__MAIN_TEXT__

Page 1

SkurlagsNytt Nr. 1 – 2017. Årgang 6

Informasjonsavis for Alvdal Skurlag

Framtida er

ROYAL side 2 - 5

Masseprodusert

SKREDDERSØM side 6

www.alvdalskurlag.no


SIGNALBYGG: Alvdal Skurlags nye stolthet – Royal Alvdal Hall – er blitt et signalbygg både utenpå og inni, konstaterer daglig leder Roar Voll.

Milepæler

på rekke og rad Med Royal Alvdal Hall ferdig og i drift er historie skrevet og flere milepæler passert for over 60 år gamle Alvdal Skurlag. Ikke bare er det ført opp et 4 000 kvadratmeter stort signalbygg på Skurlagstomta. Ut fra den nye produksjonshallen ruller også nå Royalbehandlet virke i en helt ny farge – i tillegg til de fire eksisterende fargene. – Den nye gråfargen er en milepæl i seg sjøl, sier daglig leder Roar Voll og gleder seg til å vise fram Skurlagets nye stolthet under en offisiell åpning i slutten av april. Han gleder seg også over at innkjøringsfasen har gått etter planen ved det nye anlegget og at alle ledd i bedriften nå jobber for fullt

etter en retning og en plan som skal ruste Alvdal Skurlag enda bedre for framtida. Så er selvsagt den økte produksjonen som følge av den nye hallen også en viktig begivenhet i Skurlagets tradisjonsrike historie.

20% STØRRE VOLUM

– Vi har lagt opp til en volumøkning på 20% i produksjonen i år. Det er klart det er en utfordring hvordan vi håndterer logistikken rundt det. Alt må flyte bedre enn i fjor, sier Voll. – Nå er flaskehalsen på impregneringen borte. Det er heller ikke lenger noen flaskehals produksjonsmessig på Royal. Så har vi bemannet opp både når det gjelder kundesenter og logistikk for å kunne håndtere volumøkningen. – Vi tror på en salgsøkning, og vi tror på en endring ved at vi går fra

TEAM ROYAL SKAL LEVERE TOPP KVALITET ROYALT: Denne gjengen skal sørge for kvalitet og volum i nye Royal Alvdal Hall ved Alvdal Skurlag. Fra venstre: Jon Terje Hansen, Kjetil Nerli, Thomas Dahlen, Mathias Brennhaug, Ole Henrik Nytrøen og Lars Espen Steien.

2

SkurlagsNytt


TILT: Daglig leder Roar Voll konstaterer at det er minimal avrenning fra de nye grønnimpregneringsanlegget ved Alvdal Skurlag.

PARAT TIL Å LEVERE ROYAL FJELLGRÅ

ett og ett prosjekt, som vi har hatt mye av før, til en større andel av salget i form av hele pakker. Logistikkhåndteringen blir enklere ved at flere av produktene blir lagerført i butikk, påpeker Skurlagssjefen.

Salgsapparatet til Alvdal Skurlag er skjerpet og klart til å møte sesongen med et nytt og etterlengtet produkt – Royal fjellgrå.

NØDVENDIG SATSING

Med oppgradering av administrasjonsbygget og Royal Alvdal Hall har Alvdal Skurlag nå investert for rundt 60 millioner kroner det siste året. Samtidig har omsetningen nådd rekordnivå og resultatene har bare blitt bedre og bedre. – Vi måtte gjøre noe. Enten være med på reisen eller hoppe av. – Nå investerer vi for framtida, og med det gamle Royalanlegget har vi nå nesten tredoblet produksjonskapasiteten totalt sett. Og det er riktig som én sa en gang: Alle kan sage tømmer, men det er bare de som ser framtida som tjener penger, sier Roar Voll.

MÅ UTVIKLES

– En industribedrift uten utvikling er på vei mot nedleggelse, fortsetter han. Derfor skal Alvdal Skurlag vokse. Derfor skal det skje forandringer. – Det er viktig. Og vi må tørre å tro på det. Vi har mye på plass. Vi økte omsetningen med 20% i fjor, vi hadde en leveringspresisjon på 98%, og vi har startet bra i 2017. Likevel er Skurlagets daglige leder fullt klar over at nye flaskehalser vil oppstå når noen forsvinner, men organisasjonen skal være robust nok til å takle det, og til å håndtere veksten i en bedrift som nå har passert 80 ansatte. – Alt dette er mulig fordi vi har stabile, gode eiere som tror på den retningen vi har pekt ut, avslutter Roar Voll.

Den nye gråfargen er et synlig og håndfast bevis på en av gevinstene med nye Royal Alvdal Hall. – Vi har fått mange spørsmål om en grå Royalfarge, og så langt ser den nye fargen ut til å bli veldig bra, sier Esten Strømseng, leder av kundesenteret ved Alvdal Skurlag. Fra før leverer Alvdal Skurlag Royal i fargene, klar, rød, brun og oker. Med den nye fargen fjellgrå er fargepaletten komplett. – Det gjør selgerjobben enklere når vi nå kan tilby et produkt som markedet etterspør.

KORTERE LEVERINGSTID

Noe som også gleder salgsapparatet er at leveringstida blir kortere når produksjonsvolumet øker så mye som det kan gjøre med den nye Royalhallen. – Som selgere ønsker vi sjølsagt så kort leveringstid som mulig. Men vel så viktig er det å kunne levere produkter med stabilt høy kvalitet og med stor grad av leveringspresisjon. – Vi opplever at produktene våre er konkurransedyktige, og den nye produksjonshallen er viktig for oss med tanke på å kunne fortsette veksten. Samtidig må det alltid være sammenheng mellom produksjon og salg, og leveringspresisjonen er helt avgjørende, påpeker Strømseng.

98% LEVERINGSPRESISJON Alvdal Skurlags Royal-team er klare for å produsere mer og bedre med nye Royal Alvdal Hall på plass. Seks medarbeidere går skift for å betjene de to eksisterende og det nye Royalanlegget. I starten er det dedikerte medarbeidere med ansvar for det nye anlegget. – Men etterhvert blir det nok mer rullering mellom anleggene for oss alle, sier produksjonsmedarbeider Mathias Brennhaug.

MER JOBB – ENKLERE HVERDAG

– Det blir litt mer jobbing med økt produksjonsvolum sjølsagt. Men samtidig er mye automatisert i den nye hallen. Vi er ikke avhengig av å kjøre skift der. – Jobben er for det meste knyttet til klargjøring og innkjøring av virke og pakking når prosessen er ferdig, forklarer Brennhaug.

SPENNENDE MED NY FARGE

Royalgutta synes også det er utfordrende og spennende med en ny farge – fjellgrå. – Det har vært en krevende prosess med å få det til å matche slik vi ønsker det. – Men det begynner virkelig å nærme seg nå, sier Mathias Brennhaug.

– Hittil i år har vi en leveringspresisjon på 98%, og i februar hadde vi tre uker på rad med 100% presisjon på det vi leverte. Strømseng medgir det kan bli utfordrende å opprettholde 100% presisjon i toppmånedene mai og juni når det skal omsettes for 30 millioner kroner i måneden – tre ganger som mye som i årets første måneder. – Målet er uansett at vi skal klare å levere med 98% presisjon, understreker han. For å oppfylle vekstmålene er kundesenteret også styrket med nye selgere, både utegående og inne på kontoret.

ROYAL VEKST

Med Royal Alvdal Hall på plass er målsettingen en vekst på 20% i år, og Strømseng er glad for at økt produksjon også øker lagerkapasiteten og korter ned leveringstidene. Enda mer gleder han seg over at Alvdal Royal er et produkt det er stor interesse for, og som sånn sett ikke er blant det vanskeligste å selge. – Royalmarkedet har vært stigende og er det fortsatt. Vi vet at vi har gode priser på volumvarene som terrasse og kledning. Samtidig vet vi at vi er gode på prosjekter, og at vi framstår som konkurransedyktige innenfor hele spekteret, avslutter Esten Strømseng.

SkurlagsNytt

3


Rustet for videre vekst Med nye Royal Alvdal Hall er Alvdal Skurlag godt rustet for videre vekst. Den nye royal- og impregneringshallen har muligheter og kapasitet til å dekke Skurtlagets behov i mange år framover. – Nå er vi i en innkjøringsperiode og det nye anlegget vil gradvis fases inn over tid. Det er markedet som bestemmer hvor fort innfasingen skjer og i hvilket tempo produksjonen øker, forteller fabrikksjef Torbjørn Brevig.

SEKS TRAILERE

Han forteller at nye Royal Alvdal Hall har en teoretisk produksjonskapasitet på 100 pakker Royal-behandlet virke i døgnet. – Det vil si seks fulle trailerlass i teoretisk kapasitet pr. døgn. Brevig understreker at det er langt dit foreløpig, men han anslår en produksjonskapasitet på 25 000 kubikmeter pr. dag når anlegget går for fullt. Det vil si materialer nok til å dekke over fire fulle fotballbaner.

BEDRE PRODUKSJONSFLYT

Nye Royal Alvdal Hall er automatisert og rigget for produksjon døgnet rundt, sju dager i uka om det kreves. Produksjonsflyten er med andre ord den store forskjellen med det nye anlegget i drift. Nye Royal Alvdal Hall er delt i tre haller – én med en stor tank for ordinær impregnering, én hall med tre tanker for Royalbehandling og én lagerhall. Den manuelle håndteringen begrenser seg i utgangspunktet til å kjøre ubehandlede materialer inn i anlegget og ferdigbehandlede materialer ut igjen – enten grønnimpregnert eller royalbehandlet.

«LOKOMOTIV» OG VOGNER

Inne i hallen er opplegget i prinsippet lagt opp på skinner – med et sett jernbanevogner og et «lokomotiv» som frakter materialene mellom de 12 ulike posisjonene eller «stasjonene» i Royal Alvdal Hall. Fra behandling til fiksering, tørking, ny behandling og til lager. – Det blir en helt annen produksjonsflyt, men det er mye logistikk vi må lære oss for å utnytte kapasiteten til det maksimale, sier Torbjørn Brevig. I tillegg skal de to eksisterende Royal-hallene fortsatt brukes.

GOD OG JEVN KVALITET

Det er en åpenbar fordel nå at materialene er innendørs i samme anlegg gjennom hele behandlingsprosessen. Det betyr blant annet jevn og riktig temperatur underveis, og at de ikke utsettes for nedbør. Det gjør det også enklere å sikre jevn og god kvalitet på sluttproduktene. – På impregneringen vil prosessen dessuten gå mye raskere. Her vil mye nå være gjort på et par timer, mens Royalbehandlingen tar bortimot et halvt døgn, forteller Brevig. Med tre Royaltanker i den nye hallen kan det kjøres tre forskjellige farger samtidig der.

4

SkurlagsNytt

TRE TANKER: Daglig leder Roar Voll foran de tre tankene for Royal-behandling i den nye 4 000 kvadratmeter store produksjonshallen ved Alvdal Skurlag.


FANTASTISKE MULIGHETER – Det er artig at noen satser og får det til som Alvdal Skurlag med Royal Alvdal Hall. Her åpner det seg fantastiske muligheter. Det sier Jan Erik Johansen hos oljeleverandøren Koppers Norway AS. Alvdal Skurlag er Koppers største kunde på olje og pigmenter, og leverandøren ser frem til å være med på en videreutvikling av Skurlagets impregnerte og Royal-produkter gjennom nye Royal Alvdal Hall.

UNIKT TILTANLEGG

PÅ SKINNER: «Lokomotivet» trekker inn nye materialer i grønnimpregneringsanlegget i nye Royal Alvdal Hall. Mathias Brennhaug styrer prosessen.

– Alvdal er jo ikke verdens varmeste sted, så det blir helt suverent med den nye hallen ved at alt kan være innendørs gjennom absolutt hele produksjonsprosessen. Nå blir alt virke kjørt i kobberimpregneringsdelen med grønt først, og fordelen er at virket blir kjørt inn og lagret i riktig temperatur før impregnering, sier Johansen. Han påpeker at den samme fordelen kommer igjen etter impregneringen – ved at materialene får stå inne til avrenning og fiksering, slik at overflaten blir helt tørr før de går videre til Royal-behandling. Johansen fremhever i tillegg at den nye impregneringstanken i Royal Alvdal Hall har et tiltanlegg som gjør at virket skråstilles under prosessen med ettervakuum, for å få

bedre avrenning. – Dette er bare det andre eller tredje anlegget i Norge hvor dette prinsippet benyttes. Det gir en veldig bra effekt. Væsken renner lett av, den renner ut inne i tanken, man får mye mindre svinn på væsken, får mye mindre urenheter og prosessen blir både mer effektiv og miljøvennlig. I tillegg er materialene så godt som dråpetørre når impregneringen er ferdig, forteller Johansen.

SIKRER KVALITETEN

Johansen mener også at den nye hallen – i tillegg til å sørge for en langt mer effektiv produksjon – også sikrer kvaliteten på en helt annen måte. – Ved at virket lagres inne etter impregneringen og før Royal-behandlingen opprettholdes temperaturen i treet, man sparer masse på produksjonslogistikken og har samtidig god kontroll på kvaliteten. – I tillegg sikrer det mer effektiv utnyttelse av oljen. Det blir mindre kobber og mindre urenheter, og det betyr at materialene skal kunne holde seg bedre lengre.

SPENNENDE GRÅFARGE

Koppers Norway har også vært sentral i forbindelse med utviklingen av den nye fargen Royal grå, som slippes ut på markedet nå samtidig med åpningen i igangkjøringen ved Royal Alvdal Hall. – Både Alvdal Skurlag og vi er veldig fornøyd med fargen, som vi synes er blitt akkurat så grå som vi ønsker den skal være. – Dette er en farge vi vet at markedet etterspør, og med den nye hallen på plass er det mulig å rulle den ut i stort volum, sier Jan Erik Johansen.

Spennende signalbygg med tømmerelementer Hovedentreprenør SK Bygg har aldri bygd et så stort bygg som Royal Alvdal Hall i tømmerelementer. Det ble en udelt positiv opplevelse. Et bygg på 4 000 kvadratmeter – med utvendige mål på 50x80 meter – er et ruvende signalbygg, og er sjøl i regional sammenheng et uvanlig stort bygg. Nå står bygget der, solid og godt, med stål i tak og veggsøyler og tømmerelementer i veggene.

NYBROTTSARBEID

– I utgangspunktet var dette et prosjekt

som var veldig interessant for oss, uansett byggemetode, sier prosjektleder Odd Erik Nyrønning i SK Bygg. – Vi skjønte fort at Alvdal Skurlag ønsket et bygg med montering av tømmerelementer som de sjøl leverte. Vi vurderte det som spennende, fordi vi heller ikke har gjort dette før i slike dimensjoner. Det var lærerikt nybrottsarbeid for oss også, fremholder Nyrønning.

POSITIV OPPLEVELSE

For hovedentreprenøren SK Bygg ble byggeprosessen og -metoden en udelt positiv opplevelse. – Noen tilpasninger måtte selvsagt til, men det må det alltid, uansett hvordan det bygges. Totalt sett gikk det veldig bra og greit for seg.

– Dette er jo et uvanlig stort bygg, men i utgangspunktet er det ikke spesielt komplisert å bygge. Det spesielle er egentlig bare størrelsen, fortsetter Odd Erik Nyrønning.

INTERESSANT METODE

Prosjektlederen mener erfaringene med bruken av tømmerelementer i veggene var så positive at det er aktuelt å benytte også i andre prosjekter. – For inneklimaet er det en ubetinget fordel, det blir lunt og lydnivået blir mer behagelig. Samtidig er det helt sikkert en fordel for Alvdal Skurlag i dette tilfellet med treverk som kan absorbere fuktighet som oppstår. – Dessuten er det jo raskere å bygge med tømmerelementer på denne måten.

SkurlagsNytt

5


SKREDDERSØM: Alvdal Skurlags avdeling i Vingelen er med i et uhyre spennende SINTEF-prosjekt om masseprodusert skreddersøm.

Masseprodusert skreddersøm – framtidas metode Inspirert av blant andre SB Seating/HÅG på Røros er Alvdal Skurlags avdeling i Vingelen med i et SINTEF-prosjekt der fokuset er masseprodusert skreddersøm. – Det ligger litt i navnet hva dette handler om, sier seniorforsker Lars Skjelstad – logistikkog produksjonsspesialist ved SINTEF. – Det dreier seg om å produsere så effektivt som masseproduksjon, samtidig som man ivaretar krav og ønsker fra et mer og mer individualisert marked.

KONKURRANSEDYKTIG

Så ligger det naturligvis både flere og lengre resonnement bak begrepet og modellen. Lars Skjelstad mener alt lå godt til rette for at Alvdal Skurlags Vingelen-avdelingen kunne ta del i dette SINTEF-prosjektet. Og at de har produkter som gjør det naturlig å tenke og jobbe som HÅG – der hver eneste kontorstol blir produsert på bestilling etter kundens ønsker innenfor gitte spesifikasjoner. – Mange sier det er for dyrt å produsere i Norge. Jeg synes det er sport i å motbevise det, og vi har lyktes litt med det gjennom strategien med masseprodusert skreddersøm. Jeg bruker gjerne HÅG som eksempel. De kan produsere 1 000 kontorstoler om dagen, ingen av dem trenger å være like. Kundene velger hvordan de vil ha sin stol, men alle stolene er søskenbarn, sier Skjelstad.

6

SkurlagsNytt

NESTEN SOM LEGO

SINTEF-forskeren medgir han er forundret over at metodikken ikke har tatt fyr, at ikke flere har sett verdien av tankesettet. Han synes det er spennende å jobbe med tømmerhus fra Skurlagets Vingelen-avdeling i prosjektet – som også er del av et såkalt Interreg-prosjekt, og omfatter flere bedrifter på både norsk og svensk side av grensa i regionen. Skjelstad har sjøl fått satt opp to slike tømmerhus på gården hjemme i Trøndelag, noe som har fått ham til å sette mer pris på tømmerhus enn vanlig reisverkhus, fordi han oppfatter dem som lunere, flottere og mer solid. – Tømmer har mer verdi for meg. Det koster mer, men arbeidspengene er dyrere enn råvarene, så hvis det kan bygges raskere kompenseres kostnaden for et dyrere byggesett. – Tømmer er nesten som Lego. Du kan bygge nær sagt hva som helst – hytter, fjøs, hus, garasjer. Store bygg eller små bygg. Allerede her er Alvdal Skurlag i Vingelen på god vei mot å være en masseprodusert skreddersøm-bedrift, mener Skjelstad.

MYE ER PÅ PLASS

– Mye av det fysiske er på plass. Produktet innbyr til variasjon, det kan tegnes raskt, dimensjoneres raskt, kunden kan få tilbud fort og det kan bygges på kort tid, fortsetter han. Gjennom samarbeidsprosjektet med SINTEF

er målet å få på plass også de bitene som mangler, slik at masseprodusert skreddersøm kan bli et varemerke for industribedriften i Vingelen. – Produktet er tilrettelagt. Det som mangler er å standardisere noen løsninger og å få farten opp på den forretningsmessige biten, men det er det enklere å fikse enn bygget sjøl. Derfor ligger det godt til rette i Vingelen, sier Lars Skjelstad.

KOMPLETTE LEVERANSER

Han håper SINTEFs kompetanse og midler kan være til hjelp på veien, sjøl om dette er et ganske lite prosjekt, i og med at kaka skal deles mellom mange. Samtidig er han veldig glad for at Alvdal Skurlag ble med på prosjektet. Fordi han tror de med tålmodig og langsiktig jobbing kan bli et godt eksempel å vise fram for andre. – Det må utvikles komplette byggesett for at det skal være attraktivt og lettvint for kundene. De må sette sammen pakker og garantere komplette leveranser. Skreddersømbiten er på plass i Vingelen og det er tilrettelagt med ganske fleksibelt utstyr. Hvis de skal få volumet opp må det leveres presist og raskt, det må være enkelt for kunden, som også må oppleve en forretningsmessig profesjonalitet. – De har sjøl satt en hårete målsetting om økning gjennom dette prosjektet. For å få til det må salget lykkes bedre, og prosessene må være raskere og mer strømlinjeformet, konkluderer seniorforsker Lars Skjelstad. Han påpeker at det handler om å flytte fokus fra pris alene til det å se nytten av en høyere verdi – og han er skråsikker på at det er betalingsvilje i markedet for tilpassede og raske løsninger som gjør det lett å være kunde.


I GANG: Johanna Wåsjø er i gang som innkjøpssjef i Alvdal Skurlag.

Ny innkjøpssjef på plass Johanna Wåsjø er nå på plass i ny stilling som innkjøpssjef ved Alvdal Skurlag. – Vi har nå vokst så mye at vi kjøper inn for rundt 100 millioner kroner i året. Derfor er det viktig å ha en egen medarbeider som er øremerket til å jobbe bare med innkjøpene. Det handler om å sikre kvalitet og om å bygge gode relasjoner kunde-leverandør. Så store som vi er blitt nå, er det snakk om store penger. Klarer vi å få 1% bedre pris utgjør det 1 million kroner i året, sier daglig leder Roar Voll ved Alvdal Skurlag om bakgrunnen for å opprette en egen stilling som innkjøpssjef.

FRA JERNBANE TIL SKURLAGET

Johanna Wåsjø kommer til Skurlaget fra jobb i Mantena – et NSB-eid selskap som arbeider med vedlikehold av skinnegående

materiell – og er glad for at hun nå slipper å pendle til Oslo på jobb. Hun startet med å studere økonomi, men hoppet senere over og ble sivilingeniør innen materialteknologi. – Jeg var ingeniøren som fortalte innkjøperne hva som skulle kjøpes. Nå havner jeg sjøl litt på andre sida, med ansvaret for innkjøpene, forteller hun.

GODT INNTRYKK

Hun har allerede rukket å få et godt inntrykk av sin nye arbeidsplass, og mener hun har startet på en svært spennende jobb. – Her er det gode muligheter for å bidra til å definere stillingens innhold sjøl, og det er lov til å være med på andre ting også. Det er bra, mener Johanna – som også synes det er lurt grep av Skurlaget å ha en egen innkjøpssjef. – For en bedrift i så sterk vekst som Skurlaget er kostnadskontroll viktig. Det blir det mye av min jobb å sørge for.

Nye ansatte

Nye ansatte i Alvdal Skurlag siden forrige SkurlagsNytt

Halvor Follmoen Rønningen

Wilfred Heidmann Elementbygg, Vingelen

Sondre Hagesveen Hagen

Kjetil Nerli

Produksjonsmedarbeider beis

Produksjonsmedarbeider Royal

Salgskonsulent

SkurlagsNytt

7


Returadresse: Alvdal Skurlag AS Kvebergsveien 9 2560 Alvdal

Lederens hjørne Jeg storkoser meg med å få være leder for Skurlaget nå i 2017. Våre ansatte jobber godt og systematisk med å forbedre arbeidsprosessene sine kontinuerlig. Kundene våre øker i antall for hver dag som går. Bare i 2016 økte vi med 15%, og veksten i 2017 ligger an til å bli enda større. Vi har startet opp produksjonen i Royal Alvdal Hall, som er det mest moderne Royalbygget i verden. Vår gråfarge skal være den beste i Norge nettopp på grunn av utformingen av anlegget. Automatisert «24/7»-kjøring og store lagerarealer for å sikre tørking og herding av oljen, gjør at vi får et godt og stabilt ferdigprodukt. Under byggingen av Royal Alvdal Hall har vi lagt til grunn morgendagens miljøkrav

til impregnering. Du skal som kunde hos oss være trygg på at vi gjør det vi kan for å redusere miljøforurensningen fra vår kobberimpregnering. Spesielt viktig er den store mellomlagringskapasiteten innendørs. Det sikrer at impregneringsmidlene får tid til å fiksere seg i treet før de settes ut på ferdigvarelageret. Samtidig kjører vi vår impregnering etter en prosess som bare bruker 50% så mye vann som våre konkurrenter. Nyimpregnert tre fra Alvdal blir tørrere og lettere å arbeide med enn fra våre konkurrenter. Royal Alvdal Hall er ført opp i heltreelementer produsert ved vår avdeling i Vingelen. Våre vegger produseres på en annen måte enn massivtre. Vanlig massivtre krysslimes, mens våre vegger presses sammen uten bruk av lim. I tillegg er våre vegger ment for at begge sider skal kunne være synlige. Bedre miljøregnskap og enkelthet vil gjøre at våre løsninger skal ha gode muligheter for å få et godt fotfeste i fremtidens marked.

SkurlagsNytt Informasjonsavis for Alvdal Skurlag Tekst, foto og grafisk design: DMT Alvdal AS • www.dmtalvdal.no Opplag: 5.000 stk

Med ønske om at årets sesong blir bra for deg, og at vi vil oppfylle de forventninger du har til oss! Roar Voll Daglig leder

2560 Alvdal • tlf.: 62 48 93 50

www.alvdalskurlag.no

Profile for DMT AS

SkurlagsNytt #1 2017  

Informasjonsavis fra Alvdal Skurlag.

SkurlagsNytt #1 2017  

Informasjonsavis fra Alvdal Skurlag.

Profile for dmtalvdal