Page 15

Spil klaver efter becifringer

Jens Stig Olsen

BECIFRINGSKLAVER 1

Becifringsklaver bind 1-6

Jens Stig Olsen

Akkordspil med 2 AVE strums, fill-insR og andre BECIFRINGSKL musikalske virkemidler

Akkordspil med melodi ... af Jens Stig Olsen

Dansk Sangs store serie om at spille klaver efter becifring består af 6 bind. Bind 1-3 omhandler becifringsspil uden melodi med fokus på akkordspil med strums, fill-ins og andre musikalske virkemidler. Bind 4-6 omhandler becifringsspil med melodi, hvor du fx kan lære at spille melodien med akkordbrydninger eller integrere den ufuldkomne dominant. Foruden melodispil med becifring behandler bøgerne gehørspil og harmonisering i dur og mol. De 6 bind indeholder en lang række kendte sange og mange forskellige stilarter.

Jens Stig Olsen

BECIFRINGSKLAVER 3

Akkordspil med andre strums, fill-ins og idler musikalske virkem

Akkordspil med strums, fill-ins og andre musikalske virkemidler

bec3_forside.indd 1 15/03/10 10:02:24

Der medfølger både cd og dvd som hjælp til indstuderingen. Der er klaverstof til både den mere og den mindre øvede.

Jens Stig Olsen

BECIFRINGSKL AVER 5 Akkordspil med melodi

Jens

j # 4 œ œ œ œ & #4 ‰ œ œ œ

œ œ ˙

# & #Œ œ œ œ œ œ œ D

Se de folk, der u - den

Em/d

œ œ ˙

#

ba - re går og går i

o

le - ge

13

# j & #œ œ Em7

sku - e

i livs - træ

j œ œ

A7

de blå

œ œ

# Fm

j œ . œ

ho - ri - son - ter

Œ

H7/d

og

# Em7

D

D

A7

Em7

Lad dem

stå.

D A7 j j Em7 j Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ # j & # j œ œ œ œ œ œ œ œ. stort, - le, at li - vet er fø œ dem lad - ets kro-ne, D

Œ # 4 j œ & # 4 ‰ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœœ œœ œœœ œœœ ˙œœ œœ œœ .. J J ? # # 44 w w

œ œ #

o

Œ œ œ

œ

A7

œ œ œ œ

˙.

w

w

Cd-34

pil

J

Posemandens bil C

œ

œ

1. Pe - ter - sen

5

G

& œ

ud

œ

en

œ

œ

dej - lig

œ

œ

œ

œ

œ

œ

li - vet er stort,

at

# j j & # œœœœ œœœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ G7 ˙˙˙ œ œJ œ J œ œ œ œ og ? # # Po - ul - senœ og œ Pal ˙- le œ #œ fø - le,

œ

œ

som - mer - nat

œ i

978-87-7612-824-1

6

1

œ

œ

G

& œ

ud

œ

en

œ

œ

og

œ

œ

œ

Po - ul - sen

œ

dej - lig

œ

œ

œ

som - mer - nat

œ

œ

C

G7

C

œ

20/03/

13

œ 15.55

œ

po - se - man - dens

i

tog

Piil

og

Pal - le - sen

og

j œ

œ.

œ

œ

œ

œ

œ

˙

bil.

C

œ

œ

Musik: Henning Hansen Tekst: Halfdan Rasmussen

œ

- sen

œ

og

Cd-35

œ.

Piil

G7

œ

œ

j

tog

C

œ

˙

po - se - man - dens

bil.

Musik og tekst: Copyright

Becifringsklaver 6 · ISBN

ver

D

(D) A7 (G)

Em7

3

& 42 œ

œ

g.indd

1. Pe - ter - sen

Strumbasereflere tm ellige dis forskelo Œ

kl a

G7 Omsla

C

2 & 4 œ 5

? # # 44 Œ

26

Œ ‰ œœ ..

Der kan være det er muligt. fir- og femklange, hvis . toner på. Lav gerne både ndeligt at spille vekselbas g er det endvidere almi swin I ns port. For at opnå en tæt forbin #o him - mel - hvæl - vin-ge D delse til en bestemtA7stilart D AS, København. (G) Hansen kan Wilhelm vi pågæ tilladelse e stilarts karak lægge denlad dem t © 1988 Edition Trykt medldend Musik og tekst: Copyrigh teristiske Em7 - ets kro - ne, i livsr- træ le - ge unde melo dien.jPå den Œmåde kan vi anvende de strums, som Lad dem strum j # 4 blev gennjemgåetj i Becif œœ .. 1-3 ni#vores j ringsk œœœœ œœœœ œœœ œœœlaver melodispil. Ofte vil det 4 œ reœ godtœ atœ spille œœœ œen œ. œœ œœœkomb & #funge og strumbaseret melodispil J n af blokspil J inatio œœœ œœœ J J .

œ

ngs

D

grå.

r og walking bas e akkordfremmede tone Blokspil, harmonisered måder at harmonisere de akkordfremmede

lad dem

D

gø - re da-gen trist og

Œ œ œ œ œ œ œœ ˙˙ . ˙ œ œ œ œ œœœ œœ œ œ œ œ œ

kan tryk - ke, 1. Der er så me-get, der

Œ

Œ œ œ œ œ œ œ ˙

Œ

lyk - ke

A

E7

(G)

A7/d

Em7/d

D

grå.

gø - re da - gen trist og

Olsen

ifri

akk ordsp med il melo di

’. Her er en version af Livst et lille fill-in i ’hullerne ret, og hvor der lægges på ’trist’ er harmonise

Œ

˙.

Œ œ œ œ œ œ œ

tryk - ke,

der kan 1. Der er så me-get,

D

A7/d

Œ

Em/d

D

9

e toner erede akkordfremmed Blokspil og harmonisræet med blokspil, hvor den akkordfremmede tone

Musik: Hans Holm Tekst: Erik Lindebjerg

Livstræet

5

stig

Bec

Blokspil

© komponist og forfatter

reningens forlag

· Dansk Sang, Musiklærerfo

Strumbaseret melodispil

Udgangspunktet for melo dispil til Posemandens bil er en umbarytme (strum nr. 3) se Becifringsklaver 1, side 11. Strum 3

& 42 ‰ œj ‰ j œ œœ œœ ?2 œ 4 œ C

Becifringsklaver 6 · ISBN

978-87-7612

20/03/13 15.55

Strum og melodi

Melodien lægges oveni strum . På den måde bliver melo dien således spillet sammen med den karakterist iske umbarytme, som giver sangen dens rette udtryk.

Bog_nye.indd 26

C

1. Pe - ter - sen

& 42 œ œ ‰ œœ ‰œ œœœ J J ?2 œ 4 œ

og

Po - ul - sen

‰œ

œ

G7

og

œ œ œœ ‰ œœœ J J œ

Pal - le - sen

‰œ

œ

og

œœœ ‰œ œœœ J J œ

Piil

‰œ . œœ J

œ

tog

‰ œ

œœœ J

j

Cd-36

k Sang, Musiklærerforen

ingens forlag

Bog_nye.indd 27

Becifringsklaver 6 · ISBN

978-87-7612-824-1 · Dansk

Sang, Musiklærerforeningens

forlag

27 20/03/13 15.55

en m hele seri Læs mere o ng.dk på dansksa

www.dansksang.dk admin@dansksang.dk Tlf. 5070 2667

Nr. 3 2017  
Nr. 3 2017  
Advertisement