Page 12

Arbejdstidsaftale

Har du set DMpF’s orienteringsmaterialer om elementer i arbejdstidsaftalen? Af Inger Bjerrum Bentzon Siden indgåelse af overenskomsten 2015 med den nye arbejdstidsaftale 2016 har DMpF fremstillet en del orienteringsmateriale, primært rettet mod musikskolelærere, som kan ses på hjemmesiden. Brug materialerne selv eller i samlet flok på musikskolen. Vi håber og tror, at de kan bidrage til større klarhed over de enkelte elementer i aftalen. Kast et blik (og en QR-scanner) over disse sider og se, om der er noget, du netop nu har behov for at blive klogere på. ■

Eksempler på beregning og tilrettelæggelse af arbejdstiden for en fuldtidslærer

Alle materialer kan ses på Eksempler på beregning og tilrettelæggelse af arbejdstiden for en lærer ansat på 15/37

Skematisk oversigt over godtgørelser og tillæg, printversion (særligt for ledere og TR’er)

Skematisk oversigt over godtgørelser og tillæg, web-version (særligt for ledere og TR’er)

12

Øveture og koncertrejser

nummer 3 • 2017 • Musikskolen

Nr. 3 2017  
Nr. 3 2017  
Advertisement