Genialt Genbrug

Page 1

Genialt Genbrug

NÃ…R UDSTYR SKABER UDVIKLING


GENIALT GENBRUG Historierne er eksempler på forsendelser støttet af Genbrug til Syd. Læs mere om Genbrug til Syd på www.genbrugtilsyd.dk

Indhold

Historierne er skrevet og redigeret af Charlie Houkjær Klausen og Maria Nitzsch Hastrup Billeder: Karen Chan, Lisa Nørrelykke Nissen og Maria Nitzsch Hastrup Grafisk design: Camilla Engrob

side

5

Senegal

UDGIVET MARTS 2018

side

10

Senegal

side

14

Moldova


side

26

Bliv en del af Genbrug til syd

side

18

side

22

Cambodja

Tanzania

Indhold | side 3


Leder

Genialt Genbrug

Hvert år engagerer danskere sig aktivt i at skabe udvikling blandt verdens fattigste gennem puljen Genbrug til Syd. Der indsamles brugt dansk udstyr, det renoveres, pakkes i en container og sendes ud til steder i verden, hvor det skaber udvikling og bedre livsvilkår for verdens fattigste. Genbrug til Syd er en del af det officielle danske udviklingssamarbejde og administreres af paraplyorganisationen Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. Det udstyr, der sendes fra Danmark og til lande over hele verden, er mange forskellige typer og med forskellige funktioner. Der sendes blandt andet skolemøbler, hospitalssenge og kørestole, men også mere avanceret udstyr så som ultralydsscannere, traktorer og computere finder plads i containerne og vej til blandt andet skoler, hospitaler og landbrugsskoler. Arbejdet med at skabe bedre livsvilkår for verdens fattigste gennem brugt dansk udstyr udføres af danske organisationer og deres partnere i syd. De danske organisationer er fordelt over hele landet og drives i meget høj grad af frivillige ildsjæle. Jeg vil gerne bruge denne mulighed for at takke alle de mange frivillige for deres store og imponerende engagement i Genbrug til Syd. I dette magasin har vi fra Genbrug til Syd samlet fem særligt gode eksempler på, hvordan dansk udstyr skaber udvikling. Historierne fra Senegal, Tanzania, Moldova og Cambodja viser, hvordan udstyret bruges som en katalysator for udvikling og dermed får mere værdi, end blot at være et par stole, en hospitalsseng eller et computerlokale. Jeg håber, eksemplerne kan være inspiration til videre arbejde og engagement. De viser i hvert fald mig, at dansk udviklingssamarbejde er med til at skabe rammerne for bedre liv for verdens fattigste, at samarbejdet mellem danske organisationer og organisationer i syd nytter, og at brugt dansk udstyr gør en forskel.

GOD LÆSELYST! Peter Blum Samuelsen Sekretariatschef, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling .


LANDSBYSKOLEN I SAREH MUCTAR

35 hænder ryger hurtigt i vejret. Kroppe springer op og ned på stolene. Tag mig! Tag mig! Tag mig! Den dag i december 2017, hvor Genbrug til Syd besøger landsbyskolen i Sareh Muctar i Senegal, er der fuld gang i skoledagen. Men bare et år forinden så situationen helt anderledes ud. Der var der hverken bygning, borde, stole eller lærer – meget har heldigvis ændret sig.


grundskoleuddannelse, så er de blevet større, og så kan de fortsætte deres skolegang i skolen lidt længere væk”, siger Aly. Derfor syntes COLUFIFA, det var vigtigt at få oprettet en skole til de mindste børn i Sareh Muctar. Heldigvis var deres danske partner, Cykler til Senegal, helt enig.

STRATEGISK BRUG AF UDSTYR For Genbrug til Syd er det vigtigt, at det brugte danske udstyr bruges til andet og mere, end bare til at opfylde umiddelbare behov. Udstyret skal også fungere som en katalysator for forandring. Det kalder vi strategisk brug af udstyr.

Dansk støtte til Sareh Muctar

Denne historie er et godt eksempel på hvordan udstyr, som er sendt gennem Genbrug til Syd kan bruges som forhandling, hvor der til gengæld for udstyret for eksempel gives gratis sundhedsydelser, skolegang eller, som i dette tilfælde, bliver stillet en lærer til rådighed.

Det tager en time i bil fra hovedvejen på smalle, hullede jordveje for at nå frem til Sareh Muctar – og det er en mærkelig udregningsmetode, for ingen af dem, der bor i landsbyen, har en bil. Enkelte ejer æsler og en vogn, der kan spændes for, og de allerfleste kommer alle steder hen til fods. Det gælder især børnene, og det er også grunden til, at børnene ikke kom i skole.

Når skolen er for langt væk

”Vi kom hertil og så, at børnene ikke gik i skole”, fortæller Aly Mansareh, der er projektleder i COLUFIFA, den lokale bondeforening, der som en del af deres arbejde modtager brugt udstyr fra Danmark støttet af Genbrug til Syd. COLUFIFA organiserer bønder i hele den sydlige region i Senegal, samt i nabolandet Gambia. De hjælper blandt andet bønderne med undervisning i bedre dyrkningsmetoder. På grund af deres projekter med bønderne, kommer COLUFIFA tit i landsbyerne og kender derfor de lokale udfordringer. Og Aly så altså, at der i Sareh Muctar manglede en skole. ”Der var simpelthen for langt til den nærmest skole”, forklarer Aly. De mange kilometer, der ville skulle tilbagelægges til fods, betød, at børnene på 6-10 år slet ikke kom i skole. ”Men når de først har fået deres

side 6 | Tanzania

COLUFIFA fortalte Cykler til Senegal om behovet for en skole i Sareh Muctar. Den danske forening, der har mange aktive frivillige, fik hurtigt samlet penge sammen til at kunne bygge en skolebygning i landsbyen. Et stampet jordgulv, fire murstensmure og et bliktag stod nu klar: Et enkelt klasseværelse med plads til alle landsbyens børn. Kort efter modtog COLUFIFA en container fra Danmark, her i var der blandt andet skoleborde og –stole, som danske skoler ikke længere kunne bruge, men som passede helt perfekt til skolen i Sareh Muctar. Indbyggerne i Sareh Muctar er bønder og lever af, hvad de kan dyrke på deres marker. I et land som Senegal betyder det hårdt arbejde og desværre også stor fattigdom. Og det betyder familier, hvor det vigtigste er, at der er mad nok og hvor der ikke er overskud til byggerier eller store udgifter i forbindelse med skolegang. Derfor betyder det alverden, når en landsby som Sareh Muctar får bygget en skole og når der kommer skolemøbler fra Danmark. For det giver børnene en mulighed, som de ellers ikke ville have haft.

En lærer kommer til byen

Bygningen stod færdig og møblerne var på plads, men der manglede stadig en lærer, før børnene kunne begynde i skolen. COLUFIFA gik i gang igen. Denne gang gik de til den lokale regering, som de fortalte om

Vi kom hertil og så, at børnene ikke gik i skole

Aly Mansareh


Det er dem, der skal udvikle vores land

Amadou Kandé

Senegal | side 7


Amadou Kandé

De her børn har også ret til en chance i livet

projektet. Bygningen og de nye skoleborde og –stole fra Danmark blev brugt til forhandling – for nu skulle de have staten til at sende og aflønne en lærer til landsbyskolen. Og det lykkedes. Amadou Kandé kom til Sareh Muctar i august 2017. Han er født og opvokset i Senegals hovedstad, Dakar, hvor han også har taget sin læreruddannelse. Efter endt uddannelse i Senegal, bestemmer staten, hvor man skal arbejde, og Amadou blev altså sendt langt væk hjemmefra og til Sareh Muctar. Han er glad for at være der. Det er tydeligt, at Amadou går op i, at børnene får en god uddannelse: ”Det er dem, der skal udvikle vores land”, forklarer han alvorligt. ”Og for mig er det vigtigt, at det er ligegyldigt, om din familie er rig

side 8 | Tanzania

eller fattig. Du skal stadig have mulighed for at blive noget”, siger han. Så nu har Sareh Muctar en skolebygning, stole at sidde på, borde at skrive ved og en lærer. Trods fattigdom betaler forældrene for hæfter og blyanter til børnene.

”De her børn har også ret til en chance i livet”

Der er helt stille i klasselokalet og alle børnene holder deres kridt oppe i luften med strakt arm, som Amadou har bedt dem om. Så kommer spørgsmålet fra Amadou og eleverne kaster sig ned over de små tavler og skriver svaret. Bang, siger det, når de vender tavlen med forsiden ned mod bordet, for at vise, at de har skrevet deres svar. Da alle tavler ligger på denne måde, spørger Amadou: ”Hvem vil give mig svaret?”. 35 hænder ryger hurtigt i vejret. En pige bliver valgt og går stolt op til tavlen, hvor hun skriver regnestykket og resultatet op. Sådan så skolen i Sareh Muctar ud, da Genbrug til Syd besøgte den i december 2017. Bygget for dansk indsamlede penge, udstyret med danske skolemøbler og fyldt med begejstrede senegalesiske børn. ”De her børn har også ret til en chance i livet”, slutter Amadou af med at sige til os. Børnene sidder på det tidspunkt i stilhed ved de danske borde, på de danske stole og er i fuld gang med at skrive pæne sætninger på fransk i deres hæfter. Og der er ikke noget at være i tvivl om: Børnene i Sareh Muctar kan nu få en uddannelse og med det får de mulighed for et bedre liv.


SKOLEMØBLER TIL SAREH MUCTAR

Senegal OM SENEGAL

HOSPITALSUDSTYR TIL SINDIAN

Senegal er et land ved Vestafrikas kyst, der de sidste mange år har oplevet stabilitet og fred. Trods økonomisk fremgang er der stadig stor fattigdom i landet. Indbyggertal: 15.4 millioner Sprog: Fransk Hovedstad: Dakar 53% føder med kvalificeret personale til stede. Kilde: Verdensbanken


HOSPITALSUDSTYR TIL SINDIAN Kan et par hospitalssenge, lidt kontorudstyr, medicinsk engangsudstyr og en computer fra Danmark gøre en forskel for en sundhedsklinik i en fattig by i Senegal? Svaret er ja, og udstyret betyder meget mere, end man lige skulle tro.


I byen Sindian i den sydlige del af Senegal er behovet for en sundhedsklinik åbenlys. Der bor mange mennesker i området, og det er svært at komme ind til den nærmeste storby for at modtage behandling. Klinikken har dog ikke mange ressourcer. To mindre huse med et par rum i hver udgør rammerne for patienterne, og et enkelt kontor gør det ud for modtagerum for lægen. Klinikken har en læge, to jordemødre og en håndfuld sygeplejersker. Der er altså hverken meget plads eller meget personale til rådighed i Sindian. Alligevel tager klinikken imod mellem 600 og 700 patienter og fødende om måneden.

Dansk udstyr forbedrer klinikkens arbejde

”Før i tiden havde vi bare et par senge. Nu er vi kendt for ikke blot at have nok udstyr, men også udstyr af god kvalitet”, fortæller læge og leder af klinikken, Momodou NDou. I maj 2016 modtog klinikken i Sindian hospitalssenge, kontormøbler, hospitalsuniformer og en computer fra Danmark. Derudover fik de også en masse lægemidler til engangsbrug så som kanyler, sprøjter, engangshandsker og håndsprit. Forsendelsen af det brugte udstyr er en del af samarbejdet mellem den senegalesiske organisation ADASEC og den danske organisation Karambenor Danmark. De to organisationer har i mange år samarbejdet om at forbedre uddannelses- og sundhedsområdet i det sydlige Senegal. Engangsartiklerne er næsten brugt op, da Genbrug til Syd besøger klinikken i december 2017, men senge, borde, stole, reoler og computer står stadig fuldt

funktionsdygtigt og bliver brugt. Momodou forklarer, hvordan en computer på hans kontor nu betyder, at han kan søge mere information, og hvordan personalet bruger computeren til blandt andet at udskrive recepter og derved sparer tid i en travl hverdag. Ordentlige hospitalssenge, der kan køre op og ned, betyder både, at patienterne har det bedre, når de er indlagt, og at klinikkens personale har bedre arbejdsvilkår. ”Faktisk har udstyret betydet, at vi har fået flere patienter, fordi vi er blevet kendt i området for at være en god klinik med gode rammer”, fortæller Momodou. Patienterne kommer til hospitalet med alt fra almindelig influenza eller lungebetændelse til mere komplicerede tilfælde som for eksempel skader fra et trafikuheld eller problemer med indre organer. Er patienternes problemer for komplicerede, må klinikkens

Senegal | side 11


personale sende dem videre til den nærmeste store by, hvor der er et hospital. Det er en rejse på en time af jordveje, og det er ikke altid nemt, hvis man er alvorligt syg. Heldigvis har klinikken en enkelt ambulance, der kan transportere patienterne over de længere og mere besværlige afstande.

Regeringen kan bygge hospitaler, men de mangler altid udstyret. Det gør vi ikke her

Momodou NDou

side 12 | Tanzania

Awa Diedhiou og hendes nyfødte søn

Awa Diedhiou sidder på sengen, der er kommet fra Danmark, og ved siden af hende ligger hendes nyfødte søn. Awa er 36 år og det hendes sjette barn. ”Jeg kom til hospitalet for at føde, fordi jeg ved, at det er sikrere”, forklarer Awa. Hun har dagen før haft en fødsel helt uden komplikationer, men nyder nu, at hun kan blive på fødeafdelingen i to dage, hvor hun kan komme sig, og jordemødrene kan hjælpe til og sikre sig, at både hun og hendes søn har det godt. Tal fra Verdensbanken viser, at det kun er 53% af kvinderne i Senegal, der føder med en kvalificeret sundhedshjælper til stede. Det er et stort problem, som man oplever i mange fattige lande. At kvinder føder hjemme hos sig selv og uden kvalificeret hjælp betyder desværre, at mange kvinder og børn dør under fødslen som følge af komplikationer, der kunne afhjælpes, hvis kvinderne havde født på en fødeafdeling - som den i Sindian. I Sindian tager de to jordemødre, Rokhaya Diédhiou og Seni Badji, ofte ud til de omkringliggende landsbyer. Her undersøger de gravide kvinder og fortæller dem om fordelene ved at komme til klinikken i Sindian og føde. Og her gør det en forskel, at kvinderne ved, at rammerne er i orden – og at der blandt andet er gode senge på stuerne til den efterfølgende hvile.

Fra klinik til hospital

Det udstyr, de har modtaget på klinikken i Sindian, gør altså en helt konkret forskel. Men forsendelsen fra Danmark har betydet meget mere end bare en god seng at ligge i for patienterne. Fordi der er flere mennesker, der kommer til klinikken, og fordi klinikken i forvejen har godt udstyr, har den lokale regering besluttet, at klinikken skal opgraderes til et hospital. Der er ingen tvivl om, at det danske udstyr og måske også forventningen om, at der kan komme mere, betyder noget. ”Regeringen kan bygge hospitaler, men de mangler altid udstyret. Det gør vi ikke her”, forklarer Momodou. Det betyder meget, når en klinik bliver opgraderet til et hospital af myndighederne. Blandt andet betyder det, at de nu vil få flere penge i støtte fra staten, og der vil også blive sendt mere personale til Sindian. Alt sammen noget, der er godt for både klinikkens nuværende personale og indbyggerne i området. Det kan synes af lidt, når vi i Danmark snakker om et par hospitalssenge, lidt kontormøbler og en computer, men i Senegal kan det betyde bedre sundhedssystemer for den fattige befolkning - som det har betydet i Sindian.


Før i tiden havde vi bare et par senge. Nu er vi kendt for ikke blot at have nok udstyr, men også udstyr af god kvalitet

Momodou NDou

STRATEGISK BRUG AF UDSTYR

For Genbrug til Syd er det vigtigt, at det brugte danske udstyr bruges til andet og mere, end bare til at opfylde umiddelbare behov. Udstyret skal også fungere som en katalysator for forandring. Det kalder vi strategisk brug af udstyr. Udstyr der er sendt gennem Genbrug til Syd kan virke som en magnet i forhold til at tiltrække yderligere ressourcer til sydpartnerens udviklingsarbejde. I denne historie fra Senegal ser vi for eksempel, hvordan hospitalsudstyr tiltrækker ekstra ressourcer, fordi klinikken bliver omdannet til et hospital. Det betyder, at det danske udstyr er med til at sikre bedre sundhedsydelser for områdets befolkning.

Senegal | side 13


MOTIVATION I MOLDOVA I den lille by Riscani i det østeuropæiske land Moldova ligger produktionsskolen Scoala Profesionala. For bare et år siden havde skolen store udfordringer med at engagere eleverne i andet end de praktiske håndværksfag. Men så modtog de computere med en forsendelse støttet af Genbrug til Syd.

At der i et europæisk land kan være så stor fattigdom, at ikke alle ejer en computer og har adgang til internettet, er nok ny viden for mange. Sådan er det dog i Moldova, hvor landets fattigste stadig må se langt efter gode fremtidsmuligheder. Det gælder blandt andet eleverne på produktionsskolen Scoala Profesionala. Og netop derfor har det betydet meget at få sendt en række computere fra Danmark til Riscani, Moldova. Her har de brugte danske computere fået nyt liv, og styrker ikke blot skolens rammer til undervisning, men også de udsatte elevers lyst til at lære.

”BØRNENE FØLER, AT DE GÅR PÅ TABERSKOLEN” Moldova er plaget af høj arbejdsløshed, og området omkring produktionsskolen er ingen undtagelse. Det kan virkelig påvirke motivationen for eleverne til at komme ud af sengen og i skole. ”Børnene føler, at de går på taberskolen,” fortæller Peter Fjelstrup, der har været primus motor i at få de brugte computere sendt til Moldova. ”Så mange af dem føler derfor, at de er bagerst i køen, når det engang kommer til at skulle få et arbejde”, fortsætter han. Ifølge Peter Fjelstrup har de tilsendte computere haft en positiv effekt på skolens elever.

side 14 | Moldova


Computerne har givet dem troen på at de kan lære – om det er så er skriveprogrammer eller brugen af internettet

Peter Fjelstrup

”Computerne har givet dem troen på at de kan lære – om det er så er skriveprogrammer eller brugen af internettet”, forklarer han. Derudover er computerne med til at give skolens elever bedre fremtidsudsigter. Det vil simpelthen blive nemmere for dem at få et job efter deres uddannelse, fordi de kender til og kan bruge computere. Det giver håb og ambitioner. Computerne betyder også, at eleverne har fået lyst til at udfordre sig selv og engagere sig i andet end de praktiske håndværksfag, der før fyldte mest for dem i forbindelse med deres uddannelse.

NYSGERRIGE EFTER AT LÆRE NOGET

Mange af de elever, der går på Scoala Profesionala kommer på den ene eller anden måde fra udsatte familier – og en del af eleverne bor på børnehjem. Det betyder, at det faglige niveau på skolen ikke er særlig højt, men computerne giver nu eleverne en unik mulighed for at få styrket deres IT-kompetencer. ”Computerne har været med til at hæve skolens niveau, og børnene er blevet mere nysgerrige efter at lære noget”, fortæller Peter. Og til stor glæde for skolens lærere, har nysgerrighed spredt sig til alle skolens elever. På skolen bruges computerne nu flittigt på tværs af faglige discipliner - både svejserne, kokkene, tømrerne og mange andre faggrupper bruger computerne. Og for at opfordre eleverne til at tage ekstra brug af computerne, får de til eksamen ekstra point, hvis de kan inddrage brugen af computer ved for eksempel at lave en PowerPoint-præsentation. Den eneste IT-lærer på skolen har, efter de modtog computerne for et år siden, udviklet et fast undervisningsmateriale for undervisning i computerne. Hun

STRATEGISK BRUG AF UDSTYR For Genbrug til Syd er det vigtigt, at det brugte danske udstyr bruges til andet og mere, end bare til at opfylde umiddelbare behov. Udstyret skal også fungere som en katalysator for forandring. Det kalder vi strategisk brug af udstyr. Denne historie fra Moldova sætter fokus på, hvordan nogle grupper i samfundet kan være mere udsatte end andre. Forsendelser gennem Genbrug til Syd giver sydpartneren mulighed for at nå ud til særligt prioriterede målgrupper, der hidtil har været afskåret fra ydelser såsom sundhed, skolegang og, som i dette tilfælde, adgang til IT-undervisning. Moldova | side 15


rådgiver desuden de andre faglærere om, hvilke programmer de kan bruge i deres undervisning. ”De har endda en programmør, som viser eleverne, hvordan man kan skille en computer ad og udskifte forskellige dele af den.” fortæller Peter. ”Og så har skolen lavet en aftale med kommunen om at tage imod computere for at se dem igennem, som en del af undervisningen.”

INTERNET GIVER UNDERHOLDNING OG VIDEN Det er ikke kun i undervisningen, at de brugte computere får liv. Skolens ledelse har nemlig besluttet at åbne for computerlokalerne for skolens elever efter lukketid. ”Det giver eleverne en mulighed for at udforske internettet på egen hånd,” fortæller Peter. Adgang til internet er ikke en selvfølge i Moldova og særligt ikke blandt den fattigste del af befolkningen. Internettet giver naturligvis eleverne mulighed for underholdning og adgang til sociale medier som for eksempel Facebook, men internettet lukker også op for, at eleverne kan søge mere viden og lære om, hvad der sker andre steder i verden. At fattige moldoviske elever får adgang til viden og får en bedre uddannelse er et skridt i den rigtige retning mod en bedre fremtid. Her spiller computerne fra Danmark en stor rolle, fordi de skaber motivation for at lære, men også fordi, de giver eleverne bedre muligheder for jobs – begge dele noget, der giver selvværd og håb for de udsatte elever.

side 16 | Moldova


OM MOLDOVA

Moldova er et lille land i det østlige Europa. Landet er det fattigste af de europæiske lande, men har de sidste år oplevet fremgang. En stor del af den moldoviske befolkning lever i fattigdom og det er centralt, at den nuværende fremgang fastholdes og kommer alle til gode for at skabe bedre livsvilkår.

Indbyggertal: 3.5 millioner Sprog: Moldovisk (en rumænsk dialekt) Hovedstad: Chișinău 15% af unge mellem 13 og 18 år går ikke i skole i Moldova. Det er flere end for eksempel i det afrikanske land Ghana Kilde: Verdensbanken

COMPUTERE TIL MOLDOVA

Moldova

Moldova | side 17


800 brugte bøger bliver til bibliotek i Tanzania I oktober 2016 ankom lidt over 800 bøger i tunge kasser til Moshi i Tanzania. Bøgerne var doneret af danske farmaceutstuderende og har gjort en stor forskel på farmaceutskolen i Moshi, hvor der nu er et bibliotek til glæde og gavn for både studerende og undervisere.

Biblioteksrummet var helt tomt, da vi trådte ind i lokalet, men vi kunne mærke med det samme, at her var der mulighed for at kunne indrette et ordentligt bibliotek med god plads Karen Chan


Careen, Karen og Trine STRATEGISK BRUG AF UDSTYR For Genbrug til Syd er det vigtigt, at det brugte danske udstyr bruges til andet og mere, end bare til at opfylde umiddelbare behov. Udstyret skal også fungere som en katalysator for forandring. Det kalder vi strategisk brug af udstyr. Denne historie er et godt eksempel på hvordan, at forsendelsen af udstyr kan lede til større lokal anerkendelse. Bøgerne og biblioteket har betydet, at farmaceutskolen i Moshi bliver anerkendt som et uddannelsessted af høj kvalitet. Det betyder mulighed for at uddanne flere og bedre farmaceuter i Tanzania.

Hvert tredje lægemiddel i Afrika anslås at være forfalsket. Det vanskeliggør sygdomsbekæmpelse og svækker tilliden til sundhedsprofessionelle markant

Karen Chan

Kilimanjaro Farmaceutskolen ligger smukt ved foden af Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro. Skolen har otte undervisere og mere end 250 studerende fordelt på tre årgange. På skolen får de studerende en diplomuddannelse, der efter tre års undervisning kan give dem jobs på apoteker eller hospitaler drevet af enten den tanzaniske stat, private aktører eller NGO’er. I november 2016 åbnede skolens nye bibliotek støttet af udsendte fra Farmaceuter uden Grænser og bøger fra Danmark sendt til Tanzania med støtte fra Genbrug til Syd.

FAGLIGT SAMARBEJDE

Farmaceuter uden Grænser har samarbejdet med Kilimanjaro Farmaceutskolen siden 2009 med fokus på at gøre undervisningen på skolen bedre for at sikre,

at de studerende får den bedst mulige uddannelse. Siden 2010 har danske farmaceuter været udsendt på halvårlig basis for at hjælpe til med at styrke skolens undervisningsmetoder. I december 2016, da Genbrug til Syd besøgte skolen, var farmaceut Karen Chan i fuld gang med sit ophold på skolen. Det var gennem de udsendte danske farmaceuter, at Farmaceuter uden Grænser fik øjnene op for, at skolen kunne have brug for et bibliotek. De gik i gang med en indsamling og fik doneret de mange brugte bøger fra tidligere og nuværende danske studerende. Heldigvis er de fleste fagbøger på engelsk, så de danske studerendes bøger kan fint genbruges i Tanzania. I oktober 2016 kom de lidt over 800 indsamlede bøger til farmaceutskolen i Moshi. Kort efter ankom

Tanzania | side 19


OM TANZANIA

Tanzania ligger i det østlige Afrika og har gennem de sidste år oplevet en del økonomisk vækst. Alligevel lever omkring 12 millioner tanzaniere stadig i ekstrem fattigdom med mindre end fire kroner at leve for om dagen. Indbyggertal: 55 millioner Sprog: Kiswahili Hovedstad: Dodoma Den forventede levealder i Tanzania er kun 65 år (sammenlignet er den i Danmark 81), hvilke primært kan ses som et udtryk for et dårligt fungerende sundhedsvæsen. Kilde: Verdensbanken

Tanzania

Karen Chan og Trine F. Søndergaard. Trine er bibliotekar og blev udsendt af Farmaceuter uden Grænser for at bygge systemet på biblioteket op. Samme dag danskerne kom til Tanzania, startede tanzaniske Careen Nuhu som bibliotekar på skolen. ”Biblioteksrummet var helt tomt, da vi trådte ind i lokalet, men vi kunne mærke med det samme, at her var der mulighed for at kunne indrette et ordentligt bibliotek med god plads. Der var intet inventar, og kun pallerne med donerede bøger stod i et hjørne og ventede på, at blive pakket ud”, fortæller Karen.

DET STORE ARBEJDE MED AT ÅBNE ET BIBLIOTEK Et tomt rum, 800 bøger og tre ivrige kvinder. Sådan startede biblioteket altså på Kilimanjaro Farmaceutskolen. Det tog mange arbejdstimer at få registreret bøgerne, sat dem i en forståelig orden på hylderne og oprettet et system for udlån. Efter to ugers arbejde begyndte de studerende og underviserne så småt at komme forbi. Karen, Trine og Careen lavede introduktionsarrangementer, hvor hver årgang på skift kom på besøg og lærte, hvordan de kunne bruge biblioteket. I forbindelse med åbningen af biblioteket skulle de studerende lære en helt ny kultur at kende. Tidligere har man som studerende blot skulle lytte til sin underviser og kunne det, der bliver fortalt til forelæsningerne. Biblioteket åbner op for, at de studerende selv søger viden. Derudover arbejdes der på, at brugen af biblioteket bliver en naturlig del af undervisningen på skolen. Det har været vigtigt for farmaceutskolen, at de studerende engagerede sig i biblioteket. Derfor har man fra starten nedsat en styregruppe bestående af to studerende fra hver årgang, en underviser samt bibliotekaren, Careen. Hele 150 studerende meldte sig til at blive en del af styregruppen - det siger noget om hvor populært og attraktivt biblioteket er.

GODE FARMACEUTER ER VIGTIGE

BRUGTE BØGER TIL TANZANIA

Tanzania er et fattigt land, hvilke tydeligt ses i et dårligt fungerende sundhedsvæsen, hvor blandt andet antallet af farmaceutuddannede per indbygger er meget lavt. Det er et problem, for det betyder, at kvaliteten af den rådgivning syge kan få om medicin ved sygdom samt kvaliteten af den medicin, der sælges er dårlig. ”Hvert tredje lægemiddel i Afrika anslås at være forfalsket. Det vanskeliggør sygdomsbekæmpelse og svækker tilliden til sundhedsprofessionelle markant. Hos Farmaceuter uden Grænser arbejder vi blandt andet med med at styrke lokale lægemiddelfaglige kompetencer”, fortæller Karen. Det er derfor, at skolerne som Kilimanjaro Farmaceutskolen er vigtige – og det er vigtigt, at skolerne uddanner farmaceuter med en solid faglighed. Når de studerende er færdige med deres uddannelse i Moshi,


Det betyder noget i forhold til at få anerkendelse fra staten, at vi har et bibliotek

Wensaa Muro

som ligger i den nordlige del af Tanzania, spredes de ud over hele landet. Nogle tager tilbage til den del af landet, de kommer fra, mens andre får job i det offentlige, hvilke betyder, at staten bestemmer, hvor de sendes hen. Det betyder, at den viden de studerende får på Kilimanjaro Farmaceutskole, spredes til hele landet til glæde for sundhedsvæsenet og patienterne. Men biblioteket betyder ikke bare bedre farmaceuter. Kilimanjaro Farmaceutskolen brugte også biblioteket til at etableret et udvidet samarbejde med det nærliggende universitetshospital og i deres arbejde med at få skolen anerkendt af det tanzaniske system som en bacheloruddannelse. ”Det betyder noget i forhold til at få anerkendelse fra staten, at vi har et bibliotek”, fortæller skolens rektor, Wensaa Muro og forklarer, hvordan han bruger biblioteket strategisk i sin dialog med staten. 800 brugte bøger, der sikkert samlede støv på studerendes hylder i Danmark, er altså på mange måder med til at gøre en betydelig forskel i Tanzania.

Tanzania | side 21


DANSKE COMPUTERE SKABER KVALITETSUDDANNELSE I CAMBODJA I Cambodja er det stadig ikke alle børn og unge, der går i skole, og der kæmpes stadig med en kultur, hvor uddannelse ikke nødvendigvis er en prioritet for de fattige familier. Kvein Skolen har med støtte fra en forsendelse af brugte computere fra Danmark fundet en løsning, der betyder, at unge kommer i skole og får redskaberne til at skabe en bedre fremtid.

Gik man med briller i Cambodja mellem 1975 og 1979, levede man livet farligt. I de år var landet ledet af Pol Pot, der gik efter at udrydde alt vestligt fra det sydøstasiatiske land. Det gik særligt ud over intellektuelle og uddannede så som lærere, læger og advokater, som styret anså for farlige og budbringere af vestlig kultur. Og det fortælles altså, at alle, der gik med briller udstrålede intellekt og vestlighed, og at de derfor blev dræbt. Efter Pol Pots styre har man fundet massegrave, og det vurderes, at mellem 1,7 og to millioner cambodianere blev dræbt i perioden. Efter Pol Pot blev væltet, var der i lang tid kaos i landet, der havde sit første demokratisk valg i 1998. Landet er i dag fredeligt, men er stadig ved at hele. En stor del af en generation blev udryddet, og landets historie har også betydet, at der ikke er tradition for uddannelse. I Cambodjas love står

side 22 | Cambodja

der for eksempel ikke skrevet noget om skolepligt, og mange sender ikke deres børn i skole.

Brugte danske computere får nyt liv

Den cambodjanske NGO, Dream Village Foundation sørger for, at så mange børn som muligt i området i og omkring Cambodjas næststørste by Siem Riep får den vigtige uddannelse, der kan være med til at skabe fremgang og udvikling. Det gøres blandt andet ved at skoler i området modtager brugte computere fra Danmark. Modtagerne finder Dream Village Foundation ved at besøge områdets skoler, tjekke om der er strøm og et godt computerlokale, og om skolen har en eller flere lærere, der kan undervise i brugen af computerne. De danske computere er doneret af virksomheder, skoler eller større kontorer, der skal have nye compu-


tere. Ofte udskiftes computere i Danmark, før deres levetid er ovre, fordi der er kommet nyere teknologi på markedet. Det betyder, at størstedelen af de computere, der bliver skrottet, er fuldt ud funktionsdygtige og kan bruges i mange flere år. Genbrug til Syd samarbejder med renoveringsværkstedet Computergruppen om at sikre, at computerne er klar til brug, hvor de kommer frem. I Computergruppen mødes en håndfuld pensionister et par gange om ugen for at gennemgå de donerede computere.

Computerundervisning giver bedre fremtidsmuligheder Nogle af de computere, som Computergruppen har gjort klar, er endt på Kvein Skolen i Cambodja. Det er den danske organisation Working School, der samarbejder med Dream Village Foundation, som har søgt penge hos Genbrug til Syd om at få sendt computere til Cambodja. Computerne gør en stor forskel for skolens 260 elever. Skolen er en såkaldt secondary school og dækker, hvad der svarer til en dansk 7.-9. klasse. Hver mandag og tirsdag er der computerundervisning i tre timer – en time til hvert klassetrin. En af eleverne, der trofast kommer til undervisningen i computerlokalet er Bet Chhoeuy. Bet er 16 år, går i 8. klasse og har gået til computerundervisning i to måneder. Før computerne kom til skolen, havde hun aldrig rørt ved en computer, så der var nok at lære.

Det er vigtigt at lære noget om computere, for når jeg får et job, så skal jeg vide, hvordan man bruger en computer

Bet Chhoeuy

Cambodja | side 23


COMPUTERENS VEJ TIL EN FORSENDELSE • Alle computere tjekkes og de computere, der ikke virker mere, bliver sorteret fra. • De computere, der ikke kan bruges bliver skilt ad, og de mange dele bliver sorteret og afleveret til genbrug de rette steder. • De computere, der kan bruges, renses for al indhold og information – det er en garanti, der skal gives til for eksempel kommuner, der donerer computere. • Der installeres gratis programmer på computerne, så de let kan bruges og vedligeholdes i de lande, hvor computerne kommer hen. • Computerne sendes til det sted, hvor containeren pakkes. Når de bliver pakket ned, sker det med fokus på, at de bliver beskyttet, så intet går i stykker under forsendelsen.

Lige fra, hvordan man tænder en computer, åbner programmer og bruger en mus, til det mere indholdsmæssige med, hvordan man egentlig kan bruge alt det, en computer kan. ”Jeg har allerede lært at skrive i Word på både engelsk og khmer”, fortæller Bet stolt. Khmer er det sprog, man taler i Cambodja, og det har helt unikke bogstaver. Det betyder, at eleverne øver sig i at skrive khmer-bogstaver på skærmen, men med et tastatur med de latinske bogstaver. Det er ikke nemt, men mange af dem er dygtige, og det er en nødvendig viden at have, da der ikke produceres computertastaturer med khmer. Bet er blevet rigtig god til at bruge computere, og ud over at skrive på dem, kan hun nu også sende e-mails og gå på internettet. Bet forklarer, hvordan computerne gør en stor forskel: ”Det er vigtigt at lære noget om computere, for når jeg får et job, så skal jeg vide, hvordan man bruger en computer.”

Det handler om mere end et computerlokale

Også skolens rektor, Kong Vanny er meget tilfreds med de muligheder, computerne giver. ”At eleverne får viden om teknologi og IT betyder, at de langt bedre

side 24 | Cambodja


kan begå sig i samfundet efter deres skolegang”, fortæller han. Computerne har også betydet, at det er lettere at få elever til skolen. Kong forklarer, hvordan skolens personale fortæller om computerne til potentielle elever og forældre. Det betyder, at både elever og forældre kan se en mening i at gå på skolen, fordi de forstår, at de kan bruge den viden, de får, i fremtidige jobs. Derudover gør computerne det muligt for både elever og lærere at søge ny og mere viden på internettet. Det betyder, at uddannelse bliver af højere kvalitet, og at eleverne går ud af skolen med viden, der kan være med til at udvikle landet. Computerne i Cambodja betyder også, at flere af eleverne har mulighed for at fortsætte skolegangen efter grundskolen. I Danmark udskifter vi computere og andet elektronik, når der kommer en nyere og bedre model. Heldigvis kan de brugte danske computere efter lidt bearbejdelse bruges til skabe udvikling og bedre fremtidsmuligheder for skoleelever andre steder i verden.

STRATEGISK BRUG AF UDSTYR For Genbrug til Syd er det vigtigt, at det brugte danske udstyr bruges til andet og mere, end bare til at opfylde umiddelbare behov. Udstyret skal også fungere som en katalysator for forandring. Det kalder vi strategisk brug af udstyr. Denne historie fortæller hvordan kvaliteten af sydpartnerens arbejde kan styrkes igennem en forsendelse af udstyr – i dette tilfælde computere, der skaber bedre rammer for uddannelse i Cambodja. En skole med computere bliver valgt til at flere forældre, og det giver børn og unge bedre muligheder for at fortsætte uddannelsen efter grundskolen.

KHMER

Cambodja COMPUTERE TIL CAMBODJA

OM CAMBODJA

Cambodja er et land i Sydøstasien, der blandt andet deler grænse med Thailand. Landet har de sidste år oplevet stor økonomisk fremgang, men størstedelen af befolkningen lever stadig i fattigdom. Indbyggertal: 12.3 millioner Sprog: Khmer Hovedstad: Phnom Pen Siden 1997 er antallet af børn, der starter i skole steget fra 82% til 97% i 2016. Kilde: Verdensbanken


BLIV EN DEL AF GENBRUG TIL SYD Er du blevet inspireret af de gode historier? Og har du fået lyst til at engagere dig i arbejdet med at skabe udvikling ved hjælp af brugt dansk udstyr? Så læs her, hvad der skal til for at søge om støtte fra Genbrug til Syd.

HJÆLPEN SKAL NÅ DE FATTIGSTE

EN DEL AF CIVILSAMFUNDSSTØTTEN

Genbrug til Syd er en del af det officielle danske udviklingssamarbejde og nærmere bestemt den del, man kalder civilsamfundsstøtten. Det betyder, at den økonomiske støtte, der gives gennem Genbrug til Syd, skal gå til at skabe et stærkt civilsamfund. Forsendelser støttet af Genbrug til Syd omhandler derfor ikke kun udstyret og den enkelte modtagende institution, men også hvordan udstyret anvendes i forhold til lokalsamfundet. For at kunne søge om penge hos Genbrug til Syd, skal man derfor være en dansk forening, der samarbejder med en forening i et udviklingsland.

side 26 | Tanzania

Det danske udstyr, der bliver sendt ud med støtte fra Genbrug til Syd, skal sikre fattige mennesker bedre vilkår. Forsendelserne forventes derfor at rette sig særligt mod områder og tiltag, der er med til at bekæmpe fattigdom, hvor fattige mennesker ikke har adgang til ydelser som for eksempel sundhedsklinikker eller folkeskoler med ordentlige forhold. Det er vigtigt, at man som dansk forening har en god samarbejdspartner i det land, man vil sende udstyr til, som kender de lokale forhold og kan bedømme og fortælle, hvor der er størst behov for hjælp, og hvor udstyret kan gøre mest muligt gavn.

UDSTYRET SKAL VIRKE

Det er naturligvis vigtigt for alle, at det udstyr, der sendes fra Danmark, fungerer og kan bruges, der det skal sendes til. Genbrug til Syd samarbejder med en række renoveringsværksteder fordelt over hele Danmark, der sikrer, at udstyret er af høj kvalitet. Derudover er det vigtigt, at dem man sender udstyret til kan anvende og vedligeholde det, så det er miljømæssigt ansvarligt.


DANSKERNE SKAL ENGAGERES I UDVIKLINGSSAMARBEJDET I Danmark har vi en lang og flot tradition for frivilligt arbejde. Gennem Genbrug til Syd er danskere over hele landet engageret i forsendelserne, hvilke er en vigtig del af arbejdet. Når man sender udstyr, støttet af Genbrug til Syd, kan man også få penge til at besøge sin partner og projektet, og man kan desuden søge penge til at fortælle om det projekt, der har modtaget udstyr. På den måde er Genbrug til Syd med til at sørge for at flere danskere ved noget om og engagerer sig i udviklingssamarbejdet.

FÅ MERE VIDEN OG HJÆLP

Man kan altid finde mere viden og inspiration på www.genbrugtilsyd.dk, hvor man også kan søge midler ved tre årlige ansøgningsrunder. Genbrug til Syd afholder derudover løbende workshops, hvor man kan høre mere om, hvad der kræves af en ansøgning til puljen, og sekretariatet sidder klar med individuel rådgivning, hvis der er brug for det. Kontaktinformation til sekretariatet findes på www.genbrugtilsyd.dk/kontakt.

Genbrug til syd | side 27