__MAIN_TEXT__

Page 1

SkurlagsNytt Nr. 1 – 2015. Årgang 4

Informasjonsavis for Alvdal Skurlag

www.alvdalskurlag.no


Alvdal Skurlag – Ønsket om et lokalt sagbruk som skulle kjøpe sagtømmer fra Nord-Østerdal var grunnen til at andelslaget Alvdal Skurlag ble stiftet i 1955. I Skurlagets 60. år er kjerneproduksjonen høvling og overflatebehandlet trelast – og bedriften framstår som både vital, moderne og konkurransedyktig. Alvdal Skurlag har gått fra å være andelslag til å bli aksjeselskap og har i dag rundt 600 eiere, med Glommen Skogeierforening og Alvdal kommune som de største. De to eier til sammen over 50% av aksjene i selskapet. Resten er fordelt på lokale skogeiere, grunneierlag og sparebanker.

1957: Olav O. Sørhuus i arbeid ved Alvdal Skurlag i 1957, to år etter etableringen.

VEKST OG UTVIKLING

De siste åra har Alvdal Skurlag opplevd en eventyrlig vekst og utvikling, både når det gjelder omsetning og resultat. I 2010 ble det tatt en tøff beslutning om å legge ned saglinja – noe som i ettertid har vist seg som en riktig og fornuftig avgjørelse. Teknologiutviklingen gjorde etter hvert Skurlagets saglinje ulønnsom, og volumet ble for lite til å kunne konkurrere med dominerende aktører i markedet. Saglinja ble derfor avviklet, mens avsetning av tømmeret sikres ved at Skurlagets hovedeier Glommen Skogeierforening, også har et stort eierskap i Moelven.

ROYALT FLAGGSKIP

Etter at saglinja ble nedlagt er det foredling som har stått i fokus ved Alvdal Skurlag. Ikke minst gjennom målrettet satsing på selve flaggskipet – Alvdal Royal, som er oljebehandlet grønt virke. – Vi er en av tre i Norge og en av seks i Europa som har denne behandlingsmetoden, og både Alvdal Royal og Alvdal Malmfuru er sterkt voksende produkter for oss, sier Ola Eggset, leder av kundesenteret ved Alvdal Skurlag. Alvdal Royal og Alvdal Malmfuru leveres både som tretak, utvendig kledning og terrasse.

FLEKSIBELT HØVLERI OG INDUSTRIELL BEHANDLING

Alvdal Skurlags høvlerianlegg er i dag svært fleksibelt. Gjennom mange år er det bygd

2

SkurlagsNytt

opp et verktøylager som gjør det mulig å høvle spesialiteter, og er det snakk om nye produkter, lager slipeavdelingen det nødvendige verktøyet. I anlegget for fingerskjøting og precut skjøtes eller ferdigkappes trelast for hus, hytteproduksjon og industriformål. Alvdal Skurlag har flere industrielle behandlingsanlegg: • Impregnering. For å beskytte trelasten bedre mot råte og soppangrep. • Grunning. For å gi utvendig kledning en tidlig beskyttelse mot solstråling. For kunden gjenstår da toppstrøkene. • Mellomstrøk. Etter å ha lagt på grunning mot råte og sopp, legges et toppstrøk i kundens fargevalg. • Royal oljebehandling. Trelasten ”kokes” inn i olje, med eller uten fargepigment. Dette gjøres på impregnert trelast. Kan også gjøres på trelast med høy kjernevedandel. • Brannhemmende behandling.

OVERTOK MATERIALBANKEN

I 2014 fusjonerte Alvdal Skurlag med Materialbanken AS i Vingelen. Med det ble både produktspekteret og kompetansen utvidet ytterligere. Elementbygg er et av satsingsområdene som er kommet til som følge av fusjonen. – Elementbygg er vårt hovedprodukt i Vingelen, sier selger Jakob Trøan.

I tillegg sages alt fra villmarkspanel til spesialdimensjoner og materialer til ulike restaureringsprosjekter over hele landet ved anlegget i Vingelen. Med fusjonen ble fem ansatte flyttet over fra Vingelen til Alvdal, mens 13 personer fortsatt har sin arbeidsplass i Vingelen. Totalt er det dermed tett opp under 70 ansatte totalt i Alvdal Skurlag i jubileumsåret.

REKORDOMSETNING

Omsetningen var i 2014 på rekordhøye 183 millioner kroner – en økning på over 46 millioner kroner fra året før. Fusjonen med Materialbanken er naturligvis en viktig del av årsaken til økningen. Samtidig var denne fusjonen en krevende prosess, som tok store administrative ressurser gjennom året. Resultatet for 2014 ble et overskudd på nær 11 millioner kroner, mens det for 2013 var på drøyt 13 millioner krone.


– vital 60-åring SAGHUSET: I saghuset ved Alvdal Skurlag i 1957

SAGBRUK 1957: Trygve Thoresen og Einar Nesteby ved saga i 1957.

– I konstant endring – Det vi er sikre på er at vår industri er i konstant endring, og det må vi også være i de neste 60 år, sier daglig leder Roar Voll i Alvdal Skurlag – og skuer litt både bakover og framover i anledning 60-årsjubileet. – Jubileer er til for å tenke litt bakover også. I de første 55 år var saging og høvling kjerneaktiviteten vår. De siste 5 åra har vi drevet uten saging av tømmer. I løpet av 1990-tallet hadde sagindustrien utviklet seg så mye at vår sag var blitt direkte ulønnsom. Nedleggingen av saga var en trist, men nødvendig beslutning for å sikre vår fremtid som trelastprodusent, sier Voll. – Vi er en industribedrift, og industribedrifter må hele tiden endre seg for å henge med i tiden. Dette er en evigvarende prosess, som vi bruker mye tid på internt hos oss. Våre konkurrenter er gode, og de utfordrer oss på mange områder. Det liker vi, for da tvinges vi selv til å fokusere på endringer og forbedringer for å henge med i kappløpet om morgendagens kunder. Samtidig er jeg sikker på at samarbeidet mellom dere som er våre kunder og oss må økes. Tenk gjennom følgende to spørsmål: 1. Vil du bli bedre? 2. Vil du forandre deg selv og dine arbeidsmetoder?

1963: Slik så det ut ved Alvdal Skurlag i 1963.

2015: Alvdal Skurlag fremstår i jubileumsåret som en vital, moderne og konkurransedyktig bedrift.

SKI-VM: Skurlaget markerte 60-årsjubileet med tur til ski-VM i Falun i vinter, der de fikk oppleve gull til Therese Johaug.

– Nøkkelen til fremtiden ligger i å kunne være positiv til begge disse spørsmålene, for fremtiden er usikker. Hver dag stiller jeg meg spørsmålet «Hvor skal Skurlaget bevege seg? Stikkordmessig er svaret mitt at våre kjernekunder vil være innenfor prosjekt, industri, proff eller byggevarehus. Våre hovedvarer vil være gran og furu i ulike kvaliteter og behandlinger fra malmfuru som miljøprodukt nr.1 til royalimpregnert som kvalitetsprodukt nummer 1. Så vil vi søke etter nye produkter og kanskje også måtte fase ut gamle produkter, som vi i dag anser som viktige, ettersom industrien vår utvikler seg. Det vi er sikre på er at vår industri er i konstant endring, og det må vi også være i de neste 60 år, fastslår Voll.

SkurlagsNytt

3


Nyhet fra Alvdal Skurlag:

Kledning med brannbes I disse dager lanserer Alvdal Skurlag utvendig kledning som er behandlet med brannhemmende malingssystem. – Kledningen vil fortsatt brenne, men varmeutviklingen forsinkes vesentlig, forteller Lars Solheim ved Alvdal Skurlag. Den brannhemmende malingen påføres som grunning på kledningen. Deretter påføres et strøk med ønsket farge, før det males et siste strøk med farge etter at kledningen er montert. Det siste må gjøres av et malerfirma som er godkjent av malingsleverandøren.

HVA SKJER?

– Hvordan fungerer dette i praksis? – Ved en brann vil den brannhemmende malingen svekke og danne et beskyttende varig kullag, forteller Lars Solheim. – Treet vil gradvis omdannes til kull og

4

SkurlagsNytt

dermed ikke antenne. Den isolerende egenskapen forhindrer også at brennbare gasser spaltes fra treet. Brannmalt kledning vil derfor beskytte bakenforliggende materialer mot brann, forklarer Solheim videre.

STRENGE KRAV

Alvdal Skurlag har innfridd strenge krav og er sertifisert som en av ganske få leverandører av denne løsningen. – Kravene er strenge, også når det gjelder etterbehandling med tanke på å bevare den brannbeskyttende effekten over tid.

Så det er ikke bare vi som leverandør som må dokumentere alt til minste detalj, sier Solheim og poengterer at løsningen kan benyttes på vanlig ubehandlet utvendig grankledning. – Den kan ikke benyttes sammen med for eksempel Alvdal Royal behandling.

KOSTBART

Systemet med påføring av brannhemmende maling som grunning på utvendig kledning er relativt kostbart. – Sånn sett er det mest aktuelt og relevant


KUNDEN I SENTRUM: Ola Eggset (til venstre) leder Alvdal Skurlags kundesenter og har med seg Esten Strømseng, Kirsti Dølhaug Reinertsen, Valmire Hajrizi og Lars Erik Nordahl på teamet.

Kundesenteret hjelper deg raskt og effektivt

skyttelse

Med rendyrking av et kundesenter ønsker Alvdal Skurlag å gi sine kunder en enda mer effektiv og god oppfølging. – Det handler om en spissing av organisasjonen for å gjøre oss enda bedre rustet til å håndtere den økte aktiviteten vi opplever, på en så bra måte som mulig, sier Ola Eggset.

FEM MEDARBEIDERE

i forbindelse med litt større byggeprosjekter, ikke minst for leilighetskomplekser og rekkehus-prosjekt, der det er fortetting av bebyggelse og behovet for brannsikring er stort. Men det kan selvsagt benyttes med like god effekt på frittstående eneboliger eller andre bygg, sier Solheim.

Eggset er leder for det nye kundesenteret, som teller totalt fem medarbeidere. Foruten Eggset er det Kirsti Dølhaug Reinertsen, Esten Strømseng og Lars Erik Nordahl som vil jobbe med tilbud, ordre og kundeoppfølging. Nordahl har i tillegg ansvar for logistikken knyttet til opplasting, utkjøring og levering, med støtte fra Valmire Hajrizi. I tillegg vil enda flere være tilknyttet kundesenteret i høysesongen.

BRUK E-POST

Ola Eggset oppfordrer Alvdal Skurlags kunder til å benytte seg av følgende e-postadresser når de henvender seg: • ordre@alvdalskurlag.no – for bestillinger. • tilbud@alvdalskurlag.no – for prisforespørsler og pristilbud. • post@alvdalskurlag.no – for mer generelle henvendelser og spørsmål, for eksempel om ulike tekniske ting, drift eller vedlikehold. – Vi er selvsagt tilsnakkende på telefonen også, men det er flott om kundene er flinke til å benytte seg av disse e-postadressene. Da skal vi klare å gi rask og god oppfølging, lover Ola Eggset.

SkurlagsNytt

5


Trofast leverandør til Støren Treindustri

GODT GJORT: – Å tjene penger på å håndtere et såpass stort volum av småordrer som Alvdal Skurlag gjør, er godt gjort, sier innkjøpssjef Tore Østerlie ved Støren Treindustri, som handler mye av Alvdal Skurlag.

Alvdal Skurlag og Støren Treindustri har en historie sammen gjennom mange, mange år. Trønderne er svært tilfredse med Skurlaget som leverandør. – Vi får aldri direkte nei når vi spør om noe hos Alvdal Skurlag, sier innkjøpssjef Tore Østerlie.

FINNER VARER: Svein Egil Kristiansen har full kontroll på hva som er hvor på trelastlageret til Alvdal Skurlaget. Han har snart vært ansatt i 40 år ved Alvdal Skurlag og har nærmere 20 år bak seg på trelastlageret.

Østerlie har vært hos Støren Treindustri siden 1981, og allerede da han startet var samarbeidet med Alvdal Skurlag godt etablert. – Samarbeidet har hatt preg av gjensidig tillit og vi får aldri direkte nei når vi forespør om noe, sier han og trekker fram et eksempel: – Jeg husker en gang for mange år siden at Alvdal Skurlag tok bort en vegg i produksjonshallen sin for å kunne produsere lange nok lengder fingerskjøtt til oss.

MASSEPRODUSERT SKREDDERSØM

Støren Treindustris historie startet i 1969 da Block Watne Hus etablerte seg med produksjon av precut-hus, elementer og takstoler i nybyggede lokaler på Støren. I 1992 overtok Midtre Gauldal kommune bygningsmassen, og nytt driftsselskap ble etablert under navnet Støren Treindustri AS. Siden har tallet på ansatte steget fra 30 til 130, og gjennom sterk satsing på service og automatisering har gjort bedriften til spesialist på masseprodusert skreddersøm. I tillegg til boliger er Støren Treindustri sterkt inne i markedet for offentlige bygg, i hovedsak omsorgsbygg og barnehager.

SVÆRT TILFREDS

Underveis har Alvdal Skurlag vært en god og viktig samarbeidspartner og leverandør. – Vi er svært godt fornøyd med både kvalitet, service og leveringsdyktighet, sier Østerlie og legger til: – I og med at vi er eid av trelastforetak er det litt begrenset hva vi normalt kjøper. Vi har spesielt fokus på Royalimpregnerte materialer, noe som ser ut til å øke. Det som gjør Alvdal Skurlag unike er fleksibliteten og måten de takler spesialiteter på. Å tjene penger på å håndtere et såpass stort volum av småordrer er godt gjort, avslutter innkjøpssjefen ved Støren Treindustri.

6

SkurlagsNytt

TRUCKER TIL: I over 20 av de 37 åra han har jobbet ved Alvdal Skurlag, har Simen Trøan kjørt truck.


På plass siden 1976 Med snart 40 års fartstid er Svein Egil Kristiansen en av de virkelige veteranene blant de ansatte ved Alvdal Skurlag. Han trives like godt i dag som da han startet. Med unntak for et halvår på Longyearbyen og ett år i militæret, har Alvdal Skurlag vært daglig tilholdssted for Svein Egil Kristiansen siden 1976. – Jeg har prøvd alt, fra pallespikring og saging til høvleri, sortering og alt av oppgaver det er mulig å utføre som ansatt ved Skurlaget, sier Kristiansen. I snart 20 år har han nå vært fast tilknyttet trelastlageret. Kristiansen kan også se tilbake på en periode som arbeidsleder. – Jeg har trivdes godt sammen med gode kolleger. Skurlaget har vært en god arbeidsplass for meg. Jeg har hatt en jobb å gå til uten lang reisevei. Lønna har kanskje ikke vært fantastisk, men for en ufaglært person er det begrenset hvor mye en kan forvente, sier Kristiansen.

– Arbeidsmengden har økt utrolig mye, og bare i løpet av de siste fem åra har det skjedd vanvittig mye, sier Skurlagsveteranen.

KUNDEKONTAKT

Sjøl har han opplevd utviklingen på kroppen gjennom økt daglig og trivelig kontakt med lokalkundene i trelastlageret. – 95% av jobben her handler om å plukke varer som skal videre ut til kunder, både lokalt og lenger unna. Dermed er det viktig for oss å holde oss oppdatert på hele sortimentet og produktspekteret, sier Kristiansen, som er en av tre faste medarbeidere på trelastlageret. – Da jeg begynte her var jeg alene, så det sier litt om utviklingen her også at bemanningen er tredoblet i løpet av noen år.

VOLDSOM ØKNING

– Det har skjedd en stor utvikling ved Alvdal Skurlag de siste åra, mener Svein Egil Kristiansen.

Veteran med trucken Simen Trøan hadde sin første arbeidsdag på Alvdal Skurlag i 1978. Og siden har han blitt der. – Jeg har bestandig trivdes godt på Skurlaget, sier Trøan om hvorfor han har holdt det gående i 37 år hos en og samme arbeidsgiver.

PRØVD DET MESTE

– Jeg har vel rukket å være borti det meste av det arbeidet som gjøres her ved Skurlaget i løpet av alle disse åra, forteller han videre. Men i de siste 22-23 åra har han hatt truckførerplassen som sin faste arbeidsplass. Og fra trucken har han sett Alvdal Skurlag vokse og utvikle seg voldsomt. – Det har vært en vanvittig utvikling. Området har fordoblet seg mange ganger.

ALLE KJENNER ALLE

For Simen Trøan har det ikke vært noe tema å lete etter andre arbeidsgivere enn den han har hatt siden 1978. – Jeg har trivdes godt i lag med gode kolleger. Alle kjenner alle her, og vi har det trivelig. Så er det jo realt å ha så kort vei på jobb, påpeker Trøan.

SkurlagsNytt

7


folk trenger hus • hus trenger trær • trær trenger tid

slik at dere fortsatt skal velge oss som leverandør.

Lederens hjørne Da er sesongen 2015 i gang og starten har vært god for oss. Omsetningen øker jevnt, og bemanningen økes for å klare å dekke etterspørselen fra dere. Av enkeltvarer er det spesielt på tre områder vi har vekst: Malmfuru, royalimpregnert og prosjektvarer. Hittil har ikke vi sett mye til de negative signalene oljeindustrien sender ut, men vi er sikre på at de kommer før eller senere. Vi jobber konstant med å bli bedre på våre kjerneprodukter

Vi er nå sertifisert for brannhemmende maling på grankledning. Det betyr at vi leverer overflatebehandlet kledning med brannbeskyttelse i spesialfarger. For byggevarehusene er det gledelig å se at terrassebordutvalget øker i butikkene. Nytt av året for oss er 34x145 Terrasse Robust, som vi har valgt å impregnere i klasse A for jordkontakt. Denne ligner på bryggeplank og er spesielt egnet i miljøer hvor terrassen kan komme i jordkontakt. Tykkelsen på 34 mm er valgt da en kan kombinere den som bjelker på bakken og terrassebord.

SkurlagsNytt Informasjonsavis for Alvdal Skurlag Tekst, foto og grafisk design: DMT Alvdal AS • www.dmtalvdal.no Opplag: 1.000 stk

Med ønske om en god terrassebordsesong. Roar Voll, daglig leder

2560 Alvdal • tlf.: 62 48 93 50

www.alvdalskurlag.no

Profile for DMT AS

Skurlagsnytt - Informasjonsavis for Alvdal Skurlag  

Nr 1 2015 - årgang 4

Skurlagsnytt - Informasjonsavis for Alvdal Skurlag  

Nr 1 2015 - årgang 4

Profile for dmtalvdal