Page 1

LØN & VILKÅR DMpF sætter fokus på udvalgte emner af betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Statistik på Musikskoleområdet Af Jesper Christensen, faglig konsulent, cand.jur.

Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) offentliggør en række statistikker om bl.a. personale, løn og fravær inden for det kommunale og regionale område. FLD’s data bygger primært på løbende månedsudtræk direkte fra lønanvisningssystemer hos KMD og Silkeborg Data. Derudover kommer en lille procent del fra andre lønanvisningssystemer. Statistikkerne anvendes typisk i forbindelse med overenskomstforhandlinger samt til besvarelse af forespørgsler fra kommuner, regioner, staten, personaleorganisationer samt en række andre organisationer.

Personale- & Lønudvikling Inden for musikskoleområdet kan udviklingen i antallet af fuldtidsbeskæftigede og bruttolønnen opgøres på følgende måde:

Fuldtids.besk. Musikskolelærere

Bruttoløn (gns) i kr.

Fuldtids.besk. Musikskoleledere, souschefer mv

Bruttoløn (gns) i kr.

jan. 2008

1354

29.276

192

39.303

jan. 2009

1362

31.071

172

42.254

jan. 2010

1382

33.016

180

44.196

jan. 2011

1369

33.859

178

44.652

Det skal bemærkes, at den gennemsnitlige (gns) bruttoløn dækker over løn inkl. pension mv. Ligeledes kan det oplyses, at antallet af fuldtidsbeskæftigede dækker over et stort antal deltidsstillinger f.eks. dækker de 1369 fuldtidsbeskæftigede musikskolelærere i jan. 2011 over i alt 2873 personer mod i alt 2969 personer i jan. 2008. For lederne var tallet i jan. 2008 i alt 200 personer mod i alt 184 personer i jan. 2011. Endvidere fremgår det af aldersfordelingen, at der i jan. 2011 var flest musikskolelærere i aldersgruppen 35-39 år, og for lederne var der flest i aldersgruppen 50-54 år. Af kønsfordelingen ses en lille overvægt til mændene, idet der i jan. 2011 var 1586 mænd og 1287 kvinder ud af i alt 2873 musikskolelærere. For ledernes vedkommende var 53 kvinder og 131 mænd ud af de i alt 184 personer.

Sygefravær Et udtræk fra FLD på sygefraværet for hele år 2010 viser, at ansatte på musikskoleområdet har et lavt sygefravær. Sygefraværet opgjort i kalenderdage pr. ansat og i procent viser følgende: På musikskoleområdet havde hver ansat i gennemsnit et sygefravær på 6,5 kalender dage pr. år og en sygefraværsprocent på 1,8 %. Til sammenligning havde samtlige kommunalt ansatte et gennemsnitlig sygefravær på 16,8 kalenderdage pr. ansat og en sygefraværsprocent på 4,6 %. Det kan bemærkes, at sygefraværet både omfatter egen sygdom herunder langtidssygdom og arbejdsskader.

DMpF’s sekretariat kan naturligvis kontaktes for yderligere oplysninger.

modus: juli 11

27

11.07_Statistik på musikskoleområdet  

Statistik på musikskoleområdet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you