Fotballtreneren #4 2019

Page 1

NR. 4 • NOVEMBER 2019 • 33. ÅRGANG • LØSSALG KR 129,-

ROBERTO MARTÍNEZ VISER VEI TIL CUPFINALESEMINARE T

DISSE KOMMER OGSÅ: STEVE MCCLAREN • DRILLO • TORE ANDRÉ FLO • STEVE WALSH • MARIUS RØVDE OG MANGE, MANGE FLERE AKADEMIKLASSIFISERINGEN 2019 • NYTT OM TRENERUTDANNINGEN • FINSK SUKSESS FOR TOR THODESEN • FIFA OM FRANKRIKE-VM OG U20-VM • NY FORSKNING • TRENERKONTRAKTER • NFFS ELITESATSING • SPILLERUTVIKLING FOTO: NTB SCANPIX

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

1


2

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019


INNHOLD Miljøets betydning for talentutvikling side 52 – 55 FIFA-rapport fra Frankrike-VM side 56 – 58 FIFA-rapport fra U20-VM side 60 – 61 «Flest mulig, tidligst mulig, best mulig» side 62 – 64 Slik styrker NFF elitesatsingen side 66 – 67 Info om trenerutdanningen side 68 – 69

Lederen side 5 Teddys corner side 6 – 7 Cupfinaleseminaret 2019 side 9 – 28 Akademiklassifiseringen 2019 side 31 – 45 Tor Thodesen – norsk trenersuksess i Finland side 46 – 47 Når et lag kollapser side 48 – 51

Bokomtaler side 72 – 73 Drillo om Drillo-fotball side 75 Smålagsspill i vinden side 76 – 77 Tester keepertrening med VR-briller side 79 Keeperspillet i Frankrike-VM side 80 – 82 Juristene side 92 – 93 NFT-nytt Siden Sist side 95 - 97

FOTBALLTRENEREN - MEDLEMSBLAD FOR NORSK FOTBALLTRENERFORENING

STYRET I NFT LEDER ELIN NICOLAISEN 952 40 445 • elin.nicolaisen@tromsfylke.no NESTLEDER MATHIAS HAUGAASEN 905 89 188 • mathias.haugaasen@nih.no TILTAKSLEDER KNUT KJARTAN TØRUM 930 87 065 • knut.torum@gmail.com

I SAMARBEID MED

ANSVARLIG REDAKTØR IVAR THORESEN 907 40 551 ivar.thoresen@fotballtreneren.no WEBMEDARBEIDER TEDDY MOEN 918 85 123 teddy.moen@fotballtreneren.no WEBMEDARBEIDER REIDAR SCHJEI 932 57 318 reidar.schjei@fotballtreneren.no

JURIDISK KONSULENT ADVOKATFIRMAET HJORT DA Besøksadresse: Akersgata 2, 0105 Oslo. Postadresse: Postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo. 22 47 18 00. Kontak: Advokat/partner Claude A. Lenth. 22 47 18 00, 916 88 978 • cal@hjort.no

PR-KONSULENT/ANNONSER: FOTBALLKONSULENT GESON 911 15 705 • geson@fotballtreneren.no www.hat-trick.no

FOTBALLTRENEREN REDAKTØR IVAR THORESEN 907 40 551 ivar.thoresen@fotballtreneren.no

PRODUKSJON OG TRYKK FOTBALLTRENEREN Grafisk utforming: DMT as, Steia 14, 2560 Alvdal • 62 48 97 08 www.dmt.no • Trykk: 07media

WWW.FOTBALLTRENEREN.NO

MEDLEM AV

SAMARBEIDSPARTNERE

07

M

Pantone 186 C

Pantone 281 C

RKET TRY K ME RI KE

MIL JØ

OFFISIELT ORGAN FOR

STYREMEDLEM MARGUNN HAUGENES 404 95 012 • margunn_h@hotmail.com STYREMEDLEM STIAN THETING 976 68 725 • stian.theting@silfotball.no 1. VARAMEDLEM DAG OPJORDSMOEN 970 77 069 • dag@toppfotballsenter.no 2. VARAMEDLEM BJØRN FRODE STRAND 928 17 890 • bjorn.frode.strand@gmail.com

ED

79

NFT ADMINISTRASJON NORSK FOTBALL-TRENERFORENING DAGLIG LEDER TEDDY MOEN Postboks 8069 Vågsbygd, 4675 Kristiansand S. 918 85 123 • org.nr.: 971 267 895 teddy.moen@fotballtreneren.no KONSULENT MEDLEMSREKRUTTERING ROLF AAGE BØRRESEN 489 92 445 rolf.aage.boerresen@fotballtreneren.no KONSULENT NFT-PROSJEKTER JAN OTTO SOLBERG 938 58 224 jan.otto.solberg@fotballtreneren.no

IA – 2041

03

50 % Black

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

3


4

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019


LEDEREN

Nylig skulle Romania spilt for tomme tribuner mot Norge. Årsaken var de rasistiske tilropene til rumenske supportere under kampene mot Spania og Malta tidligere i EM. I tillegg ble det i disse kampene brukt ulovlig pyroteknisk materiale. Men i stedet for å spille for tomme tribuner tillot UEFA å fylle tribunene med over 30 000 barn (og noen voksne). Sikkert en utrolig opplevelse for alle de ungene som fikk se kampen «live», men jeg savner et tydeligere UEFA som tar avstand fra vold og rasisme ved å være konsekvent i sine beslutninger.

Vold og rasisme i fotballen

KAMPEN STOPPET: Englands EM-kvalifiseringskamp mot Bulgaria ble stoppet to ganger på grunn av rasistiske tilrop fra tribunen. Vold og rasisme er et økende problem i fotballen på alle nivåer, og det må vi gjøre noe med, skriver NFT-leder Elin Nicolaisen i denne kommentaren. Foto: NTB scanpix

AV ELIN NICOLAISEN LEDER NFT

For oss som har vært med i fotballen ei stund vet vi at både rasisme og vold på tribunene er et kjent problem i land i Øst-Europa, men nå er dette også blitt ei stor utfordring for oss i lille Norge. Vi leser, om ikke ukentlig, så månedlig om episoder som skjer her hjemme, enten på banen eller på tribunen, og dette må vi gjøre noe med. Et av virkemidlene kan være å anmelde all form for vold og rasisme. Fotballen

skal ikke være et fristed hvor brudd på regelverket ikke anmeldes. Straffbare hendelser skal selvsagt behandles likt, om det skjer på gaten eller på fotballbanen. Utarbeidelser av strategier for uønsket adferd må settes i fokus og både klubb, krets og NFF må bruke ressurser på dette arbeidet. Vi må alle være «på», slik at dette ikke får utvikle seg. Tross alt så er vi i 2019, og som backen Aleesami sier: «Det spiller ingen rolle om du har en annen hudfarge. Vi er alle laget av kjøtt og blod, og har et hjerte som banker». For meg betyr det null aksept og at vi i klubbene og samfunnet generelt må støtte opp om de spillere som blir utsatt for vold og rasisme. Det å skulle anmelde personer har en rimelig høy terskel, da man kan være redd for

represalier. La oss sammen senke den terskelen og heller hjelpe de som blir utsatt for vold og rasisme. Et annet virkemiddel tror jeg kan være å ha utdannede trenere på alle nivå. Jeg er ikke i tvil om at det å ha trenerkvalitet i klubb er et sentralt virkemiddel for å hindre vold og rasisme. Å ha klubber som setter vold og rasisme på dagsorden, at det å ha et trygt og godt miljø er like viktig som det å vinne kamper og ikke minst ha godt utdannede trenere som er rustet til å ta gode avgjørelser, spesielt ved uønskede hendelser på banen er en viktig jobb for fotball-Norge. Uansett – Vold og rasisme skal ha nulltoleranse i norsk fotball. Da må vi alle være aktive deltakere i den jobben som vi må gjøre. Vis at du bryr deg!

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

5


STYRKET SATSING PÅ TRENERUTDANNING ER NØDVENDIG Det er gledelig at NFF i disse dager sender sterke signaler om at trenerutdanning vil være et sentralt satsingsområde i årene som kommer. Siden i vår har det vært en prosess gående om den nye strategiplanen som skal vedtas på forbundstinget i mars neste år (for 2020-23). Norsk Fotballtrenerforening har også vært invitert til å komme med innspill til planen.

AV TEDDY MOEN DAGLIG LEDER NFT

Onsdag 22. mai møttes NFF og NFT på Ullevaal, hvor plan for prosess og metodikk ble presentert. Trenerforeningen fikk også anledning til å gi konkrete innspill til hvilke områder innen trenerutdanningen vi som interesseorganisasjonen for fotballtrenere i Norge ville prioritere. Dette ble i etterkant lagt frem i et brev til NFF. LITE INVOLVERING Gjennom årene har Trenerforeningen i svært liten grad vært invitert til å ta del i arbeidet med NFFs handlings- og strategiplaner innen trenerutdanning, samt bidra til evaluering (måloppnåelser, avvik, omprioriteringer etc.). NFF har også sjelden bedt NFT om råd og innspill om forhold rundt trenerutdannelsen. Ved opprettelsen av en eliteavdeling i NFF for å styrke satsingen på toppfotballen i Norge, har samarbeidet og dialogen mellom NFF og NFT bedret seg betraktelig. Fortsatt er vi av den oppfatning at det ville

6

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

gitt arbeidet rundt trenerutdanning mer tyngde og legitimitet om Trenerforeningen var invitert til «å sitte ved bordet» oftere når spørsmål på fagfeltet skal diskuteres. Dette er noe NFT vil påtale og jobbe enda mer målrettet for å oppnå, men det er viktig og gledelig for oss at miljøet i NFF nå i større grad er villig til å lytte til oss som interesseorganisasjon. NØDVENDIG MED KVALITETSHEVING Det er helt nødvendig med en større og tyngre satsing på trenerutdanning i norsk fotball. Mens man har investert i mange andre prosjekter, har det gått saktere med satsingen på trenerne. For fem år siden (i 2013) ble «det store TRENERLØFTET» lansert av NFF, hvor man bygde på den fundamentale forståelsen om at KUNNSKAP og KOMPETANSE er ufravikelig viktig i en systemforståelse av utvikling i en organisasjon. Siden den gang har svært mange miljøer (NFF, NTF, NFT, Olympiatoppen, kretser, klubber, partnere etc.) kommet til denne erkjennelsen. Det har gitt en «eksplosjon» av tiltak for trenere, kurs, utdanning, impuls etc. I utgangspunktet er dette veldig bra. Men kvantitet garanterer ikke for kvalitet. Basert på hva NFT observerer, så er det en lang vei å gå før vi flytter mange av disse tiltakene fra OK til MEGET BRA. Forutsetningen for å kunne løfte

kvalitet, er å sikre seg at det skjer en samkjøring av trenerutdanningen i norsk fotball, hvor man får klargjort en helhetlig modell som tydeliggjør følgende: • Den formelle trenerutdanningen (UEFA/NFF) • Den formelle etterutdanning (UEFA/NFF, NTF, NFT, andre aktører) • Trenerutviklingen som gis i krets og klubb (bredde/utvikling og topp) • Trenerutdanning innen akademisektoren (universitet og høgskoler) • Egenutvikling/utdanning – dannelse (bygging av egenkompetanse) • Hva skal være den vertikale strukturen i trenerutdanningen? (opp-ned-aksen) • Hva skal være den horisontale strukturen i trenerutdanningen? (på-langs-aksen) For å få et virkelig LØFT i utvikling av trenere på alle nivåer, behøver norsk fotball nå å koble på alle gode tiltak inn i gode strukturer. NFF ER I GANG Å utarbeide en slik modell er det NFF nå er i god gang med. Når en slik plan er omforent i alle miljøer, vil det være enkelt å bryte ned hvert enkelt tiltak til en nærmere beskrivelse for gjennomføring. Det er NFF som må lede an i dette arbeidet, og det må forankres i den nye handlings- og


TEDDYS CORNER

UTVIKLE TRENERTALENTENE: – Et viktig ledd i arbeidet med å styrke elitefotballaktivitetene er å ta enda bedre vare på de største trenertalentene og utvikle våre beste trenere, er det tydelige signalet fra NFFs elitedirektør Lise Klaveness. Her sammen med en ung, lovende trener – J15-landslagstrener Elise Richardsen. Foto: NTB scanpix

strategiplanen. Men NFF må involvere de andre sentrale miljøene og forstå at muligheten for å bygge en unik modell med kvalitet nok, ligger i å invitere Norsk Toppfotball, Norsk Fotballtrenerforening, Norsk Toppfotball Kvinner, Olympiatoppen og akademia til å ta del i dette arbeidet. Dette signalet er sendt fra NFF om at det ønsker de. Dette applauderer vi! Ut av et slikt arbeid, vil det være mulig å tørre å snakke om å ha en målsetting om å kunne tilby en trenerutdannelse i europeisk toppklasse. Ikke fordi strukturen i seg selv vil bidra til dette, men fordi et slikt arbeid vil: • Skape et tydeligere bilde av helheten og strukturene i trenerutdannelsen • Generere nye og bedre ressurser (for også å oppnå en «billigere» trenerutdanning!) • Bedre utnyttelse av allerede tilstedeværende ressurser i flere organisasjoner (samspill)

Et viktig ledd i arbeidet med å styrke elitefotballaktivitetene er å ta enda bedre vare på de største trenertalentene og utvikle våre beste trenere. Dette vil synliggjøres i NFFs strategiplan. Å utvikle bedre trenere er en forutsetning for å nå målet om å utvikle lag og spillere som kan konkurrere og prestere på et høyt internasjonalt nivå. Lise Klaveness, direktør elitefotball NFF, kommentar i VG-sporten 3. april 2019

• Synergier i samarbeidet mellom ulike aktører i norsk fotball (mer samspill og utnytting) • Forståelse av viktigheten av å utvikle en Trener-ID – kommunikasjonsplattform (hvem er trenerne, hva har de av kompetanse, hva må de ha, hva skal de ha, hvor står de i «løpet» etc.) • Forståelse av å utvikle en trenerveileder-utdannelse (coach

educator for topptrenere) for å følge opp i modellen (viktig premiss for KVALITET) • En tydeligere RØD TRÅD i all utdanning av fotballtrenere (vertikalt og horisontalt)

SE OGSÅ SIDE 66 OG 67

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

7


8

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019


I SAMARBEID MED

Pantone 186 C

Pantone 281 C

50 % Black

FOTBALLTRENEREN NR 24 2019

9


HER ER NOEN AV TRENERPERSON GLOBETROTTER: Steve McClaren har fartstid som manager i klubber som Middlesbrough, Twente, Wolfsburg, Derby, Nottingham Forest og QPR. I tillegg har han vært landslagssjef for England. Han vil bidra på Coaches Corner samt være gjest på Football Talk lørdag ettermiddag på the Scotsman. Foto: NTB scanpix

STEVE MCCLAREN

ROBERTO MARTÍNEZ NR. 1 PÅ FIFA-RANKINGEN: Roberto Martínez er landslagssjef for Belgia som nå topper FIFA-rankingen som beste landslag i verden. Han vil være gjest på etterutdanningen hvor han vil dele av sine erfaringer fra spansk, engelsk og belgisk fotball. Foto: NTB scanpix

PÅ CUPFINALESEMINARET Mange gode krefter bidrar på ulike måter til å gjøre Cupfinaleseminaret til den fantastiske møteplassen som er skapt i løpet av mer enn 30 år. Så også i år, der så vel nasjonale som internasjonale trenerprofiler vil sette sitt preg på seminaret – akkurat slik nye og mindre kjente navn vil gjøre. AV IVAR THORESEN

10

FOTBALLTRENEREN NR 24 2019

Sånn sett er det egentlig urettferdig å fremheve noen punkter på programmet foran andre, for det er helheten og det store felleskapet som gjør Cupfinaleseminaret så spesielt, så nyttig og opplevelsesrikt. Det er en stor bredde, dybde og variasjon i programmet – i tillegg til fredagens åpningsseanse hvor det deles ut trenerpriser og deltakerne får stifte bekjentskap med en rekke av de prosjektene og samarbeidspartnerne NFT har.

ROBERTO MARTÍNEZ PÅ ETTERUTDANNING

Cupfinaleseminaret starter som vanlig torsdagen (5. desember), med etterutdanning for UEFA PRO-, A-lisens og keeperlisenser. Overordnet tematikk er «Forsvarsspill» og gjennom seminaret blir temaet belyst fra flere ulike innfallsvinkler.

EGIL DRILLO OLSEN SONEFORSVAR: Egil Drillo Olsen er for mange norsk fotballs fremste ekspert på forsvarsspill, og han vil i en seanse fredagen forsterke hvorfor han mener at soneforsvar er den mest effektive måten for et lag å hindre sjanser og mål imot på. Foto: NTB scanpix

Tradisjonen tro vil Dan Eggen – seksjonsleder for Topptrenerutdannelse i NFF, ramme inn tematikken før en rekke av forbundets eget fagpersonell samt utvalgte topptrenere, vil føre an i fagformidlingen. Fredag morgen vil Belgias landslagssjef, Roberto Martinez, være gjest og dele av sine erfaringer. Spanske Martinez leder et Belgia som topper FIFA-rankingen, og som har noen av verdens fremste fotballspillere på laget. Å få en slik kapasitet på besøk er en stor fjær i hatten for Cupfinaleseminaret. Etterutdanningen vil også i år bli rundet av med en seanse om arbeidsrett og kontraktsforhold. Hvor går grensene for hva en fotballtrener kan bestemme/beslutte? Dette


NLIGHETENE DU MØTER MARIUS RØVDE

TORE ANDRÉ FLO TALENTUTVIKLING: Tore André Flo har en sentral rolle i Chelsea rundt oppfølgingen av klubbens største talenter. Spillere som nå holder på å bryte gjennom i Premier League. I en samtale med Stig Arve Sæter vil han fortelle mer om klubbens strategi for å utvikle elitespillere. Foto: Ivar Thoresen

KEEPERTRENING: Marius Røvde er nordmannen som lyktes med å etablere seg som en respektert keepertrener i toppfotballen i USA og Canada. På seminaret vil han ha fire seanser for de som er interessert i keepertrening. Foto: NTB scanpix

STEVE WALSH

DR. MARTIN LITTLEWOOD

SPEIDING: Steve Walsh tilskrives mye av æren for Leicesters overraskende Premier League gull i 2016. Hans unike erfaring rundt scouting, rekruttering og arbeid med spillerlogistikk vil bli delt under Cupfinaleseminaret. Foto: NTB scanpix

skal diskuteres i et panel med NFTs juridiske rådgiver Claude A Lenth og to erfarne fotballtrenere.

MER OM SONEFORSVARS OG TRENERUTDANNING

Under åpningen av det 31. Cupfinaleseminaret vil NFF presentere sine tanker rundt arbeidet med ny strategplan (2020-2023) og hvordan de vil løfte satsingen på trenerutdanningen. NFF mener også at tiden er inne for å løfte bevisstheten rundt forsvarsspillets plass i fotballopplæringen. Gjennom tre seanser fredag ettermiddag og praksis lørdag, vil Egil Drillo Olsen, Håkon Grøttland, Øyvind Larsen og Gunnar Halle gi inngående bidrag til filosofi og metodikk knyttet til soneforsvar.

STOR BREDDE I TILBUDENE

Etter lunsj fredag (6. desember) gis en

MENTALITET: Dr. Martin Littlewood er sjef for The Football Exchange som leverer en rekke tjenester til fotballindustrien i engelsk fotball. Han underviser ved Liverpool John Moores University og har også en rekke utviklingsprosjekter på fotballmentalitet blant spillere og stab hos Everton FC. Foto: Liverpool John Moores University

rekke tilbud gjennom tre omganger á 45 minutter. Her vil deltakerne kunne velge mellom seks ulike tilbud som går parallelt. Disse kan grovt kategoriseres inn i følgende kategorier: • • • •

Om spillet Om fotballmentalitet Om taktikk (Coaches Corner) Om identifisering og utvikling av unge spillere • Om keepertrening • Inspirasjon, verdier, underholdning og fag I et godt samarbeid med Cupfinaleseminarets partnere NFF, NIH og NTFSport, er en rekke trenerkapasiteter og spennende miljøer fra inn- og utland på plass for å dele av sin kompetanse. Her kan det nevnes at Marius Røvde har etablert seg som en respektert keepertrener «over dammen» i USA

og Canada, og han vil være den røde tråden gjennom to dager for alle de som ønsker faglig påfyll på keepersiden. Fredag ettermiddag vil det også være et engelskspråklig i tre seanser. En rekke trenere i norsk fotball er fra utlandet, og med tanke på språkbarrieren, er NFT opptatt av at det også vil være fagtilbud presentert på engelsk. Avslutningen lørdag (7. desember) er i Manglerudhallen hvor blant annet Jan Peder Jalland og Håkon Grøttland fra NFF vil vise hvordan man på landslagene jobber med soneforsvar. I tillegg vil de være tre andre praktiske økter under dagen, samt at Carsten Effertz fra Tanner Speed vil demonstrere utvikling av hurtighet hos unge fotballspillere.

CUPFINALESEMINAR PODKAST LIVE – NYTT KONSEPT

I fjor var Coaches Corner (taktikk på feltet) et nytt konsept som ble godt tatt imot. Dette året vil NFT lage to LIVE Podkats-sendinger hvor publikum inviteres til å møte flere fotballeksperter som deler av sin kunnskap innenfor felt som læring, metodikk og trenerrollen. Mellom disse to podkastene vil Arne Møller, kreativ leder av Speaklab og tidligere fotballproff, fotballtrener og sportssjef, fortelle fotballtrenere hvordan de kan dyrke innovasjon og nytenkning, under overskriften «En bedre story - Om verdier og innovasjon».

EGET HOVEDTRENER- OG SPORTSSJEFSEMINAR

Lørdag 7. desember vil alle hovedtrenerne og sportssjefene i Eliteserien og OBOS-ligaen inviteres til et eget «Toppfotball-seminar» hvor de vil møte internasjonale trenerkapasiteter og eksperter på tema som har relevans til deres rolle. Dette er et samarbeid mellom Norsk Toppfotball-Sport og Trenerforeningen. Dette er et lukket arrangement for denne gruppen.

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

11


12

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019


CUPFINALESEMINARET 2019 NFTs visjon er at Cupfinaleseminaret skal gi fotballfamilien inspirasjon, refleksjon og faglig påfyll krydret med sosiale opplevelser. DET 31. ORDINÆRE CUPFINALESEMINARET (2 DAGER)

Vi ønsker velkommen til alle fotballtrenere – både i topp- og breddefotballen. Samtidig ønsker vi også å invitere andre trenere, forskere, medisinsk personell, pedagoger, idrettsstudenter, ledere, dommere og tillitsvalgte som befinner seg i og rundt fotballens utviklingsmiljøer. Vi oppfordrer spesielt kvinnelige trenere om å delta. Det ordinære Cupfinaleseminaret starter fredag 6. desember kl.12.00 og avsluttes lørdag 7. desember kl.14.30.

ETTERUTDANNING UEFA PRO-OG UEFA A-LISENS SAMT UEFA/NFF A-KEEPERTRENERLISENSER

(3 DAGER)

Alle trenere som innehar UEFA PROog A-lisens (samt keepertrenere med UEFA KT A-lisens og NFF KT A-lisens) inviteres til et eget etterutdanningsseminar som starter kl. 12.00 torsdag 5. desember. De følger et eget program denne dagen fram til kl. 19.00 og fortsetter fredag mellom kl. 09.00 og 11.30. Da kobles målgruppen til det ordinære Cupfinaleseminaret, slik at etterutdanningstilbudet til sammen går over tre dager (20 timer EtU). I tråd med UEFAs nye retningslinjer for trenerlisens er det fra 2011 krav til etterutdanning for å opprettholde sin trenerlisens. Trenere med UEFA PRO, A- (trener-III) og B-lisens (trener-II) må hvert tredje år gjennomføre inntil 20 timer med etterutdanning for å opprettholde lisensen. Ved godkjenning, oppnås en fornyelse av lisensen for 3 nye år.

BARNEFOTBALLTRENERSEMINARET 2019 (TORSDAG KVELD)

For niende år på rad inviteres trenere, foresatte, klubbledere og andre som

er interessert i barnefotball (6-12 år) til Barnefotballtrener-seminaret. Under ledelse av Øyvind Larsen i NFF, arrangeres seminaret på Norges idrettshøgskole kl. 17.15-21.30. Først vil det være presentasjoner, og deretter praksissekvenser i idrettshallen. Barnefotballseminaret er et åpent tilbud – også for dem som ikke ønsker å være med på det ordinære Cupfinaleseminaret eller etterutdanning UEFA PRO-, A- og keepertrener-lisenser.

UNGDOMSTRENERSEMINARET 2019 (TORSDAG KVELD)

For andre år inviteres trenere og spesielt de som er interessert i ungdomsfotball (13-19 år) til Ungdomstrener-seminaret. Seminaret har som mål å vise fremragende praksis på treningsfeltet, med et utvalg av erfarne trenere/ coacher som demonstrerer. Seminaret arrangeres i Manglerudhallen kl. 16.0020.00. Det vil være flere parallelle demonstrasjoner, men også anledning til å diskutere øktene i etterkant med instruktørene. Ungdomstrenerseminaret er et åpent tilbud – også for dem som ikke ønsker å være med på det ordinære Cupfinaleseminaret eller etterutdanning UEFA PRO-, A- eller keepertrener-lisenser.

SKOLE OG FOTBALLSEMINARET 2019 (2 DAGER)

For fjerde gang inviteres trenere, lærere, instruktører, skoleledere og andre som er interessert i fotball med kombinasjonen skole til Skole og fotballseminaret. Dette er en nasjonal møteplass for fagpersonell som er involvert i ulike fotballprogram i skoleverket. Det være seg på ungdomsskole, videregående skole, høgskole/universitetsnivå og blant norske folkehøgskoler. Seminaret arrangeres på Thon Hotel Storo og Norges idrettshøgskole

fredag 6. og lørdag 7. desember. Skole og fotballseminaret er et åpent tilbud – også for dem som ikke ønsker å være med på det ordinære Cupfinaleseminaret eller etterutdanning UEFA PRO-, A- eller keepertrener-lisenser.

FFO- OG AKADEMISEMINARET 2019 - NYTT AV ÅRET! (2 DAGER)

For første gang vil Cupfinaleseminaret ha et eget seminar for trenere og instruktører som jobber på FFOtilbud, Telenor Xtra-ordninger og på akademier. Dette er målgruppen av trenere som vokser mest i norsk fotball. Målet er å bygge opp en nasjonal møtearena for fagpersonell som er involvert i ulike etter-skoletidsprogram og fotballakademier. Seminaret arrangeres på Thon Hotel Storo og Norges idrettshøgskole fredag 6. og lørdag 7. desember. FFO- og akademiseminaret er et åpent tilbud – også for dem som ikke ønsker å være med på det ordinære Cupfinaleseminaret eller etterutdanning UEFA PRO-, A- eller keepertrener-lisenser.

FOOTBALL TALK (LØRDAG ETTERMIDDAG)

Hva med å bli med på en «Football talk» (fotballpub) på selveste The Scotsman etter at det 31. Cupfinaleseminaret er over? Trenerforeningen ønsker å tilby deltakere på Cupfinaleseminaret en sosial/faglig/kulturell avslutning på årets arrangement, samt anledningen til å treffe andre trenerkolleger. På The Scotsman vil man kunne se Premier League, møte tidligere engelsk landslagssjef Steve McClaren og få en buffét (street food) med tilhørende øl eller mineralvann. Arrangementet avholdes lørdag 7. desember kl. 15.3018.30.

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

13


PROGRAM CUPFINALESEM FREDAG 6.DESEMBER

15.45-16.30 1. omgang – velg mellom 5 ulike tema

10.00-12.00 Meet fellesareal Oppmøte, registrering og mingling på Meet Ullevaal. 12.00-13.00 Meet-salen Åpning av det 31. Cupfinaleseminaret • Presentasjon av samarbeidspartnere, støttespillere og NFT-prosjekter. • Appell fra NFF, v/Lise Klaveness og hilsen fra andre gjester. • Utdeling av trenerpriser 2019 (Fire ulike priser). 13.00-13.10 Pause - NB! Kun en liten benstrekk - ikke forlat plassen din eller salen med mindre det er strengt nødvendig. 13.15-13.45 Meet-salen Trenerutdanning og trenerens rolle i fremtidens norsk fotball Med: Kunngjøres senere. ...seansen går naturlig over til neste seanse etter en liten pause... 14.00-14.40 Meet-salen En samtale om fotball mellom to trenerprofiler På scenen i to dype stoler over en kopp kaffe. 14.45-15.40 Meet Lunsj • Valg mellom 15 presentasjoner/ scener i ulike lokaler (i 3 omganger): 14

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

• Tema 1: Meet-salen 3 Soneforsvar - Fortsatt den beste måten å forsvare seg på. (Del 1) Om: Treningsinnhold og metodikk Ansvarlig: Norges Fotballforbund. Med: Egil Drillo Olsen, tidligere norsk landslagssjef, ekspertkommentator og forfatter av en rekke lærebøker i fotball. • Tema 2: Meet-salen 1 Meg og fotballaget mitt - hvorfor og hvordan integrere fotballmentalitet i treningsprosessen? Ansvarlig: Norges Fotballforbund/ Norges idrettshøgskole. Med: Nils Lexerød, landslagstrener J19 NFF og Erik Hofseth, fagkonsulent idrettspsykologi Olympiatoppen. • Tema 3: Meet-salen 2 Coaches Corner NFT (mer om taktikk på feltet) - i samarbeid med 3v3 Norge: Slik spiller Lag X i angrep – og slik kan de utfordres Med: Kunngjøres senere. • Tema 4: M4 og M5 (NB! Engelskspråklig) Talent Identification - How to identify future elite players. Om: Spillerlogistikk og utvikling Ansvarlig: Norsk Fotballtrenerforening. Med: Steve Walsh, tidligere sjefsspeider i Leicester City og director of football i Everton.

• Tema 5: M1 Deling av erfaring og opplevelser. Likheter og ulikheter i ulike kulturer hos begge kjønn. Reisen til Marius Røvde (Del 1) Om: Keeperutvikling Ansvarlig: Norges Fotballforbund. Med: Marius Røvde, keepertrener for bl.a. MLS-klubbene Vancouver Whitecaps og Minnesota United og knyttet til A-landslagene til Canada og Trinidad-Tobago. 16.30-17.00 Pause 17.00-17.45 2. omgang – velg mellom 5 ulike tema • Tema 6: Meet-salen 3 Slik jobber vi med soneforsvar i Landslagsskolen. (Del 2) Ansvarlig: Norges Fotballforbund. Med: Øyvind Larsen, fagutvikler spiller og trenerutvikling, Håkon Grøttland, seksjonsleder spiller og trenerutvikling og Jan Peder Jalland, landslagstrener G15-17 NFF. • Tema 7: Meet-salen 1 (NB! Engelskspråklig) Meaning of identity for on-pitch performances Ansvarlig: Norges idrettshøgskole. Med: Dr. Martin Littlewood, Principal Lecturer in Sport Psychology and Development at Liverpool John Moores University og Head of The Football Exchange • Tema 8: Meet-salen 2 Coaches Corner NFT (mer om taktikk på feltet) - i samarbeid med


MINARET 2019 3v3 Norge: Slik spiller lag Y i forsvar – og slik kan de utfordres Med: Kunngjøres senere. • Tema 9: M4 og M5 Akademiklassifisering 2019 - Rikets tilstand i arbeidet med talentutvikling i norsk toppfotball Ansvarlig: Norsk Toppfotball-Sport. Med: Øyvind Stenberg Iversen, klubbutvikler sport Norsk Toppfotball og tidligere utviklingssjef Bodø/Glimt. • Tema 10: M1 Keepertrening «over there»: Spesialisering og spissing. Hva gjøres, og hva blir lagt vekt på? Har de en annen tilnærming til rollen? Tenker de annerledes enn vi i Norge? (Del 2) Ansvarlig: Norges Fotballforbund. Med: Marius Røvde 17.45-18.15 Pause 18.15-19.00 Ekstraomganger – velg mellom 5 ulike tema • Tema 11: Meet-salen 3 Soneforsvaret i det norske A-landslaget herrer. (Del 3) Ansvarlig: Norges Fotballforbund. Med: Lars Lagerbäck, landslagsjef A-landslaget og Per Joar Hansen, assistenttrener A-landslaget herrer. • Tema 12: Meet-salen 1 Hvordan jobber Chelsea med å klargjøre talenter for profesjonell fotball?

Se cupfinaleseminaret.no for oppdatert program fram mot seminaret.

Ansvarlig: Norsk Fotballtrenerforening Med: Tore André Flo, Club Ambassador Chelsea FC, i samtale med Stig Arve Sæther, forfatter og førsteamanuensis NTNU. • Tema 13: Meet-salen 2 Coaches Corner NFT (mer om taktikk på feltet) - i samarbeid med 3v3 Norge: Hvordan slå lag Z? Strategi for forsvars- og angrepsspill Med: Steve McClaren, tidligere engelsk landslagssjef og trener for en rekke toppklubber i England, Holland og Tyskland. • Tema 14: M4 og M5 (NB! Engelskspråklig) Recruitment patterns in the UK and implications for Scandinavia Norsk Fotballtrenerforening. Med: Darren Robinson, owner and founder iScout og tidligere Head of Performance Birmingham FC. • Tema 15: M1 Relasjoner keeper B4 med fokus på feltarbeid. Posisjonering og kommunikasjon. Hvordan jobbe med keeper som en del av laget? Forberedelser til kamp (Del 3) Ansvarlig: Norges Fotballforbund. Med: Marius Røvde.

15.45-16.30 Solskjær-losjen Fremtidens utviklingsarbeid - Cognitive training with VR. Videos, case study and practice Kan teknohjelp utvikle verdens fremst fotballspillere? spiller-

og talentutvikling. Vi møter mental trener i Vålerenga og G16 trener, Enrique Paez. Vålerengas utviklingsavdeling er første norske klubben til å ta i bruk den avanserte teknologien. Målet er å øke både spilleforståelsen og orienteringsevnen, samt forbedre de taktiske valgene. NB! På engelsk. 17.00-17.45 Solskjær-losjen En bedre story - Om verdier og innovasjon Hvordan kan vi prestere bedre, skape bedre fotball - og en bedre verden, ved å ta verdiene i sporten på alvor? Kan de som aldri vinner på penger, være smartere og tøffere enn sine konkurrenter? Da må vi dyrke innovasjon og nytenkning. Hvordan gjøre dette? Med Arne Møller, kreativ leder Speaklab, tidligere fotballproff, fotballtrener og sportssjef. 18.15-19.00 Solskjær-losjen Fotball Podkast - debatt om trenerrollen. Hva slags egenskaper og ferdigheter har fremgangsrike fotballtrenere og hvordan utvikle disse? Vi møter en gruppe erfarne fotballtrenere som diskuterer fotball og trenerrollen. Om trenerprofiler, egenskaper og ferdigheter gode trenere må inneha. Og hva som må til for å utvikle fremragnede fotballtrenere.

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

15


PROGRAM CUPFINALESEMINARET 2019 Se cupfinaleseminaret.no for oppdatert program fram mot seminaret.

20.00 Thon Hotell Storo Dag 1 er over og vi møtes til Fotballtrenerfest 2019 på Thon Hotel Storo Pizza, bar, underholdning, konkurranser og møte med fotballpersonligheter og sosialt samvær. Oppstart kl. 20.00. PS: Det blir satt opp buss fra Ullevaal stadion til Thon Hotel Storo. Førstemann til mølla!

LØRDAG 7. DESEMBER Praksis Manglerudhallen: 09.00-10.00 Manglerudhallen Oppmøte Manglerudhallen. • Kl. 09.15: Bussavgang fra Oslo Spektrum til Manglerudhallen (2 busser). Ankomst ca. kl. 09.45. • Kl. 09.15: Bussavgang fra Thon Hotel Ullevaal via Thon Hotel Storo til Manglerudhallen (1 buss). Ankomst ca. kl. 09.45. NB! Det er ikke mulig å forhåndsbestille plass på bussene. Førstemann til mølla!

10.15-11.30 • Praksisøkt 1: Bane A Feltarbeid som tema gjennom oppvarming, teknikk til relasjon mellom keeper og B4. (Del 4) Ansvarlig: Norges Fotballforbund. Med: Marius Røvde, keepertrener for bl.a. MLS klubbene Vancouver

16

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

• Praksisøkt 2: Bane B (NB! Engelskspråklig): Development of footballing skills. Ansvarlig: Norsk Fotballtrenerforening. Med: Kunngjøres senere. • Praksisøkt 3: Styrkerom v/banen Hvordan utvikle hurtigere fotballspillere? (Del 1) Ansvarlig: Norsk Fotballtrenerforening. Med: Carsten Effertz, Tanner Speed Academy. 11.30-12.30 Lunsj - Innlagt demonstrasjon av et verktøy for klubb og trener.

10.00-10.15 Manglerudhallen Velkomst og introduksjon dag 2

Whitecaps og Minnesota United og knyttet til A-landslagene til Canada og Trinidad-Tobago.

12.30-13.45 • Praksisøkt 4: Bane A Soneforsvar i praksis - slik jobber vi med soneforsvar i Landslagsskolen Ansvarlig: Norges Fotballforbund. Objekter vil være aktuelle spilere for Norges G15 landslag i østlandsområdet (NB! Internkamp mellom kl. 14.00-14.45) Med: Jan Peder Jalland, landslagstrener G15-17 sammen med Håkon Grøttland, seksjonsleder spiller- og trenerutvikling. • Praksisøkt 5: Styrkerom v/banen Hvordan utvikle hurtigere fotballspillere? (Del 2) Ansvarlig: Norsk Fotballtrenerforening.

Med: Carsten Effertz, Tanner Speed Academy. Fotball Podkast - debatt om læring, metodikk, fotballopplæring, differensiering og alderstilpasset trening. Hvordan skape god utvikling? Vi møter en gruppe erfarne fotballtrenere som diskuterer fotball og fotballopplæring av unge spillere. Om spiller- og talentutvikling. I “The Brown Room” 13.50-14.00 Manglerudhallen Det 31. Cupfinaleseminaret avsluttes 14.30 Bussavgang fra Manglerudhallen via Thon Hotel Storo til Oslo S. Ankomst ca. kl. 15.00. NB! Det er ikke mulig å forhånds-bestille plass på bussene. Førstemann til mølla! 15.30 The Scotsman Football Talk 2019 – et sosialt program for fotballtrenere Påmelding med mat/drikke og Premier League fotball på storskjermer. Møte med Steve McClaren, tidligere engelsk landslagssjef og manager i en rekke toppklubber.

SØNDAG 8. DESEMBER 13.15 Ullevaal stadion NM-finalen for menn 2019 Viking FK - FK Haugesund


Se cupfinaleseminaret.no for oppdatert program fram mot seminaret.

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

17


PROGRAM ETTERUTDANNINGSSE TORSDAG 5. DESEMBER Fellesprogram:

11.00 - 12.00 Meet Oppmøte og registrering på Meet Ullevaal – Inngang via Thon Hotel Ullevaal og opp i 3. etasje. Over broen og registrering ved Sportsbaren. Mingling. 12.00 - 12.10 Meet-salen 2 og 3 Velkomst og åpning - "Jakten på internasjonale poeng - Erfaringer og veien fremover". Om etterutdanningstiltak (EtU) for 2019, ved seksjonsleder topptrenerutdannelse i Norges Fotballforbund (NFF), Dan Eggen, sammen med daglig leder i Norsk Fotballtrenerforening (NFT), Teddy Moen. 12.10 - 12.45 Meet-salen 2 og 3 Forsvarsspill - tilnærming i kamp og på trening. Med: Seksjonsleder for topptrenerutdannelse i Norges Fotballforbund (NFF), Dan Eggen. 12.45 - 13.00 Pause 13.00 - 14.00 Meet-salen 2 og 3 Erfaringer fra kvinne-VM Anbefalinger og prioriteringer for norsk kvinnefotball i årene fremover. Med: Martin Sjögren, landslagssjef kvinner A-landslaget og hans assistenttrener Anders Jacobson. Moderator: Kunngjøres senere. 18

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

14.00 - 15.00 Lunsj - i området rundt Meet-salen og Mezzaninen. Deretter workshops hvor UEFA PRO-, UEFA A-lisens og Keepertrener-lisens/-er deles i tre separate grupper.

16.30-17.30 Meet-salen 3 Etterutdanning UEFA A-lisens Erfaringer fra U20 VM - Anbefalinger og prioriteringer fremover. Med: Pål Arne "Paco" Johansen, landslagstrener U20 herrer. Moderator: Kunngjøres senere.

Delt program: 15.00-16.00 Meet-salen 1 Etterutdanning UEFA Pro-lisens Mer om forsvarsspill. (Del 1) Med: Nasjonal og internasjonal topptrener. Moderator: Kunngjøres senere.

16.30-17.30 Meet-salen 2 Etterutdanning UEFA KT- og NFF KT A-lisens EM U19 – keeperen og laget i forsvar. Med: Onar Nymoen, keeperansvarlig G19-landslaget. Moderator: Jan Erik Stinessen.

15.00-16.00 Meet-salen 3 Etterutdanning UEFA A-lisens Erfaringer fra aldersbestemte landslag i mesterskap - Anbefalinger og prioriteringer fremover. Med: Jan Peder Jalland, G15 landslagstrener og Gunnar Halle, G19 landslagtrener. Moderator: Kunngjøres senere.

17.30-18.00 Pause

15.00-16.00 Meet-salen 2 Etterutdanning UEFA KT- og NFF KT A-lisens VM Kvinner- keeperen og laget i forsvar. Med: Roger Eskeland, keeperansvarlig A-landslaget kvinner. Moderator: Jan Erik Stinessen. 16.00-16.30 Pause Delt program:

16.30-17.30 Meet-salen 1 Etterutdanning UEFA Pro-lisens Mer om forsvarsspill. (Del 2) Med: Nasjonal og internasjonal topptrener. Moderator: Kunngjøres senere.

18.00-19.00 Meet-salen 2 og 3 Internasjonale krav og referanser på 1v1 situasjoner (fra A til F). Implikasjoner for norsk fotball i årene som kommer. Med: Bård Homstøl, med i teamet på NFF U21 og lang erfaring med treneroppgaver i toppklubber som Odd, Strømsgodset og Celtic. Moderator: Kunngjøres senere. Fellesprogram: 19.00 Sportsbaren Meet Ullevaal Vi møtes i Sportsbaren


EMINARET 2019

PROGRAM BARNEFOTBALLTRENERSEMINARET 2019

til pizza, drikke og sosialt samvær.

FREDAG 6. DESEMBER 08.30-09.00 Meet Oppmøte og sosialisering på Meet Ullevaal (felles program for alle lisenstrenere denne formiddagen). 09.00-10.15 Meet-salen 2 og 3 Møte med den belgiske landslagssjefen - Roberto Martinez. Belgia er nr.1 på FIFA rankingen og Roberto Martinez er sjefen for et av verdens fremste landslag. Moderator: Kunngjøres senere.

CECILIE FISKERSTRAND. Foto: NTB scanpix

10.15-10.30 Pause

Etterutdanning UEFA PRO-, UEFA A- og KT-lisenser) går deretter inn i og følger programmet i det ordinære Cupfinaleseminaret, med start kl. 12.00. Avsluttes kl. 19.00.

TORSDAG 5. DESEMBER 16.30 - 17.15 Norges Idrettshøgskole - entreen Ankomst og registrering Muligheter for å handle i åpen kiosk (NIH-kantina).

10.30-11.30 Meet-salen 2 og 3 PANELDEBATT: Hvor går grensene for hva en fotballtrener kan bestemme/beslutte? Panel: Claude A. Lenth, fotballtrener og klubbleder. Moderator: Kunngjøres senere. 11.30-12.00 Pause med noe å bite i (på vei ut av salen...)

Se cupfinaleseminaret.no for oppdatert program fram mot seminaret.

17.15 Auditorium Innsikt Velkommen v/Norges Fotballforbund, Norsk Fotballtrenerforening og Norsk Tipping. 17.30 - 18.15 Auditorium Innsikt Mitt liv i Barnefotballen En samtale mellom Tom Høgli og Cecilie Fiskerstrand. Ledes av Svein Graff. 18.15 - 18.45 Auditorium Innsikt Grassroots football – What is there to be learnt from Belgium, the no. 1 football country in Europe?

TOM HØGLI. Foto: NTB scanpix

(Obs! på engelsk) V/Kris Van Der Haegen, director of coaching at the Royal Belgian Football Association and UEFA JIRA Panel member. 18.45 - 19.15 Auditorium Innsikt Klubben som sjef Representant fra KFUMkameratene. 19.15 - 20.30 Auditorium Innsikt Den røde tråden - «Kåffa-stilen» Representant fra KFUMkameratene. 20.30 - 21.30 Praksis på feltet -med trenere og spillere fra KFUM-kameratene • «Kåffa-stilen» 5-7 år. • «Kåffa-stilen» 8-10 år. • «Kåffa-stilen» 11-12 år.

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

19


PROGRAM UNGDOMSTRENERSEMINARET 2019 TORSDAG 5. DESEMBER 16.00 Manglerudhallen Velkommen Ved Norsk Fotballtrenerforening og Grorud IL (teknisk arrangør). 16.15-18.35 Manglerudhallen Coaching på treningsfeltet – fotballferdighetsutvikling i praksis • 16.15: Rolletrening i FC Midtjylland - Med fokus på orientering, førsteberøring og hurtige valg - praksisøkt nr. 1 Med: Thomas Broch Brantsæter, U14 trener FC Midtjylland. • 17.05: Utvikling av fotballferdigheter - Avslutninger/skudd - praksisøkt nr. 2 (1/2 bane) Med: Eivind Arnevåg, coach fotballmentor og mangeårig trener i KFUM Oslo.

Se cupfinaleseminaret.no for oppdatert program fram mot seminaret.

• 17.05: Utvikling av fotballferdigheter Avverge mål/stoppe skudd - praksisøkt nr. 3 (1/2 bane) Med: Erik Ruthford Pedersen, keepertrener Arendal Fotball og landslagsskolen NFF Agder.

Speed Academy (teori).

• 17.55: Utvikling av fotballferdigheter - praksisøkt nr. 4 (NB! engelskspråklig) Med: Darren Robinson, owner and founder iScout, samt mange år bak seg som Coach, Scout og Head of Performance. Individuell tilnærming – utvikling av fysiske ressurser (første del vil være teori - andre del vil være praksis på feltet).

18.35-19.00 Manglerudhallen Pause (vi møtes i 2. etasje)

• 16.15: Hvordan utvikle hurtigere fotballspillere – tilrettelegging for ungdomsspillere Med; Carsten Effertz, eier av Tanner

• 17.15: Hvordan utvikle hurtigere fotballspillere – hvordan tilpasse treningsinnholdet? Med: Carsten Effertz (praksis).

19.00-20.00 Manglerudhallen Ungdomsfotball – hvordan øke effekten i ferdighetsutviklingen av unge spillere? Oppsummering og refleksjon – med de fem aktuelle instruktørene som har gjennomført praktiske demonstrasjoner denne kvelden.

BIDRAGSYTER: Eivind Arnevåg er blant bidragsyterne på Ungdomstrenerseminaret. Foto: Ivar Thoresen

20

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019


FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

21


PROGRAM SKOLE OG FOTBALLSE FREDAG 6. DESEMBER 10.30-11.50 Thon Hotel Storo Registrering/innsjekk – Vi ønsker velkommen Sted: Thon Hotel Storo (Mellom BI i Nydalen og Storo Senteret). 12.00-12.10 Storo-salen (lille) Åpning av det 4. Skole og Fotballseminaret 2019 - «Hvordan bringe skole og fotballen nærmere hverandre?» v/Elin Nicolaisen, leder Norsk Fotballtrenerforening. 12.10-13.00 Storo-salen (lille) Restitusjon og hvile - avgjørende forutsetninger for å lykkes i skole og idrett Innleder: Anders Meland, fagkonsulent idrettspsykologi Olympiatoppen (doktorgrad fra NIH). 13.00-13.20 PAUSE - i vrimleområdet - med mat og drikke. 13.25-14.10 Storo-salen (lille) Ny læreplan i toppidrett. Vil denne sikre eleven bedre utdanning samtidig med en positiv utvikling av idrettskarrieren? Innleder: Elin Nicolaisen, Pedagogisk leder idrettsfag Bardufoss VGS.

14.30-15.15 WORKSHOPS – innledning, debatt og refleksjoner Workshop 1: Eleven og utøveren Moderator: Viggo Strømme, sportssjef på Norges Toppidrettsgymnas (NTG-fotball). Workshop 2: Lærer- og trenerrollen Moderator: Tor Thodesen, hovedtrener i eliteserieklubben Helsinki IFK, men mange år som idrettspedagog i den videregående skolen. Workshop 3: Ny læreplan i toppidrett Moderator: Elin Nicolaisen, leder i Norsk Fotballtrenerforening og pedagogisk leder idrettsfag Bardufoss VGS. Workshop 4: Samarbeid skole, klubb, lokalsamfunn og andre Moderator: Kunngjøres senere. 15.20-16.00 LUNSJ - i vrimleområdet - med baguett/wrap og drikke. 16.05-16.50 Storo-salen (lille) Fremleggelse av arbeidet i workshopene – påfølgende debatt Innleder vil bli bekreftet senere.

14.10-14.30 PAUSE - i vrimleområdet - med mat og drikke.

16.55-17.15 PAUSE - i vrimleområdet - med mat og drikke.

17.20-18.05 Storo-salen (lille)

22

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

Hvordan skape vinn-vinn relasjoner mellom fotball og skole. Innleder: Reidar Vågnes, mangeårig topptrener, utviklingsansvarlig, mentor og fortsatt lærer ved Ålesund VGS. 18.05-18.20 PAUSE - i vrimleområdet - med mat og drikke. 18.25-19.10 Storo-salen (lille) Møte med en erfaren trener – Muligheter og begrensninger i utviklingen av talentfulle idrettsutøvere? I intervjuform. 19.45-20.00 Storo-salen (lille) Oppsummering/evaluering dag 1 20.00 Fotballtrenerfesten 2019 Med pizza, egen bar, underholdning, konkurranser og møte med fotballpersonligheter. Vi hygger oss sammen med fotballtrenerkolleger utover kvelden.

LØRDAG 7. DESEMBER

09.30-09.50 Norges idrettshøgskole Ankomst - vi ønsker velkommen til dag 2 Oppmøte: Norges idrettshøgskole ved Sognsvann (Sognsvann t-bane stasjon). 10.00-10.10 Audutorium Utsikt Dag 2 av det 4. Skole- og Fotballseminaret 2018 v/Elin Nicolaisen, leder Norsk Fotballtrenerforening.


EMINARET 2019

Se cupfinaleseminaret.no for oppdatert program fram mot seminaret.

NFT-AMBASSADØR: Reidar Vågnes, mangeårig topptrener, utviklingsansvarlig, mentor og fortsatt lærer ved Ålesund VGS – og NFT-ambassadør skal på Cupfinaleseminarets skole og fotballseminar snakke om hvordan skape vinn-vinn relasjoner mellom fotball og skole. Foto: NTB scanpix

10.15-11.00 Audutorium Utsikt School and football – "Help! Who should I follow?" Bringing the voices together. Innleder: Dr Martin Littlewood, Principal Lecturer in Sport Psychology and Development at Liverpool John Moores University og Head of The Football Exchange.

11.30-12.15 LUNSJ - i NIH-kantina - med baguett/wrap og drikke.

11.05-11.25 PAUSE - med omvisning på NIH. I forbindelse med institusjonens jubileum i 2018 (50 år) ble skolen pusset opp.Vi gjør oss mer kjent med skolen og dets tilbud.

13.00-13.15 PAUSE

12.15-13.00 Idrettshallen Hurtighetstrening idrettslinje fotball – Også mye med ball! Innledning, demonstrasjon og prakis: Per Ivar Jaksland, Idrettsfaglærer ved Dønski VGS (med elever).

prakis: Vil bli bekreftet senere. 14.00-14.10 Idrettshallen Avslutning av det 4. Skole og Fotballseminaret 2019

13.15-14.00 Idrettshallen Ferdighetstrening fotball – Slik kan en god skoleøkt se ut! Innledning, demonstrasjon og FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

23


PROGRAM FFO- OG AKADEMISEM FREDAG 6. DESEMBER 10.30-11.50 Thon Hotel Storo Registrering/innsjekk – Vi ønsker velkommen Sted: Thon Hotel Storo (Mellom BI i Nydalen og Storo Senteret). 12.00-12.10 Storo-salen Åpning av det 1. FFO- og akademiseminaret 2019 v/Jan Otto Solberg, fagkonsulent Norsk Fotballtrenerforening og og Per Ravn Omdal, leder av UEFA Grassroots Football Panel og tidligere president NFF. 12.10-12.55 Storo-salen Hvordan bruke FFO- og akademimodeller til å ta fotball for barn videre? Erfaringer etter 7-8 års arbeid med Telenor Xtra som Fotballfritidsordning Innleder - Bo Folke Gustavson, Fagansvarlig Telenor Xtra og treningsøkta.no, NFF. 13.00-13.15 PAUSE - i vrimleområdet - med mat og drikke. 13.15-14.00 Storo-salen Bringing the Street into the Club – Tailormade youth football Innleder - Kris Van Der Haegen, director of coaching at the Royal Belgian Football Association and UEFA JIRA Panel member. 14.00-14.20 PAUSE - i vrimleområdet - med mat og drikke. 24

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

14.35-15.20 Storo-salen Presentasjon og to ulike modeller (FFO og akademi) - 2 x 30 minutter Innledere - Elverum Fotball og Fjellhamar Fotball. 15.20-16.00 LUNSJ - i vrimleområdet - med baguett/wrap og drikke. 16.00-16.55 WORKSHOPS – 1. omgang - innledning, debatt og refleksjoner

16.55-17.15 PAUSE - i vrimleområdet - med mat og drikke. 17.20-18.05 WORKSHOPS – 2. omgang innledning, debatt og refleksjoner Workshop 1: Trenerrollen (Del 2) Løkkefotballfølelsen og dommerfrie kamper for de yngste? Moderator: Per Ravn Omdal.

Workshop 1: Trenerrollen (Del 1) - Løkkefotballfølelsen og dommerfrie kamper for de yngste? Moderator: Per Ravn Omdal.

Workshop 2: Læring og metodikk (Del 2) Skoleringsplaner på FFO og Akademier. Hvorfor og hvordan? Moderator: Reidar Schjei sammen med Telenor Xtra klubb.

Workshop 2: Læring og metodikk (Del 1) Skoleringsplaner på FFO og Akademier. Hvorfor og hvordan? Moderator: Reidar Schjei sammen med Elverum Fotball.

Workshop 3: Drift og organisering (Del 2) Hvordan differensiere og hvordan få jentene med? Moderator: Trine Rønning.

Workshop 3: Drift og organisering (Del 1) Hvordan differensiere, og hvordan få jentene med? Moderator: Trine Rønning. Workshop 4: Samarbeid klubb, skole, lokalsamfunn og andre (Del 1) Hvordan skape vinn-vinn-vinn? Moderator: Reidar Vågnes, sammen med Fjellhamar Fotball. Workshop 5: Verktøy (Del 1) - Praktisk bruk av Treningsøkta.no som IKT-plattform for FFO. Moderator: Steinar Mikkelsen.

Workshop 4: Samarbeid klubb, skole, lokalsamfunn og andre (Del 2) Hvordan skape vinn-vinn-vinn? Moderator: Reidar Vågnes, sammen med Fjellhamar Fotball. Workshop 5: Verktøy (Del 2) - Praktisk bruk av Treningsøkta.no som IKT-plattform for FFO. Moderator: Steinar Mikkelsen. 18.05-18.20 PAUSE - i vrimleområdet - med mat og drikke. 18.25-19.10 Storo-salen


MINARET 2019:

Se cupfinaleseminaret.no for oppdatert program fram mot seminaret.

MÅLGRUPPE: Trenere som jobber med Telenor Xtra-tilbud er i målgruppen til det nye tilbudet i forbindelse med Cupfinaleseminaret. Foto: Thomas Brekke Sæteren/fotball.no

Møte med Hans Erik Ødegaard – Om kunsten om å oppdra en La Liga-spiller Foredrag (og intervju) om rollen som trener, mentor og far for Martin Ødegaard. 19.10-19.15 Storo-salen Oppsummering/evaluering - dag 1 20.00 Thon Hotel Storo Fotballtrener Festen 2019 Med pizza, egen bar, underholdning, konkurranser og møte med fotballpersonligheter.

akademiseminaret 2019 v/Jan Otto Solberg, fagkonsulent Norsk Fotballtrenerforening. 10.15-11.30 Idrettshallen PRAKSISØKTER – 1. omgang - (to alternativer/parallelle sesjoner) Bane A: 2. - 4. klasse / 7-8-9-åringer (3-er og 5-er fotball) Tema 1: Annonseres senere - Unge spillere fra Fjellhamar Fotball med instruktører (ca. 60 min. trening, ca. 15 min. avsatt til spørsmål/svar).

09.30-09.50 Norges Idrettshøgskole Ankomst - velkommen til dag 2 Oppmøte: Norges Idrettshøgskole ved Sognsvann

Bane B: 5. – 7. klasse / 10-11-12-åringer (7-er og 9-er fotball) Tema 1: Annonseres senere - Unge spillere fra Elverum Fotball med instruktører (ca. 60 min. trening, ca. 15 min. avsatt til spørsmål/svar).

10.00-10.10 Idrettshallen Dag 2 av det 1. FFO- og

11.30-12.15 LUNSJ - i NIH-kantina - med

LØRDAG 7. DESEMBER

baguett/wrap og drikke. 12.30-13.45 Idrettshallen PRAKSISØKTER – 2. omgang - (to alternativer/parallelle sesjoner) Bane A: 2. – 4. klasse / 7-8-9-åringer (3-er og 5-er fotball) Tema 1: Annonseres senere - Unge spillere fra Fjellhamar Fotball med instruktører (ca. 60 min. trening, ca. 15 min. avsatt til spørsmål/svar). Bane B: 5. – 7. klasse / 10-11-12-åringer (7-er og 9-er fotball) Tema 1: Annonseres senere - Unge spillere fra Elverum Fotball med instruktører (ca. 60 min. trening, ca. 15 min. avsatt til spørsmål/svar). 13.50-14.00 Idrettshallen Det 1. FFO- og akademiseminaret avsluttes

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

25


Perfekt avslutning på Cupfinaleseminaret:

FOOTBALL TALK

MED STEVE MCCLAREN PÅ THE SCOTSMAN

PROGRAM

LØRDAG 7. DESEMBER

Foto: NTB scanpix

Hva med å bli med på en FOOTBALL TALK (fotballpub) på selveste The Scotsman etter at det 31. Cupfinaleseminaret er over, sammen med blant andre tidligere Englandmanager Steve McClaren. Norsk Fotballtrenerforening tilbyr deltakere på Cupfinaleseminaret en sosial, faglig og «kulturell» avslutning på årets arrangement, samt anledning til å treffe andre trenerkolleger i hyggelige omgivelser. På The Scotsman vil du kunne se Premier League kamper på storskjerm og få buffet (street food) med tilhørende øl eller mineralvann, sammen med gode trenerkolleger – anført av legendariske Steve McClaren.

26

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

Foto: NTB scanpix

I samtale med fotballskribent og NRK-ekspert Thore Haugstad vil tidligere engelsk landslagssjef og merittert klubbmanager Steve McClaren besøke Football Talk. Han har bak seg et langt liv som trener i England, Holland og Tyskland, og vil snakke om sin karriere og den spesielle engelske fotballkulturen. Fjorårets Football Talk med Arne Scheie som gjest og kåsør ble en stor suksess. Mannen som kommenterte hele 123 tippekamper fra England, var i storform og bød på en rekke anekdoter fra Tippekampens oppstart for 45 år siden. Deltakerne fikk også anledning til å teste seg i fotball quiz mot Arne Scheie. Det er ingen grunn til å tro annet enn at årets arrangement vil bli en like stor suksess.

15.30 - 18.30 The Scotsman, Karl Johans gate Football Talk 2019 – et sosialt program for fotballtrenere (The Scotsman) Påmelding med mat/drikke og Premier League fotball på storskjermer. Møte med en Steve McClaren, i samtale med Thore Haugstad. NB! Vi åpner dørene kl. 15.00.

Påmelding til Football Talk kan gjøres samtidig med påmelding til Cupfinaleseminaret - gå inn på

cupfinaleseminaret.no Spørsmål om arrangementet kan rettes til Rolf Aage Børresen på e-post: rolf.aage.boerresen@ fotballtreneren.no. NB! Påmelding kan også gjøres direkte til Rolf Åge Børresen ved å oppgi navn, adresse, alder, e-post og mobil-nummer. (faktura for deltakelse sendes pr. e-post – pris for deltakelse kr 500,-)


BLI MED PÅ DEN STORE

FOTBALLTRENERFESTEN PÅ THON HOTEL STORO

VELKOMMEN: NFT ønsker sammen med partner Thon velkommen til den store Fotballtrenerfesten på Thon Hotel Storo fredag 6. desember. Foto: Thon Hotels

Fotballtrenerfesten er den store nyvinningen i forbindelse med årets Cupfinaleseminar: Fredag 6. desember kl. 20.00 åpner Thon Hotel Storo dørene for det som skal bli en hyggelig feiring av fotballtrenere i norsk fotball! NFT ønsker å styrke det sosiale elementet rundt Cupfinaleseminaret og vil erstatte den tidligere pizzakvelden på Meet Ullevaal med Den Store Fotballtrenerfesten på Thon Hotel Storo. Fotballtrenerfesten er åpen for alle deltakerne på Cupfinaleseminaret.

FLOTTE FASILITETER: Thon Hotel Storo byr på flotte fasiliteter for Fotballtrenerfesten. Foto: Thon Hotels

Først fag – så fest

– Når det faglige programmet er over ettermiddag, skal vi samle deltakere, forelesere, samarbeidspartnere og inviterte gjester. Her skal vi servere pizza, tilby en stor bar, ha underholdning, musikk og konkurranser, forteller daglig leder i NFT – og primus motor for hele Cupfinaleseminaret – Teddy Moen. Det har hele tida vært et mål at Cupfinaleseminaret skal motivere og inspirere på alle nivåer. I det ligger også ambisjonen om at det ikke bare skal være en fag, men også en sosial arena hvor det uformelle og gode samværet vektlegges.

Styrker totalopplevelsen

Den store Fotballtrenerfesten er et viktig element i dette bildet. – Fotballtrenerfesten skal være en

del av den totale Cupfinaleseminaropplevelsen, og målet er å ha minst 400-500 trenere innenfor dørene. Stengetid blir når siste trener slukker lyset og går, legger Moen humoristisk til, før han med tyngde understreker: – Mange har gitt utrykk for at de gjerne vil ha et møtested fredag kveld hvor de kan treffe andre fotballtrenere og hygge seg sammen. På Storo skal vi lage en flott ramme for opplevelse, nettverksbygging og de gode historiene! Thon Hotel Storo byr på både husrom og hjerterom av ypperste kvalitet, så her ligger alt til rette for en vellykket kveld – i god Cupfinaleseminar-ånd. • Alle som deltar på det 31. Cupfinaleseminaret (minus Barnefotball- og Ungdomstrenerseminar) har gratis adgang til Fotballtrenerfesten.

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

27


PÅMELDING OG PRISER CUPFINALESEMINARET 2019 All påmelding gjøres på nettet via www.cupfinaleseminaret.no For påmelding av større grupper, kontakt NFTs administrasjon på e-post: geir.aage.olsen@fotballtreneren.no

Er man medlem av Norsk Fotballtrenerforening, oppnår man kr 500 i rabatt. Hvis deltakerne velger å melde seg inn sammen med påmeldingen, vil han/ hun regnes som medlem og oppnå rabatt. Han/hun vil først i 2020 måtte betale medlemskontingent i NFT.

SAMARBEIDSPARTNERE

MÅ HA UTSKRIFT

Betaling før oppmøte Null-rabatt Etterutdanning UEFA PRO- og A-lisens (3 dager ) - medlem av NFT Etterutdanning UEFA PRO- og A-lisens (3 dager) - ikke-medlem Ordinært Cupfinaleseminar (2 dager) - medlem av NFT Ordinært Cupfinaleseminar (2 dager) - ikke-medlem Barnefotballtrener-seminaret (torsdag 5. desember) på NIH Ungdomstrener-seminaret (torsdag 5. desember) i Manglerudhallen Skole- og fotballseminaret (2 dager ) - medlem av NFT** Skole- og fotballseminaret (2 dager) - ikke-medlem** NYHET! FFO- og akademiseminaret (2 dager) - medlem av NFT** NYHET! FFO- og akademiseminaret (2 dager) - ikke-medlem** Football Talk (lørdag 7. desember - The Scotsman) Billett NM-finalen for herrer (søndag 8. desember kl. 13.15)*

4 600 5 100 3 500 4 000 550 550 3 500 4 000 3 500 4 000 500 650

* kun for medlemmer av NFT og 1 billett pr. deltaker (først til mølla) **Ved bestilling for 5 personer samlet, betales det kun for 4. Ved bestilling for 10 personer samlet, betales det kun for 8. Evt. gruppebestilling gjøres på e-post til: teddy.moen@fotballtreneren.no

AVBESTILLING

• Før 31. oktober – Full refusjon av deltakeravgift • Fra 1. november – 24. november – 80% Refusjon av deltaker avgift • Fra 25. november – 5. desember (seminarstart) – Ingen refusjon av deltakeravgift All avbestilling gjøres skriftlig til geir.aage.olsen@fotballtreneren.no – Cupfinaleseminaret vil sende skjema med oversikt over avbestilling/kansellering av deltakelse. 28

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

NAVNEENDRING

Cupfinaleseminaret ved behov.

Navneendring på allerede påmeldt deltaker til en annen belastes med et administrasjons gebyr på kr 50,etter 1. nov. Frem til 31. okt.kan navneendring gjøres fritt Navneendring skal gjøres skriftlig til geir.aage.olsen@fotballtreneren.no

OVERNATTING

SYKDOM

Gå inn på thonhotels.no for bestilling.

For avbestilling på grunn av sykdom og liknende så henvises det til egne forsikringsordninger for å få dekket dette. Bekreftelse på innbetalt beløp for deltakelse fås fra

Trenger du overnatting under Cupfinaleseminaret 2019? Du vil få rabatterte priser på Thon Hotels gjennom avtalen med Norsk Fotballtrenerforening.


SKAW CUP SKAGEN, 18. – 23. JULI 2020

Skagen er et flott og populært reisemål for ferieturister, men også en godt tilrettelagt destinasjon for idrett. Skagen Stadion har flotte gressbaner og er noen av de beste dere finner på Jylland. Kort reisetid fra fergekaiene, god variasjon på overnattingstilbud og gode, tilgjengelige treningsfasiliteter. I Skagen ligger alt til rette for et godt sportslig og sosialt utbytte. Cupen ønsker at både spillere, trenere, medreisende foreldre, søsken og besteforeldre skal få en minnerik og fin opplevelse i Skagen både på og utenfor banen!

Første gong på Skaw cup vart ei flott oppleving for oss i Hødd G16.Veldig greit med ein cup der alt er samla på eit område. Vi fekk bryne oss på god motstand på flotte baner, maten var god og Skagen by er veldig koselig. Litt vindfullt nokre dagar, men det er vi sunnmøringar godt vande med :). Vi opplevde bestilling og kommunikasjonen med Aina ved IØR utan problem, og fekk raskt svar og god hjelp når vi hadde spørsmål. Anbefalar gjerne Skaw cup til andre lag”

Turneringsinformasjon: • Alle kamper går på samme anlegg, Skagen Stadion • Korte avstander fra bosted til baner • A- og B- sluttspill • Kampene starter lørdag 18/7, ettermiddag evt. søndag 19/7 avhengig av klasse • Finaler spilles torsdag 23/7 • Fredag 24/7 er hjemreisedag, evt. torsdag kveld 23/7 • Lagavgift kr 1350,- pr. lag • Påmeldingsfrist 1/5 2020

Britt Brandal, IL Hødd gutter 16

Klasseinndeling og spilletider B15 A

Gutter f. etter 1.1.2005

11er

2x30 min

B15/B14

Gutter f. 2005 og 2006

11er

2x25 min

B16 A

Gutter f.etter 1.1.2004

11er

2x30 min

B16 B

Gutter f. etter 1.1.2004

11er

2x25 min

B19 A

Gutter f. etter 1.1.2001

11er

2x35 min

B19 B

Gutter f. etter 1.1.2001

11er

2x30 min

A= Beregnet for lag på godt nivå.

INDRE ØSTFOLD REISEBYRÅ AS Postboks 134 • 1851 Mysen tlf: 69 84 71 00 e-post: ior@ior.no

www.ior.no

Ta kontakt for tilbud, eller se www.ior.no eller www.cupkalender.no for ytterligere informasjon.

B=Breddenivå

Innkvarteringsmuligheter: På Skagen skole, eller våre alternative steder; Danhostel Skagen, Skagen Sportscenter, Skagen Kultur- og Fritidscenter eller Aalbæk Idrætscenter. Vi tilpasser og lager turneringspakker med transport, innkvartering og cup. FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

29


30

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019


AKADEMIKLASSIFISERINGEN

AKADEMIKL ASSIFISERINGSRAPPORTEN 2019:

– Vi er på god vei, men ikke framme ennå I september ble Akademiklassifiseringsrapporten 2019 offentliggjort av Norsk Toppfotball. Elitedirektør Lise Klaveness i Norges Fotballforbund konkluderer på følgende måte: – Vi er på god vei, men ikke framme ennå. AV IVAR THORESEN

Akademiklassifiseringen er utviklet i et samarbeid mellom Norsk Toppfotball og toppklubbene for å sørge for at Norge kan ta opp konkurransen med de fremste utviklingsnasjonene i Europa.

Den første Akademiklassifiseringsrapporten kom høsten 2017. I september ble 2019-rapporten for Akademiklassifiseringen offentliggjort. SER LYSERE UT ENN PÅ LENGE I sin innledende kommentar er NFFs elitedirektør Lise Klaveness tydelig på at pilene peker rett vei i norsk fotball. – Referansen – altså kunnskapen og forståelsen av hva som kreves for å oppnå de målsettingene man setter seg, er en grunnleggende forutsetning for å kunne realisere ønskede resultater. Dette kan høres opplagt ut, men i snart tjue år har gapet mellom norsk fotballs uttrykte ambisjoner og internasjonale resultater vært urovekkende stort. Heldigvis, ser det lysere ut enn på lenge, skriver Klaveness og legger til: – Samtidig som vi nå skal tillate oss å feire framgangen, så er det helt avgjørende at vi ikke tillater oss å slippe opp på gassen. Det er IKKE FRAMME: – Vi er på god vei, men ikke framme ennå, skriver NFFs Elitedirektør Lise Klaveness om Akademiklassifiseringsrapporten 2019. Foto: NTB scanpix

derfor inspirerende å registrere at toppklubbene i andre omgang av akademiklassifiseringen, har valgt å legge listen enda høyere for alle stjernenivå. Godt utviklingsarbeid vil alltid være en forutsetning for senere resultater på seniornivå. De siste årenes positive resultater med de aldersbestemte landslagene gir en god indikasjon på at vi sammen er på rett vei. Avslutningsvis så håper jeg at disse i tillegg kan tjene som en inspirasjon til å fortsette det positive arbeidet. Vi er på god vei, men ikke framme ennå. Klaveness trekker fram samarbeidet mellom Norsk Toppfotball (NTF) og Norges Fotballforbund (NFF), blant annet om tre internasjonale referanseseminarer i forbindelse med turneringer for aldersbestemte landslag, som gode eksempler på utviklingsfokuset i norsk fotball. KVANTESPRANG – Denne gangen evalueres klubbene etter faktisk utført arbeid i etterkant av første klassifisering i 2017. Noen klubber vil oppleve å få flere stjerner

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

31


for sitt arbeid, mens andre vil oppleve det motsatte, noe annet ville være naturstridig. Summa summarum er vi helt trygge på at profesjonaliseringen i spillerutviklingsarbeidet vil gi norsk fotball et betydelig løft fremover, «the sky is the limit», skriver administrerende direktør Leif Øverland og sportssjef Erik Solér i Norsk Toppfotball (NTF) innledningsvis i rapporten, etter først å ha poengtert: – De seneste årene har norsk fotball tatt kvantesprang på mange viktige områder. Både i bredde og topp jobbes det godt for at alle som er involvert i fotballen skal oppleve mestring, glede, vennskap og tilhørighet til vår fantastiske familie. UNIKT VERKTØY Faglig leder Espen Olafsen i NTF-Sport peker i sinn innledningskommentar på at den første Akademiklassifiseringen i 2017 representerte starten på en ny epoke for utviklingsarbeidet i norske toppklubber. – Fram til 2023 blir ca. 300 millioner kroner av mediemidlene investert i utvikling av unge spillere. Akademiklassifiseringen har allerede vist seg å være et unikt verktøy for å heve kvaliteten i dette arbeidet. Mange klubber har satt seg selv i stor bevegelse. For første gang har utviklingsarbeidet fått behørig plass i de fleste toppklubbers styrerom. Toppspillerutvikling er gitt en tydeligere posisjon. Kravene til hva Akademiene er forventet å levere er koblet mot klubbenes overordna mål for sport, forankret i tydelige strategier som speiler målet om å bygge klubben ut mot omlandet for å skape sterkere identifisering med by, region og landsdel, skriver Olafsen. STØRRE KRAV, NIVÅET MÅ OPP Olafsen viser i tillegg til den omfattende evalueringen av prosess og kriteriesett som ble gjort etter den første Akademiklassifiseringen for to år siden. En prosess hvor alle klassifiserte klubber, NTF-Sport og NFF var involvert, og der tilbakemeldingene var både positive og entydige: «sett større krav, stram til, nivået på utviklingsarbeidet må ytterligere opp!» – Alt som vokser mye på relativt kort

32

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

RAPPORT NUMMER TO: Akademiklassifiseringsrapporten 2019 ble lagt fram av Norsk Toppfotball i september. Den første rapporten kom for to år siden.

tid risikerer voksesmerter. Vi har derfor vært opptatt av å finne den riktige balansen mellom behovet for å strekke klubbene i retning av målet med akademiklassifiseringen, samtidig som vi vært bevisst på å ikke endre for mye i kriteriesettet, skriver Olafsen. Han understreker at høyere krav vil kunne medføre at klubber som har opprettholdt kvaliteten, eller marginalt forbedret den, risikerer å gå ned i klassifiseringsstatus. – Akademiklassifiseringen i 2017 og 2019 er derfor ikke direkte sammenlignbar. Hverken på klubbeller nasjonstilstandsnivå. Nyansene i kvalitetsforskjellen finnes først og fremst i analysene av de ulike kriteriene og ikke på stjernestatus nivå, påpeker han. TI OMRÅDER Toppklubbene er vurdert ut fra ti ulike dyktighetsområder med i alt 195 underliggende kriterier i Akademiklassifiseringen. Her er alle de ti områdene, med en overordnet statusvurdering slik den fremkommer i rapporten: 1. Forankring: Styret, ledelse og ansatte • Utviklingsarbeidet er i sterkere grad forpliktet i klubbens strategier. • Arbeid med spillerutvikling følges i større grad opp i styrerom og ledelse. • Faktabaserte analyser ligger fortsatt i liten grad til grunn for mål og valgte strategier.

2. Spillerlogistikk • Bevissthet rundt stallsammensetning er økende. • De fleste har forpliktet utviklingsarbeidet i spillerlogistikkmodeller. • Utfordringer knyttet til salg av klubbutvikla spillere. Hvordan unngå Bosman, finne riktig timing og riktig marked? 3. Planverk • Planverket i klubbene er etablert og sikrer grunnleggende læringssystematikk. • De fremste videreutvikler planverket i et kontinuerlig samspill med erfaringer fra praksisfeltet og nye referanser. • Standarder for å sikre at planverket gir ønsket effekt på økta og treningsprosessen bør forbedres. 4. Kompetanse • 187 trenere jobber i norske toppklubbers akademier. • Stor variasjon i antallet utviklings trenere fra klubb til klubb. • Første trinn i kompetanseløftet er igangsatt. 5. Treningsprosessen • Framgang på alle parametre i treningsprosessen. • Flere klubber kombinerer god individuell oppfølging med en forankret treningskultur. • Tross framgang ligger vi etter de fremste internasjonale akademier i kvalitet på økta og individualisering av treningsprosessen.


AKADEMIKLASSIFISERINGEN

IMPONERENDE JOBB: Sentrale bidragsytere i arbeidet med Akademiklassifiseringsrapporten. Fra venstre Daniel N. Pedersen, Rune Skarsfjord, Øyvind S. L. Iversen, Espen Olafsen, Geir Jordet, Dag Opjordsmoen, Kenneth Wilsgård og Rolf Teigen. Foto: Ivar Thoresen

6. Kampplattform • Nasjonale kampplattformer gir over 700 aldersjevnbyrdige kamper årlig. • For enkeltspillere er det for ofte ubalanse mellom antall treninger og antall kamper. • Rutiner for å optimalisere erfaringsutbyttet fra internasjonale kamper bør bli bedre. 7. Skole/fotball • Samspillet klubb og skole har potensial til å bli et nasjonalt konkurransefortrinn. • Videregående skole har tatt nye steg – skole på fotballens premisser. • Ungdomsskolen i frammarsj, men fortsatt et stort uforløst potensial. 8. Samarbeidsmodeller • Flere toppklubber bidrar mer til trenerutvikling i sin region med gjennomføring av kurs i NFFs utdanningsportefølje, egne seminarer og tiltak mot samarbeidsklubber. • Svært få klubber følger opp spillerne i samarbeidsmodellene på en tilfredsstillende måte. • Samarbeid med Universitet/Høg-

skole er en for lite utnyttet ressurs. 9. Produktivitet • Eliteserien er blant de 7 beste ligaer i Europa på å gi spilletid til klubbutvikla spillere. • Vi utvikler langt flere spillere til topp 10 ligaer enn i 2017. • Vi utvikler færre spillere som spiller fast i topp 10 ligaer enn forutsetningene tilsier. 10. Økonomi og fasiliteter • Klubbene varierer fra 2,4 til 16,0 millioner i budsjett for utviklingsavdelingen. • Fasilitetene representerer liten begrensning for utvikling av norske toppspillere. • Den økonomiske forpliktelsen til et langsiktig utviklingsarbeid er en forutsetning for å bygge kvalitativt gode og robuste nok spillerutviklingsprogram. VÅLERENGA PÅ TOPP Deltakende klubber i Akademiklassifiseringen rangeres med fra en til fem stjerner (klassifiseringsnivåer), med 165 poeng som det maksimalt oppnåelige.

På hvert kriterium er klubbene vurdert etter en kvalitetsskala på fire nivåer – Svært god, God, Ansats eller Mangelfull. Vålerenga er den eneste klubben som belønnes med fem stjerner i Akademiklassifiseringsrapporten 2019. Osloklubben oppnår 136,4 av 165 poeng. – Akademiklassifiseringen har vært et godt bidrag til å tydeliggjøre retningen i vårt utviklingsarbeid, sier Vålerengas sportslige leder Jørgen Ingebrigtsen i rapporten. (Se også egen sak) Viking (136,2), Bodø/Glimt (133), Stabæk (130,1), Odd (130,1), Tromsø (126,5) og Molde (125,2) får alle fire stjerner. Deretter følger – med tre stjerner – Brann (114,2), Rosenborg (112,1), Strømsgodset (110,6), Haugesund (109,4), Start (109,3) og Lillestrøm (108,6). Les mer og last ned Akademiklassifiseringsrapporten på eliteserien.no LES OGSÅ MER OM Akademiklassifiseringen i 2017 og 2019 på fotballtreneren.no

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

33


AKADEMIKLASSIFISERINGEN

DYPDYKK I AKADEMIKLASSIFISERINGEN Et dypdykk i Akademiklassifiseringsrapporten 2019 stod naturlig nok sentralt da Norsk Toppfotball-Sport i slutten av september inviterte toppklubbene på herresiden i norsk fotball til nasjonal fagsamling tre dager til ende. AV IVAR THORESEN

Utviklingsansvarlige og trenerutviklere fra de aller fleste toppklubbene var på plass til samlingen på Meet Ullevaal – der mye av tida den av første dagen var viet Akademiklassifiseringen. Espen Olafsen og Øyvind S. L. Iversen gikk grundig gjennom «Rikets tilstand» og tok forsamlingen med gjennom alle de ti ulike dyktighetsområdene med i alt 195 underliggende kriterier som danner grunnlaget for vurderingen av alle de 22 toppklubbene som er med i Akademiklassifiseringen 2019 – 15 av de 16 klubbene i Eliteserien og sju OBOS-liga klubber. SKRYT TIL KLUBBENE – Jeg vil skryte av klubbene. De har gjennomført en tøff klassifiseringsrunde for å komme dit de er nå, sa sportssjef Erik Solèr i Norsk Toppfotball da han ønsket velkommen til fagsamlingen. Forrige Akademiklassifisering – den første i historien – kom i 2017, og faglig leder Espen Olafsen i Norsk Toppfotball-Sport snakket innledningsvis om den grundige evalueringen som er gjort i løpet av de to årene. Alle klubbene, NTF-Sport og en egen nasjonal arbeidsgruppe har vært involvert i den prosessen. – Tilbakemeldingene har vært nærmest unisone og med en klar beskjed: Still større krav. Stram til. Nivået på utviklingsarbeidet må ytterligere opp. Det har medført justeringer og endringer i kriteriene knyttet til Akademiklassifiseringen. – Det er viktig å huske at Akademiklassifiseringen er et verktøy for å forbedre norsk fotball, ikke for å

34

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

LYDHØR: Dag Opjordsmoen fra Norsk Toppfotball-Sport i aksjon foran en lydhør forsamling ved innledningen til fagsamlingen for toppklubbene i Oslo i slutten av september. Foto: Ivar Thoresen

fordele penger. Vi har prøvd å finne en balanse i det, men er fortsatt usikker på om vi har strukket strikken for langt, sa Olafsen. VERDENS BESTE Programmet ellers fant på samlingens første dag rom for en egen bolk til «Verdens beste spill og fotballmentalitet». Der handlet mye om Pep Guardiola og hans arbeid, både i Barcelona, Bayern München og nå Manchester City. Geir Jordet, Rolf Teigen, Daniel N. Pedersen og Torgeir Helgen hadde regien for dette opplegget. Dagen ble avsluttet med en gjennomgang av tre klubbers etterarbeid fra de tre fagsamlingene som NTFSport gjennomførte i vår i forbindelse med internasjonale turneringer for aldersbestemte landslag. Viking, Odd og Vålerenga var alle på scenen og snakket om hvordan de fulgte opp i hverdagen.

LANDSLAGSTEMA På samlingens andre dag rullet NFF inn med en gjennomgang av status og erfaringer fra sommerens mesterskap for G17, G19 og U20 – der Norge deltok. Jan Peder Jalland, Gunnar Halle og Pål Arne Paco Johansen innledet før de deltok i en paneldebatt ledet av Leif Gunnar Smerud, med overskriften «Hva blir suksesskriteriene ved neste sluttspill?». Resten av dagen var viet gruppearbeid, mens torsdagens utviklingsforum igjen tok turen innom Akademiklassifiseringen. ANDRE ÅR PÅ RAD Årets nasjonale fagsamling var en oppfølging av fjorårets samling på samme tid, som var første gang fagmiljøene fra NTF-Sport, NFF og toppklubbene på herresiden møttes til en fagsamling på denne måten. Det ga mersmak, og skal en dømme etter oppslutning og entusiasme rundt årets samling, er dette noe som er kommet for å bli.


FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

35


VÅLERENGA – eneste klubb med fem stjerner i Akademiklassifiseringen Alt har ikke gått på skinner hele veien i Eliteserien denne sesongen for Vålerenga. Men i Akademiklassifiseringen 2019 går Oslo-klubben rett til topps – som den eneste av de 22 klubbene som gjør seg fortjent til fem stjerner for sitt utviklingsarbeid. 36

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

AV IVAR THORESEN

– Vi skal være en sterk utviklingsklubb, og vi ønsker å gjøre oss fortjent til hedersbetegnelsen «Oslos stolthet». Både på og utenfor banen gjennom et aktivt engasjement i alle Oslos bydeler og nærliggende områder. Slik oppsummerer Vålerengas sportslige leder Jørgen Ingebrigtsen det i sin kommentar i Akademiklassifiseringsrapporten, etter først å ha gjort det klart at Vålerengas ambisjon på banen er å

være en klubb som hvert år kjemper om medaljer og spill i Europa. GODT INNARBEIDET – Strategidokumentet vi styrer etter for å komme dit er godt innarbeidet i hele organisasjonen, og for oss er det viktig at hele klubben nå drar i samme retning. Den sportslige aktiviteten som gjennomføres i A-lag og ungdomsavdeling skal være preget av en god treningsog prestasjonskultur drevet av trenerstaber og spillere med


AKADEMIKLASSIFISERINGEN

MEST PRODUKTIV: Vålerenga får som eneste klubb 5 stjerner i Akademiklassifiseringen. Ghayas Zahid rankes som klubbens mest produktive spiller i perioden 2016-2018. Foto: NTB scanpix

utfyllende kompetanse, og som er sultne og nysgjerrige på egen og lagets utvikling, skriver Ingebrigtsen og legger til: – Dette tror vi skal gi grobunn for å utvikle egne unge Oslo-gutter til vårt A-lag, og videre ut til Europeisk fotball. I tillegg ønsker vi som klubb å utvikle flere potensielle toppspillere fra regionen til OBOS-ligaen eller andre Oslo-klubber i PostNord-ligaen. NYTTIG PROSESS Ingebrigtsen påpeker videre: – I arbeidet med akademiklassifiseringen har klubben fått god «sparring» på fag og prioriteringer i prosessen mot å nå våre målsetninger for utviklingsarbeidet i klubben. Det å få satt lys på struktur, metodikk og strategi har vi satt stor pris på. Dette har helt klart hjulpet oss til å tydeliggjøre retningen i vårt arbeid med utviklingen av spillere, trenere, lag og klubb. BEST PÅ FORANKRING På veien til fem stjerner totalt scorer Vålerenga høyt på alle de ti områdene som er vurdert i forbindelse med Akademiklassifiseringen. På det første området – terskelområdet forankring – er Vålerenga én av to klubber som belønnes med maksimal uttelling, fem stjerner. Den andre er Rosenborg. Forankring er av NTF-Sport her definert som felles forståelse og opplevelse av klubbens forpliktelse til en valgt utviklingsstrategi. – I akademiklassifiseringen legges det til grunn at klubbene har tatt et bevisst valg om å være en utviklingsklubb. Og at forståelsen av hva dette betyr i praksis, er tilnærmet lik hos de som har nøkkelroller i klubben. Dette gir at det er forankringen av klubbens forpliktelse til en definert utviklingsstrategi som måles, skriver NTF-Sport i vurderingen av dette området, før det konkluderes: – På et overordnet nivå fremstår klubbene i 2019 noe bedre forankret

enn tilfellet var ved akademiklassifiseringen i 2017. Dette kommer til uttrykk ved at flere klubber har utarbeidet tydeligere målsettinger og skriftlige strategier for sine respektive virksomhetsområder. Dette er grunnleggende og positivt. I det daglige kommer graden av forankring best til uttrykk på to nivåer. For det første gjennom i hvilken grad de vedtatte mål og strategier virkelig preger arbeidet til de som jobber i klubben. For det andre hvorvidt beslutninger som faktisk tas korresponderer med de overordnede strategiene som er vedtatt. Mål og strategiprosesser i klubbene preges fortsatt av noe mangelfull kartlegging og faktabaserte analyser, som grunnlag for beslutninger. Det må samtidig legges til at et mindretall av klubbene på dette området har beveget seg i en klart positiv retning. SPILLERLOGISTIKK Spillerlogistikk kartlegger strategier for arbeidet med strømmen av spillere gjennom klubbens A-stall. Her oppnår Vålerenga 16,5 av 20 poeng. – På et strategisk nivå er klubbenes bevissthet økende. Graden av samsvar mellom andelen unge klubbutvikla spillere og andelen spilletid, er ofte en god indikasjon på om strategiene er operativt forankret, skriver NTF-Sport. De peker samtidig på fire utfordringer: • Vi mister flere av våre beste 15-16 åringer: Flere av våre yngste spillere går til akademier i utenlandske topp 5 ligaer og store utviklingsklubber. Til tross for at det ikke er lov å skrive profesjonelle kontrakter med spillere under 16 år, har flere internasjonale toppklubber signert norske 15 åringer i avtaler inngått med foreldre, såkalte «pre-kontrakter». • Flere unge spillere signerer ikke kontrakt nummer to: Flere spillere som er utviklet i toppklubbenes Akademier velger, ofte i samarbeid med en agent, å gå den første kontrakten ut for så å forlate klubben som Bosman-spiller i 18-20 års alder. Penger som potensielt skal gå tilbake for å styrke klubbenes

Akademier uteblir. Det kan bringe inn en sårbarhet i klubbenes evne og motivasjon til å investere i videre utviklingsarbeid. • Krevende klubbøkonomi tvinger frem for tidlige spillersalg: Eliteserien er en selgende liga. En stor utfordring er at klubbene blir presset av markedet, spillernes interesser og en krevende klubbøkonomi til å selge klubbutvikla spillere for tidlig. Man risikerer da å verken få optimalisert salgspotensialet eller få nok spilletid på A-laget før de forsvinner. • Vi selger for mange spillere til feil klubb eller liga: Antallet norske spillere i topp 10 ligaer har økt fra 13 i 2017 til 19 i 2019. Utfordringen er at bare 9 spiller fast (+50% spilletid). Det indikerer at vi selger spillere til et for høyt nivå. Dette kan bremse spillernes mulighet til videreutvikling, hindre salgsklausuler i å bli utbetalt og svekke landslagets prestasjonsevne. En mulig gryende tendens er at norske utviklingsklubber selger sine fremste talenter til konkurrerende ligaer som den danske og svenske. Det er uheldig for Eliteseriens mål om å klatre på UEFAs ligaranking. PLANVERK Vålerenga scorer full pott – 20 av 20 poeng på det tredje vurderingsområdet, planverk. Her er samtlige av klubbens plandokumenter som berører sportslig aktivitet vurdert i Akademiklassifiseringen. Oslo-klubben vurderes som best i klassen på «Fra planverk til økta», foran Brann og Bodø/Glimt, og NTF-Sport skriver: – Vålerenga har utviklet presise sjekklister for planlegging og evaluering av trening og kamp, for både spillere og trenere. Arbeidsrutinene er godt etablert. KOMPETANSE På kompetanse –område nummer fire og et terskelområde – er Vålerenga den eneste klubben som belønnes med fem stjerner.

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

37


Siden vi som norske toppklubber ikke kan konkurrere på penger, bør vi investere i det som koster lite, men driver prestasjonsutviklingen. Kunnskap og kompetanse er et slikt område. Vi har prioritert å sette våre akademitrenere i systematisk utvikling gjennom to grep – trenerutvikling i klubb og etterutdanning.

NTF-Sport

Å få på plass et profesjonelt korps av utviklingstrenere og få satt disse i systematisk utvikling har vært prioriterte innsatsområder for Norsk Toppfotball. I Akademiklassifiseringen vurderes Vålerenga til å være den klubben som har gjort dette aller best – gjennom et stort antall godt kvalifiserte heltids- og deltidsansatte trenere. – Siden vi som norske toppklubber ikke kan konkurrere på penger, bør vi investere i det som koster lite, men driver prestasjonsutviklingen. Kunnskap og kompetanse er et slikt område. Vi har prioritert å sette våre akademitrenere i systematisk utvikling gjennom to grep – trenerutvikling i klubb og etterutdanning, påpeker NTF-Sport i rapporten. TRENINGSPROSESSEN På det femte vurderingsområdet – Treningsprosessen – belønnes Vålerenga med 32,9 av 35 poeng. – Treningsprosessen i fotball handler om å optimalisere den daglige treningen, slik at spilleren skal kunne ta ut sitt potensial. Akademiklassifiseringen måler klubbens evne til å individualisere treningsprosessen for sine fremste satsningsspillere, skriver NTF-Sport og legger ikke skjul på at det finnes utfordringer, spesielt fem områder trekkes frem: • Vi ligger bak de beste: Til tross for framgang på alle 6 trinn i treningsprosessen ligger norsk toppfotball samlet sett et stykke bak topp internasjonalt nivå. Akademiklassifiseringen viser imidlertid

38

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

tort sprik i feltet. De fremste klubbene begynner å strekke seg mot et internasjonalt sammenlignbart nivå. • Kvalitet på feltet: Kjernen i treningsprosessen er økta. Kvaliteten er varierende, men gjennomgående er det rom for forbedring på treningsfeltet og i tilrettelagt opplæring for de fremste satsningsspillerne. • Gode treningssykluser: Når behovet for gode ukesykluser møter klubbenes kamplogistikk resulterer det for ofte i at hensynet til enkeltspillerens utvikling blir skadelidende. Benk på A-lag i kombinasjon med dårlig motstand for klubbenes 2.lag, gjør det fortsatt utfordrende å optimalisere treningssykluser for spillere i A-lags brua. • Selvregulerende spillere: Å utvikle spillere som lærer effektivt, og evner å håndtere egen utvikling i møte med toppfotballens krav, er et potensielt nasjonalt konkurransefortrinn. Klubbenes systematikk og kompetanse på området fotballmentalitet, med kartlegging, utvikling og monitorering av disse ferdighetene er gjennomgående for svakt. • 7–12 år: Akademiklassifiseringen har vektlagt denne yngste aldersgruppa lite. Mye av spillernes potensial for videreutvikling av fotballferdigheten legges i denne alderen. EGENUTVIKLING: Jeppe Arctander Moe er en av mange egenutviklede Stabæk-spillere som gir klubben 30 av 30 poeng på produktivitet i Akademiklassifiseringen. Her i duell med Vålerengas Chidera Ejuke. Foto: NTB scanpix


AKADEMIKLASSIFISERINGEN

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

39


KAMPPLATTFORM 17 av 20 mulige poeng henter Vålerenga på vurderingsnivået kampplattform – definert som aldersjevnbyrdige kamper mot norske toppklubber og utenlandske akademilag for spillere i alderen 13-19 år. Her skriver NTF-Sport på generelt grunnlag: – Når man skal vurdere kvaliteten på kampplattformen, så er det ikke nødvendigvis slik at jo flere kamper jo bedre er det. Hovedpoenget er å etablere et fornuftig antall aldersjevnbyrdige kamper i en fornuftig kamprytme. Dette for å sikre at spillerne får et tilstrekkelig høyt antall fornuftige treningsuker, bestående av 4-5 fotballøkter mellom hver kamp. Ser vi norske akademier opp mot sammenlignbare internasjonale akademier, er balansen i treningsog kamprytme gjennomgående bedre hos dem. I Norge er spillere for ofte involvert i flere kamptropper per uke. Det er grunn til å reflektere over hvordan en slik praksis påvirker treningsprosessen. Som en grunnregel bør man for spillere over 12 år, søke å etablere 30–35 uker på et kalenderår, som kjennetegnes av full treningsuke med påfølgende kamp. Med få internasjonale kamper mot kvalifisert motstand, blir det et sentralt poeng å maksimere læringsutbyttet fra de kampene som spilles på høyt aldersjevnbyrdig nivå. Herunder også aldersbestemte landskamper. Klubb, krets og landslag samhandler bedre, men ikke skarpt nok for å tilrettelegge årshjulet for lag og enkeltspillere med tanke på å optimalisere trenings- og kamprytmen. Samspillet mellom toppklubb og krets (13-15 år) og toppklubb og landslag (17-19 år) for å løfte helheten i spillerens utviklingsår, bør forsterkes ytterligere. SKOLE/FOTBALL Et annet område hvor Vålerenga henter full pott – 20 poeng – er på området skole/fotball, som handler om klubbenes samarbeid med skoleverket for å optimalisere treningsprosessen. Sammen med Stabæk, Viking og Kongsvinger har Vålerenga et godt samarbeid her – fra barneskole/ FFO, via ungdomsskole og gjennom

40

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

videregående skole. Alle de 22 klubbene får poeng på området fotball/skole, og de aller fleste har gode eller ganske gode samarbeidsmodeller med videregående skoler, mens det ennå gjenstår en del når det gjelder tilbudene sammen med ungdomsskoler, og for noen også med barneskoler/FFO. – Et samarbeid med offentlige og/ eller private skoler, skal gi unge spillere mulighet til å prioritere idretten sin og samtidig kombinere fotballutdanningen med grunnskole og videregående utdanning, skriver NTF-Sport, men peker også her på noen utfordringer: • Mer fleksible timeplaner: Mulighet til å tilpasse timeplan i ulike deler av års syklus. Samkjørt treningstid med A-laget minsker idrettsfraværet for de dyktigste spillerne, og skaper en bedre helhetlig oppfølging av skolearbeidet. Bare fire klubber har dette. For mange starter treningen klokken 0800. Det er utfordrende for optimalt treningsutbytte, på grunn av spesielt søvnbehov i sen ungdomsalder. • Sammenhengende 6 års løp: Flere klubb-skole samarbeid har utfordringer med å skape en sammenhengende fagplan mellom U-skole og VGS. • Sikre totalbelastning: I større grad integrere klubbens ekspertise på områder som fotballmedisin og fotballfysiologi for å få enda tettere oppfølging av de fremste satsningsspillerne og sikre totalbelastning. • Vanskelig å få til et godt samarbeid med offentlig ungdomsskole: Alle 7 U-skole tilbud er i samarbeid med «ikke kommersielle» private aktører. To store aktører: WANG (3 skoler) og NTG (3 skoler). Tilbudet krever foreldrebetaling. Toppklubbene bør se på finansieringshjelp (stipender) for familier med redusert betalingsevne. SAMARBEIDSMODELLER Samarbeidsmodeller omhandler toppklubbenes dyktighet til å etablere gode samarbeidsmodeller for trener-, spiller- og prestasjonsutvikling.

Dette er det eneste området hvor Vålerenga kommer dårlig ut. Med 7 poeng av 20 er bare Stabæk svakere enn Oslo-klubben her. Bodø/Glimt kommer beste ut – med 18,5 poeng. Sentrale spørsmål som er stilt på dette området er: • Har klubben etablert en samarbeidsavtale med krets, med smart utnyttelse av samlede ressurser til arbeidet med spiller- og trenerutvikling? • Har toppklubben kartlagt potensielle toppspillere (12-16 år) i sin region og bidrar man i samhandling med krets/moderklubb til å sikre en god nok helhetlig struktur rundt spillerne? • Kommer man tett nok på enkeltspillernes treningsprosess, med god kvalitativ påvirkning? • I hvilken grad bidrar man ut i regionen med kompetanse gjennom kurs og trenerutviklingsprogram? • Samarbeider man med akademia for å tilføre klubben kunnskap og kompetanse? På overordnet nivå konkluderer NTFSport slik: – Akademiklassifiseringen viser at toppklubbene bare unntaksvis evner å ta ansvar for treningsprosessen rundt de fremste satsningsspillerne utenfor egen klubb. Satsningsspillere identifiseres og inviteres inn i på tiltak (treninger/kamper), men kun 5 klubber har i samspill med krets/ moderklubb klart å etablere en systematikk som skaper en god nok helhetlig treningsprosess for disse spillerne. 16 klubber bidrar til å sikre en helhetlig kampplattform. Flere klubber bidrar til å gjennomføre kurs fra NFFs utdanningsportefølje i sin krets. 16 av 22 klubber gjør dette i et omfang som utløser poeng i klassifiseringen. 15 klubber jobber aktivt med trenerutvikling gjennom klubbesøk og seminarer. 11 klubber har etablert et fagprogram for dette arbeidet, men kun 3 av disse har en tilstrekkelig gjennomarbeidet form til at de utløser høyeste poengscore i klassifiseringen. PRODUKTIVITET Med produktivitet menes klubbens evne til å utvikle nasjonale og


AKADEMIKLASSIFISERINGEN internasjonaletoppspillere, målt i spilletid. 30 poeng er oppnåelig på dette området, Vålerenga får 23 – bak Stabæk (30), Tromsø (30), Odd (30) og Molde (27). Målingene viser at Vålerenga i 2018 hadde tre klubbutviklede spillere over 25 år med spilletid i egen klubb, tilsvarende tre spillere under 25 år, og hele 13 aldersbestemte landslagsspillere med spilletid i 2018-sesongen. NTF-Sports konklusjon er at norske toppklubber utvikler mange nok, men ikke gode nok fotballspillere. – Målt i prosent av spilletid for klubbutvikla spillere var Eliteserien i første halvdel av sesongen 2017 på femte plass av europeiske ligaer. På målingen ved utgangen av sesongen 2018 hadde vi falt til syvende plass. Andelen utenlandske spillere i Eliteserien har vært relativt stabil rundt 30% i perioden. Vi har utviklet flere spillere til europeiske topp 10 ligaer de siste 2 årene. 19 spillere er posisjonert i disse ved utgangen av sommervinduet 2019. Vi nærmer oss antallet vi statistisk sett burde ha ut fra befolkningstallet (22), – men vi er fortsatt langt unna det vi burde ha (30), basert på antall norske fotballspillere. I praksis betyr dette at vi fortsatt er dyktig på volum målt i produktivitet til egen liga og at vi er i framgang på kvalitet målt i spillere vi utvikler til internasjonal toppfotball. NTF-Sport skriver også: – Andelen aldersbestemte landslagsspillere med klubbtilhørighet i utlandet har vokst fra 8% i 2012 til 21% i 2018. Vi eksporterer altså flere yngre spillere til utlandet. Fra et forretningsperspektiv, men og et sportslig perspektiv, er det grunn til å stille spørsmål om hvor dyktige vi er til å finne riktig timing på disse overgangene. Nå blir fort resultatet at vi hverken får optimalisert salgspotensialet, eller får nok sportslig utbytte av spillerne før de forsvinner. Et annet perspektiv er om timingen på disse overgangene er til det beste for den enkelte spiller? CIES Football Observatory har studert alle overganger i Europeisk fotball siden 2005. Studien viser en stadig økende

Når man skal vurdere kvaliteten på kampplattformen, så er det ikke nødvendigvis slik at jo flere kamper jo bedre er det. Hovedpoenget er å etablere et fornuftig antall aldersjevnbyrdige kamper i en fornuftig kamprytme. NTF-Sport

tendens til konsentrasjon av yngre talenter hos de største klubbene. De økende økonomiske forskjellene mellom klubbene sikrer de rikeste klubbene tidligere kontroll over de mest lovende spillerne. I vårsesongen 2019 hadde Chelsea, som eksempel, 41 unge spillere på utlån. Analysene som CIES Football Observatory har gjort konkluderer samtidig med at denne trenden kan ha en klar sportslig nedside for spillerne. De slår fast at; «– gitt alt annet likt – så har spillere som har forlatt landet før de er 18 år, i gjennomsnitt mindre sportslig suksessrike karrierer enn fotballspillere som har forlatt landet senere, med mer erfaring under beltet.» ØKONOMI OG FASILITETER Det tiende og siste området som er målt, er økonomi og fasiliteter. Også dette er et terskelområde, der klubbene gis fra en til fem stjerner i stedet for poeng. Vålerenga er den eneste klubben som får full pott og fem stjerner også på dette området. Økonomi og fasiliteter kartlegger klubbens prioritering av ressurser til spillerutvikling og i hvilken grad klubben har og/eller utnytter tilgjengelige fasiliteter til å skape en god ramme for utviklingsarbeidet. Kriteriene under økonomi og fasiliteter er utarbeidet i en forståelse av at disse i seg selv ikke skal bidra til å drive kostnader unødvendig høyt. Gjennom akademiklassifiseringen rapporterer klubbene utviklingsavdelingens økonomiske rammer og man stiller spørsmålene:

innenfor de økonomiske ressursene som stilles til rådighet? • Er utviklingsarbeidet tilstrekkelig prioritert fra klubbens side til å kunne følge opp sportslige arbeidsprosesser med høy kvalitet? • Er tilgang på fasiliteter tilstrekkelig i forhold til å kunne gjennomføre ønsket sportslig aktivitet på en god nok måte? – Det er godt dokumentert at standarden på sportslige fasiliteter ikke behøver å være en avgjørende faktor for å utvikle gode fotballspillere. Derimot er tilgang til «gode nok» treningsarealer av betydning. Akademiklassifiseringen måler derfor tilgang til treningstid, rom til å skape møter og til å holde måltider i forbindelse med gjennomføring av trening, skriver NTF-Sport, og påpeker: – Det er viktig å understreke at klubbene som har deltatt i akademiklassifiseringen gjennomgående har prioritert utviklingsarbeidet høyt. Klubbene som deltar i klassifiseringen bruker i snitt 10,65 % av omsetningen på akademiet. Bodø/Glimt og Stabæk ligger som de to eneste klubbene over 20% av omsetning. Da det likevel er et betydelig fall i antall klubber som innfrir 5 stjerners terskelnivå for området Økonomi og Fasiliteter isolert (Reduksjon fra 13 klubber til 1), så skyldes endringen bevegelser på de to kriteriene som peker på soliditet, nemlig 3 årig budsjettplan for akademiet og opprettholdelse av antall årsverk på det nivået man er klassifisert gjennom hele klassifiseringsperioden.

• Er det realistisk å nå uttrykte mål FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

41


42

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019


AKADEMIKLASSIFISERINGEN

En helt ny profesjon er skapt I 2010 var det totalt 42 heltidsansatte trenere eller ledere i fotballakademiene nasjonalt. I 2018 har tallet vokst til 142. I praksis har en helt ny profesjon vokst fram i norsk fotball på mindre enn ti år.

AV IVAR THORESEN

Tar vi med de deltidsstillinger, har antallet ansatte i akademiene vokst fra 76 i 2010 til 187 i 2018. – Sammenligner vi tallene fra 2017 til 2018 er antallet trenere totalt sett ganske likt, men det er 20 flere på heltid nå enn i 2017, og dermed færre på deltid, forklarte fagsjef Espen Olafsen i NTF-Sport under toppklubbenes fagsamling i Oslo i slutten av september. Samtidig påpekte han at tallene gjelder klubbene som er med i Akademiklassifiseringen – og det er 22 nå, mot 26 i 2017. Det innebærer at veksten i antallet personer som nå har det å være fotballtrener som sin jobb – på hel- eller deltid, er enda større enn det som kommer fram i den ferske Akademiklassifiseringsrapporten. Samtidig vet vi at det er opprettet mange stillinger også i klubber utenfor toppfotballen, og i kvinnefotballen. Sånn sett er det grunnlag for å si at det har skjedd en aldri så liten revolusjon på dette området det siste ti-året. PRIORITERT OMRÅDE – Å få på plass et profesjonelt korps av utviklingstrenere og få satt disse i systematisk utvikling har vært

prioriterte innsatsområder for Norsk Toppfotball, understreker Espen Olafsen. Han er glad for at det er skapt gode fagmiljøer i veldig mange klubber, samtidig som det ikke er tvil om at flere toppklubber fortsatt har for få fagfolk på plass. – Akademiklassifiseringen synliggjør en klar sammenheng mellom trenere i full stilling og kvaliteten i treningsprosessen. Og det er en økende bevissthet knyttet til trenerlogistikk ute i klubbene, påpeker Olafsen. TRENERUTVIKLING MED KVALITET – Den viktigste utfordringen framover er å få opp kvaliteten på trenerutviklingen i eget hus, fortsetter fagsjefen med adresse til toppklubbene. Han peker blant annet på følgende viktige faktorer: • Sett trenere i systematisk utvikling, med utviklingsmål og plan for oppfølging. • Implementer en felles metodologi for klubbens akademi • Videreutvikling av planverk/ pensum for toppspillerutvikling i et kontinuerlig samspill med erfaringer fra praksisfeltet og nye referanser.

AKADEMISJEF: I fjor ledet han Rosenborgs A-lag etter at Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun fikk sparken. Nå er han tilbake som leder av RBKs akademi – SalMar Akademiet. Rini Cooolen er et eksempel på den nye profesjonen som er vokst voldsomt fram i norsk fotball de ti siste åra. Foto: NTB scanpix

ERFARING OG ALDER Akademiklassifiseringen bringer også fram viktig og god dokumentasjon knyttet til alder og bakgrunn hos de trenerne som nå er på plass i klubbene. Som for eksempel at 60% av trenerne har spillererfaring og at 61% har relevant sivil utdannelse på bacheloreller master-nivå. 174 av 187 har også formell trenerutdanning på ulike nivåer – fra Grasrottrener (2) til UEFA PRO-lisens (21). Så er det heller ikke slik at «den nye profesjonen» bare består av unge, fremadstormende trenere. Bare 5,4% av de ansatte trenerne i toppklubbene som er med i Akademiklassifiseringen er under 25 år. Det er faktisk langt flere i den andre enden av skalaen. 15,5% av de ansatte trenerne er 51 år eller eldre, 20,9% befinner seg i aldersgruppen 43-50 år. 23% er mellom 35 og 42 år, mens flest befinner seg i aldersgruppa 27-34 år; 35,3%.

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

43


Dyptgripende rapport som gir lysning SPENNENDE SPILLERE: Erling Braut Haaland er en av flere spennende unge norske spillere med internasjonal suksess, som har gått utviklingsløpet i norsk de siste åra. Foto: NTB scanpix

I september kom rapporten om akademiklassifiseringen fra NTF-Sport. Rikets tilstand gir positive signaler om at arbeidet med talentutvikling i norsk toppfotball går fremover. Det er bra!

AV TEDDY MOEN KOMMENTAR

Det er all grunn til å gi masse ros til Espen Olafsen som faglig leder i NTFSport og hans eminente fagstab for å ha levert en fremragende rapport. Beskrivelsen av status, presentasjonen av fakta og problemstillinger rundt talentutvikling, er tillitsvekkende og inspirerende å lese. Rapporten må også sees som et pedagogisk verktøy som bør være på pensum for

44

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

alle som ønsker å drive frem gode utviklingsprosesser. Opp gjennom årene har jeg lest mange rapporter fra inn- og utland om utviklingsarbeid, og denne (også rapporten fra 2017) står ikke tilbake fra noe! NTF-Sport lever definitivt opp til «ånden» i sitt eget Verdens Besteprosjekt. Dette må ikke nødvendigvis tas til inntekt for at arbeidet med

talentutvikling i norsk toppfotball nå kan friskmeldes. Langt derifra! Men rapporten viser at norsk toppfotball tar steg i riktig retning og at en rekke av de strategiene som er lagt til grunn i arbeidet, virker. STJERNER ER BRA, MEN IKKE ALT! Det kan ikke være overraskende at antall stjerner tildelt, er av interesse for media og følgere av norsk fotball. Mange akademier har mistet stjerner siden 2017-rapporten, og det er kun


AKADEMIKLASSIFISERINGEN

Vålerenga som oppnår fem stjerner. Styrken denne gangen er at klubbene har vært gjenstand for en grundig evaluering av fagpersonell, slik at bildet er mer reelt nå. Stjernene forteller dog ikke hele sannheten, men gjennom å analysere målingene som er gjort og begrunnelsene, er det langt enklere å forstå utvikling og status der ute. Derfor bør fotballtrenere faktisk lese rapporten fra perm til perm - før de avgir sin dom over talentarbeidet i norsk toppfotball. Jeg skulle også gjerne sett denne bli presentert enda mer visuelt, selv om illustrasjonene i tydelige og forklarende. Det ville også styrke prosessen rundt den om Espen Olafsen & Co benyttet muligheten til å møte fotballtrenermiljøet - også utenom de utvalgte akademiene, for å dele kunnskap og erfaring om talentutvikling. Rapporten har en klar rød tråd og har en enorm detaljrikdom. Når jeg blar i den, må jeg tidvis stoppe opp, gå tilbake, sammenlikne og gjøre slutninger. Som så utfordres lengre ut i rapporten. Innholdet trigger meg, skaper nysgjerrighet og gir økt innsikt. Språket er også enklere enn i 2017, og begrepsbruken gir mer mening til kriteriesettet. Dette tar jeg til inntekt for at strukturen er mer kjent nå enn da dette ble presentert våren 2017 på La Manga-seminaret.

skal ha mye av æren for at det nå er nesten 200 heltidstrenere ansatt i akademiene. For oss som husker tilbake i tid, minnes fortsatt at Bjørn Hansen ble ansatt som NFFs aller første talentutvikler på heltid i 1990! Fotballtrenere som kan vie 100% av sin tid til gjerningen, har selvfølgelig det beste utgangspunktet for å bli fremragende i sin rolle. Rapporten behandler denne problemstillingen i liten grad, men dette er svært interessant. For enkelt sagt: Der hvor det er fremragende trenere, vil det også sannsynligvis utvikles flere fremragende fotballspillere. ALT HENGER SAMMEN Det er uomtvistelig - Det behøves mye ressurser (økonomi, fasiliteter, pedagogiske etc.) for å drive effektiv talentutvikling. Gjennom akademiklassifiseringen vil NTF (gjennom medieavtalen) bidra med over 300 millioner kroner til dette arbeidet over en seksårsperiode. Dette genererer igjen ytterligere ressurser fra toppklubbene, NFF, kretsene og ikke minst svært mange av de andre 1 800 klubbene i norsk fotball investerer nå i spiller- og talentutvikling. Dette bidrar også et positivt press på skolerog utdanningsinstitusjoner om å være «med på laget». Alt dette gir fantastiske ringvirkninger og muligheter for norsk fotball. Gitt at ressursene forvaltes riktig.

IKKE SKAPT OVER NATTEN Dette arbeidet startet tilbake i 2010, og gjennom en rekke prosjekter og tiltak er det akkumulert utrolig mye kunnskap i NTF-Sport og i akademiene de siste ti årene. Kunsten nå er å få omgjort dette til realkompetanse i treningshverdagen, slik at unge fotballspilleres møte med fotballtrenere på treningsfeltet blir stadig bedre. Dette er en krevende prosess, og det er naturlig at en skriftlig rapport i liten grad kan synliggjøre om kvaliteten på trenerne faktisk har bedret seg.

Men vi må ikke glemme at alt henger sammen med alt. At utvikling av talenter, også betinger at man gjødsler solid i bredden og på utviklingssiden i norsk fotball. Slik at fokuset ikke bare blir på talentutvikling, og ditto mindre på å stimulere trenerne, spillerne og lederne utenfor norsk toppfotball. Flertallet av elitespillerne kommer fra de mindre klubbene. Disse har ikke gått hele veien på et akademi fra barne- til seniorfotball. I rapporten kan jeg lese at akademiene i større grad er opptatt av samarbeidet med de lokale klubbene og kretsarbeidet enn før. Det er en gledelig utvikling!

Men forutsetningene for å få flere og bedre utviklingstrenere er i hvert fall på plass. Akademiklassifiseringen

UNGE SPILLERE MÅ GIS MULIGHETEN Norsk fotball har de senere år utviklet spennende talenter som Martin

Ødegaard, Sander Berge, Kristoffer Ajer og Erling Braut Haaland. Unge spillere som allerede har sentrale roller på sine klubblag ute i Europa og på A-landslaget. Selv om de alle fire har hatt ulike veier mot toppfotballen, er likheten at de har spilt profesjonell fotball på toppnivå i tidlig alder her hjemme. Dette bør være et klart signal tilbake til trenerne og lederne i våre toppklubber - Man må gi flere unge talenter muligheter til å spille A-lagsfotball på elitenivå! Rapporten viser at her er det en jobb å gjøre! Det må gis mer spilletid i Eliteserien og OBOS-ligaen til talentene. Igjen, dette er et komplekst bilde i en verden hvor resultatene er veldig avgjørende for prioriteringer og beslutninger. Hvor kortsiktighet trumfer det langsiktige. Men skal norsk toppfotball utvikle flere talenter, som igjen vil gi sportslige fremganger for toppklubbene og landslag, som igjen vil genere økte inntekter på spillersalg, må antall minutter på banen økes betraktelig. REFERANSER AVGJØRENDE Undertegnede har selv hatt gleden av å følge en rekke akademitrenere sammen med fagpersonell fra NFF og NTF-Sport på to av deres tre referanseturer til utlandet denne våren. Det har vært spennende og inspirerende å være en del av dette miljøet. Hvor det er lett å se at mange fotballtrenere er kunnskapshungrige og setter seg selv i utviklingstrekk. Det er også helt avgjørende for om norsk fotball skal henge med på hva de bedre nasjonene gjør. For det jobbes utrolig hardt i mange andre land og miljøer, og ressursene er også større enn her hjemme på mange områder. Dette er noe Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball har tatt innover seg. Denne erkjennelsen preger nå det daglige arbeidet mye sterkere enn før, og rapporten fra akademiklassifiseringen viser dette tydelig. Det gir håp for at norsk fotball skal bli enda bedre fremover!

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

45


BRED ERFARING: Tor Thodesen har ikke vært redd for nye utfordringer på sin trenervei. Her fra tida i de Forente Arabiske Emirater i 2014, med daværende landslagssjef Per-Mathias Høgmo på besøk. Nå gjør Thodesen suksess med Helsinki IFK i Finland. Foto: NTB scanpix

Tor Thodesen om

TRENERLIVET I FINLAND Tor Thodesen har bred og allsidig trenerbakgrunn og erfaring som få andre norske trenere. Nå kjemper han i toppen av finsk eliteserie med Helsinki IFK. AV TEDDY MOEN

Fotballtreneren har utfordret Thodesen med fem spørsmål rundt hans nye trenertilværelse. Her er både spørsmålene og svarene. – Hvorfor valgte du å gjøre comeback som topptrener i Veikkausliiga (toppdivisjonen) og reise til Finland? – Gjennom årene har jeg innehatt «alle» roller i et trenerteam, hvor jeg har jobbet med proffer og amatører og med ungdom og voksne. For en som elsker fotball, føler jeg meg privilegert som har fått jobbe med mennesker hele livet. Jeg finner glede og utfordring i alle de ulike rollene. Men om jeg står overfor et valg, er det oppgaven som hovedtrener for voksne som trigger meg mest! Slik var det da dette tilbudet kom. Etter å ha vært involvert i utviklingsarbeid på dagtid i skole og ettermiddagstid i klubb, følte jeg interessen for å bli profesjonell trener igjen. – Hva er dine erfaringer fra å lede et topplag i finsk fotball etter snart en sesong? – Først og fremst er det å komme til et nytt land, nytt språk, ny kultur noe som trigger meg. Jeg liker den følelsen

46

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

mine tidligere utenlandsopphold har gitt: «OK, dette tenker vi likt om, mens dette har vi åpenbart ulik tilnærming til!» Fotballen bringer deg sammen med nye kolleger og nye spillere. Samtidig som du prøver å lære deg så mye som mulig om alt, både i jobben og utenom. – Hvordan vil du sammenlikne nivået på finsk toppfotball vs. norsk toppfotball? Og er deres tilnærming til profesjonell fotball annerledes enn hjemme i Norge? – Det er liten tvil om at toppserien i Finland er lillebror sammenliknet med det øverste nivået i Norge, Sverige og Danmark. Det som er mest påfallende er hvor forskjellig den taktiske tilnærmingen er. En av statistikkleverandørene har sammenliknet «gjennomsnittlig pasningslengde» i hele ligaen og rangert fra kortest til lengst. Finland hadde nest-kortest gjennomsnittlig pasningslengde i Europa med rundt 15m, inneklemt mellom Ligue1 (Frankrike) og LaLiga i Spania. Norge var i andre enden, med rundt 23m. Det sier med andre ord ikke så mye om kvalitet, men om stil. De beste lagene her prioriterer å bygge angrepsspillet bakfra gjennom midten, nærmest uansett motstanders tilnærming. Jeg har alltid vært en tilhenger av høyt press og har funnet det virkningsfullt å jage motstander på deres halvdel. Det gjør meg stolt at laget vårt har oppnådd stempelet som det «verste» laget å møte. Når du er tippet helt nedenom og hjem slik vi var, er det en klar fordel å ruste laget for høyt press. For meg er det logisk: Det tar lenger tid å utvikle et eget spill enn et effektivt

motspill. Og tid er mangelvare på toppnivå. Når det er sagt, vi jobber knallhardt med å forbedre vårt eget offensive spill også. I det bildet er 10 måneder veldig lite. – Er din tilnærming i rollen som hovedtrener annerledes enn hvordan du har opplevd og sett rollen løst i mange av de andre fotball-kulturene som du har vært en del av? – Kulturelt er nok ikke synet på ledelse så veldig forskjellig. Muligens er man litt mer autoritetstro her? Jeg opplever det som at finske spillere jobber hardt og slutter lojalt opp om en valgt strategi. Noen ganger kunne jeg ønske at de også stolte mer på egne valg og tok større individuelt ansvar. Samtidig er det jo min jobb å legge til rette for nettopp det. – Du har siden 90-tallet mer eller mindre levd som profesjonell fotballtrener, med noen avstikkere i skoleverket. Når du ser tilbake på karrieren din, ville du ha gjort noe annerledes (som også kan oppfattes som råd til andre, yngre trenere)? – Først av alt: Forsøk å lære noe hver dag. Delta på alt som har med kurs og videreutdanning å gjøre, skaff deg både formell og uformell kompetanse. Dessuten må du stole på deg selv, og det du tror på. Stjel så mye du kan fra alle andre - før du koker det ned til din filosofi. I den prosessen må du være forberedt på tøff prioritering. Til slutt, takk heller nei enn å gå inn i jobber som ikke føles riktig. Fotball handler så mye om følelser, hvis du ikke føler deg komfortabel, blir det vanskelig å være god!


TRENERPROFIL

ARNOLD ORIGI OM TOR THODESEN

Tor Thodesen

Født: 3. mars 1966 (53 år), Nøtterøy Yrke: Fotballtrener Utdanning: Cand.mag fra Norges Idrettshøgskole Diplom trener fra Olympiatoppen UEFA Pro-lisens TRENERKARRIERE: 1990–1994 Lyn (Keepertrener) 1993 Asker SKK Damer (Hovedtr.) 1994–1998 Vålerenga (Keepertrener) 1998–2000 Flora Tallinn (Ass. trener) 1998–2000 Estland A-landslaget (Ass. trener) 1998–2000 Estland U18 (Hovedtr.) 2000–2003 Brann (Ass. trener) 2003–2004 Norheimsund (Hovedtr.) 2005–2008 Sandefjord Fotball (Hovedtr.) 2009–2010 FK Tønsberg (Hovedtr.) 2010-2012 Moss FK (Hovedtr.) 2013 FK Tønsberg (Hovedtr.) 2013-2014 Baniyas SC i de Forente Arabiske Emirater (Ass. trener) 2015-2018 Eik Tønsberg (alders bestemt trenere og sportslig leder) 2018 Hønefoss BK (hovedtr. siste 8 omganger) 2019Helsinki IFK (Hovedtr.) ANNET: 1996-1998 Sportssjef fotballinja Norges Toppidrettsgymnas 2006 Årets trener – Norsk Fotballtrenerforening 2014-2019 Avdelingsleder Toppidrett på Re VGS

Kilde: Wikipedia

Arnold Origi har spilt under Tor Thodesen i flere klubber, og er nå med sin norske sjef i Helsinki. – Hvor møtte du Tor Thodesen og hvordan ser du på han som trener? – Jeg møtte han i Moss i 2011, året etter at klubben hadde rykket ned fra Adeccoligaen. Tor er en veldig dyktig fagmann, noe resultatene han har klart å få til i Finland har vist. Klubben var dømt nord og ned og ingen hadde trua før sesongen. Nå kjemper vi om Europacupspill neste år. Han er en trener som spillerne kan stole på, en som gir masse tillit, men under ansvar. Han setter en «grunnmur», men kødder man med dette fundamentet, så er man i trøbbel. Som trener kan man ikke akseptere alt, men finne balansen mellom å være streng nok og hands on på ting. Det opplever jeg at Tor behersker. – Du ble hentet til finsk toppfotball av Tor og til HIFK. Hvordan har dine erfaringer med finsk fotball og den finske fotballkulturen din vært? – Den har vært veldig positiv. Det har vært en berikelse å få oppleve en ny fotballkultur, med mye mer ballbesittelse enn hva jeg er vant til fra norsk fotball. I Norge var det mye direkte spill og direkte fotball og boksspill som utfordret meg mer i feltet. Dette var glimrende for meg, da vi som keepere fra Afrika gjerne har litt å gå på i denne ferdigheten. I finsk fotball er det mer ballbesittelse, noe som gjør at du må være mer tålmodig og konsentrert

i din opptreden. Dette styrker den mentale biten og har gjort meg bedre bak et forsvarsledd hvor det «stikkes inn» flere pasninger av rettvendte midtbanespillere. Da blir man utfordret mye mer en mot en. – Du er blitt 35 år og det går mot slutten på din karriere som spiller. Hva er dine ambisjoner innen fotballen for fremtiden? – Jeg føler jeg kan spille toppfotball minst seks år til. Spilte jo Cupfinalen med Frode Kippe, og han var kampens gigant i en alder av 40 år. Jeg vet hva som skal til, og hva som kreves. Når karrieren er over, og hanskene er lagt på hylla, så ville fortsette å jobbe innen fotball. Jeg ELSKER fotball og er HELT BESATT av sporten. Jeg har et brennende hjerte for Afrika og mitt hjemland Kenya. Min ambisjon er å forsøke å dyrke frem flere topp, afrikanske keepere. Min egen erfaring har gitt meg tanker og kompetanse på det. Mine to keepertrenere i Rolf Høgmo og Onar Nymoen har gitt meg gode bilder av hva som kreves både ferdighetsmessig og mentalt for å være en keeper som kan beherske keeperspill på topp nivå i Europa. Jeg er fortsatt «aggressivt» søkende etter kunnskap og læring. I høst har jeg avsluttet UEFA trener B lisens, og ønsker å ta UEFA keepertrener A-lisens neste år. Ambisjonen er å bli profesjonell fotballtrener.

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

47


NÅR ET LAG Full kontroll. Overlegenhet. Så sprekker alt. Totalt og fullstendig. Hva skjer egentlig når et lag faller sammen? AV IVAR THORESEN

• Olympiastadion i Berlin, 16. oktober 2012: Kampuret viser 61 minutter. Tyskland leder 4-0 over Sverige i VM-kvalifiseringskampen. Så reduserer Zlatan Ibrahimovic til 1-4 for Sverige. Da dommeren blåste av kampen en liten halvtime senere stod det 4-4, etter at Rasmus Elm hadde utlignet for svenskene – tre minutter på overtid. • Estadio Mineirao i Belo Horizonte, 8. juli 2014: Hjemmefavorittene og ubeseirede Brasil spiller VM-semifinale mot Tyskland. Etter 29 minutter leder Tyskland 5-0. Knapt noen skjønner hva som skjer. Det største nasjonale traumet på fotballbanen for Brasil noensinne ender med 1-7-tap til slutt. • Nou Camp i Barcelona, 8. mars 2017: Paris St. Germain reiste til Nou Camp og returoppgjøret mot Barcelona i Champions League med en 4-0-ledelse i sekken etter første kamp. Etter tre minutter scoret Luis Suarez for Barcelona. Et selvmål rett før pause og en Messi-scoring tidlig i andre omgang ga for alvor spenning i kampen. Så reduserte Cavani for PSG etter en drøy time – og 5-3 i PSG-favør med bortemålfordel i tillegg stod seg til 88 minutter var spilt. Da scoret Neymar. Ett minutt på overtid scoret han igjen – og det stod 5-5, med PSG videre på bortemål. Fem minutter på overtid raste alt sammen for gjestene. Sergi Roberto sørget for at 0-4 i første kamp ble til 6-1 i den andre, og 6-5 sammenlagt. Dette er bare tre ganske ferske eksempler. Det finnes mange lignende, på de fleste nivåer. Men hva er det egentlig som skjer når et lag kollapser på denne måten? La oss begynne med å spole tilbake til det første eksempelet, og hva som skjedde da Zlatan reduserte til 1-4 i Berlin. I stedet for avmålt feiring av et trøstemål, løp Sveriges stjernespiss i stedet rett i målet, hentet ballen og løp tilbake til og plasserte den på midtstreken. Et klart og tydelig signal til lagkameratene om å fortsette jakten på et resultat. Fort. Det finnes ingen forskning som understøtter det, men mange mener at det Zlatan gjorde var det som virkelig trigget en svensk sluttspurt det knapt finnes maken til. UVENTET PRESTASJONSFORVERRING Det svenske magasinet Idrott & Kunskap har sett nærmere på

48

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

fenomenet, og viser blant annet til en nylig publisert artikkel i tidsskriftet Frontiers in Psychology med tittelen «When you watch your team fall apart». Der definerer forskerne en kollektiv kollaps i lagidrett som «Momentet eller prosessen der ditt lags prestasjon uventet forverres mer enn normalt.» Sju elitetrenere på landslagsnivå og fire etablerte idrettspsykologer – alle fra Tyskland – er intervjuet. Resultatene viser at de to gruppene har en litt ulik oppfatning. Trenerne vektlegger først og fremst endringer i atferd som avgjørende for kollektive kollapser. Immobilisering og at spillerne begynner å skylde på hverandre angis av trenerne som to viktige forklaringer. Idrettspsykologene på sin side, peker mer på kognitive faktorer som individualisering eller mangel på tillit mellom spillerne i laget.

OPPTRER PÅ EGEN HÅND Den svenske idrettspsykologen Erwin Apitzsch ved Universitet i Lund regnes som en pioner på dette forskningsområdet, og har nylig skrevet om temaet i antologien «Football Psychology». Men allerede i 2009 gjorde han en studie på ni spillere i et svensk elitelag i håndball. – Det som blant annet skjer ved en kollektiv kollaps er at spillerne begynner å opptre helt på individuell basis. Man glemmer lagspillet, sier Aspitzsch til Idrott & Kunskap. Han poengterer samtidig viktigheten av å unngå at spillerne begynner å uttrykke seg negativt mot hverandre –


FOTBALLFORSKNING

TOTAL KOLLAPS: Brasils David Luiz og Luiz Gustavo fortviler etter at hjemmefavorittene kollapset totalt i VM-semifinalen mot Tyskland i 2014. På dommer Marco Rodriguez sitt kort etter kampen stod det 7-1 til Tyskland. Foto: NTB scanpix

både verbalt og med kroppsspråk. – Risikoen for en kollaps øker når spillerne for eksempel begynner å slå ut med armene mot hverandre. Dette er noe man må lære spillerne – at slik oppførsel ikke er funksjonelt for laget. EMOSJONELLE LEDERE – Et forebyggende tiltak for å unngå at et lag faller sammen er å velge ut noen emosjonelle ledere i laget, fortsetter den svenske idrettspsykologen. – Disse spillerne må ha i oppgave å snu negativer trender og passe på at leget finner tilbake til den samhandlingen mellom individene som er fundamental i alle lagidretter.

Og det er viktig at dette er ledere som er startspillere. Idrett & Kunskap henviser til forskning som viser at en kollektiv kollaps i rundt 80% av tilfellen kan forklares av hvordan eget lag opptrer i den kritiske situasjonen. Eksterne faktorer, som at motstanderen bytter taktikk, kan også ha en viss betydning, men sjelden like stor. – I disse situasjonene er det utrolig viktig å være prosessorientert, og ikke løpe rundt og tenke på resultatet. Man må være til stede her og nå og holde seg til de oppgaver man har på banen. På lang sikt handler det naturligvis for

en eliteutøver også å kunne håndtere at omgivelsene er mest opptatt av resultatmålene – men som aktiv må man i den skarp situasjon være prosessorientert, poengterer Apitzsch. KORRIGERINGER UNDERVEIS Mens noen lagidretter – som håndball, ishockey og basketball – har muligheter for timeout underveis om spillet er i ferd med å havarere, er det i for eksempel fotball og bandy bare i pausen det er muligheter for å korrigere. Hva kan sies om trenerens rolle under

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

49


en begynnende kollaps? spør Idrett & Kunskap. Erwin Apitzsch svarer: – En interessant iakttakelse fra en av våre egne studier var at noen spillere (håndball) anså at trenerens opptreden spilte inn. Men ingen av de trenerne vi intervjuet kunne selv se at de hadde en rolle i det som skjedde. Derfor mener jeg det kan være bra for trenere å ha en mentor som kan påpeke ulike ting som han eller hun kanskje ikke har vært klar over. Hvordan en trener opptrer under en timeout eller i en pause kan påvirke situasjonen i både positiv og negativ retning. Apitzsch utfordres på å si noe om hva han har sett i de tilfellene hvor treneren ikke har lykkes med å forhindre at kollapsen fortsetter. – Det er dessverre ikke helt uvanlig at trenere tyr til utskjelling av spillerne i slike situasjoner. Men i en så stresset situasjon er det bedre å vente litt og la spillerne roe seg ned først. Deretter er det avgjørende at man klarer å være veldig spesifikk og konkret, og ikke komme med nye direktiver som spillerne ikke er trygge på. Noen trenere har også en tendens til å tro at jo mer han eller hun sier, jo bedre – noe som absolutt ikke er tilfelle, påpeker Apitzsch. KOMPLEKST FENOMEN En kollektiv kollaps er et komplekst fenomen. Når det kommer til lagidrett handler det i tillegg til den individuelle psykologien om interaksjonen mellom individene i laget – eller mangel på interaktivitet. Og det handler om leder- og trenerapparatet. For å billedlegge det kan det være greit å nevne det tredje eksempelet i starten av denne artikkelen – Barcelonas utrolige snuoperasjon mot PSG i Champions League. Med 4-0 med seg fra hjemmekampen var det ingen grunn til at PSG skulle ta turen til Barcelona med uro i kroppen. Men det var før kampen. Ta en kikk på YouTube og sjekk ansiktsuttrykkene til spillerne på det franske laget da Suarez ga Barcelona ledelsen allerede etter tre minutter. Det var et forvarsel om en forestående «katastrofe». Tomme blikk. Resignert kroppsspråk. Allerede før kampen var skikkelig i gang. PSG skulle ri av den katalanske stormen det første kvarteret. Det greide de

50

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

OPTIMIST OG RESIGNERT: Barcelonas Neymar jubler vilt etter Barcelonas andre scoring – et selvmål av Layvin Kurzawa, mens PSG-spillerne allerede ser resignerte og utslåtte ut da Barcelona snudde 0-4 til 6-5 i åttendelsfinalen i Champions League i 2017. Foto: NTB scanpix

ikke – det var 2-0 før pause. Resten er historie. SMYGENDE FRYKTFØLELSE Karin Moesch er idrettspsykologisk rådgiver for det svenske Riksidrottsförbundet. Hun forteller til Idrott & Kunskap at det ved kollektive kollapser er en veldig vanlig faktor at spillerne rammes av en smygende følelse av frykt og engstelse. En engstelse som har direkte innvirkning på spillernes adferd. En konsekvens kan være at man for eksempel blir mer usikker i forsvarsspillet. – I forskningssammenheng snakker man noen ganger om emosjonell smitte, forklarer Moesch. – Det vil si at vi mennesker har en tendens til å herme atferd fra de som befinner seg i omgivelsene, for eksempel lagkamerater. Er atferden da dårlig for prestasjonen, sier det seg selv at det innvirker negativt på laget. Et slags mentalt virus, rett og slett. NEGATIVT MOMENTUM Det snakkes ofte om å skaffe seg et momentum innen idretten. Men hva skiller et psykologisk momentum

– som kan være av både positiv og negativ karakter – og en kollektiv kollaps, som bare er negativ? Forskerne Taylor og Demick definerer et psykologisk momentum i idrett slik: «En forandring i kognisjon, affekt, fysiologi og atferd forårsaket av en hendelse – eller en serie hendelser – som resulterer i et skifte i prestasjon og konkurranseutfall.» Forskeren Vanessa mener kollektiv kollaps skiller seg fra det negative momentumet i det at det er mer langvarig og ekstremt. – Ut over begrepet negativt momentum finnes det også et annet nær beslektet forskningsområde, som handler om krisesituasjoner. Der har man blant annet vist at det i slike situasjoner er vanlig med rolleforvirring. At individer begynner å avvike fra normal utførelse av sine roller. I lagidrett har alle normalt visse gitte roller og oppgaver, men under en pågående kollaps kan det hende at individer opplever at lagkamerater ikke jobber på riktig måte, og da går inn i andres roller og forsøker å påvirke, forklarer Karin Moesch.


FOTBALLFORSKNING

NEDE FOR TELLING: PSG-keeper Kevin Trappog lagkameratene nede for telling etter Lionel Messis straffescoring i en av fotballhistoriens mest elleville opphentinger. Barcelona lå under 0-4 etter første kamp i åttendelsfinalen i Champions League i 2017, men snudde og vant 6-5 sammenlagt, etter to scoringer på overtid. Foto: NTB scanpix

KOMMUNIKASJONEN SVIKTER Moesch forteller videre at hun og andre forskere på området har notert seg at kommunikasjonen ofte svikter når spillet er i ferd med å falle sammen. – Helt plutselig slutter spillerne å snakke med hverandre, noe som i seg selv kan være utløst av iboende følelser eller tanker om at «nå er det kjørt». Hun viser videre til forskerkollegaen Wegin, som i foreløpig upublisert materiale har sammenlignet antall løpsmeter i kollapssituasjoner med når lag har tapt på mer «normalt» vis. Det viser seg at spillerne løper mindre når alt kollapser. – Rent praktisk tenker jeg at kognitiv adferdsterapi og mindfulness kan være metoder å jobbe med for å redusere risikoen for kollaps. Derigjennom lærer man seg hvordan man kan bli bevisst om ulike indre opplevelser, for eksempel knyttet til tanker og følelser. Å kunne observere dem, uten å reagere på dem. For det er

EVENTYRLIG OPPHENTING: Sveriges kaptein Zlatan Ibrahimovic jubler etter Sveriges eventyrlige opphenting fra 0-4 til 4-4 i løpet av en halvtime i VM-kvalifiseringskampen mot Tyskland i Berlin i 2012. Zlatan scoret selv det første mål og agerte på en måte som ga hele laget troen på at det umulige kunne bli mulig – da Tyskland kollapset. Foto: NTB scanpix

jo ofte tanker og følelser som gjør at vi oppfører oss på en bestemt måte. Om jeg for eksempel blir engstelig er det en risiko for at jeg blir litt mer passiv i min atferd. Kanskje lar jeg være å gå rett på mål når muligheten byr seg,

eller jeg slutter å løpe for fullt ettersom det likevel kjennes som løpet er kjørt, sier Karin Moesch til idrott & Kunskap. Kilder: Idrott & Kunskap, fifa.com, uefa.com

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

51


Tema talentutvikling:

Betydningen av (lærings- og) utviklingsmiljø? Fotballforskere og stadig flere profesjonelle klubber og trenere har i den senere tid lagt mer fokus på betydningen av utviklingsmiljøet også i et spillerutviklingsperspektiv. Mens man tidligere i større grad var mest opptatt av den enkelte spiller og kriterier for identifisering av de beste spillerne, ser stadig flere betydningen av utviklingsmiljøet sin betydning også på individuell utvikling. Hvorfor dette fokuset på utviklingsmiljø? AV STIG ARVE SÆTHER FØRSTEAMANUENSIS IDRETTSVITENSKAP, INSTITUTT FOR SOSIOLOGI OG STATSVITENSKAP NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

De siste årene har vi ved NTNU idrettsvitenskap gjennomført flere prosjekter som har sett på holistisk utvikling av spillere og spesielt ulike psykologiske ferdigheter påvirker både individuelt og gruppen spilleren er en del av. Disse prosjektene har sett på mannlige profesjonelle klubber i alderssegmentet fra 15-19 år og spesielt overgangen fra talentfull juniorspiller til seniorfotballen. I denne artikkelen ønsker jeg å beskrive mange av funnene fra disse prosjektene og hvordan de samlet, kan gi oss en forståelse av hvordan mange av faktorene henger sammen, og ikke minst hvordan de påvirker spillerutviklingsprosessen. HVILKE FAKTORER KAN VÆRE AVGJØRENDE FOR UTVIKLINGSMULIGHETER I KLUBBEN? Motivasjon Motivasjon har ofte blitt betegnet som en helt avgjørende faktor for å kunne maksimere den enkelte spillere

52

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

sitt potensial som fotballspiller. Denne faktoren har derfor ofte blitt begrenset til spilleren og hans eller hennes motivasjon (styrke og retning). I forskningen skiller man mellom flere forskjellige typer motivasjon, og spesielt det grunnleggende skillet mellom indre og ytre motivasjon. Spillernes personlige motivasjon kalles: orientering, og skiller mellom ego-orienterte og oppgave-orienterte spillere. Ego-orienterte spillere søker stadig etter bekreftelser på at de har bedre ferdigheter enn andre (sosial sammenligning med jevnaldrende) og bruker seier som den ultimate bekreftelse på dette. Spillere med denne orienteringen vil prøve å kamuflere manglende kompetanse, og redusere innsats og betydningen av konkurransen om man er på vei til å tape. Oppgave-orienterte måler sin utvikling og suksess i lys av egen utvikling og nedvurderer betydningen av seier til fordel for utviklingsprosessen og oppgavene som spilleren skal løse. Vår forskning har vist at når vi sammenlignet juniorspillere i henholdsvis 3 eliteserieklubber og 3 obosliga klubber, svarte begge gruppene høyt på begge orienteringene (Engan & Sæther, 2018). En studie av 3

fotballakademier i Eliteserieklubber viste at spillerne rapporterte en høyere oppgaveorientering enn egoorientering, selv om de også rapporterte en høy egoorientering (Nerland et al 2016). Læringsklima Læringsklimaet er i større grad miljøet som trenere og ledere (og foreldre) legger til rette for og ikke minst bidrar til å motivere spillerne med tanke på styrke og retning. Man skiller mellom to ulike typer læringsklima som trenere kan legge til rette for; Prestasjonsklima og Mestringsklima. I et prestasjonsklima legger treneren opp til konkurranse og at det meste blir sett i lys av prestasjonene og aller mest resultatet. Mestringsklimaet legger i større grad til rette for at spillerne skal utfordres ut fra sine forutsetninger, slik at spilleren har progresjon i sin utvikling. Betydningen av resultater er av mindre verdi, men man er i stor grad opptatt av prestasjonen og utviklingen til spilleren. Vår forskning har vist (forrige nevnte 3 vs 3 klubber), at spillerne i Eliteserieklubbene oppga et signifikant høyere mestringsklima og et likt prestasjonsklima som obosliga spillerne (Engan & Sæther, 2018). Studiet av 3 fotballakademier


FORSKNING

MESTRING: – Læringsklimaet trenere legger opp til gjenspeiler forståelsen av utviklingsmiljøet og faktorer som; stress, feedback og perfeksjonisme. I toppklubbene, og spesielt eliteserieklubbene, er konkurransepresset og forventningene så høye at man må hjelpe spillerne å håndtere situasjonen, skriver Stig Arve Sæther. Foto: Ivar Thoresen

i Eliteserieklubber viste at spillerne rapporterte et høyere mestringsklima enn prestasjonsklima i disse klubbene (Nerland et al 2016).

positiv, mer konstruktiv og oppfordret mer til refleksjon, selv om vi ikke fant forskjeller i antallet tilbakemeldinger som ble gitt (Lagestad et al 2017).

Feedback Feedback er veldig enkelt definert tilbakemelding på basis av utføring av en oppgave eller prestasjon. Denne feedbacken kan være alt fra veldig generell til ytterst spesifikk, og vil i mange sammenhenger avhenge av kompetansen til den som gir tilbakemeldingen, oftest en trener (men kan også komme fra foreldre, lagkamerater) i en fotballsammenheng. Som fotballspillere som i alle andre situasjoner ønsker man tilbakemelding på sin innsats, prestasjon og utvikling, og hvor man naturlig nok ønsker at denne tilbakemeldingen skal være konstruktiv og realistisk/ reel, men gjerne også positivt orientert. Vår forskning har vist at når vi sammenlignet både når og måten feedback ble gitt til juniorspillere var det store forskjeller mellom en Eliteserieklubb og en 3. divisjonsklubb. På basis av 8 økter (537) observasjoner viste funnene at trenerne i Eliteserieklubben brukte mer tid på hver feedback, og at denne feedbacken var mer individuell, mer

Stress Stress er en annen faktor som i mange sammenhenger oppfattes som noe negativt og som har en negativ påvirkning på utvikling. Definisjonen av stress er noe enkelt forklart; forholdet mellom de forutsetningene du har for å håndtere situasjonen du står ovenfor. Dersom du føler at du ikke har forutsetninger for å håndtere situasjonene vil du bli stresset. Vår forskning har vist at (tidligere nevnte studie Engan et al 2018), rapporterte signifikant høyere Evaluerings-, Prestasjons-, og Utviklings-stress blant junior obosliga spillerne sammenlignet med junior eliteserie spillerne. En studie av akademispillere i tre Eliteserieklubber viste at spillerne som vurderte seg selv til å ha lavere ferdighetsnivå (lavt vs høyt) enn medspillerne rapporterte et signifikant høyere prestasjonsstress (Sæther et al 2017). En studie av 3 juniorlag i Eliteserieklubber viste at spillerne som spilte få kamper (få vs de fleste vs alle) rapporterte et

signifikant høyere Evaluerings-stress, sammenlignet med de som spilte alle kampene, og et signifikant høyere prestasjons-stress sammenlignet med både de som spilte alle og de som spilte de fleste kampene (Sæther et al 2016). I en studie av det samme fotballakademiet i en Eliteserieklubb over en 3 årsperiode, rapporterte den yngste gruppen (12-13 år) med spillere et signifikant høyere evalueringsstress sammenlignet med den eldste gruppen (både 14 år, og 15-16 år) av spillere (Sæther 2018). Videre fant man at de spillerne som hadde vært en del av akademiet i hele perioden rapporterte signifikant lavere Evaluerings- og Utviklings-stress, sammenlignet med spillerne som kom inn i akademiet i løpet av perioden. Perfeksjonisme Mange vil assosiere det å være en perfeksjonist med gode prestasjoner og kanskje noe man må være for å bli en profesjonell fotballspiller. I forskningslitteraturen skiller man imidlertid på hva som er kilden for behovet om å være en perfeksjonist, hvor man skiller mellom adaptiv og maladaptiv perfeksjonisme. Adaptiv

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

53


perfeksjonisme er den positive og selvstyrte perfeksjonismen som handler personlige standarder, altså at du stiller krav til deg selv og din innsats, vilje og krav til deg selv og din utvikling. Den maladaptive perfeksjonismen kommer utenfra og er relatert til enten; trenerens forventninger eller foreldrenes forventninger om at spilleren skal være en perfeksjonist. Vår forskning har vist at juniorspillere i henholdsvis 3 eliteserieklubber og 3 obosliga klubber, hvor vi sammenlignet spillerne etter trenernes vurdering av deres ferdigheter, så rapporterte de spillerne som ble vurdert som i den beste gruppen at de hadde en høyere personlig standard (Klund & Sæther, 2017). Spillerne som ble vurdert som i den svakere gruppen rapporterte et signifikant høyere press fra foreldre og trenere. En studie av 3 fotballakademier i Eliteserieklubber viste at spillerne rapporterte høyest på personlige standarder og lavere på foreldrepress og trenerpress (Nerland et al 2016). HVORDAN HENGER FUNNENE SAMMEN? Så hvordan henger da disse funnene sammen? Vår forskning (uten å vise kausalitet) tyder på at toppklubbene (Eliteserieklubbene) tilbyr miljø med fokus på mestringsklima mer enn prestasjonsklima, og hvor spillerne er kjennetegnet av en sterkere oppgaveorientering enn egoorientering. Vi har også funn som viser at spillerne blir gitt positiv, reflekterende og individuell feedback, som gjør at de i større grad kan reflektere og bidrar til sin egen utvikling. På grunn av dette er spillerne mindre stresset med tanke på sine kortsiktige prestasjoner og utvikling. Som igjen gjør at spillerne kan ha en adaptiv form for perfeksjonisme, hvor de selv er arkitektene bak sin egen satsning på å nå så langt som mulig som fotballspiller. I sum gjør dette at trenerne og miljøene de representerer, i samarbeid med spillerne bidrar til et godt utviklingsmiljø, i lys av seneste forskning på feltet. Det er imidlertid verdt å merke seg at man skal være observant på de svakeste spillerne i enhver utviklingsgruppe, som i større grad er stresset nettopp på

54

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

grunn av sine manglende ferdigheter, sammenlignet med spillerne med gjennomsnittlige ferdigheter eller bedre (se resultatene fra studiene). Husk at dette vil gjelde uavhengig av nivå på laget, da de samme mekanismene vil være tilstede uansett om vi snakker om det beste eller dårligste f.eks. G14 laget i landet. Disse funnene kan videre tyde på at nivå 2 klubbene har noe å strekke seg etter med tanke på å legge til rette for et bedre utviklingsmiljø for spillerne. Så blir det åpenbare spørsmålet til den enkelte leser; hvilket utviklingsklima tilbyr trenerteamet/klubben du er en del av? SPILLERUTVIKLING; ET TALENTBEGREP TIL BESVÆR! Disse funnene må kobles/sees i sammenheng med forståelsen av talentbegrepet som i enkelthet kan deles inn i det dynamiske og det statiske talentbegrepet (Abbott & Collins, 2004). Mens det statiske talentbegrepet definerer spillerne som talentfulle eller ikke, og hvor man ikke kan gå fra å være ikke talent til å være et talent. Mens det dynamiske talentbegrepet er i større grad opptatt av prosessen, og hvor man på et gitt tidspunkt kan definere noen som mer talentfull enn andre, men at dette kan endre seg på basis av trening og utvikling. Utfordringen med det statiske perspektivet i et spillerutviklingsperspektiv er at egoorienterte spillere fort vil «miste» sin motivasjon for å satse om de opplever at andre spillere har bedre ferdigheter enn de selv, for dette kan de ikke gjøre noe med i lys av den statiske forståelsen som betyr at det er andre som er mer talentfulle enn dem selv, og sånn vil det være også for framtiden. Trenerne er på mange måter døråpnere eller dørlukkere i denne sammenhengen, ettersom de kan bygge opp under en av disse forståelsene ved måten de motiverer, gir feedback, gjør spillerne mer eller mindre stresset og hvilken type perfeksjonisme man bygger opp under. Trenere som legger vekt på et mestringsklima vil ta utgangspunkt i spillernes individuelle utvikling. I Norge er det vanlig med bruk av hospitering (opp i alderskull) (Sæther, 2017), mens

man i utenlandske klubber har flere eksempler på hospitering ned i alder på grunn av senere biologisk utvikling, hvor to eksempler som nevnes i en ny bok om sport science in football er Jesse Lingard og Marcus Rashford (Witts, 2019) (anbefales sterkt for alle som er interessert i hvordan europeiske toppfotballklubber benyttet forskning som del av sin utvikling i sin hverdag). Dette er et eksempel på at man ikke avskriver unge spillere, men gir de individuell tilpasning ut fra deres forutsetninger og utvikling. KONKLUSJON: TAKE HOME MESSAGE! Læringsklimaet trenere legger opp til gjenspeiler forståelsen av utviklingsmiljøet og faktorer som; stress, feedback og perfeksjonisme. I toppklubbene, og spesielt eliteserieklubbene, er konkurransepresset og forventningene så høye at man må hjelpe spillerne å håndtere situasjonen. Toppklubbene ønsker naturligvis at spillerne skal lykkes og da må de bidra til utviklingen av spillerne og det gjør de best ved å bidra med et mestringsklima, som gjenspeiles i måten de motiverer, gir feedback, reduserer stressnivået til spillerne og hvilken type perfeksjonisme spillerne utvikler. Deres forståelse av talentbegrepet legger sterke føringer for hvilket talentutviklingsmiljø de legger til rette for, med et optimistisk dynamisk perspektiv eller et mer pessimistisk statisk perspektiv. Ettersom få med stor grad av sikkerhet klarer å predikere hvilke spillere som klarer å ta steget blir det rasjonelt å hjelpe så mange som mulig ut ifra deres forutsetninger og evner, uten at det betyr at man skal stille noen snillere krav den den grunn (Abbott & Collins, 2004, Sæther, 2017, Witts, 2019). 1 av 200 (0,5 %) 8 årige spillere i engelske fotballakademier ender opp som profesjonelle spillere (Witts, 2019). Men jo mer vi definerer utviklingsprosessen som en prosess for vi og oss (trenere og spillere) jo bedre er sannsynligheten for at vi «lykkes», og om vi ikke «lykkes» i fotballen, så har vi man vært en større del av prosessen og lært mer underveis.


FORSKNING

STIG ARVE SÆTHER

Stig Arve Sæther er forfatter og førsteamanuensis i idrettsvitenskap ved NTNU. Han forsker på talentutvikling i fotball og har gitt ut bøkene; Trenerroller (2015) og De norske fotballtalentene (2017).

MILJØER FOR UTVIKLING: – Ettersom få med stor grad av sikkerhet klarer å predikere hvilke spillere som klarer å ta steget blir det rasjonelt å hjelpe så mange som mulig ut ifra deres forutsetninger og evner, uten at det betyr at man skal stille noen snillere krav den den grunn, skriver Stig Arve Sæther i denne artikkelen. Foto: Ivar Thoresen

REFERANSER • Abbott, A. & Collins, D. (2004) Eliminating the dichotomy between theory and practice in talent identification and development: considering the role of psychology, Journal of Sports Sciences, 22, 5, 395408. • Klund, F. & Sæther, S. A. (2017) Relationships Between Perfectionism, Training Load and Elite Junior Football Players’ SelfAssessed and Coach-Assessed Skills. The Sport Journal. • Lagestad, P., Sæther, S. A. & Ulvik, A. (2017) Differences in coaching feedback between coaches of junior elite soccer players and junior

amateur soccer players. Journal of Physical Education and Sport, 17,3, 2049-2058. • Nerland, E. & Sæther, S. A. (2016) Norwegian football academy players – Players self-assessed competence, Perfectionism, Goal orientations and Motivational climate. Sport Mont Journal, 2, 7-11. • Engan, C. & Sæther, S. A. (2018) Goal Orientations, Motivational Climate and Stress Perception in Elite Junior Football Players: A Comparison of Club Levels. Journal of Physical Education and Sport,1, 107-113. • Sæther, S. A. (2017) De norske fotballtalentene. Hvem lykkes og hvorfor? Universitetsforlaget: Oslo.

• Sæther, S. A. (2018) Stress among Talents in a Football Academy. Sport Mont Journal, 16, 2, 3-8. • Sæther, S. A. & Aspvik, N. P. (2016) Norwegian junior football players - player´s perception of stress according to playing time. Sport Science Review, 1-2, 85-96. • Sæther, S. A, Aspvik, N. P. & Høigaard, R. (2017) Norwegian football academy players – players’ characteristics, stress and coachathlete relationship. The Open Sports Sciences Journal, 10, 141-150. • Witts, J. (2019) Training secrets of the world´s greatest footballers. How science is transforming the modern game. Bloomsbury Sport: London.

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

55


– Fotball-VM i Frankrike markerer et vannskille i kvinnefotballens historie. Landskapet etter VM er et totalt annet spill. Slik innleder FIFA-president Gianni Infantino FIFAs egen oppsummering av mesterskapet i tall og trener – Technical Report.

– ET VANNSKI KVINNEFOTBA AV IVAR THORESEN

FIFA-presidenten kaller den måneden sommerens verdensmesterskap varte for et enestående utstillingsvindu. – De 31 dagene med fotball er bare toppen av isfjellet. Det er stadfestelsen av den eksepsjonelle, verdensomspennende vekstprosessen som har styrket både struktur og interesse for kvinnefotballen. Turneringen samlet over en milliard TV-seere, og kvaliteten på fotballen bare øker, oppsummerer Infantino. Han mener mesterskapet er et

56

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

speilbilde av en periode med en vekst, evolusjon og framgang uten sidestykke for kvinnefotballen. 146 SCORINGER FIFAs Tecnhinal Report er som vanlig spekket med spennende statistikk fra sommerens mesterskap. FrankrikeVM var det andre VM for kvinner med 24 lag i sluttspillet. Og nøyaktig som i 2015, ble det scoret 146 mål i årets turnering. 27% av målene kom etter dødball, og 25 av kampene endte med ettmålsseier – det samme som for fire år siden.

Samtidig viser tallene at 87% av kampene i årets VM ble vunnet av det laget som scoret først, en økning fra 71% i 2015 og 67% i 2011. Viktigheten av å score først forsterkes ytterligere av tallene som viser at bare i fire kamper i Frankrike-VM maktet det laget som havnet under i en kamp, å komme tilbake og vinne kampen. I lys av dette har FIFA-presidenten sine ord i behold når han skriver at USA tok et fortjent VM-gull. Med 26 scoringer stod USA for hele 18% av mesterskapets totalt 146 scoringer.


VM KVINNER FRANKRIKE 2019 SPILTE ALT: Lagkaptein Maren Mjelde – her i duell med Englands Beth Mead i kvartfinalen – var en av fem norske jenter som spilte samtlige minutter for Norge under VM i Frankrike. De andre var keeper Ingrid Hjelmseth, Maria Thorisdottir, Kristine Minde og Ingrid Syrstad Engen. Foto: NTB scanpix

ILLE FOR ALLEN 13 av dem kom i de innledende gruppespillkampene, og samtidig scoret de to mål i alle kampene fra åttendelsfinalen til finalen. I alle kamper unntatt i finalen scoret USA før 13 minutter var spilt – de scoret alltid først i sine kamper og lå aldri under. 27 MÅL PÅ HEADINGER Under Frankrike-VM ble det også scoret 27 mål på headinger, fire flere enn under mesterskapet i Canada i 2015. 15 av målene på hodet kom i tillegg i åpent spill, ikke etter dødball.

FIFA-rapporten mener det forteller om lagenes gode evner til å bruke siderommene og levere presise, gode innlegg. Det pekes også på en imponerende evne til gode bevegelser og timing av løp i boksen. Dødballer er gjerne en x-faktor, og i Frankrike ble ti kamper avgjort etter scoringer på dødball – to av disse ti ble til uavgjort resultat som følge av dødballscoringer. Like fullt viser VM-statistikken at det i gjennomsnitt måtte 36 cornere til for å få scoring – åtte flere enn i 205-VM.

DE BESTE HADDE BALLEN MYE FIFA-tallene fra VM-sluttspillet viser dessuten at de beste lagene hadde ballen mye. Tre av de fire semifinalistene; USA, Nederland og England gikk til de siste kampene med en gjennomsnittlig ballbesittelse på 55% eller mer i sine kamper. Sett i sammenheng med at bare 9% av pasningene i VM var langpasninger, bygger dette opp under en tendens til at lagene spilte flere kortpasninger og bygde opp angrepene tålmodig. Her peker FIFA i tillegg på utviklingen av midtstopper-rollen som vesentlig. Flere og flere midtstoppere spiller en større og større rolle i angrepsoppbyggingen enn tidligere, og har bedre offensive ferdighet og et større register og repertoar å spille på. HYPPIGE POSISJONSBYTTER Frankrike-VM var dessuten preget av lag som var godt organisert defensivt. Dette stilte nye og større krav for å lykkes offensivt, og FIFAs Technical Report peker på de hyppige posisjonsbyttene mellom spillere som et av mesterskapets mest fascinerende taktiske elementer. Ikke bare skjedde dette på sidene, som tidligere har vært mest vanlig. I sommerens mesterskap så man ofte dette også sentralt i banen, der rotasjoner og posisjonsbytter ble brukt ofte for å skape ubalanse hos motstanderen, både posisjonelt og numerisk. Lagene greide med dette å skape overtallssituasjoner både på kantene og sentralt, også takket være gode individuelle ferdigheter og god nærteknikk. RASKE GJENVINNINGER Et annet trekk i VM var at de fleste lagene gikk «all in» for å vinne ballen hurtig tilbake etter at de mistet den. FIFA-statistikken viser at hele 61% av gjenvinningene skjedde innen sju sekunder etter at laget mistet ballen.

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

57


VM KVINNER FRANKRIKE 2019

TOPPSCORER: Isabell Herlovsen (i midten) ble norsk toppscorer i VM, med to mål. Etter VM har hun fortsatt beholdt scoringsformen i EM-kvalifiseringen, og er nå Norges mestscorende landslagsspiller på kvinnesida gjennom tidende. Foto: NTB scanpix

Frankrike og USA hadde en gjennomsnittlig gjenvinningshøyde omtrent på midtstreken – som de to beste. – Dette er en klar indikasjon på hvor høyt lagene var villige til å presse når de mistet ballen. Det viser også hvor forberedt lagene var på å ta risiko når de hadde ballen, ved å sende mange spillere framover. Dette gjorde at når de mistet ballen, hadde de allerede mange spillere høyt i banen, og med det muligheten til umiddelbart å trykke til for en gjenvinning høyt i banen, oppsummerer FIFA i VMrapporten. Det påpekes at dette var en klar forhåndsbestemt taktikk for de fleste lag, ettersom lagene presset som en kollektiv enhet. I etablert spill framstod lagene langt mer kalkulert i forsvarsspillet, med en klar prioritet på å holde laget kompakt og med mål om å redusere rommet mellom lagdelene. Et grep for å lykkes med dette var at backlinjen pushet framover for å minimere rommet foran seg, noe som underbygges av tall som viser at «gjennomsnittshøyden» i banen for laveste forsvarsspiller i det defensive spillet var 37 meter fra eget mål – faktisk to meter høyere enn når laget selv hadde ballen. En konsekvens av dette var at overgangsspillet og raske kontringer

58

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

ble et svært viktig offensivt virkemiddel under mesterskapet. HVA SÅ MED NORGE? Her er noen nøkkeltall for Norge fra Frankrike-VM, etter tre innledende kamper (Nigeria 3-0, Frankrike 1-2 og Korea 2-1), seier i straffesparkkonkurranse etter 1-1 mot Australia i åttendedelsfinalen og 0-3 mot England i kvartfinalen: • 7 mål scoret – alle fra innenfor 16-meteren. To av scoringene kom etter åpent spill, tre etter dødball (1 på corner, 2 på straffe) og to selvmål. • 7 mål sluppet inn – fem av dem fra innenfor straffefeltet. Fire baklengs kom i åpent spill, tre etter dødball (1 på corner, 1 frispark og 1 straffespark). • Norge hadde i gjennomsnitt 12,2 avslutninger pr. kamp – fire avslutninger på mål. Dette viser at Norge trengte 8,7 avslutninger – 2,9 avslutninger på mål – pr. scoring i VM. • I VM hadde Norge ballen en gjennomsnittlig ballbesittelse på 49%. 42% av tida hadde de ballen på egen tredjedel, 40% av ballbesittelsen skjedde på den midterste tredjedelen, mens 18% av tida hadde Norge ballen på motstanderens tredjedel av banen. • I gjennomsnitt hadde Norge 454 pasninger pr. kamp – med en

treffprosent på 76. • En av fire ganger hvor Norge tok seg inn på motstanderens tredjedel, endte det med avslutning mot mål. Sammenlignet med de andre VMnasjonene viser statistikken i FIFAs Technical Report at Norge ligger ganske jevnt i midtsjiktet på de fleste av de målte parameterne. Norge er blant de beste når det gjelder å avslutte angrepene med skudd mot mål. 71% av gangene laget var innenfor 16-meteren, fikk de avsluttet angrepene. Tilsvarende tall for avslutninger fra utenfor feltet var 29%. Også når det gjelder antall løpte kilometer, og antall høyhastighetsløp var Norge på øvre halvdel blant VMlagene. Samtidig varr de norske jentene blant VMs svakere lag når det gjelder innlegg – med 11 innlegg i gjennomsnitt pr. kamp. Til gjengjeld er 29% av innleggene definert som vellykkede – best av alle, likt med verdensmester USA. Også når det gjelder antall ganger laget kommer seg inn på motstanderens siste tredjedel av banen og inn i straffefeltet, kommer Norge dårligere ut enn de fleste, som nummer 20 av 24 lag. LES MER OM KEEPERSPILLET I VM PÅ SIDE 80-82.


FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

59


Løp mye og fort, men... FIFAs Technical Report fra sommerens U20-VM i Polen viser at de norske spillerne var blant de som løp mest og fortest. Likevel «tapte vi VM», som landslagssjef Pål Arne Paco Johansen sa under toppklubbenes fagsamling i Oslo nylig. Under Cupfinaleseminaret kan du høre mer om hvorfor det ble sånn. AV IVAR THORESEN

1-3 tap mot Uruguay og 0-2 tap mot New Zealand før den smått sensasjonelle seieren 12-0 over Honduras – etter ni scoringer av Erling Braut Haaland, ble fasiten etter de tre innledende VM-kampene i Polen. Likevel var ikke tre poeng og formidabel målforskjell nok til avansement for Norge i sitt første U20VM på 26 år. Og det var verken løpsmengde eller løpsfart som felte Norge i mesterskapet. Paco trekker derimot fram kvaliteten på bevegelsene som en avgjørende faktor. Både kollektivt i forsvarsspillet og defensivt en mot en. Her var ikke de norske spillerne skarpe nok. I tillegg mener landslagssjefen at de bommet med inngangen til kampen mot New Zealand – som hadde et «nytt» og langt bedre lag enn det som kvalifiserte seg til mesterskapet.

60

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

Ytterligere detaljer rundt disse og andre faktorer Paco trekker fram i sin VM-oppsummering får du altså på Cupfinaleseminaret tidlig i desember. Som en oppladning kan her vi bringe litt mer tall og fakta fra FIFAs Technical Report fra U20-VM. 2,9 MÅL PR. KAMP Status etter sommerens U20-VM i Polen er at det ble scoret i gjennomsnitt 2,9 mål pr. kamp – 153 mål totalt. Bare to kamper endte 0-0. Gjennomsnittet løftes naturligvis av Norges 12-0-seier over Honduras, den største seieren i mesterskapets historie. FIFA-analysen viser ellers at effektiv bruk av siderommene og bakrom var et viktig og effektivt offensivt virkemiddel i dette mesterskapet. Mange scoringer kom etter innlegg eller presise pasninger inn i rommet mellom keeper og forsvarslinjen. Hurtige bevegelser fra sidene og gode tekniske ferdigheter skapte åpninger

som ofte ble omsatt i scoringer. Også hurtige overganger etter gjenvinninger høyt i banen viste seg effektivt. Til gjengjeld kom «bare» 27% av scoringene i mesterskapet etter dødball. Under VM for A-landslag i Russland i 2018 var dette tallet 37%. VANT MED 44% BALLBESITTELSE Både vinner Ukraina og tapende finalist nådde VM-finalen med en gjennomsnittlig ballbesittelse på 44% til da i mesterskapet. Det er på nøyaktig samme nivå som Frankrike hadde da de vant VM i Russland i 2018. – Dette kan sees i sammenheng med en «effektivitetsdrevet tilnærming» hvor lagene fokuserer på å spille på mindre områder, holde seg kompakt og trigge hurtige overganger, heter det i FIFAs Technical Report fra U20VM. Rapporten peker på en trend gjennom mesterskapet at lagene jaktet på å spille ballen hurtig framover, forbi motstandernes pressledd.


U20 VM TOPPSCORER: Erling Braut Haaland gir Norge ledelsen 8-0 og scoret ett av sine ni mål i Norges 12-0 seier over Honduras i siste gruppespillkamp i U20-VM i Polen. Braut Haaland ble med det turneringens toppscorer. Foto: NTB scanpix.

Det var også sjelden å se defensive midtbanespiller falle ned mellom midtstopperne for å «hente» ballen og sette i gang angrepsspillet. I stedet var det påfallende at midtstopperne selv tok offensivt ansvar og leverte avgjørende gjennombruddspasninger. NORGE HADDE BALLEN MER Statistikken viser ellers at Norge i sine kamper hadde ballen mer enn begge finalelagene. Gjennomsnittlig ballbesittelse for de norske guttene i de tre kampene laget spilte i mesterskapet var 57%. Bare fire lag hadde mer ballbesittelse enn Norge i mesterskapet – Frankrike (66%), Portugal (60%), Argentina (59%) og Colombia (58%), mens Ecuador hadde ballen like mye som de norske spillerne. 23% av tiden med ball hadde Norge den på siste tredjedel av banen – foran motstanders mål, 49% av tiden på midten og 27% på tredjedelen nærmest eget mål. SCORET INNENFOR 16-METEREN FIFAs tall viser ellers at alle de 13 norske scoringene i Polen kom fra området innenfor 16-meteren, 11 etter åpent spill, to etter dødballer (1 straffe og 1 corner). Norge hadde i gjennomsnitt 15,7 avslutninger pr. kamp – 6,3 avslutninger på mål. Det ga Norge en rate på 3,6 avslutninger pr. scoring, 1,5 avslutninger på mål pr. scoring – og de var med det turneringens mest effektive lag, foran verdensmester Ukraina. Når det gjelder innslupne mål, kom tre av de fem baklengsmålene fra innenfor 16-meteren (60%), mens de to siste var langskudd fra utenfor boksen (40%). Fire av fem baklengsmål kom etter åpent spill, det siste var et selvmål. TREFFSIKKERT PASNINGSSPILL Norge ligger også helt i toppen når det gjelder antall pasninger og treffsikkerhet i mesterskapet. Med et gjennomsnitt på 547 pasninger og en pasningsnøyaktighet på 81% ble

KAPTEIN: Leo Skiri Østigård var kaptein på det norske laget i sommerens U20-VM, og var en av fem spillere som spilte samtlige minutter for Norge i turneringen. Det samme gjorde keeper Julian Faye Lund, Erling Braut Haaland, Tobias Børkeeiet og Ulrik Fredriksen. Foto: NTB scanpix

Norge bare slått av Frankrike på den statistikken. Franskmennene hadde 693 pasninger og en treffsikkerhet på 86%. Honduras var svakest av de 24 mesterskapslagene – med 312 pasninger og en treffprosent på 66. Heller ikke verdensmester Ukraina kom spesielt høyt på den statistikken – 18. plass med et snitt på 409 pasninger og 74% nøyaktighet. Frankrike foran Norge er også status på statistikken som viser motspillere og forsvarsspillere passert i gjennomsnitt pr. kamp. Norge passerte motstandere 412 ganger, mot Frankrikes 451. Samme tall for passering av forsvarsspillere var henholdsvis 83 og 113. Til gjengjeld ble norske spillere passert 242 ganger, forsvarsspillerne 15 ganger. OFTE I BOKSEN Frankrike og Norge skiller seg igjen ut når det gjelder å komme seg inn på siste tredjedel og inn i straffefeltet. 78 ganger ganger kom Norge seg inn på motstanderens bakre tredjedel i snitt pr. kamp – og 41 ganger inn i straffefeltet. Tilsvarende tall for Frankrike var 82 og 33. Bare Portugal (43) og Argentina (41) var flere gangen innenfor 16-meteren enn Norge. Norge var også blant de bedre til å holde motstanderne unna egen boks og egen siste tredjedel, med henholdsvis 27 og 48 ganger i snitt pr. kamp.

Når det gjelder innlegg og suksessfulle innlegg havner Norge mer midt på treet av VM-statistikken, med 13 innlegg pr. kamp og en suksessrate på 24%. MANGE BRUDD – FOR OG MOT Norge er helt i toppen av statistikken – igjen sammen med Frankrike – når det gjelder brudd og gjenvinninger både i og utenfor motstanderens forsvarslinje. Samtidig var det bare Saudi-Arabia, Tahiti og Honduras som fikk flere brudd mot seg enn Norge. LØP MEST AV ALLE FIFA-statistikken viser at Norge også var det laget som løp mest av alle i U20-VM, med en total på 125,5 km pr. kamp, foran Mali (123,1 km), Panama (122,6 km) og New Zealand (122,5 km). Ikke nok med det – de norske spillerne var også blant de som løp mest fort – 2,4 km pr. kamp i hastigheter mellom 20 og 25 km/t, og 124 aksjoner i hastigheter over 25 km/t pr. kamp. Så er det selvsagt verdt å ta med seg at statistikken for Norges del bygger på tre spilte kamper, mange av motstanderne spilte flere kamper enn det, noe som naturligvis vil påvirke tallene. LES OGSÅ EGEN ARTIKKEL OM KEEPERSPILLET I U20-VM I FOTBALLTRENEREN NR. 3/2019.

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

61


«Flest mulig, tidligst

TILPASSET: – Jeg ønsker å slå et slag for tilpasset opplæring. Eller tidlig seleksjon som jeg her velger å kalle det. Flest mulig fotballspillere med, tidligst mulig ute med tilpasset opplæring og best mulig resultat ut fra den enkeltes forutsetninger og ambisjoner. La det så være krystallklart at argumentasjonen som følger på ingen måte kan tas til inntekt for de som måtte mene at det er legitimt å toppe lag i barnefotballen. Barn som er med på kamper og reiser på turnering skal ikke oppleve vesentlig mindre spilletid enn kameratene. Ferdig snakket. Topping av lag i barnefotballen er en vederstyggelighet som i undertegnedes forståelse burde forfølges strafferettslig, skriver Øyvind Iversen i denne artikkelen. Foto: Ivar Thoresen

Jeg ønsker å slå et slag for tilpasset opplæring. Eller tidlig seleksjon som jeg her velger å kalle det. Flest mulig fotballspillere med, tidligst mulig ute med tilpasset opplæring og best mulig resultat ut fra den enkeltes forutsetninger og ambisjoner. Det er innholdet som skal tilskrives overskriften. KLUBBUTVIKLER SPORT, NORSK TOPPFOTBALL

er en vederstyggelighet som i undertegnedes forståelse burde forfølges strafferettslig.

La det så være krystallklart at argumentasjonen som følger på ingen måte kan tas til inntekt for de som måtte mene at det er legitimt å toppe lag i barnefotballen. Barn som er med på kamper og reiser på turnering skal ikke oppleve vesentlig mindre spilletid enn kameratene. Ferdig snakket. Topping av lag i barnefotballen

Og for å legge den andre ballen død med en gang. NFFs visjon er ikke omskrevet fordi artikkelforfatteren ikke mener lengst mulig er et viktig perspektiv. Tvert imot. Jeg synes det ambisjonen «lengst mulig» bærer bud om er så viktig at den i enkelte sammenhenger både tåler og bør, løftes ut og stå alene.

AV ØYVIND IVERSEN

62

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

Nå har vi også lykkes veldig godt med både «flest mulig» og «lengst mulig» i Norge. Andelen fotballspillere i befolkningen er høyest i verden. Best mulig har vi for å si det forsiktig, strevd noe mer med. Og det bør være legitimt - at vi etter 20 år uten å kvalifisere oss til mesterskap på herresiden - tør å stille oss spørsmålet om det er noe vi gjør annerledes enn andre som lykkes bedre enn oss? Og i så fall hvorvidt disse forskjellene kan være med på å forklare hvorfor vi underpresterer med


SPILLERUTVIKLING

t mulig, best mulig.» tanke på å utvikle toppspillere? Det er en internalisert feilslutning at «Bredde skaper topp» og «Topp skaper bredde». Det er ingen automatikk i det. Det er ikke en nødvendighet at flest mulig skal holde på lengst mulig for å utdanne elitespillere. Men god bredde er selvsagt et konkurransefortrinn, dersom man i tillegg trener like smart som konkurrentene. Det er like lite en nødvendighet at det utdannes verdensklassespillere i Norge, for at flest mulig skal holde på med fotballaktivitet lengst mulig. Men det er helt avgjørende at fotballen har ambisjon om å lykkes med begge deler. SPESIFISITET MED UTGANGSPUNKT I RETTE REFERANSER Én ting vi gjør annerledes er at vi er senere ute enn mange andre, når det kommer til å systematisk etablere egne treningsgrupper med treningsøkter for de fotballspillerne som er kommet lengst i yngre aldersklasser. Men er det slik at det å sette sammen treningsgrupper tidligere er den eneste måten man kan drive tilpasset opplæring for fotballspillere på? Selvsagt ikke. Det er flere måter man kan gjøre det på. Men det er vanskelig å se hvordan vi kan komme utenom den delen av den tilpassede opplæringen som handler om å eksponere spillerne for en tilstrekkelig relevant spillkontekst. Og det kan argumenteres for at denne ikke kan skapes av hvem som helst i en hvilken som helst heterogent sammensatt treningsgruppe. Spesifisitetsprinsippet handler om at man må øve på det man skal bli god til. Fotballferdigheten, beskrevet som samspillet mellom handlingsvalg og handling, er godt forstått blant norske trenere. Fotballferdigheten som spillerens evne til å løse spillsituasjonen. Noe som fremstår mindre forstått er hvilke karakteristika – eller krav om du vil – som må kjennetegne spillet, dersom

man skal kunne si at man driver relevant spesifikk øving i adekvate spillsituasjoner. Selvsagt forutsatt at hensikten er å sette spillerne i stand til å spille det spillet som spilles internasjonalt. For det er forskjell på ludo og sjakk, selv om begge er brettspill. Og det er forskjell på 3. divisjon og Champions League, selv om begge spilles med to lag, 11 mot 11 og med en ball som skal i kassen. Internasjonal toppfotball spilles: med høy presisjon, på fot og i rom, i et vekslende tempo som tidvis er veldig høyt, under pressede tid og romforhold, særlig i avgjørende spillsituasjoner. Og dersom man tror på prinsippet om spesifisitet, altså at man må øve på det man skal bli god til, - så er man da også nødt til å sette sammen treningsgrupper hvor spillerne får øvd på å spille fotball med høy presisjon, på fot og i rom, i et vekslende tempo som tidvis er veldig høyt, under pressede tid og romforhold, særlig i avgjørende spillsituasjoner. Hvis vi ikke gjør det, - så øver vi ikke på det spillet vi skal bli god til. Spillerne vil da ikke oppnå høy nok grad av øving på å plukke opp og reagere rett på de stimuli som gjelder, i en tilstrekkelig relevant spillkontekst. Fravær av en mulighet for de fremste, til å få utfordringer i spillsituasjoner som står i forhold til ferdighetene de besitter, er det motsatte av tilpasset opplæring. Det er systemforklart understimulering. ULIKE FORUTSETNINGER OG FERDIGHETER ER HELT NATURLIG Det ligger i sakens natur at alle mennesker er ulike, med ulike forutsetninger for absolutt alt. Noen finner sin godfot på skolen, andre finner den i musikken og noen finner den på fotballbanen. Spillerne kommer alltid til å være forskjellige. De kommer også til å lære fotball i ulikt tempo.

Prinsippet om tilpasset opplæring er sentralt i norsk skole. I Opplæringslovens § 1-3 står det at opplæringen skal tilpasses elevenes evner og forutsetninger. Tilpasset opplæring bør også gjelde for fotballspillere. Tilpasset opplæring er et virkemiddel for at alle skal oppleve økt læringsutbytte. Flere mener det absolutt er grunn til å stille spørsmål ved i hvilken grad den tilpassede opplæringen for de fremste spillerne i alderen 9-12 år gjennomgående har vært godt nok lagt til rette for. En innvending mot å sette sammen treningsgrupper i yngre aldersklasser, basert på ferdighetsnivået der og da, er at det er umulig å vite hvem som blir best til slutt. Dette argumentet har utelukkende gyldighet dersom man definerer det «å treffe» på seleksjonen som det aller viktigste. Dersom man har et annet utgangspunkt, hvor man tenker at tilpasset opplæring er viktig i seg selv. At det at spillerne reelt sett gis muligheter til å få utfordringer som stimulerer innsikten i spillet og ferdighetsregisteret sitt, - uavhengig av hvor langt han eller hun er kommet i dag, - da blir det å legge til rette for dette viktig uansett. Det ligger i sakens natur at enkeltspillere vil utvikle seg til dels vesentlig raskere enn laget hvor de starter å spille som 6-åring. Det betyr selvsagt ikke at de må forlate laget med kompisene sine når de er 9 år, men de er avhengige av at de samtidig tilbys en arena hvor de også i spillkontekst blir utfordret mer enn hva lagskonteksten i klubben kan tilby. De fleste klubber praktiserer differensiering gjennom for eksempel hospitering oppover i aldersklassene internt i egen klubb, nettopp i den hensikt å tilpasse opplæringen for sine spillere. Dette kan være et utmerket virkemiddel for noen. Men det kan argumenteres godt for at

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

63


SPILLERUTVIKLING

ALDERSJEVNBYRDIG: – Uavhengig av geografiske og demografiske størrelser, bør man se etter tilpassede modeller for å i sterkere grad fremme aldersjevnbyrdig differensiering tidligere i utviklingsløpet enn det som er normen de fleste steder i dag, skriver Øyvind Iversen i denne artikkelen.

man like godt kan gjøre spillere en bjørnetjeneste ved for utstrakt bruk av dette virkemiddelet. Jeg våger påstanden at for flertallet så vil aldersjevnbyrdig differensiering treffe bedre. Jeg slutter meg dermed til flere av Per-Einar Gjelsviks blikk i artikkelen «Hospiteringshysteriet», publisert i Fotballtreneren 7. august 2018. Perspektivet om at spillere som tidlig hospiterer mye opp i aldersklassene også «tilpasser spillet sitt» på en måte som kan være kontraproduktiv for dannelsen av det repertoaret som kreves for å spille internasjonalt som seniorspiller, har da også blant andre Kris van Der Haegen, (Fagsjef for trenerutdanningen i Belgias fotballforbund) argumentert opp med tyngde. «The best environment is without any doubt to make them play, against the best of their own age group». Tydeligere kan det knapt formuleres fra fagsjefen for trenerutdanningen i nasjonen som har flyttet seg fra 66. til 1. plass på FIFA rankingen. Aldersjevnbyrdig differensiering kan skje på flere måter. Den mest kjente strukturen vi har som forfølger dette prinsippet er selvfølgelig

64

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

Landslagsskolen, med sin sone- og kretsstruktur. Vi har også eksempler på at det etableres bylagsgrupper hvor spillere møtes til trening og i noen tilfeller også kamper på tvers av klubbtilhørighet. Dette gir – forutsatt at trenerne som organiserer aktiviteten vet hva de holder på med – gode forutsetninger for å stimulere de fremste spillerne i et spill som kan ha noen flere nødvendige karakteristika oftere på plass enn tilfellet er i klubbhverdagen. Dette følger da også i noen grad naturlig av at man samler de fremste for å trene og spille sammen. Avslutningsvis kan man spørre hvorvidt tidligere aldersjevnbyrdig differensiering er et tilstrekkelig grep for at Norge igjen skal utvikle spillere som skal kunne konkurrere mot de beste? Svaret på det er nei. Man kommer ikke utenom at de som bryter lydmuren har lagt ned et vanvittig høyt timetall på egenhånd i ung alder. Vi kommer ikke utenom eierskap til egen utvikling. Vi kommer ikke utenom betydningen av samhold og trivsel for å skape et godt læringsmiljø. Alt dette teller. Alt dette må vi ha trenere som er dyktige til å skape. Det mange opplever som krevende

med aldersjevnbyrdig differensiering er at arenaen bare i begrenset grad kan etableres i klubben. Det krever med andre ord samhandling mellom flere for å skape denne muligheten. Og ofte samhandling på tvers av klubber. Hvordan dette kan eller bør legges til rette, finnes det åpenbart ikke ett svar på i et langstrakt land. Det er opplagt at dette bør løses ulikt i Oslo og på Sunnmøre. Men uavhengig av geografiske og demografiske størrelser, bør man se etter tilpassede modeller for å i sterkere grad fremme aldersjevnbyrdig differensiering tidligere i utviklingsløpet enn det som er normen de fleste steder i dag. Om disse øktene organiseres i en sonemodell, kretsmodell, akademiet til den lokale toppklubben eller andre samarbeidsmodeller på tvers av klubbene, - det er selvsagt uvesentlig. Poenget er at disse øktene finnes.

Iversens artikkel «Samhandling og Råskap» Fotballtreneren Nr, 1/2019, inneholder blant annet overskriften Elefanten i rommet – tidlig seleksjon. Denne artikkelen gir en oppfølging av ett av de sentrale poengene her og det anbefales at disse to artiklene leses og sees i sammenheng.


FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

65


SATSING: Leif Gunnar Smerud er både U21-landslagstrener og teknisk sjef i NFFs Eliteavdeling – et eksempel på at NFF nsker å bruke toppfotballkompetansen i forbundet på nye måter. Foto: NTB scanpix

«Et viktig ledd i arbeidet med å styrke elitefotballaktivitetene er å ta enda bedre vare på de største trenertalentene og utvikle våre beste trenere.» Direktør for NFFs Eliteavdeling, Lise Klaveness og Lef Gunnar Smerud, landslagstrener U21 og teknisk sjef i NFF Elite, skriver i denne artikkelen om NFFs satsing gjennom eliteavdeling og strategiene framover, ikke minst med et øye til trenerutviklingen. AV LEIF GUNNAR SMERUD, LANDSLAGSTRENER U21 OG TEKNISK SJEF I NFF ELITE OG LISE KLAVENESS DIREKTØR NFF ELITE

66

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

I 2019 opprettet NFF en eliteavdeling for å styrke satsingen på toppfotballen i Norge. Kjerneaktivitetene er landslags-virksomhet, toppklubb- og topptrenerutvikling. Siden opprettelsen har eliteavdelingen samlet og videreutviklet et sterkt kompetansemiljø innen internasjonal fotball. Målet

er at landslagene, toppklubber og toppspillere skal konkurrere stadig bedre mot de beste. SATSING PÅ TOPPFOTBALL Med eliteavdelingen viser NFF vilje til å øke ressursgrunnlaget, tilføre ny kompetanse og jobbe mer målrettet


NFFS ELITEAVDELING

LEDER: Lise Klaveness er direktør for NFFs Eliteavdeling. Foto: NTB scanpix

på toppfotballområdet. Samtidig bruker vi toppfotballkompetansen i NFF på nye måter. Vi har tro på at det finnes gode synergier og potensielle konkurransefordeler i å kombinere aktivt trenerarbeid med langsiktig fagutvikling; U21-treneren bekler rolle som teknisk sjef og leder det langsiktige fagarbeidet i avdelingen. G19-treneren er fagutvikler og drivkraft i en rekke viktige prosjekter og U23-treneren på kvinnesiden har også ansvar for Toppspillerutviklerprosjektet. Det er vår overbevisning at langsiktige strategier og fagutvikling må få stor plass hvis norsk toppfotball skal prestere bedre i den internasjonale konkurransen. I NFFs eliteavdeling skal vi intensivt jakte internasjonale poeng gjennom helhet, sammenheng og gode verdier. Systematikk og struktur i arbeidet med elitefotball er en viktig forutsetning for at vi skal nå våre målsetninger. For å oppnå dette er det opprettet en ny seksjon for prestasjonsutvikling som skal sørge for felles rammer og metodikk på tvers av avdelingens fagområder. Seksjonen skal bidra med innsikt gjennom analyse av spillet, spillere og internasjonale referanser, og også måle og evaluere avdelingens prestasjoner. Det er vår klare ambisjon å samarbeide tett med andre relevante fagmiljøer, herunder interesseorganisasjoner,

akademia og andre toppidrettsmiljøer. Og ikke minst pleie og styrke båndene mellom toppklubber og landslag. Her er vi på god vei gjennom de siste års fellesprosjekter med utgangspunkt i internasjonal referanse. Vi er overbevist om at det vil være en konkurransefordel for norsk fotball om vi blir råere på å spre og dele kunnskap slik at det kommer alle landslag, klubber, trenere og spillere til gode. Gjennom opprettelsen av fagforumet Klubb Norge har eliteavdelingen samlet hele fagmiljøet i NFF som direkte eller indirekte jobber med internasjonal fotball. NFFS STRATEGIPLAN 2020-23 På forbundstinget i 2020 vedtas strategiplan for norsk fotball for perioden 2020-23. Planen er under utarbeidelse. NFF begynte arbeidet med planen tidlig i år, og har involvert egen organisasjon, inkludert kretsene, og eksterne interessenter i prosessen. Et viktig ledd i arbeidet med å styrke elitefotballaktivitetene er å ta enda bedre vare på de største trenertalentene og utvikle våre beste trenere. Dette vil synliggjøres i NFFs strategiplan. Å utvikle bedre trenere er en forutsetning for å nå målet om å utvikle lag og spillere som kan konkurrere og prestere på et høyt internasjonalt nivå.

Vi har gode tradisjoner for trenerutdannelse i NFF, men eliteavdelingen ønsker i strategiperioden å finne nye og gode metoder for etterutdanning/utvikling av topptrenere, herunder etablere gode samarbeidsforhold med eksterne utdanningsmiljøer. Vi vil også ha fokus på å videreutvikle veilederapparatet som spiller en viktig rolle i vår formelle utdanningsstige. Et annet viktig strategisk initiativ er å utvikle bedre digitale utdannelses- og kommunikasjonsplattformer til bruk i trenerutdanning. Målet er å legge til rette for et løft i systematikk i hele trenerutdanningsstigen og bedre formidling av faginnhold og annen informasjon mellom deltakere i NFFs trenerutdanning. Mye ser spennende ut i utviklingsarbeidet i norsk fotball for tiden, både i toppen og i bredden. Landslagenes rolle er å konkurrere på vegne av klubbene, og gi unike og uvurderlige tilstandsrapporter av spillere og nivå. Vi ønsker å optimalisere effekten av de referansene internasjonale opplevelser byr på gjennom å utvikle og utfordre klubber, trenere og spillere til å stille siktet høyt nok. Trenerens rolle er for oss den viktigste rollen i utviklingen videre, og vi vil gå inn målrettet for å bidra til enda bedre trenere i årene som kommer. Å spille fotball i gata eller i bingen er kult, å spille, eller være trener for, den lokale klubben er spennende og skaper tilhørighet, å komme på kretslaget eller til toppklubben er stimulerende og utviklende - og å konkurrere internasjonalt i europacup, eller med flagget på brystet, skaper begeistring, utvikling, økonomi og stolthet.

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

67


UEFA A-LISENS

– EN UTDANNING I ENDRING UEFA A er den nest høyeste trenerutdanningen i Norge og Europa. Mange trenere søker seg til dette nivået, og mange blir skuffet når de ikke er blant de 32 som får plass. Samtidig er UEFA A definert som topptrenerutdanning, med et toppfotball- og hovedtrenerpreg. Målgruppa er trenere i toppfotballen og trenere på topp nasjonalt spillerutviklingsnivå – inkludert trenere som har ambisjoner og potensiale til å komme dit. Trenere som har virket i breddefotballen i mange år er med andre ord ikke i UEFA As primærmålgruppe. AV DAG RIISNÆS FAGANSVARLIG UEFA A-/UEFA B-LISENS

Som et alternativ, eller et mellomsteg, for trenere i ungdomsfotballen, anbefales nyvinningen NFF Spillerutvikling B, et fordypningstilbud til hovedtrenere for «satsingslag» 13-19 år og spillerutviklere 13-19 år. UEFA A har endret seg mye både i form og innhold de siste årene. Utdanningen har blitt gradvis mer omfattende – og den har blitt mer spisset mot de utfordringene treneren møter i klubbhverdagen. Nedenfor følger punkter som beskriver de viktigste endringene. - En lengre og grundigere læringsprosess innenfor trenerens kjerneområder. - En mer involverende metodikk enn før. Trenerne sitter i liten grad og hører på lange forelesninger. De er aktivt involvert i det meste; «learning by doing». - Veilederne formidler i liten grad en fasit. De stiller spørsmål og kommer med innspill, med mål om å skape refleksjon hos treneren. Ordet instruktør er for lengst fjernet. - Det er en tydelig rød tråd mellom NFFs Sportsplan, Landslagsskolen og UEFA A. - De tre hovedområdene fotballfag,

68

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

læring og ledelse vektes stadig mer – fordi de er kjerneområdene til en fotballtrener. - Det skriftlige selvstudiet er tatt vekk, til fordel for mer oppfølging av treneren i arbeid i egen klubb. - UEFAs mantra; «Reality Based Learning», vektes tungt. Utdanningen skal være så relevant som mulig for hverdagen i klubb. - Utdanningen er mer praksisnær. Blant annet har alle trenerne 7-8 praksisøkter hver på fellessamlinger, i tillegg kommer minst 3 økter i klubb. - Filming av treningsøkter, kamper, spillermøter, pauseprat - som et virkemiddel for å skape refleksjon, læring og utvikling. - Økt fokus på kampen. Forberedelser, gjennomføring og analyse av kamp med eget lag, live-observasjon og analyse av Eliteseriekamp mm. - Trenerne arbeider med egne utviklingsmål gjennom hele utdanningsløpet (juni-desember), blant annet med bruk av mentor i eget miljø. - Vi har 99% fokus på utvikling. Den siste prosenten går til en poengmessig vurdering av den enkelte trener, basert på diverse kriterier. Endringene på UEFA A har ført til bedre og lengre læringsprosesser, der en nå jobber aktivt med trenerens

kjerneområder fra oppstart i juni til en er ferdig i desember. Endringene er også i tråd med UEFAs «Coaching Convention», ikke minst når det gjelder metodikk. ÅRETS 32 DELTAKERE: • Camilla Eid, Nanset Kvinner • Eline Torneus, Fløya Kvinner • Tom Arne Stormo, LSK Kvinner • Magne Hoseth, Kristiansund BK • Fredrik Eliassen, Ullensaker Kisa • Knut Slatleim, Kolbotn Kvinner • Ole Jørgen Skjervø, Byåsen Kvinner • Aleksander Midtsian, Brodd • Ørjan Håland, Fana • Ingvild Stensland, Stabæk Kvinner • Espen Andersen, Viking • Vegard Lund Nes, Ready • Jonas Rygg, Strømmen • Hege Hvidsten, Tertnes • Geirmund Brendesæther, Bremnes • Eivind Kampen, Kjelsås • Mohammad Dajani, Vålerenga • Vegard Skorstad, Rosenborg • Sander Nyland, Hødd • Daniel Westvang, Lørenskog • Mathias Åker Solstad, Kongsvinger • Andreas Markussen, Alta • Johan Rolstad, Norild • Morten Giæver, Tromsø • Jonas Johansen, Tromsø • Jan-Remi Dalen, Mjøndalen • Stian Tjærnås Dahl, Vålerenga Damer • Jørgen la Cour Strand, Kvik Halden • Eric Nikolai Kirkevold, Molde • Bojan Zajic, Sandnes Ulf • Tom Stenvoll, NFF Hålogaland • Martin Jensen, Sandefjord Fotball ÅRETS VEILEDERE: • Peter Engelbrektsson • Arne Marcussen • Øyvind Eide • Dag Vidar Kristoffersen • Jan Roar Saltvik • Magnus Johansson • Hans Knutsen • Trond Nordsteien


TRENERUTDANNING

STOR ØKNING I TRENERUTDANNINGEN

– KA TRENER BETYR MYE!

I 2018 vedtok NFF å ansette en trenerutvikler i hver krets, totalt 18 stillinger. Hensikten var å få til enda mer og bedre trenerutdanning rundt om i det ganske land. Alle fotballkretser har nå en trenerutvikler som drifter utdanningen lokalt, og som igjen har en rekke veiledere i sitt korps - som er operative mot trenerne i klubb. enn noen gang. Grasrottreneren består av fire delkurs, der en kan velge mellom å ta hele utdanningen – eller de delkursene som er mest relevant for den enkelte. Framover blir det viktig å tilby klubbnære kurs, slik at tilgjengeligheten er stor og prisen lav. Vi ser forøvrig at Kvalitetsklubber har flere utdannede trenere enn øvrige klubber.

UTDANNINGSFOKUS: Dag Riisnæs er NFFs fagansvarlige for UEFA A- og UEFA B-lisens utdanningen. Han skriver her om trenerutdanningen. Foto: Ivar Thoresen AV DAG RIISNÆS FAGANSVARLIG UEFA A-/UEFA B-LISENS

Et drøyt år senere ser vi allerede en klar effekt av satsingen; flere utdannede trenere. Sammen med fokuset på Kvalitetsklubb, har satsingen på trenerutviklere i krets i sum gitt bedre kompetanse på trenersida. Som igjen fører til mer og bedre fotballaktivitet for barn og unge. Nedenfor følger en status på det enkelte utdanningstilbud som fotballkretsene har gjennomføringsansvar for. UEFA Pro, UEFA A (se egen sak) og UEFA Keepertrener A og B er ikke med her, da disse tilbudene ikke gjennomføres av kretsene, men av NFF sentralt. GRASROTTRENEREN Foreløpige tall viser at vi går mot en solid økning på landsbasis på trinn 1 på trenerstigen. Det utdannes flere trenere på barne- og ungdomsnivå

NFF TRENERVEILEDEREN Tanken om en eller flere trenerveiledere på klubbnivå er svært spennende. Mange klubber har allerede en kvalifisert person på plass i denne rollen. En trenerveileder vil ukentlig kunne jobbe med klubbens trenere, og vi drar da utdanningen/utviklingen av trenerne ned på klubbnivå. Veldig positivt. Alle 18 kretser er godt i gang med gjennomføring av NFF Trenerveilederen, en utdanning for klubbens trenerveileder(e). Rett person i rollen vil gi klubbene et stort løft – enda mer og bedre aktivitet på treningsfeltet. UEFA B-LISENS Rekordmange 8 kurs gjennomføres i år, totalt 192 trenere. Kretsene har nå et større ansvar for gjennomføringen enn tidligere, og KA Trenerutvikler er en viktig aktør. På UEFA B jobbes det mye med å planlegge og gjennomføre treninger med tanke på å oppnå mest mulig læring og utvikling i spillsituasjoner. Utdanningen har et hovedfokus på treningsprosessen. Her planlegger vi å endre/utvide noe fra 2020, ved å gi kampen mer plass og tid. NFF SPILLERUTVIKLING B Etter UEFA B vil dette tilbudet passe for

mange ungdomstrenere. Målgruppa er hovedtrenere og spillerutviklere for «satsingslag» i alderen 12-19 år. Her går vi i dybden på sentrale områder innenfor spillerutvikling, som blant annet fotballfysikk, vekst og modning, periodisering, totalbelastning, treningsog kamparena, læring for ungdom. Gledelig nok er alle 18 kretser i gang med gjennomføring. Vi tror at jo flere som gjennomfører – jo mer vil det heve norsk spillerutvikling. NFF KEEPERTRENER B-LISENS Flere kretser enn noen gang har gjennomført - eller skal gjennomføre - dette 16-timerskurset i år. Kurset er beregnet for både lagstreneren og spesialisten – og er et viktig kurs i utdanningsstigen for keepertrenere. Kurset er en forutsetning for opptak på neste trinn og et flott supplement etter Grasrotkurset. AVSLUTNINGSVIS Det er veldig gledelig at trenerutdanning er i vinden mer enn noen gang. Vi skal fortsette med en involverende metodikk og med mye praksis. Vi fortsetter også med en spillsentrert tilnærming til trening og ferdighetsutvikling. Så skal vi også videreføre satsingen på trenerutdanning i regi av de 18 fotballkretsene, der KA Trener allerede har gitt oss klare gevinster. Det enkelte utdanningstilbud revideres så å si hvert år. Det som var godt nok i fjor er neppe bra nok nå. Vi streber kontinuerlig med å videreutvikle trenerutdanningen og blir aldri helt fornøyde. Ett av grepene de siste årene har vært å sikre en tydelig rød tråd mellom NFFs sportsplan, Landslagsskolen og trenerutdanningen. Vi er trygge på at flere utdannede trenere, innenfor en moderne metodikk og pedagogikk, totalt sett vil føre til at vi utvikler enda bedre spillere – og at vi også klarer å beholde spillerne våre lenger. Det siste må aldri glemmes, da idretten er veldig verdifull å være en del av i ungdomsårene. Alle spillere fortjener trenere som passer ut fra spillerens eget ambisjonsnivå.

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

69FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

71


ORGANISASJON OG LEDERSKAP I IDRETTEN idrettens møteplasser og blir kjent med sentrale aktører. Koblingen mellom teori og praksis bidrar til refleksjon og gode drøftinger. Boka passer for studenter, tillitsvalgte, trenere og ansatte i idretten, men også for forskere som er ute etter oppdatert kunnskap på dette omfattende feltet.

Tittel: Organisasjon og lederskap i idretten Forfatter: Dag Vidar Hanstad Forlag: Fagbokforlaget ISBN: 9788245033182 Sider: 308 Pris: kr 399,Anmeldt av: Teddy Moen

I september kom Dag Vidar Hanstad i samarbeid med Fagbokforlaget med boka «Organisasjon og lederskap i idretten». Målet med boka er å vise grunnmekanismene i norsk og internasjonal idrett. Leseren inviteres også inn i

72

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

En rekke kjente ledere i idretten, som Tore Øvrebø, Marit Wiig, Per Tøien, Kristin Kloster Aasen, Kåre Geir Lio, Sven Mollekleiv og Åsne Havnelid har bidratt til ulike caser.

Boka forsøker å gi svar på en rekke spørsmål som forfatteren ønsker å gi begrunnelser for:

Casene i boka gir en mer praktisk og konkret tilnærming til ledelse i idretten. Disse finnes også på YouTube kanalem Idrettsledelse og er også en del av nettressursen som boka er knyttet til.

• Hvorfor har vi idrettsforbund, særforbund, idrettskretser og idrettslag? • Hva ligger i begrepet «den norske idrettsmodellen»? • Hvordan er norsk idrett knyttet til internasjonale organisasjoner, og hva innebærer det egentlig å drive god ledelse?

På nih.no/idrettsledelse kan også trenere og andre registrere seg gratis for å få tilgang til fagstoffet som supplerer boka. Nettsiden er organisert som 12 moduler, som følger bokas kapittelinndeling. Her ligger videosnutter, quizer, opplegg til diskusjon og refleksjon samt annet nyttig stoff.

Boka består av 12 kapitler:

NOE FOR FOTBALLTRENERE? God ledelse er en viktig faktor om man ønsker å være en god fotballtrener. Dermed er svaret gitt! Fotballtrenere med ambisjoner om å utøve effektiv ledelse innenfor norsk fotball, bør sette av tid til å lese denne boka.

1) «Den norske idrettsmodellen» 2) «Idrettens organisering» 3) «Idrett i politikk – Politikk i idrett» 4) «Finansiering av idretten» 5) «Den olympiske bevegelse» 6) «Makt og idrettens interessenter» 7) «Ledelse i idrett» 8) «Strategisk og operativ ledelse» 9) «Godt og dårlig styresett?» 10) «Risikoledelse» 11) «Ledelse i en verdibasert organisasjon» 12) «Dilemmaer, utfordringer og muligheter»

For undertegnede har boka gitt meg muligheter for refleksjon rundt egen ledelse i Trenerforeningen og som fotballtrener. Den har gitt meg konkrete «knagger», aha-opplevelser og ikke minst kunnskap om norsk og internasjonal idrett. Sammen gjør dette meg mer sikker og tryggere i min


BOKOMTALER

rolle i norsk fotball. Boka er både spennende og troverdig. Selv om det er en lærebok, er den praktisk og oppdatert. Her viser forfatteren sin store erfaring og kunnskap – ikke minst gjennom bruk av konkrete hendelser i norsk og internasjonal idrett. Hvor ledelse eller noen ganger – mangel på ledelse tilkjennegis.

OM FORFATTEREN Dag Vidar Hanstad (f. 1962) er professor i sport management ved Norges idrettshøgskole og gjesteprofessor ved Høgskolen i Innlandet. Han har doktorgrad i temaet antidopingpolitikk og har i tillegg forsket på temaer som organisering av toppidrett, frivillighet og arrangementer.

Hanstad har vært forfatter eller redaktør for 13 bøker, blant annet Arrangementsledelse (2014) og Kunnskap i bevegelse. Norges idrettshøgskole 50 år (2018). Hanstad var tidligere sportssjef og kommentator i flere aviser, bl.a. Aftenposten. Bak seg har han dessuten 150 landskamper i håndball og erfaring som trener på elitenivå.

BARNEFOTBALLKEEPEREN Tittel: Barnefotballkeeperen – hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Forfatter: Jan Erik Stinessen og Øyvind Larsen, Norges Fotballforbund Forlag: Norges Fotballforbund – egenutgivelse Sider: 17 Pris: Gratis for nedlasting på fotball.no Omtalt av: Ole Flåto

Heftet innleder med trening, spill og kampdimensjonen og tilbakespillregelen. Denne har gitt spillet for keeperen en ny utfordring i forhold til mot- og medspillere og forståelse for regelverk. Det er ikke lenger nok «å stå i mål!». Keeperen skal være en del av laget i det offensive spillet. En angriper! Derfor blir det viktig at flest mulig barn

Barnekeeperen har fått plass med eget hefte hos NFF og kan brukes av alle trenere som jobber med barnefotball. Det kan brukes inn mot grasrottreneren og UEFA B-lisens kurset og er godt lesestoff for alle som er glad i fotball, og ikke minst keeperen. Heftet er bygget opp med innledning og omkring spillets idé og målsetting. Deretter kommer ei liste over sentrale ferdigheter bygget på denne nye ideen om keeperspilleren og til slutt lek som metode. Aldersgruppa er barn i alderen 6-8 år. får oppleve dette i barnefotballen ved å forsøke seg som keeper og kjenne den nye utfordringa på kroppen. Det er den nye målsettinga. Ferdigheter i det offensive spillet blir det satt fokus på av de to forfatterne. Igangsetting og keeper som støtte-/ vendingsspiller og bruk av keeper i overtallsspill. Til sist keeper som kontringsspiller. Her kunne andre ferdigheter som finting/dribling/ta av spiller også vært nevnt. Lek i ulike varianter avslutter heftet og her er det ingen fasit. All lek med ball og bevegelse er gode aktiviteter for barnekeeperen.

Dette er heftet er helt klart et viktig og nyttig verktøy for trenere som jobber i barnefotballen. Gode illustrasjoner til de ulike øvelsene og bilder. Det skal være gøy og spennende å være keeper på en trening eller i en kamp. Mestring er godfølelsen for barn og lek som verktøy er noe som fremmer god læring. Personlig håper jeg flest mulig tar dette heftet i bruk i arbeidet med barnekeeperen på feltet til beste for fremtidens keepere. Mange av oss har ventet lenge på et slikt initiativ fra NFF. Nå er det kommet, så la oss bruke det.

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

73


74

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019


FOTBALLFILOSOFI

Drillo om DRILLO-FOTBALL Uttrykket Drillo-fotball kommer ikke fra meg, men brukes i mange sammenhenger, og er kjent langt utafor landets grenser, og stort sett er det negativt ladet, primitiv langpasningsfotball. Selv om ikke uttrykket kommer fra meg, vil jeg i denne artikkelen bruke Drillo-fotball som betegnelse på min fotballfilosofi. AV EGIL DRILLO OLSEN

SONEFORSVAR Kjernen i denne filosofien er et soneorientert forsvar og en gjennombruddshissig angrepsstil. I motsetning til et markeringsorientert forsvar kjennetegnes soneforsvaret ved at spillerne posisjonerer seg i forhold til hverandre og IKKE i forhold til motspillere. I bakre firer betyr det følgende: Hvis en av sidebackene er førsteforsvarer, er en midtstopper annenforsvarer og de 2 øvrige ligger på linje med annenforsvareren. Dersom en midtstopper er førsteforsvarer, er den andre midtstopperen annenforsvarer og sidebackene ligger på linje med denne. Det betyr at sidebackene i balansert forsvar aldri er annenforsvarere. Dersom en midtbanespiller er førsteforsvarer, er en annen midtbanespiller annenforsvarer og den bakre fireren ligger flatt bak. Dette er ikke spesielt for Drillo-fotball. De fleste lag spiller slik, riktignok med noe større innrømmelser til markering hos noen lag. Der Drillo-fotball skiller seg mest fra de fleste andre er organiseringa i midtbaneleddet. Mens de fleste lag (ikke alle) gir store innrømmelser til markering, dvs. følger motstandere, dominerer soneorienteringa i Drillofotball også i midtbaneleddet. Et soneorientert midtbaneledd må bestå av minst 4 spillere for å dekke hele banebredden, det betyr at formasjonen defensivt enten er 4-42, 4-5-1, alternativt 4-1-4-1. Hvis vi i tillegg til god organisering med dette utgangspunktet legger til høy intensitet i både sideforskyving og pumping, så er vi nærheten av en

beskrivelse av Drillo-fotball i forsvar. Når jeg ikke har nevnt noe om presshøyde, er det fordi denne kan og bør variere med både egne og motstanders forutsetninger i tillegg til kamputviklinga. Husk at Drillofotball innebærer grundig analyse av motstander.

OPPHAVSMANN: Drillo skriver her om Drillofotball. Foto: Jonny Hansen

FRAMOVERFOTBALL Når Drillo-fotballen har fått kritikk, har det stort sett dreid seg om angrepsstilen, og særlig etter at vi etter 1993 eksperimenterte med den såkalte Flo-pasningen. Men langpasningen har ingen sentral plass i en gjennombruddshissig stil. Utnytting av ubalanse derimot, står helt sentralt. Når ubalanse er skapt, skal det gå fort framover både med ball og spillere slik at ikke balansen hos motstander gjenopprettes før avslutning. Dette er særlig aktuelt når ballen vinnes rettvendt i midtbane-leddet, da motstander ofte er i ubalanse.

I spill mot etablert forsvar skal det søkes etter den gode gjennombruddspasningen, og når den lykkes og ubalanse er skapt, skal resten av angrepet avsluttes som i en kontring. Nå er det ikke alltid like enkelt å se om motstander er i ubalanse eller ikke, og vi kan naturligvis snakke om grader av ubalanse, så utfordringa ligger i å bevisstgjøre spillerne på balanseproblematikk. Det er nemlig lettere å score på en motstander i ubalanse, selv om den er svak, enn det er å score på et forsvar i god balanse. Bevegelse er også en sentral del av stilen, spillere foran ballfører skal jobbe hardt for å gjøre seg spillbare. Fordelen er at hvis ballfører har rom, så vet spillerne foran ballfører at ballen blir spilt framover. Stilen inviterer til stor bevegelse. Dette står i skarp kontrast til en pasningsorientert stil som vil holde på ballen og styre spillet som det så fint heter, noe som innebærer at selv om ubalanse skapes, så er ønsket om å holde ballen i laget større enn å ta sjansen på å utnytte ubalansen. I internasjonal fotball på høyt nivå ser vi begge disse stilene representert, også i ekstrem form. Men rendyrket soneforsvar og en ekstremt framoverrettet angrepsstil er sjelden vare, men det er mest effektivt. Om det er vakkert? Komplett uinteressant. Men døm selv. Artikkelen er skrevet for publisering i forbindelse med medlemsmøte i Fotballmuseets Venner 21. oktober 2019, der Drillo var hedersgjest. Per Ravn Omdal er leder i Fotballmuseets Venner.

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

75


LØKKEFOTBALLEN TILBAKE TIL BARNA Norges Fotballforbund har dette året lansert et nytt tilbud for aldersgruppen 6-10 år sammen med 3v3 Norge og idéskaper Finn Ove Søfting. I løpet av året vil Santander 3v3-ligaen bli arrangert på rundt 15 steder i landet, og spilles med tre spillere på hvert lag på småbaner (10x15 meter) med vegger og små mål. Vi var til stede på Birkeland i Aust-Agder for å oppleve konseptet på nært hold lørdag 28. september. AV TEDDY MOEN

– Fotball handler om glede, samhold og aktivitet. 3v3 fotball bringer løkkefotballen tilbake på banen. Det sier Finn Ove Søfting. Han er mannen bak 3v3-konseptet og han

76

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

har opplevd en formidabel vekst siden han dro konseptet i gang for 9-10 år siden. – For meg har treer-fotball i treningssammenheng alltid vært viktig. Opplagte konsekvenser som mer ballkontakt og mange relasjonsbyggende situasjoner gjør spillformen ekstra spennende. Pasningsspill mellom tre spillere på en liten spilleflate krever konsentrasjon, presisjon og mange og kjappe forflytninger over hele banen. Mestrer laget ditt deler av dette spillet allerede i 6-7 årsalderen er det lettere å overføre disse relasjonene både til femmer- og sjuer-fotball senere, sier Søfting. VIKTIG NFT SAMARBEIDSPARTNER Norsk Fotballtrenerforening er samarbeidspartner med 3v3. Foreningen synes det er flott at treerfotball er blitt gjort obligatorisk for 6- og 7-årsklassene. – Fotball handler om glede, samhold og aktivitet. 3v3-fotball bringer løkkefotballen tilbake på banen på små baner og med små mål uten målvakt, forteller PR-mann Ronny Geson Gunnarsson. På vegne av NFT er han tilfreds med samarbeidet, og den utviklingen 3v3konseptet nå har.

– 3v3 appellerer til de yngre spillerne, trenerne og ikke minst de foresatte. Hva vi behøver nå er flere fotballtrenere og klubber som ser mulighetene i konseptet, både det ferdighetsmessige, sosiale og faktisk også som en god inntektskilde, sier han. BANER Å LÅNE NFF, i samarbeid med sponsor Santander, har kjøpt inn 70 baner som vil bli brukt i forbindelse med turneringene. I landets fotballkretser finnes det et sett av baner på tilhenger, som klubber kan låne for å skape treerfotball-aktivitet. Klubber som er interessert i å kjøpe utstyret vil også kunne få svært fordelaktige priser på dette via bestilling i sin fotballkrets. Fotballklubber kan stå som arrangører med støtte fra NFF. I løpet av de neste tre årene håper NFF å være oppe i rundt 50 arrangørsteder over hele landet. Bo Folke Gustavson fra Norges Fotballforbund utdyper: – Treerfotball ble innført etter fotballtinget i 2014, og har vært en kjempesuksess, spesielt for våre aller yngste spillere. De to siste årene har vi testet ut spillformen som obligatorisk både for 6- og 7-årsklassen i ni


SMÅLAGSSPILL POPULÆRT: 3v3-turneringer for de minste er blitt svært populært, her fra en turnering på Telenor Arena. Foto: Privat

SAMARBEIDSPARTNERE: Teddy Moen (til venstre) er glad for at NFT har et samarbeid med Finn Ove Søfting og 3v3 Norge. Foto: Privat

STARTER I DET SMÅ: Fotballgleden starter i det små – for de minste og med 3v3-fotball. Det er Teddy Moen (NFT), leder Ragnar Suggelia og turneringsvarlig Gisle Stavland fra Birkenes IL og Finn Ove Søfting (3v3 Norge) skjønt enige om etter nok en vellykket turnering i Birkenes i september. Foto: Privat

– Vi hadde håpet på mer drahjelp fra NFF Agder, all den tid treerfotball er gjort obligatorisk og 3v3 Santander er et av NFFs egne konsepter, sier Stavland, som sammen med Birkenes IL har hatt mange gode 3V3-TURNERING I BIRKENESPARKEN Hvert år i slutten av august arrangeres opplevelser gjennom årene med det 3v3-turnering i Birkenesparken. arrangementet. Klubben har avholdt en høst-turnering fra 2012 (8. året på rad og er alene om SPILLEMIDLER TIL UTSTYR OG å tilby konseptet på Sørlandet). SPONSORSØKNADER Gisle Stavland er den som har vært Det vil i januar 2020 være anledning ansvarlig gjennom disse årene. til å søke om støtte til utstyr kjøpt – Vårt anliggende er ikke først og inn i 2019. fremst økonomi. Å skape fotballglede Dette vil være knyttet til innkjøp av blant barna og ha en dag i året viet • Minimål for treerfotball (størrelse: til de yngste, det er med på å styrke 1,2-1,5 meter bredde x 0,75-1,0 klubbens identitet. Dog hadde han meter høyde) håpet på mer deltakelse på årets • Bane treerfotball (vant/nett/ ...) turnering i fint høstvær i den flotte (anbefalt størrelse 10 x 15 meter) Birkenesparken. • Komplett mål 5x2 m fotballkretser, også her med veldig gode tilbakemeldinger. Dette har resultert i at dette nå gjøres nasjonalt dette året.

SPILLEREGLER 3V3-FOTBALL BANEN • Banen er ca. 13 m. bred og 21 m. lang. • Målene er 155 cm brede og 95 cm høye. KAMPAVVIKLING • Kampene startes og avsluttes ved felles start- og sluttsignal for alle kampene samtidig. • Fra en kamp blåses av til ny kamp startes er det kun 3 minutters pause. Hvert lag er selv ansvarlig for at være klar ved riktig bane i god tid før kampstart. • Stiller to lag i samme farger, benytter sistnevnte lag i kampprogrammet overtrekkvester, hentes i sekretariat. SPILLEREGLER • Kamptiden er 7 minutter. • Avspark startes av førstnevnte lag i kampprogrammet. • Hvis ballen spilles ut av banen, igangsettes spillet av motstanderlaget ved innspark fra linjen hvor ballen gikk ut. • Det spilles ikke med hjørnespark. Uansett hvem som sparker ballen over baklinjen eller ballnettet, er det målspark. • Sklitaklinger og hardt spill er ikke lov og medfører frispark. • Avstanden til nærmeste motstander ved innspark og frispark er 3 meter. • Alle frispark er indirekte. • Det kan scores mål fra alle steder på banen. • Hands gir frispark. • Det spilles ikke med straffespark. Alle forseelser gir frispark. • Når det scores mål, skal spillet igangsettes fra midten, og motstanderens spillere skal tilbake på egen banehalvdel minimum 3 meter fra ballen. • Det er flyvende innbytte uten stopp i spillet. Dette skal skje fra midtbanen, og den spiller som byttes ut skal forlate banen innen ny spiller kommer inn på banen. • Det blåses frispark mot, om en spiller holder seg fast i vantene for å skjerme ballen. • Alle lag får spille minimum 5 kamper.

TIPS TIL HVORDAN KLUBBER KAN SØKE MIDLER HOS SPONSORER OG SAMARBEIDSPARTNERE KAN MAN FINNE PÅ FOTBALL.NO

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

77


AALBORG CITY CUP KRISTI HIMMELFART, 21. - 24. MAI 2020 Internasjonal fotballturnering i Aalborg Turneringsinformasjon: • Puljer á 4-5 lag • Minimum 6 kamper • Spilletid 2 x 15 minutter i alle klasser • Kampene starter torsdag morgen 21.mai • Finaler spilles lørdag 23.mai • Alle kamper spilles på gressbaner/kunstgress i Aalborg • Arrangøren håper på 300 lag i 2020

Klasseinndeling U17

Gutter født etter 1.1.2003

U16

Gutter født etter 1.1.2004

U15*

Gutter født etter 1.1.2005

U14*

Gutter født etter 1.1.2006

U13

Gutter født etter 1.1.2007

U13/9

Gutter født etter 1.1.2007

U12/7

Gutter født etter 1.1.2008

U11/7

Gutter født etter 1.1.2009

G18

Jenter født etter 1.1.2002

G15

Jenter født etter 1.1.2005

G13/8

Jenter født etter 1.1.2007

G11/7

Jenter født etter 1.1.2009

*2 nivåer i U15 og U14

Innkvarteringsmuligheter: Skole, idrettssenter og hotell. Påmeldingsfrist 9. april 2020 Til denne turneringen er det viktig med tidlig påmelding!

INDRE ØSTFOLD REISEBYRÅ AS Postboks 134 • 1851 Mysen tlf: 69 84 71 00 e-post: ior@ior.no

www.ior.no 78

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

Ta kontakt med oss for pristilbud og mer informasjon.


KEEPERTRENING

ÅPEN: Iven Austbø er kanskje eldst, men samtidig framstår han ekstremt nysgjerrig på å bruke VR for å bli bedre. – Om dette kan få meg to til fem prosent bedre er jeg definitivt åpen, sier han. Foto: Espen Iversen, Rogalands Avis

Viking-keeper Iven Austbø er definitivt positiv: – Alt kan bli bedre om du prøver nye ting. Dessuten var dette gøy. Jeg svetter jo! Så gjenstår det å se om det kan bedre reaksjonsevnen over tid, sier Austbø til Rogalands Avis. – Dette kan definitivt ha noe for seg. jeg skulle gjerne hatt dette utstyret hjemme i stuen, supplerer en like positiv keeperkollega Amund Wichne.

TESTER KEEPERTRENING MED VR-BRILLER Keepertrener Kurt Hegre i Viking er ikke redd for å gå nye veier for å forbedre sine målvakter. Trening med VR-briller er det nyeste forsøket. AV IVAR THORESEN

Nylig tok Hegre med seg Vikings A-lagsspillere til Revheim ungdomsskole for å teste ut VR-trening. – Jeg søker alltid nye ting ut i fra marginer. Du kan lære mye av dette som du også kan av andre idretter. Som steget inn i serven i tennis, hvordan hockeykeepere jobber med vinkler eller modigheten til håndballkeepere. Så har du opphoppet og smashen i volleyball, sier Kurt Hegre til Rogalands Avis om forsøket. SKJERPER SANSENE Hegre forteller videre: – Dette er veldig nytt og det begynner å komme rundt omkring i Europa. Arsenal brukte VR som forberedelse før trening for å skjerpe keepernes sanser. De skal ut av morgendusen.

Jeg vil finne ut mer. Er det noe å hente for oss? Så vil jeg være sikker før noe innføres. MANGE ASPEKTER Den rutinerte keepertreneren sier til Rogalands Avis at dette handler om mange aspekter rundt keeperrollen. – Det går på reaksjon, koordinasjon og konsentrasjon. Se hvor mye farten i fotballen har økt. Det er ikke alltid nok å redde med ABC-teknikk. Du må over på X og Y. Noen ganger er en fot og en arm nok, sier han ti avisen og bekrefter at det handler om kampen om hundredelene. ALT KAN BLI BEDRE Kurt Hegre understreker at det ikke hjelper om bare han som keepertrener har tro på konseptet. Keeperne han trener må også kjøpe ideen og tro på det.

MÅ TENKE FORT VR-treningen på Vikings keepere ble ledet av lærer og spillpedagog (en av tre i landet) John Arne Gaard Nilsen ved Revheim ungdomsskole. – Det vi gjør er å ta et kommersielt spill som er bra på rytme og øye-hånd koordinasjon. Det er engasjerende og perfekt for å teste reaksjon, sier han til Rogalands Avis, og fortsetter: – Jeg tror at dess mer keeperne spiller dette, jo bedre blir de til å tenke fort. Reagere mot noe som kommer mot deg. Det er ideen med å være keeper.

VR-TRENING • Virtual Reality er enkunstig dataskapt virkelighet. Dette skal måle og styrke rytme, hånd- og øyekoordinasjon. • Revheim ungdomsskole har eget VR-rom og har nylig startet E-sportslaget Einherjar hvor elevene skal kunne delta på kveldstid – som i et vanlig idrettslag. • John Arne Gaard Nilsen er lærer, men også ansatt som spillpedagog. Han er en av tre i Norge med tittelen. Treningsformen er blant annet prøvd ut på elever som ikke liker å danse på skolen. Nå testes konseptet ut på Viking-keeperne. Kilde: Rogalands Avis

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

79


VM I FRANKRIKE 2019 I ET

KEEPERPERSPEKT I de tidlige stadiene i utviklingen av kvinnefotballen, kunne det med rette sies at keeperspillet var et område der det var «rom for forbedringer»! Etter å ha sett de fleste kampene og prestasjonene i Frankrike i sommer, er det helt klart at framgangen har vært stor. Mange av keeperne holder et meget høyt nivå!

80

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

AV JAN ERIK STINESSEN FAGANSVARLIG KEEPERUTVIKLING NFF

Kurt Hegre, Viking, har i flere artikler i dette bladet etter WCLsesongen 2014/15 og VM i Canada 2015 påpekt både svakheter, utfordringer og utviklingstrekk ved keeperprestasjoner for kvinner. I en artikkel rett etter VM i Canada stilte han 10 vesentlige spørsmål som berører ulike sider ved keeperrollen for kvinner. Jeg skal ikke gjenta disse her – og de spesielt interesserte kan lese den på fotballtreneren.no. Mitt anliggende er at det har skjedd noe, og det i positiv retning! Mange er enige om at dette mesterskapet framviste «det beste keeperspillet noensinne» på kvinnesiden – og dette gjaldt ikke

bare noen enkeltstående kamper. Her følger noen betraktninger omkring dette, mest som en liten «teaser» før emnet blir tatt opp mye breiere under Cupfinaleseminarets etterutdanningsdel for keeperlisensene, der Roger Eskeland, keepertrener for landslaget, vil holde en times seanse med mer utfyllende stoff – og med hovedvekt på Norge. HØYERE REDNINGSPROSENT I 31 dager i sommer var 24 lag i aksjon for å kåre arets verdensmestre. Flere nasjoner var med for første gang, slik som Chile, Jamaica, Skottland og Sør-Afrika. At så mange som 25 av kampene endte med ettmålsseire, viste oss at det – med noen unntak (les Thailand, Jamaica, Sør-Afrika) - var


KEEPERSPILLET I FRANKRIKE-VM

GODE REDNINGER: Sveriges keeper Hedvig Lindahl gjorde noen av VMs beste redninger i semifinalen mot Nederland, her representert ved Vivianne Miedema. Foto: NTB scanpix

TIV et mesterskap der lite var avgjort på forhånd, med tette og jevne kamper og en klar utvikling i keeperprestasjonene generelt – og spesielt, men ikke bare, hos de beste nasjonene. Noen tall kan beskrive noe av utviklingen som har foregått. Det ble scoret 146 mål på de 52 kampene, altså et snitt på 2,8; det samme som i 2015, men redningsprosenten til keeperne var høyere i dette mesterskapet enn i Canada! 87% av kampene ble vunnet av det laget som scoret først – og bare 4 lag evnet å vinne kampen etter å ha havnet under! Det betyr; IKKE SLIPP INN DET FØRSTE MÅLET! Slik kan vi si det på keeperspråket. Dødballer var en x-faktor i flere jevne kamper, og 10 av 52 kamper ble avgjort på dødballmål.

Hvor fra og hvordan ble det så scoret mål? Jo, 87 % av målene ble scoret etter avslutning innenfor 16-meteren, og altså ble kun 20 mål scoret fra avslutninger utenfor 16-meteren. 27% av målene ble scoret etter dødball (40 mål). 7 mål ble scoret på headinger, hvorav 12 på dødball og 15 i åpent spill. Dette er en økning fra forrige mesterskap, mye takket være godt kantspill og presise innlegg – ikke nødvendigvis svakt forsvars-/ keeperspill. Det ble tildelt 25 straffer, og keeperne reddet 1 av 4! VAR-ordningen førte ikke til straffeeksplosjon, da det bare ble tildelt 3 straffer mer enn i forrige mesterskap uten VAR. Når vi så ser på keeperspillet helt spesifikt, finner vi fire klare positive hovedtrender: 1. Rommet bak B4 2. Feltarbeid/innlegg 3. Redninger/skuddstopping 4. Spilloppbygging bakfra STØRRE BAKROM – OG BEDRE PÅ INNLEGG FIFA-rapporten peker spesielt på de tre første, og underbygger med godt videomateriell. Når det gjelder rommet bak forsvarsleddet, var mange lag opptatt av å presse relativt høyt, noe som ga mye bakrom å boltre seg i for motstandere, samtidig som angripende lag var gode til å utnytte rommet bak også når det var relativt lite. Dette ga keeperne store utfordringer i posisjonsspill og evnen til å lese spillet. Flere av keeperne viste godt posisjonsspill koblet med gode avgjørelser for når og hvordan bryte gjennomspillstrusler. Det neste området der keeperne sto fram var på innleggssituasjoner. Dette har ofte blitt trukket fram som en akilleshæl for kvinnekeeperne. Når det også ble scoret mye på headinger, skulle en tro at dette området ikke var gjenstand for forbedring – men det var det! Keeperne i dette mesterskapet var mer aktive i feltet enn i tidligere mesterskap, og både innsvingere

og utsvingere ble plukket ned flere ganger enn før. Keeperne var dristigere i feltet, og noen mislyktes, men trakk seg ikke tilbake av den grunn. Flere fortsatte å gå i feltet. Rosverdig. Nå er det selvsagt ikke kun en individuell ferdighetsdimensjon når keeper vinner innlegg, og mitt klare inntrykk er at det jobbes bedre med integrert trening slik at samhandlingen blir bedre. Og det MÅ til for at keeperspillet skal kunne utvikle seg videre. Det tredje området handler om redningene. I løpet av mesterskapet så vi flere keepere med svært gode skuddstopperegenskaper. Det viktigste er fremdeles å sørge for at ballen ikke går i mål. Flere av keeperne til de største/beste nasjonene utmerket seg her. VMs beste redning var etter min mening Hedvig Lindahls redning på heading etter corner mot Nederland i semifinalen, tett fulgt av flere andre. Verdt å merke seg er at Nederlands Sari van Veenendaal reddet 21 av 26 skudd på mål. Med det var faktisk Nederland det laget som slapp til flest skudd på mål i hele turneringen, dog på 6 kamper. van Veenendaals redningsprosent lå derfor på 80%! Det var en av grunnene til at hun vant Adidas Golden Glove. Vår egen Ingrid Hjelmseth reddet 16 av 22 avslutninger på mål, altså 73%! Poenget her er at redningsprosenten i VM 2019 vår på hele 70%, opp mer enn 5% fra forrige mesterskap. Det betyr altså at mesterskapet sett under ett, måtte det skytes på mål 3,33 ganger for å score. VM-vinner USA trengte derimot bare 2,3 skudd på mål for å score. I sist VM for menn trengtes kun 3,0 skudd på mål for å score. KEEPER SOM FRISPILLER Et annet område jeg ønsker å framheve, er frispilling der keeper er involvert. I dette VM-et fikk vi se flere lag der keeperne var positivt involvert i frispillingsfasen, med god samhandling og trygge pasningsføtter hos flere av keeperne. Når det gjelder pasningslengde og suksess, er variasjonen fremdeles stor. Lengden på pasningene er svært avhengig av lagets spillestil, og suksessraten henger

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

81


KEEPERSPILLET I FRANKRIKE-VM lista slik: 1. Christiane Endler, Chile 2. Alyssa Naeher, USA 3. Sari van Veenendaal, Nederland 4. Almuth Schult, Tyskland 5. Hedvig Lindahl, Sverige 6. flere andre!!

VMs BESTE: Jan Erik Stinessen mener Chiles Christiane Endler var VMs beste keeper. Her redder hun fra USAs Carli Lloyd. Foto: NTB scanpix

nøye sammen med pasningslengden, uten at jeg har funnet individuell statistikk over dette. Av de beste, og der laget profiterte mest på god samhandling og utnyttelse av keeperens ferdigheter med beina, må nevnes Sverige, Frankrike, Kina og Nederland. Generelt må det sies at også kvinnene har forbedret seg stort på dette området de seneste årene, men det må fremdeles trenes mye på dette, både isolert på utførelse, og ikke minst som del av lagets spill i angrepsfase 1 og 2. RUTINERTE KEEPERE Litt om alder og fysikk? mesterskapet viste oss at tiden med keepere som ikke er «fit» og godt trente definitivt er over. Den fysiske standarden varierer riktignok noe enda, men utviklingen går rett vei! Velproporsjonerte og atletiske utøvere er det som preger rollen på dette nivået, og den standarden vil bare bli høyere. Andre karakteristika som må nevnes her er høyde, alder og erfaring! Snitthøyden på førstekeeperne i dette mesterskapet var 175 cm, faktisk opp 3 cm fra siste VM. Den høyeste keeperen var 187 cm, og den laveste (førstekeeperen) 165 cm. Dette er altså også på vei oppover! Hva så med alder og erfaring? Mesterskapet viste oss at snittalderen på førstekeeperne var hele 29,7 år! Og lagene som kom til kvartfinalene

82

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

hadde gjennomsnittsalder på keeperne sine på 31,8 år! Når det gjelder antall kamper er bildet slik: Snitt for mesterskapets førstekeepere er 62 kamper, for kvartfinalistene 95. Det er altså slik at erfaring og alder også her er en vesentlig faktor. Den yngste keeperen i mesterskapet var bare 18 år, Nigerias Nhadozie som spilte den siste gruppespillkampen for sitt lag. Ellers legger vi merke til at Kinas keeper, urutinerte Peng, bare var 21 år og at hun kun hadde 18 kamper på landslaget, inklusive VM. Til neste VM vil sikkert mange av de rutinerte keeperne fra dette mesterskapet ikke lenger være med (les; vår egen Ingrid Hjelmseth, Lindahl osv). Det blir spennende å se om neste VM blir et mesterskap med mer «ungdommelige» keepere? Vårt eget lag vil mest sannsynlig til neste VM ha tre keepere som vil fylle 27 år når mesterskapet går. Vi får se! Hvem var så de beste? Det er alltid skummelt å lage en liste over de beste keeperne, da det er mange måter å se dette på. Min liste er et forsøk på å se på mer enn redningsprosenten og på de spektakulære prestasjonene, i den forstand at keeperens rolle som del av lagets prestasjon er forsøkt bakt inn. Det vil alltid være «lønnsomt» å komme langt i en turnering for å hevde seg på en slik liste, men på min er det i alle fall ett unntak. dermed er

Kurt Hegre skriver i sin oppsummering fra VM i Canada i 2015 følgende: «Men i perioden som har gått fra VM i Tyskland er det keeperrollen som har gjennomgått den største utviklingen! Keepernes teknikk og taktiske forståelse av i særdeleshet defensive situasjoner, har gjort dem i stand til å vokse i alle faser av spillet. Situasjoner som krevde refleksredninger, sweeperspill, feltarbeid på høye innlegg og en mot en- situasjoner, ble gjort med høy klasse. Keeperne har også blitt bedre til å forutse situasjoner og agerer hurtigere. Og noen keepere er bedre og mye mer aktive som angrepsspillere/pasningsspillere i angrepsoppbygging bakfra. De er blitt mer komplette fotballspillere». Etter en liten gjennomgang som her er gjort av Frankrike-VM, er det liten tvil om at denne utviklingen har fortsatt og at prestasjonene ytterligere er hevet noen hakk. Det blir veldig spennende å følge både EM 2021 og neste VM i 2023 for å se om dette fortsetter. Det vil det om keepermiljøene rundt om i verden fortsetter å jobbe hardt og målrettet. Så her er utfordringen klar; vi må henge med og bli enda bedre! MER STATISTIKK OG VIDEO FRA MESTERSKAPET FINNER DU PÅ FØLGENDE LENKE: HTTPS://RESOURCES.FIFA.COM/IMAGE/ UPLOAD/FIFA-TECHNICAL-STUDYGROUP-FIFA-WOMEN-S-WORLD-CUPFRANCE-2019TM-TECHNICAL-REPORT. PDF?CLOUDID=LNPEUVAOC1V5TIH9RF7P

KOM PÅ CUPFINALESEMINARETS ETTERUTDANNINGSDEL! DER VIL ROGER ESKELAND DYKKE LENGER NED I NORGES VM MED SÆRLIG VEKT PÅ INGRID HJELMSETH OG DET NORSKE KEEPERTEAMET I HELHETEN. DETTE BLIR BRA!

LES MER OM FIFAS TECHNICAL REPORT FRA FRANKRIKE-VM PÅ SIDENE 56-58.


MIN KEEPERØVELSE

Posisjonering Først og fremst vil jeg takke Jacob Faye Lund for en mulighet til å presentere min favorittøvelse jeg ofte bruker i mine keepertreninger. Det er en kompleks øvelse der vi jobber med mange forskjellige momenter samtidig. Kompleksiteten kan tilpasses etter nivå og behov.

AV KAMIL RYLKA KEEPERTRENER VÅLERENGA FOTBALL

Hovedfokuset ligger på posisjonering i mål, men vi snakker også om stillinger (spillbar, skuddklar, 1x1 klar), forflytningsteknikk, valg av teknikk i redninger og teknisk utførelse. Alt sammen gjør øvelsen veldig kamplik, og er lett å endre ved forskjellige behov. I min kontekst jobber jeg ofte med flere keepere samtidig og er derfor nødt til å skape øvelser som kan involvere samtlige. Ofte er det fire keepere, som bytter på. Da har de minst tre ganger mer aktiv restitusjonstid enn aksjonstid. FORKLARING AV ØVELSEN: Øvelsen er delt i to deler: Del A – handler om tilbakespill, mens Del B – handler om skuddstopping og gjennombrudd situasjoner. Del A begynner med en pasning til keeperen som står på 5-meter (Pasning nr. 1 og 2), keeperen spiller ballen tilbake på ett touch og beveger seg så bakover for å skaffe seg rom og tid før neste pasning fra samme spiller (3). Keeperen spiller så baller til nr. 4 (4) før han er spillbar for å motta pasningen fra nr. 5 for å vri spillet til spilleren nr. 3 (56). Rett etter de 6 pasningene oppstår omstilling til forsvar (Del B). Del B begynner med at keeperen forflytter seg fortest mulig til spilleren nr. 11 som nettopp fikk ballen, nr. 11 spiller på ett eller to touch til nr. 10 (1) som enten avslutter på ett touch (2A) eller setter i gang igjen nr. 11 for vinkelskudd/1v1 situasjon (3B) - Rett etter denne handlingen omstiller

keeperen seg til neste ball – fortest mulig plassering i forhold til nr. 9 også samme rekkefølge som sist. Pasning til nr. 10 (3A) og han bestemmer om det blir skudd på ett touch (4A) eller vinkelskudd/1x1 fra nr. 9 (4B). Alt kan avsluttes med en 45 graders pasning fra nr. 7 til en av de tre angriperne (6A). Hver situasjon fortsetter så lenge ballen er inne i 16 meter boks deretter spilles det neste pasningen. Keeperne får alltid tid til å plassere seg til hver eneste ball før den blir slått. REGRESJON: Øvelsen kan reduseres til færre pasninger i del A, og færre skudd i Del B. Skuddene kan også være forutsigbare for å gjøre det litt enklere. For eksempel: Del A kun 1-4 pasninger, og Del B avsluttes med et skudd etter pasning fra nr 9. PROGRESJON: Retning hvor pasningene kommer fra, kan endres. Rekkefølgen av skudd/1x1 situasjoner kan endres, avstand kan reduseres/økes, tempo økes (tid med ball maks 2-3 sekunder). Flere Airbodies kan legges til, eller som Jacob foreslo forrige gang, så kan andre uforutsigbare elementer i ballbanen gjøre det vanskeligere. Pasninger i Del A kan spilles til hendene, og kan avsluttes med halvvolley/sidevolley skudd. Personlig bruker jeg aldri flere enn 3 skudd på en øvelse, og det gjør jeg kun 2-3 dager før kampen. Jo nærmere er vi kampen desto kortere er øvelsene og færre skudd kommer i en øvelse. Disse delene kan selvfølgelig bli brukt som to forskjellige øvelser, men jeg og keeperne mine liker å blande begge deler for å jobbe mer med konsentrasjon og omstillinger fra angrep til forsvar.

FOKUS MOMENTER: Del A (Tilbakespill) - Kroppstilling (spillbar – åpenkroppen) - Kvalitet på touch og pasninger (kortest mulig tid mellom touchen og pasningen) - Orientering i forkant og etterkant (se på ball når ballen er slått, flytt blikket mens ballen går) - Bevegelse uten ball (skaff deg rom og tid) - Kommunikasjon for å mottake ballen (hvor vil du få ballen?) Del B (Skudd eller 1v1 fare) - Posisjonering i forhold til ballfører (forsvar er mellom ballføreren og keeperen) - Skuddklar/1v1 klar-stillinger (når er det skudd og når er det 1v1?) - Forflytning teknikker (sidelengs, fremover, bakover – hva er raskest) - Balanse før skuddet kommer (forflytt deg så rask som mulig, stopp så stabilt som mulig) - Reise opp teknikker (samme side, motsatt side, gjennom ryggen?) - Valg – gå ut eventuelt når eller bli på strekken og reager eller less skuddet. - Holde eller fiste og eventuelt hvor? hvor er det minst farlig? Bruk av video i denne øvelsen hjelper meg å finne svakheter som kan jobbes med individuelt og isolert.

JEG UTFORDRER BARTOSZ DEREGOWSKI fra Brann Bergen til å presentere sin favoritt keeperøvelse i neste utgave av Fotballtreneren.

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

83


84

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019


NFT SAMARBEIDSPARTNER

ESCAPE SPORT MED NY HJEMMESIDE Escapesport.no er den nye nettsiden til NFTs samarbeidspartner Escape Sport. Her er det enklere å finne frem til de unike reiseopplevelsene.

de fasilitetene som tilbys, blir det høy trivselsfaktor. Og turen til Gøteborg er heller ikke lang fra Østlandet. EN GOD SAMARBEIDSPARTNER Norsk Fotballtrenerforening har hatt et samarbeid med Escape Sport de to siste årene. Ambisjonen til begge parter er å videreutvikle samarbeidet de neste årene. – Escape Sport har en stor og proff organisasjon som kan tilby det meste av hva en fotballtrener, klubb eller forening ønsker innen treningsreiser, turneringer, opplevelsesturer og events for samarbeidspartnere. Det er viktig for oss å synliggjøre dette overfor våre medlemmer, samt gi dem informasjon og trygghet når de skal gjøre valg på reisesiden, sier daglig leder Teddy Moen i NFT. Han synes det er flott at Nordens største sportsreisebyrå ønsker et samarbeid med NFT, og ser en rekke synergier her gjennom at NFF og flere av de andre interesseorganisasjonen i norsk fotball samarbeider med Escape Sport.

MARBELLA: Marbella Football Center er et av reisemålene du finner på escapesport.no – et perfekt område for treningsleir. Foto: Marbella Football Center

Escape Sport tilbyr treningsleirer i fotball for både bredde- og elitelag, svømming, friidrett, fotballreiser, hockey-turer, Formel 1-turer samt firmaturer og andre arrangementer. Escape Travel er Norges største ruteflybaserte turoperatør. De tilbyr spesialreiser innenfor sportsreiser, firmareiser, elvecruise og cruise, rundreiser, kor- og korpsreiser og temareiser. Escape er eid av Per G. Braathens investeringsselskap Braganza og har noen av landets mest kompetente og erfarne prosjektledere og reiseledere. – Vi håper du som medlem i NFT liker nettsiden og finner den inspirerende. Fremfor alt håper vi du lett finner den informasjonen og opplevelsen du er ute etter, enten du vil reise sammen med venner, laget eller kolleger, sier Jessica Velde, Project Manager Conference, Group & Incentives I Escape Sport. VÅLERENGA BRUKER ESCAPE SPORT Jens August Dalsegg er

markedsansvarlig i Vålerenga Fotball. Med et ansvar for barn, ungdom, talentlag og damelaget i Toppserien. – Escape Sport tilrettelegger våre reiser og større treningsleirer. Jeg kan nevne at vi i mars dro med hele ungdomsavdelingen og damelaget til Prioritet Serneke Arena i Gøteborg for en felles treningsleir en hel weekend. Å reise med over 400 ungdommer på tur kan være en utfordring, men dette gikk veldig bra! I tillegg organiserer Escape Sport de lengere reisene for damelaget, forteller han. Jens August synes det er en veldig trivelig gjeng i Escape som er veldig samarbeidsvillige og løsningsorienterte. Dukker det opp utfordringer, er de til for å løses. Og det gjør det jo alltid når man er ute og reiser. Weekenden til Gøteborg er noe han anbefaler andre klubber å benytte seg av. Ved å være på Prioritet Serneke Arena fikk man bygget et fantastisk samhold på tvers av lagene. – Arenaen er jo helt fantastisk og med

KONTAKTPERSON: Jessica Velde. NY KONTAKTPERSON ESCAPE SPORT Jessica Velde (bildet) er født og oppvokst midt i tjukkeste Buenos Aires – i hjertet av tango-, biff-, Evita- og Maradona-landet Argentina. Nysgjerrigheten og eventyrlysten tok henne til sjøs tidlig i 20-årene og videre til Norge, nærmere bestemt Karmøy på Vestlandet. For snart åtte måneder siden satte hun kursen mot hovedstaden, for å bli en del av Escape Sport-familien. Med lang reiselivserfaring og lidenskap for idrett og reiser, skreddersyr hun unike turer for bedrifter, idrettslag og andre grupper som vil på tur. Enten er det en treningsleir, en kick-off, eller rett og slett en helg med gode kolleger eller venner.

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

85


86

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019


TRENERKONTRAKTER

ANBEFALTE TRENERKONTRAKTER FOR FOTBALLTRENERE Norsk Fotballtrenerforening har i samarbeid med Advokatfirmaet Hjort DA utarbeidet en rekke standard fotballtrenerkontrakter. Disse kontrakter anbefales for medlemmer og andre fotballtrenere i norsk fotball. Disse kan lastes ned i word- og pdf-format via NFTs hjemmeside fotballtreneren.no. AV TEDDY MOEN

DETTE ER DE FIRE KONTRAKTSTYPENE SOM ER UTARBEIDET (REVIDERT 17. OKTOBER 2017): STANDARDAVTALE HOVEDTRENER – MIDLERTIDIG MED OPPSIGELSESADGANG Standardavtalen hovedtrener – midlertidig med oppsigelsesadgang benyttes primært ved midlertidige ansettelser av profesjonelle hovedtrenere i de øverste divisjonene som også ønsker muligheten for å gjensidig kunne si opp kontrakten i avtaleperioden. Klubben må ha saklig grunn for å kunne si opp avtalen. Treneren trenger ingen begrunnelse, men må arbeide ut oppsigelsestiden hvis ikke annet blir avtalt etter en eventuell oppsigelse har funnet sted. STANDARDAVTALE HOVEDTRENER – MIDLERTIDIG OG UOPPSIGELIG Standardavtalen hovedtrener – midlertidig og uoppsigelig benyttes primært ved midlertidige ansettelser av profesjonelle hovedtrenere i de øverste divisjonene som ønsker en uoppsigelig avtale med en valgfri etterlønnsklausul for treneren. Dette er den avtalemodellen som ligger nærmest opp mot den gamle standard treneravtalen, men med den viktige forskjell at avtalen inneholder forslag til en forhåndsavtalt etterlønnsklausul som sikrer treneren økonomisk kompensasjon dersom klubben ønsker at treneren skal fratre før utløpet av avtalt kontraktstid gitt at treneren aksepterer å fratre dersom klubben ønsker det. En trener kan som hovedregel ikke på forhånd avtale en

ubetinget rett for klubben til å si han opp mot å utbetale en etterlønn. STANDARDAVTALE HOVEDTRENER – FAST MED OPPSIGELSESADGANG Standardavtalen hovedtrener – fast med oppsigelsesadgang er en nyskapning og tilsvarer den avtaleordning som gjelder i norsk arbeidsliv. Trenerforeningen mener en slik modell i større grad enn dagens midlertidige arbeidskontrakter vil skape bedre forutberegnelighet og grunnlag for et mer langsiktig samarbeidsforhold mellom trener og klubb. Trenerforeningen mener dette også er i norsk fotball sin interesse. Avtalen er primært ment å skulle benyttes ved faste ansettelser av profesjonelle hovedtrenere i de øverste divisjonene STANDARDAVTALE DUGNADSTRENER (UTEN LØNN) Standardavtalen dugnadstrener benyttes ved avtaleinngåelse med frivillige dugnadstrenere som er tillitsvalgt eller oppnevnt av klubbens styre. Merk at det er det reelle tilknytningsforholdet som er avgjørende for om det etableres et arbeidsforhold, og at slikt dugnads-arbeid må være begrenset, frivillig og ulønnet. ANBEFALES Disse fire standardavtalene er anbefalte avtaler, men det er valgfritt om partene vil benytte disse. Det gjøres likevel oppmerksom på at enkelte av reguleringene gir uttrykk for lovpålagte minimumskrav. Det er også inntatt merknader/forklaringer til de enkelte bestemmelsene i avtaleforslagene.

Trenerforeningen anbefaler sine medlemmer heretter å bruke disse kontraktene i forhandlingene med klubb fremfor å bruke den «gamle» standard trenerkontrakten som ikke i like stor grad ivaretar treneres interesser og er ubalansert i favør av klubbene. NFT kom ved forhandling om revisjon av den gamle standardavtalen (som var omforent mellom NFT, Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball) ikke til enighet med Norsk Toppfotball om nye, felles kontrakter. Konsekvensen var at NFT besluttet å utarbeide nye forslag til standard fotballtrenerkontrakter for fotballtrener-bransjen. NB! Merk at for trenere/klubber som fortsatt velger å benytte den gamle standard trenerkontrakten, anbefaler vi at dere sammenlikner med de nye avtaleforslagene som trenerforeningen nå lanserer. VEDLEGG Standardkontraktene henviser til «Vedlegg 1 – Stillingsinstruks hovedtrener» og «Vedlegg 2 – Bonusavtale hovedtrener». Disse kan benyttes sammen med alle standardavtalene. Stillingsinstruksen og bonusavtalen må tilpasses hvert enkelt tilfelle (slik som fremheves i merknadene). De kan også tilpasses for andre trenere og trenerroller (assistenttrener etc.). Stillingsbeskrivelse er en skriftlig kunngjøring som beskriver ansvar og plikter, nødvendige kvalifikasjoner samt de sammenheng som gjelder for rapportering. Stillingsinstruksen skal være basert på objektiv informasjon. Arbeidsinstruksen identifiserer klart og uttrykker helt tydelig stillingens ansvarsområder. Bonus benyttes ofte for å motivere ansatte til innsats, for å bevare allerede eksisterende ansatte og for å tiltrekke seg nye attraktive medarbeidere. Vi anbefaler også medlemmer og trenere å lese en rekke av de artiklene som ligger ute på foreningens nettside om arbeidsrett og kontraktsforhold. LES MER OG LAST NED TRENERKONTRAKTENE PÅ FOTBALLTRENEREN.NO

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

87


88

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019


GRASROTTRENER

NYTT MEDLEMSKAP: Norsk Fotballtrenerforening lanserer i s amarbeid med Norsk Tipping et eget grasrot-medlemskap spesielt for trenere i barne- og ungdomsfotballen. Foto: Ivar Thoresen

Er du en grasrottrener på jakt etter inspirasjon – informasjon – impuls? Som GRASROT-medlem i Norsk Fotballtrenerforening får du tilgang til alt frapraktiske treningstips til relevant og interessant fagstoff om det å være fotballtrener for barn og unge. GRATIS medlemskap ut 2020 for alle som har fullført hele Grasrottrenerkurset.

BLI GRASROT-MEDLEM I NFT AV IVAR THORESEN

Tilbudet om grasrot-medlemskap i Norsk Fotballtrenerforening vil supplere det allerede eksisterende BASIS-medlemskapet (ordinært individuelt medlemskap) og KLUBBmedlemskapet (kollektivt gjennom klubb). MEDLEMSFORDELER Prisen for grasrot-medlemskapet vil være kr 500,- pr. år (gjeldende fra 1. januar 2020 – men som sagt gratis for 202 for de som har tatt hele Grasrottrenerkurset). Prisen er lavere enn for BASISmedlemskapet i NFT. Forskjellen vil være at man ikke mottar medlemsbladet Fotballtreneren i papirformat (men digitalt), og at man ikke har tilgang på bistand, rådgivning og juridisk assistanse ved tvister og konfliktsaker. Man vil heller ikke motta en gratis tilsendt en Nike t-skjorte med NFTlogo ved innmelding. HER ER HVA DU FÅR SOM GRASROTMEDLEM: • Digital utgave av medlemsmagasinet Fotballtreneren fire ganger i året.

• Tilgang til en egen nettside: fotballtreneren.no/grasrottreneren – jevnlig oppdatert med tips, råd og informasjon spesielt rettet mot aktivitet i barne- og ungdomsfotballen. • Månedlige nyhetsbrev om saker av interesse for grasrottrenere. • Invitasjon til Cupfinaleseminaret – en av Europas største møteplasser for fotballtrenere. • Informasjon om og invitasjoner til impulstiltak og kurstilbud. • Gratis trenerformidling – se ledige jobber og legg ut din profil. • Gode rabatter på varer, tjenester og arrangement. SAMARBEID MED NORSK TIPPING NFT og Norsk Tipping har inngått et samarbeid knyttet til grasrotmedlemskapet med den hensikt å løfte oppmerksomheten rundt grasrottrenere i norsk fotball, samt stimulere til at det gjøres en enda bedre innsats for barn og unge på fotballbanen. Et ledd i dette samarbeidet er å samle den store gruppen av grasrottrenere inn under interesseforeningen for fotballtrenere i Norge – Norsk Fotballtrenerforening. – Ambisjonen er å rekruttere minst 1

000 grasrottrenere som medlemmer i NFT innen utgangen av 2020. Vi vil ta i bruk en rekke virkemidler i dette arbeidet, og den nye nettsiden fotballtreneren.no/grasrottreneren vil være sentral i strategien i kombinasjon med bruk av sosiale medier, sier daglig leder Teddy Moen i NFT. – Vi vil også i samarbeid med Norges Fotballforbund sørge for at informasjon om grasrotmedlemskapet vil bli gitt gjennom de mange grasrottrenerkursene som avholdes hvert år over hele landet. HVORDAN BLI MEDLEM? – Det er kun enkelttrenere som kan få grasrot-medlemskapet. Et tilbud om en kollektiv innmelding via klubb vil ikke være mulig gjennom denne ordningen. Likevel er det ikke i noe i veien for at klubber kollektivt sender inn til NFT en liste over grasrottrenere man ønsker skal bli medlem i NFT. Da er det viktig at dette er avklart med den enkelte trener i forkant, ettersom medlemskapet er personlig, forteller Teddy Moen.

MELD DEG INN

VIA NETTSIDEN FOTBALLTRENEREN.NO/ GRASROTTRENEREN

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

89


90

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019


MEDLEMSKONTINGENTEN

Nye satser for

MEDLEMSKONTINGENT I 2020 Medlemskontingenten i Norsk Fotballtrenerforening vil fra 1. januar 2020 bli justert. Etter å ha vært uendret de siste ti årene, ble det på årsmøtet 14. mars i år besluttet å endre satsene.

for fotballtrenere i Norge er det som ligger til grunn for de nye satsene, som fra 1. januar 2020 vil være: • • •

VIL VIDERE: NFT skal bli synligere, større og sterkere. For å få det til er en beskjeden økning av medlemskontingenten – for første gang siden 2008 – nødvendig, påpeker daglig leder Teddy Moen. Foto: Ivar Thoresen

Styret i Norsk Fotballtrenerforening har ambisjoner om å videreutvikle NFT med differensierte medlemskap og tilby en enda bedre service for medlemmene i årene som kommer. Justeringen av kontingent-satsene er en del av dette arbeidet. NFT har i dag rundt 1 800 Basismedlemskap og om lag 1 200 medlemmer gjennom Klubbmedlemskap (fordelt på cirka 75 klubber/foreninger). Kostnadene knyttet til å administrere disse, samtidig som NFT over tid har utviklet tilbudet til medlemmene, gjør at man nå ser seg nødt til å sette opp satsene noe. NYE SATSER Ønsket om å utvikle seg til å bli en enda bedre interesseorganisasjon

Grasrot-medlemskap*: fra kr 400 til kr 500 per år (opp kr 100) Basis-medlemskap: fra kr 800 til kr 1 000 per år (opp kr 200) Klubbmedlemskap: fra kr 4 400 til kr 5 200 per år (opp kr 800)

*Grasrot-medlemskap er gratis for hele 2020 for de som har gjennomført Grasrottrenerkurset de siste årene (i samarbeid med Norsk Tipping). Prisen på et BASIS-medlemskap (individuelt) var ved foreningens oppstart i 1986 kr 300,- pr. år. Utviklingen over 30 år har vist at foreningens styre har vært forsiktige med å justere kontingenten, og den reelle endringen nå er ikke mer enn tilsvarende konsumprisindeksen i samfunnet. Forrige gang man endret satsen var tilbake i 2008. MANGE MEDLEMSFORDELER – Selvfølgelig er det alltid en viss fare for at dette vil gjøre at noen vil si opp sitt medlemskap, men skal NFT kunne ta nye steg må man sikre en mer forutsigbar inntekt gjennom medlemskontingenten. Det krever mye administrative ressurser å opprettholde det tilbudet man gir medlemmene, sier daglig leder Teddy Moen i NFT. Han nevner at man i handlings-

planperioden 2017-2019 har gått fra å utgi magasinet Fotballtreneren med 32 sider til et 100 siders magasin, det er etablert tre nye nettsider (fotballtreneren. no, cupfinaleseminaret.no og fotballtreneren.no/grasrottreneren), nye standard trenerkontrakter er utarbeidet, en bedre oppfølging av trenere i tvister og konfliktsaker er sikret, samtidig som Cupfinaleseminaret har bygd seg opp som Nordens største møteplass for fotballtrenere. ANTALL MEDLEMSKAP SKAL OPP NFT har som målsetting å øke antallet medlemmer i årene som kommer. Sammen med Norsk Tipping er ambisjonen å rekruttere minst 1 000 grasrottrenere innen utgangen av 2020. Foreningen vil ta i bruk en rekke virkemidler i dette arbeidet, hvor en økt satsing på sosiale medier vil være en del av strategien. – Med over 25 000 fotballag i norsk fotball, har foreningen fortsatt et uforløst potensial i å rekruttere flere medlemmer, forteller Teddy Moen. – NFT må bli enda mer synlig i norsk fotball. Vi må bli tydeligere i våre fanesaker og bruke en rekke kanaler til å løfte dette inn i diskusjonen omkring trenerrollen, fagforening, faget og utdanningen av fotballtrenere.

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

91


92

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019


JURISTENE

HVOR GÅR GRENSENE FOR HVA EN FOTBALLTRENER KAN BESTEMME/BESLUTTE? I denne artikkelen skriver NFTs advokat Claude A. Lenth om grensegangene mellom hva en trener kan bestemme og beslutte i en klubb, samt hva og hvem i klubben som kan instruere treneren.

CLAUDE A. LENTH. Foto: Advokatfirmaet Hjort AV CLAUDE A. LENTH PARTNER I ADVOKATFIRMAET HJORT DA

En problemstilling som ofte dukker opp i praksis er hvor grensene går for hva en fotballtrener eventuelt kan bestemme og beslutte alene. Denne problemstillingen kommer normalt på bordet hvis arbeidsavtalen ikke regulerer spørsmålet og/eller andre stillinger eller organer i klubben (type «sportslig utvalg» og/eller «teknisk hjerte») ønsker å involvere seg i trenerens oppgaver, gjerne etter at ansettelsesforholdet har vart en stund. I en tid med flere beslutningstakere i klubbene (sportsjef/sportslig leder, daglig leder, utviklingssjef etc.), er problemstillingen svært aktuell. Blir ikke partene enige kan det bidra til dårlig arbeidsmiljø og i noen tilfeller mistillit mellom partene som gjerne ender med at treneren blir bedt om å gå. Utgangspunktet er at klubben kan instruere fotballtreneren til å utføre de oppgaver og handlinger som ligger innenfor det vi i rettslige termer

omtaler som «innenfor arbeidsgivers styringsrett». Styringsretten klubben har som arbeidsgiver defineres gjerne som den retten klubben har til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Styringsretten begrenses samtidig av alminnelige saklighetskrav og innenfor rammene for hva som er avtalt mellom partene. Klubben kan følgelig innenfor styringsretten instruere fotballtreneren så lenge det er saklig og klubben ikke har frasagt seg sin styringsrett i arbeidsavtalen med treneren. Det forhold at treneren er ansatt som hovedtrener for laget betyr ikke at treneren dermed alene bestemmer alt selv, eksempelvis laguttak. Her vil etter omstendighetene klubben kunne overprøve trenerens beslutning i medhold av styringsretten. Om det er saklig må vurderes konkret. Har partene derimot uttrykkelig avtalt i arbeidsavtalen at det er treneren som alene bestemmer laguttaket, vil det fort være usaklig dersom klubben overprøver dette. En annen problemstilling som gjerne oppstår er hvem i klubben som på vegne av arbeidsgiver kan overprøve trenerens rolle. Formelt sett vil treneren rapportere til daglig leder som igjen er underlagt styret i klubben. Det innebærer at en sportsjef (sportslig leder) som er underlagt daglig leder ikke uten videre kan

instruere treneren, med mindre dette er avtalt og/eller følger av måten klubben er organisert på. Det er heller ikke uvanlig at en hovedtrener rapporterer både til daglig leder og eksempelvis til en sportslig leder. Igjen beror det på hva som er avtalt i arbeidstalen mellom treneren og klubben og hvordan klubben er organisert. I praksis vil alltid daglig leder og til slutt styret i klubben kunne instruere treneren på vegne av arbeidsgiver innenfor de rammene som gjelder for styringsretten. Det vil derfor i praksis være slik at treneren må forholde seg til de øvrige stillinger og personer i klubben som arbeidsgiver velger, med mindre noe er uttrykkelig avtalt i arbeidsavtalen. Oppfordringen til både fotballtrenere og klubbene er med andre ord, bruk tid på å avklare hvilke forventninger man har til hverandre når det gjelder hvilke beslutninger som eventuelt skal være «trenerens domene», når skal klubben ha det siste ordet og ikke minst hvilke stillinger/roller i klubben som treneren må forholde seg til dersom det oppstår uenighet om enkelt avgjørelser. Dette bør gjøres i ansettelsessituasjonen og senere ved behov.

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

93


94

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019


SIDEN SIST

PACO FÅR MER ANSVAR I FORLENGET NFF-AVTALE Pål Arne «Paco» Johansen forlenger avtalen med NFF fram til sommeren 2023, og får et utvidet ansvar som fagutvikler i eliteavdelingen i årene som kommer. Det melder fotball.no. Paco tok Norges G19-landslag til EM i 2018 og U20-landslaget til VM i sommer. Nå skal han fortsette som landslagstrener i segmentet G18/19/20, i tillegg til en fagutviklerrolle i eliteavdelingen. STYRKER FAGARBEIDET – Det er en klar ambisjon for oss i NFF Elite å videreutvikle oss som et ledende kompetansemiljø innen internasjonal fotball, og derfor er vi glade for at Paco har valgt å bli hos oss i de neste årene, sier elitedirektør Lise Klaveness til fotball.no. – Han har hatt en sentral rolle i utviklingen av vår analysemodell i landslagskjeden, og blir nå fagutvikler i flere viktige prosjekter som avdelingen skal jobbe med. Dette er vi sikre på vil løfte fagarbeidet vårt ytterligere, slik at det kommer landslag, klubber og spillere til gode, sier Klaveness videre. TO VIKTIGE GRUNNER Sjøl trekker Paco fram to viktige grunner til at han ønsker å bli værende i NFF-systemet fremover. – Den første, og viktigste, er den fantastiske spillergruppa og ditto trenerteam og støtteapparat på G18-landslaget som jeg har jobbet sammen med i hele år. De inspirerer meg, og er en herlig gjeng å være leder og trener for. Allerede i neste uke skal vi ut å spille EM-kvalifisering sammen, og det ser jeg veldig frem til. – Den andre grunnen til at jeg nå har sagt ja til en kontraktsforlengelse, handler om det gode fagmiljøet som er i ferd med å vokse frem i eliteavdelingen i NFF – og vår felles ambisjon om å gjøre det stadig bedre i møtet med det internasjonale konkurransebildet vi står midt oppe i, sier han til fotball.no.

NY KONTRAKT: Paco har forlenget sin kontrakt med NFF, en kontrakt som innebærer at han fortsetter som aldersbestemt landslagstrener og i tillegg blir fagutvikler i NFFs eliteavdeling. Foto: Ivar Thoresen

UTSTYRSGAVE: Miguel de Freitas (til venstre) gir masse utstyr til NFTs MYSA-prosjekt, noe som gleder daglig leder Teddy Moen umåtelig. Foto: Privat

TOPP UTSTYR DONERT TIL MYSA-PROSJEKTET Miguel de Freitas er en tidligere toppspiller (keeper) fra Portugal som kom til Norge for over 30 år siden for kjærlighet og fotballspill. Siden ble han igjen og har hatt en rekke oppdrag som fotballtrener på ulike nivåer gjennom mange år. Han har også vært trener i klatring og vært benyttet som mentor og veileder for fotballkretsen på Madeira, hans hjemsted. Da han leste om Trenerforeningens MYSA-prosjekt i Nairobi, bestemte han seg for å donere en stor del nytt og ubrukt utstyr til NFT. Som eier av Scandinavian Sports Management AS drev han i mange år med import av sportsmerket Lacatoni, og en dag i oktober ble utstyret overlevert fra Miguel sin bolig på Ekeberg i Oslo. – Vi takker vårt medlem Miguel for denne flotte gaven med Lacatoni utstyr. Dette vil i det kommende året bli pakket og sendt ned til MYSA i Kenya for bruk på akademiet og blant barn og ungdom som trenger utstyr, sier daglig leder Teddy Moen i NFT. Miguel er veldig glad for å vite at utstyret vil komme til nytte. Han er en stor tilhenger av utdanningsprosjekter og berømmer Trenerforeningen for sitt store engasjement i Mathare-slummen. – Vi som bor i Norge har det fantastisk bra og bør forsøke å bidra til andre som behøver det. Det er tilfredsstillende å kunne gi en håndsrekning til prosjektets innhold, sier han.

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

95


TEDDY ER OPTIMIST

INSPIRASJON: På The Coaches Voice Academy er det mye inspirasjon og godt fotballfaglig stoff å finne. Skjermdump: coachesvoice.com

THE COACHES VOICE ACADEMY - EN INSPIRASJONSKILDE Som fotballtrener må en kontinuerlig holde seg oppdatert, tilegne seg mer kompetanse og sikre seg gode inspirasjonskilder for å utvikle sin dyktighet. The Coaches´s Voice er et sted trenere bør søke seg til! The Coaches´s Voices er både et nettsted og en You Tube-kanal hvor du har anledning til å bli bedre kjent med en rekke av verdens fremste fotballtrenere og eksperter på fotball. Det er få steder hvor man kan komme "så tett" på trenere, deres erfaringer, synspunkter, filosofi og metodiske tilnærminger. Sjelden har man hatt anledning til å virkelig kunne lære av de beste i bransjen! Read • The Journey • The Game • Player to Coach • My Inspiration • The Scout Watch • Masterclass • CV Stories • Women´s • Women´s football You Tube • What is the Coache´s Voice Academy?– https://www.youtube. com/watch?v=zaPEmIGE_shY

96

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

Etter at daglig leder Teddy Moen gjennomgikk en stor kreftoperasjon ved Radium-hospitalet vinteren 2018, gjennomførte han etterbehandling med cellegift som ble avsluttet i fjor sommer. Prøver i mai viste dessverre at han hadde fått et tilbakefall av kreften. Da ble det konstatert noen små metaser i lungene, og siden den gangen har Moen vært til observasjon på Kreftsenteret i Kristiansand. – Jeg er ved godt mot, jobber 100% og trener godt. Sykdommen har på ingen måte satt meg tilbake i hverdagen, forteller Teddy Moen. POSITIV UTVIKLING – CT-bildene fra oktober viser at kreften er i bero og har utviklet seg lite. Dette er gode nyheter, og dette gir enda større grunn til å tro at man etter hvert vil finne en effektiv behandlingsmetode for å få orden på meg, sier Teddy videre. – Jeg har full tiltro til legene, og er optimistisk for fremtiden. Med mitt utgangspunkt, føler jeg meg privilegert som kan leve som normalt, jobbe full tid og trene hver dag! ÅPENHET Teddy Moen har vært åpen om sin situasjon, men er opptatt av at sykdommen på ingen måte legger hindringer i veien for jobben som daglig leder i NFT. – Arbeidet gir meg overskudd og glede – som igjen er bra for kroppen. Dessuten er jeg opptatt av å formidle at kreft er en tilstand som jeg lever med på en konstruktiv måte. Selv opplever han at det gir mye energi å være åpen og ærlig om sin egen situasjon. – Det har vært mye god støtte og omsorg blant fotballtrenere og andre de siste månedene. Mange heier på meg, og det setter jeg pris på!

PS! Også Fotballtrenerens redaktør Ivar Thoresen har vært under kreftbehandling og sykemeldt gjennom store deler av dette året. Også for Ivars del ser det ut til at behandlingen har virket så bra som legene håpet på, og selv om dette er en kronisk kreftform som han må leve med, vil Ivar være tilbake i drift i sin redaktørjobb i disse dager.

OM MEDLEMSKONTINGENTEN FOR 2019 Årets medlemskontingent ble sendt ut i midten av februar via e-post, med en påminnelse i slutten av mai. I etterkant av dette vil det gå ut et varsel om inkasso på medlemskontingenten for 2019 i løpet av juni. Dessverre har vi ikke oppdaterte e-poster til alle, men vi har etter beste evne sendt ut papirfaktura til de som ikke har dette. Om du er en som ikke mottar nyhetsbrev og informasjon fra NFT via e-post, ta kontakt med daglig leder teddy.moen@fotballtreneren. no for å få oppdatert deg på dette. På den måten vil du sikre deg at du til enhver tid får informasjon om foreningsvirksomhet og aktiviteter. . UTMELDELSER AV NFT I følge NFTs statutter gjelder følgende: «Medlemmer som ikke ønsker å være medlem av NFT, er selv ansvarlig for skriftlig å melde seg ut av foreningen. Dersom årsavgiften ikke er betalt innen seks måneder etter fristen, som er 1.1. hvert år, kan medlemmet strykes og regnes som utmeldt av NFT. Skyldig årsavgift kan inndrives etter sivilrettslige regler. Ingen kan tas opp som medlem av NFT uten at tidligere økonomiske forpliktelser er gjort opp». HUSK Å BETALE MEDLEMSKONTINGENTEN FOR 2019 Forfall på årets medlemskontingent var i mars. Etter dette er det sendt påminnelse (mai) elektronisk og varsel om inkasso i juni (og pr. brev for de uten e-post). Vi ber om respekt om at kontingenten på kr 800,- gjøres opp, og på den måten unngår du som medlem også en ekstra kostnader. Det er helt avgjørende for foreningens daglige drift at man sørger for å betale


SIDEN SIST

NFTS SAMARBEIDSPARTNERE

inn dette. Så er du blant dem som ennå ikke har gjort opp kontingenten, ikke vent. Betal den nå du mottar kravet! ADRESSEENDRINGER Fra tid til annen får NFTs administrasjon melding om adresseendringer blant våre medlemmer. Noen er flinke til å sende en melding om dette (også mobil og e-post adresse!), mens vi andre ganger må ha hjelp av posten til å finne fram til ny adresse når noen av våre medlemmer flytter. Dette medfører mye ekstraarbeid. Den beste forutsetningen for at du skal få den servicen du fortjener er at du melder rett adresseforandring til NFTs administrasjon umiddelbart. Send en e-post til teddy.moen@fotballtreneren.no om adresseforandring. VERV ET MEDLEM – MOTTA GAVE FRA NFT NFT har passert over 3 000 medlemmer. Målsettingen er å øke dette antallet betraktelig i årene som kommer. Vi vil derfor oppfordre medlemmer av NFT til å verve andre trenerkolleger til foreningen. Vi sender en fin vervepremie til de medlemmer som lykkes i å verve nye medlemmer til foreningen. Send inn navn og adresse på medlemmet/-ene som er vervet til rolf.aage.boerresen@ fotballtreneren.no, og vi sender deg en gave i retur. Husk å påføre eget navn og adresse på innrapporteringen. KLUBBMEDLEMSKAP - HVA MED Å MELDE INN FLERE TRENERE I NFT? NFT tilbyr et eget KLUBBMEDLEMSKAP for 2019 til klubber i norsk fotball. For KUN kr 4 400,- vil klubben deres få inn 10 trenere som medlemmer i NFT. Man betaler altså ca. ½ pris for trenerne (kr 450,-) og en innmeldingsavgift på kr 100,-. Tilbudet er slik at man får 10 medlemmer for prisen av 8 medlemmer (2 gratis medlemmer som BONUS!). Send en e-post til rolf.aage.boerresen@fotballtreneren.no for ytterligere informasjon om tilbudet.

NORGES FOTBALLFORBUND. fotball.no

Pantone 186 C

Pantone 281 C

50 % Black

ESCAPE SPORT. Treningsleirer, turneringer og opplevelsesreiser. escape.no NIKE. Treningsutstyr, fotballutstyr og flott fritidstøy. nike.com/no GIOVANI. Italiensk mote for skandinaver. giovanifashion.no 3v3 NORGE. Fordelaktige priser på spennende turneringsutstyr for treer-fotball. 3v3.no SKILL RACE. Teknisk plattform som hjelper deg til å ha full kontroll over både det administrative og det sportslige. fotball.skillrace.no THON HOTELS. Hotellovernatting til rabattert idrettsrabatt.NB! Benytt firmakoden til NFT som gir gode rabatter: TH22074286 thonhotels.no/thon-sport AVIS. Leie av bil til konkurransedyktig priser, tilgjengelighet og service. avis.no/sport INTERPLAY SPORTS. Gode priser på profesjonelle video redigerings- og analysesystem for fotball. interplay-sports.com SCAN-SPORT. Kjøp av sportsmedisinsk produkter til gode priser og effektiv levering. scan-sport.no Advokatfirmaet Hjort DA. Behov for juridisk hjelp og rådgivning i konfliktsaker? Advokat Claude A Lenth Tlf: 22 47 18 00 - e-post: cal@hjort.no JOYMO. Sømløs livestreaming- og videoanalyseplattform, som er tilgjengelig for klubber, lag og fotballtrenere. joymo.no CEMO CARE. Tilgang til et spennende dugnadskonsept for trenere, lag og foreninger med kaffe, te, sjokolade og krydder for salg. cemo.no OBOS. OBOS-medlemmer har forkjøpsrett på brukte boliger over hele landet. Har egen bank og er sponsor for både OBOS-ligaen (1. divisjon for menn) og Toppserien for kvinner. obos.no

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

97


TREFF MED PASNINGEN – PRØV EN ANNONSE I FOTBALLTRENEREN NR. 2 • JUNI 2019 • 33. ÅRGANG • LØSSALG KR 129,-

NR. 1 • FEBRUAR 2019 • 33. ÅRGANG • LØSSALG KR 129,-

M A R C E LO B I E LSA

MYTENE – METODENE – FILOSOFIEN

SOLSKJÆR

VISER VEIEN

NFT ÅRSRAPPORT 2018 • REFLEKSJONER FRA SPANIA-KONFERANSE CUPFINALESEMINARET 2019 • KEEPERE SOM VÅGER VIL PREGE FRAMTIDA NYTT TRENERSEMINAR I TRONDHEIM • FEEDBACK I FOTBALL • NFF OG NTF MED SPENNENDE SAMARBEID • SMÅLAGSSPILL GJØR SUSEN • OM POSISJONSSPILL

FANGENE PÅ FORTET • INNKALLING TIL ÅRSMØTE • MIN FAVORITTKEEPERØVELSE • ÆRESMEDLEM TEDDY MOEN • JONAS GAHR STØRE OM LEDELSE • HVA LÆRTE VI AV RBK-SAKEN? • BESØK HOS BAYERN MÜNCHEN • VI MØTER DAVID MOYES • NILS JOHAN SEMB OM LANDSLAGENE FOTO: NTB SCANPIX

FOTO: NTB SCANPIX

FOTBALLTRENEREN NR 1 2019

FOTBALLTRENEREN NR 2 2019

1

1

NR. 4 • NOVEMBER 2019 • 33. ÅRGANG • LØSSALG KR 129,-

NR. 3 • SEPTEMBER 2019 • 33. ÅRGANG • LØSSALG KR 129,-

ROBERTO MARTINEZ VISER VEI TIL CUPFINALESEMINARE T FIRE NORSKE DISSE KOMMER OGSÅ: STEVE MCCLAREN • DRILLO • TORE ANDRÉ FLO • STEVE WALSH •IMARIUS RØVDE OG MANGE, MANGE FLERE LANDSLAG PÅ BANEN MESTERSKAPSSOMMER AKADEMIKLASSIFISERINGEN 2019 • NYTT OM TRENERUTDANNINGEN • FINSK SUKSESS FOR TOR THODESEN • FIFA OM FRANKRIKE-VM OG U20-VM • NY FORSKNING • TRENERKONTRAKTER • NFFS ELITESATSING • SPILLERUTVIKLING CUPFINALESEMINARET 2019 • VM FRA TILSKUERPLASS • KVINNESATSING MED NYE KRAFTSENTER • ETT ÅR SOM TRENER PÅ ISLAND • FAST ANSATT RANHEIMFOTO: NTB SCANPIX TRENER • ROLLEFERDIGHETER • TRENERPROFIL: JOSÈ MOURINHO • KUNSTEN FOTBALLTRENEREN NR 4 2019 Å VÆRE INNBYTTER • GRASROTMEDLEMSKAP I NFT • FOTBALLENS KRAFT

FOTO: NTB SCANPIX

98

FOTBALLTRENEREN NR 3 2019

1

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

1

Fotballtreneren er eneste norske magasin rettet mot fotballtrenere. Norsk Fotballtrenerforenings medlemsblad går fire ganger årlig ut til trenere på alle nivåer over hele landet, og dette er også ofte beslutningstakere enten i klubb eller i annen jobb. Annonsering i Fotballtreneren eller en samarbeidsavtale med Norsk Fotballtrenerforening kan derfor være et treffsikkert og effektivt alternativ. Kontakt oss for mer informasjon NFT v/PR-mann Ronny Geson Gunnarsson 911 15 705 / geson@fotballtreneren.no


TRENINGSLEIR SPANIA - SANTA SUSANNA, BARCELONA Vinterferien, påsken eller høstferien 2020 Ta med deg fotballaget og reis på treningsleir i vinterferien, påsken eller høstferien. Vi kan tilby et flott produkt i Santa Susanna, kun 6 mil fra Barcelona med fine hoteller, god mat og et sportslig opplegg tilpasset hvert enkelt lag. Fra kr 5590,- for 4 netter / 5 dager Fra kr 5990,- for 5 netter / 6 dager Fra kr 6690 for 6 netter / 7 dager Pakkeprisene er pr. person og inkluderer: • Flyreise Oslo – Barcelona t/r * • Flyskatter og avgifter • Busstransport flyplass – bosted t/r • Opphold på 4-stjerners hotell i 2-3-sengs rom det ønskede antall netter • Helpensjon = 3 buffetmåltider daglig • Leie av bane til trening, med transport til/fra (underlag er kunstgress) Det er også mulighet for å bestille utflukt til Barcelona med sightseeing og shopping. *Avreise fra andre byer på forespørsel

www.ior.no

Ta kontakt med oss for pristilbud og mer informasjon.

Forbehold om endringer i valutakurser og i bookingsituasjonen.

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019

99

0510 dmt.noo

INDRE ØSTFOLD REISEBYRÅ AS Postboks 134 • 1851 Mysen tlf: 69 84 71 00 e-post: ior@ior.no


Returadresse: NFT Postboks 8069 VÃ¥gsbygd 4675 Kristiansand

100

FOTBALLTRENEREN NR 4 2019