben sin som maskinfører. 12

GJERMUNDSHAUGNYTT

STILLER OPP: Per Magne Engetrøen setter pris på en arbeidsplass med gode kolleger, og der alle stiller opp for hverandre hele tida. Foto: Ivar Thoresen

I tillegg er han svært tilfreds med at han har sin egen faste maskin. – Den følger jeg opp og tar ansvar for. Det er min jobb å sørge for at maskinen er i orden og i drift hver eneste dag. PUSHER HVERANDRE – Det jeg liker best med å jobbe i Gjermundshaug Gruppen er at vi er en gjeng gode kolleger som pusher hverandre til stadig vekk å bryte nye barrierer. Sjøl om en 7 til 7-jobb fra mandag til torsdag kan høres tøft ut, har vi et veldig godt arbeidsmiljø hvor folk er der for hverandre og bestandig stiller opp, både på jobben og i fritida. Det gjelder helt fra toppen av selskapet og nedover, understreker Engetrøen.

JOBBER SEG OPPOVER Sjøl startet han Gjermundshaug-karrieren som grunnarbeider. Nå er han maskinfører med ansvar for sin egen maskin, og mener det er et godt eksempel på at forholdene legges til rette for de som har lyst til å utvikle seg og komme seg videre i jobben sin. – I Gjermundshaug Gruppen legges det godt til rette for kompetansehevende tiltak. Det kommer an på hva du har lyst til, men de som vil kan alltid få nye utfordringer. Engetrøen synes også det er artig med anleggsbransjen at han hele tida ser konkrete resultater av det arbeidet han gjør. – Vi former omgivelsene der vi jobber og bygger ting som vises i mange år framover. Det er artig.


Fem nye i Gjermundshaug Bane

GODE UTSIKTER: Det er gode utsikter for Gjermundshaug Bane framover. Foto: Ivar Thoresen

Fem nye medarbeidere er på plass i Gjermundshaug Bane i løpet av vinteren og våren, inkludert Per Otto Sigfridstad som ny anleggsleder. AV IVAR THORESEN

– Etter en permitteringsperiode peker pila oppover igjen, sier daglig leder Magne Trønnes i Gjermundshaug Bane. – Utviklingen er positiv, flere nye prosjekter er i gang og vi har ansatt fem nye medarbeidere, forteller han. BRUER PÅ RØROSBANEN Et av prosjektene som skal i gang er fornyelse av bruer på Rørosbanen. Dette er intense natt- og helgeprosjekter som vil pågå både i år og neste år. – Vi er i gang med planleggingen, og arbeidet vil pågå i fem-seks uker fra siste uka i mai og gjennom juni, forklarer Magne Trønnes videre. – Dette er prosjekter som må gjøres i løpet av kort tid mens Rørosbanen blir stengt fra siste tog fredag kveld til første tog mandag morgen. Derfor kreves det veldig detaljert planlegging slik at vi rekker å gjøre det vi skal innenfor tilmålt tid. FIBER PÅ GJØVIKBANEN Samtidig er Gjermundshaug Bane på plass som underentreprenør for Nettpartner i forbindelse med bygging av fiberanlegg på Gjøvikbanen. – Dette er en stor jobb, der våre folk jobber på skift, med sju dager på og sju dager av. Vi er nettopp kommet i gang, og prosjektet er beregnet å være ferdig ved utgangen av 2018., sier Trønnes videre. I tillegg har Gjermundshaug Bane et par mann

PÅ SKINNER: Daglig leder Magne Trønnes kan fortelle at det går på skinner for Gjermundshaug Bane om dagen. Foto: Ivar Thoresen

som jobber sammen med GMM, og de er inne og hjelper Anlegg Øst Entreprenør med sikkerhet og sporressurs både i forbindelse med kulvertanlegget på Lørenskog stasjon og på Dovrebanen. – I tillegg er vi involvert i en del mindre jobber rundt omkring. FUNNET NIVÅET Med de nye ansatte er det nå 11 ansatte i Gjermundshaug Bane, og daglig leder Magne Trønnes anslår at det vil ligge omtrent på det antallet framover. – Vi er i nærheten av den størrelsen vi skal ha, sier han. – I tillegg får vi inn en lærling på sporfaget

fra august. Dette er i tråd med den helhetlige opplæringsstrategien i Gjermundshaug Gruppen og er noe vi virkelig ser fram til. Det er første gang vi får en lærling innen jernbanefaget. OPTIMIST Trønnes er totalt sett optimist når han snakker om framtidsutsiktene for Gjermundshaug Bane. – Det ser lyst ut. Jeg var litt mer skeptisk i desember og januar, men nå ser vi at Bane Nor stadig slipper nye og passende jobber for oss. Og vi vet at det kommer mer som vi kan regne på. – Samtidig er det flere andre samarbeidspartnere som benytter oss som underentreprenører fra prosjekt til prosjekt, avslutter daglig leder Magne Trønnes. GJERMUNDSHAUGNYTT

13


KRAFTIGE MASKINER: Det skal kraftige maskiner til for å frakte ut store fjellmasser fra denne industritomta ved Nebbenes. GMM har utstyret og kompetansen som skal til, og har samtidig leid inn en stor graver fra Skanska. Foto: Ivar Thorese TIPPES OG JEVNES: Så fort lassene tippes står monster-bulldoseren klar til å overta og jevne ut steinmassene. Foto: Ivar Thoresen

Monsterjobb for mon 200 000 kubikkmeter med fjell ved Nebbenes i Eidsvoll skal sprenges og flyttes i løpet av noen få intense våruker. Et prosjekt som skreddersydd for monstermaskinene i GMM. AV IVAR THORESEN

Etter en forsiktig start, begynner det nå virkelig å bli fart i sakene for masseforlyttingsselskapet GMM, og prosjektleder Olav Grave ser positivt på utsiktene framover. – Vi har bygd stein på stein, og opplever nå at aktiviteten øker, forteller han. NEBBENES På Nebbenes er det Bulk som har engasjert GMM til å klargjøre ei industritomt der stålgrossisten Tibnor skal samle sin virksomhet i Norge i et nytt hovedkontor og sentrallager – som i dag er delt på tre ulike plasser, på Vestlandet, Furuset i Oslo og Berger på Romerike. GMM har åtte-ni egne maskiner og en innleid lastemaskin fra Skanska i aktivitet i området, der det altså skal ut 200 000 kubikkmeter med fjellmasse. 14

GJERMUNDSHAUGNYTT

GÅR UNNA: Det går unna når GMM setter sin største gravemaskin i sving med å flytte stein ved Nebbenes. Foto: Ivar Thoresen

– Fram til nå har det handlet om utkjøring av løsmasser og fjellrensk, men nå går vi i gang med de fjellboring og flytting av virkelig store mengde masse, forteller Olav Grave. – Innen utgangen av mai skal 20 mål av ei tomt på totalt 50 mål være klagjort. Så kan det bli aktuelt å opparbeide nabotomta også, og da blir det i så fall snakk om å ta ut ytterligere 155 000

kubikkmeter fjell, tilføyer Grave. FLERE PROSJEKTER Foruten dette ene store prosjektet på Øvre Romerike, er maskiner fra GMM i aksjon på flere større anlegg rundt omkring. I fjor høst var noen maskiner innleid av veidekke i forbindelse med byggingen av nye E6 gjennom


BERGERØNNINGEN: Innlandet Elektro har levert lys både til opprustet kontrollstasjon langs Rv. 3 ved Bergerønningen i Alvdal og til den nye gang- og sykkelveien langs Folldalsveien – Fv. 29 – mellom Steimokrysset og Gjelten Bru, også det i Alvdal. Foto: Ivar Thoresen

nstermaskiner

Ny vår for Innlandet Elektro Med Elnett Øst som ny majoritetseier opplever Gjermundshaug Gruppens selskap Innlandet Elektro en ny vår. AV IVAR THORESEN

– Med Elnett Øst på laget har vi fått tilgang til et mye større nettverk. Dette er en stor stimulans til å videreutvikle selskapet, sier daglig leder Arve Lindberg i innlandet Elektro – et selskap som primært jobber med lys og elektriske installasjoner i anleggsmarkedet. STØRRE PROSJEKTER – I tillegg er det nå mulig for oss å regne på større prosjekter enn før, i samarbeid med andre selskap i Elnett Øst-gruppen, påpeker Lindberg. Det er derfor i høyeste grad optimismen som rår i Innlandet Elektro om dagen, og det kommer blant annet til uttrykk ved at selskapet er i gang med å ansette flere nye medarbeidere, fordi flere av jobbene det er regnet på gjennom vinteren har blitt til ordrer.

TUNGT LASS: Store mengder stein flyttes raskt og effektivt med GMMs store dumpere. Foto: Ivar Thoresen.

Ringsaker. Nå har de hatt maskiner i gang på E6-prosjektet sør for Trondheim, og skal i gang med fjerning av vegetasjondsekke for Veidekke langs nye E6 gjennom Ringsaker. – Vi har også maskiner med på byggingen av ny vei mellom Orkanger og Hitra og Frøya, forteller Olav Grave og legger til:

– Aktiviteten har vært for lav i forhold til den maskinparken vi har, og det kreves både tid og innsats for å få utstyret i drift. Men nå ansetter vi folk hele tida, og det ser mye lysere ut.

OPS OG E6 Av de større prosjektene som Innlandet Elektro har regnet på i løpet av vinteren er arbeidet med nye E6 fra Kolomoen og nordover, og OPS-prosjektet på Rv. 3/25 gjennom Løten og Elverum. – Dette er jobber vi har regnet på sammen med ett annet selskap i Elnett Øst. – I skrivende stund er det ingen avklaring rundt disse jobbene, så vi venter spent på avklaringer der, fortsetter Arve Lindberg.

GJERMUNDSHAUGNYTT

15


Returadresse: Gjermundshaug AS Alvdal Næringssenter Randmælsveien 34 2560 Alvdal

FØLGER MED: Specto Remote har videreutviklet overvåkningssystemet Spectowatch, spesielt rettet mot å passe på folk og verdier på anleggsområder. Foto: Ivar Thoresen

TIL SJØS: Fjernstyring og trådløs infrastruktur fra Specto Remote har godt fotfeste i både i anleggsbransjen og i olje- og offshorebransjen, samt på ferger og sjøtransport. Foto: Specto Remote

Specto Remote – passer på folk og verdier Med målrettet utvikling av produktet Spectowatch som en viktig satsing har Gjermundshaug Gruppens selskap Specto Remote opplevd en hyggelig vekst. AV IVAR THORESEN

Spectowatch handler i hovedsak om videovervåkning av anleggsområder. Dette er et produkt som Specto Remote allerede har forsynt selskapene i Gjermundshaug Gruppen med i lang tid, men det er nå både forbedret og videreutviklet, slik at det kan tilbys til et bredere marked. EGEN LØSNING – Før drev vi dette på franchise for en annen produsent. Nå har vi tatt det over sjøl og utviklet en ny løsning som vi eier og drifter sjøl. Blant

annet har vi etablert en serverpark i eget hus, hvor overvåkningsvideoene lagres, forteller daglig leder Christian Larsen i Specto Remote. Han har hatt ansvaret i Specto Remote siden februar i fjor, og synes det er hyggelig å se den veksten og utviklingen som preger selskapet for tida. Blant annet er det etablert et nytt kontor og ansatt én person i Bodø, slik at Specto Remote nå totalt har fire ansatte. SPORING – Det handler ikke om å overvåke de ansatte, men å passe på dem og utstyret, blant annet for å unngå tyveri og hærverk, forteller Larsen, og legger til at den nye kameraløsningen for overvåkning av anleggsområder i seg sjøl er unik. – I tillegg jobber vi nå også med radioløsninger, både vhf og uhf, med tanke blant annet sporing. Det vil være nyttig, for eksempel for å ha oversikt over hvor maskinparken til en hver tid befinner seg, påpeker Larsen.

Markedet til Specto Remote er med andre ord hovedsakelig anleggsbransjen, og Christian Larsen forteller at de i tillegg til å levere til selskapene i Gjermundshaug Gruppen, nå sikter seg inn mot eksterne kunder innenfor bransjen. TRYGGHET I GRUPPEN Samtidig er Larsen klar på at det for et relativt lite selskap som Specto Remote innebærer en stor trygghet å være en del av et stort konsern som Gjermundshaug Gruppen. – Også når vi skal ut og selge produktene våre til nye kunder betyr det mye å ha en så stor aktør i ryggen. Det er god markedsføring for oss å vise til leveransene i Gjermundshaug Gruppen. Det styrker oss definitivt i markedet. – Dessuten får vi prøvd ut nye løsninger og systemer internt før vi slipper dem ut på markedet, og det er en drøm å jobbe sammen med så framoverlente eiere som I Gjermundshaug Gruppen, påpeker han.

Profile for Haus Byrå AS

GjermundshaugNytt #1 2018  

Utgitt av Gjermundshaug Gruppen - Mai 2018.

GjermundshaugNytt #1 2018  

Utgitt av Gjermundshaug Gruppen - Mai 2018.

Profile for dmtalvdal
Advertisement