Page 1

DESIGN MANUAL, VOL. 0.1


CONTENTS

TYPOGRAFI20 Primær Typografi

DESIGN MANUAL

21

1

Introduktion3

LOGO4 Narrativ5

FARVER22 Primære Farver

23

Sekundære Farver

24

Logo6

BILLEDSTIL25

Logo Varianter

Billedstil26

7

Respektafstand8 Sort/Hvid9 Negativ10 Placering11 Størrelser, Højformat

12

Størrelser, Bredformat

13

Undgå14

NAVNETRÆK15 Navnetræk16 Respektafstand17 Sort/Hvid18 Negativ19

SUPER GRAFIK

28

Element29 Brug30 Grafik & Billeder

31

Forkert Brug

32

EKSEMPLER & PRODUKTER Roll Ups

33 34

Messestande36 Grafiske Produkter

38

Brevpapir40 Visitkort42

Beklædning44 T-Shirt46 Computer & Tablets

48

Brochure50


INTRODUKTION

VISUEL IDENTITET


Hensigten med den samlede visuelle identitet er at skabe en sammenhæng i DMT´s informationsaktiviteter, skiltning, beklædning m.m., så brugere og medarbejdere genkender os. Derfor har vi udarbejdet et designprogram, som viser, hvordan vores informationsmaterialer skal se ud.

FORMÅL

På de følgende sider finder du DMT´s designprogram. Med det i hånden er man sikret et fælles udtryk til DMT´s mange grafiske flader. Her kan man slå op og finde ingredienserne til at skabe en konsistent oplevelse af DMT og samtidig finde inspiration til, hvordan man kan sammensætte et varieret og dynamisk udtryk. Det er vigtigt, at vi alle er med til at styrke og fastholde den visuelle identitet ved at anvende vores designprogram korrekt. Designprogrammet vil blive opdateret og udvidet, efterhånden som vi alle bliver klogere. Dette er version 1.0

God fornøjelse med DMT´s designguide.

3


LOGO

4


NARRATIV DMT´s logo udgøres af et bomærke og et navnetræk, der i kombination rummer fortællingen om Danish Myo Technology. Bomærket DMT´s bomærke er en kombination af bogstav samt formen af DMT´s første prototype “kæben” som former hullet i bogstavet “D”. Hertil er en petroleums lignende blå farve blevet valgt. De fleste blå farver overbringer en følelse af loyalitet, renlighed, forståelse, visdom, tillid, intelligens, tro, sandhed, himlen, dybde og stabilitet.1 Navnetrækket DMT´s navnetræk dannes af en klar og letaflæselig typografi. Navnetrækkets udtryk er myndigt, professionelt og kompetent – understøttet af den petroleums blå farve. Det primære logo Udgaven vist på denne side er DMT´s primære logo. Logoet må ikke ændres i sine indbyrdes proportioner. På de næste sider kan du se andre logoudgaver, og hvordan logoerne kan anvendes. 1 http://www.colormatters.com/the-meanings-of-colors/ blue

5


LOGO Cirkel Cirklen er en form, der hviler i sig selv - ingen begyndelse og ingen ende. Cirklen symboliserer en helhed. Cirklen er dynamisk den kan skifte form, forandre sig og være i bevægelse. På samme måde som vi skal være dynamiske for at være på forkant med det fremtiden bringer.1 Cirkler beskytter, de udholder, de begrænser. De begrænser, hvad der er inden for og holder ting ude. De tilbyder sikkerhed og kontakt. Cirkler symboliserer samfund, integritet, og perfektion. Fordi de er mindre udbredt i design, fungerer de godt til at tiltrække opmærksomhed, give vægt, og sætte tingene fra hinanden.2

1 https://www.tietgen.dk/Om-Tietgen/Nyt-logo/

6

2 http://vanseodesign.com/web-design/visual-grammar-shapes/


LOGO VARIANTER DMT´s logo bruges i mange forskellige sammenhænge og på mange forskellige medier. Derfor har vi udarbejdet en række logo varianter målrettet forskellige anvendelser.   Der må ikke sammensættes andre udgaver end vist på denne side.

7


RESPEKTAFSTAND For at sikre afstand til andre elementer og formatets kant er der defineret en respektafstand. Respektafstanden udgør radius længde på logoet.

8


SORT/HVID Logoet findes i en sort/hvid variant.

9


NEGATIV Logoet findes i en negativ variant.

10


PLACERING Logoet placeres som udgangspunkt altid øverst i venstre hjørne eller nederst i højre hjørne. Respektafstanden bestemmer logoets minimumsafstand til kanten. Afstanden må gerne være større end respektafstanden.

11


STØRRELSER, HØJFORMAT Logoets størrelse bestemmes af formatets størrelse. For højformater er bredden af logoets respektafstand altid 1/4 af formatets bredde. For A4 betyder det, at bredden på logoets respektafstand er 210/4 = 52,2 mm Format

Logo- højde*

A5

37 mm

A4

52,2 mm

A3

74,25 mm

A2

105 mm

A1

148,5 mm

A0

210,25 mm

Målene beregnet ovenover er incl. respektafstand. Man kan derfor regne ud at respektafstanden udgør halvdelen af summen. F.ex. A4 = 52,2 / 2 = 26,1 mm (logoets højde/bredde) 26,1 / 2 = 13,05 mm (afstand fra logo kant )

12


STØRRELSER, BREDFORMAT For bredformater er bredden af logoets respektafstand altid 1/6 af formatets bredde. For A4 betyder det at bredden på logoets respektafstand er 297/6 = 49,5 mm.

Format

Logo- højde*

A5

35 mm

A4

49,5 mm

A3

70 mm

A2

99 mm

A1

140,16 mm

A0

198,16 mm

Målene beregnet ovenover er incl. respektafstand. Man kan derfor regne ud at respektafstanden udgør halvdelen af summen. F.ex. A4 = 49,5 / 2 = 24,75 mm (logoets højde/bredde)

13


UNDGÅ

A.

B.

c.

D.

E.

F.

Det er vigtigt at logoet altid optræder konsistent. Følgende er eksempler på ting der skal undgås. Listen er ikke komplet. Listen gælder for alle DMT´s logo varianter. A. Logoet må ikke påføres effekter B. Farven på logoet må ikke ændres C. Lys farve bag negativ logo D. Forvirrende billede bag negativ logo E. Logoet må ikke roteres F. Forkert forhold mellem element og bogstaver

14


NAVNETRÆK


NAVNETRÆK

16


RESPEKTAFSTAND Der er defineret en respektafstand til logoet. Den sikrer, at det altid fremstĂĽr tydeligt og i passende afstand til andre grafiske elementer.

MT

17


SORT/HVID Logoet findes i en sort/hvid variant.

18


NEGATIV Logoet findes i en negativ variant.

19


TYPOGRAFI

20


PRIMÆR TYPOGRAFI

FONT: VERDANA (10 pt) Grumpy wizards make toxic brew Grumpy wizards make toxic brew

Verdana er en humanistisk sans-serif skrifttype designet af Matthew Carter for Microsoft Corporation, med hånd-hinting udført af Tom Rickner, herefter i Monotype. Efterspørgslen efter sådan en skrifttype blev anerkendt af Virginia Howlett af Microsofts typografi gruppe. Navnet “Verdana” bygger på en blanding af grønne (noget grønt, som i Seattle området og Evergreen staten, Washington), og Ana (navnet på Howlett ældste datter). Med ligheder indenfor de humanistiske sansserif skrifttyper såsom Frutiger, blev Verdana designet til at kunne læses i små størrelser på en computerskærm. Manglen på seriffer, stor x-højde (højder af små bogstaver, som skaleres til bogstavet x og er nøjagtig lig med en), brede proportioner, løs brev-afstand, store tællere (rum indeni delvist lukkede bogstaver eller symboler såsom c, s, eller buede anførselstegn), og understregede forskelle mellem tilsvarende formede tegn, er valgt til at øge læsbarheden.

Grumpy wizards make toxic brew Grumpy wizards make toxic brew

FONT FARVE: H E X : # 5 1 5 1 5 1 CMYK: 65/ 57/ 56/ 34 RGB:

81/

81/

81

21


FARVER

22


H E X : # 5 4 6 b 7 3

PRIMÆRE FARVER

CMYK: 70/ 48/ 45/ 16 RGB:

84/

107/

PANTONE: 5 4 7 3

115 U

80%

DMT´s farvepallet giver mulighed for at systematisere og variere den visuelle kommunikations udtryk. Den er opdelt i primære og sekundære farver, der knytter sig til hver deres funktioner. Både de primære og de sekundære kan gradueres Den primære farvepallet kan gradueres imellem 100% og 20%. Gradueringerne er forbeholdt infobokse og farveflader i Fx. skemaer.

60% 40% 20%

H E X : # 8 d 9 a 9 f CMYK: 47/ 28/ 28/ 9 RGB: 141/ 154/ 159 80% 60% 40% 20%

H E X : # a b c 1 c 6 CMYK: 33/ 15/ 18/ 0 RGB: 172/ 193/ 198 80% 60% 40% 20%

23


SEKUNDÆRE FARVER

H E X : # 5 a c 7 d 8

H E X : # e 6 e 1 8 b

CMYK: 58/ 0/ 15/ 0

CMYK: 10/ 4/ 57/ 0

RGB: 89/ 199/ 217

RGB: 231/ 226/ 142

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

H E X : # 6 b 8 6 9 0

H E X : # a b c 6 b 0

CMYK: 62/ 38/ 36/ 4

CMYK: 38/ 7/ 34/ 0

RGB: 107/ 1035/ 145

RGB: 172/ 199/ 177

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

Den sekundære farvepallet kan gradueres imellem 100% og 20%. Farven i 100% er forbeholdt tekst og streger.

H

24

E

X

:

#

H E X : # e 7 a 5 8 d

CMYK: 9/ 7/ 7/ 0

CMYK: 0/ 42/ 39/ 0

RGB: 229/ 228/ 228

RGB: 231/ 165/ 142

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%


BILLEDSTIL

25


BILLEDSTIL DMT´s billeder skal reflektere det rene og yderst lækre design af højteknologiske systemer. For at give ro samt fokus på billederne tilføjes typisk filter i forskellige blå/ sorte nuancer. Ved at benytte filter, giver det en mulighed for at forstærke et budskab (som ses på billedet th.). Produkt fotografier med fokus på selve produktet, skal dog tydeligt vise produktet samt funktioner. Der skal derfor ikke bruges filter herved.

26


NEW 2016

Automated Multi Myograph System - 630MA

27


SUPER GRAFIK

28


ELEMENT Logoets cirkel kan benyttes som supergrafisk element. Typisk vil det blive benyttet som tekstbeholder, fx. til overskrifter, citater eller rabatter.

20%

Man skal passe pĂĽ ikke at benytte grafikelementet for extensively og dermed udvande udtrykket.

NEWS

29


BRUG Elementet kan frit skaleres, placeringen bestemmes af hvad der passer bedst til det pĂĽgĂŚldende produkt/formĂĽl.

30


GRAFIK & BILLEDER Det er ikke alle budskaber, DMT behøver at sige lige højt. Cirklen fungerer altså som et spotlight, der kan sætte fokus på produkter, priser og overskrifter - alt det, som giver modtageren anledning til at involvere sig i kommunikationen. Når modtagerens opmærksomhed er fanget, kan “vejledninger” som fx. telefonnumre, internet-adresser, produkt specifikationer og pligttekster stå til rådighed udenfor cirklerne.

10

Year´s Warranty

NEWS

31


FORKERT BRUG

A.

Det er vigtigt at det grafiske element ikke er forstyrrende for budskabet. Følgende er eksempler på ting der skal undgås. Listen er ikke komplet. A. Lad ikke det grafiske element komme i kontakt med logoet. B. Der må ikke benyttes andre effekter end “multiply”, “opacity” og “graduering” - her ses effekten “drop shadow.” B.

32


EKSEMPLER & PRODUKTER

33


ROLL UPS

34


35


MESSESTANDE

36


37


GRAFISKE PRODUKTER

38


(912) 555-1234

1. August 2015

john@yourwebsite.com yourwebsite.com

john@yourwebsite.com yourwebsite.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec orci purus, luctus vitae dignissim eu, iaculis sed purus. Vivamus faucibus, ipsum nec aliquet viverra, leo mauris condimentum ligula, sit amet sagittis enim ligula quis arcu. Nam egestas tortor id nisi porttitor mattis. In tortor ante, ultricies in suscipit a, tempus non massa. Vivamus et auctor mi. Fusce vel massa nulla. Phasellus nec eros mauris, et scelerisque orci. Donec malesuada orci vitae nulla accumsan porta a id massa. Quisque accumsan iaculis magna sit amet fringilla. Maecenas consequat, magna eget tincidunt semper, odio nibh rutrum mi, id feugiat ante nisi eu risus. Vestibulum nunc orci, rhoncus a placerat in, ultricies in mi. Cras mattis varius eros, vel fringilla nisi suscipit eget.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec orci purus, luctus vitae dignissim eu, iaculis sed purus. Vivamus faucibus, ipsum nec aliquet viverra, leo mauris condimentum ligula, sit amet sagittis enim ligula quis arcu. Nam egestas tortor id nisi porttitor mattis. In tortor ante, ultricies in suscipit a, tempus non massa. Vivamus et auctor mi. Fusce vel massa nulla. Phasellus nec eros mauris, et scelerisque orci. Donec malesuada orci vitae nulla accumsan porta a id massa. Quisque accumsan iaculis magna sit amet fringilla. Maecenas consequat, magna eget tincidunt semper, odio nibh rutrum mi, id feugiat ante nisi eu risus. Vestibulum nunc orci, rhoncus a placerat in, ultricies in mi. Cras mattis varius eros, vel fringilla nisi suscipit eget.

Emma Doe, Co-Founder & CEO

DMT A/S Skejbyparrken 152 DK-8200 Ă…rhus N Denmark

39


BREVPAPIR

40


/S T A 52 DM en 1 N k us arr yp Ã…rh ark ejb 00 nm Sk -82 De DK

41


VISITKORT

42


43


BEKLÆDNING Hvis DMT´s logo skal benyttes på stof eller lignende, bliver der typisk bedt om PANTONE. DMT´s PANTONE farve er; “PANTONE 5473 U” NOTE: DMT´s PANTONE farve kan være svær at matche, det er derfor klogt at bestille nogle prøver inden der bestilles.

44


45


T-SHIRT Hvis DMT´s logo skal benyttes på stof eller lignende, bliver der typisk bedt om PANTONE. DMT´s PANTONE farve er; “PANTONE 5473 U” NOTE: DMT´s PANTONE farve kan være svær at matche, det er derfor klogt at bestille nogle prøver inden der bestilles.

46


47


COMPUTER & TABLETS

48


49


BROCHURE

CULTURE MYOGRAPH SYSTEMS - GENERAL The Pressure and Culture Myograph Systems are used to measure the physiological f unction and properties o f small arter-

BASIC PROPERTIES

compounds on small isolated vessels under near-physiological

-

VASOACTIVE MECHANISM

cal agents can then be studied by adding these to the superfureadily measured as changes in diameter of the preparation via -

channels leased transmitters

PHARMACOLOGY AND P

tors nists ological and pharmacological studies can be done on intact tis-

PHYSIOLOGICAL CHANG

PATHOLOGY - Diabetes

- Tumors and angiogenes

FURTHER POSSIBILITIES

- Fluorescence measurem substances

50


CULTURE MYOGRAPH SYSTEMS - ACCESSORIES

MyoVIEW MyoVIEW is a improved software platform used in conjunction with DMT Pressure Myograph Systems. The core f unction o f the MyoVIEW i s to a cquire d iameter measurements f rom pressurized vessels. Flow measurements using the FlowMeter 162FM are now inexperiments. Other pertinent vascular-related data can now be easily obtained in MyoVIEW without having to manually calculate parameters such as vascular resistance and shear stress.

CULTURE MYOGRAPH SYSTEMS Vascular research ¥ Hypertension ¥ Atherosclerosis ¥ Diab etes ¥ Pre-eclampsia ¥ Lymphatic transport ¥ And more...

FLOWMETER - 162FM The FlowMeter 162FM is based on novel CMOS technology that measures volume. Measurements f rom this m eter, therefore, a re m ore stable a nd a ccurate w hen compared to similar instruments used in vascular research. This precision instrutissues such as arteries, veins and small ducts in studies under dual pressure control. The FlowMeter is designed as an add-on option to all DMT Pressure Myograph Systems.

CULTURE MYOGRAPH SYSTEMS - PRODUCTS CULTURE MYOGRAPH SYSTEM - 202CM AND 204CM The Culture Myograph Systems - 202CM and 204CM are designed to provide longterm f unctional p reservation of s mall b lood v essels b y maintaining them u nder

-

MS -

-

GES

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

toring vascular parameters during culture

-

Danish Myo Technology A/S

DMT-USA,Inc.

E-mail: sales@dmt.dk Tel.: +45 87 41 11 00 Fax: +45 87 41 11 01

E-mail: sales@dmt-usa.com Tel.: +1 734 707 0250 Fax: +1 678 302 7013

CULTURE/07/2016

-

PHARMACOTHERAPY

sis

ments o f intracellular ions and o ther

51


Danish Myo Technology A/S

DMT-USA,INC.

E-mail: sales@dmt.dk ​Tel.: +45 87 41 11 00 FAX: +45 87 41 11 01

E-MAIL: SALES@DMT-USA.COM TEL.: +1 734 707 0250 FAX: +1 678 302 7013

DMT design manual vol 0 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you