Skurlagsnytt nr.1 2018

Page 1

SkurlagsNytt Nr. 1 – 2018. Årgang 7

Informasjonsavis for Alvdal Skurlag

Mye spennende i

VINGELEN Side 4 og 5

ROYAL

VOKSER VIDERE Side 2 og 3

NYE SJEFER Side 4 og 7

HEDRET

for 40 år ved Skurlaget Side 7

www.alvdalskurlag.no


ROYAL VEKST

PIGMENT: Teamleder Mathias Brennhaug i gang med påfylling av pigment til royalbehandlingen i Royal Alvdal Hall.

Royal Alvdal Hall styrker Skurlaget – Royal Alvdal Hall har fungert veldig bra. Investeringen har så langt svart til forventningene, sier fabrikksjef Torbjørn Brevig etter at det første driftsåret i den nye giganthallen for royalbehandling er unnagjort. – Så er det selvsagt hele veien en prosess for å fylle den med innhold i form av å utnytte den doblingen av produksjonskapasiteten den nye hallen på 4 000 kvadratmeter har gitt oss, fortsetter Brevig. Han legger til at det er lagt opp til en gradvis produksjonsøkning over flere år for å få maksimalt igjen på investeringen på rundt 50 millioner kroner.

er fjellgrått blitt de virkelig store fargene i vårt royalsortiment, forteller Torbjørn Brevig. – Vi har fått flere og flere farger også når det gjelder royal behandling, og det viser seg at jordfarger, som grått, er de mest attraktive. Trenden er at kundene ønsker seg valgfrihet og det betyr at vi også jobber med nye fargekombinasjoner framover. Blant annet vurderer vi en svart farge.

BRA ØKNING

FARGESPILL

– Vi må selge mer, og følger en langsiktig plan for det, sier fabrikksjefen. – Derfor er det gledelig å konstatere at vi økte royalsalget mer enn budsjettert det første driftsåret for Royal Alvdal Hall. Tallene så langt for 2018 tegner også veldig bra. Brevig forteller at det var budsjettert med en økning på 5 000 kubikkmeter royalvirke i 2017, men at økningen ble på hele 6 500 kubikkmeter.

Brevig tror årsakene er sammensatt til hvorfor royal generelt, og grått og brunt spesielt, har blitt så populært. – Sammenlignet med maling er det større variasjon og mer fargespill i royal-behandlet virke. Det er mer transparent. I tillegg gir linoljen en beskyttende hinne rundt. Det gir mer stabilitet og mindre sprekkdannelse. Det er nok litt av grunnen til at arkitekter og andre betrakter royalbehandlet virke som et godt alternativ.

GRÅTT OG BRUNT – Størstedelene av økningen kom på den nye fjellgrå fargen, som vi lanserte i fjor i forbindelse med oppstarten i den nye royalhallen. Sammen med «storebror» brunt,

2

SkurlagsNytt

RUSTET FOR FRAMTIDA Torbjørn Brevig mener Alvdal Skurlag allerede etter ett års drift har fått dokumentert at den store investeringen i Royal Alvdal Hall

har vært både riktig og viktig. – Royal er i vekst, og vi har som ambisjon å ta vår del av det markedet. Vi er godt rustet og har bra med kapasitet til å møte framtida. Samtidig har vi allerede nådd en størrelse som gjør oss interessant som leverandør. I kraft av den størrelsen vi har fått har vi bygd opp en god distribusjon med tilstrekkelig frekvens på leveransene. Leveringsdyktighet og -presisjon er viktig i konkurransen, påpeker han.

BEDRE OG BEDRE Teamleder Mathias Brennhaug i Royal Alvdal Hall, deler gjennomgående erfaringene som fabrikksjef Torbjørn Brevig gjør rede for. – Etter noen innkjøringsutfordringer, går det nå veldig bra. Det er full guffe i produksjonen her hele tida, og hallen svarer mer og mer til forventningene, oppsummerer Brennhaug. – Vi kjører brunt på en tank og grått på to i den nye hallen. De andre fargene kjører vi i den gamle hallen. Hovedtyngden av det som behandles er terrasse, men vi royalbehandler også både kledning og tretak, sier teamlederen.


Royal sikrer nytt

REKORDÅR 2017 ble et nytt rekordår for Alvdal Skurlag, med en omsetningsøkning på 11% fra 2016. – Royal står for en stor del av denne økningen. Royalsalget alene økte med 30% i fjor, og det er vi veldig godt fornøyd med, sier daglig leder Roar Voll. Tallene i detalj for 2017 presenteres først for aksjonærene før generalforsamlingen i juni, så Voll går ikke nærmere inn på omsetning og resultat, men han konstaterer at den store investeringen i den nye royalhallen ser ut til å kaste av seg i henhold til forventningene og vel så det.

UNIKE LØSNINGER – Det nye anlegget har noen løsninger som konkurrentene ikke har. Det gir oss et tørrere og bedre ferdig produkt, sier Voll. Han legger til at det som forventet tok litt tid å kjøre inn anlegget. Blant annet var det litt problemer med varmekapasiteten i starten, men dette ble løst i løpet av sommeren. – Det medførte at noen fikk litt lenger leveringstid enn ønskelig i starten, men fra i høst har vi vært ajour.

GRÅTT SOM GULL Roar Voll er også fornøyd med at Skurlaget har kommet fram til en fjellgrå royal farge som virkelig har slått an i markedet. – Nå har vi fått den stabiliteten i gråfargen som vi ønsker, og det viser seg at tradisjonelle jordfarger som denne alltid er populære. Han tror det er flere grunner til at grått er blitt en god nummer to på Skurlagets salgsstatistikk, etter brunt. – Noe skyldes sikkert nyhetens interesse. Samtidig blir ikke grå terrasse så varm, og den skjuler støv bedre enn de skarpere fargene.

PASSERT 80 ANSATTE Skurlagets videre vekst dokumenteres ytterligere gjennom at antall ansatte nå har passert 80. – Det er blitt mange folk å ha ansvaret for etterhvert, sier Roar Voll. Samtidig er han rask med å berømme de ansatte og den jobben som gjøres i hele organisasjonen. – Det gjøres en veldig god jobb og vi blir flinkere og flinkere til å utnytte anleggene. De ansatte blir stadig flinkere og vi løfter oss som helhet i takt med endringene.

ROYAL ALVDAL HALL: Daglig leder Roar Voll ved Alvdal Skurlag er veldig godt fornøyd med utviklingen, ikke minst gjelder det effekten av nye Royal Alvdal Hall i bakgrunnen.

– Det krever en annen kompetanse å betjene oljeanlegg, trykktanker, vakuum og fargepigmenter enn det å sage tømmer, som vi gjorde før, mener Skurlagssjefen.

NORGESLEDENDE Veksten på royal knyttes også opp mot at det generelt er fokus på tre som materialvalg og miljøaspektet ved det. Ikke minst gjør dette royal kledning stadig mer etterspurt. Skurlaget har vært dyktig til å posisjonere seg i dette markedet, blant annet gjennom en bevisst og målrettet styrking av salgsavdelingen. Roar Voll påpeker videre at Skurlaget er mye mer enn Alvdal royal. – Blant annet er malmfuru i vinden. Som kledning øker etterspørselen etter malmfuru veldig og vi er størst i Norge med vårt malm 1000-produkt.

VEKST OG INVESTERING 2017 var et bra år for Alvdal Skurlag. 2018 har startet minst like bra. – 2018 tegner til å bli et veldig bra royal-år. Kjøpekraften i Norge er slik at det vil slå positivt ut for oss, sier Roar Voll og understreker at det ikke skal være noen sovepute. – Vi må jobbe videre med egne investeringer om vi skal vokse videre. Høvleriet nærmer seg å bli en flaskehals, og det er mulig vi må se på en ny høvel-løsning om vi skal øke produksjonen ytterligere. – Men det vil koste mye og vil være en strategisk avgjørelse vi må ta stilling til. Kjernen i spørsmålet er hvor vi skal finne vår plass i framtidas marked, og vi har noen tanker om det, avslutter Roar Voll.

A-RILL: I fjor ble det solgt mye såkalt A-rill royalbehandlet terrassebord til det svenske markedet. Nå står også Norge for tur. Interessen for produktet er sterkt voksende.

TERRASSE TAR AV Interessen for royalbehandlet terrasse er større enn noensinne, og øker hele tida. – I fjor solgte vi mye såkalt A-rill royalbehandlet terrassebord til det svenske markedet. Nå blir det en nyhet som vi har store forventninger til for markedet her hjemme i Norge, forteller Esten Strømseng, som er leder for kundesenteret ved Alvdal Skurlag. – A-rill er seks tommers terrassebord med riller på hver side av overflaten og et felt i midten og ytterst på hver side uten riller. Det er raskt å legge og ser pent ut, sier Strømseng og mener det er to av grunnene til at produktet er blitt så populært. – I tillegg gir royalbehandlingen et formstabilt og vedlike-holdsvennlig virke, med lite sprekkdannelser.

NYE FAGARBEIDERE

FAGBREV: Stian Rusten Sandvik (til venstre) og Jarl André Prøven (til høyre) har bestått fagprøven i trelastfaget. her sammen med mentor Bjørnar Pedersen.

SkurlagsNytt

3


TRIVES: Berit Nordseth Moen trives veldig godt med å jobbe med tre og som avdelingsleder for Alvdal Skurlag i Vingelen.

STYRER GUTTA I VINGELEN Berit Nordseth Moen hadde stålkontroll hos Norax, men ønsket seg tilbake til levende materialer og trevirke. Siden desember har hun hatt kontrollen på gutta ved Alvdal Skurlags avdeling i Vingelen. – Jeg er utdannet tre- og møbelingeniør, og etter å ha jobbet med stål i mange år ønsket jeg meg tilbake til «opprinnelsen». Derfor var dette en veldig god mulighet, sier Berit Nordseth Moen. Hun angrer ikke på valget, og stortrives som avdelingsleder med ansvar for daglig ledelse, personalansvar og produksjonsplanlegging for de 16 ansatte Skurlaget har i Vingelen. Det er en betydelig arbeidsplass i fjellbygda. Og på spørsmål om hva som først og fremst skiller stål fra tre, og hvorfor hun trives så godt med å jobbe med det siste, kommer svaret kontant: – Lukta …

STOLT AV YRKET – Jeg stortrives som leder for en trivelig gjeng som er stolt av yrket og jobben sin. – Vi har lojale ansatte som synes det er stas å være med på utviklinga, og som er

4

SkurlagsNytt

bevisst sin egen arbeidsplass. De er engasjerte og setter pris på en tydelig tilstedeværende ledelse hver dag, forteller Nordseth Moen.

STORT POTENSIAL Sjøl ser hun et stort potensial i virksomheten og tror på spennende tider for spesialproduktene og elementproduksjonen som kommer fra Skurlagets Vingelen-avdeling. – Mye av den spesialproduksjonen vi har her, er vi alene om i Norge, med de mulighetene det innebærer. – For oss handler det i stor grad om en ordrestyrt produksjon, og veldig ofte med bruk av grovt tømmer. Med tørkeprosessen blir det også ofte ganske lang leveringstid. For oss handler det da om å få god økonomi ut av spesialproduksjonen, men mitt inntrykk er at kundene skjønner hva de bestiller, og er villige til å betale den prisen det koster, fortsetter Nordseth Moen.

Hun innrømmer at spesialproduksjonen i Vingelen tidvis er så spesiell at hun sjøl har vært nødt til å google det for å finne ut hva slags produkter det faktisk er snakk om. – Særlig har det vært mye nytt for meg når det gjelder materialer til båtproduksjon, forteller hun. Det er jo i seg sjøl spesielt at et lite sagbruk midt i tjukkeste innlandet er stor leverandør av materialer til trebåter på Vestlandet.

KOMPETANSE – Det er bygd opp en enorm kompetanse i bedriften her opp gjennom åra, og den drar vi god nytte av, fremholder den nye avdelingslederen og trekker spesielt fram Jacob Trøan i den forbindelse. – Det er så mye forskjellig og så mye spesielt – alt fra trebåter til tak på stavkirker, og veldig mange store og spennende prosjekter. Dermed handler det om å få flyt i driften og skape lønnsomhet. Med større plass og bedre utnyttelse av arealet blir effektiviteten bedre, og ifølge Berit Nordseth Moen ser framtida derfor lys ut, for kundene er der. I dette bildet er det en fordel for oss å være en del av systemet til Alvdal Skurlag. – Det er blant annet stordriftsfordeler og overføringsverdi både når det gjelder produksjonsstyring og logistikk. Det har skjedd mye her de siste fire åra, og som en del av Alvdal Skurlag har vi mye bedre forutsetninger for å lykkes, mener Berit Nordseth Moen.


KJÆRKOMMEN NYHET: Den nye barkemaskinen skaper nye muligheter for Alvdal Skurlags avdeling i Vingelen. Avdelingsleder Berit Nordseth Moen og ansvarlig for barkemaskinen, Bill Kaasen, er veldig godt fornøyd.

både med tanke på lagring av tømmer og innog uttransportering av tømmer både før og etter barking. Med tomteutvidelsen på drøyt åtte mål er over 14 nye mål nå opparbeidet og blitt en del av anlegget. Med det er produksjonsarealet nær doblet, og Vingelen-avdelingen er med dette godt rustet for framtida, med god kapasitet og moderne maskiner. Arealet på rundt åtte mål er kjøpt fra to av naboene til sagbruket. – Større plass gir oss en helt ny hverdag. Alt blir enklere, understreker Bill Kaasen.

Nye muligheter med ny barkemaskin Alvdal Skurlag har investert stort i ny barkemaskin ved avdelingen i Vingelen. Det byr på mange nye muligheter. – Den største fordelen er at vi kan barke mye grovere tømmer enn før. Nå kan vi barke stokker med opp til 80 cm i diameter uten å måtte grovbarke med

motorsag først, forteller Bill Kaasen, som er ansvarlig for den nye maskinen. – Dessuten var den gamle barkemaskinen rett og slett utslitt, fortsetter han.

STØRRE TOMT Den nye barkemaskinen er bygd på deler av den nye tomta Skurlagets avdeling i Vingelen har sikret seg for å få mer plass og kunne legge opp til en mer effektiv drift,

STOR INVESTERING Totalt har Alvdal Skurlag investert rundt fem millioner kroner i både tomt og ny barkemaskin i Vingelen. – I tillegg til at vi kan høvle kraftigere dimensjoner, økes naturligvis også kapasiteten med den nye barkemaskinen. Vi har nå også plass til å sortere tømmer både før og etter måling. Det blir mer oversiktlig og effektivt på alle vis, påpeker Kaasen. Valon Kone har levert selve barkemaskinen, mens systemet for inn- og uttransport er levert av Ringsaker Industriservice. Elinstallasjonene er levert av ElTeknikk, mens Brødr. Harsjøen har opparbeidet tomta. Tolga kommune har bidratt med 100 000 kroner i støtte til arbeidet med ny reguleringsplan og omlegging av fiber.

ROYAL BARNESKOLE Sjulhustunet - den nye barneskolen med tilhørende kultursal og flerbrukshall i Alvdal – blir dekket med kortreist kledning; Alvdal Royal i to fargenyanser. – Når vi setter opp et signalbygg til 190 millioner kroner og produsenten av Alvdal Royal ligger under en kilometer unna, så ligger det i kortene at vi tenker i de baner at det er verdt å satse på den lokale leverandøren, sier rådmann Erling Straalberg.

GLAD FOR VALGET Han understreker at Alvdal kommune ikke har hatt mer herredømme over valget av Alvdal Royal som kledning på den nye barneskolen enn at de overfor hovedentreprenør HENT har lagt en føring på at bygningene skal kles med Alvdal royal eller lignende.

FJELLGRÅ: Nye Alvdal barneskole får Alvdal Royal fjellgrå kledning.

– Men dette er i tråd med de beskrivelsene som er laget fra arkitektene, og vi er selvsagt veldig glad for at valget falt på Alvdal Royal, fortsetter rådmannen.

TO FARGER – Det er flott at vi på denne måten får laget en godt synlig og levende reklame for et veldig fint og lokalt produkt, fremholder

rådmannen. Selve skolebygningen og flerbrukshallen kles med den nye fjellgrå fargen fra Alvdal Royal, mens flerbrukshallen får en svart royal farge. – Vi har hatt noen diskusjoner rundt dette, men landet da på to litt ulike fargenyanser, sier Erling Straalberg.

SkurlagsNytt

5


Logistikken blir digital Alvdal Skurlag innfører et helt nytt digitalt logistikksystem og Lars Erik Nordahl sitter sentralt med innkjøring og testing av det nye systemet. – Nå kan vi følge flyten fra ordren mottas til varene er lastet fra truck på bil, forteller Nordahl. Foreløpig testes det nye systemet internt. Etterhvert vil det bli utvidet slik at ordren kan følges og spores helt fram til kunden. – Absolutt alle er involvert i denne prosessen og får et forhold til det, fortsetter Nordahl.

SLUTT PÅ LØSE PAPIRER I praksis betyr dette bedre oversikt over alle produkter og hvor de befinner seg i prosessen. Det blir slutt på løse ark og lapper. Alt blir nå merket med strekkoder, og i alle trucker er det håndholdte skannere som truckførerne

PAPIRLØST: Strekkoder, håndholdte skannere og digitale løsninger overtar for papir og skal sikre en bedre og mer effektiv logistikk ved Alvdal Skurlag. Lars Erik Nordahl er i full gang med å implementere det nye systemet.

bruker for å skanne alle pakker de flytter på underveis i produksjonsprosessen. – Vi skal bli bedre på merking og sporing av varene. Dette innføres til alles beste, både for kundene og oss, sier Lars Erik Nordahl.

SPARER TID – Digitalisering av ordrehåndteringen betyr en vesentlig tidsbesparelse, og vil når det er i full drift gi oss bedre oversikt og den effektiviseringsgevinsten vi er ute etter,

fortsetter Skurlagets logistikkansvarlige. Blant annet vil systemet være til god hjelp ved opplasting av biler, fordi det vil gi detaljerte opplysninger om plassen på bilene – og varsler når en transport begynner å bli full. – Dette vil dermed også lette transportplanleggingen. Vi vet nå detaljert hvor i prosessen varene er helt fram til opplasting på de seks faste rutene vi kjører med to faste ukentlige lastedager, forteller Nordahl.

14 ANSATTE PÅ TEAMLEDERKURS 14 nåværende og potensielle fremtidige teamledere ved Alvdal Skurlag har siden august i fjor vært gjennom omfattende opplæring og kursing. Rådhuset Vingelen har stått for opplæringen, og det er et bredt spekter av ulike tema som er tatt opp underveis. Tillit i team, kroppsspråk og kommunikasjon, tilbakemeldinger, ansvar, konfliktløsning, lederskap, motivasjon, planlegging, budsjett, regnskap, bedriftskultur og omdømmebygging er blant områdene som er belyst under kurset.

OMFATTENDE – Det er et omfattende opplæringsopplegg. Det er gjennomført i alt 14 samlinger. I tillegg har deltakerne hatt oppgaver de har jobbet med mellom samlingene, forteller Vanessa Quinche, som har hatt ansvaret for oppfølging og gjennomføring fra Skurlagets side. Teamlederkurset er en del av Alvdal Skurlags strategi for lederutvikling og videreutdanning av de ansatte.

6

SkurlagsNytt

NYTTIG KURS: Noen av teamlederne og fremtidige teamledere som har gått kurs siden i fjor sommer. Fra venstre: Ole Martin Rønning, Almantas Balciunas, Torey Cothren, Torgeir Graneng, Simen Trøan, Mathias Brennhaug, Andreas Storstrøm og Geir Løkken.

NYTTIG To av deltakerne – Torey Cothren og Andreas Storstrøm – er samstemte i at det har vært nyttig å delta på teamlederkurset. – Det viktigste er kanskje samholdet det har skapt. Vi er blitt mye bedre kjent med de andre teamlederne gjennom kurset, sier Andreas Storstrøm. – Vi har lært hvordan vi skal takle forskjellige situasjoner og hvordan vi kan

lese folks personlighet. Dessuten har vi fått innføring i hvordan vi best kan legge fram forslag for ledelsen, og hvordan argumentere for å få gjennomført ønskede endringer, legger Torey Cothren til. Andreas Storstrøm føyer til at opplæringen i lederskap og den økonomiske delen – med forståelse av regnskap og budsjett – har vært veldig matnyttig.


GRATULERER: Daglig leder Roar Voll gratulerte og overrakte på vegne av Alvdal Skurlag en gave til Odd Arne Stenvold i anledning av at han har vært ansatt i bedriften i 40 år sammenhengende. Foto: Privat

Hedret for 40 år på Skurlaget Odd Arne Stenvold ble nylig hedret for 40 års ansettelse ved Alvdal Skurlag. Daglig leder Roar Voll overrakte en gave under en markering i anledning av milepælen. Etter gjennomført militærtjeneste begynte Odd Arne Stenvold på Alvdal Skurlag i 1978. Siden har han vært i bedriften. I starten jobbet han med blant annet stolpeproduksjon og på tørrsorteringen. Da nysaga ble kjørt i gang 1992 kom han etter hvert på kantverket hvor han arbeidet til saglinjen ble lagt ned. Etter det har han jobbet i fingerskjøtingsavdelingen, der arbeidsoppgavene varierer fra dag til dag. Foruten Odd Arne er det fire andre som har over 40 år bak seg i bedriften. – Det å ha så mange ansatte som har lang og god erfaring og kompetanse er, og har vært, viktig for den utviklingen som har vært på Skurlaget de siste årene. Vi lever av å selge trelast som er et levende og varierende produkt. Da må vi ha gode og flinke folk som kan faget og som også videreformidler sin kunnskap til nyansatte, sier daglig leder Roar Voll.

Odd Annar blir pensjonist Odd Annar Høsøien har nettopp fylt 70 år og har gått over i pensjonistenes rekker etter mange års arbeidsinnsats for Alvdal Skurlag. Han jobbet for Materialbanken i Vingelen fra 2003, og fra september 2014 for Alvdal Skurlag. Vi gratulerer med 70-årsdagen og takker for innsatsen gjennom mange år.

TRIVES: Ola Ness trives som butikksjef for Bygger´n ved Alvdal Skurlag.

Byggern´s nye butikksjef Siden desember har Ola Ness vært Bygger´ns nye butikksjef. Han koser seg med det, men konstaterer at han fortsatt har mye å lære. Han leder Skurlagets byggevarebutikk og er en av fire ansatte som server både proffmarkedet og private med materialer og alt annet du forventer å finne i en byggevarebutikk. – Det har vært mye å sette seg inn i, til tider overveldende. Men jeg støtter meg på den lange og brede erfaringen de andre ansatte har, og innser at jeg må ta tida til hjelp for å lære meg alt, sier Ola Ness.

PRIMÆRT PROFFKUNDER Proffkundene er bærebjelken for Bygger´n Alvdal, og slik vil det fortsatt være. – Det er reale kunder. De vet hva de skal ha, og er med på å sørge for at vi kan ha en byggevarebutikk med et bredt vareutvalg, som dermed også kommer privatkundene til gode, påpeker Ola Ness. Han kom til Skurlaget og Bygger´n etter 14 år hos en av Alvdals andre virkelig store aktører, Synnøve Finden. Og har så langt ikke angret på valget om å skifte beite. – Det er artig. Jeg lærer noe nytt hver

dag, og det er gode utviklingsmuligheter.

LØRDAGSÅPENT? Ett spørsmål Ola Ness allerede har fått på bordet er hvorfor Bygger´n ikke har lørdagsåpent, for med det å kunne yte enda bedre service til både hyttefolk og lokale privatkunder. – Jeg har noen tanker rundt det, men vi får det ikke til i år. Det er en utfordring med dagens bemanning og vil gå ut over proffmarkedet, som er det viktigste for oss. – Samtidig står vi fritt til å vurdere det, og det kan være vi tenker annerledes neste år, sier Ness, samtidig som han understreker. – Vi har åpent fra 7 til 17 fra mandag til fredag, så de fleste lokale kundene skal ha mulighet til å rekke åpningstidene. I tillegg ønsker vi å yte så god service til hyttefolk og tilreisende som vi kan. Blant annet er det bare å ringe om de vet hva de skal ha, så setter vi ut varene for henting om de kommer utenfor åpningstida. Vi låner ut tilhenger om det er behov for det også.

Nye ansatte

Her er de nye ansatte ved Alvdal Skurlag siden forrige SkurlagsNytt.

Magnus Fiskvik Logistikk

Erik Henriksen Alvdal Royal

Jøran Dahlen og Jonas Negård Strømseng

Sommervikarer Jøran er ny for året, Jonas har vært sommervikar tre år allerede.

SkurlagsNytt

7


Returadresse: Alvdal Skurlag AS Kvebergsveien 9 2560 Alvdal

i

Vil du motta SkurlagsNytt og annen informasjon fra Skurlaget – gi oss beskjed

daglig bruk av LEAN-tavler samt at Team-lederne har fått større ansvar gjort det mulig for oss å bedre den daglige kontrollen vi trenger for å kunne levere varene på avtalt dato. Vi er glade for at flere og flere av trelastutsalgene vi leverer til, tar inn både DUO-profilen og den glatte royalterrassen vår. Kunder som kjøper royalterrasse skal ha 1.sortering, og da er ikke baksiden på DUO-terrassen alltid av en akseptabel kvalitet.

Lederens hjørne Endelig har våren kommet, og med den øker salget av kledning og terrasser. Royal Alvdal Hall er nå i full drift, og vi har tatt høyde for at Royalsalget vårt skal øke betydelig også i år. Leveransepresisjonen vår falt til 94% i 2017 (ned fra 96% i 2016). Dette er ett nivå vi ikke er fornøyd med. Omsetningen økte med 10% i fjor, men dere som er våre kunder skal ikke få dårligere service fra oss av den grunn. Vi har jobbet hardt med å finne nye måter å gjennomføre arbeidsprosessene «fra tilbud til leveranse på», slik at vi kan øke vår leveransepresisjon i 2018. Per utgangen av mars i 2018, har vi en presisjon på 98%, som samsvarer med måltallet vårt og viser at de tiltak vi har iverksatt begynner å virke. Det viktigste tiltaket vi startet i 2017 var en organisasjonsendring hvor produksjonsavdelingene involveres mer. Produksjonsavdelingene har gjennom

Royalfarger er ikke homogene, og varierer fra produsent til produsent. Når de i tillegg endrer farge etter montering blir kommunikasjonen med sluttbruker viktig. Vi er godt fornøyd med hvordan vår nye Alvdal Royal Fjellgrå er tatt imot i markedet.

Mottar du SkurlagsNytt adressert i Posten? Gi oss beskjed om du fortsatt ønsker det og annen informasjon fra Alvdal Skurlag tilsendt. I år innføres det nye regler for personvern etter EU-standard (GDPR). Det stiller nye krav til oss når det gjelder håndtering og lagring av personlige data, samtidig som vi ikke lenger kan sende ut informasjon uten at det er gitt samtykke til det på forhånd. Derfor ber vi om at alle som fortsatt ønsker å motta SkurlagsNytt i posten og annen informasjon eller nyhetsbrev fra Alvdal Skurlag i posten eller på e-post om å sende en e-post til post@alvdalskurlag.no hvor dette bekreftes gjennom å oppgi navn, postadresse og e-postadresse. Du kan også registrere dine opplysninger via nettsiden – www.alvdalskurlag.no

i

Vi har i 2018 befestet vår posisjon som ledende leverandør av malmfuru, og da spesielt gjennom vårt Malm1000sortiment.

SkurlagsNytt

Vingelen har fått ett betydelig løft i år ved at vi har utvidet tømmertomt og bygget ny barkemaskin. Vi skal gjennom saga i Vingelen opprettholde vår posisjon som en betydelig aktør innenfor spesialsaging.

Tekst, foto og grafisk design: DMT AS • www.dmt.no

Informasjonsavis for Alvdal Skurlag

Opplag: 5.000 stk

Med ønske om at årets sesong blir bra for deg, og at vi vil oppfylle de forventninger du har til oss! Roar Voll Daglig leder Alvdal Skurlag

2560 Alvdal • tlf.: 62 48 93 50

www.alvdalskurlag.no