__MAIN_TEXT__

Page 1

SkurlagsNytt Nr. 2 – 2018. Årgang 7

Informasjonsavis for Alvdal Skurlag

ROYAL på Alvdals nye barneskole Side 2 og 3

TRETAK er framtida Side 3

Skurlagets dyktige SELGERE Side 4 og 5

Finn og se produkter på ny NETTSIDE Side 6

www.alvdalskurlag.no


STORSTUA SJULHUSTUNET Kledd med Royal fra Alvdal Skurlag

KORTREIST REFERANSE: Sjulhustunet med Alvdals nye barneskole er en flott referansejobb for Alvdal Skurlags Royal-produkter, og ligger bare noen hundre meter nord for Skurlaget.

Alvdals nye storstue, Sjulhustunet – med ny barneskole, kultursal og flerbrukshall – åpnet i oktober. Signalbygget er et kortreist utstillingsvindu for Royalkledningene til Alvdal Skurlag. Ikke langt unna ligger den nye ridehallen ved Storsteigen videregående skole, reist som elementbygg levert av Alvdal Skurlag.

VIKTIGE UTSTILLINGSVINDUER

– Både Sjulhustunet og ridehallen ved Storsteigen er utvilsomt gode, lokale utstillingsvinduer for oss, sier Jacob Trøan ved Alvdal Skurlag.

TRIPPEL ROYAL: Sjulhustunet – med Alvdals nye barneskole, kultursal og flerbrukshall – er kledd med tre ulike Royalfarger – grå, svart og brun.

2

SkurlagsNytt

RIDEHALL: Den nye ridehallen ved Storsteigen videregående skole i Alvdal er et kortreist referanseprosjekt for elementbygg fra Alvdal Skurlag.

– Det er viktig at våre produkter blir valgt på store lokale bygg som dette. Målt opp mot totalvolumet av Royalsalget ved Alvdal Skurlag er skole-, kultur og idrettsanlegget på Sjulhustunet ingen ekstremt stor enkeltordre, men både Trøan og kundesentersjef Esten Strømseng understreker at det likevel er en viktig jobb for Skurlaget – Såpass store leveranser lokalt er det ikke ofte vi har, sier Strømseng.

FARGER

– Det spesielle ved Sjulhustunet er jo at det er tre farger. Selve skolebygningen er et av de første store byggene som er kledd med

Alvdal Royal fjellgrå som vi lanserte i fjor, mens kultursalen har svart Royal-behandlet kledning. Royal Brun kledning har blitt brukt på klatreveggen og lekeapparater, forteller Trøan videre. Når det gjelder den svarte fargen, så ble materialene fra Skurlaget til det leiebehandlet av MøreTre, fordi Skurlaget på det tidspunktet ikke hadde egen svart farge. – Men hadde leveransen skjedd i dag hadde vi levert vår egen svartfarge, ettersom vi nå har også den på plass.


Fargespekteret komplett med

ROYAL SVART Alvdal Skurlag har nå lansert sin sjette Royal-farge. Med Alvdal Royal svart er fargespekteret nå komplett så langt.

I fjor kom Alvdal Royal fjellgrå som den femte fargen, og den har vist seg å bli svært populær, ikke minst som kledning. Fra før leverer Alvdal Skurlag royalbehandlet kledning, terrasse og tretak i fargene rød, brun, fjellgrå og oker.

Og nå er altså svart lansert. Også det en farge det stilles store forventninger til, og som har vært etterspurt lenge.

HELE SPEKTERET: Hele Royal fargespekteret far Alvdal Skurlag. Alvdal Royal klar, Alvdal Royal rød, Alvdal Royal oker, Alvdal Royal brun, Alvdal Royal fjellgrå og Alvdal Royal svart.

SPÅR ØKT BRUK AV TRETAK – Jeg tror vi vil få en økning i bruk av tretak fremover. Ikke minst fordi det legges til rette for at det nå kan bygges både lengre og flatere tretak. Dermed kan det også brukes tretak på andre typer og større bygg enn før. Og det er klimavennlig. Det sier forsker Lars Gullbrekken ved SINTEF Byggforsk. Han har tatt doktorgrad på klimatilpasning av tretak og i sin oppgave studert muligheten for å bygge lengre og flatere luftede tretak tilpasset norsk klima. Hovedmålet med studien har vært å øke kunnskapen om ventilering av luftespalten under taktekningen.

FOKUS PÅ LUFTESPALTENE

Og da handler det ikke bare om tak med tretekking, men takkonstruksjoner som har bærekonstruksjoner av tre.

TAK I TIDEN: Tretak vil bli mer og mer populært i framtida, tror SINTEF-forsker Lars Gullbrekken.

– Det jeg har studert mest er kort fortalt hvordan fysikken er inne i luftespalten mellom undertak og taktekking i et luftet tretak. Det er viktig å vite hvordan en slik luftespalte fungerer ulike steder i landet, under ulike klimaforhold, med ulikt design, ulike lektehøyder og så videre, forklarer Gullbrekken. Det er to hovedårsaker til at tretak må luftes: • For å unngå oppvarming av taktekningen og dermed smelting av snø på taket som fryser igjen på de kaldere lavere delene av taket (ved raft). • Ventilere ut fukt fra konstruksjonen. Byggforskserien beskriver dokumenterte løsninger for oppbygging av luftede skrå tretak med lufteåpninger i raft og møne. Her presenteres løsninger for luftede

skråtak med lengde fra raft til møne på inntil 15 m og med takvinkel ned til 1015°. Konklusjonen fra doktorgradsarbeidet er at dagens moderne og godt isolerte tretak gir redusert fare for ising og åpner opp muligheter for å bruke tretak på større bygg enn det som er dagens anvisninger – og med en mindre takvinkel enn det som har vært anbefalt.

FREMTIDSRETTET OG MILJØVENNLIG

– Bruk av tretak er fremtidsrettet, fornuftig og miljøvennlig, mener Lars Gullbrekken. – Det er fokus på mer bruk av tre, som er en ressurs vi har mye av her i landet. Lufta tretak er et godt alternativ til kompakte tak, om utfordringene knyttet til brann løses.

SkurlagsNytt

3


«VI HJELPER VÅRE KUND Her er gjengen som bemanner kundesenteret hos Alvdal Skurlag, og som hver dag går på jobb for å etterleve Skurlagets ledestjerne; «Vi hjelper våre kunder å lykkes». ORDRE/TILBUD For å få raskest mulig respons på din henvendelse vil vi gjerne at du bruker følgende mailadresser.

HER ER GJENGEN SOM REPRESENTERER KUNDESENTERET VED ALVDAL SKURLAG AS:

BJØRN HEIKI TANGEN SALGSKONSULENT ENGROS KUNDER 913 96 380 bjorn.heiki@alvdalskurlag.no

VED ORDRE: ordre@alvdalskurlag.no

BJØRN TORE STREITLIEN SALGSKONSULENT ENGROS KUNDER 414 07 168 bjorn.tore@alvdalskurlag.no

KIRSTI DØLHAUG REINERTSEN SALGSKONSULENT ENGROS KUNDER 907 12 423 kirsti@alvdalskurlag.no

ESTEN STRØMSENG KUNDESENTERSJEF 907 12 423 esten@alvdalskurlag.no

HALVOR F. RØNNINGEN SALGSKONSULENT ENGROS KUNDER 907 12 423 halvor@alvdalskurlag.no

ÅSE ENGVOLL SALGSKONSULENT ENGROS KUNDER 907 12 423 ase@alvdalskurlag.no

LARS ERIK NORDAHL TRANSPORTANSVARLIG 477 13 024 lars@alvdalskurlag.no

Vi bestreber oss på at du skal få ordrebekreftelse innen 24 timer. VED TILBUD: tilbud@alvdalskurlag.no Vi bestreber oss på at du skal få tilbudet innen 48 timer.

4

SkurlagsNytt


1 000 VOGNTOG PÅ NI MÅNEDER I løpet av årets ni første måneder har det gått ut rundt 1 000 vogntog med materialer fra Alvdal Skurlag til kunder over hele landet. I høysesongen i sommer ble det ofte lastet opp 10-12 biler daglig.

DER Å LYKKES»

Volumet er formidabelt. Økningen har vært stor igjen, og hadde neppe vært gjennomførbar uten at Alvdal Skurlag hadde innført det nye digitale logistikksystemet Transfleet som gjør det enklere og mer effektivt å følge produksjons- og vareflyt gjennom hele prosessen. – Vi har håndtert nærmere 6 500 ordre fram til utgangen av september, og vi kan takke det digitale logistikksystemet for at vi har greid å håndtere det. Jeg vil anslå at kapasiteten på utlasterkontoret har økt med 30-40% med dette på plass, sier transportansvarlig Lars Erik Nordahl. – Samtidig har vi nå fått testet systemet skikkelig gjennom høysesongen, og det har virkelig svart til forventningene. Vi har bedre oversikt, gjør færre feil, ser endringene raskere og kan planlegge bilene mye bedre enn tidligere, legger han til.

ARKITEKTER, ENTREPRENØRER OG INDUSTRIKUNDER HAR OGSÅ SIN EGEN KONTAKTPERSON: OLA EGGSET MARKEDSSJEF INDUSTRI/PROFF 907 12 423 ola@alvdalskurlag.no

GÅR UNNA: Alvdal Skurlag øker og øker. På årets ni første måneder gikk det ut omtrent 1 000 vogntog med materialer fra Alvdal Skurlag. Her slår transportansvarlig Lars Erik Nordahl av en prat med sjåfør Morten Galåen fra Galåen Transport mens bilen lastes.

SkurlagsNytt

5


INDUSTRIELL STORKUNDE I VEKST

Ringsaker Vegg- og Takelementer har blant annet levert veggelementene til NTNU sin store utbygging på Gjøvik. Materialene kommer fra Alvdal Skurlag. NTNU GJØVIK: RVT har stått for arbeidet ved NTNU på Gjøvik Malmfuru kledning og utenpåhengt spilekledning fra Alvdal Skurlag er brukt i elementene. Foto: RVT

¬RVT er en av Alvdal Skurlags store industrielle kunder, og Ringsaker-bedriften benytter seg i stadig større grad av Skurlagets produkter og kompetanse. – Vi lager vegg- og takelementer i tre, ved at vi bygger mest mulig ferdig industrielt i fabrikk før elementene monteres på byggeplass. Fra Alvdal Skurlag kjøper vi hovedsakelig kledning, både royalbehandlet og malmfuru, forteller salg- og markedssjef Trond Sørlien Barli i RVT.

sporbarhet blitt veldig strenge, for eksempel på prosjektet vi har hatt for NTNU på Gjøvik. Det innebærer at vi må samarbeide med seriøse leverandører, og det erfarer vi at Alvdal Skurlag er, fortsetter Barli. RVT driver produksjon i fabrikk og er avhengig av partnere som kan snu seg raskt rundt hvis det blir endringer i produksjonen, og i Alvdal Skurlag har RVT funnet en leverandør som innfrir kravene de stiller på alle områder.

STRENGE KRAV

HØY KUNNSKAP

– På stadig flere prosjekter er kravene til

Samarbeidet mellom Alvdal Skurlag og RVT

strekker seg mange år tilbake, men har vokst kraftig de siste åra. – Det skyldes at vi har vokst kraftig som følge av at bruken av trekledning på offentlige bygg har økt veldig, ikke minst på skoler. I denne fasen har det vært godt å ha Alvdal Skurlag som leverandør, sier Barli og underbygger det: – Alvdal Skurlag leverer kledning av god kvalitet, er serviceinnstilte og har høy kunnskap om produktene. Derfor er Skurlaget mer enn en leverandør for oss, vi bruker dem også som rådgivere i forbindelse med prosjekter.

NY FJELLTRAINEE

TO ANSATTE I SKURLAGETS STYRE

Marit Tangvik er fra 1. november i gang som Fjelltrainee innen marked ved Alvdal Skurlag. Hun skal jobbe med hjemmesider, utvikling av messestand, brosyrer og plakater, lokal markedsføring og andre ting innenfor marked. Fjelltrainee-ordningen administreres av Rørosregionen Næringshage, og har vært et tilbud til næringslivet i regionen å få unge og nyutdannede mennesker med høy kompetanse inn i bedriften for en periode siden 2009. Et ordinært Fjelltraineeprogram går over to år hvor Fjelltraineen er ansatt i inntil tre bedrifter. De som ønsker å bli Fjelltrainee må ha en bacheloreller mastergrad innenfor ett eller flere fagområder.

Glommen-sjef Gudmund Nordtun (bildet) er ny styreleder i Alvdal Skurlag etter sommerens generalforsamling. Han overtar etter Toril Østvang, som gikk ut av styret etter flere år som styreleder. Samtidig er to ansatterepresentanter nå fullverdige medlemmer i styret for Alvdal Skurlag. Det er Jon Magne Vingelsgaard og Ola Eggset. Egil Magnar Stubsjøen er styrets nestleder, Bjørn Magne Lunstøeng og Oddbjørn Hagen er styremedlemmer. Varamedlemmer er Jan Tore Myrbakken, Olav Strypet og Toril Hårdnes. Glommen Skog BA er Alvdal Skurlags største eier, med 37,08 % av aksjene.

6

SkurlagsNytt


Ny nettside med avansert PRODUKTSØK På Alvdal Skurlags nye nettside kan du nå søke opp og se bilder og spesifikasjoner av produktene, og finne nøyaktig det du er ute etter med få tastetrykk. Skurlaget har brukt mye ressurser på å utvikle nettsiden til å bli enda mer informativ og kundevennlig gjennom et avansert produktsøk linket opp mot varedatabasen NOBB (Norsk Byggevarebase) for byggenæringen. Nå er løsningen på lufta og gir Skurlagets kunder – både store og små – enkelt mulighetene til å finne de produktene de er på jakt etter, med både produktbeskrivelse, produktegenskaper, relevante spesifikasjoner, produktbilder og miljøbilder som viser eksempler på bruk av produktene. I tillegg kan man også laste ned FDV, målsatt tegning og annen relevant dokumentasjon.

i

Sjekk selv på www.alvdalskurlag.no

NY NETTSIDE: På Alvdal Skurlags nye nettside kan du enkelt søke opp produktene du er på jakt etter.

ET PIONERPROSJEKT Alvdal Skurlags prosjekt med å hente ut informasjon fra det sentrale registeret hos NOBB og presentere det gjennom produktsøk på egen nettside vekker nasjonal interesse. Nettløsningen er utviklet i et samarbeid mellom Alvdal Skurlag, NOBB og DMT som leverandør av nettløsningen.

Nylig ble prosjektet presentert som en egen case på NOBB-konferansen, det årlige bransjetreffet for virksomheter som har sine produkter registrert i NOBBs sentrale database. I en presentasjon om nye integrasjonsløsninger for uthenting av data fra NOBB-basen for videre visning på egne nettsider ble Alvdal Skurlags nye løsning brukt som eksempel.

I MÅL MED VEIOMLEGGING Nå er det ikke lenger mulig å kjøre tvers gjennom Alvdal Skurlags område. Samtidig blir Skurlagstomta stengt med bom utenom åpningstidene. – Dette handler først og fremst om sikkerhet. Vi har mye egen trafikk med både trucker og store biler inne på området. Gjennomkjøring fra andre kjøretøyer medfører en risiko, og det har vi nå gjort noe med, sier Andreas Storstrøm. To tiltak er iverksatt. Kvebergsveien er fysisk stengt med bom på sørsiden av Skurlagets tomt, slik at det ikke lenger er mulig å kjøre gjennom området til Alvdal Skurlag, fra riksveg 3 og ut igjen på sørsida. I tillegg er det satt opp bommer ved innkjøringa til Alvdal Skurlag fra riksveg 3.

TILBAKE I PRODUKSJONEN PÅ PLASS: Andreas Storstrøm foran de nye bommene som nå er på plass ved innkjøringa til Alvdal Skurlag.

Bom åpningstider er nå: Mandag til torsdag: 06.00 til 22.00 Fredag: 06.00 til 17.00 Lørdag og søndag: stengt

Etter mange år på trelasten har Svein Egil Kristiansen (bildet) skiftet avdelingen og er tilbake i produksjonen på Alvdal Skurlag. Kristiansen er en av de virkelige veteranene på Skurlaget, han startet i bedriften allerede for 42 år siden, i 1976, og holder det fortsatt meget godt gående – men nå altså i en annen avdeling.

SkurlagsNytt

7


Returadresse: Alvdal Skurlag AS Nord-Østerdalsveien 4856 2560 Alvdal

Lederens hjørne at vi vet hvordan vi skal forberede oss på denne situasjonen som vi antar kommer igjen. Også i år ble det manko på royalimpregnert trelast i juni. I denne perioden sa vi Svaret på hvorfor vi vokser er det dere nei til nye kunder da det ville ødelagt som er kundene våre som har. Selv leveransesikkerheten til dere som er våre tror vi at vårt fokus på vår ledestjerne faste kunder. «vi hjelper våre kunder å lykkes» er en viktig faktor. Ønsket om å gjøre en god Etter at vi begynte med svart royal, er vi jobb for kundene våre ligger hos alle fra nå fullsortimentsleverandør på royalfarger. kundesenteret som er første kontaktpunkt Grunnen til at det tok tid før vi begynte dere møter, til produksjonen som fullfører med svart, var at vi ikke var fornøyd bestillingen med fokus på å levere riktig med mengden av sverting som de første testkjøringene ga. vare til avtalt tid. 2018 blir for oss et bra år da vi per oktober har en omsetningsvekst på 14%. Ukentlig kommer nye kunder inn, og når vi har få kunder som går vekk, blir resultatet bra.

I 2018 har vi 8 av 9 måneder med over 97% leveransepresisjon på leverte bestillinger, og vi har klart å stabilisere oss på ett høyt presisjonsnivå på våre leveranser. 4 av disse månedene var bedre enn måltallet vårt på 98% levert på riktig dag. Dessverre fikk vi 2 uker i juni som ødela årsstatistikken. Vi brukte 2 uker på å korrigere oss inn, men leveransepresisjonen for juni havnet helt nede på 91%. Fordelen for neste år, er

i

i SkurlagsNytt Informasjonsavis for Alvdal Skurlag Tekst, foto og grafisk design: DMT AS • www.dmt.no Opplag: 5.000 stk

Vi har i 2018 befestet vår posisjon som ledende leverandør av malmfuru I Norge, og da spesielt gjennom vårt Malm1000sortiment. Planene for 2019 er vi godt i gang med. Vi har som mål å forbedre oss i 2019 og da med spesielt fokus på kvalitet og leveransepresisjon. Med ønske om at 2018 skal bli ett godt år for alle våre kunder! Roar Voll Daglig leder, Alvdal Skurlag

2560 Alvdal • tlf.: 62 48 93 50

OBS! Vi har ny gateadresse: Nord-Østerdalsveien 4856, 2560 Alvdal

www.alvdalskurlag.no

Profile for DMT AS

SkurlagsNytt #2 2018  

Informasjonsavis for Alvdal Skurlag. Utgitt i november 2018.

SkurlagsNytt #2 2018  

Informasjonsavis for Alvdal Skurlag. Utgitt i november 2018.

Profile for dmtalvdal