__MAIN_TEXT__

Page 1

MAGAZINE

STYLISH CARS MEET TRENDY PEOPLE JOR IS IDE de man achter Lebeau-Courally l’homme derrière Lebeau-Courally

CHR ISTI A N DUMOLIN „ik ben meer piloot dan verzamelaar” „je suis pilote d’abord et puis collectioneur”

THE ZOUTE GR A ND PR I X 2014 een eerste lustrum un premier lustre

grand prix 2014


Morgen is wat we ervan zullen maken. Panamarenko is een Belgische kunstenaar, een uitvinder en een visionair. Zijn kijk op mobiliteit en vervoer overstijgt alle normen. Zo heeft hij heel wat futuristische voertuigen ontworpen. Het uitzonderlijke, dat delen wij graag met u. Dat kan de passie zijn voor oldtimers, maar ook voor kunst of de financiële wereld. Het is met die unieke en visionaire kijk dat wij al sinds 1871 aan vermogensbegeleiding doen. Het is ook op die manier dat wij naar uw vermogen zullen kijken om het een opmerkelijke toekomst te verzekeren. Laten we kennis maken: +32 2 287 97 18. blog.degroof.be

Bank Degroof is proud to support the Zoute Grand Prix.

©

Panamarenko, Prova-Car, 1967. Collectie van het M HKA. Bank Degroof, partner van het M HKA.


BMW i8.

BMW i8

Le plaisir de conduire

BMW i. BORN ELECTRIC.

www.bmw.be/i8

La BMW i8 est disponible en exclusivité chez les partenaires agréés BMW i. Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

2,1 L/100 KM • 49 G/KM CO2


INHOUD - sommaire

Inhoud Sommaire

2014

ZOUTE EVENTS bvba Natiënlaan 121 B-8300 Knokke-Heist Belgium

72

JORIS IDE Van wapensmid tot horlogemaker Un armurier devenu horloger

www.zoute-events.be www.zoutegrandprix.be info@zoute-events.be Contact Zoute Events : +32 50 600 899 Philippe Van de Ryse – bestuurder/administrateur Filip Bourgoo – bestuurder/administrateur David Bourgoo – bestuurder/administrateur Sophie Braems – event manager Orelie Gunst – event manager

Verantwoordelijke uitgever — Editeur responsable

Zoute Events bvba Concept en realisatie — Conception et réalisation

Boa - www.boa.be Editorial manager — Responsable éditorial

Patrick Hanssens Art director — Directeur artistique

Patrick Hanssens Vormgeving — Mise en page

Michiel D’Hondt Redactiemedewerkers — Collaborateurs rédactionnels

Philip Doutreligne Fotografie — Photographie

Boa Drukkerij — Imprimerie

Drukkerij Vanderhaegen Reclameregie — publicité

Choisi Media Uw advertentie in dit magazine — Votre annonce dans ce magazine

Choisimedia@gmail.com

84

CHRISTIAN DUMOLIN Meer piloot dan verzamelaar Davantage pilote que collectionneur


INHOUD - sommaire

123

138

12

Voorwoord - Préface Graaf Leopold Lippens Le Comte Leopold Lippens

19

5x zoute grand prix Een eerste lustrum Un premier lustre

36

ZGP HIGHLIGHTS

44

AGENDA De Zoute Grand Prix van A tot Z Le Zoute Grand Prix de A à Z

54

JOANNE VANDEN AVENNE Aanstormend modetalent Jeune talent de la mode

62

Sydney - london Classic Marathon Rally

72

JORIS IDE Van wapensmid tot horlogemaker Un armurier devenu horloger

84

CHRISTIAN DUMOLIN Meer piloot dan verzamelaar Davantage pilote que collectionneur

92

SHOPPING Fashion & gadgets

96

CARWRAPPING

102

BART VERSLUYS Interview

116

DELAGE Verdwenen legendarische merken Marques légendaires disparues

123

KUNST - ART Artistiek trio in het Zoute Trio artistique au zoute

138

CITé DE L’AUTOMOBILE De Schlumpf collectie La collection Schlumpf

KUNST - ART Artistiek trio in het Zoute Trio artistique au zoute

CITé DE L’AUTOMOBILE De Schlumpf collectie La collection Schlumpf


TRYBOU

80 YEARS ART OF LIVING ‘Onze 80ste verjaardag bewijst uiteraard een zekere ervaring en graad van vakmanschap. Maar het was voor ons ook een punt waarop we kritisch naar de toekomst wilden kijken. In een razend snel evoluerende maatschappij is het belangrijk om de ontwikkelingen nauwgezet te volgen.’

« Nos 80  ans d’existence attestent bien entendu de notre vaste expérience et de notre savoir-faire étendu. Mais pour nous, ça a aussi été l’occasion de jeter un regard critique sur l’avenir. Dans une société en constante mutation, il est important de suivre les évolutions de près. »

Dirk Fastenaekels, CEO van Trybou, is er van overtuigd dat een keuken of interieur de dag van vandaag veel meer is dan zomaar een toevallige samenloop van producten, ontwerpen en functionele aspecten. Hij ging in gesprek met een aantal toppers in hun vak waaronder ontwerpers Edouard Vermeulen, Joanne Vanden Avenne en Bo Coolsaet. Hij vroeg hen wat een interieur voor hen betekende en deze ontdekkingsreis bracht hem tot de conclusie dat dit voor iedereen een andere invulling is. ‘Als je hen laat kijken naar een tafel. Dan zal dat telkens een waaier aan interpretaties opleveren. Voor de ene kan het een prachtig meubelstuk zijn. Voor de andere kan het dan weer een erg functionele invulling hebben. Belangrijk bij dit alles is dat het karakter van de persoon doorheen zijn interieur zichtbaar wordt. Het moet als het ware een harmonie vormen met zijn manier van leven. ‘

Dirk Fastenaekels, CEO de Trybou, est convaincu qu’au jour d’aujourd’hui, une cuisine ou un intérieur est bien plus qu’un ensemble fortuit de produits, concepts et aspects fonctionnels. Il s’est entretenu avec une série de sommités du secteur, dont les designers Edouard Vermeulen, Joanne Vanden Avenne et Bo Coolsaet. Il leur a demandé quelle était pour eux la signification d’un intérieur, une exploration qui l’a amené à la conclusion que l’interprétation diffère d’une personne à l’autre. « Imaginons qu’on demande à des personnes de regarder une table. Cela donnera toujours lieu à une grande diversité d’interprétations. Pour l’un, il peut s’agir d’une belle pièce de mobilier, tandis qu’une autre personne peut y voir un objet fonctionnel. L’important est que le caractère de la personne se reflète dans son intérieur. L’intérieur doit en quelque sorte former une harmonie avec son mode de vie. »

Vandaar ook dat we met Trybou beslist hebben om naast de klassieke showrooms een aantal kijkwoningen in te richten. Waar je in een klassieke showroom erg modulair producten kan tonen, nemen we in Tielt, Waardamme en Vacquéyras in de Provence de mensen mee in een levensstijl waarbij de belevenis centraal staat. Een interieur is de dag van vandaag veel meer dan de som van een aantal verschillende ruimtes. Wie met ons samenwerkt, kan op zijn beide oren slapen dat zijn leefruimte één geheel zal vormen. Hoe divers elke ruimte ook kan zijn met respect voor de invulling en interpretatie van elk gezinslid. Samen gelukkig zijn, samen genieten van de mooie dingen die het leven te bieden heeft. Daar streven wij al bijna een mensenleven naar en hopelijk mogen er nog minstens 80 jaar volgen. Trybou - kitchen & interior concepts geeft de aanzet naar een levenstijl. Een interieur om in te groeien.

C’est l’une des raisons pour lesquelles Trybou a décidé d’aménager une série de maisons témoins en plus des showrooms classiques. Alors qu’un show-room classique permet de présenter des produits très modulaires, à Tielt, Waardamme et Vacqueyras (en Provence), nous embarquons les gens dans un mode de vie où l’expérience occupe une place centrale. À notre époque, un intérieur est bien plus que la somme des pièces qui le composent. Choisir Trybou, c’est avoir la garantie d’un intérieur parfaitement harmonieux, quelle que soit l’interprétation que donne chaque membre de la famille à chaque pièce. Être heureux ensemble, profiter ensemble des belles choses de la vie. Tel est notre objectif depuis 80 ans, et espérons-le, pour au moins 80 nouvelles années encore ! www.trybou.com


TRYBOU

Diksmuidestraat 120
 B-8840 Staden
 T +32(0)51 70 34 71 
F +32(0)51 70 12 68
 info@trybou.com Brugsestraat 196 B-8020 Oostkamp
 T +32(0)50 35 29 65 
F +32(0)50 35 50 45 
info@trybou.com Gentse Baan 66 bus 1 
B-9100 Sint-Niklaas
 T +32(0)3 298 16 47 
info@trybou.com


Maison Liaigre | Boulevard de Waterloo 30 1000, Bruxelles | 0476 54 25 48 | isabelle@christianliaigre.be


SINT-MARTENS-LATEM - KNOKKE - OOSTENDE - HALLE WWW.GIOVANE.BE


VOORWOORD - PRéFACE

12

FOTO: M ICH I EL H EN DRYCK X


VOORWOORD - PRéFACE

L eopold L ippens Graaf Leopold Lippens is ongetwijfeld een unicum in de Belgische politiek. Reeds 35 jaar lang stuurt hij als fiere burgervader zijn kustgemeente aan. Wars van partijpolitieke agenda’s en met enkel de bloei en het welzijn van Knokke-Heist, zijn inwoners en zijn bezoekers voor ogen. Hij weet dan ook als geen ander hoe hij Knokke-Heist op de internationale radar moet plaatsen. Onder andere met stijlvolle publiekstrekkers zoals de Zoute Grand Prix.

Le comte Leopold Lippens est sans nul doute un spécimen unique sur la scène politique belge. Cela fait 35 ans qu’il est le fier bourgmestre de Knokke-Heist. Fuyant les agendas politiques, seuls comptent pour lui la prospérité de sa commune côtière et le bien-être de ses habitants et des touristes. Il sait dès lors comme nul autre comment promouvoir Knokke-Heist à l’international. Notamment grâce à des attractions tout en élégance comme le Zoute Grand Prix.

V IJFDE EDITIE

CINQU IÈM E ÉDITION

Over hoe het komt dat het succes van de Zoute Grand Prix na 5 jaar nog steeds in stijgende lijn gaat, is Leopold Lippens duidelijk en kordaat: « Dit is het mooiste bewijs dat het evenement goed zit in al zijn aspecten. Dat het programma aanslaat, dat de zaak professioneel gerund wordt, dat alle verwachtingen ingelost worden. En dat het daardoor in de smaak valt bij zowel de bezoekers als bij de sponsors. En meer kunnen we niet verlangen, denk ik. Om al deze redenen wordt de eerste lustrum editie ook voor mij een bijzonder feestelijk gebeuren. »

À la question de savoir comment expliquer le succès grandissant du Zoute Grand Prix après cinq années, Leopold Lippens répond de manière claire et catégorique : « C’est la plus belle preuve que l’événement est bien sous tous les aspects. Que le programme plaît, que l’événement est géré de manière professionnelle, et que toutes les attentes sont comblées. Mais aussi que l’événement est apprécié aussi bien par les visiteurs que par les sponsors. Nous ne pouvons pas rêver mieux, il me semble. Pour toutes ces raisons, cette édition spéciale 5 ans est aussi pour moi un événement particulièrement festif. »

TOER ISTISCHE OPSTEK ER Leopold Lippens wijst graag op de toeristische impact van de Zoute Grand Prix: « Het is een weekend dat vele tienduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland naar onze badplaats trekt. Velen onder hen zijn trouwe bezoekers van het Zoute Grand Prix weekend en leerden op die manier onze kustgemeente beter kennen. Terwijl de mannen genieten van brute paardenkracht, superieure mechaniek en oogverblindend koetswerk ontdekken de dames ons fantastisch shopping-aanbod. Interessant voor ons is bovendien dat het evenement in oktober valt, buiten het traditionele toeristische seizoen. »

U N E ATTR ACTION TOU R ISTIQU E Leopold Lippens aime souligner l’impact touristique du Zoute Grand Prix : «  C’est un week-end qui attire plusieurs dizaines de milliers de visiteurs belges et étrangers. Bon nombre d’entre eux sont des habitués du Zoute Grand Prix et ont ainsi appris à mieux connaître notre commune côtière. Pendant que les hommes s’extasient devant la puissance brute, la mécanique de pointe et les carrosseries rutilantes, les femmes découvrent notre merveilleuse offre de shopping. Le fait que l’événement tombe en octobre, en dehors de la saison touristique traditionnelle, est aussi intéressant pour nous. »

GOED GEOLIEDE M ACHIN E U N E M ACHIN E BIEN HU ILÉE

Leopold Lippens is vol lof over de organisatie en over de vlekkeloze samenwerking met de eigen orde- en hulpdiensten: « Het is alvast geen sinecure om dit allemaal in goede banen te leiden. We spreken over vele tienduizenden extra bezoekers gedurende één weekend, over straten en pleinen die verkeersvrij gehouden moeten worden, over een rallyparcours, over ballades met meer dan 150 oude en dure wagens…Alles verloopt rimpelloos en vlot als bij een goed geoliede machine. Ik heb dan ook veel respect voor de pro-

Leopold Lippens ne tarit pas d’éloges sur l’organisation et la collaboration parfaite avec les services d’ordre et de secours de la ville. « Ce n’est pas évident de tout gérer. Nous parlons de plusieurs dizaines de milliers de visiteurs en plus sur l’espace d’un week-end. La circulation est interdite dans les rues et sur les places, il y a un parcours de rallye et des balades impliquant plus de 150 voitures de collection... Tout se déroule sans encombre, comme une machine bien huilée. J’ai plein de

fessionele aanpak van de organisatoren en in het bijzonder van mijn eigen politie- en hulpdiensten die ook nu weer een weekend lang het beste van zichzelf zullen geven voor het welslagen van deze vijfde Zoute Grand Prix. »

respect pour l’approche professionnelle des organisateurs et en particulier de mes services de police et de secours, qui donneront une fois de plus le meilleur d’eux-mêmes pour la réussite de ce cinquième Zoute Grand Prix. »

13


Catering met Smaak traiteur de goรปt www.cardinal.be Lieven Bauwensstraat 21b - 8200 Brugge T +32 (0)50 39 06 21


Showroom

Showroom @ RR-interieur

Zoutelaan 58, 8300 Knokke

Natiënlaan 215-217, 8300 Knokke

Tel. 050 62 78 60

Tel. 050 60 43 08

info@ovs-decoratie.be • www.ovs-decoratie.be TOTALE RAAMDECORATIE • TAPIJT • SCHILDERWERKEN


Athlete. Aesthete.

A Daimler Brand

The SL Roadster.

6,8 - 11,6 L/100 KM • 159 - 270 G CO2/KM

Environmental information RD 19/03/2004: www.mercedes-benz.be - Make safety a priority.


the zoute grand prix

5x

ZOUTE GRAND PRIX

EEN EERSTE LUSTRUMEDITIE

FÊTE SES CINQ ANS !

Tempus fugit, de tijd gaat snel. Wanneer in 2008-2009 de basis werd gelegd voor een eerste Zoute Grand Prix®, durfde niemand van ons ooit te dromen dat het zo een vaart zou lopen. Van bij de start een schot in de roos en elk jaar nog een stuk beter. Wat kan je meer wensen? Telkens werden programma en aanpak bijgestuurd om de autominnende bezoeker en de echte classic car fanaat in de watten te leggen. We zijn nu eenmaal niet dat slag van mensen om zelfgenoegzaam vast te stellen dat het goed was en op onze lauweren te rusten. Integendeel, ook bij deze vijfde editie blikken we alweer enkele jaren vooruit in de toekomst om u nog meer te kunnen boeien.

Tempus fugit, le temps passe vite. Lorsqu’en 2008-2009, les bases d’un premier Zoute Grand Prix® ont été jetées, personne parmi nous n’osait imaginer que l’événement susciterait un tel engouement. Un coup dans le mille dès le départ, et un peu mieux à chaque édition. Que rêver de plus ? Chaque année, le programme et l’approche sont revus pour le plus grand plaisir du passionné d’automobile et du collectionneur. C’est que nous ne sommes pas du style à nous reposer sur nos lauriers. Bien au contraire  : pour cette cinquième édition, nous effectuons un saut de quelques années dans le futur pour encore plus vous passionner.

5 kaarsjes, 5 vernieuwingen!

5 bougies, 5 nouveautés !

Veel tijd om te feesten hebben we niet maar vooraleer we onze 5 kaarsjes uitblazen, stellen we u graag 5 vernieuwingen in ons programma voor die u, als bezoeker of als deelnemer, vast zal weten te appreciëren. Het zijn vernieuwingen die onder andere de sponsoring, het Concours d’Elégance, de Knokse pleinen en onze website betreffen.

Nous ne disposons pas de beaucoup de temps pour faire la fête, mais avant de souffler nos 5 bougies, nous avons le plaisir de vous présenter 5 nouveautés apportées à notre programme. Des nouveautés que vous saurez sans nul doute apprécier en tant que visiteur ou participant. Cela concerne notamment le sponsoring, le Concours d’Élégance, les places de Knokke et notre site Web.

19


the zoute grand prix

1

20

Een eerste nieuwe Platinum Sponsor: Lebeau-Courally.

Un premier nouveau sponsor de platine : Lebeau-Courally

We verwelkomen dit jaar graag de prestigieuze Belgische wapensmid/uurwerkmaker LebeauCourally als nieuwe platinum sponsor van de Zoute Grand Prix®. Het gerenommeerde, bijna 150 jaar oude merk met ateliers in Luik en een zetel in Genève, was reeds langer ons event genegen maar haalt de banden nu nog sterker aan. Beide partners verhogen daarmee de uitstraling van de Zoute Grand Prix® en versterken op die manier hun wederzijdse internationale présence.

Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir le prestigieux armurier et horloger belge Lebeau-Courally en tant que nouveau sponsor de platine du Zoute Grand Prix®. La célèbre marque âgée de près de 150 ans, avec des ateliers à Liège et un siège à Genève, soutenait notre événement depuis longtemps déjà, mais elle resserre à présent les liens. Les deux partenaires améliorent ainsi l’aura du Zoute Grand Prix® tout en renforçant leur présence respective à l’international.

Lebeau-Courally neemt concreet de Drivers Club ® voor rekening, die de komende drie jaar de naam Zoute Grand Prix Drivers Club ® by Lebeau-Courally zal dragen. Belangrijker nog is echter dat speciaal voor de gelegenheid een uniek horloge uitgebracht wordt in een gelimiteerde oplage van slechts 25 exemplaren. Zo zullen de winnaars van de GT-tour, de Rally en het Concours d’Elégance elk een exemplaar ontvangen met een gegraveerde tekst die hun exploot vereeuwigt.

Concrètement Lebeau-Courally prend en charge le Drivers Club ®, qui portera le nom de Zoute Grand Prix Drivers Club ® by Lebeau-Courally pendant les trois prochaines années. Mais ce n’est pas tout : une montre exclusive a été créée spécialement pour l’occasion en édition limitée de seulement 25 exemplaires. Les vainqueurs du GT Tour, du Zoute Rally et du Concours d’Élégance recevront ainsi chacun un exemplaire avec un texte gravé immortalisant leur exploit.


the zoute grand prix

2 « Vreedzame bezetting » van de Knokse pleinen

« Occupation pacifique » des places de Knokke

Wie zelf niet deelneemt aan één of ander onderdeel van de Zoute Grand Prix® maar wel over een klassieke of een recente opmerkelijke wagen beschikt, kan deze nu ook laten zien aan een breder publiek. Speciaal voor de gelegenheid palmen we daarvoor de bekendste Knokse pleinen in. Wie dat wenst, kan daar een staanplaats huren voor 1 of 2 dagen om zijn wagen te showen aan de meer dan 100.000 bezoekers.

Cette année, celui qui ne participe pas à l’une ou l’autre partie du Zoute Grand Prix® mais qui possède une voiture exclusive de collection ou récente a aussi la possibilité de présenter celleci au grand public. Spécialement pour cette occasion, nous envahissons les places de Knokke les plus connues. Toute personne qui le souhaite peut y louer un emplacement pour un ou deux jours afin de présenter sa voiture aux plus de 100.000 visiteurs.

Om het geheel wat te structureren, zal er rond landen en thema’s gewerkt worden, zodat elke tentoongestelde wagen zich een beetje in zijn eigen biotoop zal thuisvoelen. Zo wordt het Van Bunnenplein omgedoopt tot Italian Square, het Rubensplein tot German Square, en het Verweeplein wordt British Square.

Pour structurer un peu le tout, les voitures seront classées par pays et par thème. Chaque véhicule exposé se trouvera ainsi en quelque sorte dans son propre biotope. À cette occasion, la Van Bunnenplein sera rebaptisée la place italienne, la Rubensplein, la place allemande, et la Verweeplein, la place britannique.

Wie zijn wagen wil showen tijdens de ZOUTE EXPO ®, kan hiervoor tickets bestellen (voor 1 of 2 dagen) via www.zoutegrandprix.be.

Toute personne désireuse d’exposer sa voiture lors du ZOUTE EXPO ® peut commander des tickets à cet effet (pour un ou deux jours) via notre site www.zoutegrandprix.be.

3

Ook Bank Degroof verwerft de Platinum Sponsor status

Bank Degroof acquiert elle aussi le statut de sponsor de platine

Bank Degroof, reeds langer sponsor van ons event, treedt nu ook toe tot het selecte clubje van Platinum Sponsors. Een zet die perfect past binnen de marketingstrategie van de bank die zich richt op het behartigen van de financiële belangen van een vermogend cliënteel. En waar kunnen ze hun doelgroep beter bereiken, in een internationale context nog wel, dan tijdens het Concours d’Elégance? Vandaar dat dit onderdeel nu omgedoopt werd tot Zoute Grand Prix Concours d’Elégance® by

Déjà sponsor de longue date de notre événement, Bank Degroof rejoint à présent aussi le club sélect des sponsors de platine. Une manœuvre qui cadre parfaitement avec la stratégie marketing de la banque axée sur la défense des intérêts financiers d’une clientèle fortunée. Et que rêver de mieux que le Concours d’Élégance pour atteindre leur groupe cible, dans un contexte international qui plus est ? Cette partie duZoute Grand Prix® a donc été rebaptisée Zoute Grand Prix Concours

Bank Degroof.

d’Elégance® by Bank Degroof.

21


the zoute grand prix

4

22

Nu dubbel genieten van het Concours d’Elégance

Profiter doublement du Concours d’Élégance

Tijdens vorige edities speelde het Concours d’Elégance zich enkel op zondag af. Om nog meer mensen te laten genieten van de tijdloze schoonheid van de deelnemende wagens werd beslist om ze reeds op zaterdag te showen in het groene kader van de Approach Golf. De dag nadien worden ze overgebracht naar de vertrouwde Fairway 1 op de prestigieuze Royal Zoute Golf Club, waar ze verder bewonderd kunnen worden en waar de jurering zal plaatsvinden. Bezoekerskaarten voor één of beide dagen zijn verkrijgbaar via onze website www.zoutegrandprix.be

Durant les éditions précédentes, le Concours d’Élégance avait uniquement lieu le dimanche. Cette année, pour permettre à encore plus de personnes de profiter de la beauté intemporelle des voitures participantes, il a été décidé de déjà les exposer le samedi dans le décor verdoyant de l’Approach Golf. Le lendemain, elles seront transférées sur le célèbre Fairway 1 du prestigieux Royal Zoute Golf Club, où elles pourront continuer à être admirées et où elles seront jugées par un jury. Les tickets pour un ou deux jours sont disponibles via notre site www.zoutegrandprix.be


the zoute grand prix

5

Uw wagen verkopen via onze website

Vendre votre voiture via notre site

De Zoute Grand Prix® kan traditiegetrouw rekenen op tienduizenden bezoekers. In zijn vernieuwde versie werd nu ook de mogelijkheid ingebouwd om als particulier of handelaar uw classic cars te koop aan te bieden. Het is een handige, overzichtelijke module geworden die makkelijk te beheren valt en waar tal van verleidelijke foto’s kunnen opgeladen worden. Dankzij de vele rechtstreekse bezoekers van onze site en de talloze links via Facebook vormt dit het gedroomde platform waarmee u gegarandeerd alle potentiële kopers van uw wagen bereikt.

Le site Web du Zoute Grand Prix® attire traditionnellement des dizaines de milliers de visiteurs. La nouvelle version du site permet en outre de proposer des voitures de collection à la vente en tant que particulier ou marchand. Il s’agit d’un module pratique et clair qui est facile à gérer et où il est possible de charger une foule de photos attrayantes. Grâce aux nombreux visiteurs directs de notre site et aux multiples liens via Facebook, c’est la plateforme idéale pour atteindre à coup sûr tous les acheteurs potentiels de votre voiture.

Over deze en de vele andere evenementen tijdens de Zoute Grand Prix® 2014 verneemt u regelmatig meer op www.zoutegrandprix.be en via onze gerichte nieuwsbrieven waarop u zich kunt abonneren via de site.

Pour en savoir plus sur ces nouveautés et sur les nombreux autres événements du Zoute Grand Prix® 2014, jetez régulièrement un œil sur www.zoutegrandprix.be. Vous pouvez également vous abonner à nos lettres d’information ciblées via notre site.

23


The World’s First Curved UHD TV


The ZouTe saLe

enTries now inviTed

Friday 10 October 2014 Knokke-Le Zoute, Belgium

One owner from new 1994 Porsche 911 TyPe 964 carrera rs 3.8-LiTre couPé Sold for 270,250€ Mille Miglia eligible 1957 MaseraTi a6G/54GT couPé Sold for 506,000€

conTacT Philip Kantor +32 (0) 476 879 471 eurocars@bonhams.com

1,266 kilometres from new 1991 LaMborGhini LM 002 ‘4x4’ Sold for 166,750€ Mille Miglia eligible and former Pebble Beach entrant 1954 aLfa roMeo 1900c sPrinT series 2 couPé Sold for 161,000€

bonhams.com/cars


www.porsche.be

Just imagine you bumped into your first love. And everything is just as it was. The new 911 Targa 4S.

Environmental information (RD 19/03/2004) : www.porsche.be

AVERAGE CONSUMPTION (L/100 KM) : 9.2 - 10.0 / CO2 EMISSIONS (G/KM) : 214 - 237.


TERUGBLIK - RéTROSPECTIVE

Zoute FLASHBACK 2013

Aan de vooravond van onze eerste lustrumeditie blikken we graag nog even terug op de Zoute Grand Prix ® 2013 die in menig opzicht als bijzonder geslaagd omschreven kan worden. 2013 was meteen ook het jaar van de eerste en succesvolle Zoute Sale ® by Bonhams 1793. Geen tijd gehad om zelf eens langs te komen? Geen nood! Aan de hand van volgende fotoreportage kunt u toch nog wat van de sfeer van vorig jaar opsnuiven. Het met eigen ogen beleven is natuurlijk altijd beter. Noteer nu reeds 9, 10, 11 en 12 oktober in uw agenda en maak alles zelf mee van op de eerste rij.

Le Zoute Grand Prix ® s’apprête à fêter ses 5 ans d’existence. Au seuil de cette édition anniversaire, nous avons le plaisir de jeter un regard rétrospectif sur le Zoute Grand Prix ® 2013, qui fut une réussite à bien des égards. L’édition 2013 a aussi vu l’organisation du premier Zoute Sale ® by Bonhams 1793, une vente aux enchères couronnée de succès. Vous n’avez pas eu le temps de passer  ? Pas de panique  ! Le photoreportage qui suit vous replongera dans l’ambiance de l’édition 2013. Mais rien de tel évidemment que de vivre l’événement en direct  ! Bloquez d’ores et déjà les dates des 9, 10, 11 et 12  octobre  2014 dans votre agenda et vivez l’événement en première ligne.

27


28

Zoute FLASHBACK 2013


29


30


Zoute FLASHBACK 2013

31


Zoute FLASHBACK 2013

C

M

Y

CM

32 MY

CY

CMY

K


ORIGINAL BLACK PAINT

B R U S H E D T I TA N I U M W R A P

CARWRAPPING WITH ATTENTION TO DETAIL. Wrap your car to protect its original paint or just to be different. Choose from different materials and colors and get an exclusive look. Carwrapping is craftsmanship with need for attention to detail and finishing. That’s why you should let us take care of your car, and nobody else.

Visit www.carwrapspecialist.be for more info on this and other projects. Carwrapspecialist by Ateljee Maes bvba

www.mathieudamiens.com

DARE TO BE DIFFERENT


Official Belgian Ferrari Network Ferrari represents 67 years of history, emotion and passion. In 2014 the Cavalino Rampante offers : 3 years of warranty and 7 years of maintenance on the new Ferrari 2 years of warranty on all the pre-owned Ferrari certified “Ferrari Approved” We will be honored to present you our actual range of cars during the Zoute Grand Prix from the 9th to the 12th of October 2014 in Ferrari’s Private Lounge Area situated near the Albertplein. For more information, please contact one of our Belgian dealerships: ANTWERP - F.M.A. NV Ertbruggestraat 108c 2110 Wijnegem

T +32 38 28 54 00 E info@fm-a.be www.antwerp.ferraridealers.com

BRUSSELS - FRANCORCHAMPS MOTORS BRUSSELS Chaussée de Bruxelles 54 1410 Waterloo

T +32 23 52 03 40 E info@francorchampsmotors.be www.brussels.ferraridealers.com

GENT - MONZA NV Kortrijksesteenweg 131 9830 Sint-Martens-Latem

T +32 92 82 88 58 E sales@monza-motors.com www.gand.ferraridealers.com

w w w. f e r r a r i a p p r o v e d . c o m


We fly. You are the captain.

PRIVATE JET SERVICES

MANAGEMENT | CHARTERS | SHORT SKI | MEDICAL | CARGO | VIP

Antwerp Airport Kortrijk Airport Eindhoven Airport

| Luchthavenlei 1 bus 11 | Vliegveld 25 | Luchthavenweg 31

| 2100 Deurne | 8560 Wevelgem | 5657EA Eindhoven

| Belgium | Belgium | The Netherlands

T BE +32 (0)11 295 016

| T NL +31 40 2354 666

| F +32 (0)11 295 018

| sales@aslgroup.eu

// www.aslgroup.eu


HIGHLIGHTS 2014

ZOUTE TOP MARQUES 9-12 Oct. 2014

36

Sportieve en exclusieve merken te kust en te keur

Exposition de voitures racées et exclusives

Van 9 tot en met 12 oktober 2014 vormen de hippe Kustlaan, de Zeedijk en het mondaine Albertplein de perfecte achtergrond voor 14 spectaculaire autopodia. Onze 14 premium autopartners sieren er het straatbeeld op met hun nieuwste creaties en Belgische premières. De Topmerken die u er kunt bewonderen: Jaguar, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Lamborghini, Audi, Ferrari, Bentley, Alfa Romeo, Aston Martin, Rolls-Royce, Landrover, McLaren en BMW. We kunnen het event gerust omschrijven als hét openlucht autosalon van ‘s werelds meest prestigieuze merken. Een boeiende en relaxte ballade, een sfeervol kader en de typische Zoute spirit … alle troeven zijn hier voorhanden om het mooiste en meest recente autodesign te ontdekken. Wellicht maakt u er kennis met uw volgende wagen. Meer info op www.zoutegrandprix.be

Du 9 au 12 octobre  2014, la très tendance Kustlaan, la digue de mer et la mondaine Albertplein accueilleront 14 podiums spectaculaires. Nos 14 partenaires automobiles haut de gamme agrémenteront les rues de leurs dernières créations et d’exclusivités belges. L’occasion d’admirer des marques de renom  : Jaguar, Maserati, MercedesBenz, Porsche, Lamborghini, Audi, Ferrari, Bentley, Alfa Romeo, Aston Martin, Rolls-Royce, Land Rover, McLaren et BMW. Un salon de l’auto en plein air des marques les plus prestigieuses au monde. Une balade passionnante et décontractée, un cadre exceptionnel et l’esprit typique du Zoute... tous les ingrédients sont réunis pour découvrir les plus belles et les plus récentes créations automobiles dans les meilleures conditions. Qui sait? Vous y croiserez peut-être votre prochaine voiture. Plus d’informations sur www.zoutegrandprix.be


HIGHLIGHTS 2014

ZOUTE RALLY 9-11 Oct. 2014

Heerlijk ontspannen achter het stuur

Au volant en toute décontraction

De Zoute Rally® 2014 is een unieke regelmatigheidsrally voor wagens die voor het eerst ingeschreven werden tussen 1920 en 1965. Het wordt een rustige maar indrukwekkende ballade van 175 geselecteerde wagens door het hinterland, met start en aankomst in het Zoute.

Le Zoute Rally® 2014 est un rallye de régularité unique réservé aux voitures immatriculées pour la première fois entre 1920 et 1965. Un cortège calme mais impressionnant de 175 voitures triées sur le volet, à travers l’arrière-pays, avec départ et arrivée au Zoute.

Er werden twee formules voorzien, de eerste is de eigenlijke regelmatigheidsrally met gemiddelde snelheid en RT’s. De tweede formule omvat enkel een ballade op een korter parcours, zonder gemiddelde snelheid en zonder RT’s. Technische controles en het vervullen van de formaliteiten vinden plaats op donderdag 9 oktober in de Zoute Drivers Club® by Lebeau-Courally, tegenover het Albertplein. Op vrijdag 10 en zaterdag 11 oktober worden de regelmatigheidsrally en de ballade gereden, telkens langs een selectief en aangenaam parcours.

Deux formules au programme : un rallye de régularité avec une vitesse moyenne et des RT et une simple balade sur un plus petit parcours, sans vitesse moyenne ni RT. Rendezvous le jeudi 9  octobre au Zoute Drivers Club® by Lebeau-Courally, en face de l’Albertplein, pour le contrôle technique et les formalités. Le rallye de régularité et la balade auront lieu le vendredi 10 et le samedi 11  octobre sur un parcours agréable et sélectif.

Eveneens op vrijdag 10 oktober vindt in de Graaf d’Ursellaan te Heist als onderdeel van de Zoute Rally®, het snelheidsonderdeel Flying ¼ Mile® plaats tussen 15:00 u en 18:00 u. Meer info op www.zoutegrandprix.be

Le vendredi 10 octobre se déroulera également The Flying ¼ Mile®, la partie vitesse du Zoute Rally®, entre 15:00 h et 18:00 h , sur la Graaf d’Ursellaan à Heist. Plus d’informations sur www.zoutegrandprix.be

37


HIGHLIGHTS 2014

ZOUTE SALE by

10 Oct. 2014

38

DROOMWAGENS TE KOOP

VOITURES DE RÊVE AUX ENCHèRES

Na de eerste, bijzonder geslaagde editie van vorig jaar, biedt het internationaal gerenommeerde veilinghuis Bonhams op vrijdag 10 oktober opnieuw een select aanbod aan classic cars te koop aan. Meer nog dan tijdens de vorige editie kan deze veiling rekenen op een ruime binnen- en buitenlandse belangstelling, met een affiche op zeer hoog niveau.

Après la première édition – couronnée de succès – de l’année passée, Bonhams, la maison de vente aux enchères de renommée internationale, mettra de nouveau une sélection de voitures de collection en vente le vendredi 10 octobre. Et plus encore que lors de la précédente édition, cette vente aux enchères suscitera un grand intérêt national et international, avec une affiche de haut vol.

Bonhams heeft in de loop der jaren een ijzersterke reputatie weten op te bouwen in het veilen van classic cars van uitzonderlijke kwaliteit. Denken we maar aan hun schitterende resultaten op events als the Goodwood Festival of Speed, de Paris Sale en de Quail Lodge Auction op het Pebble Beach Concours d’Elégance in Carmel om er maar enkele te noemen.

Au fil des ans, Bonhams a pu se forger une solide réputation dans le domaine de la vente aux enchères d’ancêtres d’excellente qualité. Il suffit de penser aux brillants résultats que la maison a obtenus lors d’événements comme le Goodwood Festival of Speed, le Paris Sale et le Quail Lodge Auction au Pebble Beach Concours d’Élégance de Carmel, pour ne citer qu’eux.

De Zoute Sale by Bonhams 1793 gaat door in de VIP-tent op het Albertplein op vrijdag 10 oktober om 18:00 u. Een preview van de wagens vindt plaats op donderdag 9 oktober van 10:00 u tot 18:00 u en op vrijdag 10 oktober van 10:00 u tot 17:00 u. Op donderdag is er tevens een preview cocktail voorzien. De definitieve catalogus van de veiling zal ongeveer vier weken voor de veiling beschikbaar zijn. Meer info op www.zoutegrandprix.be. Catalogus en te koop aanbieden van uw wagen via www.bonhams.com ®

Le Zoute Sale® by Bonhams 1793 se tiendra le vendredi 10 octobre à 18:00 h dans la tente VIP installée sur l’Albertplein. Une présentation des voitures est prévue le jeudi 9  octobre, de 10:00 h à 18:00 h, et le vendredi 10 octobre, de 10:00 h à 17:00 h. Un cocktail de présentation sera également organisé le jeudi. Le catalogue définitif de l’enchère sera disponible environ quatre semaines avant le jour J. Plus d’informations sur www.zoutegrandprix.be. Pour consulter le catalogue et proposer votre voiture aux enchères, rendez-vous sur www.bonhams.com


HIGHLIGHTS 2014

ZOUTE

CONCOURS D’ELEGANCE by

11-12 Oct. 2014

Nu dubbel genieten van de schoonheid van weleer

Profiter doublement de la beauté des ancêtres

Tijdens vorige edities speelde het Concours d’Elégance zich enkel op zondag af. Om nog meer mensen te laten genieten van de tijdloze schoonheid van de deelnemende wagens werd beslist om ze reeds op zaterdag te showen in het groene kader van de Approach Golf. De dag nadien worden ze overgebracht naar de vertrouwde Fairway 1 op de prestigieuze Royal Zoute Golf Club, waar ze verder bewonderd kunnen worden en waar de jurering zal plaatsvinden.

Durant les éditions précédentes, le Concours d’Élégance avait uniquement lieu le dimanche. Cette année, pour permettre à encore plus de personnes de profiter de la beauté intemporelle des voitures participantes, il a été décidé de déjà les exposer le samedi dans le décor verdoyant de l’Approach Golf. Le lendemain, elles seront transférées sur le célèbre Fairway 1 du prestigieux Royal Zoute Golf Club, où elles pourront continuer à être admirées et où elles seront jugées par un jury.

Er zullen opnieuw een vijftigtal unieke, opmerkelijke en exclusieve classic cars aan de gretige blikken van de genodigden voorgesteld worden en aan het wijze oordeel van de internationale jury onderworpen. Het organiserend comité selecteert de wagens op basis van strenge criteria en deelt ze in in een pre- en post-war categorie. Voor de deelnemers is dit een gedroomde kans om hun met liefde gerestaureerde oldtimer in een uniek kader aan een kennerspubliek voor te stellen. Naast de klassieke ‘class winners’ en ‘mentions of honour’ zijn er ook weer een aantal speciale prijzen voorzien. Het evenement wordt gehost door Platinum Sponsor Bank Degroof. Meer info, inschrijvingsformulieren en bezoekerskaarten op www.zoutegrandprix.be

Une fois de plus, une cinquantaine de classiques uniques, remarquables et exclusives seront dévorées du regard par les visiteurs et soumises au jugement sage d’un jury international. Le comité organisateur sélectionne les voitures sur la base de critères très stricts et les classe dans l’une des deux catégories du concours : avant-guerre et après-guerre. Pour les participants, c’est l’occasion rêvée de présenter leur ancêtre restauré avec passion à un public de connaisseurs, et ce dans un cadre unique. Outre les classiques Class Winners et Mentions of Honour, une série de prix spéciaux seront de nouveau décernés. L’événement est organisé par le sponsor de platine Bank Degroof. Plus d’informations, formulaires d’inscription et tickets sur www.zoutegrandprix.be

39


HIGHLIGHTS 2014

ZOUTE GT TOUR 12 Oct. 2014

40

EEN HEERLIJKE DAG VOL BRUTE KRACHT EN PURE SCHOONHEID

UNE MAGNIFIQUE JOURNÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA PUISSANCE ET DE LA BEAUTÉ

Deze derde editie van de ZOUTE GT TOUR® belooft memorabel te worden. Graag vestigen we even extra de aandacht op dit onderdeel van de ZOUTE GRAND PRIX® omdat we van mening zijn dat veel bezitters van een mooie GT nog steeds de weg niet gevonden hebben naar ons evenement. De ZOUTE GT TOUR® 2014 staat open voor exclusieve en moderne GT wagens jonger dan 20 jaar en gaat door op zondag 12 oktober 2014.

La troisième édition du ZOUTE GT TOUR® promet d’être mémorable. Nous attirons l’attention sur cette partie du ZOUTE GRAND PRIX® car bon nombre de propriétaires de belles GT semblent ne pas encore connaître cet événement. Organisé le dimanche 12 octobre 2014, le ZOUTE GT TOUR® 2014 est ouvert aux voitures GT exclusives et modernes de moins de 20 ans.

Wat kunt u als deelnemer van de ZOUTE GT TOUR® verwachten?

À quoi s’attendre en tant que participant au ZOUTE GT TOUR® ?

Wanneer uw wagen door de selectieprocedure geraakt, staat u een onvergetelijke dag te wachten. Het begint al om 08:30 u met een warm onthaal, een stevig ontbijt en een briefing in hartje Zoute, meer bepaald in de ZOUTE DRIVERS CLUB® by Lebeau-Courally.

Si votre voiture passe la procédure de sélection, vous vivrez une journée inoubliable. Tout commence à 8:30 h avec un accueil chaleureux, un petit-déjeuner copieux et un briefing au cœur du Zoute, plus précisément au ZOUTE DRIVERS CLUB® by Lebeau-Courally.

Vanaf 09:45 u verschijnen de eerste wagens aan de start en kan de imposante ballade van brute kracht, tijdloze mechaniek en pure schoonheid een aanvang nemen. Aan de hand van een roadbook verkent u relaxt de mooiste Vlaamse en Nederlandse polderwegen.

Dès 9:45 h, les premières voitures s’aligneront sur la ligne de départ et la grande balade pourra commencer. Un mélange de puissance brute, de mécanique intemporelle et de beauté à l’état pur ! Muni d’un roadbook, vous explorerez les plus belles routes des polders de Flandre et des Pays-Bas, en toute décontraction.


HIGHLIGHTS 2014

Tegen 11:45 u staan alle wagens klaar aan de Graaf d’Urssellaan te Heist voor een korte maar intense individuele ZOUTE GT SPRINT®. Onder politiebegeleiding rijdt u rond 12:30 u in een indrukwekkende colonne Knokke opnieuw binnen langs de verkeersvrije Kustlaan om zo te eindigen op het podium voor de VIP tent op het Albertplein. De Zeedijk werd er voorbehouden als parkeerplaats voor uw exclusieve wagen.

À 11:45 h, toutes les voitures ont rendez-vous sur la Graaf d’Ursellaan à Heist pour un ZOUTE GT SPRINT® individuel bref mais intense. Vers 12:30 h, les voitures rejoindront Knokke sous escorte policière. Cet impressionnant cortège passera par la Kustlaan piétonne pour finir sur le podium devant la tente VIP installée sur l’Albertplein. Une place de parking vous est réservée sur la digue de mer pour stationner votre voiture exclusive.

Om 12:45 u wacht u een VIP champagne-receptie. Aansluitend verwent een sterrenchef u met een uitgebreide lunch, vergezeld van exclusieve wijnen. Tijdens de lunch vindt de prijsuitreiking van de ZOUTE GT TOUR® plaats, waarbij de winnaars extra verwend worden door LebeauCourally, Samsung en Bank Degroof. En dit met schitterende prijzen waaronder de exclusieve chronograaf van Lebeau-Courally, speciaal gemaakt voor de ZOUTE GRAND PRIX® op slechts 25 exemplaren!

À 12:45 h, place à une réception VIP au champagne, suivie d’un plantureux repas cuisiné par un chef étoilé, le tout accompagné de vins d’exception. La remise des prix du ZOUTE GT TOUR® aura lieu pendant le lunch. Les gagnants se verront offrir des cadeaux somptueux de la part de Lebeau-Courally, Samsung et Bank Degroof, dont la montre chronographe exclusive de Lebeau-Courally, spécialement conçue pour le ZOUTE GRAND PRIX® en seulement 25 exemplaires!

Vanaf 16:00 u wordt de koffie geserveerd op het overdekt terras van de VIP tent naast het podium. Vanuit deze geprivilegieerde positie kunt u van op de eerste rij de presentatie bijwonen van alle wagens die deelgenomen hebben aan het ZOUTE CONCOURS D’ELEGANCE® by Bank Degroof. En hiermee eindigt omstreeks 17:00 u de ZOUTE GT TOUR®. Officieel althans, want nadien kunt u zich nog volop laten gaan in de Knokse party scene.

À partir de 16:00 h, le café sera servi sur la terrasse couverte de la tente VIP située à côté du podium. Depuis cet emplacement privilégié, vous pourrez assister en première ligne à la présentation de toutes les voitures qui ont participé au ZOUTE CONCOURS D’ÉLÉGANCE® by Bank Degroof. C’est ainsi que se clôturera le ZOUTE GT TOUR®, aux alentours de 17:00 h. Du moins officiellement, car après, vous aurez tout le loisir de vous défouler dans les bars et boîtes de nuit de Knokke.

41


HIGHLIGHTS 2014

42

En wat voor de toeschouwers?

Et pour les spectateurs ?

Wie nog nooit in levende lijve de ZOUTE GT TOUR® meegemaakt heeft, kan zich moeilijk de ruige symfonie van zoveel cilinders voorstellen, net zomin als de fenomenale paardenkracht die daarbij ontwikkeld wordt. En dan hebben we het nog niet gehad over de ontroerende, beklijvende schoonheid van lijn en koetswerk noch over het vele manuele werk dat nodig was voor de creatie van deze uitzonderlijke voertuigen. Als toeschouwer één dergelijke wagen kunnen bewonderen is een voorrecht, er tientallen samen kunnen zien is bijna een religieuze ervaring. Om het voor de toeschouwers nog spectaculairder te maken, wordt dit jaar voor het eerst de ZOUTE GT SPRINT® gereden te Heist, om 11:45 u in de Graaf d’Ursellaan. Op een grote chronometer kunnen de resultaten van elke sprint afgelezen worden.

Celui qui n’a pas encore vécu le ZOUTE GT TOUR® peut difficilement s’imaginer la symphonie brute que produisent tous ces cylindres, et encore moins la puissance phénoménale qu’ils développent. Sans oublier la beauté bouleversante des lignes et de la carrosserie et les nombreuses heures de travail manuel nécessaires pour fabriquer ces véhicules d’exception. Pouvoir admirer une seule de ces voitures est un privilège pour le spectateur, avoir la chance d’en contempler des dizaines d’un seul coup relève presque de l’expérience religieuse. Et nouveauté cette année : pour rendre l’événement encore plus spectaculaire, un ZOUTE GT SPRINT® sera organisé à Heist. Départ prévu à 11:45 h sur la Graaf d’Ursellaan. Les résultats de chaque sprint seront affichés sur un chronomètre géant.

Deelname en voorwaarden

Participation et conditions

Elke inschrijving is onderhevig aan de voorafgaande goedkeuring door ons Selectie Comité. Voor het volledige dagprogramma betaalt u per wagen en zijn tweekoppige bemanning 995 euro (excl. BTW 21%). Wie inschrijft via één van onze partners-automerken of sponsors krijgt een korting van maar liefst 300 euro en betaalt dan 695 euro (excl. BTW 21%). Dit is wellicht de meest democratische inschrijvingsprijs ooit voor een evenement van deze allure

Toute inscription est soumise à l’approbation préalable de notre comité de sélection. Pour le programme du jour complet, le prix par voiture et par équipage (pilote et copilote) s’élève à 995 euros (hors TVA de 21  %). En cas d’inscription via l’une de nos marques automobiles partenaires ou un sponsor, vous ne payez que 695  euros (hors TVA de 21  %), soit une réduction de pas moins de 300 euros. Il s’agit peut-être là du droit d’inscription le plus

met een dergelijk gevuld programma. Inschrijven kan nog tot 30 augustus 2014. Meer info op www.zoutegrandprix. be

démocratique jamais appliqué pour un événement de cette allure au programme si richement rempli. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 août 2014. Plus d’informations sur www.zoutegrandprix.be


HIGHLIGHTS 2014

NIEUW - NOUVEAU

ZOUTE EXPO 9-12 Oct. 2014

‚Vreedzame bezetting’ van de Knokse pleinen

« Occupation pacifique » des places de Knokke

Wie zelf niet deelneemt aan één of ander onderdeel van de Zoute Grand Prix® maar wel over een klassieke of een recente opmerkelijke wagen beschikt, kan deze nu ook laten zien aan een breder publiek tijdens de Zoute Expo® . Speciaal voor de gelegenheid palmen we daarvoor de bekendste Knokse pleinen in. Wie dat wenst, kan daar een staanplaats huren voor 1 of 2 dagen om zijn wagen te showen aan de meer dan 100.000 bezoekers. Om het geheel wat te structureren, zal er rond landen en thema’s gewerkt worden, zodat elke tentoongestelde wagen zich een beetje in zijn eigen biotoop zal thuisvoelen. Zo wordt het Van Bunnenplein omgedoopt tot Italian Square, het Rubensplein tot German Square, en het Verweeplein wordt British Square.

Cette année, celui qui ne participe pas à l’une ou l’autre partie du Zoute Grand Prix® mais qui possède une voiture exclusive de collection ou récente a aussi la possibilité de présenter celle-ci au grand public dans le cadre du Zoute Expo®. Spécialement pour cette occasion, nous envahissons les places de Knokke les plus connues. Toute personne qui le souhaite peut y louer un emplacement pour un ou deux jours afin de présenter sa voiture aux plus de 100 000 visiteurs.   Pour structurer un peu le tout, les voitures seront classées par pays et par thème. Chaque véhicule exposé se trouvera ainsi en quelque sorte dans son propre biotope. À cette occasion, la Van Bunnenplein sera rebaptisée la place italienne, la Rubensplein, la place allemande, et la Verweeplein, la place britannique.   Toute personne désireuse d’exposer sa voiture sur un parking exclusif peut commander des tickets à cet effet (pour un ou deux jours) via www.zoutegrandprix.be

Wie zijn wagen wil showen op een exclusieve parking, kan hiervoor tickets bestellen (voor 1 of 2 dagen) via onze website www.zoutegrandprix.be

43


ZOUTE TOP MARQUES®

ZOUTE SALE® by

ZOUTE RALLY®

Donderdag 9 tot Zondag 12 Oktober 2014

Donderdag 9 Oktober 2014

Vrijdag 10 Oktober 2014

07:30 - 00:00 14 podia met de nieuwste modellen van 14 premium automerken @ Kustlaan - Albertplein Het Zoute

10:00 - 17:00 Expositie te veilen wagens @ Vip tent Albertplein Het Zoute

07:30 - 10:30 Ontbijt aangeboden door Bank Degroof @ ZOUTE DRIVERS CLUB® by Lebeau-Courally Zeedijk - Albertplein Het Zoute

17:00 - 19:00 Preview Cocktail ZOUTE SALE® by Bonhams 1793 @ Vip tent Albertplein Het Zoute

enkel op uitnodiging

ZOUTE RALLY®

Donderdag 9 Oktober 2014

44

enkel op uitnodiging

Vrijdag 10 Oktober 2014

09:00 - 17:00 Technische controle @ Zeedijk - Albertplein Het Zoute

10:00 - 18:00 Expositie te veilen wagens @ Vip tent Albertplein Het Zoute

17:00 - 19:00 Preview cocktail ZOUTE SALE® by Bonhams 1793 @ Podium Vip tent Albertplein Het Zoute

18:00 - 21:00 Veiling wagens ZOUTE SALE® by Bonhams 1793 @ Vip tent Albertplein Het Zoute

enkel op uitnodiging

08:30 - 11:00 Start ZOUTE RALLY® @ ZOUTE DRIVERS CLUB® by Lebeau-Courally Zeedijk - Albertplein Het Zoute 15:00 - 18:00 The flying ¼ Mile® @ Graaf d’Ursellaan Heist 16:00 - 18:00 Aankomst ZOUTE RALLY® @ Kustlaan - Albertplein Het Zoute 16:00 - 19:00 Filliers & Fever Tree Cocktail @ ZOUTE DRIVERS CLUB® by Lebeau-Courally Zeedijk - Albertplein Het Zoute enkel op uitnodiging

19:00 - 22:30 Barbecue @ Riverwoods Beach Club Zeedijk - Albertplein Het Zoute

20:00 - 01:00 Surprise Birthday Dinner Party enkel op uitnodiging

enkel op uitnodiging

NL *

Programma

9 - 12 Oktober 2014

Zoute Expo Aankoop parkeerticket 75€ / dag 150€ / 2 dagen tickets : www.zoutegrandprix.be


ZOUTE RALLY®

ZOUTE CONCOURS D’ELEGANCE® by

ZOUTE GT TOUR®

Zaterdag 11 Oktober 2014

Zaterdag 11 Oktober 2014

Zondag 12 Oktober 2014

07:30 - 10:30 Bank Degroof ontbijt @ ZOUTE DRIVERS CLUB® by Lebeau-Courally Zeedijk - Albertplein Het Zoute

08:00 - 11:00 Arrival Cars @ Approach Golf

08:30 - 09:45 Verwelkoming & ontbijt @ ZOUTE DRIVERS CLUB® by Lebeau-Courally Zeedijk - Albertplein Het Zoute

enkel op uitnodiging

08:30 - 11:00 Start ZOUTE RALLY® @ ZOUTE DRIVERS CLUB® by Lebeau-Courally Zeedijk - Albertplein Het Zoute 15:00 - 19:00 VIP receptie @ Vip tent Albertplein Het Zoute enkel op uitnodiging

16:00-18u30 Aankomst ZOUTE RALLY® @ Podium Vip tent Albertplein Het Zoute 19:30 - 01:30 Gala Dinner @ Royal Zoute Golf Club

12:00 - 14:00 Light Lunch @ ZOUTE DRIVERS CLUB® by Lebeau-Courally Zeedijk - Albertplein Het Zoute enkel op uitnodiging

12:00 - 18:00 Preview & keuring @ Approach Golf

enkel op uitnodiging

09:45 - 10:45 Start ZOUTE GT TOUR® @ ZOUTE DRIVERS CLUB® by Lebeau-Courally Zeedijk - Albertplein Het Zoute

Open voor publiek - € 15 Tickets: www.zoutegrandprix.be**

11:45 - 12:30 ZOUTE GT SPRINT® @ Graaf d’Ursellaan Heist

19:30 - 00:00 Dinner @ ZOUTE DRIVERS CLUB® by Lebeau-Courally Zeedijk - Albertplein Het Zoute

12:30 - 13:30 Aankomst ZOUTE GT TOUR® @ Podium Vip tent Albertplein Het Zoute

enkel op uitnodiging

Zondag 12 Oktober 2014

12:30 - 16:00 Receptie & Lunch @ Vip tent Albertplein Het Zoute

Royal Zoute Golf Club

enkel op uitnodiging

08:30 - 09:30 Aankomst wagens & ontbijt @ Royal Zoute Golf Club

16:00 - 17:00 Presentatie wagens ZOUTE CONCOURS D’ELEGANCE® by Bank Degroof @ Podium Vip tent Albertplein Het Zoute

enkel op uitnodiging

enkel op uitnodiging

ZOUTE EXPO®

09:30 - 15:00 Preview & keuring wagens

Open voor publiek

Open voor publiek - € 15 Tickets: www.zoutegrandprix.be**

Zaterdag 11 & Zondag 12 Oktober 2014 09:00 - 20:00 Expositie van classic cars en nieuwe wagens @ British Square - Alfred Verweeplein @ Italian Square - Van Bunnenplein @ German Square - Rubensplein Tickets: www.zoutegrandprix.be*

12:30 - 16:00 Lunch & prijsuitreiking @ VIP tent Fairway 1 Royal Zoute Golf Club enkel op uitnodiging

16:00 - 17:00 Presentatie wagens ZOUTE CONCOURS D’ELEGANCE® by Bank Degroof @ Podium VIP tent Albertplein Het Zoute Open voor publiek

** Concours d’elegance Inkom : €15 / pp - dag €25 / pp - 2 dagen geen kinderen < 10 tickets : www.zoutegrandprix.be

45


ZOUTE TOP MARQUES®

ZOUTE SALE® by

ZOUTE RALLY®

Jeudi 9 au Dimanche 12 Octobre 2014

Jeudi 9 Octobre 2014

Vendredi 10 Octobre 2014

07:30 - 00:00 14 podiums avec les modèles dernier cri de 14 marques automobiles haut de gamme @ Kustlaan - Albertplein, Le Zoute

10:00 - 17:00 Exposition des voitures proposées aux enchères @ Châpiteau VIP - Albertplein, Le Zoute

07:30 - 10:30 Déjeuner Bank Degroof au ZOUTE DRIVERS CLUB® by Lebeau-Courally @ Digue de mer - Albertplein, Le Zoute

17:00 - 19:00 Cocktail de présentation du ZOUTE SALE® by Bonhams 1793 @ Châpiteau VIP Albertplein, Le Zoute

uniquement sur invitation

ZOUTE RALLY®

Jeudi 9 Octobre 2014

46

uniquement sur invitation

Vendredi 10 Octobre 2014

09:00 - 17:00 Contrôle technique @ Digue de mer - Albertplein, Le Zoute

10:00 - 18:00 Exposition des voitures proposées aux enchères @ Châpiteau VIP Albertplein, Le Zoute

17:00 - 19:00 Cocktail de présentation du ZOUTE SALE® by Bonhams 1793 @ Podium Châpiteau VIP Albertplein Het Zoute

18:00 - 21:00 Vente aux enchères de voitures ZOUTE SALE® by Bonhams 1793 @ Châpiteau VIP - Albertplein, Le Zoute

uniquement sur invitation

19:00 - 22:30 Barbecue @ Riverwoods Beach Club Digue de mer - Albertplein, Le Zoute uniquement sur invitation

08:30 - 11:00 Départ du ZOUTE RALLY® @ ZOUTE DRIVERS CLUB® by Lebeau-Courally Digue de mer - Albertplein, Le Zoute 15:00 - 18:00 The flying ¼ Mile® @ Graaf d’Ursellaan Heist 16:00 - 18:00 Arrivée du ZOUTE RALLY® @ Kustlaan - Albertplein, Le Zoute 16:00 - 19:00 Filliers & Fever Tree Cocktail @ ZOUTE DRIVERS CLUB® by Lebeau-Courally Digue de mer - Albertplein, Le Zoute uniquement sur invitation

20:00 - 01:00 Soirée d’anniversaire surprise avec dîner uniquement sur invitation

FR *

Programme

9 - 12 Octobre 2014

Zoute Expo Achat ticket parking €75 / jour €150 / 2 jours tickets : www.zoutegrandprix.be


ZOUTE RALLY®

ZOUTE CONCOURS D’ELEGANCE® by

ZOUTE GT TOUR®

Samedi 11 Octobre 2014

Samedi 11 Octobre 2014

Dimanche 12 Octobre 2014

07:30 - 10:00 Déjeuner Bank Degroof @ ZOUTE DRIVERS CLUB® by Lebeau-Courally Digue de mer - Albertplein, Le Zoute

08:00 - 11:00 Arrivée des voitures Approach Golf

08:30 - 09:45 Accueil et petit-déjeuner @ ZOUTE DRIVERS CLUB® by Lebeau-Courally Digue de mer - Albertplein, Le Zoute

uniquement sur invitation

08:30 - 11:00 Départ du ZOUTE RALLY® @ ZOUTE DRIVERS CLUB® by Lebeau-Courally Digue de mer - Albertplein, Le Zoute 15:00 - 19:00 Réception VIP @ Châpiteau VIP Albertplein, Le Zoute uniquement sur invitation

16:00-18u30 Arrivée du ZOUTE RALLY® @ Podium Châpiteau VIP Albertplein, Le Zoute 19:30 - 01:30 Diner de gala @ Royal Zoute Golf Club uniquement sur invitation

ZOUTE EXPO®

Samedi 11 & Dimanche 12 Octobre 2014 09:00 - 20:00 Exposition de voitures de collection et de voitures récentes sur la ‘place britannique’ Alfred Verweeplein sur la ‘place italienne’ Van Bunnenplein sur la ‘place allemande’ Rubensplein Tickets: www.zoutegrandprix.be*

12:00 - 14:00 Lunch léger @ ZOUTE DRIVERS CLUB® by Lebeau-Courally Digue de mer - Albertplein, Le Zoute uniquement sur invitation 12:00 - 18:00 Présentation et cotation des voitures par le jury @ Approach Golf ouvert au public - € 15 Tickets: www.zoutegrandprix.be**

19:30 - 00:00 Dîner @ ZOUTE DRIVERS CLUB® by Lebeau-Courally Digue de mer - Albertplein, Le Zoute uniquement sur invitation

Dimanche 12 Octobre 2014 Royal Zoute Golf Club 08:30 - 09:30 Arrivée des voitures et petitdéjeuner @ Royal Zoute Golf Club uniquement sur invitation

uniquement sur invitation

09:45 - 10:45 Départ du ZOUTE GT TOUR® @ ZOUTE DRIVERS CLUB® by Lebeau-Courally Digue de mer - Albertplein, Le Zoute uniquement sur invitation

11:45 - 12:30 ZOUTE GT SPRINT® @ Graaf d’Ursellaan Heist 12:30 - 13:30 Arrivée du ZOUTE GT TOUR® @ Podium Châpiteau VIP Albertplein, Le Zoute 12:30 - 16:00 Réception et lunch @ Châpiteau VIP Albertplein, Le Zoute uniquement sur invitation

09:30 - 15:00 Présentation et cotation des voitures par le jury ouvert au public - € 15

16:00 - 17:00 Présentation des voitures ZOUTE CONCOURS D’ELEGANCE® by Bank Degroof @ Podium Châpiteau VIP Albertplein, Le Zoute

Tickets: www.zoutegrandprix.be**

ouvert au public

12:30 - 16:00 Lunch et remise des prix @ Châpiteau VIP - Fairway 1, Royal Zoute Golf Club uniquement sur invitation

16:00 - 17:00 Présentation des voitures ZOUTE CONCOURS D’ELEGANCE® by Bank Degroof @ Podium Châpiteau VIP Albertplein Het Zoute ouvert au public

** Concours d’elegance Entrée : €15 / pp - jour €25 / pp - 2 jours pas d’enfants admis < 10 tickets : www.zoutegrandprix.be

47


IJK

ZEED

Italian Square

Van Bunnenplein GERMAN Square

Rubensplein

P

Parking Ijzerpark Dumortierlaan 90

ZDC 48

ZOUTE DRIVERS CLUB® by Lebeau-Courally

N

RL

- OFFICIAL SHOP ZGP - PRESS + Organisation

LIPPENSLA AN

VIP

VIP tent - Chȃpiteau VIP

L

Lebeau - Courally Maison D’horlogerie

R

River Woods

R

O

M

DU

AA

E TI

ELA

T ZOU

AN

H La Reserve

N49

N49

P

N49

Parking Duinenwater 1000 plaatsen

B

BRITISH SQUARE

Alfred Verweeplein


KH

DIJ

ZEE

ZDC

VIP

TE OU ET Z

A

1

4

E

5

H

N

12

R 9

L

7

G

K

M

8 H Memlinc Hotel

11 TL KUS

N

AA

14

13

Approach Prins Filiplaan

10

Parking Minigolf Sparrendreef 103

P

A

PRINS FILIPLAAN

eli

za

bethlaan

3

D

C

Albertplein 6

2

B

F

J

I

L

PODIA / PODIUMS : ZOUTE TOP MARQUES ®

DIJK / Digue : EXPO TOP MARQUES

ZOUTELAAN SPARRENDREEF

1

BMW

A

Maserati

2

Mercedes-Benz

B

Alfa Romeo

3

Alfa Romeo

C

Ferrari

4

Ferrari

D

BMW

5

Lamborghini

E

Rolls-Royce

6

Rolls-Royce

F

Porsche

7

Land Rover

G

Lamborghini

8

Maserati

H

Audi

9

Mc Laren

I

Aston Martin

10

Bentley

J

Bentley

11

Porsche

K

Mercedes-Benz

12

Jaguar

L

Jaguar

13

Audi

M

Mc Laren

14

Aston Martin

N

Land Rover

K N O KK E - H E I S T Royal Zoute Golf Club Caddiespad 14

49


Q U A T T R O P O R T E

MASTER

OF

SURPRISE

MASERATI QUATTROPORTE DIESEL Maserati has a long history of surprising the automotive world with technological innovations, unconventional thinking, and breaks with tradition; introducing its state-of-the-art V6 diesel engine into the Quattroporte is just the latest example. As one would expect, this 275 HP unit produces the kind of performance that befits the company’s flagship (0-100 kph in 6.4 seconds and a top speed of 250 kph) whilst clever engineering has managed to reproduce the distinctive and much loved Maserati exhaust note.

ENGINE: V6 60° 2987 CC - MAX POWER: 275 HP AT 4000 RPM - MAX TORQUE: 600 NM AT 2600 RPM MAX SPEED: 250 KM/H - 0-100 KM/H ACCELERATION: 6.4 SECS - FUEL CONSUMPTION: (COMBINED CYCLE) 6.2 L/100 KM - (URBAN CYCLE) 7.8 L/100 KM - (EXTRA URBAN CYCLE) 5.2 L/100 KM - CO2 EMISSIONS: (COMBINED CYCLE) 163 G/KM - (URBAN CYCLE) 206 G/KM - (EXTRA URBAN CYCLE) 137 G/KM

www.maserati.com

ACG Maserati IJZERWEGLAAN 101, 9000 GENT

F.M.A. ERTBRUGGESTRAAT 108 C, 2110 WIJNEGEM

Francorchamps Motors Brussels CHAUSSÉE DE BRUXELLES 54, 1410 WATERLOO


L A R ESER V E

‘The Residence’

-

K n o k ke

A R C H .

L U C

we shape our buildings thereafter they shape us w. churchill

D E C L E R C Q

w w w . e - l . b e


L E C O M T E TO U R B I L LO N

T H E F I R S T TO U R B I L LO N W I T H B E S P O K E E N G R AV E D I N I T S D N A LE COMTE C A L I B R E L C 791. 5 4 M A N UA L W I N D R E T RO G R A D E DAT E 12 0 H O U R S P OW E R R E S E RV E DOUBLE BARREL WATC H C A S E I N 4 N P I N K G O L D P L AT I N U M O P E N D I A L W I T H D I A M O N D - PAT T E R N G U I L LO C H AG E S M A L L H A N D I N D I C AT I O N O N TO U R B I L LO N C AG E L I M I T E D E D I T I O N O F 10 O N LY P E R S O N A L I S E D E N G R AV I N G “ F O N D O F F I C I E R ” W I T H PAT E N T E D O P E N I N G K N O K K E Z O UTE F L AG S H I P S TO R E +32 5 0 62 91 33 W W W. L E B E AU - C O U R A L LY.C O M LE YSEN +32 2 5 13 62 6 0 W W W. L E Y S E N . E U BRUSSELS DESITTER +32 42 2 2 3 6 76 W W W. B I J O U T E R I E D E S I T T E R . B E LI È G E HELEVEN +32 11 2 5 52 7 7 W W W. H E L E V E N E D DY.C O M H A S S E LT NYS +32 5 6 2 2 2 6 3 0 W W W. N Y S . B E KO RTR I J K M O L I TO R +3 52 2 2 4 4 9 0 W W W. B I J O U T E R I E - M O L I TO R . LU LU X E M B O U R G WA S KO L L +33 1 4 4 71 9 8 9 4 W W W.WA S KO L L .C O M PA R I S S C H A A P & C I T RO E N +31 3 0 2 33 2 2 4 4 W W W. S C H A A P C I T RO E N . N L UTR E C HT S C H A A P & C I T RO E N +31 2 0 3 4 6 3 4 10 W W W. S C H A A P C I T RO E N . N L A M STE R DA M CORSO + 43 1 512 12 8 5 W W W. J U W E L I E RC O R S O.C O M VIENNA W W W. L E B E A U - C O U R A L LY. C O M


BERNAR VENET C O C K T A I LV E R N I S S A G E V R I J D A G 8 A U G U S T U S VA N 17 T O T 2 2 U U R TENTOONSTELLING VAN 9 AUGUSTUS TOT 1 SEP TEMBER 2014

GUY PIE TERS GALLERY

A L B E R T P L E I N 15 - B - 8 3 0 0 K N O K K E - Z O U T E W W W.GUYPIE TERSGALLERY.COM


joanne vanden avenne

Aanstormend modetalent van eigen bodem:

JOANNE VANDEN AVENNE

Belgische mode ontwerpers zijn sinds jaren hot op de internationale mode scene. Grote couturiers staan vaak in rij aan te schuiven om beloftevolle Belgische talenten weg te kapen nog voor ze afgestudeerd zijn. Komt het omdat wij onszelf zo goed kunnen aanpassen aan andere culturen? verkopen we ons beter? Werken we harder dan een ander? Of zijn we gewoonweg creatiever? Het zal wel een combinatie zijn van verschillende factoren. Feit is dat ieder jaar opnieuw wel een Belg van zich laat horen in modeland. Vandaag lichten we er graag Joanne Vanden Avenne even uit.

54

Voorbestemd Joanne Vanden Avenne is een jonge, talentvolle mode-ontwerpster uit Kortrijk. Reeds op vrij jonge leeftijd raakte ze bijzonder geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met tekenen, schilderen en andere vormen van artistieke expressie en leek ze wel voorbestemd om met haar leven en haar werk een creatieve richting uit te gaan. Haar ouders merkten haar ontluikend talent op en spoorden haar aan om te gaan studeren aan het LISAA, L’Institut Supérieur des Arts Appliquées in Parijs. Ze studeerde er af cum laude in 2008 en liep meteen stage bij Peclers, het vermaarde Parijse Brand & Trend bureau. Korte tijd later voelde ze zich klaar voor het echte werk en bracht ze in 2010 een eerste collectie op de markt onder haar eigen naam. Urban Chic, hedendaags en supervrouwelijk Joanne Vanden Avenne baseert haar collecties vooral op kunstzinnige thema’s en haalt haar inspiratie bij schilders, beeldhouwers, architecten… Van hieruit ontwerpt ze kleren die als vrij stedelijk kunnen omschreven worden, maar waar een natuurlijk accent nooit veraf is. Haar collecties

de actieve vrouw die aan alle verwachtingen van het leven wil voldoen, zonder daarbij een greintje aan vrouwelijkheid in te boeten. Joanne Vanden Avenne ontwerpt kleren die tactiel, verfijnd en elegant zijn. Ze combineert structuur met zwier en concentreert zich daarbij op zuivere, eenvoudige lijnen en vormen wat haar stijl erg tijdloos maakt. Ze stelt zich boven elke trend en integreert verschillende invloeden in haar ontwerpen, van Japanse origami kunst tot Amerikaanse architectuur. Licht asymmetrisch Vanden Avenne vertrekt vaak van een mathematische kijk die haar in de richting duwt van geometrische effecten en perfect afgemeten volumes. Toch slaagt ze er steeds in om die strakheid te breken met licht asymmetrische toetsen en met losse draperingen. En dit past precies in haar zoektocht naar nieuwe spanningsvelden en innovatieve afwerkingen. Zo weet ze tevens de ‚urban feel’ van haar ontwerpen in evenwicht te brengen met uitdrukkelijke of meer verborgen verwijzingen naar wijdse landschappen en vergezichten, blauwe luchten en open horizonten. Joanne Vanden Avenne slaagt er steeds in om sensualiteit en fijnzinnigheid te koppelen aan een duidelijke présence. Haar label is nu reeds te koop in een hele reeks Belgische en buitenlandse winkels tot in Korea en Australië. Joanne Vanden Avenne zit met haar creaties duidelijk in een stroomversnelling en droomt alvast van enkele eigen Flagship Stores in het buitenland. Eerder dit jaar was Joanne Vanden Avenne te zien op de New York Fashion Week en de Paris Fashion Week. En voor eigen publiek bracht ze in maart een fel gesmaakte show in de Kortrijkse Buda fabriek.

komen steeds instinctief over en richten zich tot

website: http://www.joannevandenavenne.com


joanne vanden avenne

55


joanne vanden avenne

56


joanne vanden avenne

Jeune talent de la mode pure souche :

JOANNE VANDEN AVENNE

Depuis quelques années, les stylistes belges font fureur sur la scène de la mode internationale. Les grands couturiers s’arrachent les talents belges prometteurs avant même qu’ils n’aient fini leurs études. Pour quelle raison? Parce que nous sommes capables de nous adapter parfaitement à d’autres cultures? Parce que nous nous vendons mieux? Parce que nous travaillons plus dur? Ou sommesnous tout simplement plus créatifs? Ce phénomène s’explique par une combinaison de facteurs. Le fait est que, chaque année, un Belge fait parler de lui sur la scène de la mode. Aujourd’hui, nous avons le plaisir de présenter Joanne Vanden Avenne. Une vocation Joanne Vanden Avenne est une jeune styliste de mode talentueuse originaire de Courtrai. Dès son jeune âge, elle s’est passionnée pour tout ce qui touche au dessin, à la peinture et à d’autres formes d’expression artistique. Elle semblait prédestinée à prendre une direction créative dans sa vie comme dans son travail. Conscients de son talent naissant, ses parents l’encouragèrent à faire ses études à LISAA, l’institut supérieur des arts appliqués de Paris. Diplômée avec distinction en 2008, elle enchaîne directement avec un stage chez Peclers, la célèbre agence de conseil en tendances basée à Paris. Peu de temps après, elle se sent prête à se lancer et commercialise en 2010 une première collection sous sa propre marque. Urban Chic, contemporain et féminin à souhait Joanne Vanden Avenne base surtout ses collections sur des thèmes artistiques et puise son inspiration chez des peintres, sculpteurs, architectes, etc. Sur cette base, elle crée des vêtements de style plutôt urbain, mais toujours avec une petite touche naturelle. Ses collections paraissent instinctives

répondre à toutes les attentes de la vie tout en conservant toute sa féminité. Joanne Vanden Avenne confectionne des vêtements raffinés et élégants, à la texture agréable au toucher. Elle allie structure et grâce en privilégiant les lignes et les formes épurées et sobres. Le résultat est un style particulièrement intemporel. Elle se pose au-dessus des tendances et intègre diverses influences dans ses créations, de l’origami japonais à l’architecture américaine. Une touche d’asymétrie Joanne Vanden Avenne commence souvent par adopter un regard mathématique qui la pousse vers des effets géométriques et des volumes parfaitement dimensionnés. Mais elle parvient toujours à rompre cette rigidité avec de petites touches asymétriques et des draperies fluides. Un style en parfaite harmonie avec sa quête de nouveautés percutantes et de finitions innovantes. Elle parvient ainsi à marier le style urbain de ses créations avec des références explicites ou plus discrètes à des paysages et panoramas somptueux, à des ciels bleus et à des horizons ouverts. Joanne Vanden Avenne associe sensualité et délicatesse à une signature claire. Sa marque est d’ores et déjà en vente dans de nombreuses boutiques en Belgique et à l’étranger, jusqu’en Corée et en Australie. Joanne Vanden Avenne surfe clairement sur la vague du succès et rêve déjà de créer quelques Flagship Stores à l’étranger. Plus tôt dans l’année, Joanne Vanden Avenne a participé à la New York Fashion Week et à la Paris Fashion Week. Et en mars, elle a organisé, pour le public belge, un magnifique défilé au centre artistique BUDA de Courtrai, un événement couronné de succès !

et s’adressent à la femme active qui souhaite

website: http://www.joannevandenavenne.com

57


D.L.B. CONCEPT L

U

X

U

R Y

P H I L I P P E

Oude Sluissedijk 48 8340 Damme Tel. 050 50 10 09 Fax 050 62 98 14

V A N

T

E

D E

Kwadeplasstraat 10 1640 Sint-Genesius-Rode Tel. 02 380 77 50 Fax 02 380 91 53

N

T

S

R Y S E

Kapelsesteenweg 100 2930 Brasschaat Tel. 03 640 10 30 Fax 03 644 16 83

I N F O @ D L B C O N C E P T. B E - W W W. D L B C O N C E P T. B E


THE NEW F-TYPE COUPÉ IT’S GOOD TO BE BAD*. A pulse quickening performance, superior design, monocoque body frame in aluminium... The new F-TYPE Coupé is a sports car as only Jaguar can build it. With its super powerful engines and precise agile handling, you will master the road in a way that is hard to imagine. Prepare for a unique experience: ultimate power. It’s good to be bad! JAGUAR.BE

HOW ALIVE ARE YOU?

8.8-11.1 L/100 KM. CO2: 205-259 G/KM.

* Reveal your wicked side. Supercharged engines: 3.0 V6 (340 or 380 bhp) and 5.0 V8 (550 bhp). From € 68,800 VAT included. Environmental information (Royal Decree of 19 March 2004): www.jaguar.be. Give priority to safety. Model shown is equipped with options.


We starten steeds met een wit blad

Van der Build weet dat elk pand zijn eigen verhaal heeft. Daarom starten onze makelaars steeds van een wit blad. Welke ambitie had de architect? Waarom koos de bouwheer voor deze exclusieve woning? Wat zijn de uitzonderlijke features van het gebouw? Van der Build gaat met de antwoorden op deze vragen aan de slag. Er wordt een unieke brochure gecreĂŤerd en een gepersonaliseerde marktbenadering uitgestippeld. En we gaan actief op zoek naar de gepaste kandidaat-koper. U bent overtuigd dat ook uw eigendom een

Stefaan Coucke Gedelegeerd bestuurder Dewaele groep info@vanderbuild.be

vanderbuild.be

succesvol Van der build-verhaal verdient? Neem dan vandaag nog contact met ons op. We behandelen uw vraag steeds in alle discretie.


SYDNEY - LONDON

SYDNEY - LONDON C L A S SI C M AR AT H O N R AL LY

62

Alle vijftien deelnemende teams wisten de eindstreep te halen van deze legendarische rally die dit voorjaar werd gereden. Het Belgische team, bestaande uit Joost Van Cauwenberge en Jacques Castelein, zette een puike prestatie neer en eindigde zowaar tweede in hun Porsche 911. Ze werden slechts nipt geklopt door de AustraliĂŤrs Geoff Olholm en John Doble in een Datsun 260 Z. Al bij al een fantastische prestatie voor onze landgenoten die een zeer regelmatige rally wisten te rijden door 3 continenten.

Idee van een krantenmagnaat. Deze zesde wedstrijd in rij werd gereden van Sydney naar London, terwijl alle vorige versies de omgekeerde richting kozen. De eerste editie vond plaats in 1968 en werd in het leven geroepen door Sir Max Aitken, toenmalig eigenaar van de Daily Express. Met dit event wou hij het Britse moreel opvijzelen na een serieuze devaluatie van het Pond. Natuurlijk zou hij er ook voordeel uit halen door zijn krant te koppelen aan dit episch avontuur.

De halve wereld rond. De eerste London-Sydney bracht de 72 deelnemende teams in een drietal weken door 11 landen op 3 continenten. Met ruim 15.000 Km kunnen we spreken van een tocht rond de halve wereldbol. De Brit Andrew Cowan won de eerste editie in een Hillman Hunter en stak daarbij de 10.000 Pond prijzengeld op

zak. Tijdens de eerste uitgave speelde ook de legendarische Belgische rally piloot Gilbert Staepelaere een toonaangevende rol. Door technische problemen verdween hij echter voortijdig uit de wedstrijd. In 1977 werd een tweede London-Sydney gereden. MercedesBenz kaapte er de eerste twee podium plaatsen weg met nog eens twee wagens in de eerste 8.

Herhaalde reruns. Na 1968 en 1977 werd een eerste rerun van de originele tocht gereden in 1993, het jaar waarin de London-Sydney rally zijn 25ste verjaardag vierde. Aan deze feestelijke editie namen 106 teams uit 17 landen deel. Ook Andrew Cowan verscheen opnieuw aan de start in zijn eveneens 25 jaar oudere Hillman Hunter. Vanaf 1993 werd het traject van de wedstrijd echter gewijzigd. Omwille van politieke instabiliteit en uit veiligheidsoverwegingen lieten de organisatoren landen als Irak en Afghanistan links liggen. Winnaar in 1993 werd de Brit Francis Tuthill in een Porsche 911. Intussen kwam het accent van de rally ook steeds meer te liggen op het rijden met classic cars. In 2000 en 2004 werden een derde en vierde rerun gereden. Nadien moesten we nog 10 jaar wachten op een zesde uitgave van deze veeleisende en bijzonder avontuurlijke rally.


SYDNEY - LONDON

63


SYDNEY - LONDON

Joost Van Cauwenberge en Jacques Castelein zijn tevens vertrouwde deelnemers aan de Zoute Rally.

Joost Van Cauwenberge et Jacques Castelein sont également des habitués du Zoute Rally.


SYDNEY - LONDON


SYDNEY - LONDON

66


SYDNEY - LONDON

SYDNEY - LONDON C L A S SI C M AR AT H O N R AL LY

Les 15 équipages participants sont tous parvenus à franchir la ligne d’arrivée de ce rallye légendaire organisé ce printemps. L’équipage belge, qui se composait de Joost Van Cauwenberge et Jacques Castelein, a réalisé une belle prouesse, terminant deuxième à bord de leur Porsche 911. Ils ont été battus de justesse par les Australiens Geoff Olholm et John Doble dans une Datsun 260 Z. Une excellente performance pour nos compatriotes, qui sont parvenus à rouler de manière très régulière à travers trois continents. Une idée d’un magnat de la presse Ce sixième rallye-marathon reliait Sydney à Londres, contrairement aux éditions précédentes, qui parcouraient le chemin inverse. La première édition s’est tenue en 1968 à l’initiative de Sir Max Aitken, alors propriétaire du Daily Express. Avec cet événement, celui-ci entendait remonter le moral des Britanniques après une sérieuse dévaluation de la livre. Et en associant son journal à cette aventure épique, il en tirerait bien entendu aussi profit. Demi-tour du monde Le premier rallye Londres-Sydney a embarqué les 72 équipages participants à travers 11 pays répartis sur trois continents, et ce en trois semaines. Avec un parcours de plus de 15.000 km, il s’agissait d’un demitour du monde. C’est le Britannique Andrew Cowan qui a remporté la première édition au

volant d’une Hillman Hunter, empochant du même coup 10.000 livres. Durant la première édition, le légendaire pilote de rallye belge Gilbert Staepelaere a lui aussi joué un rôle prépondérant. Des problèmes techniques l’ont toutefois contraint à abandonner en cours de route. Un deuxième rallye reliant Londres à Sydney a été organisé en 1977. Mercedes-Benz a décroché les deux premières places du podium, avec – en prime – deux autres voitures classées dans le top 8. Organisation de plusieurs reruns Après 1968 et 1977, un premier rerun du parcours initial a été organisé en 1993, l’année où le rallye-marathon LondresSydney fêtait ses 25  ans. Cette édition anniversaire a réuni 106 équipages issus de 17 pays. Andrew Cowan était lui aussi de la partie avec sa Hillman Hunter, qui avait elle aussi pris 25 ans. À partir de 1993, le trajet du rallye a toutefois été modifié. Pour des raisons d’instabilité politique et de sécurité, les organisateurs ont laissé tomber des pays comme l’Irak et l’Afghanistan. Le vainqueur de l’édition de 1993 a été le Britannique Francis Tuthill au volant d’une Porsche 911. Entre-temps, les voitures de collection ont été de plus en plus privilégiées. En 2000 et 2004, un troisième et quatrième reruns ont eu lieu. Il a ensuite fallu attendre 10  ans avant l’organisation d’une sixième édition de ce rallye exigeant et particulièrement épique.

67


© cayman.be

STYLISH AS EVERR

RR interior concepts / Natiënlaan 215 / Knokke // RR APART / LIPPENSLAAN 86 / Knokke OPEN ON SUNDAY / www.rrinterieur.be


KNOKKE OP ZIJN MOOIST Charmante villa-appartementen in het groen Vergezicht op water en natuurgebied Stijlvolle afwerking met o.a. Obumex-keuken Extra aandacht voor licht, ruimte en privacy

GeĂŻnteresseerd? Bel ons op 050/20.00.30 of www.duinenwater-knokke.be


LEBEAU-COURALLY

JOR I S I DE Van wapensmid tot horlogema k er Un arm u rier de v en u horloger

72

Een roemrijk Belgisch wapenmerk uit woelige wateren redden, het opnieuw rendabel maken en het omvormen tot een overkoepelend label voor diverse luxueuze lifestyle producten… dit alles is de mérite van één persoon, Joris Ide, selfmade man en gerespecteerd West-Vlaams ondernemer.

Sauver une illustre marque d’armes belge des eaux troubles, la rendre de nouveau rentable et la transformer en un label couvrant divers produits de lifestyle luxueux... Tout cela est le mérite d’une seule personne : Joris Ide, selfmade man et entrepreneur respecté originaire de Flandre occidentale.

De recente geschiedenis van Lebeau-Courally leest opnieuw als een succesroman en wordt gedragen door ingrediënten zoals passie, respect, vakmanschap en kwaliteit. Wat voor Joris Ide begon als een -vrijetijdsproject- neemt intussen steeds grotere proporties aan.

L’histoire récente de Lebeau-Courally se lit de nouveau comme un roman à succès et se base sur des valeurs comme la passion, le respect, le savoir-faire et la qualité. Ce qui a commencé pour Joris Ide comme un projet de temps libre prend de plus en plus d’ampleur.

W ereldwijd begrip in de jacht Voor de fervente jager klinkt de naam LebeauCourally als een klok. Het Luikse bedrijf laat zich sinds de oprichting grofweg 150 jaar geleden, opmerken via de kleinschalige, handmatige productie van exclusieve jachtgeweren. Exclusief is nog licht uitgedrukt, want zelfs nu gaan jaarlijks slechts een twintigtal exemplaren over de toonbank. Het zijn stuk voor stuk pareltjes van mechanische precisie en verfijnd ambachtelijk vakwerk. Een twintigtal ambachtskunstenaars stemmen het ontwerp helemaal af op de lichaamsbouw, de gewoontes en de verlangens van de toekomstige gebruiker.

U ne référence mondiale dans le domaine de la chasse Le nom Lebeau-Courally est très réputé parmi les adeptes de la chasse. Depuis sa création il y a environ 150 ans, l’entreprise liégeoise se distingue par sa production artisanale et à petite échelle de fusils de chasse exclusifs. En réalité, «  exclusifs  », c’est peu dire, étant donné que seuls une vingtaine d’exemplaires se vendent chaque année. Chaque pièce est un véritable petit bijou de précision mécanique et de travail artisanal minutieux. Une vingtaine d’artisans s’attellent à ajuster totalement la création à la morphologie, aux habitudes et aux souhaits du futur utilisateur.


LEBEAU-COURALLY

73


LEBEAU-COURALLY

74


LEBEAU-COURALLY

Een ultieme vorm van personalisatie wordt bereikt via de vaak unieke en bijzonder kunstig uitgevoerde gegraveerde taferelen tot en met in het metaal gezette edelstenen. Het is niet moeilijk om te begrijpen waarom het merk Lebeau-Courally een ware cultstatus heeft verworven in internationale jachtmiddens. Tijdens de hoogdagen behoorden zelfs gekroonde hoofden tot hun vaste clientèle. R edding uit W est-V laamse hoek Joris Ide is niet alleen als mens maar ook als ondernemer bijzonder gepassioneerd in alles wat hij doet. Deze eigenschap heeft hem gebracht waar hij vandaag staat: aan het hoofd van een internationale bedrijvengroep met ruim 3.000 medewerkers. Vanuit de hoofdzetel in Zwevezele is zijn bedrijf over heel Europa actief in de staalbouw voor landbouw en industrie maar ook voor commerciële, tertiaire en residentiële toepassingen. Joris Ide is tevens een gepassioneerd jager en stelde in die hoedanigheid reeds langer zijn vertrouwen in de jachtwapens van Lebeau-Courally. Toen hij enkele jaren geleden vernam dat het bedrijf in moeilijke papieren was verzeild geraakt, kon hij niet lijdzaam toezien hoe zoveel traditie en vakmanschap verloren dreigde te gaan. In een impulsieve bui, maar niet zonder voorafgaand onderzoek en evaluatie, besloot hij om Lebeau-Courally over te nemen. Intussen worden de bedrijfsresultaten opnieuw met zwarte inkt geschreven en is er een wachtlijst van 3 jaar! E en merk met draagkracht Van bij de overname had Joris Ide grote plannen met het merk Lebeau-Courally. Meteen werd de mogelijkheid onderzocht om de naam ook te koppelen aan andere exclusieve lifestyle producten. Luxe uurwerken zouden daarbij de eerste aanvulling op het wapenaanbod vormen. Niet eens een gekke combinatie, want voor beide producten zijn nagenoeg identieke technieken en vakbekwaamheden vereist. De beste wapensmeden én uurwerkmakers hebben naast hun passie voor techniek en precisie ook nog andere zaken gemeen. Zo beheersen beiden ook de vereiste kunstambachten. Oorspronkelijk werd het métier van wapensmid en dat van uurwerkmaker zelfs door één en dezelfde dezelfde persoon uitgeoefend. Om de collectie uurwerken van Lebeau-Courally gestalte te geven, werd een ervaren managing director aangetrokken en een samenwerking op punt gesteld met de Zwitser Antoine Tschumi van CT Design, een referentie in de wereld van luxueuze horloges. Tschumi legde een soort master design vast, dat volledig beantwoordde aan de waarden en tradities van Lebeau-Courally. De « Maison d’Horlogerie » Lebeau-Courally was geboren.

Une forme ultime de personnalisation est atteinte avec les scènes gravées souvent uniques et très habilement ouvragées, une personnalisation qui peut être poussée jusqu’à l’incrustation de pierres précieuses dans le métal. Rien d’étonnant à ce que Lebeau-Courally soit devenue une véritable marque culte dans les milieux internationaux de la chasse. Au mieux de sa forme, la marque a même compté des têtes couronnées parmi sa clientèle fixe. S auvetage en provenance de F landre occidentale Joris Ide est un véritable passionné, pas seulement en tant qu’homme mais aussi en tant qu’entrepreneur. Et c’est précisément cette ardeur qui l’a amené là où il se trouve à présent : à la tête d’un groupe international employant plus de 3  000 collaborateurs. Depuis le siège basé à Zwevezele, son entreprise est active dans toute l’Europe dans le domaine de la construction métallique pour l’agriculture et l’industrie mais aussi pour des applications commerciales, tertiaires et résidentielles. Joris Ide est aussi un fervent chasseur qui accorde depuis longtemps sa confiance aux fusils de Lebeau-Courally. Lorsqu’il apprit, il y a quelques années d’ici, que l’entreprise était en difficulté, l’idée de voir toute cette tradition et tout ce savoir-faire perdus à jamais lui fut insupportable. Dans un élan impulsif, mais pas sans avoir bien étudié et analysé la situation, il décida alors de racheter Lebeau-Courally. Depuis lors, les résultats d’exploitation sont repassés dans le vert et il y a une liste d’attente de trois ans ! U ne marque forte Dès le rachat, Joris Ide nourrissait d’ambitieux projets pour la marque Lebeau-Courally. Il a directement été envisagé d’associer le nom à d’autres produits de lifestyle exclusifs. C’est ainsi que des montres de luxe sont venues compléter l’offre d’armes. Une combinaison qui n’a rien de farfelu, car les deux produits exigent pour ainsi dire les mêmes techniques et le même savoir-faire. Mais les meilleurs armuriers et horlogers ont d’autres points communs que leur passion pour la technique et la précision. Tous deux maîtrisent aussi les métiers d’art requis. À l’origine, le métier d’armurier et d’horloger était même exercé par une seule et même personne. Afin de donner forme à la collection de montres de LebeauCourally, un Managing Director expérimenté a été engagé. Une collaboration est également mise en place avec le Suisse Antoine Tschumi de CT Design, une référence dans le monde des montres de luxe. Ce dernier définit un genre de design maître totalement en phase avec les valeurs et les traditions de Lebeau-Courally. La «  Maison d’Horlogerie  » LebeauCourally est née.

75


LEBEAU-COURALLY

V olstrekt unieke horloges Het is onmogelijk om een uurwerk van LebeauCourally te verwarren met een ander. Een eerste en duidelijk onderscheid wordt gevormd door een uniek designelement waarbij elk uurwerk op de 9 uur positie voorzien is van een esthetisch of functioneel hendeltje in de vorm van een geweerslot. Verdere verwijzingen naar de roots en de wapensmederij van Lebeau-Courally vindt men terug in het feit dat zowel de geweren als de uurwerken luisteren naar identieke namen. En het ruitvormige graveerwerk van de geweren vindt men ook terug op de wijzerplaten van de uurwerken.

76

De initiële inspanningen hebben alvast mooie resultaten opgeleverd. Zo werd het binnenwerk van het model « Le Prince » een bijzonder mooi tourbillon uurwerk van Lebeau-Courally in 2011 bekroond met de derde prijs van het prestigieuze Concours International de la Chronometrie in de Zwitserse stad Le Locle. Niet slecht voor een nieuwkomer! In elk geval dragen alle prestigieuze Lebeau-Courally uurwerken hetzelfde DNA in zich als de even excellente jachtwapens. Verder wordt de exclusiviteit gewaarborgd door de uitzonderlijk kleine aantallen die dagelijks worden geproduceerd. Dit in tegenstelling tot bepaalde andere horlogemerken die zich exclusief noemen, maar waar toch duizenden exemplaren per dag van de band rollen. E en eigen Z oute G rand P rix ® chronograaf Als kersverse Platinum Sponsor van de Zoute Grand Prix® maakt Lebeau-Courally meteen een opgemerkte entree. Speciaal voor de editie 2014 werd een Le Baron ‚Zoute Grand Prix®’ Edition uitgebracht op slechts 25 exemplaren. De winnaars van de Rally, de GT -Tour en het Concours d’Elégance krijgen elk een gepersonaliseerd exemplaar van dit uitzonderlijk horloge. De resterende 23 exemplaren worden te koop aangeboden.

D es montres absolument uniques Il est impossible de confondre une montre signée Lebeau-Courally avec une autre. Une première différence manifeste réside dans un élément de design unique en son genre : chaque montre est dotée, sur la position 9 heures, d’un petit levier esthétique ou fonctionnel en forme de platine à silex. Autre référence aux racines de Lebeau-Courally  :  les montres portent les mêmes noms que les armes. Et la gravure en losange des fusils se retrouve également sur le cadran des montres. Les efforts initiaux ont déjà porté leurs fruits. En 2011, le mécanisme du modèle «  Le Prince  » de Lebeau-Courally, une somptueuse montre tourbillon, s’est en effet vu décerner le troisième prix du prestigieux Concours international de Chronométrie dans la ville suisse de Le Locle. Pas mal pour un nouveau venu ! Une chose est sûre  : toutes les montres de luxe de Lebeau-Courally ont le même ADN que les fusils de chasse exclusifs de la marque. L’exclusivité est en outre garantie par le très petit nombre d’exemplaires produits chaque jour. Ce qui contraste avec certaines autres marques de montres qui se disent exclusives mais qui produisent des milliers d’exemplaires par jour. U ne montre chronographe spécialement créée pour le Z oute G rand P rix ® En tant que tout nouveau sponsor de platine du Zoute Grand Prix®, Lebeau-Courally fait d’emblée une entrée remarquée. Une « Le Baron Zoute Grand Prix® Edition » a en effet été créée en seulement 25 exemplaires, spécialement pour l’édition 2014. Les vainqueurs du Zoute Rally, du GT Tour et du Concours d’Elégance recevront chacun un exemplaire personnalisé de cette montre exclusive. Quant aux 23 exemplaires restants, ils seront mis en vente.


LEBEAU-COURALLY

77

Le Baron - Zoute Grand Prix® edition


LEBEAU-COURALLY

78

De « Le Baron Zoute Grand Prix® Edition » is een automatische chronograaf waaraan onder andere een tachygraaf werd toegevoegd. Het exclusieve horloge in staal met zwarte Diamond Like Carbon bewerking is bovendien voorzien van een unieke wijzerplaat waarin de grafische elementen, de kleuren en het logo van de Zoute Grand Prix® werden verwerkt. Het unieke, sportieve karakter van het uurwerk wordt verder onderstreept door het nauwkeurig caliber en het typische geweerslot dat op alle Lebeau-Courally producten terug te vinden is. Dit exclusief horloge wordt geleverd in een handgemaakte doos uit de fijnste houtsoort.

La création « Le Baron Zoute Grand Prix® Edition » est une montre chronographe automatique à laquelle a notamment été ajouté un tachygraphe. Cette montre en acier avec finition noire Diamond Like Carbon est par ailleurs dotée d’un cadran unique qui intègre les éléments graphiques, les couleurs et le logo du Zoute Grand Prix®. Le caractère sportif et exclusif de la montre est encore accentué par le calibre précis et la platine à silex présente sur tous les produits signés Lebeau-Courally. Cette montre exclusive est fournie dans un étui réalisé à la main dans une essence de bois particulièrement raffinée.

L U X E L E D E R WA R E N Joris Ide heeft ooit eens in een interview verklaard dat hij spijt heeft dat hij indertijd Delvaux niet heeft overgenomen. Met Lebeau-Courally kan hij nu deze gemiste kans rechtzetten. Lebeau-Courally is immers ook gestart met een eigen lederwaren lijn. In dezelfde hoogstaande kwaliteitsfilosofie van de jachtgeweren en de horloges. En ook weer met dat ene, unieke en herkenbare element: het geweerslot dat hier ook echt in het slot werd verwerkt. Met de lederwaren beschrijft het merk echt een blanco blad. Niets werd echter aan het toeval overgelaten en ook voor deze collectie werd beroep gedaan op topdesigners als bijvoorbeeld Axel Enthoven. Kwaliteit, vakmanschap, duurzaamheid, afwerking en exclusiviteit zijn ook hier weer de kernwoorden die het beste de collectie omschrijven.

L A M A ROQU I N ER I E H AU T DE G A M M E Joris Ide a un jour déclaré dans une interview qu’il regrettait de ne pas avoir racheté Delvaux à l’époque. Avec Lebeau-Courally, il a à présent l’occasion de se rattraper. Lebeau-Courally a en effet aussi lancé une ligne de maroquinerie. Dans la même philosophie de qualité haut de gamme que pour les fusils et les montres. Et toujours avec ce petit élément unique qui fait la différence : la platine à silex, intégrée ici dans la serrure. Avec son activité de maroquinerie, la marque entame véritablement une page blanche de son histoire. Mais rien n’a été laissé au hasard : pour cette collection, la marque a aussi fait appel à des designers de renom comme Axel Enthoven. Et ici aussi, les maîtresmots sont la qualité, le savoir-faire, la durabilité, la finition et l’exclusivité.

Wie meer wil weten over het merk, zijn geschiedenis, zijn toekomstplannen en zijn producten kan terecht op www.lebeau-courally.com of in de Flagship Store, Kustlaan 179, 8300 Knokke-Zoute.

Envie d’en savoir plus sur la marque, son histoire, ses projets d’avenir et ses produits ? Rendez-vous sur www.lebeau-courally.com ou dans le Flagship Store, Kustlaan 179, 8300 Knokke-Le Zoute.


DISCOVER THE NEW ORIGAMI COLLECTION

L e b eau-Cou ra l ly f l a g sh ip st or e - Ku st l a a n 179 - 8300 K nok k e Zout e - T: + 32 50 62 91 33


S H OP O NLI NE W W W . S K I H U T . NL ZEEDIJK 741-742, KNOKKE-HEIST


Pcard+

Park your car with a simple gesture !

> Faster > Safer > Simpler

Nothing can beat the convenience of an Interparking Pcard+. It offers the most simple and efficient solution for parking your car. There is no more need for a ticket, no more queuing in order to pay and no more searching for cash. With the Pcard+, you automatically get access to 70 car parks in Belgium. If you are a professional, you receive a detailed invoice at the end of the month and you can recover the VAT if applicable. No more receipts to keep or calculations to make. Everything is automatic. All you have to do yourself is apply for your Pcard+ on www.pcard.be !

ALWAYS NEAR Interparking is a CO2 neutral company


christian dumolin

CHRISTIAN DUMOLIN


christian dumolin

85


christian dumolin

IK BEN MEER PILOOT DAN VERZAMELAAR

86

Het West-Vlaamse ondernemingslandschap kan vaak gelieerd worden aan families en namen die klinken als een klok. De naam Dumolin is er zo één van. De nu 68-jarige Christian Dumolin nam in 1980 het bedrijf van zijn grootvader over en vormde het om tot een waar imperium, actief in de productie en verkoop van dakpannen en bakstenen. Tegenwoordig is hij met de Koramic Holding vooral actief in een groot aantal industriële activiteiten en daarnaast ook in vastgoed. Niettegenstaande die drukke job neemt hij toch af en toe de tijd om zich met evenveel overtuiging aan een andere passie te wijden, het rijden met en verzamelen van classic cars. We hadden met hem een boeiende babbel over snelle wagens van een zekere leeftijd.

Boys and their toys. ‚Boys’ is hier niet denigrerend bedoeld, integendeel, het slaat op de jonge en levendige indruk die Christian Dumolin op ons maakte. Een beetje op het kwajongensachtige af zelfs, met zijn nonchalante stoppelbaard en pretlichtjes in de ogen. Eén en al passie dus en vol boeiende verhalen die met races en rally’s in eigen land of in verre werelddelen te maken hebben.

Nog maar een tiental jaar geleden besloot Christian Dumolin zijn liefde voor wagens extra te gaan koesteren. Hij begon meteen in stijl, kocht de Mercedes Gullwing van een vriend over en nam er mee deel aan de National Classic, waar hij definitief de smaak te pakken kreeg. Op vandaag beschikt hij over een schitterende collectie van een twintigtal classic cars van alle leeftijden en merken, gaande van Bentley over Mercedes-Benz, BMW, Ferrari en Ford tot Cobra en Maserati. Vrij eclectisch dus en gediversifieerd. Zijn collectie is dusdanig gegroeid dat ze momenteel is ondergebracht in een drietal garages. Met zichtbaar genoegen loodst hij ons langsheen zijn favoriete wagens, stuk voor stuk perfect gerestaureerd en rijklaar. Dat hij ook in het dagelijkse leven en in het kader van zijn job een liefhebber van mooie wagens is, een liefhebber in de echte zin van het woord, maakt hij meteen duidelijk: „Voor dagelijks gebruik beschik ik over 2 wagens, een Bentley en een Range Rover. Beiden hebben reeds vele jaren én elk meer dan 300.000 kilometer op de teller staan, maar ze zijn nog lang niet aan vervanging toe. Ik koop kwaliteit, draag er bijzonder veel zorg voor en geniet er zo lang mogelijk van”.


christian dumolin

JE SUIS DAVANTAGE PILOTE QUE COLLECTIONNEUR

Le paysage entrepreneurial de Flandre occidentale peut souvent être associé à des familles et des noms très connus. Le nom Dumolin est l’un d’eux. Aujourd’hui âgé de 68 ans, Christian Dumolin racheta l’entreprise de son grand-père en 1980 et la transforma en véritable empire actif dans la production et la vente de tuiles et de briques. Aujourd’hui, avec le Koramic Holding, il est surtout actif dans un grand nombre d’activités industrielles ainsi que dans l’immobilier. Malgré son agenda très chargé, il prend parfois le temps de s’adonner – avec autant de conviction que dans sa vie professionnelle – à une autre passion  : la conduite et la collection d’ancêtres. Nous avons eu un entretien passionnant avec lui au sujet des bolides d’autrefois.

Boys and their toys. « Boys  » n’a pas une connotation dénigrante ici. Bien au contraire  : le terme fait référence à l’impression de jeunesse et de vivacité que Christian Dumolin nous a laissée. Une attitude teintée d’un peu d’espièglerie même, avec sa barbe de deux jours et sa lueur d’amusement dans les yeux. Un personnage véritablement habité par la passion et qui a plein d’histoires fascinantes à raconter sur les courses et les rallyes en Belgique ou dans des contrées lointaines.

Il y a une dizaine d’années, Christian Dumolin décida d’assouvir sa passion pour les voitures. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a commencé avec style en participant au National Classic Tour au volant d’une Mercedes Gullwing rachetée à un ami. Depuis lors, sa passion ne le quitte plus. À l’heure actuelle, il possède une superbe collection d’une vingtaine d’ancêtres de tous âges et de toutes marques  : de Bentley à Cobra et Maserati, en passant par MercedesBenz, BMW et Ferrari. Bref, une collection très éclectique et diversifiée, et qui a pris tellement d’ampleur que ses voitures sont actuellement abritées dans trois garages différents. C’est avec un plaisir non dissimulé qu’il nous présente ses «  chouchoutes  », toutes parfaitement restaurées et en état de rouler. Il ne cache pas qu’il est aussi amateur de belles voitures – amateur dans le vrai sens du terme – dans la vie quotidienne et dans le cadre de son métier  : «  Pour le quotidien, je dispose de deux voitures, une Bentley et une Range Rover. Toutes deux sont des ancêtres et affichent plus de 300 000 kilomètres au compteur, mais elles fonctionnent encore parfaitement. J’achète de la qualité, j’entretiens particulièrement bien mes voitures et j’en profite aussi longtemps que possible. »

87


christian dumolin

Meer piloot dan verzamelaar

Davantage pilote que collectionneur

„Elke wagen die ik koop, koop ik met de achterliggende idee van er vroeg of laat mee te toeren of te racen. Ik koop ze dan ook hoofdzakelijk in gerestaureerde en rijklare staat”, aldus Christian Dumolin die zichzelf liever piloot dan verzamelaar noemt. Hij is dan ook frequent aan te treffen op binnen- en buitenlandse circuits waar hij spectaculaire races betwist in enkele van zijn geliefkoosde wagens, waaronder een Ferrari 250 SWB, een Ford GT 40, een Maserati A6 en een Ford Mustang. Met de GT40 en de Maserati nam hij bijvoorbeeld vorig jaar deel aan aan de Goodwood Revival.

« J’achète chaque voiture dans l’optique de participer un jour ou l’autre à des rallyes ou des courses avec. Je les achète donc essentiellement dans un état restauré et en état de roulage  », explique Christian Dumolin qui se voit plutôt comme un pilote que comme un collectionneur. Il est fréquemment présent sur les circuits nationaux et internationaux, où il dispute des courses spectaculaires au volant de quelques-uns de ses bolides préférés, dont une Ferrari 250 SWB, une Ford GT40, une Maserati A6, ou encore une Ford Mustang. Avec la GT40 et la Maserati, il a par exemple participé l’an dernier au Goodwood Revival.

Hij koopt zijn wagens niet zozeer in functie van een potentieel rendabele investering, maar hoofdzakelijk in functie van het rijgenot. Hoewel de prijs uiteraard wel een rol speelt, zijn het toch eerder emotionele dan puur rationele beweegredenen die hem drijven. „Ik ben zeer gelukkig met al mijn aankopen, in die mate dat ik niet eens zou kunnen kiezen mocht ik maar één wagen mogen behouden. Als ik dan toch enige voorkeur moet laten blijken, dan zou ik zeggen Ferrari, Mustang en Maserati”, licht Christian Dumolin toe.

Il n’achète pas tellement ses voitures en fonction du potentiel de rentabilité de l’investissement, mais surtout en fonction du plaisir de conduite. Le prix joue bien entendu un rôle dans ses décisions, mais ses achats sont plutôt dictés par les émotions que par la raison. « Je suis très satisfait de tous mes achats, dans le sens où je serais incapable de choisir une voiture si je devais n’en garder qu’une seule. Si je devais vraiment choisir, je dirais Ferrari, Mustang et Maserati », déclare Christian Dumolin.

Habileté et authenticité Stuurmanskunst en authenticiteit 88

Christian Dumolin houdt van de aparte sensatie die het besturen van oude wagens met zich meebrengt. „Het rijgevoel is niet te vergelijken met dat van een moderne racewagen. Het vergt een zekere stuurmanskunst en een lijfelijke inspanning om een classic car op circuit te bedwingen. Het voelt allemaal wat ruwer en authentieker aan. Een moderne wagen zou ik in extreme omstandigheden iets minder onder controle hebben, vrees ik”

Christian Dumolin aime la sensation à part que procure la conduite de vieilles voitures. « La sensation au volant n’a rien à voir avec celle que procure la conduite d’une voiture de course moderne. Maîtriser un ancêtre sur circuit exige une certaine adresse et des efforts physiques. La sensation est plus brute et plus authentique. Dans des conditions extrêmes, je serais moins à l’aise avec une voiture moderne. »

Geef hem maar een wagen met stugge ophanging, met een stuur en remmen zonder enige vorm van bekrachtiging en met een rauw geluid waarbij de trillingen van de motor door je hele lijf zinderen. In diezelfde zoektocht naar authenticiteit en puur gevoel kocht hij ooit enkele Harley Davidson motoren. Hij rijdt er nu echter steeds minder mee omdat het verkeer er voor motorrijders in onze contreien bepaald niet veiliger op geworden is.

Pour lui, rien de tel qu’une voiture à la suspension rigide, avec un volant et des freins sans aucune forme d’assistance, et qui fait un bruit de tous les diables, les vibrations du moteur traversant tout le corps ! Dans sa quête d’authenticité et de sensations à l’état pur, il a également fait l’acquisition de quelques motos Harley Davidson. Il les enfourche toutefois de moins en moins, étant donné le danger que représentent nos routes pour les motards.

Geef mij maar een race

Des courses, des courses et encore des courses

Christian Dumolin steekt zijn voorliefde voor races op circuit niet onder stoelen of banken. Vrij regelmatig betwist hij wedstrijden op circuits zoals bijvoorbeeld Le Mans, Monaco, Zandvoort, Spa Francorchamps en andere. Hij houdt vooral van de combinatie van snelheid en uithouding waarbij de wagen tot aan z’n uiterste grenzen wordt belast en getest. Hij kan daarbij zijn competitieve ingesteldheid en drang naar adrenaline ongebreideld aan

Christian Dumolin ne cache pas son penchant pour les courses sur circuit. On le trouve régulièrement sur des circuits comme Le Mans, Monaco, Zandvoort, SpaFrancorchamps, etc. Ce qu’il apprécie avant tout, c’est le mélange de vitesse et d’endurance : il aime voir la voiture «  poussée dans ses retranchements  ». Il peut ainsi laisser libre cours à son esprit de compétition et assouvir sa quête d’adrénaline.

bod laten komen.


christian dumolin

89


christian dumolin

90

Naast de races neemt Christian Dumolin ook vrij regelmatig deel aan historische ballades, regelmatigheidsrally’s en long distance uithoudingswedstrijden. In de laatste categorie heeft vooral de Vintage Cape Horn een sterke indruk op hem gemaakt. De Vintage Cape Horn, die eind vorig jaar plaatsvond, is een meer dan 6.000 km lange, barre en meedogenloze tocht die Buenos Aires met Ushuaïa verbindt. Hij nam hieraan deel in één van zijn lievelingswagens, een Mustang GT die speciaal omgebouwd werd voor lange afstanden. Ook aan de Panamericana, een 6.000 km lange race doorheen Mexico nam hij reeds 4 maal deel. De Panamericana wordt algemeen beschouwd als één van de gevaarlijkste, misschien wel de allergevaarlijkste race ter wereld. In mei jongstleden haalde Christian Dumolin in zijn Ferrari 250 SWB (Short Wheel Base) op de Spa-Classic twee mooie podiumplaatsen in zijn categorie. Het racen doet hij meestal alleen of in teamverband, tijdens de rally’s wordt hij regelmatig door zijn echtgenote vergezeld.

Present op de Zoute Grand Prix Christian Dumolin neemt met twee wagens deel aan de Zoute Grand Prix. Met zijn Bentley Derby MX uit 1939 treedt hij aan in de Zoute Rally en zijn Bentley S1 Continental Park Ward Coupé uit 1958 valt te bewonderen op het Zoute Concours d’Elégance by Bank Degroof. Twee wagens die zich perfect thuis zullen voelen in de historische context van het Knokse classic car evenement. Christian Dumolin gaat steeds voluit, zowel in zijn professionele activiteiten als in zijn hobby. Hoe hij erin slaagt om een drukke carrière te combineren met de frequente deelnames in binnen- en buitenland aan races en rally’s? Als antwoord tovert hij zijn tablet te voorschijn: „Ik ben steeds verbonden met kantoor en thuisfront. Dankzij de moderne communicatiemiddelen kan ik ook in het buitenland mijn zaken behartigen en meteen de nodige beslissingen nemen. Ik rij dan wel graag met oude wagens, maar op vlak van communicatie, bedrijfsvoering en bereikbaarheid ben ik zelf zeker geen oldtimer”.


christian dumolin

91

Mais Christian Dumolin ne se cantonne pas aux courses : il participe aussi régulièrement à des balades historiques, à des rallyes de régularité et à des épreuves d’endurance sur longue distance. Dans cette dernière catégorie, le Vintage Cape Horn lui a laissé une forte impression. Organisé fin 2013, ce rallye est un long parcours de plus de 6  000  km reliant Buenos Aires à Ushuaïa, à travers des paysages arides et impitoyables. Christian Dumolin y a participé au volant de l’une de ses voitures préférées  : une Mustang GT, spécialement transformée pour les épreuves longue distance. Il a aussi déjà participé quatre fois à la Carrera Panamericana, une course de 6  000  km à travers le Mexique, communément considérée comme l’une des courses les plus dangereuses – peut-être même la plus dangereuse – au monde. En mai dernier, au Spa Classic, Christian Dumolin a décroché deux belles places sur le podium dans sa catégorie, à bord de sa Ferrari 250 SWB (à empattement court). Pour les courses, il participe généralement seul ou en équipe  ; pendant les rallyes, il est régulièrement accompagné de son épouse.

Présence au Zoute Grand Prix Christian Dumolin sera présent au Zoute Grand Prix avec deux voitures. Il participe au Zoute Rally au volant de sa Bentley Derby MX de 1939 et sa Bentley S1 Continental Park Ward Coupé de 1958 pourra être admirée dans le cadre du Zoute Concours d’Élégance by Bank Degroof. Deux ancêtres qui se sentiront parfaitement à l’aise dans le contexte historique de cet événement automobile organisé à Knokke. Christian Dumolin fait toujours les choses à fond, que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans ses loisirs. Mais comment fait-il pour combiner sa carrière très prenante avec des participations fréquentes à des courses et rallyes en Belgique et à l’étranger ? En guise de réponse, il sort sa tablette  : «  Je suis connecté en permanence avec le bureau et la maison. Grâce aux moyens de communication modernes, je peux gérer mon entreprise et prendre directement les décisions nécessaires, même quand je suis à l’étranger. J’adore conduire de vieilles voitures, mais en matière de communication, de gestion d’entreprise et de joignabilité, je suis loin d’être un ancêtre ! »


SHOPPING

GI OVAN E

D E LVAU X

92

Stijlvol naar de Zoute Grand Prix met Giovane… En toute élégance au Zoute Grand Prix avec Giovane… Giovane - Lippenslaan 287 Knokke - 050 34 03 66

SHOPPING Ladies, don’t forget your… Delvaux Louise Boston PM Allure Flamingo Simplissime N/S Tote Cadence Végétal Carré Esquisse Twill de Soie Océan Delvaux - Kustlaan 148b Knokke - 050 62 45 13


93


RI VE R W O O D S

L ebeau - C ourally

Het officiële Zoute Grand Prix uurwerk Montre officielle Zoute Grand Prix Lebeau-Courally - Kustlaan 179 Knokke - 050 62 91 33

94

Ondertussen reeds legendarisch! De Zoute Grand Prix collectie van River Woods…

skihut

Devenu légendaire entretemps, la collection Zoute Grand Prix de River Woods…

1. Ray Ban €159 2. Uggs €69,99

River Woods - Kustlaan 249 Knokke - 050 60 68 58

Don’t feel too Blue… Neon, neon, neon, neon. Maar laat je door al dit geweld aan kleuren vooral niet afschrikken. Blauw blijft ons ook deze zomer weer om-ringen. Niet alleen in de broeken en shirts, maar ook in de schoenen en brillen en hopelijk ook in de “blue skies and oceans”.

SHOPPING

Neon, neon, neon, neon. Ne vous laissez pas effrayer par toutes ces couleurs. Même le bleu nous entourera cet été. Pas seulement dans les pantalons et les shirts, mais aussi dans les chaussures et les lunettes, et, espérons le, aussi dans les „blue skies and oceans” Skihut - Zeedijk 741/742 Knokke - 050 60 01 31


95


SHOPPING

C A RW R A P P I N G

96

De tijd dat carwrapping enkel en alleen iets was voor bedrijven wiens interesse er vooral in bestond om hun vertegenwoordigers als rijdende reclameborden te laten fungeren, ligt ondertussen al even achter ons. Los van het feit dat het vanuit marketingoogpunt natuurlijk erg interessant is, zien we vandaag de meest uiteenlopende vormen de kop op steken. Stefaan Maes, zaakvoerder van de Carwrapspecialist, benadrukt de evolutie die het ‘inpakken van wagens’ de laatste jaren heeft doorgemaakt. “Op vandaag doen we heel erg uiteenlopende zaken. Vorig jaar hebben we erg leuke reacties gekregen op onze aanwezigheid met de Jaguar F-Type tijdens de Zoute GT Tour. Deze was volledig ingepakt in de Britse Union Jack. Maar ook op ‘Art Brussels’ in 2013 en voor Jaguar voor het Autosalon in Brussel in 2014 kregen we unaniem lovende reacties.”

“Er zijn gewoon erg veel mogelijkheden. Of het nu gaat om een carbon of een brushed look, ons team heeft reeds jarenlang ervaring in deze specialisatie en zij slagen er telkens weer in om de wagens een erg exclusieve look mee te geven. Tenslotte gaat het hier om echt handwerk wat wij verrichten. Het positieve neveneffect is dat de originele lak van de wagen perfect beschermd blijft. Tegenwoordig is er ook een extreem sterke en ultratransparante urethaanfolie die onzichtbaar kan worden aangebracht op voorbumper, motorkap, spiegels… Deze folie beschermd de lak tegen steenslag, lichte krassen en UV stralen.” Foto: Jaguar E-Type en Jaguar F-Type ingepakt door het team van Stefaan Maes.

Le temps ou le carwrapping était exclusivement réservé aux entreprises désireuses de transformer leurs représentants en panneaux publicitaires roulants est définitivement passé. Même si la technique reste très valable du point de vue marketing, on voit surgir de plus en plus d’autres applications. Stefaan Maes, gérant de la société ‚Carwrapspecialist’, attire notre attention sur l’évolution qu’a parcouru l’acte d’emballer des voitures ces dernières années. „Aujourd’hui nos activités sont très diverses. L’année passée par exemple nous avons eu des réactions très positives sur notre présence au Zoute GT Tour avec la Jaguar F-Type. Celle-là était complètement em-

„Il-y-a tellement de possibilités. Qu’il s’agisse d’un look carbon ou brushed, notre team dispose d’une longue expérience dans cette spécialisation. Ils arrivent toujours à doter votre voiture d’un look extraordinaire. Il s’agit toujours d’un travail manuel de précision. La bonne nouvelle, c’est que la laque de la voiture reste protégée en permanence. Actuellement on dispose aussi d’une couche d’uréthane ultra transparente qui peut être appliquée sur le pare-choc avant, le capot, les rétroviseurs… et qui sert de protection contre l’impact de pierres, contre des rayures légères et conte la lumière UV.3 Photo: Jaguar E-Type et Jaguar F-Type ‚embellées’ par l’équipe

ballée dans le drapeau Britannique, L’Union Jack. Mais aussi lors d’évènements tels que -Art Brussels- en 2013 et pour Jaguar lors du -Salon de l’Automobile- en 2014 nous n’avons eu que des réactions unanimement positives.

de Stefaan Maes. Meer info/Plus d’infos? Carwrapspecialist - Koolskampstraat 83 Pittem - 051 46 67 45


SHOPPING

SAMSUNG

Overrompel je zintuigen. Beleef de ultieme kijkervaring: laat je met de U8500 onderdompelen in overweldigende, magnifieke beelden die je meeslepen naar een andere wereld. Zijn geheim? Dit vlaggeschip van Samsung is ‘s werelds eerste Ultra High Definition LED TV met een gebogen scherm.

Surprenez vos sens Vivez l’expérience télévisuelle ultime : plongez-vous avec la U8500 dans de splendides images à couper le souffle, qui vous transportentdans un autre monde. Son secret ? Le porte-drapeau de Samsung est le premier téléviseur LED Ultra High Definition au monde, doté d’un écran incurvé.

GOPRO HERO 3 BL ACK

Wear it! Mount it! Love It! Deze videocamera is een echte held. Met een videoresolutie tot 4K en 30 beelden per seconden, foto’s tot 12 megapixel, ingebouwde Wi-Fi, superview en een waterdichte bescherming tot op 40 meter diepte leg je de leukste momenten van je leven vast! Wear it! Mount it! Love it! Cette caméra vidéo est un vrai héros. Avec une résolution fénoménale jusqu’à 4K en 30 images par seconde, des photos jusqu’à 12 megapixels, le Wi-Fi intégré et une protection étanche à l’eau jusqu’à une profondeur de 40 mètres, vous capturerez les plus beaux moments de votre vie!

B ig G reen E gg

Kan u ook lyrisch worden van een mooie lamsbout of slaat uw culinaire fantasie eerder op hol bij het zien van een heerlijke forel? Houdt u er ook van om nieuwe recepten uit te proberen? Dan is deze Green Egg helemaal iets naar uw smaak. Met de Green Egg heeft u minstens evenveel culinaire mogelijkheden als in uw eigen keuken: bakken, braden, grillen, stoven, garen, roken,… noem maar op! In deze culinaire topper kun je het allemaal. Tal van

Un succulent gigot d’agneau vous rend lyrique? Votre fantaisie culinaire perds le mors au dents à la vue d’une belle truite? Vous aimez expérimenter et essayer de nouvelles recettes? Alors ce Green Egg vous plaira énormément! Le Green Egg offre autant de possibilités que votre propre cuisine: frire, cuire, rôtir, griller, fumer, bouillir, sauter… à vous le choix! Avec cette merveille culinaire, tout est possible. Bon nombre de nos propres chefs et leurs collègues

onze Belgische en andere wereldvermaarde topchefs gebruiken hem al en binnenkort ben jij het misschien die uw gasten van culinair genot kan voorzien!

cuisiniers à l’étranger l’utilisent déjà. Bientôt c’est vous qui gâterez vos invités avec un plaisir culinaire intense!

meer info- plus d’infos? Verfaillie-Bauwens Knokke en Waardamme - 050 28 84 86 - info@verfaillie.be

97


fotoâ&#x20AC;&#x2122;s : Sonja Lafosse en Freddy Lamote

Openingsuren:

RALPH LAUREN BLACK LABEL ETRO MOSCHINO ST JOHN MAX ET MOI PAMELA HENSON

weekdagen: 10.00u - 13.00u / 14.00 - 18.30u Feestdagen en weekends: 10.00u - 18.30u Sluitingsdag: dinsdag (uitgezonderd feest - en vakantiedagen)

FABIANA FILIPPI CASHMERE

Printemps, Dumortierlaan 155-159 8300 Knokke Heist Tel: +32 50 61 20 61

PARRONCHI

ALBERTA FERRETTI ALEXANDER MCQUEEN MANZONI 24 EMANUEL UNGARO


UW TR AITEUR V O O R DE Z OUT E RALLY

A. Gossetlaan 52 - 1702 Groot-Bijgaarden T 02 466 33 62 - F 02 467 60 09 info@diner-prive.be

WWW.DINER-PRIVE.BE


ZWEMBADEN DE WILDE BVBA GERAARDSBERGSESTWG. 73A 9860 OOSTERZELE (BELGIUM) TEL. +32 (0)9 362 74 27 FAX +32 (0)9 362 46 92 INFO@ZWEMBADENDEWILDE.BE

WWW.ZWEMBADENDEWILDE.BE


Vóór renovatie

RenoveRen is een kunst Uw huis vertelt uw verhaal. Het leeft met u mee, op het ritme van uw wensen en ideeën. En wanneer het een tweede adem nodig heeft, kunt u rekenen op b+villas. Dankzij onze jarenlange ervaring met creatieve renovatieprojecten krijgen uw nieuwe verlangens een heel persoonlijke invulling. Vraag ons gratis inspiratieboek aan... Ga naar www.bplusvillas.be of contacteer ons op het nummer 016 55 35 60. Zo krijgt uw renovatieproject de persoonlijke invulling die u verdient.

www.bplusvillas.be


BART VERSLUYS

BART VERSLUYS Ik heb de ambitie om ooit een topproject te realiseren in London

102

J’ai l’ambition de réaliser un jour un grand projet à Londres

Dat het voor de 42-jarige bouwpromotor Bart Versluys bewogen tijden zijn is wel het ‘understatement’ van de eeuw. Hij is de nacht voor ons gesprek voor de tweede keer vader geworden. Met zijn dochtertje Leonie is dan ook de ‘koningswens’ in vervulling gegaan. Alvast een opsteker in een periode waarin hij - tussen al zijn werk door - nog steeds van de ene operatietafel naar de andere holt, in zijn revalidatie na een zwaar jetskiongeval vorig jaar in Cannes. Het gesprek leert ons echter dat deze talentvolle ondernemer een ijzeren discipline aan de dag legt en geen uitdaging uit de weg gaat.

Les temps sont mouvementés pour Bart Versluys, un promoteur immobilier de 42 ans, et ce n’est rien de le dire. La nuit avant notre interview, il est devenu papa pour la deuxième fois. C’était son plus grand souhait, et avec la naissance de sa fille Leonie, il est désormais exaucé. De quoi lui redonner la joie au cours d’une période où (malgré tout son travail) il subit une opération après l’autre, dans sa revalidation après un grave accident de jet ski l’année passée à Cannes. Cependant, l’interview nous a laissé entrevoir un entrepreneur talentueux qui applique une discipline de fer et relève tous les défis.

Hoe gaat het nu eigenlijk met jou?

Comment allez-vous ?

Goed! Naast mijn dagelijkse taken in het bedrijf is het momenteel een erg drukke periode met de verbouwing aan onze hoofdzetel, het afwerken van ons nieuw huis, de verhuis naar Knokke, dit in combinatie met 32u operaties met de bijhorende herstelperiodes en daarbovenop nog eens de geboorte van ons dochtertje Leonie. Gelukkig kan ik rekenen op mijn vrouw Muriel die alles tot in de puntjes voorbereid heeft. Vroeger was ik een extreme workaholic. Ik ben blij dat ik er de laatste tijd meer in geslaagd ben om een betere work-life balance te vinden voor mezelf en mijn gezin. Ik geniet nu meer van de tijd die ik doorbreng met hen. Langs de andere kant heb ik ook geen spijt van hoe ik de dingen vroeger heb aangepakt. Ik heb destijds dag en nacht gewerkt. Maar in die periode heb ik ook de fundamenten gelegd voor waar ik vandaag sta.

Bien ! Pour le moment, outre mes tâches quotidiennes dans l’entreprise, c’est une période très chargée, avec la transformation de notre siège social, la finition de ma nouvelle maison, le déménagement à Knokke, et tout cela avec des opérations de 32 heures, avec les périodes de récupération y afférentes, et en plus la naissance de ma fille Leonie. Heureusement, je peux compter sur Muriel, mon épouse, qui a tout préparé jusque dans les moindres détails. Autrefois, j’étais un vrai ‘workaholic’. Je suis content que, ces deniers temps, j’aie réussi à trouver un meilleur équilibre entre le travail et la vie privée, pour moi et pour ma famille. Désormais, je profite davantage du temps que nous passons ensemble. D’un autre côté, je n’ai pas de regrets quant à la manière dont j’ai abordé les choses autrefois. Je travaillais jour et nuit. Mais c’est grâce à cela que je suis arrivé à ma situation actuelle.

Hoe ben je eigenlijk in de branche terechtgekomen? Mijn overgrootvader heeft in 1908 het bouwbedrijf opgericht. Hij, mijn grootvader en vader hebben eigenlijk altijd als aannemer gewerkt. Zij bouwden in opdracht van anderen. Toen ik 24 jaar was wou ik echter een andere weg in slaan. Ik zag meer mogelijkheden in de projectontwikkeling. Vandaag genereert het bouwbedrijf, waarbij we ongeveer 70% voor onszelf bouwen en 30% in opdracht van derden, 20% van de omzet binnen onze holdingstructuur.

Comment es-tu arrivé dans le secteur ? Mon arrière-grand-père a fondé l’entreprise de construction en 1908. Il a toujours été entrepreneur, tout comme mon grandpère et mon père. Ils construisaient sur commande. Mais quand j’avais 24 ans, j’ai voulu suivre une autre voie. J’ai entrevu davantage de possibilités dans la promotion immobilière. Aujourd’hui, l’entreprise de construction, dans laquelle nous construisons environ 70 % pour nous-mêmes et 30 % pour des tiers, représente 20 % du chiffre d’affaires de notre holding.


BART VERSLUYS

Als je voor jezelf als zakenman één sleutelmoment moet omschrijven, welk is dat dan?

Si vous deviez décrire un moment clé comme homme d’affaires, quel serait-il ?

Daarover moet ik niet lang nadenken. Dat was mijn eerste vastgoedproject in Middelkerke, de ‘Borsalino’, 27 appartementen. Ik werkte er samen met iemand die strandcabines verhuurde en hij wou niet samenwerken met iemand uit zijn gemeente. Hij wou een neutrale en onafhankelijke partner. Hij was niet geïnteresseerd in een hoge prijs. Hij had een interessante vastgoedruil voor ogen waarin hij zelf appartementen en garages terug kreeg, een wederbelegging zeg maar. Dat zorgde er meteen voor dat ik mezelf niet zwaar in de schulden hoefde te steken maar volop voor kwaliteit kon gaan. Ik verkocht vanuit een cabine vlak voor het pand mijn eerste appartementen en toen dat lukte wilden ook de banken mee en was de trein vertrokken.

Pas besoin de réfléchir longuement à ce sujet. C’était mon premier projet immobilier à Middelkerke, le ‘Borsalino’, 27 appartements. J’ai travaillé avec une personne qui louait des cabines de plage et il ne voulait pas travailler avec quelqu’un de sa commune. ll voulait un partenaire neutre et indépendant. Il n’était pas intéressé à obtenir un prix élevé. ll visait un échange immobilier intéressant, où il récupérerait lui-même des appartements et des garages, un nouvel investissement, pour ainsi dire. Et donc, je n’ai pas dû m’endetter lourdement, mais j’ai pu me focaliser entièrement sur la qualité. J’ai vendu mes premiers appartements dans une cabine juste devant l’immeuble, ce qui a attiré les banques, et mon affaire était lancée.

Hoe sta je tegenover de evolutie die Oostende momenteel doormaakt?

Que penses-tu de l’évolution en cours à Ostende ?

We werken vanuit Oostende en hebben met Oosteroever grote ambities. Het is dus een thema dat mij nauw aan het hart ligt. Oostende heeft de unieke eigenschap dat het een beetje van alles door elkaar is. Er is voor elk wat wils. Je hebt het toerisme, de lucht -en jachthaven, de zeedijk met zijn mooie stranden, heel veel cultuur, je kan er uitgaan, lekker eten en het is zeer vlot bereikbaar, de snelweg loopt tot in de stad zelf. Het jammere is dat de finesse wat verdwenen is. Een stad moet verschillende niveaus hebben. Je hebt een uitgaanswijk nodig, een top residentiële wijk, een historisch gedeelte met cultuur, sociale en betaalbare wijken voor jonge gezinnen. In Oostende loopt het nu allemaal een beetje door elkaar, daar moet iets aan gedaan worden.

Nous sommes basés à Ostende, et nous avons de grandes ambitions quant à l’Oosteroever (rive droite). C’est donc un sujet qui me tient à cœur. Ostende est unique par sa diversité. Chacun y trouve son compte. Il y a le tourisme, l’aéroport, la digue et les belles plages, beaucoup de culture, les divertissements, la gastronomie, et tout est aisément accessible, l’autoroute aboutit directement dans la ville. Mas la finesse s’est quelque peu estompée. Or, une ville doit avoir différents niveaux. Il faut un quartier pour les sorties, un quartier résidentiel de standing, une partie historique, avec beaucoup de culture, des quartiers sociaux et abordables pour les jeunes ménages. À Ostende, pour le moment, tout est un peu mélangé, il faut remédier à cela.

Is dat één van je drijfveren?

Est-ce que c’est une de vos motivations ?

Jazeker! De bekende ‘Villa Maritza’ is een mooi voorbeeld. Dit historische pand op de zeedijk hebben we volledig gerenoveerd zonder subsidies. Op deze manier ondersteunen wij het cultureel erfgoed van de stad. Met het project Oosteroever meer dan 1000 appartementen - hebben wij samen met onze partner CFE de ambitie om er een nieuwe top wijk van te maken. Heel belangrijk hierbij is dat we de handelsgelijkvloersen niet gaan verkopen aan investeerders, maar zelf zullen instaan voor de invulling. We gaan deze namelijk voor 5 jaar gratis ter beschikking stellen aan kwalitatieve zaken die de buurt naar een hoger niveau zullen tillen. Ik denk daarbij aan kunstgalerijen, de betere horeca, mooie boetieks,… De juiste mensen moeten er worden door aangetrokken en dit als een aangename beleving ervaren. Mijn grote droom is om er het James Ensor museum te kunnen vestigen. Ik ben zelf één van de grootste verzamelaars van Ensor in Europa. Het is dan ook een passie van mij. Ik weet dat het geen sinecure is, maar toch zal ik er alles doen binnen mijn mogelijkheden om het te laten slagen. De grootste moeilijkheid ligt er in om andere musea te overtuigen hun stukken permanent of voor langere periodes in bruikleen

Bien sûr ! La célèbre ‘Villa Maritza’ en est un bon exemple. C’est un bâtiment historique sur la digue, que nous avons entièrement rénové, sans subsides. Notre manière de soutenir le patrimoine culturel de la ville. Dans le cadre du projet Oosteroever (plus de 1000 appartements), nous avons l’ambition, avec notre partenaire CFE, de créer un nouveau quartier de standing. Nous n’allons pas vendre les surfaces commerciales à des investisseurs, mais nous allons trouver nous-même des occupants. Pour une durée de 5 ans, nous allons les mettre gratuitement à disposition de commerces de qualité souhaitant rehausser le niveau du quartier. Je pense à des galeries d’art, de beaux établissements horeca, de belles boutiques, etc. Il faut attirer les personnes adéquates et il faut que ce soit intéressant. Mon grand rêve est de pouvoir créer le musée James Ensor. Je suis un des plus grands collectionneurs d’Ensor en Europe. C’est une passion. Je sais que ce n’est pas une sinécure, mais je vais tout faire pour que ce projet réussisse. La principale difficulté consiste à convaincre les autres musées de céder leurs œuvres, soit de manière permanente, soit pour un prêt de longue durée.

te willen geven.

103


BART VERSLUYS

104 Ik heb me laten vertellen dat er plannen zijn om in Knokke iets te doen? Ik heb inderdaad de ambitie om het meest luxueuze project van België te bouwen in Knokke. Maar voorlopig kan ik daar nog niet veel over zeggen.

J’ai entendu dire que vous avez des projets à Knokke ? J’ai effectivement l’ambition de construire à Knokke le plus luxueux projet de Belgique. Mais pour l’instant, je ne peux pas encore dire grand chose à ce sujet.

Qu’est-ce qui vous attire à Knokke ? Wat trekt je aan in Knokke? Knokke is voor mij pure fun, de enige badstad op topniveau: op culinair vlak, qua natuur met het Zwin, de zee, het strand en tegelijk een landelijk sfeertje, mooie huizen, winkels, noem maar op… Ook de mensen die er rondlopen zijn gelijkgestemden.

Pour moi, Knokke est une ville de pur divertissement, la seule station balnéaire de top niveau : sur le plan culinaire, et aussi sur le plan de la nature, avec le Zwin, la mer, la plage et aussi une ambiance rurale, de belles maisons, des boutiques, etc. Les habitants de la ville partagent aussi les mêmes intérêts.

De wereld is een dorp geworden, zal Knokke ook op internationaal vlak kunnen standhouden?

Le monde est devenu un village... est-ce que Knokke pourra tenir son rang au niveau international ?

Met de juiste politieke visie kan dit wel. Ze mogen echter niet stilstaan of achteruit gaan, eerder een pionier zijn. Durven uit de comfortzone treden, ook al ligt dit steeds gevoelig. Het unieke aan Knokke is dat je op een paar honderd meter van een parksfeer met villa’s tussen de bomen kan overgaan naar die typische kustappartementen met maximaal zee gevoel. Ik denk wel dat er snel een paar iconische gebouwen moeten bijkomen. Mensen kijken immers graag naar toparchitectuur. Maar één voordeel zal Knokke altijd hebben ten opzichte van het buitenland: er zit heel veel kwaliteit op alle vlakken. Ook de Zoute Grand Prix is daar een mooi voorbeeld van. Dat is

Avec la bonne vision politique, c’est possible. Mais il ne faut pas de reposer sur ses lauriers, il faut avancer. Il faut oser tenter de nouvelles choses, et c’est toujours difficile. Knokke a la particularité que l’on y trouve une ambiance de parc avec des villas entre les arbres et, cent mètres plus loin, des appartements typiques de la côte, avec toute l’atmosphère d’une station balnéaire. Mas je pense qu’il faut qu’à cela viennent rapidement s’ajouter des immeubles emblématiques. Les gens aiment l’architecture de haut niveau. Cependant, Knokke aura toujours un avantage par rapport à l’étranger : il y a beaucoup de qualité dans tous les domaines. Le Grand Prix du

werkelijk een organisatie op wereldniveau.

Zoute en est un bon exemple. C’est vraiment une organisation de niveau mondial.


BART VERSLUYS

105 Met welke auto wil je dit jaar meerijden aan de Zoute Rally? Ik heb onlangs een Maserati Barchetta A6G CS/53 gekocht uit 1953. Het is de bedoeling dat ik dit jaar meerijd met deze wagen. Een echt pareltje. Ik ben ook elk jaar opnieuw verheugd om deel te nemen. De Zoute Rally is voor mij een reden om die wagens te laten buitenkomen. Ze zijn immers gemaakt om mee te rijden. Het is een vorm van respect voor de mechaniek. Ik heb trouwens altijd een bovenmatige fascinatie gehad voor zeer fijn handwerk. Dat kan een bepaald schrijnwerk of gravuurwerk zijn of kunst, maakt niet uit.

Avec quelle voiture allez-vous participer cette année au Zoute Rally ? Récemment, j’ai acheté une Maserati Barchetta A6G CS/53 de 1953. Je vais participer avec cette voiture cette année. C’est un vrai bijou. Je me réjouis de pouvoir participer chaque année. Pour moi, le Zoute Rally est l’occasion de sortir ces voitures du garage. Elles sont faites pour rouler. C’est une forme de respect pour la mécanique. D’ailleurs, j’ai toujours été fasciné par le magnifique travail de précision. Il peut s’agir d’ébénisterie, de gravures ou d’autres œuvres d’art, peu importe.

Is er een bepaalde wagen die je zeker nog zou willen kopen?

Y a-t-il une voiture que vous voulez absolument acheter ?

Een Ferrari 166 Mille Miglia. Voor de rest heb ik altijd gezegd dat ik met een Rolls wou rijden. Toen ik wakker kwam na een 12 uur durende narcose na mijn ongeval heb ik meteen een Wraith besteld. Dus die droom heb ik al in vervulling laten gaan. In een wagen zoek ik voornamelijk power en exclusiviteit. Ik ben nu aan mijn 8e Ferrari toe. Op mijn 24e kocht ik mijn eerste, een tweedehands toen nog en sindsdien ben ik altijd een adept gebleven. De snelheid en het acceleratievermogen geven mij een gevoel van vrijheid en door er op een verstandige manier mee om te gaan ook een gevoel van veiligheid.

Une Ferrari 166 Mille Miglia. Pour le reste, j’ai toujours dit que je voulais rouler en Rolls. Quand je me suis réveillé après 12 heures d’anesthésie après mon accident, j’ai tout de suite commandé une Wraith. Donc, j’ai déjà réalisé ce rêve. Ce qui m’attire dans les voitures, c’est la puissance et l’exclusivité. J’en suis à ma 8e Ferrari. J’ai acheté la première à 24 ans, une voiture de seconde main, et je suis resté un amateur de Ferrari. La vitesse et l’accélération me donnent un sentiment de liberté et aussi de sécurité, avec une conduite prudente.

Is er tot slot nog iets wat je absoluut wil realiseren? Een bepaalde droom?

Pour terminer, est-ce qu’il y a quelque chose que vous voulez absolument réaliser ? Un rêve ?

Ik zou ooit nog eens een topproject willen realiseren in London… en tot nog toe heb ik nog nooit een droom gehad die ik niet heb gerealiseerd… (lacht)

J’aimerais réaliser un projet de top niveau à Londres… et jusqu’ici, j’ai toujours réalisé tous mes rêves… (rit)


Follow your vehicles minute by minute, mile by mile.

GeoDynamics Intelligent Track and Trace We install a black box in your vehicles, which registers all movements by means of GPS technology. Therefore, you are able to track the location of your vehicles, at any given time of day, in real-time. Advantages? A better fleetmanagement, rapid interventions and a reliable anti-theft system! Visit www.geodynamics.be for more information!

GeoDynamics nv | Dumolinlaan 9 | 8500 Kortrijk | BelgiĂŤ | +32 (0)56 35 16 36 | www.geodynamics.be


108

Zoute FLASHBACK 2013


109


110


Zoute FLASHBACK 2013

111


. s e e t i u q m i e l c r e a d p s : a S p R a i ’ Aud laisir n le p t ère e g é l plus es. rds : mélioré o c e de r ore a ne série nces c a n e m ge r u erfo rmances ante d’ de roula p e s ed ue rfo uis . onym e des pe la plus p dynamiq otidien n y s u h t e q n c s n o e e i ® ffi u ant usag risat ro , lle a 6 Av re, e la moto te quatt ale à un S è i R c i urs Aud nen ude tot evan elle rma sa d ne toujo v e e tit u p u o e e ap ral sig ce q n La n é g a u é d c t t in ie effi S» plus ème « R smission bon alo l e n b d L’em es, la tra crétion s/fr s l i è be/r d . d i e d n u mo ,u w.a ême r ww u extr s fo d’in Plus

Informations environnementales (AR 19/03/04): www.audi.be.

9,8 L/100 KM ◆ 229 G CO2/KM.


KNOKKE-ZOUTE Kustlaan 110-114 BRUSSELS Grote Zavel 36 Place du Grand Sablon SINT-GENESIUS-RODE Brassinelaan 2 Avenue Brassine ANTWERPEN Koetshuis van het Paleis op de Meir 50 SINT-MARTENS-LATEM Kortrijksesteenweg 117 GENT Henegouwenstraat 4

WWW.FLAMANT.COM | WWW.FLAMANTSHOP.COM |

WWW.FACEBOOK.COM/FLAMANTFRIENDS


DELAGE

DE L AG E

116


DELAGE

Verdwenen automerken van weleer:

DELAGE, FRANSE VERFIJNING TEN VOETEN UIT Onder de mythische, maar intussen verdwenen automerken, neemt het Franse Delage een vooraanstaande plaats in. Het bedrijf heette officieel SAFAD (Société Anonyme Française des Automobiles Delage) en werd in 1905 in de buurt van Parijs uit de grond gestampt door Louis Delage. Delage was een ambitieuze technieker die de stiel geleerd had bij Peugeot. In de beginfase werden zowel de onderdelen als de carrosserie betrokken van derden en zorgde Delage enkel voor de assemblage. Vanaf 1908 komt daar verandering in en zorgt Delage voor eigen onderdelen en carrosserie. Meteen de start van een bijzonder succesvolle periode.

Successen op dit vlak bleven niet uit en reeds in 1908 won een Delage de Dieppe Grand Prix. In 1914 kaapte een Delage zelfs de overwinning weg op de 500 mijl van Indianapolis.

Innovatie en prestige Delage ontwikkelde voor die tijd unieke en krachtige 6- en 8- en later zelfs 12-cylinder motoren die instonden voor de fenomenale sportieve prestaties van het merk. Naast de bloedmooie, sportieve koetswerklijn, het aparte radiator rooster en de krachtige motoren werd Delage ook opgemerkt omwille van de eigen interieur afwerking in leder die bij het begoede cliënteel bijzonder in de smaak viel. Delage bracht ook een volstrekt eigen koetswerkkleur uit, een dieprood dat tot op vandaag nog met het merk geassocieerd wordt.

Oorlog gooit roet in het eten Eerste opeenvolgende successen De eerste Delage modellen dateren uit 1906 en scoorden meteen op de Automobile Show in het Grand Palais te Parijs. De sierlijke, sportieve lijn van het koetswerk en

Nadat de fabriek in 1910 door een overstroming van de Seine werd getroffen, verhuisde de productie in 1912 naar Courbevoie. Tot 1914 bleef het merk de racesuccessen aan elkaar rijgen. De oorlogsjaren echter kwamen de

het bijzonder fraaie en herkenbare radiator rooster vielen gretig in de smaak bij het autominnend publiek. Bovendien zag Louis Delage in de racerij het ideale middel om zijn wagens bij een breder publiek te promoten.

expansieplannen van Louis Delage stevig dwarsbomen. De productie werd stilgelegd en de fabriek werd ingeschakeld in de oorlogsindustrie. Na de oorlog werd de productie van sportieve luxewagens weer volop hervat.


DELAGE

De roaring twenties

Marques automobiles disparues:

Met de periode van 1920 tot 1930 brak voor de Delage de grootste bloeiperiode aan. Mede dankzij de eigen ervaring als lederen reiskoffer- en zadelfabrikanten konden ze zeer gestileerde en verfijnde wagens afwerken en op de markt brengen die zowat alle prijzen op de toenmalige elegantie wedstrijden in de wacht sleepten. Ook in de racerij op circuit en op de weg bleven ze de successen aan elkaar rijgen. In 1924 vestigde een Delage het wereldrecord snelheid op 230 km/u. In 1925 won een Delage de Europese Grand Prix en in 1927 zelfs het wereldkampioenschap.

DELAGE, L’INCARNATION DU RAFFINEMENT À LA FRANÇAISE

Het begin van het einde Vanaf eind jaren 20 werd Europa getroffen door een zware economische crisis en kwam het merk in een negatieve spiraal terecht. Aanhoudende problemen noopten in 1935 tot een vrijwillige vereffening van de firma. De fabriek in Courbevoie ging dicht en de resterende inventaris werd verkocht. Delahaye, een andere Franse autoconstructeur bleef via een licentie tot in 1953 auto’s produceren onder de merknaam Delage. Zowel Delage als Delahaye verdwenen kort nadien van het toneel door een fusie met Talbot en Hotchkiss. Hotchkiss was één van de eerste Franse autoconstructeurs, in 1871 opgericht door de Amerikaanse inwijkeling Benjamin Berkeley Hotchkiss.

118

Even roemrucht als zijn clientèle De geschiedenis van Delage was een vrij kort leven beschoren. Toch zal het elegante Franse merk voor eeuwig verbonden blijven met zijn extravagante clientèle. Delage wagens waren zeer geliefd bij royalties, bij de jetset en in artistieke middens. Onder hun klanten vinden we onder andere sterren als Mistinguett en Josephine Baker, industriëlen als Enzo Ferrari en royals als prins George van Griekenland. Enkele decennia lang vormde Delage de verpersoonlijking van de hoogste Franse elegantie.

Nog steeds in de running Delage is nog steeds actief, zij het niet meer in de autowereld maar met hun vroegere afdeling lederwaren. Hun hedendaagse lederwaren collectie borduurt verder op de traditie en de kwaliteit van het automerk en is geïnspireerd op waarden zoals verfijning, elegantie en tijdloos design.

Parmi les marques automobiles mythiques, mais entretemps disparues, le Français Delage tient le haut du pavé. Fondée en 1905 par Louis Delage à proximité de Paris, l’entreprise s’appelait officiellement SAFAD (Société anonyme française des automobiles Delage). Louis Delage était un technicien ambitieux qui avait appris le métier chez Peugeot. Au départ, Delage s’occupe uniquement de l’assemblage, la fabrication des pièces et de la carrosserie étant confiée à des tiers. Mais à partir de 1908, Delage prend aussi en charge la fabrication des pièces et de la carrosserie. Le début d’une période particulièrement prospère pour l’entreprise.

Un début marqué par des succès à la chaîne Les premiers modèles Delage datent de 1906. Ils rencontrent d’emblée un franc succès au Salon de l’automobile organisé au Grand Palais à Paris. La ligne gracieuse et sportive de la carrosserie et la grille de radiateur très esthétique et reconnaissable sont acclamées par le public de passionnés. Louis Delage voyait dans la course le moyen idéal pour promouvoir ses voitures auprès du grand public. Et les victoires ne se sont pas fait attendre. En 1908, une Delage remporte en effet le Grand Prix de Dieppe. Et en 1914, une Delage se hisse même sur la première place du podium aux 500 Miles d’Indianapolis.

Innovation et prestige Delage fabriquait des moteurs 6 et 8 cylindres – et plus tard même des 12 cylindres – puissants et uniques en leur genre pour l’époque. Des moteurs à l’origine des performances sportives exceptionnelles de la marque. Outre la ligne de carrosserie élégante et sportive, la grille de radiateur reconnaissable et les puissants moteurs, la marque Delage se distinguait également par sa finition intérieure en cuir, particulièrement appréciée par la clientèle fortunée. Delage a également lancé sa propre teinte de carrosserie : un rouge foncé, encore associé à la marque de nos jours.

Perturbation pendant la guerre Tot de verbeelding sprekende modellen Enkele Delage modellen die nog steeds tot de verbeelding spreken zijn de CO, de eerste toerismewagen met remmen vooraan, de DE en de DI, de GL (Grand Luxe), de D6 en D8, de krachtige DH met 10,5 liter 12-cylinder die het snelheidsrecord vestigde, de D6 3 liter race uitvoering en andere… al bij al een vrij ruim gamma dat 28 modellen

Après les inondations de la Seine qui ont frappé l’usine en 1910, la production déménage à Courbevoie en 1912. Jusqu’en 1914, la marque continue à enchaîner les succès. Mais la guerre vient contrecarrer solidement les projets d’expansion de Louis Delage. La production est mise à l’arrêt et l’usine est mobilisée dans l’industrie de guerre. Après la guerre, la production de sportives de luxe

omspande, gaande van 4- tot 12- cylinder motoren.

reprend.


DELAGE

Les « Roaring Twenties »

Aussi célèbre que sa clientèle

La période 1920-1930 a été l’époque la plus prospère pour Delage. Notamment grâce à son expérience dans la fabrication de valises et selles en cuir, la marque est en mesure de commercialiser des voitures très élégantes et raffinées, qui raflent presque tous les prix aux concours d’élégance de l’époque. Dans le domaine de la course sur circuit et sur route, la marque continue aussi à enchaîner les succès. En 1924, une Delage établit le record du monde de vitesse à 230 km/h. En 1925, une Delage monte sur la première marche du podium au Grand Prix d’Europe. Et en 1927, une Delage remporte même le Championnat du monde.

Si l’histoire de Delage a été relativement courte, l’élégante marque française restera gravée à jamais dans les esprits pour sa clientèle extravagante. Les voitures de Delage étaient en effet très prisées par les familles royales, par la jet-set et dans les milieux artistiques. Parmi la clientèle de la marque, on trouve notamment des stars comme Mistinguett et Joséphine Baker, des industriels comme Enzo Ferrari, ou encore le prince Georges de Grèce. Pendant quelques décennies, Delage a été l’incarnation ultime de l’élégance à la française.

Le début de la fin À partir de la fin des années 20, l’Europe est frappée par une crise économique sévère et la marque se retrouve embarquée dans une spirale négative. En 1935, des problèmes persistants poussent l’entreprise à procéder à une liquidation volontaire. L’usine de Courbevoie ferme ses portes et l’inventaire restant est vendu. Jusqu’en 1953, Delahaye, un autre constructeur automobile français, continue – via une licence – à produire des voitures sous la marque Delage. Delage et Delahaye disparaissent peu de temps après de la scène suite à une fusion avec Talbot et Hotchkiss. Fondé en 1871 par l’immigré américain Benjamin Berkeley Hotchkiss, Hotchkiss fut l’un des premiers constructeurs automobiles français.

Toujours dans la course La marque Delage est toujours active, mais dans son ancienne activité de maroquinerie, plus dans le monde de l’automobile. Sa collection de maroquinerie actuelle s’inscrit dans le prolongement de la tradition et de la qualité de la marque automobile et s’inspire de valeurs comme le raffinement, l’élégance et le design intemporel.

Des modèles qui parlent à l’imagination Parmi les modèles Delage qui continuent à parler à l’imagination, citons la CO, la première voiture de tourisme avec freins à l’avant, la DE et la DI, la GL (Grand Luxe), la D6 et la D8, la puissante DH avec moteur 10,5 litres de 12 cylindres qui a établi le record de vitesse, la D6 3 litres version course, et bien d’autres encore… En tout et pour tout, la gamme compte 28  modèles, allant de moteurs 4 cylindres à des moteurs 12 cylindres.

119


Fotoâ&#x20AC;&#x2122;s : Š Bieke Claessens

Hoge Bokstraat 191 - 9111 Sint-Niklaas (Belsele) Tel. +32 (0)3 777 13 49 - Fax +32 (0)3 778 10 95 www.theartofstairs.be - info@theartofstairs.be Toonzaal: van maandag tot en met zaterdag, enkel op afspraak


kunst in knokke - L’ART À KNOKKE

KUNST IN KNOKKE L’ART À KNOKKE Knokke-Heist en ruimere omgeving (van Duinbergen tot Westkapelle) telt zowaar meer dan 70 kunstgaleries. Als je dat cijfer plaatst tegenover de oppervlakte van het gebied, dan kunnen we gerust van een meer dan gemiddelde concentratie spreken. Allemaal bestaan ze vreedzaam naast elkaar en lijken ze hun eigen publiek aan te spreken, liefhebbers van kunst met een grote ‚K’ en ook wel met een kleine ‚k’. Sommige kwatongen en cultuurbarbaren beweren wel eens dat Knokke zoveel kunstgaleries telt omdat er nog zoveel binnenmuren van dure appartementen en villa’s blank staan die met doeken of sculpturen kunnen opgesmukt worden. Feit is dat Knokke-Heist een zeer kunstminnend publiek aantrekt uit de vier windstreken. Het kunstaanbod in de mondaine badstad kan alvast rekenen op een bijzonder sterke internationale erkenning en belangstelling.

Knokke-Heist et ses environs (de Duinbergen à Westkapelle) compte plus de 70 galeries d’art. Vu la superficie de la commune, il s’agit d’une concentration supérieure à la moyenne. Elles coexistent pacifiquement et attirent chacune leur propre public, des amateurs d’art avec un grand A, mais pas seulement. Certaines mauvaises langues disent que si Knokke compte tant de galeries d’art, c’est parce que les murs des appartements et des villas sont dépourvus de tableaux. En fait, Knokke-Heist attire un public d’amateurs d’art venant de partout. L’offre dans cette station balnéaire mondaine peut compter sur une grande reconnaissance internationale et suscite toujours beaucoup d’intérêt.

Artistiek trio in het Zoute Enkele van de belangrijkste en meest invloedrijke kunstgaleries bevinden zich niet toevallig in het Zoute, het epicentrum van verfijning en levenskunst. Om de haverklap en om de 50 meter worden we geconfronteerd met Oude Meesters, met moderne vaste waarden en met aanstormend artistiek talent. Drie kunstgaleries hebben er sinds jaar en dag hun vaste stek en kunnen als drie tenoren van de Knokse Art Scene beschouwd worden. We hebben het meer bepaald over Guy Pieters Gallery, Absolute Art Gallery en Patrick De Brock Gallery.

Trio artistique au Zoute Ce n’est pas un hasard si certaines des plus importantes et des plus influentes galeries d’art se trouvent au Zoute, l’épicentre du raffinement et de l’art de vivre. Tous les 50 mètres, on y trouve des œuvres de maître, ainsi que des valeurs sûres de l’art moderne et des œuvres de nouveaux talents. Depuis des années, trois galeries d’art ont un public fidèle et peuvent être considérées comme les trois ténors de la scène artistique de Knokke : la Guy Pieters Gallery, l’Absolute Art Gallery et la Patrick De Brock Gallery.

123


kunst in knokke - L’ART À KNOKKE

124


kunst in knokke - L’ART À KNOKKE

PAT R I C K D E B R O C K G A L L E RY

Patrick De Brock opende initieel in 1991 zijn galerie in Antwerpen en trok nauwelijks 3 jaar later definitief naar Knokke. De galerie is strategisch gelegen aan de Zeedijk in het Zoute, het kantoor bevindt zich vlakbij in de Strandstraat.

Patrick De Brock a fondé sa galerie en 1991 à Anvers, puis l’a installée définitivement à Knokke 3 ans plus tard. La galerie est située à un endroit stratégique, sur la digue du Zoute, et les bureaux sont à proximité, dans la Strandstraat.

De Brock brengt vooral jonge, hedendaagse kunst in diverse disciplines, met een vijftal solotentoonstellingen en enkele groepstentoonstellingen per jaar. De galerie vertegenwoordigt internationale kunstenaars zoals Günther Forg, Candida Höfer, Caroll Dunham, Julian Opie, William Wegman, Lawrence Weiner, Joel Sternfeld, Herbert Brandl en tal van anderen. Ander belangrijk werk dat er de laatste jaren werd geëxposeerd, is dat van Andy Warhol, Hiroshi Sugimoto, Niele Toroni, Bernard Frize, Gilbert & George…

De Brock propose surtout de nouvelles œuvres d’art contemporain dans diverses disciplines, avec chaque année cinq expositions en solo et plusieurs expositions en groupe. La galerie représente des artistes internationaux comme Günther Forg, Candida Höfer, Caroll Dunham, Julian Opie, William Wegman, Lawrence Weiner, Joel Sternfeld, Herbert Brandl et bien d’autres. Ces dernières années, elle a aussi exposé des œuvres d’Andy Warhol, Hiroshi Sugimoto, Niele Toroni, Bernard Frize, Gilbert & George, …

Patrick De Brock neemt tevens regelmatig deel aan één of andere kunstbeurs zoals daar zijn: Art Forum Berlin, ARCO Madrid, Art Brussels of ook nog FIAC Paris.

Patrick De Brock participe régulièrement à divers salons professionnels : l’Art Forum Berlin, l’ARCO Madrid, Art Brussels et le FIAC à Paris.

Patrick De Brock Gallery Zeedijk 758 8300 Knokke-Heist

125


kunst in knokke - L’ART À KNOKKE

ABSOLUTE ART GALLERY

126

Deze vrij jonge galerie voor hedendaagse kunst werd in 2001 opgericht door Yvan, Yoeri en Miguel De Backer. Naast de vestigingen aan de Kustlaan en deze aan de Zeedijk, beschikken ze nog over een derde adres in Brugge.

Cette nouvelle galerie d’art contemporain a été fondée en 2001 par Yvan, Yoeri et Miguel De Backer. Outre ses implantations à la Kustlaan et sur la digue, elle est également présente à Bruges.

Absolute Art Gallery vertegenwoordigt een hele rits Belgische en internationale kunstenaars uit diverse disciplines. We denken hierbij aan namen als Martijn Hesseling, Carlos Mata, Zhuang Hong Yi, Jeff Kowatch, Luc Dratwa, Wim Ricourt, Marc Lagrange, Nick Gentry, Stéphane halleux, Christine Comyn en nog tal van andere.

L’Absolute Art Gallery représente toute une série d’artistes belges et internationaux, dans diverses disciplines, comme Martijn Hesseling, Carlos Mata, Zhuang Hong Yi, Jeff Kowatch, Luc Dratwa, Wim Ricourt, Marc Lagrange, Nick Gentry, Stéphane halleux, Christine Comyn et tant d’autres.

Absolute Art Gallery treedt regelmatig eens buiten de ‚vertrouwde’ artistieke paden en oogst daarbij aanzienlijk succes met bijvoorbeeld het fotografisch werk van een Marc Lagrange, met de in eerste instantie banaal ogende, zonovergoten straatbeelden van Ronald Dupont, met de videosculpturen van Marck en de „Augmented Reality” visies van Luc Dratwa. Ook op de kunstbeurzen van Lille (FR) en de PAN in Amsterdam is Absolute Art Gallery een vaste waarde.

L’Absolute Art Gallery sort régulièrement des sentiers battus et récolte un succès considérable, avec notamment les photographies de Marc Lagrange, avec les prises de vues urbaines de Ronald Dupont qui paraissent banales au premier regard mais recèlent une immense subtilité, avec les sculptures vidéo de Marck et les visions de „l’Augmented Reality” de Luc Dratwa. L’Absolute Art Gallery est aussi une valeur sûre à Lille et au PAN à Amsterdam.

Absolute Art Gallery Zeedijk 806 Kustlaan 285 8300 Knokke-Heist


kunst in knokke - L’ART À KNOKKE


kunst in knokke - L’ART À KNOKKE

128


kunst in knokke - L’ART À KNOKKE

GUY PIETERS GALLERY

Met zijn 61 lentes zit Guy Pieters reeds het langst in het vak. Guy Pieters Gallery heeft zijn zetel in Sint-Martens-Latem, drie strategisch gelegen galeries in Knokke en een buitenlandse vestiging in Saint-Paul de Vence. De man is vrij controversieel te noemen, door sommigen opgehemeld en door anderen verguisd.

Guy Pieters a 61 ans et est depuis longtemps dans le métier. La Guy Pieters Gallery est établie à Sint-Martens-Latem, a trois galeries à Knokke dans des endroits stratégiques, et une à l’étranger, à Saint-Paul de Vence. L’homme suscite la controverse, certains le portant aux nues, tandis que d’autres le décrient.

Ooit zei Guy Pieters van zichzelf: „Ik heb het ongeluk dat ik geboren ben met een glimlach op de lippen. Sommige mensen vertrouwen dat niet en zoeken daar iets achter…” Voor de ene is hij een regelrechte cultuurpaus, voor de andere een platte commerçant. Enige jaloezie ten opzichte van zijn persoon zal hier zeker niet vreemd aan zijn. En met wat hij allemaal bereikt heeft, is afgunst niet eens zo verwonderlijk. Ook zijn tentoonstellingen durven al eens naar de controverse te neigen, denken we maar aan de twee levende gieren in een grote kooi, een installatie in 2013 van Koen Vanmechelen in Saint-Paul de Vence.

Un jour, Guy Pieters a dit : « J’ai le malheur d’être né le sourire aux lèvres. Cela éveille la méfiance chez certaines personnes, qui y cherchent une raison cachée… » Pour certains, il est un grand nom dans le monde de la culture, tandis que d’autres le considèrent comme un simple commerçant. C’est sûrement lié à la jalousie à son égard. Et après toutes ses réussites, cette jalousie est bien compréhensible. Ses expositions soulèvent aussi des controverses, par exemple les deux vautours vivants dans une grande cage, une installation de 2013 par Koen Vanmechelen à Saint-Paul de Vence.

Guy Pieters exposeert werk van een grote keure binnen- en buitenlandse artiesten en vertegenwoordigt daarbij zowel opkomend als gevestigd talent. Onder de na-oorlogse kunstenaars noteren we onder andere Karel Appel, Pierre Alechinsky, Arman, Marcel Broodthaers, Christo, Cesar, Jean-Michel Folon, Yves Klein, Les Lalanne, Robert Indiana, Roger Raveel, Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Lucio Fontana, Bernar Venet, Jim Dine, Robert Rauschenberg, Mel Ramos, Tom Wesselmann, …

Guy Pieters expose les plus grandes œuvres d’artistes belges et étrangers, qu’il s’agisse de valeurs montantes ou de talents confirmés. Parmi les artistes d’après-guerre, citons notamment Karel Appel, Pierre Alechinsky, Arman, Marcel Broodthaers, Christo, Cesar, Jean-Michel Folon, Yves Klein, Les Lalanne, Robert Indiana, Roger Raveel, Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Lucio Fontana, Bernar Venet, Jim Dine, Robert Rauschenberg, Mel Ramos, Tom Wesselmann, …

Onder de noemer ‚moderne kunst’ treffen we werken aan van onder andere Delvaux, Duchamp, Magritte, Picasso…

Dans le registre de ‘l’art moderne’, la galerie expose les œuvres de Delvaux, Duchamp, Magritte, Picasso, etc.

Onder het label ‚hedendaags’ vinden we hier bijvoorbeeld Wim Delvoye, Guillaume Bijl, Jan Fabre, Arne Quinze, Koen Vanmechelen, Tony Oursler, Denmark, Marie-Jo Lafontaine, Delphine Boël, Richard Texier…

Quant à l’art contemporain, la galerie expose entre autres Wim Delvoye, Guillaume Bijl, Jan Fabre, Arne Quinze, Koen Vanmechelen, Tony Oursler, Denmark, Marie-Jo Lafontaine, Delphine Boël, Richard Texier…

Zowaar drie imposante lijsten van artiesten die het belang van Guy Pieters Gallery zowel regionaal als internationaal dik in de verf zetten!

Trois listes d’artistes impressionnantes qui démontrent la renommée de la Guy Pieters Gallery au niveau régional et international !

Guy Pieters Gallery Zeedijk 753 Kustlaan 279 8300 Knokke-Heist

129


HANDELAARS

DOMINICANENKERKJE DE N°1 SUPPORTERS VAN DE ZOUTE GRAND PRIX

Grappe de Raisins Emile Verhaerenlaan 20-22 8300 Knokke-Heist Tel. 050/63 17 17

The Flower Coach Creatieve Trainingen en Inspirerede Workshops Coin Fleuri Sparrendreef 102 8300 Knokke-Zoute 050 60 35 51

Ateliers Blondeel Sparrendreef 82 8300 Knokke-Zoute 050 51 59 00

Put 19 Sparrendreef 74 8300 Knokke-Zoute 0475 34 09 70

Poissonerie Irma E.Verhaerenlaan 24 8300 Knokke-Zoute 050 60 14 13

Pallen Agence Sparrendreef 90 8300 Knokke-Zoute 050 63 16 31


37 COUNTRIES 1 GLOBAL COMMITMENT 1 MILLION THANKS!

ALD Automotive, marktleider op het vlak van leasing en fleet management in België, heeft wereldwijd de kaap van 1 miljoen voertuigen bereikt. “Wij zijn dan zeer fier op dit resultaat”, zegt Miel Horsten, General Manager van ALD Automotive. “Vooral omdat de basis van het succes in België ligt. Het bedrijf werd namelijk in 1965 opgericht onder de naam Axus nv, als onderdeel van een Brusselse Ford-concessiehouder. Na enkele naamsveranderingen en overnames werd het bedrijf in 2003 overgenomen door het Franse Société Générale en veranderde de commerciële benaming in ALD Automotive. In de tien volgende jaren groeide het bedrijf uit tot één van de grootse internationale spelers op het vlak van auto-leasing en wagenparkbeheer. Vandaag is de groep ALD Automotive de no.1 in België, no.2 in Europa en no.3 wereldwijd, met meer dan 4.300 werknemers die in 37 landen meer dan 1 miljoen voertuigen beheren.

www.aldautomotive.be


132

Zoute FLASHBACK 2013


133


134


135

Zoute FLASHBACK 2013


COLLECTION schlumpf

CO LLECTIO N

S C H L U M PF

CITé DE L’AUTOMOBILE

138 Enig in de wereld:

Unique au monde :

DE SCHLUMPF COLLECTIE IN DE CITE DE L’AUTOMOBILE

LA COLLECTION SCHLUMPF À LA CITÉ DE L’AUTOMOBILE

In Mulhouse bevindt zich de ‚Cité de l’Automobile’, een Frans Nationaal Museum dat de unieke Schlumpf Collectie huisvest. De collectie werd aangelegd en uitgebouwd door de gebroeders Hans en Fritz Schlumpf die eerder fortuin gemaakt hadden in de textielsector. Het was vooral Fritz die sinds 1939 mooie en uitzonderlijke wagens van Europese makelij begon te verzamelen. Een activiteit die uitgroeide tot de belangrijkste collectie in de wereld met maar liefst 437 wagens afkomstig van 97 verschillende merken. We mogen gerust stellen dat we hier, zowel qua collectie als qua infrastructuur, te maken hebben met het mooiste automuseum ter wereld. Maar dan wel een museum met een bijzonder bewogen geschiedenis, die we graag voor u even uit de doeken doen.

La Cité de l’Automobile à Mulhouse comprend le Musée national de France abritant la Collection Schlumpf, unique en son genre. La collection a été créée et développée par les frères Hans et Fritz Schlumpf, qui avaient fait fortune dans le textile. C’est surtout Fritz qui a commencé à collectionner les plus belles et les plus remarquables voitures d’Europe, depuis 1939. Cette activité a débouché sur la plus importante collection du monde, avec pas moins de 437 voitures issues de 97 marques. Nous pouvons dire qu’au niveau de la collection et de l’infrastructure, il s’agit du plus beau musée du monde consacré à l’automobile. Mais c’est un musée à l’histoire mouvementée, que nous allons vous dévoiler.

Les débuts De beginperiode In 1935 richten de gebroeders Schlumpf hun eerste textielbedrijf SAIL op (Sociéte Anonyme pour l’Industrie Lainière). In diezelfde periode beginnen ze te participeren in andere textielbedrijven en verwerven ze zo de controle over diverse spinnerijen in Malmerspach, Erstein en later ook in Roubaix. In 1957 nemen ze de textielfabriek HKD over in Mulhouse, hetzelfde gebouw waar zich nu hun autocollectie in bevindt.

En 1935, les frères Schlumpf ont fondé leur première société dans le secteur du textile, la SAIL (Société Anonyme pour l’Industrie Lainière). Au cours de la même période, ils ont commencé à participer à d’autres entreprises et ont pris le contrôle de diverses filatures à Malmerspach, à Erstein puis à Roubaix. En 1957, ils ont repris l’usine de textile HKD à Mulhouse, dans le bâtiment où se trouve aujourd’hui leur collection de voitures.


COLLECTION schlumpf

Tussen 1961 en 1963 koopt Fritz Schlumpf anoniem via een aantal stromannen maar liefst 200 oude wagens aan in Frankrijk, Zwitserland, Italie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In 1965 krijgt de pers hier lucht van en verschijnt het eerste persartikel over de Schlumpf collectie in de krant l’Alsace. Tot dan toe hield Fritz zijn belangrijke collectie angstvallig verborgen voor journalisten.

Entre 1961 et 1963, Fritz Schlumpf a acheté de manière anonyme 200 anciennes voitures en France, en Suisse, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis, via divers intermédiaires. En 1965, la presse en a eu vent, et le premier article sur la collection Schlumpf est paru dans les pages du journal l’Alsace. Jusque là, Fritz avait tenu son importante collection à l’abri des regards des journalistes.

In 1966 wordt het Schlumpf museum geboren en ondergebracht in een reusachtige productiehal waar ze alle binnenwanden en tussenschotten uit verwijderd hadden om zo een aaneengesloten tentoonstellingsruimte van 17.000 m2 te bekomen.

En 1966, le musée Schlumpf a été fondé, dans un immense hall de production dont les murs intérieurs et les cloisons avaient été abattus, pour créer une salle d’exposition de 17 000 m2.


COLLECTION schlumpf

140

Crisis in de textielsector

La crise dans le secteur du textile

In 1976 verkeert de textielsector in volle crisis en worden de Schlumpf fabrieken bezet door stakende arbeiders. Ook de syndicaten zijn niet zacht met hun kritiek op de gebroeders Schlumpf. Deze proberen de rust te bewaren door hun fabrieken voor een symbolische frank te koop aan te bieden, zonder succes evenwel. Daarop nemen de twee ontslag, vertrekken ze richting Bazel en zullen ze nooit nog een voet op Franse bodem zetten.

En 1976, le secteur du textile était en pleine crise, et les usines Schlumpf ont été occupées par les ouvriers en grève. Les syndicats n’étaient pas tendres dans leurs critiques des frères Schlumpf. Ceux-ci ont essayé d’apaiser les grévistes en proposant leurs usines pour un franc symbolique, sans succès. Ensuite, ils ont démissionné, ils sont partis à Bâle et ne sont plus jamais revenus en France.

In 1977 bezetten de syndicaten de Schlumpf fabrieksgebouwen en dopen het ‚Musée Schlumpf’ om tot ‚Musée des Travailleurs’. Daarbij stelden ze de dure wagens aan het publiek voor in contrast met de lage weddes die al die jaren uitbetaald werden in de textielsector.

En 1977, les syndicats ont occupé les usines Schlumpf et les ont rebaptisées ‚Musée des Travailleurs’ au lieu de ‚Musée Schlumpf’. Ils ont exposé les voitures au public, montrant ainsi le contraste avec les faibles salaires dans l’industrie du textile.

In 1978 en 1979 werd de Schlumpf Collectie geklasseerd en werden de persoonlijke bezittingen van de Schlumpf gebroeders geliquideerd. De syndicaten gaven de gebouwen weer vrij en er werd werk gemaakt van de verkoop van de collectie.

En 1978 et 1979, la Collection Schlumpf a été classée et les propriétés personnelles des frères Schlumpf ont été liquidées. Les syndicats ont libéré les bâtiments et la collection a été vendue.


COLLECTION schlumpf

141

Le Musée National de l’Automobile

Le Musée National de l’Automobile

In 1981 wordt de collectie overgekocht door het Musée National de l’Automobile, samen met enkele kapitaalkrachtige partners en in 1982 volgt de opening voor het publiek. Enkele jaren later beslist de rechtbank dat aan de naam Musée National de l’Automobile steeds de vermelding ‚Collection Schlumpf’ moet toegevoegd worden. In 1999 wordt de exploitatie van het museum toevertrouwd aan Culturespaces.

En 1981, la collection a été achetée par le Musée National de l’Automobile et ses partenaires et, en 1982, le musée a été ouvert au public. Quelques années plus tard, le tribunal a statué que le nom ‘Musée National de l’Automobile’ devait toujours être suivi de l’appellation ‚Collection Schlumpf’. En 1999, l’exploitation du musée a été confiée à Culturespaces.

Het grootste automobielmuseum ter wereld

Le plus grand musée de l’automobile au monde

Onder impuls van Culturespaces vinden tal van renovatieen moderrniseringswerken plaats die in 2000 zouden leiden tot de inhuldiging van het grootste automobielmuseum ter wereld onder de naam: La Cité de l’Automobile - Musée National - Collection Schlumpf.

Sous l’impulsion de Culturespaces, de nombreux travaux de rénovation et de modernisation ont eu lieu, et ont débouché en 2000 sur l’inauguration du plus grand musée de l’automobile au monde : La Cité de l’Automobile - Musée National - Collection Schlumpf.

De Stichting Culturespaces animeert en beheert over heel het Franse grondgebied diverse musea, monumenten en historische sites in opdracht van publieke overheden en van collectiviteiten. Culturespaces is hiermee de grootste privé beheerder van monumenten en musea in Frankrijk en één van de belangrijkste Europese actoren op vlak van

La Fondation Culturespaces anime et gère divers musées, monuments et sites historiques, pour les pouvoirs publics et les collectivités locales, dans toute la France. Cela fait de Culturespaces le plus grand gestionnaire privé de monuments et de musées de France et l’un des principaux acteurs européens dans le domaine du tourisme culturel.

cultureel toerisme. Ze passen daarbij efficiënte, ISO 9001 gecertificeerde managementtechnieken toe.

Culturespaces applique des techniques de gestion efficaces, certifiées ISO 9001.


COLLECTION schlumpf


COLLECTION schlumpf

Een superboeiende ontdekkingstocht

Une découverte saisssante

Wie op vandaag La Cité de l’Automobile - Musée National - Collection Schlumpf in Mulhouse bezoekt, staat een boeiende ontdekkingstocht te wachten. Het museum werd immers thematisch opgedeeld in volgende belevingsruimtes: L’espace Aventure, L’espace Course, L’espace Chefsd’oeuvre en L’espace Bugatti Veyron.

Quand on visite La Cité de l’Automobile - Musée National - Collection Schlumpf à Mulhouse, on peut s’attendre à une découverte saisissante. En effet, le musée est subdivisé en thèmes : L’espace Aventure, L’espace Course, L’espace Chefsd’oeuvre et L’espace Bugatti Veyron.

L’espace Aventure behandelt de avontuurlijke beginperiode van de auto met ‚les Ancêtres’, de wagens tussen 1878 en 1918, ‚Les Classiques’ tussen 1918 en 1938 en ‚Les Modernes’ met wagens vanaf 1945.

L’espace Aventure traite des débuts de l’automobile, avec ‘Les Ancêtres’, les voitures d’entre 1878 et 1918, ‚Les Classiques’ d’entre 1918 et 1938 et ‚Les Modernes’ datant d’après 1945.

L’espace Course stelt enkele exceptionele racewagens tentoon, van de Panhard-levassor Biplace Course tot de Lotus type 33 van 1963.

L’espace Course expose des voitures de course exceptionnelles, de la Panhard-levassor Biplace Course à la Lotus type 33 de 1963.

L’espace Chef d’oeuvre herbergt enkel exclusieve prestigewagens zoals bijvoorbeeld de Delahaye type 135 van 1949, de Rolls Royce Silver Ghost van 1924 of de Bugatti Royale Type 41 coupé Napoléon van 1930.

L’espace Chef d’oeuvre héberge des voitures de prestige exclusives, comme la Delahaye type 135 de 1949, la Rolls Royce Silver Ghost de 1924 ou la Bugatti Royale Type 41 coupé Napoléon de 1930.

L’espace Bugatti Veyron is vooral een technische ruimte waar gedemonstreerd wordt hoe de Bugatti Veyron slechts 31,4 m nodig heeft om van 100 km/uur tot volledige stilstand te komen. Van 400 km/uur tot stilstand zijn slechts 10 seconden nodig.

L’espace Bugatti Veyron est surtout un espace technique, qui montre comment la Bugatti Veyron n’a besoin que de 31,4 m pour passer de 100 km/h à l’arrêt total. Elle ne met que 10 secondes pour freiner de 400 à 0 km/h.

Verder zijn er nog tal van tentoonstellingsruimtes die andere thema’s en aspecten van de auto belichten zoals het leven van een collectiewagen, de motor in detail, en tenslotte een eigen piste met open paddock en tribunes voor 500 toeschouwers. Zowat ieder weekend van april tot september valt er wel één of ander evenement mee te maken.

En outre, le musée comporte aussi des salles d’exposition abordant d’autres thèmes et aspects de l’automobile, comme la vie d’une voiture de collection, le moteur en détail, et enfin une piste avec open paddock et tribunes pour 500 spectateurs. D’avril à septembre, il y a des événements presque tous les weekends.

Het museum is een absolute must voor wie ook maar enigszins door classic cars geboeid is. Meer info op www.citedelautomobile.com waar u eveneens gratis hun eigen Museum App kunt downloaden.

Le musée est un must absolu pour tout amateur de voitures classiques. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à vous rendre sur le site www.citedelautomobile.com où vous pourrez aussi télécharger gratuitement votre propre Museum App.

143


COLLECTION schlumpf

Rodolphe rapetti en de kunst van oude automobielen

Rodolphe Rapetti et l’art des belles voitures classiques

« Autoracen is vergelijkbaar met de schilderkunst. De auto is slechts een hulpmiddel, een instrument, net als de verf voor de schilder. De ene auto is beter of mooier dan de andere, de ene verf aantrekkelijker dan de andere… Maar dit heeft slechts weinig belang. Een schilder kan schoonheid distilleren uit om het even wat, zelfs uit versleten kinderpotloden. Geef aan Picasso een doos met gebroken kleurpotloden en hij maakt er iets moois mee dat bovendien nog een fortuin waard is. Daarom denk ik ook dat autoracen een kunst is…» (citaat uit de memoires van Sterling Moss)

« Les course automobiles sont semblables à la peinture. La voiture n’est qu’un moyen, un instrument, tout comme l’est la peinture pour l’artiste peintre. Telle voiture peut être meilleure ou plus belle qu’une autre, et il en va de même pour les peintures… Mais ce n’est pas très important. Le peintre peut créer la beauté avec presque n’importe quel matériel, même avec des crayons de coloriage. Avec une boîte de crayons de couleurs, quelqu’un comme Picasso pouvait créer une oeuvre d’une grande beauté, et valant une fortune. C’est pourquoi j’estime que les courses automobiles sont aussi une forme d’art… » (citation des mémoires de Sterling Moss)

Een man die deze wonderlijke connectie tussen kunst en mooie racewagens perfect weet te belichamen, is Rodolphe Rapetti. Hij is hoofdcurator en conservator van de Franse Nationale Erfgoed stichting. En tevens specialist van het symbolisme, auteur van diverse boeken over kunststromingen en artiesten alsook curator/commissaris van diverse tentoonstellingen in Frankrijk en de rest van de wereld.

Rodolphe Rapetti incarne parfaitement ce lien entre l’art et les belles voitures de course. Il est curateur et conservateur de la Fondation nationale du Patrimoine de France. Et c’est aussi un spécialiste du symbolisme, l’auteur de divers ouvrages sur les courants artistiques et les artistes, et le curateur/commissaire de diverses expositions en France et dans le reste du monde.


COLLECTION schlumpf

145

Hij was achtereenvolgens curator van het Musée d’Orsay in Parijs, directeur van de musea in Strasbourg en adjunct-directeur van de musea van Frankrijk. Zijn link met classic cars wordt duidelijker door zijn verantwoordelijkheid binnen de musea van Strasbourg en de Nationale Franse musea waartoe ook de ‚Cité de l’Automobile - Musée National Collection Schlumpf” behoort. Nog over classic cars publiceerde hij in 2011 het boek ‚L’art de l’Automobile: chefs d’oeuvre de la collection Ralph Lauren’. Bovendien was hij eerder reeds curator van een aantal opgemerkte classic car tentoonstellingen.

ll a été successivement curateur du Musée d’Orsay à Paris, directeur des musées de Strasbourg et directeur adjoint des musées de France. Son lien avec les voitures classiques apparaît clairement quand on considère ses responsabilités dans les musées de Strasbourg et les musées nationaux de France, dont la Cité de l’Automobile - Musée National - Collection Schlumpf. En 2011, il a publié L’art de l’Automobile: chefs d’oeuvre de la collection Ralph Lauren. En outre, il a été curateur de plusieurs expositions remarquées sur les voitures classiques.

Rodolphe Rapetti is een veelgevraagd expert, spreker en docent. Hij doceerde onder andere aan de School van het Louvre en aan de Universiteit van Parijs (Nanterre). Precies omwille van zijn expertise in kunstzaken én zijn buitengewone kennis van classic cars werd hij aangezocht om als jurylid aan te treden tijdens het ZOUTE CONCOURS D’ELEGANCE® by Bank Degroof. Niettegenstaande zijn drukke agenda heeft hij deze opdracht met graagte aanvaard, een taak waarvan hij zich met enthousiasme, volle overgave en vakkennis zal

Rodolphe Rapetti est un expert, conférencier et professeur très sollicité. Il a notamment enseigné à l’École du Louvre et à l’Université de Paris (Nanterre). C’est justement pour son expertise dans l’art et son extraordinaire connaissance des voitures classiques qu’il a été invité comme membre du jury du ZOUTE CONCOURS D’ÉLÉGANCE® by Bank Degroof. Nonobstant son agenda chargé, il a accepté cette mission avec enthousiasme, et la mènera à bien avec passion et compétence.

kwijten.


RITSEN DOE JE NAAR JE WERK. CRUISEN IN KNOKKE-HEIST.

HÃ&#x2030;T KNOKKE-HEIST-MOMENT VAN @haroldnaeye Neem een foto van jouw moment en deel het met #knokkeheistgram

PUUR GENIETEN@ WWW.KNOKKE-HEIST.BE


Omgeving Brugge: KASTEELDOMEIN op 25ha

Brugge: KASTEEL-LANDHUIS op 3ha

Dentergem: VILLA-LANDHUIS op 2,2ha

Hertsberge: LANDHUIS op ca 6.650m²

Kortrijk: KLOOSTERHOEVE ca. 4ha

Lauwe: LUXE-VILLA op ca. 7.000m²

Maarkedal: UNIEK LANDHUIS op 2,5ha

Sint-Lievens-Houtem: LUXE-VILLA op ca. 2,1ha

Waregem: VILLA-LANDHUIS op 1,5ha

Westende: LUXUEUS LANDHUIS op ca. 1,2ha

J. Bouckaertstraat 20 8790 Waregem T: +32 (0) 56 60 41 76 M: info@dochy.be W: www.dochy.be


Zoute FLASHBACK 2013

150


151


152


153

Zoute FLASHBACK 2013


Classic style, current t echnology.

The Sprint Classic was specially developed for enthusiasts

with an eye for detail and design. Beneath this classic exterior lies a state of the art technology.

w w w.v r e d e s t e i n . b e


info & (zetel)reservaties: +32 (0) 479 797 672

soleadoblauw.be

like us!

facebook.com/SoleadoBlauw


WEES WIJS, BELEG IN GRIJS. ✓ ■

Hoogkwalitatief project in de zorgsector

✓ ■

Vast huurcontract voor 30 jaar

✓ ■ ✓ ■ ✓ ■

Gunstig btw-tarief van 12%

✓ ■ ✓ ■

Geen extra kosten of beheer

Geen risico op leegstand Gegarandeerde en geïndexeerde huurinkomsten

Meerwaarden op grond en gebouw

Les Azalées. Dé belegging van de toekomst. Investeren in de sector van de Belgische rusthuizen is niet enkel interessant voor grote financiële groepen. Ook voor particulieren biedt deze sector heel wat voordelen. Daarom trekt Skyline Europe de markt van de Belgische rusthuizen open en brengt deze zorgeloze belegging rechtstreeks naar de particuliere belegger.

Contacteer ons voor meer informatie: bel 02 679 00 00 of surf naar belegingrijs.be

vastgoed met visie


partners - partenaires


sponsors

PLATINUM

GOLD

SILVER


TE KOOP / À VENDRE

Wij verhuizen tijdelijk en kunnen u boven de nieuwe burelen verschillende appartement te koop aanbieden. Er is 1 duplex-penthouse, verschillende appartementen van 170m² en een 2-slaapkamerappartement van 90m² te koop. Contacteer vandaag nog Agence Het Zoute voor alle bijkomende informatie.

Nous déménageons temporairement et nous pouvons vous offrir à vendre, au-dessus des nouveaux bureaux, 1 penthouse en duplex, plusieurs appartements de 170m² et 1 appartement 2 chambres à coucher de 90m². Contactez Agence Het Zoute pour tout autre renseignement.

Agence Het Zoute Kustlaan 105 - 8300 Knokke-Heist - Tel. 050 60 33 33 - agence@hetzoute.be

www.hetzoute.be


ICONIC PROJECT DEVELOPMENT

BOUWEN VAN NIEUWE STAD AAN ZEE OOSTEROEVER - OOSTENDE

2

FASE 1

FASE 2

BAELSKAAI 12

VICTORIA

VERKOOPKANTOOR OOSTENDE, ALBERT I PROMENADE 21

WWW.GROEPVERSLUYS.BE - INFOLIJN 059/511115

3

1

Profile for D'M&S

Magazine ZOUTE GRAND PRIX® 2014  

Magazine ZOUTE GRAND PRIX® 2014  

Profile for dmscom
Advertisement