__MAIN_TEXT__

Page 1

GR A N D PR I X 2016

PREVIEW

STYLISH CARS MEET TRENDY PEOPLE ZOUTE EVENTS “Sotogrande Grand Prix is een feit” “Le Sotogrande Grand Prix est un fait”

STOW “Het bewijs dat Belgische industrie werkt” “La preuve que l’industrie belge fonctionne”

CL ASSIC IMAGES “Een duik in de fotoarchieven” “Une plongée dans les archives photos”

MAGA ZINE


© Zoute Grand Prix


TIME HAS A H E A RT B E AT S TA RT YO U R E N G I N E S A N D D R I V E I N G R A N D S T Y L E W I T H T H E B R A N D - N E W L E B A RO N F O R M E N O R L E DAU P H I N F O R L A D I E S – ZO U T E G R A N D P R I X 2 016 .

M AG N I F Y L I F E W W W. L E B E A U - C O U R A L LY.C O M


“Genieten in stijl ”

LEOPOLD LIPPENS “De l’élégance à revendre!”

Liefhebbers van charme, klasse, lifestyle en een trendy sfeer komen al snel terecht bij Knokke-Heist, ‘the place to be’ voor wie van het leven houdt. Wie hier komt, houdt van stijl en geniet in stijl. De organisatoren van de Zoute Grand Prix hebben dit goed begrepen, want het evenement past perfect bij het DNA van Knokke-Heist.

Les amateurs de charme, d’élégance, de life style et d’ambiance tendance se sentent chez eux à Knokke-Heist, ‘the place to be’ pour tout épicurien qui se respecte. Car Knokke-Heist a de l’élégance à revendre. Les organisateurs du Zoute Grand Prix l’ont bien compris : l’événement cadre parfaitement avec l’ADN de notre cité balnéaire.

Ik ben dan ook verheugd dat het stijlvolle autofeest opnieuw onze gemeente heeft gekozen als decor voor de Zoute Grand Prix. Het is een publiekstrekker met een enorme toeristische impact die bijdraagt aan onze internationale uitstraling. Tienduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland leren dankzij de Zoute Grand Prix Knokke-Heist en al onze troeven kennen. Je kan genieten van brute paardenkracht, superieure mechaniek en oogverblindend koetswerk en ondertussen ons fantastisch shopping, kunst en gastronomisch aanbod ontdekken. Alle ingrediënten zijn aanwezig om ten volle van Knokke-Heist te genieten.

Aussi, je me réjouis que cette élégante fête automobile ait à nouveau choisi notre commune comme décor du Zoute Grand Prix. Il s’agit d’un événement qui attire un public nombreux, a un impact touristique énorme et contribue à notre rayonnement international. Grâce au Zoute Grand Prix, des dizaines de milliers de visiteurs, venus de Belgique et d’ailleurs, découvrent Knokke-Heist et ses innombrables atouts. Tout en profitant de puissance automobile à l’état pur, de mécanique supérieure et de carrosseries éblouissantes, les amateurs découvrent notre offre fabuleuse en matière de shopping, d’art et de gastronomie. Tous les ingrédients sont réunis pour profiter pleinement du raffinement de Knokke-Heist.

De Zoute Grand Prix is al aan zijn zevende editie toe en het is fijn te zien dat het nog steeds in stijgende lijn gaat. Het succes is zeker toe te schrijven aan de professionele aanpak van de organisatoren en onze gemeentelijke diensten. Uitmuntendheid en kwaliteit primeren in alle aspecten van de organisatie en mede daardoor is het evenement uitgegroeid tot een onvervalste successtory. Ik wil iedereen die hier toe zijn steentje bijdraagt, bedanken. Dankzij hen is de Zoute Grand Prix uitgegroeid tot een niet te missen gebeurtenis van wereldformaat, enig in zijn soort. Ik kijk dus al enorm uit naar 6,7,8 en 9 oktober om alle autoliefhebbers en levensgenieters te ontvangen in Knokke-Heist.

Le Zoute Grand Prix en est déjà à sa septième édition et je me réjouis de son succès grandissant, fruit de l’approche professionnelle des organisateurs et de nos services communaux. Excellence et qualité priment dans tous les aspects de l’organisation. C’est ce qui participe notamment à la véritable « success story » de cet événement. J’aimerais dès lors remercier tous ceux qui y contribuent. Grâce à eux, le Zoute Grand Prix est devenu un événement incontournable d’envergure mondiale, unique en son genre. Je me réjouis donc énormément d’accueillir tous les amateurs de voitures et autres épicuriens à Knokke-Heist les 6, 7, 8 et 9 octobre.

5


INHOUD - SOMMAIRE

INHOUD SOMMAIRE 2016

ZOUTE EVENTS bvba Natiënlaan 125 B - 8300 Knokke-Heist Belgium

08

KNOKKE-HEIST Een wandeling doorheen de zomer van 2016! Ballade au sein de l’été 2016!

www.zoute-events.be www.zoutegrandprix.be info@zoute-events.be Contact Zoute Events: +32 50 600 899

6

Philippe Van de Ryse - bestuurder/administrateur Filip Bourgoo - bestuurder/administrateur David Bourgoo - bestuurder/administrateur Sophie Braems - event manager Orelie Gunst - event manager

Verantwoordelijk uitgever - Editeur responsable

Zoute Events bvba Concept en realisatie - Conception et réalisation

Choisi - www.choisi.be Editorial Manager - Responsable éditorial

Choisi - Dimitry Verslype Art Director - Directeur Artistique

Choisi - Dimitry Verslype Fotografie - Photographie

Choisi - BOA - Event Attitude Drukkerij - Imprimerie

Graphius Reclameregie - publicité

Choisi Uw advertentie in dit magazine? - Votre annonce dans ce magazine?

info@choisi.be

118

JOS DE VUYST EN PHILIP MYLLE Bewijs dat Belgische industrie succesvol kan zijn! Preuve du succès de l’industrie belge!


INHOUD - SOMMAIRE

04

Leopold Lippens

16

Flashback 2015

26

Yachts

31

Renie Danneels Topman bij Loewe Dirigeant de Loewe

61

Stylingtips voor de Zoute Grand Prix Tiany & co geven advies Les conseils de Tiany & co

71

An Willemyns Over vastgoed in Knokke-Heist De l’immobilier à Knokke-Heist

77

Gadgets De must-haves van uw favoriete merk! Les must-have de votre marque préférée!

87

Xavier Vanneste Hoe een bierpijplijn wereldnieuws werd! Comment un pipe-line de bière a attiré l’attention de la presse mondiale!

94

Travel Op cruise met Ponant Croisière avec Ponant

‘© Daimler AG’

46

156

CLASSIC IMAGES Een duik in de fotoarchieven van de autopartners! Plongée dans les archives photo des partenaires auto!

ZOUTE EVENTS Een goed gesprek met de organisatie Discussion ouverte avec l’organisation

100

River Woods Het familiemerk bij uitstek! La marque familiale par excellence!

110

Alvis Vergeten automerken van onder het stof Marques automobiles oubliées au goût du jour

128

Konvert Goesting in de toekomst! Envie d’avenir!

136

Antoine de Grand Ry Alles loopt op wielen voor Vredestein Tout tourne rond pour Vredestein

144

Axel Ophoff Autoscout24: stevige online marktleider Autoscout24: un solide leader du marché en ligne

175

Program 2016

202

Luc Declercq Zoute Automobile Club presents!

7


ANTHONY WITTESAELE

KNOKKE - HEIST

8

Schepen van Toerisme

Een wandeling doorheen de boeiende zomer van 2016 in Knokke-Heist

Dat Knokke-Heist dé Belgische badplaats bij uitstek blijft als het om kwaliteit draait, hoeft niet te verwonderen. Er is uiteraard de rijke geschiedenis, maar ook vandaag doet de gemeente er werkelijk alles aan om de meer dan 100.000 inwoners - eerste en tweede verblijvers samengeteld - een jaar lang in de watten te leggen. “Wij hebben een soort moreel contract met onze inwoners, onze tweede verblijvers en ook met onze andere toeristen dat we kwaliteit moeten leveren”, vertelt Schepen van Toerisme Anthony Wittesaele ons. “Het is belangrijk dat we naast de bezoekers, een vaste ‘core’ van mensen hebben, die zich hier thuis voelen. Voor hen zijn de talrijke restaurants, winkels en galerijen hun thuis. Ze moeten steeds weer de reflex hebben om met plezier naar hun tweede verblijf te komen. Vandaar ook dat we graag inzetten op events.”

Il ne faut pas s’étonner que Knokke-Heist reste la station balnéaire belge par excellence en matière de qualité. Son histoire riche joue évidemment un rôle, mais la commune met aujourd’hui encore réellement tout en œuvre pour chouchouter les plus de 100.000 habitants - premières et secondes résidences cumulées - tout au long de l’année. “Nous avons une sorte de contrat moral avec nos habitants, avec nos seconds résidents et également avec nos autres touristes qui implique que nous devons fournir de la qualité”, nous indique l’échevin du tourisme Anthony Wittesaele. “Il est important qu’à côté des visiteurs, nous ayons un ‘noyau’ de résidents qui se sentent chez eux ici. Pour eux, les nombreux restaurants, magasins et galeries sont un peu leur maison. Ils doivent toujours garder le réflexe de venir avec plaisir à leur seconde résidence. C’est également la raison pour laquelle nous tenons à miser sur les événements.”


Antoine Breartstraat 12 Knokke


ANTHONY WITTESAELE

‘Amaluna’ het nieuwe spektakel van Cirque du Soleil van 14 juli tot 21 augustus

Wat staat er deze zomer allemaal op het programma?

10

Het wordt ongetwijfeld een meer dan boeiend verhaal. Uiteraard zijn er opnieuw een aantal vaste pijlers, van ‘Knokke Hippique’ vanaf eind juni, begin juli tot Zoute Grand Prix begin oktober. Daarnaast zijn er ook nog tal van events die hier variabel of éénmalig hun tenten opslaan. 14 juli is er de première van ‘Amaluna’, het nieuwe spektakel van Cirque du Soleil. Knokke-Heist staat daar in een rijtje van wereldsteden als Londen, Parijs en Amsterdam. We zijn zowat de enige kleine plaats die op de affiche staat. Iets om trots op te zijn toch? Tijdens de zomer (nvdr, 8 juli tot 25 september) zal er in Duinbergen dan weer een vlindertuin gebouwd worden. Het wordt een soort serre waar je een koffietje of thee zal kunnen drinken en genieten van deze kleurrijke diersoort. ‘Thee met Vlinders’ - de naam van het gebeuren - gooide internationaal reeds hoge ogen in Rome en Firenze. Wij zijn dan ook verheugd om de meer dan 400 tropische vlinders bij ons te mogen verwelkomen. Voor de liefhebbers van vuurwerk is er ook goed nieuws. Dat krijgt een extra kwaliteitsinjectie waardoor we ons internationaal gaan kunnen meten met Cannes, Monte Carlo en Montreal. Vuurwerkmakers uit vier verschillende landen vechten vanaf 17 augustus om de twee dagen een nachtelijk duel uit waarin gigantische vuurwerkpijlen aan een waanzinnig tempo de lucht worden ingevuurd. De vuurwerkshow is volledig gesynchroniseerd op een speciaal ontworpen

Quelles sont toutes les choses qui sont au programme cet été ? Ce sera sans aucun doute une histoire extrêmement passionnante. Il y aura évidemment à nouveau un certain nombre de piliers immuables, depuis le ‘Knokke Hippique’ à partir de fin juin, début juillet jusqu’au Zoute Grand Prix au début octobre. À côté de cela, d’innombrables événements viendront également planter leur tente de façon variable ou une seule fois. Le 14 juillet, Knokke accueillera la première d’Amaluna’, le nouveau spectacle du Cirque du Soleil. Knokke-Heist fait partie d’une petite liste comportant des métropoles telles que Londres, Paris et Amsterdam. Nous sommes pratiquement la seule petite localité à se trouver à l’affiche. Ce dont dont nous pouvons être fiers, n’est-ce pas ? Pendant l’été (ndlr, du 8 juillet au 25 septembre), un jardin de papillons sera à nouveau construit à Duinbergen. Ce sera une sorte de serre où vous pourrez boire un petit café ou un thé tout en appréciant ces animaux bigarrés. ‘Le thé avec les papillons’ - le nom de l’événement - a déjà remporté un grand succès international à Rome et Florence. Nous sommes donc ravis de pouvoir accueillir chez nous plus de 400 papillons tropicaux. Les nouvelles sont bonnes également pour les amateurs de feux d’artifice. Celui-ci atteindra un niveau encore plus élevé de qualité, ce qui nous permettra de rivaliser au niveau international avec Cannes, Monte Carlo et Montréal. Des fabricants de feux d’artifice de quatre pays différents s’affronteront tous les deux jours lors d’un duel nocturne au cours desquels de gi-


ANTHONY WITTESAELE

muziekstuk. Het wordt een fantastische musical die op een originele manier jong en oud zal overweldigen. Krijgen we nog een groot golftornooi? We hebben een aantal jaar het ‘Kings of Golf’ tornooi gehad, maar dat zal dit jaar normaalgezien niet meer doorgaan. De budgetten liggen in deze sport zo hoog dat België hiervoor eigenlijk te klein is geworden. Het is zeer moeilijk om hiervoor een grote ‘title sponsor’ aan te trekken. Nochtans beschikken we over een zeer mooie golfbaan, waar in de jaren negentig nog het prestigieuze Belgacom Open heeft plaats gevonden met winnaars zoals Lee Westwood en Nick Faldo. Knokke-Heist zet ook sterk in op de hype rond gezondheid en sport? Groot boegbeeld hiervan is al jaren de Zwintriathlon, waar ik na een gekke weddenschap met mijn zoon trouwens zelf zal aan deelnemen. Het is een hoogstaande kwarttriathlon die zowel door de amateur als de professional gesmaakt wordt. Maar het is een feit dat sport zeker en vast belangrijk is. Dat merk je ook aan de watersportclubs op het strand en ook Lake Side haalt een zeer hoog niveau. We zijn ook een bijzonder groene gemeente en sporten is daarvan een logisch gevolg. Men spreekt altijd over de

gantesques flèches de feu d’artifice seront lancées dans l’air à un rythme fou. Le spectacle de feux d’artifice sera totalement synchronisé sur une composition musicale conçue spécialement à cet effet. Ce sera un événement musical fantastique qui éblouira jeunes et moins jeunes de manière originale. Aurons-nous encore un grand tournoi de golf ? Nous avons eu le tournoi ‘Kings of Golf’ pendant un certain nombre d’années, mais il n’aura normalement pas lieu cette année. Les budgets sont si élevés dans ce sport que la Belgique est en fait devenue trop petite pour cela. Il est très difficile d’attirer un grand ‘sponsor en titre’ pour un tel événement. Nous disposons toutefois d’un très joli terrain de golf qui a encore accueilli le prestigieux Belgacom Open dans les années nonante avec des vainqueurs tels que Lee Westwood et Nick Faldo. Knokke-Heist mise également fortement sur le battage médiatique relatif à la santé et au sport ? La grande figure de proue en la matière est depuis des années le triathlon du Zwin, auquel je participerai d’ailleurs après un pari fou avec mon fils. C’est un quart triathlon de qualité qui est apprécié à la fois par les amateurs et par les professionnels. Mais il est un fait que le sport est certainement important.

Balade au sein du passionnant été 2016 de Knokke-Heist

‘Thee met Vlinders’ van 8 juli tot 25 september in Duinbergen

11


ANTHONY WITTESAELE

‘Atlantic Wall’, maar als je een luchtfoto bekijkt van Knokke-Heist zie je voornamelijk groen. Om het geheel nog wat kracht bij te zetten laten wij ook niet toe dat er ‘samples’ uitgedeeld worden van frisdranken. Enkel water bij het buitenrijden. We willen niet dat kinderen suikerhoudende dranken aangeboden wordt op het strand. Van plat water naar gastronomie is slechts een kleine stap. Welke initiatieven komen er op culinair vlak op ons af? Hiervoor hebben we eigenlijk net een hele belangrijke achter de rug. Op het strand ter hoogte van de Meerlaan ging de finale door van ‘Mijn Pop-Up Restaurant’. Als je de commotie en de aandacht ziet die rond dat programma hangt, geeft dat ook weer een boost aan je eigen horeca. Als je de ruime Zwinregio neemt met Sluis, Breskens en Brugge, hebben wij een wereldrecord aan Michelinsterren binnen een straal van 25 kilometer. In die zin zien we de ons omliggende gemeentes als een absolute meerwaarde, zeker voor de tweedeverblijvers. Hoe kijken jullie op vandaag naar de Zoute Grand Prix?

12

Simpel: het is ons absolute nummer één event. Niet alleen omwille van het evenement zelf, maar ook door de positieve impact op de lokale economie. Het is een topweekend in een periode waar er vroeger niets te beleven viel. Die spreiding op vlak van timing is iets waar we altijd heel veel belang aan hechten. Niet alles mag plaats vinden in juli en augustus. Maar als je de stapel publicaties ziet die er over de Zoute Grand Prix verschijnen, dan kan je maar één conclusie maken: het is de droom van elke city marketeer. Hoe denkt de gemeente haar steentje te kunnen bijdragen aan de groei van het event? We hebben een aantal jaren geleden reeds de hint gegeven om te spreiden over gans Knokke-Heist. De ‘Flying Quarter Mile’ en de ‘GT Sprint’, die in Heist doorgaan, zijn daar goede voorbeelden van. Dat verlegt al een beetje de druk op het Zoute. Ook de verschuiving van de VIP-tent van het Albertplein naar het strand en de dijk zal een positieve impact hebben. Als er nog meer volk op afkomt in de toekomst, denk ik dan ook dat nog meer spreiden het juiste antwoord zal zijn. Maar dat zie je ook in Pebble Beach en andere voorname automobielevents.

“De Zoute Grand Prix is de droom van elke city marketeer”

“Le Zoute Grand Prix est le rêve de tout agent de marketing urbain”

Cela se remarque également aux clubs nautiques sur la plage et Lake Side atteint également un niveau très élevé. Nous sommes également une commune particulièrement écologique et le sport en est la conséquence logique. On parle toujours du ‘Mur de l’Atlantique’, mais si on examine une photographie aérienne de Knokke-Heist, on voit essentiellement du vert. Pour ajouter encore un peu plus de force à l’ensemble, nous ne permettons pas que des ‘échantillons’ de boissons fraîches soient distribués. Uniquement de l’eau à la sortie des vélos. Nous ne voulons pas que des boissons contenant du sucre soient offertes aux enfants sur la plage. De l’eau plate à la gastronomie, il n’y a qu’un petit pas. Quelles initiatives viennent à nous sur le plan culinaire ? Pour cela, une initiative très importante vient juste d’avoir lieu. C’est sur la plage à la hauteur de la Meerlaan qu’a eu lieu la finale de ‘Mijn Pop-Up Restaurant’. En voyant l’agitation et l’attention suscitées par ce programme, vous comprendrez que cela donne un coup de pouce à votre propre établissement horeca. Si vous prenez la large région du Zwin avec L’Ecluse, Breskens et Bruges, nous atteignons un record mondial d’étoiles Michelin dans un rayon de 25 kilomètres. Dans ce sens, nous considérons les communes qui nous entourent comme une valeur ajoutée absolue, certainement pour les seconds résidents. Comment voyez-vous le Zoute Grand Prix au jour d’aujourd’hui ? C’est simple: c’est notre événement numéro un absolu. Pas seulement en raison de l’événement en tant que tel, mais également du fait de l’impact positif sur l’économie locale. C’est un weekend de premier plan au cours d’une période où il ne se passait pas grand chose auparavant. Cet étalement en matière de programmation est un élément auquel nous accordons toujours beaucoup d’importance. Tout ne doit pas avoir lieu en juillet et août. Mais en voyant la pile de publications qui paraissent sur le Zoute Grand Prix, une seule conclusion s’impose : c’est le rêve de tout agent de marketing urbain. Comment la commune pense-t-elle apporter sa contribution au développement de l’événement ? Il y a quelques années, nous avons déjà suggéré de l’étendre à tout Knokke-Heist. Le ‘Flying Quarter Mile’ et le ‘GT Sprint’, qui se déroulent à Heist, en sont de bons exemples. Cela déplace déjà un peu la pression exercée sur le Zoute. Le déplacement du chapiteau VIP de l’Albertplein vers la plage et la digue aura également un impact positif. Si la fréquentation augmente encore à l’avenir, je pense donc que la poursuite de l’extension est la réponse appropriée. Mais on voit cela aussi à Pebble Beach et lors d’autres événements automobiles de premier plan.


THE BMW X5 PLUG-IN HYBRID. A NEW ELECTRIFYING ADVENTURE.

The BMW X5 has always stood out for its unbeatable modularity and exceptional luxury, by focusing on intelligent technologies. Today, the adventure continues. By using BMW iPerformance technology, which combines an electric engine with a traditional combustion engine, the BMW X5 Plug-in Hybrid is proof that driving pleasure, austerity and respect for the environment are perfectly compatible, even when thinking outside the box. It places efficiency, dynamism, comfort and versatility at an unbeatable level by opening up new perspectives. *

3 years or 200,000 km, depending on which one is reached first.

The New BMW X5 xDrive40e

Environmental information (RD 19/03/04): www.bmw.be

3.3-3.4 L/100 KM • 77-78 G/KM CO2

www.bmw.be

Sheer Driving Pleasure


We vervaardigen niet alleen keukens. We creëren ruimte voor alles wat u belangrijk vindt in uw leven.

Op een dag beslist u om te bouwen of te verbouwen. Maar wat met het interieur en met de keuken? Plannen en ideeën beginnen te rijpen. De mooiste en zekerste weg van die droom naar de realiteit begint bij Trybou.

Trybou is het keuken- en interieurbedrijf dat reeds sinds 1934 accef is, en zichzelf blijj heruitvinden in een steeds sneller evoluerende markt. Hier spreekt met niet langer over producten, maar over een beleving.

Een wandeling door onze showroom of een verkenning van één van onze kijkwoningen maakt meteen veel duidelijk. Reeds van bij een eerste babbel met onze keukenarchitect of interieurarchitect voelt u dat wij ons perfect kunnen inleven in uw wensen en uw levensssjl.

Trybou werkt zowel in opdracht van private klanten als voor professionele partners (architecten, bouwpromotoren…). Het spreekt voor zich dat we beide klantgroepen met eenzelfde respect en zorg voor kwaliteit benaderen.


KITCHEN AND

INTERIOR

CONCEPTS

SHOWHOME BRUSSEL


FLASHBACK 2015

Zoute Grand Prix FLASHBACK 2015

16

Dat Zoute Grand Prix één groot autofeest is, dat staat buiten kijf, maar het is ondertussen ook uitgegroeid tot een belevenis die de automobiel nog ver overstijgt en waar schoonheid, luxe en genieten centraal staan. De Zoute Grand Prix 2015 was een droomeditie! Zij die er vorig jaar niet bij konden zijn, laten we graag even meegenieten van de hoogtepunten in onze traditionele flashback die u doorheen het magazine zal kunnen terugvinden. Markeer alvast de periode van 6 tot en met 9 oktober in uw agenda en zorg dat u het met eigen ogen kunt aanschouwen!

Cela ne fait aucun doute que le Zoute Grand Prix est une grande fête du sport automobile, mais il s’est entre-temps développé en un événement qui dépasse de loin l’automobile et où la beauté, le luxe et le plaisir occupent une place centrale. Le Zoute Grand Prix 2015 a été une édition de rêve ! C’est avec plaisir que nous permettons à ceux qui n’ont pas pu y assister l’an dernier de profiter, eux aussi, des grands moments dans notre flashback traditionnel que vous pourrez retrouver tout au long de notre magazine. Notez d’ores et déjà dans votre agenda la période du 6 au 9 octobre et faites en sorte de pouvoir y être présents en chair et en os !


FLASHBACK 2015

18


SHAPED BY AN ITALIAN SCULPTOR

WWW.ALFAROMEO.BE R.P. : Yann Chabert. Advertiser : FCA Belgium S.A., Rue Jules Cockx 12 a – 1160 Bruxelles. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. IBAN FCAB : BE 86 4829 0250 6150. Environmental Informations [AR 19/03/2004] : www.alfaromeo.be. Illustrative and non-contractual photos.

ALFA ROMEO GIULIA

4,2-8,5 L/100 KM

PERFORMANCE IN EVERY DETAIL

99-198 G CO2/KM.


FLASHBACK 2015

20


FLASHBACK 2015

22


Find out how EY can help your business grow from challenger to leader. ey.com/acceleratinggrowth #BetterQuestions

Š 2016 EYGM Limited. All Rights Reserved. ED 0916.

Can fine-tuning your financial processes help accelerate your growth?


FLASHBACK 2015

25


YACHT CONSULT

YACHTS

26

Drettmann Explorer Yacht 24

“Insiders beschouwen de Drettmann Explorer Yacht 24 als een ‘instap’ superjacht”

Yacht Consult begeleidt de aankoop en verkoop van jachten en zorgt voor een zorgeloze transactie voor beide partijen. Zaakvoerder Manu Deceuninck treedt op als makelaar in de markt van de plezierjachten en vaartuigen en is dan ook uitstekend geplaatst om ons op de hoogte te houden van de laatste nieuwtjes die er te vinden zijn op dit domein.

Yacht Consult accompagne l’achat et la vente de yachts et veille à ce que la transaction se déroule correctement pour les deux parties. L’administrateur Manu Deceuninck est agent sur le marché des yachts de plaisance et des bateaux, et est donc parfaitement placé pour nous tenir au courant des dernières nouveautés que l’on trouve dans ce domaine.

“Twee merken die op vandaag zeker en vast in de kijker lopen zijn het Duitse Drettmann en het recent opgerichte Nederlandse Keizer Yachts. De eerste

“Deux marques sont aujourd’hui certainement dans le collimateur : l’allemande Drettmann et la néerlandaise Keizer Yachts, récemment créée. La première


READY FOR A PERSONAL AND UNIQUE EXPERIENCE ?

WITH A FLEET OF MORE THAN 30 AIRCRAFT, ASL AND JETNETHERLANDS HAVE THE ABILITY TO TAKE YOU ON ALL YOUR PRIVATE OR BUSINESS MISSIONS AROUND THE GLOBE IN AN UNPARALLELED LEVEL OF COMFORT, RELIABILITY AND SAFETY.

Proud sponsor of

WE FLY. YOU ARE THE CAPTAIN AIRCRAFT MANAGEMENT

|

VIP CHARTERS

|

AIRCRAFT SALES

|

MEDICAL FLIGHTS

|

CARGO FLIGHTS

ANTWERP | BRUSSELS | CHARLEROI | KORTRIJK | AMSTERDAM | EINDHOVEN | MAASTRICHT | ROTTERDAM T BE +32 (0)11 29 50 16 | T NL +31 (0)40 2354 666 | info@jetnetherlands.com | sales@aslgroup.eu

|

MAINTENANCE

// www.aslgroup.eu // www.jetnetherlands.com


YACHT CONSULT

Keizer 42 - ‘The perfect runabout’

28

“Les connaisseurs considèrent le Drettmann Explorer Yacht 24 comme un modèle d’entrée de gamme dans le segment des super-yachts” omwille van hun ‘Drettmann Explorer Yacht 24’, die door insiders beschouwd wordt als een ‘small superyacht’ of zeg maar het ‘instapmodel’ van de superjachts. (lacht) De tweede is dan weer een volledig nieuw bedrijf opgericht op de ervaren fundamenten van Jos Brehler en Siep Keizer. Die laatste bedacht trouwens het concept van de moderne ‘runabout’ die deze zomer gelanceerd wordt naar een ontwerp van Vripack. Het jacht zelf - de ‘Keizer 42’ - wordt gebouwd bij Bavaria Yachtbau in Duitsland. Het is een open en snel varend, klassiek gelijnd, motorjacht. Romp en dek worden gebouwd in polyester op basis van vacuüminjectie. Standaard wordt het jacht voorzien van twee Volvo Penta of Mercruiser motoren. Optioneel kan worden gekozen voor twee Volvo D6 400 motoren waarmee een topsnelheid van circa 40 knopen kan worden behaald. “De Bremense producent bewijst met de presentatie van de ‘Drettmann Explorer Yacht’ dan weer dat ze volledig begrepen hebben wat voor een klant belangrijk is: tijdloze elegantie gecombineerd met moderne technologie en de hoogst mogelijke kwaliteitsnormen. Met hun 45 jaar ervaring hebben ze ondertussen 1500 schepen en naar schatting zo’n 10.000 jachten verkocht. Veel meer garantie op kwaliteit kan je dus niet vragen.”

grâce à son ‘Drettmann Explorer Yacht 24’, qui est considéré par les connaisseurs comme un ‘small superyacht’ ou un ‘modèle d’entrée de gamme’ dans le segment des super-yachts. (rires) La seconde est une toute nouvelle entreprise, créée sur les fondements des expérimentés Jos Brehler et Siep Keizer. Ce dernier a d’ailleurs imaginé le concept de ‘runabout’ moderne qui sera lancé cet été, d’après une conception de Vripack. Le yacht lui-même - le ‘Keizer 42’ – est construit chez Bavaria Yachtbau en Allemagne. Il s’agit d’un yacht à moteur ouvert et rapide, à la ligne classique. La coque et le pont sont construits en polyester via la technique de l’injection sous vide. De série, le yacht sera équipé de deux moteurs Volvo Penta ou Mercruiser. En option, il est possible de choisir deux moteurs Volvo D6 400 qui permettent d’atteindre une vitesse maximale de 40 nœuds environ. “Le producteur brêmois prouve avec la présentation du ‘Drettmann Explorer Yacht’ qu’il a parfaitement compris ce qui est important pour un client : une élégance intemporelle, combinée à une technologie moderne et des normes de qualité les plus élevées possibles. Avec ses 45 années d’expérience, il a désormais vendu 1.500 bateaux et environ 10.000 yachts. Difficile de demander plus de garanties de qualité ! ”


Van Audenaerde

+ sanitair & centrale verwarming + 055 31 79 17 + Volkegemberg 8 Oudenaarde + info@vanaudenaerde.be


Hoge Bokstraat 191 - 9111 Sint-Niklaas (Belsele) Tel. +32 (0)3 777 13 49 - Fax +32 (0)3 778 10 95 www.theartofstairs.be - info@theartofstairs.be Toonzaal: van maandag tot en met zaterdag, enkel op afspraak


LOEWE

RENIE DANNEELS

Managing Director Loewe Opta Benelux

“ Loewe was het eerste merk dat een televisie op de markt bracht ” Loewe staat symbool voor minimalistisch design, exclusieve individualiteit en gebruiksgemak. Maar wat velen niet weten, is dat deze voorloper in technologie ook een zeer rijke historie heeft en in 1931 het eerste televisietoestel op de markt bracht. “Loewe is één van de oudste electronicabedrijven ter wereld en heeft doorheen de jaren meer dan 200 internationale designprijzen gewonnen. We hebben ook altijd gestreefd naar kwaliteit op alle vlakken. In een electronicawereld die gedomineerd wordt door een wegwerpcultuur gaan wij er prat op dat onze toestellen nog steeds door technici onderhouden en gerepareerd kunnen worden.” Renie Danneels, Managing Director en aandeelhouder van Loewe Opta Benelux, effende voor de Duitste electronicagigant het pad in de lage landen en Luxemburg. Halverwege de jaren tachtig werd hij weggeplukt bij Marantz en dit jaar vieren ze het dertigjarige bestaan van de Belgische tak, die na de overname van het Nederlandse AVAC sinds 1993 een Beneluxgegeven geworden is.

Loewe symbolise le design minimaliste, l’individualité et le confort d’utilisation exclusifs. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c’est que ce précurseur en matière de technologie a également une histoire très riche et a été le premier à mettre un appareil de télévision sur le marché en 1931. “Loewe est l’une des plus anciennes entreprises électroniques au monde qui a remporté au fil des ans plus de 200 prix de design internationaux. Nous avons également toujours recherché la qualité sur tous les plans. Dans un monde électronique qui est dominé par une culture du jetable, nous pouvons nous targuer du fait que nos appareils peuvent encore être entretenus et réparés par des techniciens.” Renie Danneels, directeur général et actionnaire de Loewe Opta Benelux, a préparé le terrain aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg pour le géant allemand de l’électronique. Il a été quitté Marantz pour Loewe au milieu des années quatre-vingts et ils fêtent cette année le trentième anniversaire de l’existence de la branche belge, qui couvre tout le Benelux depuis le rachat de l’entreprise néerlandaise AVAC en 1993.

31


LOEWE

“Loewe fut la première marque à mettre une télévision sur le marché”

32

Hoe heb je die dertig jaar beleefd?

Comment avez-vous vécu ces trente années ?

Het is niet altijd even gemakkelijk geweest. Een tweetal keer hebben we het schip door woelige wateren moeten loodsen. Een eerste keer ging dat gepaard met de overgang van glastelevisie naar LCD-televisie. Toen hebben we een fameuze inhaalbeweging moeten maken. Een tweede keer was een jaar of twee geleden. De fabriek in Duitsland heeft toen een doorstart moeten maken omdat de concurrentie in de branche heel zwaar was geworden door onder meer de dumpingprijzen die doorgaans de Koreaanse merken voeren.

Certains moments ont été moins faciles que d’autres. Par deux fois, nous avons dû guider notre bateau à travers des eaux houleuses. La première fois, lors du passage de la télévision à tube cathodique à la télévision LCD. À l’époque Nous avons dû rattraper un formidable retard. Le deuxième moment difficile est survenu il y a un ou deux ans. L’usine en Allemagne a alors dû se relancer parce que la concurrence était devenue très forte dans le secteur notamment du fait des prix très bas généralement appliqués par les marques coréennes.

Hoe proberen jullie hier mee om te gaan?

Comment essayez-vous de gérer cela ?

Blijven innoveren en ontwikkelen is belangrijk. We zijn op vandaag het enige merk die een televisie kan produceren met geïntegreerde dubbele streaming, waardoor je kan kijken en opnemen op hetzelfde moment én met een ingebouwde harde schijf. Een Loewe-toestel heeft dus geen externe settopbox of digibox nodig. Dat is vooral naar design toe een enorme plus. Als kijker heb je hierdoor ook geen twee afstandsbedieningen nodig. We waren hiermee tien jaar geleden als eerste op de markt. Nog voor Telenet met digitale tv op de markt kwam. Een andere uitdaging bestaat er voor ons in om premiumkwaliteit te brengen tegen een attractieve prijs en uiteraard ‘Made in Germany’.

Continuer à innover et à se développer est important. À ce jour, nous sommes la seule marque qui est en mesure de produire une télévision à double streaming intégré, qui permet de regarder et d’enregistrer au même moment et avec un disque dur intégré. Un appareil Loewe n’a donc pas besoin d’une settopbox ou d’une digibox externe. Cela constitue un énorme atout surtout sur le plan du design. En tant que spectateur, vous n’avez de ce fait pas besoin de deux télécommandes. Il y a dix ans, nous étions les premiers sur le marché à proposer ce produit. Et ce avant que Telenet ne mette la TV numérique sur le marché. Un autre défi consiste pour nous à proposer une qualité supérieure pour un prix attrayant et évidemment ‘Made in Germany’.


LOEWE

Waar zit het prijsverschil met de concurrentie?

Où se situe la différence de prix avec les concurrents ?

De ontwikkelingskosten van een televisietoestel zijn heel groot en voor iedere producent ongeveer gelijk. Maar doordat wij exclusieve producten ontwerpen en dus minder produceren kunnen we deze ontwikkelingskosten niet afschrijven op zoveel eenheden. Een ander en belangrijk aspect zijn de materialen. Wij maken in onze productie veel gebruik van glas, geëloxeerd aluminium en staal, terwijl andere fabrikanten werken met plastic. We hebben momenteel vier productlijnen: de ONE, de ART, de CONNECT en de REFERENCE. De ONE is zo’n 10% procent duurder dan een vergelijkbaar toestel van een ander merk in de markt en is dus de ideale manier om kennis te maken met ons merk. De ART is zo’n 30% duurder, maar hiervoor krijg je dan wel een toestel met onder andere een geïntegreerde ‘soundbar’ die je bij een ander merk nog bijkomend moet aanschaffen. Als je dan de prijs vergelijkt, dan komt een Loewe even voordelig uit. Tel daarbij nog de sublieme keuze van de materialen én de standaard garantie van drie jaar - 50% meer dan onze concurrenten - dan is de keuze snel gemaakt.

Les frais de développement d’un appareil de télévision sont très élevés et plus ou moins les mêmes pour chaque producteur. Mais étant donné que nous concevons des produits exclusifs, et produisons donc moins, nous ne pouvons pas amortir ces frais de développement sur autant d’unités. Les matériaux constituent un autre aspect important. Nous utilisons beaucoup de verre, d’aluminium anodisé et d’acier pour notre production alors que les autres fabricants travaillent avec du plastique. Nous avons actuellement quatre lignes de produits : ONE, ART, CONNECT et REFERENCE. La ligne ONE est environ 10% plus coûteuse qu’un appareil comparable d’une autre marque sur le marché et constitue donc la manière idéale de découvrir notre marque. La ligne ART est environ 30% plus coûteuse, mais pour ce prix vous obtenez un appareil disposant notamment d’un ‘soundbar’ intégré que vous devez acheter en supplément chez les autres marques. Si vous comparez alors le prix, un Loewe est aussi avantageux. Ajoutez encore à cela le choix sublime des matériaux et la garantie standard de trois ans - 50% de plus que chez nos concurrents - le choix est alors vite fait.

Bij de CONNECT en REFERENCE wordt de lat op gebied van afwerking telkens nog een trapje hoger gelegd. Dan spreken we over 4 mm massief aluminium en volledig met de hand gebouwd. Hierdoor heb je als klant niet alleen een uniek stuk, maar het bete-

Pour les lignes CONNECT et REFERENCE, la barre a chaque fois été placée à un niveau encore plus élevé en matière de finition. Nous parlons alors d’aluminium massif de 4 mm et construit entièrement

33


LOEWE

à la main. En tant que client, vous avez de ce fait non seulement une pièce unique, mais cela signifie également que nos appareils peuvent toujours être réparés si cela devait s’avérer nécessaire. La durée de vie économique d’un appareil se situe autour de 7 à 8 ans. Mais le ‘panneau’ de l’appareil peut durer quelques 40.000 heures, ce qui équivaut à ‘inusable’. Un autre point fort est que l’appareil Loewe peut être l’objet d’une mise à niveau avec les gadgets les plus récents au moyen d’un upgradestick. Pour approximativement 99 euros, votre appareil dispose alors des USP les plus récents et des développements présents actuellement sur le marché.

34

kent ook dat onze toestellen steeds hersteld kunnen worden, mocht dat nodig zijn. De economische levensduur van een toestel ligt op 7 à 8 jaar. Maar het ‘panel’ van het toestel kan zo’n 40.000 uren mee, wat gelijk staat aan ‘onverslijtbaar’. Een ander sterk punt is dat een Loewe-toestel een upgrade kan krijgen met de nieuwste snufjes door middel van een upgradestick. Voor pakweg 99 euro beschikt jouw toestel dan over de meest recente USP’s en ontwikkelingen die vandaag op de markt zijn. Welke zijn de belangrijkste technologische evoluties die op ons afkomen de komende maanden en jaren? Naast prijs, is beeldkwaliteit essentieel. Dat laatste is afhankelijk van de paneltechnologie die gebruikt wordt. Vandaag beschikken wij over UHD-technologie in al onze productlijnen. Een ongelofelijk voordeel gezien deze nu pas aan het opkomen is in de markt. Dit biedt ons stevige garanties voor de komende jaren. In scherpte kun je momenteel niet meer veel scherper gaan dan wat er vandaag op de markt is. Wat wel nog beter kan, zijn de zwart-wit waardes. Hoe groter het verschil in zwart-wit, des te beter en levendiger het beeld wordt. In het najaar brengt Loewe dan ook een nieuwe productlijn op de markt, genaamd ‘Loewe bild 7’ uitgerust met premium OLED-technologie én Quad Core processoren. We kunnen ervan uit gaan dat voor de premium producten van de toekomst Loewe OLED-paneltechnologie zal toepassen waarbij zwart, ook effectief zwart is. Met Led-technologie lukt dit niet en krijg je een soort donkergrijs. Wil je graag weten wat het favoriete moment van de Zoute Grand Prix is voor Renie Danneels? Check dan snel onze website en ga op zoek naar de ‘unpublished content’ van dit artikel.

Quelles sont les plus importantes évolutions technologiques qui vont nous parvenir au cours des mois et des années à venir ? Outre le prix, la qualité de l’image est également essentielle. Cette dernière dépend de la technologie du panneau qui est utilisé. Aujourd’hui, nous disposons de la technologie UHD dans toutes nos lignes de produits. Un avantage incroyable étant donné que celle-ci est seulement en train d’arriver sur le marché. Cela nous offre de solides garanties pour les années à venir. Au niveau de la netteté, il n’est actuellement plus possible d’aller beaucoup plus loin que ce qui est proposé actuellement. Ce qui peut cependant encore s’améliorer, ce sont les valeurs du noir et blanc. Plus la différence de noir et blanc est grande, plus l’image s’améliore et devient vivante. À l’automne, Loewe mettra donc une nouvelle ligne de produits sur le marché, appelée ‘Loewe bild 7’ équipée de la technologie OLED premium et de processeurs Quad Core. Nous pouvons partir du principe que pour les produits de qualité supérieure du futur, Loewe appliquera la technologie de panneau OLED où le noir sera vraiment noir. La technologie Led ne parvient pas à ce résultat et ne propose qu’une sorte de gris foncé.

Vous voulez savoir quel est le moment favori du Zoute Grand Prix pour Renie Danneels ? Vérifiez vite sur notre site Web et partez à la recherche du ‘contenu non publié’ de cet article.


T I M E L E S S

D E S I G N

E L

A R C H .

A N D

A R C H I T E C T U R E

A R C H I T E C T S

L U C

D E C L E R C Q

w w w . e - l . b e


FLASHBACK 2015

37


Parkappartementen vlakbij de NAVO

AMBASSADOR GARDENS

Een groene ligging voor een duurzame investering Ambassador Gardens heeft een unieke ligging in het charmante binnengebied van Ambassador Park. Door de groene, private ligging vlakbij de NAVO zijn de parkappartementen ideaal voor de verhuur aan expats. Ons verhuurteam heeft 20 jaar ervaring op de Brusselse markt ĂŠn beheert meer dan 1.000 appartementen. Zij nemen alle verhuurtaken op zich en zorgen voor een continue verhuur, zodat uw belegging optimaal rendeert. Ruime parkappartementen met grote terrassen Unieke ligging in een groen, privaat binnengebied Vlakbij de NAVO en tal van multinationals Toplocatie voor verhuur aan expats Bewezen resultaat door hoge huurprijzen in nabijgelegen project Eigen verhuurservice met 20 jaar ervaring in verhuur aan expats We vertellen u graag meer. Bel 02 679 00 00 of surf naar www.ambassadorpark.be


FLASHBACK 2015

39


FLASHBACK 2015

40


designed with a touch of nature

HOUTEN BIJGEBOUWEN PERFECT OP UW MAAT Livinlodge is specialist in houten bijgebouwen zoals poolhouses, carports, tuinen fietsbergingen, veranda’s, overkappingen, tuinkantoren enz. In samenwerking met toonaangevende architecten realiseert Livinlodge topkwaliteit en -afwerking. Vervaardigd op maat van uw wensen en geplaatst door ons professioneel team.

Livinlodge by Carpentier Hardwood Solutions NV Abeeldreef 15, 8760 Meulebeke +32 (0)51 62 24 90 www.livinlodge.be


SHOPPING & NEWS

Chubb + Germain Claeys

River Woods

Ontdek het knappe River Woods Zoute Grand Prix gamma!

“Zoute Grand Prix Insurance een enorm succes”

44

Vorig jaar lanceerde Germain Claeys in samenwerking met Chubb de ‘Zoute Grand Prix Insurance’. Deze verzekering speciaal in het leven geroepen voor iedereen die graag zonder zorgen gebruik maakt van zijn exclusief speelgoed, bleek een instant succes te zijn, aldus Yves Claeys. “Sinds oktober werden reeds meer dan 500 voertuigen verzekerd voor een waarde die varieert tussen de 50.000 en 5.000.000 euro. Je kunt gerust stellen: hoe duurder de wagens, hoe interessanter de verzekering wordt. Het pakket wordt bovendien op maat van de klant samengesteld.”

“Zoute Grand Prix Insurance est un succès enorme” L’année dernière, Germain Claeys a lancé en collaboration avec Chubb le ‘Zoute Grand Prix Insurance’. « Cette assurance créée spécialement pour tous ceux qui aiment utiliser leur « jouet» exclusif sans se faire de soucis a connu un succès instantané », explique Yves Claeys. « Depuis octobre, plus de 500 véhicules ont déjà été assurés pour une valeur variant de 50.000 à 5.000.000 euros. On peut dire que plus la valeur de l’automobile est grande, plus l’assurance est intéressante. Le paquet est par ailleurs composé sur mesure du client. » Découvrez la superbe gamme River Woods Zoute Grand Prix! www.zoutegrandprix.be Info? Germain Claeys - 050 50 20 10

www.riverwoods.net Kustlaan 249 Knokke 050 60 68 58


SHOPPING & NEWS

La Casa Del Habano

Unieke Limited edition: Zoute Grand Prix turbolighter + puncher

SHOPPING

Edition limitée unique: Zoute Grand Prix turbolighter + puncher Dumortierlaan 107b - Knokke 050 61 24 33 cigars@lacasadelhabano-knokke.be www.lacasadelhabano-knokke.be

Lison Luxueus afgewerkte pilotenmuts in leder S/M/L/XL - Stetson Unisex.

Lebeau-Courally

Stijlvolle sleutelhanger in leder afgewerkt met spiegeltje.

Elégant porte-clés en cuir avec miroir intégré.

Bonnet de pilote avec finition luxueuse en cuir - S/M/L/XL - Stetson Unisex.

www.lebeau-courally.com

Zeedijk 796 Knokke - 050 60 37 97

45


CLASSIC IMAGES

CLASSIC IMAGES

46

‘© Daimler AG’

Een duik in de fotoarchieven van het roemrijke verleden, van de meest tot de verbeelding sprekende automerken op deze planeet

De Zoute Grand Prix is hét event bij uitstek die de oogverblindende schoonheid van de classic cars elk jaar opnieuw onder de aandacht brengt. Zonder de medewerking van onze veertien trouwe autopartners zou dit echter niet mogelijk zijn. Het zijn immers zij die dit cultureel automobielerfgoed mee hebben opgebouwd doorheen de geschiedenis. Wie anders dan deze merken, zijn dan ook het best in staat om

Le Zoute Grand Prix est l’événement par excellence qui met chaque année à nouveau la beauté flamboyante des classic cars sous les projecteurs. Cet événement ne serait cependant pas ce qu’il est sans la collaboration de nos quatorze fidèles partenaires automobiles. Ce sont eux en effet qui ont contribué à construire ce patrimoine culturel automobile à travers l’histoire. Qui mieux que ces constructeurs peut


CLASSIC IMAGES

MERCEDES-BENZ P 46 Kort na de start van de Grand Prix van België 1955 op het circuit van Spa-Francorchamps leidt vijfvoudig wereldkampioen Formule 1 Juan Manuel Fangio de dans in zijn Mercedes W 196 R ‘single-seater’. De Argentijn wordt beschouwd als één van de grootste piloten in de geschiedenis van de autosport.

Plongée dans les archives photo du passé glorieux des marques automobiles les plus mythiques de la planète

Met dank aan het fotoarchief van Mercedes-Benz.

Peu après la départ du Grand Prix de Belgique 1955 sur le circuit de Spa-Francorchamps, le quintuple champion du monde de Formule 1, Juan Manuel Fangio, y mène la danse dans sa Mercedes W 196 R ‘single-seater’. L’Argentin est considéré comme l’un des plus grands pilotes de l’histoire du sport automobile. Merci aux archives photo de Mercedes-Benz.

48

ons te laten meegenieten van wat geweest is. We kregen van elk van hen de toelating om diep in hun fotoarchieven te grasduinen. Uren en dagen waren we de bevoorrechte getuigen van de meest unieke beelden die er van deze bolides ooit verschenen zijn.

nous faire profiter de cette gloire passée ? Chacun d’eux nous a donné l’autorisation de fouiller dans leurs archives photo. Pendant des heures et des jours, nous avons été le témoin privilégié des images les plus exclusives de ces bolides jamais parues.

Tijdens onze zoektocht werd het ook meer dan ooit duidelijk dat de auto door de jaren heen voor de mens zoveel meer was dan alleen maar een vervoermiddel die hen sneller van ‘a’ naar ‘b’ kan brengen. Beroemdheden poseerden gewillig bij exclusieve wagens die door de jaren heen uitgroeiden tot symbolen van hun status of macht.

Plus que jamais, il nous est apparu lors de cette recherche qu’au fil des décennies, la voiture a été bien plus qu’un moyen de transport rapide entre un point A et un point B. Des célébrités n’hésitaient pas à poser auprès de voitures exclusives, devenues au fil des ans des symboles de leur prestige ou de leur pouvoir.

Maar meer dan ooit werd de auto ook ingeschakeld voor één van de grote drijfveren van de mens: onze drang naar competitie. Zowel piloten als de ingenieurs van de automerken meten zich al decennialang met elkaar. In deze reportage zullen we dan ook een wandeling maken langs de meest roemrijke autocircuits ter wereld en zullen we kunnen genieten van exclusieve beelden van legendarische piloten.

Mais plus que jamais aussi, la voiture a servi l’un des principaux moteurs de l’être humain: notre désir de compétition. Depuis des décennies, les pilotes comme les ingénieurs des différents constructeurs automobiles se mesurent les uns aux autres. Dans ce reportage, nous vous emmenons sur les circuits automobiles les plus célèbres au monde et partageons avec vous des images exclusives de pilotes légendaires.


CLASSIC IMAGES

49

FERRARI Op deze exclusieve beelden uit 1966 ziet u de race-afdeling van de Ferrari fabriek. Monteurs en ingenieurs werken er aan de bolides. Met dank aan het fotoarchief van Ferrari. Sur ces images exclusives de 1966, on voit le département course de l’usine Ferrari. Monteurs et ingénieurs y travaillent aux bolides. Merci aux archives photos de Ferrari.

Wat zijn auto’s zonder motorolie en brandstof? Castrol was als pionier één van de eersten die begrepen hadden dat je met sponsoring je merk sterk ‘in the picture’ kon zetten. Zij mochten dan ook niet ontbreken in onze rondrit doorheen de beeldarchieven. Wist je trouwens dat de merknaam ‘Castrol’ afkomstig is van castorolie? Toen het bedrijf begon met het ontwikkelen van motorolie voor auto’s, zochten ze naar een olie die dun genoeg was om zijn werk te doen bij een koude start en dik genoeg was om ook bij zeer hoge temperaturen te blijven functioneren. De onderzoekers van Wakefield ontdekten dat het toevoegen van een hoeveelheid castorolie, een plantaardige olie van de vrucht van de wonderboom, hier de oplossing voor was. Ze noemden het nieuwe product ‘Castrol’. Met dank aan Castrol


CLASSIC IMAGES

Mais que seraient les voitures sans huile pour moteur et sans carburant? En tant que pionnier, Castrol était un des premiers à avoir compris comment utiliser le sponsoring pour mettre sa marque en avant. Elle ne pouvait donc pas manquer dans notre tour de piste des archives photos. Saviez-vous d’ailleurs que le nom ‘Castrol’ vient du mot ‘castor oil’ ou huile de ricin. Lorsque l’entreprise a commencé à développer de l’huile pour moteur de voitures, elle cherchait un lubrifiant qui soit suffisamment fluide pour fonctionner au démarrage à froid et suffisamment visqueux pour fonctionner à des températures élevées. Les chercheurs de Wakefield ont trouvé la solution au problème en ajoutant une quantité d’huile de ricin, une huile végétale obtenue à partir de graines de ricin. C’est ainsi qu’ils ont baptisé le nouveau produit ‘Castrol’.

MCLAREN Carl Williams kort voor de start van beroemde Indy 500 race in de Verenigde Staten. Met dank aan het fotoarchief van McLaren.

Carl Williams, peu avant le départ de la célèbre course Indy 500 race aux Etats-Unis. Merci aux archives photos de McLaren.

51


CLASSIC IMAGES

ROLLS-ROYCE 52

ZOUTE Top Marques ® avant la lettre! De stand van Rolls-Royce op de Olympia Motor Show in 1906. Met dank aan de fotoarchieven van Rolls-Royce. ZOUTE Top Marques ® avant la lettre! Le stand de Rolls-Royce à l’Olympia Motor Show en 1906. Merci aux archives photos de Rolls-Royce.

AUDI Op deze beelden uit 1934 zien we de winnaar aan het werk van het Duits kampioenschap ‘hillclimb’ in Schauinsland. Hans Stuck zegeviert er in zijn 16-cilinder Audi Union Type A. Met dank aan het fotoarchief van Audi.

Sur ces images de 1934, on voit le vainqueur du championnat allemand ‘hillclimb’ à l’œuvre à Schauinsland. Hans Stuck y triomphe dans son Audi Union Type A 16 cylindres. Merci aux archives photos d‘Audi.


EXCLUSIEF WONEN MET ZICHT OP DE KOUTER nieuwbouwappartementen met verhoogd akoestisch comfort hoogwaardige afwerking en totaalinrichting op maat uuhoge plafonds en grote raampartijen met optimale lichtinval uubijzondere aandacht voor privacy en veiligheid uuondergrondse afgesloten garage en berging uutuinontwerp door gerenommeerde landschapsarchitect Wirtz uu uu

Contacteer T 0475 47 03 09 www.kouterdreef.be In toep. van art. 5.2.6. VCRO: Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Gvv – Gab. EPB-attest beschikbaar ongeveer 6 maanden na voorlopige oplevering.


CLASSIC IMAGES

54

ALFA ROMEO Geniet mee van deze Alfa Romeo Alfetta in 1960 in Pebble Beach. Langs de kant van de weg ziet u ook wagens die het einde niet haalden... Met dank aan het fotoarchief van Alfa Romeo. Prenez du plaisir avec cette Alfa Romeo Alfetta à Pebble Beach en 1960. Sur le bas-côté, on voit aussi des voitures n’ayant pas atteint la ligne d’arrivée... Merci aux archives photo d’Alfa Romeo.

BMW De Fransman Jacques Laffite in actie op het circuit van Zandvoort in zijn BMW M1 Procar in 1979. Met dank aan het fotoarchief van BMW. Le Français Jacques Laffite en action sur le circuit de Zandvoort dans sa BMW M1 Procar en 1979. Merci aux archives photo de BMW.


official suppliers


CLASSIC IMAGES

LAND ROVER De universiteiten van Oxford en Cambridge trekken in 1955 door de Mesai rivier tijdens hun expeditie in het Verre Oosten. Met dank aan de fotoarchieven van Land Rover. Les universités d’Oxford et de Cambridge traversant en 1955 la rivière Mesai lors de leur expédition en Extrême-Orient. Merci aux archives photos de Land Rover.

56

BENTLEY Een drukte van jewelste rond deze Bentley Birkin ‘Blower’ 4,5L uit 1929. Met dank aan het fotoarchief van Bentley. Sujet de toutes les attentions, cette Bentley Birkin ‘Blower’ 4,5L de 1929. Merci aux archives photo de Bentley.


KORTIJK BUSINESS PARK www.kortrijkbusinesspark.be KNOKKE Cipressenstraat www.valkenerf.be Prestigieus kantorencomplex @ Beneluxlaan Prachtig afgewerkte villa’s grenzend aan nieuwe golf

IZEGEM Prinsessestraat woningen

www.princess-izegem.be

OUD KNOKKE Graaf Jansdijk en Duivelsputlaan Charmante woningen met dubbele garage en berging

WAREGEM Leeuwkestraat Topappartementen met grote terrassen www.leeuwkewaregem.be

TIELT Bruggestraat/Gen. Maczekplein

www.lakenhof.be

WAREGEM Molenstraat www.millhouse.be RONSE De Stadstuin www.stadstuinronse.be Laatste appartement en laatste urban villa ! Bel snel ! Woningen en appartementen in groene parktuin

www.verstraete.biz

Bel 056 980 850


GENT Finlandstraat 19 | 9940 Evergem 09 226 25 01 | info@depuydthaarden.be KNOKKE NatiĂŤnlaan 215 | 8300 Knokke 050 34 24 44 | knokke@depuydthaarden.be www.depuydthaarden.be


CLASSIC IMAGES

PORSCHE Circuitrace met de Porsche 718 RSK. Met dank aan het fotoarchief van Porsche. Course sur circuit avec la Porsche 718 RSK. Merci aux archives photo de Porsche.

LAMBORGHINI Het Italiaanse automerk staat fier te pronken met de Miura op een beurs waar ook Vignale en Graber aanwezig zijn. Met dank aan het fotoarchief van Lamborghini. La marque automobile italienne exhibe fièrement la Miura lors d’un salon où étaient également présents Vignale et Graber. Merci aux archives photo de Lamborghini.

JAGUAR Jaguar Silverstone Lightweight E-Type uit 1963 scheurt door de bochten. Met dank aan het fotoarchief van Jaguar. La Jaguar Silverstone Lightweight E-Type de 1963 filant à toute allure dans les virages. Merci aux archives photo de Jaguar.

59


KITCHEN AND

INTERIOR

CONCEPTS

TRYBOU.COM


ZGP STYLING

ZOUTE GRAND PRIX STYLING “Zorg ervoor dat je al je outfits reeds op voorhand geselecteerd hebt”

61

“Veillez à sélectionner toutes vos tenues à l’avance”

De Zoute Grand Prix is in de loop der jaren uitgegroeid tot zo veel meer dan een automobielgebeuren. Iedereen wil er dan ook graag telkens met de juiste look voor de dag komen. Niemand wil ‘underdressed’ zijn en ook ‘overdressed’ is geen optie. We gingen dan ook te rade bij een aantal stylisten en kenners van het eerste uur: Tiany Kiriloff van Belmodo, Dominique Lippens van River Woods, Dominique Vindevogel van Butch Tailors en Nadine Stevens van Lison. Onbetaalbaar stylingadvies met andere woorden!

Au fil des ans, le Zoute Grand Prix s’est mué en un événement qui n’est plus seulement automobile. Rien d’étonnant donc à ce que chacun cherche à arborer la tenue adéquate. Personne ne peut être ni trop peu ni trop habillé. Nous avons donc pris conseil auprès de quelques stylistes et connaisseurs de la première heure: Tiany Kiriloff de Belmodo, Dominique Lippens de River Woods, Dominique Vindevogel de Butch Tailors et Nadine Stevens de Lison. En d’autres mots, nous avons eu droit à des conseils stylistiques inestimables!


ZGP STYLING

Thursday 6/10 Barbecue @ River Woods Beach Club

Tiany (Belmodo): “Tegenwoordig zijn bomber jackets niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Een barbecue is de ideale gelegenheid om zo’n jasje te dragen. Je kan het combineren met een coole sweater en hemd. Zorg ervoor dat je verschillende laagjes aanhebt, zo zal je niet te warm hebben als je bij het vuur staat. Tegelijk heb je ook een extra item bij wanneer het wat kouder wordt ’s avonds. Het belangrijkste bij een ‘casual dresscode’ is dat jij je goed voelt in je vel en ten volle kan genieten van het event!” Dominique (River Woods): “Dat kan ik alleen maar beamen. De sfeer die er heerst is altijd erg ontspannen, iedereen is blij om elkaar te zien. De meeste piloten hebben ook hun River Woods ‘pilotenvest’ aan, wat de band tussen hen nog versterkt. ‘Be a part of it’ zeg maar. Wat Tiany net komt te vertellen over de laagjes is ook een gouden tip voor in de wagen. In deze periode van het jaar gaat de gevoelstemperatuur werkelijk alle kanten uit en dan is dat een niet te versmaden tip!”

62

Nadine (Lison): “Het weerbericht in de gaten houden kan inderdaad geen kwaad. Als je in oktober met een oldtimer doorheen onze poldervlaktes rijdt, ben je toch best op alles voorzien. Gelukkig hebben we in onze hoedenspeciaalzaak in Knokke-Heist verschillende oplossingen voor handen. Ik denk in eerste instantie aan de bescherming van het hoofd en de oren. Hiervoor hebben we lederen of linnen petten. Als het koud wordt, raad ik echter aan om te gaan voor de retromutsen, die kunnen eventueel zelfs verkregen worden met pels, mochten de omstandigheden echt winters aanvoelen. Voor de bescherming van de handen zijn er dan weer de typische retroachtige rallyhandschoenen in leder, soms ook afgewerkt met crochet.”

Tiany (Belmodo): “Actuellement, les blousons de pilote font partie des incontournables. Un barbecue est l’occasion idéale pour porter ce genre de blouson. On peut le combiner avec une chemise et un sweater cool. Veillez en tout cas à porter différentes couches, afin de ne pas avoir trop chaud lorsque vous vous trouvez près du feu. Entre-temps, vous avez un vêtement supplémentaire lorsqu’il commence à faire frais le soir. Le plus important avec un ‘casual dresscode’, c’est de se sentir bien dans sa peau et de profiter pleinement de l’événement!” Dominique (River Woods): “Je ne peux que confirmer cela. L’ambiance qui y règne est toujours très décontractée, tout le monde est content de se voir. La plupart des pilotes portent d’ailleurs leur veste de pilote River Woods, ce qui renforce encore le lien entre les candidats ; ‘be a part of it’, disons. Le conseil de Tiany de porter plusieurs couches vaut aussi dans la voiture. En cette période de l’année, la température ressentie peut aller dans tous les sens. C’est un conseil en or à ne pas négliger!” Nadine (Lison): “Cela ne fait pas de mal en effet de tenir à l’œil les prévisions météo. Mieux vaut s’attendre à tout lorsqu’on traverse les plaines des polders avec un oldtimer en octobre. Heureusement, notre chapellerie spécialisée à Knokke-Heist propose aussi différentes solutions pour les mains. Mais je pense en premier lieu à la protection de la tête et des oreilles. Nous proposons à cet effet des casquettes en cuir ou en lin. S’il commence à faire froid, je recommande cependant d’opter pour les bonnets rétro, éventuellement disponibles en version fourrure, au cas où les conditions climatiques seraient plutôt hivernales. Pour la protection des mains, nous avons des gants de rallye typiques de style rétro en cuir, certains avec une finition au crochet.”

Friday 7/10 Dinner Party @ VIP Marquee

Tiany (Belmodo): “Feestelijk staat niet meteen gelijk aan black tie. Probeer je dus zeker op te kleden en wat extra make-up mag altijd, maar overdrijf zeker niet. Een klein handtasje of een clutch staat altijd elegant en is bovendien erg makkelijk om wat compact poeder of een lipstick in mee te nemen. Voor de mannen: vergeet die zware portefeuille voor één avond. Een prachtig pak ziet er al snel slordig

Tiany (Belmodo): “Une tenue festive ne rime pas vraiment avec une cravate noire. Tâchez d’être habillé. Un peu de maquillage supplémentaire est permis, sans toutefois exagérer. Un petit sac à main ou une pochette est toujours élégant et par ailleurs très pratique pour emporter de manière compacte poudre ou rouge à lèvre. Pour les hommes: oubliez pour un soir votre portefeuille trop lourd. Un beau costume


ZGP STYLING

“In de herfst zijn verschillende laagjes essentieel, zowel bij warm als koud weer”

‘Little black dress by River Woods’

uit wanneer dat doorhangt door het gewicht in de binnenzak. Op feestjes kan het al snel wat warmer worden. Probeer zoveel mogelijk natuurlijke stoffen te dragen, deze nemen veel minder de geurtjes op dan synthetische.”

fait nettement moins habillé lorsqu’il est déformé par le poids de la poche intérieure. Dans une soirée, on a vite trop chaud. Portez donc autant que possible des matières naturelles: elles absorbent nettement moins les petites odeurs que le synthétique.”

Dominique (River Woods): “Voor dit soort gelegenheden zit er in onze herfst- en wintercollectie een leuke ‘little black dress’. ‘Little’ betekent allerminst kort en ook niet sober. We hebben zowel modelletjes onder of boven de knie. Hiermee is het makkelijk combineren. Je werkt je outfit af met je favoriete accessoires. Heel belangrijk is ook om ervoor te zorgen dat je alle combinaties reeds op voorhand hebt klaar gelegd! Er is immers weinig tijd om te experimenteren en het zorgt voor gemoedsrust!”

Dominique (River Woods): “Pour ce genre d’occasion, notre collection automne-hiver propose une jolie ‘little black dress’, ‘little’ ne signifiant nullement courte ou sobre. Nous avons aussi bien des modèles au-dessus qu’en dessous du genou. Cette robe est dès lors facile à combiner. Vos accessoires favoris compléteront votre tenue. Ce qui est très important aussi, c’est de veiller à avoir préparé à l’avance toutes les combinaisons possibles! Il n’y a que peu de temps en effet pour expérimenter et cela permet de rester détendu!”

Saturday 8/10 VIP cocktail @ VIP Marquee

Tiany (Belmodo): “Tijdens een receptie mag het al wat speelser zijn. Combineer een blazer met een chino voor een meer casual chic look of ga er helemaal voor met een bijpassende kostuumbroek. Voor een fancy event grijpen dames vaak naar hun allerhoogste stiletto’s. Wil je het event echter van dichtbij

Tiany (Belmodo): “Pour une réception, la touche peut être un plus enjouée. Combinez un blazer avec un chino pour un look plus casual chic ou choisissez un pantalon de costume assorti. Pour un événement fancy, les dames optent souvent pour des talons aiguilles. Si vous voulez cependant participer de près

63


KNOKKE - GENT - HASSELT

“If I cannot smoke cigars in heaven ... I shall not go” Mark Twain

La Casa Del Tabaco BRUGGE

-

K O RT R I J K

C O M I N G S O O N : N E W S T O R E - G R O T E M A R K T K O RT R I J K


ZGP STYLING

Tiany Kiriloff - www.belmodo.be

meemaken, zorg dan dat je ook comfortabel kan lopen. Sleehakken of sandalen met een stevige blokhak zijn net zo elegant en laten je ten volle van het event genieten.”

à l’événement, veuillez à pouvoir marcher confortablement. Des talons compensés ou des sandales avec un solide talon carré sont tout aussi élégants et vous feront profiter pleinement de l’événement.”

Dominique (River Woods): “Het leuke is dat je tijdens de VIP cocktail een combinatie hebt van stijlen. De deelnemers hebben dit keer geen tijd om zich om te kleden en komen dus rechtstreeks uit de auto. De genodigden en sponsors zijn dan weer netjes opgekleed. Voor de dames is naast de cocktailjurk ook een stijlvol broekpak altijd een goede optie.

Dominique (River Woods): “Ce qui est chouette au cocktail VIP, c’est qu’on y rencontre une combinaison de styles. Les participants n’ont pas le temps cette fois de s’habiller et descendent directement de la voiture. Les invités et les sponsors, par contre, sont bien habillés. Pour les dames, un élégant tailleur avec pantalon est une option toute aussi valable qu’une robe de cocktail.

Saturday 8/10 Gala Dinner @ Royal Zoute Golf Club (Rally) or Zoute Drivers Club (Concours)

Dominique (Butch Tailors): “Voor de mannen is donker blauw of ‘bleu nuit’ helemaal ‘in’. Het zorgt voor een iets zachter totaalplaatje. Uiteraard gaan we voor een wit hemd, afgewerkt met knoppen met metalen studs en een strikje in crochet. Dit alles ‘cut to the bone’, mooi dicht op het lichaam zonder dat het ongemakkelijk wordt uiteraard.” Tiany (Belmodo): “De meeste smoking jasjes hebben twee of drie knopen. Laat altijd het onderste knoopje open zodat er geen vouwen rond je heupen

Dominique (Butch Tailors): “Pour les hommes, le bleu nuit est parfaitement à la mode. Cela adoucit quelque peut l’image globale. On optera bien sûr pour une chemise blanche, avec des boutons de manchette métalliques et un nœud en crochet. Le tout, ‘cut to the bone’, bien seyant, sans être inconfortable bien sûr.” Tiany (Belmodo): “La plupart des vestes de smoking ont deux ou trois boutons. Laissez toujours le bouton du bas ouvert, afin d’éviter des plis autour des hanches! Quant aux dames, c’est le moment de bril-

65


ZGP STYLING

“En automne, il est essentiel de porter plusieurs couches, qu’il fasse chaud ou froid”

ontstaan! Dames, dit is jullie moment om te schitteren. Een cocktailjurk kan en mag, maar wie echt wil stralen, gaat best voor een lange jurk. Werk af met je meest glamoureuze juwelen en zorg dat je schoenen en handtas perfect bij het geheel passen.”

ler. Une robe de cocktail est autorisée, mais celles qui veulent vraiment faire des étincelles préféreront une longue jupe. Le tout, accompagné de vos bijoux les plus glamour. Veillez aussi à ce que vos chaussures et votre sac à main soient assortis.”

Sunday 9/10 Brunch @ Royal Zoute Golf Club

66

Tiany (Belmodo): “Bij een brunch mag je als man best wel wat kleur dragen. Ga voor een mooie trui in een leuk kleur met donkere broek. Draag hierbij een mooi horloge en nette schoenen. En het zit hem in de details maar gladgeschoren staat altijd netjes. Met een cocktailjurk zit je voor de dames altijd goed, maar probeer misschien een leuke combinatie van je favoriete blouse met een trendy rok. Werkelijk iedereen staat met een A-lijnmodel dat netjes tot over de knie valt.”

Tiany (Belmodo): “Pour un brunch, un homme portera de préférence des vêtements de couleur. Optez pour un beau pull de couleur sur un pantalon foncé. Ajoutez-y une belle montre et des chaussures soignées. Ici, tout est dans le détail, mais un homme rasé de près fait toujours plus net. Avec une robe de cocktail, on est toujours dans le bon pour les dames, mais essayez peut-être de combiner joliment votre chemisier préféré et une jupe à la mode. Un modèle évasé arrivant juste en dessous du genou va vraiment à tout le monde.”

Dominique (River Woods): “Ik merk dat voor de Zoute Concours d’Elégance de stijl iets meer opgekleed is dan voor de Zoute GT Tour. Daar gaat alles er iets sportiever aan toe, ook qua kledij.”

Dominique (River Woods): “Je remarque que pour le Zoute Concours d’Elégance, le style est un peu plus habillé que pour le Zoute GT Tour. Là, tout est un peu plus sportif, y compris l’habillement.”

Sunday 9/10 Reception + Lunch @ VIP Marquee

Tiany (Belmodo): “Voor de lunch mag het iets losser zijn. Hierbij is een hemd met een mooie jeans perfect. Draag je hemd in je broek en door je mouwen op te rollen lijkt het geheel minder stijf! Probeer overdag voor wat kleur te zorgen. Laat dat zwarte jurkje voor één keer in je kast hangen en blaas de genodigden omver door te knallen met kleur! Net iets te gewaagd voor jouw smaak? Met vrolijke accessoires maak jij zonder twijfel al een statement.”

Tiany (Belmodo): “Pour le lunch, la tenue peut être un peu plus décontractée. Une chemise sur un beau jean fera parfaitement l’affaire. Portez votre chemise dans votre pantalon et retroussez vos manches pour un style moins guindé! Essayez de mettre une touche de couleur en journée. Laissez pour une fois votre robe noire dans l’armoire et surprenez les convives avec des couleurs pétillantes! Un peu trop osé à votre goût? Avec des accessoires gais vous ne manquerez pas de faire de l’effet.


SHOPPING & NEWS

Loewe

La Casa Del Tabaco

www.loewe.tv #onelove LOE35333_SF-Motiv_2000_One_1070x1475.indd 1

01.06.16 15:07

“Haarscherpe beelden vol details en een overtuigende sound”

68

De nieuwe Loewe One raakt u recht in het hart. Met haarscherpe beelden vol details, een overtuigende sound en de nieuwe wereld van entertainment: Amazon Video of TIDAL rechtstreeks in de Loewe TV geïntegreerd. Stream uw favoriete songs van smartphone naar televisie. De Loewe One: Misschien is hij uw eerste. Misschien uw volgende. U zult er dol op zijn!

“Des images méga-précises montrant tout jusque dans le plus minuscule détail et un son hyper-convaincant” Le nouveau Loewe One gagnera directement sa place dans votre cœur grâce à son écran méga-précis, le son convaincant et le nouveau monde de spectacles de variétés qu’il offre sous la forme d’Amazon Video ou de TIDAL intégré directement dans le poste de télévision. De cette manière, Loewe vous permet de streamer vos chansons préférées du smartphone vers la télévision.

Tweede La Casa Del Tabaco winkel is een feit! Op de Grote Markt in Kortrijk, waar voorheen de Delvaux store was, opent La Casa Del Tabaco in september hun tweede winkel. Na het succesverhaal in Brugge, een nieuwe stap vooruit voor deze jonge Belgische keten.

Le deuxième magasin de La Casa Del Tabaco voit le jour! Sur la Grande Place de Courtrai, où jadis le Delvaux store était établi, La Casa Del Tabaco ouvrira son deuxième magasin au mois de septembre. Après le succès récolté à Bruges, c’est un nouveau pas en avant pour cette jeune chaîne belge.

Loewe One: Peut-être c’est votre premier, peut-être ce sera votre suivant, mais vous l’adorerez! www.loewe.tv

www.lacasadeltabaco.com cigars@lacasadeltabaco.com


SHOPPING & NEWS

Lebeau-Courally

SHOPPING

Ruinart

69

Met veel genoegen stelt Maison Ruinart u haar collectie personaliseerbare kistjes en koffertjes voor. Wij bieden u de mogelijkheid om uw eigen kistje samen te stellen met de flessen van uw keuze en uw initialen toe te voegen dankzij onze kwaliteitsvolle markerings-techniek. Dit jaar hebt u ook de gelegenheid om uw Dom Ruinart-box te personaliseren. Bestel rechtstreeks via corporate.be@moethennessy.com.

Stijlvolle ‘Bonbon’ handtassencollectie in kalfsleder.

Une collection très élégante de sacs à main ‘Bonbon’ fait de vélin.

www.lebeau-courally.com

La Maison Ruinart est heureuse de vous présenter sa collection de caisses en bois et coffrets personnalisables. Nous vous offrons la possibilité de composer votre propre caisse bois avec les bouteilles de votre choix et de rajouter vos initiales grâce à notre technique de marquage qualitative. Cette année, vous avez également l’opportunité de personnaliser votre coffret Dom Ruinart. Commandez directement via corporate.be@moethennessy.com.


D.L.B. CONCEPT L

U

X

U

R Y

T

P H I L I P P E

V A N

N

P

A

T

A

C

H

A

A

R

E

N

D E M

E

T

S

R Y S E N

T

I

E

R

Since May 2016 D.L.B. CONCEPT merged with FIRST TENT.

Kolvestraat 22-24 – 8000 Brugge – Tel. 050 377 781 Kwadeplasstraat 10 – 1640 Sint-Genesius-Rode – Tel. 02 380 77 50

I N F O @ D L B C O N C E P T. B E - W W W. D L B C O N C E P T. B E


DIRK WILLEMYNS

AN WILLEMYNS

71

An Willemyns, zaakvoerder, samen met haar vader Dirk Willemyns

“Op absolute topliggingen zoals Wandelijk of Golf blijft de prijs stijgen”

Voor vastgoedmakelaar An Willemyns is 2016 speciaal. Dit jaar bestaat het agentschap ‘Dirk Willemyns’ immers negentig jaar. De hoogste tijd dus om even de vastgoedtemperatuur te gaan opmeten in het kantoor gelegen langs de immer gezellige Sparrendreef.

Pour l’agent immobilier An Willemyns, l’année 2016 est spéciale. En effet, cette année-ci l’agence ‘Dirk Willemyns’ fêtera en effet le nonantième anniversaire de son existence ! Il est donc grand temps de prendre la température de l’immobilier Knokkois dans le bureau principal de l’agréable Sparrendreef.

Wat ik mij al lang afvraag: van waar komt het boompje in jullie logo?

Depuis longtemps déjà je me pose cette question : d’où vient le petit arbre dans votre logo?

Dat is de knotwilg, de meest geplante boom in de straten van Knokke-Zoute. Wij zijn ook aanwezig in zowat elke straat van de gemeente dus mijn vader Dirk vond dat een originele link. Hij wou weg van het cliché om een villa in het logo te zetten. Een goed idee bleek achteraf!

Il s’agit du saule têtard, l’arbre le plus répandu dans les rues de Knokke-le-Zoute. Nous sommes également présents dans pratiquement chaque rue de la commune et mon père trouvait que c’était un lien original. Il voulait s’éloigner du cliché qui consiste à mettre à chaque coup une villa ou un immeuble dans son logo. Le


DIRK WILLEMYNS

Bij vastgoed draait veel, zoniet alles om locatie. Hoe kijk je zelf naar Knokke-Heist? Mijn blik op wat de gemeente doet is overwegend positief. De veiligheid is daarbij een eerste sterke plus. Ik voel me op elk moment en overal veilig. Niet evident als je ziet wat er de jongste tijd in Brussel of Parijs gebeurt. Ook de vele mooie events vind ik een troef. Cultureel, sportief of culinair, hier valt altijd iets te beleven, winter en zomer. Wat je ook niet mag onderschatten: veel mensen hebben mooie familiale herinneringen aan Knokke-Heist, dus ook de nostalgie speelt zeker zijn rol. Wat zijn de uitdagingen voor de gemeente?

72

Ik hoop dat er inspanningen geleverd worden om de kleinhandel hier te houden. Ik weet dat de hoge vastgoedprijzen dit niet evident maken, maar de mensen vinden het fijn om naar de bakker, beenhouwer, krantenwinkel of café om de hoek te kunnen gaan. Langs de andere kant willen de meesten geen winkel of brasserie onder hun appartement. Het is dus een zeer moeilijke evenwichtsoefening. Een verplichting in de basisaktes om voor diversiteit te zorgen zou een mogelijkheid kunnen zijn. Ik vind het bijvoorbeeld jammer dat er op het Albertplein alleen nog maar kledingwinkels zijn en geen horecazaken.

‘petit saule’ s’est avéré par la suite une excellente idée! Dans l’immobilier beaucoup de choses, si pas tout, tournent autour de la situation, de l’emplacement. Quel est votre regard personnel sur Knokke-Heist ? Ce que la commune entreprend est bien. La sécurité est un point très important. Je me sens en sécurité partout et à tout instant. Ceci n’est pas évident quand on voit ce qui s’est passé récemment à Bruxelles et à Paris. De nombreux beaux événements constituent un deuxième point touristiquement important. Sur le plan culturel, sportif et culinaire il faut admettre qu’il y a toujours quelque chose à faire à Knokke-Heist. Enfin les souvenirs familiaux de jeunesse jouent un grand rôle. La nostalgie n’est pas loin…. Quels sont les défis pour la commune ? J’espère que la commune continue ses efforts afin de maintenir les petits commerces locaux. Je suis consciente que les prix élevés de l’immobilier rendent cela difficiles. Il est agréable de pouvoir aller chez le boulanger, le boucher, au magasin de journaux ou au café du coin. Je constate aussi que beaucoup d’habitants refusent des exploitations commerciales au rez -de-chaussée de leur immeuble. C’est un exercice délicat et difficile. Une obligation juridique dans l’acte de base de la résidence serait peut-être une solution.

Hoe zie je de prijzen verder evolueren? Comment voyez-vous l’évolution des prix ? De absolute topliggingen zoals de Wandelijk en de regio rond de Royal Zoute Golf Club zullen blijven stijgen gezien de schaarste en de grote vraag. De rest gaat misschien nog lichtjes meestijgen, maar niet meer zo spectaculair zoals vroeger. Wat is de impact van de buitenlanders op de vraag? Bij ons komt ongeveer 5% van de kopers uit het buitenland. Dat is dan meer op de klassieke liggingen omdat ze vaak eerst even willen aftasten. Duitsers huren liever, Fransen kopen. Vaak wonen ze in Brussel en hebben ze Le Touquet ingewisseld voor Knokke-Heist. Maar je merkt wel dat ze nog moeten wennen aan de dure prijzen bij ons. Hoe zit het met het evenwicht in de vraag tussen appartementen en villa’s? De vraag naar appartementen is groter. Maar omdat de prijzen per vierkante meter vrij hoog liggen, merk ik nu toch dat ook de villa’s terug aan populariteit winnen.

Les prix des emplacements très prisés comme la digue piétonne et la zone autour du Royal Zoute Golf Club continueront d’augmenter en prix. Les situations haut de gamme auront toujours du succès. Quel est l’impact des étrangers sur le marché immobilier de Knokke-Heist? Chez nous, environ 5% des acheteurs sont étrangers. Le marché est donc principalement belge. A Knokke-Heist nous connaissons 3 types d’acheteur étranger: le Néerlandais, l’Allemand et le Luxembourgois. Depuis peu le Français découvre notre coin. Qu’en est-il de l’équilibre de la demande entre appartements et villas ? La demande est plus forte pour les appartements. Mais étant donné que les prix par mètre carré sont élevés, je constate que les villas redeviennent à nouveau populaires.


Hoe sta je tegenover het nieuwe stukje Knokke-Heist die gebouwd wordt rond het Duinenwatermeer?

Quelle est votre position vis-à-vis du nouveau quartier de Knokke-Heist, «Duinenwater»?

Dat is vooral voor de vaste bewoners een goede zaak, maar het zal niet dezelfde charme hebben als Knokke-Zoute. Persoonlijk zie ik het meer als een extra dorp zoals bijvoorbeeld Ramskapelle. Het zal ook sterk afhangen van welke winkels er zullen komen. Op dit ogenblik is Albert Heijn al bekend.

Duinenwater s’adresse surtout à une clientèle d’habitants permanents. La comparaison avec des sections de commune comme Westkapelle et Ramskapelle se fait facilement. L’installation du genre de commerces sera très important et donnera du caractère à ce nouveau quartier. Le deuxième golf qui y sera construit donnera ce quartier un cachet verdoyant.

Mocht je iets kunnen veranderen aan Knokke-Heist zonder dat je daarbij rekening moest houden met budget of politiek, wat zou dat dan zijn?

Si vous pouviez changer quelque chose à Knokke-Heist sans devoir tenir compte du budget ou de la politique, qu’est-ce que ce serait ?

Hmm,… Leuk! (lacht) Ik zou de hockeyclub integreren in de Royal Zoute Tennis Club en er opnieuw één grote bruisende sportclub van maken met een centraal gelegen en goed werkend restaurant zodat je heerlijk kan ontspannen terwijl de kinderen sporten. Daarnaast zou ik ook het parkeren gratis maken en een buitenzwembad aanleggen aan de Lake Side.

Hmm,... chouette! (rit) J’intégrerais le club de hockey dans les installations du Royal Zoute Tennis Club et j’en ferais à nouveau un grand club sportif bouillonnant avec un restaurant. D’autre part, je rendrais également gratuit le stationnement dans la commune et j’aménagerais une piscine extérieure au Lake Side. Une piscine olympique évidemment!


DIRK WILLEMYNS

Uiteraard een Olympisch bad, maar het zou sowieso iets zijn wat met sport te maken heeft.

Selon vous, comment devient-on un bon agent immobilier ?

Wat maakt voor jou iemand een goede makelaar?

En premier lieu, il doit bien connaître le marché immobilier local afin de pouvoir déterminer correctement les prix et les valeurs. Il faut aimer les maisons, les gens, les intérieurs et la décoration. Il ne faut jamais penser à court terme, être honnète et ne jamais opter pour le profit rapide….

In eerste instantie de markt kennen, zodat je een juiste prijsbepaling kunt maken. Daarnaast moet je ook houden van interieurs, huizen en mensen. Verder vind ik ook dat je altijd op de lange termijn moet kunnen denken, eerlijk zijn en nooit voor het korte gewin gaan. Wat zijn voor jullie de grootste uitdagingen in de toekomst? Mee evolueren met de technologie. Alles gaat zo snel. Heel veel klanten komen via internet tot bij ons en dat op de meest uiteenlopende manieren. Website, sociale media, portalen, zoekmachines, 3D en 360 graden beeld,… noem maar op. De kunst is voor-

Quels sont pour vous les plus grands défis du futur ? Évoluer avec son temps et sa technologie. Tout va si vite! De très nombreux clients nous parviennent via Internet par des façons très variées. Site Web, médias sociaux, portails, moteurs de recherche, image 3D et à 360 degrés, ... et j’en passe. L’art est surtout de pouvoir faire la distinction entre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais je crois surtout au contact personnel.

74

“Les emplacements très prisés comme Wandelijk ou Golf continuent de voir leur prix augmenter”

al om het onderscheid te kunnen maken tussen wat wel en wat niet werkt. Maar bovenal geloof ik nog altijd het meeste in een goed persoonlijk contact. Waar geniet je het meest van op de Zoute Grand Prix? Van de ontbijten in de Drivers Lounge. De mensen zijn dan echt ‘in the mood’. Ook de barbecue op de River Woods Beach Club op donderdag is geweldig. Een echte topsfeer!

Ook altijd al willen weten waarom niet één, maar meerdere makelaars tegelijk eenzelfde pand verkopen? Check de ‘unpublished content’ van dit interview op www.zoutegrandprix.be!

Qu’est ce que vous appréciez le plus dans le Zoute Grand Prix ? Les petits déjeuners au Drivers Lounge. Les gens y sont vraiment décrontractés, ‘dans l’ambiance’. Le barbecue au River Woods Beach Club le jeudi est également fantastique. Une vraie ambiance top niveau!

Vous avez, vous aussi, toujours voulu savoir pourquoi ce n’est pas un mais plusieurs agents qui vendent ensemble un même immeuble ? Vérifiez le ‘contenu non publié’ de cet inter view sur w w w.zoutegrandprix.be !


WWW.VERFAILLIE.COM

PERSOONLIJK ONTHAAL

TECHNISCHE DIENST

LEVERING AAN HUIS

Waardamme Kortrijksestraat 356, 8020 Waardamme, Tel.: 050/28.84.86 • Ma - vrij van 9u - 12u en13u30 - 18u30 Kortrijksestraat 356 - 8020 Waardamme OPEN - 18u30 Zaterdag van 10u - 12u en 13u30 - 18u • Zondag van 10u - 9-12u 12uen 13u30 • Dinsdag gesloten Zaterdag 10-12u en 13u30-18u Zondag 10-12u GESLOTEN op dinsdag en zondagnamiddag Shop T +32(0)50 28 84 86 / Service T +32(0)50 28 04 06

Lippenslaan 225 - 8

OPEN 10-18u GESLOTEN op dinsdag en zo T +32(0)50 60 58 70

Knokke Lippenslaan 225, 8300 Knokke, Tel.: 050/60.58.70 • Ma - za van 10u - 18u • Dinsdag en zondag gesloten Knokke maakt geen deel uit van het selexion netwerk

0 Waardamme

ddag +32(0)50 28 04 06

VAKKUNDIGE UITLEG

Lippenslaan 225 - 8300 Knokke OPEN 10-18u

Gallery Brugge

GESLOTEN op dinsdag en zondag WWW.VERFAILLIE.COM T +32(0)50 60 58 70

* Knokke maakt geen deel uit van het Selexion netwerk

Ergens goedkoper? Wij betalen het verschil terug! (voorwaarden in de winkel)

Ergens goedkoper? Wij betalen het verschil terug! (voorwaarden in de winkel)

* Knokke maakt geen deel uit van he

beter


GADGETS

PREMIUM CAR BRAND GADGETS

77

Axel Meise van ‘Occhio’ en André Georgi ‘Head of Audi Industrial Design’

“De Sintesi lichtconcepten symboliseren de designambities van Audi die tot ver over de grenzen van de automobiel reiken”

De tijd dat automerken zich enkel leenden om alleen maar wagens te produceren ligt ondertussen ver achter ons. Sinds jaar en dag is de auto naast een voertuig ook bron van plezier en een deel van ons imago. Voor velen stopt dat imago dan ook niet bij de wagen. De marketingdiensten bij de premiummerken hebben dit maar al te goed begrepen en zij brengen dan ook met de regelmaat van de klok leuke gadgets, accessoires en kledij op de markt die de band met het favoriete automerk nog extra in de verf zet. Wij gingen dan ook bij een aantal van de autopartners op zoek naar het leukste uit hun assortiment.

L’époque où les constructeurs s’employaient à produire uniquement des voitures est bel et bien révolue. Depuis belle lurette, l’auto n’est pas seulement un véhicule, elle est aussi une source de plaisir et une partie de notre image. Pour beaucoup, cette image ne s’arrête d’ailleurs pas à la voiture. Les services de marketing des marques premium l’ont bien compris et lancent à intervalles réguliers des gadgets amusants, des accessoires et des vêtements, qui renforcent encore le lien avec la marque de voiture préférée. Aussi nous sommes-nous rendus chez plusieurs de nos partenaires auto à la recherche des extras les plus amusants de leur assortiment.


GADGETS

Ledtechnologie van Audi gekoppeld aan exclusief design, dat wordt in de toekomst ook in de woonkamer mogelijk. In het kader van de vakbeurs ‘Light + Building’ in Frankfurt am Main presenteerden het team van Audi Industrial Design en de fabrikant van hoogwaardige designverlichting Occhio uit München voor het eerst hun gezamenlijk ontwikkeld verlichtingsconcept Sintesi. Licht vormt de uitgangsbasis en het verbindende element in de samenwerking tussen Audi Industrial Design en Occhio. Het resultaat is het modulaire verlichtingssysteem Sintesi. Daarin wordt de ledtechnologie van Audi gecombineerd met de creativiteit en expertise op het vlak van licht van Occhio. De designers gebruiken hoogwaardig aluminium in een heel aparte vormgeving, een synthese van het DNA van beide merken. De silhouetten van de Sintesi-lampen zijn smal en elegant. Hun moderne design gaat hand in hand met technische finesse en functionaliteit. Typisch voor de modulaire systemen van Occhio bestaat iedere lamp uit een ‘kop’ die op verschillende ‘bodies’ kan worden geplaatst. Een extreem precieze lichtgeleider stuurt het ledlicht zo dat het gelijkmatig verdeeld wordt. Het licht wordt direct aan de lampkop in- en uitgeschakeld en gedimd via gebarenbediening. “De Sintesi-concepten symboliseren de designambities van Audi die tot ver over de grenzen van de automobiel reiken”, verklaart André Georgi, hoofd van Audi Industrial Design. Vanaf 2017 zullen de producten van het Sintesi-lichtconcept in de handel verkrijgbaar zijn. 78

La technologie led d’Audi, associée à un design exclusif, fera bientôt son entrée dans la maison également. Lors du salon professionnel ‘Light + Building’ de Francfort, l’équipe d’Audi Industrial Design et le fabricant d’éclairage design Occhio, de Munich, ont présente pour la première fois leur concept d’éclairage développé conjointement et baptisé Sintesi. La lumière constitue le point de départ et l’élément commun de la collaboration entre Audi Industrial Design et Occhio. Le résultat est le système d’éclairage modulaire Sintesi. Il combine la technologie led d’Audi avec la créativité et l’expertise d’Occhio dans le domaine de la lumière. Les designers utilisent de l’aluminium de qualité dans un design très particulier, synthèse de l’ADN des deux marques. Les silhouettes des lampes Sintesi sont fines et élégantes. Leur design moderne va de pair avec une finesse technique et un caractère fonctionnel. Ce qui est caractéristique des systèmes modulaires d’Occhio, c’est que chaque lampe se compose d’une ‘tête’ pouvant être placée sur différents ‘corps’. Un conducteur de lumière extrêmement précis envoie la lumière led de façon à ce qu’elle soit distribuée de manière égale. La lumière s’allume et s’éteint directement à la tête de la lampe et peut être réglée au moyen d’une commande gestuelle. “Les concepts Sintesi symbolisent les ambitions de design d’Audi, qui vont bien au-delà de l’automobile”, explique André Georgi, responsable d’Audi Industrial Design. Les produits du concept de lumière Sintesi seront disponibles dans le commence à partir de 2017.

“Les concepts Sintesi symbolisent les ambitions de design d’Audi, qui vont bien au-delà de l’automobile”

Sintesi-lamp by Audi


G! NU NIN EK WO 74 ZO EL BE OD 60 M 5 ZE 36 ON 09

m villa's

duinbergen 4

villa’s te koop

www.mvillas.be | www.arthus.be | info@arthus.be | 09 365 60 74


GADGETS

ITALIAN STYLE

ALFA ROMEO

Artwork Mark Version AW Printed Version CMYK

CMYK

AC

AC

08 05 15

80

Aktetas, sleutelhanger en portefeuille. Porte-documents, porte-clés et portefeuille.

Ultralichte donsjack met afritsbare mouwen. Handig opvouwbaar en meeneembaar. Veste en duvet ultralégère avec manches amovibles. Facile à plier et à emporter..

Zwarte pet in katoen afgewerkt met rubberen bandensporen Casquette noire en coton, finition avec des traces de pneus en caoutchouc.

INFO? www.alfaromeo.be


GADGETS

BRITISH REFINEMENT

81

Schaalmodel - Modèle réduit à échelle 1:8 Jaguar XKSS British Racing Green Van de originele Jaguar XKSS zijn slechts 16 exemplaren geproduceerd en verkocht. Het ‘limited edition’ replicamodel is handgemaakt met aandacht voor werkelijk ieder detail. Het werd vervaardigd op een schaal van 1:8 en ieder aspect van de buitenkant, de binnenkant en van de motor werd nauwkeurig gekopieerd. Andere Jaguar iconen zoals de XK120, D-Type en E-Type vervolledigen het 1:8 gamma.

Seulement 16 exemplaires de la Jaguar XKSS ont été fabriqués et vendus. Ce modèle réduit ‘limited edition’ est fabriqué à la main avec une attention pour les moindres détails. Il a été fabriqué à échelle 1:8 et chaque élément de l’extérieur, de l’intérieur et du moteur a été minutieusement copié. D’autres icones Jaguar comme la XK120, D-Type et E-Type sont disponible à échelle de 1:8.

Meer informatie op www.jaguar.be of bij uw Jaguar concessiehouder.

Consultez la gamme complète sur www.jaguar.be ou chez votre concessionnaire Jaguar.


Zo u t e G r an d P r i x® i n s ur an ce

FSMA nr. 023221A

“Proudly providing insurance for the Zoute Grand Prix® and many of its rally, tour and concours drivers.”

www.germainclaeys-premium.be | Knokke - Brugge


GADGETS

DEUTSCHE GRÜNDLICHKEIT

Sommige outfits zien er gewoon goed uit. En dan zijn er ook diegene die een speciale betekenis hebben. De blauwe en rode strepen van het ‘Martini Racing’ design combineren de beide. Porsche kwam jarenlang in competitie uit met het iconische ‘Martini & Rossi’ logo als sponsoring op wagens. Deze combinatie resulteerde in onvergetelijke overwinningen, zowel in ‘touringcarraces’, de rallysport als ‘endurance’-events. Deze cultpartnership die het licht zag in 1968 werd door fans van het Duitse automerk wereldwijd geapprecieerd. Eén van de hoogtepunten was zonder meer de overwinning in Le Mans in 1971. De Porsche Driver’s Selection blijft op deze manier een ode brengen aan de legende. Deze dames- en herencollectie bundelt een hippe retro look in de stijl van de jaren ’60 en ’70 met moderne high-tech materialen en functionele designs. Maar nog belangrijker is dat elk onderdeel van deze collectie - van de zonnebrillen tot de wind- en regenjasjes een herdenking zijn van een ongelofelijk tijdperk in de motorsportgeschiedenis.

Certaines tenues ont tout simplement belle allure. D’autres ont une signification particulière. Les rayures bleues et rouges du design ‘Martini Racing’ combinent les deux. Pendant des années, Porsche a affiché en compétition le logo mythique ‘Martini & Rossi’ à titre de sponsoring sur les voitures. Cette combinaison s’est traduite par des victoires inoubliables, tant dans les courses de ‘touringcar’, que dans les rallyes ou les événements d’endurance. Ce partenariat culte, né en 1968, a été apprécié par les fans du constructeur allemand du monde entier. Un des moments forts est incontestablement la victoire au Mans en 1971. La Porsche Driver’s Selection continue d’honorer la légende. Cette collection pour dames et pour messieurs combine un look rétro tendance dans le style des années 60 et 70 avec des matériaux hightech modernes et des designs fonctionnels. Mais plus important encore, c’est que chaque élément de cette collection, des lunettes de soleil aux coupe-vents en passant par les imperméables, rappelle cette époque formidable de l’histoire du sport moteur.

Info? Porsche Centre - www.shop.porsche.be

83


GADGETS

Met de nieuwe BMW led-projectie voor autodeuren is in- en uitstappen een heel bijzondere ervaring. Bij het openen van de deuren wordt het instapbereik met behulp van een speciale grafische weergave op geheel nieuwe wijze verlicht. Er wordt een grafische weergave op de grond geprojecteerd, wat de bestuurder een uniek gevoel geeft bij het in- en uitstappen. De klant kan kiezen uit verschillende grafische weergaven waaronder het BMW-logo, het M-logo en het xDrive-logo. De grafische weergave wordt gerealiseerd door een verwisselbare dia. Met behulp van de verschillende motieven kan de BMW bestuurder het in- en uitstappen naar eigen wens en uniek vormgeven. De projectie is al na het intreden van de schemering te herkennen. Bij de probleemloze montage wordt simpelweg de bestaande verlichting in de autodeuren vervangen.

Les nouveaux projecteurs de porte à LED BMW avec nouvelle technique de diapositive et longévité supérieure à la moyenne transforment la montée et la descente du véhicule en véritable événement. Dès que les portières s’ouvrent, un logo est projeté sur le sol à proximité du véhicule. Cet éclairage exceptionnel du seuil d’entrée donne à la fois au client, aux passagers, mais aussi aux passants, un sentiment d’exclusivité. Outre le logo BMW, trois autres motifs (inscription BMW, logo M et logo BMW xDrive) sont disponibles et peuvent être installés sans effort. Ainsi, les déplacements en BMW n’en deviennent alors que plus personnels et uniques. Le motif se voit déjà très bien dans la pénombre. Le montage s’effectue sans problème en remplaçant simplement les éclairages de porte existants.

84

info? www.bmwseizoensklaar.be - www.bmwtoutessaisons.be


La RĂŠserve ...

... de parel aan de Noordzee

La RĂŠserve - Elizabetlaan 160 - 8300 Knokke-Heist T: 050 61 06 06 - info@la-reserve.be - www.la-reserve.be


DE HALVE MAAN

XAVIER VANNESTE

CEO Brouwerij De Halve Maan

“Onze bierpijplijn kreeg wereldwijde aandacht, van CNN tot de Wall Street Journal!” In een periode waarin de biermarkt volop aan het consolideren sloeg, bracht Xavier Vanneste, CEO van ‘Brouwerij De Halve Maan’, in 2005 met zijn ‘Brugse Zot’ een tegenbeweging op gang. “In die periode stonden onze brouwerijactiviteiten op een laag pitje. Mijn familie die ondertussen 160 jaar actief is in de brouwerijwereld en waarvan ik de 6e generatie ben, had alle merken verkocht. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en ik kwam met een plan op de proppen om de brouwerij nieuw leven in te blazen onder een eigen onafhankelijke vlag. De familie stond eerst nogal sceptisch tegenover mijn idee. We moesten immers een totaal nieuw merk creëren. In 2005 hielden we ‘Brugse Zot’ boven de doopvont. Al snel kregen we lovende commentaren en we kenden jaar na jaar een spectaculaire groei, vorig jaar nog 30%! Bijna ongezien in een mature markt. Op vandaag zijn we actief in dertig landen en zijn we niet meer weg te denken zowel in de retail, horeca als events. Het stemt mij ook gelukkig dat twintig jaar nadat mijn grootvader ‘Straffe Hendrik’ verkocht aan brouwerij Riva uit Dentergem, we in 2008 het merk

Alors que le marché de la bière est en pleine phase de consolidation, Xavier Vanneste, CEO de la brasserie ‘Brouwerij De Halve Maan’, a lancé en 2005 un mouvement inverse avec la bière ‘Brugse Zot’. “A cette époque, nos activités brassicoles n’étaient pas très florissantes. Ma famille est active dans le secteur de la brasserie depuis 160 ans et j’appartiens déjà à la 6e génération. Au fil des décennies, nous avons vendu toutes les marques. Mais bon sang ne saurait mentir et j’ai eu l’idée d’insuffler à la brasserie une vie nouvelle sous une propre bannière indépendante. La famille s’est d’abord montrée assez sceptique face à mon idée. Il nous fallait en effet créer une toute nouvelle marque. Mais en 2005, nous avons tenu la ‘Brugse Zot’ au-dessus des fonds baptismaux. Et les louanges ne se sont pas fait attendre. Année après année, nous avons affiché une croissance spectaculaire, de pas moins de 30% l’an dernier! Du jamais vu quasiment dans un marché mature. A ce jour, nous sommes actifs dans une trentaine de pays et sommes devenus incontournables chez les détaillants, dans l’horeca et lors d’événements. Je

87


DE HALVE MAAN

“Notre pipe-line de bière a suscité l’intérêt dans le monde entier, de CNN au Wall Street Journal!”

88

terug in huis haalden. Hiermee was de cirkel rond. Sedertdien brouwen we terug beide merken. Het is een bewuste keuze om enkel bieren met een hoge toegevoegde waarde te produceren.” “Vroeger had elk dorp zijn eigen brouwerij. Maar veel merken zijn in de loop der jaren opgeslorpt door grotere spelers. Ik ben er van overtuigd dat mijn tegenzet, door te streven naar een authentiek stadsbier, één van de belangrijkste factoren is van het succes van ‘Brugse Zot’. Echtheid is de sleutel. Brugge zit vol met kant en chocolade die eigenlijk niet van hier komt en door bier te brouwen op een site waar al meer dan 500 jaar brouwerijactiviteiten zijn, bestendigen we ook iets moois en authentiek. Zeker in tijden van sociale media waar consumenten van alles op de hoogte zijn willen we graag een eerlijk verhaal brengen.” “Logistiek is het uiteraard geen evidentie. Maar we blijven hierin investeren. Zoals een Champagne uit de Champagnestreek komt en een trappist uit een abdij, moet een geloofwaardig Brugs bier in Brugge zelf gemaakt worden. Ook voor het bezoekerscentrum is het een grote meerwaarde dat we ter plekke brouwen. Jaarlijks komen zo’n 125.000 mensen de brouwerij en het museum bezoeken. Iemand die bij ons is langs geweest vergeet nooit meer ons merk. Het brouwerijtoerisme beleeft een echte hoogconjunctuur. De vele Amerikanen die hier langs komen

suis heureux aussi que vingt ans après la vente de la ‘Straffe Hendrik’ par mon grand-père à la brasserie Riva de Dentergem, nous ayons réussi en 2008 à ramener cette bière dans le giron familial. La boucle était ainsi bouclée. Depuis, nous brassons à nouveau les deux marques. Nous avons sciemment choisi de ne produire que des bières à forte valeur ajoutée.” “Avant, chaque village avait sa propre brasserie. Mais au fil des ans, de nombreuses marques ont été absorbées par de grands acteurs. Je suis convaincu que ma démarche inverse, visant la production d’une bière de ville authentique, est un des principaux facteurs du succès de la ‘Brugse Zot’. L’authenticité est la clé. Bruges est inondé de dentelle et de chocolat qui ne viennent même pas d’ici. En brassant de la bière sur un site qui connaît une activité brassicole depuis plus de 500 ans, nous consolidons quelque chose de beau et d’authentique. A l’heure où les consommateurs sont au courant de tout via les réseaux sociaux, nous voulons offrir une histoire vraie.” “D’un point de vue logistique, ce n’est pas évident bien sûr. Mais nous continuons à investir en la matière. A l’instar du champagne, produit en Champagne, et d’une trappiste, fabriquée dans une abbaye, une bière brugeoise qui se veut crédible doit être produite à Bruges même. Pour le centre de visiteurs également, c’est une énorme valeur ajoutée que nous brassions sur place. Chaque année, 125.000 person-


10h45 62° 56’ 27.35’’ Sud 60° 33’ 19.35’’ Ouest

Antarctique, l’Expédition 5 étoiles Baleines, manchots, paysages emblématiques de banquise et d’icebergs, débarquements en zodiac en compagnie de naturalistes… À bord d’un luxueux yacht à taille humaine, vivez l’expérience intense et privilégiée d’une véritable expédition au confort 5 étoiles unique. Équipage français, gastronomie, mouillages inaccessibles aux grands navires : avec PONANT, accédez par la Mer aux trésors de la Terre.

Hiver 2016-2017 : 16 départs à partir de 9 340 € (1) Vols A/R depuis Bruxelles inclus

Contactez votre agent de voyage ou appelez le 0 800 77 350 *

(1) Tarif Ponant Bonus par personne sur la base d’une occupation double, sujet à évolution, vols en classe économique depuis/vers Bruxelles inclus sous réserve de disponibilités, pré et post acheminements inclus sous réserve de disponibilités, taxes portuaires et aériennes incluses. Plus d’informations dans la rubrique « Nos mentions légales » sur www.ponant.com. Droits réservés PONANT. Document et photos non contractuels. * Gratuit depuis un poste fixe Crédits photos : © PONANT - Nathalie Michel – François Lefebvre.

www.ponant.com


DE HALVE MAAN

vinden het werkelijk uniek dat ze op zo’n mooie locatie ons bier kunnen proeven en beleven.” “Een jaar of vijf geleden hebben we een nieuwe bottelarij geopend aan de rand van de stad. Het is immers onmogelijk om deze activiteit in de stad zelf te houden. Op vandaag gebeurt dit bulktransport met grote tankwagens. Maar omdat we ook een milieubewuste onderneming willen zijn, wilden we graag die zware transporten uitschakelen. Vorig jaar hebben we dan ook via het meest succesvolle crowdfundingproject ooit in België het idee gelanceerd om een bierpijplijn aan te leggen die de verbinding maakt tussen de brouwerij en de bottelarij. Dit idee is een wereldwijd unicum. We kregen aandacht vanuit alle uithoeken van onze planeet, zelfs CNN en de Wall Street Journal zijn hier over de vloer geweest. Tot op vandaag blijven we hiermee mensen en journalisten inspireren. Het duurde dan ook niet lang tot het een ‘urban joke’ werd, dat je door mee te investeren een eigen privé aftappuntje zou kunnen krijgen in je tuin. Een echt tapkraantje konden we niet geven, maar afhankelijk van de investering hebben we voor de mensen wel formules uitgewerkt gaande van brons tot goud. Al naargelang je investering krijg je dan elk

90

nes visitent la brasserie et le musée. Quelqu’un qui est passé chez nous n’oublie plus jamais notre marque. Le tourisme brassicole connaît véritablement une période de haute conjoncture. Pour les nombreux Américains qui viennent ici, découvrir et goûter notre bière dans ce beau cadre est une expérience véritablement unique.” “Il y a cinq ans environ, nous avons inauguré un nouveau site de mise en bouteilles en périphérie. Il est impossible en effet de conserver cette activité dans le centre même de Bruges. Jusqu’à ce jour, le transport de la bière se fait au moyen de camions citernes. Mais étant une entreprise soucieuse de l’environnement, nous avons voulu éliminer ce mode de transport fort lourd. Aussi avons-nous lancé l’an dernier - avec un succès jamais vu en Belgique - un projet de crowdfunding, afin d’aménager un pipeline reliant la brasserie et le site de mise en bouteilles. L’idée est unique à l’échelle mondiale. Elle nous a d’ailleurs valu de l’intérêt de tous les coins du monde. Même CNN et le Wall Street Journal ont débarqué chez nous. Et notre projet continue encore d’inspirer les gens et les journalistes. Il n’a d’ailleurs pas fallu longtemps pour que cela devienne un ‘urban joke’: qu’en parti-


STIJLVOL WONEN IN HET GROENSTE STUKJE KNOKKE

Schitterende ligging vlakbij meer, zee en centrum Prachtig zicht op grote parktuin In Duinenwater, het groenste domein van Knokke Grote variëteit aan 1, 2 en 3 slaapkamerappartementen Riante leefterrassen met optimale oriëntatie

MEER WETEN? 050 20 00 30 www.duinenwater-knokke.be


DE HALVE MAAN

92

jaar een bak bier, of elke dag levenslang een flesje. Er is ook een formule waarbij je elk jaar opnieuw een verjaardagsgeschenk ontvangt. Het komt er voor ons gewoon op neer dat als we zo ‘zot’ moeten zijn om een bierpijplijn te installeren om geloofwaardig te zijn, dat we dat dan ook gewoon doen.”

Wil je ontdekken met welk iconisch autootje Xavier als student rond reed? Check dan www.zoutegrandprix.be voor de ‘unpublished content’!

cipant à l’investissement, on aurait droit à un robinet à bière privé dans son jardin. Nous ne pouvons bien entendu pas donner de vrai robinet, mais selon l’investissement, nous avons cependant élaboré des formules, allant du bronze à l’or. En fonction de votre investissement, vous recevez chaque année un casier de bière ou une bouteille de bière par jour à vie. Il y a aussi une formule où vous recevez chaque année un cadeau d’anniversaire. L’idée est tout simplement que si nous devons être aussi « fous » que d’installer un pipeline de bière pour être crédibles, nous le faisons, tout simplement.” Vous voulez savoir quelle voiture mythique Xavier conduisait en tant qu’étudiant? Surfez vers www. zoutegrandprix.be et découvrez l’«unpublished content»!


JAGUAR F-TYPE SVR

FF

TYPE

Maak kennis met de ultieme F-TYPE, de SVR. Zijn V8-motor met 575 pk doet de sprint van 0-100 km/u in slechts 3,5 seconden, en accelereert vlot verder tot een topsnelheid van 322 km/u. Indrukwekkende prestaties, die mede mogelijk worden gemaakt door nog verbeterde aerodynamica, een actieve carbon fibre achtervleugel, intelligente All Wheel Drive, een opgewaardeerd chassis en geoptimaliseerde ophanging. De SVR is het summum van Jaguar prestaties en wendbaarheid. jaguar.be

11,3 L/100 KM. CO2: 269 G/KM. Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.jaguar.be. Jaguar Care: 3 jaar waarborg, assistentie en geprogrammeerd onderhoud zonder kilometerbeperking. Geef voorrang aan veiligheid.


‘Le Soléal Arctique’

©

Michèle Dague


PONANT “Al dertig jaar doorklieft PONANT de oceanen op ontdekkingsreis naar verre en majestueuze contreien”

In 1988 richtten Jean-Emmanuel Sauvée en een tiental andere officieren van de handelsvloot ‘Marine Marchande’ in het Franse Nantes PONANT op. Wat was hun drijfveer? “Het idee om een niet alledaags project op poten te zetten, het in het leven roepen van een rederij die zich specialiseert in cruises”, antwoordt Jean-Emmanuel Sauvée, voorzitter van de rederij.

“Depuis trente ans, les navires de la compagnie PONANT sillonnent les océans à la découverte des contrées les plus majestueuses”

Fondée par Jean-Emmanuel Sauvée et une dizaine d’autres officiers de la Marine Marchande, PONANT voit le jour en France à Nantes en 1988. L’idée de ces jeunes marins : « Réaliser une histoire pas comme les autres en créant une compagnie maritime spécialisée dans la croisière », déclare Jean-Emmanuel Sauvée, président de la compagnie.

95


TRAVEL

Hoewel het plan er aanvankelijk in bestond om “tijdens de zomer cruises tussen de Ponant-eilanden te maken”, ging de gedachte aan buitengewone reizen naar de vier uithoeken van de wereld al snel in hun hoofden spelen. Met de jaren liet PONANT zich almaar meer opmerken door zijn ongewone bestemmingen, zijn exquise dienstverlening en het uitstralen van de ware Franse ‘art de vivre’. Ondertussen is PONANT wereldvermaard in de sector van de oceaanreizen. Een nieuw hoofdstuk in dit ‘ongebruikelijke verhaal’ wordt geschreven sinds 2015: de overname van PONANT door de Artemis-groep. De holding van de familie Pinault, bezorgde deze rederij de middelen om haar actieradius te blijven uitbreiden, voortbouwend op de originele ideeën van de oprichters en de immense werkkracht van de bemanningen en begeleidersteams gedurende al die jaren. Zo lieten niet minder dan 28.000 passagiers, waaronder almaar meer niet-Franstaligen, zich in 2015 verleiden door de buitengewone kwaliteit van de PONANT-vloot, de elegante en ontspannen sfeer op de reizen en de luxekwaliteit van de diensten die aan boord worden aangeboden.

96

Si au départ, le projet de ces jeunes marins passionnés était de « faire des croisières dans les îles du Ponant pendant l’été », très vite, l’idée du voyage d’exception aux quatre coins de la planète a fait son chemin. Au fil des années, destinations d’exception, service raffiné et art de vivre à la française ont fait la renommée de PONANT sur tous les océans du globe. Un nouveau chapitre de cette « histoire pas comme les autres » s’écrit depuis 2015 : l’acquisition de PONANT par le groupe Artémis, holding de la famille Pinault, offre à la compagnie les moyens de poursuivre son aventure maritime, inscrivant dans la durée ses idées originales et l’immense travail réalisé depuis toutes ces années par ses équipages et ses équipes. Ainsi, au cours de l’année 2015, pas moins de 28 000 passagers, dont une part grandissante de passagers non francophones, se sont laissé séduire par la qualité exceptionnelle de la flotte PONANT, l’ambiance toute en élégance et décontractée des voyages, et la qualité des services proposés à bord. Unique armateur français de navires de croisières et n°1 mondial des croisières polaires, PONANT s’est imposé comme l’emblème d’un nouveau style de croisières, à travers une conception unique du voyage, alliant itinéraires d’exceptions et prestations hôtelières 5 étoiles. Par leur taille humaine (de 32 à 132 cabines seulement), leur élégance et le raffinement à bord, les navires PONANT sont de véritables manifestes de cette nouvelle conception de la croisière. Confié à Jean-Philippe Nuel, grand nom du design et de l’architecture, le design des navires de la compagnie réinvente l’esprit nautique en lui apportant une écriture contemporaine.

Als enige Franse reder van cruiseschepen en de nr. 1 in de wereld voor poolcruises heeft PONANT zich opgeworpen als hét uithangbord voor cruises ‘new style’ door het hanteren van een uniek reisconcept, waarbij ongewone trajecten worden gecombineerd met de prestaties van een 5-sterrenhotel. Door hun ideale grootte – met zo’n 32 tot 132 cabines – en de elegantie en verfijning aan boord, zijn de PONANT-schepen de echte uitdragers van dat nieuwe cruiseconcept. Dat het ontwerpen van de sche-

Le Yachting de croisière selon PONANT, c’est offrir, en toute intimité, les délices d’une table raffinée,

‘L’Austral Milford Sound’

©

Nathalie Michel PONANT


© cayman.be

“Have a private rally in your backyard”

het grootste aanbod exclusieve eigendommen te koop LUXEVASTGOED.EU

La plus grande offre de propriétés exclusives à vendre immodeluxe.EU


Partner van

Ambitie koppelen aan voorzichtigheid om uw vermogen de beste vooruitzichten te geven.

De wereld verandert voortdurend. Uitdagingen grijpen en risico’s beheersen, daar gaat het om. Ze combineren, zoals bij een globale aanpak: dynamisch en defensief. Maar ook om een persoonlijke relatie, diepgaande marktkennis en de meest aangewezen strategie voor u. Als bevoorrechte partner aan uw zijde. Bank Degroof Petercam Kust Zoutelaan 134 - 8300 Knokke T +32 50 63 23 70 pbknokke@degroofpetercam.com degroofpetercam.com

Private Banking | Institutional Asset Management | Investment Banking | Asset Services


TRAVEL

‘Le Lyrial’

©

Christophe Dugied

pen van de maatschappij werd toevertrouwd aan Jean-Philippe Nuel, een grote naam in de design- en architectenwereld, zorgt ervoor dat mensen de zeevaartspirit ten volle kunnen beleven in de inrichting, maar dan in een eigentijds jasje gestoken. Een PONANT Yachting-cruise, staat synoniem voor het – in alle intimiteit – aanbieden van de heerlijkheden van verfijnd tafelen, van duizenden kleine attenties die een discrete dienstverlening kenmerken en van onvergetelijke ontspanningsmomenten aan boord van karaktervolle, elegante jachten. Een dergelijke reis betekent ook: verfijning aan gezelligheid koppelen, de ontdekkingsdrang en emoties prikkelen en ten allen tijde uitmuntendheid nastreven. Zo kunnen de niet-Franssprekende passagiers alle excursies ondernemen onder begeleiding van Engelstalige gidsen en natuurkenners, vinden ze ook het scheepskrantje in hun cabine in het Engels en kunnen ze met al hun vragen terecht bij een tweetalige bemanning. Antarctica, Groenland, Spitsbergen, de Baffinbaai, de Noord-Westdoorgang: allemaal plaatsen die al menige ontdekkingsreiziger zowel wilde dromen als koude rillingen hebben bezorgd. Ook op vandaag zijn er nog altijd maar een handvol schepen die tot die plaatsen kunnen doordringen. Daarin ligt precies het exclusieve karakter van PONANT, dat zijn passagiers al bijna 30 jaar naar die mythische plekken aan de rand van de poolgebieden brengt. Dat maakt die passagiers tot een bevoorrecht publiek, dat avontuur in combinatie met verfijning en 5-sterrencomfort geserveerd krijgt. Een PONANT-cruise staat ten slotte ook en vooral voor “het ontdekken van de schatten van de Aarde via de zee”. Het is dit cruiseconcept dat de PONANT-schepen uitstuurt naar de mooiste en meest ongerepte plekjes op onze aardbol, naar havens die niet voor grote schepen toegankelijk zijn, naar belevingen ergens tussen een poolexpeditie en yachting op de Middellandse Zee in.

les mille attentions d’un service discret, d’inoubliables moments de détente à bord d’élégants yachts de caractère. C’est, enfin, allier raffinement et convivialité, privilégier l’émotion et la découverte, et toujours rechercher l’excellence. Les passagers non-francophones pourront réaliser les excursions avec des guides et naturalistes parlant anglais, de même avoir en cabine leur journal de bord en anglais, et communiquer avec un équipage bilingue. Antarctique, Groenland, Spitzberg, mer de Baffin, passage du Nord-Ouest : des lieux qui ont fait autant rêver que trembler les explorateurs. Aujourd’hui encore, seule une poignée de navires peuvent y pénétrer. C’est là le caractère exclusif de PONANT, qui depuis près de 30 ans, mène ses passagers dans ces lieux mythiques, aux confins des frontières polaires. Un véritable privilège, alliant aventure, raffinement et confort 5 étoiles. Enfin, la croisière selon PONANT, c’est aussi et surtout « Accéder par la Mer aux trésors de la Terre ». Cette conception de la croisière qui conduit les navires PONANT vers les territoires les plus beaux, les plus sauvages, les ports inaccessibles aux grands navires, entre expéditions dans les pôles et yachting sur la Méditerranée.

INFO? High Tech Travel Elizabetlaan 133 Knokke 050 51 70 65 - info@hightech.be - www.ponant.com

INFO? High Tech Travel Elizabetlaan 133 Knokke 050 51 70 65 - info@hightech.be - www.ponant.com

99


RIVER WOODS

RIVER WOODS

100

“Wij zijn een écht en authentiek familiemerk”

We schrijven 1995, geïnspireerd door de overweldigende Noord-Amerikaanse natuur en de bijhorende levenswijze, onstaat het merk River Woods. Bewondering voor de kleurenpracht van de ‘Indian Summer’, de typerende ‘Casual Friday’ om vervolgens het weekend in te gaan om te jagen, vissen of golfen, vrijheid, familie, authentieke vriendschap en het loutere plezier van samen zijn. Deze emoties, ideeën en indrukken vormden River Woods, en zijn er nog steeds, diep ingeworteld in het DNA van het merk. Over River Woods, een interview met Olivier Louvrier.

Nous sommes en 1995. Inspirée par la majesté de la nature nord-américaine et le mode de vie allant de pair, la marque River Woods voir le jour. La profusion des couleurs de ‘l’été indien’, le typique ‘Casual Friday’ introduisant un week-end fait de chasse, de pêche, de golf, de liberté, de famille, d’amitié authentique et de simple plaisir d’être ensemble, autant d’émotions, d’idées et d’impressions qui ont donné forme à River Woods, et qui sont toujours profondément ancrées dans l’ADN de la marque. A propos de River Woods, une interview avec Olivier Louvrier.

Hoe werd die inspiratie vervolgens concreet omgezet in een echt merk?

Comment cette inspiration s’est-elle traduite concrètement dans une marque?

River Woods schoeit die Amerikaans geïnspireerde oorsprong op een Europese leest. Eerst met een sportieve t-shirt collectie voor mannen en jongens, twee seizoenen later met de dames-, meisjes- en ba-

River Woods taille cette inspiration d’origine américaine sur un modèle européen. D’abord avec une collection de T-shirts sportifs pour hommes et garçons, complétée deux saisons plus tard par des collections


PCARD+

Your access to the city

No queue, no ticket, no cash Evening parking for a standing charge - max € and lots more discounts

5

www.pcard.be Pcard+ Network Aalst I Antwerp I Bruges Brussels I Brussels Airport I Ghent I Knokke-Heist Liège I Namur I Ninove I Turnhout

Interparking is a CO2 neutral organisation

ALWAYS NEAR


RIVER WOODS

bycollecties. Met dit aanbod werd River Woods een merk voor de hele familie, eigentijds met een Europese mode- en kleurbewuste touch. De familie vormt het fundament waarop we het merk bouwen en is terug te vinden in de campagnes en gesponsorde activiteiten zoals het minigolftornooi bij Marie-Siska en de kids camps op de River Woods Beach Club, die we uitbaten in samenwerking met Knokke Out. Wat waren voor jullie de sleutelmomenten in de evolutie? De voorbije jaren kende de stijl van River Woods een evolutie van sportief naar ‘casual chic’. Het tot de verbeelding sprekende winkelconcept en de uitbouw van een winkelnetwerk – altijd op uitstekende, soms exclusieve, locaties in binnen- en buitenland, waaronder Knokke, de luchthaven van Zaventem, Dubai, Saint-Tropez, Deauville, Shanghai en Taipei – en de ondersteuning van mijn echtgenote die op onnavolgbare wijze de damescollectie

dames, filles et bébé. Avec cette offre, River Woods est devenue une marque pour toute la famille, contemporaine avec une touche européenne à la mode et au choix précis de couleurs. La famille constitue le fondement sur lequel nous construisons la marque. Elle se retrouve aussi dans les campagnes et les activités sponsorisées, comme le tournoi de minigolf près de Marie-Siska et les stages pour enfants au River Woods Beach Club, que ne gérons en collaboration avec Knokke Out. Quels ont été les moments-clés de l’évolution de la marque? Ces dernières années, le style de River Woods a évolué de sportif à ‘casual chic’. Le concept de magasin très parlant et le développement d’un réseau de magasins – à d’excellents endroits, parfois même exclusifs, en Belgique comme à l’étranger, tels que Knokke, l’aéroport de Zaventem, Dubaï, Saint-Tropez, Deauville, Shanghai et Taipei – et le soutien de mon

“Nous sommes une authentique marque familiale” 103


RIVER WOODS

104

“Misschien komt er ooit wel een exclusieve Zoute Grand Prix shop”

ontwikkelt, zijn enkele van de succesfactoren van River Woods.

épouse, qui développe la collection dames de manière inimitable, sont quelques-uns des facteurs de succès de River Woods.

Waar liggen de uitdagingen voor River Woods in de toekomst?

Où se situent les défis de River Woods pour demain?

Ik hoop uiteraard dat we naast de sterke basis hier in eigen land, de internationale expansie kunnen verderzetten. In Abu Dhabi en Dubai hebben we ondertussen al negen shops. Lokaal de juiste partners vinden met wie je verder kan groeien, is altijd de sleutel tot succes en tegelijk de grootste uitdaging. Als je bijvoorbeeld in een land als Taiwan succesvol wil zijn, is het van kapitaal belang om echt wel met de juiste mensen in zee te gaan, anders lukt het gewoonweg niet. Daarnaast is ook de verdere uitbouw van onze e-commerce cruciaal.

J’espère évidemment qu’à côté de la solide base dans notre propre pays, nous pourrons poursuivre l’expansion internationale. A Abu Dhabi et à Dubaï, nous possédons déjà neuf magasins. La clé du succès, c’est toujours de trouver sur place les partenaires avec qui on peut grandir. Mais c’est aussi le plus grand défi. Si vous voulez avoir du succès dans un endroit comme Taiwan, il est capital de s’associer aux bonnes personnes, sinon, ça ne marche tout simplement pas. Parallèlement, poursuivre le développement de notre e-commerce est tout aussi crucial.

River Woods en de Zoute Grand Prix leken wel van bij het begin een ‘match made in heaven’. Hoe is dat verhaal tot stand gekomen?

River Woods et le Zoute Grand Prix semblaient dès le départ un ‘match made in heaven’. Comment cette histoire est-elle née?

We kenden de organisatoren persoonlijk. Samen met

Nous connaissions les organisateurs personnelle-


8300

L E CO Q U E L I COT KNOKKE

In toep. van art. 5.2.6. VCRO: Vg - Wg - Gdv - Gvkr - Gvv – Gab. EPB-attest beschikbaar beschikbaar binnen 6 maanden na voorlopige oplevering.

WONEN AAN HET IJZERPARK IN HET CENTRUM VAN KNOKKE-HEIST APPARTEMENTEN TE KOOP 7 luxe appartementen met 2 of 3 slaapkamers zicht op het Ijzerpark uuin het centrum van Knokke-Heist uuzuidgerichte terrassen uu uu

Informeer ook naar onze exclusieve bouwgronden in de Sparrendreef aan de Royal Zoute Golf Club. T 0475 76 10 03

Brugsesteenweg 253 - Kortrijk

T 0475 31 50 95 westvlaanderen@matexi.be

www.matexi.be


RIVER WOODS

mijn vrouw zijn we zelf liefhebber van classic car rally’s en alles wat er rond hangt. Als vrijetijdsbesteding past het bovendien perfect bij het imago van ons merk. Het eerste jaar hebben we de jassen gemaakt voor de organisatie. Vanaf de tweede editie was er de lijn voor de piloten. Sindsdien krijgen de deelnemers elk jaar een andere verrassing. Dat kan een jas zijn, een trui of een leuke tas van de Zoute Grand Prix. Ook voor de volgende editie hebben we iets speciaal in petto! Net als de Zoute Grand Prix zelf is ook de bijhorende kledijcollectie een enorme hype. Hoe verklaar je die? Eerst en vooral is het een feit dat de oldtimerwereld momenteel echte hoogdagen beleeft. We zijn ons hiervan ten volle bewust. Het leuke van de collectie is dat als de rally voorbij is, de kledij nog steeds aanwezig is in het straatbeeld. Dat versterkt de zichtbaarheid, bekendheid en positie van de Zoute Grand Prix. Zelfs onze partners met multimerkenwinkels willen de ZGP-collectie graag verdelen in de toe-

106

“Peut-être ouvrirons-nous un jour une boutique Zoute Grand Prix exclusive”

ment. Ma femme et moi sommes des amateurs de rallyes d’ancêtres et de tout ce qui y a trait. En tant que loisir, cela cadre aussi parfaitement avec l’image de la marque. La première année, nous avons confectionné les vestes de l’organisation. A partir de la deuxième édition, il y a eu une ligne pour les pilotes. Depuis, les participants reçoivent chaque année une autre surprise. Il peut s’agit d’une veste, d’un pull ou d’un chouette sac du Zoute Grand Prix. Pour la prochaine édition également, nous avons concocté quelque chose de spécial! Tout comme le Zoute Grand Prix lui-même, la collection de vêtements qui l’accompagne connaît un engouement énorme. Comment l’expliquez-vous? Tout d’abord, il y a le fait que le monde des oldtimers connaît actuellement des jours de gloire. Nous en sommes parfaitement conscients. Ce qui est chouette avec cette collection, c’est que même lorsque le rallye est terminé, les gens continuent de porter les vêtements. Cela augmente la visibilité, la notoriété et la position du Zoute Grand Prix. Même


RIVER WOODS

komst. Dat het evenement zo aanwezig is in Knokke en tegelijk toegankelijk is voor iedereen, speelt daarin een cruciale rol. Het is een openluchtshowroom waar iedereen kan van meegenieten, en ook dat sluit perfect aan bij de essentie van River Woods: premium kwaliteit, en genieten van het leven! Waar kun je de collectie vinden? Momenteel wordt de collectie enkel verkocht in de winkels in Knokke en op de webshop. Uiteraard is er ook de pop-up-store tijdens het event zelf. Misschien komt er ooit wel een shop in Knokke, volledig gewijd aan de collectie van de Zoute Grand Prix. Wat vind je zelf het leukste moment van de Zoute Grand Prix? Gedurende twee keer acht uur samen met mijn vrouw afgesloten zijn van de wereld. In een RT kun je je niet veroorloven om te praten over het werk. Ook de eerste avond in de River Woods Beach Club vind ik altijd heel leuk. De sfeer is dan altijd heel erg relaxed.

nos partenaires aux chaînes de magasins multimarques souhaitent distribuer la collection ZGP à l’avenir. Le fait que l’événement soit tellement présent à Knokke tout en étant accessible à tout un chacun joue un rôle crucial. C’est un showroom en plein air, dont tout le monde peut profiter et cela aussi, cadre parfaitement avec l’essence de River Woods: qualité premium et carpe diem! Où trouve-t-on la collection ZGP? Actuellement, elle n’est vendue que dans les magasins de Knokke et sur la boutique en ligne. Il y a bien sûr aussi le pop-up-store pendant l’événement lui-même. Peut-être un jour aurons-nous même un magasin à Knokke dédié entièrement à la collection du Zoute Grand Prix. Quel est votre moment préféré du Zoute Grand Prix? Etre coupé du monde pendant deux fois huit heures avec ma femme. Dans un RT, on ne peut pas se permettre de parler travail. J’aime aussi beaucoup la première soirée au River Woods Beach Club. L’ambiance y est toujours très détendue.

107


SHOPPING & NEWS

Pelican Rouge

Trybou

“Enjoy the good life!”

108

De Pelican Rouge Coffee Experience op het Eilandje in Antwerpen, net tegenover het MAS, is zeker de ‘omweg waard’! Op deze plek keert het koffiemerk terug naar zijn geschiedenis aan de haven van Antwerpen, die zo rijk is als de smaak van de koffie zelf. Al sinds Joseph van Leckwijck in 1863 in Antwerpen koffie onder de originele naam ‘Roode Pelikaan’ begon te roosteren, staan zij voor een smaakvolle en hoge kwaliteitskoffie. Als je zelf wil bekijken wat 150 jaar ervaring en vakmanschap in koffie echt betekent, breng dan zeker een bezoekje aan de Pelican Rouge Coffee Solution!

We make more than just kitchens. We make room for all the things you find important in life.

La Pelican Rouge Coffee Experience sur l’Eilandje à Anvers, juste en face du MAS, ‘vaut certainement le détour’ ! C’est à cet endroit que la marque de café fait un retour dans son histoire au port d’Anvers, qui est aussi riche que le goût du café lui-même. Dès le moment où Joseph van Leckwijck a commencé à torréfier du café en 1863 à Anvers sous le nom originel de ‘Pélican Rouge’, l’entreprise a toujours défendu un café savoureux et de qualité supérieure. Si vous voulez examiner vous-même ce que signifient vraiment 150 années d’expérience et de savoir-faire en matière de café, vous devez absolument visiter la Pelican Rouge Coffee Solution!

La nouvelle maison témoin à Bruxelles est terminée !

Pelican Rouge Coffee Experience Sint-Aldegondiskaai 36 Antwerpen

www.trybou.com

Nieuwe kijkwoning in Brussel is afgewerkt!


SHOPPING & NEWS

RR Interieur

SHOPPING

Bottega Veneta Home Collection

Absolute Art Gallery

109

Zhuang Hong Yi is een Chinese kunstenaar met een zeer unieke en kleurrijke stijl. Hij maakt gebruik van gemengde technieken, waarbij zowel Chinese invloeden als elementen van het Westerse impressionisme zichtbaar zijn. Zijn driedimensionale werken tonen sterk gedurfde, maar tegelijk gesofistikeerde kleurenvariaties, opgebouwd uit Chinees rijstpapier, gecombineerd met acryl, inkt en vernis. Van 5-31 augustus elke dag van 11h-18h30 bij Absolute Art Gallery, Kustlaan 285 Knokke Zhuang Hong Yi est un artiste chinois qui a un style très unique et bigarré. Il utilise des techniques mixtes, incluant aussi bien des influences chinoises que des éléments de l’impressionnisme occidental. Ses œuvres en trois dimensions présentent des variations de couleurs très osées, mais simultanément sophistiquées et sont construites en papier de riz chinois, de l’acrylique, de l’encre et du vernis. www.rrinterieur.be

Tous les jours de 11h à 18h30 du 5 au 31 août à l’Absolute Art Gallery, Kustlaan 285 Knokke


Alvis TD 21 Drop Head Coupé Convertible uit 1963

ALVIS Vergeten automerken

Tussen de vele verschillende bekende premium automerken die we de revue zien passeren tijdens de Zoute Rally by Chubb of de Zoute Concours d’Elégance by Bank Degroof Petercam, zitten naast de traditionele merken die op vandaag nog steeds bestaan, ook heel vaak enkele vergeten schoonheden. Zeker voor de jonge garde die komt genieten van al dat moois is het vaak even aan vaders of grootvaders arm trekken met de vraag: “Wie of wat is Alvis, Austin Healey of Triumph…? Omdat er niets zo mooi is als het herontdekken van een vergeten parel, gingen we even grasduinen in de geschiedenis van één van deze automerken en bezochten we ook een anonieme eigenaar die mee helpt de traditie van Alvis in ere te houden.

Parmi les nombreuses marques d’automobile qu’on voit passer en revue pendant le Zoute Rallye by Chubb ou le Zoute Concours d’Elégance by Bank Degroof Petercam se trouvent très souvent quelques beautés oubliées, à côté des marques classiques qui existent toujours aujourd’hui. Sans aucun doute, la jeune garde qui vient admirer ces beaux engins tire régulièrement à la manche de son papa ou grand-père pour lui demander : « Alvis, Austin Healey ou Triumph : c’est qui ou quoi ? » Parce qu’il n’y a rien de plus magique que de redécouvrir une perle oubliée, nous nous sommes plongés avec délices dans l’histoire d’une de ces marques d’automobile légendaires et avons également visité un propriétaire anonyme qui aide à honorer la tradition d’Alvis.


ALVIS

“Ik wou iets wat niet iedereen had. Op een dag zag ik hem rijden in een rally. Zonder te weten welke wagen ik voor me had, nam ik er een foto van, die ik trouwens op vandaag nog altijd heb. Het was meteen liefde op het eerste gezicht. Ik sprak met de eigenaar en hij wist mij nog meer te enthousiasmeren over Alvis. Ook die man heeft de wagen nog altijd. Vervolgens heb ik anderhalf jaar gezocht naar wat er op de markt te vinden was. Op een gegeven moment zag ik een foto van een lege carrosserie die op vier bakken geplaatst stond. Er zaten zelfs geen zetels in! Ik besloot mijn kans toch te wagen en nam contact op met de toenmalige eigenaars. Het bleek een Alvis TD 21 Drop Head Coupé Convertible uit 1963 te zijn, waarvan er maar een hondertal gemaakt zijn. De dochter van de familie wou hem eigenlijk restaureren, maar na een tijdje had ze begrepen dat ze er heel veel werk, moeite en ook geld in zou steken. Dat had ze er uiteindelijk niet voor over. Maar ze stond er wel op dat de nieuwe eigenaar iemand zou zijn die hem met veel liefde wou restaureren. De wagen was immers altijd al eigendom geweest van die familie en had dus ook een sentimentele waarde, ondanks het feit dat er al twintig jaar niet meer mee gereden was. De restauratie heeft uiteindelijk veertien maanden tijd in beslag genomen. Ik heb dat proces kunnen volgen van begin tot eind en toen dat achter de rug

“En fait, je voulais posséder une chose exclusive que tout le monde n’avait pas. Un jour, j’ai vu une Alvis participer à un rallye. Sans savoir de quelle automobile il s’agissait, j’en ai pris une photo que j’ai d’ailleurs toujours. C’était le coup de foudre. J’ai parlé avec le propriétaire, qui m’a encore plus enthousiasmer au sujet de l’Alvis et qui a, lui aussi, encore toujours la voiture dans sa possession à ce jour. Ensuite, j’ai passé un an et demi à scruter le marché. A un moment donné, j’ai vu une photo d’une carrosserie vide placée sur quatre caisses. Même les sièges avaient disparu! J’ai décidé de tenter ma chance et j’ai pris contact avec les propriétaires de l’époque. Et, en effet, il s’agissait d’une Alvis TD 21 Drop Head Coupé Convertible de 1963, dont la production est restée limitée à une centaine d’exemplaires. La fille de la famille envisageait elle aussi de faire restaurer la voiture, mais s’est rendu compte au bout de quelque temps que cela nécessiterait beaucoup de travail, d’efforts et d’argent. Et finalement, elle a reculé devant la peine. Mais elle insistait bien que le nouveau propriétaire soit quelqu’un qui veuille absolument la restaurer. Car la voiture avait toujours appartenu à la famille et représentait donc une valeur sentimentale, même si elle n’avait plus roulé depuis plus de vingt ans. Au total, la restauration a pris quatorze mois. J’ai pu suivre ce processus du début jusqu’à la fin et au

Marques automobiles oubliées

was, overheerste er uiteraard een enorm gevoel van fierheid en voldoening. Elke keer als ik er - vaak samen met mijn familie - mee kan rijden, gaat er een gevoel van gelukzaligheid door mij heen. Eén van de grote pluspunten is immers dat het een cabrio is waar je met vier personen in kan plaats nemen. Wat ook leuk is, is dat hij gemaakt is naar een design van Park Ward, dat is dezelfde carrosseriebouwer als die van Rolls-Royce en je ziet dan ook duidelijke gelijkenissen. Ook de Prins van Wales had er één. Ik vind hem ook ideaal qua motorisatie. In die tijd was hij op dat vlak erg vooruitstrevend. Het is een 3-liter, 6-cilinder, met vijf versnellingen. De productie van het model werd opgestart in 1958 en gestopt in 1963. Ik ben nu nog altijd heel tevreden van mijn aankoop

terme de l’opération, j’étais évidemment très fier et satisfait. A chaque fois que je fais un tour avec la voiture – souvent avec ma famille – cela me donne un incroyable sentiment de béatitude. Un des grands plus est que la voiture est décapotable et peut prendre quatre personnes. Egalement agréable est le fait que le design est de Park Ward, le créateur des carrosseries de Rolls-Royce, et que l’on voit clairement des ressemblances. Le prince de Galles en avait une lui aussi. Je trouve la motorisation tout aussi idéale, même si elle était très avant-garde dans son temps avec ses 3 litres, 6 cylindres et 5 vitesses. La fabrication du modèle démarra en 1958 et fut arrêtée en 1963. Jusqu’à ce jour, je suis très content de mon achat. Certes, c’est une marque très inconnue,

111


ALVIS

destijds. Het is een zeer onbekend merk en daardoor heb ik ook niet de prijs betaald van een Rolls-Royce of een Aston Martin, maar ik heb er wel een pareltje van design en automechaniek voor in de plaats gekregen.”

Alvis is een Engels automerk van origine. Het werd in 1919 in Coventry opgericht door Thomas George John. In eerste instantie als machinefabriek, maar in 1920 werd de eerste personenauto gebouwd. Alvis produceerde voertuigen van premium kwaliteit,

mais grâce à cela je n’ai pas dû payer le prix d’une Rolls-Royce ou d’une Aston Martin pour acquérir ce qui est quand même une perle rare dans le domaine du design et de la mécanique automobile.”

Alvis est une marque d’origine anglaise, créée par Thomas George John à Coventry en 1919. Initialement, c’était un atelier de constructions mécaniques, mais en 1920 la première voiture fut construite. Alvis produisait des voitures de qualité primaire, mais en nombre restreint. Des modèles connus autre

“Toen ik de auto kocht, zag ik alleen maar een carrosserie op vier bakken”

112

“Lorsque j’ai acheté la voiture, je ne voyais qu’une carrosserie sur quatre roues”

Alvis Graber Super Coupe


Luxury Luxury Living Living

villas renovation interiors

www.bplus.com


ALVIS

Alvis TD 21 Drop Head Coupé Convertible uit 1963

114

“De wagen is gemaakt naar een design van Park Ward, dezelfde carrosseriebouwer van Rolls-Royce”

maar in kleine aantallen. Bekende types naast de TD waren de TG en de Firefly uit de jaren dertig en de TC uit de jaren vijftig. De autodivisie van Alvis heeft vrijwel altijd met verlies gedraaid. Deze divisie werd in 1965 verkocht aan Rover, vlak voor Rover opging in British Leyland. Vandaag de dag zijn de rechten van het merk in handen van Red Triangle. Dit bedrijf werd opgericht door ex-werknemers van Alvis Company en zij begonnen in 1968 onderdelen en onderhoud aan te bieden aan eigenaars van het merk. Alvis Company bezorgde hen de volledige stock van onderdelen, alle gegevens van de 22.000 auto’s die gebouwd werden tussen 1920 en 1967 en ook meer dan 14.000 schetsen. Vandaag is de ‘business’ terug groeiende en telt het

que la TD étaient la TG et la Firefly des années 30 et la TC des années 50. La division automobile d’Alvis a été déficitaire quasiment tout le temps. En 1965, elle a été vendue à Rover, juste avant que la marque Rover ne soit reprise par British Leyland. Actuellement, les droits de la marque appartiennent à Red Triangle. Cette entreprise fut créée par des ex-employés d’Alvis Company qui ont commencé à fournir des pièces de rechange et de l’entretien à des propriétaires de voitures de cette marque en 1968. Alvis Company leur a remis l’ensemble du stock de pièces de rechange, toutes les données concernant les 22.000 voitures construites entre 1920 et 1967 ainsi que plus de 14.000 schémas. Aujourd’hui, le ‘business’ se développe de


te koop - a vendre

EPC: 175 – U.C.: 1807121

EPC: 83 – U.C.: 558241

villa magere schorre

negresco

V704

A714

duinhuis

A703

EPC: 525 – U.C.: 1757994

aragon

EPC: 193 – U.C.: 1734151

EPC: 102 – U.C.: 1788775

A741

EPC: 140 – U.C.: 31043

venise A025

villa beiaardlaan

een selectie van recent verkochte panden une selection des biens récemment vendus Z e e di j k- H e t Z o u t e 81 9 - 8 3 0 0 K nok ke - Hei st / / t 0 50 61 2 3 7 3 h e t z o u t e @ i m m o -c auwe. be / / www. i m m o- c auwe. be

V010


ALVIS

117

Alvis Vanden Plas Tourer

“La voiture est fabriquée selon un design de Park Ward, le même carrossier que celui de Rolls-Royce”

bedrijf 17 bedreven techniekers die gespecialiseerd zijn in de restauratie van de wagens en het voorzien van wisselstukken aan Alvis-eigenaars wereldwijd. Het zijn zij die nu, samen met de eigenaars, de roemrijke traditie van het merk al gedurende een halve eeuw met veel enthousiasme verder zetten.

nouveau et l’entreprise emploie 17 techniciens expérimentés et spécialisés dans la restauration de voitures et la fourniture de pièces de rechange à des propriétaires d’Alvis à travers le monde. Ce sont eux qui, ensemble avec les propriétaires, continuent à faire durer la glorieuse tradition de la marque avec beaucoup d’enthousiasme, et ce depuis déjà un demi-siècle.

Met dank aan de fotoarchieven van Red Triangle.

Merci aux archives photo de Red Triangle.


CEO Jos De Vuyst en Commercieel Directeur Philip Mylle 118

JOS DE VUYST & PHILIP MYLLE “Stow is het ultieme bewijs dat je in België nog aan industrie kunt doen” CEO Jos De Vuyst en zijn commercieel directeur Philip Mylle ademen Stow. In een wereld waar jobhoppen de regel is, vormt dit dynamische duo de uitzondering. Met respectievelijk 27 en 22 jaar op de teller bij deze mondiale leverancier van industriële magazijnoplossingen uit Spiere-Helkijn, kennen ze het bedrijf en hun markt door en door. “De meeste mensen zouden dergelijk parcours als saai omschrijven”, zegt Jos De Vuyst. “Maar het bedrijf waar ik in 1989 startte, is in niks meer te vergelijken met het bedrijf anno 2016.”

Le CEO Jos De Vuyst et son directeur commercial Philip Mylle respirent littéralement Stow. Dans un monde où le ‘jobhopping’ est devenu la règle, ce duo dynamique forme une exception. Avec respectivement 27 et 22 ans au compteur auprès de ce fournisseur mondial de solutions industrielles de stockage situé à Spiere-Helkijn, ils connaissent leur entreprise et leur marché à la perfection. “La plupart des gens décriraient ce parcours comme ennuyeux”, dit Jos De Vuyst. “Mais l’entreprise dans laquelle j’ai débuté en 1989 n’est en rien comparable à celle de l’an 2016.”

Wat is er in al die jaren veranderd?

Qu’est ce qui a changé durant toutes ces années ?

Jos: Ik wil u niet met cijfers om de oren slaan, maar ik ga er u toch een paar opsommen die netjes illustreren wat ik bedoel. We zijn in zakencijfer gegroeid van 4 miljoen euro naar 255 miljoen. Bij de aanvang waren we een familiebedrijf, maar in 2001

Jos: Je ne veux pas vous casser les oreilles avec des chiffres, mais je vais tout de même vous en énoncer quelques-uns, qui illustrent bien ce que je veux dire. En termes de chiffre d’affaires, nous avons grimpé de 4 millions d’euros à 255 millions. Au début, nous


STOW

werd Stow verkocht aan de Zwitserse Kardex groep die vervolgens Stow in 2013 verkocht aan de Franse groep Averys. Als geheel zijn we vandaag de nummer twee in Europa en nummer drie in de wereld. Stow neemt 60% van het totaal in de Averys Group voor haar rekening. Philip: De laatste jaren groeien we heel snel. In 2001 klokten we af op 60 miljoen, in 2013 op 150 miljoen en vandaag dus 255 miljoen. De groei situeert zich voornamelijk in het buitenland, maar nog steeds 15% van de omzet is Belgisch. Ondertussen zijn er 800 mensen actief bij Stow. De laatste twaalf maanden alleen al namen we 50 mensen extra in dienst. Kunt u misschien even voor de leek uitleggen wat jullie precies doen? Jos: Wij bouwen magazijnoplossingen. Dat kan gaan van rekken voor stockage van gepalletiseerde goederen, maar ook archiefstellingen en platformsystemen. Kortom, wij leveren aan zowat alle sectoren. We spelen in op nieuwe trends met semi-geautomatiseerde oplossingen en specifieke oplossingen voor snel evoluerende industrietakken zoals e-commerce. We zijn trots op al onze referenties, waaronder heel wat bedrijven met internationale faam. Met silobouw beantwoorden we aan de marktvraag om steeds hoger te bouwen. Het hoogste silorek van de Benelux (42,5m) is een Stow-realisatie in Deinze

étions une entreprise familiale, mais en 2001, Stow a été vendu au groupe suisse Kardex, qui a ensuite revendu Stow en 2013 au groupe français Averys. En tant qu’entité, nous sommes aujourd’hui le numéro deux en Europe et le numéro trois dans le monde. Stow prend à son compte 60% du total du Groupe Averys. Philip: Ces dernières années, notre croissance est très rapide. En 2001, nous avions bouclé l’année à 60 millions, en 2013 à 150 millions et aujourd’hui nous sommes donc à 255 millions. La croissance se situe essentiellement à l’étranger, mais 15% de notre chiffre d’affaires est encore toujours réalisé en Belgique. Stow emploie aujourd’hui 800 personnes. Rien qu’au cours des douze derniers mois, nous avons engagé 50 personnes supplémentaires. Pourriez-vous expliquer au profane ce que vous faites précisément ? Jos: Nous construisons des solutions de stockage. Cela peut aller des rayonnages pour le stockage de marchandises sur palettes aux étagères pour archives et aux systèmes de plates-formes. Bref, nous fournissons à peu près tous les secteurs. Nous interagissons avec les nouvelles tendances avec des solutions semi-automatisées et des solutions spécifiques pour des branches industrielles qui évoluent rapidement, comme l’e-commerce. Nous sommes fiers de toutes nos références, parmi lesquelles on trouve

“Stow est la preuve ultime qu’il est encore possible de mener une activité industrielle en Belgique” langs de E17. De rekken zijn hierbij de dragende structuur van het gebouw. Wat is de reden van jullie succes? Philip: We hebben een goed product. De levertijd zit goed, onze fabrieken werken zeer sterk geautomatiseerd, we hebben een jong en dynamisch team en daarenboven zijn we ook zeer sterk lokaal verankerd in de andere landen zoals Duitsland, Nederland, Frankrijk, Polen, Tsjechië,… noem maar op. De combinatie van die factoren verklaart veel. Onze site in Spiere-Helkijn is de meest geautomatiseerde rekkenfabriek ter wereld. Wij produceren jaarlijks 150.000 ton stalen rekken. Als je weet dat één vrachtwagen 20 ton rekken vervoert en er ook nog eens zoveel staal moet binnenkomen, hoef ik je niet uit te leggen dat de logistieke oefening gigantische proporties aanneemt. Dat kan enkel met een sterk team!

de nombreuses entreprises de réputation internationale. Avec la construction de silos, nous répondons à la demande du marché de construire toujours plus haut. Le plus haut rayonnage en silo du Benelux (42,5m) est une réalisation de Stow, située à Deinze le long de la E17. Les rayonnages y constituent la structure portante du bâtiment. Quelle est la raison de votre succès ? Philip: Nous avons un bon produit. Les délais de livraison sont corrects, nos usines travaillent de façon fort automatisée, nous avons une équipe jeune et dynamique et de plus, nous avons un ancrage local très fort dans d’autres pays, comme l’Allemagne, les Pays-Bas, la France, la Pologne, la Tchéquie, … et d’autres encore. La combinaison de ces facteurs explique beaucoup de choses. Notre site à Spiere-Helkijn est l’usine de rayonnages la plus automatisée

119


Jos: Eigenlijk zijn wij het bewijs dat we in België nog aan industrie kunnen doen als je zeer goed geautomatiseerd werkt. Wij hebben drie fabrieken in België, Tsjechië en China. Binnenkort wordt een vierde ‘unit’ in Turkije opgestart. We willen een globale voetafdruk creëren, want dergelijke producten kun je eigenlijk maximaal een duizend kilometer transporteren als je rendabel wil blijven. Wat is jullie link met het autogebeuren? Philip: Vooreerst zijn auto’s mijn absolute passie. Als internationale speler leveren we ook aan verschillende auto- en bandenmerken. Troeven zoals betrouwbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit gelden voor auto’s en voor rekken! Hoe zijn jullie in contact gekomen met de Zoute Grand Prix? Jos: In Knokke springt de Zoute Grand Prix echt in het oog. Je ziet ook dat deze organisatie aan een sneltreinvaart groeit. Zo hebben we uiteindelijk contact gezocht met hen. Philip: Het exclusieve karakter van Zoute Grand Prix: we kunnen onze klanten en relaties een uniek ‘waaaw-effect’ geven. De meer dan geslaagde feed-

au monde. Nous produisons chaque année 150.000 tonnes de rayonnages en acier. Quand on sait qu’un seul poids lourd transporte 20 tonnes de rayonnages et qu’une quantité identique d’acier doit y entrer, il est évident que la logistique prend des proportions gigantesques. Ce n’est possible qu’avec une solide équipe ! Jos: En fait, nous apportons la preuve qu’il est encore possible de mener une activité industrielle en Belgique en travaillant de façon très bien automatisée. Nous possédons trois usines en Belgique, Tchéquie et Chine. Nous démarrerons bientôt une quatrième unité en Turquie. Nous voulons créer une empreinte globale, parce que pour rester rentables, de tels produits ne peuvent être transportés qu’à mille kilomètres au maximum. Quel est votre lien avec le monde de l’automobile ? Philip: Avant toute chose, les voitures sont ma passion absolue. En tant qu’acteur international, nous livrons également auprès de différentes marques de voitures et de pneus. Des atouts tels que la fiabilité, la durabilité et la qualité sont valables pour les voitures comme pour les rayonnages ! Comment êtes-vous entrés en contact avec le Zoute Grand Prix? Jos: À Knokke, le Zoute Grand Prix saute vraiment

121


STOW

122

back op onze eerste sponsordeelname waren daarvan een bevestiging. Jos: Het is één van de weinige events die echt wel hun effect hebben. De organisatie legt de lat zeer hoog. Ze willen echt bij de toppers wereldwijd horen en dat is een ambitie die wij als bedrijf delen met hen. We bereiken met onze sponsorship een breed maar heel doelgericht publiek. Een win-win op alle vlak. Wat vinden jullie het leukst aan de Zoute Grand Prix? Jos en Philip: De aanwezigheid van talrijke klanten en als surplus het rijden van de Zoute Rally zelf. Wij waren beginnelingen, maar de atmosfeer die er rond hangt is geweldig: het galabal, de Drivers Lounge. Ook wij werken aan een leuke teaser zodat we Stow op een opvallende manier in de ‘picture’ kunnen zetten. Onze eerste deelname was op dat vlak een verkenningsronde. Wat is jullie droomwagen? Jos: Ik kijk vooral op naar de oudere Ferrari’s en de mensen die deze wagens in een zo origineel mogelijke staat proberen te krijgen of te houden. Maar ik

aux yeux. On voit aussi que cette organisation grandit à une vitesse vertigineuse. C’est ainsi que nous avons finalement cherché à prendre contact avec elle. Philip: Le caractère exclusif du Zoute Grand Prix: nous pouvons donner à nos clients et contacts un effet époustouflant unique. Le feedback plus que positif sur notre première participation comme sponsor nous l’a confirmé. Jos: C’est l’un des rares événements à avoir véritablement de l’effet. Les organisateurs placent la barre très haut. Ils veulent vraiment faire partie des meilleurs au monde et c’est une ambition que nous partageons avec eux en tant qu’entreprise. Avec notre sponsoring, nous touchons un public très vaste mais très ciblé. Un win-win sur tous les plans. Qu’est ce qui vous amuse le plus au Zoute Grand Prix? Jos et Philip: La présence de nombreux clients, et en bonus, le fait de rouler le Zoute Rally lui-même. Nous étions des débutants, mais l’ambiance qui y règne est formidable : le bal de gala, le Drivers Lounge. Nous sommes également en train de réaliser un chouette teaser, de façon à pouvoir mettre Stow d’une manière frappante sous le feu des projecteurs. Sur ce plan, notre première participation a été un tour de chauffe.


MAENHOUTSTRAAT 5B SINT-MARTENS-LATEM

T+32 9 282 09 85

WWW.THEBAE.COM


Dicht bij de zeedijk, met de zilte geur van de zee.

Dewaele kantoor Knokke-Heist | Driehoeksplein 9 | t 050 612 612 | knokke@dewaele.com | www.dewaele.com


STOW

kan ook genieten van de nieuwe technologie. Ik heb recent nog een Tesla S90D gekocht, die is technologisch gezien ongelofelijk. Het combineert voor mij twee passies: snelheid en technologie. Philip: Ikzelf ben meer freak van de hedendaagse modellen. Maar ik moet toegeven dat door de Zoute Grand Prix mijn interesse voor classic cars ‘getriggerd’ is. Porsche is daarbij uiteraard een klassieker, maar ik ben dan ook een absolute fan van het merk.

Quelle est la voiture de vos rêves ? Jos: J’apprécie surtout les anciennes Ferrari et les gens qui essayent de maintenir le plus possible ces voitures dans leur état originel. Mais je peux également affectionner la nouvelle technologie. J’ai récemment acheté une Tesla S90D, qui est incroyable sur le plan technologique. Pour moi, elle combine deux passions : la vitesse et la technologie. Philip: Personnellement, je suis plus branché sur les modèles actuels. Mais je dois admettre que le Zoute Grand Prix a éveillé ma curiosité à l’égard des ‘classic cars’. Dans ce registre, Porsche est évidemment un grand classique, mais je suis un fan inconditionnel de cette marque.

125


#StartOurEngines


FLASHBACK 2015

Freddy en Annemie Verschetse-Vervaeke, gedelegeerd bestuurders, met dochters en tevens bestuurders Siska, Stefanie, Silvie en Sofie 128

KONVERT “Goesting in de toekomst” “Hoe beter aantonen dat je een écht familiebedrijf bent, dan voor het interview aan tafel te schuiven met de ganse familie?”, dacht Freddy Verschetse, gedelegeerd bestuurder van de Konvert Group. Omdat we wel van een uitdaging houden, stemden we in met zijn voorstel en naast de koffie kregen we ook het aangename gezelschap van zijn vrouw Annemie en zijn vier dochters er gratis bij.

“Comment mieux montrer que l’on est une vraie entreprise familiale qu’en réunissant toute la famille autour de la table pour l’interview?”, s’est dit Freddy Verschetse, administrateur délégué de Konvert Group. Et comme nous aimons relever les défis, nous avons accepté sa proposition et outre le café, nous avons aussi reçu en prime la compagnie de son épouse Annemie et de ses quatre filles.

Hoe leest het verhaal van de familie Verschetse -Vervaeke?

Racontez-nous l’histoire de la famille Verschetse-Vervaeke…

Freddy: Na mijn studies heb ik vier jaar de zaak van mijn ouders voortgezet. Na een tijdje besloot ik echter om een nieuwe weg in te slaan. Ik heb dan veertien jaar gewerkt in de uurwerkenbranche. In ‘83 ben ik op vraag van mijn schoonvader bij Konvert gekomen en in ’87 heb ik samen met mijn vrouw het bedrijf overgenomen.

Freddy: Après mes études, j’ai tenu pendant quatre ans le commerce de mes parents. Au bout d’un petit temps, j’ai cependant décidé d’emprunter une nouvelle voie. J’ai alors travaillé durant quatorze ans dans le secteur de l’horlogerie. En ’83, j’ai rejoint Konvert à la demande de mon beau-père et en ’87, j’ai repris l’entreprise en compagnie de mon épouse.


KONVERT

Annemie: Mijn vader had de zaak opgericht in ‘64. In de beginjaren werd voornamelijk gefocust op de selectie en recrutering van vaste medewerkers. Toen eind de jaren zestig het systeem van de uitzendarbeid zijn ingang vond op de Belgische arbeidsmarkt, evolueerde de ‘core business’ naar het selecteren en inzetten van arbeidskrachten voor tijdelijke opdrachten. In de loop van de jaren negentig groeiden we uit tot de grootste Belgische uitzendgroep. Freddy: We zijn heel erg all-round ingesteld en staan dicht bij de KMO’s, ook al werken we ook voor multinationals. Konvert Interim Vlaanderen, Wallonië en Brussels focussen zich vooral op arbeiders en bedienden, meer all-round profielen. Daarnaast creërden we ook Konvert Office, om de dienstverlening voor bedienden, kaderleden en hogere technische profielen te optimaliseren en Konvert Konstrukt om de aanvragen vanuit de bouwsector te beantwoorden. Onze gestage groei toont aan dat de klanten onze sectorspecifieke knowhow uitermate waarderen. Annemie: Op vandaag zijn we als uitzendbedrijf een volwaardig element geworden in het interim- en HR-beleid van het merendeel van de bedrijven. Op die manier vinden wekelijks meer dan 5000 werkzoekenden via een zeventigtal kantoren een vaste of tijdelijke job. Gespreid over deze kantoren stellen we voor het ogenblik ongeveer 400 vaste medewerkers te werk.

Annemie: Mon père avait monté l’affaire en ‘64. Durant les premières années, l’accent était essentiellement mis sur la sélection et le recrutement de collaborateurs fixes. À la fin des années ’60, lorsque le travail intérimaire a pris son essor sur le marché du travail belge, le ‘core business’ a évolué vers la sélection et le recours à de la main-d‘œuvre pour des missions temporaires. Dans le courant des années ’90, nous sommes devenus le principal groupe belge de travail intérimaire. Freddy: Nous avons une attitude très ‘all-round’ et nous sommes proches des PME, même si nous travaillons aussi pour des multinationales. Konvert Interim Flandre, Wallonie et Bruxelles se focalisent surtout sur les ouvriers et les employés, des profils ‘all-round’. À côté de cela, nous avons aussi créé Konvert Office, pour optimaliser le service aux employés, cadres et profils techniques supérieurs, ainsi que Konvert Konstrukt, pour répondre aux demandes du secteur de la construction. Notre croissance progressive démontre que nos clients apprécient fortement notre savoir-faire spécifique à chaque secteur. Annemie: À l’heure actuelle, en tant que société d’intérim, nous sommes devenus un élément à part entière de la politique du travail intérimaire et des ressources humaines de la majorité des entreprises. De cette manière, nous trouvons chaque semaine un travail fixe ou temporaire pour plus de 5.000 chercheurs d’emploi, via une septantaine de bureaux.

“Envie d’avenir!” Freddy: Een belangrijke beslissing was het openen van gedecentraliseerde kantoren in de kleine steden zoals Tielt of Ieper. Wij waren de eersten die dat aandurfden omdat we overtuigd waren dat hoe dichter je bij de uitzendkracht en de bedrijven bent, hoe beter je kan inspelen op hun behoeftes. Hoe hebben de vier dochters hun intrede gedaan in het bedrijf? Freddy: Annemie en ik zijn een koppel die elkaar perfect aanvullen. We hebben altijd met veel enthousiasme samengewerkt. Wellicht zal dat het vuur bij onze kinderen aangewakkerd hebben. (lacht) Alle vier hebben ze een gans traject doorlopen zodat ze het bedrijf en de markt tenvolle leerden kennen. Hun jarenlange knowhow die ze verzameld hebben, stelt hen vandaag in staat om samen met het managementteam de juiste beslissingen te nemen. De

Dans ces différents bureaux, nous employons actuellement environ 400 collaborateurs fixes. Freddy: La décision d’ouvrir des bureaux décentralisés dans des petites villes telles que Tielt ou Ypres a été importante. Nous avons été les premiers à oser le faire, parce que nous étions convaincus que plus nous étions proches des intérimaires et des entreprises, plus nous serions capables de répondre à leurs besoins. Comment vos quatre filles ont-elles fait leur entrée au sein de l’entreprise ? Freddy: Annemie et moi, nous formons un couple qui se complète parfaitement. Nous avons toujours collaboré avec beaucoup d’enthousiasme. Il faut croire que nous avons transmis cela à nos enfants. (rires) Elles ont toutes les quatre effectué tout un parcours qui leur a permis de connaître parfaitement

129


Classic style, current t echnology.

The Sprint Classic was specially developed for enthusiasts

with an eye for detail and design. Beneath this classic exterior lies a state of the art technology.

w w w.v r e d e s t e i n . b e


KONVERT

toekomst van Konvert ligt nu stilaan in handen van de jeugd. Zowel in de eigen kinderen, als in de vaste medewerkers heb echter ik het volste vertrouwen. Op welke manier probeert Konvert zich te onderscheiden van de concurrentie? Sofie: Konvert gaat steeds mee met de nieuwe tendensen en stelt zich steeds flexibel op naar nieuwe evoluties, maar toch weten we de vaste waarden te behouden. Een sterk punt is zeker en vast onze ‘CRM-matching’, langs deze weg koppelen we de ideale vacature aan de meest geschikte kandidaat. Wij recruteren niet enkel op basis van cv, maar ook en vooral op basis van competenties en ‘soft skills’. Op dat vlak zijn we uniek. Iemand die bijvoorbeeld zijn laatste jaar van zijn of haar studie niet afwerkte omwille van een specifieke familiale of persoonlijke situatie, beschikt wel over goede competenties, maar niet over het juiste diploma. Als we zien dat hij of zij ook nog eens voorzitter is binnen zijn of haar jeugdbeweging, dan is zo iemand niet bij voorbaat verloren in een recruteringsproces. Ik zie dat als een eerste aanvoeling van leiding geven en het aanvoelen van mensen. Maar naast IT-matching blijft het per-

l’entreprise et le marché. Leur savoir-faire acquis au fil des ans les rend aujourd’hui capables de prendre les bonnes décisions, ensemble avec l’équipe de management. L’avenir de Konvert se retrouve petit à petit entre les mains de la nouvelle génération. J’ai la plus grande confiance en nos propres enfants comme en nos collaborateurs fixes. De quelle manière Konvert essaye-t-il de se démarquer de la concurrence ? Sofie: Konvert est toujours à la page des nouvelles tendances et se montre toujours flexible à l’égard d’évolutions nouvelles, tout en sachant conserver des valeurs sûres. Notre ‘matching CRM’ est certainement l’un de nos points forts. Grâce à lui, nous sommes capables de coupler l’offre d’emploi idéale au candidat le plus approprié. Nous ne recrutons pas seulement sur la base du cv, mais aussi et surtout sur la base des compétences et des ‘soft skills’. Sur ce plan, nous sommes uniques. Une personne qui n’a par exemple pas achevé sa dernière année d’études en raison d’une situation familiale ou personnelle spécifique dispose bel et bien de bonnes compétences, mais pas du bon diplôme. Lorsqu’on voit que

131

“De kunst is om op een persoonlijke manier te werken, in een snel veranderende digitale wereld”

soonlijke interview uiteraard uiterst belangrijk. Dat zie ik dagdagelijks binnen de interne recrutering, wat mijn verantwoordelijkheid is binnen het bedrijf. Silvie: Ik ben vooral actief op de auditafdeling. Je bent als uitzendbedrijf voor heel wat zaken verantwoordelijk: juridisch, organisatorisch, sociaal,… Ik zorg er samen met mijn collega, die de controle in de kantoren doet, voor dat al die processen goed en vlot verlopen. In essentie gaat het over de kwaliteit van onze diensten. Siska: Dat is dan ook de service waar we voor staan. We zijn juridisch zeer sterk onderbouwd. Vaak gaan klanten ons raadplegen en moeten we meedenken met de bedrijven zodat voor hen alles correct verloopt. Sinds 2003 ben ik verantwoordelijk binnen het bedrijf voor Amby Dienstencheques. Door mijn ervaring binnen de Konvert Group heb ik het hele gebeuren rond de dienstencheques kunnen uitwer-

cette personne est également présidente de son mouvement de jeunesse, on peut en conclure qu’elle n’est pas exclue à l’avance du processus de recrutement. Je vois cela comme une première sensation de direction et de compréhension des gens. Mais à côté du matching IT, l’interview personnelle reste évidemment extrêmement importante. Je le vois au jour le jour dans le recrutement interne, qui est de ma responsabilité au sein de l’entreprise. Silvie: Je suis surtout active au département audit. En tant que société d’intérim, vous êtes responsable de nombreuses choses, qu’elles soient juridiques, organisationnelles, sociales, … Avec mon collègue, qui effectue les contrôles dans les bureaux, je veille à ce que tous ces processus se déroulent bien et en souplesse. Il en va fondamentalement de la qualité de nos services. Siska: Et ce sont les services que nous proposons. Nous sommes très forts sur le plan juridique. Les clients nous


KONVERT

ken. Ook in Knokke-Heist hebben we een kantoor in de Dumortierlaan. Die laatste is een erg specifieke markt gezien de context van de tweede verblijvers. Stefanie, waaruit bestaat jouw taak? Stefanie: Mijn taak ligt vooral bij het logistieke gebeuren. Ik ben mede verantwoordelijk voor de keuze en inrichting van de kantoren en de gebouwen. De ideale locatie zoeken, blijft een ganse uitdaging. Een goede ligging en gemakkelijke bereikbaarheid is van uiterst groot belang. Ook voor de factor ‘uitstraling’ kijken ze in mijn richting. Ik ben ook degene die het verhaal van de Zoute Grand Prix introduceerde in de familie. Mijn echtgenoot reed mee de eerste keer en we vonden het meteen een mooi event. Het is ook een nationaal gebeuren geworden, wat voor ons als sponsor uiterst belangrijk is. Hoe kijken jullie naar de toekomst? Annemie: Wij kijken met veel ‘goesting’ naar de toekomst! Ik geloof sterk in de jeugd. Ons land heeft enorm veel pluspunten. We hebben sterke bedrijven, goede ondernemers, trouwe werknemers, een

132

consultent souvent et nous réfléchissons avec les entreprises de façon à ce que tout se déroule correctement pour elles. Depuis 2003, je suis responsable des chèques services Amby au sein de l’entreprise. Grâce à mon expérience au sein de Konvert Group, j’ai pu développer tout le volet des titres services. Nous avons même un bureau à Knokke-Heist sur la Dumortierlaan. Il s’agit là d’un marché très spécifique, étant donné le contexte des secondes résidences. Stefanie, en quoi consiste votre tâche ? Stefanie: Ma tâche situe surtout au niveau logistique. Je suis co-responsable du choix et de l’aménagement des bureaux et des bâtiments. Chercher l’emplacement idéal reste un fameux défi. Une bonne situation et une accessibilité aisée sont d’une importance capitale. Pour le facteur ‘rayonnement’, c’est également à moi que l’on s’adresse. Je suis aussi celle qui a introduit l’aventure du Zoute Grand Prix dans la famille. Mon mari a participé lors de la première édition et nous avons immédiatement trouvé qu’il s’agissait d’un bel événement. C’est d’ailleurs devenu un événement national, ce qui est extrêmement important pour nous en tant que sponsor.

“Tout l’art consiste à travailler d’une manière personnelle, dans un monde numérique qui évolue très vite”

intelligente en gemotiveerde jeugd,… Velen beseffen niet altijd hoe goed het hier is. Kijk maar naar Frankrijk… Daarom ook denk ik dat België voor het ogenblik onze thuismarkt zal blijven. Als je nog elk jaar kunt groeien in de eigen regio’s, waarom moet je het dan elders zoeken? Uiteraard blijven opportuniteiten in het buitenland uiterst belangrijk. Zo is er recent een eerste kantoor geopend in Polen waarmee we de vraag van Belgische bedrijven - die we hier niet kunnen invullen - via deze manier wel kunnen beantwoorden. Freddy: Voor de rest moeten we vooral oog hebben voor vernieuwing. De uitdaging is te kunnen blijven werken op een persoonlijke manier en dicht bij de mensen in een digitale wereld, waarin zowel werknemers als werkgevers veranderende behoeftes hebben.

Comment se présente l’avenir ? Annemie: Nous regardons l’avenir avec beaucoup d’envie ! Je crois fortement en la jeunesse. Notre pays possède énormément d’atouts. Nous avons des entreprises fortes, de bons entrepreneurs, des salariés fidèles, une jeunesse intelligente et motivée,… Bon nombre de gens ne réalisent pas toujours à quel point la vie est belle chez nous. Regardez la France… C’est la raison pour laquelle je pense que la Belgique restera notre marché domestique pour le moment. Si vous parvenez encore à croître chaque année dans vos propres régions, pourquoi iriez-vous chercher ailleurs ? Bien entendu, les opportunités à l’étranger restent extrêmement importantes. C’est ainsi que nous avons récemment ouvert un premier bureau en Pologne, qui nous permet de répondre à la demande d’entreprises belges, que nous ne pouvions satisfaire ici. Freddy: Pour le reste, nous devons surtout être attentifs à l’innovation. Le défi, c’est de parvenir à continuer à travailler d’une manière personnelle et proche des gens, dans un monde numérique au sein duquel les salariés comme les employeurs ont des besoins en pleine évolution.


// 09 362 74 27 // Geraardsbergsesteenweg 73a Oosterzele // info@zwembadendewilde.be // www.zwembadendewilde.be


VREDESTEIN

134

Country Manager Belux Apollo Vredestein

ANTOINE DE GRAND RY “Ik heb een voorliefde voor Engelse wagens”

Antoine de Grand Ry een autoliefhebber noemen is zonder meer een understatement. Hij is een man van weinig woorden. “Ik probeer voornamelijk mijn mond open te doen, als ik denk dat ik echt iets te vertellen heb.” Maar als hij over de automobielwereld praat, voel je de passie opborrelen. De Luikenaar is ondertussen reeds 23 jaar actief bij Vredestein. Hij groeide voor de bandenproducent uit het

Dire qu’Antoine de Grand Ry est un amateur de voitures est un euphémisme. Il est un homme conservateur, posé qui travaille sans faire d’éclats et qui aime le concret. Il écoute plus qu’il ne parle, mais lorsqu’il évoque le monde automobile, on sent la passion qui bouillonne en lui. Ce Liégeois est déjà actif depuis 23 ans chez Vredestein. Il a gravi les échelons chez le producteur de pneus néerlandais d’Enschede jusqu’à


VREDESTEIN

Nederlandse Enschede geleidelijk aan uit tot de kapitein van het schip in België en Luxemburg.

devenir le capitaine du navire pour la Belgique et le Luxembourg.

Ben je altijd al geïnteresseerd geweest in auto’s?

Avez-vous toujours été intéressé par les voitures ?

Ik adem, eet en drink auto’s. (lacht) Vandaar ook dat ik in de automobielsector ben terechtgekomen. Lang geleden heb ik ook nog in de textielsector gewerkt en ook Minolta en AD Interim staan op mijn curriculum vitae, maar het is pas bij Vredestein dat ik echt thuis ben gekomen. In 1993 ben ik gestart als districtmanager, later werd ik salesmanager en sedert enige tijd ben ik Country Manager Belux.

Je respire, je mange et je bois des voitures. (rires) C’est la raison pour laquelle j’ai atterri dans le secteur automobile. Il y a longtemps, j’ai également travaillé dans le secteur textile, tandis que Minolta et AD Interim figurent aussi sur mon curriculum vitae, mais ce n’est qu’en arrivant chez Vredestein que j’ai vraiment trouvé chaussure à mon pied. J’ai débuté en 1993 comme district manager, puis je suis devenu sales manager et depuis quelque temps, je suis Country Manager Belux.

In wat uit de passie voor wagens zich, naast uw beroepsbezigheid, nog? Ongeveer twintig jaar geleden kocht ik mijn eerste oldtimer. Ik heb daarbij een duidelijke voorkeur voor Britse wagens, hoewel ik ook nog een Porsche heb gehad. Momenteel rijd ik met een Triumph TR 250. Een groot gedeelte van mijn vrije tijd spendeer ik aan classic cars. Ik hou er van om Concours d’Elégances te bezoeken of gespecialiseerde beurzen zoals die van Essen. Daarnaast kun je mij ook geregeld terugvinden op Le Mans of Spa-Francorchamps voor de ‘Spa Classic’. Ik kan daar echt van genieten. Je bent ook verzamelaar van miniatuurwagens heb ik mij laten vertellen?

Dans quoi votre passion pour les voitures s’exprime-t-elle encore, en dehors de votre occupation professionnelle ? J’ai acheté mon premier ‘oldtimer’ il y a une vingtaine d’années. Dans ce domaine, j’ai clairement un petit faible pour les voitures anglaises, même si j’ai également eu une Porsche. Actuellement, je roule avec une Triumph TR 250. Je consacre une grande part de mon temps libre aux ‘classic cars’. J’aime visiter le Concours d’élégances ou des salons spécialisés, comme celui d’Essen. À côté de cela, vous pouvez aussi me rencontrer régulièrement au Mans ou à Spa-Francorchamps pour le ‘Spa Classic’. J’adore vraiment ça!

“J’ai un petit faible pour les voitures anglaises”

Dat klopt! Op de beurzen verzamel ik voornamelijk Alfa Romeo’s en Engelse wagens. Mijn collectie telt ondertussen zo’n 200 van die kleine wagentjes. Ik reis ook heel erg graag samen met mijn familie. Cuba is, naast Sri Lanka en Madagaskar, één van mijn favoriete bestemmingen. Prachtig wat je daar ziet van Amerikaanse classic cars,… Waarom zijn jullie sponsor van de Zoute Grand Prix? We waren onmiddellijk overtuigd. We zijn Gold Sponsor sinds de tweede editie. Ten eerste zijn we sterk onder de indruk van het professionalisme van de organisatie. Maar ook de ambiance die er heerst tijdens deze vierdaagse is fenomenaal te noemen. Belangrijk voor ons is natuurlijk dat er ook een

Il paraît que vous êtes également collectionneur de voitures miniatures… C’est juste ! Sur les salons, je collectionne essentiellement des Alfa Romeo et des voitures anglaises. Ma collection compte désormais environ 200 de ces petites voitures. J’aime aussi beaucoup voyager avec ma famille. Cuba est, avec Sri Lanka et Madagascar, l’une de mes destinations préférées. Les ‘classic cars’ américaines que l’on peut y voir sont splendides… Pourquoi êtes-vous sponsor du Zoute Grand Prix? Nous avons immédiatement été convaincus. Nous sommes Gold Sponsor depuis la deuxième édition. D’abord, nous sommes fort impressionnés par le professionnalisme de l’organisation. Mais l’ambiance qui

135


VREDESTEIN

directe link is. In ons gamma hebben we met de ‘Sprint Classic’ een band die speciaal ontwikkeld is voor de markt van de classic cars. Heb je zelf al meegereden? Ik heb reeds twee keer meegereden met de Zoute Rally en telkens was het een unieke belevenis. Ook dit jaar schrijven we terug twee of drie wagens in. Wellicht zal er een bekende politieke figuur plaatsnemen in één van onze wagens. Maar bovenal ben ik een echte liefhebber van Knokke-Zoute. Eén keer per jaar gaan we er ook op vakantie. Ik hou echt van die plaats. We blijven dan ook de partnership met veel plezier voortzetten. Waar moet ik Vredestein als merk ergens situeren? Vredestein is de kleinste van de grote merken zeg maar. We leveren dezelfde topkwaliteit als de grote merken en in de vooraanstaande Duitse testen scoren we steeds zeer goede punten op ons rap-

136

règne durant ces quatre journées peut également être qualifiée de phénoménale. Ce qui est important pour nous, c’est bien entendu aussi d’avoir un lien direct. Dans notre gamme, nous avons le ‘Sprint Classic’, un pneu qui a été spécialement conçu pour le marché des ‘classic cars’. Avez-vous déjà participé vous-même ? J’ai déjà roulé deux fois lors du Zoute Rally et ce fut chaque fois une expérience unique. Cette année aussi, nous réinscrivons deux ou trois voitures. Une personnalité politique connue s’installera probablement dans l’une de nos voitures. Mais je suis surtout un véritable amoureux de Knokke-Zoute. Nous y allons aussi une fois par an en vacances. J’aime vraiment cet endroit. Nous poursuivons donc notre partenariat avec beaucoup de plaisir. Où Vredestein se situe-t-il en tant que marque ? Disons que Vredestein est la plus petite des grandes marques. Nous fournissons la même excellente

“De nieuwe fabriek in Hongarije zal ons een echte boost geven”

port. We streven er continue naar om betere banden te maken met een kortere remafstand, minder weerstand, stiller en met een zo lang mogelijke houdbaarheidsdatum. Wat waren de sleutelmomenten in de geschiedenis van het merk? In de loop van de jaren negentig startten we een samenwerking op met de bekende Italiaanse designer Giugiaro. De banden werden getekend en gesigneerd door hem. Dat was zeker een belangrijk moment. Daarnaast moet ik ook de overname in 2009 door het Indiase Apollo Tyres benadrukken. Die overname zorgde ervoor dat we onze productie in Nederland konden vergroten. Maar de belangrijkste gebeurtenis moet misschien nog wel komen. In 2017 openen we een gloednieuwe fabriek in Hongarije. Dit zal een nieuwe boost geven in de productie. Voor het eerst zullen we hierdoor de mogelijkheid hebben om ons naast de vervangingsmarkt ook op de primaire markt te kunnen richten. Tot voor kort lag het immers nooit in de

qualité que les grandes marques et dans les tests de référence allemands, nos résultats sont toujours très bons. Nous cherchons toujours à faire de meilleurs pneus, avec une distance de freinage plus courte, moins de résistance, plus silencieux et avec une durée de vie la plus longue possible. Quels ont été les moments clés dans l’histoire de la marque? Dans le courant des années nonante, nous avons entamé une collaboration avec le fameux designer italien Giugiaro. Les pneus étaient dessinés et signés par lui. Ce fut certainement un moment important. À côté de cela, je dois souligner la reprise en 2009 par la société indienne Apollo Tyres. Cette reprise nous a permis d’accroître notre production aux Pays-Bas. Mais le principal événement est peut-être encore à venir. En 2017, nous ouvrirons une toute nouvelle usine en Hongrie. Cela va booster notre production. Grâce à cela, nous aurons la possibilité de nous adresser non seulement au marché du remplacement, mais également au marché primaire. Jusqu’il


www.mathieudamiens.com / © foto Maserati by Lennen Descamps

Protect and personalize your car.

Wrap it. Wrap your car to protect its original paint or just to be different. Urban camo, vintage racing, XPEL paint protection, … You name it. Choose from different materials and colors and get an exclusive look. Carwrapping is craftsmanship with need for attention to detail and finishing. That’s why at CWS we personally take care of your car!

Visit www.cws-wrap.be for more info.


VREDESTEIN

politiek van het bedrijf om in die markt aanwezig te zijn, net omwille van onze beperkte productiecapaciteit.

y a peu, la présence sur ce marché n’avait en effet jamais été une politique de l’entreprise, justement en raison de notre capacité de production réduite.

Welke evoluties binnen de branche houden jullie nauwlettend in de gaten?

Quelles sont les évolutions au sein de la branche que vous suivez attentivement?

Er worden steeds meer banden verkocht op het internet. Je koopt een band op één van die sites en die neem je dan mee naar een monteur of iemand die beweert dat hij banden kan monteren. Gelukkig is dit momenteel nog maar 10% van de totale markt. Persoonlijk denk ik dat het een hype is en het zich zal stabiliseren. Niet vergeten dat een band naar veiligheid toe, toch één van de sleutelonderdelen van een wagen is. Dat geven de meeste mensen niet graag uit handen aan amateurs.

On vend de plus en plus de pneus sur internet. Les gens achètent un pneu sur un site et l’apporte chez un monteur ou chez quelqu’un qui prétend être capable de monter des pneus. Heureusement, pour le moment, cela ne représente que 10% du marché total. Personnellement, je pense qu’il s’agit d’une mode et que cela va se stabiliser. Il ne faut pas oublier qu’en matière de sécurité, un pneu est un élément clé de la voiture. Et la plupart des gens ne veulent pas confier leur sécurité à des amateurs.

“La nouvelle usine en Hongrie va nous booster”

138


Knokke-Heist, open voor zondagshoppers. In Knokke-Heist voelt elke dag als een hoogdag. Iedere zondag kan je er shoppen en beach hoppen. Flaneren met stijl naar een gastronomisch festijn, maar ’t mag ook zand tussen de tenen en een wafel zijn. In Knokke-Heist ligt je ware aard: Young at heart.

myKH shopentopzondag


Met dank aan Autoworld

Marketing Manager België, Frankrijk en Luxemburg

AXEL OPHOFF “Onze Europese schaal is een voordeel voor wie unieke classic cars zoekt”

Eén op de vijf Belgische mannen en één op de negen Belgen ‘tout court’ bezoekt minimum één keer per maand Autoscout24.be! Veel kans dus dat u als liefhebber van auto’s en classic cars ooit al eens een bezoekje bracht aan de nummer één autoportaalsite in België. Omdat zij over een schat aan informatie beschikken, wilden we graag eens spreken met Axel Ophoff, marketingmanager voor België, Luxemburg en Frankrijk.

En Belgique, un homme sur cinq et une personne sur neuf visite au moins une fois par mois Autoscout24. be! En tant qu’amateur de voitures et de ‘classic cars’, il y a donc de fortes chances que vous ayez déjà un jour consulté le site portail numéro un consacré à la voiture en Belgique. C’est parce qu’il dispose d’une foule d’informations que nous avons souhaité rencontrer Axel Ophoff, marketing manager pour la Belgique, le Luxembourg et la France.


AUTOSCOUT24

Hoe ben je bij AutoScout24 terecht gekomen?

Comment êtes-vous arrivé chez AutoScout24?

Vroeger werkte ik voor Universal Music, de grootste platenfirma en muziekuitgever ter wereld. Daar verzorgde ik het digitale luik en de partnerships voor de Belgische markt. De onlinewereld sprak mij altijd al aan en werken voor een internationale marktleider was mij dus niet vreemd. Mijn persoonlijke interesse in auto’s was dan ook de ideale trigger om die stap te zetten.

Auparavant, je travaillais pour Universal Music, la plus grande firme de disques et le plus grand éditeur de musique au monde. Je m’y occupais du volet numérique et des partenariats pour le marché belge. Le monde en ligne m’a toujours attiré et travailler pour un leader du marché international ne m’était donc pas étranger. Mon intérêt personnel pour les voitures a donc été la motivation idéale pour franchir le pas.

Waar dien ik het bedrijf te situeren? Comment situer l’entreprise ? AutoScout24 is marktleider in België en bestaat ondertussen 17 jaar. Iets wat zeer lang is in de onlinewereld, als je weet dat Facebook nog maar een achttal jaar bestaat… We hebben met 130.000 wagens de grootste selectie tweedehands- en nieuwe auto’s in België en zijn dan ook stevig nummer één. Dagelijks ontvangen wij 200.000 bezoekers op onze Belgische website en bereiken we 1,3 miljoen unieke bezoekers per maand. België is een onderdeel in een Europees verhaal. Ook in Europa zijn we globaal genomen marktleider hoewel dat per land verschilt. Ons hoofdkwartier is gelegen in München en naast Duitsland zijn er nog kantoren in Nederland, Oostenrijk, Italië, Frankrijk en Spanje. De Scout24-groep bestaat uit twee takken: auto en immo. ImmobilienScout24 bestaat enkel in Duitsland en Oostenrijk en is daar

AutoScout24 est leader du marché en Belgique et existe déjà depuis 17 ans. C’est très long dans le monde en ligne, quand on sait que Facebook n’existe que depuis une huitaine d’années… Nous possédons, avec 130.000 véhicules, la plus grande sélection de voitures d’occasion et neuves de Belgique, et occupons confortablement la première place du marché. Chaque jour, nous accueillons 200.000 visiteurs sur notre site web belge et nous touchons 1,3 million de visiteurs uniques par mois. La Belgique s’inscrit dans un contexte européen. En Europe aussi, nous sommes globalement leaders du marché, même si la situation diffère d’un pays à l’autre. Notre siège social est situé à Munich et en dehors de l’Allemagne, nous avons encore des bureaux aux Pays-Bas, en Autriche, en Italie, en France

“Notre échelle européenne est un avantage pour ceux qui cherchent des ‘classic cars’ uniques”

marktleider. Tot twee jaar geleden waren we voor 100% eigendom van de Deutsche Telekom groep. Op dat moment werd 70% van de aandelen verkocht aan een ‘private equity’ fonds. Sinds oktober vorig jaar staan we genoteerd op de beurs van Frankfurt. Er is dus een sterke evolutie geweest in het bedrijf de laatste jaren. Waar situeren zich de regionale verschillen? In België, Nederland, Italië en Oostenrijk zijn we marktleider. In Duitsland zijn we de nummer twee en in Frankrijk en Spanje de nummer drie. Wie zijn jullie bezoekers? We hebben verschillende soorten bezoekers. Voor-

et en Espagne. Le groupe Scout24 se compose de deux branches : l’automobile et l’immobilier. ImmobilienScout24 existe uniquement en Allemagne et en Autriche, où il est leader du marché. Jusqu’en 2014, nous appartenions à 100% au groupe Deutsche Telekom. Puis, 70% des parts ont été revendues à un fonds de ‘private equity’. Depuis octobre de l’an dernier, nous sommes cotés à la bourse de Francfort. L’entreprise a donc connu une importante évolution ces dernières années. Où se situent les différences régionales? En Belgique, aux Pays-Bas, en Italie et en Autriche, nous sommes leaders du marché. Nous sommes numéro deux en Allemagne et numéro trois en France et en Espagne.

143


AUTOSCOUT24

eerst zijn er de particulieren die hun auto of motor wensen te verkopen of er één wensen aan te kopen. Dan hebben we ook de handelaars die actief kunnen kopen of verkopen en een laatste groep zijn de autofans die uit interesse komen kijken. Naast de aankoop van een huis is de aankoop van een wagen één van de belangrijkste investeringen voor de meeste mensen. Onze missie bestaat erin om onze gebruikers zo optimaal mogelijk te ondersteunen om hun doel snel, efficiënt en stressvrij te bereiken, ongeacht of ze ons bezoeken via desktop, smartphone of tablet. Waar liggen de uitdagingen voor zo’n sterke speler? Alles wat we momenteel ontwikkelen is vanuit een ‘mobile first’ standpunt. 53% van onze trafiek is reeds mobiel. De helft daarvan komt via de mobiele site en de andere helft via de ‘app’, die al meer dan 400.000 keer gedownload is in België. In Nederland bijvoorbeeld ligt het mobiele gebruik veel hoger, daar is het bijna 70%.

144

Qui sont les visiteurs de votre site ? Nous avons différentes sortes de visiteurs. Avant tout, il y a les particuliers qui veulent vendre leur voiture ou leur moto, ou qui souhaitent en acheter une. Puis, il y a aussi les commerçants qui peuvent activement acheter ou vendre, et un dernier groupe, constitué d’amoureux de voitures qui nous rendent visite par passion. À côté de l’achat d’une maison, celui d’une voiture est l’un des principaux investissements pour la plupart des gens. Notre mission consiste à soutenir le mieux possible nos utilisateurs, pour qu’ils atteignent leur but rapidement, de manière efficace et sans stress, qu’ils nous consultent via leur ordinateur, leur smartphone ou leur tablette. Où se situent les défis pour un acteur aussi puissant ? Tout ce que nous développons actuellement part d’un point de vue ‘mobile first’, car 53% de notre trafic est déjà mobile. La moitié de celui-ci nous arrive via le site mobile et l’autre moitié via l’application, qui a déjà été téléchargée plus de 400.000 fois en

“De classic car markt draait duidelijk op volle toeren”

Wat zijn de grootste risico’s voor jullie in de toekomst? Het blijft een erg concurrentiële markt. We mogen zeker niet op onze lauweren rusten. Kijk maar naar wat Nokia overkomen is. Wie had tien jaar geleden voorspeld dat zij op vandaag zo’n terugval zouden kennen? Jullie beschikken uiteraard over een enorme hoeveelheid cijfermateriaal. Welke evoluties zien jullie op vlak van classic cars? Het is duidelijk dat deze markt op volle toeren draait. Gelukkig zijn het niet enkel autofans die onze site bezoeken, maar ook heel veel effectieve kopers. We krijgen van hen vaak te horen dat ons uitgebreid en kwalitatief aanbod één van onze sterktes is. Het internet is natuurlijk een handige tool in deze markt omdat de wereld van de classic cars erg internationaal gericht is. Veel liefhebbers zijn op zoek naar dat ene speciale model en zij kunnen bij ons zoeken op Europese schaal, een enor-

Belgique. Aux Pays-Bas par exemple, l’utilisation mobile est encore beaucoup plus élevée: elle atteint presque 70%. Quels sont les principaux risques pour vous à l’avenir? Cela reste un marché très concurrentiel. Nous ne pouvons certainement pas nous reposer sur nos lauriers. Regardez ce qui est arrivé à Nokia ! Qui aurait pu prédire il y a dix ans que cette société connaîtrait aujourd’hui un tel fléchissement ? Vous disposez bien entendu d’une énorme quantité de données chiffrées. Quelles évolutions constatez-vous sur le plan des ‘classic cars’? Ce marché tourne clairement à plein régime. Heureusement, ce ne sont pas uniquement des passionnés de voitures qui consultent notre site, mais également de très nombreux véritables acheteurs. Ils nous disent souvent que notre offre vaste et qualitative est l’une de nos forces. Internet est bien entendu un


8,5 -10,4 L/100 KM •199 - 244 G CO2/KM

Environmental information RD 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Give safety priority.

The new S-Class Cabriolet. Unleash your senses. Experience pure luxury. Feel the velvety leather interior. Admire the elegant lines. Smell the fresh air and listen to the world while you drive with the roof down. No matter what the season, the intelligent THERMOTRONIC climate control always ensures the optimum temperature. Share your experience with your passengers because the new S-Class Cabriolet has four uncommonly comfortable seats. A feast for all your senses.


AUTOSCOUT24

me plus. Tot op vandaag hebben we een aanbod van meer dan 45.000 oldtimers. Trends waarnemen is niet zo evident. Sommige modellen zitten in de lift, andere stagneren dan weer. Porsche en Ferrari zijn weliswaar merken die het traditioneel goed doen. De meest exclusieve wagens die we momenteel staan hebben op de site zijn enkele Ferrari’s 275 GTB, een drietal Lamborghini Miura’s en zo’n tien Ferrari F40’s. Wat is voor u het leukste moment van de Zoute Grand Prix? ’s Morgens, wanneer de Zoute Rally op gang komt. Dan is het nog rustig en kan je de wagens van dichtbij waarnemen. Maar ook de aankomst op zaterdagnamiddag is indrukwekkend met zo’n massa volk. Maar eigenlijk is de hele omkadering om van te genieten. De ervaring van onze gasten bij de vorige editie was subliem. De genodigden waren echt onder de indruk van de sfeer en kwaliteit van het event en het aanwezige netwerk.

outil pratique dans ce marché, parce que le monde des ‘classic cars’ est très orienté à l’international. De nombreux amateurs cherchent un modèle particulier et chez nous, ils peuvent effectuer leurs recherches à l’échelle européenne. C’est un énorme atout. À l’heure actuelle, nous avons une offre de plus de 45.000 ‘oldtimers’. Observer des tendances n’est pas si évident. Certains modèles sont fort demandés, tandis que d’autres stagnent. Porsche et Ferrari sont des marques qui se portent traditionnellement bien. Les voitures les plus luxueuses qui sont actuellement sur le site sont quelques Ferrari 275 GTB, trois Lamborghini Miura et une dizaine de Ferrari F40. Quel est, pour vous, le meilleur moment du Zoute Grand Prix? Le matin, lorsque le Zoute Rally débute. À ce moment, il fait encore calme et il est possible d’observer les voitures de près. Mais l’arrivée le samedi après-midi est également impressionnante, avec tant de monde. Mais en fait, tout l’encadrement est excellent. L’expérience vécue par nos hôtes l’an dernier était sublime. Nos invités ont vraiment été

146

“Le marché des ‘classic cars’ tourne clairement à plein régime”

Ben je zelf liefhebber? Absoluut! Eerder van GT’s moet ik wel toegeven. Mijn favoriet is de Koenigsegg One:1. Als kleine fabrikant zo’n topmodellen produceren, vind ik ronduit indrukwekkend. Op vlak van oldtimers kan ik de BMW 507 wel smaken. Deze is gebouwd tussen 1956 en 1959. Spijtig genoeg zijn er slechts weinig van terug te vinden. Ik denk dat er maar een goede 250 van gemaakt zijn en dan nog meer voor de Amerikaanse markt.

Meer info? www.autoscout24.be

impressionnés par l’ambiance et la qualité de l’événement, ainsi que par le réseau présent. Vous-même, êtes-vous un amateur ? Absolument! Plutôt de GT, je dois l’admettre. Ma préférée, c’est la Koenigsegg One:1. Lorsque de petits constructeurs produisent de tels modèles, je trouve cela tout bonnement impressionnant. Sur le plan des ‘oldtimers’, j’apprécie la BMW 507. Elle a été construite entre 1956 et 1959. Malheureusement, on n’en retrouve que très peu. Je pense qu’il n’y en a qu’un peu plus de 250 qui ont été construites, et principalement pour le marché américain. Plus d’info? www.autoscout24.be


SHOPPING & NEWS

148

DLB Concept + First Tent

River Woods

“The Perfect match”

Ontdek het knappe River Woods Zoute Grand Prix gamma!

De kogel is door de kerk. De overname van DLB Concept door First Tent is een feit. Natacha Parmentier van First Tent benadrukt echter dat er in se weing verandert. “Ondanks de overname blijven beide bedrijven - dus ook het personeel - op zichzelf bestaan. Strategisch is het voor First Tent - dat bekendheid verworven heeft in de wereld van de festivals, grote sportevenementen en verhuur op lange termijn van verschillende soorten tenten - een doorbraak in het luxesegment van de markt. Dit jaar zal trouwens alle hospitality van de Zoute Grand Prix door First Tent verzorgd worden. Met de overname realiseren we dan ook het beste van beide werelden.” Le sort en est jeté. Le rachat de DLB Concept par First Tent est un fait. Natacha Parmentie de First Tent insiste cependant sur le fait qu’en soi peu de choses changent. “Malgré le rachat, les deux entreprises - donc le personnel aussi – continuent d’exister en tant que telles. Stratégiquement, cela constitue une percée dans le segment du luxe pour First Tent – qui a acquis de la notoriété dans le monde des festivals, des grands événements sportifs et de la location à long terme de différentes sortes de tentes. Cette année, toute la partie hospitalité du Zoute Grand Prix sera d’ailleurs assurée par First Tent. Par le rachat, nous réalisons donc le meilleur des deux mondes.”

Découvrez la superbe gamme River Woods Zoute Grand Prix!

www.riverwoods.net Kustlaan 249 Knokke 050 60 68 58


CITRoEN - INVICTA - AUDI - FerrArI - ASToN MARTIN - JAGUAR - ROLLS RoYCE - ALFA RoMEO - ALVIS - opel -

HONOURING THE

LEGENDS OF SPA FRANCORCHAMPS AND HIGHLIGHTING

THE FASCINATING WORLD OF MICROCARS

INTERcLASSICS brussels 2016 18 / 19 / 20 november 2016 interclassics.be

SPONSORS:

PARTNERS:

Le Monteur

AUTOMOBILE.be

AutoGids

.be

- MERCEDES BENZ - PORSCHE - BMW - PEUGEoT - CHRYSLER - pEGaso

austIn - MG - LAND RoVER - LAGoNDA - DE ToMASO - MASERATI - FIAT - RENAULT - Iso RIVOLTA - HEALEY -

bugatti - benTleY - LanCiA - FaCeL vega - DuesenberG - triumph -


SHOPPING & NEWS

150

Pole Position

GYEON Q2 Quartz Coating

“Tailor-made car protection”

“Langdurige bescherming en extra glans”

Deze op maat gemaakte binnenhoes is licht, elastisch, soepel en toont de vorm van uw auto op elegante wijze. Samen met de satijnachtige glans van de stof zorgt dit voor een geweldig esthetisch effect. De binnenzijde van de hoes bestaat uit zijdezacht opgerold materiaal dat de lak van uw auto beschermt tegen lichte krassen. De hoes is antistatisch en dus stofafstotend en zorgt voor de ideale bescherming tegen stof en smog. Een kwalitatieve draagtas van Pole Position wordt bijgeleverd zodat u de hoes gemakkelijk kunt meenemen of opbergen. De hoezen zijn verkrijgbaar in meer dan tien verschillende kleuren!

Gyeon Q2 is een geavanceerde quartz coating die de lak langdurig beschermt en extra glans toevoegt. In tegenstelling tot andere nanotechnologieën zal Gyeon Q2 zwaarder worden bij het uitharden, waardoor de integriteit versterkt wordt. Het resultaat is dat iedere laag 0.2 micron toevoegt aan de lakdikte en de krasbestendigheid dus verhoogd wordt! Het resultaat van de coating is dat het oppervlak ultrawaterafstotend wordt, waardoor regen en waswater parelen en aflopen. Dit parelend effect ziet er niet alleen leuk uit maar helpt ook vuil makkelijker te verwijderen!

“Langdurige bescherming en extra glans” Cette housse intérieure fabriquée sur mesure est légère, élastique, souple et montre la forme de votre voiture de manière élégante. En combinaison avec la brillance satinée du tissu, cela crée un formidable effet esthétique. L’intérieur de la housse est constitué de matériau enroulé soyeux qui protège la peinture de votre voiture contre les rayures légères. La housse est antistatique et donc anti-poussière et constitue donc la protection idéale contre la poussière et le smog. Un sac de qualité de Pole Position est livré avec afin que vous puissiez emporter ou ranger facilement la housse. Les housses sont disponibles dans plus de dix couleurs différentes !

Gyeon Q2 est un revêtement de pointe en quartz qui protège la peinture pour une longue durée et ajoute de la brillance supplémentaire. Contrairement à d’autres nanotechnologies, Gyeon Q2 s’alourdit en durcissant, ce qui renforce son intégrité. Il en résulte que chaque couche ajoute 0,2 micron à l’épaisseur de peinture et augmente donc la résistance aux rayures ! Le revêtement rend la surface ultra-hydrofuge, ce qui a pour effet de faire perler et s’écouler la pluie et l’eau de lavage. Cet effet perlant a non seulement un bel aspect mais aide également à enlever plus facilement les salissures !

info? www.pole-position.be

info? www.pole-position.be


PROJECT ARCHITECTS

Piet Bailyu Aan de tekentafel bij Project Architects Piet Bailyu studeert af als architect in ’92, een telg uit de derde generatie van een Knokse architectenfamilie. In zijn bureau Project Architects in Knokke-Heist werkt een goed op elkaar ingespeeld team. Marie-Claire Vandemoere, Bieke De Coninck, Benoit Callens, Natalie Van Kruyssen, Jan Van Rie, Matthias Van Oyen en Sebastiaan Hoogmartens werken samen met Piet Bailyu aan uiteenlopende architecturale projecten: woningen, residentiële meergezinswoningen, kantoren, logistieke centra, hotels, enz. Geen technisch of esthetisch vraagstuk is hen te groot en ze laten zich leiden door een gedeelde passie voor schoonheid en puurheid.

Creatief in hart en nieren

Perfecte leerschool “Na mijn studies ben ik snel van start gegaan voor een sleutel-op-de-deur-bouwfirma, ik ging de baan op met de verkopers. Dat was niet meteen de meest conventionele manier om een architectencarrière te starten, maar het was een uitstekende leerschool. Ik creëerde een enorme verscheidenheid aan ontwerpen op een korte tijd en kreeg zicht op wat mensen effectief verlangen van hun woning. Het was een delicate evenwichtsoefening om de klant ervan overtuigen om met ons in zee te gaan: voldoen aan de eisen van de klant maar tegelijk, binnen zijn budget, een meerwaarde creëren om ons te onderscheiden van onze concurrenten. Ik deed er ervaring op met alle soorten stijlen en vormen, zonder daarbij te vervallen in banaliteit of repetitief te worden.”

“Architect worden op zich was eigenlijk geen roeping, ik wou in de eerste plaats creatief werk en vooral … tekenen. Als kind zat ik al voortdurend schetsen te maken en ook nu nog is een dag aan de tekentafel, om een presentatieschets te maken, pure ontspanning voor mij. Het is mij met de paplepel ingegoten: mijn vader was ook architect, dus er was bij ons thuis heel veel aandacht voor schoonheid en esthetiek. De keuze voor de kunsthumaniora lag voor de hand, die creatieve omgeving lag me beter dan de klassieke richtingen.”


“Het blijft een fantastische ervaring om een project te zien ontstaan en om de omgeving waarin we allemaal samen leven vorm te geven.”

Gedreven door passie

Het creatieve proces

“Ik blijf gedreven door de behoefte om telkens opnieuw vanuit het niets, op een leeg blad, iets nieuws te creëren en te ontwerpen. Het blijft een fantastische ervaring om een project te zien ontstaan en om de omgeving waarin we allemaal samen leven vorm te geven.”

“Elk project vindt zijn oorsprong in de omgeving zelf. Ik ga op zoek naar de opportuniteiten die een plek te bieden heeft en de eisen waaraan het gebouw moet voldoen. Centraal staat de meerwaarde die het ontwerp de omgeving kan bieden. Het hoeft niet te verwonderen dat ik vaak op zoek moet gaan naar creatieve oplossingen om een ontwerp zo optimaal mogelijk op te nemen in de omgeving. Vanuit die zoektocht ontstaat een volume in een bepaalde vormentaal, die ik vastleg in kleine perspectiefschetsen. In dit stadium van het creatieve proces, probeer ik me ook al een voorstelling te maken van de materialen die ik wil gebruiken. Zodra ik overtuigd ben van de vormentaal, wordt die digitaal vastgelegd in een 3D-model. Dit is dan het uitgangspunt dat verder kan worden gemodelleerd en verfijnd tot het volume aan alle wensen voldoet.”

Geïnspireerd leven “Inspiratie haal ik uit het dagelijkse leven. Ik leef intens en ik probeer zo veel mogelijk mijn grenzen af te tasten en te verleggen, op het werk, door te sporten, te reizen, muziek te spelen. Ik ga bewust mijn geest prikkelen om te blijven bijleren. Overal waar ik kom neem ik de ruimte in mij op, ik ontleed ze om te ontdekken waarom die plek een bepaalde indruk op mij maakt. Internet is misschien wel een bijna onuitputtelijke bron van informatie, maar toch ga ik nog altijd zelf op zoek naar de krachtlijnen van een omgeving of ruimte. Die krachtlijnen zet ik om in beelden, in een effectief ruimtelijke schets, om op die manier te communiceren over het project. Dat gaat me nog altijd beter af dan het uit te leggen in woorden.”

Een team uit de duizend “Ik heb mij zo georganiseerd dat ik mij 80% van mijn tijd kan bezighouden met ontwerpen en het bepalen van alle beeldvorming. Dat kan enkel dankzij mijn fantastische team. Ik heb ook moeten leren loslaten: er zijn veel zaken die ik met een gerust hart overlaat aan mijn medewerkers. Ik deel mijn technische kennis en ervaring met hen, zodat wij als architectenbureau kunnen blijven groeien en verruimen.”

www.projectarchitects.be


vlnr - Philippe Van de Ryse - Orelie Gunst - Sophie Braems - David en Filip Bourgoo 154

ZOUTE EVENTS “Sotogrande Grand Prix is een feit!

Geen van deze drie heren had wellicht zeven jaar geleden durven voorspellen dat de Zoute Grand Prix zo’n hoge vlucht zou nemen. Dat laatste kunnen we binnenkort ook letterlijk nemen. De geruchtenmolen over een mogelijke Sotogrande Grand Prix in Zuid-Spanje draaide de voorbije maanden reeds op volle toeren en daarom was het ook de hoogste tijd om diegene die het echt kunnen weten aan de tand te voelen.

Aucun de ces trois messieurs n’aurait probablement osé prédire il y a sept ans que le Zoute Grand Prix prendrait un si bel envol. Nous pourrons bientôt prendre cela au pied de la lettre. De nombreuses rumeurs circulent déjà depuis plusieurs mois au sujet d’un éventuel Sotogrande Grand Prix dans le sud de l’Espagne et il était donc grand temps d’interroger ceux qui peuvent vraiment savoir ce qu’il en est.

Heren, meteen met de deur in huis vallen… Wat is er van aan?

Messieurs, n’y allons pas par quatre chemins … Qu’en est-il ?

Filip: We zijn alle drie heel fier te kunnen aankondigen dat er een tweede Grand Prix in de maak is in Zuid-Spanje, meer bepaald in Sotogrande. Deze mondaine badplaats kun je beschouwen als ‘Het Zoute’ van de regio Andalusië.

Filip : Nous sommes tous trois très fiers de pouvoir annoncer qu’un deuxième Grand Prix est en préparation, dans le sud de l’Espagne, plus précisément à Sotogrande. Cette station balnéaire mondaine peut être considérée comme ‘Le Zoute’ de la région d’Andalousie.


ZOUTE EVENTS

Philippe: De bedoeling is naar analogie van de Zoute Grand Prix een topevent neer te zetten die op termijn dezelfde naam en faam moet krijgen als de organisatie in Knokke-Heist.

Philippe : L’objectif est d’organiser, par analogie au Zoute Grand Prix, un événement de premier plan qui doit à terme se forger la même réputation que l’organisation à Knokke-Heist.

David: Net als in België gaan er ook vijf verschillende events zijn. Uiteraard een rally die zal gereden worden in het prachtige decor van Andalusië en verder ook een veiling, een concours, een GT-Tour en als laatste mogen ook de mooie podia van de Top Marques niet ontbreken.

David : Exactement comme en Belgique, cinq événements différents auront également lieu. Il y aura évidemment un rallye qui se déroulera dans le splendide décor de l’Andalousie, il faut ajouter à cela une vente aux enchères, un concours, un GT-Tour et en dernier lieu, les beaux podiums des Top Marques se devront également d’être présents.

Wanneer mogen we de eerste editie verwachten? Philippe: Het is de bedoeling dat we een jaarlijkse afspraak maken in het laatse weekend van mei. Volgend jaar zal dit dus concreet zijn van woensdag 24 tot en met zondag 28 mei. Filip: Let wel, het is geen Belgisch event die doorgaat in Spanje. We hebben de ambitie om een internationaal event uit te bouwen, waar onze landgenoten uiteraard meer dan welkom zijn!

Quand pouvons-nous nous attendre à la première édition ? Philippe : L’objectif est que nous ayons un rendez-vous annuel au cours du dernier weekend de mai. L’an prochain, il aura donc lieu du mercredi 24 au dimanche 28 mai inclus.

Waar mogen we ons dit jaar aan verwachten met de Zoute Grand Prix? Wat zijn de nieuwigheden?

Filip : Attention, ce n’est pas un événement belge qui se déroule en Espagne. Nous avons l’ambition de développer un événement international, où nos compatriotes seront évidemment accueillis à bras ouverts !

Filip: Dit jaar pakken we - mede door de enorm hoge bezoekersaantallen van de vorige editie (nvdr, 150.000 bezoekers!) - uit met een aantal nieuwe zaken. De opstelling wordt volledig gewijzigd. We wil-

À quoi pouvons-nous nous attendre lors du Zoute Grand Prix? Quelles sont les nouveautés ? Filip: Cette année, nous proposons – en partie grâce à l’énorme afflux de visiteurs lors de l’édition précé-

“Le Sotogrande Grand Prix est un fait!”

len dat zowel het grote publiek als de VIP’s het evenement op een aangename manier kunnen en mogen beleven. Philippe: Concreet verplaatsen we de hoofdtent die vroeger op het Albertplein stond naar het strand, weliswaar nog steeds ter hoogte van datzelfde Albertplein. De belangrijkste reden hiervoor is de grote concentratie van mensen tussen de tent en het Memlinc hotel. David: Het is zo dat we auto’s laten oprijden aan de River Woods Beach Club. Vervolgens rijden ze dan langs de Zeedijk-Het Zoute, die voor de aankomst van elk evenement voetgangersvrij wordt gemaakt, naar het podium op de Zeedijk, recht tegenover het Albertplein. Bij uitbreiding zal er trouwens een

dente (ndlr, 150.000 visiteurs !) – une série de nouvelles choses. Le positionnement est entièrement modifié. Nous voulons que le grand public puisse, à l’instar des VIP, profiter agréablement de l’événement. Philippe: Concrètement, nous déplaçons la tente principale, qui se trouvait auparavant sur l’Albertplein, vers la plage, certes toujours à la hauteur de cette même Albertplein. La principale raison de ce changement, c’est la grande concentration de personnes entre la tente et l’hôtel Memlinc. David: Nous ferons arriver les voitures au River Woods Beach Club. Ensuite, elles rouleront le long de la digue de mer du Zoute, qui est bouclée pour les piétons lors de l’arrivée de chaque événement, puis vers le podium sur la digue de mer, situé en face

155


Uw partner voor exclusief vastgoed van Knokke-Zoute tot Duinbergen...

Christophe Colpaer t Exclusive Proper ties Alber tplein 6 • 8300 Knokke-Zoute • T. 050/61.25.71

www. christophecolpaert. be


ZOUTE EVENTS

volledige parkeer- en autovrije zone zijn vanaf het Lichttorenplein tot de River Woods Beach Club. Dat zal ervoor zorgen dat de toeschouwers langs deze zone van dichtbij kunnen genieten van de vele mooie wagens en dit op een heel veilige manier achter de afbakening. Het publiek kan dus over een lengte van ongeveer een kilometer de aankomst van de wagens van zeer nabij komen bewonderen.

de l’Albertplein. Par extension, une zone interdite au stationnement et à la circulation sera instaurée à partir de la Lichttorenplein jusqu’au River Woods Beach Club. Grâce à cela, les spectateurs placés le long de cette zone pourront admirer de près les nombreuses belles voitures, et ceci en toute sécurité dans une zone délimitée. Le public pourra donc venir assister de très près à l’arrivée des voitures sur une distance d’environ un kilomètre.

Wat gebeurt er dan met het Albertplein? Que devient l’Albertplein? Philippe: Het Albertplein zal dan omgeturnd worden in één groot openlucht ‘grand café’ of terras. We denken nog volop na over een mooie naam! (lacht) Filip: We werken ook sterk aan het comfort en de styling. De VIP-tent zal een constructie worden die geheel in de architecturale stijl van Het Zoute zal opgaan. Deze zal bovendien bestaan uit twee verdiepingen zodat we ook daar meer oppervlakte en dus een betere beleving kunnen creëren. Naast de VIPtent zal de Zoute Grand Prix Beach Club te vinden zijn en daarnaast de Zoute Grand Prix Drivers Club by Lebeau-Courally. Waar mogen we verder nog naar uitkijken?

Philippe: L’Albertplein sera transformée en ‘grand café’ ou terrasse à ciel ouvert. Nous réfléchissons encore pour lui trouver un joli nom ! (rires) Filip: Nous nous attachons aussi largement au confort et au style. La tente VIP sera une structure montée entièrement dans le style architectural du Zoute. Elle comportera en outre deux étages, de telle sorte que nous pourrons y disposer de plus de surface et créer ainsi une meilleure expérience. Outre la tente VIP, il y aura aussi le Zoute Grand Prix Beach Club et le Zoute Grand Prix Drivers Club by Lebeau-Courally. Quelles sont les autres nouveautés auxquelles nous pouvons nous attendre ?

David: Er zullen opnieuw tal van avant-premières en uiterst exclusieve wagens te bewonderen zijn. We houden wederom een aantal ‘celebrities’ als verras-

David: On pourra à nouveau admirer d’innombrables avant-premières et des voitures extrêmement luxu-

Orelie Gunst

157


ZOUTE EVENTS

sing achter de hand tot op het laatste moment.

euses. Jusqu’au dernier moment, nous réservons la surprise de la présence de plusieurs célébrités aux visiteurs.

Kunnen jullie mij al een ‘scoop’ bezorgen? Filip: Gert Verhulst en Jan Peter Balkenende hebben opnieuw hun deelname bevestigd, maar voor het overige gaan we toch de lippen stijf op elkaar houden! (lacht) Hoe zien jullie de Zoute Grand Prix in de toekomst evolueren? Philippe: We gaan ons uiterste best doen om er één van de leukste en beste autobelevenissen van Europa van te maken. Filip: Zoute Grand Prix is niet alleen een automobielgebeuren, maar ook een lifestyle-event waar we de goeie en de juiste ‘vibes’ willen creëren. Qua catering en omkadering moet alles tot in de puntjes verzorgd zijn, zodat het een superbelevenis wordt voor de mensen. Wat zien jullie als de grootste uitdaging?

158

Filip: Voor elk deelaspect van de Zoute Grand Prix liggen de uitdagingen anders. Voor de Zoute Sale by Bonhams zullen we altijd qua locatie heel centraal blijven. We hebben hier met Bonhams een fantastische partner die alle moeite van de wereld doet om een selectie van vijftig topwagens bij elkaar te krij-

Auriez-vous un petit scoop à nous annoncer ? Filip: Gert Verhulst et Jan Peter Balkenende ont à nouveau confirmé leur participation, mais pour le reste, c’est motus et bouche cousue ! (rires) Comment voyez-vous le Zoute Grand Prix évoluer à l’avenir ? Philippe: Nous allons faire tout notre possible pour en faire l’un des plus chouettes et des meilleurs événements automobiles d’Europe. Filip: Le Zoute Grand Prix n’est pas seulement un événement automobile, mais c’est aussi un événement ‘lifestyle’, où nous voulons créer les bonnes vibrations. Sur le plan du catering et de l’encadrement, tout doit être irréprochable, de manière à ce que ce soit un événement fantastique pour les gens. Quel est le principal défi qui vous attend ? Filip: Les défis diffèrent pour chacun des aspects particuliers du Zoute Grand Prix. Pour le Zoute Sale by Bonhams, nous conserverons toujours une localisation centrale. Nous détenons ici avec Bonhams un

Sophie Braems


DRIVE CAREFULLY

www.hetzoute.be

nv Agence Het Zoute - Kustlaan 105 - 8300 Knokke-Heist - Tel: 050 60 33 33 - agence@hetzoute.be


Filip Bourgoo

160

“We haalden inspiratie uit de ‘fast-lanes’ die gebruikt werden op de Olympiade in London” gen. Want dat is de essentiële voorwaarde voor een geslaagde veiling. David: De grootste moeilijkheid ligt hem in het zoeken van het ideale parcours voor de Zoute Rally by Chubb. De ideale stopplaats, voldoende variatie, voldoende RT’s, noem maar op. Dit jaar kondigen we voor het eerst vooraf aan, waar we naartoe gaan. Op vrijdag stoppen we bij het ‘Memorial Museum Passchendaele 1917’ en op zaterdag zijn we te gast in de stad Kortrijk. De logistiek daarbij is niet van de poes. We moeten immers van elk gemeentebestuur en burgemeester de toestemming krijgen om over hun grondgebied te rijden. Ik hoef u niet te vertellen dat we hier wel even mee bezig zijn. Philippe: Onze grootste uitdaging of bezorgdheid ligt in het feit dat Knokke-Heist te klein kan worden voor de hoeveelheid mensen die we aantrekken. De omgang met die massa volk wordt dan ook essentieel. Alles moet in goede, leuke en veilige omstandigheden kunnen plaatsvinden. We hebben hiervoor zelfs onze inspiratie gehaald bij de organisatie van de Olympische Spelen in London in 2012. Het was heel interessant om te zien hoe ze daar bijvoorbeeld

partenaire fantastique, qui déploie tous les efforts du monde pour rassembler une sélection de cinquante formidables voitures. Parce que c’est la condition essentielle d’une vente aux enchères réussie. David: La principale difficulté réside pour lui dans la recherche du parcours idéal pour le Zoute Rally by Chubb. L’étape idéale, une variété suffisante, suffisamment de RT, etc. Cette année, nous annonçons pour la première fois à l’avance où nous irons. Le vendredi, nous ferons halte au ‘Memorial Museum Passchendaele 1917’ et le samedi, nous serons accueillis dans la ville de Courtrai. La logistique n’est pas une mince affaire. Nous devons en effet obtenir de chaque administration communale et de chaque bourgmestre l’autorisation de circuler sur leur territoire. Inutile de vous dire que cela nous prend pas mal de temps. Philippe: Notre principal défi ou souci réside dans le fait que Knokke-Heist peut devenir trop petit pour la quantité de gens que nous attirons. La manière d’accueillir cette masse de personnes devient dès lors essentielle. Tout doit pouvoir se dérouler dans des conditions qui sont à la fois bonnes, agréables


een uni eke si t e in e e n groe n e omge vin g

t e ko op perc el en // won in ge n // ap part e me n t e n

D& W NV T +32 (0)3 229 19 00

danae.stove@vanwellengroup.be

www.duinenwater.be


ZOUTE EVENTS

hun VIP’s via zogenaamde ‘fast-lanes’ (nvdr, straten die door de politie verkeersvrij worden gehouden) van de parking tot aan het gebeuren brachten. Ook wij gaan hier dit jaar gebruik van maken om de verkeersdrukte aan te pakken. Filip: Een ander belangrijk punt is dat het voor de deelnemers tussen die grote massa mensen toch nog steeds als een zeer familiaal en gezellig gebeuren moet kunnen aanvoelen. Ze mogen niet de indruk hebben dat ze in de machine van een groot event terechtkomen. Vandaar ook dat onze vrouwen en kinderen zeer nauw betrokken zijn en heel actief meehelpen. We willen graag het familiale karakter van de organisatie onderstrepen. Alles moet sympathiek blijven. Jullie bezoeken zelf veel concours en rally’s. Waar plaatsen jullie de Zoute Grand Prix op de internationale waardeladder? Philippe: Zelf gaan wij hier geen uitspraken over doen. Maar het is wel leuk als we horen van Mercedes dat zij ons in de top-3 van Europa plaatsen. Ferrari spreekt over top-5 in Europa en Bentley over top-10 in de wereld. Dat is uiteraard fijn om te horen, daar winden we geen doekjes om.

et sûres. Pour cela, nous nous sommes inspirés de l’organisation des Jeux olympiques de Londres en 2012. C’était très intéressant de voir comment les VIP ont été conduits du parking jusqu’à l’événement via ce que l’on appelait des ‘fast-lanes’ (ndlr, des rues interdites à la circulation par la police). Nous allons également recourir à ce système cette année pour réduire l’intensité du trafic. Filip: Un autre point important, c’est que pour les participants qui se retrouvent au beau milieu de cette masse de gens, l’événement doit encore toujours pouvoir être vécu comme quelque chose de familial et d’agréable. Ils ne doivent pas avoir la sensation d’être pris dans l’engrenage d’un grand événement. C’est aussi la raison pour laquelle nos épouses et nos enfants sont étroitement impliqués et participent très activement. Nous aimons souligner le caractère familial de l’organisation. Tout doit rester sympathique. Vous visitez vous-mêmes beaucoup de concours et de rallyes. Où placez-vous le Zoute Grand Prix sur l’échelle internationale des valeurs ? Philippe: Nous n’allons pas nous prononcer nous-mêmes à ce sujet. Mais c’est agréable d’entendre que Mercedes nous place dans le top-3 en Europe. Ferrari

“Nous nous sommes inspirés des ‘fast-lanes’ utilisées durant les Jeux Olympiques de Londres”

David Bourgoo

163


ZOUTE EVENTS

Philippe Van de Ryse 164

Wat is voor jullie de leukste reactie die jullie ooit gekregen hebben op deze mooie organisatie? Filip: Dat moet tijdens een interview met een fabrieksarbeider op Focus-WTV geweest zijn. De journalist vroeg hem of hij niet overdonderd was door de weelde en de luxe. Die man antwoordde: “Laat mij genieten, het is gratis en het mag nog lang blijven duren!” (lacht) Philippe: Heel mooi was ook dat vele handelaars mij komen zeggen zijn dat het het beste weekend was van de laatste tientallen jaren voor hen. David: Voor mij persoonlijk was dat over het podium rijden en overdonderd zijn van het applaus. Een absoluut kippenvelmoment! Het laatste nieuws over de Zoute Grand Prix, kunt u steeds volgen via www.zoutegrandprix.be en hou uiteraard ook de sociale mediakanalen in de gaten!

parle d’un top-5 en Europe et Bentley d’un top-10 dans le monde. C’est effectivement agréable à entendre, ne nous voilons pas la face. Quelle est, à vos yeux, la plus chouette réaction que vous ayez reçue vis-à-vis de cette belle organisation ? Filip: Cela doit être lors de l’interview d’un ouvrier d’une usine sur Focus-WTV. Le journaliste lui a demandé s’il n’était pas époustouflé par la splendeur et le luxe. Et cet homme a répondu : “Laissez-moi profiter, c’est gratuit et je ne m’en lasse pas !” (rires) Philippe: Ce qui est également très beau, c’est que de nombreux commerçants sont venus me dire qu’il s’agissait pour eux de leur meilleur week-end depuis des décennies. David: Personnellement, c’était le fait de rouler sur le podium et d’être submergé par les applaudissements. C’était un moment à vous donner la chair de poule! Vous pouvez découvrir les dernières informations concernant le Zoute Grand Prix via www.zoutegrandprix.be. Tenez aussi les médias sociaux à l’œil !


VASTGOED O P EEN ANDER NIVEAU J. Bouckaertstraat 20, 8790 Waregem | tel: +32 (0) 56 60 41 76 | mail: info@dochy.be | web: www.dochy.be

IZEGEM

BEERNEM

KORTRIJK

EVERGEM

LANDOUZY-LA-VILLE

ROESELARE

OMGEVING BRUGGE

WANNEGEM-LEDE

WAREGEM

WESTENDE

EXCLUSIEVE LANDHUIZEN TE KOOP


‘Marina de Sotogrande’ 166

SOTOGRANDE “Welkom in Sotogrande in Andalusië, gastheer van de Sotogrande Grand Prix 2017!” Sotogrande SA is verheugd te kunnen aankondigen dat ze in de prachtige omgeving van Andalusië de Sotogrande Grand Prix 2017 zal kunnen huisvesten! Of het nu als eigenaar, piloot, enthousiast of toeschouwer is, wij hopen dat jullie zullen kunnen genieten van de waaier aan activiteiten die Sotogrande en Andalusië te bieden hebben voor uzelf en uw familie in deze schitterende regio in Zuid-Spanje, dichtbij de Middellandse Zee.

Sotogrande SA est ravie d’annoncer l’organisation de la première édition du Sotogrande Grand Prix qui se tiendra à Sotogrande en Andalousie! Que vous veniez en tant que propriétaire, pilote, passionné ou spectateur, nous sommes convaincus que vous allez apprécier être avec nous grâce à l’éventail d’activités que Sotogrande et cette ravissante région d’Andalousie, située le long de la Méditerranée, auront à offrir pour vous et votre famille.

Sotogrande is altijd al één van de meest populaire bestemmingen geweest op het Iberische schiereiland. Het strekt zich uit over zo’n twintig vierkante kilometer van aan de kust van de Middellandse Zee tot de indrukwekkende heuvels en het beschermde natuurgebied Finca Alcaidesa. Het is dan ook letterlijk en figuurlijk een rustige haven met diverse activiteiten in verschillende uithoeken van de regio elk uniek in hun genre. Sotogrande is bovendien de ideale uitvalsbasis om de ruime regio van Andalusië te ontdekken, rijk aan een adembenemende natuur en regionale parken die het ideale decor vormen om te jagen of te wandelen. Won-

Sotogrande a toujours été une des destinations les plus prisées de la péninsule ibérien. Le resort s’étend sur environ vingt kilomètres carrés, de la côte de la Méditerranée jusqu’aux collines impressionnantes du parc naturel Finca Alcaidesa. Cet attrait semble tout à fait logique, au sens propre comme au sens figuré, car une multitude d’activités vous attendent à chaque recoin de cette destination unique en son genre. De plus, Sotogrande est le point de départ idéal pour la découverte de la région d’Andalousie, qui est riche en nature fascinante avec ses parcs régionaux et offre un décor idéal pour la chasse ou la marche. Des villes


SOTOGRANDE

derbaarlijke steden zoals Jerez, Granada, Sevilla en Cadiz, met diepgewortelde tradities zoals Flamengo, gastronomie en stierengevechten, bieden u een inkijk in de Spaanse geschiedenis ten tijde van de Moren. Een extra aantrekkingspool voor Sotogrande is het Sierra Nevada gebergte die slechts op twee uur rijafstand ligt en in de wintermaanden de uitgelezen mogelijkheid biedt om te skiën. Doorheen het jaar is het ook het gedroomde decor voor sportievelingen die houden van mountainbiken of spectaculaire hikingondernemingen.

merveilleuses comme Jerez, Granada, Sevilla et Cadiz, avec leurs traditions ancrées telles que la Flamenco, la gastronomie et les corridas, vous offrent des témoins impressionnants de l’histoire espagnole à l’époque des Maures. Non loin de Sotogrande, les montagnes de la Sierra Nevada, à seulement deux heures de voiture, offrent un paradis pour skieurs pendant les mois d’hiver, mais sont aussi très attrayants toute l’année pour des sportifs qui aiment faire du vélo tout-terrain ou de la randonnée en montagne.

Voor zij die zich willen laten onderdompelen in de gezellige drukte van de steden langs de ‘Costas’ is er Marbella dat slechts op een half uurtje rijden van Sotogrande ligt. Op nauwelijks één uur ben je aan de internationale luchthaven van Malaga en voor bezoekers uit het Verenigd Koninkrijk is er de internationale luchthaven van Gibraltar op slechts twintig minuten. Sotogrande is de grootste private enclave van Andalusië en Spanje, boordevol luxe en sportiviteit. De rijke geschiedenis kende zijn oorsprong in 1962 en was het resultaat van de visie van de industrieel en filantroop Joseph McMicking en zijn Spaans-Filipijnse vrouw Mercedes Zobel de Alaya die mogelijkheden zagen in dit domein, die voor hen de ideale plek was voor de hogere klasse om zich terug te trekken in alle rust en discretie. Het is de perfecte bestemming om te herbronnen en je familie te ontmoeten, omringd door vrienden of gewoon om even op jezelf te zijn. Een plaats ook waar je buren dezelfde waarden hebben, wat ervoor zorgt dat je fijne nieuwe vriendschappen kunt opbouwen en dit in alle respect voor elkaars privacy. De hogere klasse en beroemdheden van over de hele wereld zijn steeds aangetrokken geweest tot de unieke levens-

Pour ceux qui préfèrent plonger dans l’animation conviviale des villes le long des ‘Costas’, il y a Marbella à seulement une demi-heure de Sotogrande. En une heure, à peine, on arrive à l’aéroport international de Malaga, et les visiteurs qui viennent du Royaume-Uni peuvent bénéficier de l’aéroport international de Gibraltar, à seulement 20 minutes de Sotogrande. Sotogrande est l’enclave privée la plus importante d’Andalousie et d’Espagne. Sa riche histoire commença en 1962 grâce à la vision de l’industriel et philanthrope Joseph McMicking et sa flamboyante épouse espagnole-philippine Mercedes Zobel de Alaya, qui voyaient dans cette propriété (en fait quatre fermes qu’ils ont pu réunir) l’endroit idéal afin de permettre à la haute société de se rejoindre dans la discrétion et le calme. C’est la destination parfaite afin de se ressourcer et se reconnecter avec sa famille, être entouré d’amis ou simplement être seul avec soi-même. Un endroit que vous partagerez avec des voisins partageant les mêmes valeurs vous permettant de créer de nouvelles amitiés pérennes, et ce dans le respect nécessaire de la vie privée. La haute société et des gens célèbres à travers le monde ont toujours été attirés par la qualité de

“Bienvenue à Sotogrande en Andalousie, la destination hôte du Sotogrande Grand Prix 2017!” kwaliteit die Sotogrande sinds zijn eerste dag en nu 55 jaar later nog steeds te bieden heeft.

vie unique que Sotogrande offre depuis son premier jour et bien vivant 55 ans plus tard.

Het leven in Sotogrande werd tijdens het tweede gedeelte van de twintigste eeuw in beeld gebracht door de Amerikaanse societyfotograaf Slim Aarons, die liet weten dat beroemdheden hem uitnodigden naar hun feestjes “omdat ze wisten dat ik hen niet in een slecht daglicht zou stellen. Ik was immers één van hen”. Sotogrande is sindsdien een aantrekkingspool gebleven voor families, hun genodigden of bezoekers die er op vakantie kwamen op zoek naar rust, kwaliteit, veiligheid en discretie. Kortweg een plek waar ze kunnen relaxen, ver weg van alle lawaai en hun dagdagelijkse beslommeringen. Het gemak waarmee je Sotogrande kunt bereiken, maakt het de ideale bestemming om het ganse jaar door vanuit alle windstreken van Europa langs te komen, of het nu is voor één dag, een weekend of langer. Het is zoals Marc Topiol, de CEO van Sotogrande SA en momenteel volop in de weer om het resort verder te ontwikkelen zegt: “Sotogrande is een magische locatie langs de Middellandse Zee. Het typi-

Tout au long de la deuxième moitié du XXème siècle, la vie à Sotogrande a été illustrée en images par le photographe de la haute société américain Slim Aarons, qui disait que des célébrités n’hésitaient pas à l’inviter à leurs petites fêtes “parce qu’ils savaient que je n’allais pas les mettre dans une mauvaise lumière puisque j’étais un des leurs”. Depuis lors, Sotogrande est restée la destination de choix pour les familles, leurs invités ou simple visiteurs en vacance qui recherchent la tranquillité, la qualité, la sécurité et la discrétion! En bref, un endroit où ils peuvent se relaxer loin du bruit et des exigences que requiert leur quotidien. Son accessibilité unique en son genre permet à Sotogrande d’être accessible toute l’année à toute l’Europe lui permettant d’être une destination de choix de manière spontanée pour un jour, un weekend ou plus. Comme le dit Marc Topiol, CEO de Sotogrande SA : “Sotogrande est un endroit magique situé sur les bords de la Méditerranée. Son caractère, façonné au travers des 50 derni-

167


SOTOGRANDE

sche karakter, dat in de afgelopen vijftig jaar tot stand is gekomen, biedt een unieke gelegenheid aan zijn bewoners en bezoekers om familie en vrienden terug te zien en samen leuke momenten te delen terwijl ze hun favoriete hobby’s en activiteiten kunnen uitoefenen. Sotogrande biedt een waaier aan mogelijkheden en is eenvoudigweg ‘het ideale platform om te genieten’. Zijn geografische ligging en vlotte bereikbaarheid het ganse jaar door van waar ook in Europa hebben er een plek van gemaakt om spontaan te bezoeken, hetzij voor een dag of een weekend,… of wie weet beslist u wel om één van de ‘leden’ te worden en komt u er de rest van uw leven doorbrengen.”

ères années, offre une opportunité unique à ses résidents et visiteurs de se retrouver en famille ou entre amis afin de partager les joies simples de la vie ou de pratiquer leur activité favorite. Sotogrande offre une multitude d’opportunités ou simplement le canevas parfait afin de tout simplement profiter du temps. Sa situation géographique et accessibilité tout au long de l’année au départ des grandes villes d’Europe en font une destination spontanée pour un moment, un jour, un weekend ou bien sûr une vie si vous décidiez de devenir un de ses membres!”

Op vastgoedgebied heeft Sotogrande zich geëngageerd om het laatste hoofdstuk van de ontwikkeling van de residentiële buurt ‘La Reserva de Sotogrande’ aan te vatten. Dit beveiligd privédomein biedt aan zijn inwoners een compleet gamma van activiteiten, volledig afgestemd op het gezin en de kinderen. ‘La Reserva’ beschikt ondermeer over een ‘18-hole’ wereldklasse golfbaan, verschillende lagunes met beachclubs, kinderdorpen, een wellness die werkelijk uniek is in zijn genre en tennis- en paardensportactiviteiten. Er zullen 250 nieuwe villa’s gebouwd worden, gaande van twee tot twintig miljoen euro.

Sur le plan résidentiel, Sotogrande a engagé le développement du dernier chapitre avec la réalisation du quartier résidentiel de “La Reserva de Sotogrande”. Cette enclave privée et sécurisée offre à ses résidents une palette complète d’activités toutes orientées vers la famille et les enfants et offrant à chaque parent la possibilité de se réaliser pleinement. L’offre de La Reserva inclut un parcours de 18 trous de renommée mondiale, la réalisation de différents lagons avec leurs infrastructures de beach club, un centre pour les enfants, un wellness sur mesure et unique en son genre, du tennis et des activités autour du cheval. Cet ensemble comprend également 250 nouvelles résidences de €2.000.000 à €20.000.000.

Dankzij zijn ligging dicht bij de straat van Gibraltar en de Middellandse Zee, verwerft Sotogrande ook in sneltreinvaart een reputatie als ‘go-to-destination’ voor zeilwedstrijden. Alleen al deze lente was het de gastheer voor de wereldbeker in de klasse RC44 en een manche van het WK in de J80-klasse. In september is er dan weer een Europese etappe in de internationale GC32 die Sotogrande aandoet. Ook de polosport blijft

Grâce à sa localisation près du détroit de Gibraltar et longeant la Méditerranée, Sotogrande devient un centre Européen de la régate. Ainsi, ce printemps, Sotogrande a servi de hôte pour la coupe du Monde de la classe RC44 et d’une épreuve du championnat du Monde de la classe J80, et en septembre, il y aura une des étapes Européennes de la classe GC 32 internationale. Le Polo n’est pas en reste avec, tout au long du

‘Santa Maria Polo Club’

169


SOTOGRANDE

Yoga @ ‘El Mirador’ niet achter. De Santa Maria Polo Club van Sotogrande organiseert tijdens de maand augustus voor de 45ste maal hun internationaal tornooi. Het ganse jaar door kunt u trouwens genieten van wedstrijden, maar ook van de bruisende after-polocultuur die bezoekers en inwoners de kans biedt om te genieten van een lange (of korte) Andalusische nacht!

mois d’août, le tournoi du Santa Maria Polo Club de Sotogrande qui présente cette année sa 45ème édition et point culminant d’événements polo offerts tout au long de l’année. Le tournoi d’août, réputé pour ses soirées “Après Polo”, offre aux visiteurs et résidents une opportunité de profiter des longues (ou courtes!) nuits andalouses!

Voor de liefhebbers van paardrijden, moutainbiken, trekken en wandelen, zijn er de 1500 hectaren natuurreservaat van Finca Alcaidesa die uitgeven op het Sotogrande Almenara Hotel. Paden banen zich er een weg doorheen het platteland, omgeven door een heerlijke muntgeur, tussen olijf- en pijnbomen. De ruiterclub van Sotogrande stalt meer dan 100 paarden en de dressuur- en springschool voorziet in uitstekende trainingen en dito faciliteiten om hun kunsten verder te perfectionneren. Tennis en zustersport ‘padel’ zijn uiteraard erg populair in Sotogrande, zowel voor wie competitief als recreatief wenst te spelen. Dit alles wordt u aangeboden door de SotoTennis Academy opgericht door voormalig Brits nummer één en dubbelspelkampioen Daniël Kiernan, die zowel programma’s heeft voor kinderen als voor volwassenen.

Pour les amateurs d’équitation, de vélo tout-terrain, de trekking ou tout simplement de marche, vous aurez accès au 1.500 hectares de la réserve naturelle de la Finca Alcaidesa située juste à côté de l’hôtel Almenara. On y trouve des sentiers qui serpentent à travers la campagne, l’odeur hypnotisant de la menthe et des forêts d’oliviers et de pins. Le club d’équitation de Sotogrande a plus de 100 chevaux dans ses étables et l’école de dressage ou de saut d’obstacle offre l’endroit parfait afin de perfectionner son art. Evidemment, le tennis et le sport sœur ‘padel’ sont également très populaires à Sotogrande, que ce soit de manière ludique ou compétitive. Le Sotogrande Racquet club ou La Soto Tennis Academy, créée par l’ancien numéro un britannique et champion du double, Daniël Kiernan, offre également des programmes pour les enfants - de tous les âges.

De regio telt verschillende stranden waar beachclubs een ruim aanbod hebben om optimaal te kunnen genieten van culinaire hoogstandjes in een uniek kader, maar u ook de kans bieden om watersporten uit te proberen zoals zeilen, wind- en kitesurfen, kayak en paddle- en wakeboarding. Ook de wellnessfaciliteiten zijn om u tegen te zeggen. Het Elysium Spa - gelegen in het

La région dispose de diverses zones de plages, où les différents clubs de plage offrent une diversité afin de profiter de délices culinaires dans un cadre exceptionnel, mais également l’opportunité de pratiquer divers sports nautiques tels que sailing, wind and kite surfing, kayak, paddleboarding ou wakeboarding. Le wellness est également aux premiers rangs grâce aux services

171


‘La Reserva Club House’

172

resort van het Almenara Hotel - laat bezoekers toe om lichaam en geest terug in harmonie met elkaar te brengen in het binnenzwembad met jacuzzi, de Finse sauna, het Turks stoombad of via één van de indrukwekkende lijst schoonheidsbehandelingen of massages die op het menu staan. De gym’s in het resort bieden naast yoga en pilates ook het ganse jaar door fitnessworkshops aan, indien gewenst onder begeleiding van professionele trainers.

offerts dans le cadre du Spa Elysium qui est intégré à l’Hôtel Almenara et permet à ses visiteurs de remettre leur corps et esprit en harmonie au travers de divers équipements ludiques tels que piscine intérieure avec jacuzzi, sauna finlandais, bain de vapeur turque ou via l’un des traitements de beauté et massages. Pour les plus actifs, l‘équipe du Spa comprend des entraîneurs agréés offrant des ateliers de fitness, en plus de sessions de yoga et de pilates, et ce tout au long de l’année.

Uiteraard staat ook de golfsport centraal in Sotogrande, waar je drie van de beste tien golfbanen in Spanje kan terugvinden naar een ontwerp van grootheden zoals Robert Trent Jones met onder meer zijn ‘magnum opus’: de Real Golf Club de Sotogrande. Hiernaast is er ook de Real Club Valderrama, verkozen tot de nummer één golfbaan in Spanje en gastheer voor de Ryder Cup in 1997 en de Golf Club La Reserva De Sotogrande. De Spaanse Open 2016 werd in de lente gespeeld in de Real Club Valderrama en zette op die manier een lange traditie van competitiegolf verder.

Le golf ne peut bien sûr pas ne pas être évoqué quand on parle de Sotogrande, où se trouvent trois des dix meilleurs parcours de golf de l’Espagne, désignés par des grands noms comme Robert Trent Jones, avec notamment son ‘magnum opus’: le Real Golf Club de Sotogrande, le Real Club Valderrama, élu comme le parcours de golf numéro un d’Espagne et hôte de la Ryder Cup en 1997, et le Golf Club La Reserva De Sotogrande. Le Spanish Open 2016 a eu lieu, ce printemps, au Real Club Valderrama renouant ainsi avec une longue tradition de haute compétition golfique.

Sotogrande SA engageert zich ten volle om voor Sotogrande en zijn meest recente residentiële woonwijk ‘La Reserva’ een topniveau aan te houden op vlak van veiligheid, kwaliteit en technologie. De eerste horde die genomen moest worden was de renovatie van het clubhouse van de Golf Club La Reserva, het centrale punt van de toekomstige countryclub. Deze renovatie werd toevertrouwd aan het Parijse architectenbureau ‘Des Sources’ die er een oase van rust heeft van gemaakt in een relax kader vol eenvoud.

Sotogrande SA a un engagement fondamental de permettre à Sotogrande et à sa dernière enclave résidentielle qu’est La Reserva, de continuer la longue tradition tout en y incluant les niveaux de sécurité, de qualité et de technicité que notre clientèle attend. La première étape a été la rénovation du club house du golf de La Reserva et point central du futur Country Club. Cette rénovation a été confiée au bureau d’architectes parisien ‘Des Sources’, qui en a fait un oasis de détente dans un cadre simple et décontracté.

Sotogrande is op talloze vlakken uniek. De eerste Sotogrande Grand Prix ontvangen is dan ook een nieuwe en natuurlijk stap in de ontwikkeling van deze bestemming. Deze rijke en gevarieerde omgeving zal de deelnemers en toeschouwers een kwalitatief hoogstaand moment laten beleven die zijn gelijke niet kent! Met ‘La Reserva’ als uitvalsbasis voor dit jaarlijkse evenement en de schitterende wegen die er in de regio Andalusië zijn, heeft de Sotorande Grand Prix alles in zich om uit te groeien tot een onvergetelijke belevenis en dit reeds vanaf de eerste editie!

Sotogrande est unique pour de maintes raisons. Y recevoir le premier Sotogrande Grand Prix est une étape naturelle dans la longue vie de cette destination. Son environnement riche et diversifié permettra à tous les participants et spectateurs de vivre un moment de grande qualité. Avec La Reserva de Sotogrande comme base pour cet événement annuel et les routes exceptionnelles qu’offre cette zone de l’Andalousie, le Sotogrande Grand Prix a toutes les composantes pour devenir, et ce dès sa première édition, un événement de choix pour tous.

Nog meer te weten komen over Sotogrande? Lees dan de ‘unpublished content’ op www.zoutegrandprix.be!

Pour en savoir plus sur Sotogrande et tous ses attributs: lisez le ‘unpublished content’ sur www.zoutegrandprix.be!


SOTOGRANDE GRAND PRIX® 2017

SAVE THE DATE 24th - 28th MAY 2017 Sotogrande - San Roque Cádiz - Spain

REQUEST YOUR RESERVATION FOR THE SOTOGRANDE RALLY® 2017, SOTOGRANDE CONCOURS D’ELEGANCE® 2017 OR SOTOGRANDE GT TOUR® 2017 BY SENDING AN E-MAIL TO INFO@ZOUTE-EVENTS.BE


DETAILREINIGING EXTERIEUR + INTERIEUR / LAKCORRECTIE / DIEPTEREINIGING / COATING OF WA X / LEDERHERSTEL / ONTGEUREN / PRODUCTVERKOOP / STALLING / CONCOURSDETAILING / XPEL BESCHERMINGSFOLIE / MAATHOEZEN

POLE-POSITION CAR DETAILING

Kortrijksesteenweg 306 / 8530 Harelbeke / M + 32 (0)472 93 46 66 / info@pole-position.be WWW.POLE-POSITION.BE


PROGRAM 2016

175

PROGRAM 2016


PROGRAM 2016

ZOUTE TOP MARQUES 6-9 Oct. 2016

176

Van donderdag 6 tot en met zondag 9 oktober vindt op de Zeedijk en in de Kustlaan de ZOUTE TOP MARQUES® plaats. Op de podia in de Kustlaan stellen maar liefst 14 premium automerken hun nieuwe modellen voor. In de expo op de Zeedijk kan u genieten van een uitgebreid gamma aan nieuwe wagens. Verder zijn er ook de paviljoenen, daar kan u - op uitnodiging - de laatste nieuwe wagens als eerste ontdekken. U kan de nieuwste pareltjes van dichtbij bekijken in een sfeervol kader.

Du jeudi 6 au dimanche 9 octobre, la digue et la Kustlaan accueilleront le ZOUTE TOP MARQUES®. Quatorze marques de voiture haut de gamme présenteront leurs nouveaux modèles sur les podiums de la Kustlaan. L’espace d’exposition sur la digue vous permettra de profiter d’une vaste gamme de nouvelles voitures. En outre, les pavillons vous permettront de découvrir les tout derniers modèles en exclusivité et sur invitation. Venez y observer de près les nouveaux joyaux du secteur, dans une ambiance toute en élégance.

De zevende editie zal zeker en vast een topeditie worden. De topmerken die u op de ZOUTE TOP MARQUES® kunt bewonderen zijn: Jaguar, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Lamborghini, Audi, Ferrari, Bentley, Alfa Romeo, Rolls-Royce, Land Rover, McLaren, Tesla en BMW. Kom een kijkje nemen en laat u verbazen.

La septième édition de l’événement sera sans aucun doute une édition de choix à [‘occasion de laquelle vous pourrez admirer, dans le cadre du ZOUTE TOP MARQUES®, des marques de prestige telles que Jaguar, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Lamborghini, Audi, Ferrari, Bentley, Alfa Romeo, Rolls-Royce, Land Rover, McLaren, Tesla et BMW. Passez jeter un reil et laissez-vous surprendre.


PROGRAM 2016

ZOUTE RALLY by 6-8 Oct. 2016

De zevende editie van de ZOUTE RALLY® by Chubb 2016 brengt dit jaar 195 classic cars naar Knokke-Heist. Op donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober 2016 zijn ze te bewonderen in ofwel de rally ofwel de balade. De rally is een formule met een gemiddelde snelheid en RT’s. De balade wordt gereden op een korter parcours, zonder gemiddelde snelheid en RT’s. De organisatie voorziet tal van verrassingen en leuke, culinaire momenten voor de deelnemers en genodigden en vormt zoals de zes voorgaande edities de ideale afsluiter van het rallyseizoen. Deze rally is voorbehouden aan wagens met eerste inschrijvingsdatum in het verkeer tussen 01.01.1920 en 31.12.1965.

Cette année, la septième édition du ZOUTE RALLY® by Chubb rassemblera 195 voitures anciennes à Knokke-Heist. Le jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 octobre 2016, venez les découvrir lors du rallye ou de la balade. Le rallye est une formule avec une vitesse moyenne et des RT. La balade est parcourue sur une distance plus courte, sans vitesse moyenne ni RT. L’organisation prévoit de nombreuses surprises et d’agréables moments culinaires pour les participants et les invités. Tout comme les six éditions précédentes, cet événement représente la meilleure manière de clóturer la saison des rallyes. Le rallye est réservé aux voitures dont la première date d’immatriculation se situe entre le 01.01.1920 et le 31.12.1965.

Op donderdag 6 oktober vindt er een technische screening plaats. Op vrijdag 7 oktober tussen 15:00 en 18:00 is er tijd voor het snelheidsonderdeel van de rally: de ‘Flying 1/4 Mile’. Die start in de Graaf d’Ursellaan in Heist. De Flying 1/4 Mile is ongetwijfeld een niet te missen hoogtepunt.

Une sélection technique aura lieu le jeudi 6 octobre. La partie du rallye consacrée à la vitesse, le « Flying 1/4 Mile », se déroulera le vendredi 7 octobre, de 15 à 18 heures. Celle-ci commencera dans la Graaf d’Ursellaan à Heist. Le« Flying 1/4 Mile » est un temps fort à ne pas manquer.

177


PROGRAM 2016

ZOUTE

CONCOURS ZOUTE CONCOURS D’ELEGANCE D’ELEGANCE by by

KNOKKE LE ZOUTE - BELGIUM

8-9 OCTOBER 8-9 Oct. 20162016

178

De ZOUTE CONCOURS D’ELEGANCE® by Bank Degroof Petercam vindt plaats op 8 en 9 oktober, dit is een elegantiewedstrijd van legendarische wagens die gekeurd worden door een internationale jury van experts. Uiteraard zijn alle bezoekers welkom en kunnen ze volop genieten van het rijke aanbod. De ZOUTE CONCOURS D’ELEGANCE® by Bank Degroof Petercam vindt plaats op zaterdag op de Approach Golf, één van de mooiste stukjes groen van Knokke. De dag nadien op zondag worden de auto’s overgebracht naar de prestigieuze Royal Zoute Golf Club waar de jurering zal plaatsvinden. Het organiserend comité selecteert de wagens op basis van strenge selectiecriteria. In dit unieke kader worden alleen de beste oldtimers tentoongesteld, het is een ideaal moment voor hun eigenaars om hun paradepaardje eens van stal te halen. Tijdens de brunch op zondag in de VIP-tent op de Royal Zoute Golf Club - op uitnodiging worden de awards uitgereikt. Naast de ‘classic winners’ zijn er ook de ‘medals of honor’, voor hen zijn er speciale prijzen voorzien. Het hele evenement wordt gehost door Platinum Sponsor Bank Degroof Petercam. Meer info over het evenement of bezoekerskaarten vindt u op www.zoutegrandprix.be

Le ZOUTE CONCOURS D’ÉLÉGANCE® by Bank Degroof Petercam aura lieu les 8 et 9 octobre. Ce concours d’élégance accueille des voitures de légende approuvées par un jury d’experts international. Bien évidemment, tous les visiteurs sont les bienvenus pour découvrir et admirer ces nombreuses voitures d’exception. Le ZOUTE CONCOURS D’ÉLÉGANCE® by Bank Degroof Petercam le samedi aura pour théatre l‘Approach Golf, l’un des plus beaux écrins de verdure de Knokke. Le lendemain, le dimanche les voitures sont transférées au prestigieux Royal Zoute Golf Club oû elles seront soumises à l’oeil critique des membres du jury. Le comité organisateur sélectionne les voitures sur la base de critères très stricts. Ce décor unique n’accueille que les oldtimers les plus exclusives. Il est aussi le moment idéal, pour les propriétaires, d’exhiber en public le fleuron de leur collection. Les prix seront attribués pendant le brunch le dimanche, sous le chapiteau VIP au Royal Zoute Golf Club (uniquement sur invitation). Parallèlement aux « classic winners », le jury décernera aussi des « medals of honor » dont les lauréats reçoivent des prix spéciaux. L’ensemble de l’événement est pris en charge par la Banque Degroof Petercam en qualité de Platinum Sponsor. Si vous souhaitez un complément d’information sur l’événement ou obtenir des cartes visiteurs, veuillez vous rendre sur le site www.zoutegrandprix.be


PROGRAM 2016

ZOUTE SALE by 6-7 Oct. 2016

179

Voor de vierde keer zal het gerenommeerde Britse veilinghuis Bonhams de ZOUTE SALE® leiden. Ze verwachten u op 6 en 7 oktober in de VIP-marquee op het strand aan het Albertplein. Veilinghuis Bonhams bestaat al sinds 1793 en is één van de grootste veilinghuizen ter wereld. Voor Bonhams is de ZOUTE SALE® een uitgelezen moment om een collectie prachtige oldtimers onder de veilinghamer te brengen. Enkele pareltjes die vorig jaar geveild werden: een BMW M1 Coupé uit 1980, een Jaguar XJ 220 Coupé uit 1992, een Jaguar E-Type ‘Series 1’ uit 1961 en een Ferrari 365 GTB/4 ‘Daytona’ Berlinetta uit 1971. Hét paradepaardje van de ZOUTE SALE® was een Ferrari 599 SA Aperta uit 2011. De nieuwe eigenaar had er €891.250 voor over.

Pour la quatrième fois, la célèbre maison de vente aux enchères britannique Bonhams organisera la ZOUTE SALE®. Ils vous attendent les 6 et 7 octobre dans le chapiteau VIP sur la digue de mer près de l’Albertplein. La maison Bonhams a été fondée en 1793 et est l’une des plus grandes maisons de vente aux enchères du monde. Pour Bonhams, la ZOUTE SALE® représente [‘occasion idéale de mettre aux enchères une collection de magnifiques voitures anciennes. Voici quelques petits bijoux vendus l’année dernière : une BMW M1 Coupé de 1980, une Jaguar XJ 220 Coupé de 1992, une Jaguar E-Type ‘Series 1’ de 1961 et une Ferrari 365 GTB/4 ‘Daytona’ Berlinetta de 1971. Le joyau par excellence de la ZOUTE SALE® était une Ferrari 599 SA Aperta de 2011. Le nouveau propriétaire, l’a acquise au prix de €891.250.

Ook dit jaar kan u bieden op de wagen van uw dromen. U kunt de te veilen wagens bezichtigen op 6 en 7 oktober van 10:00 tot 17:00. Op 6 oktober kan u - op uitnodiging - in de VIP-marquee op het strand aan het Albertplein terecht vanaf 17:00 tot 19:00 voor de preview cocktail. Voor de veiling zelf moet u 7 oktober om 18:00 - zelfde locatie - in uw agenda noteren.

Cette année, vous pourrez également miser sur la voiture de vos rêves. Vous pourrez découvrir les voitures mises aux enchères les 6 et 7 octobre de 10 à 17 heures. Le 6 octobre, vous pourrez vous rendre sous le chapiteau VIP sur la digue de mer juste à côté l’Albertplein de 17 à 19 heures pour le preview cocktail. Pour la vente aux enchères, rendez-vous le 7 octobre à 18 heures, même location!


PROGRAM 2016

ZOUTE GT TOUR by 9 Oct. 2016

180

De ZOUTE GT TOUR ® is een balade voor wagens jonger dan 20 jaar die start om 9u30 en aankomt om 13u30 op de Zeedijk ter hoogte van de ZOUTE DRIVERS CLUB ® by Lebeau-Courally op zondag 9 oktober. Het event is na het succes van de voorbije jaren niet meer weg te denken uit de ZOUTE GRAND PRIX ®. Kom dan ook een kijkje nemen en geniet van de vele ronkende motoren en blitse wagens. Langs het parcours krijgen de deelnemers zowel technische als snelheidsproeven op hun bord voorgeschoteld, waaronder een uitdagende ZOUTE GT SLALOM ®, een FLYING MILE ® en de ZOUTE GT SPRINT ® ter hoogte van de Graaf d’Urssellaan in Heist.

Le ZOUTE GT TOUR® est une balade pour voitures de moins de 20 ans qui démarre à 9h30 et arrive à 13h30 sur la digue (Zeedijk), à la hauteur du ZOUTE DRIVERS CLUB® by Lebeau-Courally, dimanche 9 octobre. Après l’énorme succès que l’événement a connu ces dernières années, le ZOUTE GRAND PRIX® est inconcevable sans celui-ci. Venez nombreux piquer une tête pour savourer la symphonie des engins ronflants ainsi que l’allure de ces voitures qui ont le look. Tout le long du parcours, les participants se verront servir des épreuves tant techniques que de vitesse, dont le ZOUTE GT SLALOM®, une FLYING MILE® et le ZOUTE GT SPRINT® à la hauteur de l’avenue Graaf d’Urssel à Heist.

Omdat de veiligheid voor zowel rijders als toeschouwers prioriteit nummer één is, wordt er dit jaar in elke bolide een Geodynamics ‘track and trace’ systeem ingewerkt. Naast de drie proeven die het eindklassement bepalen, is het immers essentieel dat de snelheidslimieten strikt opgevolgd worden.

La sécurité des pilotes et des spectateurs étant absolument la priorité principale, un système ‘track and trace’ de Geodynamics sera intégré dans chaque bolide cette année. A côté des trois épreuves qui déterminent le classement final, il est en effet essentiel que les limitations de vitesse soient strictement respectées.

Wanneer u aanwezig bent op de lunch van de ZOUTE GT TOUR ® kan u op diezelfde dag ook de presentatie bijwonen van alle deelnemende wagens van de ZOUTE CONCOURS D’ELEGANCE ® by Bank Degroof Petercam. Dit is een elegantiewedstrijd voor legendarische oldtimers, de exclusieve wagens worden gekeurd door een internationale jury van experts. Deze auto’s vertrekken rond 16 uur naar het terras van de VIP-tent op de Zeedijk ter hoogte van het Albertplein. Terwijl u uw ogen de kost geeft, wordt er champagne geserveerd op het overdekt terras van de VIP-tent met zicht op het podium.

Si vous êtes présent au lunch du ZOUTE GT TOUR®, vous pourrez également, ce même jour, assister à la présentation de toutes les voitures participant au ZOUTE CONCOURS D’ELEGANCE® by Bank Degroof Petercam. Il s’agit d’un concours d’élégance pour des voitures rétro légendaires, où les engins exclusifs sont contrôlés par un jury d’experts international. Ces oldtimers partiront à 16 heures pour faire un tour qui finira dans la tente VIP dressée sur la Zeedijk, à la hauteur de la Place Albert. Là, vous pourrez voir leur défilé avec bref arrêt sur le podium pendant que vous savourer le champagne qui sera servi sur la terrasse couverte de la tente VIP.


Thursday October 6 th

Friday October 7th

07:00 - 00:00

07:00 - 00:00

ZOUTE TOP MARQUES ®

ZOUTE TOP MARQUES ®

Exhibition of 14 premium car brands

Exhibition of 14 premium car brands

Podiums @ Kustlaan - Albertplein Le Zoute

Podiums @ Kustlaan - Albertplein Le Zoute

Expo @ Dyke - Le Zoute

Expo @ Dyke - Le Zoute

Pavilions @ Beach - Le Zoute

Pavilions @ Beach - Le Zoute

09:00 - 17:00

07:00 - 10:30*

ZOUTE RALLY® by Chubb

ZOUTE RALLY® by Chubb

Technical scrutineering

Breakfast by Bank Degroof Petercam

@ Dyke - Albertplein Le Zoute

@ ZOUTE DRIVERS CLUB ® by Lebeau-Courally Beach - Le Zoute

10:00 - 17:00 ZOUTE SALE® by Bonhams

08:00 - 10:30

Exhibition - cars to be auctioned

ZOUTE RALLY® by Chubb

@ VIP marquee - Beach - Albertplein

Start @ ZOUTE DRIVERS CLUB ® by Lebeau-Courally Beach - Le Zoute

13:30 - 17:00 ZOUTE RALLY® by Chubb

10:00 - 17:00

Prologue

ZOUTE SALE® by Bonhams Exhibition - cars to be auctioned

17:00 - 19:00*

@ VIP marquee - Beach - Albertplein

ZOUTE SALE® by Bonhams Preview cocktail

12:00 - 14:00*

@ VIP marquee - Beach - Albertplein

ZOUTE RALLY® by Chubb

19:00 - 22:30*

Lunch @ Memorial Museum Passchendaele Zonnebeke

ZOUTE RALLY® by Chubb Barbecue @ Riverwoods Beach Club

15:00 - 18:00

Dyke - Le Zoute 832

ZOUTE RALLY® by Chubb The FLYING ¼ MILE® @ Graaf d’Ursellaan, Heist 16:00 - 18:30 ZOUTE RALLY® by Chubb

** Invitation only ** Open for public - € 25 tickets: www.zoutegrandprix.be no children admitted < 10 year no dogs admitted

Arrival @ Dyke - Le Zoute 16:00 - 20:00* ZOUTE RALLY® by Chubb Filliers & Fever Tree Cocktail @ ZOUTE DRIVERS CLUB ® by Lebeau-Courally Beach - Le Zoute

PROGRAM 2016

18:00 - 21:00 ZOUTE SALE® by Bonhams Car auction @ VIP marquee - Beach - Albertplein 20:00 - 00:00* ZOUTE RALLY® by Chubb Dinner Party @ VIP marquee - Beach - Albertplein


Saturday October 8 th

Sunday October 9 th

07:00 - 00:00

07:00 - 00:00

ZOUTE TOP MARQUES ®

ZOUTE TOP MARQUES ®

Exhibition of 14 premium car brands

Exhibition of 14 premium car brands

Podiums @ Kustlaan - Albertplein Le Zoute

Podiums @ Kustlaan - Albertplein Le Zoute

Expo @ Dyke - Le Zoute

Expo @ Dyke - Le Zoute

Pavilions @ Beach - Le Zoute

Pavilions @ Beach - Le Zoute

07:30 - 10:30*

08:00 - 09:30 *

ZOUTE RALLY® by Chubb

ZOUTE GT TOUR® by EY

Breakfast by Bank Degroof Petercam @ ZOUTE DRIVERS CLUB by Lebeau-Courally

Breakfast @ ZOUTE DRIVERS CLUB ® by Lebeau-Courally

Beach - Le Zoute

Beach - Le Zoute

®

08:30 - 09:30 *

08:00 - 11:00 ZOUTE CONCOURS D’ELEGANCE by Bank Degroof Petercam

ZOUTE CONCOURS D’ELEGANCE® by Bank Degroof Petercam

®

Arrival cars and breakfast

Arrival @ Approach Golf

@ Royal Zoute Golf Club 08:00 - 10:30 ZOUTE RALLY® by Chubb

09:30 - 10:45

Start @ ZOUTE DRIVERS CLUB ® by Lebeau-Courally

ZOUTE GT TOUR® by EY

Beach - Le Zoute

Start @ ZOUTE DRIVERS CLUB ® by Lebeau-Courally Beach - Le Zoute

12:00 - 14:00* 09:30 - 15:00 **

ZOUTE CONCOURS D’ELEGANCE® by Bank Degroof Petercam

ZOUTE CONCOURS D’ELEGANCE® by Bank Degroof Petercam

Lunch @ Approach Golf

Viewing & judging cars @ Royal Zoute Golf Club

12:00 - 14:00 * ZOUTE RALLY® by Chubb

11:00 - 15:30 *

Lunch @ Hotel Damier - Kortrijk

ZOUTE CONCOURS D’ELEGANCE® by Bank Degroof Petercam

12:00 - 18:00 **

Brunch & prize giving

ZOUTE CONCOURS D’ELEGANCE® by Bank Degroof Petercam

@ VIP marquee Fairway 1 - Royal Zoute Golf Club

Preview & judging cars @ Approach Golf 11:45 - 12:30 15:00 - 19:00 *

ZOUTE GT TOUR® by EY

ZOUTE RALLY by Chubb

ZOUTE GT SPRINT® @ Graaf d’Ursellaan, Heist

®

VIP cocktail 12:30 - 13:30

@ VIP marquee - Beach - Albertplein

ZOUTE GT TOUR® by EY 16:00 - 18:30

Arrival alongside the Dyke - Le Zoute and ending

ZOUTE RALLY® by Chubb

@ Podium VIP marquee - Albertplein

Arrival alongside the Dyke - Le Zoute and ending 12:30 - 17:00 *

@ Podium VIP marquee - Albertplein

ZOUTE GT TOUR® by EY 19:30 - 01:30 *

Reception & Lunch

ZOUTE RALLY® by Chubb

@ VIP marquee - Beach - Albertplein

Gala Dinner @ VIP marquee Fairway 1 - Royal Zoute Golf Club

ZOUTE CONCOURS D’ELEGANCE® by Bank Degroof Petercam

20:00 - 00:00 *

Arrival alongside the Dyke - Le Zoute and ending

ZOUTE CONCOURS D’ELEGANCE® by Bank Degroof Petercam Gala Dinner @ ZOUTE DRIVERS CLUB by Lebeau-Courally Beach - Le Zoute

16:00 - 17:00

@ Podium VIP marquee - Albertplein ®


Arrival alongside Dyke Le Zoute

ZDC

ZOUTE DRIVERS CLUB® by Lebeau-Courally - OFFICIAL SHOP ZGP by River Woods - PRESS OFFICE - ORGANISATION OFFICE

VIP

VIP Marquee - PODIUM - BONHAMS - EY

BDP

Bank Degroof Petercam Marquee

RBC

Riverwoods Beach Club

E DYK

Tourism departement

i 1

Lebeau-Courally Maison d’horlogerie Kustlaan 179, Le Zoute

2

3

P

Interparking Parking IJzerpark

River Woods Kustlaan 249, Le Zoute

P

VIP

Dumortierlaan 90

Loewe Lippenslaan 225, Knokke-Heist

PARKING

Public parking Duinenwater Duinenwater, Knokke-Heist

VIP Bank Degroof Petercam Minigolf LIPPENSLA AN

Sparrendreef 103, Knokke-Heist

VIP EY IJzerpark Dumortierlaan 90A, Knokke-Heist

VIP SHUTTLE Hazegras Hazegrasstraat, Knokke-Heist S

Pick-up and drop-off point De Wielingen, Le Zoute

3

H

TL

La Reserve IZ

EL

S

STATION

H

HOTEL

ELIZABETLA AN

La Reserve, Elizabetlaan 160, Knokke-Heist

i

TOURISM DEPARTMENT Lichttorenplein Knokke-Heist

Station

S

P

LIPPENSLA AN

Memlinc Hotel , Albertplein 23, Knokke-Heist

PAUL PARMENTIERLAA

KONINGSLA AN

N

Natiënlaan 14, Knokke-Heist

Interparking Parking Duinenwater 1000 parking spaces

E AB

N

AA


RBC

THIN DER STR .

J

O OS

I

DER

H

THIN

E DYK

K

N

M

WES

BDP

TE

OU LE Z

L

STL

KU

STR

S

N

AA

.

ZDC

VIP

B

A

C

D

F

E

2

Albertplein 6

5 AN TLA

VIP

11

8

4 3

P

14

13

H

Interparking Parking Minigolf Sparrendreef 103

Approach Golf

PRIN

S FIL

Prins Filiplaan

Memlinc Hotel

TLA

AN

1 KUS

7

T

KUS

12

N LAA

ELI

ZA

BE

Parking Hazegras (Shuttle) Hazegrasstraat

ZOUTE TOP MARQUES ® EXPO Dyke, Le Zoute PAVILIONS Beach, Le Zoute

KNOKKE-HEIST

IPLA

AN

SPARRENDREEF

2

1

10 9

G

STAGES

Kustlaan, Le Zoute

A

Audi

1

Alfa Romeo

B

Mercedes-Benz

2

Rolls-Royce

C

Ferrari

3

Jaguar

D

Land Rover

4

Audi

E

Porsche

5

McLaren

F

Rolls-Royce

6

Porsche

G

McLaren

7

Mercedes-Benz

H

BMW

8

Land Rover

I

Maserati

9

Lamborghini

J

Alfa Romeo

10

Ferrari

K

Tesla

11

Tesla

L

Jaguar

12

Maserati

M

Bentley

13

BMW

N

Lamborghini

14

Bentley

Royal Zoute Golf Club Caddiespad 14

P

VIP


FLASHBACK 2015

186


Follow your vehicles minute by minute, mile by mile.

GeoDynamics Intelligent Track and Trace We install a black box in your vehicles, which registers all movements by means of GPS technology. Therefore, you are able to track the location of your vehicles, at any given time of day, in real-time. Advantages? A better fleetmanagement, rapid interventions and a reliable anti-theft system! Visit www.geodynamics.be for more information!

GeoDynamics nv | Dumolinlaan 9 | 8500 Kortrijk | BelgiĂŤ | +32 (0)56 35 16 36 | www.geodynamics.be


FLASHBACK 2015

188


Stop met zoeken. De nieuwe Loewe One. Je weet meteen of iets goed zit. Dat moment van helderheid, wanneer rede en emotie perfect samensmelten. De Loewe One doet op geen enkel vlak toegevingen. Supersnel zappen, intuïtief gebruiksgemak, adembenemende Full HD- of Ultra HD-beelden en een prachtig design: het staat je allemaal te wachten. Samengebald in de One, een tv die onmiskenbaar een Loewe is. Nu met 200 € prijsvoordeel én 3 jaar garantie! Vraag je plaatselijke handelaar om meer informatie. Ontdek meer op www.loewe.tv.

f

a Van

99

€9


FLASHBACK 2015

191


FLASHBACK 2015

193


FLASHBACK 2015

194


YOU DONâ&#x20AC;&#x2122;T NEED TO TRAVEL AROUND THE WORLD TO BUY A HAT

THE HAT STORE (MEN - WOMEN)

ZEEDIJK 796

KNOKKE-ZOUTE

T 050 60 37 97


FLASHBACK 2015

196


B O R N O N T H E T R AC K . B U I LT F O R T H E R O A D . T h e a ll - n ew A u d i R 8 w i t h V 1 0 F S I e n g i n e a n d 6 1 0 h p. A p ro g re s s i ve s p o r t s c a r t h a t wa s b o r n o n t h e t ra c k a n d b u i lt f o r t h e ro a d . A le a d i n g m e m b e r of t h e L e a g u e of P e r f o r m a n c e . Di sc ove r all mode l s a t a u d i .b e /Au d i s p o r t an d jo in th e #Leagu eofP er fo r m an ce

11,4 - 12,3 L/100 KM â&#x2014;&#x2020; 272 - 287 G CO2 /KM Environmental information (RD 19/03/2004) : www.audi.be


SPONSORS

DIAMOND

PLATINUM

GOLD

SILVER

KNOKKE - GENT - HASSELT


LUC DECLERCQ

Zoute Automobile Club proudly presents his members

202

Luc Declercq, architect van onder meer La Reserve en Finis Terrae in Knokke-Heist, was als jonge kerel al gefascineerd door mooie wagens en snelle motoren. Deze passie bracht hem in Zwitserland, waar hij de opleiding autodesign aan het ArtCenter College of Design in Vevey volgde.

Dans sa jeunesse déjà, Luc Declercq, architecte de notamment La Reserve et Finis Terrae à Knokke-Heist, était fasciné par les belles voitures et les moteurs puissants. Cette passion l’a mené en Suisse, où il a suivi une formation de design automobile à l’ArtCenter College of Design de Vevey.

Hoe is de passie voor classic cars ontstaan? De passie werd mij ingegeven met de paplepel. De eerste ‘dreamcar’ die ik mij kan herinneren is een 911 SWB in Irish Green. Ik kan me nog levendig het geluid voorstellen van de motor elke avond als mijn vader thuiskwam. Gefascineerd door alles wat met auto’s te maken had, ben ik na mijn architectuurstudies, ‘automotive design’ gaan studeren. Uiteindelijk heb ik toch - zij het met een klein beetje spijt als je de huidige Belgische auto-ontwerpers bezig ziet - voor architectuur gekozen. Na de doortocht van een classic car rally voor ons huis een 8-tal jaar geleden, heb ik mijn vrouw kunnen overtuigen om mijn eerste classic car aan te schaffen, een Austin Healey uit 1960. Sindsdien is Stefanie mijn vaste co-pilote.

Comment est née cette passion pour les classic cars? Disons que je suis tombé dedans quand j’étais petit. La première ‘dreamcar’ dont je me souviens était une 911 SWB couleur Irish Green. Je me rappelle encore parfaitement du bruit que faisait le moteur lorsque mon père rentrait à la maison le soir. Fasciné par tout ce qui touchait de près ou de loin aux voitures, je suis parti étudier l’«automotive design» après mes études d’architecture. Finalement, j’ai tout de même opté pour l’architecture, avec un certain regret malgré tout quand je vois ce que font actuellement les designers automobiles belges. En voyant passer un rallye de classic cars devant chez nous il y a huit ans, j’ai réussi à convaincre ma femme d’acheter notre première classic car, une Austin Healey de 1960. Depuis, Stefanie est mon copilote attitré.

Waar droom je nog van? Mijn grootste droom heb ik vorig jaar gerealiseerd met de deelname aan de Mille Miglia met een unieke Fiat Benedetti Giannini 750S, ooit derde geëindigd in zijn categorie in 1952. De deelname was bovendien bijzonder emotioneel gezien we met ons eigen GILCO-team reden in functie van mijn beste vriend Yves Despiegelaere, die in Italië zijn laatste rally reed.

De quoi rêvez-vous encore? Mon plus grand rêve, je l’ai réalisé l’an dernier en participant à la Mille Miglia avec une Fiat Benedetti Giannini 750S unique, qui avait terminé troisième dans sa catégorie en 1952. Cette participation avait aussi un caractère émotionnel, puisque nous roulions avec notre propre équipe GILCO en fonction de mon meilleur ami, Yves Despiegelaere, qui participait en Italie à son dernier rallye.

Wat is je beste herinnering aan de Zoute Rally? De beste herinnering is ongetwijfeld onze 10° plaats 3 jaar geleden, dankzij mijn trouwe co-pilote!

Quel est votre meilleur souvenir du Zoute Rally? Mon meilleur souvenir est incontestablement notre 10e place il y a 3 ans, grâce à ma fidèle copilote!

Favoriete automerk: Porsche en alle Etceterini’s Lid van de club sedert: 2011 – N° 35 Rally Palmares: Zoute Rally 5x, Ardenne Roads 3x, Mille Miglia 1x Droomauto: Porsche 356 Carrera Abarth GTL

Marque de voiture préférée: Porsche et Etceterinis Membre du club depuis: 2011 – N° 35 Palmarès en rallye: Zoute Rally 5x, Ardenne Roads 3x, Mille Miglia 1x Voiture de rêve: Porsche 356 Carrera Abarth GTL


Absolut e Art Gallery

Zhuang Hong Yi ‘Colour Explosion’ gallery kustlaan knokke

J immy N elson ‘Before They Pass Away’ gallery zeedijk knokke

van

5

tot

elke dag van

info@absoluteartgallery.com Kustlaan 285 Knokke +32 (0)50 62 22 40

31 augustus 11h tot 18h 30

www.absoluteartgallery.com

Zeedijk 806 Knokke +32 (0)50 60 22 28

Dijver 4-5 Brugge +32 (0)50 49 10 12


ZEEDIJK - HET ZOUTE 704 - KNOKKE

SUPERIOR PANORAMIC SEAVIEWS PRIVATE SECURITY SYSTEM WITHÂ EXTENSIVE SAFETY FEATURES AND 24/7 MONITORING SERVICE REVOLUTIONARY FRAMELESS FLOOR-TO-CEILING WINDOWS PRIVATE SWIMMING POOL & WELLNESS EXCLUSIVE INTERIOR DESIGN BY OBUMEX LUXURY AND SPACIOUS LOBBY PRIVATE UNDERGROUND GARAGES AVAILABLE ICONIC CONTEMPORARY ARCHITECTURE BY GOVAERT & VANHOUTTE W W W. G R O E P V E R S L U Y S . B E

Profile for D'M&S

Preview ZOUTE GRAND PRIX® 2016  

The preview magazine of the ZOUTE GRAND PRIX® 2016. (full version)

Preview ZOUTE GRAND PRIX® 2016  

The preview magazine of the ZOUTE GRAND PRIX® 2016. (full version)

Profile for dmscom
Advertisement