Page 2

2017

Indhold

Talentlinje – et ”mini-konservatorium”? .............. 4

Udgives af: Dansk Musikpædagogisk Forening Nørrebrogade 45 A 3. tv. 2200 København N Telefon: 35 35 63 33 dmpf@dmpf.dk www.dmpf.dk Gironr.: 4 02 62 84 Telefontid: Alle hverdage 9-12

De mindste rocker musikskolen ........................... 8 Har du set DMpF’s orienteringsmaterialer om elementer i arbejdstidsaftalen? .................... 12

ISSN: 2446-0540 (trykt udgave) ISSN: 2446-0559 (online) Redaktør: Dan Johnsen (DJ), dan@dmpf.dk Redaktionssekretær: Inger Bjerrum Bentzon Ansvarshavende: Ole Helby

Grafisk tilrettelæggelse: Skabertrang www.skabertrang.dk Forsidefoto: Musikskoledage i Tivoli Foto: Per Bækgaard Annoncer: musikskolen@dmpf.dk Tryk: Skabertrang www.skabertrang.dk Næste blad udkommer: Mandag d. 26. juni Næste deadline for artikler/læserbreve mv.: Mandag d. 29. maj Vejledende deadline for annoncer: Torsdag d. 8. juni

2

TR-udvalget i DMpF .......................................... 14 Opgaveoversigten – det nye ansigt på arbejdstiden ........................ 16

Sangkonsulenterne kommer! ............................ 18

Udgivelser ......................................................... 21

Løn & Vilkår ...................................................... 23 Synspunkter i MUSIKSKOLEN udtrykker ikke nødvendigvis foreningens eller bladets holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at foretage mindre redaktionelle rettelser/forkortelser i uopfordret indsendt materiale. Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

nummer 3 • 2017 • Musikskolen

Nr. 3 2017  
Nr. 3 2017  
Advertisement