__MAIN_TEXT__

Page 1

SkurlagsNytt Nr. 2 – 2015. Årgang 4

Informasjonsavis for Alvdal Skurlag

NYTTIG OG GODT samarbeid med NAV

BYGGER STORT

i Elementbygg

PROFFKUNDER viktig for butikken

www.alvdalskurlag.no


To historiske skysstasjoner har valgt elementfjøs fra Alvdal Skurlag. Miljøet er hovedgrunnen til at Odd Enget på Krokhaug i Folldal og Øyvind Drivstuen i Oppdal velger våre løsninger.

Elementfjøs inn i gammel tradisjon Drivstua er en gammel skysstasjon der bygningene er vernet. Derfor var det en utfordring å finne en form og utseende på nytt sauefjøs som kan fungere inn i miljøet. – Elementfjøs fra Alvdal Skurlag er det flotteste fjøsbygget jeg har sett, sier Øyvind Drivstuen. Han er brukeren på den ærverdige skysstasjonen midt mellom Hjerkinn og Oppdal. – Jeg synes elementfjøset er veldig fint. Vi har kikka på flere slike fjøs. Det er en lettvint byggemåte og sunt for sauen. Klimaet er godt og bygget er prisgunstig, fortsetter Øyvind Drivstuen. Garden Drivstuen er fredet. Derfor måtte Riksantikvaren inn i planleggingsfasen for å finne en totalløsning. Det gamle fjøset er i stein, tømmer og toppet med flott skifer.

VINDUSREKKE I TOPPEN

– Hele garden brant ned i krigshandlinger tidlig på 1700-tallet. Deler av fjøset er fra den tida. I botn er det en stor og bred steinmur. På toppen er det laftetømmer. Fjøset er bygd og omgjort siden det ble bygd for første gang. Det nye fjøset har fått ei vindusrekke i toppen, og det var et ønske fra Riksantikvaren. Det er for å få inn mer lys, men også som brytning i forhold til tømmerdelen oppå steinmuren på gammelfjøset, sier Øyvind Drivstuen.

GAMMELT OG NYTT

Det nye fjøset på Drivstuen er 18 ganger

2

SkurlagsNytt

FAMILIEPROSJEKT: Øyvind Drivstuen (til høyre) har sterk støtte fra familien til det store byggeprosjektet: Tore og Magne Myran, h.h.v svigerbestefar og svigerfar, mor Signe Marie og far Sivert Drivstuen.

36 meter og er dimensjonert for nærmere 400 sauer. I tillegg kommer arealene i gammelfjøset. De to byggene skal føyes sammen med et mellombygg. Gammelfjøset skal i stor grad brukes som avlastningsfjøs.

Nyfjøset er et prosjekt til rundt fem millioner kroner. Trekker vi fra en stor egeninnsats med alt fra grunnarbeider til torvlegging og tilskudd fra Innovasjon Norge, er lånebehovet overkommelig.


SVÆRT FORNØYD: Odd Enget er svært godt fornøyd med det nye fjøset.

EN NY HVERDAG I NYTT ELEMENTFJØS Odd Enget på Krokhaug i Folldal ser fram til å få sauene inn i nytt fjøs til vinteren.

TORVTAK

Taket på det nye fjøset på Drivstuen skiller seg ut fra de fleste andre driftsbygningene som reises i dag. Det er dekket av torv, som ble lagt på i løpet av en lang arbeidsdag. – Skifer ville blitt veldig dyrt. Jeg ønsket torvtak og fikk gjennomslag for det hos vernemyndighetene, sier Øyvind Drivstuen tilfreds. Torvtaket kviler på takstoler som er montert i grupper for å ha en større takhøyde innendørs. Det er et spenn på rundt fire meter over dyrearealet, mens det er et større spenn over fôrsentralen. Oppunder taket er det montert kvite plastplater for at lokalet skal være så lyst og rent som mulig.

DOBLER PRODUKSJONEN

– Vi satser på å doble antall vinterfôra sauer, som i dag er på 230-240. Vi var nødt til å gjøre noe med bygningsmassen for å drive videre. Vi har et godt utmarksbeite, som få steder i landet kan konkurrere med. Disse ressursene må vi utnytte, mener Øyvind Drivstuen. Han er relativt fersk som sauebonde etter mange år i anleggsbransjen. Han har etablert seg med familie og har små barn. Det er viktig å vise de som vokser opp at det satses for framtida.

I løpet av sommeren er gammelfjøset revet og et nytt elementfjøs er på plass. Tollan Byggservice er i ferd med å sluttføre prosjektet der deler av den gamle låven står igjen. – Jeg lar deler av låven med høytørka stå. I tillegg til nytt fjøs på 14 ganger 20 meter har jeg investert i ny fôrsentral som også har elementvegger. Dette skal bli en helt ny hverdag, sier Odd Enget. Han kombinerer sauedrifta med å være fjelloppsyn i Folldal. Garden til Enget preges for øvrig av at den var skysstasjon i sin tid, med bolig og stabbur i sveitserstil.

VIKTIG MED GODT KLIMA

– Prosessen med å bygge nytt fjøs har pågått i mange år. Jeg har vurdert mange alternative byggemåter, og valget falt naturlig på lafteelementer. Treet er vakkert og prisen

er grei. Det er fine fjøs til sau, med et godt klima. Jeg ønsker ikke et fjøs som er helt tettet med plast og har lav takhøyde. Det gir ei rå lukt. Her vil jeg også koste på skikkelig ventilasjonsanlegg, sier Odd Enget.

FÔRE EN GANG I DØGNET

Kapasiteten på det nye fjøset er rundt 150 vinterfora sauer. Det er en liten økning fra det han har i dag. Han investerer i et fôringssystem for å fôre en gang om dagen. Det krever noen fôringskasser der dyra kan forsyne seg gjennom hele døgnet.

ARBEIDSMILJØET ER VIKTIG

Prislappen er på et par millioner kroner. – Et slikt prosjekt krever at du har veldig interesse for sau, og du kan ikke bare tenke på billige løsninger. Jeg vil ikke gå på akkord med arbeidsmiljøet, sier Odd Enget.

ELEMENTGARASJE – FOR MILJØ OG FREMTID Alvdal Skurlag tilbyr høy kvalitets standardløsninger i form av elementbygg for mer enn bare fjøs og store bygg. Også anneks, hytter, garasjer eller redskapshus er meget godt egnet som elementbygg. Elementbygg kombinerer gamle laftemetoder med moderne teknikker på en måte som gir mulighet til å skape nye og moderne bygg på en fleksibel, rask og kostnadseffektiv måte. I våre elementbygg benyttes kun trevirke til bæring og i vegger. Man unngår dermed kuldebroer og kondens. Samtidig er tre et naturlig materiale som puster, det betyr et unikt inneklima for både folk og dyr.

GARASJE: Her er et eksempel på en garasje som er bygd som elementbygg.

SkurlagsNytt

3


Får folk tilbake i jobb

FORNØYD: Produksjonssjef Ole Sverre Haugrud ved Alvdal Skurlag er svært godt fornøyd med samarbeidet med NAV, og mener det gir en gevinst for alle involverte.

NYTTIG OG GODT SAMARBEID MELLOM NAV OG SKURLAGET Et godt og langvarig samarbeid mellom NAV og Alvdal Skurlag har fått mange tilbake i jobb gjennom ordninger som inkluderende arbeidsliv. – NAV kontakter oss når de har kandidater de tror kan passe for oss, og vi har ofte behov for folk i ulike deler av produksjonen. Ordningen har fungert til vår store tilfredshet, sier produksjonssjef Ole Sverre Haugrud ved Alvdal Skurlag. Han er godt fornøyd med at Skurlaget får anledning til å prøve ut folk i en periode, med lønnstilskudd, samtidig som de hjelper folk tilbake til arbeidslivet.

MANGE I FAST JOBB

– Fire-fem av de vi har hatt inne gjennom samarbeidet med NAV og ulike ordninger har fått fast jobb etter hvert, sier Haugrud. – Dette er et opplegg hvor alle vinner – både vi, NAV og den enkelte arbeidstaker. Han mener det er viktig for Alvdal Skurlag, som stor, lokal produksjonsbedrift, med et godt forhold til, og samarbeid med, NAV. Skurlaget samarbeider også med Meskano på Tynset, og har til stadighet folk inne både ved anlegget i Alvdal og avdelingen i Vingelen. – Det kan være ungdommer som sliter med å komme seg i gang i arbeidslivet, eller andre som av ulike grunner trenger litt drahjelp for å komme seg tilbake i jobb.

4

SkurlagsNytt

INKLUDERES

– Her blir de raskt inkludert i team, får tilhørighet og blir en del av fellesskapet. Ingen får noen særbehandling, men alle får den individuelle oppfølgingen de trenger og har behov for, sier Haugrud videre, og tror det er en viktig grunn til at erfaringene ved Skurlaget er så positive. Samtidig legger han ikke skjul på at det innimellom kan være utfordringer, og at det ikke er full klaff hver gang. – Men for oss er dette mest positivt, understreker produksjonssjefen. – Og jeg tror vi er ganske gode på dette. Blant annet fordi vi prioriterer det og ser på samarbeidet med NAV, og den hjelpa de tilbyr, som en viktig del av vår rekruttering. Vi har fokus på det.

VIKTIG FOR NAV

NAV-leder Hilde Skomakerstuen i Alvdal, skryter av samarbeidet de har med Alvdal Skurlag. – For oss er det viktig med en så stor og god partner i nærmiljøet. Alvdal Skurlag er en samarbeidsbedrift som tar samfunnsansvar. Sammen har vi gitt folk i alle aldre og livssituasjoner nye muligheter. Muligheter til

et nytt yrke, en ny start på livet, en sjanse til komme i jobb eller komme tilbake i arbeid etter sjukdom. – Vi har en åpen og god dialog med Skurlaget, hvor de finner løsninger sammen med oss og den enkelte. Så er det alltid slik at noen ganger lykkes vi, andre ganger ikke. Men, det som er viktig er at Alvdal Skurlag tør å satse på folk, de er flinke til raskt å innlemme dem i fellesskapet og behandle dem som en del av den øvrige staben. Det er en suksessfaktor, mener Skomakerstuen. Hun påpeker at bredden i Skurlagets virksomhet er viktig for samarbeidet med NAV. – De trenger folk i ulike roller og mange forskjellige funksjoner. Det betyr muligheter for mange, uavhengig av ståsted, kompetanse og erfaring på forhånd, sier NAV-lederen.


Alvdal Skurlag har fått inn en medarbeider med meget god bransjeerfaring når Torbjørn Brevig nå er i gang som ny fabrikksjef ved bedriften.

SKURLAGETS NYE FABRIKKSJEF Han kommer til Skurlaget etter å ha vært «alle år» i bransjen. – Jeg har erfaring fra blant annet Norske Skog, Moelven, Drevsjø Trelast og flere andre større og mindre aktører i bransjen, sier Elverumsmannen, som foreløpig pendler til Alvdal fra familie i Rendalen – men han røper klare flytteplaner til Alvdal.

SPENNENDE BEDRIFT

Med bred og lang erfaring fra trelastbransjen vet naturligvis Brevig også godt hva Alvdal Skurlag står for, og hvilken posisjon bedriften har opparbeidet seg i markedet. – Alvdal Skurlag er en veldig spennende bedrift, som er godt spesialisert og plassert i forhold til de store og tunge produsentene i det norske markedet. Skurlaget har en interessant posisjon i markedet, ikke minst gjennom produkter

FABRIKKSJEF: Torbjørn Brevig har begynt i nyopprettet stilling som fabrikksjef ved Alvdal Skurlag.

som Alvdal Royal og Malmfuru. Bedriften er blant de spesialprodusentene som virkelig er konkurransedyktig i markedet, mener Brevig. – Alvdal Skurlag har hatt stor vekst og har et veldig spennende potensial og en utvikling som jeg synes det kan være spennende å være med på, sier han videre om hvorfor han søkte nye utfordringer i den nyopprettede stilling som fabrikksjef i Alvdal Skurlag – med ansvar for all produksjon ved Skurlagets anlegg i Alvdal.

SPESIALPRODUKSJON OG FLEKSIBILITET

utvikling der de store aktørene blir stadig større, konsoliderer hele tida og tar mer og mer av markedet innenfor standardprodukter, gjennom stor og kostnadseffektiv produksjon. – På sida av dette oppstår det muligheter for aktører som Alvdal Skurlag, med spesialproduksjon og stor grad av fleksibilitet. – Skurlaget har vist at det går an å ha en god posisjon i markedet uten å være blant de største. Og slik jeg har oppfattet bedriften preges den av offensiv tenking. Skurlaget har investert jevnlig og vært med i utviklingen. De har funnet en suksessformel og en god plass med sine nisjeprodukter, mener den nyansatte fabrikksjefen.

Torbjørn Brevig forteller om en bransje-

BESTILL PÅ E-POST

NYTT: Alvdal Skurlags administrasjonsbygg og –butikk sett fra vest. Den nye fløyen som skal bygges til høyre. Illustrasjon: Norconsult

BYGGER NY KONTORFLØY Alvdal Skurlag er klar til å bygge på en ny kontorfløy, på sørsida av dagens administrasjons- og butikkbygg. Tomta er gravd ut og anbudspapirene på byggingen er ute. – Vi håper å være ferdig og innflyttingsklar til påske, sier Per Arve Bjørsagård. Nybygget er på totalt 300 kvadratmeter fordelt på to plan.

I andre etasje blir det 12 nye kontorer, mens det i kjelleren blir arkiv, lager og et areal som i første omgang ikke disponeres. Samtidig blir det også gjort om litt i dagens kontorfløy, ved at noe kontorareal frigjøres til møte- og spiserom.

Ola Eggset er sjef for Alvdal Skurlags kundesenter og oppfordrer kundene om skriftlige bestillinger via e-post til ordre@alvdalskurlag.no – Vi har en visjon om at vi skal hjelpe våre kunder å lykkes. For å klare det ønsker vi mest mulig skriftlighet når det gjelder bestilling av varer. I en hektisk hverdag både for oss og kundene, er det enklere å unngå misforståelser og feil om bestillingen kommer skriftlig og på e-post i stedet for via telefonen, sier Eggset. – Alle sparer tid og penger på det, påpeker sjefen for kundesenteret.

SkurlagsNytt

5


Viktige proffkunder i lokalmiljøet Proffkunder som Hogg & Slå betyr mye for Bygger´n Alvdal – Alvdal Skurlags egen byggevarebutikk.

proffkunden vår, fortsetter Tangen. De handlet i fjor byggevarer for rundt to millioner kroner hos Bygger´n på Skurlaget, og Terje Skaret anslår at bedriften handler omtrent 90% av alt de kjøper hos den lokale byggevarebutikken. – Det er lettvint, nært og praktisk ettersom vi stort sett jobber i området, sier Terje Skaret. – Vi har brukt dem hele tida. Det er realt, vi får god service og det aller meste av det vi trenger. Finnes det ikke på lager, skaffer de varene fort. Alternativet vill vært å reise til Tynset. Vi sparer både tid og penger ved å handle lokalt her, understreker Terje Skaret.

– Uten håndverkerne og de store proffkundene, med Hogg & Slå og BF Bygg som de aller største, hadde driftsgrunnlaget for butikken vært begrenset, mener butikksjef Bjørn Heiki Tangen.

HOGG OG SLÅ

– Hogg & Slå er den desidert største

Nye ansatte

BETYR MYE: Butikksjef Bjørn Heiki Tangen ved Bygger´n er glad for jevnlige besøk av Terje Skaret fra Hogg & Slå. Proffkundene i nærmiljøet betyr mye for den lokale byggevarebutikken.

TIL GLEDE FOR ALLE

Butikksjef Bjørn Heiki Tangen forteller at gode proffkunder også bidrar til et bredere vareutvalg hos Bygger´n, til glede for privatkundene. – Det viktigste for oss er å satse på vareutvalget som proffkundene og håndverkerne etterspør. Det er et viktig marked for oss, påpeker butikksjefen.

Siden sist er det en rekke nyansatte medarbeidere i Alvdal Skurlag. Her er en oversikt

.ALVDAL:

Torbjørn Brevig

Pål Larsen

Åse Engvoll

Fabrikksjef

Trelastutsalg Bygger´n

Transport/logostikk/ adm/regnskap

6

SkurlagsNytt

Lars Espen Steien Ole Henrik Royal Nytrøen Royal

Ann Terese Skogli Selger Bygger´n


NY HVERDAG: Hånd-skanneren er blitt en del av arbeidshverdagen for veteran Ole Martin Skogli. Her registrerer han en pakke nyimpregnerte materialer.

VIKTIG SERTIFISERING FOR ALVDAL SKURLAG

NYE MULIGHETER MED NY TEKNOLOGI

Alvdal Skurlag er nå godkjent og sertifisert i henhold til verdens største skogsertifiseringsprogram PEFC.

Ole Martin Skogli har vært ansatt hos Alvdal Skurlag i 39 år, og har vært med på en rivende teknologisk utvikling. Og det skjer stadig nye ting. Nå er han og mange av kollegene ute i Skurlagets landskap satt opp med håndholdte skannere – for å sikre kontroll og oversikt over hvor produktene befinner seg i prosessen til en hver tid.

PEFC betyr «The Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes» og innebærer at Alvdal Skurlag sine produkter klassifiseres som bærekraftige, med sporbar opprinnelse. Alle Alvdal Skurlags trelastprodukter for utvendig bruk inngår i PEFC sitt sporbarhetssertifikat. I tillegg er også tømmerelementbyggene fra produksjonsanlegget i Vingelen sertifisert.

BEDRE KONTROLL

Skogli registrerer pakkene med impregnerte materialer med en håndholdt skanner så fort de kommer ut fra impregneringen, og sikrer dermed både produksjonsflyt og at nødvendig informasjon raskt kommer dit den skal. – Jeg noterer ned i tillegg, men skanning av strekkoder forenkler det hele, og det betyr mye her, hvor vi kjører gjennom rundt tre trailerlass med impregnerte materialer i døgnet, sier Skogli.

OPPDATERT INFORMASJON

– Dataregistrering nærmest mulig produksjonen gir oss oppdatert informasjon i sanntid. Det medfører færre tastefeil, bedre flyt og mer effektiv produksjon, sier fabrikksjef Torbjørn Brevig om den teknologiske nyvinningen som nå er i ferd med å bli implementert på Skurlaget. – Dette er viktig når det skjer så mye som det gjør ved Alvdal Skurlag nå, understreker fabrikksjefen.

NYE BROSJYRER

Alvdal Skurlag har utarbeidet nye brosjyrer for terrasse, tretak og kledning. Brosjyrene kan lastes ned fra vår nettside www.alvdalskurlag.no eller bestilles på e-post: ordre@alvdalskurlag.no VINGELEN: Følgende nyansatte har vi ikke med bilder av: Morten Andersen og Henry Flaten (i Alvdal),

Bjørn Heiki Tangen

Geir Løkken

Håkon Solberg

Øyvind Støen

Marek Bagard

Vedlikehold

Snekker

Produksjon

Produksjon

Butikksjef Bygger´n

SkurlagsNytt

7


Returadresse: Alvdal Skurlag AS Kvebergsveien 9 2560 Alvdal

folk trenger hus • hus trenger trær • trær trenger tid

for at effekten av denne «klumpingen» skal oppleves for «spraglete» for deres kunder etter at trevirket har fått stått ute i vær og vind gjennom ett år. Men, svaret har vi ikke før i 2016.

Lederens hjørne En kort oppsummering av 2015 er at aktiviteten vår fortsetter oppover. Vi har i 2015 levert ut 10% flere ordre enn for 2014. Veksten de siste årene har gjort at vi nå har nådd ett punkt hvor vi må gjøre noen strategiske veivalg. Første trinn er kontorplasser. Da vi har vokst ut av våre kontorlokaler, bygger vi nå ut kontordelen vår i vinter. På produksjonssiden vil vi prioritere royalimpregneringen, og her vil vi bygge mer kapasitet i 2016. Flere av våre kunder har etterspurt grå royal og spurt når vi begynner med det. Svaret er at vi planlegger for å kunne begynne med grå royal høsten 2016, men at vi avventer beslutningen til vi har fått markedets tilbakemeldinger på hvordan produktet oppleves i «år 2». Årsaken til vår forsiktighet er at grå royal er vesentlig forskjellig fra de andre royalfargene med tanke på fargehomogenitet over tid. Det er andre metallfargepigmenter i det grå enn i de andre royalfargene. Resultatet er at det grå fargepigmentet «klumper» seg mer og fargen er ujevn når den selges. Vi er redd

Vi har et mål om 98% leveransepresisjon, og da måler vi på levert dato i forhold til ordrebekreftelsen. Dette klarer vi i starten av året, men så faller den gradvis. I første halvår ligger den over 95%. Men etter sommerferien har vi slitt mye, for da tømmes ferdigvarelageret vårt. I 2014 var vi nede i 82% leveringspresisjon for august-oktober. Vi tok grep for å bli bedre i år, men vi tok ikke nok høyde for den volumveksten vi fikk. I 2015 ble det 88% leveringspresisjon for august-oktober. Det er opp 6%-enheter mot 2014. Det er isolert sett er bra, men vi er ikke fornøyd med å ligge der, og har startet arbeidet med å gjennomføre ytterligere forbedringstiltak. Termowood er ett nytt produkt vi har startet med. Her har vi kjøpt inn råstoff av både gran og furu til kledning samt terrassebord. Vi vil i vinter teste ut royalbehandling av dette, samt også påføring av maling på det.

SkurlagsNytt Informasjonsavis for Alvdal Skurlag Tekst, foto og grafisk design: DMT Alvdal AS • www.dmtalvdal.no Opplag: 1.000 stk

Avslutningsvis vil jeg takke alle for samarbeidet i 2015 og ser frem til et nytt spennende år sammen med dere i 2016. Roar Voll Daglig leder Alvdal Skurlag

2560 Alvdal • tlf.: 62 48 93 50

www.alvdalskurlag.no

Profile for DMT AS

Skurlagsnytt #2 - 2015  

Skurlagsnytt - Informasjonsavis for Alvdal Skurlag

Skurlagsnytt #2 - 2015  

Skurlagsnytt - Informasjonsavis for Alvdal Skurlag

Profile for dmtalvdal