Page 1

nytt Mai 2011

Nytt storoppdrag p책 Hjerkinn Gjermundshaug Bane Veteran i bulldoseren


INNHOLD

LEDER maskin Endelig er første nummer av vår nye internavis Gjermundshaug Nytt oppe og går. Planen er i første omgang å komme med fire utgaver i året, og vi ønsker innspill på innhold fra dere. Så kom med tips til innhold i neste utgave, alle gode ideer mottas.

Jan Inge Gjermundshaug

Vi har hittil i år gjort store forandringer i firmastrukturen vår. Vi har i løpet av det siste året foretatt en omstrukturering internt og gjennom hele organisasjonen, fra ledergruppa, driftsledere, anleggsledere, baser og formenn – med Ole som leder av Gjermundshaug Anlegg og Jan Inge som leder av Gjermundshaug Maskin. Skal vi nå målene våre må vi få ut kunnskapen dere alle ansatte sitter på.

Lederens hjørne side 2

Når aktiviteten øker så mye som den har gjort siste året så øker også investeringene i maskinparken og behovet for spesialutstyr. Sånn sett har det vært et godt grep for oss å samle hele maskinparken i et selskap – Gjermundshaug Maskin. Vi har nå GPS track unit på ca 85 enheter, som sammen med smart dok timeregistrering og InfoEasy på verkstedet gjør at oversikten på utstyret vårt fungerer bra. Men vi er her også avhengig av tilbakemeldinger fra dere som brukere. Gjennom Gjermundshaug Maskin får vi også en bedre kontroll på maskinparken vår på flere måter. Nå ”leier” vi ut nødvendige maskiner og påkrevet utstyr til hvert prosjekt. Ved å finne en riktig sjølkostpris på hver enhet ”spisser” vi anleggssida. Dette er til god hjelp for de som sitter og regner anbud og gjør det enklere for dem å finne riktig pris på prosjektene. Vi har til en hver tid full oversikt over hva vi har tilgjengelig, status på utstyret og ser raskt om det er behov for å leie inn utstyr fra andre, eller leie ut utstyr eksternt. Rutinene for service og vedlikehold av utstyret blir også bedre. I sum gjør dette at vi kan få flere timer på utstyret vår. Vi får utnyttet maskinparken bedre og øker levetiden gjennom et godt system for service og vedlikehold. Det gjør at vi ikke trenger å bytte maskiner så ofte, men heller kan investere i nødvendig spesialutstyr. Her øker behovet, ikke minst med bakgrunn i satsingen på Gjermundshaug Bane. Så er det gledelig å se at vi stadig får inn nye jobber sjøl om markedet er tøft. Framtidsutsiktene er gode, med alle ansatte på laget

VA-prosjekt i Trysil side 3

Benytter anledningen og ønske alle en god sommer og husk tilbakemeldinger på første utgaven av avisa vår, og tips oss om saker til neste utgave. Jan Inge Gjermundshaug

Gjermundshaug Bane side 4 og 5 Veteran i bulldoseren side 6 Gjermundshaug ISOsertifisert side 7 Specto Remote side 7 Avantis side 8 Nytt storoppdrag på Hjerkinn side 8 og 9 Kontroll i maskinparken side 10 og 11 Kurs i arbeids- og ansvarsfordeling side 11 2

LEDER anlegg Mye har de siste åra skjedd med det som opprinnelig var Br. Gjermundshaug Anlegg. Vi har vært gjennom en rivende utvikling og har bygd en organisasjon vi mener er godt rustet til å møte morgendagens utfordringer. Nå består konsernet Gjermundshaug Gruppen av 7 selvstendige datterselskaper: Gjermundshaug Anlegg, Gjermundshaug Ole Gjermundshaug Maskin, Gjermundshaug Bane, Avantis AS, Avantis AB, Specto Remote og Alvdal Eiendom. Vår satsing på fjernstyring av anleggsmaskiner har medført at vi nå sitter med veldig mye kompetanse på fagfelt som før var helt ukjent for oss og hele vår bransje. Etableringen av Gjermundshaug Bane er også en milepæl for oss, og samtidig en nødvendighet for å kunne ta del i den store satsingen som vi ser vil komme på jernbanenettet fremover de neste 10 åra. Skapertrangen er det som driver oss framover. Vi ønsker å få til ting, og har gjennomføringskraft til å få idéer realisert. Noen voksesmerter har det riktignok medført, men totalt sett har vi klart denne veksten bra. Takket være at dere ansatte bidrar med dyktighet og interesse for jobben, og som når det trengs bretter opp skjortermene og legger inn et ekstra gir. Det er en viktig suksessfaktor for oss. Hele Gjermundshaug Gruppen består nå av snart 90 ansatte, og sammen skal vi utvikle oss og skape enda flere arbeidsplasser gjennom organisk vekst som bygger på den gode plattformen vi nå har etablert. Det siste året har Gjermundshaug Anlegg jobbet mot ISO 9001- og 14001-sertifisering. Denne er nå på plass og skal brukes aktivt for å gjøre oss enda bedre i alle ledd. Jan Eilert har gjort en kjempeinnsats med dette arbeidet og vil følge det opp tett i tida framover. Økonomisk har vi klart å styre bra unna finanskrisa, men vi merker at det fortsatt er – og vil bli – beinhard konkurranse og lave priser framover. Likevel forventer vi at både aktivitet og priser vil måtte bedre seg ganske snart. Det er i hvert fall i skrivende stund veldig stor aktivitet på anbudsregning, noe som er et veldig godt tegn. Ole Gjermundshaug


Krevende VA-prosjekt i Trysil Siden oktober har Gjermundshaug Anlegg jobbet med å legge rundt 2 kilometer nye vann- og avløpsledninger for Trysil kommune. – Dette har vært en forholdsvis krevende jobb, med djupe grøfter, mye tele og et omfattende nett av eksisterende rør og kabler i grunnen, forteller anleggsleder Roy Hattrem.

Fantastisk innsats Likevel er anleggslederen fornøyd med framdrifta. – Takket være en fantastisk innsats av gjengen på prosjektet, kryper vi sakte og sikkert framover, sier en fornøyd Roy Hattrem. Prosjektet blir ikke mindre krevende av at 700 meter av de 2 kilometerne med nye ledninger som legges er kryssing av Trysilelva.

Mange maskiner Mange maskiner og mye ulikt utstyr er involvert i Trysil-prosjektet. I følge anleggsleder Hattrem dreier det seg om: 3 beltegravere Komatsu 240, Cat 328 og Cat 330 m pigg, 1 Cat 316 hjulgraver, 2 lastebiler. – Vi har i forbindelse med prosjektene våre i Trysil innlosjert en del mannskap på brakkeriggen til Rolstad i Høgåsen. Der ble det veldig bra og fint etter mye maling, vasking og snekring. Takk til Marcin og Terje i den forbindelse, sier Hattrem. Det blir litt bytting av mannskaper mellom prosjektene, men de som er mest på denne jobben akkurat nå er: Prosjektleder Astrid Nygårdshaug, anleggsleder Roy Hattrem, graver Simen Sundsbakken, graver og lovende lærling Krister Knutsen, grunnarbeider Janus Flisikowski, speilsveiser Tore Furuli og grunnarbeider Bo Johann. I tillegg kommer lastebilsjåfører etter behov.

3


av fram Gjermundshaug Bane – ny og spennende satsing

– Det ligger store muligheter i jernbane i åra framover, sier styreleder Ole Gjermundshaug i Brødrene Gjermundshaug Anlegg AS om bakgrunnen for etableringen av Gjermundshaug Bane – et selskap som skal spisse og rendyrke Gjermundshaugs satsing mot jernbaneprosjekter. Gjermundshaug Bane er etablert som et eget selskap med ti ansatte fagarbeidere med tverrfaglig kompetanse. Selskapet blir en del av Gjermundshaug Gruppen og etableres som en direkte konsekvens av en stadig økende oppdragsmengde på jernbaneprosjekter. Selskapets hovedfokus blir rettet mot vedlikehold og fornyelsesprosjekter på Dovrebanen, Rørosbanen og Trønderbanen. Magne Trønnes jr er ansatt som daglig leder i Gjermundshaug Bane. Han begynte i jobben 1. april og kommer fra stillingen som Driftssjef Bane Øst i Jernbaneverket.

Spennende satsing – Dette er en veldig spennende satsing som jeg gleder meg til å være med på, sier Trønnes – 4

opprinnelig alvdøl, nå bosatt på Hamar. – Gjennom etableringen av dette selskapet viser Gjermundshaug at de ligger i forkant av utviklingen og at det rustes for å spille en sentral rolle på et spennende område hvor det vil skje veldig mye i tida framover.

Tida moden – Vi har vært involvert i mange jernbaneprosjekter de siste åra. Nå følte vi tida var inne til å ta skrittet fullt ut og etablere et eget selskap for å rendyrke denne satsingen, sier styreleder Ole Gjermundshaug i Brødrene Gjermundshaug Anlegg AS. – Med Gjermundshaug Bane og spesialkompetansen vi bygger opp der, vil vi sammen med de øvrige ressursene vi har i Gjermundshaug Grupp-

en være i stand til å gjennomføre de fleste jernbanerelaterte prosjekter i egen regi, fortsetter han.

Spår vekst

Styrelederen spår sterk vekst i jernbanerelaterte prosjekter de nærmeste 10-15 åra og er tydelig på at dette er noe Gjermundshaug bokstavelig talt vil være på banen for å ta del i. – Jernbane er spesielt, fordi det krever mye ulik kompetanse. Dette ønsker vi å skaffe oss ved å bygge stein på stein, og da skal vi være i stand til å konkurrere om prosjekter fra a til å på jernbane, sier Ole Gjermundshaug. Han spår at dagens ti ansatte er blitt til 20 allerede i løpet av et års tid, og det regnes nå for fullt på mange prosjekter som Gjermundshaug Bane


mtida

Fra venstre: Ole Gjermundshaug sammen med deler av staben i Gjermundshaug Bane; Tom Kappelslåen, Ivar Skjefte, Jan Harry Bratreit, Kristen Rindseter, Rune Håkensen, Arnstein Dahlen. Foran: daglig leder Magne Trønnes jr. Under: Fem nye firmabiler til Gjermundshaug Bane, levert av Møller Bil Tynset.

fakta Et selskap i Gjermundshaug Gruppen Antall ansatte: 10 Forventet omsetning 2011: 20 mill. kr Daglig leder: Magne Trønnes jr. Jernbaneteknisk anleggsleder: Tom Kappelslåen

vil levere inn anbud på de nærmeste månedene. – Det er ingen enkel sak å skaffe folk med den rette tverrfaglige kompetansen. Likevel er vi godt i gang. Vi har fått på plass en stab med godt kvalifiserte medarbeidere med spesialkompetanse. Dermed har vi allerede et godt fagmiljø som vil gjøre det lettere å rekruttere nye folk.

Jernbane-veteran Styrelederen er også glad for at de har fått med seg en skikkelig jernbane-veteran til å lede Gjermundshaug Bane. Etter 26 år i Jernbaneverket kjenner daglig leder Magne Trønnes jr. systemet bedre enn de fleste. – Jeg er med fordi jeg ser dette som en veldig spennende satsing fra Gjermundshaugs side. Uavhengig av sittende regjeringer er det bred politisk enighet om å satse på jernbane framover. Da er det viktig å ligge i forkant om en vil være med og konkurrere om de mange prosjektene som vil komme – enten det er løpende drift og vedlikehold eller nye prosjekter. Det gjør vi med etableringen

av Gjermundshaug Bane, sier Magne Trønnes jr. – Det viktigste om vi skal være med og konkurrere i denne bransjen er at vi hver dag og i alle prosjekter kan bli sett på og sjekket – og kontrollert på at alt er på stell. Og det er det i Gjermundshaug Gruppen, fortsetter han.

Må satse nok Trønnes peker på kompetanse og mot til å satse nok som viktige suksessfaktorer for Gjermundshaug Bane. – Det er avgjørende å få med de rette folka og være store nok til å kunne stå klar når oppgavene kommer. Det er en del ting som er helt spesielle når det gjelder jernbane, og den kompetansen er vi i ferd med å få på plass. – Jernbaneverket har ikke et internt apparat som kan løse de vedlikeholdsoppgavene de står overfor. Gjennom den kompetansen vi har med hele Gjermundshaug Gruppen i ryggen vil vi bli en veldig interessant samarbeidspartner for dem framover, mener Trønnes.

Pågående prosjekter Gjermundshaug Bane jobber med følgende pågående prosjekter: • Vålåsjø – 2,5 km med nye kabelkanaler legges ned på Dovrebanen. • 4 mindre bruer skal skiftes ulike steder på Rørosbanen helga 6. – 8. mai. Forberedelser og etterarbeid i hele mai. • Plattformoppgraderinger på Atna stasjon. Arbeidet skal være sluttført før sommerferien. • Trafikksikkerhetstiltak med sikring og oppgradering av planoverganger på Rørosbanen mellom Auma og Opphus. Arbeidet utføres løpende utover våren og sommeren.

5


Veteran bak spakene BULLDOSER: Ole Kristian Dahlen og bulldoseren har mange timer sammen.

Det er 35 år siden Ole Kristian Dahlen (50) hadde sin første arbeidsdag hos Gjermundshaug. Han stortrives fortsatt bak spakene i bulldoseren. Alvdølen har jobbet for Gjermundshaug Anlegg i tre perioder. Først fra 1976 til 1982, så igjen i 1986 og 1987, før han kom tilbake igjen 1. mai 2006. Siden har han vært trofast i bulldoseren for Gjermundshaug.

Fleksibelt – Jeg er veldig fornøyd med hverdagen og jobbsituasjonen hos Gjermundshaug Anlegg, sier Ole Kristian Dahlen. – Her ligger vi bra an lønnsmessig, og det er en fleksibel og god arbeidsplass, fortsetter han og berømmer både kolleger og arbeidsgiver.

Slitsom pendling

Det eneste han ikke er så glad i er pendlinga jobben medfører. – Det er ulempen, men vi kjører korte uker med intens jobbing mens vi er borte, slik at det som regel bare blir tre netter borte. Det hjelper, 6

men det er likevel ikke lett å følge opp unger og aktiviteter de er med på med en slik jobbsituasjon, sier Dahlen. – Men, det blir en livsstil, og alt går om en er innstilt på det. Sjøl har han jobbet både i Vestfold, Østfold og Finnmark i perioder. Men han har alltid vendt tilbake til Gjermundshaug. – Det er vel noe med at jeg begynte der, og sånn sett er blitt trukket tilbake. Det er en fin arbeidsplass.

Startet i Tronveien Han husker fortsatt godt hvordan det hele startet. Da han fikk være med Ingvald Gjermundshaug sommerstid på veivedlikehold på Tronfjellveien, mens han ennå gikk på ungdomsskolen. – Den dag i dag er jeg glad for den erfaringen jeg fikk da. Vi lærte mye. Ikke minst at en skal ha respekt for eldre folk. Det er manko i dag,

mener Ole Kristian Dahlen. Den gang gikk det i krafse og vals. Nå er det bulldoser som gjelder.

fakta Ole Kristian Dahlen Alder: 50 Bosted: Alvdal Aktuell som: Kjører bulldoser i Gjermundshaug Anlegg AS. Begynte hos Gjermundshaug første gang i 1976.


fakta Innovativt og internasjonalt Prosjekt Specto Remote opplever stor etterspørsel etter sine innovative løsninger – og kundekretsen har i vinter strukket seg helt fra Melhus til Persiabukta. – Specto Remote har i vinter vært ansvarlig for all kommunikasjon i forbindelse med fjernstyrt oppdrag på Hofstad Leir på Melhus. I tillegg til å ivareta bilder og fjernstyring av anleggsmaskinene er det installert en avansert kameraløsning for å imøtekomme den høye sikkerheten det er krav om i slike prosjekt, forteller Tore Andreassen i Specto Remote.

Systemintegrasjon Specto Remote satser stort på avansert systemintegrasjon med trådløs nettverk. – Vi leverer komplett trådløs infrastruktur til bedrifter og hoteller, fortsetter Andreassen og legger til: – Med vår kompetanse på nettverk og kommunikasjon bistår vi mange kunder og bedrifter i store prosjekt. Vi tar tak i utfordringen til

kunden og hjelper dem med nettdesign, valg av utstyr, kostnadskalkyle etc. Typiske prosjekt er utendørs trådløse nettverk til ISP’er, hyttefelt og oppdrettsanlegg.

Offshore

Specto Remote har i tillegg levert flere løsninger til offshorebransjen, og har fått ATEX godkjenning på våre radioløsninger til offshore installasjoner. – Vi bruker innovative løsninger og produkter, og leverer skreddersøm ut fra kundens behov. Hovedleveransen er mobil trådløs kommunikasjon med høy båndbredde, lav forsinkelse, redundans og lange avstander. Vi bruker motoriserte antenner som opprettholder stabil kommunikasjon og flytter seg automatisk imellom basestasjoner, sier Tore Andreassen.

• Trådløs infrastruktur til supply-båter og oljerigger i Persiabukten • Avansert trådløs infrastruktur til mobile borrerigger i Algerie o Motoriserte antenner o Lange avstander 20km + o Lokale Mesh nettverk o Internett, Intranett, Voip, admin-nett, gjestenettverk • Kommunikasjon mellom rigger og flytende hotell til offshore norsk sokkel o 2 X 300 Mbit trådløs infrastruktur o Multiservice Routere for bundling og lastbalansering av flere trådløs linker, fiber etc. o ATEX godkjent utstyr • Punkt til multipunkt løsninger til flere rigger og supplybåter i nordsjøen. Noen store kunder på systemintegrasjon: Statoil, ABB, BP og Datametrix.

ISO-sertifisering – for kvalitet og sikkerhet Gjermundshaug Anlegg AS er nå sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. – En milepæl for oss, og noe vi er stolte over, sier styreleder Ole Gjermundshaug. En lang prosess på HMS-KS-sida det siste halvannet året ble avsluttet med godkjent ISOsertifisering da Teknologisk Institutt hadde revisjon på planene siste uka i mars. – Dette løfter hele bedriften, fra bunn til topp, mener styrelederen.

Blir bedre – Dette handler om å skape gode systemer og rutiner, og bruke dem aktivt i hverdagen. I sum gjør det oss til en bedre bedrift. Vi legger grunnlaget for å jobbe mer effektivt, levere med bedre kvalitet og unngå skader og reklamasjoner. Totalt sett medfører det også at kostnadene går ned, sier Ole Gjermundshaug. – Vi tar innover oss at HMS og KS er en vesentlig del av hverdagen vår. Årlige revisjoner skal sørge for at systemene etterleves og utvikles i henhold til kravene.

Gode systemer Gjermundshaug Anlegg har vært opptatt av HMS og KS lenge. – Vi hadde ganske gode systemer, men har jobbet med å tilpasse med til standardene som kreves for ISO-sertifisering, forteller HMS- og KS-ansvarlig Jan Eilert Husfloen i Gjermundshaug Anlegg AS. Han har hatt hovedansvaret for prosessen internt. – ISO-sertifiseringen er et viktig verktøy for å trimme organisasjonen, fra ledelsen og nedover. Det handler om å luke ut problemområder, finne forbedringspotensial og faktisk måle at det skjer forbedringer, sier Husfloen. Han understreker også at det ligger god økonomi i det for bedriften gjennom at gode rutiner blant annet hindrer at samme feil gjøres flere ganger, at jobber blir gjort mer effektivt og at avvik og uhell raskt registreres og tiltak treffes umiddelbart. – Det er også en trygghet for våre oppdrags-

givere. ISO-sertifiseringen er en garanti for at vi tilfredstiller de krav som forventes i dagens marked.

Praktisk nytt Husfloen medgir at det har vært et omfattende arbeid å få alt på plass, men mener det er en svært viktig jobb som er gjort. – Det vi har vektlagt er å få til et system som fungerer i praksis hver dag og ikke et papirmonster av et dokument som lever sitt eget liv i en skuff. Vi må se hvor skoen trykker og kunne gjøre noe med det raskt. Det ser det ut til at vi har fått til, ikke minst takket være at vi har folk ute på anleggene som skjønner hvor viktig dette er. Da fungerer det etter intensjonen – som et ledelsesverktøy som trimmer hele organisasjonen og bidrar til at alle drar i samme retning, understreker Husfloen.

7


Kostnadseffektive og tidsmessige datakommunikasjonsløsninger Avantis Distribution AS er ledende skandinavisk distributør av nettverk og kommunikasjonsløsninger med primærfokus på trådløse teknologier. Med kontorer og lager i både Oslo, Malmö, Stockholm og København har selskapet virkelig gjort seg bemerket. Ikke minst kan Sverige-avdelingen vise til strålende salgstall i årets første kvartal. Avantis Distribution AS ble etablert i februar 2010. Bedriften var i mange år en del av Data Equipment AS, men det var et ønske om å skille ut denne delen av virksomheten til et eget selskap. Jobben med å finne en investor var i gang. Sommeren 2009 utførte de et oppdrag på Hjerkinn for Gjermundshaug Gruppen. Da Gjermundshaug Gruppen ble oppmerksom på at Data Equipment AS ønsket å skille ut distribusjonsdelen av virksomheten, kjøpte de hele virksomheten med personell, kundeportefølje og leverandører.

Kunnskap og solide leverandører

– Navnet Avantis ble valgt på grunnlag av ordet ”avanti”, som betyr fremover/i forkant, forteller daglig leder Halvor Ruud. – Vi ønsker å være i forkant på alt det vi driver med. På den måten kan vi på best mulig måte selge våre løsninger og løse kundenes behov. Prosessen starter med at kunden beskriver behovet og gir oss et kart slik at vi kan kalkulere et tilbud. Avantis er 100 % frittstående og har ingen leverandørtilknytning som binder oss opp mot spesielle produkter. Dermed står vi fritt til å velge de leverandørene som har det beste produktet for kunden, noe som optimaliserer løsningen. Riktignok har noen av våre kunder inngått rammeavtaler med spesifikke leverandører, og da må vi selvfølgelig forholde oss til det. I utarbeidelsen av tilbud og løsninger er teknisk innsikt, solid erfaring og høy kompetanse innen design og implementering av avanserte nettverk blant våre ansatte en av suksessfaktorene, forteller Ruud. I staben på ni personer finnes sivilingeniører, elektroingeniører, teleingeniører, lager- og logistikkmedarbeidere, samt salgsorganisasjonen. – Når vi har kommet til enighet med kunden om hvilken løsning de skal benytte, gjør vi installasjonsarbeidet, og skrur sammen og konfig-

8

urerer alle de spesifikke produktene kunden har valgt, slik at det eneste de trenger å gjøre, er å koble til datamaskinen og sette i strømkontakten. Vi sørger for at igangsettelsen går bra og følger i etterkant opp de aller fleste kundene med en service- og supportavtale, fortsetter Ruud. Kundene til Avantis kommer fra både privat og offentlig sektor, og det er stor forskjell på størrelsen i løsningene som leveres, fra de aller minste der vi leverer ett enkelt aksesspunkt, til de største prosjektene med opptil noen hundre aksesspunkter, levert til for eksempel alle flyplassene i Norge.

Nytt s

Sikter mot nye høyder – Vi har et sterkt fokus på våre valgte grunnverdier og ønsker å vokse som distributør i Skandinavia. Den viktigste ressursen vi har, er våre ansatte. Så når vi øker organisasjonen, er vi veldig nøye med å finne de riktige menneskene. Det er en utfordring å finne kvalifisert arbeidskraft, avslører Ruud.

fakta

Avantis Distribution AS leverer: • Nettverkselektronikk for LAN/WAN • Network Management • Trådløse nettverk (WLAN, Wimax og Radiolinje) • Nettverksanalyse • Sikkerhet • Generelle kommunikasjonsløsninger • Kursvirksomhet

Forsvarsbygg har inngått kontrakt med Gjermundshaug Anlegg AS om fjerning og revegetering av HFK-sletta i Hjerkinn skytefelt. Dette som en del av prosjektet der skytefeltet skal føres tilbake til naturen. – Kontrakten har verdi på cirka 16 millioner kroner, og anleggsarbeidet vil etter planen starte i juli i år. Dette er en viktig milepæl for Forsvarsbygg; HFK-sletta er et synlig og sentralt anlegg i det tidligere skytefeltet. I tillegg skal to vegstrekninger på til sammen 4 km og to gamle demoleringsplasser også fjernes, uttaler prosjektleder Odd Erik Martinsen i Forsvarsbygg.

Fjernstyrt utstyr og eksplosivrester Siden massene på sletta kan inneholde rester av eksplosiver og ammunisjonsrester etter mange års skyting, vil all graving, transport og utlegging av masse bli foretatt med fjernstyrte gravemaskiner, dumpere og andre anleggsmaskiner.


storoppdrag på Hjerkinn På dette området har Gjermundshaug Anlegg utviklet et system som vekker internasjonal anerkjennelse og oppsikt. –Vi viderefører den løsningen som vi allerede med god erfaring benytter på fjerning av andre anlegg i feltet, nærmere bestemt på kavalerianlegget på Haukberget, sier Martinsen.

HFK-sletta.

Fra målområde til opprinnelig vegetasjon HFK-sletta er et opparbeidet og grusplanert område på cirka 260 mål, som når Hjerkinn skytefelt var i bruk, fungerte som målområde for kampfly og testslette for artilleriammunisjon. På grunn av sin spesielle funksjon er om-

rådet inngjerdet. Som en del av arbeidet med å bringe skytefeltet tilbake til naturen skal sletta nå fjernes og beplantes på nytt. – Målet er at vegetasjonen og landskapet gradvis vil bli restaurert til størst mulig grad å tilsvare det som var i området før skytefeltet ble bygget. Det viser hvor unikt prosjektet er for miljø- og forsvarssektoren, forteller han. Fjerning og revegetering av sletta skal etter planen være ferdig i løpet av 2013.

VIDERE SAMARBEID: Styreleder Ole Gjermundshaug har på vegne av Gjermundshaug Anlegg undertegnet en ny storkontrakt med Odd Erik Martinsen og Forsvarsbygg, knyttet til det tidligere skytefeltet på Hjerkinn og bruk av fjernstyrte anleggsmaskiner.

9


I verkstedlokalene til Gjermundshaug Maskin på Tynset har de full kontroll på statusen til en maskin- og bilpark som nå teller over 100 enheter. – Det er avgjørende at vi har systemer som fungerer for service, vedikehold og årlige kontroller på alle maskiner og biler når vi er blitt så store, sier logistikkansvarlig Knut Aaeng i Gjermundshaug Maskin. – Vi jobber kontinuerlig med å forbedre logistikken mellom Gjermundshaug Maskin, Bane og Anlegg, fortsetter Aaeng. Alle maskiner og biler eies av Gjermundshaug Maskin og leies ut til de andre selskapene. Utleievirksomheten serves gjennom systemet Smartdoc og Aaeng forteller at dette forbedres løpende med oppdateringer og forbedringer av brukervennlighet.

Verksteddrifta styres via et program som heter InfoEasy, som tar hånd om ordrekjøring samt data, historikk og all dokumentasjon på alle maskiner og kjøretøy. – Etterhvert vil vi også ta i bruk delelagersystemet i InfoEasy for å få et mer oversiktlig delelager. Dette blir til sammen en database som jeg tror er etterlengtet for hele virksom-

InfoEasy – Når det gjelder verksteddrifta så begynner systemene der også å bli bedre, fortsetter Aaeng.

KONTROLL: Fra verkstedlokalene til Gjermundshaug Maskin på Tynset har logistikkansvarlig Knut Aaeng full kontroll over en maskinpark som nå teller over 100 enheter.

10

heten, sier Knut Aaeng og fortsetter med en bønn videre i organisasjonen: – Husk å melde opp til meg vedrørende skader og problemer, og bli enda bedre på å legge igjen referanser når dere kjøper varer og tjenester. Det er fortsatt mulig å bli bedre på dette området.

GPS-styring I tillegg til dette har Gjermundshaug Maskin Trackunit (GPS systemet) som skal holde kontroll på service, årskontroller og EU-godkjenn-


NYTT i maskinparken

Vår nyanskaffelse 100 tonnmeter bilkran med 32 meters rekkevidde og trippelkjerre, tar alle tunge løft. Sjåfør Frode Sponberg, tlf .: 971 48 798.

Kurses Ny gravemaskin for jernbane. Komatsu PC138 US Rail oppbygd med jernbanehjul og alt tilleggsutstyr.

i arbeids- og ansvarsfordeling

inger for alle maskiner og biler. – Selv om vi har dette systemet så vil jeg anmode dere om å følge med slik at vi følger opp kontroller, servicer etc. som planlagt. Det er ikke meningen å ta fra dere ”ansvaret” for maskiner og utstyr. Dere må være delaktig i denne prosessen, slik at vi får god kvalitetssikring, sier Knut Aaeng. Professor dr. ing. Steinar Roald (fra venstre) holdt kurs for Gjermundshaugansatte Astrid Nygårdshaug, Tommy Snerten og Jarle Johansen.

Nok å gjøre

– Ellers er statusen på verkstedet at vi har nok å gjøre, og vi bestreber oss på å serve alle etter beste evne. Dette får vi til med god planlegging og et konstruktivt samarbeid. Jeg ønsker derfor å delta på anleggsledermøtene fremover slik at vi kan løse problemer og få best mulig innsikt i hvordan dette best vil fungere sammen, avslutter Knut Aaeng.

NOK JOBB: Logistikkansvarlig Knut Aaeng og Ole Anders Mælan ved verkstedet til Gjermundshaug Maskin har nok å gjøre med reparasjoner, service, vedlikehold og årlige kontroller av den store maskinparken.

– Så lenge alt er entydig og i henhold til planer og alt er ferdig til rett tid og med riktig pris, er det ikke noe problem. Men sånn er det ikke alltid, sier professor dr. ing. Steinar Roald. Med dette som bakteppe har Roald, som er rådgiver overfor bygg- og anleggsbransjen og spesialist på kontrakts- og ansvarsforhold, nylig kurset ansatte i Gjermundshaug Anlegg om arbeids- og ansvarsfordeling i byggebransjen.

Delt ansvar – I et prosjekt har de ulike aktørene – byggherren, de som prosjekter og tegner og utførende entreprenører ansvar for sine ulike områder. Så er det ikke alltid at ting går på skinner. Det kan være mangler av ulike slag og det får konsekvenser. Prosjektet kan ta lengre tid enn planlagt og det blir dyrere enn forutsatt. Og da oppstår gjerne diskusjonene rundt hvem som skal betale og hvor mye, forteller Roald.

Eget system Partene i bygg- og anleggsbransjen har laget et system for å håndtere slike situasjoner. Et system som i følge Roald i utgangspunktet er ryddig og godt gjennomarbeidet. – Men for at det skal fungere er vi avhengig av at alle forstår det og forstår det riktig, sier Steinar Roald. Det er det kurset hans handler om. At partene skal finne og kjenne sin plass i den modellen som er avtalt mellom partene.

11


B Returadresse: Gjermundshaug Anlegg AS, 2560 Alvdal

Gjermundshaug Gruppen består av 7 datterselskaper som opererer innen bygg/anlegg, trådløse kommunikasjonsløsninger, fjernstyring av anleggsmaskiner, rydding av eksplosiver og eiendom. Vi satser nå også enda mer innen jernbane og har etablert Gjermundshaug Bane som vil kunne påta seg større komplette oppgaver innen utbyggning og vedlikehold på jernbanen. Gjermundshaug Gruppen teller i dag ca. 80 ansatte, inkludert Avantis i Norge, Sverige og Dammark. Vårt hovedkontor er i Alvdal - Hedmark. Ved å ha de beste medarbeiderne ønsker vi at våre oppdragsgivere og kunder opplever oss som en god og profesjonell samarbeidspartner som hele tiden leverer som avtalt.

nytt Utgave nr. 1/2011 Redaktør: Jan Inge Gjermundshaug, tlf.: 905 85 636, e-post: janinge@gjermundshaug.no Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design og trykk: DMT Alvdal AS • www.dmtalvdal.no. Neste nummer kommer i juli/august 2011. Tips og innlegg mottas med takk. Sendes til redaksjonen, tlf.: 905 85 636 / janinge@gjermundshaug.no

www.gjermundshaug.no

Gjermundshaug Nytt #1 2011  

Magasin utgitt av Gjermundshaug Gruppen. Redaksjonelt arbeid, foto, grafisk design og trykk: DMT Alvdal AS.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you