Genbrug til Syd er... uddannelse

Page 1

Genbrug til Syd er‌

uddannelse


NOEL FRA MZUZU

Noel

En teenager fra Malawi ved en computer fra Danmark Noel Matewere er 17 år og bor i Mzuzu i det nordlige Malawi, som er et af verdens fattigste lande. For to år siden satte Noel sig for første gang foran en computer. Nu er han den bedste i sin klasse til at bruge computerne, som kommer hele vejen fra Danmark.

Luwinga Secondary School i Mzuzu har 250 elever mellem 13 og 18 år fordelt på fire årgange. I 2013 fik skolen 30 computere, der kom i en container fra Danmark, og det ændrede måden eleverne lærte på. Noel går på fjerde årgang på skolen. ”Computertimerne og biologi”, siger Noel uden tøven, når han bliver spurgt om, hvad der er hans yndlingsfag. Han er meget glad for at have lært at bruge en computer, for han er sikker på, at det vil gavne ham i fremtiden. ”Man bruger jo computere i alle jobs og også på universitetet”, forklarer han. Computerne har også betydet, at Noel er blevet bedre i andre fag. ”Man kan bruge dem til at søge viden til andre fag. Så hvis jeg ikke helt har forstået, hvad læreren sagde, så kan jeg søge information på computeren”, fortæller han.

IKKE BARE SKÆRM OG TASTATUR De danske computere er ikke bare skærme og tastatur. På computerne er systemet Ubuntu, der gør det let at bruge og vedligeholde computerne. Derudover er for eksempel Wikipedia, videoer fra YouTube, regne- og skriveprogrammer og meget andet installeret på serveren, så programmerne kan bruges uden internet, som der ikke er på skolerne. Det betyder, at både


lærere og elever får adgang til mere information, og undervisningen bliver bedre for alle. ”Computerne er vigtige for elevernes skolegang”, fortæller skolens rektor, Dan Mtonga. ”Ud over det, de bruges til på skolen, så er viden om computere også vigtig for eleverne, efter de er færdige her. Ligegyldigt hvilket job de får, skal de vide, hvordan man skaffer information. Derfor kan man ikke undervurdere, hvor meget computerne betyder både for os som skole og for elevernes uddannelse.”

EN FREMTID MED COMPUTERE ”Jeg vil gerne være med til at udvikle mit land, Malawi”, fortæller Noel. ”Malawi skal på verdenskortet som et sted, hvor vi er gode til at bruge computere.” Noel er snart færdig med sin skolegang. Og han er helt sikker på, at han i sin fremtid vil lave noget med computere. Den viden, som de unge kan finde på computere, som er kommet i containere fra Danmark, er med til at give dem en bedre uddannelse. Det betyder, at de i fremtiden kan være med til at udvikle deres land. Derfor er Genbrug til Syd meget mere end en container. For Noel og de andre elever på Luwinga Secondary School er Genbrug til Syd uddannelse.


Nørder uden grænser I en grå betonbygning blandt gamle, slidte lagerbygninger i Københavns Nordvestkvarter er der et rum med computere stablet langs væggene, malawiske stoffer som gardiner og lyden af harddiske, der summer. Her finder man FAIR Danmark.

COMPUTERNØRDER I NORDVEST FAIR Danmark er en organisation, der består af en håndfuld frivillige, heriblandt et par computereksperter. De har siden 2011 sendt fem containere med computere til Malawi med støtte fra Genbrug til Syd. Det betyder, at de sammen med deres partner har været med til at sætte computere op på 25 computercentre i landsbyer og på skoler. FAIR Danmark har aftaler med en række danske virksomheder. Når disse virksom­ heder skal have skiftet deres computere, giver de dem til FAIR Danmark. Samtidigt med, at computere doneres til Malawi, betaler virksomhederne FAIR Danmark for at rense computerne for den information, som ligger på harddiskene. Nogle af de penge, FAIR Danmark tjener på at rense computerne, bruges til huslejen til lokalet i Nordvest,


hvor computerne opbevares, og de frivillige mødes hver torsdag aften. Når computerne er ankommet til Nordvest, bliver de registreret, testet og renset for data. Til sidst pakkes computerne i en container, og så går turen til Malawi. Her tager FAIR Danmarks partner National Initiative for Civic Education (NICE) imod og sender videre til Mzuzu University.

COMPUTERNØRDER I MZUZU På Mzuzu University er der også en håndfuld computereksperter, der arbejder frivilligt med computerne fra Danmark. De er nemlig med til at sætte computerne op i de lokale skoler og computercentre. Hvert center betaler hvert år et lille beløb per computer, som går til, at de frivillige fra universitetet løbende kan besøge skolerne og sikre, at computerne altid virker. Samarbejdet mellem eksperterne i Nordvest og Mzuzu er helt unikt. Det er nemlig både et fagligt interessefællesskab og gode venskaber. Flere af de frivillige danskere har været i Malawi på partnerskabsrejser støttet af Genbrug til Syd, hvor de sammen med malawierne har fundet frem til de bedste måder at bruge computerne på. Nu arbejder de med at oprette endnu flere computercentre, så flere i Malawi kan få adgang til den viden, der er på computerne.

Læs mere om FAIR Danmark på www.fairdanmark.dk


Computere skaber udvikling I Danmark skifter man sin computer ud, fordi der er kommet noget nyere og smartere på markedet. Derfor er der i mange hjem og især på mange arbejdspladser computere, der ligger og samler støv. Mange danske organisationer indsamler disse computere og sender dem mod Syd.

sender skolemøbler til skoler, men computere er en stigende del af forsendelserne, da de fleste skoler ikke har råd til at anskaffe computere. På skolerne bruges computerne blandt andet af eleverne til at finde information og hjælp til deres lektier. ”På mange skoler i Malawi foregår undervisningen ofte med én lærer og 50 elever. Derfor kan det være svært for eleverne at få fat i al information. Og her hjælper computerne, fordi de giver eleverne mulighed for selv at finde den manglende information efter undervisningen”, forklarer Takondira Kasamba fra NICE, en malawisk NGO, der arbejder med uddannelse. Dette er ikke kun virkeligheden i Malawi, men i mange udviklingslande over hele verden.

ADGANG TIL VIDEN

BEDRE UDDANNELSER Mange af de organisationer, der modtager støtte til forsendelser fra Genbrug til Syd, arbejder med uddannelse. De allerfleste

I mange fattige lande bor størstedelen på landet, og her er der dårlig adgang til information. Derfor betyder det meget, når computerne når frem. ”Computerne er med til at bringe information og viden til befolkningen i områder, hvor de normalt ikke ville have adgang til den”, fortæller Takondira. Han forklarer også, hvordan de i Malawi har set, at elever der lærer noget på computere, lærer det videre. ”De bliver imponerede over den viden, de får fra computerne, og så


fortæller de det videre i deres landsbyer”, fortæller han. ”Computerne ændrer, hvordan man ser på verden generelt”, forklarer Emmanuel Ngalande, der er underviser på Mzuzu University og koordinator for computerprojektet i det nordlige Malawi. ”Det handler nemlig ikke kun om et klasselokale med computere. Det handler om, at den viden, der er på computere er med til at give folk et andet syn på, hvordan livet kan være”.

FREMTIDEN Når danske organisationer sender brugt udstyr, støtter det deres partnere i Syd i deres arbejde for at skabe bedre uddannelse i fattige lande. Når børn og unge i skoler­n e modtager god undervisning, kan de være med til at skabe de ændringer, der skal til for at sikre udvikling i fremtiden. Og der er ingen tvivl om, at computere er en vigtig del af den fremtid. Den viden både børn, unge og voksne finder på en dansk computer kan være starten til både personlig udvikling og ændringer i lokalsamfundene. Derfor kan de computere, som man i Danmark kasserer, fordi en ny og smartere model er kommet frem, være med til at skabe udvikling blandt verdens fattige.

Læs mere på www.genbrugtilsyd.dk/uddannelse


Foto: Rebuild Aid

Om Genbrug til Syd Læs mere på www.genbrugtilsyd.dk

Genbrug til Syd administreres af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling Tekst og foto: Maria Nitzsch Hastrup, DMRU Layout: Camilla Engrob

Genbrug til Syd (GTS) er en pulje finansieret af Udenrigsministeriet og har siden 1975 ydet økonomisk støtte til forsendelser af doneret, brugt udstyr til udviklingslande. GTS er en del af den danske udviklingsbistand og den danske støtte til civilsamfundet i udviklingslande. GTS arbejder med at bekæmpe fattigdom og styrke civilsamfundet gennem partnerskaber mellem organisationer i Danmark og organisationer i Syd.