Page 13

12 min.

Tilrettelæggelse og opgørelse af arbejdstiden

Deltagelse i øveture og koncertrejser

3 min.

1 ¼ min.

Afspadsering efter § 6

6. ferieuge

1 ¾ min

Weekendgodtgørelse 1 ¼ min.

Ulempegodtgørelse (arbejde i tidsrummet 17-06, weekender mv.)

15 min.

Ny arbejdstidsaftale, et overblik (udgivet inden aftalens ikrafttrædelse, men kan nok stadig bruges til at få et samlet billede)

1 ½ min.

Musikskolen • nummer 3 • 2017

13

Nr. 3 2017  
Nr. 3 2017  
Advertisement